Tuoreimmat

Viimeisin tunti

Kanadan ka­ran­tee­ni­sään­tö uhkaa NHL-isän­nyyt­tä – lii­ga­joh­to pitää 14 päivän ko­ro­na­ka­ran­tee­nia mah­dot­to­ma­na

08:30 0
Kuninkuusravit ajetaan sittenkin Seinäjoella – suurtapahtuma tyrkyllä Ouluun vuonna 2025

Ku­nin­kuus­ra­vit ajetaan sit­ten­kin Sei­nä­joel­la – suur­ta­pah­tu­ma tyr­kyl­lä Ouluun vuonna 2025

08:28 0
Tornioon 150 000 euron voitto Kenosta

Tor­nioon 150 000 euron voitto Kenosta

08:27 0
Vikinglotossa ei täysosumaa

Vi­king­lo­tos­sa ei täys­osu­maa

08:26 0
Trump aikoo allekirjoittaa tänään asetuksen sosiaalisen median yhtiöistä

Trump aikoo al­le­kir­joit­taa tänään ase­tuk­sen so­siaa­li­sen median yh­tiöis­tä

08:23 0
Kevään ensimmäinen villivihannes on terveyspommi, jonka voi toisinaan käyttää myös ryöppäämättä – katso helpot ohjeet nokkosen käsittelyyn

Kevään en­sim­mäi­nen vil­li­vi­han­nes on ter­veys­pom­mi, jonka voi toi­si­naan käyttää myös ryöp­pää­mät­tä – katso helpot ohjeet nok­ko­sen kä­sit­te­lyyn

08:00 0
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Näkökulma: Ajaisitko lähimmälle lentokentälle kaksi tuntia? Maakunnissa on vielä ihmisiä ja liiketoimintaa, jotka tarvitsevat sujuvia liikenneyhteyksiä

Nä­kö­kul­ma: Ajai­sit­ko lä­him­mäl­le len­to­ken­täl­le kaksi tuntia? Maa­kun­nis­sa on vielä ihmisiä ja lii­ke­toi­min­taa, jotka tar­vit­se­vat sujuvia lii­ken­ne­yh­teyk­siä

07:00 0
Tilaajille
Olisinpa päässyt Vuotoksen kautta Petsamoon
Kolumni Petteri Holma

Oli­sin­pa päässyt Vuo­tok­sen kautta Pet­sa­moon

07:00 0
Dokumentti: Koskettava pakolaistarina rakkaudesta välitilassa – iranilainen opettajapariskunta joutuu maksamaan kovan hinnan yhteiselostaan

Do­ku­ment­ti: Kos­ket­ta­va pa­ko­lais­ta­ri­na rak­kau­des­ta vä­li­ti­las­sa – ira­ni­lai­nen opet­ta­ja­pa­ris­kun­ta joutuu mak­sa­maan kovan hinnan yh­teis­elos­taan

07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Brittiläisessä mustassa komediassa parturi Barneyn sakset lipsahtavat ja aiheuttavat pomon kuoleman

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Brit­ti­läi­ses­sä mus­tas­sa ko­me­dias­sa parturi Barneyn sakset lip­sah­ta­vat ja ai­heut­ta­vat pomon kuo­le­man

07:00 0
Korona ei näytä pilaavan lohikesää – Lappiin on tulossa kohtuullisen paljon kalastusmatkailijoita

Korona ei näytä pi­laa­van lo­hi­ke­sää – Lappiin on tulossa koh­tuul­li­sen paljon ka­las­tus­mat­kai­li­joi­ta

06:30 0
Tilaajille
Päiväkirja: Soita minulle, lehtimyyjä, tarvitsen uusia veitsiä
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Soita mi­nul­le, leh­ti­myy­jä, tar­vit­sen uusia veitsiä

06:00 0
Viimeisin 12 tuntia

Am­pu­ma­hiih­to­lii­ton val­tion­apu­va­li­tus hy­lät­tiin – liitto pohtii vielä jat­ko­va­li­tus­ta

27.05.2020 23:43 0

Ke­ra­miik­ka­kong­res­sin kohtalo ratkeaa ke­sä­kuus­sa, Posio odottaa nyt si­tou­muk­sia myös Ro­va­nie­mel­tä

27.05.2020 21:39 0
Uoma soittaa Kotosohvalivessä

Uoma soittaa Ko­to­soh­va­li­ves­sä

27.05.2020 21:37 0
Suvivirsi-videolla opettajat tyhjissä luokkahuoneissa

Su­vi­vir­si-vi­deol­la opet­ta­jat tyh­jis­sä luok­ka­huo­neis­sa

27.05.2020 21:36 0

Lii­ke­huo­neis­to lah­jak­si Posion kun­nal­le

27.05.2020 21:35 0
Näkökulma: Suomen on vaikea hyväksyä satojen miljardien suoria tukia – elpymisrahasto aiheuttaa vielä riitaa Suomessa ja Euroopassa

Nä­kö­kul­ma: Suomen on vaikea hy­väk­syä satojen mil­jar­dien suoria tukia – el­py­mis­ra­has­to ai­heut­taa vielä riitaa Suo­mes­sa ja Eu­roo­pas­sa

