Koronavirus

Presidentti Niinistö huomautti YK-puheessaan, että koronapandemia on antanut jo ainakin kolme tärkeää opetusta – yksi niistä on muita rohkaisevampi

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö huo­maut­ti YK-pu­hees­saan, että ko­ro­na­pan­de­mia on antanut jo ainakin kolme tärkeää ope­tus­ta – yksi niistä on muita roh­kai­se­vam­pi

23.09.2020 19:24 0
Näkökulma: Voi pyhä yksinkertaisuus – koronan torjunta on meistä jokaisen vastuulla ja järjenkäyttö on sallittua

Nä­kö­kul­ma: Voi pyhä yk­sin­ker­tai­suus – koronan tor­jun­ta on meistä jo­kai­sen vas­tuul­la ja jär­jen­käyt­tö on sal­lit­tua

23.09.2020 19:00 0
Euroopan nuorten talviolympiafestivaalit siirtyvät ensi vuoden joulukuulle

Eu­roo­pan nuorten tal­vi­olym­pia­fes­ti­vaa­lit siir­ty­vät ensi vuoden jou­lu­kuul­le

23.09.2020 15:45 0
Tilaajille
Suomessa 93 uutta koronatartuntaa ja kaksi koronakuolemaa,  pizzaravintolassa käynyt altisti yli 50 koronatartunnalle

Suo­mes­sa 93 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja kaksi ko­ro­na­kuo­le­maa, piz­za­ra­vin­to­las­sa käynyt altisti yli 50 ko­ro­na­tar­tun­nal­le

23.09.2020 14:54 0
Koronan pikatestit Lappiin? – tulos alle puolessa tunnissa ja hinta kympin, toimisi myös matkailijoilla

Koronan pi­ka­tes­tit Lap­piin? – tulos alle puo­les­sa tun­nis­sa ja hinta kympin, toimisi myös mat­kai­li­joil­la

23.09.2020 13:22 2
Tilaajille
Pohjoisen koronatilanne rauhallinen, viisi tapausta kahdessa viikossa: ilmaantuvuus Lapissa 2,5  ja Länsi-Pohjassa 1,7

Poh­joi­sen ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen, viisi ta­paus­ta kah­des­sa vii­kos­sa: il­maan­tu­vuus Lapissa 2,5 ja Län­si-Poh­jas­sa 1,7

23.09.2020 11:38 2
Koronarajoitukset kiristyvät Euroopassa: Britanniassa uhataan kovilla sakoilla, lukuisia uusia rajoituksia voimaan – Ranskassa useita tiukennuksia

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ki­ris­ty­vät Eu­roo­pas­sa: Bri­tan­nias­sa uhataan kovilla sa­koil­la, lu­kui­sia uusia ra­joi­tuk­sia voimaan – Rans­kas­sa useita tiu­ken­nuk­sia

23.09.2020 11:04 0
Maahantulossa on marraskuusta lähtien kolme erilaista käytäntöä – Määräykset vaihtelevat lähtömaan tautitilanteen ja matkan keston mukaan

Maa­han­tu­los­sa on mar­ras­kuus­ta lähtien kolme eri­lais­ta käy­tän­töä – Mää­räyk­set vaih­te­le­vat läh­tö­maan tau­ti­ti­lan­teen ja matkan keston mukaan

23.09.2020 08:03 0

Kou­vo­lan pe­sis­fi­naa­lia seu­ran­neel­la hen­ki­löl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta

22.09.2020 20:02 0
Tilaajille
Trump syytti YK-puheessaan Kiinaa ja WHO:ta koronapandemiasta

Trump syytti YK-pu­hees­saan Kiinaa ja WHO:ta ko­ro­na­pan­de­mias­ta

22.09.2020 19:40 0
Uusia matkustusrajoituksia on taas tulossa – sisärajavalvonta on palautumassa muun muassa Ruotsista, Norjasta, Virosta ja Saksasta saapuvien matkustajien kohdalla

Uusia mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia on taas tulossa – si­sä­ra­ja­val­von­ta on pa­lau­tu­mas­sa muun muassa Ruot­sis­ta, Nor­jas­ta, Virosta ja Sak­sas­ta saa­pu­vien mat­kus­ta­jien koh­dal­la

22.09.2020 16:54 7

Itä-La­pin kun­ta­yh­ty­mä vetoaa mat­kai­lu­alan puo­les­ta: "Toi­ses­ta ko­ro­na­tes­tis­tä luo­vut­ta­va"

22.09.2020 16:32 0
Tilaajille
Toyotaa ja Lexusta myyvällä Juhan Autolla yt-neuvottelut automyynnissä – vähennystarve enintään viisi henkilötyövuotta

