Tie poikki: Lii­ken­ne pääsee kul­ke­maan yhdeltä kais­tal­ta So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa ne­los­tiel­lä rekan nos­to­töi­den vuoksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Koronavirus

Influenssaepidemian huippu on jo taittumassa Lapissa, mutta RS-viruksen osalta tautitilanne voi vielä pahentua
Tilaajille

Inf­luens­sa­epi­de­mian huippu on jo tait­tu­mas­sa La­pis­sa, mutta RS-vi­ruk­sen osalta tau­ti­ti­lan­ne voi vielä pa­hen­tua

09.01.2024 13:02 2
Rovaniemen rokotekaaoksesta ei tullut koronalinkoa – rokotukset Lapissa loppusuoralla, seuraavaksi odotellaan influenssaepidemiaa

Ro­va­nie­men ro­ko­te­kaaok­ses­ta ei tullut ko­ro­na­lin­koa – ro­ko­tuk­set Lapissa lop­pu­suo­ral­la, seu­raa­vak­si odo­tel­laan inf­luens­sa­epi­de­miaa

08.12.2023 09:33
Tilaajille
THL: Korona-aalto ollut iäkkäiden parissa voimakkaampi kuin kertaakaan aiemmin

THL: Ko­ro­na-aal­to ollut iäk­käi­den parissa voi­mak­kaam­pi kuin ker­taa­kaan aiemmin

29.11.2023 18:54 5
Rovaniemen terveysasemilla hoidetaan viikon ajan vain kiireellisiä tapauksia ja päivystyksessä on ruuhkaa – muuten flunssakauden kanssa pärjätään vielä kohtuullisesti

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­la hoi­de­taan viikon ajan vain kii­reel­li­siä ta­pauk­sia ja päi­vys­tyk­ses­sä on ruuhkaa – muuten fluns­sa­kau­den kanssa pär­jä­tään vielä koh­tuul­li­ses­ti

16.11.2023 16:30
Tilaajille
Päävalmentaja Markku Kanervan eristys Huuhkajista jatkui tämänkin päivän

Pää­val­men­ta­ja Markku Ka­ner­van eristys Huuh­ka­jis­ta jatkui tä­män­kin päivän

15.11.2023 17:22
Koronaepidemian huippu ehkä saavutettu Meri-Lapissa, Rovaniemellä potilaiden määrä hieman kasvussa

Ko­ro­na­epi­de­mian huippu ehkä saa­vu­tet­tu Me­ri-La­pis­sa, Ro­va­nie­mel­lä po­ti­lai­den määrä hieman kas­vus­sa

13.11.2023 11:43 9
Tilaajille
"Yli 10 000 puhelua per päivä" – valtavat massat ruuhkauttivat koronarokotusajanvarauksen Rovaniemellä, lisäaikoja avataan ikääntyneille

"Yli 10 000 puhelua per päivä" – val­ta­vat massat ruuh­kaut­ti­vat ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan­va­rauk­sen Ro­va­nie­mel­lä, li­sä­ai­ko­ja avataan ikään­ty­neil­le

09.11.2023 18:42 26
Tilaajille
Rovaniemen koronarokotusajat loppuivat ennen aamunkoittoa – "Aikoja tulee lisää", lupaa johtava hoitaja

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tus­ajat lop­pui­vat ennen aa­mun­koit­toa – "Aikoja tulee lisää", lupaa johtava hoitaja

08.11.2023 17:00 59
Tilaajille
Koronapotilaita on osastoilla ehkä enemmän kuin koskaan – Markku Broas suosittelee jo riskiryhmille maskin käyttöä

Ko­ro­na­po­ti­lai­ta on osas­toil­la ehkä enemmän kuin koskaan – Markku Broas suo­sit­te­lee jo ris­ki­ryh­mil­le maskin käyttöä

07.11.2023 19:30 28
Tilaajille
Kysyimme, miksi Lapin kuntien koronarokotusten aikataulut poikkeavat niin paljon toisistaan? – katso jutusta oman kuntasi rokotusaikataulu ja ohjeet

Ky­syim­me, miksi Lapin kuntien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ai­ka­tau­lut poik­kea­vat niin paljon toi­sis­taan? – katso jutusta oman kuntasi ro­ko­tus­ai­ka­tau­lu ja ohjeet

03.11.2023 18:16 7
Tilaajille
Meri-Lapissa jo 48 sairaalahoidossa koronan vuoksi: "Hidastelimme rokotuksissa, ihmisillä olisi ollut kyllä halu rokotuksia ottaa"

Me­ri-La­pis­sa jo 48 sai­raa­la­hoi­dos­sa koronan vuoksi: "Hi­das­te­lim­me ro­ko­tuk­sis­sa, ih­mi­sil­lä olisi ollut kyllä halu ro­ko­tuk­sia ottaa"

03.11.2023 05:00 13
Tilaajille
Korona nostaa päätään Lapissa, 14 sairaalahoidossa – "Rokottaa tulisi välittömästi, ei vasta marraskuun puolivälissä"

