Tuoreimmat

Viimeisin tunti
Mustakurkku-uikku Kemijärven alkutalvessa

Mus­ta­kurk­ku-uik­ku Ke­mi­jär­ven al­ku­tal­ves­sa

22:27
Tshekki voitti Suomen jatkoajalla Euro Hockey Tourin avauksessa

Tshekki voitti Suomen jat­ko­ajal­la Euro Hockey Tourin avauk­ses­sa

22:10
Aleksi Gullsten Tornion Palloveikkojen riveihin

Aleksi Gulls­ten Tornion Pal­lo­veik­ko­jen ri­vei­hin

21:40
Viimeisin 4 tuntia
Aino Luostarinen rutisti junioreiden EM-kultaa Eilatissa

Aino Luos­ta­ri­nen rutisti ju­nio­rei­den EM-kul­taa Ei­la­tis­sa

20:44
Keminmaa haluaa matkailukunnaksi – Huskyfirma aloittaa toimintansa seurakunnan entisessä leirikeskuksessa Honkamaassa jouluna

Ke­min­maa haluaa mat­kai­lu­kun­nak­si – Hus­ky­fir­ma aloit­taa toi­min­tan­sa seu­ra­kun­nan en­ti­ses­sä lei­ri­kes­kuk­ses­sa Hon­ka­maas­sa jouluna

20:30
Pääkirjoitus: Metsäojien haitat eivät katoa – aiempaa tiukempi linja on tarpeen

Pää­kir­joi­tus: Met­sä­ojien haitat eivät katoa – aiempaa tiu­kem­pi linja on tarpeen

20:20
Ronny Brännkärr aloitti SM-uinnit kultamitalilla

Ronny Bränn­kärr aloitti SM-uin­nit kul­ta­mi­ta­lil­la

20:13
Sitkeä Slovakia piinasi salibandynaisia – Oona Kauppi laukoi viisi maalia voitokkaassa MM-puolivälierässä

Sitkeä Slo­va­kia piinasi sa­li­ban­dy­nai­sia – Oona Kauppi laukoi viisi maalia voi­tok­kaas­sa MM-puo­li­vä­li­eräs­sä

19:51
Näkökulma: Al-Holin leirin lapset kelpaavat nyt kaikille – pelko oppositioon valuvasta kannatuksesta on hidastanut poliittista päätöstä, jolla on jo kiire

Nä­kö­kul­ma: Al-Ho­lin leirin lapset kel­paa­vat nyt kai­kil­le – pelko op­po­si­tioon va­lu­vas­ta kan­na­tuk­ses­ta on hi­das­ta­nut po­liit­tis­ta pää­tös­tä, jolla on jo kiire

19:43
Pääministeri Sanna Marin sai valtavan mediahuomion Brysselissä - halusi keskittyä huippukokouksen asiasisältöön

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin sai val­ta­van me­dia­huo­mion Brys­se­lis­sä - halusi kes­kit­tyä huip­pu­ko­kouk­sen asia­si­säl­töön

19:42
Nenä pinnalla Inari porskuttaa edelleen järvensä ympärillä

Nenä pin­nal­la Inari pors­kut­taa edel­leen jär­ven­sä ym­pä­ril­lä

19:41
Seitsemän urheilijaa nimettiin Suomen olympiajoukkueeseen Tokioon

Seit­se­män ur­hei­li­jaa ni­met­tiin Suomen olym­pia­jouk­kuee­seen Tokioon

19:21
Norjasta ei jatkossa saa tuoda edes yhtä marjaa tai omenaa Suomeen ilman kasvinterveystodistusta – lainsäädäntö kiristyy jo lauantaina

Nor­jas­ta ei jat­kos­sa saa tuoda edes yhtä marjaa tai omenaa Suomeen ilman kas­vin­ter­veys­to­dis­tus­ta – lain­sää­dän­tö ki­ris­tyy jo lauan­tai­na

18:30
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Oppositio syytti hallitusta pelkuruudesta ja hiillosti al-Holista kyselytunnilla – Ulkoministeri Haavisto tarjoutui vierailemaan oppositioryhmissä

Op­po­si­tio syytti hal­li­tus­ta pel­ku­ruu­des­ta ja hiil­los­ti al-Ho­lis­ta ky­se­ly­tun­nil­la – Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to tar­jou­tui vie­rai­le­maan op­po­si­tio­ryh­mis­sä

17:44
Jorma Kontio sai 11 000 voittoa täyteen Örebrossa

Jorma Kontio sai 11 000 voittoa täyteen Öreb­ros­sa

17:37
"Olemme hieman pettyneitä" – Oikeus venytti ratkaisun antamista jutussa, jossa Ylen toimittaja hakee lähestymiskieltoa kahdelle häntä häiriköivälle henkilölle

