Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Uusimmat

Viimeisin tunti
Toimittajalta: Kyse ei ole vain viihtyisyydestä – Tuoko viimein EU kaivattua vihreyttä Rovaniemen keskustaan?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kyse ei ole vain viih­tyi­syy­des­tä – Tuoko viimein EU kai­vat­tua vih­reyt­tä Ro­va­nie­men kes­kus­taan?

15:17
Tilaajille
Elokuva-arvio: Nuoren räppärin näköiskuva – dokumenttielokuva Mihkku Laitista on hetkittäin laimea mutta enimmäkseen vetävä

Elo­ku­va-ar­vio: Nuoren räp­pä­rin nä­köis­ku­va – do­ku­ment­ti­elo­ku­va Mihkku Lai­tis­ta on het­kit­täin laimea mutta enim­mäk­seen vetävä

14:58
Tilaajille
"Valinta oli loppupeleissä aika helppo" – äänestyskopilla riitti väkeä ennakkoäänestyksen alettua

"Va­lin­ta oli lop­pu­pe­leis­sä aika helppo" – ää­nes­tys­ko­pil­la riitti väkeä en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen alettua

14:51
Tilaajille
"Jotkut kutsuvat minua tanssiäidikseen" – Saija Aksovaara on opettanut tanssia Rovaniemellä tuhansille nuorille ja nyt hänet palkitaan tekemästään työstään

"Jotkut kut­su­vat minua tans­siäi­dik­seen" – Saija Ak­so­vaa­ra on opet­ta­nut tanssia Ro­va­nie­mel­lä tu­han­sil­le nuo­ril­le ja nyt hänet pal­ki­taan te­ke­mäs­tään työs­tään

14:48
Tilaajille
Kemin Palloseura sai luovutusvoiton jalkapallon Suomen cupissa

Kemin Pal­lo­seu­ra sai luo­vu­tus­voi­ton jal­ka­pal­lon Suomen cupissa

14:42
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Essayah vaati Rovaniemen markkinoilla vahvempaa aluepolitiikkaa ja vaalitavan uudistamista – "Nyt päätöksenteko valahtaa Helsinkiin ja Uudellemaalle"

Essayah vaati Ro­va­nie­men mark­ki­noil­la vah­vem­paa alue­po­li­tiik­kaa ja vaa­li­ta­van uu­dis­ta­mis­ta – "Nyt pää­tök­sen­te­ko va­lah­taa Hel­sin­kiin ja Uu­del­le­maal­le"

13:38 2
Tilaajille
Jäällä liikkuvilta vaaditaan nyt varovaisuutta: Lapin jokien teräsjäät ovat selvästi keskimääräistä ohuemmat, Muonionjoella jään vahvuus on koko mittaushistorian heikoin

Jäällä liik­ku­vil­ta vaa­di­taan nyt va­ro­vai­suut­ta: Lapin jokien te­räs­jäät ovat sel­väs­ti kes­ki­mää­räis­tä ohuem­mat, Muo­nion­joel­la jään vahvuus on koko mit­taus­his­to­rian heikoin

13:34
Tilaajille
Aluehallintovirasto: Suurpetokeskuksen on järjestettävä eläimille hammashoito toukokuun loppuun mennessä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to: Suur­pe­to­kes­kuk­sen on jär­jes­tet­tä­vä eläi­mil­le ham­mas­hoi­to tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

13:16
Teuvo Teräväinen teki voittomaalin New Yorkissa, Jesse Puljujärvi jatkaa "kiikareilla" – Dallasin Miro Heiskanen nousi suomalaislegendojen kanssa samaan kerhoon

Teuvo Te­rä­väi­nen teki voit­to­maa­lin New Yor­kis­sa, Jesse Pul­ju­jär­vi jatkaa "kii­ka­reil­la" – Dal­la­sin Miro Heis­ka­nen nousi suo­ma­lais­le­gen­do­jen kanssa samaan kerhoon

12:07
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
”Kuuluu mamma miaa koko ajan” – Joel Pohjanpalolla italialaistuminen jo vahvassa vauhdissa

”Kuuluu mamma miaa koko ajan” – Joel Poh­jan­pa­lol­la ita­lia­lais­tu­mi­nen jo vah­vas­sa vauh­dis­sa

11:22
Mediat: Britannia lähettää köyhdytettyä uraania sisältäviä panssariammuksia Ukrainaan – Venäjän mielestä ydinsota on vain muutaman askeleen päässä

Mediat: Bri­tan­nia lä­het­tää köyh­dy­tet­tyä uraania si­säl­tä­viä pans­sa­ri­am­muk­sia Uk­rai­naan – ­Ve­nä­jän mie­les­tä ydin­so­ta on vain muu­ta­man as­ke­leen päässä

11:14
PAM hylkäsi sovintoesityksen kiinteistöpalvelualan työriidassa, osapuolet yrittävät neuvotella vielä tänään

PAM hylkäsi so­vin­to­esi­tyk­sen kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa, osa­puo­let yrit­tä­vät neu­vo­tel­la vielä tänään

10:57
Kuusakoski rakentaa Veitsiluotoon hiilivapaan teräskierrätyslaitoksen, uusia työpaikkoja parikymmentä

Kuu­sa­kos­ki ra­ken­taa Veit­si­luo­toon hii­li­va­paan te­räs­kier­rä­tys­lai­tok­sen, uusia työ­paik­ko­ja pa­ri­kym­men­tä

09:42
Tilaajille
Rovaniemi kartoittaa mahdollisuutta perustaa luonnonsuojelualue

Ro­va­nie­mi kar­toit­taa mah­dol­li­suut­ta pe­rus­taa luon­non­suo­je­lu­alue

09:23 5
Tilaajille
Kysely: Oletko kokenut tai todistanut häirintää urheilussa?

