Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio jatkaa työtään, seurantaryhmä valitaan uudelleen

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio jatkaa työ­tään, seu­ran­ta­ryh­mä va­li­taan uu­del­leen

23.11.2023 16:33 5
Tilaajille
Tuleeko totuus saamelaisten kohtelusta suomalaisille yllätyksenä?
Kolumni

Tuleeko totuus saa­me­lais­ten koh­te­lus­ta suo­ma­lai­sil­le yl­lä­tyk­se­nä?

08.08.2023 05:00 14
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio hakee työlleen kahden vuoden lisäaikaa – saamelaiskäräjälain kariutuminen oli syvä pettymys

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio hakee työl­leen kahden vuoden li­säai­kaa – saa­me­lais­kä­rä­jä­lain ka­riu­tu­mi­nen oli syvä pet­ty­mys

01.03.2023 16:30 10
Tilaajille
Kuohunta on takana, kuulemiset voivat alkaa – uusi komissaari: haluamme kuulla myös saamelaisten voimavaroista

Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

07.12.2022 19:30 8
Tilaajille
Kiista saamelaiskäräjälaista repii uusia haavoja, ennen kuin vanhojen haavojen paikkaamista on ehditty edes aloittaa
Kolumni

Kiista saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta repii uusia haa­vo­ja, ennen kuin van­ho­jen haa­vo­jen paik­kaa­mis­ta on ehditty edes aloit­taa

23.11.2022 06:00 2
Tilaajille
Kirkko aloittaa oman saamelaisten totuus- ja sovintoprosessiin liittyvän hankkeensa – prosessissa korostuu sielunhoidollinen ote ja "jäkälätason” näkökulma

Kirkko aloit­taa oman saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­top­ro­ses­siin liit­ty­vän hank­keen­sa – pro­ses­sis­sa ko­ros­tuu sie­lun­hoi­dol­li­nen ote ja "jä­kä­lä­ta­son” nä­kö­kul­ma

10.11.2022 14:07 1
Tilaajille
Totuuskomissio saamelaisten käsiin
Kolumni

To­tuus­ko­mis­sio saa­me­lais­ten käsiin

09.10.2022 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oma ko­mis­saa­ri ina­rin­saa­me­lai­sil­le

08.10.2022 05:00 3
Tilaajille
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission uudet komissaarit valittiin äänestämällä ja toinen lopulta arpomalla

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion uudet ko­mis­saa­rit va­lit­tiin ää­nes­tä­mäl­lä ja toinen lopulta ar­po­mal­la

03.10.2022 18:02 4
Tilaajille
Saamelaiskäräjät palauttaa totuus- ja sovintokomission asian uudelleen ratkaistavaksi – täyskokouksella ei ollut tietoa, ettei työtä voi keskeyttää

Saa­me­lais­kä­rä­jät pa­laut­taa totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion asian uu­del­leen rat­kais­ta­vak­si – täys­ko­kouk­sel­la ei ollut tietoa, ettei työtä voi kes­keyt­tää

05.09.2022 13:49 4
Tilaajille
Saamelaiskäräjät ottaa aikalisän totuus- ja sovintoprosessissa – uusien komissaarien valintaa päätettiin siirtää eteenpäin

Saa­me­lais­kä­rä­jät ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­top­ro­ses­sis­sa – uusien ko­mis­saa­rien va­lin­taa pää­tet­tiin siirtää eteen­päin

09.08.2022 18:47 7
Tilaajille
Sámi árvvut ry: uuden saamelaiskäräjälain säätäminen on edellytys saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin jatkamiselle

Sámi árvvut ry: uuden saa­me­lais­kä­rä­jä­lain sää­tä­mi­nen on edel­ly­tys saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­top­ro­ses­sin jat­ka­mi­sel­le

29.07.2022 14:33 4
Tilaajille
Saamelaiskäräjät tukee totuus- ja sovintokomission työn jatkamista – komissaarit valitaan elokuussa

Saa­me­lais­kä­rä­jät tukee totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työn jat­ka­mis­ta – ko­mis­saa­rit va­li­taan elo­kuus­sa

24.06.2022 15:02 4
Tilaajille
Valtio on sitoutunut jatkamaan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työtä – "Toivon, että komissio pääsee jatkamaan tärkeää työtään mahdollisimman pian alkuvaikeuksista huolimatta"

Valtio on si­tou­tu­nut jat­ka­maan saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työtä – "Toi­von, että ko­mis­sio pääsee jat­ka­maan tärkeää työtään mah­dol­li­sim­man pian al­ku­vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta"

07.06.2022 14:59 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­vin­to­työ­tä jat­ket­ta­va

02.06.2022 05:00
Tilaajille
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työssä otetaan nyt aikalisä – "Emme halua lisäeroamisilla vaikeuttaa tilannetta enää"

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion työssä otetaan nyt ai­ka­li­sä – "Emme halua li­säe­roa­mi­sil­la vai­keut­taa ti­lan­net­ta enää"

27.05.2022 16:24 12
Tilaajille
Anni-Kriistiina Juuso jätti työnsä totuus- ja sovintokomission pääsihteerinä – myös komissaari Heikki J. Hyvärinen on pyytänyt eroa

An­ni-Kriis­tii­na Juuso jätti työnsä totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion pää­sih­tee­ri­nä – myös ko­mis­saa­ri Heikki J. Hy­vä­ri­nen on pyy­tä­nyt eroa

26.05.2022 09:26 7
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi halunnut toisenlaista elämää"

70 vuotta täyt­tä­vä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi ha­lun­nut toi­sen­lais­ta elämää"

22.05.2022 06:30 6
Tilaajille
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission jatkettava työtään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jat­ket­ta­va työtään

19.05.2022 05:30
Tilaajille
"Ihmiset tulkitsevat sanomisia eri tavoin" – komissaarin ero tuli yllätyksenä myös hänet nimittäneille saamelaiskäräjille

"Ih­mi­set tul­kit­se­vat sa­no­mi­sia eri tavoin" – ko­mis­saa­rin ero tuli yl­lä­tyk­se­nä myös hänet ni­mit­tä­neil­le saa­me­lais­kä­rä­jil­le

11.05.2022 15:31 2
Tilaajille