Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Podcastit
Äitikamut sai jatkoa – vertaistukea tarjolla podcastista

Äi­ti­ka­mut sai jatkoa – ver­tais­tu­kea tar­jol­la pod­cas­tis­ta

23.11.2023 22:12
Tilaajille
Peltipailakka-podcast osa 2:  Matkailu, näin alkoivat Lapin matkailun kelkkasafarit

Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast osa 2: Mat­kai­lu, näin al­koi­vat Lapin mat­kai­lun kelk­ka­sa­fa­rit

25.09.2023 09:32 1
Matkailun kääntöpiiri -podcast: Onko kesästä brändiksi?

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Onko kesästä brän­dik­si?

07.09.2023 15:34
Matkailun kääntöpiiri -podcast:  Ilmasto muuttuu, muuttuko matkailu?

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Ilmasto muut­tuu, muut­tu­ko mat­kai­lu?

06.09.2023 15:39
Matkailun kääntöpiiri -podcast: Voiko matkailua mitata?

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Voiko mat­kai­lua mitata?

06.09.2023 15:38
Matkailun kääntöpiiri -podcast: Onko matkailun ympärivuotisuus uhka vai mahdollisuus?

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Onko mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suus uhka vai mah­dol­li­suus?

06.09.2023 15:37
Matkailun kääntöpiiri -podcast: Tuottojohtaminen matkailussa- menestyvän liiketoiminnan avain vai kikkailua

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Tuot­to­joh­ta­mi­nen mat­kai­lus­sa- me­nes­ty­vän lii­ke­toi­min­nan avain vai kik­kai­lua

06.09.2023 15:36
Matkailun kääntöpiiri -podcast: Jakamistalous: vertaisten toimintaa vai matkailutalouden uusjako?

Mat­kai­lun kään­tö­pii­ri -pod­cast: Ja­ka­mis­ta­lous: ver­tais­ten toi­min­taa vai mat­kai­lu­ta­lou­den uus­ja­ko?

07.09.2023 15:43
Lappi-rap puhuu -podcast: Ta­lon­poi­ka Lalli kur­vai­lee to­si­elä­mäs­sä ja mu­sii­kis­saan la­va-au­tol­la ympäri poh­jois­ta

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Ta­lon­poi­ka Lalli kur­vai­lee to­si­elä­mäs­sä ja mu­sii­kis­saan la­va-au­tol­la ympäri poh­jois­ta

01.09.2023 15:52
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: AZIS the Bieg­gaváib­mu räppää po­ro­mie­he­nä ole­mi­ses­ta ja ra­ken­taa mo­der­nia saa­me­lais­ta maail­man­ku­vaa

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: AZIS the Bieg­gaváib­mu räppää po­ro­mie­he­nä ole­mi­ses­ta ja ra­ken­taa mo­der­nia saa­me­lais­ta maail­man­ku­vaa

01.09.2023 15:51
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: Rauhatäti räppää, opettaa ja antaa äänen alistetuille

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Rau­ha­tä­ti räppää, opettaa ja antaa äänen alis­te­tuil­le

01.09.2023 15:50
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: Inarin se­re­mo­nia­mes­ta­ri Amoc tekee kau­his­tut­ta­vaa saa­me­lais­tai­det­ta

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Inarin se­re­mo­nia­mes­ta­ri Amoc tekee kau­his­tut­ta­vaa saa­me­lais­tai­det­ta

01.09.2023 15:48
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: Ailu Vallen mie­les­tä saa­me­lais­ten his­to­rias­sa on sa­man­ta­pais­ta kal­toin­koh­te­lua ja eri­ar­voi­suut­ta kuin niissä ghe­tois­sa, joissa rap-mu­siik­ki syntyi

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Ailu Vallen mie­les­tä saa­me­lais­ten his­to­rias­sa on sa­man­ta­pais­ta kal­toin­koh­te­lua ja eri­ar­voi­suut­ta kuin niissä ghe­tois­sa, joissa rap-mu­siik­ki syntyi

01.09.2023 15:47
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: Stepa So­dan­ky­läs­tä tahtoo ih­mi­sil­le hyvää

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Stepa So­dan­ky­läs­tä tahtoo ih­mi­sil­le hyvää

01.09.2023 15:45
Tilaajille
Lappi-rap puhuu -podcast: Hannu "Hannibal" Stark tuntee Rovaniemen edelleen kodikseen

Lap­pi-rap puhuu -pod­cast: Hannu "Han­ni­bal" Stark tuntee Ro­va­nie­men edel­leen ko­dik­seen

07.09.2023 15:47
Tilaajille
Podcast-arvostelu: Roope Salmisen Kolme käännekohtaa on aitoa keskustelua elämästä

Pod­cast-ar­vos­te­lu: Roope Sal­mi­sen Kolme kään­ne­koh­taa on aitoa kes­kus­te­lua elä­mäs­tä

19.08.2023 05:30
Tilaajille
Si­vul­li­set-pod­cas­tin kuudennessa jak­sos­sa syvennytään toimittaja-kirjailija Pekka Juntin esikoisromaaniin Villikoira – miksi nimenomaan alaskanhusky pääsi romaanissa suureen rooliin?

Si­vul­li­set-pod­cas­tin kuu­den­nes­sa jak­sos­sa sy­ven­ny­tään toi­mit­ta­ja-kir­jai­li­ja Pekka Juntin esi­kois­ro­maa­niin Vil­li­koi­ra – miksi ni­men­omaan alas­kan­hus­ky pääsi ro­maa­nis­sa suureen roo­liin?

18.08.2023 09:56
Sivulliset-podcastin viidennessä jaksossa kuullaan mitä kittiläläiselle toimittajalle Noora Vaaralalle on selvinnyt Reidar Särestöniemestä

Si­vul­li­set-pod­cas­tin vii­den­nes­sä jak­sos­sa kuul­laan mitä kit­ti­lä­läi­sel­le toi­mit­ta­jal­le Noora Vaa­ra­lal­le on sel­vin­nyt Reidar Sä­res­tö­nie­mes­tä

04.08.2023 20:12
Sivulliset-podcastin neljännessä osassa torniolaislähtöinen kirjailija Akseli Heikkilä kertoo, miten kirjaan luodaan kauhun tunnelma

Si­vul­li­set-pod­cas­tin nel­jän­nes­sä osassa tor­nio­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja Akseli Heik­ki­lä kertoo, miten kirjaan luodaan kauhun tun­nel­ma

28.07.2023 21:56
Sivulliset-podcastin kolmannessa jaksossa sukelletaan saamelaisen ja ei-saamelaisen maailmankuvien eroihin

Si­vul­li­set-pod­cas­tin kol­man­nes­sa jak­sos­sa su­kel­le­taan saa­me­lai­sen ja ei-saa­me­lai­sen maail­man­ku­vien eroihin

21.07.2023 17:00