Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaavoitus
Kuukausi
Rovaniemi kaavoitti tontin Lakkapään uudelle rakennustarvike- ja konemyymälälle – rakennusalan lama ei vaikuta yrityksen suunnitelmiin

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti tontin Lak­ka­pään uudelle ra­ken­nus­tar­vi­ke- ja ko­ne­myy­mä­läl­le – ra­ken­nus­alan lama ei vaikuta yri­tyk­sen suun­ni­tel­miin

25.09.2023 17:34 6
Tilaajille
Teollisuusneuvos Veikko Lesosen luksushotellihanke viedään härkäpäisesti uudestaan Inarin valtuustoon – uutta on vain ulkolamppuja koskeva määräys

Teol­li­suus­neu­vos Veikko Lesosen luk­sus­ho­tel­li­han­ke viedään här­kä­päi­ses­ti uu­des­taan Inarin val­tuus­toon – uutta on vain ul­ko­lamp­pu­ja koskeva määräys

20.09.2023 05:00 15
Tilaajille
Pitkään kiistelty Nanguniemen kaava sai lainvoiman Inarissa – Jasper Pääkkösen suunnittelema hotellihanke Inarijärven rannalle otti askeleen eteenpäin

Pitkään kiis­tel­ty Nan­gu­nie­men kaava sai lain­voi­man Ina­ris­sa – Jasper Pääk­kö­sen suun­nit­te­le­ma ho­tel­li­han­ke Ina­ri­jär­ven ran­nal­le otti as­ke­leen eteen­päin

20.09.2023 05:00 20
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kun Rovaniemi kumartaa Arinalle,  se saattaa samalla pyllistää muille – iso kysymys on, miten tornihotellin kaava kohtelee muita yrityksiä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kun Ro­va­nie­mi ku­mar­taa Ari­nal­le, se saattaa samalla pyl­lis­tää muille – iso kysymys on, miten tor­ni­ho­tel­lin kaava koh­te­lee muita yri­tyk­siä

19.09.2023 16:31 18
Tilaajille
Kaksoisrooli estää päättämisen – tornihotellien kaavoitus saa kaupunkilaisen miettimään, kenen asialla päättäjä on
Kolumni

Kak­sois­roo­li estää päät­tä­mi­sen – tor­ni­ho­tel­lien kaa­voi­tus saa kau­pun­ki­lai­sen miet­ti­mään, kenen asialla päät­tä­jä on

19.09.2023 05:00 14
"Vielä korkeampi olisi tyylikkäämpi", sanoo Rovaniemen tornihotellin arkkitehti – Arina tekee investointipäätöksen hotellista vasta sitten, kun kaava on lainvoimainen

"Vielä kor­keam­pi olisi tyy­lik­kääm­pi", sanoo Ro­va­nie­men tor­ni­ho­tel­lin ark­ki­teh­ti – Arina tekee in­ves­toin­ti­pää­tök­sen ho­tel­lis­ta vasta sitten, kun kaava on lain­voi­mai­nen

18.09.2023 20:56 29
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio vastaa tornihotellia koskevaan kritiikkiin: "Kaavoituksen asiakkaat eivät sanele mitään"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio vastaa tor­ni­ho­tel­lia kos­ke­vaan kri­tiik­kiin: "Kaa­voi­tuk­sen asiak­kaat eivät sanele mitään"

12.09.2023 19:00 26
Tilaajille
Lapinmaan korttelin tornitaloista lankeaisi pitkä varjo – videot näyttävät, miten tornit varjostaisivat ympäristöään Rovaniemellä

La­pin­maan kort­te­lin tor­ni­ta­lois­ta lan­keai­si pitkä varjo – videot näyt­tä­vät, miten tornit var­jos­tai­si­vat ym­pä­ris­töään Ro­va­nie­mel­lä

09.09.2023 09:10 18
Tilaajille
Rovaniemen uudet pientaloalueet ovat hyväosaisten kuplia –  huono-osaisuus kasautuu keskustan ympäristöön ja vanhoille kerrostaloalueille

Ro­va­nie­men uudet pien­ta­lo­alueet ovat hy­vä­osais­ten kuplia – huo­no-osai­suus ka­sau­tuu kes­kus­tan ym­pä­ris­töön ja van­hoil­le ker­ros­ta­lo­alueil­le

