Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Uusimmat

Viimeisin tunti
Öljyvärimaalaukset sopivat maaseudun miljööseen

Öl­jy­vä­ri­maa­lauk­set sopivat maa­seu­dun mil­jöö­seen

13:42
120-vuotiasta majakkalaiva Kemiä kunnostetaan

120-vuo­tias­ta ma­jak­ka­lai­va Kemiä kun­nos­te­taan

13:40
Mopokuskeja jäi poliisin haaviin Meri-Lapissa – usealle napsahti sakko ja ajokielto, yksi pakeni poliisia juopuneena mönkijällä

Mo­po­kus­ke­ja jäi po­lii­sin haaviin Me­ri-La­pis­sa – usealle nap­sah­ti sakko ja ajo­kiel­to, yksi pakeni po­lii­sia juo­pu­nee­na mön­ki­jäl­lä

13:40
Tilaajille
Tanskalaistähti Axelsen päätti sulkapalloilija Kalle Koljosen olympiaurakan

Tans­ka­lais­täh­ti Axelsen päätti sul­ka­pal­loi­li­ja Kalle Kol­jo­sen olym­pia­ura­kan

13:35
Lapin suunnistusviikko kerää Ylläkselle 1200 osallistujaa

Lapin suun­nis­tus­viik­ko kerää Yl­läk­sel­le 1200 osal­lis­tu­jaa

13:25
Tilaajille
Salama sytytti maastopalon Kemijärvellä – ilmoittaja onnistui estämään palon leviämisen

Salama sytytti maas­to­pa­lon Ke­mi­jär­vel­lä – il­moit­ta­ja on­nis­tui es­tä­mään palon le­viä­mi­sen

13:08
Tilaajille
Lukijan juttuvinkki: Aikuiset ovat välittäneet alkoholia 12-vuotiaille lapsille Meri-Lapissa

Lukijan jut­tu­vink­ki: Ai­kui­set ovat vä­lit­tä­neet al­ko­ho­lia 12-vuo­tiail­le lap­sil­le Me­ri-La­pis­sa

13:08
65 vuotta täyttänyt saa valita mrna-rokotteen tai Astra Zenecan rokotteen – Kuntien rokotusohjeet uusittiin keväällä

65 vuotta täyt­tä­nyt saa valita mrna-ro­kot­teen tai Astra Zenecan ro­kot­teen – Kuntien ro­ko­tus­oh­jeet uu­sit­tiin ke­vääl­lä

13:00
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Pyöräilyn maailmantähtiä Kilpisjärvelle - Arctic Race of Norway piipahtaa Suomeen

Pyö­räi­lyn maail­man­täh­tiä Kil­pis­jär­vel­le - Arctic Race of Norway pii­pah­taa Suomeen

12:53
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä ei uusia tartuntoja, Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa, Länsi-Pohjassa kolme uutta koronavirustartuntaa, koko maassa tartuntoja 644

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei uusia tar­tun­to­ja, Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, koko maassa tar­tun­to­ja 644

12:53 1
’’Välillä täytyy skeitata keittiössä’’ – skeittaamispaikoille on nyt kova tarve Rovaniemellä

’’­Vä­lil­lä täytyy skei­ta­ta keit­tiös­sä’’ – skeit­taa­mis­pai­koil­le on nyt kova tarve Ro­va­nie­mel­lä

12:00
Lappiin hirvenpyyntiin 8714 lupaa – kannan leikkaukselle tarvetta etenkin Inarissa ja Länsi-Lapissa, muualla Lapissa hirvien määrä hyvällä tasolla

Lappiin hir­ven­pyyn­tiin 8714 lupaa – ­kan­nan leik­kauk­sel­le tar­vet­ta etenkin Ina­ris­sa ja Län­si-La­pis­sa, muualla Lapissa hirvien määrä hyvällä tasolla

11:44 5
Tilaajille
Petäjä-Sirén taistelee paikasta mitalilähdössä: "Huomiseksi jäi jännitettävää"

Pe­tä­jä-Sirén tais­te­lee pai­kas­ta mi­ta­li­läh­dös­sä: "Huo­mi­sek­si jäi jän­ni­tet­tä­vää"

