Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Vasa

"Se käytiin tunnissa tai parissa läpi, kuten jokainen muukin luku oppikirjasta" – Opetuksessa päihteistä kerrotaan lyhyesti ja shokkitarinoiden kautta
Tilaajille

"Se käytiin tun­nis­sa tai parissa läpi, kuten jo­kai­nen muukin luku op­pi­kir­jas­ta" – Ope­tuk­ses­sa päih­teis­tä ker­ro­taan ly­hyes­ti ja shok­ki­ta­ri­noi­den kautta

17.09.2021 07:00 1
Ihan kauhea fomo
Kolumni Venla Kiiskinen

Ihan kauhea fomo

17.09.2021 06:30
Tilaajille
Arvostelu: Odotettu uudistaja

Ar­vos­te­lu: Odo­tet­tu uu­dis­ta­ja

17.09.2021 06:00
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Pelottelusta ei ole mitään hyötyä päihdekasvatuksessa – epätietoisuus ja epämääräisyys vain lisäävät päihteiden riskikäyttöä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Pe­lot­te­lus­ta ei ole mitään hyötyä päih­de­kas­va­tuk­ses­sa – epä­tie­toi­suus ja epä­mää­räi­syys vain li­sää­vät päih­tei­den ris­ki­käyt­töä

16.09.2021 16:57 1
Ei mikään tuuripeli

Ei mikään tuu­ri­pe­li

03.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Puhelinaddiktin tunnustuksia
Kolumni Anni Koikkalainen

Pu­he­lin­ad­dik­tin tun­nus­tuk­sia

03.09.2021 06:30
Tilaajille
Arvostelu: Kehen turvautua, kun kaikki kääntyy sinua vastaan?

Ar­vos­te­lu: Kehen tur­vau­tua, kun kaikki kääntyy sinua vas­taan?

03.09.2021 06:00
Tilaajille
Leimallinen kulttuuri, oma yhteisö ja tekeminen – Skeittaus kerää suosiota, ja skeittaajat toivovat, että maailma reagoi

Lei­mal­li­nen kult­tuu­ri, oma yhteisö ja te­ke­mi­nen – Skeit­taus kerää suo­sio­ta, ja skeit­taa­jat toi­vo­vat, että maailma reagoi

20.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Milloin minusta tuli aikuinen?
Kolumni Venla Kiiskinen

Milloin minusta tuli ai­kui­nen?

20.08.2021 06:30
Tilaajille
Arvostelu: Säntää seikkailuun

Ar­vos­te­lu: Säntää seik­kai­luun

20.08.2021 06:00
Tilaajille
Kuukautisoireet eivät ole aina pelkkää kipua ja verta tai sitten ne ovat juurikin niitä – "Menkkojen siirtäminen pillereiden avulla oli virhe"

Kuu­kau­tis­oi­reet eivät ole aina pelkkää kipua ja verta tai sitten ne ovat juu­ri­kin niitä – "Menk­ko­jen siir­tä­mi­nen pil­le­rei­den avulla oli virhe"

13.08.2021 09:39
Tilaajille
Kiiltokuvan rikkoja
Kolumni Aurora Kuusisto

Kiil­to­ku­van rikkoja

06.08.2021 06:30
Tilaajille
Arvostelu: Kesän nostalgiapläjäys

Ar­vos­te­lu: Kesän nos­tal­giap­lä­jäys

06.08.2021 06:00
Tilaajille
Itsensä etsimistä ja löytämistä välivuoden kautta

Itsensä et­si­mis­tä ja löy­tä­mis­tä vä­li­vuo­den kautta

23.07.2021 07:00
Tilaajille
Valtaväestön loputon valistaminen
Kolumni Mette Oikarinen

Val­ta­väes­tön loputon va­lis­ta­mi­nen

23.07.2021 06:30 1
Tilaajille
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? – Ei huolta, sillä Vasa selvitti mahdollisia vaihtoehtoja välivuodelle

Jäitkö ilman opis­ke­lu­paik­kaa? – Ei huolta, sillä Vasa sel­vit­ti mah­dol­li­sia vaih­to­eh­to­ja vä­li­vuo­del­le

23.07.2021 06:15
Tilaajille
Arvostelu: Uusi ja erilainen Häräntappoase

Ar­vos­te­lu: Uusi ja eri­lai­nen Hä­rän­tap­po­ase

23.07.2021 06:00
Tilaajille
Kahden lappilaisen yrityksen nuoret perustajat kertovat, miksi he alkoivat yrittäjiksi – "Ryhdyin miettimään yrittäjyyttä jo pienenä, kun isäni asteli töistä kotiin aina siisti puku päällään"

