Kolumni: Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

Työllisyys: Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

Uusimmat

Viimeisin tunti
Dekkarikirjailija nuuskii itse Chinatownissa – tiistai-illan elokuva on kunniateko Hollywoodin perinteille

Dek­ka­ri­kir­jai­li­ja nuuskii itse Chi­na­tow­nis­sa – tiis­tai-il­lan elokuva on kun­nia­te­ko Hol­ly­woo­din pe­rin­teil­le

12:00
Tilaajille
Muonionjoelle ja Tornionjoelle ennustetaan keskimääräistä suurempaa tulvahuippua viikonlopulle

Muo­nion­joel­le ja Tor­nion­joel­le en­nus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­paa tul­va­huip­pua vii­kon­lo­pul­le

11:35
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Sallan humoristinen kesäkisahakemus palkittiin jälleen mainosalan kilpailussa – ilmastonmuutoksen vastainen kampanja on pokannut runsaasti palkintoja

Sallan hu­mo­ris­ti­nen ke­sä­ki­sa­ha­ke­mus pal­kit­tiin jälleen mai­nos­alan kil­pai­lus­sa – il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­nen kam­pan­ja on po­kan­nut run­saas­ti pal­kin­to­ja

10:17
Tilaajille
Työttömyys on vähentynyt Lapissa – avointen työpaikkojen määrä kasvussa

Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

09:54
Tilaajille
Venäjä pyrkii saamaan haltuunsa viimeisen palasen Luhanskia – Ukrainan vastarinta ollut voimakasta

Venäjä pyrkii saamaan hal­tuun­sa vii­mei­sen palasen Lu­hans­kia – Uk­rai­nan vas­ta­rin­ta ollut voi­ma­kas­ta

10:46
Aleksander Barkovin ja Florida Panthersin kausi päättyi tylyllä tavalla NHL:ssä – Colorado kaatoi St. Louisin

Alek­san­der Bar­ko­vin ja Florida Pant­her­sin kausi päättyi tylyllä tavalla NHL:ssä – Co­lo­ra­do kaatoi St. Louisin

09:00
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Tuomas Sammelvuo kommentoi Ylellä viime kuukausien käänteitä – ei olisi jatkanut Venäjän valmentajana: "Kaikki sen siellä ymmärsivät"

Tuomas Sam­mel­vuo kom­men­toi Ylellä viime kuu­kau­sien kään­tei­tä – ei olisi jat­ka­nut Venäjän val­men­ta­ja­na: "Kaikki sen siellä ym­mär­si­vät"

08:17
Sami Lepistö siirtyy Sveitsin jääkiekkoliigaan Vili Saarijärven seurakaveriksi

Sami Lepistö siirtyy Sveit­sin jää­kiek­ko­lii­gaan Vili Saa­ri­jär­ven seu­ra­ka­ve­rik­si

08:16
PSG:hen jäänyt Mbappe paljasti saaneensa neuvoja presidentti Macronilta – "Puhuimme aika paljonkin"

PSG:hen jäänyt Mbappe pal­jas­ti saa­neen­sa neuvoja pre­si­dent­ti Mac­ro­nil­ta – "Pu­huim­me aika pal­jon­kin"

08:16
Tanska yllätti Kanadan historiallisesti MM-jäillä – tarvitsee pisteitä jättimäisestä voitosta huolimatta

Tanska yllätti Kanadan his­to­rial­li­ses­ti MM-jäil­lä – tar­vit­see pis­tei­tä jät­ti­mäi­ses­tä voi­tos­ta huo­li­mat­ta

08:15
Tiia Koivisto oppi hallitsemaan tunteitaan kentällä ja ykköstyypin diabetestä – voitto Euroopan-kiertueella toteutti yhden välietapin

Tiia Koi­vis­to oppi hal­lit­se­maan tun­tei­taan ken­täl­lä ja yk­kös­tyy­pin dia­be­tes­tä – voitto Eu­roo­pan-kier­tueel­la to­teut­ti yhden vä­li­eta­pin

