Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

RoPS ja Pörhö rakentavat yhdessä lappilaista jalkapalloa
Mainos Rovaniemen Palloseura

RoPS ja Pörhö ra­ken­ta­vat yhdessä lap­pi­lais­ta jal­ka­pal­loa

06:00
24-vuotias lappilainen yrittäjä Taisto liittyi Lapin Yrittäjiin heti uransa alkutaipaleella: "Kuten koronakriisissäkin on huomattu, aina tulee tilanteita, kun tarvitsee apua. Etenkin lakineuvonta on todella arvokasta"
Mainos Lapin Yrittäjät

24-vuo­tias lap­pi­lai­nen yrit­tä­jä Taisto liittyi Lapin Yrit­tä­jiin heti uransa al­ku­tai­pa­leel­la: "Kuten ko­ro­na­krii­sis­sä­kin on huo­mat­tu, aina tulee ti­lan­tei­ta, kun tar­vit­see apua. Etenkin la­ki­neu­von­ta on todella ar­vo­kas­ta"

13.08.2020 06:00
Metsäala kutsuu uusia osaajia – Vetääkö metsä sinua puoleensa?
Mainos Lappia-Koulutus Oy

Met­sä­ala kutsuu uusia osaajia – Vetääkö metsä sinua puo­leen­sa?

10.08.2020 06:00
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

07.08.2020 06:00
Rentle vuokraamo-ohjelmisto on helppo ja ketterä ratkaisu vuokraamoyrittäjälle – ”Ihan hirveästi tyytyväisempi ei voisi olla”
Mainos Rentle

Rentle vuok­raa­mo-oh­jel­mis­to on helppo ja ketterä rat­kai­su vuok­raa­mo­yrit­tä­jäl­le – ”Ihan hir­veäs­ti tyy­ty­väi­sem­pi ei voisi olla”

06.08.2020 06:00
Ylläksellä valmistaudutaan jo vuoden mystisimpään aikaan – ”Syksyllä voi nähdä mielettömän hienot tuplarevontulet”
Mainos Ylläs

Yl­läk­sel­lä val­mis­tau­du­taan jo vuoden mys­ti­sim­pään aikaan – ”Syk­syl­lä voi nähdä mie­let­tö­män hienot tup­la­re­von­tu­let”

05.08.2020 10:00
Rovaniemellä liikkuu jo noin 60 täyssähköautoa
Mainos Pörhön Autoliike

Ro­va­nie­mel­lä liikkuu jo noin 60 täys­säh­kö­au­toa

04.08.2020 09:00
Kultatuvalle kesä on rakkauden, juhlien ja korujen kulta-aikaa
Mainos Kultatupa

Kul­ta­tu­val­le kesä on rak­kau­den, juhlien ja korujen kul­ta-ai­kaa

03.08.2020 08:00
Lapin perinteikkäin rakennusliike on kokenut monta uutta alkua
Mainos Rakennusliike Kurtti Oy

Lapin pe­rin­teik­käin ra­ken­nus­lii­ke on kokenut monta uutta alkua

30.07.2020 06:00
Suomen Akkujen Rovaniemen toimipiste nousi jaloilleen tulipalon jälkeen – ”Emme antaneet periksi vaan aloimme suunnitella uutta rakennusta, joka palvelisi asiakkaita entistä paremmin”
Mainos Suomen Akut

Suomen Akkujen Ro­va­nie­men toi­mi­pis­te nousi ja­loil­leen tu­li­pa­lon jälkeen – ”Emme an­ta­neet periksi vaan aloimme suun­ni­tel­la uutta ra­ken­nus­ta, joka pal­ve­li­si asiak­kai­ta entistä pa­rem­min”

28.07.2020 09:00
Liikunta voi olla parempi vaihtoehto kuin leikkaus – lääkäri Minna Honkasella on kokemusta pilateksen kuntouttavasta vaikutuksesta
Mainos Aitopilates

Lii­kun­ta voi olla parempi vaih­to­eh­to kuin leik­kaus – lääkäri Minna Hon­ka­sel­la on ko­ke­mus­ta pi­la­tek­sen kun­tout­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta

27.07.2020 06:00
Kesän matkailuelämykset ovat ilahduttaneet Oulun seudulla: ”Tunnelma, pitkät hiekkarannat ja merimaisema ovat kuin suoraan ulkomailta – mereltä katseltuna avautui aivan uudenlainen upea näkymä Oulun seudusta"
Mainos VisitOulu

Kesän mat­kai­lu­elä­myk­set ovat ilah­dut­ta­neet Oulun seu­dul­la: ”Tun­nel­ma, pitkät hiek­ka­ran­nat ja me­ri­mai­se­ma ovat kuin suoraan ul­ko­mail­ta – mereltä kat­sel­tu­na avautui aivan uu­den­lai­nen upea näkymä Oulun seu­dus­ta"

24.07.2020 09:00
Löydä verkko, voita palkintoja ja nauti luotettavasta journalismista, missä kesällä liikutkin!
Mainos Kaleva Media

Löydä verkko, voita pal­kin­to­ja ja nauti luo­tet­ta­vas­ta jour­na­lis­mis­ta, missä kesällä lii­kut­kin!

