Podcast

Podcast
Lapin Kansa julkaisee monta podcast-sarjaa joka viikko, tunnetko jo ne kaikki? – Lue esittelyt tästä

Lapin Kansa jul­kai­see monta pod­cast-sar­jaa joka viikko, tun­net­ko jo ne kaikki? – Lue esit­te­lyt tästä

18.08.2019 03:59
Kuuntele Viikkoraati: Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen lupaa isot säästöpäätökset juhannukseksi, mutta sitä ennen voi tulla 1,5 miljardin lottovoitto

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen lupaa isot sääs­tö­pää­tök­set ju­han­nuk­sek­si, mutta sitä ennen voi tulla 1,5 mil­jar­din lot­to­voit­to

23.01.2020 16:11
Kuuntele Viikkoraati: Lapin urheiluvuosi pakettiin, Reijo Jylhä kertoo mikä oli suurin kohokohta ja mikä suurin pettymys

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Lapin ur­hei­lu­vuo­si pa­ket­tiin, Reijo Jylhä kertoo mikä oli suurin ko­ho­koh­ta ja mikä suurin pet­ty­mys

09.01.2020 15:49
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa:  Kati Nenonen, 63, Pyhä: En ole kertaakaan katunut, että tulin tänne

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Kati Ne­no­nen, 63, Pyhä: En ole ker­taa­kaan ka­tu­nut, että tulin tänne

18.12.2019 09:33
Kuuntele Viikkoraati: Muuttuiko Suomi kun naiset nousivat valtaan? Miksi Liisa Ansala käänsi takkinsa veroasiassa? Kenen naispoliitikon kanssa lähtisit lasilliselle, saako setämiehitellä?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Muut­tui­ko Suomi kun naiset nou­si­vat val­taan? Miksi Liisa Ansala käänsi tak­kin­sa ve­roa­sias­sa? Kenen nais­po­lii­ti­kon kanssa läh­ti­sit la­sil­li­sel­le, saako se­tä­mie­hi­tel­lä?

13.12.2019 10:29
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Annukka Ylihannu, 71, Sodankylä: Nuorena haaveilin ammatista, jossa pääsisin ajamaan ympäri Lappia

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Annukka Yli­han­nu, 71, So­dan­ky­lä: Nuorena haa­vei­lin am­ma­tis­ta, jossa pää­si­sin ajamaan ympäri Lappia

11.12.2019 10:23
Kuuntele Viikkoraati: tällaista on Linnan juhlissa, tätä mieltä hallitusneuvotteluista, ensikertalainen matkalla Linnaan, näin syntyy pääjuttu, jääpäiväkirjat

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: täl­lais­ta on Linnan juh­lis­sa, tätä mieltä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta, en­si­ker­ta­lai­nen mat­kal­la Lin­naan, näin syntyy pää­jut­tu, jää­päi­vä­kir­jat

05.12.2019 14:45
Kuuntele Vasan podcast: Suomalaisuus hävettää, koska keskustelu kansalaisuudesta on vedetty äärimmäisyyksiin

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Suo­ma­lai­suus hä­vet­tää, koska kes­kus­te­lu kan­sa­lai­suu­des­ta on vedetty ää­rim­mäi­syyk­siin

05.12.2019 14:43
Kuuntele Viikkoraati: Soitimme kahdelle jäljelläolevalle kaupunginjohtajakandidaatille, kuule  kanta tuulivoimalaan ja tornihotelleihin! -entä missäpä he haluaisivat asua?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Soi­tim­me kah­del­le jäl­jel­läo­le­val­le kau­pun­gin­joh­ta­ja­kan­di­daa­til­le, kuule kanta tuu­li­voi­ma­laan ja tor­ni­ho­tel­lei­hin! -entä missäpä he ha­luai­si­vat asua?

28.11.2019 16:06
16. Liisa Lapin ihmemaassa: Pilvi Mikkonen, 33, Levi: Etelä-Suomessa asuessa tunsin aina kaipuuta Lappiin

16. Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Pilvi Mik­ko­nen, 33, Levi: Ete­lä-Suo­mes­sa asuessa tunsin aina kai­puu­ta Lappiin

24.11.2019 10:01
Kuuntele Jääpäiväkirjaviikkoraati: Jäiden keskellä vietetään halloweeniä ja tutkimusasemaa uhkaa kymmenien kilometrien railo, uusia jääkarhujakin tulee paikalle

Kuun­te­le Jää­päi­vä­kir­ja­viik­ko­raa­ti: Jäiden kes­kel­lä vie­te­tään hal­lo­wee­niä ja tut­ki­mus­ase­maa uhkaa kym­me­nien ki­lo­met­rien railo, uusia jää­kar­hu­ja­kin tulee pai­kal­le

22.11.2019 16:03
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Lea Kaulanen, 57, Äkäslompolo: Olen löytänyt itselleni sopivan tavan elää

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Lea Kau­la­nen, 57, Äkäs­lom­po­lo: Olen löy­tä­nyt it­sel­le­ni sopivan tavan elää

17.11.2019 10:01
Päiväkirja: Sinustako podcastaaja?
Kolumni Eero Leppänen

Päi­vä­kir­ja: Si­nus­ta­ko pod­cas­taa­ja?

