Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Uusimmat

Viimeisin tunti
Kärppien tähti Stanislav Galimov ihastui Oulussa luonnon puhtauteen ja siihen, että vettä voi juoda suoraan hanasta – syksyssä on vain yksi miinus: hän ei ole nähnyt pian kahteen kuukauteen vaimoaan ja pientä poikaansa: "Kova ikävä"

Kärp­pien tähti Sta­nis­lav Galimov ihastui Oulussa luonnon puh­tau­teen ja siihen, että vettä voi juoda suoraan hanasta – syk­sys­sä on vain yksi miinus: hän ei ole nähnyt pian kahteen kuu­kau­teen vai­moaan ja pientä poi­kaan­sa: "Kova ikävä"

06:00
Tilaajille
Rovaniemen tunnetuin julkinen taideteos täyttää tasavuosia – kiitos taiteilijalle, joka piti päänsä
Kolumni Risto Pyykkö

Ro­va­nie­men tun­ne­tuin jul­ki­nen tai­de­teos täyttää ta­sa­vuo­sia – kiitos tai­tei­li­jal­le, joka piti päänsä

06:00 1
Tilaajille
Matkailualalla oikeus elantoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ilkka Länkinen

Mat­kai­lu­alal­la oikeus elan­toon

05:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Petteri Salmijärvi

Pää­mi­nis­te­rin opit­ta­va kan­ta­maan vas­tuun­sa

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Silja Paavola

Var­hais­kas­vat­ta­ja­pu­la vaa­ran­taa lasten oi­keu­det

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juuso Paajanen

Kaa­su­ase­mia Lappiin

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Satu Grekin

Kun­tou­tus­psy­ko­te­ra­pia Kelalla myös jat­kos­sa

05:30
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Perussuomalaisilta odotettiin Lapin liiton valtuustoon kahta kilpailevaa listaa – valinnat menivät lopulta yksimielisesti

Pe­rus­suo­ma­laisil­ta odo­tet­tiin Lapin liiton val­tuus­toon kahta kil­pai­le­vaa listaa – va­lin­nat menivät lopulta yk­si­mie­li­ses­ti

18.10.2021 21:57
Tilaajille
Ilja Kovaltshuk sai yllätyspestin: Venäjän GM

Ilja Ko­val­tshuk sai yl­lä­tys­pes­tin: Venäjän GM

18.10.2021 21:33
Kemijärvellä vaaditaan muutoksia hallintosääntöön – valtuustossa  pitkiä puheenvuoroja taloudesta, matkailun kehittämisestä ja hyvinvointialueen valmistelutyöstä

Ke­mi­jär­vel­lä vaa­di­taan muu­tok­sia hal­lin­to­sään­töön – val­tuus­tos­sa pitkiä pu­heen­vuo­ro­ja ta­lou­des­ta, mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­tä ja hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lu­työs­tä

18.10.2021 21:25 1
Tilaajille
Ruotsissa kaksi lasta ja aikuinen saivat vammoja vakavassa väkivaltarikoksessa – noin 50-vuotias mies on pidätetty epäiltynä kolmen murhan yrityksestä

Ruot­sis­sa kaksi lasta ja ai­kui­nen saivat vammoja va­ka­vas­sa vä­ki­val­ta­ri­kok­ses­sa – noin 50-vuo­tias mies on pi­dä­tet­ty epäil­ty­nä kolmen murhan yri­tyk­ses­tä

18.10.2021 21:17
Transnistriassa on vain yksi Sheriff - Moldova on yksi Euroopan köyhimmistä maista, mutta Sheriff-yhtiöllä rahaa riittää

Trans­nist­rias­sa on vain yksi Sheriff - Moldova on yksi Eu­roo­pan köy­him­mis­tä maista, mutta She­riff-yh­tiöl­lä rahaa riittää

18.10.2021 20:34
Olympiatuli sytytettiin antiikin kehdossa - aktivistit paikalla

Olym­pia­tu­li sy­ty­tet­tiin an­tii­kin keh­dos­sa - ak­ti­vis­tit pai­kal­la

18.10.2021 20:30
Norjan poliisi: Kongsbergin surmatyöt tehtiin teräaseella, ei jousella

Norjan po­lii­si: Kongs­ber­gin sur­ma­työt tehtiin te­räa­seel­la, ei jou­sel­la

18.10.2021 20:12
Villisikoja Stora Enson Oulun tehdasalueella – eläimiä uhkaa lopettaminen

Vil­li­si­ko­ja Stora Enson Oulun teh­das­alueel­la – eläimiä uhkaa lo­pet­ta­mi­nen

18.10.2021 20:11
Tilaajille
Pohjoisen kansallispuistoissa ja luonnonpuistossa tehtiin useita kunnostustöitä kesän kuluessa – kävijämäärissä huima kasvu

Poh­joi­sen kan­sal­lis­puis­tois­sa ja luon­non­puis­tos­sa tehtiin useita kun­nos­tus­töi­tä kesän ku­lues­sa – kä­vi­jä­mää­ris­sä huima kasvu

18.10.2021 20:02 1
Tilaajille
Pulma ratkesi, mutta ongelma jäi – rahapelisysteemiimme tarvitaan isoja muutoksia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pulma rat­ke­si, mutta ongelma jäi – ra­ha­pe­li­sys­tee­miim­me tar­vi­taan isoja muu­tok­sia

