Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­tia­lue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läi­sur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Kaavoitus
Kuukausi
Ranua teettää ulkopuolisen selvityksen tonttivarauksista – luottamushenkilöt ja kunnan työntekijät varasivat Pappilanniemen ja vanhan sairaalan alueelta tontteja ennen kuin ne tulivat julkisesti varattavaksi

Ranua teettää ul­ko­puo­li­sen sel­vi­tyk­sen tont­ti­va­rauk­sis­ta – luot­ta­mus­hen­ki­löt ja kunnan työn­te­ki­jät va­ra­si­vat Pap­pi­lan­nie­men ja vanhan sai­raa­lan alueel­ta tont­te­ja ennen kuin ne tulivat jul­ki­ses­ti va­rat­ta­vak­si

25.01.2023 18:54 16
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Valionrannan kaavan  – hotelliin ei tule viihdekylpylää

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Va­lion­ran­nan kaavan – ho­tel­liin ei tule viih­de­kyl­py­lää

23.01.2023 19:39 9
Tilaajille
Sodankylän Ikkarin kultakaivosta aletaan valmistella kaavoituksella – ympäristövaikutusten arviointi etenee rinnakkain kaavoituksen kanssa

So­dan­ky­län Ikkarin kul­ta­kai­vos­ta aletaan val­mis­tel­la kaa­voi­tuk­sel­la – ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti etenee rin­nak­kain kaa­voi­tuk­sen kanssa

23.01.2023 17:18 13
Tilaajille
Lainaanrannan uudistaminen etenee – Kaupunki esittelee ranta-alueen suunnitelmaa asukastilaisuudessa

Lai­naan­ran­nan uu­dis­ta­mi­nen etenee – Kau­pun­ki esit­te­lee ran­ta-alueen suun­ni­tel­maa asu­kas­ti­lai­suu­des­sa

19.01.2023 15:51
Tilaajille
Rovaniemen vanha postitalo on saamassa uuden elämän – uusi omistaja haaveilee hotellista, mutta myös vuokra-asunnot ovat mahdollisia

Ro­va­nie­men vanha pos­ti­ta­lo on saa­mas­sa uuden elämän – uusi omis­ta­ja haa­vei­lee ho­tel­lis­ta, mutta myös vuok­ra-asun­not ovat mah­dol­li­sia

19.01.2023 05:00 9
Tilaajille
Valionrannan asemakaavamuutos hyväksyttiin Rovaniemen kaupunginhallituksessa –alueelle tulisi arviolta 340 asukasta

Va­lion­ran­nan ase­ma­kaa­va­muu­tos hy­väk­syt­tiin Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa –a­lueel­le tulisi ar­viol­ta 340 asu­kas­ta

16.01.2023 18:08 1
Tilaajille
Rajakiiri päivittää merituulipuiston kaavan Torniossa, eikä yhtiö ole unohtanut suunnitelmiaan Simossakaan

Ra­ja­kii­ri päi­vit­tää me­ri­tuu­li­puis­ton kaavan Tor­nios­sa, eikä yhtiö ole unoh­ta­nut suun­ni­tel­miaan Si­mos­sa­kaan

13.01.2023 05:00
Tilaajille
Rovaniemen uutta keskuspesulaa kaavaillaan Hallitielle – toimisi kaukolämpölaitoksen höyryllä

Ro­va­nie­men uutta kes­kus­pe­su­laa kaa­vail­laan Hal­li­tiel­le – toimisi kau­ko­läm­pö­lai­tok­sen höy­ryl­lä

12.01.2023 14:07 1
Tilaajille
Rovaniemi kaavoitti omakotitalon tontille kaksi rivitaloa – hallinto-oikeus kumosi kaavan

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti oma­ko­ti­ta­lon ton­til­le kaksi ri­vi­ta­loa – hal­lin­to-oi­keus kumosi kaavan

04.01.2023 17:48 11
Tilaajille
Sairaalanniemeä ei päästä vielä rakentamaan, sillä kaava poiki kolme valitusta: "Päätöksiä tehtiin jo ennen kaavoitusta"

Sai­raa­lan­nie­meä ei päästä vielä ra­ken­ta­maan, sillä kaava poiki kolme va­li­tus­ta: "Pää­tök­siä tehtiin jo ennen kaa­voi­tus­ta"

