suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Onnettomuudet
Viikko
Biotuotetehtaalle järjestetään kriisiapua palkin alle kuolleen ulkomaalaisen työntekijän takia

Bio­tuo­te­teh­taal­le jär­jes­te­tään krii­si­apua palkin alle kuol­leen ul­ko­maa­lai­sen työn­te­ki­jän takia

27.06.2022 10:18 1
Tilaajille
Liikenneonnettomuudet ja ilmoittamatta sytytetyt kokot työllistivät Lapin pelastuslaitosta juhannuksena – viranomaiset muistuttavat metsäpalovaroituksien noudattamisesta

Lii­ken­ne­on­net­to­muu­det ja il­moit­ta­mat­ta sy­ty­te­tyt kokot työl­lis­ti­vät Lapin pe­las­tus­lai­tos­ta ju­han­nuk­se­na – vi­ran­omai­set muis­tut­ta­vat met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sien nou­dat­ta­mi­ses­ta

26.06.2022 22:43
Auto syttyi palamaan autokatoksessa Sodankylässä – paikallaolijat onnistuivat rajoittamaan paloa

Auto syttyi pa­la­maan au­to­ka­tok­ses­sa So­dan­ky­läs­sä – pai­kal­lao­li­jat on­nis­tui­vat ra­joit­ta­maan paloa

26.06.2022 08:46
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennustyömaalla kuolemaan johtanut tapaturma

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

25.06.2022 13:12
Tilaajille
Norjan poliisi tutkii Oslon ampumista terroritekona – kaksi kuoli ja 19 haavoittui juhannusyön iskussa

Norjan poliisi tutkii Oslon am­pu­mis­ta ter­ro­ri­te­ko­na – kaksi kuoli ja 19 haa­voit­tui ju­han­nus­yön iskussa

25.06.2022 10:44 2
Tyhjillään olleessa koulussa syttyi tulipalo Kemissä

Tyh­jil­lään ol­lees­sa kou­lus­sa syttyi tu­li­pa­lo Kemissä

24.06.2022 21:40
Kaksi miestä joutui veden varaan Ylitorniolla veneen kaaduttua – sivulliset auttoivat rantaan

Kaksi miestä joutui veden varaan Yli­tor­niol­la veneen kaa­dut­tua – si­vul­li­set aut­toi­vat rantaan

24.06.2022 15:56
Tilaajille
Ulosajo Rovaniemellä juhannusaattona – pelastuslaitos joutui purkamaan autoa, jotta kolme henkilöä pääsi ulos

Ulosajo Ro­va­nie­mel­lä ju­han­nus­aat­to­na – pe­las­tus­lai­tos joutui pur­ka­maan autoa, jotta kolme hen­ki­löä pääsi ulos

24.06.2022 15:28 1
Peräänajo-onnettomuuksia sattui torstaina ruuhkautuneella Kuusamontiellä

Pe­rään­ajo-on­net­to­muuk­sia sattui tors­tai­na ruuh­kau­tu­neel­la Kuu­sa­mon­tiel­lä

23.06.2022 20:21 4
Tilaajille
Lapissa hukkunut on usein veneilijä – Onnettomuustutkintakeskus tutki viime vuoden hukkumiskuolemia

Lapissa huk­ku­nut on usein ve­nei­li­jä – On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus tutki viime vuoden huk­ku­mis­kuo­le­mia

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Sataneliöinen omakotitalo paloi Ylitorniolla – syttymissyytä selvitellään

Sa­ta­ne­liöi­nen oma­ko­ti­ta­lo paloi Yli­tor­niol­la – syt­ty­mis­syy­tä sel­vi­tel­lään

22.06.2022 19:29
Kuukausi ja vanhemmat
Inarissa nelostiellä ulosajo – kolme henkilöä loukkaantui

Ina­ris­sa ne­los­tiel­lä ulosajo – kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui

22.06.2022 17:29
Rovaniemen Sampokeskuksen parkkihallissa syttyi auto palamaan – sivullisen alkusammutustoimet rajoittivat paloa merkittävästi

Ro­va­nie­men Sam­po­kes­kuk­sen park­ki­hal­lis­sa syttyi auto pa­la­maan – si­vul­li­sen al­ku­sam­mu­tus­toi­met ra­joit­ti­vat paloa mer­kit­tä­väs­ti

22.06.2022 16:13 3
Tilaajille
Poliisi etsi Torniossa yli 80-vuotiaita veljeksiä – olivat lähteneet ajelemaan metsäautoteitä

Poliisi etsi Tor­nios­sa yli 80-vuo­tiai­ta vel­jek­siä – olivat läh­te­neet aje­le­maan met­sä­au­to­tei­tä

22.06.2022 06:41 1
Tilaajille
Limingassa paloi varastorakennus, pelastuslaitos esti leviämisen puihin ja turvepohjaiseen maaperään

Li­min­gas­sa paloi va­ras­to­ra­ken­nus, pe­las­tus­lai­tos esti le­viä­mi­sen puihin ja tur­ve­poh­jai­seen maa­pe­rään

21.06.2022 20:57
Ylitornion Kuivakankaalla hukkunutta kalastajaa ei ole löydetty – etsinnät kadonneen löytämiseksi on keskeytetty kesäkuun alussa

Yli­tor­nion Kui­va­kan­kaal­la huk­ku­nut­ta ka­las­ta­jaa ei ole löy­det­ty – et­sin­nät ka­don­neen löy­tä­mi­sek­si on kes­key­tet­ty ke­sä­kuun alussa

21.06.2022 16:26
Tilaajille
Auto törmäsi pyöräilijään Haaparannalla – suomalaispyöräilijä loukkaantui vakavasti

Auto törmäsi pyö­räi­li­jään Haa­pa­ran­nal­la – suo­ma­lais­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

20.06.2022 10:45
Tilaajille
Onnettomuuspaikkojen kuvaaminen on vaarallinen ilmiö – vaarantaa muiden liikkujien ja pelastajien turvallisuuden sekä loukkaa uhrien yksityisyyttä

On­net­to­muus­paik­ko­jen ku­vaa­mi­nen on vaa­ral­li­nen ilmiö – vaa­ran­taa muiden liik­ku­jien ja pe­las­ta­jien tur­val­li­suu­den sekä loukkaa uhrien yk­si­tyi­syyt­tä

20.06.2022 10:19 1
Tilaajille
Aggregaatin suojavaja tuhoutui tulipalossa Rovaniemellä

Ag­gre­gaa­tin suo­ja­va­ja tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­mel­lä

19.06.2022 11:23
Tilaajille
Auto törmäsi kovalla vauhdilla lyhtypylvääseen Rovaniemellä, kaksi loukkaantui

Auto törmäsi kovalla vauh­dil­la lyh­ty­pyl­vää­seen Ro­va­nie­mel­lä, kaksi louk­kaan­tui

18.06.2022 15:14 1
Tilaajille