Rovaniemi
Viimeisin 12 tuntia
Kaksi valtuustokautta on mennyt niin, ettei luottamushenkilöitä ole juuri koulutettu: Tarkastuslautakunnan  puheenjohtajan mielestä Rovaniemen talous on nolo juttu

Kaksi val­tuus­to­kaut­ta on mennyt niin, ettei luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä ole juuri kou­lu­tet­tu: Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan mie­les­tä Ro­va­nie­men talous on nolo juttu

06:30 0
Tilaajille
Henkilöauto katolleen ojaan Rovaniemellä – neljä henkilöä jatkotutkimuksiin

Hen­ki­lö­au­to ka­tol­leen ojaan Ro­va­nie­mel­lä – neljä hen­ki­löä jat­ko­tut­ki­muk­siin

06:20 0
Viimeisin 24 tuntia
Santasport nosti ensilumenladun hintaa 40 eurolla – "Ei voida sanoa, että ensilumenlatu on maksettu veronmaksajien rahoilla"

San­tas­port nosti en­si­lu­men­la­dun hintaa 40 eurolla – "Ei voida sanoa, että en­si­lu­men­la­tu on mak­set­tu ve­ron­mak­sa­jien ra­hoil­la"

22.10.2020 19:30 4
Tilaajille
Lapissa on todettu kuusi koronavirustartuntaa torstaina, kaikki Rovaniemellä – Broas: "Nuorten ja nuorten jääkiekkoilijoiden tulisi olla nyt valppaana ja hakeutua herkästi testiin"

Lapissa on todettu kuusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa tors­tai­na, kaikki Ro­va­nie­mel­lä – Broas: "Nuor­ten ja nuorten jää­kiek­koi­li­joi­den tulisi olla nyt valp­paa­na ja ha­keu­tua her­käs­ti tes­tiin"

22.10.2020 16:33 2
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipide Laura Tarvainen

Lisää saa­men­kie­lis­tä ope­tus­ta

22.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Aihkimänty päätettiin suojella Siika-Kämässä Rovaniemellä

Aih­ki­män­ty pää­tet­tiin suo­jel­la Sii­ka-Kä­mäs­sä Ro­va­nie­mel­lä

21.10.2020 17:31 1
Tilaajille
Päiväkotiaikana oleva muskari parantaa lasten tasa-arvoa, kun harrastaminen on mahdollista kaikille lapsille

Päi­vä­ko­ti­ai­ka­na oleva muskari pa­ran­taa lasten ta­sa-ar­voa, kun har­ras­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta kai­kil­le lap­sil­le

21.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Lapissa on todettu kolme koronavirustartuntaa tänään – Kaikki tapaukset liittyvät tuttuihin tartuntaketjuihin

Lapissa on todettu kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa tänään – Kaikki ta­pauk­set liit­ty­vät tut­tui­hin tar­tun­ta­ket­jui­hin

21.10.2020 16:58 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Puu­lans­si asuin­käyt­töön

21.10.2020 08:57 1
Tilaajille
Jätevedet kertovat: kokaiinin käytön pohjoisraja on Tampereella – koronarajoitukset hillitsivät huumeiden käyttöä Rovaniemellä

Jä­te­ve­det ker­to­vat: ko­kaii­nin käytön poh­jois­ra­ja on Tam­pe­reel­la – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set hil­lit­si­vät huu­mei­den käyttöä Ro­va­nie­mel­lä

21.10.2020 02:00 0
Mies vei asuntomurron yhteydessä Inarissa yli 60 000 euroa käteistä – varastetuilla rahoilla juhlittiin päiväkausia ja yli 10 000 euroa unohtui oululaiseen kapakkaan, kahdelle ehdollista

Mies vei asun­to­mur­ron yh­tey­des­sä Ina­ris­sa yli 60 000 euroa kä­teis­tä – va­ras­te­tuil­la ra­hoil­la juh­lit­tiin päi­vä­kau­sia ja yli 10 000 euroa unohtui ou­lu­lai­seen ka­pak­kaan, kah­del­le eh­dol­lis­ta

20.10.2020 14:59 1
Tilaajille
Uuniin unohtunut ruoka paloi Rovaniemen keskustassa – naapurit herättivät nukahtaneen asukkaan

Uuniin unoh­tu­nut ruoka paloi Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa – naa­pu­rit he­rät­ti­vät nu­kah­ta­neen asuk­kaan

20.10.2020 06:28 0
Lukijalta Mielipide Hannu Ovaskainen

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­muk­sen har­ha­lau­kauk­sia

20.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemen perjantaiseen koronatapaukseen liittyy ravintola-altistuksia – Katso tarkat paikat ja ajat

Ro­va­nie­men per­jan­tai­seen ko­ro­na­ta­pauk­seen liittyy ra­vin­to­la-al­tis­tuk­sia – Katso tarkat paikat ja ajat

18.10.2020 15:31 0
Lappiin maksettiin yli 60 miljoonaa euroa asumistukea viime vuonna – Viime joulukuussa tukea sai melkein joka kahdeksas lappilainen ja rovaniemeläisistä jopa lähes viidennes

Lappiin mak­set­tiin yli 60 mil­joo­naa euroa asu­mis­tu­kea viime vuonna – Viime jou­lu­kuus­sa tukea sai melkein joka kah­dek­sas lap­pi­lai­nen ja ro­va­nie­me­läi­sis­tä jopa lähes vii­den­nes

17.10.2020 15:04 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tuoreet tilastot: Rovaniemen väestö jatkaa kasvamistaan – myös yrityksiä on perustettu samaan tahtiin kuin normaalioloissa

Tuoreet ti­las­tot: Ro­va­nie­men väestö jatkaa kas­va­mis­taan – myös yri­tyk­siä on pe­rus­tet­tu samaan tahtiin kuin nor­maa­li­olois­sa

15.10.2020 12:51 0
Tilaajille
Rovaniemen kyläkoulujen lakkautus voi vielä peruuntua – kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina, lopullinen päätös menee valtuustoon

Ro­va­nie­men ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus voi vielä pe­ruun­tua – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa maa­nan­tai­na, lo­pul­li­nen päätös menee val­tuus­toon

15.10.2020 11:23 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jouko Alatarvas

Lu­ki­jal­ta: Uusi silta ter­ve­tul­lut

15.10.2020 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ran­lam­mel­le hir­si­kou­lu

15.10.2020 05:35 0
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­jak­si haki 35 hen­ki­löä – haku tehtiin ano­nyy­mis­ti, kuusi kut­su­taan haas­tat­te­luun

14.10.2020 14:06 0
Tilaajille