Korona nostaa päätään La­pis­sa, 14 sai­raa­la­hoi­dos­sa – "Ro­kot­taa tulisi vä­lit­tö­mäs­ti, ei vasta mar­ras­kuun puo­li­vä­lis­sä"

23.10.2023 15:38 16
Tilaajille
Koronarokotuksista alkaa taas uusi kierros syksyllä – vakavasta immuunipuutteisille rokotetta tarjolla jo lähiaikoina

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta alkaa taas uusi kierros syk­syl­lä – va­ka­vas­ta im­muu­ni­puut­tei­sil­le ro­ko­tet­ta tar­jol­la jo lä­hi­ai­koi­na

08.09.2023 16:59 6
Tilaajille
Sairastettu koronatauti sekoitti kuukautiskiertoni – yleinen asenne "naisten vaivoihin" voi hidastaa tutkimusta
Kolumni Niina Niemelä

Sai­ras­tet­tu ko­ro­na­tau­ti se­koit­ti kuu­kau­tis­kier­to­ni – yleinen asenne "nais­ten vai­voi­hin" voi hi­das­taa tut­ki­mus­ta

07.08.2023 06:00 2
Tutkimus: yli 70 prosentilla suomalaisista on sairastetun koronan tuottamia viruksen vasta-aineita

Tut­ki­mus: yli 70 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta on sai­ras­te­tun koronan tuot­ta­mia vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta

16.06.2023 08:40
Tilaajille
WHO: Koronavirus ei ole enää kansainvälinen kansanterveysuhka

WHO: Ko­ro­na­vi­rus ei ole enää kan­sain­vä­li­nen kan­san­ter­veys­uh­ka

05.05.2023 21:10
THL esittää koronaviruksen luokittelemista valvottavaksi tartuntataudiksi – muutoksen jälkeen esimerkiksi rajoituksia ei voitaisi ottaa käyttöön

THL esittää ko­ro­na­vi­ruk­sen luo­kit­te­le­mis­ta val­vot­ta­vak­si tar­tun­ta­tau­dik­si – muu­tok­sen jälkeen esi­mer­kik­si ra­joi­tuk­sia ei voi­tai­si ottaa käyt­töön

04.05.2023 14:17
Kummassakin Lapin sairaalassa on kuusi koronaviruspotilasta – Markku Broas: Nelisen viikkoa ollut aktiivisempaa aikaa

Kum­mas­sa­kin Lapin sai­raa­las­sa on kuusi ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta – Markku Broas: Nelisen viikkoa ollut ak­tii­vi­sem­paa aikaa

02.05.2023 15:20 7
Tilaajille
Olivatko Rovaniemen miljoonaostot laittomia? Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on tyytymätön tilintarkastajan äkkiväärään raporttiin, lisäselvityksiä pyydetty

Oli­vat­ko Ro­va­nie­men mil­joo­naos­tot lait­to­mia? Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja on tyy­ty­mä­tön ti­lin­tar­kas­ta­jan äk­ki­vää­rään ra­port­tiin, li­sä­sel­vi­tyk­siä pyy­det­ty

11.04.2023 20:08 25
Tilaajille
Eristäytymisellä oli yllättäviä vaikutuksia immuunipuolustukseen – tässä 10 koronapandemian seurausta, joista osaa voi pitää jopa hyvinä tulevaisuuden kannalta

Eris­täy­ty­mi­sel­lä oli yl­lät­tä­viä vai­ku­tuk­sia im­muu­ni­puo­lus­tuk­seen – tässä 10 ko­ro­na­pan­de­mian seu­raus­ta, joista osaa voi pitää jopa hyvinä tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta

02.04.2023 06:30 2
Tilaajille
"Rokote ei enää riitä suojaamaan" – työikäisten koronasuoja meni vanhaksi, eikä resursseja enää laiteta neljänsiin rokotuksiin

"Rokote ei enää riitä suo­jaa­maan" – työ­ikäis­ten ko­ro­na­suo­ja meni van­hak­si, eikä re­surs­se­ja enää laiteta nel­jän­siin ro­ko­tuk­siin

31.03.2023 05:00 7
Tilaajille
Kansankongressi seppelöi Xin kolmannelle presidenttikaudelle – Lapin yliopiston professorin mielestä kommunistinen puolue sai pahoja kolhuja Kiinan pitkään jatkuneesta tiukasta koronapolitiikasta

Kan­san­kong­res­si sep­pe­löi Xin kol­man­nel­le pre­si­dent­ti­kau­del­le – ­La­pin yli­opis­ton pro­fes­so­rin mie­les­tä kom­mu­nis­ti­nen puolue sai pahoja kolhuja Kiinan pitkään jat­ku­nees­ta tiu­kas­ta ko­ro­na­po­li­tii­kas­ta

04.03.2023 11:14 2
THL: Yli puolella suomalaisista on sekä rokotuksen että sairastetun taudin tuottamia koronaviruksen vasta-aineita

THL: Yli puo­lel­la suo­ma­lai­sis­ta on sekä ro­ko­tuk­sen että sai­ras­te­tun taudin tuot­ta­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen vas­ta-ai­nei­ta

27.02.2023 09:00
Tilaajille
Keskustelu koronarokotuksista tuntuu kärjistyneen arvovaltakriisiksi – mistä STM:n ja THL:n omituinen nokittelu oikein johtuu?

