Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemi
Viimeisin 24 tuntia
Aggressiivinen taksiasiakas, ulosajanut rattijuoppo ja pahoinpitelyitä – Lapin poliisilla riitti tehtäviä viikonlopun alkuun

Ag­gres­sii­vi­nen tak­sia­sia­kas, ulos­aja­nut rat­ti­juop­po ja pa­hoin­pi­te­lyi­tä – Lapin po­lii­sil­la riitti teh­tä­viä vii­kon­lo­pun alkuun

09.12.2023 14:03
Tilaajille
Ihmiset luulevat Henna Linnétä eräoppaaksi vain siksi, että hän retkeilee itsekseen – Tästä syystä yksin vaeltava nainen päätyy edelleen otsikoihin

Ihmiset luu­le­vat Henna Linnétä erä­op­paak­si vain siksi, että hän ret­kei­lee it­sek­seen – Tästä syystä yksin vael­ta­va nainen päätyy edel­leen ot­si­koi­hin

09.12.2023 13:00 2
Tilaajille
Koskikauppojen tekijän suuret lupaukset epäilyttivät Rovaniemen Jaatilan isäntiä 100 vuotta sitten, lopullinen totuus paljastui Alaruikan talon kassakaapin kirjeissä paljon myöhemmin

Kos­ki­kaup­po­jen tekijän suuret lu­pauk­set epäi­lyt­ti­vät Ro­va­nie­men Jaa­ti­lan isäntiä 100 vuotta sitten, lo­pul­li­nen totuus pal­jas­tui Ala­rui­kan talon kas­sa­kaa­pin kir­jeis­sä paljon myö­hem­min

09.12.2023 08:00 2
Tilaajille
Viikko
Yle: Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ehdottaa turistiveron kokeilua

Yle: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio eh­dot­taa tu­ris­ti­ve­ron ko­kei­lua

08.12.2023 16:08 11
Tilaajille
Väkivaltainen velanperintä Rovaniemellä toi 37-vuotiaalle naiselle reilut kaksi vuotta vankeutta

Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

08.12.2023 15:00 3
Tilaajille
Arvio: Leena Reittun näyttelyssä Galleria Napassa metsätie johtaa kohti hakkuuaukeaa – surullisessa tarinassa työprosessi näyttäytyy taiteen osana

Arvio: Leena Reittun näyt­te­lys­sä Gal­le­ria Napassa met­sä­tie johtaa kohti hak­kuu­au­keaa – su­rul­li­ses­sa ta­ri­nas­sa työ­pro­ses­si näyt­täy­tyy taiteen osana

08.12.2023 12:01
Tilaajille
Rovaniemi sai valmiiksi ohjeet lyhytvuokraukseen, mutta salaa ne vielä – lautakunta päättää ohjeista ensi viikolla

Ro­va­nie­mi sai val­miik­si ohjeet ly­hyt­vuok­rauk­seen, mutta salaa ne vielä – lau­ta­kun­ta päättää oh­jeis­ta ensi vii­kol­la

07.12.2023 17:00 15
Tilaajille
Mies rikkoi perheen kotirauhaa Rovaniemellä, mökissä oli 13-vuotias lapsi yksinään

Mies rikkoi perheen ko­ti­rau­haa Ro­va­nie­mel­lä, mökissä oli 13-vuo­tias lapsi yk­si­nään

05.12.2023 21:38
Tilaajille
Perinteisiä juhlallisuuksia, talviuintia ja yhteislaulua – näin itsenäisyyspäivää vietetään Rovaniemellä

Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

05.12.2023 10:53 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Airbnb lisää mat­kai­lu­tu­lo­ja Ro­va­nie­mel­le

05.12.2023 05:00 3
Majoitusmyynti kasvanut Rovaniemellä viime vuodesta – ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyneet

Ma­joi­tus­myyn­ti kas­va­nut Ro­va­nie­mel­lä viime vuo­des­ta – ul­ko­maa­lais­ten yö­py­mi­set li­sään­ty­neet

04.12.2023 21:25 8
Tilaajille
Valorikko aiheutti palohälytyksen Rovaniemen Teollisuuskylässä

Va­lo­rik­ko ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­men Teol­li­suus­ky­läs­sä

04.12.2023 11:18
Tilaajille
Jouluvaloja 60 vuoden takaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jou­lu­va­lo­ja 60 vuoden takaa

03.12.2023 17:37
Kuukausi ja vanhemmat
Neljä uutta reittilentoa käynnisti Rovaniemen matkailun superjoulukuun – kaikki merkit viittaavat siihen, että Lapin matkailutalvesta on tulossa ennätyksellisen vilkas

Neljä uutta reit­ti­len­toa käyn­nis­ti Ro­va­nie­men mat­kai­lun su­per­jou­lu­kuun – kaikki merkit viit­taa­vat siihen, että Lapin mat­kai­lu­tal­ves­ta on tulossa en­nä­tyk­sel­li­sen vilkas

02.12.2023 17:00 18
Tilaajille
Saariselällä ammuttiin autosta ilotulitteita ihmisiä kohti, poliisi selvitti myös useita liikenneonnettomuuksia Lapissa

Saa­ri­se­läl­lä am­mut­tiin autosta ilo­tu­lit­tei­ta ihmisiä kohti, poliisi sel­vit­ti myös useita lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia Lapissa

02.12.2023 15:03
Tilaajille
Pohjoisen junat myöhästelevät vielä vähän lauantaina – kiskoilta suistunutta veturia nostetaan Tampereella

Poh­joi­sen junat myö­häs­te­le­vät vielä vähän lauan­tai­na – kis­koil­ta suis­tu­nut­ta veturia nos­te­taan Tam­pe­reel­la

02.12.2023 11:03
Tilaajille
Hälytyskeskuksen tontille Rovaniemen keskustaan voisi nousta skeittihalli – toinen vaihtoehto liikunnalliselle nuorisotilalle on Susivoudin kenttä

Hä­ly­tys­kes­kuk­sen ton­til­le Ro­va­nie­men kes­kus­taan voisi nousta skeit­ti­hal­li – toinen vaih­to­eh­to lii­kun­nal­li­sel­le nuo­ri­so­ti­lal­le on Su­si­vou­din kenttä

02.12.2023 06:00 8
Tilaajille
Rovaniemellä auton ja alaikäisen pyöräilijän yhteentörmäys suojatiellä – autoilija pakeni paikalta

Ro­va­nie­mel­lä auton ja ala­ikäi­sen pyö­räi­li­jän yh­teen­tör­mäys suo­ja­tiel­lä – au­toi­li­ja pakeni pai­kal­ta

01.12.2023 19:24 8
Tilaajille
Peltiä ryttääntyy usein Ounaskosken sillan rakenteisiin Rovaniemellä – vakuutusyhtiö on antanut palautetta kaupungille

Peltiä ryt­tään­tyy usein Ou­nas­kos­ken sillan ra­ken­tei­siin Ro­va­nie­mel­lä – va­kuu­tus­yh­tiö on antanut pa­lau­tet­ta kau­pun­gil­le

01.12.2023 14:06 28
Tilaajille
Hiihtäjän jäljet kulkivat jälleen sulan päältä Rovaniemellä – "Yksi jälki jäällä erehdyttää muita seuraamaan "

Hiih­tä­jän jäljet kul­ki­vat jälleen sulan päältä Ro­va­nie­mel­lä – "Yksi jälki jäällä ereh­dyt­tää muita seu­raa­maan "

30.11.2023 20:31 4