Kulttuuri

Päivän leffapoiminnat: Surmatyö sysää nuoret naiset kaltevalle pinnalle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sur­ma­työ sysää nuoret naiset kal­te­val­le pin­nal­le

07:00
Arvostelu: Armeniaa kahden linssin läpi

Ar­vos­te­lu: Ar­me­niaa kahden linssin läpi

20.01.2021 13:20
Tilaajille
Leivoksen kylkiäisenä saa nyt teatteriesityksen Kemissä – Teatterin mukaan vastaavaa konseptia ei ole missään muualla

Lei­vok­sen kyl­kiäi­se­nä saa nyt teat­te­ri­esi­tyk­sen Kemissä – Teat­te­rin mukaan vas­taa­vaa kon­sep­tia ei ole missään muualla

20.01.2021 11:32
Tilaajille
Raikasta ja sujuvaa kulttuurikeskustelua, vihdoinkin myös tv:n puolella

Rai­kas­ta ja sujuvaa kult­tuu­ri­kes­kus­te­lua, vih­doin­kin myös tv:n puo­lel­la

20.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Terävä dokumentti kulkee kohutun tietovuotajan jäljillä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Terävä do­ku­ment­ti kulkee kohutun tie­to­vuo­ta­jan jäl­jil­lä

20.01.2021 07:00
Vildálle Euroopan Unionin musiikkipalkinto

Vildál­le Eu­roo­pan Unionin mu­siik­ki­pal­kin­to

19.01.2021 07:54
Tilaajille
Palkittu suomalaissarja sai kelpo version Ranskassa – yhteistä on anarkistinen mutta lämmin ote

Pal­kit­tu suo­ma­lais­sar­ja sai kelpo version Rans­kas­sa – yh­teis­tä on anar­kis­ti­nen mutta lämmin ote

18.01.2021 07:00
Viruspaniikki iskee vuosikymmenten takaa: jännitysdraamassa apinasta karannut pöpö kaataa amerikkalaisia

Vi­rus­pa­niik­ki iskee vuo­si­kym­men­ten takaa: jän­ni­tys­draa­mas­sa api­nas­ta ka­ran­nut pöpö kaataa ame­rik­ka­lai­sia

18.01.2021 07:00
Sylvilagus pendelöi Lapissa kahden ammatin ja paikkakunnan väliä: Kuvataiteilijana hän piirtää ja maalaa jäniksiä, autokirjastonhoitajana palvelee asiakkaita kirjastoautossa

Syl­vi­la­gus pen­de­löi Lapissa kahden ammatin ja paik­ka­kun­nan väliä: Ku­va­tai­tei­li­ja­na hän piirtää ja maalaa jä­nik­siä, au­to­kir­jas­ton­hoi­ta­ja­na pal­ve­lee asiak­kai­ta kir­jas­to­au­tos­sa

17.01.2021 17:44
Tilaajille
Arvostelu: Lumisten talvien puolustus

Ar­vos­te­lu: Lu­mis­ten talvien puo­lus­tus

17.01.2021 13:12
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kun ympyrä sulkeutuu

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kun ympyrä sul­keu­tuu

17.01.2021 13:10
Tilaajille
Joel Slotte, 33, nousi kuvataiteen ytimeen maalaamalla sukupolvensa kokemuksia: "Osa ikätovereista on huonossa jamassa, tunnistan sen maiseman"

Joel Slotte, 33, nousi ku­va­tai­teen ytimeen maa­laa­mal­la su­ku­pol­ven­sa ko­ke­muk­sia: "Osa ikä­to­ve­reis­ta on huo­nos­sa ja­mas­sa, tun­nis­tan sen mai­se­man"

17.01.2021 08:01
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Karkkivärit palasivat Batmaniin mutta samalla menetettiin särmää

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kark­ki­vä­rit pa­la­si­vat Bat­ma­niin mutta samalla me­ne­tet­tiin särmää

17.01.2021 07:00
Ivalon virus levittää pelkoa – suomalais-saksalainen rikossarja osuu ajan hermoon

Ivalon virus le­vit­tää pelkoa – suo­ma­lais-sak­sa­lai­nen ri­kos­sar­ja osuu ajan hermoon