Toyotaa ja Lexusta myy­väl­lä Juhan Autolla yt-neu­vot­te­lut au­to­myyn­nis­sä – vä­hen­nys­tar­ve enin­tään viisi hen­ki­lö­työ­vuot­ta

22.09.2020 13:53 0
Tilaajille
HS-tiedot: Ruotsista tulo tiukkenee ensi viikolla

HS-tie­dot: Ruot­sis­ta tulo tiuk­ke­nee ensi vii­kol­la

22.09.2020 12:55 1
Tilaajille
Suomessa 149 uutta koronatartuntaa – viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja todettiin 502 enemmän kuin edeltävällä jaksolla

Suo­mes­sa 149 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – vii­meis­ten kahden viikon aikana tar­tun­to­ja to­det­tiin 502 enemmän kuin edel­tä­väl­lä jak­sol­la

22.09.2020 12:36 0
Vielä ei ole rajoitusten löysäämisen aika – Ohjeet yleisötilaisuuksien järjestämisestä säilyvät Lapissa ennallaan

Vielä ei ole ra­joi­tus­ten löy­sää­mi­sen aika – Ohjeet ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­tä säi­ly­vät Lapissa en­nal­laan

22.09.2020 10:35 0
Tilaajille
Lappiassa opiskelevalla todettu koronatartunta – altistuneiden määrä pieni

Lap­pias­sa opis­ke­le­val­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – al­tis­tu­nei­den määrä pieni

22.09.2020 10:03 0
Tilaajille
Matkailualan epävarmuus näkyy Lapin työttömyydessä, Lapin TE-keskuksissa varauduttu työttömien sumaan

Mat­kai­lu­alan epä­var­muus näkyy Lapin työt­tö­myy­des­sä, Lapin TE-kes­kuk­sis­sa va­rau­dut­tu työt­tö­mien sumaan

22.09.2020 08:58 4
Tilaajille
RoPSin koronatartuntaketjussa 30 altistunutta – Toiseen lappilaisketjuun liittyy 14 altistusta

RoPSin ko­ro­na­tar­tun­ta­ket­jus­sa 30 al­tis­tu­nut­ta – Toiseen lap­pi­lais­ket­juun liittyy 14 al­tis­tus­ta

21.09.2020 17:03 1
Tilaajille
Suomessa 66 uutta koronatartuntaa – tartuntoja kouluissa ja yliopistoissa

Suo­mes­sa 66 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­ja kou­luis­sa ja yli­opis­tois­sa

21.09.2020 12:19 0
Ilmeillä on yksi tärkeä biologinen merkitys, ja juuri sen kasvomaskit peittävät: "Ihmisten pitäisi tiedostaa, miten paljon katse ja läsnäolo vaikuttavat"

Il­meil­lä on yksi tärkeä bio­lo­gi­nen mer­ki­tys, ja juuri sen kas­vo­mas­kit peit­tä­vät: "Ih­mis­ten pitäisi tie­dos­taa, miten paljon katse ja läs­nä­olo vai­kut­ta­vat"

21.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Koronatartunnat selvässä kasvussa Suomessa, 9 000 tartunnan raja menee rikki ihan kohta – tällainen on pohjoisen Suomen tilanne

Ko­ro­na­tar­tun­nat sel­väs­sä kas­vus­sa Suo­mes­sa, 9 000 tar­tun­nan raja menee rikki ihan kohta – täl­lai­nen on poh­joi­sen Suomen tilanne

20.09.2020 12:20 0
Suomeen saa nyt tulla vapaasti kymmenestä Schengen-maasta, mutta tilanne voi muuttua melkein saman tien

Suomeen saa nyt tulla va­paas­ti kym­me­nes­tä Schen­gen-maas­ta, mutta tilanne voi muuttua melkein saman tien

20.09.2020 09:05 0
Lauantaivieras: Jukolassa näkyy valoa tunnelin päässä
Kolumni Martti Anttila

Lauan­tai­vie­ras: Ju­ko­las­sa näkyy valoa tun­ne­lin päässä

19.09.2020 15:41 0
Lapissa kaksi uutta koronavirustartuntaa, koko maassa jo liki 9 000 tartuntaa

Lapissa kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, koko maassa jo liki 9 000 tar­tun­taa

19.09.2020 12:32 0
Murmanskin alueen asukkaista lähes joka kolmannelta löytyi koronan vasta-aineita – kehittyykö rajan takana laumasuoja?

Mur­mans­kin alueen asuk­kais­ta lähes joka kol­man­nel­ta löytyi koronan vas­ta-ai­nei­ta – ke­hit­tyy­kö rajan takana lau­ma­suo­ja?

