Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Kesän matkailu-uutuuksia ja elämyksiä Oulun seudulla – Rentoudu koskien kuohuissa ja meren äärellä, hurvittele lasten kanssa Vauhtipuistossa ja yövy yllätyksellisessä ympäristössä
Mainos VisitOulu

Kesän mat­kai­lu-uu­tuuk­sia ja elä­myk­siä Oulun seu­dul­la – Ren­tou­du koskien kuo­huis­sa ja meren ää­rel­lä, hur­vit­te­le lasten kanssa Vauh­ti­puis­tos­sa ja yövy yl­lä­tyk­sel­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä

08.07.2020 09:00
Kultatuvalle kesä on rakkauden, juhlien ja korujen kulta-aikaa
Mainos Kultatupa

Kul­ta­tu­val­le kesä on rak­kau­den, juhlien ja korujen kul­ta-ai­kaa

08.07.2020 09:00
Tervetuloa yleisö! Veikkausliiga käyntiin heinäkuussa
Mainos RoPS

Ter­ve­tu­loa yleisö! Veik­kaus­lii­ga käyn­tiin hei­nä­kuus­sa

04.07.2020 06:00
Vuokraa vesijetti vesille tai lähde legendaarisen Helmen kyytiin - Tässä vinkit, mitä tehdä Rovaniemellä kesällä
Mainos Lapin Hullu

Vuokraa ve­si­jet­ti vesille tai lähde le­gen­daa­ri­sen Helmen kyytiin - Tässä vinkit, mitä tehdä Ro­va­nie­mel­lä kesällä

04.07.2020 06:00
Burgeriboxilla onnistuu aina - "Tuote on paikallinen keksintö, joka helpottaa kotikokin arkea"
Mainos Rock Bar & Grill 82

Bur­ge­ri­bo­xil­la on­nis­tuu aina - "Tuote on pai­kal­li­nen kek­sin­tö, joka hel­pot­taa ko­ti­ko­kin arkea"

03.07.2020 09:00
Tänä kesänä Suomen Tivoli ei saavu Lappiin, mutta kuitenkin ihan nurkan taakse – ”Tivoli pystytettiin Oulun Hietasaareen, jonka vieressä on Nallikarin uimaranta, Vauhtipuisto ja leirintäalue”
Mainos Suomen Tivoli

Tänä kesänä Suomen Tivoli ei saavu Lap­piin, mutta kui­ten­kin ihan nurkan taakse – ”Tivoli pys­ty­tet­tiin Oulun Hie­ta­saa­reen, jonka vie­res­sä on Nal­li­ka­rin ui­ma­ran­ta, Vauh­ti­puis­to ja lei­rin­täa­lue”

30.06.2020 13:00
Metsäala kutsuu uusia osaajia – Vetääkö metsä sinua puoleensa?
Mainos Lappia-Koulutus Oy

Met­sä­ala kutsuu uusia osaajia – Vetääkö metsä sinua puo­leen­sa?

29.06.2020 06:00
Helle yllätti! SUP-laudat loppuneet lähes kaikkialta - ”Vain muutamia jäljellä”
Mainos Kuntokauppa

Helle yl­lät­ti! SUP-lau­dat lop­pu­neet lähes kaik­kial­ta - ”Vain muu­ta­mia jäl­jel­lä”

28.06.2020 06:00 0
Pohjoisen oma jäätelö ja tuore kahvi kruunaavat lähipiknikin
Mainos Arctic Ice Cream Factory

Poh­joi­sen oma jäätelö ja tuore kahvi kruu­naa­vat lä­hi­pik­ni­kin

28.06.2020 06:00
Kohtaamisia, rupattelua ja toiveisiin vastaamista – Simontori on asiakkaidensa näköinen kauppa
Mainos K-Market Simontori

Koh­taa­mi­sia, ru­pat­te­lua ja toi­vei­siin vas­taa­mis­ta – Si­mon­to­ri on asiak­kai­den­sa nä­köi­nen kauppa

27.06.2020 06:00
Lapin perinteikkäin rakennusliike on kokenut monta uutta alkua
Mainos Rakennusliike Kurtti Oy

Lapin pe­rin­teik­käin ra­ken­nus­lii­ke on kokenut monta uutta alkua

26.06.2020 06:00
Nordea huolehtii asiakkaistaan haastavinakin aikoina
Mainos Nordea

Nordea huo­leh­tii asiak­kais­taan haas­ta­vi­na­kin aikoina

25.06.2020 06:00
Monipuolinen laji, joka vie mennessään – "Pesäpallo sopii kaikenikäisille"
Mainos Simon Kiri

Mo­ni­puo­li­nen laji, joka vie men­nes­sään – "Pe­sä­pal­lo sopii kai­ke­ni­käi­sil­le"

24.06.2020 06:00
Tornionjoen vahva, vapaa virta ja Väylän varren luonto ovat Pellon matkailuvaltteja
Mainos Lappia

Tor­nion­joen vahva, vapaa virta ja Väylän varren luonto ovat Pellon mat­kai­lu­valt­te­ja

23.06.2020 06:00
Tunturi-Lapin lumoava kesä on koko perheen yhteinen elämys – ”Ylläkselle tullaan tekemään asioita yhdessä”
Mainos Ylläs

Tun­tu­ri-La­pin lumoava kesä on koko perheen yh­tei­nen elämys – ”Yl­läk­sel­le tullaan te­ke­mään asioita yh­des­sä”

22.06.2020 16:47
Koronakriisistä yli ja eteenpäin - "Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten sopeutumiskykyä sekä valmiuksia reagoida ja kehittää toimintaa"
Mainos REDU Edu Oy

