Tähtijuttu: Kan­sal­lis­puis­to kas­vat­ti Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­maa

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Kiina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­na-riip­pu­vuus huo­let­taa

09.11.2022 06:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiina kas­vat­taa val­taan­sa

04.11.2022 05:00
Tilaajille
Tutkija ei yllättynyt lauantain draaman jälkeen valinnoista Kiinan politbyroon pysyvään komiteaan, uusissa valinnoissa painottuivat Xille lojaalit miehet

Tutkija ei yl­lät­ty­nyt lauan­tain draaman jälkeen va­lin­nois­ta Kiinan po­lit­by­roon py­sy­vään ko­mi­teaan, uusissa va­lin­nois­sa pai­not­tui­vat Xille lo­jaa­lit miehet

23.10.2022 15:21 1
Kiinan Xi Jinpingin asema vallan ytimessä vahvistettiin – entinen presidentti Hu Jintao saatettiin ulos kesken kommunistipuolueen kokouksen

Kiinan Xi Jin­pin­gin asema vallan yti­mes­sä vah­vis­tet­tiin – entinen pre­si­dent­ti Hu Jintao saa­tet­tiin ulos kesken kom­mu­nis­ti­puo­lueen ko­kouk­sen

22.10.2022 15:23 1
Analyysi: Rakentaako Kiina omaa ansaansa lännelle? – Jopa ilmastotoimet nojaavat Kiinan harvinaisiin metalleihin, vaikka riippuvuuden vaarat tiedetään

Ana­lyy­si: Ra­ken­taa­ko Kiina omaa an­saan­sa län­nel­le? – Jopa il­mas­to­toi­met no­jaa­vat Kiinan har­vi­nai­siin me­tal­lei­hin, vaikka riip­pu­vuu­den vaarat tie­de­tään

22.10.2022 08:00 4
Tilaajille
Yhdysvallat juhli neljättä perättäistä naisten MM-koripallokultaa

Yh­dys­val­lat juhli nel­jät­tä pe­rät­täis­tä naisten MM-ko­ri­pal­lo­kul­taa

01.10.2022 14:17
Päiväkirja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?

27.09.2022 06:30 7
Tilaajille
Totuuskaan ei veny loputtomiin – Suomen kaivoskeskustelua on turha verrata autoritäärisiin ja korruptoituneisiin maihin
Kolumni

To­tuus­kaan ei veny lo­put­to­miin – Suomen kai­vos­kes­kus­te­lua on turha verrata au­to­ri­tää­ri­siin ja kor­rup­toi­tu­nei­siin maihin

08.09.2022 06:00 23
Tilaajille
Taiwanin mukaan Kiina simuloi sotaharjoituksessa hyökkäystä saarelle – Tiedusteluasiantuntija: "Kiinalaiset haluavat näyttää, että Nancy Pelosin vierailu saarella ylittää sietorajan"

Tai­wa­nin mukaan Kiina simuloi so­ta­har­joi­tuk­ses­sa hyök­käys­tä saa­rel­le – ­Tie­dus­te­lua­sian­tun­ti­ja: "Kii­na­lai­set ha­lua­vat näyt­tää, että Nancy Pelosin vie­rai­lu saa­rel­la ylittää sie­to­ra­jan"

06.08.2022 15:00 1
Kiina vetäytyy yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa ilmastonmuutoskysymyksessä sekä muilla osa-alueilla – sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä jatkuvat

Kiina ve­täy­tyy yh­teis­työs­tä Yh­dys­val­to­jen kanssa il­mas­ton­muu­tos­ky­sy­myk­ses­sä sekä muilla osa-alueil­la – so­ta­har­joi­tuk­set Tai­wa­nin ym­pä­ril­lä jat­ku­vat

05.08.2022 14:26 9
Taiwan kertoo yli 20 Kiinan armeijan lentokoneen lentäneen Taiwanin ilmapuolustusvyöhykkeelle Pelosin vierailun myötä

Taiwan kertoo yli 20 Kiinan ar­mei­jan len­to­ko­neen len­tä­neen Tai­wa­nin il­ma­puo­lus­tus­vyö­hyk­keel­le Pelosin vie­rai­lun myötä

02.08.2022 21:51 3
Venäjän-kaupan tyrehdyttyä tutkija varoittaa yrityksiä Kiina-riskeistä: Hyökkäys Taiwaniin toisi täyssulun, mutta pakotekierre voi alkaa ilmankin

Ve­nä­jän-kau­pan ty­reh­dyt­tyä tutkija va­roit­taa yri­tyk­siä Kii­na-ris­keis­tä: Hyök­käys Tai­wa­niin toisi täys­su­lun, mutta pa­ko­te­kier­re voi alkaa il­man­kin

25.07.2022 14:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Venäjän talous syök­sy­kier­tees­sä

30.06.2022 05:00
Tilaajille
Kemiläislähtöinen Marko Karsikko pääsi perheineen Shanghain koronasulusta pois – muutto ei käynyt helpolla: "Meidät lukittiin kahdeksi viikoksi valtion hotelliin"

Ke­mi­läis­läh­töi­nen Marko Kar­sik­ko pääsi per­hei­neen Shang­hain ko­ro­na­su­lus­ta pois – muutto ei käynyt hel­pol­la: "Meidät lu­kit­tiin kah­dek­si vii­kok­si valtion ho­tel­liin"

03.06.2022 17:04
Tilaajille
Analyysi: Kiina ja Intia välttävät viimeiseen asti Venäjän tuomitsemista – Pakotteista kieltäytyvät jätit ärsyttävät länsimaita

Ana­lyy­si: Kiina ja Intia vält­tä­vät vii­mei­seen asti Venäjän tuo­mit­se­mis­ta – Pa­kot­teis­ta kiel­täy­ty­vät jätit är­syt­tä­vät län­si­mai­ta

07.05.2022 08:00 6
Tilaajille
Blinken: Yhdysvallat panee Kiinan maksamaan, jos se toimittaa sotilasapua Venäjälle

Blin­ken: Yh­dys­val­lat panee Kiinan mak­sa­maan, jos se toi­mit­taa so­ti­la­sa­pua Ve­nä­jäl­le

17.03.2022 21:18 3
Venäläissotilaiden huolto-ongelmat näyttävät ulottuvan jo ruokaan – CNN:n mukaan Venäjä pyytänyt Kiinalta muona-apua

Ve­nä­läis­so­ti­lai­den huol­to-on­gel­mat näyt­tä­vät ulot­tu­van jo ruokaan – CNN:n mukaan Venäjä pyy­tä­nyt Kii­nal­ta muo­na-apua

15.03.2022 20:19 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­jat­ta­vaa löytyy lä­hem­pää­kin

21.02.2022 04:30 1
Tilaajille
Ministeri Kurvisen mitali on jo varma
Kolumni

Mi­nis­te­ri Kur­vi­sen mitali on jo varma

26.01.2022 05:00 9
Tilaajille
Kiina säilyttää sittenkin paikkansa Pekingin olympiajääkiekossa

Kiina säi­lyt­tää sit­ten­kin paik­kan­sa Pe­kin­gin olym­pia­jää­kie­kos­sa

03.11.2021 11:29