04.09.2023 05:00 29
Tilaajille
Vanhemmat
Kemin kaupunginhallitus hyväksyi uimahallin purkamisen mahdollistavan kaavamuutoksen – etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi ui­ma­hal­lin pur­ka­mi­sen mah­dol­lis­ta­van kaa­va­muu­tok­sen – etenee seu­raa­vak­si val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

30.08.2023 09:48 2
Tilaajille
"Lääninhallitusta ei saa raunioittaa" – ottiko Rovaniemen kaupunki artikkelillaan kantaa Senaatti-kiinteistöjen suunnitelmiin?

"Lää­nin­hal­li­tus­ta ei saa rau­nioit­taa" – ottiko Ro­va­nie­men kau­pun­ki ar­tik­ke­lil­laan kantaa Se­naat­ti-kiin­teis­tö­jen suun­ni­tel­miin?

23.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtaja myöntää, että keskustan kehittämisestä puuttuu iso linja – "On aika saada valtuustotason päätös siitä, mitä Rovaniemellä saa tai ei saa tehdä"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja myön­tää, että kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­ses­tä puuttuu iso linja – "On aika saada val­tuus­to­ta­son päätös siitä, mitä Ro­va­nie­mel­lä saa tai ei saa tehdä"

16.08.2023 20:30 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minne katosi osay­leis­kaa­va?

15.08.2023 06:30 1
"Tämä on loukkaavaa" – City Hotelin yrittäjä on luopunut tornihaaveista, mutta kokee kaupungin päätöksenteon epäreiluksi

"Tämä on louk­kaa­vaa" – City Hotelin yrit­tä­jä on luo­pu­nut tor­ni­haa­veis­ta, mutta kokee kau­pun­gin pää­tök­sen­teon epä­rei­luk­si

10.08.2023 20:30 45
Tilaajille
Kas hakee kaavamuutosta kerrostalolle Rovaniemen Palkisentiellä – joukko kadun asukkaita järkyttyi suunnitelmasta: "Meiltä puuttui tieto"

Kas hakee kaa­va­muu­tos­ta ker­ros­ta­lol­le Ro­va­nie­men Pal­ki­sen­tiel­lä – joukko kadun asuk­kai­ta jär­kyt­tyi suun­ni­tel­mas­ta: "Meiltä puuttui tieto"

02.08.2023 12:08 12
Tilaajille
Hallitus keventää lupabyrokratiaa – asiantuntija: "Lapista ei kannata tehdä banaanivaltiota"

Hal­li­tus ke­ven­tää lu­pa­by­ro­kra­tiaa – asian­tun­ti­ja: "La­pis­ta ei kannata tehdä ba­naa­ni­val­tio­ta"

27.07.2023 05:00 9
Tilaajille
Kulttuurihistoriallisesti arvokas lääninhallituksen kortteli tulee säilyttää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li tulee säi­lyt­tää

12.07.2023 05:30
Kommentti: Korkeudet huimasivat aikaisemmin Rovaniemen päättäjiä, mutta nyt kaupunki ehkä alkaa kasvaa ylöspäin
Kolumni

Kom­ment­ti: Kor­keu­det hui­ma­si­vat ai­kai­sem­min Ro­va­nie­men päät­tä­jiä, mutta nyt kau­pun­ki ehkä alkaa kasvaa ylös­päin

05.07.2023 05:00 7
Tilaajille
Rovaniemen ydinkeskustaan nousee ehkä kaksoistornit: 18-kerroksisen hotellin viereen suunnitteilla 14-kerroksinen asuintalo

Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­taan nousee ehkä kak­sois­tor­nit: 18-ker­rok­si­sen ho­tel­lin viereen suun­nit­teil­la 14-ker­rok­si­nen asuin­ta­lo

05.07.2023 05:00 21
Tilaajille
Tervolan tekniselle lautakunnalle huomautus eduskunnan oikeusasiamieheltä – viranomainen viivytteli aiheettomasti

Ter­vo­lan tek­ni­sel­le lau­ta­kun­nal­le huo­mau­tus edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­tä – vi­ran­omai­nen vii­vyt­te­li ai­heet­to­mas­ti

04.07.2023 12:36 1
Tilaajille