Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Kolumni: Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Digitaidot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olem­me­ko riit­tä­vän roh­kei­ta digiin?

06.05.2023 06:30
Digiajassa riittää pulmia: miten löydän netistä älypuhelimen käyttöohjeet ja miksi tulostaminen tökkii – Pakollisia vero- ja lääkäriasioitakin on osattava näpytellä

Di­gi­ajas­sa riittää pulmia: miten löydän netistä äly­pu­he­li­men käyt­tö­oh­jeet ja miksi tu­los­ta­mi­nen tökkii – Pa­kol­li­sia vero- ja lää­kä­ri­asioi­ta­kin on osat­ta­va nä­py­tel­lä

18.03.2023 18:30
Tilaajille
Faktaa ikäihmisten digiosallistumisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Faktaa ikä­ih­mis­ten di­gi­osal­lis­tu­mi­ses­ta

17.08.2022 05:30
Tilaajille
Etäpalveluita kritisoi Kolarissa noin 180 henkilöä – Kunnan ja konsulttiyrityksen toiminnasta halutaan avoin selvitys

Etä­pal­ve­lui­ta kri­ti­soi Ko­la­ris­sa noin 180 hen­ki­löä – Kunnan ja kon­sult­ti­yri­tyk­sen toi­min­nas­ta ha­lu­taan avoin sel­vi­tys

15.08.2022 06:30 5
Tilaajille
Onko iällä väliä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko iällä väliä?

06.06.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Di­gi­syr­jäy­ty­mi­nen kos­ket­taa myös nuoria

24.01.2022 08:59
Tilaajille
Alakerta: Lisää osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ala­ker­ta: Lisää osaavia ai­kuis­ten ja ikään­ty­vien di­gi­tai­to­jen oh­jaa­jia Lappiin

15.01.2022 06:00
Tilaajille
Ikääntyneet syrjäytetty tietoyhteiskunnassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­neet syr­jäy­tet­ty tie­to­yh­teis­kun­nas­sa

18.12.2021 05:00 1
Tilaajille
Lapissa digitaidot ovat hyvällä mallilla – Älypuhelinta käyttää päivittäin jopa 91 prosenttia lappilaisista

Lapissa di­gi­tai­dot ovat hyvällä mal­lil­la – Äly­pu­he­lin­ta käyttää päi­vit­täin jopa 91 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta

03.09.2020 10:47
Tilaajille
Korona-aikana digitaitojen merkitys korostuu – Vuoden vapaaehtoinen: "Jos älylaitteita ei osaa käyttää, se ei ole merkki tyhmyydestä, vaan siitä, ettei ole opetellut"

Ko­ro­na-ai­ka­na di­gi­tai­to­jen mer­ki­tys ko­ros­tuu – Vuoden va­paaeh­toi­nen: "Jos äly­lait­tei­ta ei osaa käyt­tää, se ei ole merkki tyh­myy­des­tä, vaan siitä, ettei ole ope­tel­lut"

16.05.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ope­te­taan di­gi­tai­to­ja lä­hei­sil­lem­me

21.04.2020 08:44
Tilaajille