Koronavirus

Korona pitää Norrbottenia yhä otteessaan
Tilaajille

Korona pitää Norr­bot­te­nia yhä ot­tees­saan

15:49
Tiistain koronaseuranta: Ruotsi laskee rokotusikärajaa, Suomessa 110 uutta tartuntaa, Länsi-Pohjan tartunnat nollassa, Sodankylässä yksi uusi tartunta, Sallassa rokotusvuorossa12-vuotiaat riskiryhmäläiset

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ruotsi laskee ro­ko­tu­si­kä­ra­jaa, Suo­mes­sa 110 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jan tar­tun­nat nol­las­sa, So­dan­ky­läs­sä yksi uusi tar­tun­ta, Sal­las­sa rokotusvuorossa12-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set

17:18 1
EU:n koronarokotustodistus otetaan käyttöön Suomessa tänään – Ministeriö: Matkustamista silti harkittava huolellisesti

EU:n ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus otetaan käyt­töön Suo­mes­sa tänään – Mi­nis­te­riö: Mat­kus­ta­mis­ta silti har­kit­ta­va huo­lel­li­ses­ti

08:18
Maanantain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa todettiin viime viikolla seitsemän tartuntaa, Suomessa 45 uutta tartuntaa, Kittilässä kaikki yli 16-vuotiaat voivat varata rokotusajan

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin viime vii­kol­la seit­se­män tar­tun­taa, Suo­mes­sa 45 uutta tar­tun­taa, Kit­ti­läs­sä kaikki yli 16-vuo­tiaat voivat varata ro­ko­tus­ajan

21.06.2021 13:28
Lapin sairaanhoitopiirin alueella kaksi uutta koronatartuntaa – Länsi-Pohjassa toinen peräkkäinen päivä ilman uusia tartuntoja

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Län­si-Poh­jas­sa toinen pe­räk­käi­nen päivä ilman uusia tar­tun­to­ja

18.06.2021 10:21
Hallituksen hidastelu ravintoloiden aukiolon höllentämisessä maksanut työpaikkoja – "Rajoituksia kyllä saatiin voimaan nopeasti", arvostelee Maran Timo Lappi

Hal­li­tuk­sen hi­das­te­lu ra­vin­to­loi­den au­ki­olon höl­len­tä­mi­ses­sä mak­sa­nut työ­paik­ko­ja – "Ra­joi­tuk­sia kyllä saatiin voimaan no­peas­ti", ar­vos­te­lee Maran Timo Lappi

17.06.2021 19:41 8
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä kaksi uutta koronatartuntaa – Rovaniemen Halfmoon-yökerhossa on voinut viikonloppuna altistua koronavirukselle, testiin hakeutumista suositellaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ro­va­nie­men Half­moon-yö­ker­hos­sa on voinut vii­kon­lop­pu­na al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, testiin ha­keu­tu­mis­ta suo­si­tel­laan

15.06.2021 14:15 3
Päivittyvä koronaseuranta: Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, Rovaniemellä ei tilapäisesti saa koronatodistuksia, Sodankylä päivitti koronasuosituksia

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä ei ti­la­päi­ses­ti saa ko­ro­na­to­dis­tuk­sia, So­dan­ky­lä päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­sia

15.06.2021 11:54 2
Rovaniemellä ei toistaiseksi saa koronarokotustodistuksia – Koronasuosituksia päivitetty

Ro­va­nie­mel­lä ei tois­tai­sek­si saa ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­sia – Ko­ro­na­suo­si­tuk­sia päi­vi­tet­ty

15.06.2021 11:51 1
Tilaajille
Länsi–Pohjan sairaanhoitopiirissä viime viikolla yhteensä 15 koronavirustapausta

Län­si–­Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä viime vii­kol­la yh­teen­sä 15 ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta

14.06.2021 10:41 3
Tilaajille
THL: Suomessa raportoitu tänään 47 koronatartuntaa

THL: Suo­mes­sa ra­por­toi­tu tänään 47 ko­ro­na­tar­tun­taa

13.06.2021 12:27
THL: Suomessa 114 uutta koronatapausta – Pohjois-Suomessa 6 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 114 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa 6 uutta tar­tun­taa

12.06.2021 15:32 1
Työikäisten terveydelle paljastunut iso uusi uhka – pitkää koronaa poteva saa usein aivoterveyteen liittyvän sairauden

Työ­ikäis­ten ter­vey­del­le pal­jas­tu­nut iso uusi uhka – pitkää koronaa poteva saa usein ai­vo­ter­vey­teen liit­ty­vän sai­rau­den

11.06.2021 18:30
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä päivitti suosituksia: Etätyösuositukseen ei enää epidemiologisia perusteita

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päi­vit­ti suo­si­tuk­sia: Etä­työ­suo­si­tuk­seen ei enää epi­de­mio­lo­gi­sia pe­rus­tei­ta

11.06.2021 17:06 1
Tilaajille
Päivittyvä koronaseuranta: Länsi-Pohjassa neljä uutta tartuntaa, koko maan luku 47, pakolliset terveystarkastukset Lapin rajanylityspisteissä jatkuvat

