Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Uusimmat

Viimeisin tunti
RoPSin naiset saa Puotinkylän Valtin kotipeliin – "Iso pieni voitto" on noin 5000 euron säästö

RoPSin naiset saa Puo­tin­ky­län Valtin ko­ti­pe­liin – "Iso pieni voitto" on noin 5000 euron säästö

14:40
Tilaajille
Kemijärven sellutehdashankkeen vetäjän Harri Vatasen toimet kiinnostavat syyttäjää ja konkurssipesää

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­hank­keen vetäjän Harri Vatasen toimet kiin­nos­ta­vat syyt­tä­jää ja kon­kurs­si­pe­sää

14:26
Tilaajille
Lasinkeräysastia on kierrättäjän pulmapaketti – harva tietää, ettei juomalasia voi kierrättää

La­sin­ke­räys­as­tia on kier­rät­tä­jän pul­ma­pa­ket­ti – harva tietää, ettei juo­ma­la­sia voi kier­rät­tää

14:09
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Ylläsjärven ja Äkäslompolon kylien välille valmistui helppokulkuinen polku – reitti on ollut suljettuna lahojen pitkospuiden takia useita vuosia

Yl­läs­jär­ven ja Äkäs­lom­po­lon kylien välille val­mis­tui help­po­kul­kui­nen polku – reitti on ollut sul­jet­tu­na lahojen pit­kos­pui­den takia useita vuosia

13:46
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu etsii ostajaa isolle koulurakennukselle Rovaniemellä – entisen kauppaoppilaitoksen tiloissa toimii muun muassa Rovaniemen steinerkoulu

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu etsii ostajaa isolle kou­lu­ra­ken­nuk­sel­le Ro­va­nie­mel­lä – entisen kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen ti­lois­sa toimii muun muassa Ro­va­nie­men stei­ner­kou­lu

13:39
Tilaajille
Hyvinvointialue on torjumassa valtaosan Rovaniemen kaavailemista 30 uudesta sote-vakanssista – viisi lääkärin virkaa kuitenkin hyväksytään

Hy­vin­voin­ti­alue on tor­ju­mas­sa val­ta­osan Ro­va­nie­men kaa­vai­le­mis­ta 30 uudesta so­te-va­kans­sis­ta – viisi lää­kä­rin virkaa kui­ten­kin hy­väk­sy­tään

13:34
Tilaajille
Markkaselta vakuuttavat ensiotteet Utah Jazzin riveissä, Toronto vei harjoitusottelun selvin lukemin

Mark­ka­sel­ta va­kuut­ta­vat en­si­ot­teet Utah Jazzin ri­veis­sä, Toronto vei har­joi­tus­ot­te­lun selvin lukemin

11:36
Murtotuulen ensimmäiset voimalat kytkettiin verkkoon Posiolla – koko tuulivoimapuisto on tarkoitus saada käyttöön vuoden loppuun mennessä

Mur­to­tuu­len en­sim­mäi­set voi­ma­lat kyt­ket­tiin verk­koon Po­siol­la – koko tuu­li­voi­ma­puis­to on tar­koi­tus saada käyt­töön vuoden loppuun men­nes­sä

11:35 2
Tilaajille

In­tia­lai­sel­le 86 metrin kei­häs­mie­hel­le pitkä kil­pai­lu­kiel­to

11:35
Kyydissä ollut potilas puukotti ambulanssia ajanutta ensihoitajaa Pellossa – 53-vuotiasta naista epäillään tapon yrityksestä

Kyy­dis­sä ollut potilas puu­kot­ti am­bu­lans­sia aja­nut­ta en­si­hoi­ta­jaa Pel­los­sa – 53-vuo­tias­ta naista epäil­lään tapon yri­tyk­ses­tä

11:19
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Arvio: Yökerhodiiva tuo svengin luostariin – vieraileva Heidi Kirves räväyttää klassikkokomedian näyttämösovituksessa

Arvio: Yö­ker­ho­dii­va tuo svengin luos­ta­riin – vie­rai­le­va Heidi Kirves rä­väyt­tää klas­sik­ko­ko­me­dian näyt­tä­mö­so­vi­tuk­ses­sa

10:27
Tilaajille
Toimittajalta: Kuukautisköyhyys aiheuttaa häpeää ja poissaoloja töistä sekä koulusta, siksi sitä ei pitäisi jättää yksilön asiaksi
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuu­kau­tis­köy­hyys ai­heut­taa häpeää ja pois­sa­olo­ja töistä sekä kou­lus­ta, siksi sitä ei pitäisi jättää yksilön asiaksi

09:54
Tilaajille
Rakennuksen seinustalla oleva roska-astia syttyi palamaan Rovaniemellä

Ra­ken­nuk­sen sei­nus­tal­la oleva ros­ka-as­tia syttyi pa­la­maan Ro­va­nie­mel­lä

08:57
Tilaajille
Hoitoalan työkiistan osapuolet antavat tänään vastauksensa sovintoehdotukseen

