Uusimmat

Viimeisin tunti
Rakentaja haluaa Oppipojan tilalle jopa 8-kerroksisia taloja – alueen kaavoitus käynnistyy

Ra­ken­ta­ja haluaa Op­pi­po­jan tilalle jopa 8-ker­rok­si­sia taloja – alueen kaa­voi­tus käyn­nis­tyy

20:05
Tilaajille
Vessoja saa käyttää, mutta terasseja ei – Rinneravintolat suunnittelevat ensi viikon hiihtolomalaisille piknikpöytiä ja lounasbokseja

Vessoja saa käyt­tää, mutta te­ras­se­ja ei – Rin­ne­ra­vin­to­lat suun­nit­te­le­vat ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le pik­nik­pöy­tiä ja lou­nas­bok­se­ja

19:32
Tilaajille
Analyysi: Naisten hiihtomaajoukkue on kuopassa, josta nouseminen ei tapahdu nopeasti

Ana­lyy­si: Naisten hiih­to­maa­jouk­kue on kuo­pas­sa, josta nou­se­mi­nen ei tapahdu no­peas­ti

19:30
Tilaajille
Köysi on kumppani, solmu pahin vihollinen – sirkustaiteilija Hanna Moisala yhdistää nuorallatanssiin japanilaista köysitaidetta eli shibaria

Köysi on kump­pa­ni, solmu pahin vi­hol­li­nen – sir­kus­tai­tei­li­ja Hanna Moisala yh­dis­tää nuo­ral­la­tans­siin ja­pa­ni­lais­ta köy­si­tai­det­ta eli shi­ba­ria

19:17
Tilaajille
Kännykkätiedot paljastavat suomalaisten lähteneen Lappiin entiseen malliin huononevasta koronatilanteesta huolimatta – "Luulisi, ettei koronavirus hyökkää ladulla"

Kän­nyk­kä­tie­dot pal­jas­ta­vat suo­ma­lais­ten läh­te­neen Lappiin en­ti­seen malliin huo­no­ne­vas­ta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta – "Luu­li­si, ettei ko­ro­na­vi­rus hyökkää la­dul­la"

19:09
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Valtteri Bottas uuteen kauteen Hamiltonin varjossa: "On motivoivaa ja haastavaa olla Lewisin tallikaveri"

Valt­te­ri Bottas uuteen kauteen Ha­mil­to­nin var­jos­sa: "On mo­ti­voi­vaa ja haas­ta­vaa olla Lewisin tal­li­ka­ve­ri"

18:47
Riitta-Liisa Roponen tirautti ilon kyyneleet suorituksestaan: ”Tämä kuuluu koko uran kohokohtiin. Hiton hienoa, että pystyn tekemään tällaista tulosta”

Riit­ta-Lii­sa Roponen ti­raut­ti ilon kyy­ne­leet suo­ri­tuk­ses­taan: ”Tämä kuuluu koko uran ko­ho­koh­tiin. Hiton hienoa, että pystyn te­ke­mään täl­lais­ta tu­los­ta”

18:18
Tilaajille
Jorma Suonvieri julkaisi vuosia sitten täydellisesti epäonnistuneen junavideon, jota on katsottu yli 65 miljoonaa kertaa – "Rehellisesti sanottuna sen ei pitäisi olla suosittu"

Jorma Suon­vie­ri jul­kai­si vuosia sitten täy­del­li­ses­ti epä­on­nis­tu­neen ju­na­vi­deon, jota on kat­sot­tu yli 65 mil­joo­naa kertaa – "Re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na sen ei pitäisi olla suo­sit­tu"

18:00
Tilaajille
Aikooko Rovaniemen seurakunta pitää hiihtoloman rippileirin rajoituksista huolimatta?

Aikooko Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta pitää hiih­to­lo­man rip­pi­lei­rin ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta?

17:34
Tilaajille
Rovaniemen krematorion aikataulu on jälleen mysteeri – seurakunnassa pohditaan jo seuraavia liikkeitä

Ro­va­nie­men kre­ma­to­rion ai­ka­tau­lu on jälleen mys­tee­ri – seu­ra­kun­nas­sa poh­di­taan jo seu­raa­via liik­kei­tä

17:19
Tilaajille
Mitaleista saatiin hyvä meininki MM-joukkueeseen - Suomen kvartetti valmistautuu levollisena ja luottavaisena miesten 15 kilometrin yhteislähtöön

Mi­ta­leis­ta saatiin hyvä mei­nin­ki MM-jouk­kuee­seen - Suomen kvar­tet­ti val­mis­tau­tuu le­vol­li­se­na ja luot­ta­vai­se­na miesten 15 ki­lo­met­rin yh­teis­läh­töön

17:14
Tilaajille
Ruotsin poliisi sai Suomen rajalle lisäväkeä – Tuore koronatodistus vaaditaan ulkomaalaisilta

Ruotsin poliisi sai Suomen rajalle li­sä­vä­keä – Tuore ko­ro­na­to­dis­tus vaa­di­taan ul­ko­maa­laisil­ta

16:48
Tilaajille
Rajalla kummittelee nyt epämääräinen karanteenin tai pakkotarkastuksen uhka – Koronatesti ei edelleenkään pakollinen

Rajalla kum­mit­te­lee nyt epä­mää­räi­nen ka­ran­tee­nin tai pak­ko­tar­kas­tuk­sen uhka – Ko­ro­na­tes­ti ei edel­leen­kään pa­kol­li­nen