15.11.2019 07:00
Kuuntele RoKin Lätkässä Lappiin -podcast: Toisessa osassa käsitellään RoKin nykyhetkeä Santeri Immosen ja Turkka Pumpasen kanssa
Mainos RoKi Hockey

Kuun­te­le RoKin Lät­käs­sä Lappiin -pod­cast: Toi­ses­sa osassa kä­si­tel­lään RoKin ny­ky­het­keä Santeri Immosen ja Turkka Pum­pa­sen kanssa

14.11.2019 13:00
Kuuntele Viikkoraati: Kerromme veikkauksemme Rovaniemen kaupunginjohtajakisassa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon päätöksistä kaupunginvaltuustossa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Ker­rom­me veik­kauk­sem­me Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­sa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon pää­tök­sis­tä kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

14.11.2019 11:14
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: 24-vuotias Henni Kuusela muuttu Muonioon ja perusti hevosyrityksen "Mie tykkään haasteista tosi paljon”

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: 24-vuo­tias Henni Kuusela muuttu Muo­nioon ja perusti he­vos­yri­tyk­sen "Mie tykkään haas­teis­ta tosi paljon”

10.11.2019 10:00
Kuuntele Vasan podcast: Ikuisesti iholle jäävät tatuoinnit aiheuttavat paheksuntaa – Tarvitseeko vanhemman mielipiteestä välittää tatuointia ottaessa?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ikui­ses­ti iholle jäävät ta­tuoin­nit ai­heut­ta­vat pa­hek­sun­taa – Tar­vit­see­ko van­hem­man mie­li­pi­tees­tä vä­lit­tää ta­tuoin­tia ot­taes­sa?

07.11.2019 16:40
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Helena Junttila, 56, Sodankylä: Taiteen tekeminen on elämäni tarkoitus

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Helena Junt­ti­la, 56, So­dan­ky­lä: Taiteen te­ke­mi­nen on elämäni tar­koi­tus

03.11.2019 10:00
Kuuntele RoKin Lätkässä Lappiin -podcast: Avausosassa Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro
Mainos RoKi Hockey

Kuun­te­le RoKin Lät­käs­sä Lappiin -pod­cast: Avaus­osas­sa Mes­tik­sen ope­ra­tii­vi­nen johtaja Olli Aro

29.10.2019 15:45
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Maria Huhmarniemi muutti Ruotsiin ”Tämä ei ole ollut minun ratkaisu eikä valinta"

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Maria Huh­mar­nie­mi muutti Ruot­siin ”Tämä ei ole ollut minun rat­kai­su eikä va­lin­ta"

27.10.2019 10:00
Kuuntele Viikkoraati: Kaupunginjohtaja ja onnellisuusopas Esko Lotvonen selvittää Rovaniemen talousahdinkoa ja sitä miksi hän kritisoi Lapin Kansan pääkirjoituksia, Jääpäiväkirjat jatkuu

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja ja on­nel­li­suus­opas Esko Lot­vo­nen sel­vit­tää Ro­va­nie­men ta­lous­ah­din­koa ja sitä miksi hän kri­ti­soi Lapin Kansan pää­kir­joi­tuk­sia, Jää­päi­vä­kir­jat jatkuu

25.10.2019 12:08
Kuuntele Vasan podcast: Kalvavia kokemuksia ja hyytäviä kummitustarinoita

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kal­va­via ko­ke­muk­sia ja hyy­tä­viä kum­mi­tus­ta­ri­noi­ta

24.10.2019 18:22
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Miten tulevaisuudessa liikutaan?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Miten tu­le­vai­suu­des­sa lii­ku­taan?

23.10.2019 13:21
Kuuntele Palloraati: RoPS romahti mitaleilta sarjan häntäpäähän – miltä näyttää seuran tulevaisuus juhlavuoden kynnyksellä?

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: RoPS romahti mi­ta­leil­ta sarjan hän­tä­pää­hän – miltä näyttää seuran tu­le­vai­suus juh­la­vuo­den kyn­nyk­sel­lä?

22.10.2019 11:26
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: ”Emme ole viettäneet perheenä näin paljon aikaa yhdessä vuosikausiin kuin olemme nyt Lapissa viettäneet”, kertoo somevaikuttaja Inari Fernández

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: ”Emme ole viet­tä­neet per­hee­nä näin paljon aikaa yhdessä vuo­si­kau­siin kuin olemme nyt Lapissa viet­tä­neet”, kertoo so­me­vai­kut­ta­ja Inari Fernán­dez

13.10.2019 07:01
Kuuntele Viikkoraati: Kardashanien vierailusta lottopotti Ilkka Länkiselle, Jääpäiväkirjat alkaa, mikä on pääkirjoitus ja miksi sellaisia kirjoitetaan?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kar­das­ha­nien vie­rai­lus­ta lot­to­pot­ti Ilkka Län­ki­sel­le, Jää­päi­vä­kir­jat alkaa, mikä on pää­kir­joi­tus ja miksi sel­lai­sia kir­joi­te­taan?

11.10.2019 09:59
Kuuntele Vasan podcast: 19-vuotias nuori, tiedä, mitä teet isona

Kuun­te­le Vasan pod­cast: 19-vuo­tias nuori, tiedä, mitä teet isona

10.10.2019 15:44
Kuuntele Palloraati: Onko nuorissa tulevaisuus? RoPSin junioreista on nousemassa monta lupausta

Kuun­te­le Pal­lo­raa­ti: Onko nuo­ris­sa tu­le­vai­suus? RoPSin ju­nio­reis­ta on nou­se­mas­sa monta lu­paus­ta

08.10.2019 10:04
Kuuntele Matkailun kääntöpiiri: Onko kesästä brändiksi, onko Lapin matkailu  luksusta?

Kuun­te­le Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri: Onko kesästä brän­dik­si, onko Lapin mat­kai­lu luk­sus­ta?

07.10.2019 12:41
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Anette Latva-Piikkilä, 40, Levi: "Olen hakenut Lapissa sitä, kuka olen"

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Anette Lat­va-Piik­ki­lä, 40, Levi: "Olen hakenut Lapissa sitä, kuka olen"

06.10.2019 08:00