18.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Oulun normaalikoulun luokka karanteeniin korona-altistuksen vuoksi – yhdellä oppilaalla tartunta

Oulun nor­maa­li­kou­lun luokka ka­ran­tee­niin ko­ro­na-al­tis­tuk­sen vuoksi – yhdellä op­pi­laal­la tar­tun­ta

18.09.2020 19:19 0
Meneekö Helsinki-Vantaan lentoaseman miljardipanostus hukkaan, jos lentoliikenne ei toivu koronasta? Näin Finavia vastaa

Meneekö Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ase­man mil­jar­di­pa­nos­tus huk­kaan, jos len­to­lii­ken­ne ei toivu ko­ro­nas­ta? Näin Finavia vastaa

18.09.2020 19:00 0
Tilaajille
Koronarajoituksista viestiessä uhkailu toimii, todellisuudesta viis
Kolumni Katja Kärki

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta vies­ties­sä uhkailu toimii, to­del­li­suu­des­ta viis

18.09.2020 16:54 2
Tilaajille
Ministeriö saa huutia suunnitteilla olevasta matkustusmallista – "Ei terveen ihmisen karanteeniin ole mitään oikeudellisia perusteita"

Mi­nis­te­riö saa huutia suun­nit­teil­la ole­vas­ta mat­kus­tus­mal­lis­ta – "Ei terveen ihmisen ka­ran­tee­niin ole mitään oi­keu­del­li­sia pe­rus­tei­ta"

18.09.2020 16:52 0
Tilaajille
RoPSin naisten edustusjoukkueessa koronatapaus - ottelusiirtoja tulossa useampia

RoPSin naisten edus­tus­jouk­kuees­sa ko­ro­na­ta­paus - ot­te­lu­siir­to­ja tulossa useam­pia

18.09.2020 16:47 0
Tilaajille
Matkailuyrittäjät: Suomessa ei ole perusteita vaatia ulkomaisilta matkustajilta toista koronatestiä eikä karanteenia

Mat­kai­luy­rit­tä­jät: Suo­mes­sa ei ole pe­rus­tei­ta vaatia ul­ko­mai­sil­ta mat­kus­ta­jil­ta toista ko­ro­na­tes­tiä eikä ka­ran­tee­nia

18.09.2020 15:37 0
Tilaajille
Rovaniemen koronatapaus RoPS:n naisten edustusjoukkueessa – koko joukkue taustoineen karanteeniin, kaksi muuta joukkuetta omaehtoisessa karanteenissa

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ta­paus RoPS:n naisten edus­tus­jouk­kuees­sa – koko joukkue taus­toi­neen ka­ran­tee­niin, kaksi muuta jouk­kuet­ta oma­eh­toi­ses­sa ka­ran­tee­nis­sa

18.09.2020 14:49 1
Tilaajille
Koronavirustilanne synkkenee Intiassa – virallisten koronalukujen ulkopuolelle pelätään jäävän lukuisia tapauksia

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne synk­ke­nee In­tias­sa – vi­ral­lis­ten ko­ro­na­lu­ku­jen ul­ko­puo­lel­le pe­lä­tään jäävän lu­kui­sia ta­pauk­sia

18.09.2020 13:47 0
Suomessa todettu 59 uutta koronatartuntaa – tartuntojen määrä kasvanut selvästi

Suo­mes­sa todettu 59 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­to­jen määrä kas­va­nut sel­väs­ti

18.09.2020 13:00 0
Rovaniemellä yksi uusi koronatartunta, altistuneita useita – Länsi-Pohjassa ei ole todettu yli kuukauteen yhtään uutta tapausta

Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta useita – Län­si-Poh­jas­sa ei ole todettu yli kuu­kau­teen yhtään uutta ta­paus­ta

18.09.2020 10:43 1
Tilaajille
Viro kieltää alkoholin anniskelun yöaikaan – syynä koronavirustartuntojen lisääntyminen

Viro kieltää al­ko­ho­lin an­nis­ke­lun yö­ai­kaan – syynä ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen li­sään­ty­mi­nen

18.09.2020 09:59 0
Tavoite tehdä 30 000 koronatestiä vuorokaudessa – jos tässä onnistutaan, niin Suomi edelläkävijä Euroopassa

Tavoite tehdä 30 000 ko­ro­na­tes­tiä vuo­ro­kau­des­sa – jos tässä on­nis­tu­taan, niin Suomi edel­lä­kä­vi­jä Eu­roo­pas­sa

17.09.2020 16:11 0
Nyt puhuvat EK ja Suomen Yrittäjät: Riskimaista tulevien matkustusehdot kohtuuttomia – Salo: "Lapin yritysten toivolta putosi pohja"

Nyt puhuvat EK ja Suomen Yrit­tä­jät: Ris­ki­mais­ta tu­le­vien mat­kus­tus­eh­dot koh­tuut­to­mia – Salo: "Lapin yri­tys­ten toi­vol­ta putosi pohja"

