Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Liikunta
Kuukausi
Kemin Lämärit koulii vanhempia osallistumaan jäille

Kemin Lämärit koulii van­hem­pia osal­lis­tu­maan jäille

29.09.2023 09:32
Pyykkikori-indeksi kertoo hyvinvoinnista enemmän kuin mikään älykello
Kolumni

Pyyk­ki­ko­ri-in­dek­si kertoo hy­vin­voin­nis­ta enemmän kuin mikään äly­kel­lo

20.09.2023 05:00 2
Onko Ruotsin Lappi polkujuoksijan paratiisi? Testasimme 3 mainiota päiväreittiä, joilla voi kiipeämisen sijaan juosta

Onko Ruotsin Lappi pol­ku­juok­si­jan pa­ra­tii­si? Tes­ta­sim­me 3 mai­nio­ta päi­vä­reit­tiä, joilla voi kii­peä­mi­sen sijaan juosta

14.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma ris­ti­rii­tai­nen

12.09.2023 05:00 1
Elina Mäkinen kaipaa kylmää ja voimamies Mika Törrö vetää metsäkonetta – ääriurheilu on omien rajojen ylittämistä ja riskienhallintaa

Elina Mäkinen kaipaa kylmää ja voi­ma­mies Mika Törrö vetää met­sä­ko­net­ta – ää­ri­ur­hei­lu on omien rajojen ylit­tä­mis­tä ja ris­kien­hal­lin­taa

04.09.2023 10:27
Tilaajille
Vanhemmat
Pilkka ja kehut herättivät syömishäiriön: rovaniemeläinen Savanna Kauppila kamppaili pitkään ja nyt hän haluaa olla esikuva sekä puhua liikunnan ilosta

Pilkka ja kehut he­rät­ti­vät syö­mis­häi­riön: ro­va­nie­me­läi­nen Savanna Kaup­pi­la kamp­pai­li pitkään ja nyt hän haluaa olla esikuva sekä puhua lii­kun­nan ilosta

24.08.2023 13:12
Tilaajille
Toimittajalta: Takaisin pesiskentälle sitten peruskoulun – koululiikunta voi luoda mörköjä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ta­kai­sin pe­sis­ken­täl­le sitten pe­rus­kou­lun – kou­lu­lii­kun­ta voi luoda mörköjä

24.08.2023 07:00 1
Mäntyvaaran frisbeegolfrata Rovaniemellä valmistuu – pelaajia on jo käynyt

Män­ty­vaa­ran fris­bee­golf­ra­ta Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tuu – pe­laa­jia on jo käynyt

16.08.2023 11:42 2
Tilaajille
Musiikin sävyttämää sirkusta – Sirkus Taika-Aika valmistelee uutta teosta, jossa yhdistyy niin elävä musiikki kuin sirkustaide

Mu­sii­kin sä­vyt­tä­mää sir­kus­ta – ­Sir­kus Tai­ka-Ai­ka val­mis­te­lee uutta teosta, jossa yh­dis­tyy niin elävä mu­siik­ki kuin sir­kus­tai­de

01.08.2023 17:30
Tilaajille
Suojuoksu tuntuu helpolta ja kivalta, kunnes on pakko testata rajojaan – Kokosimme ohjeet, joilla pääset alkuun

Suo­juok­su tuntuu hel­pol­ta ja ki­val­ta, kunnes on pakko testata ra­jo­jaan – Ko­ko­sim­me ohjeet, joilla pääset alkuun

13.07.2023 17:26 5
Tilaajille
"Hylätyn" tekonurmen mysteeri selvisi – Rovaniemen Mäntyvaaraan tulee elokuussa uusi frisbeegolfrata

"Hy­lä­tyn" te­ko­nur­men mys­tee­ri selvisi – Ro­va­nie­men Män­ty­vaa­raan tulee elo­kuus­sa uusi fris­bee­golf­ra­ta

28.06.2023 13:44 15
Tilaajille
Monitoimihalli nousee Kemiin aikataulussa

Mo­ni­toi­mi­hal­li nousee Kemiin ai­ka­tau­lus­sa

22.06.2023 08:19
Lapissa 150 nuorelle kesätyöpaikka urheiluseurasta

Lapissa 150 nuo­rel­le ke­sä­työ­paik­ka ur­hei­lu­seu­ras­ta

19.06.2023 15:03
Tilaajille
Ota käyttöön uusi keino työelämässä – näitä tärkeitä sosiaalisia taitoja voi opetella keskittymällä omaan kehoon

Ota käyt­töön uusi keino työ­elä­mäs­sä – näitä tär­kei­tä so­siaa­li­sia taitoja voi ope­tel­la kes­kit­ty­mäl­lä omaan kehoon

12.06.2023 06:30
Tilaajille
Nuorten liikkumattomuus hyytävä aikapommi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten liik­ku­mat­to­muus hyytävä ai­ka­pom­mi

08.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Maija Karvosen ilmaiset polkujuoksukurssit täyttyvät nopeasti – Näistä syistä poluilla on parempi juosta kuin pururadalla

Maija Kar­vo­sen il­mai­set pol­ku­juok­su­kurs­sit täyt­ty­vät no­peas­ti – Näistä syistä po­luil­la on parempi juosta kuin pu­ru­ra­dal­la

02.06.2023 12:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ennen kaikki oli pa­rem­min?

22.05.2023 05:30
Seuratyöllä Suomi liikkeelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seu­ra­työl­lä Suomi liik­keel­le

12.05.2023 05:01
Liikkumattomuuden seuraukset hyvinvointiyhteiskunnalle tiedetään, mutta valtiollisia vastatoimia odotellaan yhä – nyt on korkein aika herätä
Pääkirjoitus

Liik­ku­mat­to­muu­den seu­rauk­set hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nal­le tie­de­tään, mutta val­tiol­li­sia vas­ta­toi­mia odo­tel­laan yhä – nyt on korkein aika herätä

05.05.2023 19:18 5
Jalkapallokentille pääsee, kunhan luonto sulattaa loputkin lumet

Jal­ka­pal­lo­ken­til­le pääsee, kunhan luonto su­lat­taa lo­put­kin lumet

27.04.2023 08:42