Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vasa

Vasa
Sodat näkyvät nuorille sosiaalisen median kanavissa päivittäin, ja se voi uuvuttaa
Tilaajille

Sodat näkyvät nuo­ril­le so­siaa­li­sen median ka­na­vis­sa päi­vit­täin, ja se voi uu­vut­taa

08.12.2023 06:00
Tuleeko joulu, jos se riisutaan materiasta?
Kolumni Jenni Katermaa

Tuleeko joulu, jos se rii­su­taan ma­te­rias­ta?

08.12.2023 05:45
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Britney Spearsin koskettava elämäkerta

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Britney Spear­sin kos­ket­ta­va elä­mä­ker­ta

08.12.2023 05:30
Tilaajille
Kotiseutu voi tulla lappilaisen nuoren eteen monin tavoin, eikä aina niin mukavassa valossa – "Ensimmäinen kysymys oli, että onko sulla poroja"

Ko­ti­seu­tu voi tulla lap­pi­lai­sen nuoren eteen monin tavoin, eikä aina niin mu­ka­vas­sa valossa – "En­sim­mäi­nen kysymys oli, että onko sulla poroja"

24.11.2023 06:00 2
Tilaajille
Koti on Rovaniemen kokoinen
Kolumni Venla Kiiskinen

Koti on Ro­va­nie­men ko­koi­nen

24.11.2023 05:45 3
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Draamaa muotitalon historiasta

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Draamaa muo­ti­ta­lon his­to­rias­ta

24.11.2023 05:30
Tilaajille
16-vuotias Milla välitti kannabista poikaystävänsä kanssa – "Minulla oli pienet riskit jäädä toiminnasta kiinni"

16-vuo­tias Milla välitti kan­na­bis­ta poi­ka­ys­tä­vän­sä kanssa – "Mi­nul­la oli pienet riskit jäädä toi­min­nas­ta kiinni"

10.11.2023 06:00
Tilaajille
Toivoa ei kannata vastustaa
Kolumni Eemeli Elviira

Toivoa ei kannata vas­tus­taa

10.11.2023 05:44
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Meg 2 tarjoilee enemmän haita ja hampaita

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Meg 2 tar­joi­lee enemmän haita ja ham­pai­ta

10.11.2023 05:30
Tilaajille
Kuvioita, piirejä ja diagonaaleja – kansantanssi on monipuolinen harrastus, joka haastaa sekä kuntoa että itseilmaisua

Ku­vioi­ta, piirejä ja dia­go­naa­le­ja – kan­san­tans­si on mo­ni­puo­li­nen har­ras­tus, joka haastaa sekä kuntoa että it­se­il­mai­sua

27.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Mielenkiinnon kohteet saavat vaihdella ja elää omaa elämäänsä
Kolumni Saara Huru

Mie­len­kiin­non kohteet saavat vaih­del­la ja elää omaa elä­mään­sä

27.10.2023 05:45
Tilaajille
Tv-sarja-arvio: Suhdekiemuroita ja terapiaa

Tv-sar­ja-ar­vio: Suh­de­kie­mu­roi­ta ja te­ra­piaa

27.10.2023 05:30
Tilaajille
19-vuotias poronhoitaja nauttii työssään luonnosta ja eläimistä – "Näen itseni jatkavan poronhoitajana koko loppuelämäni"

19-vuo­tias po­ron­hoi­ta­ja nauttii työs­sään luon­nos­ta ja eläi­mis­tä – "Näen itseni jat­ka­van po­ron­hoi­ta­ja­na koko lop­pue­lä­mä­ni"

13.10.2023 13:31 8
Tilaajille
Raha on ratkaisu, ikä vihollinen
Kolumni Taru Valaja

Raha on rat­kai­su, ikä vi­hol­li­nen

13.10.2023 05:45
Tilaajille
Gallup: Lappilaiset nuoret saavat harrastamisesta iloa arkeen

Gallup: Lap­pi­lai­set nuoret saavat har­ras­ta­mi­ses­ta iloa arkeen

13.10.2023 05:30
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Rakkaustarina toisiaan täydentävistä vastakohdista

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Rak­kaus­ta­ri­na toi­siaan täy­den­tä­vis­tä vas­ta­koh­dis­ta