Kes­kus­te­lu ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta tuntuu kär­jis­ty­neen ar­vo­val­ta­krii­sik­si – mistä STM:n ja THL:n omi­tui­nen no­kit­te­lu oikein johtuu?

28.01.2023 18:30 6
Tilaajille
Koronaviruksen omikron XBB.1.5 -alalinjaa havaittu myös Suomessa – "Oli odotettavissa, että kyseistä virusmuunnosta löytyy ennen pitkää myös Suomesta"

Ko­ro­na­vi­ruk­sen omikron XBB.1.5 -a­la­lin­jaa ha­vait­tu myös Suo­mes­sa – "Oli odo­tet­ta­vis­sa, että ky­seis­tä vi­rus­muun­nos­ta löytyy ennen pitkää myös Suo­mes­ta"

13.01.2023 11:06
Yhdeksän hyvinvointialuetta luovuttaa koronarokotteita yksityisille yrityksille – mukana Lapin hyvinvointialue

Yh­dek­sän hy­vin­voin­ti­aluet­ta luo­vut­taa ko­ro­na­ro­kot­tei­ta yk­si­tyi­sil­le yri­tyk­sil­le – mukana Lapin hy­vin­voin­ti­alue

11.01.2023 16:24
Kiuru: Suomi aikoo vaatia Kiinasta saapuvilta negatiivista koronatestiä

Kiuru: Suomi aikoo vaatia Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­tiä

06.01.2023 19:36 13
Suomi alkaa valmistella rajoituksia Kiinasta tuleville matkustajille – EU-maita on suositeltu vaatimaan kaikilta Kiinasta saapuvilta matkustajilta negatiivista koronavirustestiä

Suomi alkaa val­mis­tel­la ra­joi­tuk­sia Kii­nas­ta tu­le­vil­le mat­kus­ta­jil­le – EU-mai­ta on suo­si­tel­tu vaa­ti­maan kai­kil­ta Kii­nas­ta saa­pu­vil­ta mat­kus­ta­jil­ta ne­ga­tii­vis­ta ko­ro­na­vi­rus­tes­tiä

05.01.2023 20:16 4
Ministeri Kiuru väläyttää vihreää valoa Suomeen Kiinasta tulevien matkustajien koronatestitodistuksille

Mi­nis­te­ri Kiuru vä­läyt­tää vihreää valoa Suomeen Kii­nas­ta tu­le­vien mat­kus­ta­jien ko­ro­na­tes­ti­to­dis­tuk­sil­le

03.01.2023 20:03 4
Ylilääkärin mielestä kiinalaisille turisteille ei tällä hetkellä tarvita matkustusrajoituksia, mutta: "Riski muunnoksille on ilmeinen, sillä evoluutio on ihmeellinen"

Yli­lää­kä­rin mie­les­tä kii­na­lai­sil­le tu­ris­teil­le ei tällä het­kel­lä tarvita mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia, mutta: "Riski muun­nok­sil­le on il­mei­nen, sillä evo­luu­tio on ih­meel­li­nen"

02.01.2023 16:42 15
Tilaajille
Koronan koulima suurlähettiläs kehuu Nato-Suomea – EU:n puheenjohtaja Tshekki nousi kärkeen ukrainalaisten tulomaana: "Yli 400 000 pakolaista on valtavasti"

Koronan koulima suur­lä­het­ti­läs kehuu Na­to-Suo­mea – EU:n pu­heen­joh­ta­ja Tshekki nousi kärkeen uk­rai­na­lais­ten tu­lo­maa­na: "Yli 400 000 pa­ko­lais­ta on val­ta­vas­ti"

31.12.2022 18:30
Tilaajille
STM:n ja Kiurun koronarokoteohjaus ei vaikuttanut suuriin massoihin – Neljänsiä rokotteita ovat halunneet vain harvat ei-riskiryhmään kuuluvat

STM:n ja Kiurun ko­ro­na­ro­ko­te­oh­jaus ei vai­kut­ta­nut suuriin mas­soi­hin – Nel­jän­siä ro­kot­tei­ta ovat ha­lun­neet vain harvat ei-ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat

03.01.2023 15:03
Tilaajille
Kiina lopettaa päivittäisten koronatartuntalukujen julkaisun

Kiina lo­pet­taa päi­vit­täis­ten ko­ro­na­tar­tun­ta­lu­ku­jen jul­kai­sun

25.12.2022 10:18 1
Tänä vuonna joulun tärkein terveysturvallisuusohje on muuta kuin virusten välttelyä – "Ota rennosti ja nauti yhdessäolosta"

Tänä vuonna joulun tärkein ter­veys­tur­val­li­suus­oh­je on muuta kuin vi­rus­ten vält­te­lyä – "Ota ren­nos­ti ja nauti yh­des­säo­los­ta"

