Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kulttuuri

Linnaan kutsutun Hannele Huovin Vladimirin kirja on taas ajankohtainen, koska se kertoo vallasta – palkittu kirjailija tapasi miehensä Kalajoen Hiekkasärkillä
Tilaajille

Linnaan kut­su­tun Hannele Huovin Vla­di­mi­rin kirja on taas ajan­koh­tai­nen, koska se kertoo val­las­ta – pal­kit­tu kir­jai­li­ja tapasi mie­hen­sä Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­lä

06.12.2023 22:14 1
Katja Gauriloffin ohjaama Je´vida-elokuva sai vuoden Inarilaisteko-palkinnon

Katja Gau­ri­lof­fin ohjaama Je´­vi­da-elo­ku­va sai vuoden Ina­ri­lais­te­ko-pal­kin­non

06.12.2023 14:05 2
Tilaajille
Raha kiinnostaa, myöntää taiteellinen johtaja Mikko Levón – Epikset on tulossa myös ensi kesänä

Raha kiin­nos­taa, myöntää tai­teel­li­nen johtaja Mikko Levón – Epikset on tulossa myös ensi kesänä

04.12.2023 19:00
Tilaajille
Arvio: Saanantauti iskee Kilpisjärven-kävijään – Sinikka Labban romaanissa Saanatunturin läheisyys saa ihmiset tolaltaan

Arvio: Saa­nan­tau­ti iskee Kil­pis­jär­ven-kä­vi­jään – Sinikka Labban ro­maa­nis­sa Saa­na­tun­tu­rin lä­hei­syys saa ihmiset to­lal­taan

04.12.2023 17:30
Tilaajille
Rovaniemellä pian konsertoivat lauluntekijät kertovat, miten syntyy syvällinen joululaulu, joka myös avaa itkuhanat helposti

Ro­va­nie­mel­lä pian kon­ser­toi­vat lau­lun­te­ki­jät ker­to­vat, miten syntyy sy­väl­li­nen jou­lu­lau­lu, joka myös avaa it­ku­ha­nat hel­pos­ti

03.12.2023 16:21
Tilaajille
Onko painetulla kirjalla tulevaisuutta? – "Painetun kirjan on todettu vähentävän stressiä ja auttavan unen saamisessa"

Onko pai­ne­tul­la kir­jal­la tu­le­vai­suut­ta? – "Pai­ne­tun kirjan on todettu vä­hen­tä­vän stres­siä ja aut­ta­van unen saa­mi­ses­sa"

02.12.2023 15:19 2
Tilaajille
Lahjat pääsevät kiertämään – Professori Maaretta Jaukkuri halusi antaa kotiseudun museolle kansainvälisen taidekokoelmansa

Lahjat pää­se­vät kier­tä­mään – Pro­fes­so­ri Maa­ret­ta Jauk­ku­ri halusi antaa ko­ti­seu­dun mu­seol­le kan­sain­vä­li­sen tai­de­ko­koel­man­sa

01.12.2023 17:00 1
Tilaajille
Kemi-palkinto Meri-Lapin teatteriyhdistykselle – sen työn myös merilappilaiset voivat edelleen kokea ammattilaisten voimin tehtyä teatteritaidetta

Ke­mi-pal­kin­to Me­ri-La­pin teat­te­ri­yh­dis­tyk­sel­le – sen työn myös me­ri­lap­pi­lai­set voivat edel­leen kokea am­mat­ti­lais­ten voimin tehtyä teat­te­ri­tai­det­ta

01.12.2023 14:53
Tilaajille
Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Thanksgiving esittelee uuden tappajan, tallitontulla palaa käämi ja kotimaisessa maantie-elokuvassa ollaan kärpäsenä autossa

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Thanks­gi­ving esit­te­lee uuden tap­pa­jan, tal­li­ton­tul­la palaa käämi ja ko­ti­mai­ses­sa maan­tie-elo­ku­vas­sa ollaan kär­pä­se­nä autossa

01.12.2023 11:00
Tilaajille
Antti Järven teos Neuvostoliittoon kadonneesta isoisoisästä pokkasi tietokirjallisuuden Finlandian

Antti Järven teos Neu­vos­to­liit­toon ka­don­nees­ta iso­iso­isäs­tä pokkasi tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian

29.11.2023 21:55 1
Lasten ja nuorten Finlandian vei Magdalena Hain Sarvijumala – Se kertoo surusta, syyllisyydestä ja surusta irti päästämisestä

Lasten ja nuorten Fin­lan­dian vei Mag­da­le­na Hain Sar­vi­ju­ma­la – Se kertoo su­rus­ta, syyl­li­syy­des­tä ja surusta irti pääs­tä­mi­ses­tä

29.11.2023 20:00
Tilaajille
Sirpa Kähkösen rakkaudentunnustus äidille vei kaunokirjallisuuden Finlandian – Miki Liukkonen on lukijoiden suosikki

Sirpa Käh­kö­sen rak­kau­den­tun­nus­tus äidille vei kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian – Miki Liuk­ko­nen on lu­ki­joi­den suo­sik­ki

29.11.2023 19:55
Toimittaja ja tietokirjailija Tuomas Rimpiläinen sai Journalistiliitosta tarpeekseen ja erosi – syynä Maria Petterssoniin liittyvä kirjajupakka

Toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Tuomas Rim­pi­läi­nen sai Jour­na­lis­ti­lii­tos­ta tar­peek­seen ja erosi – syynä Maria Pet­ters­so­niin liit­ty­vä kir­ja­ju­pak­ka

29.11.2023 15:41 1
Särkynyt haave lapsesta romaaniksi – perimätiedon saaminen on ollut Katja Ketulle tärkeää myös työstäessä surua lapsettomuudesta

Sär­ky­nyt haave lap­ses­ta ro­maa­nik­si – pe­ri­mä­tie­don saa­mi­nen on ollut Katja Ketulle tärkeää myös työs­täes­sä surua lap­set­to­muu­des­ta

28.11.2023 17:30
Tilaajille
Tuomo Heikkisen esikoisromaani on järkälemäinen, syvällinen ja mieliinpainuva lukukokemus

Tuomo Heik­ki­sen esi­kois­ro­maa­ni on jär­kä­le­mäi­nen, sy­väl­li­nen ja mie­liin­pai­nu­va lu­ku­ko­ke­mus

28.11.2023 15:00
Suvi West palkittiin vuoden elokuvaohjaajana – palkinto tuli elokuvasta Máhccan - Kotiinpaluu

Suvi West pal­kit­tiin vuoden elo­ku­va­oh­jaa­ja­na – pal­kin­to tuli elo­ku­vas­ta Máhccan - Ko­tiin­pa­luu

27.11.2023 09:12 4
Tilaajille
Päätalo-veteraani haluaa tehdä Kallesta uuden elokuvan ja uskoo, että se kiinnostaa kansainvälisestikin – rahoituspottiin Naturpolikselta kymppitonni

Pää­ta­lo-ve­te­raa­ni haluaa tehdä Kal­les­ta uuden elo­ku­van ja uskoo, että se kiin­nos­taa kan­sain­vä­li­ses­ti­kin – ra­hoi­tus­pot­tiin Na­tur­po­lik­sel­ta kymp­pi­ton­ni

25.11.2023 09:00
Tilaajille
Vuoden taide- ja kulttuurialan teko -kunniamaininta rovaniemeläiselle Kunnan Pojat -orkesteritoiminnalle

Vuoden taide- ja kult­tuu­ri­alan teko -kun­nia­mai­nin­ta ro­va­nie­me­läi­sel­le Kunnan Pojat -or­kes­te­ri­toi­min­nal­le

24.11.2023 21:00 3
Tilaajille
Arvio: Mesikämmen marjamailla – Hanna Kannon sarkasmia pulppuavassa näyttelyssä luontosuhteemme näyttäytyy raadollisena

Arvio: Me­si­käm­men mar­ja­mail­la – Hanna Kannon sar­kas­mia pulp­pua­vas­sa näyt­te­lys­sä luon­to­suh­teem­me näyt­täy­tyy raa­dol­li­se­na

24.11.2023 17:30
Tilaajille
Äitikamut sai jatkoa – vertaistukea tarjolla podcastista

Äi­ti­ka­mut sai jatkoa – ver­tais­tu­kea tar­jol­la pod­cas­tis­ta

23.11.2023 22:12
Tilaajille
Rintasyöpään sairastunut Henna Auno etsi turhaan opasta, jonka avulla kertoisi asiasta lapsilleen – Lopulta ei auttanut muu kuin tehdä sellainen itse

