Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronavirus

Alkuviikon koronaseuranta: Rovaniemellä 14 uutta tartuntaa, Kaarnikkametsän päiväkodissa Rovaniemellä koronatartunta, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa, Sodankylässä yksi uusi tartunta

Al­ku­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä 14 uutta tar­tun­taa, Kaar­nik­ka­met­sän päi­vä­ko­dis­sa Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­tar­tun­ta, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa, So­dan­ky­läs­sä yksi uusi tar­tun­ta

13:01
THL:n Tervahauta jarruttelee koronan poistamista yleisvaarallisten tartuntatautien listalta – "Työkalupakkia edelleen tarvitaan"

THL:n Ter­va­hau­ta jar­rut­te­lee koronan pois­ta­mis­ta yleis­vaa­ral­lis­ten tar­tun­ta­tau­tien lis­tal­ta – "Työ­ka­lu­pak­kia edel­leen tar­vi­taan"

19.09.2021 06:30
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta:  Länsi-Pohjassa neljä tartuntaa, Suomessa 501 tartuntaa

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä tar­tun­taa, Suo­mes­sa 501 tar­tun­taa

17.09.2021 14:19 2
Rovaniemen koululaisten rokotustahti matelee – "Osalle nuorista on voinut tulla jo sivuseikka"

Ro­va­nie­men kou­lu­lais­ten ro­ko­tus­tah­ti matelee – "Osalle nuo­ris­ta on voinut tulla jo si­vu­seik­ka"

17.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Lappilaisille korvattu jo yli kolme miljoonaa euroa ansiotuloja koronakaranteenien takia

Lap­pi­lai­sil­le kor­vat­tu jo yli kolme mil­joo­naa euroa an­sio­tu­lo­ja ko­ro­na­ka­ran­tee­nien takia

17.09.2021 06:30 2
Tilaajille
Rokotuskattavuutta edistettiin kuntien välisellä kilpailulla Lapin sairaanhoitopiirissä – Viisi voittajakuntaa saavat 1 000 euroa nuorisovaltuustojen käytettäviksi

Ro­ko­tus­kat­ta­vuut­ta edis­tet­tiin kuntien vä­li­sel­lä kil­pai­lul­la Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – Viisi voit­ta­ja­kun­taa saavat 1 000 euroa nuo­ri­so­val­tuus­to­jen käy­tet­tä­vik­si

16.09.2021 18:29 1
Tilaajille
Korona leviää edelleen erityisesti rokottamattomien 20–49-vuotiaiden ryhmässä – THL:n kanta sosiaali- ja terveysalan henkilöstön pakolliseen rokottamiseen on ehkä muuttumassa

Korona leviää edel­leen eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien 20–49-vuo­tiai­den ryh­mäs­sä – THL:n kanta so­siaa­li- ja ter­veys­alan hen­ki­lös­tön pa­kol­li­seen ro­kot­ta­mi­seen on ehkä muut­tu­mas­sa

16.09.2021 12:58
Mikä on Suomen rokotustilanne? STM ja THL tiedottivat koronavirustilanteesta – katso tallenne lähetyksestä

Mikä on Suomen ro­ko­tus­ti­lan­ne? STM ja THL tie­dot­ti­vat ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne lä­he­tyk­ses­tä

16.09.2021 09:30
Koronatestaus keskittyy jatkossa Rovaniemellä rokottamattomiin – lasten testaus vähenee

Ko­ro­na­tes­taus kes­kit­tyy jat­kos­sa Ro­va­nie­mel­lä ro­kot­ta­mat­to­miin – lasten testaus vähenee

16.09.2021 08:47
Tilaajille
Koronarokottamattomia on päätynyt sairaalaan Länsi-Pohjassa viimeisten viikkojen aikana – alueen väestöstä vähintään yhden rokotteen on saanut lähes 72 prosenttia

Ko­ro­na­ro­kot­ta­mat­to­mia on pää­ty­nyt sai­raa­laan Län­si-Poh­jas­sa vii­meis­ten viik­ko­jen aikana – alueen väes­tös­tä vä­hin­tään yhden ro­kot­teen on saanut lähes 72 pro­sent­tia

15.09.2021 13:59
Tilaajille

THL: Ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi sai­raa­la­hoi­dos­sa 97 ihmistä

15.09.2021 12:33
Ensimmäisen ja toisen koronarokotteen saa Rovaniemellä ilman ajanvarausta – rokotukset alkavat maanantaina

En­sim­mäi­sen ja toisen ko­ro­na­ro­kot­teen saa Ro­va­nie­mel­lä ilman ajan­va­raus­ta – ro­ko­tuk­set alkavat maa­nan­tai­na

15.09.2021 12:28
Tilaajille
Levin yökerhoaltistumista jo 31 koronatartuntaa – infektiolääkäri muistuttaa pysymään sairaana kotona

