Kulttuuri

Fagotti johdatti Antal Mojzerin Unkarista Etelä-Afrikan kautta Rovaniemelle

Fagotti joh­dat­ti Antal Moj­ze­rin Un­ka­ris­ta Ete­lä-Af­ri­kan kautta Ro­va­nie­mel­le

08:07
Niillas Holmberg jo toistamiseen Pohjoismaiden Neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokas

Niillas Holm­berg jo tois­ta­mi­seen Poh­jois­mai­den Neu­vos­ton kir­jal­li­suus­pal­kin­to­eh­do­kas

24.02.2020 14:50
Kemin kaupunginteatterin tulkinta Arto Paasilinnan klassikosta on yhtaikaa hauska ja syvämietteinen

Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin tul­kin­ta Arto Paa­si­lin­nan klas­si­kos­ta on yht­ai­kaa hauska ja sy­vä­miet­tei­nen

24.02.2020 12:40
Seurasimme Pietarissa, kun Cannes-voittaja Juho Kuosmanen ahtautui filmiryhmineen junan hyttiin – Selvisi, miksi kolme minuuttia elokuvaa vaati 12 tunnin työn

Seu­ra­sim­me Pie­ta­ris­sa, kun Can­nes-voit­ta­ja Juho Kuos­ma­nen ah­tau­tui fil­mi­ryh­mi­neen junan hyttiin – Sel­vi­si, miksi kolme mi­nuut­tia elo­ku­vaa vaati 12 tunnin työn

23.02.2020 08:00
Tilaajille
Tornionlaakson museo sai palkata uusia ammattilaisia – aluevastuu lisäsi valtionosuuksia

Tor­nion­laak­son museo sai palkata uusia am­mat­ti­lai­sia – alue­vas­tuu lisäsi val­tion­osuuk­sia

21.02.2020 18:00
Tilaajille
Upeat lumiveistokset tervehtivät kulkijaa Rovaniemen Etelärinteellä – veistäjä päätyi lajin pariin vahingossa

Upeat lu­mi­veis­tok­set ter­veh­ti­vät kul­ki­jaa Ro­va­nie­men Ete­lä­rin­teel­lä – veis­tä­jä päätyi lajin pariin va­hin­gos­sa

21.02.2020 12:38
Arvostelu: Lähellä ja kaukana

Ar­vos­te­lu: Lähellä ja kaukana

20.02.2020 12:50
"Piti kasvattaa tietty suoja itselleni" – 1970-luvulta asti nukketeatteria tehnyt Juha Laukkanen joutui uransa alussa kohtaamaan ennakkoluulot

"Piti kas­vat­taa tietty suoja it­sel­le­ni" – 1970-lu­vul­ta asti nuk­ke­teat­te­ria tehnyt Juha Lauk­ka­nen joutui uransa alussa koh­taa­maan en­nak­ko­luu­lot

20.02.2020 10:43
Kirja-arvostelu: #metoo vai rakkautta vain?

Kir­ja-ar­vos­te­lu: #metoo vai rak­kaut­ta vain?

20.02.2020 10:42
Uuden esitystilan avajaisviikko tarjosi laajan tunnelmien ja taidemuotojen kirjon: Naurua, liikutusta ja magiaa

Uuden esi­tys­ti­lan ava­jais­viik­ko tarjosi laajan tun­nel­mien ja tai­de­muo­to­jen kirjon: Naurua, lii­ku­tus­ta ja magiaa

20.02.2020 10:41
Arvostelu: Bändi, jota ei koskaan ollut

Ar­vos­te­lu: Bändi, jota ei koskaan ollut

19.02.2020 17:06
Yhteistyö Tornion kanssa voi pelastaa Kemin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin lo­pet­ta­mi­sel­ta, josta kau­pun­gin­val­tuus­to tekee päätöksen maaliskuussa

Yh­teis­työ Tornion kanssa voi pe­las­taa Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin lo­pet­ta­mi­sel­ta, josta kau­pun­gin­val­tuus­to tekee pää­tök­sen maa­lis­kuus­sa

19.02.2020 16:35
Arvostelu: Sinisen planeetan perilliset

Ar­vos­te­lu: Sinisen pla­nee­tan pe­ril­li­set

19.02.2020 14:18
Jäniksen vuosi loikkii Kemin kaupunginteatterissa nykyaikaan

Jä­nik­sen vuosi loikkii Kemin kau­pun­gin­teat­te­ris­sa ny­ky­ai­kaan

18.02.2020 18:07
Runoja kirjoitetaan ja julkaistaan, mutta lukeeko niitä kukaan? – Katsaus viime vuoden lappilaiseen runosatoon

Runoja kir­joi­te­taan ja jul­kais­taan, mutta lukeeko niitä kukaan? – Katsaus viime vuoden lap­pi­lai­seen ru­no­sa­toon

