Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Arvostelu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

Mielenterveys
Kuukausi

“On sitä en­nen­kin jak­set­tu” – Län­si-Poh­jas­sa tehdään enemmän it­se­mur­hia, kuin muualla Suo­mes­sa

15.09.2021 10:19

"Meillä on nytkin sai­raa­la täynnä" – Ko­ro­na-ai­ka ruuh­kaut­ti psy­kiat­ri­sen hoidon Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä

08.09.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni

Suo­rit­ta­mal­la ei pa­lau­du, ja siksi jo­kai­sen kan­nat­taa etsiä oma si­säi­nen nin­jan­sa

07.09.2021 20:30 1
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hain tietoa, sain mai­nok­sia tuot­teis­ta, joita maut­to­mam­pia tuskin on ole­mas­sa

06.09.2021 07:00 1
Tilaajille

Kaisa sai­ras­tui ma­sen­nuk­seen ja aloitti psy­ko­te­ra­pian — va­kuu­tus­yh­tiön sil­mis­sä hänestä tuli ris­ki­asia­kas

28.08.2021 09:00
Tilaajille

Va­ki­tui­sen työ­pai­kan me­net­tä­mi­nen voi olla kova paikka – veit­si­luo­to­lai­sil­le tar­jol­la krii­si­apua

25.08.2021 11:10

Tantran saloja Ro­va­nie­mel­lä – työ­pa­jois­sa et­si­tään työ­ka­lu­ja hen­ki­sen hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mi­seen

25.08.2021 09:00

Huip­pu­kä­ve­li­jä Aku Par­ta­nen vaati it­sel­tään mah­dot­to­mia – vasta pa­niik­ki­häi­riö ja ma­sen­nus opet­ti­vat ar­mol­li­suut­ta: "Elän nyt unel­maa­ni"

21.08.2021 18:30
Tilaajille

Ma­sen­nuk­sen tai riip­pu­vuu­den taus­tal­la voi olla hoi­ta­ma­ton ADHD, jota diag­no­soi­daan nyt enemmän kuin koskaan – Marika Van­dell, 41, sai hel­po­tuk­sen pään kaaok­seen vasta ai­kui­se­na

21.08.2021 16:00
Tilaajille
Vanhemmat

Korona on THL:n mukaan kuor­mit­ta­nut hen­ki­ses­ti eri­tyi­ses­ti kor­kea­kou­lu­tet­tu­ja naisia

22.07.2021 08:04
Kolumni

On­nis­tu­mi­sen tunne on työ­elä­mäs­sä tär­keää, mutta mikä on hyvän työn mit­ta­ri?

22.07.2021 05:30
Tilaajille

Syö­mis­häi­riöi­den diag­noo­si­kri­tee­rit voivat vai­keut­taa hoitoon pääsyä ja toi­pu­mis­ta – "A­jat­te­lin todella pit­kään, että minähän olen terve, että minulla on vain täl­lai­nen tapa elää"

13.07.2021 17:00
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Nyt sattuu

07.07.2021 09:11
Tilaajille

Raimo Tyyskä on nähnyt psy­koo­sis­sa itse Saa­ta­nan – Skit­so­fre­nia on edel­leen yksi lää­ke­tie­teen mys­tee­reis­tä

29.05.2021 08:00
Tilaajille

Lää­kä­ri­käyn­te­jä ja pa­pe­ri­ral­lia – Tältä näyttää lap­pi­lai­sen nuoren ai­kui­sen tie Kelan psy­ko­te­ra­piaan

28.05.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunta ja mie­len­ter­veys

28.05.2021 05:00
Tilaajille

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kunpa pää­si­sin te­ra­piaan – Mie­len­ter­veys­on­gel­miin on apua tar­jol­la, mutta sen saa­mi­nen ei ole helppoa

27.05.2021 11:06

Pit­käl­lä psy­ko­te­ra­pial­la hoi­de­taan myös on­gel­mia, joissa sitä ei tar­vit­tai­si – näin kou­lut­ta­ja­psy­ko­lo­gi kor­jai­si ti­lan­net­ta

09.05.2021 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi kukaan ei auta meitä?

19.04.2021 14:26 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­taa­mi­nen on tärkeää

15.04.2021 06:00
Tilaajille