18.10.2021 20:00
Tilaajille
Futsalmiehet saivat seuralaiset EM-alkulohkoon: Italia, Kazakstan ja Slovenia

Fut­sal­mie­het saivat seu­ra­lai­set EM-al­ku­loh­koon: Italia, Ka­zaks­tan ja Slo­ve­nia

18.10.2021 21:27
Lapset ja nuoret odottavat ladulle pääsyä – Ounasvaaran Hiihtoseuran hiihtokoulu käynnistyy marraskuussa

Lapset ja nuoret odot­ta­vat ladulle pääsyä – Ou­nas­vaa­ran Hiih­to­seu­ran hiih­to­kou­lu käyn­nis­tyy mar­ras­kuus­sa

18.10.2021 19:30
Tilaajille
Rovaniemen kirkon Elämän lähde täyttää 70 vuotta – juhlakantaatti kutsuu freskon äärelle

Ro­va­nie­men kirkon Elämän lähde täyttää 70 vuotta – juh­la­kan­taat­ti kutsuu freskon äärelle

18.10.2021 19:30
Tilaajille
Näkökulma: Kesärannan bileet ja Kurvisen lista vasta alkusoittoa – jatkossa kulttuuri kilpailee samoista rahoista muiden kanssa

Nä­kö­kul­ma: Ke­sä­ran­nan bileet ja Kur­vi­sen lista vasta al­ku­soit­toa – jat­kos­sa kult­tuu­ri kil­pai­lee sa­mois­ta ra­hois­ta muiden kanssa

18.10.2021 19:29
Tilaajille
Jalostetuille puutuotteille on hyvin kysyntää – Tervolassa vihittiin käyttöön Vaaran Palkin jättimäinen hirsitehdas

Ja­los­te­tuil­le puu­tuot­teil­le on hyvin ky­syn­tää – Ter­vo­las­sa vi­hit­tiin käyt­töön Vaaran Palkin jät­ti­mäi­nen hir­si­teh­das

18.10.2021 19:28
Tilaajille

Mo­ni­toi­mi­hal­lin val­mis­te­lu jatkuu Kemissä – halliin tulisi lii­kun­ta­ti­lat, ten­nis­kent­tä ja 12 kei­la­ra­taa

18.10.2021 19:10
Tilaajille
Lauantaina lopetetun jääkarhu Nordin vakava sairaus varmistui napatyräksi – "Äärimmäisen ikävä ja melko harvinainen tilanne"

Lauan­tai­na lo­pe­te­tun jää­kar­hu Nordin vakava sairaus var­mis­tui na­pa­ty­räk­si – "Ää­rim­mäi­sen ikävä ja melko har­vi­nai­nen ti­lan­ne"

18.10.2021 18:31
Tilaajille
Arvostelu: Seitakuoron uusi albumi voi olla tulevaisuuden klassikko

Ar­vos­te­lu: Sei­ta­kuo­ron uusi albumi voi olla tu­le­vai­suu­den klas­sik­ko

18.10.2021 18:21
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Sodankylän alueella liikkuu susilauma – epäillään raadelleen kymmeniä poroja ja koiran

So­dan­ky­län alueel­la liikkuu su­si­lau­ma – epäil­lään raa­del­leen kym­me­niä poroja ja koiran

18.10.2021 18:00 18
Tilaajille
Kemi voitti kisan Biltemasta – Tavaratalo rakennetaan Terva- ja Keilahallin tontille, uusi monitoimihalli nousee Sauvosaaren urheilupuistoon

Kemi voitti kisan Bil­te­mas­ta – Ta­va­ra­ta­lo ra­ken­ne­taan Terva- ja Kei­la­hal­lin ton­til­le, uusi mo­ni­toi­mi­hal­li nousee Sau­vo­saa­ren ur­hei­lu­puis­toon

18.10.2021 17:39 9
Tilaajille
Susanna vaelsi sylivauvan kanssa Karhunkierroksen – tempaukset innostavat muita äitejä, mutta negatiivistakin palautetta tulee: "Mikä äidillä on vialla, kun lapsi  viedään metsään?"

Susanna vaelsi sy­li­vau­van kanssa Kar­hun­kier­rok­sen – tem­pauk­set in­nos­ta­vat muita äitejä, mutta ne­ga­tii­vis­ta­kin pa­lau­tet­ta tulee: "Mikä äidillä on vialla, kun lapsi viedään met­sään?"

18.10.2021 17:21 1
Tilaajille
Urokselta jää nyt maksamatta pieniäkin laskuja – HS: Trattoja lähetetty satasienkin summista

Urok­sel­ta jää nyt mak­sa­mat­ta pie­niä­kin laskuja – HS: Trat­to­ja lä­he­tet­ty sa­ta­sien­kin sum­mis­ta

18.10.2021 17:10
Tilaajille
Veden keittokehotus purettiin Rovastinahon vesiosuuskunnan vedenjakelualueella – putkistoja kannattaa huuhdella, jos vettä ei ole käytetty hetkeen

Veden keit­to­ke­ho­tus pu­ret­tiin Ro­vas­tin­ahon ve­si­osuus­kun­nan ve­den­ja­ke­lu­alueel­la – put­kis­to­ja kan­nat­taa huuh­del­la, jos vettä ei ole käy­tet­ty hetkeen

18.10.2021 16:40
Tilaajille