Kulttuuri

Arvostelu: Yksin yöllisessä välitilassa
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Yksin yöl­li­ses­sä vä­li­ti­las­sa

26.11.2020 17:56 0
Arvostelu: Askel kohti vapautta

Ar­vos­te­lu: Askel kohti va­paut­ta

26.11.2020 17:53 0
Tilaajille
Saamelais- ja romanitaiteilijat kohtasivat ja puhuivat kulttuureistaan Inarissa

Saa­me­lais- ja ro­ma­ni­tai­tei­li­jat koh­ta­si­vat ja pu­hui­vat kult­tuu­reis­taan Ina­ris­sa

26.11.2020 17:40 0
Tilaajille
Kuuntele 20. PopuLappi: Jarmo ”Tare” Saitajoki –pianonvirittäjä, teatterimuusikko, posetiivari

Kuun­te­le 20. Po­pu­Lap­pi: Jarmo ”Tare” Sai­ta­jo­ki –pia­non­vi­rit­tä­jä, teat­te­ri­muu­sik­ko, po­se­tii­va­ri

26.11.2020 14:02 0
Oppilaan ja opettajan suhde ei hetkauta, kun sarjan tyyli on kuin kevyttä teinidraamaa

Op­pi­laan ja opet­ta­jan suhde ei het­kau­ta, kun sarjan tyyli on kuin kevyttä tei­ni­draa­maa

26.11.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Tanskalaisten synnit paljastuvat rikoselokuvassa, jossa poliisi saa eteensä karun näköistä väkeä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tans­ka­lais­ten synnit pal­jas­tu­vat ri­ko­se­lo­ku­vas­sa, jossa poliisi saa eteensä karun nä­köis­tä väkeä

26.11.2020 07:00 0
Finlandia-voittaja vie aikamatkalle jälleenrakennusajan Suomeen – Hierojan, metsänhoitajan ja traumatisoituneen sotilaan lisäksi päähenkilönä on jokihelmisimpukka

Fin­lan­dia-voit­ta­ja vie ai­ka­mat­kal­le jäl­leen­ra­ken­nus­ajan Suomeen – Hie­ro­jan, met­sän­hoi­ta­jan ja trau­ma­ti­soi­tu­neen so­ti­laan lisäksi pää­hen­ki­lö­nä on jo­ki­hel­mi­sim­puk­ka

25.11.2020 20:00 0
Tutkimus tanssikiellosta paljasti yhteiskunnan moraalikoodiston ja toi tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon

Tut­ki­mus tans­si­kiel­los­ta pal­jas­ti yh­teis­kun­nan mo­raa­li­koo­dis­ton ja toi tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-pal­kin­non

25.11.2020 20:00 0
Radio Popov kertoo yksinäisten lasten omasta radiokanavasta – Kirjailija Anja Portinin mukaan jokainen lapsi tarvitsisi elämäänsä mahdollisuuden tulla kuulluksi

Radio Popov kertoo yk­si­näis­ten lasten omasta ra­dio­ka­na­vas­ta – Kir­jai­li­ja Anja Por­ti­nin mukaan jo­kai­nen lapsi tar­vit­si­si elä­mään­sä mah­dol­li­suu­den tulla kuul­luk­si

25.11.2020 20:00 0
Finlandia-palkitut tulevat nyt kotisohvalle, kun lukemisen suurimpaan juhlaan voi osallistua suoran tv-lähetyksen kautta

Fin­lan­dia-pal­ki­tut tulevat nyt ko­ti­soh­val­le, kun lu­ke­mi­sen suu­rim­paan juhlaan voi osal­lis­tua suoran tv-lä­he­tyk­sen kautta

25.11.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Lämpö löytyy kohtalotovereista Cannes-palkitussa japanilaisdraamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Lämpö löytyy koh­ta­lo­to­ve­reis­ta Can­nes-pal­ki­tus­sa ja­pa­ni­lais­draa­mas­sa

25.11.2020 07:00 0
Yksittäistapauksen tekijöille elokuvataiteen valtionpalkinto

Yk­sit­täis­ta­pauk­sen te­ki­jöil­le elo­ku­va­tai­teen val­tion­pal­kin­to

24.11.2020 15:51 0
Tilaajille
Arvostelu: Yksilö todellisuuden vankilassa

Ar­vos­te­lu: Yksilö to­del­li­suu­den van­ki­las­sa

24.11.2020 15:43 0
Tilaajille
Oi ihanaa, kaikki ei ole pilalla – taianomaisuus on tallella rakastetun eläinlääkärisarjan uudessa versiossa

Oi ihanaa, kaikki ei ole pilalla – taian­omai­suus on tal­lel­la ra­kas­te­tun eläin­lää­kä­ri­sar­jan uudessa ver­sios­sa

24.11.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Tummanpuhuva elämäkertaelokuva suurnaisesta Hella Wuolijoesta keskittyy dramaattisiin vuosiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tum­man­pu­hu­va elä­mä­ker­ta­elo­ku­va suur­nai­ses­ta Hella Wuo­li­joes­ta kes­kit­tyy dra­maat­ti­siin vuosiin

24.11.2020 07:00 0
Merja Larivaara hakee Oulun teatterilta yhteensä 26 250 euron korvauksia peruuntuneesta ohjaajasopimuksesta, jonka hän teki suullisesti perhepiirissä