21.12.2022 19:26
Tilaajille
Yrittäjiltä lähti matto alta – Tunnettu laulaja menetti 1,2 miljoonaa euroa kulttuurialan koronasuluissa: "Rajoitusten jälkipyykki on vielä pesemättä"

Yrit­tä­jil­tä lähti matto alta – Tun­net­tu laulaja menetti 1,2 mil­joo­naa euroa kult­tuu­ri­alan ko­ro­na­su­luis­sa: "Ra­joi­tus­ten jäl­ki­pyyk­ki on vielä pe­se­mät­tä"

17.12.2022 06:30 31
Tilaajille
Viime vuonna koronavirusrokotteen haittavaikutuksiin kuoli Suomessa kuusi ihmistä, koronatautiin lähes tuhat

Viime vuonna ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen hait­ta­vai­ku­tuk­siin kuoli Suo­mes­sa kuusi ih­mis­tä, ko­ro­na­tau­tiin lähes tuhat

09.12.2022 18:42
THL päivitti lasten koronarokotesuosituksia – jopa puolivuotiaita voi rokottaa, mutta rokotuksissa pitää käyttää yksilöllistä arviota

THL päi­vit­ti lasten ko­ro­na­ro­ko­te­suo­si­tuk­sia – jopa puo­li­vuo­tiai­ta voi ro­kot­taa, mut­ta ­ro­ko­tuk­sis­sa pitää käyttää yk­si­löl­lis­tä arviota

23.11.2022 11:02
Lähes totaalinen rokoteriippuvuus paljastui koronakriisissä – Afrikka valmistelee omaa rokotetuotantoaan neljässä maassa EU:n rahoituksella ja tuella

Lähes to­taa­li­nen ro­ko­te­riip­pu­vuus pal­jas­tui ko­ro­na­krii­sis­sä – Afrikka val­mis­te­lee omaa ro­ko­te­tuo­tan­toaan nel­jäs­sä maassa EU:n ra­hoi­tuk­sel­la ja tuella

20.11.2022 18:30
Tilaajille
Koronaministerityöryhmä: Neljäs koronarokote voidaan antaa kaikille, joille se lääkärin arvion mukaan on perusteltua

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä: Neljäs ko­ro­na­ro­ko­te voidaan antaa kai­kil­le, joille se lää­kä­rin arvion mukaan on pe­rus­tel­tua

09.11.2022 21:01
Koronaviruksen määrä Suomen jätevesissä on noussut alkuvuoden tasolle – sairaalahoidon tarve on kasvanut, mutta aiempaa maltillisemmin

Ko­ro­na­vi­ruk­sen määrä Suomen jä­te­ve­sis­sä on noussut al­ku­vuo­den tasolle – ­sai­raa­la­hoi­don tarve on kas­va­nut, mutta aiempaa mal­til­li­sem­min

27.10.2022 17:06
THL ei toistaiseksi suosittele sote-ammattilaisille neljättä koronarokotetta – Nohynek: "Toive tai halu saada tehosterokote ei ole riittävä peruste suosituksen antamiselle"

THL ei tois­tai­sek­si suo­sit­te­le sote-am­mat­ti­lai­sil­le nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – No­hy­nek: "Toive tai halu saada te­hos­te­ro­ko­te ei ole riit­tä­vä peruste suo­si­tuk­sen an­ta­mi­sel­le"

26.10.2022 17:57 2
Lapin sairaanhoitopiiri suosittelee neljännen koronarokotusten antamista sote-henkilöstölle – suositus  poikkeaa THL:n linjasta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri suo­sit­te­lee nel­jän­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mis­ta sote-hen­ki­lös­töl­le – ­suo­si­tus poik­keaa THL:n lin­jas­ta

25.10.2022 15:48 11
Tilaajille
Kun korona vei keittiötyöt, Tuuli Rautava alkoi valmistaa retkiruokia kotonaan Savukoskella – Raaka-aineena omat porot sekä lähipeltojen ja -metsien antimet

Kun korona vei keit­tiö­työt, Tuuli Rautava alkoi val­mis­taa ret­ki­ruo­kia ko­to­naan Sa­vu­kos­kel­la – Raa­ka-ai­nee­na omat porot sekä lä­hi­pel­to­jen ja -met­sien antimet

22.10.2022 15:00
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä on kasvussa Lapissa – virus voi aiheuttaa jopa viikon mittaista sairastelua

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kas­vus­sa Lapissa – virus voi ai­heut­taa jopa viikon mit­tais­ta sai­ras­te­lua

17.10.2022 19:30 10
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki päivitti koronarokotusohjeistuksensa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki päi­vit­ti ko­ro­na­ro­ko­tus­oh­jeis­tuk­sen­sa

29.09.2022 09:14
Tilaajille
Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireille uudet koronarokotusohjeet – sairastetulla taudilla ei ole enää merkitystä rokotuksissa

Lapin ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­reil­le uudet ko­ro­na­ro­ko­tus­oh­jeet – sai­ras­te­tul­la tau­dil­la ei ole enää mer­ki­tys­tä ro­ko­tuk­sis­sa

