Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kaavoitus
Kuukausi

Va­lion­ran­nan kaa­va­esi­tys muuttui maa­nan­tai­na kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

12.10.2021 08:51 4
Tilaajille

Maa­kun­ta­joh­ta­jat: Kaa­voi­tus­la­ki jou­tai­si ros­ka­ko­riin

07.10.2021 16:51
Tilaajille
Tori on nyt oikealla paikalla – "Nyt hinnoitellaan torikauppiaat ulos, kun muuten ei ole saatua toria tapettua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tori on nyt oi­keal­la pai­kal­la – "Nyt hin­noi­tel­laan to­ri­kaup­piaat ulos, kun muuten ei ole saatua toria ta­pet­tua"

04.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Kolari päätti suojaetäisyyden tuulivoimaloille – kaksi kilometriä lähimpään asutukseen

Kolari päätti suo­ja­etäi­syy­den tuu­li­voi­ma­loil­le – kaksi ki­lo­met­riä lä­him­pään asu­tuk­seen

01.10.2021 10:56 11
Tilaajille
Kilpisjärven tonttikaupat herättävät ihmetystä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kil­pis­jär­ven tont­ti­kau­pat he­rät­tä­vät ih­me­tys­tä

01.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Vuosia jumissa ollut hanke etenee: Ounasvaaran laelle kaavoitetaan lisää mökkejä, rakentajista ei vielä tietoa

Vuosia jumissa ollut hanke etenee: Ou­nas­vaa­ran laelle kaa­voi­te­taan lisää mök­ke­jä, ra­ken­ta­jis­ta ei vielä tietoa

29.09.2021 09:00 15
Tilaajille
Rovaniemi ei lämmennyt kerrostalon korottamiselle – Toripuistikon asuintalo jää nelikerroksiseksi

Ro­va­nie­mi ei läm­men­nyt ker­ros­ta­lon ko­rot­ta­mi­sel­le – To­ri­puis­ti­kon asuin­ta­lo jää ne­li­ker­rok­si­sek­si

27.09.2021 18:25 2
Tilaajille
Rovaniemi ostaa maata Pöyliövaarasta  – "Ostamme kaiken maan, minkä saamme järkevään hintaan"

Ro­va­nie­mi ostaa maata Pöy­liö­vaa­ras­ta – "Os­tam­me kaiken maan, minkä saamme jär­ke­vään hin­taan"

22.09.2021 14:27 9
Tilaajille
Toripuistikon kerrostaloon halutaan rakentaa yksi lisäkerros – Rovaniemellä ei ole aiemmin korotettu asuinkerrostaloja

To­ri­puis­ti­kon ker­ros­ta­loon ha­lu­taan ra­ken­taa yksi li­sä­ker­ros – Ro­va­nie­mel­lä ei ole aiemmin ko­ro­tet­tu asuin­ker­ros­ta­lo­ja

22.09.2021 10:43 7
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemi laittoi vireille Oppipojan tontin kaavamuutoksen – purkutyöt loppusuoralla

Ro­va­nie­mi laittoi vi­reil­le Op­pi­po­jan tontin kaa­va­muu­tok­sen – pur­ku­työt lop­pu­suo­ral­la

16.09.2021 10:48
Kotimainen tuulivoima kasvaa räjähdysmäisesti, mutta joko rajat tulevat vastaan?

Ko­ti­mai­nen tuu­li­voi­ma kasvaa rä­jäh­dys­mäi­ses­ti, mutta joko rajat tulevat vas­taan?

07.09.2021 19:29 18
Tilaajille
Näin maapolitiikka on ollut vauhdittamassa rakennushankkeita Rovaniemellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin maa­po­li­tiik­ka on ollut vauh­dit­ta­mas­sa ra­ken­nus­hank­kei­ta Ro­va­nie­mel­lä

19.08.2021 08:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ly­hyt­nä­köi­nen rat­kai­su ko­ko­nais­val­tai­sen ke­hit­tä­mi­sen sijaan

16.08.2021 05:25
Tilaajille
Koirat tarvitsevat koirapuiston, josta ei kaadeta puita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koirat tar­vit­se­vat koi­ra­puis­ton, josta ei kaadeta puita

02.08.2021 05:00
Tilaajille
Niemi täynnä historiaa: Sairaalanniemessä asuttiin jo kivikaudella – nyt alue odottaa päättäjien ratkaisuja

Niemi täynnä his­to­riaa: Sai­raa­lan­nie­mes­sä asut­tiin jo ki­vi­kau­del­la – nyt alue odottaa päät­tä­jien rat­kai­su­ja

16.07.2021 15:34 3
Rovaniemen leirintäalueen oikea paikka on Napapiiri
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men lei­rin­tä­alueen oikea paikka on Na­pa­pii­ri

13.07.2021 14:15 5
Paavalniemen siltaa ei tarvita – Mortinmännikön luontoarvot huomioitava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Paa­val­nie­men siltaa ei tarvita – Mor­tin­män­ni­kön luon­to­ar­vot huo­mioi­ta­va

13.07.2021 14:09
Jyväskylän Kankaasta mallia Rovaniemelle – Ihmislähtöinen kaavoitus luo edellytykset lähipalveluille, lähiluonnolle ja liikennemeluttomuudelle
Kolumni

Jy­väs­ky­län Kan­kaas­ta mallia Ro­va­nie­mel­le – Ih­mis­läh­töi­nen kaa­voi­tus luo edel­ly­tyk­set lä­hi­pal­ve­luil­le, lä­hi­luon­nol­le ja lii­ken­ne­me­lut­to­muu­del­le

22.06.2021 14:32
Valtuusto hyväksyi Siljotien ja Saarenkolmion kaavamuutokset Rovaniemellä

Val­tuus­to hy­väk­syi Sil­jo­tien ja Saa­ren­kol­mion kaa­va­muu­tok­set Ro­va­nie­mel­lä

21.06.2021 20:35
Tilaajille
Kilpisjärven tonttikysyntä on niin suurta, että Enontekiön kunta on aloittanut neuvottelut maakaupoista Metsähallituksen kanssa – Myös Valtteri Bottas on aloittanut oman lukaalinsa rakentamisen

Kil­pis­jär­ven tont­ti­ky­syn­tä on niin suurta, että Enon­te­kiön kunta on aloit­ta­nut neu­vot­te­lut maa­kau­pois­ta Met­sä­hal­li­tuk­sen kanssa – Myös Valt­te­ri Bottas on aloit­ta­nut oman lu­kaa­lin­sa ra­ken­ta­mi­sen

20.06.2021 14:00 2
Tilaajille