Lapsiperheet: Tervola maksaa Lapin muh­kein­ta vau­va­ra­haa, neljä lap­pi­lais­kun­taa ko­sis­ke­lee lap­si­per­hei­tä mak­sut­to­mal­la päi­vä­hoi­dol­la

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Kolumni: Timo Soini ki­roai­si myös vihreän siir­ty­män

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kulttuuri

Elokuva-arvio: Jason Statham astuu kehiin, kun kaivataan kovanaamaa – uusi agenttiseikkailu viihdyttää, muttei lähde lentoon
Tilaajille

Elo­ku­va-ar­vio: Jason Statham astuu kehiin, kun kai­va­taan ko­va­naa­maa – uusi agent­ti­seik­kai­lu viih­dyt­tää, muttei lähde lentoon

03.02.2023 18:30
Yhdessä koottu – Sarjamaisen kerronnan inspiroima Ding Dong -näyttely esittelee nykytaidetta Rovaniemen taidemuseossa

Yhdessä koottu – ­Sar­ja­mai­sen ker­ron­nan ins­pi­roi­ma Ding Dong -näyt­te­ly esit­te­lee ny­ky­tai­det­ta Ro­va­nie­men tai­de­mu­seos­sa

03.02.2023 17:34
Tilaajille
Elokuva-arvio: Lasse-sarja paranee kertaheitolla pikkuveli Håkanin astuessa pääosaan

Elo­ku­va-ar­vio: Las­se-sar­ja paranee ker­ta­hei­tol­la pik­ku­ve­li Håkanin as­tues­sa pää­osaan

03.02.2023 15:45
Tilaajille
Konserttiarvio: Lapin Sotilassoittokunnan kapellimestarin Jarkko Aaltosen sovitus Gustav Holstin Planeetoista oli onnistunut ja sävykäs kokonaiselämys

Kon­sert­tiar­vio: Lapin So­ti­las­soit­to­kun­nan ka­pel­li­mes­ta­rin Jarkko Aal­to­sen sovitus Gustav Holstin Pla­nee­tois­ta oli on­nis­tu­nut ja sävykäs ko­ko­nais­elä­mys

03.02.2023 15:24
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kun kaveri kieltäytyy lähtemästä oluelle, syttyy kahden miehen välinen sisällissota

Elo­ku­va-ar­vio: Kun kaveri kiel­täy­tyy läh­te­mäs­tä oluel­le, syttyy kahden miehen välinen si­säl­lis­so­ta

03.02.2023 09:09
Tilaajille
Star Wars -elokuva sytytti kirjailijan-kipinän – Sarjakuvien ja elokuvien ahmijasta Elina Pitkäkankaasta puhkesi tarinoiden kertoja, jonka kuudes romaani on jo viimeistelyvaiheessa

Star Wars -e­lo­ku­va sytytti kir­jai­li­jan-ki­pi­nän – ­Sar­ja­ku­vien ja elo­ku­vien ah­mi­jas­ta Elina Pit­kä­kan­kaas­ta puhkesi ta­ri­noi­den ker­to­ja, jonka kuudes romaani on jo vii­meis­te­ly­vai­hees­sa

02.02.2023 17:50
Tilaajille
Noomi Rapace on Lapissa kuvattavan suursarjan tähti

Noomi Rapace on Lapissa ku­vat­ta­van suur­sar­jan tähti

02.02.2023 14:58
Lapin kamariorkesteri saa kosketinsoittajan – orkesterissa nyt yhteensä 19 muusikon vakanssia

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri saa kos­ke­tin­soit­ta­jan – or­kes­te­ris­sa nyt yh­teen­sä 19 muu­si­kon va­kans­sia

02.02.2023 12:25
Tilaajille
Kirja-arvio: Tommi Saarelan kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi Kassu Halosen elämää.

Kir­ja-ar­vio: Tommi Saa­re­lan kir­jas­sa käydään yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti läpi Kassu Halosen elämää.

