Uusimmat

Viimeisin 4 tuntia
EM-jalkapallossa vielä moni asia auki - Palloliiton Ari Lahti toivoo nopeaa päätöstä kisakaupungeista

EM-jal­ka­pal­los­sa vielä moni asia auki - Pal­lo­lii­ton Ari Lahti toivoo nopeaa pää­tös­tä ki­sa­kau­pun­geis­ta

21:36
Tilaajille
Kärpät voitti vieraissa, ohitti Tapparan ja tarrasi Liigan puolivälierien kotietuun

Kärpät voitti vie­rais­sa, ohitti Tap­pa­ran ja tarrasi Liigan puo­li­vä­li­erien ko­ti­etuun

21:13
Suomen futsalmiehet voiton päässä historiallisesta arvokisapaikasta

Suomen fut­sal­mie­het voiton päässä his­to­rial­li­ses­ta ar­vo­ki­sa­pai­kas­ta

21:13
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Arvostelu: Koloristin voimahahmoja

Ar­vos­te­lu: Ko­lo­ris­tin voi­ma­hah­mo­ja

20:00
Tilaajille
Arvostelu: Kuvia ja taiteilijoiden kertomuksia

Ar­vos­te­lu: Kuvia ja tai­tei­li­joi­den ker­to­muk­sia

20:00
Tilaajille
Kemin hyvinvointijohtajan virkaan tuli kuusi hakemusta – vs. sivistysjohtajaa Kaisa Rauvalaa esitetään tehtävään

Kemin hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan virkaan tuli kuusi ha­ke­mus­ta – vs. si­vis­tys­joh­ta­jaa Kaisa Rau­va­laa esi­te­tään teh­tä­vään

19:52 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki yllättyi teatteriravintolasopimuksen irtisanomisesta – Ratkaisun taustalla on kyse valtionosuuksista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki yl­lät­tyi teat­te­ri­ra­vin­to­la­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta – Rat­kai­sun taus­tal­la on kyse val­tion­osuuk­sis­ta

22:01 8
Tilaajille
Sini Karjalainen valmistautuu Rovaniemellä "kuplassa" - Karanteenin kautta MM-kisakoneeseen ja hotellikaranteenin kautta jäälle Kanadassa

Sini Kar­ja­lai­nen val­mis­tau­tuu Ro­va­nie­mel­lä "kup­las­sa" - Ka­ran­tee­nin kautta MM-ki­sa­ko­nee­seen ja ho­tel­li­ka­ran­tee­nin kautta jäälle Ka­na­das­sa

19:44
Tilaajille
Huutelua kaupungilla, alastonkuvien lähettelyä ja painostusta – Rovaniemellä yläkoululaiset tekivät kyselyn seksuaalisesta häirinnästä, koska se on nuorille niin arkipäiväistä

Huu­te­lua kau­pun­gil­la, alas­ton­ku­vien lä­het­te­lyä ja pai­nos­tus­ta – Ro­va­nie­mel­lä ylä­kou­lu­lai­set tekivät kyselyn sek­suaa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä, koska se on nuo­ril­le niin ar­ki­päi­väis­tä

19:30 1
Tilaajille
”Toistetaan samoja asioita niin kauan kuin niillä voittaa”

”Tois­te­taan samoja asioita niin kauan kuin niillä voit­taa”

19:30
Tilaajille
Kemijärven valtuusto vaihtoi hallitusta ja hyväksyi viime vuoden ylitykset

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to vaihtoi hal­li­tus­ta ja hy­väk­syi viime vuoden yli­tyk­set

19:27
Tilaajille
Lapista pääsee Norjaan ilman karanteenia, jos maahantulon muut ehdot täyttyvät – Turistit eivät edelleenkään saa ylittää rajaa

Lapista pääsee Norjaan ilman ka­ran­tee­nia, jos maa­han­tu­lon muut ehdot täyt­ty­vät – Tu­ris­tit eivät edel­leen­kään saa ylittää rajaa

19:22
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki korjaa kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lia noin mil­joo­nal­la eurolla

18:58
Tilaajille
Liigaan ei tule playoff-kuplaa - mestari selvillä viimeistään 13.5.

Liigaan ei tule play­off-kup­laa - mestari sel­vil­lä vii­meis­tään 13.5.