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, koko maan luku 47, pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set Lapin ra­jan­yli­tys­pis­teis­sä jat­ku­vat

11.06.2021 12:36
Terveystarkastukset edelleen pakollisia Lapin rajoilla – ensi viikolla tilannetta arvioidaan uudelleen

Ter­veys­tar­kas­tuk­set edel­leen pa­kol­li­sia Lapin ra­joil­la – ensi vii­kol­la ti­lan­net­ta ar­vioi­daan uu­del­leen

11.06.2021 12:29
Lisää tapauksia tietoon: Seitsemän uutta koronatartuntaa Länsi-Pohjassa vuorokauden sisällä:  "Epidemia alueella ei ole ohi"

Lisää ta­pauk­sia tie­toon: Seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa vuo­ro­kau­den si­säl­lä: "E­pi­de­mia alueel­la ei ole ohi"

11.06.2021 13:13 9
Tilaajille
Yksityisten lääkäriasemien koronatesteissä satojen eurojen hintaeroja – vertailussa mukana myös Pohjois-Suomessa toimivia yrityksiä

Yk­si­tyis­ten lää­kä­ri­ase­mien ko­ro­na­tes­teis­sä satojen eurojen hin­ta­ero­ja – ver­tai­lus­sa mukana myös Poh­jois-Suo­mes­sa toi­mi­via yri­tyk­siä

11.06.2021 09:53 3
Tilaajille
Tornion Lidlissä on voinut altistua koronavirukselle torstai-iltapäivänä

Tornion Lid­lis­sä on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tors­tai-il­ta­päi­vä­nä

10.06.2021 18:35
Tilaajille
Kemissä Metsä Fibren biotuotetehtaan työmaalla positiivinen koronatartunta

Kemissä Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tar­tun­ta

10.06.2021 16:14 3
Tilaajille
Uusi koronatartunta Rovaniemellä samaan ketjuun liittyen –Kaikkia Kansan Pubissa lauantai-iltana olleita pyydetään hakeutumaan koronatestiin

Uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä samaan ketjuun liit­tyen –Kaik­kia Kansan Pubissa lauan­tai-il­ta­na olleita pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin

10.06.2021 15:53 1
Tilaajille
STM ja THL esittävät tilannekatsauksen koronavirustilanteesta, tänään 93 uutta koronatapausta – katso tallenne tiedotustilaisuudesta tästä

STM ja THL esit­tä­vät ti­lan­ne­kat­sauk­sen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta, tänään 93 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta tästä

10.06.2021 11:26
Päivittyvä koronaseuranta: Rovaniemen tartuntaketjussa toinen tartunta, koronarokotukset etenevät Kolarissa

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­men tar­tun­ta­ket­jus­sa toinen tar­tun­ta, ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Ko­la­ris­sa

09.06.2021 15:57
Ravintoloiden rajoitukset kevenevät – Keskiviikkona voi Lapissa jälleen tanssia ja laulaa

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät – Kes­ki­viik­ko­na voi Lapissa jälleen tanssia ja laulaa

08.06.2021 18:24 2
Tilaajille
Huijarit kaupitelleet olemattomia rokotteita miljardeilla euroilla – "Kertoo, kuinka merkittävästä bisneksestä on kyse"

Hui­ja­rit kau­pi­tel­leet ole­mat­to­mia ro­kot­tei­ta mil­jar­deil­la eu­roil­la – "Ker­too, kuinka mer­kit­tä­väs­tä bis­nek­ses­tä on kyse"

08.06.2021 06:30
Tilaajille
Hiljaisuuden uusi aika – Lähimuodossa tapahtuva festivaali avaa ovensa myös pienelle yleisölle

Hil­jai­suu­den uusi aika – Lä­hi­muo­dos­sa ta­pah­tu­va fes­ti­vaa­li avaa ovensa myös pie­nel­le ylei­söl­le

07.06.2021 20:34
Tilaajille
Rovaniemellä on viikonlopun aikana voinut altistua koronavirukselle Kauppayhtiöllä ja Kansan Pubissa

Ro­va­nie­mel­lä on vii­kon­lo­pun aikana voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Kaup­pa­yh­tiöl­lä ja Kansan Pubissa

07.06.2021 16:54 8
Tilaajille
Lopullista totuutta maskien tehosta koronan torjunnassa ei ole vielä saavutettu – kaksi kokenutta suomalaistutkijaa pitää näyttöä hyödyistä selvänä

Lo­pul­lis­ta to­tuut­ta maskien tehosta koronan tor­jun­nas­sa ei ole vielä saa­vu­tet­tu – kaksi ko­ke­nut­ta suo­ma­lais­tut­ki­jaa pitää näyttöä hyö­dyis­tä selvänä

06.06.2021 14:05
Etäkokeita, tonnikalapastaa ja pleikkaria – Rovaniemen Korkalovaaran oppilaat pitivät etäopetuksessa koronapäiväkirjaa

