Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Liikunta
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt kaikki kan­nus­ta­maan Kes­ka­ril­le!

06:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mei­na­sin jo me­net­tää roksini

19.07.2021 07:59
Tilaajille

Lapin ainoa ve­lo­mo­bii­li kerää kat­sei­ta – kes­ki­no­peus jopa 10 km/h ta­val­lis­ta pyörää suu­rem­pi

06.07.2021 14:32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten mieli liik­kuu, jalat eivät

05.07.2021 08:00
Tilaajille

Suo­mes­sa on yli mil­joo­na sau­va­kä­ve­li­jää – Kä­ve­ly­ki­pi­nä-kam­pan­ja innosti suo­ma­lai­sia kä­ve­le­mään vielä lisää

01.07.2021 14:03 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­ta-alan kou­lu­tus­ta poh­joi­seen

11.06.2021 14:45
Tilaajille

Kir­jas­to alkaa lai­naa­maan kau­pun­ki­lai­sil­le ur­hei­lu­vä­li­nei­tä – pian hyl­lys­tä löy­ty­vät pe­tank­ki, mölkky ja kah­va­kuu­lat

10.06.2021 10:40

Lapin Lii­kun­ta jakaa ke­sä­työ­se­te­lei­tä - ainakin nämä ur­hei­lu­seu­rat työl­lis­tä­vät nuoria kesällä

03.06.2021 14:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iloi­taan, kun lapset leik­ki­vät

28.05.2021 05:00
Tilaajille

Simon päi­vä­ko­deis­sa vie­tet­ty pe­sis­viik­ko­ja - 3000 asuk­kaan kun­nas­sa yli sata pe­sik­sen pe­laa­jaa

27.05.2021 15:13 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­kun­taa, ur­hei­lua ja kult­tuu­ria

19.05.2021 06:00
Tilaajille

Ala­kou­lu­lais­ten toi­ve­har­ras­tus­ten kär­jes­sä on kii­pei­ly, ai­kui­set in­tou­tu­vat pa­de­lis­ta – Mikä yh­dis­tää tämän hetken tren­di­la­je­ja?

02.05.2021 11:00
Tilaajille

"Nyt jat­ke­taan vähän päivää" – Anne Airola jär­jes­tää hus­kyil­leen uutta puuhaa: ro­va­nie­me­läi­set pää­se­vät liik­ku­maan ve­to­koi­rien kanssa

28.04.2021 09:09

Nuoret pojat eivät liiku riit­tä­väs­ti – Mikä in­nos­tai­si heidät liik­ku­maan? Ky­syim­me asiaa tut­ki­joil­ta ja nuo­ril­ta pojilta it­sel­tään

25.04.2021 07:00 1
Tilaajille

Tram­po­lii­nil­la pomp­pi­mi­nen kar­kot­taa ko­ro­na-ah­dis­tuk­sen – ou­lu­lai­nen alan mark­ki­na­joh­ta­ja Acon kan­sain­vä­lis­tyy no­peas­ti kas­va­van verk­ko­kau­pan imussa

24.04.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri-La­pis­sa tar­vi­taan herätys

20.04.2021 07:00
Tilaajille
Kolumni

Pe­rus­kou­lun val­men­ta­ja­synd­roo­ma – "meidän lii­kun­taa har­ras­ta­mat­to­mien pon­nis­tuk­set eivät kiin­nos­ta­neet"

18.04.2021 21:00 4
Tilaajille

Kit­ti­lä­läi­set Eero, 92, ja Valma, 88, hiih­tä­vät tu­han­nen ki­lo­met­riä tal­ves­sa – Toista oli sodan jäl­keen: "Ei siinä kukaan miet­ti­nyt, että turhaan lähtisi hölk­kää­mään"

18.04.2021 17:00 3
Tilaajille

Ro­va­nie­men ui­ma­kou­lut pa­laa­vat Ve­si­hii­teen – il­moit­tau­tu­mi­nen me­neil­lään

13.04.2021 14:45
Kolumni

En suostu kou­lu­tak­sik­si, koska niin on lap­sel­le­ni paras

12.04.2021 07:00 3
Tilaajille