08:13
Miljoonariita vanhasta kouluremontista – Rovaniemen kaupunki syyttää urakoitsijaa ja rakennesuunnittelijaa törkeästä huolimattomuudesta

Mil­joo­na­rii­ta van­has­ta kou­lu­re­mon­tis­ta – Ro­va­nie­men kau­pun­ki syyttää ura­koit­si­jaa ja ra­ken­ne­suun­nit­te­li­jaa tör­keäs­tä huo­li­mat­to­muu­des­ta

06:30 11
Tilaajille
Vietän vanhuuteni putkassa
Kolumni Anitta Salmi

Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

05:45 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Kaasun ja sähkön tuonti Venäjältä loppui ja pian sama on edessä raakaöljyllä ja kivihiilellä – Suomi kuuluu silti energiapoliittisen pelin voittajiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kaasun ja sähkön tuonti Ve­nä­jäl­tä loppui ja pian sama on edessä raa­ka­öl­jyl­lä ja ki­vi­hii­lel­lä – Suomi kuuluu silti ener­gia­po­liit­ti­sen pelin voit­ta­jiin

23.05.2022 22:14 5
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto pyytää kaupunginhallitusta valmistelemaan varautumista sotilaallisen hyökkäyksen tai terroriteon varalta – kaupungin valmiussuunnitelma hyväksyttiin

Ro­va­nie­men val­tuus­to pyytää kau­pun­gin­hal­li­tus­ta val­mis­te­le­maan va­rau­tu­mis­ta so­ti­laal­li­sen hyök­käyk­sen tai ter­ro­ri­teon varalta – kau­pun­gin val­mius­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin

23.05.2022 22:09 4
Tilaajille
Norjan hallitus pyytää maan parlamentti  stortingetia hyväksymään Suomen ja Ruotsin jäsenyyden Natossa

Norjan hal­li­tus pyytää maan par­la­ment­ti stor­tin­ge­tia hy­väk­sy­mään Suomen ja Ruotsin jä­se­nyy­den Natossa

23.05.2022 22:00 1

Ko­koo­muk­sen entinen pu­heen­joh­ta­ja Ilkka Suo­mi­nen on kuollut

23.05.2022 21:50
Maanantain tulospörssi TÄSSÄ

Maa­nan­tain tu­los­pörs­si TÄSSÄ

23.05.2022 21:16
Tilaajille
Enontekiön yrityselämä kaipaa kuntaan johtajia ja huomiota luottamushenkilöiltä : "Kunnassa ei ole tällä hetkellä käytännössä ketään, johon yrittäjät voisivat ottaa yhteyttä"

Enon­te­kiön yri­tys­elä­mä kaipaa kuntaan joh­ta­jia ja huo­mio­ta luot­ta­mus­hen­ki­löil­tä : "Kun­nas­sa ei ole tällä het­kel­lä käy­tän­nös­sä ketään, johon yrit­tä­jät voi­si­vat ottaa yh­teyt­tä"

23.05.2022 21:00 1
Tilaajille
KuPS ylsi komeaan tappiottomien otteluiden ennätykseen – "Varmaan kauden kovin peli"

KuPS ylsi komeaan tap­piot­to­mien ot­te­lui­den en­nä­tyk­seen – "Var­maan kauden kovin peli"

23.05.2022 20:56
Rovaniemi uusi kaupunkistrategiansa: "Ihmisen kokoinen arktinen pääkaupunki" korostaa elinvoimaa, luonnonläheisyyttä sekä yhteisöllisyyttä

Ro­va­nie­mi uusi kau­pun­kist­ra­te­gian­sa: "Ih­mi­sen ko­koi­nen ark­ti­nen pää­kau­pun­ki" ko­ros­taa elin­voi­maa, luon­non­lä­hei­syyt­tä sekä yh­tei­söl­li­syyt­tä

23.05.2022 20:23 11
Tilaajille
Kärppiä intohimoisesti kannattava Suvi Aherto on paiskinut kaksi ja puoli vuotta hommia kotikisojen onnistumisen eteen – "Tätä ei saisi kauhean suureen ääneen sanoa"