17.09.2020 15:13 2
Tilaajille
Lapin matkailutoimijat tyrmäävät hallituksen uudet matkustuslinjaukset: kolmen vuorokauden karanteenista ja toisen testin vaatimuksesta luovuttava

Lapin mat­kai­lu­toi­mi­jat tyr­mää­vät hal­li­tuk­sen uudet mat­kus­tus­lin­jauk­set: kolmen vuo­ro­kau­den ka­ran­tee­nis­ta ja toisen testin vaa­ti­muk­ses­ta luo­vut­ta­va

17.09.2020 12:49 2
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 49 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Suomessa ei lainkaan uusia tapauksia

THL: Suo­mes­sa todettu 49 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Suo­mes­sa ei lain­kaan uusia ta­pauk­sia

17.09.2020 12:02 0
STM päivitti koronavirustilanteen: Länsi-Pohjassa ei kasvomaskisuositusta tällä hetkellä, Suomen ilmaantuvuus jo 10.1, Ruotsille vihreää valoa

STM päi­vit­ti ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen: Län­si-Poh­jas­sa ei kas­vo­mas­ki­suo­si­tus­ta tällä het­kel­lä, Suomen il­maan­tu­vuus jo 10.1, Ruot­sil­le vihreää valoa

17.09.2020 09:36 0
Etäopetus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin ammattikorkeakoulussa

Etä­ope­tus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

16.09.2020 13:34 0
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 25 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Suomen tapausmäärät ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 25 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men ta­paus­mää­rät en­nal­laan

16.09.2020 12:10 0
Uusi ohjeistus lasten koronatesteihin – Kouluikäinen on testattava jatkossa lievissäkin flunssaoireissa

Uusi oh­jeis­tus lasten ko­ro­na­tes­tei­hin – Kou­lu­ikäi­nen on tes­tat­ta­va jat­kos­sa lie­vis­sä­kin fluns­sa­oi­reis­sa

16.09.2020 09:46 0
Suomessa 98 uutta koronatartuntaa, THL:n mukaan tapaukset jakaantuvat 10 päivän ajalle ja valtaosa liittyy alueellisiin ryppäisiin – Pohjois-Suomessa kolme uutta tapausta

Suo­mes­sa 98 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, THL:n mukaan ta­pauk­set ja­kaan­tu­vat 10 päivän ajalle ja val­ta­osa liittyy alueel­li­siin ryp­päi­siin – Poh­jois-Suo­mes­sa kolme uutta ta­paus­ta

15.09.2020 12:32 0
Lapin yliopistossa jatketaan etäopetusta ja -töitä vuoden loppuun – Lähiopetusta järjestetään vain, jos se on välttämätöntä

Lapin yli­opis­tos­sa jat­ke­taan etä­ope­tus­ta ja -töitä vuoden loppuun – Lä­hi­ope­tus­ta jär­jes­te­tään vain, jos se on vält­tä­mä­tön­tä

15.09.2020 10:25 0
Tilaajille
Saamelaisten kokemia vääryyksiä päästään selvittämään ensi vuonna – Totuus- ja sovintokomissioon liittyviä kuulemisia ei ole voitu järjestää koronatilanteen vuoksi

Saa­me­lais­ten kokemia vää­ryyk­siä pääs­tään sel­vit­tä­mään ensi vuonna – Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sioon liit­ty­viä kuu­le­mi­sia ei ole voitu jär­jes­tää ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

14.09.2020 18:30 0
Tilaajille
Valtiovarainministeri Vanhanen: Budjetin alijäämä kasvaa merkittävästi, testaus- ja rokotekulut kirjataan jo nyt

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen: Bud­je­tin ali­jää­mä kasvaa mer­kit­tä­väs­ti, tes­taus- ja ro­ko­te­ku­lut kir­ja­taan jo nyt

14.09.2020 18:24 0
Iso joukko maakuntia ja kaupunkeja vaatii maakuntalennoista pikaista ratkaisua budjettiriiheen – "Pikkuisen takkuaa se Harakan porukka"

Iso joukko maa­kun­tia ja kau­pun­ke­ja vaatii maa­kun­ta­len­nois­ta pi­kais­ta rat­kai­sua bud­jet­ti­rii­heen – "Pik­kui­sen takkuaa se Harakan po­ruk­ka"

14.09.2020 17:14 1
Skopjesta lennetään Turkuun taas lokakuun alussa – Wizz Air olisi voinut aloittaa lennot jo nyt

Skop­jes­ta len­ne­tään Turkuun taas lo­ka­kuun alussa – Wizz Air olisi voinut aloit­taa lennot jo nyt