Levin yö­ker­ho­al­tis­tu­mis­ta jo 31 ko­ro­na­tar­tun­taa – in­fek­tio­lää­kä­ri muis­tut­taa py­sy­mään sai­raa­na kotona

15.09.2021 14:23 17
Tilaajille
Rovaniemi laahaa koronarokotteiden toisessa pistoksessa muuta Lappia reilusti jäljessä, Ylitorniolla on Länsi-Pohjan paras rokotekattavuus

Ro­va­nie­mi laahaa ko­ro­na­ro­kot­tei­den toi­ses­sa pis­tok­ses­sa muuta Lappia rei­lus­ti jäl­jes­sä, Yli­tor­niol­la on Län­si-Poh­jan paras ro­ko­te­kat­ta­vuus

15.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Suomen uudet koronalinjaukset: Testausta kohdennetaan jatkossa ensisijaisesti rokottamattomiin, ravintolarajoitukset kevenevät

Suomen uudet ko­ro­na­lin­jauk­set: Tes­taus­ta koh­den­ne­taan jat­kos­sa en­si­si­jai­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­miin, ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät

14.09.2021 15:16
Kunnille yli miljardi koronaeuroa yli tarpeen – "Mitä sitten", kysyy ekonomisti Ralf Sund, jonka mukaan rahaa vain siirrettiin taskusta toiseen

Kun­nil­le yli mil­jar­di ko­ro­na­eu­roa yli tarpeen – "Mitä sit­ten", kysyy eko­no­mis­ti Ralf Sund, jonka mukaan rahaa vain siir­ret­tiin tas­kus­ta toiseen

13.09.2021 18:30 1
Tilaajille
Levin yökerhoaltistumisissa todettu uusia koronatartuntoja – perjantain jälkeen Lapin sairaanhoitopiirissä todettu 13 uutta tartuntaa

Levin yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­sis­sa todettu uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja – ­per­jan­tain jälkeen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä todettu 13 uutta tar­tun­taa

13.09.2021 14:28
Tilaajille
Maanantain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa yksi uusi tartunta, koko maassa 213 tartunta

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta, koko maassa 213 tar­tun­ta

13.09.2021 14:30
Sunnuntain koronaseuranta: Sodankylässä voinut altistua koronavirukselle useassa paikassa

Sun­nun­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­läs­sä voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le useassa pai­kas­sa

12.09.2021 15:27 1

THL: Suo­mes­sa todettu 976 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, ky­sees­sä kahden päivän tar­tun­ta­lu­vut

12.09.2021 14:07 2
Valkohäntäpeura voi hautoa tautia – Riskinä on koronaviruksen muuntuminen ja siirtyminen takaisin ihmiseen

Val­ko­hän­tä­peu­ra voi hautoa tautia – Riskinä on ko­ro­na­vi­ruk­sen muun­tu­mi­nen ja siir­ty­mi­nen ta­kai­sin ih­mi­seen

12.09.2021 11:00 5
Tilaajille
Jos koronavirusinfektioon sairastuneen työkyvyttömyys pitkittyy, hän voi hakea Kelasta sairauspäivärahaa

Jos ko­ro­na­vi­rus­in­fek­tioon sai­ras­tu­neen työ­ky­vyt­tö­myys pit­kit­tyy, hän voi hakea Kelasta sai­raus­päi­vä­ra­haa

11.09.2021 15:04
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi uutta ja Lapin sairaanhoitopiirissä kuusi uutta koronatartuntaa, Rovaniemellä tartunta päiväkodissa – karanteeniin 30 lasta

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kuusi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä tar­tun­ta päi­vä­ko­dis­sa – ka­ran­tee­niin 30 lasta

11.09.2021 15:06 2
Lapissa ei pureta koronarajoituksia,  koska niitä ei ole – Ainoa maakunta ilman ravintolarajoituksia

Lapissa ei pureta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, koska niitä ei ole – Ainoa maa­kun­ta ilman ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia

08.09.2021 14:16 1
Tilaajille
Keminmaan koulujen tartuntaketjussa viisi uutta tapausta, altistuneita 336 – Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi tartunta

Ke­min­maan kou­lu­jen tar­tun­ta­ket­jus­sa viisi uutta ta­paus­ta, al­tis­tu­nei­ta 336 – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi tar­tun­ta

08.09.2021 11:51
Tilaajille
Valiokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä koronapassista: "Monia selvitettäviä perustuslakikysymyksiä"

Va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Oja­la-Nie­me­lä ko­ro­na­pas­sis­ta: "Monia sel­vi­tet­tä­viä pe­rus­tus­la­ki­ky­sy­myk­siä"

08.09.2021 09:32
Tilaajille
"Meillä on nytkin sairaala täynnä" – Korona-aika ruuhkautti psykiatrisen hoidon Lapin sairaanhoitopiirissä

"Meillä on nytkin sai­raa­la täynnä" – Ko­ro­na-ai­ka ruuh­kaut­ti psy­kiat­ri­sen hoidon Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

