Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Rovaniemi
Viimeisin 12 tuntia
"Koillismaan kierroksella saattoi tulla yli 500 km päivässä ajoa" – moottoripyörämies Ismo Tiainen laittoi Harrikkansa myyntiin polviongelman takia, vaikka menohaluja vielä olisi

"Koil­lis­maan kier­rok­sel­la saattoi tulla yli 500 km päi­väs­sä ajoa" – moot­to­ri­pyö­rä­mies Ismo Tiainen laittoi Har­rik­kan­sa myyn­tiin pol­vi­on­gel­man takia, vaikka me­no­ha­lu­ja vielä olisi

10:57 1
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Esteellisyyksiä, hämäräperäinen "laina"... Pengoimme rikasta säätiötä, joka kuohuttaa Rovaniemellä –  Tajusiko kaupunki, mitä kaikkea se kuntaliitoksessa hörppäsi, kysyy asiantuntija

Es­teel­li­syyk­siä, hä­mä­rä­pe­räi­nen "lai­na"... Pen­goim­me rikasta sää­tiö­tä, joka kuo­hut­taa Ro­va­nie­mel­lä – Ta­ju­si­ko kau­pun­ki, mitä kaikkea se kun­ta­lii­tok­ses­sa hörp­pä­si, kysyy asian­tun­ti­ja

06:00 22
Tilaajille
Viikko
"Kiinalaisten turistien ryntäys muutti kaiken" – 50 vuotta sitten matkailuoppaat esittelivät Rovaniemellä yöttömiä öitä, sitten joulupukkia ja nyt paikallishistoriaa

"Kii­na­lais­ten tu­ris­tien ryntäys muutti kaiken" – 50 vuotta sitten mat­kai­lu­op­paat esit­te­li­vät Ro­va­nie­mel­lä yöt­tö­miä öitä, sitten jou­lu­puk­kia ja nyt pai­kal­lis­his­to­riaa

20.05.2022 17:06
Tilaajille
Rovaniemen vanhojen keskustayksiöiden hinnat kehittyivät selvästi ylöspäin tammi–maaliskuussa

Ro­va­nie­men van­ho­jen kes­kus­ta­yk­siöi­den hinnat ke­hit­tyi­vät sel­väs­ti ylös­päin tam­mi–­maa­lis­kuus­sa

20.05.2022 14:20
Tilaajille
Linja-auto kolaroi henkilöauton kanssa Rovaniemellä – kyydissä yli 30 matkustajaa, henkilöauto suistui ojaan

Lin­ja-au­to kolaroi hen­ki­lö­au­ton kanssa Ro­va­nie­mel­lä – kyy­dis­sä yli 30 mat­kus­ta­jaa, hen­ki­lö­au­to suistui ojaan

20.05.2022 11:04 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mak­su­ton pai­kal­lis­lii­ken­ne opis­ke­li­joil­le

20.05.2022 05:00
Tilaajille
Rovaniemi järjestää avoimen asukastilaisuuden Vaaranlampi-hankkeen etenemisestä

Ro­va­nie­mi jär­jes­tää avoimen asu­kas­ti­lai­suu­den Vaa­ran­lam­pi-hank­keen ete­ne­mi­ses­tä

19.05.2022 08:53
Tilaajille
Rovaniemelle avataan loppuvuonna IKH:n suurmyymälä – "Vahvistamme läsnäoloamme myös pohjoisessa"

Ro­va­nie­mel­le avataan lop­pu­vuon­na IKH:n suur­myy­mä­lä – "Vah­vis­tam­me läs­nä­oloam­me myös poh­joi­ses­sa"

18.05.2022 14:03 1
Tilaajille
Tutkimus: Viihtyisyys, yhteisöllisyys ja turvallinen ympäristö ovat Rovaniemen valtteja kaupunkivertailussa – "Kaupunkilaiset luovat sen aidon tunnelman, joka kaupungista välittyy"

Tut­ki­mus: Viih­tyi­syys, yh­tei­söl­li­syys ja tur­val­li­nen ym­pä­ris­tö ovat Ro­va­nie­men valt­te­ja kau­pun­ki­ver­tai­lus­sa – "Kau­pun­ki­lai­set luovat sen aidon tun­nel­man, joka kau­pun­gis­ta vä­lit­tyy"

