Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Taekwon-Do Tornion seuraväki aikoo osallistua vuoden kiinnostavimpaan tapahtumaan - ”On upeaa päästä ihmisten ilmoille juhlistamaan urheilua ja elämää”
Mainos Lapin urheilugaala

Taek­won-Do Tornion seu­ra­vä­ki aikoo osal­lis­tua vuoden kiin­nos­ta­vim­paan ta­pah­tu­maan - ”On upeaa päästä ih­mis­ten il­moil­le juh­lis­ta­maan ur­hei­lua ja elämää”

26.11.2021 06:00
Löydä talven riemut Pohjolan rengastiellä – 11 vinkkiä rengastien talviaktiviteetteihin
Mainos Visit Oulu

Löydä talven riemut Poh­jo­lan ren­gas­tiel­lä – 11 vinkkiä ren­gas­tien tal­vi­ak­ti­vi­teet­tei­hin

26.11.2021 06:00
Virpi Kätkä kärsi monelle suomalaiselle tutusta vaivasta - nyt hän kertoo, miten löysi avun ja laihtui samalla 10 kiloa
Mainos Kuntokauppa

Virpi Kätkä kärsi monelle suo­ma­lai­sel­le tutusta vai­vas­ta - nyt hän kertoo, miten löysi avun ja laihtui samalla 10 kiloa

25.11.2021 06:00
Lisävaloilla turvaa tien päälle
Mainos Lumise Oy

Li­sä­va­loil­la turvaa tien päälle

25.11.2021 06:00
-
Mainos Kuntokauppa

-

23.11.2021 15:49
”Jokaisella vaihtoautolla on tarinansa” – Automyyjä on monenlaisten kohtaloiden silminnäkijä
Mainos Pörhö Rovaniemi

”Jo­kai­sel­la vaih­to­au­tol­la on ta­ri­nan­sa” – Au­to­myy­jä on mo­nen­lais­ten koh­ta­loi­den sil­min­nä­ki­jä

20.11.2021 06:00
Inka laihtui juoksumatolla 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Silloin tiesin, että nyt on muutoksen aika”
Mainos Kuntokauppa

Inka laihtui juok­su­ma­tol­la 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Sil­loin tiesin, että nyt on muu­tok­sen aika”

23.11.2021 10:58
Ei mitään unelmahöttöä, vaan keino kehittää bisneksesi kannattavuutta
Mainos Kaleva Media

Ei mitään unel­ma­höt­töä, vaan keino ke­hit­tää bis­nek­se­si kan­nat­ta­vuut­ta

18.11.2021 06:00
Puheenvuoro kylien yrittäjille – ”Yrittäjät itse tietävät parhaiten, minkälaista tukea kaipaavat”
Mainos Business Rovaniemi

Pu­heen­vuo­ro kylien yrit­tä­jil­le – ”Y­rit­tä­jät itse tie­tä­vät par­hai­ten, min­kä­lais­ta tukea kai­paa­vat”

17.11.2021 06:00
Milloin kävit viimeksi silmälääkärillä? “Silmien terveydestä kannattaa pitää hyvää huolta”
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Milloin kävit vii­mek­si sil­mä­lää­kä­ril­lä? “Sil­mien ter­vey­des­tä kan­nat­taa pitää hyvää huolta”

17.11.2021 06:00
Toiveiden mukainen muistojuhla yhteistyön voimin - ”Hautajaistilaisuudessa saa näkyä vainajan henkilökohtainen elämä”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Toi­vei­den mu­kai­nen muis­to­juh­la yh­teis­työn voimin - ”Hau­ta­jais­ti­lai­suu­des­sa saa näkyä vai­na­jan hen­ki­lö­koh­tai­nen elämä”

17.11.2021 06:00
Kauniisti kaiverrettu nimilaatta viimeistelee arkun tai tuhkauurnan
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Kau­niis­ti kai­ver­ret­tu ni­mi­laat­ta vii­meis­te­lee arkun tai tuh­ka­uur­nan

17.11.2021 06:00
Nauti talvesta Pohjolan Rengastiellä – 10 vinkkiä rengastien tunnelmallisiin kohteisiin
Mainos VisitOulu

Nauti tal­ves­ta Poh­jo­lan Ren­gas­tiel­lä – 10 vinkkiä ren­gas­tien tun­nel­mal­li­siin koh­tei­siin

17.11.2021 06:00
Arctic Design Shopistaan tunnettu Wigel palkittiin Vuoden 2021 Likiliikkeenä
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Arctic Design Sho­pis­taan tun­net­tu Wigel pal­kit­tiin Vuoden 2021 Li­ki­liik­kee­nä