08.09.2021 06:30
Tilaajille
Viikon 36 koronaseuranta: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi ja Lapin sairaanhoitopiirissä kuusi uutta tartuntaa, Rovaniemellä mahdollista aikaistaa tehosterokotuksen ajankohtaa, Sallassa saa rokotuksen myös ilman ajanvarausta

Viikon 36 ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kuusi uutta tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä mah­dol­lis­ta ai­kais­taa te­hos­te­ro­ko­tuk­sen ajan­koh­taa, Sal­las­sa saa ro­ko­tuk­sen myös ilman ajan­va­raus­ta

09.09.2021 16:01
Rovaniemellä useita mahdollisia koronaviruksen altistumispaikkoja – Keminmaassa karanteenissa yli 250 henkilöä

Ro­va­nie­mel­lä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na­vi­ruk­sen al­tis­tu­mis­paik­ko­ja – ­Ke­min­maas­sa ka­ran­tee­nis­sa yli 250 hen­ki­löä

06.09.2021 17:54
Tilaajille
Maanantain koronaseuranta: Keminmaan kouluketjuissa yli 250 karanteenissa, Rovaniemellä useita mahdollisia altistumispaikkoja

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ke­min­maan kou­lu­ket­juis­sa yli 250 ka­ran­tee­nis­sa, Ro­va­nie­mel­lä useita mah­dol­li­sia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja

06.09.2021 09:45 4
Ravintoloiden rajoitukset lievenevät Rovaniemellä – asiakasmäärään tai anniskelu- ja aukioloaikoihin ei erillisiä rajoituksia

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set lie­ve­ne­vät Ro­va­nie­mel­lä – asia­kas­mää­rään tai an­nis­ke­lu- ja au­ki­olo­ai­koi­hin ei eril­li­siä ra­joi­tuk­sia

05.09.2021 16:12
THL: Suomessa on todettu 910 uutta koronatartuntaa, mukana myös lauantain lukuja – Lapissa 3 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa on todettu 910 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mukana myös lauan­tain lukuja – Lapissa 3 uutta tar­tun­taa

05.09.2021 12:41
THL:n Mika Salminen Ylellä: Koronapassin edellyttämät testit maksettava todennäköisesti itse – myös päiväkohtaisten tartuntalukujen raportoimisesta voitaisiin luopua

THL:n Mika Sal­mi­nen Ylellä: Ko­ro­na­pas­sin edel­lyt­tä­mät testit mak­set­ta­va to­den­nä­köi­ses­ti itse – myös päi­vä­koh­tais­ten tar­tun­ta­lu­ku­jen ra­por­toi­mi­ses­ta voi­tai­siin luopua

04.09.2021 12:17 6
Rovaniemi palaa koronavirusepidemian perustasolle – tartuntoja aiempaa vähemmän ja ne ovat hyvin jäljitettävissä

Ro­va­nie­mi palaa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le – ­tar­tun­to­ja aiempaa vä­hem­män ja ne ovat hyvin jäl­ji­tet­tä­vis­sä

03.09.2021 15:30 1
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta: Sekä Länsi-Pohjassa että Lapissa molemmissa neljä uutta tartuntaa, täyden rokotussarjan teho on erinomainen vakavaa tautia vastaan, Suomessa 561 uutta tartuntaa, Rovaniemi siirtyy epidemian perustasolle

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Sekä Län­si-Poh­jas­sa että Lapissa mo­lem­mis­sa neljä uutta tar­tun­taa, täyden ro­ko­tus­sar­jan teho on erin­omai­nen vakavaa tautia vas­taan, Suo­mes­sa 561 uutta tar­tun­taa, Ro­va­nie­mi siirtyy epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le

03.09.2021 12:03
Tutkimus: Vasta sairastettu koronavirustauti kasvattaa riskiä leikkauksen jälkeiseen veritulppaan

Tut­ki­mus: Vasta sai­ras­tet­tu ko­ro­na­vi­rus­tau­ti kas­vat­taa riskiä leik­kauk­sen jäl­kei­seen ve­ri­tulp­paan

03.09.2021 09:29
Tilaajille
THL:n tutkimus: Kahdella koronarokotteella saadaan erinomaisen hyvä teho vakavaa koronatautia vastaan – myös kahta eri rokotetta käyttämällä

THL:n tut­ki­mus: Kah­del­la ko­ro­na­ro­kot­teel­la saadaan erin­omai­sen hyvä teho vakavaa ko­ro­na­tau­tia vastaan – myös kahta eri ro­ko­tet­ta käyt­tä­mäl­lä

03.09.2021 07:43
Koulut pysyvät auki Keminmaassa – Opetus jatkuu lähiopetuksena

Koulut pysyvät auki Ke­min­maas­sa – Opetus jatkuu lä­hi­ope­tuk­se­na

02.09.2021 18:52
Tilaajille
Länsi–Pohjassa ollaan huolissaan hiipuneesta rokotteiden ottamisesta – "80 prosentin saavuttaminen mahdollistaisi karanteeni- ja jäljityskäytäntöjen purkamisen"

