Tuoreimmat

Viimeisin tunti

Sauna ja vanha mökki pa­loi­vat Enon­te­kiön Pa­lo­joen­suus­sa

08:11
Viimeisin 4 tuntia
Lukijalta: Kaupungintalon korjauspäätöksessä tehtiin virheitä
Mielipide Heikki Luiro

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­ta­lon kor­jaus­pää­tök­ses­sä tehtiin vir­hei­tä

07:00
Kiinnostaako Kalevala, mutta aika ei riitä eepoksen lukemiseen? – ota tästä talteen teoksen tärkeimmät elämänohjeet!

Kiin­nos­taa­ko Ka­le­va­la, mutta aika ei riitä ee­pok­sen lu­ke­mi­seen? – ota tästä talteen teoksen tär­keim­mät elä­mä­noh­jeet!

07:00
Päiväkirja: Koivun kosto, luku 2: Aita
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Koivun kosto, luku 2: Aita

06:45
Tarot-kortteja ja räppibiisejä – Kalevala on muutakin kuin pölyttyvä kirjahyllyn koriste
Kolumni Elli Alasaari

Ta­rot-kort­te­ja ja räp­pi­bii­se­jä – Ka­le­va­la on muu­ta­kin kuin pö­lyt­ty­vä kir­ja­hyl­lyn koriste

06:30
Vuosikymmeniä jatkunut vääntö Peltovuoman koulun kohtalosta kiihtyy – "Jos koulu menee, täällä ei ole enää mitään"

Vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nut vääntö Pel­to­vuo­man koulun koh­ta­los­ta kiihtyy – "Jos koulu menee, täällä ei ole enää mitään"

06:30
Tilaajille
Mielipide Teuvo Rissanen

Lu­ki­jal­ta: Meillä on hyvä hal­li­tus

06:18
Lukijalta: Älä syö liikaa suolaa
Mielipide Matti Niemelä

Lu­ki­jal­ta: Älä syö liikaa suolaa

06:00
Läpi talven jatkuneet vesikelit ovat tehneet Lapin teistä reikäjuustoa, koska päällysteitä ei ole uusittu ajoissa

Läpi talven jat­ku­neet ve­si­ke­lit ovat tehneet Lapin teistä rei­kä­juus­toa, koska pääl­lys­tei­tä ei ole uusittu ajoissa

06:00
Tilaajille
Kasvukipuja ja särkyneitä sydämiä – Elämäni seinäruusuna on kasvutarina vailla vertaa
Mielipide Anni Koikkalainen

Kas­vu­ki­pu­ja ja sär­ky­nei­tä sydämiä – Elämäni sei­nä­ruu­su­na on kas­vu­ta­ri­na vailla vertaa

06:00
Hovioikeus aloittaa tänään poliisipomojen virkarikossyytteiden pääkäsittelyn – Maratonjutulle varattu hovissa 42 käsittelypäivää

Ho­vi­oi­keus aloit­taa tänään po­lii­si­po­mo­jen vir­ka­ri­kos­syyt­tei­den pää­kä­sit­te­lyn – Ma­ra­ton­ju­tul­le varattu hovissa 42 kä­sit­te­ly­päi­vää

06:00
Viimeisin 12 tuntia

Vaa­ti­mus eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­ses­ta etenee Ke­mi­jär­vel­lä

27.02.2020 21:53
Jouni Kariniemen Begin To Trust kruunutilillä Bodenissa

Jouni Ka­ri­nie­men Begin To Trust kruu­nu­ti­lil­lä Bo­de­nis­sa

27.02.2020 21:48
Talvilajien huiput kokoontuvat viikonvaihteessa Salpausselälle

Tal­vi­la­jien huiput ko­koon­tu­vat vii­kon­vaih­tees­sa Sal­paus­se­läl­le

27.02.2020 21:28
Kierikissä kokeillaan, kuinka kivikauden ihminen pysyi hengissä talvella – "Erakko ei ole pitkään selviytynyt"

Kie­ri­kis­sä ko­keil­laan, kuinka ki­vi­kau­den ihminen pysyi hen­gis­sä tal­vel­la – "Erakko ei ole pitkään sel­viy­ty­nyt"

27.02.2020 21:12
Tilaajille
Sodankylän valtuusto näytti vihreää valoa tuulivoimalle: Kaikki yksitoista tuulivoimapotentiaalista aluetta halutaan maakuntakaavaan

So­dan­ky­län val­tuus­to näytti vihreää valoa tuu­li­voi­mal­le: Kaikki yk­si­tois­ta tuu­li­voi­ma­po­ten­tiaa­lis­ta aluetta ha­lu­taan maa­kun­ta­kaa­vaan

27.02.2020 21:12
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Näin koronatilanne etenee: Virus leviää Euroopassa ja testien määrä lisääntyy Suomessa, Teneriffan karanteenihotellista päästetään yli sata pois

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne etenee: Virus leviää Eu­roo­pas­sa ja testien määrä li­sään­tyy Suo­mes­sa, Te­ne­rif­fan ka­ran­tee­ni­ho­tel­lis­ta pääs­te­tään yli sata pois

27.02.2020 20:26
Britannian toiveet ristiriidassa EU:n kanssa – uhkasi neuvottelun lopettamisella jo ennen neuvotteluiden alkamista

Bri­tan­nian toiveet ris­ti­rii­das­sa EU:n kanssa – uhkasi neu­vot­te­lun lo­pet­ta­mi­sel­la jo ennen neu­vot­te­lui­den al­ka­mis­ta

27.02.2020 20:25
Saamelaiskäräjien kokous päättyi –  Puheenjohtaja jäi valitsematta, kokous jatkuu huomenna

Saa­me­lais­kä­rä­jien kokous päättyi – Pu­heen­joh­ta­ja jäi va­lit­se­mat­ta, kokous jatkuu huo­men­na

27.02.2020 19:49
Uuden tielain soveltaminen avasi vanhat haavat Rovaniemellä – "Oliko kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitos iso virhe?"