23.07.2020 06:00
Vuokko ja Paavo Väyrysen Pohjanportti opastaa Peräpohjolaan ja Pohjanrantaan
Mainos Pohjanranta

Vuokko ja Paavo Väy­ry­sen Poh­jan­port­ti opastaa Pe­rä­poh­jo­laan ja Poh­jan­ran­taan

22.07.2020 08:00
Kuormaatko peräkärrysi oikein? Sallitun lastin määrä voi yllättää
Mainos Lakkapää

Kuor­maat­ko pe­rä­kär­ry­si oikein? Sal­li­tun lastin määrä voi yl­lät­tää

15.07.2020 06:00
Kuru Lounge tuo yksityisen leffaelämyksen äärelle
Mainos Beyond Arctic

Kuru Lounge tuo yk­si­tyi­sen lef­fa­elä­myk­sen äärelle

13.07.2020 09:30
Vieläkö muistat miltä jäätelö maistuu?
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Vieläkö muistat miltä jäätelö mais­tuu?

06.07.2020 09:00 0
Tervetuloa yleisö! Veikkausliiga käyntiin heinäkuussa
Mainos RoPS

Ter­ve­tu­loa yleisö! Veik­kaus­lii­ga käyn­tiin hei­nä­kuus­sa

04.07.2020 06:00
Vuokraa vesijetti vesille tai lähde legendaarisen Helmen kyytiin - Tässä vinkit, mitä tehdä Rovaniemellä kesällä
Mainos Lapin Hullu

Vuokraa ve­si­jet­ti vesille tai lähde le­gen­daa­ri­sen Helmen kyytiin - Tässä vinkit, mitä tehdä Ro­va­nie­mel­lä kesällä

04.07.2020 06:00
Burgeriboxilla onnistuu aina - "Tuote on paikallinen keksintö, joka helpottaa kotikokin arkea"
Mainos Rock Bar & Grill 82

Bur­ge­ri­bo­xil­la on­nis­tuu aina - "Tuote on pai­kal­li­nen kek­sin­tö, joka hel­pot­taa ko­ti­ko­kin arkea"

03.07.2020 09:00
Tänä kesänä Suomen Tivoli ei saavu Lappiin, mutta kuitenkin ihan nurkan taakse – ”Tivoli pystytettiin Oulun Hietasaareen, jonka vieressä on Nallikarin uimaranta, Vauhtipuisto ja leirintäalue”
Mainos Suomen Tivoli

Tänä kesänä Suomen Tivoli ei saavu Lap­piin, mutta kui­ten­kin ihan nurkan taakse – ”Tivoli pys­ty­tet­tiin Oulun Hie­ta­saa­reen, jonka vie­res­sä on Nal­li­ka­rin ui­ma­ran­ta, Vauh­ti­puis­to ja lei­rin­täa­lue”

30.06.2020 13:00
Helle yllätti! SUP-laudat loppuneet lähes kaikkialta - ”Vain muutamia jäljellä”
Mainos Kuntokauppa

Helle yl­lät­ti! SUP-lau­dat lop­pu­neet lähes kaik­kial­ta - ”Vain muu­ta­mia jäl­jel­lä”

28.06.2020 06:00 0
Pohjoisen oma jäätelö ja tuore kahvi kruunaavat lähipiknikin
Mainos Arctic Ice Cream Factory

Poh­joi­sen oma jäätelö ja tuore kahvi kruu­naa­vat lä­hi­pik­ni­kin

28.06.2020 06:00
Kohtaamisia, rupattelua ja toiveisiin vastaamista – Simontori on asiakkaidensa näköinen kauppa
Mainos K-Market Simontori

Koh­taa­mi­sia, ru­pat­te­lua ja toi­vei­siin vas­taa­mis­ta – Si­mon­to­ri on asiak­kai­den­sa nä­köi­nen kauppa

27.06.2020 06:00
Nordea huolehtii asiakkaistaan haastavinakin aikoina
Mainos Nordea

Nordea huo­leh­tii asiak­kais­taan haas­ta­vi­na­kin aikoina

25.06.2020 06:00
Monipuolinen laji, joka vie mennessään – "Pesäpallo sopii kaikenikäisille"
Mainos Simon Kiri

Mo­ni­puo­li­nen laji, joka vie men­nes­sään – "Pe­sä­pal­lo sopii kai­ke­ni­käi­sil­le"

24.06.2020 06:00
Tornionjoen vahva, vapaa virta ja Väylän varren luonto ovat Pellon matkailuvaltteja
Mainos Lappia

Tor­nion­joen vahva, vapaa virta ja Väylän varren luonto ovat Pellon mat­kai­lu­valt­te­ja

23.06.2020 06:00
Tunturi-Lapin lumoava kesä on koko perheen yhteinen elämys – ”Ylläkselle tullaan tekemään asioita yhdessä”
Mainos Ylläs

Tun­tu­ri-La­pin lumoava kesä on koko perheen yh­tei­nen elämys – ”Yl­läk­sel­le tullaan te­ke­mään asioita yh­des­sä”

22.06.2020 09:00
Koronakriisistä yli ja eteenpäin - "Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten sopeutumiskykyä sekä valmiuksia reagoida ja kehittää toimintaa"
Mainos REDU Edu Oy

Ko­ro­na­krii­sis­tä yli ja eteen­päin - "Hank­keen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa yri­tys­ten so­peu­tu­mis­ky­kyä sekä val­miuk­sia rea­goi­da ja ke­hit­tää toi­min­taa"

22.06.2020 06:00
Rovaniemeläinen ravintolayrittäjä Jari selvisi koronakriisistä kehittämällä liiketoimintaansa – hän avasi kotiinkuljetuksen, johon tarvittava liittymä hoitui Elisalta
Mainos Lapin Yrittäjät

Ro­va­nie­me­läi­nen ra­vin­to­la­yrit­tä­jä Jari selvisi ko­ro­na­krii­sis­tä ke­hit­tä­mäl­lä lii­ke­toi­min­taan­sa – hän avasi ko­tiin­kul­je­tuk­sen, johon tar­vit­ta­va liit­ty­mä hoitui Eli­sal­ta

18.06.2020 06:00