Län­si–­Poh­jas­sa ollaan huo­lis­saan hii­pu­nees­ta ro­kot­tei­den ot­ta­mi­ses­ta – "80 pro­sen­tin saa­vut­ta­mi­nen mah­dol­lis­tai­si ka­ran­tee­ni- ja jäl­ji­tys­käy­tän­tö­jen pur­ka­mi­sen"

02.09.2021 13:38 6
Tilaajille
THL ehdottaa kolmatta koronarokoteannosta rajatuille ryhmille – sairastaneet voisivat päästä yhdellä annoksella

THL eh­dot­taa kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta ra­ja­tuil­le ryh­mil­le – sai­ras­ta­neet voi­si­vat päästä yhdellä an­nok­sel­la

01.09.2021 19:54
Koululaisten lisääntyneet tartunnat odotettuja, kun lieväoireisiakin testataan enemmän

Kou­lu­lais­ten li­sään­ty­neet tar­tun­nat odo­tet­tu­ja, kun lie­vä­oi­rei­sia­kin tes­ta­taan enemmän

01.09.2021 18:48
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirin alueella kahdeksan ja Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, Suomessa 679 tartuntaa

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la kah­dek­san ja Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa 679 tar­tun­taa

01.09.2021 12:04
Toimittajalta: Koronatestin ei tulisi enää olla epämiellyttävä kokemus
Kolumni Aurora Kuusisto

Toi­mit­ta­jal­ta: Ko­ro­na­tes­tin ei tulisi enää olla epä­miel­lyt­tä­vä kokemus

01.09.2021 09:58 1
Norjan ja Ruotsin rajakunnista Lappiin saapuvilta ei keskiviikosta alkaen edellytetä enää koronatestiä tai todistusta rajanylitykseen

Norjan ja Ruotsin ra­ja­kun­nis­ta Lappiin saa­pu­vil­ta ei kes­ki­vii­kos­ta alkaen edel­ly­te­tä enää ko­ro­na­tes­tiä tai to­dis­tus­ta ra­ja­ny­li­tyk­seen

31.08.2021 17:31 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä seitsemän uutta koronatartuntaa – Tartunnoista neljä liittyy rovaniemeläisen Ounasrinteen koulun tartuntaketjuun

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Tar­tun­nois­ta neljä liittyy ro­va­nie­me­läi­sen Ou­nas­rin­teen koulun tar­tun­ta­ket­juun

31.08.2021 18:33
Tilaajille
Keminmaan koulujen oppilailla yhteensä kolme koronatartuntaa, 147 ihmistä määrätty karanteeniin – "Tilanne elää jatkuvasti", toteaa johtava lääkäri

Ke­min­maan kou­lu­jen op­pi­lail­la yh­teen­sä kolme ko­ro­na­tar­tun­taa, 147 ihmistä mää­rät­ty ka­ran­tee­niin – "Ti­lan­ne elää jat­ku­vas­ti", toteaa johtava lääkäri

31.08.2021 18:26 1
Tilaajille
"Rovaniemen superviikonlopussa onneakin mukana", sanoo Rovaniemen hallintoylilääkäri – Napapiiri-Jukolaan ja Simerockiin liittyviä koronatartuntoja ei ole havaittu

"Ro­va­nie­men su­per­vii­kon­lo­pus­sa on­nea­kin mu­ka­na", sanoo Ro­va­nie­men hal­lin­to­yli­lää­kä­ri – Na­pa­pii­ri-Ju­ko­laan ja Si­me­roc­kiin liit­ty­viä ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei ole ha­vait­tu

31.08.2021 16:17 10
Tilaajille
Tiistain koronaseuranta: Rovaniemeläisellä Ounasrinteen koululla lisää tartuntoja, Keminmaan kouluilla koronatartuntoja

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­me­läi­sel­lä Ou­nas­rin­teen kou­lul­la lisää tar­tun­to­ja, Ke­min­maan kou­luil­la ko­ro­na­tar­tun­to­ja

31.08.2021 18:31
Maanantain koronaseuranta: Ounasrinteen koulussa kaksi koronatartuntaa, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tautitapausta viikonloppuna ja Lapin sairaanhoitopiirissä 12

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ou­nas­rin­teen kou­lus­sa kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tau­ti­ta­paus­ta vii­kon­lop­pu­na ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 12

30.08.2021 16:40 2
Rovaniemeläisessä Ounasrinteen koulussa kaksi koronatartuntaa –  yhteensä 80 määrätty karanteeniin

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä Ou­nas­rin­teen kou­lus­sa kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa –  yh­teen­sä 80 mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

30.08.2021 16:29 5
Tilaajille
Neljässä ravintolassa Kemissä on voinut altistua koronavirukselle lauantaina

Nel­jäs­sä ra­vin­to­las­sa Kemissä on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le lauan­tai­na

