Vasa

"Jos hälytys tulee, välissä se on pakko mennä, vaikka tämä onkin harrastus" – Lapin nuoret vapaapalokuntalaiset ovat valmiita auttamaan hädässä
Tilaajille

"Jos hälytys tulee, välissä se on pakko mennä, vaikka tämä onkin har­ras­tus" – Lapin nuoret va­paa­pa­lo­kun­ta­lai­set ovat val­mii­ta aut­ta­maan hädässä

16.04.2021 07:00 1
Lapissa hauki ei ole kala
Kolumni Aino-Sofia Orjasniemi

Lapissa hauki ei ole kala

16.04.2021 06:30 6
Tilaajille
Täydellisestä täydelliseen – Lizin matka Eat Pray Love elokuvassa kummastuttaa

Täy­del­li­ses­tä täy­del­li­seen – Lizin matka Eat Pray Love elo­ku­vas­sa kum­mas­tut­taa

16.04.2021 06:15
Tilaajille
Tee-se-itse: Seinäkoriste pompomeista

Tee-se-it­se: Sei­nä­ko­ris­te pom­po­meis­ta

16.04.2021 06:00 1
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Vapaapalokunta on monen nuoren harrastus, jossa oppii tärkeitä taitoja – ”VPK lisää turvallisuudentunnetta, kun kokee, että osaa tehdä jotain vaaratilanteessa”

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Va­paa­pa­lo­kun­ta on monen nuoren har­ras­tus, jossa oppii tär­kei­tä taitoja – ”VPK lisää tur­val­li­suu­den­tun­net­ta, kun kokee, että osaa tehdä jotain vaa­ra­ti­lan­tees­sa”

15.04.2021 15:31
Rovaniemeläislähtöinen Jussa Huttunen kiinnostui rauhanturvaamisesta inttiaikana ja sai kriisinhallintaoperaatiolla nähdä maailmaa sellaisena kuin se on

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Jussa Hut­tu­nen kiin­nos­tui rau­han­tur­vaa­mi­ses­ta int­ti­ai­ka­na ja sai krii­sin­hal­lin­ta­ope­raa­tiol­la nähdä maail­maa sel­lai­se­na kuin se on

02.04.2021 07:00
Tilaajille
Turvataan rauha kaikille
Kolumni Aino Rouhiainen

Tur­va­taan rauha kai­kil­le

02.04.2021 06:30 1
Tilaajille
"Maailmassa joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa" – Mistä naisvihassa on kyse?

"Maail­mas­sa joka kolmas nainen on kokenut vä­ki­val­taa" – Mistä nais­vi­has­sa on kyse?

02.04.2021 06:15
Tilaajille
Arvostelu: Koululehti Moxie aloittaa nuorten vallankumouksen
Mielipide Mette Oikarinen

Ar­vos­te­lu: Kou­lu­leh­ti Moxie aloit­taa nuorten val­lan­ku­mouk­sen

02.04.2021 06:00
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Kaukana kotoa rauhaa turvaamassa – Mitä kaikkea rauhanturvaajana oleminen on?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kaukana kotoa rauhaa tur­vaa­mas­sa – Mitä kaikkea rau­han­tur­vaa­ja­na ole­mi­nen on?

01.04.2021 15:44
Kuuntele Vasan podcast: Korona on vienyt nuorilta tapahtumat, livemusiikin ja baareissa ramppaamisen – Miltä tuntuu olla nuori, kun jännittävin aktiviteetti on ulkona käveleminen?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Korona on vienyt nuo­ril­ta ta­pah­tu­mat, li­ve­mu­sii­kin ja baa­reis­sa ramp­paa­mi­sen – Miltä tuntuu olla nuori, kun jän­nit­tä­vin ak­ti­vi­teet­ti on ulkona kä­ve­le­mi­nen?

20.03.2021 13:19
"Uskon kliseiseen ajatukseen, että kaikki on mahdollista, jos on tarpeeksi motivaatiota ja kunnianhimoa" – Lappilaiset nuoret muusikot tulevat kuulluksi ilman levy-yhtiöiden tukea

"Uskon kli­sei­seen aja­tuk­seen, että kaikki on mah­dol­lis­ta, jos on tar­peek­si mo­ti­vaa­tio­ta ja kun­nian­hi­moa" – Lap­pi­lai­set nuoret muu­si­kot tulevat kuul­luk­si ilman le­vy-yh­tiöi­den tukea

19.03.2021 07:00
Tilaajille
Kehorauha on jokaisen tasa-arvoa varten
Kolumni Mette Oikarinen

Ke­ho­rau­ha on jo­kai­sen ta­sa-ar­voa varten

19.03.2021 06:30
Tilaajille
Tee-se-itse: Marmoroidut kynttilät

Tee-se-it­se: Mar­mo­roi­dut kynt­ti­lät

19.03.2021 06:15
Tilaajille
Kuinka me kehtaamme?
Mielipide Kerttu Pakkasvirta

Kuinka me keh­taam­me?