Merja La­ri­vaa­ra hakee Oulun teat­te­ril­ta yh­teen­sä 26 250 euron kor­vauk­sia pe­ruun­tu­nees­ta oh­jaa­ja­so­pi­muk­ses­ta, jonka hän teki suul­li­ses­ti per­he­pii­ris­sä

23.11.2020 20:48 0
Tilaajille
Arvostelu: Marraskuun haamuja

Ar­vos­te­lu: Mar­ras­kuun haamuja

23.11.2020 15:49 0
Tilaajille
Korona ei pysäyttänyt Vocaliisoja – Digiloikka mahdollisti harjoitusten jatkamisen

Korona ei py­säyt­tä­nyt Vo­ca­lii­so­ja – Di­gi­loik­ka mah­dol­lis­ti har­joi­tus­ten jat­ka­mi­sen

23.11.2020 15:44 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Pari päivää Hella Wuolijokea – sisäkön ja senaattorin veljenpojan rakkaustarina sai näyttävät tulkit

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pari päivää Hella Wuo­li­jo­kea – sisäkön ja se­naat­to­rin vel­jen­po­jan rak­kaus­ta­ri­na sai näyt­tä­vät tulkit

23.11.2020 07:00 0
Tarkka ja tiivistunnelmainen rikosdokumentti Göteborgin postiryöstöstä

Tarkka ja tii­vis­tun­nel­mai­nen ri­kos­do­ku­ment­ti Gö­te­bor­gin pos­ti­ryös­tös­tä

23.11.2020 07:00 0
Arvostelu: Kohtaamisia maassa, puussa ja keittiössä

Ar­vos­te­lu: Koh­taa­mi­sia maassa, puussa ja keit­tiös­sä

22.11.2020 16:00 0
Tilaajille
Juba Tuomola piipahti villissä lännessä kostoa janoavan Hurja-Hildan kanssa – seuraava sivuprojekti voisi olla "mättöä, jossa päitä irtoilee ja kaikki kuolevat lopussa"

Juba Tuomola pii­pah­ti vil­lis­sä län­nes­sä kostoa ja­noa­van Hur­ja-Hil­dan kanssa – seu­raa­va si­vu­pro­jek­ti voisi olla "mät­töä, jossa päitä ir­toi­lee ja kaikki kuo­le­vat lo­pus­sa"

22.11.2020 11:00 0
Tilaajille
Addiktio, josta ei pääse eroon – Tuomari Nurmio opettelee rennompaa asennetta ammattiinsa, jotta se olisi mieluummin harrastus kuin raskas duuni

Ad­dik­tio, josta ei pääse eroon – Tuomari Nurmio opet­te­lee ren­nom­paa asen­net­ta am­mat­tiin­sa, jotta se olisi mie­luum­min har­ras­tus kuin raskas duuni

22.11.2020 08:01 0
Tilaajille
The Crownin uusi kausi ei ole pelkkää Charlesia ja Dianaa, mutta heidän osuuteensa on kiinnostavin – ja kiusallisin

The Crownin uusi kausi ei ole pelkkää Char­le­sia ja Dianaa, mutta heidän osuu­teen­sa on kiin­nos­ta­vin – ja kiu­sal­li­sin

22.11.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Islanti ilmoittautuu joulumaaksi episodielokuvassa, joka kirkastaa pimeän vuodenajan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Islanti il­moit­tau­tuu jou­lu­maak­si epi­so­die­lo­ku­vas­sa, joka kir­kas­taa pimeän vuo­den­ajan

22.11.2020 07:00 0
Arvio: Milla Jarko ja Essi Kosola ovat hilpeästi heikoilla jäillä monitaideteoksessa Rovaniemellä

Arvio: Milla Jarko ja Essi Kosola ovat hil­peäs­ti hei­koil­la jäillä mo­ni­tai­de­teok­ses­sa Ro­va­nie­mel­lä

21.11.2020 17:31 0
Tilaajille
Arvio: Päällikkömaestron särmät läksiäissävelet

Arvio: Pääl­lik­kö­maest­ron särmät läk­siäis­sä­ve­let

21.11.2020 16:32 0
Tilaajille
Oulun teatterin lavastaja Kalle Nurminen viittaa kintaalla taidemaailman normeille – "Olen antanut itselleni luvan leikkiä"

Oulun teat­te­rin la­vas­ta­ja Kalle Nur­mi­nen viittaa kin­taal­la tai­de­maail­man nor­meil­le – "Olen antanut it­sel­le­ni luvan leik­kiä"

21.11.2020 12:17 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Perheenäidin mieli sairastaa – tv-ensi-iltansa Suomessa saava amerikkalaisen uuden aallon merkkiteos ansaitsee täydet viisi tähteä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Per­heen­äi­din mieli sai­ras­taa – tv-en­si-il­tan­sa Suo­mes­sa saava ame­rik­ka­lai­sen uuden aallon merk­ki­teos an­sait­see täydet viisi tähteä

21.11.2020 07:00 0

Lah­ja­kas ja mo­ni­puo­li­nen näyt­te­li­jä Gena Row­lands sanoo elä­neen­sä monta elämää – tuore do­ku­ment­ti luo kiin­nos­ta­vaa muo­to­ku­vaa mutta sortuu ha­pui­luun ja heh­ku­tuk­seen

21.11.2020 07:00 0