14.09.2020 15:34 0
Etlan ennuste: Suomen talous laskee 4,5 prosenttia tänä vuonna, mutta nousee kahtena seuraavana vuonna – oletuksessa vältetään epidemian hallitsematon ryöpsähtäminen

Etlan en­nus­te: Suomen talous laskee 4,5 pro­sent­tia tänä vuonna, mutta nousee kahtena seu­raa­va­na vuonna – ole­tuk­ses­sa väl­te­tään epi­de­mian hal­lit­se­ma­ton ryöp­säh­tä­mi­nen

14.09.2020 12:49 0
Suomessa on todettu 47 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla yksi uusi tapaus Kuusamossa, Lapin lukemissa ei muutoksia

Suo­mes­sa on todettu 47 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la yksi uusi tapaus Kuu­sa­mos­sa, Lapin lu­ke­mis­sa ei muu­tok­sia

14.09.2020 12:35 0
Kahden euron, kahden minuutin koronatesti tulossa – Sairastuneille apu voi tulla suomalaislääkkeestä, joka estää tukehtumisen

Kahden euron, kahden mi­nuu­tin ko­ro­na­tes­ti tulossa – Sai­ras­tu­neil­le apu voi tulla suo­ma­lais­lääk­kees­tä, joka estää tu­keh­tu­mi­sen

14.09.2020 07:01 0
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 23 uutta koronatartuntaa – Kuhmossa ja Oulussa uudet tapaukset

THL: Suo­mes­sa on todettu 23 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kuh­mos­sa ja Oulussa uudet ta­pauk­set

13.09.2020 12:05 0
"En sano, että tämä ei ole mahdollista, mutta kyllä se paljon työtä vaatii" – Johtavien lääkäreiden mukaan matkailun vapauttaminen asettaa koronatestauksen suurelle koetukselle

"En sano, että tämä ei ole mah­dol­lis­ta, mutta kyllä se paljon työtä vaatii" – Joh­ta­vien lää­kä­rei­den mukaan mat­kai­lun va­paut­ta­mi­nen asettaa ko­ro­na­tes­tauk­sen suu­rel­le koe­tuk­sel­le

13.09.2020 11:42 4
Kevään koronahenki pihisee vain vaivoin – jakolinjat palasivat politiikkaan ja työmarkkinoille
Kolumni Jussi Orell

Kevään ko­ro­na­hen­ki pihisee vain vaivoin – ja­ko­lin­jat pa­la­si­vat po­li­tiik­kaan ja työ­mark­ki­noil­le

13.09.2020 10:56 0
Suuri määrä korkeakouluopiskelijoita on altistunut koronavirukselle Turussa – Lääkäri muistuttaa, että opiskelijatapahtumissakin on noudatettava koronaohjeita

Suuri määrä kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­ta on al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Turussa – Lääkäri muis­tut­taa, että opis­ke­li­ja­ta­pah­tu­mis­sa­kin on nou­da­tet­ta­va ko­ro­na­oh­jei­ta

12.09.2020 19:26 0
Ylläksellä epäillään, tuleeko Lappiin tänä vuonna joulua lainkaan

Yl­läk­sel­lä epäil­lään, tuleeko Lappiin tänä vuonna joulua lain­kaan

12.09.2020 18:55 8
Suomessa todettu 45 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla tilanne ennallaan, Lapissa yksi uusi tapaus

Suo­mes­sa todettu 45 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la tilanne en­nal­laan, Lapissa yksi uusi tapaus

12.09.2020 12:53 0
Matkailun ahdinko säteilee melkein kaikille aloille – Lomautusten määrä Lapissa kasvoi toukokuussa kymmenkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna

Mat­kai­lun ahdinko sä­tei­lee melkein kai­kil­le aloille – Lo­mau­tus­ten määrä Lapissa kasvoi tou­ko­kuus­sa kym­men­ker­tai­sek­si edel­li­seen vuoteen ver­rat­tu­na

12.09.2020 12:00 2
Tilaajille
Jälleen yksi ministeri etätöihin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi – Sanna Marinin koronatesti oli negatiivinen

Jälleen yksi mi­nis­te­ri etä­töi­hin mah­dol­li­sen ko­ro­na-al­tis­tuk­sen vuoksi – Sanna Marinin ko­ro­na­tes­ti oli ne­ga­tii­vi­nen

11.09.2020 20:11 0
Pääministeri Marinin koronatestin tulos oli negatiivinen

Pää­mi­nis­te­ri Marinin ko­ro­na­tes­tin tulos oli ne­ga­tii­vi­nen

11.09.2020 18:35 1
"Tämä on katastrofi Lapille" – Kahden koronatestin vaatimus on matkailutoimijoiden mukaan liian kova