Ko­ro­na­krii­sis­tä yli ja eteen­päin - "Hank­keen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa yri­tys­ten so­peu­tu­mis­ky­kyä sekä val­miuk­sia rea­goi­da ja ke­hit­tää toi­min­taa"

22.06.2020 06:00
Rovaniemeläinen ravintolayrittäjä Jari selvisi koronakriisistä kehittämällä liiketoimintaansa – hän avasi kotiinkuljetuksen, johon tarvittava liittymä hoitui Elisalta
Mainos Lapin Yrittäjät

Ro­va­nie­me­läi­nen ra­vin­to­la­yrit­tä­jä Jari selvisi ko­ro­na­krii­sis­tä ke­hit­tä­mäl­lä lii­ke­toi­min­taan­sa – hän avasi ko­tiin­kul­je­tuk­sen, johon tar­vit­ta­va liit­ty­mä hoitui Eli­sal­ta

18.06.2020 06:00
Käsityöläispanimo kumartaa pitkille perinteille – Tornion Panimon suosittu Original Lapland Lager saapuu kesäksi miedompana versiona
Mainos Tornion Panimo

Kä­si­työ­läis­pa­ni­mo ku­mar­taa pit­kil­le pe­rin­teil­le – Tornion Panimon suo­sit­tu Ori­gi­nal Lapland Lager saapuu kesäksi mie­dom­pa­na ver­sio­na

18.06.2020 06:00
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

17.06.2020 09:32
Mistä lähteä liikkeelle terassin rakentamisessa? Lue Tanjan ja Minnan hyödylliset vinkit
Mainos Lakkapää

Mistä lähteä liik­keel­le te­ras­sin ra­ken­ta­mi­ses­sa? Lue Tanjan ja Minnan hyö­dyl­li­set vinkit

16.06.2020 06:00
Timmi vatsa SUP-laudalla – Katriina, 46: ”Paras tapa viettää kesäpäivää”
Mainos Kuntokauppa

Timmi vatsa SUP-lau­dal­la – Kat­rii­na, 46: ”Paras tapa viettää ke­sä­päi­vää”

14.06.2020 06:00
Onko tässä Suomen tuorein lohifilee? ”Eilen nostettu norjalainen lohi on myynnissä tänään ympäri Lapin”
Mainos Kalaliike Hast

Onko tässä Suomen tuorein lo­hi­fi­lee? ”Eilen nos­tet­tu nor­ja­lai­nen lohi on myyn­nis­sä tänään ympäri Lapin”

13.06.2020 06:00
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

13.06.2020 06:00
Jennin sitkeys palkittiin kolmen vuoden opiskelun jälkeen – ”Kiitos Rovalan ja upeiden opettajien pääsin lähemmäs unelma-ammattiani”
Mainos Rovala-Opisto

Jennin sitkeys pal­kit­tiin kolmen vuoden opis­ke­lun jälkeen – ”Kiitos Rovalan ja upeiden opet­ta­jien pääsin lä­hem­mäs unel­ma-am­mat­tia­ni”

12.06.2020 07:00
Näyttävät, tehokkaat ja urheilulliset autot ovat saapuneet Ouluun – ”Tällaista konseptia ei ole toista Pohjois-Suomessa”
Mainos GTI X Cars

Näyt­tä­vät, te­hok­kaat ja ur­hei­lul­li­set autot ovat saa­pu­neet Ouluun – ”Täl­lais­ta kon­sep­tia ei ole toista Poh­jois-Suo­mes­sa”

09.06.2020 09:00
Pohjoismaiden paras ulkoilukohde Ylläs tarjoaa tekemistä koko perheelle – Tunturissa pyörän selässä voi unohtaa kaiken muun
Mainos Ylläs

Poh­jois­mai­den paras ul­koi­lu­koh­de Ylläs tarjoaa te­ke­mis­tä koko per­heel­le – Tun­tu­ris­sa pyörän selässä voi unohtaa kaiken muun

09.06.2020 09:00
Löydä verkko, voita palkintoja ja nauti luotettavasta journalismista, missä kesällä liikutkin!
Mainos Kaleva Media

Löydä verkko, voita pal­kin­to­ja ja nauti luo­tet­ta­vas­ta jour­na­lis­mis­ta, missä kesällä lii­kut­kin!

08.06.2020 19:15
Varaosaliike FixusCenter Ojanperä Rovaniemi tarjoaa nyt myös korjaamopalvelut saman katon alta – yritys teki kaupat Lappi Osat Oy:sta
Mainos FixusCenter Ojanperä Rovaniemi

Va­ra­osa­lii­ke Fi­xus­Cen­ter Ojan­pe­rä Ro­va­nie­mi tarjoaa nyt myös kor­jaa­mo­pal­ve­lut saman katon alta – yritys teki kaupat Lappi Osat Oy:sta

04.06.2020 06:00
Lappilaiset maa- ja kalatalousyrittäjät Pekka, Mikko ja Teemu toivovat paikallisten yrittäjien tukemista: ”Olisi tärkeää, että raha jäisi paikallisille toimijoille”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set maa- ja ka­la­ta­lous­yrit­tä­jät Pekka, Mikko ja Teemu toi­vo­vat pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien tu­ke­mis­ta: ”Olisi tär­keää, että raha jäisi pai­kal­li­sil­le toi­mi­joil­le”

04.06.2020 06:00
Lakkapään verkkokaupassa jopa peräkärryn tai trailerin hankinta käy leikiten – ”Tilaus voidaan toimittaa suoraan kotiin tai mökkipihalle”
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pään verk­ko­kau­pas­sa jopa pe­rä­kär­ryn tai trai­le­rin han­kin­ta käy lei­ki­ten – ”Tilaus voidaan toi­mit­taa suoraan kotiin tai mök­ki­pi­hal­le”

03.06.2020 06:00