Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Teknologia
Viimeisin 24 tuntia
Oulussa kehitettiin ihmeaine, joka kerää energiaa hönkäisystä ja kengän pohjasta

Oulussa ke­hi­tet­tiin ih­meai­ne, joka kerää ener­giaa hön­käi­sys­tä ja kengän poh­jas­ta

27.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Puolustusvoimien tutkat eivät olekaan suurin syy tuulivoimaloiden katoon Itä-Suomessa – Vuosiennätys tuulivoiman rakentamisessa rikottiin jo kesäkuussa

Puo­lus­tus­voi­mien tutkat eivät olekaan suurin syy tuu­li­voi­ma­loi­den katoon Itä-Suo­mes­sa – Vuo­si­en­nä­tys tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­ses­sa ri­kot­tiin jo ke­sä­kuus­sa

25.09.2022 19:27 5
Tilaajille
Yksi Nokian kasvavista tiimeistä sai alkunsa kaverusten hassusta ideasta – ”Innovaatioita ei tehdä yksin”
Mainos Nokia

Yksi Nokian kas­va­vis­ta tii­meis­tä sai alkunsa ka­ve­rus­ten has­sus­ta ideasta – ”In­no­vaa­tioi­ta ei tehdä yksin”

21.09.2022 06:00
Posti sulkee Rovaniemeltä kaksi palvelupistettä – Korkalovaara jää ilman pakettien noutopistettä

Posti sulkee Ro­va­nie­mel­tä kaksi pal­ve­lu­pis­tet­tä – Kor­ka­lo­vaa­ra jää ilman pa­ket­tien nou­to­pis­tet­tä

16.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Metsä-Groupin tehtaan lähellä voi olla aamuruuhkaa – vuosihuoltoseisokin aikana alueella työskentelee tuhansia ihmisiä.

Met­sä-Grou­pin tehtaan lähellä voi olla aa­mu­ruuh­kaa – vuo­si­huol­to­sei­so­kin aikana alueel­la työs­ken­te­lee tu­han­sia ih­mi­siä.

14.09.2022 15:01
S-Pankissa häiriö: Kirjautuminen onnistui toisen henkilön tunnuksilla – esiintyi myös väärinkäytöksiä

S-Pan­kis­sa häiriö: Kir­jau­tu­mi­nen on­nis­tui toisen hen­ki­lön tun­nuk­sil­la – esiin­tyi myös vää­rin­käy­tök­siä

13.09.2022 15:06 1
Kemin tehdasalueella tehdään vuosihuoltotöitä – runsas työntekijämäärä voi tuoda liikenneruuhkia

Kemin teh­das­alueel­la tehdään vuo­si­huol­to­töi­tä – runsas työn­te­ki­jä­mää­rä voi tuoda lii­ken­ne­ruuh­kia

08.09.2022 10:39
Tilaajille
Päiväkirja: Merilappilaisia tuskin harmittaa, ettei Simo pärjännyt ydinvoimakisassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Me­ri­lap­pi­lai­sia tuskin har­mit­taa, ettei Simo pär­jän­nyt ydin­voi­ma­ki­sas­sa

06.09.2022 06:30 2
Tilaajille
Itä-Lapin kunnat vaativat ministereiltä: Tuulivoimaa on rakennettava itärajalle puolustusvoimien tutkista huolimatta

Itä-La­pin kunnat vaa­ti­vat mi­nis­te­reil­tä: Tuu­li­voi­maa on ra­ken­net­ta­va itä­ra­jal­le puo­lus­tus­voi­mien tut­kis­ta huo­li­mat­ta

05.09.2022 19:09 17
Tilaajille
Elisa rakentaa kolme mastoa Koilliskairaan – puhelimen kuuluvuusongelmat kuriin vuoden loppuun mennessä

Elisa ra­ken­taa kolme mastoa Koil­lis­kai­raan – pu­he­li­men kuu­lu­vuus­on­gel­mat kuriin vuoden loppuun men­nes­sä

03.09.2022 10:36 4
Tilaajille
Sähkökatkot eivät kaada maailmaa -  liki miljardi ihmistä elää päivittäistä elämäänsä ilman sähköjä vuodesta toiseen
Kolumni

Säh­kö­kat­kot eivät kaada maail­maa - liki mil­jar­di ihmistä elää päi­vit­täis­tä elä­mään­sä ilman sähköjä vuo­des­ta toiseen

01.09.2022 16:18 1
Meri-Lapissa on varauduttu sähkökatkojen järjestämiseen

Me­ri-La­pis­sa on va­rau­dut­tu säh­kö­kat­ko­jen jär­jes­tä­mi­seen

01.09.2022 12:34
Päiväkirja: Se tulee sittenkin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Se tulee sit­ten­kin

31.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Hörhöjen valheet leviävät, kun typerien nettiväitteiden edessä ollaan sinisilmäisiä
Kolumni

Hör­hö­jen valheet le­viä­vät, kun ty­pe­rien net­ti­väit­tei­den edessä ollaan si­ni­sil­mäi­siä

31.08.2022 06:00 7
Tilaajille
Tapojärvi pyrkii tosissaan kiertotalouden kärkiyritykseksi – lappilaisyritys haluaa laajentaa kuonan käsittelyä ja tuotteistamista myös muihin Euroopan maihin

Ta­po­jär­vi pyrkii to­sis­saan kier­to­ta­lou­den kär­ki­yri­tyk­sek­si – lap­pi­lais­yri­tys haluaa laa­jen­taa kuonan kä­sit­te­lyä ja tuot­teis­ta­mis­ta myös muihin Eu­roo­pan maihin

30.08.2022 16:40 1
Tilaajille
Vanhemmat
Nuolivaaran tuulivoimapuisto nousee palasissa – nyt ei kaivata kovaa tuulta eikä salamoita

Nuo­li­vaa­ran tuu­li­voi­ma­puis­to nousee pa­la­sis­sa – nyt ei kaivata kovaa tuulta eikä sa­la­moi­ta

28.08.2022 18:00 9
Tilaajille
Pysäytimme Kemissä paikkatietopalvelu Heren kuvausauton ja tapasimme espanjalaismiehen, joka pitää karttamme ajan tasalla – Toni Roca on ollut tien päällä viisi kuukautta putkeen

Py­säy­tim­me Kemissä paik­ka­tie­to­pal­ve­lu Heren ku­vaus­au­ton ja ta­pa­sim­me es­pan­ja­lais­mie­hen, joka pitää kart­tam­me ajan tasalla – Toni Roca on ollut tien päällä viisi kuu­kaut­ta putkeen

28.08.2022 12:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hui­jaus­vies­tit ovat pe­lot­ta­via

25.08.2022 05:00
Tilaajille
Tiedätkö, mitä lapsesi älypuhelimessa tapahtuu? – Kouluikäisten uhkailevat viestit ovat yleistyneet Rovaniemellä

Tie­dät­kö, mitä lapsesi äly­pu­he­li­mes­sa ta­pah­tuu? – Kou­lu­ikäis­ten uh­kai­le­vat viestit ovat yleis­ty­neet Ro­va­nie­mel­lä

24.08.2022 10:12 2
Tilaajille
Uudellemaalle on tulossa ensimmäinen tuulivoimala – rakentaminen on keskittynyt tähän mennessä länteen ja pohjoiseen

Uu­del­le­maal­le on tulossa en­sim­mäi­nen tuu­li­voi­ma­la – ra­ken­ta­mi­nen on kes­kit­ty­nyt tähän men­nes­sä länteen ja poh­joi­seen

22.08.2022 19:30 2
Tilaajille