Rin­ta­syö­pään sai­ras­tu­nut Henna Auno etsi turhaan opasta, jonka avulla ker­toi­si asiasta lap­sil­leen – Lopulta ei aut­ta­nut muu kuin tehdä sel­lai­nen itse

23.11.2023 17:45
Tilaajille
Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Tarjolla poliittista vehkeilyä, seksiä ja sarkastista huumoria Napoleonin aikaan, joulunostalgiaa sekä valtasuhteita Egyptin aavikolla

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Tar­jol­la po­liit­tis­ta veh­kei­lyä, seksiä ja sar­kas­tis­ta huu­mo­ria Na­po­leo­nin aikaan, jou­lu­nos­tal­giaa sekä val­ta­suh­tei­ta Egyptin aa­vi­kol­la

23.11.2023 16:00
Tilaajille
Kemiläisiä pitkään aktivoinut ja sivistänyt Toivola-Luotola Setlementti täyttää 100 vuotta – nyt toiminnassa iso rooli on vanhusten palveluilla, monikulttuurisuustyöllä ja järjestötoiminnalla

Ke­mi­läi­siä pitkään ak­ti­voi­nut ja si­vis­tä­nyt Toi­vo­la-Luo­to­la Set­le­ment­ti täyttää 100 vuotta – nyt toi­min­nas­sa iso rooli on van­hus­ten pal­ve­luil­la, mo­ni­kult­tuu­ri­suus­työl­lä ja jär­jes­tö­toi­min­nal­la

23.11.2023 05:00
Tilaajille
11 metriä ja kolme vuotta – kärsivällisyyttä vaativat kuvakudokset ottavat kantaa ja kertovat tarinoita

11 metriä ja kolme vuotta – kär­si­väl­li­syyt­tä vaa­ti­vat ku­va­ku­dok­set ottavat kantaa ja ker­to­vat ta­ri­noi­ta

22.11.2023 17:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Saksanjuutalainen filosofi kulkee pohjoisessa ja tapaa matkalla kohti Oulua Samuli ja Jenny Paulaharjun

Kir­ja-ar­vio: Sak­san­juu­ta­lai­nen fi­lo­so­fi kulkee poh­joi­ses­sa ja tapaa mat­kal­la kohti Oulua Samuli ja Jenny Pau­la­har­jun

21.11.2023 17:30 1
Sirpa Kähkönen kertoo sukutarinansa myyttisen loistokkaasti

Sirpa Käh­kö­nen kertoo su­ku­ta­ri­nan­sa myyt­ti­sen lois­tok­kaas­ti

29.11.2023 16:09
Arvio: Yksin ja yhdessä viimeisellä rannalla – suorasukaista tunteiden myllerrystä Lapin ylioppilasteatterin uutuudessa

Arvio: Yksin ja yhdessä vii­mei­sel­lä ran­nal­la – suo­ra­su­kais­ta tun­tei­den myl­ler­rys­tä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin uu­tuu­des­sa

20.11.2023 15:00
Tilaajille
Klassisen kitarasankarin taidonnäyte – Kitaravirtuoosi Ismo Eskelinen loi resitaalikonsertillaan taidon ja tunteen taikapiirin

Klas­si­sen ki­ta­ra­san­ka­rin tai­don­näy­te – Ki­ta­ra­vir­tuoo­si Ismo Es­ke­li­nen loi re­si­taa­li­kon­ser­til­laan taidon ja tunteen tai­ka­pii­rin

20.11.2023 13:45
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Japanilaisen mestarin Poika ja haikara on klassikko on syntyessään,  Nälkäpelin esiosassa on paljon hyvää

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Ja­pa­ni­lai­sen mes­ta­rin Poika ja haikara on klas­sik­ko on syn­tyes­sään, Näl­kä­pe­lin esi­osas­sa on paljon hyvää

17.11.2023 15:00
Tilaajille
Arvio: Sebastian Fagerlund on kovassa nosteessa eikä syyttä, Lapin kamariorkesterin kantaesitykset loivat ikuisuuksien ääniä häkellyttävällä intensiteetillä

Arvio: Se­bas­tian Fa­ger­lund on kovassa nos­tees­sa eikä syyttä, Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­esi­tyk­set loivat ikui­suuk­sien ääniä hä­kel­lyt­tä­väl­lä in­ten­si­tee­til­lä

17.11.2023 12:06
Tilaajille