29.08.2021 12:18
THL: Suomessa 619 uutta koronatartuntaa

THL: Suo­mes­sa 619 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

29.08.2021 12:01
Länsimaat hamstraavat koronarokotteita maailman köyhimpien ihmisten ulottuvilta  – WHO:n edustaja penää lisää solidaarisuutta: ei vielä kolmansia rokoteannoksia

Län­si­maat hamst­raa­vat ko­ro­na­ro­kot­tei­ta maail­man köy­him­pien ih­mis­ten ulot­tu­vil­ta – WHO:n edus­ta­ja penää lisää so­li­daa­ri­suut­ta: ei vielä kol­man­sia ro­ko­te­an­nok­sia

28.08.2021 18:30
Tilaajille
THL: Suomessa 619 uutta koronatartuntaa

THL: Suo­mes­sa 619 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

28.08.2021 12:26
Koronakustannusten korvaaminen huolettaa Lapin kuntia – Valtio ei välttämättä maksa kuluja täysimääräisesti

Ko­ro­na­kus­tan­nus­ten kor­vaa­mi­nen huo­let­taa Lapin kuntia – Valtio ei vält­tä­mät­tä maksa kuluja täy­si­mää­räi­ses­ti

27.08.2021 14:33 3
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta: Jukolan positiivinen testi osoittautunut negatiiviseksi, Sodankylässä ja Pellossa yksi uusi tartunta, Jänkhällä Jytisee -tapahtumassa ja Vaalajärven kylätalolla on voinut altistua koronalle, Länsi-Pohjassa ei  uusia tartuntoja

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Jukolan po­si­tii­vi­nen testi osoit­tau­tu­nut ne­ga­tii­vi­sek­si, So­dan­ky­läs­sä ja Pel­los­sa yksi uusi tar­tun­ta, Jänk­häl­lä Jytisee -ta­pah­tu­mas­sa ja Vaa­la­jär­ven ky­lä­ta­lol­la on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

27.08.2021 09:47 1
EU-komission ykkösvirkamies varoittaa tempoilemasta koronaviestinnässä – "Luottamus menee, jos yhtenä päivänä suositellaan maskeja ja seuraavana ei"

EU-ko­mis­sion yk­kös­vir­ka­mies va­roit­taa tem­poi­le­mas­ta ko­ro­na­vies­tin­näs­sä – "Luot­ta­mus menee, jos yhtenä päivänä suo­si­tel­laan maskeja ja seu­raa­va­na ei"

26.08.2021 16:56
Tilaajille
Ravintolarajoitukset Rovaniemellä jatkuvat – An­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set Ro­va­nie­mel­lä jat­ku­vat – An­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

26.08.2021 14:09
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä on kääntynyt laskuun Suomessa – THL:n Salminen: "Vielä ei kannata tuudittautua siihen, että tämä aalto on ohi"

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kään­ty­nyt laskuun Suo­mes­sa – THL:n Sal­mi­nen: "Vielä ei kannata tuu­dit­tau­tua siihen, että tämä aalto on ohi"

26.08.2021 13:23 1
STM: Etätyösuositus jatkuu syyskuun loppuun kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla

STM: Etä­työ­suo­si­tus jatkuu syys­kuun loppuun kiih­ty­mis- ja le­viä­mis­vai­heen alueil­la

26.08.2021 10:39 4
Torstain koronaseuranta: Rovaniemellä koulussa ja päiväkodeissa koronatartuntoja, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa, etätyösuositus jatkuu kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla, koronatartuntojen määrä Suomessa on kääntynyt laskuun

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä kou­lus­sa ja päi­vä­ko­deis­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja, Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa, etä­työ­suo­si­tus jatkuu kiih­ty­mis- ja le­viä­mis­vai­heen alueil­la, ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä Suo­mes­sa on kään­ty­nyt laskuun

26.08.2021 11:59
Koronatartunta Korkalovaaran koulussa Rovaniemellä – Yhteensä 22 määrätty karanteeniin

Ko­ro­na­tar­tun­ta Kor­ka­lo­vaa­ran kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä – Yh­teen­sä 22 mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

26.08.2021 08:38 2
Tilaajille
Rovaniemeläisessä päiväkodissa koronatartunta – 17 lasta karanteeniin

Ro­va­nie­me­läi­ses­sä päi­vä­ko­dis­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – 17 lasta ka­ran­tee­niin

25.08.2021 20:34
Iltalehti: Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen mukaan hallitus on keskustellut tartuntajäljityksen lopettamisesta

Il­ta­leh­ti: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­sen mukaan hal­li­tus on kes­kus­tel­lut tar­tun­ta­jäl­ji­tyk­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta

25.08.2021 20:02 1
Tilaajille
Koronatestauspisteet ovat ruuhkautuneet Rovaniemellä – Hallintoylilääkäri: "Syynä koulujen alkaminen, ei niinkään viikonlopun isot tapahtumat"

