tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yhteishaku
Lapin ammattikorkeakouluun tuli syksyn yhteishaussa ennätysmäärä hakuja

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­luun tuli syksyn yh­teis­haus­sa en­nä­tys­mää­rä hakuja

15.09.2023 10:40
Tilaajille
Toimittajalta: Sairaanhoitajat vaihtavat alaa, eikä se ole ihme
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sai­raan­hoi­ta­jat vaih­ta­vat alaa, eikä se ole ihme

27.04.2023 08:00 10
Lapin yliopistoon haki reilu 7000 hakijaa – suosituimmat hakukohteet sosiaalityö ja graafinen suunnittelu

Lapin yli­opis­toon haki reilu 7000 hakijaa – suo­si­tuim­mat ha­ku­koh­teet so­siaa­li­työ ja graa­fi­nen suun­nit­te­lu

31.03.2023 19:04
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulun hakijoiden määrä kasvoi viime vuodesta – hakijoita yli 10 000

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ha­ki­joi­den määrä kasvoi viime vuo­des­ta – ha­ki­joi­ta yli 10 000

31.03.2023 14:52
Tilaajille
Redun ensisijaisten hakijoiden määrä yhteishaussa kasvoi – eniten kiinnostivat sähköasentajan, perustason ensihoitajan ja putkiasentajan koulutukset

Redun en­si­si­jais­ten ha­ki­joi­den määrä yh­teis­haus­sa kasvoi – eniten kiin­nos­ti­vat säh­köa­sen­ta­jan, pe­rus­ta­son en­si­hoi­ta­jan ja put­ki­asen­ta­jan kou­lu­tuk­set

29.03.2023 09:45
Tilaajille
Korkeakoulujen kevään yhteishaku alkaa keskiviikkona

Kor­kea­kou­lu­jen kevään yh­teis­ha­ku alkaa kes­ki­viik­ko­na

15.03.2023 05:00
Tilaajille
Pistelaskuri kertoo omat pääsynäkymät, kun yhteishaku tiistaina alkaa – Oppivelvollisuusiän nostaminen velvoittaa joka teinin hakemaan koulutuspaikkaa

Pis­te­las­ku­ri kertoo omat pää­sy­nä­ky­mät, kun yh­teis­ha­ku tiis­tai­na alkaa – Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nos­ta­mi­nen vel­voit­taa joka teinin ha­ke­maan kou­lu­tus­paik­kaa

20.02.2023 18:30
Tilaajille
Mille tässä alkaisi? Kevään yhteishaussa tuhannet nuoret tekevät taas isoja päätöksiä tulevaisuudestaan – kävimme kyselemässä, miten oma opiskeluala on löytynyt

Mille tässä al­kai­si? Kevään yh­teis­haus­sa tu­han­net nuoret tekevät taas isoja pää­tök­siä tu­le­vai­suu­des­taan – kävimme ky­se­le­mäs­sä, miten oma opis­ke­lu­ala on löy­ty­nyt

13.02.2023 20:30 1
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakouluun haki yli 3 500 opiskelijaa – tulevia metsätalousinsinöörejä, sosionomeja ja tradenomeja oli eniten

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­luun haki yli 3 500 opis­ke­li­jaa – tulevia met­sä­ta­lou­sin­si­nöö­re­jä, so­sio­no­me­ja ja tra­de­no­me­ja oli eniten

15.09.2022 14:37
Tilaajille
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaku alkaa tänään – aloituspaikkoja lähes 10 000 opiskelijalle

Yli­opis­to­jen ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yh­teis­ha­ku alkaa tänään – aloi­tus­paik­ko­ja lähes 10 000 opis­ke­li­jal­le

31.08.2022 07:50
Lapin yliopistoon valittiin 804 uutta opiskelijaa – hakijoita oli yli 7200

Lapin yli­opis­toon va­lit­tiin 804 uutta opis­ke­li­jaa – ha­ki­joi­ta oli yli 7200

18.07.2022 12:08
Tilaajille
Ammatillisen koulutuksen vetovoima pitää Lapissa – Rovaniemellä lukion valitsee puolet ikäluokasta, koko maakunnassa kolmannes

Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ve­to­voi­ma pitää Lapissa – Ro­va­nie­mel­lä lukion va­lit­see puolet ikä­luo­kas­ta, koko maa­kun­nas­sa kol­man­nes

29.03.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­la oikeus omaan pää­tök­seen

19.03.2022 07:05
Tilaajille
Korkeakoulujen toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona

Kor­kea­kou­lu­jen toinen yh­teis­ha­ku alkaa kes­ki­viik­ko­na

15.03.2022 10:49
Lähes 900 hakijaa Lapin ammattikorkeakouluun syksyn yhteishaussa – suosituimmat kohteet sosionomin ja metsätalousinsinöörin koulutukset

Lähes 900 hakijaa Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­luun syksyn yh­teis­haus­sa – suo­si­tuim­mat kohteet so­sio­no­min ja met­sä­ta­lous­in­si­nöö­rin kou­lu­tuk­set

16.09.2021 13:44
Tilaajille
Syksyn yhteishaku korkeakouluihin alkaa tänään, valtaosa hakukohteista on ammattikorkeakouluissa

Syksyn yh­teis­ha­ku kor­kea­kou­lui­hin alkaa tänään, val­ta­osa ha­ku­koh­teis­ta on am­mat­ti­kor­kea­kou­luis­sa

01.09.2021 08:49
Lapin lukioista Enontekiön Erälukioon ja Ounasvaaran lukioon vaaditaan korkein keskiarvo – Lyseonpuiston lukion IB-linjalle vielä kovemmat vaatimukset

Lapin lu­kiois­ta Enon­te­kiön Erä­lu­kioon ja Ou­nas­vaa­ran lukioon vaa­di­taan korkein kes­ki­ar­vo – Ly­seon­puis­ton lukion IB-lin­jal­le vielä ko­vem­mat vaa­ti­muk­set

18.06.2021 18:17
Tilaajille
Sähköala vetää, matkailun suosio romahti – Koronapandemian vaikutus näkyy kevään yhteishaussa

Säh­kö­ala vetää, mat­kai­lun suosio romahti – Ko­ro­na­pan­de­mian vai­ku­tus näkyy kevään yh­teis­haus­sa

19.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Mistä tunnistaa viisaan ihmisen?
Kolumni

Mistä tun­nis­taa viisaan ih­mi­sen?

14.04.2021 06:00 4
Tilaajille
Neljännes Suomen juristeista koulutetaan Lapissa – hyvä työllistyminen, tasokas opetus ja upea luonto houkuttelevat junantuomia opiskelijoita ympäri maata Rovaniemelle

Nel­jän­nes Suomen ju­ris­teis­ta kou­lu­te­taan Lapissa – hyvä työl­lis­ty­mi­nen, tasokas opetus ja upea luonto hou­kut­te­le­vat ju­nan­tuo­mia opis­ke­li­joi­ta ympäri maata Ro­va­nie­mel­le

02.03.2021 09:54
Tilaajille