Liikunta
Viimeisin 24 tuntia
Kipeytyykö hiiriranteesi, vihlooko olkapäätäsi? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pienillä käsiliikkeillä ehkäiset ja korjaat paljon

Ki­pey­tyy­kö hii­ri­ran­tee­si, vih­loo­ko ol­ka­pää­tä­si? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pie­nil­lä kä­si­liik­keil­lä eh­käi­set ja korjaat paljon

01.03.2021 07:00
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Lii­kun­ta on elä­män­ta­pa­ni

24.02.2021 05:30
Tilaajille
Viranomaisille valtuuksia, yrittäjille velvollisuuksia – Uusi tartuntatautilaki astui voimaan

Vi­ran­omai­sil­le val­tuuk­sia, yrit­tä­jil­le vel­vol­li­suuk­sia – Uusi tar­tun­ta­tau­ti­la­ki astui voimaan

22.02.2021 18:38 1
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi tartuntatautilain muuttamisen – Viranomaisille mahdollisuus sulkea kuntosaleja

Edus­kun­ta hy­väk­syi tar­tun­ta­tau­ti­lain muut­ta­mi­sen – Vi­ran­omai­sil­le mah­dol­li­suus sulkea kun­to­sa­le­ja

19.02.2021 13:30
Tilaajille
Muutos ei tuo onnea
Kolumni Anni Koikkalainen

Muutos ei tuo onnea

19.02.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kar­hun­pal­ve­lus lap­sil­le: "Kou­lu­mat­ka­kä­ve­lyt ja -pyö­räi­lyt li­säi­si­vät lasten pe­rus­kun­toa"

17.02.2021 05:48
Tilaajille
Jopa 80 prosenttia myytävistä suksista on jo perinteisen tyylin suksia, ja niissä on lähes aina skinipohja

Jopa 80 pro­sent­tia myy­tä­vis­tä suk­sis­ta on jo pe­rin­tei­sen tyylin suksia, ja niissä on lähes aina ski­ni­poh­ja

13.02.2021 18:32 6
Tilaajille
Eeva-Liisa Aula päättää keväällä pitkän työrupeaman Lapin Liikunnan palveluksessa - ensimmäinen työantaja oli Länsi-Pohjan piiri

Ee­va-Lii­sa Aula päättää ke­vääl­lä pitkän työ­ru­pea­man Lapin Lii­kun­nan pal­ve­luk­ses­sa - en­sim­mäi­nen työ­an­ta­ja oli Län­si-Poh­jan piiri

02.02.2021 19:30
Tilaajille
Vanhemmat
Rakkaudesta latuun – Talkoina hiihtolatuja tekevät miehet ajavat talven aikana tuhansia kilometrejä lana perässään

Rak­kau­des­ta latuun – Tal­koi­na hiih­to­la­tu­ja tekevät miehet ajavat talven aikana tu­han­sia ki­lo­met­re­jä lana pe­räs­sään

27.01.2021 18:55 5
Tilaajille
Rovaniemi: Mainokset latujen varsilla eivät kustantaisi latujen kunnossapitoa

Ro­va­nie­mi: Mai­nok­set latujen var­sil­la eivät kus­tan­tai­si latujen kun­nos­sa­pi­toa

22.01.2021 09:59 1
Tilaajille
Päiväkirja: Hiihtämisen iloa etsimässä
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Hiih­tä­mi­sen iloa et­si­mäs­sä

09.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Pakkasjakso tasoitti Perämeren retkiluisteluun sopivaksi Kuivaniemestä etelään

Pak­kas­jak­so ta­soit­ti Pe­rä­me­ren ret­ki­luis­te­luun so­pi­vak­si Kui­va­nie­mes­tä etelään

08.01.2021 06:30
Tilaajille
Näin teet nopean elämäntaparemontin
Kolumni Anitta Salmi

Näin teet nopean elä­män­ta­pa­re­mon­tin

06.01.2021 06:15 2
Tilaajille
Reilu kymmenen vuotta sitten tätä lajia harrasti puoli miljoonaa suomalaista, mitä tapahtui?
Kolumni Eero Leppänen

Reilu kym­me­nen vuotta sitten tätä lajia har­ras­ti puoli mil­joo­naa suo­ma­lais­ta, mitä ta­pah­tui?

23.12.2020 06:30 3
Tilaajille
Lasten heikko kestävyyskunto ennakoi kansantautien uutta nousua
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lasten heikko kes­tä­vyys­kun­to ennakoi kan­san­tau­tien uutta nousua

13.12.2020 06:00
Tilaajille
Move! -mittaustulokset Lapissa karua luettavaa: lasten fyysinen kunto keskiarvoa heikompi kautta linjan

Move! -mit­taus­tu­lok­set Lapissa karua luet­ta­vaa: lasten fyy­si­nen kunto kes­ki­ar­voa hei­kom­pi kautta linjan

09.12.2020 12:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sari Laakkonen

Lii­kun­ta­yh­teis­työ kan­nat­taa

18.11.2020 05:45
Tilaajille
Millaisen järjestön johtoon Suomen olympiakomitean uusi puheenjohtaja astuu? – ”Nykypäivänä aika vaativa tehtävä edustaa”

Mil­lai­sen jär­jes­tön johtoon Suomen olym­pia­ko­mi­tean uusi pu­heen­joh­ta­ja astuu? – ”Ny­ky­päi­vä­nä aika vaativa tehtävä edus­taa”

17.11.2020 08:00
Päiväkirja: Arkiulkoilusta on tullut ekstremeä
Kolumni Pekka Mauno

Päi­vä­kir­ja: Ar­ki­ul­koi­lus­ta on tullut ekst­re­meä

28.10.2020 06:30
Tilaajille
Lauantaivieras: Rovaniemi tuntuu siltä, että täällä on hyvän elämän ainekset
Kolumni Touko Heikkinen

Lauan­tai­vie­ras: Ro­va­nie­mi tuntuu siltä, että täällä on hyvän elämän ai­nek­set

23.10.2020 10:57