Kulttuuri

Rovaniemelle sodan jälkeen rakennetun invalidikylän elämä muistutti mehiläisten toimintaa
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­le sodan jälkeen ra­ken­ne­tun in­va­li­di­ky­län elämä muis­tut­ti me­hi­läis­ten toi­min­taa

04.03.2021 20:39 2
Arvostelu: Syvä, laaja ja lähes aineeton jazz-albumi

Ar­vos­te­lu: Syvä, laaja ja lähes ai­nee­ton jazz-al­bu­mi

03.03.2021 22:24
Tilaajille
Arvostelu: Näyttely jossa saa piirtää

Ar­vos­te­lu: Näyt­te­ly jossa saa piirtää

01.03.2021 21:13
Tilaajille
Terveet Kädet valokuvaaja Heikki Kemppaisen linssin läpi – kuvat omaleimaisesta punkbändistä 1980-luvulta esillä Torniossa

Terveet Kädet va­lo­ku­vaa­ja Heikki Kemp­pai­sen linssin läpi – kuvat oma­lei­mai­ses­ta punk­bän­dis­tä 1980-lu­vul­ta esillä Tor­nios­sa

01.03.2021 17:00
Tilaajille
Arvostelu: Omaäänisesti etnojoikaava esikoinen

Ar­vos­te­lu: Oma­ää­ni­ses­ti et­no­joi­kaa­va esi­koi­nen

28.02.2021 16:00
Tilaajille
Katsottua: Vareksen näköinen ministeri ei oikein vakuuta

Kat­sot­tua: Va­rek­sen nä­köi­nen mi­nis­te­ri ei oikein vakuuta

28.02.2021 12:00
Tilaajille
Katsottua: Tänään on hyvien tv-elokuvien ilta – sädehtivä kirjailija, kieputtava tieteisseikkailu vai aurinkokuivattu Texas?

Kat­sot­tua: Tänään on hyvien tv-elo­ku­vien ilta – sä­deh­ti­vä kir­jai­li­ja, kie­put­ta­va tie­teis­seik­kai­lu vai au­rin­ko­kui­vat­tu Texas?

27.02.2021 16:00
Tilaajille
Arvostelu: Bodia, sporttia ja tsemppistä

Ar­vos­te­lu: Bodia, sport­tia ja tsemp­pis­tä

26.02.2021 18:00
Tilaajille
Anu P. nostaa Posion maailmankartalle Rovaniemen Teatterin syyskauden suurteoksessa

Anu P. nostaa Posion maail­man­kar­tal­le Ro­va­nie­men Teat­te­rin syys­kau­den suur­teok­ses­sa

26.02.2021 16:46
Tilaajille
Katsottua-kolumni: Rockin riemu tarvitsee seinät – tänä iltana televisiossa avautuu The Cavern Club

Kat­sot­tua-ko­lum­ni: Rockin riemu tar­vit­see seinät – tänä iltana te­le­vi­sios­sa avautuu The Cavern Club

26.02.2021 15:56
Tilaajille
Suomen kansallismuseon Kotiinpaluu-näyttely tekee kunniaa saamelaiskokoelman paluulle saamelaisyhteisön omiin käsiin

Suomen kan­sal­lis­mu­seon Ko­tiin­pa­luu-näyt­te­ly tekee kunniaa saa­me­lais­ko­koel­man pa­luul­le saa­me­lais­yh­tei­sön omiin käsiin

25.02.2021 19:00
Tilaajille
Arvostelu: Nihilistinen katse ympäristöön ja peiliin

Ar­vos­te­lu: Ni­hi­lis­ti­nen katse ym­pä­ris­töön ja peiliin

25.02.2021 18:20
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Jungilaista hoitoa koloniaaliseen mielenhäiriöön

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Jun­gi­lais­ta hoitoa ko­lo­niaa­li­seen mie­len­häi­riöön

25.02.2021 18:15
Tilaajille
Konna kokee isäntunnetta illan elokuvassa – Kevin Costner on ehkä parhaassa roolissaan

Konna kokee isän­tun­net­ta illan elo­ku­vas­sa – Kevin Costner on ehkä par­haas­sa roo­lis­saan

25.02.2021 16:00 1
Tilaajille
Lost Boys ensi-illassa Yle Areenan Dokkarifestivaaleilla

Lost Boys en­si-il­las­sa Yle Areenan Dok­ka­ri­fes­ti­vaa­leil­la

25.02.2021 11:40
Tilaajille
Ympäristö kiittää kotimaisen kalan syöjää – Näistä uusista resepteistä saat intoa ravintosuositusten mukaisiin aterioihin

Ym­pä­ris­tö kiittää ko­ti­mai­sen kalan syöjää – Näistä uusista re­sep­teis­tä saat intoa ra­vin­to­suo­si­tus­ten mu­kai­siin ate­rioi­hin

25.02.2021 07:00
Tilaajille
Millainen jälki jää sateesta, tuulesta ja linnunlaulusta?

