Kulttuuri

Talking Pave Maijanen Youtubessa
Tilaajille

Talking Pave Mai­ja­nen You­tu­bes­sa

07:00
Arvostelu: Luonto yksilöllisenä kokemuksena

Ar­vos­te­lu: Luonto yk­si­löl­li­se­nä ko­ke­muk­se­na

06:30
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kansien välissä neurooseja, fobioita ja muuta inhimillistä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kansien välissä neu­roo­se­ja, fo­bioi­ta ja muuta in­hi­mil­lis­tä

06:00
Tilaajille
Aino Kurki on Lapin kamariorkesterin uusi intendentti

Aino Kurki on Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin uusi in­ten­dent­ti

11.05.2021 18:13 1
Tilaajille
Skimbagirls, kotimainen komedia kuvattiin Lapissa

Skim­ba­girls, ko­ti­mai­nen komedia ku­vat­tiin Lapissa

11.05.2021 06:30
Tilaajille
Outi Tarkiainen on menestynyt säveltäjä, joka ei ole tehnyt valintaa perheen ja uran välillä

Outi Tar­kiai­nen on me­nes­ty­nyt sä­vel­tä­jä, joka ei ole tehnyt va­lin­taa perheen ja uran välillä

10.05.2021 17:00 1
Tilaajille
"Mitä paremmin tuntee luontoa ja sen ilmiöitä, sitä paremmin luontokuvia pystyy ottamaan", sanoo palkittu luontokuvaaja Hannu Hautala

"Mitä pa­rem­min tuntee luontoa ja sen il­miöi­tä, sitä pa­rem­min luon­to­ku­via pystyy ot­ta­maan", sanoo pal­kit­tu luon­to­ku­vaa­ja Hannu Hautala

10.05.2021 17:00
Näytelmäarvio: Unelmakesä rosvojen rennossa seurassa

Näy­tel­mäar­vio: Unel­ma­ke­sä ros­vo­jen ren­nos­sa seu­ras­sa

09.05.2021 15:00
Tilaajille
Näytelmäarvio: Iloinen kokoelma isoja asioita

Näy­tel­mäar­vio: Iloinen ko­koel­ma isoja asioita

08.05.2021 17:18
Tilaajille
Onko Banksyn taide roskaa Mäntän Serlachius-museossa?

Onko Banksyn taide roskaa Mäntän Ser­lac­hius-mu­seos­sa?

07.05.2021 19:23
Tilaajille
Kosmisessa puutarhassa vallitsee japanilainen ja tornionlaaksolainen välitila

Kos­mi­ses­sa puu­tar­has­sa val­lit­see ja­pa­ni­lai­nen ja tor­nion­laak­so­lai­nen vä­li­ti­la

07.05.2021 17:00
Tilaajille
Tittamari Marttinen Joenpellon residenssiin

Tit­ta­ma­ri Mart­ti­nen Joen­pel­lon re­si­dens­siin

07.05.2021 16:48
Tilaajille
Tanssi, valokuvahanke, siika ja podcast saivat Tornionlaakson neuvoston kulttuuristipendit

Tanssi, va­lo­ku­va­han­ke, siika ja podcast saivat Tor­nion­laak­son neu­vos­ton kult­tuu­ri­sti­pen­dit

07.05.2021 14:11
Tilaajille
Keramiikan koko kirjoon pääsee tutustumaan Korundin poikkeuksellisessa näyttelyssä

Ke­ra­mii­kan koko kirjoon pääsee tu­tus­tu­maan Ko­run­din poik­keuk­sel­li­ses­sa näyt­te­lys­sä

07.05.2021 08:01
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Omaa tietään kulkeva runoilija

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Omaa tietään kulkeva ru­noi­li­ja

06.05.2021 20:33
Tilaajille
Arvostelu: Mustia farkkutakkeja ja jäätynyttä pussikaljaa

Ar­vos­te­lu: Mustia fark­ku­tak­ke­ja ja jää­ty­nyt­tä pus­si­kal­jaa

06.05.2021 20:19
Tilaajille
Blind Channel matkaa lähipäivinä Euroviisuihin Hollannin Rotterdamiin: "Bändi on täydessä iskussa"