16:37
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Katsottua: Suomi-melodraama vuodelta 1964 saa ensi-illan – Harha-askel on viehkoa katseltavaa

Kat­sot­tua: Suo­mi-me­lo­draa­ma vuo­del­ta 1964 saa en­si-il­lan – Har­ha-as­kel on viehkoa kat­sel­ta­vaa

16:00
Tilaajille
Koronakoordinaatioryhmä: Ilmaantuvuus Lapin sairaanhoitopiirissä on jo 79,6, etäopetukseen siirtymistä ei suositella perusopetuksessa

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä: Il­maan­tu­vuus Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on jo 79,6, etä­ope­tuk­seen siir­ty­mis­tä ei suo­si­tel­la pe­rus­ope­tuk­ses­sa

15:29 1
Tilaajille
Rovaniemen Reko siirtyy keskustaan – Lähiruokaringin jakelu tapahtuu torstaista lähtien kaupungintalon parkkipaikalla

Ro­va­nie­men Reko siirtyy kes­kus­taan – Lä­hi­ruo­ka­rin­gin jakelu ta­pah­tuu tors­tais­ta lähtien kau­pun­gin­ta­lon park­ki­pai­kal­la

15:24
"Aivan huikeeta, mä olen niin onnellinen" - Riitta-Liisa Roponen kymmenes MM-hiihtojen vapaalla kympillä

"Aivan hui­kee­ta, mä olen niin on­nel­li­nen" - Riit­ta-Lii­sa Roponen kym­me­nes MM-hiih­to­jen va­paal­la kym­pil­lä

15:28
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä 12 uutta koronatapausta, kahdeksan niistä Kittilässä ulkopaikkakuntalaisilla

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 12 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, kah­dek­san niistä Kit­ti­läs­sä ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la

15:15 2
Tilaajille
"Saattaisin olla jo mullan alla" – 22-vuotias rovaniemeläinen pääsi kuntoutuksen avulla irti peliriippuvuudesta

"Saat­tai­sin olla jo mullan alla" – 22-vuo­tias ro­va­nie­me­läi­nen pääsi kun­tou­tuk­sen avulla irti pe­li­riip­pu­vuu­des­ta

15:02
SUEK tutkii Lotta Haralan dopingtapausta – epäillään rikkoneen toimintakieltoaan

SUEK tutkii Lotta Haralan do­ping­ta­paus­ta – epäil­lään rik­ko­neen toi­min­ta­kiel­toaan

14:59
Tilaajille
Aleksander Barkoville uran 500:s NHL-peli: – “Se on itseltäni huikea saavutus”

Alek­san­der Bar­ko­vil­le uran 500:s NHL-pe­li: – “Se on it­sel­tä­ni huikea saa­vu­tus”

14:48
Tilaajille
Toimittajalta: Kohti vähemmän poikkeuksellisia aikoja
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kohti vä­hem­män poik­keuk­sel­li­sia aikoja

14:46
Venepaikkojen vuokriin huima korotus Rovaniemellä – paikkaa jonottaa 164 veneilijää

Ve­ne­paik­ko­jen vuok­riin huima korotus Ro­va­nie­mel­lä – paikkaa jo­not­taa 164 ve­nei­li­jää

14:41 1
Keväästä ei opittu, koronapäätöksenteko ja -viestintä on yhä hämärää
Pääkirjoitus

Ke­vääs­tä ei opittu, ko­ro­na­pää­tök­sen­te­ko ja -vies­tin­tä on yhä hämärää

14:18 2
Tilaajille
Lapissa ei ehkä siirrytäkään etäopetukseen hiihtoloman jälkeen – Lapin shp: "Yläkoulujen osalta ei ole nyt perusteita"

Lapissa ei ehkä siir­ry­tä­kään etä­ope­tuk­seen hiih­to­lo­man jälkeen – Lapin shp: "Y­lä­kou­lu­jen osalta ei ole nyt pe­rus­tei­ta"

13:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Uh­kaa­mi­nen ei hyvää hal­lin­toa

13:08 2
Tilaajille
Poliisi käynnistää esitutkinnan Rovaniemen sijoitustoimista

Poliisi käyn­nis­tää esi­tut­kin­nan Ro­va­nie­men si­joi­tus­toi­mis­ta

12:51 3
Tilaajille
WoVolla vielä saumat pudotuspeleihin

WoVolla vielä saumat pu­do­tus­pe­lei­hin

11:00
Tilaajille
Tiistain koronaseuranta: Saariselällä on voinut altistua brittimuunnokselle, korona peruu Lapin SM-pilkit, Kittilä sulkee kunnantalonsa, koko Lapissa 13 uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Saa­ri­se­läl­lä on voinut al­tis­tua brit­ti­muun­nok­sel­le, korona peruu Lapin SM-pil­kit, Kittilä sulkee kun­nan­ta­lon­sa, koko Lapissa 13 uutta tar­tun­taa

18:55 3
Tammikuun työttömyysluvut karuja vuoden takaiseen aikaan verrattuna, mutta positiivista virettä on joillakin aloilla

Tam­mi­kuun työt­tö­myys­lu­vut karuja vuoden ta­kai­seen aikaan ver­rat­tu­na, mutta po­si­tii­vis­ta virettä on joil­la­kin aloilla

10:02 2
Tilaajille