Mil­lai­nen jälki jää sa­tees­ta, tuu­les­ta ja lin­nun­lau­lus­ta?

24.02.2021 17:37
Tilaajille
Arvostelu: Only Bones luo nahkansa

Ar­vos­te­lu: Only Bones luo nah­kan­sa

24.02.2021 08:00
Tilaajille
Arvostelu: Ilmansuuntana pohjoinen

Ar­vos­te­lu: Il­man­suun­ta­na poh­joi­nen

24.02.2021 07:59
Tilaajille
Monumentaalimaalauksen mestarin, Unto Pusan, Suma kertoo jälleenrakennusajan ponnisteluista Kemijärven tyhjässä koulurakennuksessa

Mo­nu­men­taa­li­maa­lauk­sen mes­ta­rin, Unto Pusan, Suma kertoo jäl­leen­ra­ken­nus­ajan pon­nis­te­luis­ta Ke­mi­jär­ven tyh­jäs­sä kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa

22.02.2021 17:00
Tilaajille
Analyysi: Elämää suurempia balladeja, suomen kielestä vitsailua ja viisuveteraanin tilinteko – kävimme läpi Suomen euroviisuedustajan paikasta kisaavat ehdokkaat

Ana­lyy­si: Elämää suu­rem­pia bal­la­de­ja, suomen kie­les­tä vit­sai­lua ja vii­su­ve­te­raa­nin ti­lin­te­ko – kävimme läpi Suomen eu­ro­vii­su­edus­ta­jan pai­kas­ta ki­saa­vat eh­dok­kaat

21.02.2021 12:14
Tilaajille
Kenen vuoksi jaksaa jännittää toimintaleffassa? Pekka Eronen suosittelee digitehosteiden keskellä nostalgianälkään Skyscraperia

Kenen vuoksi jaksaa jän­nit­tää toi­min­ta­lef­fas­sa? Pekka Eronen suo­sit­te­lee di­gi­te­hos­tei­den kes­kel­lä nos­tal­gia­näl­kään Skysc­ra­pe­ria

20.02.2021 16:00
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kaaoksen ja taivaanvahvuuden välissä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kaaok­sen ja tai­vaan­vah­vuu­den välissä

19.02.2021 21:47
Tilaajille
"Keramiikkatehdas Posiolla on sulaa hulluutta", sanoo Pentikin toimitusjohtaja Riikka Wulff – ja aikoo tuplata tuotannon

"Ke­ra­miik­ka­teh­das Po­siol­la on sulaa hul­luut­ta", sanoo Pen­ti­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Riikka Wulff – ja aikoo tuplata tuo­tan­non

19.02.2021 21:42 4
Tilaajille

Pieni pa­ko­mat­ka pree­rial­la?

19.02.2021 21:12
Tilaajille
Televisiossa tänään – Sijoittajaryhmä päättää pistää rahoiksi, kun ilmassa on katastrofin enteitä

Te­le­vi­sios­sa tänään – Si­joit­ta­ja­ryh­mä päättää pistää ra­hoik­si, kun ilmassa on ka­tast­ro­fin enteitä

19.02.2021 16:00
Tilaajille
Laulaja Suvi Teräsniska löysi juuriaan Lapista vuosisatojen takaa ja vastauksen pohjoisen suunnattomalle vetovoimalle: "Kyllä minä aika lappilainen olen"

Laulaja Suvi Te­räs­nis­ka löysi juu­riaan Lapista vuo­si­sa­to­jen takaa ja vas­tauk­sen poh­joi­sen suun­nat­to­mal­le ve­to­voi­mal­le: "Kyllä minä aika lap­pi­lai­nen olen"

18.02.2021 18:38 2
Tilaajille
Luosto Soi! etkoilla voi pitkästä aikaa ruokkia kulttuurinälkää – kamarimusiikkia ja runoja kuullaan konserteissa, joissa noudatetaan turvallisuusohjeita

Luosto Soi! et­koil­la voi pit­käs­tä aikaa ruokkia kult­tuu­ri­näl­kää – ka­ma­ri­mu­siik­kia ja runoja kuul­laan kon­ser­teis­sa, joissa nou­da­te­taan tur­val­li­suus­oh­jei­ta

18.02.2021 17:03
Tilaajille

Yleis­ra­dion Vuoden levyllä soittaa Petri Kumela

18.02.2021 16:14
Tilaajille

Pro­fes­so­ri Rauna Kuok­ka­sen kir­jal­le kolmas kan­sain­vä­li­nen pal­kin­to

18.02.2021 09:00 2
Tilaajille