Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio
Saamelaiskäräjät tukee totuus- ja sovintokomission työn jatkamista – komissaarit valitaan elokuussa

Saa­me­lais­kä­rä­jät tukee totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työn jat­ka­mis­ta – ko­mis­saa­rit va­li­taan elo­kuus­sa

24.06.2022 15:02 4
Tilaajille
Valtio on sitoutunut jatkamaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä – "Toivon, että komissio pääsee jatkamaan tärkeää työtään mahdollisimman pian alkuvaikeuksista huolimatta"

Valtio on si­tou­tu­nut jat­ka­maan saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työtä – "Toi­von, että ko­mis­sio pääsee jat­ka­maan tärkeää työtään mah­dol­li­sim­man pian al­ku­vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta"

07.06.2022 14:59 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­vin­to­työ­tä jat­ket­ta­va

02.06.2022 05:00
Tilaajille
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työssä otetaan nyt aikalisä – "Emme halua lisäeroamisilla vaikeuttaa tilannetta enää"

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työssä otetaan nyt ai­ka­li­sä – "Emme halua li­sä­eroa­mi­sil­la vai­keut­taa ti­lan­net­ta enää"

27.05.2022 16:24 12
Tilaajille
Anni-Kriistiina Juuso jätti työnsä totuus- ja sovintokomission pääsihteerinä – myös komissaari Heikki J. Hyvärinen on pyytänyt eroa

An­ni-Kriis­tii­na Juuso jätti työnsä totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion pää­sih­tee­ri­nä – myös ko­mis­saa­ri Heikki J. Hy­vä­ri­nen on pyy­tä­nyt eroa

26.05.2022 09:26 7
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi halunnut toisenlaista elämää"

70 vuotta täyt­tä­vä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi ha­lun­nut toi­sen­lais­ta elämää"

22.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jatkettava työtään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jat­ket­ta­va työtään

19.05.2022 05:30
Tilaajille
"Ihmiset tulkitsevat sanomisia eri tavoin" – komissaarin ero tuli yllätyksenä myös hänet nimittäneille saamelaiskäräjille

"Ih­mi­set tul­kit­se­vat sa­no­mi­sia eri tavoin" – ko­mis­saa­rin ero tuli yl­lä­tyk­se­nä myös hänet ni­mit­tä­neil­le saa­me­lais­kä­rä­jil­le

11.05.2022 15:31 2
Tilaajille
"Suomalaisten komissaarien kielenkäyttö saamelaista sihteeristöä kohtaan on ollut epäasiallista"

"Suo­ma­lais­ten ko­mis­saa­rien kie­len­käyt­tö saa­me­lais­ta sih­tee­ris­töä kohtaan on ollut epäa­sial­lis­ta"

11.05.2022 10:28 17
Tilaajille
Miina Seurujärvi jättää luottamustehtävänsä Saamelaisten totuus- ja sovintokomissiossa – "komission olosuhteet eivätkä resurssit vastaa tarkoitusta"

Miina Seu­ru­jär­vi jättää luot­ta­mus­teh­tä­vän­sä Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sios­sa – "ko­mis­sion olo­suh­teet eivätkä re­surs­sit vastaa tar­koi­tus­ta"

09.05.2022 21:01 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­koil­la syytä it­se­tut­kis­ke­luun

12.02.2022 05:00
Tilaajille
Kiista saamelaismääritelmästä varjostaa totuus- ja sovintokomission työtä – riippumattomalle komissiolle on syytä antaa täysi tuki ja työrauha
Pääkirjoitus

Kiista saa­me­lais­mää­ri­tel­mäs­tä var­jos­taa totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työtä – riip­pu­mat­to­mal­le ko­mis­siol­le on syytä antaa täysi tuki ja työ­rau­ha

11.02.2022 18:25 12
Tilaajille
Saamelaisille psykososiaalisen tuen palveluyksikkö totuus- ja sovintokomission työskentelyn ajaksi

Saa­me­lai­sil­le psy­ko­so­siaa­li­sen tuen pal­ve­lu­yk­sik­kö totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työs­ken­te­lyn ajaksi

09.02.2022 16:50 1
Tilaajille
Saamelaisasioita selvittävä asiantuntijakomissio laittaa vielä puhelinyhteydet kuntoon – sitten kuulemiset voivat viimein alkaa

Saa­me­lais­asioi­ta sel­vit­tä­vä asian­tun­ti­ja­ko­mis­sio laittaa vielä pu­he­lin­yh­tey­det kuntoon – sitten kuu­le­mi­set voivat viimein alkaa

08.02.2022 18:00 3
Tilaajille
Ovatko saamelaiset tasaveroisia Suomessa? – viisi saamelaista kertoo näkemyksensä

Ovatko saa­me­lai­set ta­sa­ve­roi­sia Suo­mes­sa? – viisi saa­me­lais­ta kertoo nä­ke­myk­sen­sä

06.02.2022 08:00 20
Tilaajille

An­ni-Kris­tii­na Juuso ni­met­tiin saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion pää­sih­tee­rik­si

31.01.2022 14:46
Tilaajille
"Komission asettaminen oli äärimmäinen keino" – saamelaiskäräjien puheenjohtajan mielestä tärkeintä olisi tunnistaa tehdyt vääryydet nyt ja ennen

"Ko­mis­sion aset­ta­mi­nen oli ää­rim­mäi­nen keino" – saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jan mie­les­tä tär­kein­tä olisi tun­nis­taa tehdyt vää­ryy­det nyt ja ennen

19.11.2021 21:21 1
Tilaajille