Kulttuuri

Päivän leffapoiminnat: Loman näköisessä toimintaelokuvassa ollaan aarrejahdissa paratiisisaarilla

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Loman nä­köi­ses­sä toi­min­ta­elo­ku­vas­sa ollaan aar­re­jah­dis­sa pa­ra­tii­si­saa­ril­la

07:00 0
Toisen kiusa saattaa olla toisen muusa – radiosarjan ensimmäisessä jaksossa valokuvataiteilija ja kriitikko kertovat, miksi linnut inspiroivat heitä

Toisen kiusa saattaa olla toisen muusa – ra­dio­sar­jan en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja ja krii­tik­ko ker­to­vat, miksi linnut ins­pi­roi­vat heitä

07:00 0
Arvio: Ei hullumpaa – hullumpaakin saisi olla

Arvio: Ei hul­lum­paa – hul­lum­paa­kin saisi olla

27.09.2020 16:04 0
Tilaajille

Arvio: Sei­ta­kuo­ro on­nis­tui syys­kon­ser­tis­saan

27.09.2020 16:03 0
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Tsek­ki­läi­nen kan­san­tans­si päi­hit­ti Mo­zar­tin – kvar­te­teil­la hyvin eri­lai­set tyylit

25.09.2020 18:10 0
Tilaajille
Elina Talvensaari muutti uuteen asuntoon ja löysi edesmenneen asukkaan elämästä dokumenttielokuvan ytimen

Elina Tal­ven­saa­ri muutti uuteen asun­toon ja löysi edes­men­neen asuk­kaan elä­mäs­tä do­ku­ment­ti­elo­ku­van ytimen

25.09.2020 17:22 0
Tilaajille
Miksi homous on luovuuden lähde, mutta lesbous ei?
Kolumni Ilari Tapio

Miksi homous on luo­vuu­den lähde, mutta lesbous ei?

25.09.2020 07:00 0
Arvio: Lost Boys seuraa rovaniemeläisnarkkareiden vaiheita Kaakkois-Aasiassa – jos Reindeerspottingin kohellus hymyilytti, jatko-osaa katsoessa ei naurata

Arvio: Lost Boys seuraa ro­va­nie­me­läis­nark­ka­rei­den vai­hei­ta Kaak­kois-Aa­sias­sa – jos Rein­deers­pot­tin­gin ko­hel­lus hy­myi­lyt­ti, jat­ko-osaa kat­soes­sa ei naurata

24.09.2020 19:22 0
Tilaajille
Juhlien kolkko päätös: Lost Boys on itsenäinen jatko-osa Rovaniemen huumeiden käyttäjistä kertovalle Reindeerspotting-elokuvalle

Juhlien kolkko päätös: Lost Boys on it­se­näi­nen jat­ko-osa Ro­va­nie­men huu­mei­den käyt­tä­jis­tä ker­to­val­le Rein­deers­pot­ting-elo­ku­val­le

24.09.2020 19:21 0
Tilaajille
Kuuntele 12. PopuLappi: Niillas Holmberg on saamelainen aktivisti ja monitaiteilija, joka viimeistelee ensimmäistä romaaniaan ja pitkän leffan kässäriä

Kuun­te­le 12. Po­pu­Lap­pi: Niillas Holm­berg on saa­me­lai­nen ak­ti­vis­ti ja mo­ni­tai­tei­li­ja, joka vii­meis­te­lee en­sim­mäis­tä ro­maa­niaan ja pitkän leffan käs­sä­riä

24.09.2020 13:11 0
Arvostelu: Kohtaamisia kasvojen kanssa

Ar­vos­te­lu: Koh­taa­mi­sia kas­vo­jen kanssa

23.09.2020 17:30 0
Tilaajille
Rovaniemellä kuvattu Aurora kahmi Jussi-ehdokkuuksia -katso kaikki ehdokkaat

Ro­va­nie­mel­lä kuvattu Aurora kahmi Jus­si-eh­dok­kuuk­sia -katso kaikki eh­dok­kaat

23.09.2020 11:56 0
Tilaajille
Kasvissyöjät älkööt vaivautuko – brittiläisten motoristikokkien ruokamatkalla tankataan runsaasti kermaa, sokeria ja lihaa

Kas­vis­syö­jät älkööt vai­vau­tu­ko – brit­ti­läis­ten mo­to­ris­ti­kok­kien ruo­ka­mat­kal­la tan­ka­taan run­saas­ti kermaa, sokeria ja lihaa

23.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Muualle muuttanut muuttuu itsekin – turkkilaisohjaajan draamassa väreilevät levottomuus ja ulkopuolisuus

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Muualle muut­ta­nut muuttuu itsekin – turk­ki­lais­oh­jaa­jan draa­mas­sa vä­rei­le­vät le­vot­to­muus ja ul­ko­puo­li­suus

23.09.2020 07:00 0
Elokuvajuhlien vaikutus näkyy Sodankylässä vuoden ympäri elokuvakasvatuksena – näin on myös poikkeusvuonna

