Uusimmat

Viimeisin tunti
Black Friday -kampanjan alennukset eivät vastaa aina totuutta –   "Luodaan ikään kuin keinotekoinen mielikuva"

Black Friday -kam­pan­jan alen­nuk­set eivät vastaa aina to­tuut­ta –  "Luo­daan ikään kuin kei­no­te­koi­nen mie­li­ku­va"

02:00 0
Viimeisin 4 tuntia
Pääministeri: Etiopia aloittaa torstaina hyökkäyksen pohjoisen kapinallisalueelle – käsillä humanitaarinen kriisi

Pää­mi­nis­te­ri: Etiopia aloit­taa tors­tai­na hyök­käyk­sen poh­joi­sen ka­pi­nal­lis­alueel­le – käsillä hu­ma­ni­taa­ri­nen kriisi

26.11.2020 22:03 1
Viimeisin 12 tuntia ja vanhemmat
Jokerit törmäsi Torpedon maalivahtiin - "Tulos oli tällä kertaa negatiivinen"

Jokerit törmäsi Tor­pe­don maa­li­vah­tiin - "Tulos oli tällä kertaa ne­ga­tii­vi­nen"

26.11.2020 21:56 0
Tilaajille
Korona varjostaa Kontiolahdella - järjestäjät ja Ampumahiihtoliitto päättivät ettei katsomoon pääse yleisöä

Korona var­jos­taa Kon­tio­lah­del­la - jär­jes­tä­jät ja Am­pu­ma­hiih­to­liit­to päät­ti­vät ettei kat­so­moon pääse yleisöä

26.11.2020 21:50 0
Tilaajille
Eero Hirvonen on palaamassa tasolleen - Rukan ensimmäiset hypyt sujuivat nousujohteisesti

Eero Hir­vo­nen on pa­laa­mas­sa ta­sol­leen - Rukan en­sim­mäi­set hypyt su­jui­vat nou­su­joh­tei­ses­ti

26.11.2020 21:49 0
Tilaajille
Hiihdon maailmancupin kilpailukalenteri on vailla huolta huomisesta rakennettu sillisalaatti
Kolumni Joonas Hentilä

Hiihdon maail­man­cu­pin kil­pai­lu­ka­len­te­ri on vailla huolta huo­mi­ses­ta ra­ken­net­tu sil­li­sa­laat­ti

26.11.2020 21:00 0
Tilaajille
Turkkilainen oikeusistuin jakoi satoja elinkautisia vallankaappausyrityksestä syytetyille

Turk­ki­lai­nen oi­keus­is­tuin jakoi satoja elin­kau­ti­sia val­lan­kaap­paus­yri­tyk­ses­tä syy­te­tyil­le

26.11.2020 20:40 0
Joni Mäki on ollut toistaiseksi voittamaton tämän talven lumilla – Rukan maailmancup-avaukseen mies saapui täynnä itseluottamusta: "Sain ajella tänne hyvillä mielin"

Joni Mäki on ollut tois­tai­sek­si voit­ta­ma­ton tämän talven lumilla – Rukan maail­man­cup-avauk­seen mies saapui täynnä it­se­luot­ta­mus­ta: "Sain ajella tänne hyvillä mielin"

26.11.2020 20:08 0
Tilaajille
Selkävaivoista kärsivä Iivo Niskanen vakuutti pystyvänsä kilpailemaan Rukalla – "Koetetaan suoriutua niin, että selkäranka ei katkea ainakaan tulosten perusteella"

Sel­kä­vai­vois­ta kärsivä Iivo Nis­ka­nen va­kuut­ti pys­ty­vän­sä kil­pai­le­maan Rukalla – "Koe­te­taan suo­riu­tua niin, että sel­kä­ran­ka ei katkea ai­na­kaan tu­los­ten pe­rus­teel­la"

26.11.2020 20:08 0
Tilaajille
Lukijalta: Yksi toive ylitse muiden
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Yksi toive ylitse muiden

26.11.2020 19:49 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­mam­me ei vähennä pääs­tö­jäm­me

26.11.2020 19:48 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Su­rul­li­nen ark­ti­nen totuus

26.11.2020 19:46 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lak­kau­te­taan vihreä puolue

26.11.2020 19:44 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sain puhelun Hai­tis­ta

26.11.2020 19:44 0
Tilaajille
Rovaniemellä oli lokakuussa kolmanneksen vähemmän yöpymisiä kuin viime vuonna vastaavaan aikaan

Ro­va­nie­mel­lä oli lo­ka­kuus­sa kol­man­nek­sen vä­hem­män yö­py­mi­siä kuin viime vuonna vas­taa­vaan aikaan

26.11.2020 19:34 0
Tilaajille
"Linjalta kuului kuorsausta" – Korona haastoi ammatillisen opetuksen ja osa läkähtyi etäopiskeluun, mutta Lapissa vahingot saattavat jäädä pelättyä pienemmäksi