"Olemme hieman pet­ty­nei­tä" – Oikeus venytti rat­kai­sun an­ta­mis­ta ju­tus­sa, jossa Ylen toi­mit­ta­ja hakee lä­hes­ty­mis­kiel­toa kah­del­le häntä häi­ri­köi­väl­le hen­ki­löl­le

17:27

Am­mat­ti­opis­to Lap­pial­le myön­net­tiin val­ta­kun­nal­li­nen Liik­ku­va opis­ke­lu –pal­kin­to

16:59
UR:n vauvaliite ilmestyy taas helmikuussa – liite esittelee vuoden 2019 uudet rovaniemeläiset

UR:n vau­va­lii­te il­mes­tyy taas hel­mi­kuus­sa – liite esit­te­lee vuoden 2019 uudet ro­va­nie­me­läi­set

16:45
Ahmojen metsästykseen saa tänä talvena enintään kahdeksan poikkeuslupaa – Ahmojen porovahingot ovat suuremmat kuin suden, karhun ja ilveksen aiheuttamat vahingot yhteensä

Ahmojen met­säs­tyk­seen saa tänä talvena enin­tään kah­dek­san poik­keus­lu­paa – Ahmojen po­ro­va­hin­got ovat suu­rem­mat kuin suden, karhun ja il­vek­sen ai­heut­ta­mat va­hin­got yh­teen­sä

16:45
Kirkkovaltuusto haluaa valita Rovaniemen kirkkoherran – suorassa vaalissa paikalliset hakijat voisivat jäädä syrjään

Kirk­ko­val­tuus­to haluaa valita Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran – suo­ras­sa vaa­lis­sa pai­kal­li­set hakijat voi­si­vat jäädä syrjään

16:28
Steppi eteenpäin kilpauralla – Jukka Honkavuori ajaa koko kauden Porsche Supercupissa

Steppi eteen­päin kil­pa­ural­la – Jukka Hon­ka­vuo­ri ajaa koko kauden Porsche Su­per­cu­pis­sa

16:27
Lapinlehmät palaavat vankilasta Lappiin – geenipankkikarja muuttaa Tervolan Louelle

La­pin­leh­mät pa­laa­vat van­ki­las­ta Lappiin – gee­ni­pank­ki­kar­ja muuttaa Ter­vo­lan Louelle

16:16
Britanniassa äänestäjä vaikka haetaan kotoa uurnalle – vaalipäivänä julkaistut viimeiset gallupit enteilevät voittoa Boris Johnsonille ja konservatiiveille

Bri­tan­nias­sa ää­nes­tä­jä vaikka haetaan kotoa uur­nal­le – vaa­li­päi­vä­nä jul­kais­tut vii­mei­set gal­lu­pit en­tei­le­vät voittoa Boris John­so­nil­le ja kon­ser­va­tii­veil­le

15:49
Keskusta luottaa siihen, että löytyy keinot auttaa al-Hol lapsia

Kes­kus­ta luottaa siihen, että löytyy keinot auttaa al-Hol lapsia

15:47
Analyysi: Ei ihan kuukävely, mutta vihreä ohjelma on silti iso asia – ainakin paperilla

Ana­lyy­si: Ei ihan kuu­kä­ve­ly, mutta vihreä ohjelma on silti iso asia – ainakin pa­pe­ril­la

15:44
Finnairin aamulento Rovaniemeltä Helsinkiin jäi kentälle koneen moottorivian vuoksi – osa matkustajista päässyt muille lennoille

Finn­ai­rin aa­mu­len­to Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin jäi ken­täl­le koneen moot­to­ri­vian vuoksi – osa mat­kus­ta­jis­ta päässyt muille len­noil­le

15:16
Kalle Järvilehto finaaliin – Carola Niemelä 19. Peking Air & Stylessä

Kalle Jär­vi­leh­to fi­naa­liin – Carola Niemelä 19. Peking Air & Sty­les­sä

14:52
Tutkijat: Lihan kulutus on saatava laskemaan vuoden 2030 jälkeen

Tut­ki­jat: Lihan kulutus on saatava las­ke­maan vuoden 2030 jälkeen

14:50
Toni Piispanen palkittiin Vuoden yleisurheilijana

Toni Piis­pa­nen pal­kit­tiin Vuoden yleis­ur­hei­li­ja­na

14:48
Vaaranlammen koulun rakentaminen etenee Rovaniemellä – lautakunta ei ota vielä kantaa sijoituspaikkaan

Vaa­ran­lam­men koulun ra­ken­ta­mi­nen etenee Ro­va­nie­mel­lä – lau­ta­kun­ta ei ota vielä kantaa si­joi­tus­paik­kaan

14:48