Etä­ko­kei­ta, ton­ni­ka­la­pas­taa ja pleik­ka­ria – Ro­va­nie­men Kor­ka­lo­vaa­ran op­pi­laat pitivät etä­ope­tuk­ses­sa ko­ro­na­päi­vä­kir­jaa

04.06.2021 17:00
Tilaajille
Päivittyvä koronaseuranta: Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronatartuntaa, Suomessa todettu 125 uutta tartuntaa

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Suo­mes­sa todettu 125 uutta tar­tun­taa

04.06.2021 12:02
Päivittyvä koronaseuranta: Täysin rokotetut voivat tavata muita tietyissä tilanteissa ilman maskia, Juhannussaaren päiväkodissa Torniossa joukkoaltistuminen, Suomessa 143 uutta tartuntaa, virusmuunnosten nimet muuttuvat

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Täysin ro­ko­te­tut voivat tavata muita tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ilman maskia, Ju­han­nus­saa­ren päi­vä­ko­dis­sa Tor­nios­sa jouk­koal­tis­tu­mi­nen, Suo­mes­sa 143 uutta tar­tun­taa, vi­rus­muun­nos­ten nimet muut­tu­vat

03.06.2021 17:35
STM:n ja THL:n tilannekatsaus koronatilanteesta klo 10 – Seuraa tilaisuutta suorana tästä

STM:n ja THL:n ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­ti­lan­tees­ta klo 10 – Seuraa ti­lai­suut­ta suorana tästä

03.06.2021 09:46
Tilaajille
Poliisi jouduttu soittamaan apuun Länsi-Pohjan rajanylityspaikoille – Ulkopaikkakuntalaiset kieltäytyvät yhteistyöstä tartuntatautiviranomaisten kanssa

Poliisi jou­dut­tu soit­ta­maan apuun Län­si-Poh­jan ra­jan­yli­tys­pai­koil­le – Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set kiel­täy­ty­vät yh­teis­työs­tä tar­tun­ta­tau­ti­vi­ran­omais­ten kanssa

03.06.2021 09:38 8
Tilaajille
Juhannussaaren päiväkodissa Torniossa joukkoaltistuminen koronavirukselle – Useita kymmeniä karanteeniin, päiväkoti suljettiin kahdeksi viikoksi

Ju­han­nus­saa­ren päi­vä­ko­dis­sa Tor­nios­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – Useita kym­me­niä ka­ran­tee­niin, päi­vä­ko­ti sul­jet­tiin kah­dek­si vii­kok­si

03.06.2021 11:09 1
Tilaajille
Milloin kasvomaskisuositus päättyy Lapin sairaanhoitopiirissä? – Broas: "Voisin kuvitella, että kesäkuun aikana ehkä päästään siihen tilanteeseen"

Milloin kas­vo­mas­ki­suo­si­tus päättyy Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä? – Broas: "Voisin ku­vi­tel­la, että ke­sä­kuun aikana ehkä pääs­tään siihen ti­lan­tee­seen"

03.06.2021 06:30 4
Tilaajille
Saako kesäleirit järjestää? Entä vieläkö turvaväli pitää pitää? – Keräsimme kysymyksiä ja vastauksia kokoontumisrajoitusten päättymisen vaikutuksista

Saako ke­sä­lei­rit jär­jes­tää? Entä vieläkö tur­va­vä­li pitää pitää? – Ke­rä­sim­me ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten päät­ty­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta

02.06.2021 13:06 2
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kokoontumisrajoituksia puretaan vaiheittain – Alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee 20 hengen rajoitusta sisätiloihin

Län­si-Poh­jas­sa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia pu­re­taan vai­heit­tain – Alueel­li­nen pan­de­mia­työ­ryh­mä suo­sit­te­lee 20 hengen ra­joi­tus­ta si­sä­ti­loi­hin

02.06.2021 12:19
Tilaajille
Päivittyvä koronaseuranta: Sallassa kaikki yli 16-vuotiaat voivat varata rokotusajan, Suomessa todettu 128 uutta koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa puretaan kokoontumisrajoituksia vaiheittain

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Sal­las­sa kaikki yli 16-vuo­tiaat voivat varata ro­ko­tu­sa­jan, Suo­mes­sa todettu 128 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa pu­re­taan ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia vai­heit­tain

02.06.2021 17:25 1
WHO näytti vihreää valoa kiinalaiselle Sinovac-koronarokotteelle – järjestö hyväksyy rokotteen hätäkäyttöä varten

WHO näytti vihreää valoa kii­na­lai­sel­le Si­no­vac-ko­ro­na­ro­kot­teel­le – jär­jes­tö hy­väk­syy ro­kot­teen hä­tä­käyt­töä varten

01.06.2021 19:00
Pakkotestaus voi hiljentää liikennettä pohjoisessa – "Toivotaan, ettei tule ongelmia enää tämän jälkeen"

Pak­ko­tes­taus voi hil­jen­tää lii­ken­net­tä poh­joi­ses­sa – "Toi­vo­taan, ettei tule on­gel­mia enää tämän jäl­keen"