Hoi­to­alan työ­kiis­tan osa­puo­let antavat tänään vas­tauk­sen­sa so­vin­to­eh­do­tuk­seen

08:06 2
Koyamalle muhkea saalis judon nuorten SM-kisoista – Joukkuekisan hopea kuorrutti Vantaan reissun

Koya­mal­le muhkea saalis judon nuorten SM-ki­sois­ta – Jouk­kue­ki­san hopea kuor­rut­ti Vantaan reissun

07:09
Tilaajille
Päiväkirja: Retki mystiselle rajavyöhykkeelle kiinnosti monia
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Retki mys­ti­sel­le ra­ja­vyö­hyk­keel­le kiin­nos­ti monia

07:01
Tilaajille
Lapissa viikosta on tulossa märkä ja matalapaineinen – "Paras mahdollisuus lumi- ja räntäsateeseen on Käsivarressa"

Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

07:00
Tilaajille
”Toisten raskausuutiset ja tyttölupaukset satuttavat” – Sanni Wallin kokee sylinsä olevan yhä tyhjä, vaikka hänellä on kolme toivottua poikaa

”Tois­ten ras­kaus­uu­ti­set ja tyt­tö­lu­pauk­set sa­tut­ta­vat” – Sanni Wallin kokee sylinsä olevan yhä tyhjä, vaikka hänellä on kolme toi­vot­tua poikaa

06:30
Tilaajille
Kemi valmistautuu ostamaan Kaidin tontin takaisin 1,7 miljoonalla eurolla

Kemi val­mis­tau­tuu os­ta­maan Kaidin tontin ta­kai­sin 1,7 mil­joo­nal­la eurolla

06:30 2
Tilaajille
Outokummun biokoksi- ja -metaanilaitos tarjoaa investointimahdollisuuksia muillekin yrityksille – teräsyhtiö on saavuttamassa päästötavoitteensa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

06:00 3
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat

Kuru Hockey vei sel­väs­ti Lap­pi­lii­gan suo­sik­kien koh­taa­mi­sen

02.10.2022 22:06
Tilaajille
"Hienoa ettei enää tarvitse taistella mestaruudesta" – Helpottunut Kalle Rovanperä teki rallihistoriaa, on nyt nuorin mestari kautta aikojen

"Hienoa ettei enää tar­vit­se tais­tel­la mes­ta­ruu­des­ta" – Hel­pot­tu­nut Kalle Ro­van­pe­rä teki ral­li­his­to­riaa, on nyt nuorin mestari kautta aikojen

02.10.2022 21:12
Cityn Haaland ja Foden murjoivat ManU:n – molemmille hattutemput

Cityn Haaland ja Foden mur­joi­vat ManU:n – mo­lem­mil­le hat­tu­tem­put

02.10.2022 20:53
Valtakunnansovittelija antanut sovintoehdotuksen hoitoalan työriitaan – osapuolet antavat vastauksensa huomenna

Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja antanut so­vin­to­eh­do­tuk­sen hoi­to­alan työ­rii­taan – osa­puo­let antavat vas­tauk­sen­sa huo­men­na

02.10.2022 20:10
Arctic Volleyn kotiavaus jäi suutariksi – "Pystymme jatkossa kyllä parempaan", vakuutti päävalmentaja Avo Keel

Arctic Volleyn ko­ti­avaus jäi suu­ta­rik­si – "Pys­tym­me jat­kos­sa kyllä pa­rem­paan", va­kuut­ti pää­val­men­ta­ja Avo Keel

02.10.2022 20:08 3
Tilaajille

HTUHC:n Vilmer Tam­mi­leh­to Poh­jo­la-lei­rin pis­te­pörs­sis­sä kuu­den­nek­si

02.10.2022 20:05 1
Tilaajille

HJK jatkaa lii­ga­kär­jes­sä – Klubin isoin sankari jälleen Olu­sa­nya

02.10.2022 20:04
Katurataspesialisti Perez voitti Singaporen "maratonin" – Valtter Bottas: "Ei ollut hetkiä, että olisi voinut hengähtää"

Ka­tu­ra­ta­spe­sia­lis­ti Perez voitti Sin­ga­po­ren "ma­ra­to­nin" – Valtter Bottas: "Ei ollut hetkiä, että olisi voinut hen­gäh­tää"

02.10.2022 20:01
Maisa Kuusikko voimisteli kultaa puomifinaalissa Unkarin WCC-kilpailuissa

Maisa Kuu­sik­ko voi­mis­te­li kultaa puo­mi­fi­naa­lis­sa Unkarin WCC-kil­pai­luis­sa

02.10.2022 19:59
Tilaajille
Sodankylän kyläkoulujen kohtaloa puidaan taas – entisen Lokan koulun kuvion pelätään toistuvan

So­dan­ky­län ky­lä­kou­lu­jen koh­ta­loa puidaan taas – entisen Lokan koulun kuvion pe­lä­tään tois­tu­van

02.10.2022 19:30 1
Tilaajille