Liikunta
Viimeisin tunti
Rovaniemen uimakoulut palaavat Vesihiiteen – ilmoittautuminen meneillään

Ro­va­nie­men ui­ma­kou­lut pa­laa­vat Ve­si­hii­teen – il­moit­tau­tu­mi­nen me­neil­lään

14:45
Kuukausi
En suostu koulutaksiksi, koska niin on lapselleni paras
Kolumni Sinikka Pylkkänen

En suostu kou­lu­tak­sik­si, koska niin on lap­sel­le­ni paras

12.04.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Satu Oikarainen

Läs­nä­vi­ri­ke­toi­min­taa ikä­ih­mi­sil­le – "Olin lä­hi­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­ja­na ko­ti­pal­ve­lus­sa ja kyllä suu­res­ti su­ret­ti"

10.04.2021 20:12 2
Tilaajille
Rajoitusten pitkä varjo: liikkumattomat lapset ja nuoret

Ra­joi­tus­ten pitkä varjo: liik­ku­mat­to­mat lapset ja nuoret

02.04.2021 07:00
Tilaajille
”Seurat tekevät arvokasta hyvinvointityötä”

”Seurat tekevät ar­vo­kas­ta hy­vin­voin­ti­työ­tä”

02.04.2021 06:59
Tilaajille
Suomen Olympiakomitea: Lasten harrastaminen on turvattava rajoitusaikanakin

Suomen Olym­pia­ko­mi­tea: Lasten har­ras­ta­mi­nen on tur­vat­ta­va ra­joi­tus­ai­ka­na­kin

26.03.2021 14:17 1
Tilaajille
Päiväkirja: Liian liukkaat sukset ja älytön kello
Kolumni Anitta Salmi

Päi­vä­kir­ja: Liian liuk­kaat sukset ja älytön kello

24.03.2021 07:48
Tilaajille
Näin voimme tukea lapsia hyvän elämän polulle – "Lapset liikkuvat luonnostaan"
Lukijalta Mielipide Pauli Miettinen

Näin voimme tukea lapsia hyvän elämän polulle – "Lapset liik­ku­vat luon­nos­taan"

23.03.2021 11:13
Tilaajille
Päiväkirja: Padel-kokeilu johti heti mailan ostoon
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Pa­del-ko­kei­lu johti heti mailan ostoon

19.03.2021 05:00
Tilaajille

Lapin avilta lähes 185 000 euron avustus lii­kun­ta­hank­keil­le Lapissa – Suurin potti Kemiin

16.03.2021 08:43
Tilaajille
Vanhemmat
“Täällä ei ole mennyt kuin jänis” – Liukulumikengillä mennään valmiin jäljen ulkopuolelle, mutta tekeekö niillä mitään?

“Täällä ei ole mennyt kuin jänis” – Liu­ku­lu­mi­ken­gil­lä mennään valmiin jäljen ul­ko­puo­lel­le, mutta tekeekö niillä mitään?

07.03.2021 10:02
Tilaajille
Liikuntaa turvavälipykälien mukaan – maanantaina astuu voimaan kahden metrin sääntö

Lii­kun­taa tur­va­vä­li­py­kä­lien mukaan – maa­nan­tai­na astuu voimaan kahden metrin sääntö

05.03.2021 19:30
Tilaajille
Miepä sanon: Riemun kanssa Rovaniemelle – "Aitona luontoihmisenä tänne on helppo tulla"
Kolumni Johanna Ikävalko

Miepä sanon: Riemun kanssa Ro­va­nie­mel­le – "Aitona luon­to­ih­mi­se­nä tänne on helppo tulla"

03.03.2021 08:21
Kipeytyykö hiiriranteesi, vihlooko olkapäätäsi? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pienillä käsiliikkeillä ehkäiset ja korjaat paljon

Ki­pey­tyy­kö hii­ri­ran­tee­si, vih­loo­ko ol­ka­pää­tä­si? Syy voi olla muualla kuin luulet – Näillä pie­nil­lä kä­si­liik­keil­lä eh­käi­set ja korjaat paljon

01.03.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lii­kun­ta on elä­män­ta­pa­ni

24.02.2021 05:30
Tilaajille
Viranomaisille valtuuksia, yrittäjille velvollisuuksia – Uusi tartuntatautilaki astui voimaan

Vi­ran­omai­sil­le val­tuuk­sia, yrit­tä­jil­le vel­vol­li­suuk­sia – Uusi tar­tun­ta­tau­ti­la­ki astui voimaan

22.02.2021 18:38 1
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi tartuntatautilain muuttamisen – Viranomaisille mahdollisuus sulkea kuntosaleja

Edus­kun­ta hy­väk­syi tar­tun­ta­tau­ti­lain muut­ta­mi­sen – Vi­ran­omai­sil­le mah­dol­li­suus sulkea kun­to­sa­le­ja

19.02.2021 13:30
Tilaajille
Muutos ei tuo onnea
Kolumni Anni Koikkalainen

Muutos ei tuo onnea

19.02.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kar­hun­pal­ve­lus lap­sil­le: "Kou­lu­mat­ka­kä­ve­lyt ja -pyö­räi­lyt li­säi­si­vät lasten pe­rus­kun­toa"

17.02.2021 05:48
Tilaajille
Jopa 80 prosenttia myytävistä suksista on jo perinteisen tyylin suksia, ja niissä on lähes aina skinipohja

Jopa 80 pro­sent­tia myy­tä­vis­tä suk­sis­ta on jo pe­rin­tei­sen tyylin suksia, ja niissä on lähes aina ski­ni­poh­ja

13.02.2021 18:32 7
Tilaajille