Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Uusimmat

Viimeisin 4 tuntia
Kreml kiisti Navalnyin lesken Julija Navalnajan syytökset miehensä tappamisesta

Kreml kiisti Na­val­nyin lesken Julija Na­val­na­jan syy­tök­set mie­hen­sä tap­pa­mi­ses­ta

22:31 1
Viimeisin 12 tuntia
Kommentti: Kiire voi johtaa paniikkiratkaisuihin Lapin hyvinvointialueen säästösavotassa
Kolumni Leena Talvensaari

Kom­ment­ti: Kiire voi johtaa pa­niik­ki­rat­kai­sui­hin Lapin hy­vin­voin­ti­alueen sääs­tö­sa­vo­tas­sa

20:14 4
Tilaajille
Meri-Lapissa kritisoidaan ankarasti synnytysten keskittämistä Lapin keskussairaalaan

Me­ri-La­pis­sa kri­ti­soi­daan an­ka­ras­ti syn­ny­tys­ten kes­kit­tä­mis­tä Lapin kes­kus­sai­raa­laan

22:32 5
Tilaajille
Rovaniemeläinen Aki Pihlaja on lajissaan maailman paras – amerikkalainen unelma muuttui tylsyydeksi, ja sitten veri veti kotiin

Ro­va­nie­me­läi­nen Aki Pihlaja on la­jis­saan maail­man paras – ame­rik­ka­lai­nen unelma muuttui tyl­syy­dek­si, ja sitten veri veti kotiin

19:30
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Kolarin seurakunnan ensi viikonloppuna –"Seurakunnan on järkevää etsiä talouteen laajempia hartioita"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Kolarin seu­ra­kun­nan ensi vii­kon­lop­pu­na –"­Seu­ra­kun­nan on jär­ke­vää etsiä ta­lou­teen laa­jem­pia har­tioi­ta"

19:06
Tilaajille
Liikenneonnettomuus Torniossa, rattijuoppo ajoi auton keulaan stop-merkin takaa

Lii­ken­ne­on­net­to­muus Tor­nios­sa, rat­ti­juop­po ajoi auton keulaan stop-mer­kin takaa

21:06 1
Suomalaistaustainen Nadia Tereszkiewicz nähdään kolonialismia purkavassa draamassa

Suo­ma­lais­taus­tai­nen Nadia Te­resz­kie­wicz nähdään ko­lo­nia­lis­mia pur­ka­vas­sa draa­mas­sa

17:30
Kuluttajan täytyy vain sopeutua sähkön hinnan sahaamiseen, sanoo oululaisprofessori – "Välillä tuntuu, ettei sähkön hinta ei ole vieläkään Suomessa tarpeeksi suuri"

Ku­lut­ta­jan täytyy vain so­peu­tua sähkön hinnan sa­haa­mi­seen, sanoo ou­lu­lais­pro­fes­so­ri – "Vä­lil­lä tuntuu, ettei sähkön hinta ei ole vie­lä­kään Suo­mes­sa tar­peek­si suuri"

17:17 12
Tilaajille
SVT: Ruotsissa on jäänyt ulkomaisia testikuskeja kiinni ratista

SVT: Ruot­sis­sa on jäänyt ul­ko­mai­sia tes­ti­kus­ke­ja kiinni ratista

17:14
Tilaajille
Arinan vähittäismyynti kasvoi viime vuonna viisi prosenttia – osuuskauppa investoi 57,3 miljoonaa euroa

Arinan vä­hit­täis­myyn­ti kasvoi viime vuonna viisi pro­sent­tia – osuus­kaup­pa in­ves­toi 57,3 mil­joo­naa euroa

17:07
Tilaajille
Lapin aluevaltuusto selvisi ensimmäisestä testistä, mutta vasta keväällä tiedetään, kykenevätkö aluepäättäjät koviin päätöksiin – sote-palveluja on pakko heikentää
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapin alue­val­tuus­to selvisi en­sim­mäi­ses­tä tes­tis­tä, mutta vasta ke­vääl­lä tie­de­tään, ky­ke­ne­vät­kö alue­päät­tä­jät koviin pää­tök­siin – sote-pal­ve­lu­ja on pakko hei­ken­tää

17:00 4
Tilaajille
Rovaniemeläinen tuottajaduo palkittiin Emma-pystillä – kolmesti ehdolla ollut kaksikko tekee musiikkia Suomen ykkösartisteille

Ro­va­nie­me­läi­nen tuot­ta­ja­duo pal­kit­tiin Em­ma-pys­til­lä – kol­mes­ti ehdolla ollut kak­sik­ko tekee mu­siik­kia Suomen yk­kös­ar­tis­teil­le

15:48
Tilaajille
Susiasetus tuli, mutta Riistakeskus ei ole sallinut kannanhoidollista jahtia – "Tilanne on kaiken kaikkiaan vähän erikoinen"

Su­si­ase­tus tuli, mutta Riis­ta­kes­kus ei ole sal­li­nut kan­nan­hoi­dol­lis­ta jahtia – "Ti­lan­ne on kaiken kaik­kiaan vähän eri­koi­nen"

15:44
Meri-Lapin laduilla sielu lepää ja kunto nousee

Me­ri-La­pin la­duil­la sielu lepää ja kunto nousee

15:20
Arvio: kadotettuja horisontteja – Anne Ovaskan maalauksissa ajatus katoaa taivaanrantaan

Arvio: ka­do­tet­tu­ja ho­ri­sont­te­ja – Anne Ovaskan maa­lauk­sis­sa ajatus katoaa tai­vaan­ran­taan