Ko­ro­na­tes­taus­pis­teet ovat ruuh­kau­tu­neet Ro­va­nie­mel­lä – Hal­lin­toy­li­lää­kä­ri: "Syynä kou­lu­jen al­ka­mi­nen, ei niin­kään vii­kon­lo­pun isot ta­pah­tu­mat"

25.08.2021 15:54 2
Tilaajille
Pitkäkestoisen koronataudin potilaita on hoidettu myös Lapissa – Kuntoutuksessa on ollut potilaita, joiden työkyky on ollut vaarassa kadota

Pit­kä­kes­toi­sen ko­ro­na­tau­din po­ti­lai­ta on hoi­det­tu myös Lapissa – Kun­tou­tuk­ses­sa on ollut po­ti­lai­ta, joiden työkyky on ollut vaa­ras­sa kadota

25.08.2021 15:06
Tilaajille
Länsi-Pohjan alue pysyy koronaepidemian perustasolla – Syysflunssakausi on ruuhkauttanut osan koronatestauspisteistä

Län­si-Poh­jan alue pysyy ko­ro­na­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­la – Syys­fluns­sa­kau­si on ruuh­kaut­ta­nut osan ko­ro­na­tes­taus­pis­teis­tä

25.08.2021 12:40
Tilaajille
STM: Asiantuntijaryhmä ryhtyy analysoimaan pitkäkestoisesta koronataudista kertyvää tietoa Suomessa, tarkkoja potilasmääriä ei vielä tiedetä

STM: Asian­tun­ti­ja­ryh­mä ryhtyy ana­ly­soi­maan pit­kä­kes­toi­ses­ta ko­ro­na­tau­dis­ta ker­ty­vää tietoa Suo­mes­sa, tark­ko­ja po­ti­las­mää­riä ei vielä tiedetä

25.08.2021 11:39
Tilaajille
Simerockin koronatestitulos osoittautui vääräksi positiivikseksi – Varmistus tehtiin PCR-testillä kahteen kertaan

Si­me­roc­kin ko­ro­na­tes­ti­tu­los osoit­tau­tui vää­räk­si po­si­tii­vik­sek­si – Var­mis­tus tehtiin PCR-tes­til­lä kahteen kertaan

25.08.2021 15:01 2
Tilaajille
Mitä pitkäkestoisesta koronataudista tiedetään nyt? Katso tallenne tiedotustilaisuudesta tästä

Mitä pit­kä­kes­toi­ses­ta ko­ro­na­tau­dis­ta tie­de­tään nyt? Katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta tästä

25.08.2021 10:00
Lapissa 12–15-vuotiaiden rokotukset etenevät vaihtelevasti – "Toisissa kunnissa rokotukset on saatu hyvin alkuun, mutta osassa kunnista rokottaminen on vielä alkutekijöissään"

Lapissa 12–15-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set ete­ne­vät vaih­te­le­vas­ti – "Toi­sis­sa kun­nis­sa ro­ko­tuk­set on saatu hyvin alkuun, mutta osassa kun­nis­ta ro­kot­ta­mi­nen on vielä al­ku­te­ki­jöis­sään"

24.08.2021 20:00
Tilaajille

Lasten ja nuorten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia vas­tus­ta­va kam­pan­ja vaihtoi nimeä

24.08.2021 11:08
Tiistain koronaseuranta: Lapin alueella yhteensä viisi uutta tartuntaa, Kevitsan kaivoksen koronaketjussa kuusi jatkotartuntaa, Suomessa 644 uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin alueel­la yh­teen­sä viisi uutta tar­tun­taa, Ke­vit­san kai­vok­sen ko­ro­na­ket­jus­sa kuusi jat­ko­tar­tun­taa, Suo­mes­sa 644 uutta tar­tun­taa

24.08.2021 14:56 2
Simerockin koronatestauspisteellä löytyi yksi tartunta, tulos varmennetaan vielä – Viikonlopun aikana festivaaleilla testattiin 36 henkilöä

Si­me­roc­kin ko­ro­na­tes­taus­pis­teel­lä löytyi yksi tar­tun­ta, tulos var­men­ne­taan vielä – Vii­kon­lo­pun aikana fes­ti­vaa­leil­la tes­tat­tiin 36 hen­ki­löä

23.08.2021 14:50 8
Tilaajille
Maanantain koronaseuranta: Kemijärvellä ja Rovaniemellä useita koronatartuntoja viikonloppuna, Länsi-Pohjassa kuusi, rovaniemeläisessä päiväkodissa toinenkin tapaus koronatartunta

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ke­mi­jär­vel­lä ja Ro­va­nie­mel­lä useita ko­ro­na­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na, Län­si-Poh­jas­sa kuusi, ro­va­nie­me­läi­ses­sä päi­vä­ko­dis­sa toi­nen­kin tapaus ko­ro­na­tar­tun­ta

23.08.2021 17:45 5
THL: Koronarokotteen ensimmäisen annoksen saanut nyt yli 80 prosenttia yli 12-vuotiaista suomalaisista, Lapissa 70 prosenttia