17.02.2020 20:47
Rosa Liksomille Ruotsin Akatemian palkinto

Rosa Lik­so­mil­le Ruotsin Aka­te­mian pal­kin­to

14.02.2020 16:45
Vuoden lapanen löytyi Rovaniemeltä – valotaiteilija ja moniosaaja Riikka Vuorenmaa sai Lapin nukketeatteriyhdistyksen tunnustuksen

Vuoden lapanen löytyi Ro­va­nie­mel­tä – va­lo­tai­tei­li­ja ja mo­ni­osaa­ja Riikka Vuo­ren­maa sai Lapin nuk­ke­teat­te­ri­yh­dis­tyk­sen tun­nus­tuk­sen

14.02.2020 08:00
Mie ja musiikki, sellaisella ihanalla raivolla – Jouni Hynynen täyttää 50 ja myöntää ajoin miettivänsä, osaako mitään muuta kuin soittaa rockia

Mie ja mu­siik­ki, sel­lai­sel­la iha­nal­la rai­vol­la – Jouni Hynynen täyttää 50 ja myöntää ajoin miet­ti­vän­sä, osaako mitään muuta kuin soittaa rockia

14.02.2020 06:30
Jaana Aholan valokuvanäyttely Arktikumissa: Kuolajärveläisyys näkyy Sallassa edelleen

Jaana Aholan va­lo­ku­va­näyt­te­ly Ark­ti­ku­mis­sa: Kuo­la­jär­ve­läi­syys näkyy Sal­las­sa edel­leen

13.02.2020 18:18
Arvio: Galleria Kakslauttanen: Raja lumessa ja ilmassa

Arvio: Gal­le­ria Kaks­laut­ta­nen: Raja lumessa ja ilmassa

13.02.2020 11:55
Lehtojärven Hirvenpää ehdolla Teosto-palkinnolle

Leh­to­jär­ven Hir­ven­pää ehdolla Teos­to-pal­kin­nol­le

13.02.2020 09:46
Kuumat suudelmat -kiertue tuo Franz Lehárin operetit Lappiin

Kuumat suu­del­mat -kier­tue tuo Franz Lehárin ope­re­tit Lappiin

12.02.2020 10:33
Antti Tuiskun kohuttu ja kehuttu uusi albumi: Seksi, tanssilattia ja Jesse

Antti Tuiskun kohuttu ja kehuttu uusi albumi: Seksi, tans­si­lat­tia ja Jesse

10.02.2020 12:31
Eteläkorealainen Parasite teki Oscar-historiaa ja keräsi samalla eniten palkintoja – Pääosa-Oscarit menivät Joaquin Phoenixille ja Renee Zellwegerille

Ete­lä­ko­rea­lai­nen Pa­ra­si­te teki Os­car-his­to­riaa ja keräsi samalla eniten pal­kin­to­ja – Pää­osa-Os­ca­rit menivät Joaquin Phoe­ni­xil­le ja Renee Zell­we­ge­ril­le

10.02.2020 07:41
Arvio: Suvun salaisuuksien taakka – Neljäntienristeys luottaa näyttävään ja nopeatempoiseen kerrontaan.

Arvio: Suvun sa­lai­suuk­sien taakka – Nel­jän­tien­ris­teys luottaa näyt­tä­vään ja no­pea­tem­poi­seen ker­ron­taan.

09.02.2020 16:27
Näyttelijä Martti Suosalo Jumalan roolissa Espoossa

Näyt­te­li­jä Martti Suosalo Jumalan roo­lis­sa Es­poos­sa

09.02.2020 15:21
Arvio: Värien taustalla on tuska – Aineen taidemuseo tarjoaa mainiot puitteet intensiiviselle taiteilijakuvaukselle.

Arvio: Värien taus­tal­la on tuska – Aineen tai­de­mu­seo tarjoaa mainiot puit­teet in­ten­sii­vi­sel­le tai­tei­li­ja­ku­vauk­sel­le.

09.02.2020 15:20
Elokuva-alan Oscar-palkinnot jaetaan ensi yönä – tekeekö eteläkorealainen Parasite historiaa?

Elo­ku­va-alan Os­car-pal­kin­not jaetaan ensi yönä – tekeekö ete­lä­ko­rea­lai­nen Pa­ra­si­te his­to­riaa?

09.02.2020 10:56
Eila Aine nousee viimein parrasvaloihin – uusittu kokoelmanäyttely ja Kahlo-näytelmä ensi-illassa

Eila Aine nousee viimein par­ras­va­loi­hin – uusittu ko­koel­ma­näyt­te­ly ja Kah­lo-näy­tel­mä en­si-il­las­sa

08.02.2020 09:56
Pimeänä iltana Katja Gauriloff liftasi tuntemattoman miehen kyytiin ja kuuli tarinan, joka ei ole jättänyt rauhaan: Nyt tarinasta tulee koltankielinen elokuva

Pimeänä iltana Katja Gau­ri­loff liftasi tun­te­mat­to­man miehen kyytiin ja kuuli ta­ri­nan, joka ei ole jät­tä­nyt rau­haan: Nyt ta­ri­nas­ta tulee kol­tan­kie­li­nen elokuva

08.02.2020 08:01
Tilaajille