Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rovaniemi
Viimeisin 24 tuntia

Juo­ma­vet­tä ei tar­vit­se enää keittää Ylä­ke­mi­joen alueel­la

20.09.2021 13:18 1

Ro­va­nie­mi ja Utsjoki alkavat tarjota kol­man­sia ro­ko­te­an­nok­sia voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

20.09.2021 11:33
Viikko

Työn­te­ki­jä­pu­la vaivaa var­hais­kas­va­tus­ta – Ro­va­nie­mel­lä ei ke­vääl­lä riit­tä­nyt ha­ki­joi­ta edes va­ki­tui­siin toimiin

19.09.2021 19:30 3
Tilaajille

Oksat not­ku­vat nyt pih­la­jan­mar­jo­ja – Näin hyö­dyn­nät run­sas­kui­tuis­ta c-vi­ta­mii­ni­pom­mia

18.09.2021 15:37 1
Tilaajille

Täh­ti­tai­vaan­tie-tai­de­ku­vael­ma avautuu vii­kok­si Ro­va­nie­mel­lä

17.09.2021 14:00
Tilaajille

Poh­joi­sen kau­pun­git, kaup­pa­ka­ma­rit ja maa­kun­ta­lii­tot väy­lä­ver­kos­tos­ta: Suun­ni­tel­mas­sa unoh­det­tu ko­ko­naan poh­joi­sen asuk­kai­den tarpeet

17.09.2021 12:18 1
Tilaajille

Ke­lek­ka­mes­sut jär­jes­te­tään lo­ka­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki suo­sit­te­lee osal­lis­tu­jil­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia

15.09.2021 14:59
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­la ja Lap­pia-ta­lo va­lais­taan orans­sein värein per­jan­tain po­ti­las­tur­val­li­suus­päi­vä­nä

14.09.2021 14:29 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Ro­va­nie­me­läi­nen kah­vi­la-kon­di­to­ria Choco Deli sai ar­vos­te­tut pais­tin­kään­tä­jien kilvet

12.09.2021 13:55 2
Tilaajille

Kaksion voi saada huu­to­kau­pas­ta kym­me­nien tu­han­sien eurojen alen­nuk­sel­la – Lehto huu­to­kaup­paa myy­mät­tä jää­nei­tä uu­dis­koh­tei­ta

10.09.2021 06:30 17
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä on yhä maan kal­lein­ta asua ker­ros­ta­los­sa – Tornio ja Kemi hal­vim­pien jou­kos­sa

09.09.2021 09:00 10
Tilaajille

"Ei ole va­li­tet­ta­vas­ti uusi on­gel­ma" – Ro­va­nie­mi si­joit­tui listan hän­tä­pää­hän suo­ja­tei­den tur­val­li­suus­tes­tis­sä

08.09.2021 18:03 4
Tilaajille

Sillat tuotiin kes­kel­le Ro­va­nie­meä

08.09.2021 15:19
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki avasi uuden verk­ko­kau­pan – tuot­tei­ta myyn­nis­sä myös Ro­va­nie­mi-vii­kol­la pop up-myy­mä­läs­sä

08.09.2021 13:55 6
Tilaajille

Neve nostaa veden hintaa Ro­va­nie­mel­lä liki 10 pro­sent­tia

08.09.2021 13:16 17
Tilaajille

Ro­va­nie­mi jäi listan hän­tä­pää­hän – TM testasi suo­ja­tei­den tur­val­li­suut­ta eri kau­pun­geis­sa

08.09.2021 10:33 9
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Vihreä Ro­va­nie­mi in­nos­taa yrit­tä­jyy­teen

07.09.2021 05:55 3
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Kuka vastaa iäkkään äitimme so­te-seik­kai­lus­ta? – Vuo­de­osas­tol­la ei edes tie­det­ty, mihin taksi oli omai­sem­me vienyt

06.09.2021 13:16 7
Tilaajille

"Ih­mi­set au­to­maat­ti­ses­ti ajat­te­le­vat, että fyy­si­nen lii­kun­ta­ra­joi­te vai­kut­tai­si päähän" – Ro­va­nie­me­läi­nen Joel Hä­mä­läi­nen rikkoo Tik­Tok-vi­deoil­laan en­nak­ko­luu­lo­ja, joita hän on aina koh­dan­nut

04.09.2021 17:00 3
Tilaajille

Ro­va­nie­mi palaa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le – ­tar­tun­to­ja aiempaa vä­hem­män ja ne ovat hyvin jäl­ji­tet­tä­vis­sä

03.09.2021 15:30 1
Tilaajille