25.09.2022 11:00 6
Tilaajille
Rovaniemellä ei vielä anneta uuden suosituksen mukaisia koronan tehosterokotuksia – myöskään influenssarokotuksia ei vielä saa

Ro­va­nie­mel­lä ei vielä anneta uuden suo­si­tuk­sen mu­kai­sia koronan te­hos­te­ro­ko­tuk­sia – myös­kään inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sia ei vielä saa

02.09.2022 14:36 1
Tilaajille
THL: Ikääntyneille ja riskiryhmille suositellaan koronaviruksen tehosterokotusta syksyllä – perusterveillä rokotesuoja on edelleen erittäin hyvä

THL: Ikään­ty­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le suo­si­tel­laan ko­ro­na­vi­ruk­sen te­hos­te­ro­ko­tus­ta syk­syl­lä – pe­rus­ter­veil­lä ro­ko­te­suo­ja on edel­leen erit­täin hyvä

01.09.2022 10:47
Tilaajille
Euroopan mestari Topi Raitanen sai koronan, ei kilpaile Lappeenrannassa

Eu­roo­pan mestari Topi Rai­ta­nen sai ko­ro­nan, ei kil­pai­le Lap­peen­ran­nas­sa

23.08.2022 13:30
Matkailuala on kohdannut ennätyksellisen suuren työvoimapulan, johon ratkaisuksi ehdotetaan luopumista nollatuntisopimuksista ja muutoksia sosiaalietuuksiin

Mat­kai­lu­ala on koh­dan­nut en­nä­tyk­sel­li­sen suuren työ­voi­ma­pu­lan, johon rat­kai­suk­si eh­do­te­taan luo­pu­mis­ta nol­la­tun­ti­so­pi­muk­sis­ta ja muu­tok­sia so­siaa­li­etuuk­siin

23.08.2022 07:00 7
Tilaajille
Yli 60-vuotiaiden neljäs koronarokotuskierros käynnistyy ensi viikolla Rovaniemellä, Torniossa ja Kemissä

Yli 60-vuo­tiai­den neljäs ko­ro­na­ro­ko­tus­kier­ros käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la Ro­va­nie­mel­lä, Tor­nios­sa ja Kemissä

22.08.2022 15:36 9
Tilaajille
Koronaviruksesta on tullut pysyvä vieras, ja sellaisena sen kanssa pitää opetella elämään – ohjeistuksiin kaivataan ryhtiä
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta on tullut pysyvä vieras, ja sel­lai­se­na sen kanssa pitää ope­tel­la elämään – oh­jeis­tuk­siin kai­va­taan ryhtiä

29.07.2022 20:00 3
Tilaajille
"Turvavälit ja hygieniaohjeet kannattaa yhä muistaa" – koronakuormitus on maltillisella tasolla Lapin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa,  kuolemantapauksia koko pandemian ajalta alle sata

"Tur­va­vä­lit ja hy­gie­nia­oh­jeet kan­nat­taa yhä muis­taa" – ­ko­ro­na­kuor­mi­tus on mal­til­li­sel­la tasolla Lapin sai­raa­lois­sa ja ter­veys­kes­kuk­sis­sa, kuo­le­man­ta­pauk­sia koko pan­de­mian ajalta alle sata

28.07.2022 13:00 2
Tilaajille
Ärhäkkä koronan jälkitauti päätti Maria Huntingtonin kilpailukauden

Ärhäkkä koronan jäl­ki­tau­ti päätti Maria Hun­ting­to­nin kil­pai­lu­kau­den

28.07.2022 10:42
Tilaajille
Wuhanin villieläintori oli koronapandemian alkujuuri, sanovat kaksi uutta tutkimusta

Wuhanin vil­li­eläin­to­ri oli ko­ro­na­pan­de­mian al­ku­juu­ri, sanovat kaksi uutta tut­ki­mus­ta

27.07.2022 12:05 1
THL: Koronapandemiasta on siirrytty koronaendemiaan – rokotteet saattaneet pelastaa kuluvana vuonna yli 10 000 henkeä

THL: Ko­ro­na­pan­de­mias­ta on siir­ryt­ty ko­ro­naen­de­miaan – ro­kot­teet saat­ta­neet pe­las­taa ku­lu­va­na vuonna yli 10 000 henkeä

27.07.2022 16:08 1
SVT:  Koronatartunnat lisääntyneet rajusti Ruotsin Norrbottenissa

SVT: Ko­ro­na­tar­tun­nat li­sään­ty­neet rajusti Ruotsin Norr­bot­te­nis­sa

26.07.2022 19:59 5
Tilaajille
MTV: Korona tulisi poistaa yleisvaarallisten tautien listalta, sanoo THL:n Mika Salminen

MTV: Korona tulisi poistaa yleis­vaa­ral­lis­ten tautien lis­tal­ta, sanoo THL:n Mika Sal­mi­nen

