Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Onnettomuudet
Viimeisin 4 tuntia

Hau­ta­si­ko joku meren pohjaan Es­to­nial­ta pu­do­tet­tua lastia? – Nämä asiat kiin­nos­ta­vat tänään tur­ma­pai­kal­le saa­pu­vaa vi­ro­lais­ta tut­ki­mus­ryh­mää

13:28
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Tor­nios­sa sy­ty­tet­tiin päi­vä­ko­din pi­ha­penk­ki pa­la­maan – Syys­pi­meät ruok­ki­vat il­ki­val­taan päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen pi­hoil­la

20.09.2021 15:28
Tilaajille

Yksin liik­keel­lä ollut jäi kiinni järven poh­ja­mu­taan Enon­te­kiöl­lä – sai soi­tet­tua itse apua

17.09.2021 20:57 1
Tilaajille

Metsä Fibren Kemin teh­das­alueel­la syttyi ra­ken­nus­pa­lo, lu­kui­sia yk­si­köi­tä hä­ly­tet­tiin sam­mu­tus­töi­hin

16.09.2021 06:43

Mat­kai­lu­alueel­la si­jait­se­va gril­li­ko­ta tu­hou­tui palossa Rukalla

14.09.2021 10:11

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui aamulla rajussa tu­li­pa­los­sa Ni­va­las­sa – perhe ehti ajoissa ulos

12.09.2021 11:52
Tilaajille

Suuri nuotio ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Simossa

10.09.2021 22:39

Etelään vievät kaistat ruuh­kau­tui­vat Kemin moot­to­ri­tiel­lä lii­ken­ne­on­net­to­muu­den vuoksi

09.09.2021 18:19
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ke­min­maas­sa

08.09.2021 14:57
Tilaajille

Va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Tor­nios­sa

07.09.2021 13:13
Tilaajille

Vanha navetta syttyi tuleen Ra­nual­la

07.09.2021 11:42
Tilaajille

Entä jos ves­saa­kaan ei saisi ve­det­tyä? SPEK antaa neuvoja 72 tunnin va­rau­tu­mi­seen

06.09.2021 09:00 3

Ra­ken­teil­la ollut pa­ri­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Äkäs­lom­po­los­sa

06.09.2021 07:42 1

Nuori ou­lu­lais­mies kuoli hen­ki­lö­au­ton ulos­ajos­sa Uta­jär­vel­lä

04.09.2021 13:51 1

SVT: Kolme ihmistä louk­kaan­tui nok­ka­ko­la­ris­sa Haa­pa­ran­nal­la – Louk­kaan­tu­neet vietiin jat­ko­hoi­toon Ka­li­xiin

30.08.2021 19:33

Hevonen vajosi ma­haan­sa myöten suon­sil­mäk­kee­seen Oulussa – pe­las­tus­lai­tos auttoi pin­tees­tä

28.08.2021 17:04

Pal­ta­mos­sa koh­ta­lo­kas ta­so­ris­tey­son­net­to­muus: Kaksi hen­ki­löä me­neh­tyi

27.08.2021 19:10

Auto paloi ra­ken­nuk­sen lähellä Ro­va­nie­mel­lä

26.08.2021 06:35

Säi­liö­au­to kaatui kyl­jel­leen ojaan Yli­tor­niol­la –Val­ta­tie 21 oli sul­jet­tu lii­ken­teel­tä 12 tuntia

24.08.2021 21:05 3
Tilaajille

Pyö­räi­li­jä törmäsi Tor­nios­sa suo­ja­tiel­lä ol­lee­seen kuor­ma-au­toon – Po­lii­si: "Pyö­räi­li­jäl­lä on väis­tä­mis­vel­vol­li­suus"

23.08.2021 17:20 5
Tilaajille