Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Rovaniemi
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemen Markkinakiinteistöt oy on tyytyväinen kaupungin ostamiin Aalto-kiinteistöhin – "Sijainti ja status tuovat lisäarvoa"

Ro­va­nie­men Mark­ki­na­kiin­teis­töt oy on tyy­ty­väi­nen kau­pun­gin os­ta­miin Aal­to-kiin­teis­tö­hin – "Si­jain­ti ja status tuovat li­säar­voa"

05:00 1
Tilaajille
Viikko
Tekaistuja laskuja, verojen kiertoa ja omien lainojen kuittausta - rovaniemeläiselle yrittäjälle kahdeksan kuukautta ehdollista törkeistä kirjanpitorikoksista ja törkeistä veropetoksista

Te­kais­tu­ja las­ku­ja, verojen kiertoa ja omien lai­no­jen kuit­taus­ta - ro­va­nie­me­läi­sel­le yrit­tä­jäl­le kah­dek­san kuu­kaut­ta eh­dol­lis­ta tör­keis­tä kir­jan­pi­to­ri­kok­sis­ta ja tör­keis­tä ve­ro­pe­tok­sis­ta

26.01.2023 16:08 3
Tilaajille
Moottorikelkkailun SM-kausi alkaa Rovaniemeltä 180 osallistujan voimin – "Tosi hyvä määrä ja positiivinen yllätys"

Moot­to­ri­kelk­kai­lun SM-kau­si alkaa Ro­va­nie­mel­tä 180 osal­lis­tu­jan voimin – "Tosi hyvä määrä ja po­si­tii­vi­nen yl­lä­tys"

26.01.2023 14:09
Tilaajille
Hyytävä kuva heikoilla jäillä seikkailleesta – Lapin poliisilaitos tutki avantoon tippuneen jälkiä dronella

Hyytävä kuva hei­koil­la jäillä seik­kail­lees­ta – Lapin po­lii­si­lai­tos tutki avan­toon tip­pu­neen jälkiä dro­nel­la

26.01.2023 09:27 1
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vierailee Rovaniemellä helmikuun alkupuolella – puhuu muun muassa Arktikumissa järjestettävässä keskustelutilaisuudessa

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö vie­rai­lee Ro­va­nie­mel­lä hel­mi­kuun al­ku­puo­lel­la – puhuu muun muassa Ark­ti­ku­mis­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa

25.01.2023 21:56
Tilaajille
Talvella lumikuutio, kesällä festarit? Santa Open Air -musiikkifestivaali halutaan järjestää Rovaniemen Aalto-keskuksen puistossa

Tal­vel­la lu­mi­kuu­tio, kesällä fes­ta­rit? Santa Open Air -mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li ha­lu­taan jär­jes­tää Ro­va­nie­men Aal­to-kes­kuk­sen puis­tos­sa

25.01.2023 14:19 9
Tilaajille
Polestar-teos on hieno homma
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­les­tar-teos on hieno homma

25.01.2023 02:07 1
Tilaajille
Auto törmäsi suojatietä ylittäneeseen lapseen Rovaniemellä

Auto törmäsi suo­ja­tie­tä ylit­tä­nee­seen lapseen Ro­va­nie­mel­lä

24.01.2023 17:13 1
Tilaajille
Moottorikelkkaonnettomuuksissa loukkaantui henkilöitä Rovaniemellä lauantaina

Moot­to­ri­kelk­ka­on­net­to­muuk­sis­sa louk­kaan­tui hen­ki­löi­tä Ro­va­nie­mel­lä lauan­tai­na

22.01.2023 16:39 7
Tilaajille
Metsästäjäliiton Lapin piiri valitsi Vuoden erähenkilöksi 20-vuotiaan Roosa Siposen Ylitorniolta – "Tärkeintä on touhuta koirien kanssa"

Met­säs­tä­jä­lii­ton Lapin piiri valitsi Vuoden erä­hen­ki­lök­si 20-vuo­tiaan Roosa Siposen Yli­tor­niol­ta – "Tär­kein­tä on touhuta koirien kanssa"

22.01.2023 12:06 8
Tilaajille
Yksi kuoli ja yksi loukkaantui vakavasti kerrostaloasunnon palossa Rovaniemellä

Yksi kuoli ja yksi louk­kaan­tui va­ka­vas­ti ker­ros­ta­lo­asun­non palossa Ro­va­nie­mel­lä