Kärppiä in­to­hi­moi­ses­ti kan­nat­ta­va Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen – "Tätä ei saisi kauhean suureen ääneen sanoa"

23.05.2022 19:00 1
Tilaajille
Yhteisvoimin poikien Superpesiksessä – Rovaniemen ja Simon pesisjunioreiden yhteisjoukkue Napapiirin Pesis-Team tähyilee menestykseen

Yh­teis­voi­min poikien Su­per­pe­sik­ses­sä – Ro­va­nie­men ja Simon pe­sis­ju­nio­rei­den yh­teis­jouk­kue Na­pa­pii­rin Pe­sis-Team tä­hyi­lee me­nes­tyk­seen

23.05.2022 19:00
Tilaajille

Tshekki kaatoi Yh­dys­val­lat niu­kas­ti ja var­mis­ti pu­do­tus­pe­li­paik­kan­sa – tiis­tain Suo­mi-ot­te­lus­sa kovat pa­nok­set

23.05.2022 18:58
Rovajärven ampumaharjoitus herätti ennennäkemätöntä kansainvälistä huomiota – Suomen Nato-prosessi kiinnostaa nyt medioita ympäri maailman

Ro­va­jär­ven am­pu­ma­har­joi­tus herätti en­nen­nä­ke­mä­tön­tä kan­sain­vä­lis­tä huo­mio­ta – Suomen Na­to-pro­ses­si kiin­nos­taa nyt me­dioi­ta ympäri maail­man

23.05.2022 18:51 4
Tilaajille
Päättyykö Riekon lento? – Taigakorun eläköityvät yrittäjät eivät ole löytäneet toiminnalleen jatkajaa, ja suosikkikorujen valmistus uhkaa loppua

Päät­tyy­kö Riekon lento? – Tai­ga­ko­run elä­köi­ty­vät yrit­tä­jät eivät ole löy­tä­neet toi­min­nal­leen jat­ka­jaa, ja suo­sik­ki­ko­ru­jen val­mis­tus uhkaa loppua

23.05.2022 18:43 4
Tilaajille
Suomi–Tshekki-kohtaamisessa toteutuu päävalmentaja-Jalosten MM-derby – kipuillut Sami Vatanen tekee puolustuksessa tilaa Ville Pokalle

Suo­mi–­Tshek­ki-koh­taa­mi­ses­sa to­teu­tuu pää­val­men­ta­ja-Ja­los­ten MM-der­by – ki­puil­lut Sami Vatanen tekee puo­lus­tuk­ses­sa tilaa Ville Pokalle

23.05.2022 18:31
Tilaajille
Ville Niinistön mielestä EU:n hiilinielutavoitteet on ymmärretty Suomessa väärin: "Tietyt porukat haluavat, että kaikki metsät ovat avohakkuiden piirissä"

Ville Nii­nis­tön mie­les­tä EU:n hii­li­nie­lu­ta­voit­teet on ym­mär­ret­ty Suo­mes­sa väärin: "Tietyt porukat ha­lua­vat, että kaikki metsät ovat avo­hak­kui­den pii­ris­sä"

23.05.2022 18:30 6
Tilaajille
Kulttuuriperimä tutuksi taiteen keinoin – Kittilän Könkäällä järjestettävä yhteisötaideresidenssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansanperinteeseen luovan toiminnan kautta

Kult­tuu­ri­pe­ri­mä tutuksi taiteen keinoin – Kit­ti­län Kön­kääl­lä jär­jes­tet­tä­vä yh­tei­sö­tai­de­re­si­dens­si tarjoaa mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua kan­san­pe­rin­tee­seen luovan toi­min­nan kautta

23.05.2022 17:29
Tilaajille
Yrittäjäpariskunta osti Pyhätunturin Kuusirannan – haluavat tuoda suomalaiset pidot tunturiravintolaan

Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta osti Py­hä­tun­tu­rin Kuu­si­ran­nan – ha­lua­vat tuoda suo­ma­lai­set pidot tun­tu­ri­ra­vin­to­laan

23.05.2022 16:54
Tilaajille