Saamelaiset
Single story -syndrooma
Kolumni Liisa Holmberg

Single story -synd­roo­ma

15.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Loppua ei näkyvissä, kiista koneellisen kullankaivun jatkumisesta on osa saamelaisalueen maiden hallintaa koskevaa riitaa.
Pääkirjoitus

Loppua ei nä­ky­vis­sä, kiista ko­neel­li­sen kul­lan­kai­vun jat­ku­mi­ses­ta on osa saa­me­lais­alueen maiden hal­lin­taa kos­ke­vaa riitaa.

11.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Tänään vietetään kansainvälistä alkuperäiskansojen päivää – Päivä on yksi saamelaisten liputuspäivistä

Tänään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä al­ku­pe­räis­kan­so­jen päivää – Päivä on yksi saa­me­lais­ten li­pu­tus­päi­vis­tä

09.08.2020 12:21 0
Tilaajille
Pyhä saari

Pyhä saari

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Kulttuuriympäristöt hyvinvoinnin lähteenä
Lukijalta Mielipide Johanna Sokka

Lu­ki­jal­ta: Kult­tuu­ri­ym­pä­ris­töt hy­vin­voin­nin läh­tee­nä

01.08.2020 05:00 0
Tilaajille
Pielpajärven polku kertoo historiaa kivikkoisessa erämaassa matkalla kirkolle

Piel­pa­jär­ven polku kertoo his­to­riaa ki­vik­koi­ses­sa erä­maas­sa mat­kal­la kir­kol­le

22.07.2020 14:58 0
Tilaajille
Poromies nousi teurastamosta kansainvälisiin vastuutehtäviin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saamelaiskäräjien sovitteleva puheenjohtaja toivoo käräjillekin lisää konsensusta

Po­ro­mies nousi teu­ras­ta­mos­ta kan­sain­vä­li­siin vas­tuu­teh­tä­viin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saa­me­lais­kä­rä­jien so­vit­te­le­va pu­heen­joh­ta­ja toivoo kä­rä­jil­le­kin lisää kon­sen­sus­ta

18.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain muutosta valmisteleva toimikunta on valittu – "Suomi on sitoutunut YK:n alkuperäiskansojen julistuksen toimeenpanoon ja sen tulee näkyä työskentelyssä"

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain muu­tos­ta val­mis­te­le­va toi­mi­kun­ta on valittu – "Suomi on si­tou­tu­nut YK:n al­ku­pe­räis­kan­so­jen ju­lis­tuk­sen toi­meen­pa­noon ja sen tulee näkyä työs­ken­te­lys­sä"

06.07.2020 17:40 0
Tilaajille
Inarijärven Ukonsaarelle rakennetut portaat ja laiturit puretaan – syynä saamelaisten kulttuuriperinnön kunnioittaminen

Ina­ri­jär­ven Ukon­saa­rel­le ra­ken­ne­tut portaat ja lai­tu­rit pu­re­taan – syynä saa­me­lais­ten kult­tuu­ri­pe­rin­nön kun­nioit­ta­mi­nen

18.06.2020 13:31 0

Saa­me­lais­kä­rä­jät kam­pan­joi yh­den­ver­tais­ten so­te-pal­ve­lui­den puo­les­ta

17.06.2020 21:42 0
Tilaajille

Kela jul­kai­si kol­tan­saa­men­kie­li­set verk­ko­si­vut – uhan­alai­nen vä­hem­mis­tö­kie­li saa vah­vis­tus­ta so­te-alan am­mat­ti­sa­nas­toon

09.06.2020 10:11 0
Tilaajille
Sofia Jannok almmuhan ođđa skearru

Sofia Jannok alm­mu­han ođđa skearru

05.04.2020 09:11 0
Tilaajille
Duodjegávpi lea bisánan – máilmmi dilli váikkuha sámi duojáriidda

Duod­jegáv­pi lea bisánan – máilmmi dilli váik­ku­ha sámi duojá­riid­da

20.03.2020 08:18 0
Tasavallan presidentti rekiretkellä Lemmenjoella

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti re­ki­ret­kel­lä Lem­men­joel­la

06.03.2020 19:15 0
Arvovierailu: Presidentti Sauli Niinistö otti selvää saamelaisista

Ar­vo­vie­rai­lu: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö otti selvää saa­me­lai­sis­ta

06.03.2020 17:26 0
Tilaajille
Suomen presidentti puhuu arktisesta

Suomen pre­si­dent­ti puhuu ark­ti­ses­ta

06.03.2020 17:19 0
Saamelaiskäräjät valitsee johtajat uudelle nelivuotiselle toimikaudelle

Saa­me­lais­kä­rä­jät va­lit­see joh­ta­jat uudelle ne­li­vuo­ti­sel­le toi­mi­kau­del­le

25.02.2020 17:43 0
Tilaajille
Aili-Maarit Kurkkio hukkasi lapsuutensa saamen vuosikymmeniksi, mutta opetteli kielen uudelleen: "Ihmeekseni huomasin, miten paljon tunteita äidinkielen mukana minussa heräsi"

Ai­li-Maa­rit Kurkkio hukkasi lap­suu­ten­sa saamen vuo­si­kym­me­nik­si, mutta opet­te­li kielen uu­del­leen: "Ih­meek­se­ni huo­ma­sin, miten paljon tun­tei­ta äi­din­kie­len mukana minussa heräsi"

19.02.2020 18:12 0
Tilaajille
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson haluaa saamelaislain uudistamisen toteutuvan rivakasti

Oi­keus­mi­nis­te­ri An­na-Ma­ja Hen­riks­son haluaa saa­me­lais­lain uu­dis­ta­mi­sen to­teu­tu­van ri­va­kas­ti

13.02.2020 19:02 0
Tilaajille
Ministeri vauhdittaa saamelaislakia

Mi­nis­te­ri vauh­dit­taa saa­me­lais­la­kia

13.02.2020 18:58 0