01.06.2021 18:30 3
Tilaajille
Pellossa maahantulijat ja kuntalaiset testataan rajalla – Pakkotestit koettelevat pienten kuntien resursseja

Pel­los­sa maa­han­tu­li­jat ja kun­ta­lai­set tes­ta­taan rajalla – Pak­ko­tes­tit koet­te­le­vat pienten kuntien re­surs­se­ja

01.06.2021 18:30 4
Tilaajille
Matkailuala on pettynyt hallituksen lakiluonnokseen maahantulon rajoituksista – Tuplatestivaatimus torppaisi etenkin lapsiperheiden tulon Suomeen

Mat­kai­lu­ala on pet­ty­nyt hal­li­tuk­sen la­ki­luon­nok­seen maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sis­ta – Tup­la­tes­ti­vaa­ti­mus torp­pai­si etenkin lap­si­per­hei­den tulon Suomeen

02.06.2021 08:14 4
Tilaajille
Rovaniemellä rokottaminen koronavirusta vastaan avautui nyt 40 vuotta täyttäneille

Ro­va­nie­mel­lä ro­kot­ta­mi­nen ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan avautui nyt 40 vuotta täyt­tä­neil­le

01.06.2021 14:53 1
Riskimaista Lapin rajanylityspaikkojen kautta Suomeen tulevat pakolliseen terveystarkastukseen – Tarkastuksen järjestää kunta tai sairaanhoitopiiri

Ris­ki­mais­ta Lapin ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen kautta Suomeen tulevat pa­kol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen – Tar­kas­tuk­sen jär­jes­tää kunta tai sai­raan­hoi­to­pii­ri

01.06.2021 10:18 1
Lapin matkailuelinkeino: Matkustuslinjaukset saatava kiireesti yhtenäisiksi muun Euroopan kanssa, vaarana menettää matkailijat muihin maihin

Lapin mat­kai­lue­lin­kei­no: Mat­kus­tus­lin­jauk­set saatava kii­rees­ti yh­te­näi­sik­si muun Eu­roo­pan kanssa, vaarana me­net­tää mat­kai­li­jat muihin maihin

01.06.2021 09:17 4
Tilaajille
Tiistain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, Rovaniemellä rokotusvuoroon 40-vuotiaat, Ruotsi höllentää rajoituksia, Suomessa 154 uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tus­vuo­roon 40-vuo­tiaat, Ruotsi höl­len­tää ra­joi­tuk­sia, Suo­mes­sa 154 uutta tar­tun­taa

01.06.2021 17:47 3

Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa 40-vuo­tiaat ja ris­ki­ryh­mä­läi­set

01.06.2021 08:19
Tilaajille
Kokoontumista ei enää rajoiteta Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Ko­koon­tu­mis­ta ei enää ra­joi­te­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

31.05.2021 18:21
Tilaajille
Päivittyvä koronaseuranta: Länsi-Pohjassa viime viikolla kahdeksan tartuntaa, Suomessa on raportoitu 56 uutta tartuntaa maanantaina

Päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa viime vii­kol­la kah­dek­san tar­tun­taa, Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 56 uutta tar­tun­taa maa­nan­tai­na

31.05.2021 15:35 1
Hammerfestin tautitilanne pahenee – liki neljäsosa väestöstä karanteenissa, tartuntoja yli 220

Ham­mer­fes­tin tau­ti­ti­lan­ne pahenee – liki nel­jäs­osa väes­tös­tä ka­ran­tee­nis­sa, tar­tun­to­ja yli 220

28.05.2021 12:47 1
Tilaajille
LSHP:n alueella todettiin viikon ensimmäinen koronavirustartunta – Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, johtava lääkäri: "Tilanne on yhä tulenarka"

LSHP:n alueel­la to­det­tiin viikon en­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, johtava lää­kä­ri: "Ti­lan­ne on yhä tu­le­nar­ka"

28.05.2021 10:43 6
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta: Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa, Hammerfestissä karanteenit laajenevat, Suomessa 182 uutta tartuntaa, Sallassa rokotetaan kaikki 16 vuotta täyttäneet

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, Ham­mer­fes­tis­sä ka­ran­tee­nit laa­je­ne­vat, Suo­mes­sa 182 uutta tar­tun­taa, Sal­las­sa ro­ko­te­taan kaikki 16 vuotta täyt­tä­neet

28.05.2021 16:03
Pakkotarkastukset kaikille Lapin raja-asemille  – Aluehallintovirasto määrää pakolliset terveystarkastukset, koska maahantulijat eivät ole noudattaneet suosituksia

Pak­ko­tar­kas­tuk­set kai­kil­le Lapin ra­ja-ase­mil­le – Alue­hal­lin­to­vi­ras­to määrää pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set, koska maa­han­tu­li­jat eivät ole nou­dat­ta­neet suo­si­tuk­sia

27.05.2021 19:19 15
Tilaajille
Sairaanhoitopiireille jaettiin 137 miljoonaa euroa korona-avustusta – Länsi-Pohja sai asukasta kohden enemmän tukea kuin Lapin sairaanhoitopiiri