02.02.2023 10:05
Levyarvio: Iskelmärockilla arktisen synkistelyn kaanoniin – Rokujen nimikkoalbumilla Veli-Rekka Ollilasta on kehkeytymässä suvereeni lappilainen synkistelijä

Le­vyar­vio: Is­kel­mä­roc­kil­la ark­ti­sen syn­kis­te­lyn kaa­no­niin – Rokujen ni­mik­ko­al­bu­mil­la Ve­li-Rek­ka Ol­li­las­ta on keh­key­ty­mäs­sä su­ve­ree­ni lap­pi­lai­nen syn­kis­te­li­jä

01.02.2023 15:00
Tilaajille
Vahvoja tarinoita ja paikallista elämää – Lappi-kirjallisuuspalkinnosta kisaa kuusi teosta

Vahvoja ta­ri­noi­ta ja pai­kal­lis­ta elämää – Lap­pi-kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kisaa kuusi teosta

01.02.2023 09:00
Tilaajille
Unohtumaton satumetsän valloitus — Lapin ylioppilasteatterin suurmusikaali on voimannäyttö, josta puhutaan pitkään

Unoh­tu­ma­ton sa­tu­met­sän val­loi­tus — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin suur­mu­si­kaa­li on voi­man­näyt­tö, josta pu­hu­taan pitkään

31.01.2023 16:20 1
Tilaajille
Arvio: Perhe pitää pelastaa Anna-Maria Eilitän toisessakin romaanissa

Arvio: Perhe pitää pe­las­taa An­na-Ma­ria Eilitän toi­ses­sa­kin ro­maa­nis­sa

31.01.2023 15:12
Tilaajille
Kirja-arvio: Niillas Holmbergin esikoisromaani vavahduttaa kypsyydellään – Halla Helle imaisee suoraan kollektiivisen piilotajunnan syövereihin

Kir­ja-ar­vio: Niillas Holm­ber­gin esi­kois­ro­maa­ni va­vah­dut­taa kyp­syy­del­lään – Halla Helle imaisee suoraan kol­lek­tii­vi­sen pii­lo­ta­jun­nan syö­ve­rei­hin

31.01.2023 15:08
Tilaajille
Lumi- ja ympäristötaidetapahtuma järjestetään ensi kertaa Rovaniemellä – festivaaleilla kansainvälinen lumenveistokilpailu

Lumi- ja ym­pä­ris­tö­tai­de­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään ensi kertaa Ro­va­nie­mel­lä – fes­ti­vaa­leil­la kan­sain­vä­li­nen lu­men­veis­to­kil­pai­lu

31.01.2023 12:55
Tilaajille
Arvio: Iiro Rantalan mielikuvitusmatka Venetsiaan sai Lapin kamariorkesterin kantaesityksessä genrerajat iloisesti ylittävän viihdyttävän sekoituksen

Arvio: Iiro Ran­ta­lan mie­li­ku­vi­tus­mat­ka Ve­net­siaan sai Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­esi­tyk­ses­sä gen­re­ra­jat iloi­ses­ti ylit­tä­vän viih­dyt­tä­vän se­koi­tuk­sen

30.01.2023 10:36
Tilaajille
Skábmagovat-elokuvafestivaalin näytöksillä oli yli 2 600 katsojaa – tapahtuma jatkuu verkossa Saamen kansallispäivään asti

Skáb­ma­go­vat-elo­ku­va­fes­ti­vaa­lin näy­tök­sil­lä oli yli 2 600 kat­so­jaa – ta­pah­tu­ma jatkuu ver­kos­sa Saamen kan­sal­lis­päi­vään asti

30.01.2023 08:45
Tilaajille
Meri-Lapin jousikvartetti hakee neljättä soittajaa – juhlavuosi alkaa kansainvälisien vieraiden konserteilla

Me­ri-La­pin jou­si­kvar­tet­ti hakee nel­jät­tä soit­ta­jaa – juh­la­vuo­si alkaa kan­sain­vä­li­sien vie­rai­den kon­ser­teil­la

29.01.2023 15:00
Tilaajille
"Yksi taiteen tehtävistä on hieman häiritä" – taiteilija Kalervo Palsaa muistelevat nykytaideteokset ovat nyt esillä Rovaniemen taidemuseolla

"Yksi taiteen teh­tä­vis­tä on hieman häi­ri­tä" – tai­tei­li­ja Kalervo Palsaa muis­te­le­vat ny­ky­tai­de­teok­set ovat nyt esillä Ro­va­nie­men tai­de­mu­seol­la

