Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Onnettomuudet
Viimeisin 12 tuntia
Rekka teki äkkijarrutuksen ja törmäsi pysäköitynä olleeseen poliisiautoon Rovaniemen Hirvaalla – poliisi loukkaantui törmäyksessä

Rekka teki äk­ki­jar­ru­tuk­sen ja törmäsi py­sä­köi­ty­nä ol­lee­seen po­lii­si­au­toon Ro­va­nie­men Hir­vaal­la – poliisi louk­kaan­tui tör­mäyk­ses­sä

15:05
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oikosulku sulatti auton kojelaudan Ylitorniolla, palo ei päässyt leviämään rakennuksiin

Oi­ko­sul­ku sulatti auton ko­je­lau­dan Yli­tor­niol­la, palo ei päässyt le­viä­mään ra­ken­nuk­siin

15.01.2022 19:23 1
Moottorikelkkailijat törmäsivät puuhun kelkkasafarilla Rovaniemellä – kelkkailijat kuljetettiin ensihoidon tarkistettavaksi

Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat tör­mä­si­vät puuhun kelk­ka­sa­fa­ril­la Ro­va­nie­mel­lä – kelk­kai­li­jat kul­je­tet­tiin en­si­hoi­don tar­kis­tet­ta­vak­si

15.01.2022 14:52 6
Tilaajille
Rovaniemellä junan kyydistä pudonneen naisen tapauksesta lisätietoa – matkustaja oli yrittänyt päästä liikkuvaan junaan

Ro­va­nie­mel­lä junan kyy­dis­tä pu­don­neen naisen ta­pauk­ses­ta li­sä­tie­toa – mat­kus­ta­ja oli yrit­tä­nyt päästä liik­ku­vaan junaan

10.01.2022 16:16 3
Tilaajille
Kaksi kuoli kolarissa Konginkankaalla – Nelostie poikki, poliisi ohjaa liikennettä

Kaksi kuoli ko­la­ris­sa Kon­gin­kan­kaal­la – Ne­los­tie poikki, poliisi ohjaa lii­ken­net­tä

09.01.2022 15:23
TS: Nainen roikkui junan kyljessä Rovaniemellä – tippui radanvarteen ja loukkaantui vakavasti

TS: Nainen roikkui junan kyl­jes­sä Ro­va­nie­mel­lä – ­tip­pui ra­dan­var­teen ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

08.01.2022 14:52 3
Tilaajille
Liikenneturvallisuus jämähti paikoilleen hyvän kehityksen jälkeen – Näin tietoinen riskinotto ratissa näkyy liikennekuolemissa

Lii­ken­ne­tur­val­li­suus jämähti pai­koil­leen hyvän ke­hi­tyk­sen jälkeen – Näin tie­toi­nen ris­kin­ot­to ratissa näkyy lii­ken­ne­kuo­le­mis­sa

08.01.2022 06:30 1
Tilaajille
Suomessa hukkui viime vuonna 157 ihmistä – lämpimänä kesänä tapahtui hukkumisia eniten kymmeneen vuoteen

Suo­mes­sa hukkui viime vuonna 157 ihmistä – läm­pi­mä­nä kesänä ta­pah­tui huk­ku­mi­sia eniten kym­me­neen vuoteen

07.01.2022 08:03
Tilaajille
Tunturiin lähdetään kaupunkivaatteissa – retkeilyinnon kasvu näkyy pelastustehtävien lisääntymisenä

Tun­tu­riin läh­de­tään kau­pun­ki­vaat­teis­sa – ­ret­kei­lyin­non kasvu näkyy pe­las­tus­teh­tä­vien li­sään­ty­mi­se­nä

06.01.2022 07:00 1
Tilaajille
Pyöräilijän vahingossa ampunut metsästäjä veti valituksensa pois Rovaniemen hovioikeudesta – käräjäoikeuden päätös jää voimaan

Pyö­räi­li­jän va­hin­gos­sa ampunut met­säs­tä­jä veti va­li­tuk­sen­sa pois Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­ta – kä­rä­jä­oi­keu­den päätös jää voimaan

05.01.2022 16:15 5
Tilaajille
Vesihöyry aiheutti palohälytyksen omakotitaloon Posiolla

Ve­si­höy­ry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen oma­ko­ti­ta­loon Po­siol­la

05.01.2022 06:29
Liedelle jäänyt tavara kärysi ja levitti runsaasti savua kerrostaloasuntoon Kemissä

Lie­del­le jäänyt tavara kärysi ja levitti run­saas­ti savua ker­ros­ta­lo­asun­toon Kemissä

02.01.2022 22:34

Ve­nä­jäl­lä paha bus­si­tur­ma, viisi kuoli ja yli 20 louk­kaan­tui

02.01.2022 09:57

Ete­lä-Af­ri­kan par­la­ment­ti­ra­ken­nus tulessa

02.01.2022 09:02
Uutenavuotena ainakin 13 silmävammaa ilotulitteista – vamman silmään saaneiden määrä kasvoi

Uu­te­na­vuo­te­na ainakin 13 sil­mä­vam­maa ilo­tu­lit­teis­ta – vamman silmään saa­nei­den määrä kasvoi

01.01.2022 17:23 2

Poliisi louk­kaan­tui ilo­tu­li­te­ra­ke­tis­ta Jär­ven­pääs­sä – po­lii­si­au­toa kohti am­mut­tiin ilo­tu­li­te

01.01.2022 15:30
Baarien sulkeminen siirsi uudenvuoden häiriökäyttäytymisen haja-asutusalueille – Naantalissa ilotulitteet sytyttivät auton palamaan, muualla Suomessa useita kotihälytyksiä

Baarien sul­ke­mi­nen siirsi uu­den­vuo­den häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen ha­ja-asu­tus­alueil­le – Naan­ta­lis­sa ilo­tu­lit­teet sy­tyt­ti­vät auton pa­la­maan, muualla Suo­mes­sa useita ko­ti­hä­ly­tyk­siä

01.01.2022 09:22 3
Sodankylän jääkäriprikaatin sähköpääkeskuksessa syttyi tulipalo

So­dan­ky­län jää­kä­ri­pri­kaa­tin säh­kö­pää­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo

31.12.2021 19:18 1
Hotellin piipussa syttyi nokipalo Sodankylän Luostolla – asiakkaat evakuoitiin varotoimenpiteenä

Ho­tel­lin pii­pus­sa syttyi no­ki­pa­lo So­dan­ky­län Luos­tol­la – asiak­kaat eva­kuoi­tiin va­ro­toi­men­pi­tee­nä

31.12.2021 19:40 4
Liikenne takkusi onnettomuuden vuoksi Kemin Perämerentiellä

Lii­ken­ne takkusi on­net­to­muu­den vuoksi Kemin Pe­rä­me­ren­tiel­lä

31.12.2021 16:20
Tilaajille