Sai­raan­hoi­to­pii­reil­le jaet­tiin 137 mil­joo­naa euroa ko­ro­na-avus­tus­ta – Län­si-Poh­ja sai asu­kas­ta kohden enemmän tukea kuin Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri

27.05.2021 16:54 1
Tilaajille
Lapissa riittävä rokotesuoja saavutetaan kuukautta myöhemmin koko maan vauhdista – Broas: "Mitä parempi rokotekattavuus on, sitä paremmin yhteisö on suojassa"

Lapissa riit­tä­vä ro­ko­te­suo­ja saa­vu­te­taan kuu­kaut­ta myö­hem­min koko maan vauh­dis­ta – Broas: "Mitä parempi ro­ko­te­kat­ta­vuus on, sitä pa­rem­min yhteisö on suo­jas­sa"

27.05.2021 06:30 4
Tilaajille
Keskiyön auringon elokuvajuhlat järjestetään koronapandemian takia jo toista vuotta peräkkäin verkkoversiona ja erikoisnäytöksinä

Kes­ki­yön au­rin­gon elo­ku­va­juh­lat jär­jes­te­tään ko­ro­na­pan­de­mian takia jo toista vuotta pe­räk­käin verk­ko­ver­sio­na ja eri­kois­näy­tök­si­nä

28.05.2021 15:47 1
Tilaajille
Lappi on jäänyt koronarokotuksissa koko maan tasosta jälkeen – Rokotteita on jaettu alueille, joiden ilmaantuvuus on korkea

Lappi on jäänyt ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa koko maan tasosta jälkeen – Ro­kot­tei­ta on jaettu alueil­le, joiden il­maan­tu­vuus on korkea

26.05.2021 16:20 2
Tilaajille
Rovaniemellä koronarokotusvuorossa 45 vuotta täyttäneet – ikäraja laski jälleen

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­vuo­ros­sa 45 vuotta täyt­tä­neet – ikäraja laski jälleen

26.05.2021 10:58 2
Hallituksen maahantulomalli: Matkailijalla pitää olla todistus sairastetusta koronasta, todistus koronarokotussarjasta tai negatiivinen testitulos

Hal­li­tuk­sen maa­han­tu­lo­mal­li: Mat­kai­li­jal­la pitää olla to­dis­tus sai­ras­te­tus­ta ko­ro­nas­ta, to­dis­tus ko­ro­na­ro­ko­tus­sar­jas­ta tai ne­ga­tii­vi­nen tes­ti­tu­los

25.05.2021 17:16 4
Tilaajille
Kiirunassa koronatartunnat tuplaantuivat – Norrbottenissa viikossa tuhat uutta koronatartuntaa, Tornionlaaksossa koronaluvut maltilliset

Kii­ru­nas­sa ko­ro­na­tar­tun­nat tup­laan­tui­vat – Norr­bot­te­nis­sa vii­kos­sa tuhat uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Tor­nion­laak­sos­sa ko­ro­na­lu­vut mal­til­li­set

24.05.2021 14:44 4
Tilaajille
Brittitutkimus: Kaksi annosta Pfizerin tai Astra Zenecan koronarokotetta suojaa hyvin Intian virusmuunnokselta

Brit­ti­tut­ki­mus: Kaksi annosta Pfi­ze­rin tai Astra Zenecan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta suojaa hyvin Intian vi­rus­muun­nok­sel­ta

23.05.2021 13:36 2
NRK: Norjan Hammerfestissa joka kymmenes asukas on karanteenissa

NRK: Norjan Ham­mer­fes­tis­sa joka kym­me­nes asukas on ka­ran­tee­nis­sa

23.05.2021 15:11
Tilaajille
Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu viikoksi arvioimaan pandemiaopetuksia – johdon suomalaisjäsen Päivi Sillanaukee näki koronakriisin uhat ensimmäisten joukossa

Maail­man ter­veys­jär­jes­tö WHO ko­koon­tuu vii­kok­si ar­vioi­maan pan­de­mia­ope­tuk­sia – johdon suo­ma­lais­jä­sen Päivi Sil­la­nau­kee näki ko­ro­na­krii­sin uhat en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

23.05.2021 06:30 1
Tilaajille
Viikonlopun koronaseuranta: Torstaina on voinut altistua koronavirukselle Helsinki-Rovaniemi lennolla, Norjan Hammerfestissa koronavirustilanne on vakavoitunut

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Tors­tai­na on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Hel­sin­ki-Ro­va­nie­mi len­nol­la, Norjan Ham­mer­fes­tis­sa ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on va­ka­voi­tu­nut

23.05.2021 15:11 2
Rokotuspassi ei takaa vapaata matkustusoikeutta – Yhteisen mallin puuttuminen on pettymys Lapin matkailualalle

Ro­ko­tus­pas­si ei takaa vapaata mat­kus­tus­oi­keut­ta – Yh­tei­sen mallin puut­tu­mi­nen on pet­ty­mys Lapin mat­kai­lu­alal­le

