Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Teknologia
Viikko
Kemijärven Saukkolammen tuulivoimapuistoon tulisi 20–30 voimalaa – tavoite on ottaa ne käyttöön vuonna  2030

Ke­mi­jär­ven Sauk­ko­lam­men tuu­li­voi­ma­puis­toon tulisi 20–30 voi­ma­laa – tavoite on ottaa ne käyt­töön vuonna 2030

03.12.2023 11:14 3
Tilaajille
Kemin tekstiilijätteestä uusiokuitua tekevän tehtaan rakentamisen aloittaminen lykkääntyy arviolta ensi vuoden loppuun

Kemin teks­tii­li­jät­tees­tä uu­sio­kui­tua tekevän tehtaan ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen lyk­kään­tyy ar­viol­ta ensi vuoden loppuun

30.11.2023 19:30 8
Tilaajille
Rovaniemi tavoittelee datakeskusta – viileä ilmasto, vesivoima ja turvallisuuspoliittiset muutokset voivat toimia houkuttimena

Ro­va­nie­mi ta­voit­te­lee da­ta­kes­kus­ta – viileä il­mas­to, ve­si­voi­ma ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­set muu­tok­set voivat toimia hou­kut­ti­me­na

30.11.2023 16:30 8
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto edelleen poikki – uuden arvion mukaan tuotanto jatkuu iltapäivällä

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to edel­leen poikki – uuden arvion mukaan tuo­tan­to jatkuu il­ta­päi­väl­lä

30.11.2023 11:29 2
Sodankylässä valmistellaan Lappi-satelliittia, joka laukaistaan avaruuteen ensi vuonna

So­dan­ky­läs­sä val­mis­tel­laan Lap­pi-sa­tel­liit­tia, joka lau­kais­taan ava­ruu­teen ensi vuonna

29.11.2023 17:30 2
Tilaajille
Torniossa kairataan peruskallioon asti pienydinvoimalan vuoksi – "Aloitamme parin viikon sisällä"

Tor­nios­sa kai­ra­taan pe­rus­kal­lioon asti pien­ydin­voi­ma­lan vuoksi – "A­loi­tam­me parin viikon si­säl­lä"

29.11.2023 16:30 5
Tilaajille
Olkiluoto 3 tippui pois kantaverkosta - sähköntuotanto keskeytynyt

Ol­ki­luo­to 3 tippui pois kan­ta­ver­kos­ta - säh­kön­tuo­tan­to kes­key­ty­nyt

29.11.2023 15:17 7
Taiton automatisointi tuo pieniä muutoksia Lapin Kansan ulkoasuun – toimitus voi keskittyä entistä enemmän sisältöön

Taiton au­to­ma­ti­soin­ti tuo pieniä muu­tok­sia Lapin Kansan ul­ko­asuun – toi­mi­tus voi kes­kit­tyä entistä enemmän si­säl­töön

29.11.2023 05:00 2
Kuukausi
Vajaan miljardin euron voimalahanke uhkaa Kemijärven Ailangantunturin nieriöitä – kalat jäivät jumiin tunturilampiin yli 10 000 vuotta sitten

Vajaan mil­jar­din euron voi­ma­la­han­ke uhkaa Ke­mi­jär­ven Ai­lan­gan­tun­tu­rin nie­riöi­tä – kalat jäivät jumiin tun­tu­ri­lam­piin yli 10 000 vuotta sitten

24.11.2023 19:48 7
Tilaajille
Lukkofirma iLOQ pääsi menestyksen makuun – yrityksellä on omia edistyksellisiä tuotteita ja vienti vetää

Luk­ko­fir­ma iLOQ pääsi me­nes­tyk­sen makuun – yri­tyk­sel­lä on omia edis­tyk­sel­li­siä tuot­tei­ta ja vienti vetää

22.11.2023 20:30
Tilaajille
Pertti Havas oli jäädä 1000-kiloisen kurkkusalaattilastin alle – vaaratilanteen jälkeen hän alkoi kehitellä parempaa nosturia, ja nyt prototyyppi on valmis

Pertti Havas oli jäädä 1000-ki­loi­sen kurk­ku­sa­laat­ti­las­tin alle – vaa­ra­ti­lan­teen jälkeen hän alkoi ke­hi­tel­lä pa­rem­paa nos­tu­ria, ja nyt pro­to­tyyp­pi on valmis

