kolumni: Tunnen itseni yk­si­näi­sek­si, ja sen myön­tä­mi­nen no­lot­taa

tähtijuttu: Verk­ko­yh­tiö kat­kai­si ke­mi­läi­sen ta­lo­yh­tiön sähköt va­roit­ta­mat­ta, kun kaksi laskua meni väärään osoit­tee­seen

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Liikunta
Kuukausi
Päiväkirja: Viiden k:n ensiapuohje virkistää myös myrtynyttä mieltä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Viiden k:n en­si­apu­oh­je vir­kis­tää myös myr­ty­nyt­tä mieltä

19.09.2022 07:00
Tilaajille
Uimahallin vetonaula on nyt poissa – Vesiliukumäki innostaa lapsia liikkumaan
Kolumni

Ui­ma­hal­lin ve­to­nau­la on nyt poissa – Ve­si­liu­ku­mä­ki in­nos­taa lapsia liik­ku­maan

13.09.2022 15:20 2
Tilaajille
Päiväkirja: Supervoimani on kisuaminen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Su­per­voi­ma­ni on ki­sua­mi­nen

12.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Ylitorniolla jäähalliyhtiö anoo kunnalta apua sähkön hinnan vuoksi, Torniossa kävi parempi onni

Yli­tor­niol­la jää­hal­li­yh­tiö anoo kun­nal­ta apua sähkön hinnan vuoksi, Tor­nios­sa kävi parempi onni

08.09.2022 18:00 3
Tilaajille
Monitoimihallin rakentamista odotellessa
Pääkirjoitus

Mo­ni­toi­mi­hal­lin ra­ken­ta­mis­ta odo­tel­les­sa

07.09.2022 19:20
Vanhemmat
Olympiakomitea haluaa seuraavaan hallitusohjelmaan vahvat kirjaukset liikunnan edistämisestä – tavoitteena mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton harrastus

Olym­pia­ko­mi­tea haluaa seu­raa­vaan hal­li­tus­oh­jel­maan vahvat kir­jauk­set lii­kun­nan edis­tä­mi­ses­tä – ta­voit­tee­na mah­dol­lis­taa jo­kai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le mak­su­ton har­ras­tus

29.08.2022 15:53
Tilaajille
Susivoudin kentän yhteyteen nuorisotila? – Rovaniemen sivistyslautakunta käynnisti selvityksen

Su­si­vou­din kentän yh­tey­teen nuo­ri­so­ti­la? – Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta käyn­nis­ti sel­vi­tyk­sen

25.08.2022 20:13
Tilaajille
Ensin kaatopaikka, sitten laskettelurinne ja nyt alamäkipyöräilyn mekka – Rovaniemen Rokelle rakentui arvostettu maastopyöräilyrata harrastajavoimin

Ensin kaa­to­paik­ka, sitten las­ket­te­lu­rin­ne ja nyt ala­mä­ki­pyö­räi­lyn mekka – Ro­va­nie­men Rokelle ra­ken­tui ar­vos­tet­tu maas­to­pyö­räi­ly­ra­ta har­ras­ta­ja­voi­min

17.08.2022 15:07
Tilaajille
Rovaniemellä kutsuntaikäiset nuoret saavat ilmaista liikuntaneuvontaa, joka parantaa heidän kuntoaan ennen armeijaa – tavoitteena matalan kynnyksen liikuntaneuvonta

Ro­va­nie­mel­lä kut­sun­ta­ikäi­set nuoret saavat il­mais­ta lii­kun­ta­neu­von­taa, joka pa­ran­taa heidän kun­toaan ennen ar­mei­jaa – ta­voit­tee­na matalan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­neu­von­ta

17.08.2022 06:30
Tilaajille
Endorfiiniryöppy palkitsee vain osan meistä, osalle liikunta on tuskaa, oksetusta ja tärinää – "Nautinto on hyvä tavoite, mutta asiat eivät ole helppoja aluksi"

En­dor­fii­ni­ryöp­py pal­kit­see vain osan meistä, osalle lii­kun­ta on tuskaa, ok­se­tus­ta ja tärinää – "Nau­tin­to on hyvä ta­voi­te, mutta asiat eivät ole help­po­ja aluksi"

15.08.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: 35 kilometriä pelkkää riemua hiekkateillä ja metsäpoluilla – olen itseni pahin epäilijä siinä, mitä voin tehdä ja mihin pystyn
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: 35 ki­lo­met­riä pelkkää riemua hiek­ka­teil­lä ja met­sä­po­luil­la – olen itseni pahin epäi­li­jä siinä, mitä voin tehdä ja mihin pystyn

12.08.2022 05:00
Tilaajille
Saarituvilla kisataan nyt joka sunnuntai – Pop up -radasta kehitettiin kiinteä frisbeegolfpuisto

Saa­ri­tu­vil­la ki­sa­taan nyt joka sun­nun­tai – Pop up -ra­das­ta ke­hi­tet­tiin kiinteä fris­bee­golf­puis­to

04.08.2022 15:06
Tilaajille
Päiväkirja: Pyöräilyä siellä sun täällä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pyö­räi­lyä siellä sun täällä

03.08.2022 05:00
Tilaajille
Veittikoskien suku pelaa pesäpalloa jo kolmannessa polvessa – näin pienestä Simon kunnasta tuli kansallislajin mekka

Veit­ti­kos­kien suku pelaa pe­sä­pal­loa jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa – näin pie­nes­tä Simon kun­nas­ta tuli kan­sal­lis­la­jin mekka

01.08.2022 15:52
Tilaajille
Pelloon rakennetaan Arhmaan toimintapuistoa – uuteen puistoon tulee Lapin ensimmäinen kiinteä pumptrack-rata

Pelloon ra­ken­ne­taan Arhmaan toi­min­ta­puis­toa – uuteen puis­toon tulee Lapin en­sim­mäi­nen kiinteä pumpt­rack-ra­ta

28.07.2022 07:59
Tilaajille
Hyötyliikuntakin on hyväksi, mutta miten treenaamisesta tehdään rutiini ja kunnon hikiliikunnasta elämäntapa?
Kolumni

Hyö­ty­lii­kun­ta­kin on hy­väk­si, mutta miten tree­naa­mi­ses­ta tehdään rutiini ja kunnon hi­ki­lii­kun­nas­ta elä­män­ta­pa?

28.07.2022 06:00
Tilaajille
Lappi Areena itsenäiseksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi Areena it­se­näi­sek­si

25.07.2022 20:56
Tilaajille
Lasten ja nuorten ylipaino on lisääntynyt – maaseudulla asuvien lasten liikkuminen voi jäädä kaupunkilaislapsia vähäisemmäksi

Lasten ja nuorten yli­pai­no on li­sään­ty­nyt – maa­seu­dul­la asuvien lasten liik­ku­mi­nen voi jäädä kau­pun­ki­lais­lap­sia vä­häi­sem­mäk­si

22.07.2022 19:30 1
Tilaajille
Tanhusin lapsena ensimmäisen ja viimeisen kerran – en pakota lapsiani harrastamaan, mutta toivon, että he löytävät liikunnan ilon
Kolumni

Tan­hu­sin lapsena en­sim­mäi­sen ja vii­mei­sen kerran – en pakota lap­sia­ni har­ras­ta­maan, mutta toivon, että he löy­tä­vät lii­kun­nan ilon

05.07.2022 14:41 2
Tilaajille
Päiväkirja: Liikunnan äärellä voi tuntea paljon
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Lii­kun­nan äärellä voi tuntea paljon

05.07.2022 05:00
Tilaajille