Uusimmat

Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­nä­köi­siä joo­ga­pää­tök­siä

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Katja Hirvasaho

Ha­ka­ris­ti ei ole on­nen­merk­ki

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Kinnunen

Kuka voitti kun­ta­vaa­lit?

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mette Nissinen

Ay-liik­kee­seen kaikki ter­ve­tul­lei­ta

05:30
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Joel Pohjanpalo puski Suomen satumaisesti johtoon, mutta maali olikin vain hetken euforiaa – huumaava alku oli konkreettisesti senteistä kiinni

Joel Poh­jan­pa­lo puski Suomen sa­tu­mai­ses­ti joh­toon, mutta maali olikin vain hetken eu­fo­riaa – huu­maa­va alku oli konk­reet­ti­ses­ti sen­teis­tä kiinni

16.06.2021 22:11
Tilaajille

Biden: Ta­paa­mi­sen henki Putinin kanssa oli myön­tei­nen

16.06.2021 21:41

Kinderi on­nis­tui Ta­wastst­jer­nan Muis­to­ajos­sa voiton ar­voi­ses­ti – ”Ä­lyt­tö­män lah­ja­kas he­vo­nen”

16.06.2021 21:31
Päiväkirja: Osilla lemmenjuhlissa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Osilla lem­men­juh­lis­sa

16.06.2021 21:28
Tilaajille
Kemi City tuhlasi Kokkolassa maalintekopaikkoja ja sortui puolustusvirheisiin

Kemi City tuhlasi Kok­ko­las­sa maa­lin­te­ko­paik­ko­ja ja sortui puo­lus­tus­vir­hei­siin

16.06.2021 21:24
Tilaajille
Kuntavaalien vaalitulos vahvistettu – Arvonta ratkaisi valtuustopaikkojen kohtaloita Rovaniemellä, Muoniossa ja Utsjoella

Kun­ta­vaa­lien vaa­li­tu­los vah­vis­tet­tu – Arvonta rat­kai­si val­tuus­to­paik­ko­jen koh­ta­loi­ta Ro­va­nie­mel­lä, Muo­nios­sa ja Uts­joel­la

16.06.2021 21:19
Tilaajille
Mario Fernandes selvisi ilman selkärankavaurioita – Venäjän puolustaja romahti niskoilleen EM-kisojen Suomi-ottelussa

Mario Fer­nan­des selvisi ilman sel­kä­ran­ka­vau­rioi­ta – Venäjän puo­lus­ta­ja romahti nis­koil­leen EM-ki­so­jen Suo­mi-ot­te­lus­sa

16.06.2021 21:10
Joel Pohjanpalo puski Suomen satumaisesti johtoon, mutta maali olikin vain hetken euforiaa – huumaava alku oli konkreettisesti senteistä kiinni

Joel Poh­jan­pa­lo puski Suomen sa­tu­mai­ses­ti joh­toon, mutta maali olikin vain hetken eu­fo­riaa – huu­maa­va alku oli konk­reet­ti­ses­ti sen­teis­tä kiinni

16.06.2021 21:17
Tilaajille
Suomalaistutkija selvittää kuinka hallita pilviä – dokumenttielokuva vei kuvausryhmänkin Arabiemiirikuntiin

Suo­ma­lais­tut­ki­ja sel­vit­tää kuinka hallita pilviä – do­ku­ment­ti­elo­ku­va vei ku­vaus­ryh­män­kin Ara­bi­emii­ri­kun­tiin

16.06.2021 20:58
Tilaajille

Yli­tor­nio jakoi avus­tuk­sia – Po­ro­po­jil­le 2 000 euroa, ve­to­uis­te­lu cupille 600 euroa

16.06.2021 20:19
Tilaajille

Yli­tor­niol­le hal­lin­to- ja hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­li­ja mää­rä­ajak­si

16.06.2021 20:09
Tilaajille

Yli­tor­nion mei­je­rin purkuun 200 000 euroa li­sä­ra­haa – 500 000 ei riit­tä­nyt

16.06.2021 20:08
Tilaajille

Na­Pa-Pe­sik­sen peli kulki avaus­jak­sol­la, Kem­pe­leen Kiri karkasi toi­sel­la

16.06.2021 20:03
Tilaajille

RoPS T18 taipui lopussa tap­pioon

16.06.2021 19:52
Tilaajille
Suomen kolmoisvoitto lähellä Kuortaneen MM-pyörärasteilla

Suomen kol­mois­voit­to lähellä Kuor­ta­neen MM-pyö­rä­ras­teil­la

16.06.2021 19:29
Tilaajille
Elokuvajuhlilla esitelmöi filmihullu tieteentekijä – Ilmakehätieteen professori löysi Bunuelin elokuvista tuulella käyviä naisia, mutta autiolle saarelle lähtisi Tarkovskin teos