17.01.2021 07:00 2
IL: Muusikko Pave Maijanen, 70, on kuollut

IL: Muu­sik­ko Pave Mai­ja­nen, 70, on kuollut

16.01.2021 20:18
Dokumentti: Scotty Bowers oli Hollywood-näyttelijöiden sutenööri ja rakastaja

Do­ku­ment­ti: Scotty Bowers oli Hol­ly­wood-näyt­te­li­jöi­den su­te­nöö­ri ja ra­kas­ta­ja

16.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Muisti palailee tipoittain turhan totisessa jännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Muisti pa­lai­lee ti­poit­tain turhan to­ti­ses­sa jän­nä­ris­sä

16.01.2021 07:00
Tunturin tarinasta tuli ensimmäinen pitkä elokuvateatterielokuva, joka sai pohjoissaamenkielisen tekstityksen – tarina etenee Lapin erämaista Jäämerelle

Tun­tu­rin ta­ri­nas­ta tuli en­sim­mäi­nen pitkä elo­ku­va­teat­te­rie­lo­ku­va, joka sai poh­jois­saa­men­kie­li­sen teks­ti­tyk­sen – tarina etenee Lapin erä­mais­ta Jää­me­rel­le

15.01.2021 10:19
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Paratiisin valitut palat

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pa­ra­tii­sin valitut palat

14.01.2021 19:23
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kirjanpitäjän toiminnallinen debet ja kredit

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kir­jan­pi­tä­jän toi­min­nal­li­nen debet ja kredit

14.01.2021 19:23
Tilaajille
Suvi Westin uutuuselokuva nähdään DocPointin ohjelmistossa

Suvi Westin uu­tuus­elo­ku­va nähdään Doc­Poin­tin oh­jel­mis­tos­sa

14.01.2021 08:00
Tilaajille
Pinnalliseksi syytetyt somevaikuttajat avautuvat työstään syvähaastattelussa

Pin­nal­li­sek­si syy­te­tyt so­me­vai­kut­ta­jat avau­tu­vat työs­tään sy­vä­haas­tat­te­lus­sa

14.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Tulevaisuus kaipaa kovanaamaa scifi-jännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tu­le­vai­suus kaipaa ko­va­naa­maa sci­fi-jän­nä­ris­sä

14.01.2021 07:00
Kaksi runoilijaa ryhtyi kapinaan nopeaa maailmaa vastaan ja alkoi kirjoittaa toisilleen kirjeitä matkoilta – Mutta voiko matkakirjeen kirjoittaa myös kotisohvalta?

Kaksi ru­noi­li­jaa ryhtyi ka­pi­naan nopeaa maail­maa vastaan ja alkoi kir­joit­taa toi­sil­leen kir­jei­tä mat­koil­ta – Mutta voiko mat­ka­kir­jeen kir­joit­taa myös ko­ti­soh­val­ta?

13.01.2021 18:00
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Mänty nostaa tsemppipeukaloa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Mänty nostaa tsemp­pi­peu­ka­loa

13.01.2021 15:10
Tilaajille
Jaksaako Iholla-sarja vielä kiinnostaa, kun uutuudenviehätys on poissa?

Jak­saa­ko Ihol­la-sar­ja vielä kiin­nos­taa, kun uu­tuu­den­vie­hä­tys on poissa?

13.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Odotusten raskas taakka pojalla kannettavanaan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Odo­tus­ten raskas taakka pojalla kan­net­ta­va­naan

13.01.2021 07:00
Kirja-arvostelu: Darwinilaista luonnonvalintaa Lapin kairassa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Dar­wi­ni­lais­ta luon­non­va­lin­taa Lapin kai­ras­sa

12.01.2021 18:30
Tilaajille
Arvostelu: Synkän joulun valoisa puoli

Ar­vos­te­lu: Synkän joulun valoisa puoli

12.01.2021 16:15
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Revolverisankari palasi satulaan kostotarinassa, joka antoi lännenelokuvalle muulinpotkun

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Re­vol­ve­ri­san­ka­ri palasi sa­tu­laan kos­to­ta­ri­nas­sa, joka antoi län­nen­elo­ku­val­le muu­lin­pot­kun

12.01.2021 07:00 2