Rovaniemi
Viimeisin tunti

Joh­ta­jan pesti kiin­nos­taa Ro­va­nie­mel­lä – 18 uutta hakijaa elin­voi­ma­joh­ta­jak­si

14:53 1
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia

Portti ei aio jatkaa kautta loppuun asti – hakee eroa kai­kis­ta luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä

12:49 4
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia

Tar­kas­tus­pääl­lik­kö: Rikosta ei ta­pah­tu­nut – Ko­ti­mä­ki esittää silti, että kau­pun­gin­joh­ta­jal­le ei myön­ne­tä vas­tuu­va­paut­ta

09:58 10
Tilaajille
Viikko

Katso, miten Ro­va­nie­men asuin­alueet ää­nes­ti­vät – kes­kus­ta vei kylät ja jo­ki­var­ret, kau­pun­gin­osat ko­koo­muk­sel­le ja so­siaa­li­de­mo­kraa­teil­le

14.06.2021 18:30 1
Tilaajille

Saa­ren­kol­mion ja Sil­jo­tien ase­ma­kaa­voil­le vihreää valoa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta

14.06.2021 18:18
Tilaajille

Tut­ki­mus: Poh­joi­set yli­opis­to­kau­pun­git pa­lau­tu­vat hyvin ko­ro­na­pan­de­mias­ta

14.06.2021 14:30
Tilaajille

Kir­jai­li­ja Riina Mattila on aina ha­lun­nut aaseja – Niitä saa­dak­seen hänen piti ostaa 1930-lu­vul­la ra­ken­net­tu hir­si­ta­lo ja muuttaa maalle

13.06.2021 06:30 1
Tilaajille

Mik­ro­aal­to­uu­ni kärähti huo­neis­tos­sa Ro­va­nie­mel­lä

12.06.2021 16:08
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa 114 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta – Poh­jois-Suo­mes­sa 6 uutta tar­tun­taa

12.06.2021 15:32 1

Tutusta talosta ei tul­lut­kaan Ro­va­nie­men suu­rin­ta ho­tel­lia, vaan pur­ku­työ­maa – tästä kai­kes­ta muis­te­taan Op­pi­poi­ka, joka katoaa ka­tu­ku­vas­ta lähes 50 vuoden jälkeen

12.06.2021 06:30 13
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­le tulossa pa­ri­kym­men­tä uutta ran­ta­tont­tia – Kaa­voit­ta­ja: "Ehkä yksi urani haas­ta­vim­mis­ta töistä"

11.06.2021 19:30 7
Tilaajille

Rotkon tilalle nousee ehkä ker­ros­ta­lo­ja – Kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee kaa­va­muu­tos­ta maa­nan­tai­na

11.06.2021 14:22 4
Tilaajille

Yk­si­tyis­ten lää­kä­ri­ase­mien ko­ro­na­tes­teis­sä satojen eurojen hin­ta­ero­ja – ver­tai­lus­sa mukana myös Poh­jois-Suo­mes­sa toi­mi­via yri­tyk­siä

11.06.2021 09:53 3
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pyytää asuk­kail­ta pa­lau­tet­ta ja ideoita Vaa­ran­lam­men koulun han­ke­suun­ni­tel­maan

10.06.2021 12:28 3
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Raskas ajo­neu­vo jäi jumiin Ro­va­nie­mel­lä rau­ta­tie­sil­lan ali­kul­kuun useaksi tun­nik­si– Tilanne ai­heut­ti haittaa lii­ken­teel­le pit­käl­le il­ta­päi­vään

09.06.2021 17:55 20
Tilaajille

Ro­va­nie­men Jää­kä­ri­pri­kaa­tin ka­sar­mia 19 on pe­rus­kor­jat­tu yh­dek­säl­lä mil­joo­nal­la eurolla – Katso, miltä uusittu kasarmi näyttää

09.06.2021 09:01 5
Tilaajille

"On­gel­mia rat­ko­taan nyt oi­keus­jut­tu ker­ral­laan" – KHO:n tuore päätös ei lopeta ly­hyt­vuok­rauk­seen liit­ty­viä kiis­to­ja Ro­va­nie­mel­lä

08.06.2021 18:16 13
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin ju­han­nus­juh­laa ei jär­jes­te­tä tänä kesänä

08.06.2021 13:12 1
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä ro­ko­tus­vuo­ros­sa 30-vuo­tiaat – Oulussa pii­kil­le pää­se­vät jo viisi vuotta nuo­rem­mat

08.06.2021 09:17 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pöy­liö­vaa­ran sillan ra­ken­ta­mi­nen alkaa olla ajan­koh­tai­nen hanke – Uusi silta rat­kai­si­si monta Ro­va­nie­men on­gel­maa

06.06.2021 16:28 6
Tilaajille