"Tämä on ka­tast­ro­fi La­pil­le" – Kahden ko­ro­na­tes­tin vaa­ti­mus on mat­kai­lu­toi­mi­joi­den mukaan liian kova

11.09.2020 16:58 9
Tilaajille
Sallassa on todettu ulkomailta peräisin oleva koronavirustartunta – Muutamat altistuneet asetettu karanteeniin

Sal­las­sa on todettu ul­ko­mail­ta pe­räi­sin oleva ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Muu­ta­mat al­tis­tu­neet ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

11.09.2020 16:28 1
Tilaajille
KooKoon liigajoukkueen toiminta keskeytettiin toistaiseksi

KooKoon lii­ga­jouk­kueen toi­min­ta kes­key­tet­tiin tois­tai­sek­si

11.09.2020 16:26 0
Tilaajille
Pihlajalinna avaa koronatestauspisteen Leville maanantaina – Testiin pääsee lähetteellä

Pih­la­ja­lin­na avaa ko­ro­na­tes­taus­pis­teen Leville maa­nan­tai­na – Testiin pääsee lä­het­teel­lä

11.09.2020 15:44 0
Tilaajille
Lapin matkailuala vetoaa hallitukseen ryhmämatkailusääntöjen höllentämiseksi – "Tämä saattaa olla kuolinisku Lapin matkailulle"

Lapin mat­kai­lu­ala vetoaa hal­li­tuk­seen ryh­mä­mat­kai­lu­sään­tö­jen höl­len­tä­mi­sek­si – "Tämä saattaa olla kuo­lin­is­ku Lapin mat­kai­lul­le"

11.09.2020 13:31 7
Tilaajille
Hallitus avaa matkustamisen Suomeen, kun tulijalla on näyttää negatiivinen koronatestitulos

Hal­li­tus avaa mat­kus­ta­mi­sen Suo­meen, kun tu­li­jal­la on näyttää ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti­tu­los

11.09.2020 12:46 0
Jälleen yksi ministeri etätöihin mahdollisen korona-altistuksen vuoksi – nyt vuorossa Ville Skinnari

Jälleen yksi mi­nis­te­ri etä­töi­hin mah­dol­li­sen ko­ro­na-al­tis­tuk­sen vuoksi – nyt vuo­ros­sa Ville Skin­na­ri

11.09.2020 12:30 0
THL: Suomessa todettu 43 uutta koronavirustartuntaa,  Pohjois-Suomen tilanne ennallaan – kouluissa todettu syksyn aikana yli 40 korona-altistumista

THL: Suo­mes­sa todettu 43 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­men tilanne en­nal­laan – kou­luis­sa todettu syksyn aikana yli 40 ko­ro­na-al­tis­tu­mis­ta

11.09.2020 12:25 0
Jokerien KHL-joukkue kahden viikon karanteeniin - koronavirusaltistuminen tuli keskiviikon Neftehimik-pelissä

Jo­ke­rien KHL-jouk­kue kahden viikon ka­ran­tee­niin - ko­ro­na­vi­rus­al­tis­tu­mi­nen tuli kes­ki­vii­kon Nef­te­hi­mik-pe­lis­sä

11.09.2020 12:12 0
Tilaajille
Suomen rajat avataan kolmessa vaiheessa, vartiointi länsirajalta poistuu lauantaina 19.9., marraskuussa käyttöön lopullinen kahden testin malli –  katso tallenne ja pääkohdat hallituksen tiedotustilaisuudesta

Suomen rajat avataan kol­mes­sa vai­hees­sa, var­tioin­ti län­si­ra­jal­ta poistuu lauan­tai­na 19.9., mar­ras­kuus­sa käyt­töön lo­pul­li­nen kahden testin malli – katso tal­len­ne ja pää­koh­dat hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

11.09.2020 10:45 1
Perhe- ja peruspalveluministeri Kiurun koronatestitulos negatiivinen

Perhe- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Kiurun ko­ro­na­tes­ti­tu­los ne­ga­tii­vi­nen

10.09.2020 18:18 0
Koronavirusuhka on realisoitunut, mutta kiekkopomo vakuuttaa: – ”Liigakauden aloittaminen ajallaan ei ole vaarassa”

Ko­ro­na­vi­rus­uh­ka on rea­li­soi­tu­nut, mutta kiek­ko­po­mo va­kuut­taa: – ”Lii­ga­kau­den aloit­ta­mi­nen ajal­laan ei ole vaa­ras­sa”

10.09.2020 14:42 0
Tilaajille
Korona pakotti etsimään uusia tapoja toimia – Neljä yrittäjää ja toimijaa kertovat, miten he pysyivät pinnalla