21.01.2023 09:25
Korkalovaaran rinteellä pulppusi salaperäinen lähde, jolla oli erityinen merkitys rovaniemeläisille satojen vuosien ajan

Kor­ka­lo­vaa­ran rin­teel­lä pulp­pu­si sa­la­pe­räi­nen lähde, jolla oli eri­tyi­nen mer­ki­tys ro­va­nie­me­läi­sil­le satojen vuosien ajan

21.01.2023 05:00 11
Tilaajille
Savusukeltajat pelastivat palavasta asunnosta kaksi henkilöä Rovaniemellä – kerrostalossa syttyi tulipalo Pappilantiellä

Sa­vu­su­kel­ta­jat pe­las­ti­vat pa­la­vas­ta asun­nos­ta kaksi hen­ki­löä Ro­va­nie­mel­lä – ker­ros­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Pap­pi­lan­tiel­lä

20.01.2023 23:29
Tilaajille
Kahdeksan haki Napapiirin ohjelmapalvelualueita – liiketontti ei kiinnostanut ketään

Kah­dek­san haki Na­pa­pii­rin oh­jel­ma­pal­ve­lu­aluei­ta – lii­ke­tont­ti ei kiin­nos­ta­nut ketään

20.01.2023 18:25
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Rovaniemellä voi nyt käydä peruskoulun osin englanniksi – "Englantia ei tarvitse osata, mutta sitä pitää harjoitella", vinkkaa ekaluokkalainen Ilmari

Ro­va­nie­mel­lä voi nyt käydä pe­rus­kou­lun osin eng­lan­nik­si – "Eng­lan­tia ei tar­vit­se osata, mutta sitä pitää har­joi­tel­la", vinkkaa eka­luok­ka­lai­nen Ilmari

20.01.2023 05:00 1
Tilaajille
"Ensin oli korona ja nyt energiakriisi" – tulisijoille riittää kysyntää,  kauppiaan mukaan moni takan hankkija yrittää säästää väärässä kohtaa

"Ensin oli korona ja nyt ener­giak­rii­si" – ­tu­li­si­joil­le riittää ky­syn­tää,  kaup­piaan mukaan moni takan hank­ki­ja yrittää säästää vää­räs­sä kohtaa

20.01.2023 08:33 12
Tilaajille
Kemijoen jäälle uskaltautuneet aiheuttivat sydämentykytyksiä Rovaniemen keskustassa

Ke­mi­joen jäälle us­kal­tau­tu­neet ai­heut­ti­vat sy­dä­men­ty­ky­tyk­siä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa

19.01.2023 18:18 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen vammaispalveluyrittäjä velkaantui pahasti ja päätyi ulosottoon – jatkoi liiketoimintaa uudella yrityksellä, firman nettisivut katosivat Lapin Kansan yhteydenoton jälkeen: "Miksi kysytte näistä asioista"

Ro­va­nie­me­läi­nen vam­mais­pal­ve­lu­yrit­tä­jä vel­kaan­tui pahasti ja päätyi ulos­ot­toon – jatkoi lii­ke­toi­min­taa uudella yri­tyk­sel­lä, firman net­ti­si­vut ka­to­si­vat Lapin Kansan yh­tey­den­oton jäl­keen: "Miksi kysytte näistä asiois­ta"

18.01.2023 19:31 4
Tilaajille
Varkaat veivät lasten junioritoimintaan tarkoitetun moottorikelkan – "Kellä on noin paljon pokkaa, että viedään lapsilta harrastusvehkeet?"

Varkaat veivät lasten ju­nio­ri­toi­min­taan tar­koi­te­tun moot­to­ri­kel­kan – "Kellä on noin paljon pokkaa, että viedään lap­sil­ta har­ras­tus­veh­keet?"

18.01.2023 15:25 5
Tilaajille
Yöjunassa matkustamisen ahterituntuma muuttuu – VR:n tilaamissa pohjoisen reittien uusissa makuuvaunuissa on oma vessa, suihku ja parannettu äänieristys

Yö­ju­nas­sa mat­kus­ta­mi­sen ah­te­ri­tun­tu­ma muuttuu – VR:n ti­laa­mis­sa poh­joi­sen reit­tien uusissa ma­kuu­vau­nuis­sa on oma vessa, suihku ja pa­ran­net­tu ää­ni­eris­tys

18.01.2023 11:06 1
Tilaajille