THL: Ko­ro­na­ro­kot­teen en­sim­mäi­sen an­nok­sen saanut nyt yli 80 pro­sent­tia yli 12-vuo­tiais­ta suo­ma­lai­sis­ta, Lapissa 70 pro­sent­tia

22.08.2021 15:20
Keskustelu koronarokotteiden haittavaikutuksista käy kuumana – kysyimme Fimeasta, millä perusteella haittavaikutukset luokitellaan vakaviksi ja miksi vakavat haitat korostuvat tilastoinnissa

Kes­kus­te­lu ko­ro­na­ro­kot­tei­den hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta käy kuumana – ky­syim­me Fi­meas­ta, millä pe­rus­teel­la hait­ta­vai­ku­tuk­set luo­ki­tel­laan va­ka­vik­si ja miksi vakavat haitat ko­ros­tu­vat ti­las­toin­nis­sa

21.08.2021 18:28 1
Tilaajille

Vii­mei­siin ko­ro­na­va­pai­siin kolk­kiin luettu Palaun saa­ri­val­tio kirjasi en­sim­mäi­set tar­tun­nat

21.08.2021 18:02
Viikonlopun koronaseuranta: Suomessa 673 tartuntaa, 70 prosenttia väestöstä saanut ensimmäisen rokotteen

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 673 tar­tun­taa, 70 pro­sent­tia väes­tös­tä saanut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen

22.08.2021 15:03 1
Perjantain koronaseuranta: Suomessa 684 uutta koronavirustartuntaa, Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi uutta tartuntaa

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 684 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta tar­tun­taa

20.08.2021 17:00
Rovaniemen Käpymetsän päiväkodissa koronatartunta – Altistuneisiin ollaan yhteydessä

Ro­va­nie­men Kä­py­met­sän päi­vä­ko­dis­sa ko­ro­na­tar­tun­ta – Al­tis­tu­nei­siin ollaan yh­tey­des­sä

19.08.2021 15:51 3
Tilaajille
Torstain koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä viisi tartuntaa, Rovaniemen Käpymetsän päiväkodissa koronatartunta, Suomen matalin ilmaantuvuus Länsi-Pohjassa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä viisi tar­tun­taa, Ro­va­nie­men Kä­py­met­sän päi­vä­ko­dis­sa ko­ro­na­tar­tun­ta, Suomen matalin il­maan­tu­vuus Län­si-Poh­jas­sa

19.08.2021 15:53

Ruotsin Yli­tor­nion kun­nas­ta pääsee Suomeen maa­nan­tais­ta lähtien ilman testiä tai ko­ro­na­to­dis­tus­ta

19.08.2021 13:39
Tilaajille
Mi­nis­te­ri Kur­vi­nen Twit­te­ris­sä: Kahden metrin tur­va­vä­li­vaa­ti­muk­ses­ta ja "mah­dot­to­mis­ta" loh­kois­ta luo­vu­taan

Mi­nis­te­ri Kur­vi­nen Twit­te­ris­sä: Kahden metrin tur­va­vä­li­vaa­ti­muk­ses­ta ja "mah­dot­to­mis­ta" loh­kois­ta luo­vu­taan

19.08.2021 12:45 10
THL: Tänään raportoidaan 865 uutta koronatartuntaa – Tartunnat leviävät erityisesti rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa

THL: Tänään ra­por­toi­daan 865 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Tar­tun­nat le­viä­vät eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien nuorten ja nuorten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa

19.08.2021 11:46
Suora lähetys: STM ja THL kertovat ajankohtaiset uutiset koronatilanteesta

Suora lä­he­tys: STM ja THL ker­to­vat ajan­koh­tai­set uutiset ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

19.08.2021 10:06
Iltalehti: Kärkkäinen kehottaa työntekijöitään jättämään koronarokotteen ottamatta

Il­ta­leh­ti: Kärk­käi­nen ke­hot­taa työn­te­ki­jöi­tään jät­tä­mään ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mat­ta

18.08.2021 20:35 3
Uutisanalyysi: Karanteenitilojen tarpeen ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä marjanpoimintayrityksille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ka­ran­tee­ni­ti­lo­jen tarpeen ei olisi pitänyt tulla yl­lä­tyk­se­nä mar­jan­poi­min­tay­ri­tyk­sil­le

18.08.2021 19:30 10
Tilaajille
Koronarokotusta vastustavat vanhemmat lähetelleet uhkaavansävyisiä viestejä terveydenhoitajille – Rovaniemen ylilääkäri: Ymmärrän huolen, mutta laki takaa alaikäisellekin laajan itsemääräämisoikeuden

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ta vas­tus­ta­vat van­hem­mat lä­he­tel­leet uh­kaa­van­sä­vyi­siä vies­te­jä ter­vey­den­hoi­ta­jil­le – Ro­va­nie­men yli­lää­kä­ri: Ym­mär­rän huolen, mutta laki takaa ala­ikäi­sel­le­kin laajan it­se­mää­rää­mis­oi­keu­den

