Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Onnettomuudet
Viimeisin 12 tuntia
Merivartiosto toivoo malttia ja järkeä Perämerellä liikkuville – Kemissä jouduttu jo pelastamaan ihminen jäistä ja Simossa lapsia hätistelty sulan reunalta pois

Me­ri­var­tios­to toivoo malttia ja järkeä Pe­rä­me­rel­lä liik­ku­vil­le – Kemissä jou­dut­tu jo pe­las­ta­maan ihminen jäistä ja Simossa lapsia hä­tis­tel­ty sulan reu­nal­ta pois

15:36
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lato tuhoutui tulipalossa Pellossa

Lato tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Pel­los­sa

11:03
Tilaajille
Viikko
Rivitalon päätyasunto tuhoutui tulipalossa Ranualla – asunto oli kauttaaltaan tulessa palokunnan saapuessa paikalle

Ri­vi­ta­lon pää­ty­asun­to tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ra­nual­la – asunto oli kaut­taal­taan tulessa pa­lo­kun­nan saa­pues­sa pai­kal­le

06.12.2022 23:30
Tulipalo tuhosi rekan perävaunun Kemissä

Tu­li­pa­lo tuhosi rekan pe­rä­vau­nun Kemissä

06.12.2022 23:03
Henkilöauto ajoi ulos tieltä Rovaniemen Tapionkylässä

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos tieltä Ro­va­nie­men Ta­pion­ky­läs­sä

05.12.2022 20:58 4
Tilaajille
Tankkiin vuodon saanut ulkomaalainen rekka valutti dieseliä Nelostiellä – poliisi pysäytti ajoneuvon Pohjantien levähdysalueelle

Tank­kiin vuodon saanut ul­ko­maa­lai­nen rekka valutti die­se­liä Ne­los­tiel­lä – poliisi py­säyt­ti ajo­neu­von Poh­jan­tien le­väh­dys­alueel­le

05.12.2022 18:19
Tilaajille
Rekka törmäsi henkilöauton perään Inarissa

Rekka törmäsi hen­ki­lö­au­ton perään Ina­ris­sa

05.12.2022 16:08 3
Tilaajille
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaan kuntoon Sodankylässä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­maan kuntoon So­dan­ky­läs­sä

03.12.2022 08:49
Kittilässä pakettiauton ja henkilöauton kylkikolari – kolme henkilöä loukkaantui

Kit­ti­läs­sä pa­ket­ti­au­ton ja hen­ki­lö­au­ton kyl­ki­ko­la­ri – kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui

02.12.2022 18:28
Tilaajille
Kittilässä vuonna 2010 kadonnut henkilö löytyi kuolleena – löydettiin maastossa alueelta, mistä häntä oli etsitty jo aiemmin

Kit­ti­läs­sä vuonna 2010 ka­don­nut henkilö löytyi kuol­lee­na – löy­det­tiin maas­tos­sa alueel­ta, mistä häntä oli etsitty jo aiemmin

01.12.2022 16:13
Tilaajille
Ihminen pelastettiin palavasta asunnosta Kemin Mäntylässä – pienkerrostalon asukkaat evakuoitiin

Ihminen pe­las­tet­tiin pa­la­vas­ta asun­nos­ta Kemin Män­ty­läs­sä – pien­ker­ros­ta­lon asuk­kaat eva­kuoi­tiin

01.12.2022 08:16
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Polttoöljyä kuljettanut auto kaatui ojaan Pellossa – ei vaaraa ympäristölle

Polt­to­öl­jyä kul­jet­ta­nut auto kaatui ojaan Pel­los­sa – ei vaaraa ym­pä­ris­töl­le

30.11.2022 09:03
Tilaajille
Ilmastointikonehuoneessa kärähtänyt laite aiheutti suuren palohälytyksen palvelukotiin Tornion Karungissa – palosta selvittiin vesivahingoilla

Il­mas­toin­ti­ko­ne­huo­nees­sa kä­räh­tä­nyt laite ai­heut­ti suuren pa­lo­hä­ly­tyk­sen pal­ve­lu­ko­tiin Tornion Ka­run­gis­sa – palosta sel­vit­tiin ve­si­va­hin­goil­la

29.11.2022 11:08
Tilaajille
Kevitsan kaivosalueella tulipalo – kevytrakenteinen pressuhalli tuhoutui täysin

Ke­vit­san kai­vos­alueel­la tu­li­pa­lo – ke­vyt­ra­ken­tei­nen pres­su­hal­li tu­hou­tui täysin

28.11.2022 20:03
Tilaajille

Haa­pa­ran­nal­la ka­don­nut muis­ti­sai­ras löytyi kuol­lee­na

29.11.2022 16:10
Pelastaja teki muistovideon menehtyneelle hinausauton työntekijälle – piittaamattomuus liikenteessä lisääntynyt, vaaratilanteita tulee viikoittain

Pe­las­ta­ja teki muis­to­vi­deon me­neh­ty­neel­le hi­naus­au­ton työn­te­ki­jäl­le – piit­taa­mat­to­muus lii­ken­tees­sä li­sään­ty­nyt, vaa­ra­ti­lan­tei­ta tulee vii­koit­tain

27.11.2022 10:55 1
Tilaajille
Pelastuslaitos pelasti kaksi kylmettynyttä henkilöä jäiltä Kemissä

Pe­las­tus­lai­tos pelasti kaksi kyl­met­ty­nyt­tä hen­ki­löä jäiltä Kemissä

26.11.2022 09:07 1
"Olisi tärkeää tuntea varautumisen perusteet" – Rovaniemen kaupunki tarjoaa ilmaisia varautumiskursseja kotitalouksille ja taloyhtiöille

"Olisi tärkeää tuntea va­rau­tu­mi­sen pe­rus­teet" – Ro­va­nie­men kau­pun­ki tarjoaa il­mai­sia va­rau­tu­mis­kurs­se­ja ko­ti­ta­louk­sil­le ja ta­lo­yh­tiöil­le

23.11.2022 11:30
Tilaajille
Indonesiassa Jaavan saarella maanjäristys, yli 160 ihmistä kuollut – uhriluku voi nousta vielä merkittävästi

In­do­ne­sias­sa Jaavan saa­rel­la maan­jä­ris­tys, yli 160 ihmistä kuollut – uh­ri­lu­ku voi nousta vielä mer­kit­tä­väs­ti

21.11.2022 18:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luiska kor­jat­ta­va heti

21.11.2022 05:00
Tilaajille