Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­koää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Uusimmat

Viimeisin tunti
Kemin lumilinnassa on esillä tänä talvena suomalainen onni – onni voi olla esimerkiksi ammeessa saunassa istumista

Kemin lu­mi­lin­nas­sa on esillä tänä talvena suo­ma­lai­nen onni – onni voi olla esi­mer­kik­si am­mees­sa sau­nas­sa is­tu­mis­ta

18:50
Tilaajille
Marin: Koronarajoitukset jatkuvat helmikuun puoliväliin, sisärajavalvonnasta luovutaan tammikuun lopussa, muista rajoituksista hiljalleen – "Tilanne voi kuitenkin vielä muuttua, ja se on hyvä sanoa suoraan"

Marin: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat hel­mi­kuun puo­li­vä­liin, si­sä­ra­ja­val­von­nas­ta luo­vu­taan tam­mi­kuun lo­pus­sa, muista ra­joi­tuk­sis­ta hil­jal­leen – "Ti­lan­ne voi kui­ten­kin vielä muut­tua, ja se on hyvä sanoa suo­raan"

18:43
Kemin teatterin raamit kutistuvat alle puoleen – "Taustalla on ylimpien virkahenkilöiden näkemys siitä, mikä on kaupungin kyky satsata teatteriin", teatterinjohtaja Mikko Bredenberg kertoo

Kemin teat­te­rin raamit ku­tis­tu­vat alle puoleen – "Taus­tal­la on ylim­pien vir­ka­hen­ki­löi­den näkemys siitä, mikä on kau­pun­gin kyky satsata teat­te­riin", teat­te­rin­joh­ta­ja Mikko Bre­den­berg kertoo

18:01 1
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Rovaniemen kaupunginhallitus laati listan virkanimityksistä, jotka se ottaisi itselleen – päätös syntyi äänin 3–8

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus laati listan vir­ka­ni­mi­tyk­sis­tä, jotka se ottaisi it­sel­leen – päätös syntyi äänin 3–8

17:35 2
Tilaajille
Kuninkuusravien hevosten valinta uudistuu – suomenhevosten suurtapahtuman paikkaa voi alkaa jahdata jo maaliskuussa

Ku­nin­kuus­ra­vien he­vos­ten valinta uu­dis­tuu – suo­men­he­vos­ten suur­ta­pah­tu­man paikkaa voi alkaa jahdata jo maa­lis­kuus­sa

17:14 1
Ruotsiin pääsee perjantaista lähtien jälleen koronapassilla

Ruot­siin pääsee per­jan­tais­ta lähtien jälleen ko­ronapas­sil­la

17:03
Tilaajille
THL hallitukselle: Testaus ja jäljitys ei suuressa osassa maata enää toimi – pääpaino rokotuksiin, kotieristyksiin ja korkean tartuntariskin tilanteiden rajoituksiin

THL hal­li­tuk­sel­le: Testaus ja jäl­ji­tys ei suu­res­sa osassa maata enää toimi – pää­pai­no ro­ko­tuk­siin, ko­ti­eris­tyk­siin ja korkean tar­tun­ta­ris­kin ti­lan­tei­den ra­joi­tuk­siin

16:43
HJK:n luottopelaaja Lucas Lingman siirtyy Helsingborgiin – helsinkiläisseura saa "merkittävän korvauksen"

HJK:n luot­to­pe­laa­ja Lucas Lingman siirtyy Hel­sing­bor­giin – hel­sin­ki­läis­seu­ra saa "mer­kit­tä­vän kor­vauk­sen"

16:19
Jääkäriprikaatin komentaja vaihtuu – eversti Kimmo Kinnunen siirtyy Jääkäriprikaatiin Mikkelistä

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin ko­men­ta­ja vaihtuu – eversti Kimmo Kin­nu­nen siirtyy Jää­kä­ri­pri­kaa­tiin Mik­ke­lis­tä

15:36
Tilaajille
Tartunnanjäljityksessä voi olla Rovaniemellä jopa yli viikon viive, yleisemmin 1–2 päivää – tartunnan saaneen kannattaa itse kertoa lähikontakteilleen sairastumisestaan

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä voi olla Ro­va­nie­mel­lä jopa yli viikon viive, ylei­sem­min 1–2 päivää – tar­tun­nan saaneen kan­nat­taa itse kertoa lä­hi­kon­tak­teil­leen sai­ras­tu­mi­ses­taan

18:40
Tilaajille
Sudokulehtien ehdoton ykkönen!
Kumppanietu Kolmiokirja Oy

Su­do­ku­leh­tien ehdoton yk­kö­nen!