22.05.2021 08:00 4
Tilaajille
SVT: Norrbottenin koronatilanne Euroopan hurjimpia, naapurimailta toivottaisiin apua tehohoitoon

SVT: Norr­bot­te­nin ko­ro­na­ti­lan­ne Eu­roo­pan hur­jim­pia, naa­pu­ri­mail­ta toi­vot­tai­siin apua te­ho­hoi­toon

21.05.2021 18:48 8
Tilaajille
Näin hoivakotien vierailurajoituksia kannattaisi purkaa – asiantuntija pelkää monen iäkkään kunnon romahtaneen eristyksissä

Näin hoi­va­ko­tien vie­rai­lu­ra­joi­tuk­sia kan­nat­tai­si purkaa – asian­tun­ti­ja pelkää monen iäkkään kunnon ro­mah­ta­neen eris­tyk­sis­sä

21.05.2021 18:30 1
Tilaajille
Koronavirus pääsi valloilleen Hammerfestissa Norjassa – Koulut ja päiväkodit kiinni, sairaala hälytystilassa

Ko­ro­na­vi­rus pääsi val­loil­leen Ham­mer­fes­tis­sa Nor­jas­sa – Koulut ja päi­vä­ko­dit kiinni, sai­raa­la hä­ly­tys­ti­las­sa

21.05.2021 10:40 1
Tilaajille
WHO: Saatavilla olevat koronarokotteet tehokkaita virusmuunnoksia vastaan, kansainvälistä matkustamista tulee silti välttää

WHO: Saa­ta­vil­la olevat ko­ro­na­ro­kot­teet te­hok­kai­ta vi­rus­muun­nok­sia vas­taan, kan­sain­vä­lis­tä mat­kus­ta­mis­ta tulee silti välttää

20.05.2021 19:28
Ruotsista saapuvien asenne huolettaa Lapin terveysviranomaisia – "Ihmiset eivät ole motivoituneita antamaan yhteystietojaan ja hakeutumaan koronatesteihin"

Ruot­sis­ta saa­pu­vien asenne huo­let­taa Lapin ter­veys­vi­ran­omai­sia – "Ih­mi­set eivät ole mo­ti­voi­tu­nei­ta an­ta­maan yh­teys­tie­to­jaan ja ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tei­hin"

20.05.2021 15:24 10
Tilaajille
Ensimmäinen koronarokoteannos on annettu jokaiselle haluavalle aikuiselle heinäkuun loppuun mennessä, uskoo THL

En­sim­mäi­nen ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos on annettu jo­kai­sel­le ha­lua­val­le ai­kui­sel­le hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä, uskoo THL

20.05.2021 11:06
Mikä on Suomen koronatilanne nyt? STM ja THL kertovat suorassa lähetyksessä – Katso tästä kello 10

Mikä on Suomen ko­ro­na­ti­lan­ne nyt? STM ja THL ker­to­vat suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä – Katso tästä kello 10

20.05.2021 09:45
Tilaajille
Rajayhteisön liikkuminen helpottunee ensi viikolla Norjan rajalla – Valtioneuvosto päättää tänään sisärajavalvonnan jatkamisesta, liikennettä Ruotsiin ei olla helpottamassa

Ra­ja­yh­tei­sön liik­ku­mi­nen hel­pot­tu­nee ensi vii­kol­la Norjan rajalla – Val­tio­neu­vos­to päättää tänään si­sä­ra­ja­val­von­nan jat­ka­mi­ses­ta, lii­ken­net­tä Ruot­siin ei olla hel­pot­ta­mas­sa

20.05.2021 09:20 4
Tilaajille
Posiolla rokotetaan jo kolmekymppisiä – Terveyskeskus: työikäisistä huolestuttavan harva varannut rokotusajan

Po­siol­la ro­ko­te­taan jo kol­me­kymp­pi­siä – Ter­veys­kes­kus: työ­ikäi­sis­tä huo­les­tut­ta­van harva va­ran­nut ro­ko­tus­ajan

19.05.2021 21:35 1
Tilaajille
Posiolla alkavat jo 30-vuotiaiden perusterveiden rokotukset, Kemissä menossa vasta 60-vuotiaat, kysyimme miksi ero on näin suuri?

Po­siol­la alkavat jo 30-vuo­tiai­den pe­rus­ter­vei­den ro­ko­tuk­set, Kemissä menossa vasta 60-vuo­tiaat, ky­syim­me miksi ero on näin suuri?