23.07.2022 14:57
Toimittajalta: Ennustettu korona-aalto kohdataan nyt ilman rajoituksia – koronan kiihtymisvaihe näkyy myös Rovaniemellä
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: En­nus­tet­tu ko­ro­na-aal­to koh­da­taan nyt ilman ra­joi­tuk­sia – koronan kiih­ty­mis­vai­he näkyy myös Ro­va­nie­mel­lä

19.07.2022 14:42 1
Tilaajille
Neljänsiä koronarokotuksia annetaan laajemmin jo heinäkuussa – koronaepidemia voi kiihtyä loppukesästä

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan laa­jem­min jo hei­nä­kuus­sa – ko­ro­na­epi­de­mia voi kiihtyä lop­pu­ke­säs­tä

18.07.2022 10:22
Tilaajille
Helmarien koronakriisi pahenee ja alakerta hupenee: ykkösmaalivahti Tinja-Riikka Korpela antoi positiivisen virusnäytteen

Hel­ma­rien ko­ro­na­krii­si pahenee ja ala­ker­ta hu­pe­nee: yk­kös­maa­li­vah­ti Tin­ja-Riik­ka Korpela antoi po­si­tii­vi­sen vi­rus­näyt­teen

14.07.2022 15:42
Suomessa on 654 koronapotilasta sairaalahoidossa – määrä nousi selvästi viikon aikana

Suo­mes­sa on 654 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa – määrä nousi sel­väs­ti viikon aikana

14.07.2022 13:30
Tilaajille
Neljänsiä koronarokotuksia tuskin suositellaan alle 60-vuotiaille – HUS:in Asko Järvisen mielestä muutaman lääkärin ulostulo koko kansan rokottamisen puolesta hämärtää kokonaiskuvaa tautitilanteesta

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia tuskin suo­si­tel­laan alle 60-vuo­tiail­le – HUS:in Asko Jär­vi­sen mie­les­tä muu­ta­man lää­kä­rin ulos­tu­lo koko kansan ro­kot­ta­mi­sen puo­les­ta hä­mär­tää ko­ko­nais­ku­vaa tau­ti­ti­lan­tees­ta

12.07.2022 16:45 1
Tilaajille
Euroopan lääkeviranomaiset suosittelevat neljänsiä koronavirusrokotteita yli 60-vuotiaille

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ran­omai­set suo­sit­te­le­vat nel­jän­siä ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta yli 60-vuo­tiail­le

11.07.2022 13:15 2
Tuore tutkimus: Koronarokotteet estivät lähes 20 miljoonaa kuolemaa – koronatartuntojen määrä on kääntynyt jälleen kasvuun

Tuore tut­ki­mus: Ko­ro­na­ro­kot­teet estivät lähes 20 mil­joo­naa kuo­le­maa – ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kään­ty­nyt jälleen kasvuun

24.06.2022 14:18 5
Rovaniemi aloittaa viidennet koronarokotukset voimakkaasti immuunipuutteisille

Ro­va­nie­mi aloit­taa vii­den­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

21.06.2022 13:34
Tilaajille
Kemiläislähtöinen Marko Karsikko pääsi perheineen Shanghain koronasulusta pois – muutto ei käynyt helpolla: "Meidät lukittiin kahdeksi viikoksi valtion hotelliin"

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Marko Kar­sik­ko pääsi per­hei­neen Shang­hain ko­ro­na­su­lus­ta pois – muutto ei käynyt hel­pol­la: "Meidät lu­kit­tiin kah­dek­si vii­kok­si valtion ho­tel­liin"

03.06.2022 17:04
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne tartuntalukuja valoisampi – "Oleellisempaa on yksittäisen kunnan tartuntalukujen sijaan katsoa sairaanhoitopiirin ja koko maan tilannetta"

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne tar­tun­ta­lu­ku­ja va­loi­sam­pi – "O­leel­li­sem­paa on yk­sit­täi­sen kunnan tar­tun­ta­lu­ku­jen sijaan katsoa sai­raan­hoi­to­pii­rin ja koko maan ti­lan­net­ta"

02.06.2022 18:21
Tilaajille
Suomi aukesi koronasuluista, mutta joillekin iäkkäille omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryhmille

Suomi aukesi ko­ro­na­su­luis­ta, mutta joil­le­kin iäk­käil­le omikron on yhä tappava – neljäs rokote luvassa näille uusille ryh­mil­le

02.06.2022 16:15
Tilaajille
Koronavirus tarttuu herkästi kotioloissa, mutta voimakas immuniteetti ja hyvä tuuri voivat estää koronaan sairastumisen kokonaan

Ko­ro­na­vi­rus tarttuu her­käs­ti ko­tio­lois­sa, mutta voi­ma­kas im­mu­ni­teet­ti ja hyvä tuuri voivat estää ko­ro­naan sai­ras­tu­mi­sen ko­ko­naan

23.05.2022 06:30
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä laskee Suomessa yhä – kotitestien käyttö on runsasta

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä laskee Suo­mes­sa yhä – ko­ti­tes­tien käyttö on run­sas­ta

