Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Mielenterveys
Tia Parviaisella on eri persoonan osia, joista toiset kokevat ahdistusta ja toiset suojelevat siltä – paras apu oireisiin löytyi muualta kuin lääkkeistä

Tia Par­viai­sel­la on eri per­soo­nan osia, joista toiset kokevat ah­dis­tus­ta ja toiset suo­je­le­vat siltä – paras apu oi­rei­siin löytyi muualta kuin lääk­keis­tä

05.12.2022 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­las­huol­lon re­surs­sit tur­vat­ta­va

13.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­on­gel­ma kos­ket­taa koko per­het­tä

13.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Op­pi­las­huol­lon re­surs­sit on tur­vat­ta­va

12.10.2022 10:43
Mielenterveys hyvinvointialueemme keskiöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys hy­vin­voin­ti­alueem­me kes­kiöön

11.10.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­hei­tä uhkaa vakava ter­veys­ris­ki

09.10.2022 16:14
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään hyväntekeväisyystapahtuma mielenterveyden eteen – lavalle nousee Nihkee Akka ja Jippu

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­ma mie­len­ter­vey­den eteen – lavalle nousee Nihkee Akka ja Jippu

08.10.2022 09:00
Maailman mielenterveyspäivän hyväntekeväisyystapahtuma on yhden hengen ponnistus – mielenterveyden kanssa kamppailut Riina Mattila haluaa auttaa muita samassa tilanteessa olevia

Maail­man mie­len­ter­veys­päi­vän hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­ma on yhden hengen pon­nis­tus – mie­len­ter­vey­den kanssa kamp­pai­lut Riina Mattila haluaa auttaa muita samassa ti­lan­tees­sa olevia

06.10.2022 17:00
Tilaajille
Toimittajalta: Työelämässä alle 30-vuotiaiden rajoja venytetään viimeiseen asti
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Työ­elä­mäs­sä alle 30-vuo­tiai­den rajoja ve­ny­te­tään vii­mei­seen asti

09.09.2022 08:28 5
Tilaajille
Opiskelijoiden mielenterveysongelmat lisääntyivät korona-aikana jyrkästi – YTHS:n potilaan näkemys: "Hoitoputkeen pääsy on vaikeutunut"

Opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys­on­gel­mat li­sään­tyi­vät ko­ro­na-ai­ka­na jyr­käs­ti – YTHS:n po­ti­laan nä­ke­mys: "Hoi­to­put­keen pääsy on vai­keu­tu­nut"

25.08.2022 17:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen opit­ta­va tun­nis­ta­maan lap­si­omai­set

20.08.2022 05:00
Tilaajille
Rehtorit ovat huolissaan peruskoululaisten mielenterveydestä – poissaolot ja käytösongelmat lisääntyneet korona-aikana

Reh­to­rit ovat huo­lis­saan pe­rus­kou­lu­lais­ten mie­len­ter­vey­des­tä – pois­sa­olot ja käy­tös­on­gel­mat li­sään­ty­neet ko­ro­na-ai­ka­na

09.08.2022 12:57
Nuorten mielenterveyskriisi näyttäytyy karuna todellisuutena 21-vuotiaan ystäväpiirissä – unelmoin päivästä, jona en jatkuvasti huolehtisi ystävieni hengen puolesta
Kolumni

Nuorten mie­len­ter­veys­krii­si näyt­täy­tyy karuna to­del­li­suu­te­na 21-vuo­tiaan ys­tä­vä­pii­ris­sä – unel­moin päi­väs­tä, jona en jat­ku­vas­ti huo­leh­ti­si ys­tä­vie­ni hengen puo­les­ta

01.08.2022 06:00
Tilaajille
Poliisihallitus kumosi oikeusasiamiehen moittiman ohjauskirjeen – linjaus saattoi vaarantaa hoidon tarpeessa olevien ja sivullisten henkilöiden terveyttä

Po­lii­si­hal­li­tus kumosi oi­keus­asia­mie­hen moit­ti­man oh­jaus­kir­jeen – linjaus saat­toi ­vaa­ran­taa hoidon tar­pees­sa olevien ja si­vul­lis­ten hen­ki­löi­den ter­veyt­tä

22.07.2022 16:11
Tilaajille
Kuuntele nuorta ja kerro, että tämä on hyvä tyyppi – tiede ja ihmisten välinen keskustelu tuottavat parempaa tulevaisuutta
Kolumni

Kuun­te­le nuorta ja kerro, että tämä on hyvä tyyppi – tiede ja ih­mis­ten välinen kes­kus­te­lu tuot­ta­vat pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta

18.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen nuo­ril­le ja luon­nol­le mah­dol­li­suus muu­tok­seen

18.07.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: En kelpaa kaikille ja hänelle kelpasin vain hetken
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: En kelpaa kai­kil­le ja hänelle kel­pa­sin vain hetken

17.06.2022 05:00 7
Tilaajille
Eduskunnasta: Antoisa tapaaminen lappilaisten nuorten kanssa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Antoisa ta­paa­mi­nen lap­pi­lais­ten nuorten kanssa

07.06.2022 09:37
Tilaajille
THL: Lähes joka viides nuori aikuinen kävi mielenterveyden palveluissa vuonna 2020

THL: Lähes joka viides nuori ai­kui­nen kävi mie­len­ter­vey­den pal­ve­luis­sa vuonna 2020

03.06.2022 13:24
Tilaajille
Valtaosa nuorista aikuisista on huolissaan jaksamisestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan – hälytyskellojen pitäisi soida hyvinvointialueiden palvelujen suunnittelussa
Pääkirjoitus

Val­ta­osa nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta on huo­lis­saan jak­sa­mi­ses­taan ja hen­ki­ses­tä hy­vin­voin­nis­taan – hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida hy­vin­voin­ti­aluei­den pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lus­sa

01.06.2022 20:14
Tilaajille