17.05.2022 20:10
Tilaajille
Lappican koronanäytteenoton aukioloaika supistuu Rovaniemellä – syynä vähentynyt kysyntä

Lap­pi­can ko­ro­na­näyt­teen­oton au­ki­olo­ai­ka su­pis­tuu Ro­va­nie­mel­lä – syynä vä­hen­ty­nyt kysyntä

17.05.2022 17:56
Tilaajille
Rovaniemen Lyseonpuiston lukiosta valmistuu yhdeksän laudaturin ylioppilas – Saana Tuomela on lähdössä etelään yliopistoon, mutta uskoo palaavansa vielä pohjoiseen

Ro­va­nie­men Ly­seon­puis­ton lu­kios­ta val­mis­tuu yh­dek­sän lau­da­tu­rin yli­op­pi­las – Saana Tuomela on läh­dös­sä etelään ylio­pis­toon, mutta uskoo pa­laa­van­sa vielä poh­joi­seen

17.05.2022 17:06 1
Tilaajille
Terveysasemalle pääsi, jos osasi hypätä kynnyksen yli – Rovaniemen esteettömyyskävely ei todellakaan ollut esteetön

Ter­veys­ase­mal­le pääsi, jos osasi hypätä kyn­nyk­sen yli – Ro­va­nie­men es­teet­tö­myys­kä­ve­ly ei to­del­la­kaan ollut es­tee­tön

15.05.2022 18:00 3
Tilaajille
Paha paikka – yksi moka teki risteyksestä hengenvaarallisen

Paha paikka – yksi moka teki ris­teyk­ses­tä hen­gen­vaa­ral­li­sen

15.05.2022 18:00
Tilaajille
Päihtynyt autonkuljettaja pakeni poliisia Korkalovaarassa lauantaiaamuna

Päih­ty­nyt au­ton­kul­jet­ta­ja pakeni po­lii­sia Kor­ka­lo­vaa­ras­sa lauan­tai­aa­mu­na

15.05.2022 17:06 1
Tilaajille
Oman huoneen ohjaksissa – säveltäjä Outi Tarkiaisen esikoisoopperan A Room of One´s Own maailman kantaesityksessä tilan ottivat haltuun kaikkien aikojen naiset

Oman huoneen oh­jak­sis­sa – sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­sen esi­kois­oop­pe­ran A Room of One´s Own maail­man kan­ta­esi­tyk­ses­sä tilan ottivat haltuun kaik­kien aikojen naiset

15.05.2022 15:35
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Rovaniemellä Suosiolan voimalassa paloi lauantaiaamuna turvekuljetin

Ro­va­nie­mel­lä Suo­sio­lan voi­ma­las­sa paloi lauan­tai­aa­mu­na tur­ve­kul­je­tin

14.05.2022 09:53 1
Erämessuilla riitti väkeä jo perjantaiaamuna – sekä messukävijät että myyjät ovat iloisia messujen paluusta

Erä­mes­suil­la riitti väkeä jo per­jan­tai­aa­mu­na – sekä mes­su­kä­vi­jät että myyjät ovat iloisia mes­su­jen pa­luus­ta

13.05.2022 16:55 9
Tilaajille
Rovaniemeläinen Tiia Mantere on vapaaehtoisesti lapseton – “Mielestäni maailmantilanne on sellainen, etten tälle maapallolle itse yhtään lasta halua saattaa”

Ro­va­nie­me­läi­nen Tiia Mantere on va­paa­eh­toi­ses­ti lap­se­ton – “Mie­les­tä­ni maail­man­ti­lan­ne on sel­lai­nen, etten tälle maa­pal­lol­le itse yhtään lasta halua saat­taa”

13.05.2022 07:00 3
Tilaajille
"Emme tyydy toteamaan, että joku olisi kykenemätön työntekoon" – osatyökykyisiä pyritään työllistämään hankkeen avulla

"Emme tyydy to­tea­maan, että joku olisi ky­ke­ne­mä­tön työn­te­koon" – osa­työ­ky­kyi­siä py­ri­tään työl­lis­tä­mään hank­keen avulla

12.05.2022 19:17 2
Tilaajille