18:39
Tilaajille
Kokenut oululainen psykoterapeutti: kansalaisaloite tarjoaa väärää lääkettä – maksuton psykoterapeuttikoulutus ei ratkaise mielenterveyshoidon riittämättömyyden ongelmaa

Kokenut ou­lu­lai­nen psy­ko­te­ra­peut­ti: kan­sa­lais­aloi­te tarjoaa väärää lää­ket­tä – mak­su­ton psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tus ei rat­kai­se mie­len­ter­veys­hoi­don riit­tä­mät­tö­myy­den on­gel­maa

19:07
Tilaajille
Rovaniemi käyttää etuosto-oikeutta Ounasvaaran metsätilaan – Kaupunginhallitus kokousti maanantaina ja päätti maahankinnoista ja tonttiasioista

Ro­va­nie­mi käyttää etu­os­to-oi­keut­ta Ou­nas­vaa­ran met­sä­ti­laan – Kau­pun­gin­hal­li­tus ko­kous­ti maa­nan­tai­na ja päätti maa­han­kin­nois­ta ja tont­ti­asiois­ta

18:12
Tilaajille
Teatteriravintolan toiminnan muutos tuli Rovaniemen kaupungille yllätyksenä – Kaupungin ja teatterin johto kokoontuvat keskustelemaan asiasta

Teat­te­ri­ra­vin­to­lan toi­min­nan muutos tuli Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le yl­lä­tyk­se­nä – Kau­pun­gin ja teat­te­rin johto ko­koon­tu­vat kes­kus­te­le­maan asiasta

17:59 5
Tilaajille
Maija Pihlajamäki aloittaa Ylitornion kunnanjohtajana kesällä

Maija Pih­la­ja­mä­ki aloit­taa Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja­na kesällä

17:42
Tilaajille
Karanteeni koskee yli 200 lasta ja aikuista Torniossa – Pääsiäisen tienoon altistumiset sulkivat koulut ja päiväkodit kahdeksi viikoksi

Ka­ran­tee­ni koskee yli 200 lasta ja ai­kuis­ta Tor­nios­sa – Pää­siäi­sen tienoon al­tis­tu­mi­set sul­ki­vat koulut ja päi­vä­ko­dit kah­dek­si vii­kok­si

17:40
Tilaajille
Viivi Pyhäjärvi jatkaa SM-hopeajoukkue Pölkyn riveissä

Viivi Py­hä­jär­vi jatkaa SM-ho­pea­jouk­kue Pölkyn ri­veis­sä

16:01
Tilaajille
Elämä yllättelee kolmea naista eri vuosikymmenillä Saara Cantellin draamaelokuvassa

Elämä yl­lät­te­lee kolmea naista eri vuo­si­kym­me­nil­lä Saara Can­tel­lin draa­ma­elo­ku­vas­sa

16:00
Tilaajille
Inarin Yritykselle toistamiseen kymppitonnin tappio Kultapullokisojen peruuntumisesta

Inarin Yri­tyk­sel­le tois­ta­mi­seen kymp­pi­ton­nin tappio Kul­ta­pul­lo­ki­so­jen pe­ruun­tu­mi­ses­ta

15:59 1
Tilaajille
Elian Lehto tykitti SM-kultaa Ylläksen syöksyrinteessä

Elian Lehto tykitti SM-kul­taa Yl­läk­sen syök­sy­rin­tees­sä

20:27
Tilaajille
Lintuharrastajien joukko on kasvanut koronapandemian aikana– Suomi on yli miljoonan linnunpöntön maa

Lin­tu­har­ras­ta­jien joukko on kas­va­nut ko­ro­na­pan­de­mian aikana– Suomi on yli mil­joo­nan lin­nun­pön­tön maa

15:23
Kannabista kasvatettiin teollisuushallissa Kotkassa ja navetassa Posiolla, päätekijät tienasivat syyttäjän mukaan lähes 1,5 miljoonaa euroa

Kan­na­bis­ta kas­va­tet­tiin teol­li­suus­hal­lis­sa Kot­kas­sa ja na­ve­tas­sa Po­siol­la, pää­te­ki­jät tie­na­si­vat syyt­tä­jän mukaan lähes 1,5 mil­joo­naa euroa

16:00
Chiara Nurmi syöksyi nuorten SM-pronssia Suomutunturilla

Chiara Nurmi syöksyi nuorten SM-prons­sia Suo­mu­tun­tu­ril­la

14:29
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemen vaakuna edelleen arvokkaasti käytössä
Lukijalta Mielipide Heini-Tuuli Onnela

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men vaakuna edel­leen ar­vok­kaas­ti käy­tös­sä

13:31 2
Lapissa ensirekisteröitiin alkuvuonna 590 henkilöautoa – Täyssähköautoja ostettiin 21 kappaletta

Lapissa en­si­re­kis­te­röi­tiin al­ku­vuon­na 590 hen­ki­lö­au­toa – Täys­säh­kö­au­to­ja os­tet­tiin 21 kap­pa­let­ta

13:10 4
Tilaajille

Olym­pia­ko­mi­tean jä­sen­jär­jes­töt esit­tä­vät 65 mil­joo­nan euron tu­ki­pa­ket­tia

13:06
Tilaajille
Ruotsin koronatilanne jatkuu vaikeana, ja päivittäin raportoidaan tuhansista tartunnoista

Ruotsin ko­ro­na­ti­lan­ne jatkuu vai­kea­na, ja päi­vit­täin ra­por­toi­daan tu­han­sis­ta tar­tun­nois­ta

12:10 9