Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Korkeakoulut
Amerikan mallista ei apua ahdistukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ame­ri­kan mal­lis­ta ei apua ah­dis­tuk­seen

05.04.2023 05:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­kea­kou­lu­lii­kun­nan yh­den­ver­tai­suut­ta pa­ran­net­ta­va

04.04.2023 05:00
Tilaajille
Lapin yliopistoon haki reilu 7000 hakijaa – suosituimmat hakukohteet sosiaalityö ja graafinen suunnittelu

Lapin yli­opis­toon haki reilu 7000 hakijaa – suo­si­tuim­mat ha­ku­koh­teet so­siaa­li­työ ja graa­fi­nen suun­nit­te­lu

31.03.2023 19:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­kea­kou­luis­sa pu­hut­ta­va pe­da­go­gii­kas­ta

31.03.2023 05:00
Korkeakoulujen kevään yhteishaku alkaa keskiviikkona

Kor­kea­kou­lu­jen kevään yh­teis­ha­ku alkaa kes­ki­viik­ko­na

15.03.2023 05:00
Tilaajille
Lähes kaikki puolueet vaativat nyt koulutustasoa ylös, mutta opiskelijoiden kukkarolle ei haluta mennä

Lähes kaikki puo­lueet vaa­ti­vat nyt kou­lu­tus­ta­soa ylös, mutta opis­ke­li­joi­den kuk­ka­rol­le ei haluta mennä

12.03.2023 13:23 8
Joka kolmas nuori pelkää työelämän olevan liian kuormittavaa – “Joudumme jatkuvasti parantamaan suorituksiamme ollaksemme relevantteja”

Joka kolmas nuori pelkää työ­elä­män olevan liian kuor­mit­ta­vaa – “Jou­dum­me jat­ku­vas­ti pa­ran­ta­maan suo­ri­tuk­siam­me ol­lak­sem­me re­le­vant­te­ja”

03.03.2023 06:00
Tilaajille
Tekoäly haastaa opiskelu- ja työelämää – uudet helppokäyttöiset sovellukset muuttavat tiedonhankintaa ja sisällöntuotantoa, ovatko työpaikat jälleen vaarassa?

Tekoäly haastaa opis­ke­lu- ja työ­elä­mää – uudet help­po­käyt­töi­set so­vel­luk­set muut­ta­vat tie­don­han­kin­taa ja si­säl­lön­tuo­tan­toa, ovatko työ­pai­kat jälleen vaa­ras­sa?

10.02.2023 19:47 1
Tilaajille
Marinin ja Suomen kasvanut julkisuus näkyy – kansainvälisten hakijoiden määrä korkeakouluihin jopa moninkertaistui

Marinin ja Suomen kas­va­nut jul­ki­suus näkyy – kan­sain­vä­lis­ten ha­ki­joi­den määrä kor­kea­kou­lui­hin jopa mo­nin­ker­tais­tui

23.01.2023 19:30 1
Tilaajille
Korkealentoa: Laadulla osaajia – korkeakoulujen rahoituksen tulee nousta samassa suhteessa aloituspaikkojen kanssa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Laa­dul­la osaajia – kor­kea­kou­lu­jen ra­hoi­tuk­sen tulee nousta samassa suh­tees­sa aloi­tus­paik­ko­jen kanssa

15.01.2023 13:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mak­su­ton kou­lu­tus on suo­ma­lai­sen kou­lu­tus­jär­jes­tel­män pe­rus­ki­vi

24.12.2022 17:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa opis­ke­li­jat

07.09.2022 04:59
Tilaajille
Takaisin kampukselle – korkeakoulut haluavat opiskelijat lähiopetukseen, mutta osa on jo lähtenyt kaupungista

Ta­kai­sin kam­puk­sel­le – kor­kea­kou­lut ha­lua­vat opis­ke­li­jat lä­hio­pe­tuk­seen, mutta osa on jo läh­te­nyt kau­pun­gis­ta

25.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Lapin yliopisto pärjää korkeakoulujen välisessä kilpailussa omaperäisellä koulutustarjonnalla – nuorten houkuttelu pysyvästi Lappiin on vaikeampi rasti
Pääkirjoitus

Lapin yli­opis­to pärjää kor­kea­kou­lu­jen vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa oma­pe­räi­sel­lä kou­lu­tus­tar­jon­nal­la – nuorten hou­kut­te­lu py­sy­väs­ti Lappiin on vai­keam­pi rasti

24.07.2022 20:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Ylioppilaskirjoitukset mittaavat osaamista monipuolisesti – siksi korkeakoulujen todistusvalinta oli hyvä uudistus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set mit­taa­vat osaa­mis­ta mo­ni­puo­li­ses­ti – siksi kor­kea­kou­lu­jen to­dis­tus­va­lin­ta oli hyvä uu­dis­tus

22.07.2022 05:30
Tilaajille
Lapin yliopistoon valittiin 804 uutta opiskelijaa – hakijoita oli yli 7200

Lapin yli­opis­toon va­lit­tiin 804 uutta opis­ke­li­jaa – ha­ki­joi­ta oli yli 7200

18.07.2022 12:08
Tilaajille
Korkeakoulujen ensikertalaiskiintiö aiheuttaa stressiä – "Lukion tulisi olla yleissivistävä koulu, eikä siellä pitäisi olla painetta opinnoista"

Kor­kea­kou­lu­jen en­si­ker­ta­lais­kiin­tiö ai­heut­taa stres­siä – "Lukion tulisi olla yleis­si­vis­tä­vä koulu, eikä siellä pitäisi olla pai­net­ta opin­nois­ta"

17.07.2022 18:00 1
Tilaajille
Osuuskauppa Arina lahjoittaa pohjoisen yliopistoille 175 000 euroa – Lapin yliopistolle 50 000 euron potti

Osuus­kaup­pa Arina lah­joit­taa poh­joi­sen yli­opis­toil­le 175 000 euroa – Lapin yli­opis­tol­le 50 000 euron potti

23.05.2022 09:54
Tilaajille
Elämäntäyteinen opiskelijakupla
Kolumni

Elä­män­täy­tei­nen opis­ke­li­ja­kup­la

13.05.2022 06:30
Tilaajille
Moni korkeakouluopiskelija olisi halunnut jatkaa etäopetuksessa, kerrotaan opiskelijajärjestöistä - vapautta valita etä- ja lähiopetuksen välillä halutaan lisää

Moni kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­ja olisi ha­lun­nut jatkaa etäo­pe­tuk­ses­sa, ker­ro­taan opis­ke­li­ja­jär­jes­töis­tä - va­paut­ta valita etä- ja lä­hi­ope­tuk­sen välillä ha­lu­taan lisää

09.04.2022 19:30