19.03.2021 06:00
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Koira ei voi olla vain väline metsästäjälle, vaan syy pyytämiselle ja metsässä kulkemiselle

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Koira ei voi olla vain väline met­säs­tä­jäl­le, vaan syy pyy­tä­mi­sel­le ja met­säs­sä kul­ke­mi­sel­le

05.03.2021 13:31
“Kai se on verenperintö” – Lappilaisten nuorten metsästyskipinä syttyy jo varhain, ja metsällä kulkemisesta muodostuu elämäntapa

“Kai se on ve­ren­pe­rin­tö” – Lap­pi­lais­ten nuorten met­säs­tys­ki­pi­nä syttyy jo var­hain, ja met­säl­lä kul­ke­mi­ses­ta muo­dos­tuu elä­män­ta­pa

05.03.2021 07:00 2
Tilaajille
Voimaa ja rauhaa sisältä
Kolumni Eveliina Lahtinen

Voimaa ja rauhaa sisältä

05.03.2021 06:30
Tilaajille
Tee-se-itse: Raikas Beanit-pastasalaatti

Tee-se-it­se: Raikas Bea­nit-pas­ta­sa­laat­ti

05.03.2021 06:15
Tilaajille
Matkat saarelle tuovat lohtua
Mielipide Aliisa Pokka

Matkat saa­rel­le tuovat lohtua

05.03.2021 06:00
Tilaajille
Rovaniemeläisille Alma ja Bertta Kiiskiselle tarjottiin sopimusta mallitoimistoon kauppareissun päätteeksi – 17-vuotiaina he esittelivät huippumuotia Pariisissa

Ro­va­nie­me­läi­sil­le Alma ja Bertta Kiis­ki­sel­le tar­jot­tiin so­pi­mus­ta mal­li­toi­mis­toon kaup­pa­reis­sun päät­teek­si – 17-vuo­tiai­na he esit­te­li­vät huip­pu­muo­tia Pa­rii­sis­sa

19.02.2021 10:45 1
Tilaajille
Muutos ei tuo onnea
Kolumni Anni Koikkalainen

Muutos ei tuo onnea

19.02.2021 06:30
Tilaajille
Fantasy Island – Unelmien ja painajaisten saari
Mielipide Mette Oikarinen

Fantasy Island – Unel­mien ja pai­na­jais­ten saari

19.02.2021 06:00
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Ulkonäköpaineet syntyvät jo lapsena: "Ala-asteella meidän luokan tytöt meni riviin, ja sitten katsottiin, kuka on laihin"

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ul­ko­nä­kö­pai­neet syn­ty­vät jo lap­se­na: "A­la-as­teel­la meidän luokan tytöt meni riviin, ja sitten kat­sot­tiin, kuka on laihin"

18.02.2021 17:55
Kuuntele Vasan podcast: Kunnioita kulttuuria, jos twerkkaat – Joidenkin tanssien taustat ovat synkemmät ja ne on hyvä tiedostaa ja tunnustaa

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kun­nioi­ta kult­tuu­ria, jos twerk­kaat – Joi­den­kin tans­sien taustat ovat syn­kem­mät ja ne on hyvä tie­dos­taa ja tun­nus­taa

17.02.2021 12:05
Lappilaiset nuoret tanssivat twerkiä ja tankotanssia  itselleen – “On ikävää, että esitykset, jotka ovat olleet sportti tyylisiä, seksualisoidaan miespuolisten katsojien toimesta muun muassa viheltelemällä”

Lap­pi­lai­set nuoret tans­si­vat twerkiä ja tan­ko­tans­sia it­sel­leen – “On ikävää, että esi­tyk­set, jotka ovat olleet sportti tyy­li­siä, sek­sua­li­soi­daan mies­puo­lis­ten kat­so­jien toi­mes­ta muun muassa vi­hel­te­le­mäl­lä”

12.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Minulla on ikävä sadetta
Kolumni Venla Kiiskinen

Minulla on ikävä sadetta

12.02.2021 06:30 1
Tilaajille
Matkalla kuolemaan
Mielipide Lotta Laitila

Mat­kal­la kuo­le­maan

12.02.2021 06:00
Tilaajille
Loputtomasti sisältöä, ennakkoluuloja ja lohtua – Korealainen popmusiikki on lähentänyt rovaniemeläisten Aurelia ja Karenina Perätalon sisarussuhdetta ja auttanut läpi vaikeiden aikojen

Lo­put­to­mas­ti si­säl­töä, en­nak­ko­luu­lo­ja ja lohtua – Ko­rea­lai­nen pop­mu­siik­ki on lä­hen­tä­nyt ro­va­nie­me­läis­ten Aurelia ja Ka­re­ni­na Pe­rä­ta­lon si­sa­rus­suh­det­ta ja aut­ta­nut läpi vai­kei­den aikojen

22.01.2021 18:00
Tilaajille
Puhutaan enemmän tunteista
Kolumni Mette Oikarinen

Pu­hu­taan enemmän tun­teis­ta

22.01.2021 06:30
Tilaajille