19.05.2022 11:08
Neljänsiä koronarokotuksia saavien iäkkäiden ryhmä laajenee Rovaniemellä – nyt rokotteen saavat myös järjestetyn kotihoidon ja omaishoidon piirissä olevat

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia saavien iäk­käi­den ryhmä laa­je­nee Ro­va­nie­mel­lä – nyt ro­kot­teen saavat myös jär­jes­te­tyn ko­ti­hoi­don ja omais­hoi­don pii­ris­sä olevat

09.05.2022 10:25 1
Tilaajille
THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee – koronaepidemia helpottanut

THL:n suo­si­tus nel­jän­sis­tä ko­ro­na­ro­kot­teis­ta laa­je­nee – ko­ro­na­epi­de­mia hel­pot­ta­nut

05.05.2022 10:47 2
Kaupan alan maskisuosituksen poisto ei vielä näy rovaniemeläiskaupoissa, mutta maskien käyttö on vähentynyt tasaisesti kevään aikana

Kaupan alan mas­ki­suo­si­tuk­sen poisto ei vielä näy ro­va­nie­me­läis­kau­pois­sa, mutta maskien käyttö on vä­hen­ty­nyt ta­sai­ses­ti kevään aikana

21.04.2022 07:00 3
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistöllä on todettu koronatartunta – työskentelee etänä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­töl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työs­ken­te­lee etänä

19.04.2022 13:26 1
Verohallinto: Työhuonevähennyksiä haetaan todennäköisesti taas paljon – kaavamainen työhuonevähennys on helpoin tehdä

Ve­ro­hal­lin­to: Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­siä haetaan to­den­nä­köi­ses­ti taas paljon – kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys on helpoin tehdä

19.04.2022 09:50
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne on vähitellen helpottamassa – sairaanhoitopiiri muistuttaa yhä voimassa olevasta maskisuosituksesta

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne on vä­hi­tel­len hel­pot­ta­mas­sa – sai­raan­hoi­to­pii­ri muis­tut­taa yhä voi­mas­sa ole­vas­ta mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta

06.04.2022 10:30
Tilaajille
Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut jälleen – pohjoisen sairaaloissa yhdeksän tehohoidossa

Te­ho­hoi­dos­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä on kas­va­nut jälleen – poh­joi­sen sai­raa­lois­sa yh­dek­sän te­ho­hoi­dos­sa

01.04.2022 12:52
Päiväkirja: Virallisesti pirullinen virus
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Vi­ral­li­ses­ti pi­rul­li­nen virus

01.04.2022 07:37
Tilaajille
STM:  Alle 18-vuotiaiden koronatodistus ei vanhene,  sama aikuisilla jos kaikki kolme rokotusta on otettuna

STM: Alle 18-vuo­tiai­den ko­ro­na­to­dis­tus ei van­he­ne, sama ai­kui­sil­la jos kaikki kolme ro­ko­tus­ta on otet­tu­na

31.03.2022 10:50 3
Tilaajille
Koronapositiivisten potilaiden määrä sairaaloissa rikkoi ennätyksen – STM:n Puumalainen: "Keväistä käännettä parempaan ei ole vielä nähty"

Ko­ro­na­po­si­tii­vis­ten po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa rikkoi en­nä­tyk­sen – STM:n Puu­ma­lai­nen: "Ke­väis­tä kään­net­tä pa­rem­paan ei ole vielä nähty"

31.03.2022 10:30 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne on kääntymässä hitaasti parempaan suuntaan, kun tartuntamäärät ovat laskussa

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne on kään­ty­mäs­sä hi­taas­ti pa­rem­paan suun­taan, kun tar­tun­ta­mää­rät ovat las­kus­sa

30.03.2022 14:55
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa neljännet koronarokotukset 80 vuotta täyttäneille

Ro­va­nie­mi aloit­taa nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 80 vuotta täyt­tä­neil­le

28.03.2022 13:15
Tilaajille
Aluehallintovirasto muistuttaa, ettei korona ole vielä ohi, ja jatkaa Lapin ohjeistuksia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to muis­tut­taa, ettei korona ole vielä ohi, ja jatkaa Lapin oh­jeis­tuk­sia

28.03.2022 10:45
Tilaajille
Kittilä, Muonio, Salla ja Sodankylä aloittavat neljänsien koronarokotteiden antamisen 80 vuotta täyttäneille

Kit­ti­lä, Muonio, Salla ja So­dan­ky­lä aloit­ta­vat nel­jän­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mi­sen 80 vuotta täyt­tä­neil­le

27.03.2022 19:30
Tilaajille
"Muista maski ja hammasharja" – Muistilistamme avulla lomamatka ulkomaille onnistuu nyt vallitsevissa koronaoloissa

"Muista maski ja ham­mas­har­ja" – Muis­ti­lis­tam­me avulla lo­ma­mat­ka ul­ko­mail­le on­nis­tuu nyt val­lit­se­vis­sa ko­ro­na­olois­sa

26.03.2022 06:30
Tilaajille
Koronaepidemia jatkuu Lapissa vielä viikkoja – "Tilanne on jämähtänyt", sanoo Markku Broas

