Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lapin aluevaltuusto
Kommentti: Kiire voi johtaa paniikkiratkaisuihin Lapin hyvinvointialueen säästösavotassa
Kolumni

Kom­ment­ti: Kiire voi johtaa pa­niik­ki­rat­kai­sui­hin Lapin hy­vin­voin­tia­lueen sääs­tö­sa­vo­tas­sa

20.02.2024 20:14 21
Tilaajille
Näin aluevaltuutetut äänestivät Kemin synnytysten lopettamisesta – katso, ketkä olivat puolesta ja ketkä vastaan

Näin alue­val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät Kemin syn­ny­tys­ten lo­pet­ta­mi­ses­ta – katso, ketkä olivat puo­les­ta ja ketkä vastaan

20.02.2024 09:59 39
Tilaajille
Lapin synnytykset voidaan keskittää Rovaniemelle osana hyvinvointialueen sopeuttamisohjelmaa – aluevaltuusto päätti asiasta äänin 31-28

Lapin syn­ny­tyk­set voidaan kes­kit­tää Ro­va­nie­mel­le osana hy­vin­voin­tia­lueen so­peut­ta­mi­soh­jel­maa – alue­val­tuus­to päätti asiasta äänin 31-28

19.02.2024 12:17 63
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen valtuusto äänesti asiakasmaksuista – investointiohjelma ei välttämättä toteudu, jos alijäämiä ei saada katettua

Lapin hy­vin­voin­tia­lueen val­tuus­to äänesti asia­kas­mak­suis­ta – in­ves­toin­tioh­jel­ma ei vält­tä­mät­tä to­teu­du, jos ali­jää­miä ei saada ka­tet­tua

18.12.2023 19:45 16
Tilaajille
Länskän kohtalon ratkaissut kokous osoitti, että historian tylsimmissä vaaleissa valittiin liuta päättäjiä, joilla on todellista valtaa
Kolumni

Länskän koh­ta­lon rat­kais­sut kokous osoit­ti, että his­to­rian tyl­sim­mis­sä vaa­leis­sa va­lit­tiin liuta päät­tä­jiä, joilla on to­del­lis­ta valtaa

30.10.2023 05:00 4
Perussuomalaisten Lapin piiri usean kokouksen multitaskauksesta: "Ei hyväksyttävää toimintaa"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Lapin piiri usean ko­kouk­sen mul­ti­tas­kauk­ses­ta: "Ei hy­väk­syt­tä­vää toi­min­taa"

28.10.2023 16:00 11
Tilaajille
Multitaskausta ja kokousshoppailua – etäkokoukset ovat synnyttäneet politiikkaan ilmiön, josta saatiin Rovaniemellä jälleen uusi esimerkki

Mul­ti­tas­kaus­ta ja ko­kouss­hop­pai­lua – etä­ko­kouk­set ovat syn­nyt­tä­neet po­li­tiik­kaan ilmiön, josta saatiin Ro­va­nie­mel­lä jälleen uusi esi­merk­ki

28.10.2023 09:57 34
Tilaajille
Keskusta jakautui, perussuomalaisilta vahva tuki Mehiläis-sopimukselle – Sara Seppänen muutti kantaansa alle viikossa

Kes­kus­ta ja­kau­tui, pe­rus­suo­ma­lai­sil­ta vahva tuki Me­hi­läis-so­pi­muk­sel­le – Sara Sep­pä­nen muutti kan­taan­sa alle vii­kos­sa

25.10.2023 09:40 20
Tilaajille
Mitä äärimmäisen tiukasta Mehiläis-päätöksestä seuraa? – Kokosimme yhteen keskeisimmät kohdat

Mitä ää­rim­mäi­sen tiu­kas­ta Me­hi­läis-pää­tök­ses­tä seuraa? – Ko­ko­sim­me yhteen kes­kei­sim­mät kohdat

24.10.2023 13:50 13
Tilaajille
"Demokratia on puhunut ja sillä mennään" – näin Lapin aluevaltuutetut kommentoivat tiukkaa äänestystä

"De­mok­ra­tia on puhunut ja sillä men­nään" – näin Lapin alue­val­tuu­te­tut kom­men­toi­vat tiukkaa ää­nes­tys­tä