11:39
Voimistelutähti Biles jättää myös neliottelun väliin mielenterveyssyistä

Voi­mis­te­lu­täh­ti Biles jättää myös ne­li­ot­te­lun väliin mie­len­ter­veys­syis­tä

11:06
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hannu Kuusisto

Tal­koo­työn, pienten purojen mer­ki­tyk­sis­tä

10:53
Kirjant kotiasiakkaille kärryn kyydissä – Tervolan kunta hankki sähköpyöriä

Kirjant ko­ti­asiak­kail­le kärryn kyy­dis­sä – Ter­vo­lan kunta hankki säh­kö­pyö­riä

10:47
Lukija ihmetteli, loppuivatko sunnuntailennot Kemin ja Helsingin välillä – kysyimme asiaa lentoaseman päälliköltä

Lukija ih­met­te­li, lop­pui­vat­ko sun­nun­tai­len­not Kemin ja Hel­sin­gin välillä – ky­syim­me asiaa len­to­ase­man pääl­li­köl­tä

10:27 2
Tilaajille
Kanit ovat kesäongelma - Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistykselle tulevista löytöeläimistä valtaosa on kissoja. Kanit tulevat hyvänä kakkosena.

Kanit ovat ke­sä­on­gel­ma - Me­ri-La­pin eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sel­le tu­le­vis­ta löy­tö­eläi­mis­tä val­ta­osa on kis­so­ja. Kanit tulevat hyvänä kak­ko­se­na.

10:16

Tyy­ty­väi­syys net­ti­yh­teyk­siin kes­kin­ker­tais­ta Lapissa

10:06

Mar­ti­moaa­van pit­kok­sia uu­si­taan

10:02
Päivän peli: Liigajuna on raiteillaan!

Päivän peli: Lii­ga­ju­na on rai­teil­laan!

10:00 1
Tilaajille

Työt­tö­myys väheni Lapissa

09:55
Kalatiskin jatkuminen huolettaa asiakkaita - Tokmannilta luvataan, että Texin suosittu tuorekalatiski jatkaa omistajan vaihdoksen jälkeenkin.

Ka­la­tis­kin jat­ku­mi­nen huo­let­taa asiak­kai­ta - Tok­man­nil­ta lu­va­taan, että Texin suo­sit­tu tuo­re­ka­la­tis­ki jatkaa omis­ta­jan vaih­dok­sen jäl­keen­kin.

09:51
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Rovaniemeläiset kaipaavat tietoa paikallishistoriasta kasvattaakseen juuriaan ja identiteettiään
Lukijalta Mielipidekirjoitus Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys

Ro­va­nie­me­läi­set kai­paa­vat tietoa pai­kal­lis­his­to­rias­ta kas­vat­taak­seen juu­riaan ja iden­ti­teet­tiään

09:42
Bensiinin hinta nousi – Lapista löytyy niin Suomen kallein kuin halvin bensa

Ben­sii­nin hinta nousi – Lapista löytyy niin Suomen kallein kuin halvin bensa

09:39 3
Tilaajille
Karavaanarit ovat taas liikkeellä - koronan kurittamien leirintäalueiden tilanne on nyt normalisoitumassa

Ka­ra­vaa­na­rit ovat taas liik­keel­lä - koronan ku­rit­ta­mien lei­rin­tä­aluei­den tilanne on nyt nor­ma­li­soi­tu­mas­sa

09:37

Oikaisu

09:13
Tornion Liakanjoen sillalle painorajoitus korjaustöiden ajaksi

Tornion Lia­kan­joen sil­lal­le pai­no­ra­joi­tus kor­jaus­töi­den ajaksi

08:20
Tilaajille
EK: Enemmistö suomalaisista kannattaa koronapassin käyttöönottoa

EK: Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­toa

08:05 4
"Viime kesän piti olla kaikkien aikojen kotimaanmatkailukesä, väärässä oltiin" – Ruka-Kuusamon vuokramökkien kysyntä kasvanut jo 30 prosenttia viime kesään verrattuna

"Viime kesän piti olla kaik­kien aikojen ko­ti­maan­mat­kai­lu­ke­sä, vää­räs­sä oltiin" – Ru­ka-Kuu­sa­mon vuok­ra­mök­kien kysyntä kas­va­nut jo 30 pro­sent­tia viime kesään ver­rat­tu­na

07:57
Tilaajille