Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pysäköinti
Rovaniemen kirjaston parkkipaikan liikennemerkki on aiheuttanut hämmennystä – asiantuntija valottaa lisäkilpien merkityksen

Ro­va­nie­men kir­jas­ton park­ki­pai­kan lii­ken­ne­merk­ki on ai­heut­ta­nut häm­men­nys­tä – asian­tun­ti­ja va­lot­taa li­sä­kil­pien mer­ki­tyk­sen

24.08.2023 16:00 1
Tilaajille
Kemin rautatieaseman pysäköintialue maksuttomaksi – kaupunki päätti ostaa alueen valtionyhtiöltä pysäköinnin onnistumisen varmistamiseksi

Kemin rau­ta­tie­ase­man py­sä­köin­ti­alue mak­sut­to­mak­si – kau­pun­ki päätti ostaa alueen val­tion­yh­tiöl­tä py­sä­köin­nin on­nis­tu­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si

08.06.2023 17:00 4
Tilaajille
Kallis pysäköinti pakottaa liikkumaan päivittäin, ja hyvä niin
Kolumni

Kallis py­sä­köin­ti pa­kot­taa liik­ku­maan päi­vit­täin, ja hyvä niin

27.04.2023 06:00 4
Rovaniemen keskustassa pysäköinyt nainen sai parkkisakon, kun EasyPark-pysäköintisovellus paikansi väärin – oikeus ratkaisi, onko käyttäjä syypää vai ei

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa py­sä­köi­nyt nainen sai park­ki­sa­kon, kun Ea­sy­Park-py­sä­köin­ti­so­vel­lus pai­kan­si väärin – oikeus rat­kai­si, onko käyt­tä­jä syypää vai ei

13.12.2022 18:01 15
Tilaajille
Päiväkirja: Parkkihallissa stressipisteet hipovat taivaita
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Park­ki­hal­lis­sa stres­si­pis­teet hipovat tai­vai­ta

09.04.2022 05:00 1
Tilaajille
Uusi pysäköintitapa lisännyt vaaratilanteita – viiden metrin etäisyys suojatiestä unohtunut

Uusi py­sä­köin­ti­ta­pa li­sän­nyt vaa­ra­ti­lan­tei­ta – ­vii­den metrin etäi­syys suo­ja­ties­tä unoh­tu­nut

11.03.2022 11:18
Tilaajille
Pihoista tulikin parkkihallien kattoja – Kaupunginarkkitehtia huolettaa, onko Rovaniemen keskustassa enää sijaa isoille puille

Pi­hois­ta tulikin park­ki­hal­lien kattoja – Kau­pun­gin­ark­ki­teh­tia huo­let­taa, onko Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa enää sijaa isoille puille

26.01.2022 18:00 14
Tilaajille
Santasportin pysäköintialueet muuttuvat kiekollisiksi

San­tas­por­tin py­sä­köin­ti­alueet muut­tu­vat kie­kol­li­sik­si

26.01.2022 11:41 1
Tilaajille
Pysäköintilaitoksilla vehreyttä keskustaan? – Rovaniemellä keskustellaan tulevaisuuden pysäköintiratkaisuista

Py­sä­köin­ti­lai­tok­sil­la veh­reyt­tä kes­kus­taan? – Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan tu­le­vai­suu­den py­sä­köin­ti­rat­kai­suis­ta

21.01.2022 14:48 1
Lukijalta: Pysäköintikiekko pois Rovaniemen uimahallin kulmilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Py­sä­köin­ti­kiek­ko pois Ro­va­nie­men ui­ma­hal­lin kul­mil­ta

18.02.2021 14:37 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi laki toi py­sä­köin­ti­on­gel­mia

16.01.2021 05:10
Tilaajille
Pysäköijät haluaisivat maksaa rahalla tai kortilla Kemin ja Rovaniemen rautatieasemilla, mutta se ei onnistu –  automaatteja rikotaan ja ryöstetään

Py­sä­köi­jät ha­luai­si­vat maksaa rahalla tai kor­til­la Kemin ja Ro­va­nie­men rau­ta­tiea­se­mil­la, mutta se ei onnistu – au­to­maat­te­ja ri­ko­taan ja ryös­te­tään

21.12.2020 09:04 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Py­sä­köin­ti kal­liim­pi kuin mat­ka­lip­pu

04.12.2020 05:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Autoton Sai­raa­la­nie­mi

21.11.2020 05:20 1
Tilaajille
Kännykkäsovelluksella maksettavien parkkimaksujen käyttöönotto yllätti Kemin rautatieasemalla asioineet – opasteiden epäselvyydet aiheuttivat aluksi ongelmia

Kän­nyk­kä­so­vel­luk­sel­la mak­set­ta­vien park­ki­mak­su­jen käyt­töön­ot­to yllätti Kemin rau­ta­tie­ase­mal­la asioi­neet – opas­tei­den epä­sel­vyy­det ai­heut­ti­vat aluksi on­gel­mia

24.09.2020 19:35 1
Tilaajille
Lapin keskussairaalan parkkialueen tilanne helpottuu – Henkilökunnan autot pysäköidään vastaisuudessa uuteen pysäköintitaloon

Lapin kes­kus­sai­raa­lan park­ki­alueen tilanne hel­pot­tuu – Hen­ki­lö­kun­nan autot py­sä­köi­dään vas­tai­suu­des­sa uuteen py­sä­köin­ti­ta­loon

02.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lex Kittilä käyt­töön Ro­va­nie­mel­lä

24.02.2020 08:34
Tilaajille
Bussit tukkivat kerrostalon liittymän – Asukkaiden mitta täyttyi bussien villiin pysäköintiin Rovaniemen Aallonkadulla

Bussit tuk­ki­vat ker­ros­ta­lon liit­ty­män – Asuk­kai­den mitta täyttyi bussien villiin py­sä­köin­tiin Ro­va­nie­men Aal­lon­ka­dul­la

18.02.2020 10:53
Tilaajille
Bussiruuhkaa Rovaniemen Aallonkadulla

Bus­si­ruuh­kaa Ro­va­nie­men Aal­lon­ka­dul­la

17.02.2020 20:10
Tilaajille
Auton saa jatkossa pysäköidä myös vastaantulijan puolelle kaupungissa – Autoliitto varoittaa : "Pakettiautolla ajavan kannattaa välttää"

Auton saa jat­kos­sa py­sä­köi­dä myös vas­taan­tu­li­jan puo­lel­le kau­pun­gis­sa – Au­to­liit­to va­roit­taa : "Pa­ket­tiau­tol­la ajavan kan­nat­taa vält­tää"

28.01.2020 10:35
Tilaajille