20.05.2021 08:13
Tilaajille
Eurooppaan pääsy helpottuu koko ajan, kertovat suomalaiset tuoreiden kokemusten perusteella – Oululainen pariskunta: "Espanja tuntui turvallisemmalta kuin Oulu"

Eu­roop­paan pääsy hel­pot­tuu koko ajan, ker­to­vat suo­ma­lai­set tuo­rei­den ko­ke­mus­ten pe­rus­teel­la – Ou­lu­lai­nen pa­ris­kun­ta: "Es­pan­ja tuntui tur­val­li­sem­mal­ta kuin Oulu"

19.05.2021 18:30 1
Tilaajille
MeXITin avulla tapahtumia voitaisiin järjestää Meri-Lapissa – Alueen kokoontumisrajoituksia aletaan purkaa porrastetusti ensi viikolla

MeXITin avulla ta­pah­tu­mia voi­tai­siin jär­jes­tää Me­ri-La­pis­sa – Alueen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia aletaan purkaa por­ras­te­tus­ti ensi vii­kol­la

19.05.2021 14:23
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Sallassa on todettu koronavirustartunta, Posiolla aletaan rokottaa 30–39-vuotiaita, 289 uutta tartuntaa koko maassa

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Sal­las­sa on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, Po­siol­la aletaan ro­kot­taa 30–39-vuo­tiai­ta, 289 uutta tar­tun­taa koko maassa

19.05.2021 15:42
Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus voimaan Länsi-Pohjassa maanantaina – Pohjois-Ruotsin tautitilanteen  vuoksi rajoituksia puretaan maltillisesti

Kym­me­nen hengen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus voimaan Län­si-Poh­jas­sa maa­nan­tai­na – Poh­jois-Ruot­sin tau­ti­ti­lan­teen vuoksi ra­joi­tuk­sia pu­re­taan mal­til­li­ses­ti

18.05.2021 18:26
Tilaajille
Rovaniemen koronarokotustahtia halutaan nopeuttaa kesällä – lisää rokotteita luvattu, testausmäärät ovat entisellään

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tus­tah­tia ha­lu­taan no­peut­taa kesällä – lisää ro­kot­tei­ta lu­vat­tu, tes­taus­mää­rät ovat en­ti­sel­lään

18.05.2021 17:29 1
Annika Saarikko avautuu Suomen avautumisesta: Ei tapahdu loogisella ja oikeudenmukaisella tavalla – ”Haluan, että tilanne käsitellään hallituksen neuvotteluissa perinpohjaisesti”

Annika Saa­rik­ko avautuu Suomen avau­tu­mi­ses­ta: Ei tapahdu loo­gi­sel­la ja oi­keu­den­mu­kai­sel­la tavalla – ”Ha­luan, että tilanne kä­si­tel­lään hal­li­tuk­sen neu­vot­te­luis­sa pe­rin­poh­jai­ses­ti”

18.05.2021 10:08 5
Tiistain koronaseuranta: Kemissä kaksi uutta tartuntaa, kanranteenikäytännöt muuttuvat, Sallassa ja Rovaniemellä rokotetaan riskiryhmäläisiä ja 50 vuotta täyttäneitä

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kemissä kaksi uutta tar­tun­taa, kan­ran­tee­ni­käy­tän­nöt muut­tu­vat, Sal­las­sa ja Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­te­taan ris­ki­ryh­mä­läi­siä ja 50 vuotta täyt­tä­nei­tä

18.05.2021 17:49 10
OYSin keuhko-osaston työntekijällä todettiin lauantaina koronavirustartunta, ainakin viisi henkilöä altistunut

OYSin keuh­ko-osas­ton työn­te­ki­jäl­lä to­det­tiin lauan­tai­na ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, ainakin viisi hen­ki­löä al­tis­tu­nut

17.05.2021 18:17
Tilaajille
Maanantain päivittyvä koronaseuranta: Länsi-Pohjassa kahden viikon ilmaantuvuus on laskusuunnassa, Norrbottenin tautitilanne edelleen vaikea

Maa­nan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa kahden viikon il­maan­tu­vuus on las­ku­suun­nas­sa, Norr­bot­te­nin tau­ti­ti­lan­ne edel­leen vaikea

17.05.2021 13:22 6
THL: Suomessa on raportoitu 227 uutta koronavirustartuntaa

THL: Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 227 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

16.05.2021 12:28
THL: Suomessa on raportoitu 192 uutta koronavirustartuntaa, ensimmäisen rokoteannoksen saanut jo lähes 38 prosenttia väestöstä

THL: Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 192 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, en­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen saanut jo lähes 38 pro­sent­tia väes­tös­tä

15.05.2021 15:27
Moni Lapin pieni kunta kääntyi muuttovoittoiseksi korona-aikana – Kilpailu asukkaista ja osaavasta työvoimasta kiihtyy tulevaisuudessa

Moni Lapin pieni kunta kääntyi muut­to­voit­toi­sek­si ko­ro­na-ai­ka­na – Kil­pai­lu asuk­kais­ta ja osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta kiihtyy tu­le­vai­suu­des­sa

14.05.2021 13:55 5
Tilaajille
Kansanedustaja Katri Kulmunilla on todettu koronatartunta – Edellisestä käynnistä eduskunnassa yli kaksi viikkoa

Kan­san­edus­ta­ja Katri Kul­mu­nil­la on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – Edel­li­ses­tä käyn­nis­tä edus­kun­nas­sa yli kaksi viikkoa

14.05.2021 12:46 5
Neljä uutta koronatapausta Länsi-Pohjassa – Tartunnoista kaksi Ruotsin puolella asuvilla