Blind Channel matkaa lä­hi­päi­vi­nä Eu­ro­vii­sui­hin Hol­lan­nin Rot­ter­da­miin: "Bändi on täy­des­sä is­kus­sa"

06.05.2021 12:38
Tilaajille
Kari Lunnas on kuollut

Kari Lunnas on kuollut

05.05.2021 15:21
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Pala sydäntä jäi Ukrainaan

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pala sydäntä jäi Uk­rai­naan

04.05.2021 19:51
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Rakkausrunoja Meänmaalle

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Rak­kaus­ru­no­ja Meän­maal­le

04.05.2021 19:50
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Vaara hengittää sittenkin

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Vaara hen­git­tää sit­ten­kin

03.05.2021 19:00
Tilaajille

Jus­si-eh­dok­kuu­det jul­kais­tiin – Mukana lap­pi­lai­sia elo­ku­via

03.05.2021 16:25
Tilaajille
Vanhan talon ullakolta pelastetut negatiivit elävät nyt dokumenttielokuvassa: Matti Körkön vanhat valokuvat kertovat tarinan ystävyksistä Nätistä ja Matista

Vanhan talon ul­la­kol­ta pe­las­te­tut ne­ga­tii­vit elävät nyt do­ku­ment­tie­lo­ku­vas­sa: Matti Körkön vanhat va­lo­ku­vat ker­to­vat tarinan ys­tä­vyk­sis­tä Nätistä ja Matista

02.05.2021 19:37 1
Tilaajille
Suomella on selkeä viesti Euroopalle: näyttäkää keskisormea ja örveltäkää kännissä – joillekin maille Euroviisut on tärkeän inhimillisen sanottavan paikka

Suo­mel­la on selkeä viesti Eu­roo­pal­le: näyt­tä­kää kes­ki­sor­mea ja ör­vel­tä­kää kän­nis­sä – joil­le­kin maille Eu­ro­vii­sut on tärkeän in­hi­mil­li­sen sa­not­ta­van paikka

01.05.2021 18:30
Tilaajille
Sodankylän elokuvafestivaalit vietetään jälleen ruudun ääressä – Myös Yle Teema osallistuu esittämällä Sodiksen parhaita

So­dan­ky­län elo­ku­va­fes­ti­vaa­lit vie­te­tään jälleen ruudun ääressä – Myös Yle Teema osal­lis­tuu esit­tä­mäl­lä So­dik­sen par­hai­ta

29.04.2021 19:45
Tilaajille
Arvostelu: Siipensä polttanut Pegasus

Ar­vos­te­lu: Sii­pen­sä polt­ta­nut Pegasus

29.04.2021 19:41
Tilaajille
"Olen nähnyt, mitä köyhyys tekee ihmiselle" –  Kirjailija Susanna Alakoski työsti pitkään "Suomi-kirjaansa", josta syntyi neliosainen työläissuvun naisten tarina

"Olen nähnyt, mitä köyhyys tekee ih­mi­sel­le" – Kir­jai­li­ja Susanna Ala­kos­ki työsti pitkään "Suo­mi-kir­jaan­sa", josta syntyi ne­li­osai­nen työ­läis­su­vun naisten tarina

28.04.2021 17:20
Tilaajille
Arvostelu: Kaksi kamarierää toiveklassikoita

Ar­vos­te­lu: Kaksi ka­ma­ri­erää toi­ve­klas­si­koi­ta

28.04.2021 17:18
Tilaajille
Arvostelu: Koskettimista kaiverrettu esikoinen

Ar­vos­te­lu: Kos­ket­ti­mis­ta kai­ver­ret­tu esi­koi­nen

27.04.2021 20:03
Tilaajille
Paula Präktigin esikoisalbumin soolopianoteokset maalavat miniatyyrimäisiä tuokiokuvia

Paula Präk­ti­gin esi­kois­al­bu­min soo­lo­pia­no­teok­set maa­la­vat mi­nia­tyy­ri­mäi­siä tuo­kio­ku­via

27.04.2021 20:00 2
Tilaajille