23.10.2023 20:48 13
Tilaajille
Äänestyksestä tuli trilleri: aluevaltuusto päätti jatkaa Mehiläis-ulkoistusta äänin 30–29 – näin valtuutetut äänestivät

Ää­nes­tyk­ses­tä tuli tril­le­ri: alue­val­tuus­to päätti jatkaa Me­hi­läis-ul­kois­tus­ta äänin 30–29 – näin val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät

23.10.2023 20:22 48
Tilaajille
"Lappia tulee yhdistää ja vahvistaa - ei repiä" – Meri-Lapin kaupunginjohtajat vetoavat alueen asukkaiden terveyspalveluiden puolesta aluevaltuustoon

"Lappia tulee yh­dis­tää ja vah­vis­taa - ei repiä" – Me­ri-La­pin kau­pun­gin­joh­ta­jat ve­toa­vat alueen asuk­kai­den ter­veys­pal­ve­lui­den puo­les­ta alue­val­tuus­toon

20.10.2023 17:46 10
Tilaajille
Aluevaltuutetut pääsevät päättämään Mehiläis-ulkoistuksesta ilman ryhmäkuria

Alue­val­tuu­te­tut pää­se­vät päät­tä­mään Me­hi­läis-ul­kois­tuk­ses­ta ilman ryh­mä­ku­ria

19.10.2023 17:49 14
Tilaajille
Paavo Väyrynen jättää Lapin aluevaltuuston – muutti Helsinkiin

Paavo Väy­ry­nen jättää Lapin alue­val­tuus­ton – muutti Hel­sin­kiin

05.10.2023 15:28 16
Tilaajille
Aluevaltuusto löi lukkoon sotepalvelujen asiakasmaksut – maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille ja pitkäaikaistyöttömät maksutta lääkärin vastaanotolle

Alue­val­tuus­to löi lukkoon so­te­pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut – mak­su­ton ehkäisy alle 25-vuo­tiail­le ja pit­käai­kais­työt­tö­mät mak­sut­ta lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le

06.02.2023 18:58 4
Tilaajille
Lapin aluevaltuusto päätti yhtenäistää omaishoidon tukea laskemalla sitä Keminmaassa ja Inarissa

Lapin alue­val­tuus­to päätti yh­te­näis­tää omais­hoi­don tukea las­ke­mal­la sitä Ke­min­maas­sa ja Ina­ris­sa

19.12.2022 19:37 7
Tilaajille
Lappilaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin kuluu 5 700 euroa per asukas – se on paljon, ja hyvinvointialue aloittaakin tekemällä ison tappion

Lap­pi­lais­ten so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin kuluu 5 700 euroa per asukas – se on paljon, ja hy­vin­voin­tia­lue aloit­taa­kin te­ke­mäl­lä ison tappion

09.12.2022 16:30 15
Tilaajille
Aluevaalien ääniharava ja "Länskän" puolustaja Juha Berg loikkaa keskustasta sitoutumattomiin

Alue­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va ja "Läns­kän" puo­lus­ta­ja Juha Berg loikkaa kes­kus­tas­ta si­tou­tu­mat­to­miin

21.11.2022 16:07 7
Tilaajille
Lappiin tulee sote-palvelujen aluejako, mutta nyt pitäisi keksiä, mitä se tarkoittaa – "Ei voi piirtää kartalle tyhjiä laatikoita"

Lappiin tulee so­te-pal­ve­lu­jen alue­ja­ko, mutta nyt pitäisi keksiä, mitä se tar­koit­taa – "Ei voi piirtää kar­tal­le tyhjiä laa­ti­koi­ta"

07.06.2022 18:14 6
Tilaajille
Nyt se varmistui: Lappi jaetaan kuntanaapurusten muodostamiin lähipalvelualueisiin – rajat yhä auki

Nyt se var­mis­tui: Lappi jaetaan kun­ta­naa­pu­rus­ten muo­dos­ta­miin lä­hi­pal­ve­lua­luei­siin – rajat yhä auki

06.06.2022 19:38 10
Tilaajille