Kiina
Viimeisin 12 tuntia
Suomessa vieraillut Huawei-johtaja ei kavahda Trumpin hampaisiin joutumista – vakoiluväitteet jatkuvat kolmatta vuotta, ja taustalla on armotonta kauppapolitiikkaa

Suo­mes­sa vie­rail­lut Hua­wei-joh­ta­ja ei kavahda Trumpin ham­pai­siin jou­tu­mis­ta – va­koi­lu­väit­teet jat­ku­vat kol­mat­ta vuotta, ja taus­tal­la on ar­mo­ton­ta kaup­pa­po­li­tiik­kaa

11:18 1
Tilaajille
Yhdysvallat asettaa pakotteita Hongkongin johtajalle perjantaina – itsehallintoalue harkitsee vastatoimia

Yh­dys­val­lat asettaa pa­kot­tei­ta Hong­kon­gin joh­ta­jal­le per­jan­tai­na – it­se­hal­lin­to­alue har­kit­see vas­ta­toi­mia

09:27 0
Viimeisin 24 tuntia
Trump kieltää liiketoimet kiinalaissovellusten TikTokin ja WeChatin kanssa – pitää niitä merkittävänä uhkana

Trump kieltää lii­ke­toi­met kii­na­lais­so­vel­lus­ten Tik­To­kin ja WeC­ha­tin kanssa – pitää niitä mer­kit­tä­vä­nä uhkana

07.08.2020 23:00 0
Kuukausi
Tuontimaskien alkuperä askarruttaa – miten voit varmistaa, ettei kiinalainen maskisi ole uiguurin pakkotyönä valmistama?

Tuon­ti­mas­kien al­ku­pe­rä as­kar­rut­taa – miten voit var­mis­taa, ettei kii­na­lai­nen maskisi ole ui­guu­rin pak­ko­työ­nä val­mis­ta­ma?

05.08.2020 20:15 2
Tilaajille
Donald Trump haluaa USA:n osille Tiktokin kaupasta – Vaatii "erittäin suuren prosenttiosuuden" mahdollisesta kauppasummasta

Donald Trump haluaa USA:n osille Tik­to­kin kau­pas­ta – Vaatii "e­rit­täin suuren pro­sent­tio­suu­den" mah­dol­li­ses­ta kaup­pa­sum­mas­ta

04.08.2020 19:43 0
Yhdysvaltojen konsulaatti sulkeutui Chengdussa – lähetystöllä huudettiin isänmaallisia iskulauseita

Yh­dys­val­to­jen kon­su­laat­ti sul­keu­tui Cheng­dus­sa – lä­he­tys­töl­lä huu­det­tiin isän­maal­li­sia is­ku­lau­sei­ta

27.07.2020 11:19 0
Finnair aloittaa jälleen lennot Kiinaan – Helsingistä Shanghaihin lennetään kerran viikossa

Finnair aloit­taa jälleen lennot Kiinaan – Hel­sin­gis­tä Shang­hai­hin len­ne­tään kerran vii­kos­sa

20.07.2020 17:16 0
Tilaajille
Kiinan ja Yhdysvaltojen välit kiristyvät nyt merellä – Yhdysvallat pitää Kiinan vaatimuksia Etelä-Kiinan merestä laittomina

Kiinan ja Yh­dys­val­to­jen välit ki­ris­ty­vät nyt merellä – Yh­dys­val­lat pitää Kiinan vaa­ti­muk­sia Ete­lä-Kii­nan merestä lait­to­mi­na

19.07.2020 15:15 0
Näkökulma: Intian rajalta Hongkongiin ja Etelä-Kiinan merelle – Kiina tuntuu häärivän nyt kaikkialla asemansa vahvistamiseksi

Nä­kö­kul­ma: Intian rajalta Hong­kon­giin ja Ete­lä-Kii­nan merelle – Kiina tuntuu hää­ri­vän nyt kaik­kial­la ase­man­sa vah­vis­ta­mi­sek­si

12.07.2020 20:19 0
Vanhemmat
Kiinalaista suosikkisovellusta Tiktokia uhkaa Intian jälkeen häätö myös Yhdysvalloista

Kii­na­lais­ta suo­sik­ki­so­vel­lus­ta Tik­to­kia uhkaa Intian jälkeen häätö myös Yh­dys­val­lois­ta

