Kaupallinen yhteistyö

Kaupallinen yhteistyö

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: ”Akku kestää Ro­va­nie­mel­tä Tor­nioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: ”Akku kestää Ro­va­nie­mel­tä Tor­nioon”

12.06.2021 06:00
Oulun seudulle syntyi uusi matkailun rengastie – lue vinkit elämyslomalle pohjolan upeassa luonnossa
Mainos Visit Oulu

Oulun seu­dul­le syntyi uusi mat­kai­lun ren­gas­tie – lue vinkit elä­mys­lo­mal­le poh­jo­lan upeassa luon­nos­sa

10.06.2021 09:39
Tivoli tuivertaa koronamurheet tiehensä: ”Nyt on aika iloita”
Mainos Suomen Tivoli

Tivoli tui­ver­taa ko­ro­na­mur­heet tie­hen­sä: ”Nyt on aika iloita”

07.06.2021 06:00
Kolumni: Yhteistyössä neuvotellen ja sopien
Mainos Matti Huutola

Ko­lum­ni: Yh­teis­työs­sä neu­vo­tel­len ja sopien

01.06.2021 06:00
Vaaleissa useammin häviää kuin voittaa
Mainos Heidi Alariesto

Vaa­leis­sa useam­min häviää kuin voittaa

01.06.2021 06:00
Lääkäri Pippa Laukka aloitti säh­kö­pyö­räi­lyn – Kumoaa yleisen en­nak­ko­luu­lon: ”Moni ajat­te­lee, ettei tämä ole lii­kun­taa”
Mainos Kuntokauppa

Lääkäri Pippa Laukka aloitti säh­kö­pyö­räi­lyn – Kumoaa yleisen en­nak­ko­luu­lon: ”Moni ajat­te­lee, ettei tämä ole lii­kun­taa”

30.05.2021 06:00
Yhä useampi suuntaa Lappiin upean luonnon lisäksi myös ainutlaatuisen ruoan vuoksi – ”Ei tällaista ole missään muualla, kyllä me saadaan olla ylpeitä"
Mainos Ylläs

Yhä useampi suuntaa Lappiin upean luonnon lisäksi myös ai­nut­laa­tui­sen ruoan vuoksi – ”Ei täl­lais­ta ole missään muual­la, kyllä me saadaan olla yl­pei­tä"

29.05.2021 13:00
Kun on enemmän yritystä
Mainos Pörhö Rovaniemi

Kun on enemmän yri­tys­tä

03.06.2021 10:17
Grillin valinta - Mikä on paras grilli juuri sinulle?
Mainos Bauhaus

Grillin valinta - Mikä on paras grilli juuri si­nul­le?

28.05.2021 10:37
Pankeilla on iso vastuu ihmisten arjen sujuvuudesta – Nordea pitää tärkeänä turvan tunnetta: ”Elämästä pitää pystyä myös nauttimaan, eikä vetää taloutta liian tiukalle”
Mainos Nordea

Pan­keil­la on iso vastuu ih­mis­ten arjen su­ju­vuu­des­ta – Nordea pitää tär­keä­nä turvan tun­net­ta: ”E­lä­mäs­tä pitää pystyä myös naut­ti­maan, eikä vetää ta­lout­ta liian tiu­kal­le”

28.05.2021 06:00
Lapin kunnat ovat päässeet sote-uudistushankkeiden avulla jo kehittämään palveluitaan – ”Tehty työ ei mene hukkaan, vaikka lait eivät tulisikaan vielä voimaan”
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Lapin kunnat ovat pääs­seet so­te-uu­dis­tus­hank­kei­den avulla jo ke­hit­tä­mään pal­ve­lui­taan – ”Tehty työ ei mene huk­kaan, vaikka lait eivät tu­li­si­kaan vielä voi­maan”

26.05.2021 06:00
Enni Rukajärvi: ”Kuusamo on ainutlaatuinen paikka”
Mainos Kaleva Media

Enni Ru­ka­jär­vi: ”Kuu­sa­mo on ai­nut­laa­tui­nen paikka”

26.05.2021 06:00
Lakkapään rakentaja- ja remonttimyynti auttaa niin lattian pintamateriaalien kuin ulkomaalin sävynkin valinnoissa
Mainos Lakkapää

Lak­ka­pään ra­ken­ta­ja- ja re­mont­ti­myyn­ti auttaa niin lattian pin­ta­ma­te­riaa­lien kuin ul­ko­maa­lin sä­vyn­kin va­lin­nois­sa

21.05.2021 06:00
RoPS:n Nappuloissa on imua – jalkapallo on Rovaniemen kesän ehdoton ykköslaji
Mainos RoPS

RoPS:n Nap­pu­lois­sa on imua – jal­ka­pal­lo on Ro­va­nie­men kesän ehdoton yk­kös­la­ji

20.05.2021 06:00
Pohjoissuomalainen perheyritys Pörhön Autoliike täyttää 65 vuotta – Yritys on kokenut kaikki autoalan ala- ja ylämäet: ”Kyllä monissa käänteissä on tarvittu onnea”
Mainos Pörhön Autoliike

Poh­jois­suo­ma­lai­nen per­he­yri­tys Pörhön Au­to­lii­ke täyttää 65 vuotta – Yritys on kokenut kaikki au­to­alan ala- ja ylä­mäet: ”Kyllä monissa kään­teis­sä on tar­vit­tu onnea”