15:03
Tilaajille
Rovakadun ja Pekankadun kulmaan on avattu jälleen uusi ravintola – Sriprai Luksua kaipasi oikean thairuuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

Ro­va­ka­dun ja Pe­kan­ka­dun kulmaan on avattu jälleen uusi ra­vin­to­la – Sriprai Luksua kaipasi oikean thai­ruuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

14:59 2
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Matkapäiväkirja ulottuvuuksista – Yllättävät materiaalit ja tarinallisuus yhdistyvät Arktikumin uudessa näyttelyssä

Mat­ka­päi­vä­kir­ja ulot­tu­vuuk­sis­ta – Yl­lät­tä­vät ma­te­riaa­lit ja ta­ri­nal­li­suus yh­dis­ty­vät Ark­ti­ku­min uudessa näyt­te­lys­sä

14:40
Kansien välissä: Talvinen luonto kutsuu tutkimaan

Kansien vä­lis­sä: Tal­vi­nen luonto kutsuu tut­ki­maan

14:35
Löytyykö seinältäsi täkänä? Rovaniemen kaupunginkirjastossa avattavaan näyttelyyn etsitään täkänöitä

Löy­tyy­kö sei­näl­tä­si täkänä? Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa avat­ta­vaan näyt­te­lyyn et­si­tään tä­kä­nöi­tä

14:35
Kolarilaiset yrittäjät ideoivat hiljaisen kynttilämielenilmauksen hallituksen koronatoimia vastaan – "Ihmisillä alkaa usko loppua"

Ko­la­ri­lai­set yrit­tä­jät ideoi­vat hil­jai­sen kynt­ti­lä­mie­len­il­mauk­sen hal­li­tuk­sen ko­ro­na­toi­mia vastaan – "Ih­mi­sil­lä alkaa usko loppua"

13:36 6
Tilaajille
"Sanotaanko näin, että on ollut kohtuu rauhallista" – Rovaniemen äänestysprosentti uhkaa jäädä hyvinvointialueen matalimpien joukkoon

"Sa­no­taan­ko näin, että on ollut kohtuu rau­hal­lis­ta" – Ro­va­nie­men ää­nes­tys­pro­sent­ti uhkaa jäädä hy­vin­voin­ti­alueen ma­ta­lim­pien jouk­koon

13:05 1
Tilaajille
Tv-arviot: Puutetta ei ole kuin puheesta tiistai-illan ihmissuhdedraamassa

Tv-ar­viot: Puu­tet­ta ei ole kuin pu­hees­ta tiis­tai-il­lan ih­mis­suh­de­draa­mas­sa

12:59
Tilaajille
Taitamattomat tampparikuskit pilasivat USA:n snowcross-sarjan kakkoskierroksen

Tai­ta­mat­to­mat tamp­pa­ri­kus­kit pi­la­si­vat USA:n snowc­ross-sar­jan kak­kos­kier­rok­sen

17:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Henri Ramberg

Eh­dok­kaal­ta: Ihminen kes­kiöön

12:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Kyngäs

Eh­dok­kaal­ta: Ihmiset tar­vit­se­vat so­te-pal­ve­lui­ta

12:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Unto Friman

Eh­dok­kaal­ta: Tuho vai mah­dol­li­suus?

12:14
Tilaajille
Marin uskoo koronarajoitusten jatkuvan vielä tammikuun jälkeen – monet ministerit kehottivat jälleen kansalaisia rokotuksiin

Marin uskoo ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jat­ku­van vielä tam­mi­kuun jälkeen – monet mi­nis­te­rit ke­hot­ti­vat jälleen kan­sa­lai­sia ro­ko­tuk­siin

11:13 1
Emil Ruusuvuori taipui viiden erän jännitysnäytelmässä maailmanlistan yhdeksännelle

Emil Ruu­su­vuo­ri taipui viiden erän jän­ni­tys­näy­tel­mäs­sä maail­man­lis­tan yh­dek­sän­nel­le

10:52
Lauri Markkasen Cavaliers jatkoi voittoputkeaan, Markkanen heitti 14 pistettä

Lauri Mark­ka­sen Ca­va­liers jatkoi voit­to­put­keaan, Mark­ka­nen heitti 14 pis­tet­tä

10:45
Illan peli: Lakkapää kaipaa sarjapisteitä - vastassa tulikuuma Loimu

Illan peli: Lak­ka­pää kaipaa sar­ja­pis­tei­tä - vas­tas­sa tu­li­kuu­ma Loimu

10:30
Tilaajille
Koronavirus siirtää RoKin naisten liigaotteluja

Ko­ro­na­vi­rus siirtää RoKin naisten lii­ga­ot­te­lu­ja

10:19
Tilaajille
Esteratsastuksen olympiakultajoukkue, Armand Duplantis ja Tove Alexandersson juhlivat Ruotsin urheilugaalassa

Es­te­rat­sas­tuk­sen olym­pia­kul­ta­jouk­kue, Armand Dup­lan­tis ja Tove Ale­xan­ders­son juh­li­vat Ruotsin ur­hei­lu­gaa­las­sa

10:18
Rokotuksen vastustajan kanta ratkaisee, jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen rokottamisesta

Ro­ko­tuk­sen vas­tus­ta­jan kanta rat­kai­see, jos van­hem­mat ovat eri­mie­li­siä lapsen ro­kot­ta­mi­ses­ta

10:11 4
Tilaajille
Ville Husso loisti maalinsuulla – St. Louis Blues voitti suomalaismolarien kamppailussa Juuse Saroksen Nashvillen

Ville Husso loisti maa­lin­suul­la – St. Louis Blues voitti suo­ma­lais­mo­la­rien kamp­pai­lus­sa Juuse Sa­rok­sen Nash­vil­len

09:10
Tilaajille