Kaavoitus
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Tapio Flinck

Avoin kirje Suomen Luon­non­suo­je­lu­lii­tol­le

05:50 3
Tilaajille
Kuukausi
Eteneekö Valionrannan hotellihanke vihdoin: tältä näyttää nykyinen suunnitelma – katso jäävuori ja muut hurjat ideat vuosien takaa

Ete­nee­kö Va­lion­ran­nan ho­tel­li­han­ke vih­doin: tältä näyttää ny­kyi­nen suun­ni­tel­ma – katso jää­vuo­ri ja muut hurjat ideat vuosien takaa

09.04.2021 16:12 1
Valionrannan rakentamisesta päätetään loppuvuodesta, jos kaikki menee suunnitellusti

Va­lion­ran­nan ra­ken­ta­mi­ses­ta pää­te­tään lop­pu­vuo­des­ta, jos kaikki menee suun­ni­tel­lus­ti

01.04.2021 20:54 2
Tilaajille
Rajapalojen kaivoshankkeen kaavoitus käynnistyy Ylitornion ja Rovaniemen rajalla

Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­hank­keen kaa­voi­tus käyn­nis­tyy Yli­tor­nion ja Ro­va­nie­men rajalla

29.03.2021 13:22 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ostaa kaikki yksityisten maat Ounasvaaralta, jos omistajat haluavat myydä – Puuta ei hakata, mutta kokonaan ei suojellakaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ostaa kaikki yk­si­tyis­ten maat Ou­nas­vaa­ral­ta, jos omis­ta­jat ha­lua­vat myydä – Puuta ei hakata, mutta ko­ko­naan ei suo­jel­la­kaan

26.03.2021 10:53 4
Tilaajille
Sierilän kaava asetetaan nähtäville

Sie­ri­län kaava ase­te­taan näh­tä­vil­le

15.03.2021 20:45
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen Porokulmaan jopa 12-kerroksinen talo? – Kaavoitusvaihtoehdot ensi kertaa esillä

Ro­va­nie­men Po­ro­kul­maan jopa 12-ker­rok­si­nen talo? – Kaa­voi­tus­vaih­to­eh­dot ensi kertaa esillä

09.03.2021 14:34 5
Senaattikiinteistöt haluaa Rovaniemen Valtakadun ja Ruokasenkadun kulmaan lisää rakennuskorkeutta

Se­naat­ti­kiin­teis­töt haluaa Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dun ja Ruo­ka­sen­ka­dun kulmaan lisää ra­ken­nus­kor­keut­ta

02.03.2021 20:15 1
Tilaajille
Liiketilaa kaavoitetaan puistoon Rovaniemellä – Veitikanlammen lähelle 3000-3500 kerrosneliömetrin liikerakennus

Lii­ke­ti­laa kaa­voi­te­taan puis­toon Ro­va­nie­mel­lä – Vei­ti­kan­lam­men lähelle 3000-3500 ker­ros­ne­liö­met­rin lii­ke­ra­ken­nus

18.02.2021 07:00 5
Tilaajille
Kemi saattaa peruuttaa Mansikkanokan rakentamisessa – Peurasaaren kaavoitusta hidastaa pilaantunut maa

Kemi saattaa pe­ruut­taa Man­sik­ka­no­kan ra­ken­ta­mi­ses­sa – Peu­ra­saa­ren kaa­voi­tus­ta hi­das­taa pi­laan­tu­nut maa

08.02.2021 05:00
Tilaajille
Vain yksi empi Mawsonin kaavaa Rovaniemen kaupunginhallituksessa – Lapin liitolle esitetään kaavoituksen kiirehtimistä

Vain yksi empi Maw­so­nin kaavaa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – Lapin lii­tol­le esi­te­tään kaa­voi­tuk­sen kii­reh­ti­mis­tä

02.02.2021 08:38 3
Tilaajille
Vuoden jutut: Näkömatkan päässä Rovaniemen keskustasta pusikoituu alue, jossa rikkaat viettivät ennen kesiään

Vuoden jutut: Nä­kö­mat­kan päässä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta pu­si­koi­tuu alue, jossa rikkaat viet­ti­vät ennen kesiään

24.12.2020 06:30 5
Tilaajille
Korona ei vienyt omakotitalon viehätystä Rovaniemellä – Hakijoita kiinnostivat muutamat Vennivaaran tontit yli muiden

Korona ei vienyt oma­ko­ti­ta­lon vie­hä­tys­tä Ro­va­nie­mel­lä – Ha­ki­joi­ta kiin­nos­ti­vat muu­ta­mat Ven­ni­vaa­ran tontit yli muiden

19.12.2020 06:30 2
Tilaajille
Talviuintipaikan rakentaminen etenee Rovaniemellä

Tal­vi­uin­ti­pai­kan ra­ken­ta­mi­nen etenee Ro­va­nie­mel­lä

18.11.2020 13:31
Tilaajille
Talot siirtyivät kohti kirkkoa – Rovaniemen Sairaalanniemen suunnittelutyö jatkuu nyt pienoismallien avulla

Talot siir­tyi­vät kohti kirkkoa – Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­men suun­nit­te­lu­työ jatkuu nyt pie­nois­mal­lien avulla

07.11.2020 11:00 2
Tilaajille
Kumpi näistä rakennetaan Rovaniemen Sairaalanniemeen? Kaavaluonnos esittää kaksi kilpailutöistä tiivistynyttä vaihtoehtoa

Kumpi näistä ra­ken­ne­taan Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­meen? Kaa­va­luon­nos esittää kaksi kil­pai­lu­töis­tä tii­vis­ty­nyt­tä vaih­to­eh­toa

21.10.2020 13:02 1
Rovaniemi aloitti rakentamiskehotusten jakamisen kuntaliitoksen jälkeen – urakka alkaa olla kohta ohi ja viimeisiä viedään

Ro­va­nie­mi aloitti ra­ken­ta­mis­ke­ho­tus­ten ja­ka­mi­sen kun­ta­lii­tok­sen jälkeen – urakka alkaa olla kohta ohi ja vii­mei­siä viedään

16.10.2020 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hillevi Harjumaa

Lu­ki­jal­ta: Ki­vi­erä­maa­ta­ko ha­luam­me?

16.10.2020 05:25
Tilaajille
Silta siirtyy kauemmaksi asemasta – uusi suunnitelma Rovaniemen Ruokasenkadun jatkeesta

Silta siirtyy kauem­mak­si ase­mas­ta – uusi suun­ni­tel­ma Ro­va­nie­men Ruo­ka­sen­ka­dun jat­kees­ta

15.10.2020 17:12 1
Tilaajille
Metsähallitus suunnittelee Simon pohjoisosaan suurta 40 voimalan tuulipuistoa

Met­sä­hal­li­tus suun­nit­te­lee Simon poh­jois­osaan suurta 40 voi­ma­lan tuu­li­puis­toa

14.10.2020 07:00 3
Tilaajille