Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Saamelaiset
Viikko
Saamelaiskäräjälakiuudistus etenee aikataulun mukaisesti – hallituksen esitys laista annetaan vuoden loppuun mennessä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­uu­dis­tus etenee ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti – hal­li­tuk­sen esitys laista an­ne­taan vuoden loppuun men­nes­sä

01.12.2023 16:50 1
Tilaajille
Àile Aikio tutkii väitöskirjassaan, minkälaista on saamelainen museoajattelu ja -työ

Àile Aikio tutkii väi­tös­kir­jas­saan, min­kä­lais­ta on saa­me­lai­nen mu­seo­ajat­te­lu ja -työ

29.11.2023 11:37
Tilaajille
Suurinta lahjaa jäätiin vielä odottamaan, kun saamelaisparlamentti juhli viisikymppisiä Inarissa – toiveet saamelaiskäräjälaista korkeammat kuin aikoihin

Suu­rin­ta lahjaa jäätiin vielä odot­ta­maan, kun saa­me­lais­par­la­ment­ti juhli vii­si­kymp­pi­siä Ina­ris­sa – toiveet saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta kor­keam­mat kuin ai­koi­hin

28.11.2023 19:30 1
Tilaajille
Inarissa juhlitaan 50-vuotiasta saamelaisten parlamenttia – nimekkäässä vierasjoukossa neljä ministeriä ja joukko muita arvovieraita

Ina­ris­sa juh­li­taan 50-vuo­tias­ta saa­me­lais­ten par­la­ment­tia – ni­mek­kääs­sä vie­ras­jou­kos­sa neljä mi­nis­te­riä ja joukko muita ar­vo­vie­rai­ta

28.11.2023 13:32
Suvi West palkittiin vuoden elokuvaohjaajana – palkinto tuli elokuvasta Máhccan - Kotiinpaluu

Suvi West pal­kit­tiin vuoden elo­ku­va­oh­jaa­ja­na – pal­kin­to tuli elo­ku­vas­ta Máhccan - Ko­tiin­pa­luu

27.11.2023 09:12 3
Tilaajille
Kuukausi
Pekka Aikio haki saamelaisvaikuttajan uralleen vauhtia Paavo Väyrysen "pompannapista" – 50 vuotta sitten aloittaneessa saamelaisten parlamentissa riekko nostettiin pöydälle tämän tästä

Pekka Aikio haki saa­me­lais­vai­kut­ta­jan ural­leen vauhtia Paavo Väy­ry­sen "pom­pan­na­pis­ta" – 50 vuotta sitten aloit­ta­nees­sa saa­me­lais­ten par­la­men­tis­sa riekko nos­tet­tiin pöy­däl­le tämän tästä

25.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio jatkaa työtään, seurantaryhmä valitaan uudelleen

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio jatkaa työ­tään, seu­ran­ta­ryh­mä va­li­taan uu­del­leen

23.11.2023 16:33 5
Tilaajille
Pyhällä tunturilla puhaltaa kylmä tuuli – energiayhtiöiden ahneus ei tunne rajoja
Kolumni

Pyhällä tun­tu­ril­la pu­hal­taa kylmä tuuli – ener­gia­yh­tiöi­den ahneus ei tunne rajoja

23.11.2023 09:35 7
Peräti neljä ministeriä saapuu ensi viikolla Inariin – juhlan aiheena saamelaisten parlamentin 50-vuotinen taival

Peräti neljä mi­nis­te­riä saapuu ensi vii­kol­la Inariin – juhlan aiheena saa­me­lais­ten par­la­men­tin 50-vuo­ti­nen taival

22.11.2023 19:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

St1 edistää lai­ton­ta tuu­li­voi­ma­han­ket­ta

21.11.2023 05:00
Saamelaisten parlamentaarinen työ Suomessa täyttää 50 vuotta

Saa­me­lais­ten par­la­men­taa­ri­nen työ Suo­mes­sa täyttää 50 vuotta

09.11.2023 15:23
Tilaajille
Vanhemmat
Toinen vaatettaa perheensä, toinen räväyttää tekokarvasta peskin – Birit ja Reetta Tornensis kantavat yhteistä saamelaista käsityöperintöä, mutta eri tavoin

Toinen vaa­tet­taa per­heen­sä, toinen rä­väyt­tää te­ko­kar­vas­ta peskin – Birit ja Reetta Tor­nen­sis kan­ta­vat yh­teis­tä saa­me­lais­ta kä­si­työ­pe­rin­töä, mutta eri tavoin

31.10.2023 18:15
Tilaajille
Saamelaiskäräjien hallitukselle 55 oikaisuvaatimusta vaalien tuloksesta

Saa­me­lais­kä­rä­jien hal­li­tuk­sel­le 55 oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta vaalien tu­lok­ses­ta

26.10.2023 16:48 1
Tilaajille
Katja Gauriloffin uusi elokuva Je'vida ottaa mustavalkoisuuden takaisin saamelaisille – ensimmäinen koltankielinen fiktioelokuva saa ensi-iltansa perjantaina

Katja Gau­ri­lof­fin uusi elokuva Je'vida ottaa mus­ta­val­koi­suu­den ta­kai­sin saa­me­lai­sil­le – en­sim­mäi­nen kol­tan­kie­li­nen fik­tio­elo­ku­va saa en­si-il­tan­sa per­jan­tai­na

19.10.2023 09:00
Tilaajille
Finnmarkin tunturialueelle suunniteltu tuulipuisto saamelaisessa vastatuulessa Utsjoella

Finn­mar­kin tun­tu­ri­alueel­le suun­ni­tel­tu tuu­li­puis­to saa­me­lai­ses­sa vas­ta­tuu­les­sa Uts­joel­la

12.10.2023 17:30 12
Tilaajille
Lapin Kansan tiedot: Saamelaiset saamassa pysyvän edustuksen Brysseliin, sijoituspaikka aluksi Suomen EU-edustusto

Lapin Kansan tiedot: Saa­me­lai­set saa­mas­sa pysyvän edus­tuk­sen Brys­se­liin, si­joi­tus­paik­ka aluksi Suomen EU-edus­tus­to

06.10.2023 06:00 18
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien alustava tulos on julki – katso nimilista

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien alus­ta­va tulos on julki – katso ni­mi­lis­ta

03.10.2023 11:10 18
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien ääntenlaskenta on alkanut – ensimmäiset epäviralliset tulokset ilmoitetaan tiistaiaamuna

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­tai­aa­mu­na

02.10.2023 19:22
Tilaajille
Saamelaiskäräjien vaalipaikalle kutsuttiin poliisit Inarissa – viime vaalien ääniharavan Kari Kyrön mukaan vaalit ovat laittomat

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­pai­kal­le kut­sut­tiin po­lii­sit Ina­ris­sa – viime vaalien ää­ni­ha­ra­van Kari Kyrön mukaan vaalit ovat lait­to­mat

02.10.2023 14:37 21
Tilaajille
Ylä-Tenon saamelaisille perustettiin oma yhdistys

Ylä-Te­non saa­me­lai­sil­le pe­rus­tet­tiin oma yh­dis­tys

21.09.2023 21:44 1
Tilaajille