19.05.2021 06:00
Sport Business Lapland tarjoaa konkreettisia työkaluja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen urheilu- ja liikunta-aloilla – ”Urheilutoimijoiden on tärkeää kehittää liiketoimintaosaamistaan ja yhteistyöverkostojaan”
Mainos Lapin AMK

Sport Bu­si­ness Lapland tarjoaa konk­reet­ti­sia työ­ka­lu­ja vas­tuul­li­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen ur­hei­lu- ja lii­kun­ta-aloil­la – ”Ur­hei­lu­toi­mi­joi­den on tärkeää ke­hit­tää lii­ke­toi­min­ta­osaa­mis­taan ja yh­teis­työ­ver­kos­to­jaan”

15.05.2021 06:00
Huoltovapaa terassi on tulevan kesän hitti
Mainos Lakkapää

Huol­to­va­paa terassi on tulevan kesän hitti

12.05.2021 06:00
Jari, 55, laihtui sähköpyöräilemällä 20 kg – "Verenpaine ja veriarvot kuin rippikouluikäisellä"
Mainos Kuntokauppa

Jari, 55, laihtui säh­kö­pyö­räi­le­mäl­lä 20 kg – "Ve­ren­pai­ne ja ve­ri­ar­vot kuin rip­pi­kou­lui­käi­sel­lä"

09.05.2021 06:00
Syksy tuo tullessaan uusia psykoterapeuttikoulutuksia – hakuaika meneillään
Mainos Oulun yliopisto

Syksy tuo tul­les­saan uusia psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sia – ha­ku­ai­ka me­neil­lään

09.05.2021 06:00
"Asiakasetuja kahden edestä"
Mainos Loiste Sähkönmyynti Oy

"A­sia­ka­se­tu­ja kahden edestä"

08.05.2021 06:00
Taitaja2021 nostaa valokeilaan nuoret ammattiosaajat – virtuaalitapahtuman elämyksen pääsevät kokemaan kaikki
Mainos Taitaja 2021

Taitaja2021 nostaa va­lo­kei­laan nuoret am­mat­ti­osaa­jat – vir­tuaa­li­ta­pah­tu­man elä­myk­sen pää­se­vät ko­ke­maan kaikki

02.05.2021 06:00
Sähköpyörien hinnat nousevat kesällä jopa 20 % - Pyöräkauppiaat yllätettiin housut kintuissa: "Viimeiset edulliset erät myydään nyt"
Mainos Kuntokauppa

Säh­kö­pyö­rien hinnat nou­se­vat kesällä jopa 20 % - Pyö­rä­kaup­piaat yl­lä­tet­tiin housut kin­tuis­sa: "Vii­mei­set edul­li­set erät myydään nyt"

02.05.2021 06:00
”Yksi puhelinsoitto saattaa kuitata koko vuoden jäsenmaksun!” – 65 syytä rakastua Lapin Yrittäjiin
Mainos Lapin Yrittäjät

”Yksi pu­he­lin­soit­to saattaa kuitata koko vuoden jä­sen­mak­sun!” – 65 syytä ra­kas­tua Lapin Yrit­tä­jiin

29.04.2021 06:00
Miki Liukkonen oppi arvostamaan Oulua vasta etelässä asuessaan
Mainos Kaleva Media

Miki Liuk­ko­nen oppi ar­vos­ta­maan Oulua vasta ete­läs­sä asues­saan

29.04.2021 06:00
Sisustusliike koki täydellisen muodonmuutoksen –”Vain ulkoseinät jäivät vanhasta jäljelle”
Mainos Rova-Sisustus

Si­sus­tus­lii­ke koki täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen –”Vain ul­ko­sei­nät jäivät van­has­ta jäl­jel­le”

28.04.2021 06:00
LapSec Oy täytti 15 vuotta ja loi V3-palvelun tietoturvan parantamiseksi
Mainos LapSec Oy

LapSec Oy täytti 15 vuotta ja loi V3-pal­ve­lun tie­to­tur­van pa­ran­ta­mi­sek­si

28.04.2021 06:00
Piilotyöpaikka hukassa tai yrittäjyys harkinnassa? – Kaupunki auttaa maksutta
Mainos Business Rovaniemi

Pii­lo­työ­paik­ka hukassa tai yrit­tä­jyys har­kin­nas­sa? – Kau­pun­ki auttaa mak­sut­ta

28.04.2021 06:00
Niskakivut loppuivat näyttöpäätelaseihin – ”Vältin kirurgin veitsen viime hetkellä”
Mainos Brillet

Nis­ka­ki­vut lop­pui­vat näyt­tö­pää­te­la­sei­hin – ”Vältin ki­rur­gin veitsen viime het­kel­lä”

28.04.2021 06:00
Laadukkaat näkemisen palvelut paikallisella huippuosaamisella – ”Vanhoista laseista saadaan vaikka aurinkolasit”
Mainos Fenno-Optiikka

Laa­duk­kaat nä­ke­mi­sen pal­ve­lut pai­kal­li­sel­la huip­pu­osaa­mi­sel­la – ”Van­hois­ta la­seis­ta saadaan vaikka au­rin­ko­la­sit”

28.04.2021 06:00
REDU rakentaa kampukselleen Likiliike-luokan
Mainos Likiliike

REDU ra­ken­taa kam­puk­sel­leen Li­ki­lii­ke-luo­kan

28.04.2021 06:00