Kulttuuri

Arvostelu: Sotilassäveliä muistojen monenkirjavilta nuottilehdiltä
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: So­ti­las­sä­ve­liä muis­to­jen mo­nen­kir­ja­vil­ta nuot­ti­leh­dil­tä

15:26 0
Uusi sarja kertoo kymmenestä kadonneesta – Mitä Riinalle on voinut tapahtua?

Uusi sarja kertoo kym­me­nes­tä ka­don­nees­ta – Mitä Rii­nal­le on voinut ta­pah­tua?

07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Loirin stadilainen hölösuu Auvo voisi kävellä suoraan Putoukseen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Loirin sta­di­lai­nen hölösuu Auvo voisi kävellä suoraan Pu­touk­seen

07:00 0
Palma de Mallorca tekee sen, mistä kirjailija Katri Rauanjoki haaveilee – räväkkä muoniolainen alter ego haastaa heittäytymään flamenco-burleskiin ja itsensä hyväksymiseen

Palma de Mal­lor­ca tekee sen, mistä kir­jai­li­ja Katri Rauan­jo­ki haa­vei­lee – räväkkä muo­nio­lai­nen alter ego haastaa heit­täy­ty­mään fla­men­co-bur­les­kiin ja itsensä hy­väk­sy­mi­seen

12.08.2020 17:30 0
Tilaajille
Näyttelyarvio: Siniseen verhottu salaisuus

Näyt­te­lyar­vio: Si­ni­seen ver­hot­tu sa­lai­suus

12.08.2020 14:22 0
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pako unien huoneesta

Näyt­te­lyar­vio: Pako unien huo­nees­ta

12.08.2020 14:20 0
Tilaajille
Näyttelyarvio: Ajatuksia tulevasta ajasta

Näyt­te­lyar­vio: Aja­tuk­sia tu­le­vas­ta ajasta

12.08.2020 14:18 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Ihmebantu-sarja ei ole kaukana, kun Tommi Korpela vie bileiltansa tappiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ih­me­ban­tu-sar­ja ei ole kau­ka­na, kun Tommi Korpela vie bi­le­il­tan­sa tappiin

12.08.2020 07:00 0
Neljä somevaikuttajaa lähti arktiselle seikkailulle Kanadaan ja koronakriisi iski: "Se oli todella pelottavaa, sillä olimme ihan tietämättömiä"

Neljä so­me­vai­kut­ta­jaa lähti ark­ti­sel­le seik­kai­lul­le Ka­na­daan ja ko­ro­na­krii­si iski: "Se oli todella pe­lot­ta­vaa, sillä olimme ihan tie­tä­mät­tö­miä"

12.08.2020 07:00 0
Rauha-mummin tarinasta kypsyi tanssi, joka kertoo nuoresta lotasta – Siina Ounaslehdon teos nähdään syyskuussa Rovaniemellä

Rau­ha-mum­min ta­ri­nas­ta kypsyi tanssi, joka kertoo nuo­res­ta lotasta – Siina Ou­nas­leh­don teos nähdään syys­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä

11.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Näyttelyarvio: Muutoksen melankolisia muotokuvia

Näyt­te­lyar­vio: Muu­tok­sen me­lan­ko­li­sia muo­to­ku­via

11.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Taiteilijapari maalasi uuden normaalin – Raisa Raekallion ja Misha del Valin teokset ilmentävät uutta normaalia, jonka soisi toteutuvan laajemminkin

Tai­tei­li­ja­pa­ri maalasi uuden nor­maa­lin – Raisa Rae­kal­lion ja Misha del Valin teokset il­men­tä­vät uutta nor­maa­lia, jonka soisi to­teu­tu­van laa­jem­min­kin

11.08.2020 13:10 0
Tilaajille
TV:ssä kiehtova tanssimatka ympäri maailmaa – ennakkoluulot voi heittää likapyykkiin

TV:ssä kieh­to­va tans­si­mat­ka ympäri maail­maa – en­nak­ko­luu­lot voi heittää li­ka­pyyk­kiin

11.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Maakellarista löytyy ruumis, josta tulee tukholmalaispoliisien ankein tapaus

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Maa­kel­la­ris­ta löytyy ruumis, josta tulee tuk­hol­ma­lais­po­lii­sien ankein tapaus

11.08.2020 07:00 0
"Niko soitti itkien, että haluaa nyt hoitoon" – dokumenttisarjassa Niko Ranta-aho ja läheiset kertovat, miten hyvän perheen pojasta tuli huumekauppias

"Niko soitti itkien, että haluaa nyt hoi­toon" – do­ku­ment­ti­sar­jas­sa Niko Ran­ta-aho ja lä­hei­set ker­to­vat, miten hyvän perheen pojasta tuli huu­me­kaup­pias

10.08.2020 15:02 0
Rovaniemeläislähtöisen Outi Tarkiaisen teos ehdolla Fondation Prince Pierre de Monacon musiikkipalkinnon saajaksi

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sen Outi Tar­kiai­sen teos ehdolla Fon­da­tion Prince Pierre de Monacon mu­siik­ki­pal­kin­non saa­jak­si