07.07.2020 21:00 0
Uiguurinaiset kertovat pakkosterilisaatiosta – tuoreen selvityksen mukaan väestönkasvu Xinjiangin uiguurialueilla on pudonnut alle Kiinan keskiarvon

Ui­guu­ri­nai­set ker­to­vat pak­ko­ste­ri­li­saa­tios­ta – tuoreen sel­vi­tyk­sen mukaan väes­tön­kas­vu Xin­jian­gin ui­guu­ri­alueil­la on pu­don­nut alle Kiinan kes­ki­ar­von

07.07.2020 17:00 1
SS: Kojonkoski sai vastuun Kiinan mäkihypystä - Kiina keskittää mäkivalmennusta yhä voimakkaammin Kuopion Puijolle

SS: Ko­jon­kos­ki sai vastuun Kiinan mä­ki­hy­pys­tä - Kiina kes­kit­tää mä­ki­val­men­nus­ta yhä voi­mak­kaam­min Kuopion Pui­jol­le

03.07.2020 13:48 0
Tilaajille
Kiina lähetti avaruuteen viimeisen Beidou-satelliitin sarjassa amerikkalaisen GPS-järjestelmän korvaajia

Kiina lähetti ava­ruu­teen vii­mei­sen Bei­dou-sa­tel­lii­tin sar­jas­sa ame­rik­ka­lai­sen GPS-jär­jes­tel­män kor­vaa­jia

23.06.2020 12:50 0
Intian ja Kiinan rajakiista leimahti veriseksi  – paikallismedioiden mukaan 20 intialaissotilasta piestiin kuoliaaksi

Intian ja Kiinan ra­ja­kiis­ta lei­mah­ti ve­ri­sek­si – pai­kal­lis­me­dioi­den mukaan 20 in­tia­lais­so­ti­las­ta pies­tiin kuo­liaak­si

17.06.2020 16:28 0
IL: Kiinassa ryhdytty boikotoimaan eurooppalaista lohta leikkuulaudalle paikannetun koronaviruslöydöksen vuoksi – Norjan lohimarkkinoille edessä ehkä miljoonien tappiot

IL: Kii­nas­sa ryh­dyt­ty boi­ko­toi­maan eu­roop­pa­lais­ta lohta leik­kuu­lau­dal­le pai­kan­ne­tun ko­ro­na­vi­rus­löy­dök­sen vuoksi – Norjan lo­hi­mark­ki­noil­le edessä ehkä mil­joo­nien tappiot

16.06.2020 22:07 2
Tilaajille
Koronavirustartuntojen määrä kasvaa taas Kiinassa   Peking on sulkenut joitain alueita ja kieltänyt hääjuhlia

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä kasvaa taas Kii­nas­sa   Peking on sul­ke­nut joitain alueita ja kiel­tä­nyt hää­juh­lia

16.06.2020 11:54 0
Amerikkalaistutkimus: Koronavirus saattoi levitä Kiinassa jo viime vuoden elokuussa

Ame­rik­ka­lais­tut­ki­mus: Ko­ro­na­vi­rus saattoi levitä Kii­nas­sa jo viime vuoden elo­kuus­sa

09.06.2020 11:25 0
Supervaltojen kotiinpäin veto uhkaa koronarokotteiden jakoa – EU tähtää tasapuolisuuteen, mutta Kiinaa ja Yhdysvaltoja kiinnostaa valtapolitiikka

Su­per­val­to­jen ko­tiin­päin veto uhkaa ko­ro­na­ro­kot­tei­den jakoa – EU tähtää ta­sa­puo­li­suu­teen, mutta Kiinaa ja Yh­dys­val­to­ja kiin­nos­taa val­ta­po­li­tiik­ka

02.06.2020 07:00 0
Hongkongia nimellisesti johtava Carrie Lam tekee mitä Kiina käskee

Hong­kon­gia ni­mel­li­ses­ti johtava Carrie Lam tekee mitä Kiina käskee

31.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Kiinan kansankongressissa yksi kansanedustaja uskalsi äänestää Hongkongin turvallisuuslakia vastaan – kuka hän oli?

Kiinan kan­san­kong­res­sis­sa yksi kan­san­edus­ta­ja uskalsi ää­nes­tää Hong­kon­gin tur­val­li­suus­la­kia vastaan – kuka hän oli?

29.05.2020 17:03 0