04.01.2023 16:38 24
Tilaajille
Ounasvaaran miljoonatontit jäivät myymättä – Rovaniemi aikoo nyt mahdollistaa tonttien vuokraamisen saadakseen alueelle matkailutoimijoita

Ou­nas­vaa­ran mil­joo­na­ton­tit jäivät myy­mät­tä – Ro­va­nie­mi aikoo nyt mah­dol­lis­taa tont­tien vuok­raa­mi­sen saa­dak­seen alueel­le mat­kai­lu­toi­mi­joi­ta

03.01.2023 17:04 6
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen kaupunginhallitus siirsi Valionrannan päätökset ensi vuoteen – "Päättäjillä nousi niin paljon kysymyksiä"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus siirsi Va­lion­ran­nan pää­tök­set ensi vuoteen – "­Päät­tä­jil­lä nousi niin paljon ky­sy­myk­siä"

20.12.2022 20:00 9
Tilaajille
Rovaniemen Valionrannan rakentaminen pitää aloittaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kaavamuutos saa lainvoiman

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­nan ra­ken­ta­mi­nen pitää aloit­taa kolmen vuoden ku­lues­sa siitä, kun kaa­va­muu­tos saa lain­voi­man

14.12.2022 16:30 11
Tilaajille
Lapin ely-keskus: Rovaniemen käsiteltävä uudelleen Kärkkäisen tavaratalon kaavamuutos

Lapin ely-kes­kus: Ro­va­nie­men kä­si­tel­tä­vä uu­del­leen Kärk­käi­sen ta­va­ra­ta­lon kaa­va­muu­tos

12.12.2022 17:00 26
Tilaajille
Entisen RoPS:n talon ullakko muutetaan asunnoiksi, mutta talon korkeus ei kasva – Toripuistikko 2:een tulee lisää korkeuttakin, jos lisäkerros toteutuu

Entisen RoPS:n talon ullakko muu­te­taan asun­noik­si, mutta talon korkeus ei kasva – To­ri­puis­tik­ko 2:een tulee lisää kor­keut­ta­kin, jos li­sä­ker­ros to­teu­tuu

09.12.2022 14:40
Tilaajille
VSB suunnittelee Keminmaahan isoa tuulipuistoa – tiedotustilaisuus tänään illalla

VSB suun­nit­te­lee Ke­min­maa­han isoa tuu­li­puis­toa – tie­do­tus­ti­lai­suus tänään illalla

24.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Lapin liiton selvityksessä Rovaniemelle ei jäänyt kuin pari mahdollista tuulivoima-aluetta – katso oman kuntasi alueet kartalta

Lapin liiton sel­vi­tyk­ses­sä Ro­va­nie­mel­le ei jäänyt kuin pari mah­dol­lis­ta tuu­li­voi­ma-aluet­ta – katso oman kuntasi alueet kar­tal­ta

16.11.2022 19:30 19
Tilaajille
Uutisanalyysi: Valionrannan kaavamuutos on vihdoin loppusuoralla, mutta saa kysymään, sitooko kumppanuus liikaa kaupungin käsiä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Va­lion­ran­nan kaa­va­muu­tos on vihdoin lop­pu­suo­ral­la, mutta saa ky­sy­mään, sitooko kump­pa­nuus liikaa kau­pun­gin käsiä

15.11.2022 19:40 5
Tilaajille
Sairaalanniemi on Rovaniemen vanhimpia asuinpaikkoja ja viime vuosien kiistakapula – lähivuosina siitä tulee jopa satojen rovaniemeläisten koti

Sai­raa­lan­nie­mi on Ro­va­nie­men van­him­pia asuin­paik­ko­ja ja viime vuosien kiis­ta­ka­pu­la – lä­hi­vuo­si­na siitä tulee jopa satojen ro­va­nie­me­läis­ten koti

14.11.2022 20:27
Aika oli kypsä Sairaalanniemen rakentamiselle – Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosia väännetyn kaavamuutoksen

Aika oli kypsä Sai­raa­lan­nie­men ra­ken­ta­mi­sel­le – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi vuosia vään­ne­tyn kaa­va­muu­tok­sen

14.11.2022 19:55 20
Tilaajille