Kahden lap­pi­lai­sen yri­tyk­sen nuoret pe­rus­ta­jat ker­to­vat, miksi he al­koi­vat yrit­tä­jik­si – "Ryh­dyin miet­ti­mään yrit­tä­jyyt­tä jo pie­ne­nä, kun isäni asteli töistä kotiin aina siisti puku pääl­lään"

09.07.2021 12:52
Tilaajille
Asioita, joita minulle ei kerrottu
Kolumni Venla Kiiskinen

Asioi­ta, joita minulle ei ker­rot­tu

09.07.2021 06:30
Tilaajille
Näin muualla: Saksa – Korona-edition

Näin muual­la: Saksa – Ko­ro­na-edi­tion

09.07.2021 06:15
Tilaajille
Arvostelu: Hyytävä kummitustarina

Ar­vos­te­lu: Hyytävä kum­mi­tus­ta­ri­na

09.07.2021 06:00
Tilaajille
Viime vuonna liikenteessä loukkaantui 1 352 nuorta – Mikä selittää nuorten kaksinkertaisen kuolemanriskin onnettomuuksissa? “Luuri on kourassa ja katse jossakin ihan muualla”

Viime vuonna lii­ken­tees­sä louk­kaan­tui 1 352 nuorta – Mikä se­lit­tää nuorten kak­sin­ker­tai­sen kuo­le­man­ris­kin on­net­to­muuk­sis­sa? “Luuri on kou­ras­sa ja katse jos­sa­kin ihan muual­la”

02.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Miksi positiivisuus ärsyttää?
Kolumni Mette Oikarinen

Miksi po­si­tii­vi­suus är­syt­tää?

02.07.2021 06:30
Tilaajille
Arvostelu: The Serpentiin voi uppoutua

Ar­vos­te­lu: The Ser­pen­tiin voi up­pou­tua

02.07.2021 06:00
Tilaajille
Mitä nuoret tekisivät kunnanvaltuustoissa? – Alle 30-vuotiaat kuntavaaliehdokkaat kertovat vaalilupauksensa: “Vähennän Rovaniemen budjetin alijäämää kymmen miljoonaa euroa”

Mitä nuoret te­ki­si­vät kun­nan­val­tuus­tois­sa? – Alle 30-vuo­tiaat kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat ker­to­vat vaa­li­lu­pauk­sen­sa: “Vä­hen­nän Ro­va­nie­men bud­je­tin ali­jää­mää kymmen mil­joo­naa euroa”

11.06.2021 07:00
Tilaajille
"Ei se matka, vaan vauhti"
Kolumni Aurora Kuusisto

"Ei se matka, vaan vauhti"

11.06.2021 06:30 1
Tilaajille
Mistä kuntapolitiikassa on kyse? – "Äänestämällä kuntavaaleissa voit konkreettisesti vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen käytettäviin keinoihin"

Mistä kun­ta­po­li­tii­kas­sa on kyse? – "Ää­nes­tä­mäl­lä kun­ta­vaa­leis­sa voit konk­reet­ti­ses­ti vai­kut­taa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­seen käy­tet­tä­viin kei­noi­hin"

11.06.2021 06:15
Tilaajille
Arvostelu: Lana Del Reyn albumi Chemtrails Over The Country Club saa auringonlaskun näyttämään entistäkin kauniimmalta

Ar­vos­te­lu: Lana Del Reyn albumi Chemt­rails Over The Country Club saa au­rin­gon­las­kun näyt­tä­mään en­tis­tä­kin kau­niim­mal­ta

11.06.2021 06:00
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Onneksi kuntavaalit on pian ohi – Miksi kuntavaalit ja kunnallinen päätöksenteko eivät tavoita nuoria?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Onneksi kun­ta­vaa­lit on pian ohi – Miksi kun­ta­vaa­lit ja kun­nal­li­nen pää­tök­sen­te­ko eivät tavoita nuoria?

10.06.2021 18:22
Lääkärikäyntejä ja paperirallia – Tältä näyttää lappilaisen nuoren aikuisen tie Kelan psykoterapiaan

Lää­kä­ri­käyn­te­jä ja pa­pe­ri­ral­lia – Tältä näyttää lap­pi­lai­sen nuoren ai­kui­sen tie Kelan psy­ko­te­ra­piaan

28.05.2021 07:00
Tilaajille