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

09:03
Kunnanjohtajan, leipurin ja poronhoitajan ammatit tutuiksi lapsille – Sallan esikoululaiset tutustuvat eri ammatteihin kutsuttamalla itsensä paikan päälle

Kun­nan­joh­ta­jan, lei­pu­rin ja po­ron­hoi­ta­jan ammatit tu­tuik­si lap­sil­le – ­Sal­lan esi­kou­lu­lai­set tu­tus­tu­vat eri am­mat­tei­hin kut­sut­ta­mal­la itsensä paikan päälle

08:00
Tilaajille

Toto65-vih­je: Mr Stahl Vermon varmana

08:00
Tilaajille
Et voi tietää, millainen toisen tarina kokonaisuudessaan on
Kolumni Laura Leppäjärvi

Et voi tietää, mil­lai­nen toisen tarina ko­ko­nai­suu­des­saan on

06:00 3
Vaalijännitys tiivistyy, sillä ennakkoäänestys alkaa tänään – ennakkoon voi Suomessa äänestää yli 900 paikassa

Vaa­li­jän­ni­tys tii­vis­tyy, sillä en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa tänään – en­nak­koon voi Suo­mes­sa ää­nes­tää yli 900 pai­kas­sa

05:00
Oikeisto leikkaisi, vasemmisto ei, vihreät empii – Lapin Kansan vaalikone kertoo, että lappilaisehdokkaiden leikkauslinja noudattaa tuttua jakoa

Oi­keis­to leik­kai­si, va­sem­mis­to ei, vihreät empii – Lapin Kansan vaa­li­ko­ne kertoo, että lap­pi­lais­eh­dok­kai­den leik­kaus­lin­ja nou­dat­taa tuttua jakoa

05:00 5
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Eurojackpotissa jahdataan seuraavaksi noin 65 miljoonan euron pottia

Eu­ro­jack­po­tis­sa jah­da­taan seu­raa­vak­si noin 65 mil­joo­nan euron pottia

21.03.2023 22:38
Tilaajille
Jasmin Kähärä ylsi uransa parhaaseen Tallinnassa – Kläbo venytti perättäiset voittonsa neljään ja maailmancupin yhden kauden voittoennätyksen 18:aan

Jasmin Kähärä ylsi uransa par­haa­seen Tal­lin­nas­sa – Kläbo venytti pe­rät­täi­set voit­ton­sa neljään ja maail­man­cu­pin yhden kauden voit­to­en­nä­tyk­sen 18:aan

21.03.2023 22:36
Valta vaihtui naisten jääkiekossa – tshekkitaituri Pejzlova avitti HIFK:n historiallisesti mestariksi

Valta vaihtui naisten jää­kie­kos­sa – tshek­ki­tai­tu­ri Pejz­lo­va avitti HIFK:n his­to­rial­li­ses­ti mes­ta­rik­si

21.03.2023 22:33
Henkilöstö vaihtunut jatkuvasti, aamuisin liian vähän työntekijöitä – kaupunki on valvonut Pilkkeen päiväkoteja koko talven

Hen­ki­lös­tö vaih­tu­nut jat­ku­vas­ti, aa­mui­sin liian vähän työn­te­ki­jöi­tä – kau­pun­ki on val­vo­nut Pilk­keen päi­vä­ko­te­ja koko talven

21.03.2023 20:30 13
Tilaajille
Ampumahiihtoväen pitkä odotus päättyy – SM-mitaleista kisaillaan viikonvaihteessa Rovaniemen Toramolla

Am­pu­ma­hiih­to­väen pitkä odotus päättyy – SM-mi­ta­leis­ta ki­sail­laan vii­kon­vaih­tees­sa Ro­va­nie­men To­ra­mol­la

21.03.2023 19:33
Tilaajille
Uutisanalyysi: Urheiluseura tarttui häirintään vasta kun raha puhui

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ur­hei­lu­seu­ra tarttui häi­rin­tään vasta kun raha puhui

21.03.2023 19:30
Tilaajille
Remi Lindholm aloitti työpaikkaurheilun SM-kullalla – Salpausselän jälkeen häntä odottavat vielä talven toiset MM-kisat sekä Inarin SM-hiihdot

Remi Lind­holm aloitti työ­paik­ka­ur­hei­lun SM-kul­lal­la – Sal­paus­se­län jälkeen häntä odot­ta­vat vielä talven toiset MM-ki­sat sekä Inarin SM-hiih­dot

21.03.2023 19:20 1
Tilaajille
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys käynnistää tasaisen hallitustaiston jännittävän loppusuoran – pääministeripuolue on joku kolmesta suuresta
Kolumni Lapin Kansa

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tää ta­sai­sen hal­li­tus­tais­ton jän­nit­tä­vän lop­pu­suo­ran – pää­mi­nis­te­ri­puo­lue on joku kol­mes­ta suu­res­ta

21.03.2023 18:00
Itä-Lappiin voi nousta maan suurin tuulipuisto, jos tutkaongelmiin löytyy ratkaisu

Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

21.03.2023 17:09 10
Tilaajille
Simerock julkaisi nipun artistikiinnityksiä – Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän festivaaleilla

Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

21.03.2023 16:48 2
Tilaajille