Neljä uutta ko­ro­na­ta­paus­ta Län­si-Poh­jas­sa – Tar­tun­nois­ta kaksi Ruotsin puo­lel­la asu­vil­la

14.05.2021 10:36
Tilaajille
Avin päätös voimaan tänään: Tornion rajanylityspaikkojen kautta Suomeen tuleville tehdään pakollinen terveystarkastus

Avin päätös voimaan tänään: Tornion ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen kautta Suomeen tu­le­vil­le tehdään pa­kol­li­nen ter­veys­tar­kas­tus

14.05.2021 08:01 11
Tilaajille
Helatorstain koronaseuranta: THL: Suomessa 262 uutta koronatartuntaa,  Lapin sairaanhoitopiirissä ei ole todettu tällä viikolla yhtään tartuntaa, Länsi-Pohjassa kaksi

He­la­tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: THL: Suo­mes­sa 262 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei ole todettu tällä vii­kol­la yhtään tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kaksi

13.05.2021 13:20
Suosituksia höllennetään varovasti Länsi-Pohjassa: Yli 65-vuotiaat pääsevät uimahalliin, yksityistilaisuukisen henkilömäärä nousee kymmeneen– Alue pysyy kiihtymisvaiheessa

Suo­si­tuk­sia höl­len­ne­tään va­ro­vas­ti Län­si-Poh­jas­sa: Yli 65-vuo­tiaat pää­se­vät ui­ma­hal­liin, yk­si­tyis­ti­lai­suu­ki­sen hen­ki­lö­mää­rä nousee kym­me­neen– Alue pysyy kiih­ty­mis­vai­hees­sa

12.05.2021 13:20 3
Tilaajille
Ministeri Kiuru A-studiossa: Hallitus päättää ravintolarajoitusten jatkosta keskiviikkona

Mi­nis­te­ri Kiuru A-stu­dios­sa: Hal­li­tus päättää ra­vin­to­la­ra­joi­tus­ten jat­kos­ta kes­ki­viik­ko­na

11.05.2021 08:03
Monipaikkaisuus on Lapille tulevaisuuden mahdollisuus, linjaa ely-keskus – Matkailun ja rajakaupan näkymät edelleen sumuiset

Mo­ni­paik­kai­suus on Lapille tu­le­vai­suu­den mah­dol­li­suus, linjaa ely-kes­kus – Mat­kai­lun ja ra­ja­kau­pan näkymät edel­leen su­mui­set

10.05.2021 13:18
Tilaajille
Maanantain koronaseuranta: Suomessa 143 uutta koronatartuntaa, Länsi-Pohja erottuu muita korkeammalla ilmaantuvuusluvulla,  Posiolla alkaa 40–49-vuotiaiden koronarokotukset

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 143 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­ja erottuu muita kor­keam­mal­la il­maan­tu­vuus­lu­vul­la, Po­siol­la alkaa 40–49-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

10.05.2021 12:55 1
Ruotsin erilaiset karanteenikäytännöt vaikeuttavat koronatilanteen rauhoittumista länsirajalla – Länsi-Pohjassa todettiin viime viikolla 13 uutta tartuntaa

Ruotsin eri­lai­set ka­ran­tee­ni­käy­tän­nöt vai­keut­ta­vat ko­ro­na­ti­lan­teen rau­hoit­tu­mis­ta län­si­ra­jal­la – Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin viime vii­kol­la 13 uutta tar­tun­taa

10.05.2021 12:28 2
Tilaajille
Koronavuoden koirabuumi alkoi hiipua tänä vuonna – lama-aikojen lemmikkibuumit kestivät 4–5 vuotta

Ko­ro­na­vuo­den koi­ra­buu­mi alkoi hiipua tänä vuonna – la­ma-ai­ko­jen lem­mik­ki­buu­mit kes­ti­vät 4–5 vuotta

09.05.2021 15:07
Tilaajille
Johtavatko jäljet koronarajoituksiin? Työttömyys jämähti poikkeuksellisen korkeaksi yhdessä osassa Suomea

Joh­ta­vat­ko jäljet ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin? Työt­tö­myys jämähti poik­keuk­sel­li­sen kor­keak­si yhdessä osassa Suomea

09.05.2021 08:25 8
Tilaajille
Viikonlopun koronaseuranta: Suomessa on todettu lauantaina 229 ja sunnuntaina 162 uutta tartuntaa

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa on todettu lauan­tai­na 229 ja sun­nun­tai­na 162 uutta tar­tun­taa

09.05.2021 14:39 1
Analyysi: Paluuta normaaliin ei ole niin kauan kuin koronapandemia jyllää muualla – rokotenationalismi levisi Intiaan, kun kriisi pahenee

Ana­lyy­si: Paluuta nor­maa­liin ei ole niin kauan kuin ko­ro­na­pan­de­mia jyllää muualla – ro­ko­te­na­tio­na­lis­mi levisi In­tiaan, kun kriisi pahenee

08.05.2021 08:00 3
Tilaajille