Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kaavoitus
Pello suunnittelee omaa hiihtokeskus-matkailukylää – laskettelurinteen kupeeseen 65 mökkitonttia

Pello suun­nit­te­lee omaa hiih­to­kes­kus-mat­kai­lu­ky­lää – las­ket­te­lu­rin­teen ku­pee­seen 65 mök­ki­tont­tia

13.01.2022 19:30 11
Tilaajille
Paras paikka taajaman kupeessa
Kolumni

Paras paikka taa­ja­man ku­pees­sa

13.01.2022 07:00 19
Tilaajille
Tuulivoimayhtiöt aloittivat kilpajuoksun Rovaniemelle – ensimmäinen jätti jo kaavoitusaloitteen

Tuu­li­voi­ma­yh­tiöt aloit­ti­vat kil­pa­juok­sun Ro­va­nie­mel­le – en­sim­mäi­nen jätti jo kaa­voi­tus­aloit­teen

07.01.2022 18:00 24
Tilaajille
Sairaalanniemen suunnitelmat nähtäville Rovaniemellä

Sai­raa­lan­nie­men suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le Ro­va­nie­mel­lä

20.12.2021 20:07
Tilaajille
Katajarannan punainen tupa saamassa suojelun – asemakaavamuutoksen jälkeen kaavoituskumppani voi vuokrata tontin kaupungilta

Ka­ta­ja­ran­nan pu­nai­nen tupa saa­mas­sa suo­je­lun – ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen jälkeen kaa­voi­tus­kump­pa­ni voi vuok­ra­ta tontin kau­pun­gil­ta

16.12.2021 19:33 2
Tilaajille
Suunnittelussa pitää huomioida asutus, lähiöt ja niiden tiivistäminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun­nit­te­lus­sa pitää huo­mioi­da asutus, lähiöt ja niiden tii­vis­tä­mi­nen

28.11.2021 18:11
Tilaajille
Katajarannan Lukkarinkatu sopisi uusien pientaloalueiden esikuvaksi – tämä idylli mahtuu pieneen tilaan ja söisi vähemmän virkistysalueita Rovaniemen kasvaessa
Kolumni

Ka­ta­ja­ran­nan Luk­ka­rin­ka­tu sopisi uusien pien­ta­lo­aluei­den esi­ku­vak­si – tämä idylli mahtuu pieneen tilaan ja söisi vä­hem­män vir­kis­tys­aluei­ta Ro­va­nie­men kas­vaes­sa

09.11.2021 08:34 1
Tilaajille
Rovaniemen Pöyliörantaan jopa 320 rivitaloasuntoa: alueen rakentamista ohjataan ilmastoystävälliseksi –  suunnittelussa tulee huomioida muun muassa aurinkosähkö

Ro­va­nie­men Pöy­liö­ran­taan jopa 320 ri­vi­ta­loa­sun­toa: alueen ra­ken­ta­mis­ta oh­ja­taan il­mas­to­ys­tä­väl­li­sek­si – suun­nit­te­lus­sa tulee huo­mioi­da muun muassa au­rin­ko­säh­kö

05.11.2021 08:32 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taas sa­lais­ta kaa­voi­tus­val­mis­te­lua Ro­va­nie­mel­lä

31.10.2021 11:05 2
Tilaajille
Järki hoi ymmärrys älä jätä – Erottaja tarvitsee kiertoliittymän
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Järki hoi ym­mär­rys älä jätä – Erot­ta­ja tar­vit­see kier­to­liit­ty­män

29.10.2021 17:32 3
Tilaajille
Tuulivoimarakentamiseen tarvitaan laajempaa ennakkosuunnittelua, jotta homma ei mene jatkuvaksi riitelyksi
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­seen tar­vi­taan laa­jem­paa en­nak­ko­suun­nit­te­lua, jotta homma ei mene jat­ku­vak­si rii­te­lyk­si

29.10.2021 05:00 8
Tilaajille

Va­lion­ran­nan kaa­va­esi­tys muuttui maa­nan­tai­na kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

12.10.2021 08:51 4
Tilaajille

Maa­kun­ta­joh­ta­jat: Kaa­voi­tus­la­ki jou­tai­si ros­ka­ko­riin

07.10.2021 16:51
Tilaajille
Tori on nyt oikealla paikalla – "Nyt hinnoitellaan torikauppiaat ulos, kun muuten ei ole saatua toria tapettua"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tori on nyt oi­keal­la pai­kal­la – "Nyt hin­noi­tel­laan to­ri­kaup­piaat ulos, kun muuten ei ole saatua toria ta­pet­tua"

04.10.2021 05:30 3
Tilaajille
Kolari päätti suojaetäisyyden tuulivoimaloille – kaksi kilometriä lähimpään asutukseen

Kolari päätti suo­ja­etäi­syy­den tuu­li­voi­ma­loil­le – kaksi ki­lo­met­riä lä­him­pään asu­tuk­seen

01.10.2021 10:56 11
Tilaajille
Kilpisjärven tonttikaupat herättävät ihmetystä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kil­pis­jär­ven tont­ti­kau­pat he­rät­tä­vät ih­me­tys­tä

01.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Vuosia jumissa ollut hanke etenee: Ounasvaaran laelle kaavoitetaan lisää mökkejä, rakentajista ei vielä tietoa

Vuosia jumissa ollut hanke etenee: Ou­nas­vaa­ran laelle kaa­voi­te­taan lisää mök­ke­jä, ra­ken­ta­jis­ta ei vielä tietoa

29.09.2021 09:00 15
Tilaajille
Rovaniemi ei lämmennyt kerrostalon korottamiselle – Toripuistikon asuintalo jää nelikerroksiseksi

Ro­va­nie­mi ei läm­men­nyt ker­ros­ta­lon ko­rot­ta­mi­sel­le – To­ri­puis­ti­kon asuin­ta­lo jää ne­li­ker­rok­si­sek­si

27.09.2021 18:25 2
Tilaajille
Rovaniemi ostaa maata Pöyliövaarasta  – "Ostamme kaiken maan, minkä saamme järkevään hintaan"

Ro­va­nie­mi ostaa maata Pöy­liö­vaa­ras­ta – "Os­tam­me kaiken maan, minkä saamme jär­ke­vään hin­taan"

22.09.2021 14:27 9
Tilaajille
Toripuistikon kerrostaloon halutaan rakentaa yksi lisäkerros – Rovaniemellä ei ole aiemmin korotettu asuinkerrostaloja

To­ri­puis­ti­kon ker­ros­ta­loon ha­lu­taan ra­ken­taa yksi li­sä­ker­ros – Ro­va­nie­mel­lä ei ole aiemmin ko­ro­tet­tu asuin­ker­ros­ta­lo­ja

22.09.2021 10:43 7
Tilaajille