27.01.2023 17:30 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Jalmari Helanderin Sisu ei yritäkään olla muuta kuin suoraviivaista ja näyttävää toimintaviihdettä

Elo­ku­va-ar­vio: Jalmari He­lan­de­rin Sisu ei yri­tä­kään olla muuta kuin suo­ra­vii­vais­ta ja näyt­tä­vää toi­min­ta­viih­det­tä

26.01.2023 15:10
Tilaajille
Poliitikko päätyy kiipeliin uudessa brittisarjassa

Po­lii­tik­ko päätyy kii­pe­liin uudessa brit­ti­sar­jas­sa

26.01.2023 12:00
Tilaajille
Jälleennäkemisiä ja ravisuttavia dokumentteja – Skábmagovat kokoaa elokuvien ystävät Inariin

Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja ra­vi­sut­ta­via do­ku­ment­te­ja – Skáb­ma­go­vat kokoaa elo­ku­vien ystävät Inariin

25.01.2023 17:20 1
Tilaajille
Poppi ja rokki jammattiin Suomeen Tornion kautta – Arto Junttilan dokumentti sukeltaa rajakaupungin musiikkiin vuodesta 1925 alkaen punkin nousuun saakka

Poppi ja rokki jam­mat­tiin Suomeen Tornion kautta – Arto Junt­ti­lan do­ku­ment­ti su­kel­taa ra­ja­kau­pun­gin mu­siik­kiin vuo­des­ta 1925 alkaen punkin nousuun saakka

24.01.2023 17:30 2
Tilaajille
Kuka murhasi käsikirjoittajan? Kassilan tiistai-illan jännäri tuntuu paremmalta kuin 1990-luvulla

Kuka murhasi kä­si­kir­joit­ta­jan? Kas­si­lan tiis­tai-il­lan jännäri tuntuu pa­rem­mal­ta kuin 1990-lu­vul­la

24.01.2023 14:04
Tilaajille
Nuoren pojan surun sävyttämä kasvutarina – Lappilaisen Hannu Paloniemen esikoisteos piirtää ajankuvaa teollistuvasta rajaseudusta

Nuoren pojan surun sä­vyt­tä­mä kas­vu­ta­ri­na – Lap­pi­lai­sen Hannu Pa­lo­nie­men esi­kois­teos piirtää ajan­ku­vaa teol­lis­tu­vas­ta ra­ja­seu­dus­ta

23.01.2023 17:30
Tilaajille
Teatterin kotipesä työn alla – Kemin teatterin väki tekee kevään esityksiä evakkotiloissa

Teat­te­rin ko­ti­pe­sä työn alla – Kemin teat­te­rin väki tekee kevään esi­tyk­siä evak­ko­ti­lois­sa

20.01.2023 17:51
Tilaajille
Dokumenttielokuva Revontulten räppäri kertoo saamelaismuusikko Mihkku Laitin matkasta kohti musiikkiunelmia

Do­ku­ment­ti­elo­ku­va Re­von­tul­ten räppäri kertoo saa­me­lais­muu­sik­ko Mihkku Laitin mat­kas­ta kohti mu­siik­ki­unel­mia

20.01.2023 13:08
Tilaajille
Näyttelyarvio: Sankareita ja marttyyreja – Sanna Haimila etsii teoksissaan kipukohtia

Näyt­te­lyar­vio: San­ka­rei­ta ja mart­tyy­re­ja – Sanna Haimila etsii teok­sis­saan ki­pu­koh­tia

20.01.2023 11:01
Tilaajille
Kirja-arvio: Älykköperheen vesat sanailevat moniulotteisesti kirjeiden välityksellä

Kir­ja-ar­vio: Älyk­kö­per­heen vesat sa­nai­le­vat mo­ni­ulot­tei­ses­ti kir­jei­den vä­li­tyk­sel­lä

19.01.2023 15:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Avaruus tilassa – Galleria Värinän näyttelyteemassa pyritään pureutumaan taiteen itseisarvoon

Näyt­te­lyar­vio: Avaruus tilassa – Gal­le­ria Värinän näyt­te­ly­tee­mas­sa py­ri­tään pu­reu­tu­maan taiteen it­seis­ar­voon

19.01.2023 10:55
Tilaajille