27.05.2020 21:13 0
Kunta-alan pitkä työehtosopimuskiista ratkeamassa – neuvottelutulos kaikille sopimusaloille

Kun­ta-alan pitkä työ­eh­to­so­pi­mus­kiis­ta rat­kea­mas­sa – neu­vot­te­lu­tu­los kai­kil­le so­pi­mus­aloil­le

27.05.2020 21:09 0
Lehmät vaihtuivat kaivokseen verkkokoneen rattiin - Maija valmistui Ammattiopisto Lappiasta  unelma-ammattiin

Lehmät vaih­tui­vat kai­vok­seen verk­ko­ko­neen rattiin - Maija val­mis­tui Am­mat­ti­opis­to Lap­pias­ta unel­ma-am­mat­tiin

27.05.2020 20:31 0
Viimeisin 24 tuntia ja vanhemmat
Ante Aikio julkaisi uutta musiikkia: Albumin verran uutta joikusoundia

Ante Aikio jul­kai­si uutta mu­siik­kia: Albumin verran uutta joi­ku­soun­dia

27.05.2020 20:30 0
Liigaan nousseella RoKilla on naisia Ivalosta Australiaan – rakenteilla on "tosi lappilainen joukkue"

Liigaan nous­seel­la RoKilla on naisia Iva­los­ta Aust­ra­liaan – ra­ken­teil­la on "tosi lap­pi­lai­nen jouk­kue"

27.05.2020 20:30 0
Rovaniemen kaupunki valmiina korottamaan Pulkamontien terveysasemalle johtavaa tietä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki val­mii­na ko­rot­ta­maan Pul­ka­mon­tien ter­veys­ase­mal­le joh­ta­vaa tietä

27.05.2020 19:55 0
Tuorein tulvaennuste: Kittilän tulvan uskotaan olevan vuoden 2005 tasoa, Rovaniemelläkin vahinkoraja ylittyy reilusti

Tuorein tul­vaen­nus­te: Kit­ti­län tulvan us­ko­taan olevan vuoden 2005 tasoa, Ro­va­nie­mel­lä­kin va­hin­ko­ra­ja ylittyy rei­lus­ti

27.05.2020 19:50 0
Olisiko HVK:n ja Finnveran hallitusten ristikkäisvalvonta voitu toteuttaa muulla tavalla, kysyy julkisjohtamisen professori: "On erityisen suuri merkitys, miten niitä ohjataan ja valvotaan"

Olisiko HVK:n ja Finn­ve­ran hal­li­tus­ten ris­tik­käis­val­von­ta voitu to­teut­taa muulla ta­val­la, kysyy jul­kis­joh­ta­mi­sen pro­fes­so­ri: "On eri­tyi­sen suuri mer­ki­tys, miten niitä oh­ja­taan ja val­vo­taan"

27.05.2020 19:11 0
RoKi haluaa antaa omille kasvateille entistä enemmän vastuuta, mestisjoukkueeseen tarkoitus nostaa kuusi omaa nuorta – "Jokainen heistä ansaitsee pelipaikan joukkueesta"

RoKi haluaa antaa omille kas­va­teil­le entistä enemmän vas­tuu­ta, mes­tis­jouk­kuee­seen tar­koi­tus nostaa kuusi omaa nuorta – "Jo­kai­nen heistä an­sait­see pe­li­pai­kan jouk­kuees­ta"

27.05.2020 19:00 0
Suomen poliisijärjestöjen liitto ja Journalistiliitto kehuvat lakiesitystä laittomasta uhkauksesta – "Askel oikeaan suuntaan"

Suomen po­lii­si­jär­jes­tö­jen liitto ja Jour­na­lis­ti­liit­to kehuvat la­ki­esi­tys­tä lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta – "Askel oikeaan suun­taan"

27.05.2020 18:40 0
Ikäihmisten hoivakoteihin pääsee taas vierailulle Länsi-Pohjassa – lääkärit muistuttavat lieväoireisten testaamisen tärkeydestä, jotta koronavirus ei leviä

Ikä­ih­mis­ten hoi­va­ko­tei­hin pääsee taas vie­rai­lul­le Län­si-Poh­jas­sa – lää­kä­rit muis­tut­ta­vat lie­vä­oi­reis­ten tes­taa­mi­sen tär­key­des­tä, jotta ko­ro­na­vi­rus ei leviä

27.05.2020 17:43 0
Kittilän kunta evakuoi tulvariskin vuoksi 70 ihmistä Pääskylänniemen alueelta

Kit­ti­län kunta evakuoi tul­va­ris­kin vuoksi 70 ihmistä Pääs­ky­län­nie­men alueel­ta

27.05.2020 17:29 0
Pääkirjoitus: Hallitus joutuu EU:n elpymispakettia miettiessään valitsemaan ruton ja koleran välillä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus joutuu EU:n el­py­mis­pa­ket­tia miet­ties­sään va­lit­se­maan ruton ja koleran välillä

27.05.2020 16:42 0