Elo­ku­va­juh­lien vai­ku­tus näkyy So­dan­ky­läs­sä vuoden ympäri elo­ku­va­kas­va­tuk­se­na – näin on myös poik­keus­vuon­na

22.09.2020 17:40 0
Tilaajille
Dokumentti: Limamiehet tienaavat rahaa opettamalla pokaamaan naisia

Do­ku­ment­ti: Li­ma­mie­het tie­naa­vat rahaa opet­ta­mal­la po­kaa­maan naisia

22.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Raiskaus vaikuttaa moniin – kotimaisessa draamassa raiskaustapausta puidaan miesten näkökulmasta

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Rais­kaus vai­kut­taa moniin – ko­ti­mai­ses­sa draa­mas­sa rais­kaus­ta­paus­ta puidaan miesten nä­kö­kul­mas­ta

22.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Cruise tanssi samuraiden kanssa pitkässä seikkailudraamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Cruise tanssi sa­mu­rai­den kanssa pit­käs­sä seik­kai­lu­draa­mas­sa

21.09.2020 07:00 0
Arvostelu: Pyöreän pennin hinnalla

Ar­vos­te­lu: Pyöreän pennin hin­nal­la

20.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Mylläri ulvoo ja mieli tanssii Petri Kauppisen ohjaamassa musikaalissa

Mylläri ulvoo ja mieli tanssii Petri Kaup­pi­sen oh­jaa­mas­sa mu­si­kaa­lis­sa

20.09.2020 14:00 0
Tilaajille
Nuorena kuolleen rocktähden hautapaikka Isle of Wightilla on vaatimaton ja surullinen – Razzlen muistaa vielä moni, mutta kuka oli Nicholas Dingley?

Nuorena kuol­leen rock­täh­den hau­ta­paik­ka Isle of Wigh­til­la on vaa­ti­ma­ton ja su­rul­li­nen – Razzlen muistaa vielä moni, mutta kuka oli Ni­cho­las Ding­ley?

19.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Koreografi Carl Knif ohjaa Rimpparemmille teoksen, jonka lähtökohtana on kokeellinen novelli

Ko­reo­gra­fi Carl Knif ohjaa Rimp­pa­rem­mil­le teok­sen, jonka läh­tö­koh­ta­na on ko­keel­li­nen novelli

18.09.2020 20:00 0
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Kuu­si­ra­ti johti hymyllä ja ilolla

18.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Lapin äänimaisema-albumille kultaa luovan suunnittelun kilpailussa – kuuntele tästä, miltä kuulostavat laiduntava porotokka ja kenkien alla narskuva lumi

Lapin ää­ni­mai­se­ma-al­bu­mil­le kultaa luovan suun­nit­te­lun kil­pai­lus­sa – kuun­te­le tästä, miltä kuu­los­ta­vat lai­dun­ta­va po­ro­tok­ka ja kenkien alla nars­ku­va lumi

18.09.2020 09:41 0
Tilaajille
Kaunista mutta ahdistavaa ja pelottavaa – taiteellisia elementtejä hyödyntävä kauhumysteeri liukuu hiljalleen maagisuuden puolelle

Kau­nis­ta mutta ah­dis­ta­vaa ja pe­lot­ta­vaa – tai­teel­li­sia ele­ment­te­jä hyö­dyn­tä­vä kau­hu­mys­tee­ri liukuu hil­jal­leen maa­gi­suu­den puo­lel­le

18.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Arjen sankari joutuu ahtaalle tositapahtumiin perustuvassa draamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Arjen sankari joutuu ah­taal­le to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa

18.09.2020 07:00 0
Arvio: Antebellum-elokuvassa kidutaan valkoisen pahuuden lonkeroissa

Arvio: An­te­bel­lum-elo­ku­vas­sa ki­du­taan val­koi­sen pa­huu­den lon­ke­rois­sa

17.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Arvio: Charles Dickensin klassikkoromaanin uusfilmatisointi on valloittavan viehättävä, ja kunnianosoitus ikuisen optimismin vankkumattomalle voimalle

Arvio: Charles Dic­ken­sin klas­sik­ko­ro­maa­nin uus­fil­ma­ti­soin­ti on val­loit­ta­van vie­hät­tä­vä, ja kun­nian­osoi­tus ikuisen op­ti­mis­min vank­ku­mat­to­mal­le voi­mal­le

17.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Maahisblues soi sittenkin Pyhällä jo viikonvaihteessa

Maa­his­blues soi sit­ten­kin Pyhällä jo vii­kon­vaih­tees­sa

17.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Panimomestarin tarina saatiin talteen – Tornion oluen menestyksen jäänteet kuvattiin puretussa panimossa viime hetkillä.

Pa­ni­mo­mes­ta­rin tarina saatiin talteen – Tornion oluen me­nes­tyk­sen jään­teet ku­vat­tiin pu­re­tus­sa pa­ni­mos­sa viime het­kil­lä.

17.09.2020 18:00 0
Tilaajille