Uuden tielain so­vel­ta­mi­nen avasi vanhat haavat Ro­va­nie­mel­lä – "Oliko kau­pun­gin ja maa­lais­kun­nan kun­ta­lii­tos iso virhe?"

27.02.2020 19:34
Tilaajille
Outi Pieskille myönnettiin Suomen kulttuurirahaston suurpalkinto: "Pieski on sekä aktiivinen saamelaiskulttuurin puolestapuhuja että kädentaidoissaan mestarillinen tekijä"

Outi Pies­kil­le myön­net­tiin Suomen kult­tuu­ri­ra­has­ton suur­pal­kin­to: "Pieski on sekä ak­tii­vi­nen saa­me­lais­kult­tuu­rin puo­les­ta­pu­hu­ja että kä­den­tai­dois­saan mes­ta­ril­li­nen tekijä"

27.02.2020 19:30
Aasialaisten kato tekee ison loven Kemin matkailuun – kaupungin matkailuyhtiö kohdistaa nyt markkinointia kotimaahan ja muualle Eurooppaan

Aa­sia­lais­ten kato tekee ison loven Kemin mat­kai­luun – kau­pun­gin mat­kai­lu­yh­tiö koh­dis­taa nyt mark­ki­noin­tia ko­ti­maa­han ja muualle Eu­roop­paan

27.02.2020 19:17
Tilaajille
Halla-aho eduskunnan korona-keskustelussa: "Jos ruokaa on viikon kotivara, ei tarvitse heti syöksyä Alepaan"

Hal­la-aho edus­kun­nan ko­ro­na-kes­kus­te­lus­sa: "Jos ruokaa on viikon ko­ti­va­ra, ei tar­vit­se heti syöksyä Ale­paan"

27.02.2020 19:10
Valtteri Bottaksella vielä puolikas testipäivä ennen tositoimia: "Pitkälti hienosäätöä jäljellä"

Valt­te­ri Bot­tak­sel­la vielä puo­li­kas tes­ti­päi­vä ennen to­si­toi­mia: "Pit­käl­ti hie­no­sää­töä jäl­jel­lä"

27.02.2020 19:10
Nousukausi voi katketa – Tästä syystä koronavirus jäytää taloutta pahemmin kuin sars, zika ja muut aiemmat epidemiat

Nou­su­kau­si voi katketa – Tästä syystä ko­ro­na­vi­rus jäytää ta­lout­ta pa­hem­min kuin sars, zika ja muut aiemmat epi­de­miat

27.02.2020 19:08
Etlan tutkimusjohtaja tyrmää huhut Nokian ja Ericssonin fuusiosta – joidenkin osien myyminen mahdollista

Etlan tut­ki­mus­joh­ta­ja tyrmää huhut Nokian ja Erics­so­nin fuu­sios­ta – joi­den­kin osien myy­mi­nen mah­dol­lis­ta

27.02.2020 19:06
Koronavirus ei yltänyt vielä Meri-Lappiin – Länsi-Pohjan keskussairaalassa hoidetun potilaan testitulos oli negatiivinen

Ko­ro­na­vi­rus ei yltänyt vielä Me­ri-Lap­piin – Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­las­sa hoi­de­tun po­ti­laan tes­ti­tu­los oli ne­ga­tii­vi­nen

27.02.2020 18:43
Soramontulla ammutun äiti kertoi veljesten pelänneen velanperintää – "Äiti auta, soita poliisit, en halua kuolla"

So­ra­mon­tul­la ammutun äiti kertoi vel­jes­ten pe­län­neen ve­lan­pe­rin­tää – "Äiti auta, soita po­lii­sit, en halua kuolla"

27.02.2020 18:27
Tilaajille
Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen vaatii, että Liigan pudotuspelien tuotonjako uudistetaan – "Seurojen pitäisi saada kaikki lipputulot itselleen"

Kärp­pien toi­mi­tus­joh­ta­ja Tommi Virk­ku­nen vaatii, että Liigan pu­do­tus­pe­lien tuo­ton­ja­ko uu­dis­te­taan – "Seu­ro­jen pitäisi saada kaikki lip­pu­tu­lot it­sel­leen"

27.02.2020 18:25
Saamelaiskäräjien kokous jatkuu edelleen: "Uskon, että puheenjohtaja saadaan valittua tänään"

Saa­me­lais­kä­rä­jien kokous jatkuu edel­leen: "Uskon, että pu­heen­joh­ta­ja saadaan va­lit­tua tänään"

27.02.2020 18:10