18.08.2021 13:56 7
Tilaajille
Jättitapahtumien viikonloppu lähestyy – Rovaniemi lisää koronatestauksia, testipisteet myös Jukolaan ja Simerockiin

Jät­ti­ta­pah­tu­mien vii­kon­lop­pu lä­hes­tyy – Ro­va­nie­mi lisää ko­ro­na­tes­tauk­sia, tes­ti­pis­teet myös Ju­ko­laan ja Si­me­roc­kiin

18.08.2021 13:14 4
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Jättitapahtumiin koronatestipisteet, Länsi-Pohja kiihtymisvaiheen kynnyksellä, Santasportilla ja Shellillä korona-altistuksia

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Jät­ti­ta­pah­tu­miin ko­ro­na­tes­ti­pis­teet, Län­si-Poh­ja kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­lä, San­tas­por­til­la ja Shel­lil­lä ko­ro­na-al­tis­tuk­sia

18.08.2021 15:36 1
Länsi-Pohja on kiihtymisvaiheen kynnyksellä – Piittaamaton käytös on muuttanut epidemian luonnetta

Län­si-Poh­ja on kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­lä – Piit­taa­ma­ton käytös on muut­ta­nut epi­de­mian luon­net­ta

18.08.2021 13:07
Tilaajille
Marjanpoimijoille sopivat karanteenitilat löytyivät Rovaniemeltä nopeasti, mutta marjayrittäjät päättivät siirtää poimijat muualle – Nyt tilanne on hallinnassa, sanoo hallintoylilääkäri

Mar­jan­poi­mi­joil­le sopivat ka­ran­tee­ni­ti­lat löy­tyi­vät Ro­va­nie­mel­tä no­peas­ti, mutta mar­ja­yrit­tä­jät päät­ti­vät siirtää poi­mi­jat muualle – Nyt tilanne on hal­lin­nas­sa, sanoo hal­lin­to­yli­lää­kä­ri

18.08.2021 06:30 16
Tilaajille
Krannikadun sulku hiertää Torniossa

Kran­ni­ka­dun sulku hiertää Tor­nios­sa

17.08.2021 20:20 1
Tilaajille
Marjanpoimijaleiriltä löytynyt 42 koronatartuntaa Kemijärvellä – kaikki oireettomia, altistumispaikkoja kartoitetaan

Mar­jan­poi­mi­ja­lei­ril­tä löy­ty­nyt 42 ko­ro­na­tar­tun­taa Ke­mi­jär­vel­lä – kaikki oi­reet­to­mia, al­tis­tu­mis­paik­ko­ja kar­toi­te­taan

17.08.2021 17:37 33
Tilaajille
KS: Kainuun pandemiapäällikön mukaan marjanpoimijoiden siirto oli perusteltu

KS: Kainuun pan­de­mia­pääl­li­kön mukaan mar­jan­poi­mi­joi­den siirto oli pe­rus­tel­tu

17.08.2021 10:25 15
Tilaajille
Yle: Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan marjayritykset eivät ole suojelleet poimjoita riittävästi

Yle: Perhe- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Krista Kiurun mukaan mar­ja­yri­tyk­set eivät ole suo­jel­leet poim­joi­ta riit­tä­väs­ti

17.08.2021 11:20 23
Tilaajille
Tiistain koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä 10 tartuntaa, Länsi-Pohjassa yhdeksän, Kemijärven marjanpoimijoilla todettu kymmeniä tartuntoja, Sodankylässä kaksi tartuntaa Kevitsan työntekijöillä, Pellossa on voinut altistua viime viikolla kaupassa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 10 tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa yh­dek­sän, Ke­mi­jär­ven mar­jan­poi­mi­joil­la todettu kym­me­niä tar­tun­to­ja, So­dan­ky­läs­sä kaksi tar­tun­taa Ke­vit­san työn­te­ki­jöil­lä, Pel­los­sa on voinut al­tis­tua viime vii­kol­la kau­pas­sa

17.08.2021 21:49 8
Rovaniemen kaupungin ohjeistukset marjayrittäjille puutteellisia – Yrittäjät ovat olleet siinä ymmärryksessä, että poimijoiden siirto on luvallista

Ro­va­nie­men kau­pun­gin oh­jeis­tuk­set mar­ja­yrit­tä­jil­le puut­teel­li­sia – Yrit­tä­jät ovat olleet siinä ym­mär­ryk­ses­sä, että poi­mi­joi­den siirto on lu­val­lis­ta

16.08.2021 16:24 23
Tilaajille
Tervolan Lapinniemen koululla kaksi yläkoulun luokkaa karanteeniin altistumisten vuoksi

Ter­vo­lan La­pin­nie­men kou­lul­la kaksi ylä­kou­lun luokkaa ka­ran­tee­niin al­tis­tu­mis­ten vuoksi

16.08.2021 15:42
Tilaajille