13.10.2023 05:15
Tilaajille
Yksinäisyys kaihertaa monen nuoren mieltä – “Välillä olo on kädetön”

Yk­si­näi­syys kai­her­taa monen nuoren mieltä – “Vä­lil­lä olo on kä­de­tön”

29.09.2023 06:00
Tilaajille
Pimeys, hiljainen elämänkumppani
Kolumni Eemeli Elviira

Pimeys, hil­jai­nen elä­män­kump­pa­ni

29.09.2023 05:45
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Huominen, hukattua harhaa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Huo­mi­nen, hu­kat­tua harhaa

29.09.2023 05:30
Tilaajille
“Jos ostaa vaatteita käytettynä, se ei takaa, että on irtaantunut kulutuksen kierteestä” – omia kulutustottumuksia kannattaa kyseenalaistaa myös kirppareilla

“Jos ostaa vaat­tei­ta käy­tet­ty­nä, se ei takaa, että on ir­taan­tu­nut ku­lu­tuk­sen kier­tees­tä” – omia ku­lu­tus­tot­tu­muk­sia kan­nat­taa ky­seen­alais­taa myös kirp­pa­reil­la

15.09.2023 06:00
Tilaajille
Tervetuloa ihana syksy
Kolumni Mette Oikarinen

Ter­ve­tu­loa ihana syksy

15.09.2023 05:44
Tilaajille
Festariarvostelu: Epäjohdonmukaiset tanssiaiset tarjosivat ennennäkemätöntä Kuusamoa

Fes­ta­riar­vos­te­lu: Epä­joh­don­mu­kai­set tans­siai­set tar­jo­si­vat en­nen­nä­ke­mä­tön­tä Kuu­sa­moa

15.09.2023 05:30
Tilaajille
“Jos epämukavia tunteita ei olisi, tunnistaisimmeko, että meillä on asiat hyvin elämässä?” – menestysvalmentaja muistuttaa, että elämään kuuluu ylä- ja alamäet

“Jos epä­mu­ka­via tun­tei­ta ei olisi, tun­nis­tai­sim­me­ko, että meillä on asiat hyvin elä­mäs­sä?” – me­nes­tys­val­men­ta­ja muis­tut­taa, että elämään kuuluu ylä- ja alamäet

01.09.2023 12:05 3
Tilaajille
Asiakaspalvelijakin on vain ihminen
Kolumni Sanni Malin

Asia­kas­pal­ve­li­ja­kin on vain ihminen

01.09.2023 05:45 1
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Ghostface palaa valkokankaalle

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Ghost­fa­ce palaa val­ko­kan­kaal­le

01.09.2023 05:30
Tilaajille
Tee-se-itse: Lompakko kartonkitölkistä

Tee-se-it­se: Lom­pak­ko kar­ton­ki­töl­kis­tä

01.09.2023 05:14
Tilaajille
“On onni, että elämässä on ihmisiä, joita voi ikävöidä” – omilleen muutaminen on monelle nuorelle kriisin ja kasvun paikka

“On onni, että elä­mäs­sä on ih­mi­siä, joita voi ikä­vöi­dä” – omil­leen muu­ta­mi­nen on monelle nuo­rel­le kriisin ja kasvun paikka

19.08.2023 06:00 2
Tilaajille
Flow festival tarjoaa värikästä kaupunkikulttuuria, mutta pohjoisen festareissa voi olla jotain vähintään yhtä mielenkiintoista
Kolumni Anni Koikkalainen

Flow fes­ti­val tarjoaa vä­ri­käs­tä kau­pun­ki­kult­tuu­ria, mutta poh­joi­sen fes­ta­reis­sa voi olla jotain vä­hin­tään yhtä mie­len­kiin­tois­ta

19.08.2023 05:45
Tilaajille
Podcast-arvostelu: Roope Salmisen Kolme käännekohtaa on aitoa keskustelua elämästä

Pod­cast-ar­vos­te­lu: Roope Sal­mi­sen Kolme kään­ne­koh­taa on aitoa kes­kus­te­lua elä­mäs­tä

19.08.2023 05:30
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Barbie-elokuva on glitterillä kuorrutettu kuvaus ihmisyydestä

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Bar­bie-elo­ku­va on glit­te­ril­lä kuor­ru­tet­tu kuvaus ih­mi­syy­des­tä

17.08.2023 14:20
Tilaajille