"Lin­jal­ta kuului kuor­saus­ta" – Korona haastoi am­ma­til­li­sen ope­tuk­sen ja osa lä­käh­tyi etäo­pis­ke­luun, mutta Lapissa va­hin­got saat­ta­vat jäädä pe­lät­tyä pie­nem­mäk­si

26.11.2020 19:30 0
Tilaajille
Maskien käytöllä yllättävä seuraus kaupoissa – vastaan pullikointi ei auta

Maskien käy­töl­lä yl­lät­tä­vä seuraus kau­pois­sa – vastaan pul­li­koin­ti ei auta

26.11.2020 19:13 0
Sevmorput palaa joulun tienoilla Suomenlahdelle: Maailman ainoa ydinkäyttöinen rahtilaiva menetti propellin Etelä-Atlantilla

Sev­mor­put palaa joulun tie­noil­la Suo­men­lah­del­le: Maail­man ainoa ydin­käyt­töi­nen rah­ti­lai­va menetti pro­pel­lin Ete­lä-At­lan­til­la

26.11.2020 18:56 0
Yle: Radiotuottaja ja juontaja Jari Vesa on kuollut

Yle: Ra­dio­tuot­ta­ja ja juon­ta­ja Jari Vesa on kuollut

26.11.2020 18:39 5
Tilaajille

Ma­ra­do­nan asian­aja­ja vaatii tut­ki­mus­ta kuo­le­mas­ta: "Ri­kol­lis­ta idio­tis­mia"

26.11.2020 18:01 0
Arvostelu: Yksin yöllisessä välitilassa

Ar­vos­te­lu: Yksin yöl­li­ses­sä vä­li­ti­las­sa

26.11.2020 17:56 0
Tilaajille
Arvostelu: Askel kohti vapautta

Ar­vos­te­lu: Askel kohti va­paut­ta

26.11.2020 17:53 0
Tilaajille
Syysjäät patoutuvat Tornionjoella – vesi nousee, pelastuslaitokset valppaina

Syys­jäät pa­tou­tu­vat Tor­nion­joel­la – vesi nousee, pe­las­tus­lai­tok­set valp­pai­na

26.11.2020 17:43 0
Tilaajille
Saamelais- ja romanitaiteilijat kohtasivat ja puhuivat kulttuureistaan Inarissa

Saa­me­lais- ja ro­ma­ni­tai­tei­li­jat koh­ta­si­vat ja pu­hui­vat kult­tuu­reis­taan Ina­ris­sa

26.11.2020 17:40 0
Tilaajille
Marika Teini vaihtaa SK Pohjantähden Kalevan Rastiin

Marika Teini vaihtaa SK Poh­jan­täh­den Kalevan Rastiin

26.11.2020 16:53 0
Tilaajille
Koronatartunnat varjostavat ampumahiihdon maailmancupia Kontiolahdella - viiden maan urheilijoita eristyksiin

Ko­ro­na­tar­tun­nat var­jos­ta­vat am­pu­ma­hiih­don maail­man­cu­pia Kon­tio­lah­del­la - viiden maan ur­hei­li­joi­ta eris­tyk­siin

26.11.2020 16:39 1
Tilaajille
Hilda Lukkarinen kysyi tietä Rovaniemen käsityökoululle – nyt hänen jälkiään voi seurata Lapin yliopistoon saakka

Hilda Luk­ka­ri­nen kysyi tietä Ro­va­nie­men kä­si­työ­kou­lul­le – nyt hänen jäl­kiään voi seurata Lapin yli­opis­toon saakka

26.11.2020 16:35 0
Toinen aalto uhkaa viedä Lapin matkailulta kotimaisetkin talvituristit
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Toinen aalto uhkaa viedä Lapin mat­kai­lul­ta ko­ti­mai­set­kin tal­vi­tu­ris­tit

26.11.2020 16:27 1
Tilaajille
Ihmisoikeusaktivistien oikeudenkäynti jatkuu Saudi-Arabiassa – pidätetyt naiset kampanjoivat naisten ajo-oikeuden puolesta

Ih­mis­oi­keus­ak­ti­vis­tien oi­keu­den­käyn­ti jatkuu Sau­di-Ara­bias­sa – pi­dä­te­tyt naiset kam­pan­joi­vat naisten ajo-oi­keu­den puo­les­ta

26.11.2020 16:03 0
Leppä avohakkuista: Kaikille metsille eivät sovi samat käsittelytavat, uudistunut metsänlainsäädäntö auttaa metsänomistajaa valitsemaan

Leppä avo­hak­kuis­ta: Kai­kil­le met­sil­le eivät sovi samat kä­sit­te­ly­ta­vat, uu­dis­tu­nut met­sän­lain­sää­dän­tö auttaa met­sän­omis­ta­jaa va­lit­se­maan

26.11.2020 15:55 1