ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Lapin aluevaltuusto
Aluevaalien ääniharava ja "Länskän" puolustaja Juha Berg loikkaa keskustasta sitoutumattomiin

Alue­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va ja "Läns­kän" puo­lus­ta­ja Juha Berg loikkaa kes­kus­tas­ta si­tou­tu­mat­to­miin

21.11.2022 16:07 7
Tilaajille
Lappiin tulee sote-palvelujen aluejako, mutta nyt pitäisi keksiä, mitä se tarkoittaa – "Ei voi piirtää kartalle tyhjiä laatikoita"

Lappiin tulee so­te-pal­ve­lu­jen alue­ja­ko, mutta nyt pitäisi keksiä, mitä se tar­koit­taa – "Ei voi piirtää kar­tal­le tyhjiä laa­ti­koi­ta"

07.06.2022 18:14 6
Tilaajille
Nyt se varmistui: Lappi jaetaan kuntanaapurusten muodostamiin lähipalvelualueisiin – rajat yhä auki

Nyt se var­mis­tui: Lappi jaetaan kun­ta­naa­pu­rus­ten muo­dos­ta­miin lä­hi­pal­ve­lu­aluei­siin – rajat yhä auki

06.06.2022 19:38 10
Tilaajille
Kiire, kiire, kiire, kesken, kesken, kesken – jos olisin aluevaltuutettu, tukehtuisin
Kolumni

Kiire, kiire, kiire, kesken, kesken, kesken – jos olisin alue­val­tuu­tet­tu, tu­keh­tui­sin

25.05.2022 06:00 1
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueelle valmistellaan aluejakoa, mutta kartalle voi tehdä vasta arvailuja – "En ole keksinyt, mikä olisi parempi malli"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le val­mis­tel­laan alue­ja­koa, mutta kar­tal­le voi tehdä vasta ar­vai­lu­ja – "En ole kek­si­nyt, mikä olisi parempi malli"

19.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Hyvinvointialueen johtoon valittiin asiaosaaja – Markus Lohi joutuu valmistautumaan kevään vaalikamppailuun
Kolumni

Hy­vin­voin­ti­alueen johtoon va­lit­tiin asia­osaa­ja – Markus Lohi joutuu val­mis­tau­tu­maan kevään vaa­li­kamp­pai­luun

04.05.2022 06:50 3
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen johtajaksi valittiin Jari Jokela – voitti Markus Lohen kahdella äänellä

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jak­si va­lit­tiin Jari Jokela – voitti Markus Lohen kah­del­la äänellä

02.05.2022 13:54 60
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen valtuusto päättää hyvinvointialueen johtajasta juuri alkaneessa kokouksessa – voit seurata kokousta tämän jutun kautta

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen val­tuus­to päättää hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jas­ta juuri al­ka­nees­sa ko­kouk­ses­sa – voit seurata ko­kous­ta tämän jutun kautta

02.05.2022 06:15 8
Tilaajille
Markus Lohi vai Jari Jokela? – kaksi nostettiin kärkeen hyvinvointialueen johtajahaussa, palkaksi 14 500 euroa

Markus Lohi vai Jari Jokela? – kaksi nos­tet­tiin kärkeen hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­ja­haus­sa, pal­kak­si 14 500 euroa

28.04.2022 10:16 57
Tilaajille
Lapin aluevaltuutettujen taustat ovat töhryprotestia ja ylinopeutta vaille puhtaat  – yhden valtuutetun taannoiset syytteet kaatuivat, valtio maksoi korvaukset

Lapin alue­val­tuu­tet­tu­jen taustat ovat töh­ryp­ro­tes­tia ja yli­no­peut­ta vaille puhtaat  – yhden val­tuu­te­tun taan­noi­set syyt­teet kaa­tui­vat, valtio maksoi kor­vauk­set

20.04.2022 08:40 4
Tilaajille
Päivi Alanne-Kunnari Rovaniemen kaupunginhallitukseen Raija Kerättären tilalle

Päivi Alan­ne-Kun­na­ri Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen Raija Ke­rät­tä­ren tilalle

14.04.2022 15:25 3
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue on ainakin 7616 henkilön työpaikka

Lapin hy­vin­voin­ti­alue on ainakin 7616 hen­ki­lön työ­paik­ka

31.03.2022 17:52 1
Tilaajille
Kuntaministeri: Saamen kielen lautakunnan kielitaitovaatimus pitänee ratkaista oikeudessa, nyt kokouksiin on järjestettävä tulkkaus

Kun­ta­mi­nis­te­ri: Saamen kielen lau­ta­kun­nan kie­li­tai­to­vaa­ti­mus pitänee rat­kais­ta oi­keu­des­sa, nyt ko­kouk­siin on jär­jes­tet­tä­vä tulk­kaus

31.03.2022 17:36 3
Tilaajille
Jari Jokela hakee hyvinvointialueen johtajaksi – haastaa kisaan aiemmin ilmoittautuneen Markus Lohen

Jari Jokela hakee hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jak­si – haastaa kisaan aiemmin il­moit­tau­tu­neen Markus Lohen

25.03.2022 16:53 30
Tilaajille
Hyvinvointialuetta kootaan, mutta mikä ihme on hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta?
Kolumni

Hy­vin­voin­ti­aluet­ta koo­taan, mutta mikä ihme on hy­vin­voin­ti- ja yh­dys­pin­ta­lau­ta­kun­ta?

14.03.2022 20:00 8
Tilaajille
Lapin aluevaltuutetuilla on edessään iso näytön paikka – aikaa aluehallinnon rakentamiselle on vähän ja tavoitteet ovat kivikovat
Pääkirjoitus

Lapin alue­val­tuu­te­tuil­la on edes­sään iso näytön paikka – aikaa alue­hal­lin­non ra­ken­ta­mi­sel­le on vähän ja ta­voit­teet ovat ki­vi­ko­vat

02.03.2022 20:00
Tilaajille
Myös vihreät protestoivat Lapin hyvinvointialueen luottamuspaikkojen jakoa

Myös vihreät pro­tes­toi­vat Lapin hy­vin­voin­ti­alueen luot­ta­mus­paik­ko­jen jakoa

25.02.2022 20:46 5
Tilaajille
Jari Jokelaa ehdotetaan hyvinvointialueen ensimmäiseksi johtajaksi – toimisi tehtävässä, kunnes virka saadaan hakuun ja täytettyä

Jari Jokelaa eh­do­te­taan hy­vin­voin­ti­alueen en­sim­mäi­sek­si joh­ta­jak­si – toimisi teh­tä­väs­sä, kunnes virka saadaan hakuun ja täy­tet­tyä

25.02.2022 06:55 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka puhuisi las­ten­suo­je­lus­ta?

16.02.2022 05:00
Tilaajille
Saamelaiskäräjät pettyi saamen kielen lautakunnan jäsenvalintaan – "Hyvinvointialueen puolueet ovat yksipuolisesti päättäneet saamen kielen lautakunnan kokoonpanosta"

Saa­me­lais­kä­rä­jät pettyi saamen kielen lau­ta­kun­nan jä­sen­va­lin­taan – "Hy­vin­voin­tia­lueen puo­lueet ovat yk­si­puo­li­ses­ti päät­tä­neet saamen kielen lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­nos­ta"

15.02.2022 16:45 6
Tilaajille