10.08.2020 13:40 0
Tilaajille
Miksi en saisi valita lapselleni parasta koulua? Uusi podcast käsittelee koulumaailman kuumottavia kysymyksiä

Miksi en saisi valita lap­sel­le­ni parasta koulua? Uusi podcast kä­sit­te­lee kou­lu­maail­man kuu­mot­ta­via ky­sy­myk­siä

10.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Bond loikkaa perinteisellä tyylillä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Bond loikkaa pe­rin­tei­sel­lä tyy­lil­lä

10.08.2020 07:00 0
Kurakylpy Aarnio-sotkussa sysäsi kokeneen huumepoliisin kirjailijaksi – Kalevi Puontilla olisi Aarniolle yksi kysymys

Ku­ra­kyl­py Aar­nio-sot­kus­sa sysäsi ko­ke­neen huu­me­po­lii­sin kir­jai­li­jak­si – Kalevi Puon­til­la olisi Aar­niol­le yksi kysymys

10.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Tänään liputetaan ensimmäistä kertaa Tove Janssonin ja Suomen taiteen kunniaksi – Janssonin elämästä kertova elokuva saa ensi-iltansa lokakuussa

Tänään li­pu­te­taan en­sim­mäis­tä kertaa Tove Jans­so­nin ja Suomen taiteen kun­niak­si – Jans­so­nin elä­mäs­tä kertova elokuva saa en­si-il­tan­sa lo­ka­kuus­sa

09.08.2020 14:50 0
Tilaajille
Valtava videoteos hylätyssä tilassa – Kauppakeskuksen suljettu kellaritila avautuu yleisölle monumentaalisena videoinstallaationa

Valtava vi­deo­teos hy­lä­tys­sä tilassa – Kaup­pa­kes­kuk­sen sul­jet­tu kel­la­ri­ti­la avautuu ylei­söl­le mo­nu­men­taa­li­se­na vi­deo­ins­tal­laa­tio­na

09.08.2020 11:23 0
Tilaajille
Rakkautta ja rahaa hinnalla millä hyvänsä – saksalaissarja koukuttaa 13. kaudellaankin

Rak­kaut­ta ja rahaa hin­nal­la millä hyvänsä – sak­sa­lais­sar­ja kou­kut­taa 13. kau­del­laan­kin

09.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Televisiossa tänään kaksi viiden tähden elokuvaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Te­le­vi­sios­sa tänään kaksi viiden tähden elo­ku­vaa

09.08.2020 07:00 0
Miesohjaajat saavat usein suuret näyttämöt, tietää ohjaaja Elina Kilkku – Kirjailijana hän käsitteli teini-iän suhdettaan yli 40-vuotiaaseen mieheen

Mies­oh­jaa­jat saavat usein suuret näyt­tä­möt, tietää ohjaaja Elina Kilkku – Kir­jai­li­ja­na hän kä­sit­te­li tei­ni-iän suh­det­taan yli 40-vuo­tiaa­seen mieheen

08.08.2020 10:01 0
Tilaajille
Trillerin siemen ei lähde itämään – näyttelijätkään eivät pelasta tätä Skotlantiin sijoittuvaa tv-sarjaa

Tril­le­rin siemen ei lähde itämään – näyt­te­li­jät­kään eivät pelasta tätä Skot­lan­tiin si­joit­tu­vaa tv-sar­jaa

08.08.2020 07:00 0
Tuhlaajapoika palaa häröilypaikalle – Trainspottingin jatko-osa vyöryy päälle kuin metrojuna

Tuh­laa­ja­poi­ka palaa hä­röi­ly­pai­kal­le – Trains­pot­tin­gin jat­ko-osa vyöryy päälle kuin met­ro­ju­na

08.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Ida lähtee itsenäistymään kyllästyttyään adoptioäidin päsmäröintiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ida lähtee it­se­näis­ty­mään kyl­läs­tyt­tyään adop­tio­äi­din päs­mä­röin­tiin

07.08.2020 07:00 0
Rahaa tulossa, mutta perillinen kateissa – perhesalaisuuksia paljastuu viihdyttävässä tanskalaisessa reality-sarjassa

Rahaa tu­los­sa, mutta pe­ril­li­nen ka­teis­sa – per­he­sa­lai­suuk­sia pal­jas­tuu viih­dyt­tä­väs­sä tans­ka­lai­ses­sa rea­li­ty-sar­jas­sa

07.08.2020 07:00 0
Arvostelu: Melankoliaa neulan pistoin – Rovaniemen kotiseutumuseolle pystytetty tekstiilitaidenäyttely kutsuu lähelle

Ar­vos­te­lu: Me­lan­ko­liaa neulan pistoin – Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seol­le pys­ty­tet­ty teks­tii­li­tai­de­näyt­te­ly kutsuu lähelle

06.08.2020 19:29 0
Tilaajille
Levyarvio: Mitenhän tässä oikein käy? Outi Tarkiaisien sinfoniset sarjat jylisevät dramaattisesti Lapin kamariorkesterin otteessa

Le­vyar­vio: Mi­ten­hän tässä oikein käy? Outi Tar­kiai­sien sin­fo­ni­set sarjat jy­li­se­vät dra­maat­ti­ses­ti Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin ot­tees­sa

06.08.2020 17:39 0
Tilaajille