17.11.2021 06:00
Kotimaisen tuotteen ostaminen on vastuullinen teko – ”Liikkeen jokaisen korun on tehnyt joku paikallinen tai kotimainen taitaja”
Mainos Mainoa Design Shop

Ko­ti­mai­sen tuot­teen os­ta­mi­nen on vas­tuul­li­nen teko – ”Liik­keen jo­kai­sen korun on tehnyt joku pai­kal­li­nen tai ko­ti­mai­nen tai­ta­ja”

17.11.2021 06:00
Juurevan työn tekijät – Rovaniemen rakastettu klassikkokahvila hakee joukkoonsa lisää taitajia: ”Meillä pääsee näkemään, mitä aito käsillä tekeminen on”
Mainos Kahvila-konditoria Antinkaapo

Juu­re­van työn tekijät – Ro­va­nie­men ra­kas­tet­tu klas­sik­ko­kah­vi­la hakee jouk­koon­sa lisää tai­ta­jia: ”Meillä pääsee nä­ke­mään, mitä aito käsillä te­ke­mi­nen on”

17.11.2021 06:00
Markettilaseillakin voi pärjätä – kunhan silmät tutkitaan säännöllisesti
Mainos Brillet

Mar­ket­ti­la­seil­la­kin voi pärjätä – kunhan silmät tut­ki­taan sään­nöl­li­ses­ti

17.11.2021 06:00
Nokian huippuvuosien suurin puhelinmyyjä uudisti itsensä - ”Kun 80-luvulla myytiin funktiolaskimia ja kirjoituskoneita, on nyt myydyin tuotteemme käytetty tietokone”
Mainos Toimistotekniikka

Nokian huip­pu­vuo­sien suurin pu­he­lin­myy­jä uudisti itsensä - ”Kun 80-lu­vul­la myytiin funk­tio­las­ki­mia ja kir­joi­tus­ko­nei­ta, on nyt myydyin tuot­teem­me käy­tet­ty tie­to­ko­ne”

03.11.2021 06:00
Kansainväliset opinnot eivät vaadi täydellistä englantia – ”Kielitaito kehittyy kansainvälisessä ryhmässä opiskellessa ihan eri tavalla”
Mainos Lapin AMK

Kan­sain­vä­li­set opinnot eivät vaadi täy­del­lis­tä eng­lan­tia – ”Kie­li­tai­to ke­hit­tyy kan­sain­vä­li­ses­sä ryh­mäs­sä opis­kel­les­sa ihan eri ta­val­la”

30.10.2021 06:00
Valona maailmassa
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Valona maail­mas­sa

28.10.2021 10:35
Kynttilöiden syttyessä
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Kynt­ti­löi­den syt­tyes­sä

28.10.2021 10:30
Piispantarkastus Tornion seurakunnassa lähestyy, tervetuloa mukaan!
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Piis­pan­tar­kas­tus Tornion seu­ra­kun­nas­sa lä­hes­tyy, ter­ve­tu­loa mukaan!

27.10.2021 10:21
Pitääkö olla huolissaan?
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Pitääkö olla huo­lis­saan?

27.10.2021 06:00
Golf-tapahtuma Yhteisvastuun hyväksi
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

Golf-ta­pah­tu­ma Yh­teis­vas­tuun hyväksi

26.10.2021 15:08
”Iloitkaa aina”
Mainos Kemin Keminmaan ja Tornion seurakunnat

”I­loit­kaa aina”

25.10.2021 15:01
Kuka on vuoden valovoimaisin torniolainen? Katso ehdokkaat ja äänestä 5.11. mennessä!
Mainos Kaleva Media

Kuka on vuoden va­lo­voi­mai­sin tor­nio­lai­nen? Katso eh­dok­kaat ja äänestä 5.11. men­nes­sä!

25.10.2021 15:00
Miksi en koskaan tee markkinoinnin vuosikelloa
Mainos Kaleva Media

Miksi en koskaan tee mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­loa

25.10.2021 10:43
K-Citymarket Rovaniemi tekee mittavan remontin – asiakkaat saavat vaikuttaa uudistuksiin: ”Nyt saa kertoa toiveita!”
Mainos K-Citymarket Rovaniemi

K-Ci­ty­mar­ket Ro­va­nie­mi tekee mit­ta­van re­mon­tin – asiak­kaat saavat vai­kut­taa uu­dis­tuk­siin: ”Nyt saa kertoa toi­vei­ta!”

23.10.2021 06:00