22.11.2023 05:00
Tilaajille
40 vuotta toimittajana työskennellyt Taru Salo jää pian eläkkeelle – tässä esseessä hän kertoo, mikä journalismissa on muuttunut
Essee

40 vuotta toi­mit­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Taru Salo jää pian eläk­keel­le – tässä es­sees­sä hän kertoo, mikä jour­na­lis­mis­sa on muut­tu­nut

19.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Tutkija kääntää kaiken päinvastoin – näin betoni saadaan sitomaan kasvihuonekaasuja

Tutkija kääntää kaiken päin­vas­toin – näin betoni saadaan si­to­maan kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja

16.11.2023 19:30
Tilaajille
Elokuvayhtiö Kajawood Studios rakentaa miljoonarahoituksella Suomen Hollywoodia: "Varmaan vielä sittenkin, kun tänne tulee Hollywood-staroja, todetaan, että kohta tämä varmasti kaatuu"

Elo­ku­va­yh­tiö Ka­ja­wood Studios ra­ken­taa mil­joo­na­ra­hoi­tuk­sel­la Suomen Hol­ly­woo­dia: "Var­maan vielä sit­ten­kin, kun tänne tulee Hol­ly­wood-sta­ro­ja, to­de­taan, että kohta tämä var­mas­ti kaatuu"

16.11.2023 17:30
Tilaajille
Kansallinen turvallisuusuhka voi piillä kotireitittimessä – huolehdi ainakin nämä tärkeimmät asiat kuntoon

Kan­sal­li­nen tur­val­li­suus­uh­ka voi piillä ko­ti­rei­tit­ti­mes­sä – huo­leh­di ainakin nämä tär­keim­mät asiat kuntoon

12.11.2023 18:30
Tilaajille
Akkuala odottaa Suomeen jopa 15 miljardin euron investointeja – mutta mistä löytyvät alalle tarvittavat 9 000 uutta käsiparia?

Akkuala odottaa Suomeen jopa 15 mil­jar­din euron in­ves­toin­te­ja – mutta mistä löy­ty­vät alalle tar­vit­ta­vat 9 000 uutta kä­si­pa­ria?

11.11.2023 06:30 1
Tilaajille
Ostaisitko tältä botilta käytetyn auton? – Epätietoinen asiakas voi pian saada tekoälyltä apua autokaupoille

Os­tai­sit­ko tältä botilta käy­te­tyn auton? – Epä­tie­toi­nen asiakas voi pian saada te­ko­älyl­tä apua au­to­kau­poil­le

08.11.2023 19:30
Tilaajille
Lääkäri Jukka Juntunen, 42, rakensi laitteet, joilla voi kuunnella Sodankylässä olevan potilaan sydäntä – näin toimii paljon puhuttu lääkäri–hoitaja-malli

Lääkäri Jukka Jun­tu­nen, 42, rakensi lait­teet, joilla voi kuun­nel­la So­dan­ky­läs­sä olevan po­ti­laan sydäntä – näin toimii paljon puhuttu lää­kä­ri–­hoi­ta­ja-mal­li

06.11.2023 11:26
Tilaajille
Vanhemmat
Presidentti Niinistö otti kantaa Ahvenanmaan demilitarisointiin – ”Onko nyt aika rauhansopimuksen purkamiselle joiltain osin?”

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö otti kantaa Ah­ve­nan­maan de­mi­li­ta­ri­soin­tiin – ”Onko nyt aika rau­han­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­sel­le joil­tain osin?”

03.11.2023 17:18 1
Tilaajille
Analyysi: Törhösen kohuväitös on haukkuja parempi, mutta ei väitöskirjana – mihin yliopisto tarvitsee näin valtavaa itsekeskeisyyttä?

Ana­lyy­si: Tör­hö­sen ko­hu­väi­tös on hauk­ku­ja pa­rem­pi, mutta ei väi­tös­kir­ja­na – mihin yli­opis­to tar­vit­see näin val­ta­vaa it­se­kes­kei­syyt­tä?

03.11.2023 16:20 12
Tilaajille