Ko­ro­na­epi­de­mia jatkuu Lapissa vielä viik­ko­ja – "Ti­lan­ne on jä­mäh­tä­nyt", sanoo Markku Broas

24.03.2022 16:04 3
Tilaajille
Pandemia-aallon huippu ohitettu Länsi-Pohjassa, tilanne on hitaasti paranemassa

Pan­de­mia-aal­lon huippu ohi­tet­tu Län­si-Poh­jas­sa, tilanne on hi­taas­ti pa­ra­ne­mas­sa

23.03.2022 11:49
Tilaajille
Koronatestausta supistettiin Rovaniemellä – osa testipaikoista muuttuu kaupunkilaisille maksullisiksi

Ko­ro­na­tes­taus­ta su­pis­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä – osa tes­ti­pai­kois­ta muuttuu kau­pun­ki­lai­sil­le mak­sul­li­sik­si

21.03.2022 11:52 1
Tilaajille
Päiväkirja: Mitä yhdestä talvilomasta
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Päi­vä­kir­ja: Mitä yhdestä tal­vi­lo­mas­ta

17.03.2022 22:00
Tilaajille
Voiko sairastua kuinka pian uudestaan, onko pitkään kestävä väsymys tavallista,  koska alkaa neljäs rokotekierros – esitimme nämä ja 11 muuta ajankohtaista kysymystä koronasta Markku Broakselle

Voiko sai­ras­tua kuinka pian uu­des­taan, onko pitkään kestävä väsymys ta­val­lis­ta, koska alkaa neljäs ro­ko­te­kier­ros – esi­tim­me nämä ja 11 muuta ajan­koh­tais­ta ky­sy­mys­tä ko­ro­nas­ta Markku Broak­sel­le

18.03.2022 13:51 6
Tilaajille
Sebastian Vettel joutuu F1-kauden avauksesta sivuun koronatartunnan takia

Se­bas­tian Vettel joutuu F1-kau­den avauk­ses­ta sivuun ko­ro­na­tar­tun­nan takia

17.03.2022 15:22
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolla on koronatartunta

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpolla on ko­ro­na­tar­tun­ta

13.03.2022 12:33
Ilman koronapandemiaa ei olisi myöskään Tunturiflow’ta – Ylläs tuntui matkailualan yrittäjistä ainoalta oikealta paikalta: "Täällä aitoutta on vielä jäljellä"

Ilman ko­ro­na­pan­de­miaa ei olisi myös­kään Tun­tu­rif­low’­ta – Ylläs tuntui mat­kai­lu­alan yrit­tä­jis­tä ai­noal­ta oi­keal­ta pai­kal­ta: "Täällä ai­tout­ta on vielä jäl­jel­lä"

08.03.2022 15:22
Tilaajille
Toimittajalta: Tuomiopäivän kellon viisarit tikittävät – Miten ihmeessä ne saa käännettyä taaksepäin?
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Tuo­mio­päi­vän kellon vii­sa­rit ti­kit­tä­vät – Miten ih­mees­sä ne saa kään­net­tyä taak­se­päin?

08.03.2022 09:20 1
Suomessa raportoitiin maanantaina noin 22  400 uutta koronavirustartuntaa – VR siirtyy maskipakosta suositukseen

Suo­mes­sa ra­por­toi­tiin maa­nan­tai­na noin 22  400 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – VR siirtyy mas­ki­pa­kos­ta suo­si­tuk­seen

07.03.2022 20:33
Tilaajille
Koronatilanne on tasoittumassa koko Lapissa – Länsi-Pohjan korkealle sairaalakuormitukselle ei löydy selkeää syytä

Ko­ro­na­ti­lan­ne on ta­soit­tu­mas­sa koko Lapissa – Län­si-Poh­jan kor­keal­le sai­raa­la­kuor­mi­tuk­sel­le ei löydy selkeää syytä

07.03.2022 16:28 1
Tilaajille
Nuoria akateemisia ihmisiä koettelee kolmoiskriisi: ilmasto, pandemia ja sota – taloustieteilijä ei osaa ennustaa, psykologian opiskelija uskoo toivoon

Nuoria aka­tee­mi­sia ihmisiä koet­te­lee kol­moisk­rii­si: il­mas­to, pan­de­mia ja sota – ta­lous­tie­tei­li­jä ei osaa en­nus­taa, psy­ko­lo­gian opis­ke­li­ja uskoo toivoon

05.03.2022 18:30
Tilaajille
Päiväkirja: Korona lähti yhdellä buranalla
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Korona lähti yhdellä bu­ra­nal­la

03.03.2022 05:00
Tilaajille
Koronavirusepidemian huippu on nyt käsillä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä –  viime viikolla todettiin 1100 tartuntaa, sairaalakuormitus korkealla tasolla

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian huippu on nyt käsillä Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – viime vii­kol­la to­det­tiin 1100 tar­tun­taa, sai­raa­la­kuor­mi­tus kor­keal­la tasolla

02.03.2022 13:43 1
Tilaajille