Korona pakotti et­si­mään uusia tapoja toimia – Neljä yrit­tä­jää ja toi­mi­jaa ker­to­vat, miten he py­syi­vät pin­nal­la

10.09.2020 14:11 0
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin etätöihin mahdollisen korona-altistumisen takia

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin etä­töi­hin mah­dol­li­sen ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sen takia

10.09.2020 13:39 0
Heikki Autto pyrki ja pääsi kokoomuksen puoluevaltuuston johtoon – "Puolueen toiseksi tärkein tehtävä heti puheenjohtajan jälkeen"

Heikki Autto pyrki ja pääsi ko­koo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton johtoon – "Puo­lueen toi­sek­si tärkein tehtävä heti pu­heen­joh­ta­jan jäl­keen"

10.09.2020 12:40 0
Suomessa on todettu 39 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tapausta – THL ja STM: Suomen koronatilanne pysynyt maltillisena joukkoaltistumisista huolimatta

Suo­mes­sa on todettu 39 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ta­paus­ta – THL ja STM: Suomen ko­ro­na­ti­lan­ne pysynyt mal­til­li­se­na jouk­ko­al­tis­tu­mi­sis­ta huo­li­mat­ta

10.09.2020 12:23 0
Yöhön asti kestäneet neuvottelut eivät tuottaneet vieläkään tulosta – hallituksen neuvottelut Suomen hybridistrategiasta ja Lapin matkailusta jatkuvat torstaina iltapäivällä

Yöhön asti kes­tä­neet neu­vot­te­lut eivät tuot­ta­neet vie­lä­kään tulosta – hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lut Suomen hyb­ri­di­stra­te­gias­ta ja Lapin mat­kai­lus­ta jat­ku­vat tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä

10.09.2020 09:51 0
Tilaajille
Lapin keskussairaalan henkilökunnasta testattiin yhteensä 90 henkilöä – kaikki tulokset negatiivisia, vierailukielto sairaalaan puretaan

Lapin kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­lö­kun­nas­ta tes­tat­tiin yh­teen­sä 90 hen­ki­löä – kaikki tu­lok­set ne­ga­tii­vi­sia, vie­rai­lu­kiel­to sai­raa­laan pu­re­taan

10.09.2020 08:48 0
Tilaajille
Hallituksen neuvottelut hybridistrategiasta ja Lapin matkailusta venyvät Säätytalossa – Tiedotustilaisuudesta ilmoitetaan torstaina

Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lut hyb­ri­di­stra­te­gias­ta ja Lapin mat­kai­lus­ta venyvät Sää­ty­ta­los­sa – Tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta il­moi­te­taan tors­tai­na

09.09.2020 20:21 1
Tilaajille
Matkailun avautuminen on Sanna Kärkkäisen mukaan Lapille elossa pysymisen kysymys: " Hallituksen neuvottelujen päätös on Lapille ja Suomelle dramaattinen hetki, jota en uskonut näkeväni näin pian"

Mat­kai­lun avau­tu­mi­nen on Sanna Kärk­käi­sen mukaan Lapille elossa py­sy­mi­sen ky­sy­mys: " Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lu­jen päätös on Lapille ja Suo­mel­le dra­maat­ti­nen hetki, jota en uskonut nä­ke­vä­ni näin pian"

09.09.2020 17:00 5
Tilaajille
Toimittajalta: Sulaako buumi?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Sulaako buumi?

09.09.2020 14:34 0
Lapin keskussairaalassa tehdään joukkotestaukset 60 henkilölle tänään – Jos seulonnan tulokset ovat negatiiviset, sairaalan vierailukielto päättyy

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa tehdään jouk­ko­tes­tauk­set 60 hen­ki­löl­le tänään – Jos seu­lon­nan tu­lok­set ovat ne­ga­tii­vi­set, sai­raa­lan vie­rai­lu­kiel­to päättyy

09.09.2020 13:09 0
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 93 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta tapausta, Lapissa yksi uusi tartunta

THL: Suo­mes­sa on todettu 93 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ta­paus­ta, Lapissa yksi uusi tar­tun­ta

09.09.2020 12:18 0
NordLabissa on tutkittu koronaepidemian aikana lähes 110 000 koronatestiä, joista yli puolet syksyllä – parhaimmillaan päivässä on käyty läpi 2 600 testiä

Nord­La­bis­sa on tut­kit­tu ko­ro­na­epi­de­mian aikana lähes 110 000 ko­ro­na­tes­tiä, joista yli puolet syk­syl­lä – par­haim­mil­laan päi­väs­sä on käyty läpi 2 600 testiä

09.09.2020 11:54 0
Koronaviruksen geeniperimää ei löytynyt Rovaniemen tai Kemin jätevesistä – seurantaa jatketaan vuoden loppuun

Ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää ei löy­ty­nyt Ro­va­nie­men tai Kemin jä­te­ve­sis­tä – seu­ran­taa jat­ke­taan vuoden loppuun

08.09.2020 20:59 0
Tilaajille
Mikkelin Jukurien liigajoukkue karanteeniin – uusia tartuntoja 17

Mik­ke­lin Ju­ku­rien lii­ga­jouk­kue ka­ran­tee­niin – uusia tar­tun­to­ja 17

08.09.2020 16:26 0
Tilaajille
THL: Suomessa 10 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Suomessa ei uusia tapauksia

THL: Suo­mes­sa 10 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia ta­pauk­sia

08.09.2020 15:07 0

Ina­ris­sa suurin osa asuk­kais­ta on ollut tyy­ty­väi­siä kunnan ko­ro­na­toi­miin

08.09.2020 13:20 0
Tilaajille
Poissaoloryöpsähdys rauhoittui Rovaniemen kouluissa – THL:n uudet koronavirusohjeet vähensivät oppilaiden poissaoloja, kun hengitystieinfektiosta ei enää joudu automaattisesti koronatestiin

Pois­sa­olo­ryöp­säh­dys rau­hoit­tui Ro­va­nie­men kou­luis­sa – THL:n uudet ko­ro­na­vi­rus­oh­jeet vä­hen­si­vät op­pi­lai­den pois­sao­lo­ja, kun hen­gi­tys­tie­in­fek­tios­ta ei enää joudu au­to­maat­ti­ses­ti ko­ro­na­tes­tiin

08.09.2020 06:30 0
Tilaajille
HS:n tiedot: Matkustaja voisi vapautua karanteenisuosituksesta kahdella koronatestillä – Hallitus neuvottelee Lapin matkailun tilanteesta keskiviikkona

HS:n tiedot: Mat­kus­ta­ja voisi va­pau­tua ka­ran­tee­ni­suo­si­tuk­ses­ta kah­del­la ko­ro­na­tes­til­lä – Hal­li­tus neu­vot­te­lee Lapin mat­kai­lun ti­lan­tees­ta kes­ki­viik­ko­na

07.09.2020 22:10 2
Lakiesitys: Lentoyhtiöille velvoite tarkastaa matkustajien negatiivinen koronatesti – Harakan mukaan muitakin lakimuutoksia tulossa

La­kie­si­tys: Len­to­yh­tiöil­le vel­voi­te tar­kas­taa mat­kus­ta­jien ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti – Harakan mukaan mui­ta­kin la­ki­muu­tok­sia tulossa

07.09.2020 21:13 0
Rovaniemellä yksi uusi koronavirustartunta – lähde ei vielä selvillä, altistuneita kartoitetaan

Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – lähde ei vielä sel­vil­lä, al­tis­tu­nei­ta kar­toi­te­taan

07.09.2020 18:49 0
Tilaajille
Koronavilkkuun syötetty tähän mennessä 41 avauskoodia – sovellusta on ladattu lähes 1,8 miljoonaa kertaa

Ko­ro­na­vilk­kuun syö­tet­ty tähän men­nes­sä 41 avaus­koo­dia – so­vel­lus­ta on ladattu lähes 1,8 mil­joo­naa kertaa

07.09.2020 18:12 0
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministeriössä mahdollinen korona-altistus: Krista Kiuru ja ministeriön henkilöstöä etätöihin

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riös­sä mah­dol­li­nen ko­ro­na-al­tis­tus: Krista Kiuru ja mi­nis­te­riön hen­ki­lös­töä etä­töi­hin

07.09.2020 17:20 0
THL: Suomessa todettu 36 uutta koronatartuntaa – Kainuussa yksi uusi tartunta, Pohjois-Suomen tilanne muuten ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 36 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Kai­nuus­sa yksi uusi tar­tun­ta, Poh­jois-Suo­men tilanne muuten en­nal­laan

07.09.2020 12:17 0
Päiväkirja: Kesäloma koronasta päättyi kun koulut alkoivat
Kolumni Pyry Dementjeff

Päi­vä­kir­ja: Ke­sä­lo­ma ko­ro­nas­ta päättyi kun koulut al­koi­vat

07.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Lapin yliopistossa on valmistunut tutkintoja jopa enemmän kuin ennen koronaa – juhlalliset avajaiset järjestetään poikkeuksellisella tavalla, kulkue jää pitämättä

Lapin yli­opis­tos­sa on val­mis­tu­nut tut­kin­to­ja jopa enemmän kuin ennen koronaa – juh­lal­li­set ava­jai­set jär­jes­te­tään poik­keuk­sel­li­sel­la ta­val­la, kulkue jää pi­tä­mät­tä

07.09.2020 06:30 1
Tilaajille