15:00
Tilaajille
Hanno Keskitalo paranteli SE-lukemia EM-lavalla

Hanno Kes­ki­ta­lo pa­ran­te­li SE-lu­ke­mia EM-la­val­la

18:45
Tilaajille
TP-47 avaa kauden kahdella vieraspelillä – ensimmäiseen kotiotteluun 27. huhtikuuta saapuu vieraaksi OTP

TP-47 avaa kauden kah­del­la vie­ras­pe­lil­lä – en­sim­mäi­seen ko­ti­ot­te­luun 27. huh­ti­kuu­ta saapuu vie­raak­si OTP

14:13
Tilaajille
STT:n tiedot: Rajavartijan epäillään myyneen poliisin tietoja rikollisille yli sadanmiljoonan euron huumejutussa

STT:n tiedot: Ra­ja­var­ti­jan epäil­lään myyneen po­lii­sin tietoja ri­kol­li­sil­le yli sa­dan­mil­joo­nan euron huu­me­ju­tus­sa

12:49 1
Viimeisin 24 tuntia
Kelkan remmin katkeaminen heitti Topi Postin voltilla ohjasten yli Yhdysvalloissa – ohituspaikat tiukassa Salamancan pyrähdyksissä

Kelkan remmin kat­kea­mi­nen heitti Topi Postin vol­til­la oh­jas­ten yli Yh­dys­val­lois­sa – ohi­tus­pai­kat tiu­kas­sa Sa­la­man­can py­räh­dyk­sis­sä

12:23
Tilaajille
Näin aluevaltuutetut äänestivät Kemin synnytysten lopettamisesta – katso, ketkä olivat puolesta ja ketkä vastaan

Näin alue­val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät Kemin syn­ny­tys­ten lo­pet­ta­mi­ses­ta – katso, ketkä olivat puo­les­ta ja ketkä vastaan

09:59 32
Tilaajille
Työttömien määrä nousi Suomessa viime vuoden tammikuusta – Lapissa työttömyys sen sijaan väheni

Työt­tö­mien määrä nousi Suo­mes­sa viime vuoden tam­mi­kuus­ta – Lapissa työt­tö­myys sen sijaan väheni

09:56 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Paljas totuus pöydälle – viime vuonna Kemissä syntyi vain 389 lasta
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Paljas totuus pöy­däl­le – viime vuonna Kemissä syntyi vain 389 lasta

09:39 5
Tilaajille
Eduskunnassa käsittelyssä opposition välikysymys työmarkkinoiden tulehtuneesta tilanteesta

Edus­kun­nas­sa kä­sit­te­lys­sä op­po­si­tion vä­li­ky­sy­mys työ­mark­ki­noi­den tu­leh­tu­nees­ta ti­lan­tees­ta

09:37 2
Antero Harjuniemi osti sodista säästyneen arkistokaapin, kun aluehallintovirasto huutokauppasi vanhan lääninhallituksen tavaroita – "Arvostan historiaa"

Antero Har­ju­nie­mi osti sodista sääs­ty­neen ar­kis­to­kaa­pin, kun alue­hal­lin­to­vi­ras­to huu­to­kaup­pa­si vanhan lää­nin­hal­li­tuk­sen ta­va­roi­ta – "Ar­vos­tan his­to­riaa"

08:00 1
Tilaajille
Paavo Väyrysen omistaman hotellin kellarissa Keminmaassa syttyi tulipalo – noin 30 ihmistä evakuoitiin

Paavo Väy­ry­sen omis­ta­man ho­tel­lin kel­la­ris­sa Ke­min­maas­sa syttyi tu­li­pa­lo – noin 30 ihmistä eva­kuoi­tiin

09:51
Enemmänkin voisin etätöitä kokeilla
Kolumni Jussi Saarela

Enem­män­kin voisin etä­töi­tä ko­keil­la

07:00 1
Pohjoisen keskustaväki haluaa kunnon puheenjohtajakisan – "Keskusta ei ole yhden miehen tai naisen show"

Poh­joi­sen kes­kus­ta­vä­ki haluaa kunnon pu­heen­joh­ta­ja­ki­san – "Kes­kus­ta ei ole yhden miehen tai naisen show"

06:00 15
Tilaajille
Meri-Lapissa on tarkoitus saada työllisyyspalvelut lähemmäksi ihmisiä – vastuu siirtyy koko Suomessa valtiolta kunnille ensi vuoden alusta lähtien

Me­ri-La­pis­sa on tar­koi­tus saada työl­li­syys­pal­ve­lut lä­hem­mäk­si ihmisiä – vastuu siirtyy koko Suo­mes­sa val­tiol­ta kun­nil­le ensi vuoden alusta lähtien

05:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
RoKi oli taas selkeä liigajumbo, eikä varmaa muutosta ole näkyvissä – naisten liigakiekko on seuralle tärkeää, vakuuttaa urheilutoimenjohtaja

RoKi oli taas selkeä lii­ga­jum­bo, eikä varmaa muu­tos­ta ole nä­ky­vis­sä – naisten lii­ga­kiek­ko on seu­ral­le tär­keää, va­kuut­taa ur­hei­lu­toi­men­joh­ta­ja

19.02.2024 20:28
Tilaajille
Hannes Keskitalo nosti 13:nneksi EM-lavalla

Hannes Kes­ki­ta­lo nosti 13:n­nek­si EM-la­val­la

19.02.2024 19:57
Tilaajille