Elo­ku­va­juh­lil­la esi­tel­möi fil­mi­hul­lu tie­teen­te­ki­jä – Il­ma­ke­hä­tie­teen pro­fes­so­ri löysi Bu­nue­lin elo­ku­vis­ta tuu­lel­la käyviä naisia, mutta au­tiol­le saa­rel­le lähtisi Tar­kovs­kin teos

16.06.2021 19:21
Tilaajille
Tarkastuslautakunta ei esitä Ulla-Kirsikka Vainiolle vastuuvapautta – kokoomuksen edustajat olivat vastuuvapauden kannalla

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta ei esitä Ul­la-Kir­sik­ka Vai­niol­le vas­tuu­va­paut­ta – ko­koo­muk­sen edus­ta­jat olivat vas­tuu­va­pau­den kan­nal­la

16.06.2021 18:41 12
Tilaajille
Yhdysvaltalainen ilmatankkauskone ajautui ulos kiitotieltä Rovaniemellä – Rovaniemen tukikohdan kiitotie toistaiseksi suljettu

Yh­dys­val­ta­lai­nen il­ma­tank­kaus­ko­ne ajautui ulos kii­to­tiel­tä Ro­va­nie­mel­lä – Ro­va­nie­men tu­ki­koh­dan kii­to­tie tois­tai­sek­si sul­jet­tu

16.06.2021 18:54 8
Tilaajille
Kotimaan turisti, jäitkö ilman vesipulloa tai suklaapatukkaa lentokentällä? – näin ongelma voitaisiin ratkaista

Ko­ti­maan tu­ris­ti, jäitkö ilman ve­si­pul­loa tai suk­laa­pa­tuk­kaa len­to­ken­täl­lä? – näin ongelma voi­tai­siin rat­kais­ta

16.06.2021 18:30
Tilaajille
Huuhkajat tehottomana - Venäjä ratkaisi ottelun avausjakson lisäajan maalilla

Huuh­ka­jat te­hot­to­ma­na - Venäjä rat­kai­si ottelun avaus­jak­son li­sä­ajan maa­lil­la

16.06.2021 18:22
Tilaajille
Kemi haluaa pysytellä kulttuurikaupunkina Lumilinnan kylkeen rakennettavan esiintymissalin avulla

Kemi haluaa py­sy­tel­lä kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na Lu­mi­lin­nan kylkeen ra­ken­net­ta­van esiin­ty­mis­sa­lin avulla

16.06.2021 17:50
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Sodankylässä koronarokotukset 16 vuotta täyttäneille, Kittilässä suojamaskeja pääkirjastolta

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­läs­sä ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 16 vuotta täyt­tä­neil­le, Kit­ti­läs­sä suo­ja­mas­ke­ja pää­kir­jas­tol­ta

16.06.2021 17:35
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Ylösalasalasylös taivuttelee suoria mutkiksi Kilpisjärvellä – Tullitoimipaikalle pystytettiin uusi maantiekaiteesta veistetty julkinen taideteos

Ylö­sa­la­sa­la­sy­lös tai­vut­te­lee suoria mut­kik­si Kil­pis­jär­vel­lä – Tul­li­toi­mi­pai­kal­le pys­ty­tet­tiin uusi maan­tie­kai­tees­ta veis­tet­ty jul­ki­nen tai­de­teos

16.06.2021 17:25 2
Tilaajille
Kolari hinnoitteli kunnan tontit – Äkäslompolon loma-asuntojen tontit 75 000 euroa, omakotitontin saa kolmasosalla hinnasta

Kolari hin­noit­te­li kunnan tontit – Äkäs­lom­po­lon lo­ma-asun­to­jen tontit 75 000 euroa, oma­ko­ti­ton­tin saa kol­mas­osal­la hin­nas­ta

16.06.2021 16:50
Tilaajille
Kahden keskussairaalan malli on Lapin hyvinvointialueen uusien päättäjien yhteistyötesti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kahden kes­kus­sai­raa­lan malli on Lapin hy­vin­voin­ti­alueen uusien päät­tä­jien yh­teis­työ­tes­ti

16.06.2021 16:00
Tilaajille
Pekka Eronen poimii helmiä tv-draamoista keskiviikoksi: Korealaisjännäri jyrää voimalla

Pekka Eronen poimii helmiä tv-draa­mois­ta kes­ki­vii­kok­si: Ko­rea­lais­jän­nä­ri jyrää voi­mal­la

16.06.2021 16:00
Tilaajille