Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Kaavoitus
Kuukausi
Ranuan päättäjät saavat eteensä yli 200 voimalan aikeet – mihin kiikkerä tuulivoimalinja kallistuu?

Ranuan päät­tä­jät saavat eteensä yli 200 voi­ma­lan aikeet – mihin kiik­ke­rä tuu­li­voi­ma­lin­ja kal­lis­tuu?

22.02.2024 10:50 19
Tilaajille
Rovaniemen uuden poliisiaseman kaavoitus etenee: kaavaesitys tulee nähtäville

Ro­va­nie­men uuden po­lii­sia­se­man kaa­voi­tus etenee: kaa­vae­si­tys tulee näh­tä­vil­le

07.02.2024 14:35 2
Tilaajille
Anna-Liisa Kantola vastustaa matkailukeskusta, jota suunnitellaan hänen mökkimaisemaansa – matkailurakentaminen törmää yhä useammin asutukseen Rovaniemellä

An­na-Lii­sa Kantola vas­tus­taa mat­kai­lu­kes­kus­ta, jota suun­ni­tel­laan hänen mök­ki­mai­se­maan­sa – mat­kai­lu­ra­ken­ta­mi­nen törmää yhä useam­min asu­tuk­seen Ro­va­nie­mel­lä

02.02.2024 16:00 30
Tilaajille
Lukijalta: Pienten kylien kohtalo Rovaniemellä – Mellavaaraan ei kaivata uutta matkailukeskusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pienten kylien kohtalo Ro­va­nie­mel­lä – Mel­la­vaa­raan ei kaivata uutta mat­kai­lu­kes­kus­ta

01.02.2024 11:57
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhätunturin Salen rakentaminen yritetään varmistaa kaavamuutoksella – kilpailijan valitus on viivästyttänyt hanketta

Py­hä­tun­tu­rin Salen ra­ken­ta­mi­nen yri­te­tään var­mis­taa kaa­va­muu­tok­sel­la – kil­pai­li­jan valitus on vii­väs­tyt­tä­nyt han­ket­ta

25.01.2024 09:50 9
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Pyhätunturin kaavamuutoksen, jossa vapaa-ajan tontteja muutettiin vakituiseen asumiseen

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Py­hä­tun­tu­rin kaa­va­muu­tok­sen, jossa va­paa-ajan tont­te­ja muu­tet­tiin va­ki­tui­seen asu­mi­seen

24.01.2024 17:24 3
Tilaajille
Suojeltu punainen tupa pitää purkaa, esitetään valtuustoaloitteessa – tuvan kohtalo tulee Rovaniemen päätöksentekoon keväällä

Suo­jel­tu pu­nai­nen tupa pitää purkaa, esi­te­tään val­tuus­toa­loit­tees­sa – tuvan kohtalo tulee Ro­va­nie­men pää­tök­sen­te­koon ke­vääl­lä

24.01.2024 05:00 19
Tilaajille
Yrittäjä on saamassa viisi vuotta lisäaikaa matkailuinvestoinnin toteuttamiseen Kukanniemessä – taustalla Rovaniemen kaupungin virhe

Yrit­tä­jä on saa­mas­sa viisi vuotta li­säai­kaa mat­kai­luin­ves­toin­nin to­teut­ta­mi­seen Ku­kan­nie­mes­sä – taus­tal­la Ro­va­nie­men kau­pun­gin virhe

13.01.2024 15:00 19
Tilaajille
Rovaniemen tornihotelli siirtyi viisi metriä – kaavaehdotus tulee päätöksentekoon ja nähtäville tänä keväänä

Ro­va­nie­men tor­ni­ho­tel­li siirtyi viisi metriä – kaa­vaeh­do­tus tulee pää­tök­sen­te­koon ja näh­tä­vil­le tänä keväänä

09.01.2024 22:05 28
Tilaajille
Kemi suunnittelee merinäköalatontteja Satamakankaalle – kaupunki haluaa kuulla mielipiteitä kahdesta erilaisesta kaavaluonnoksesta

Kemi suun­nit­te­lee me­ri­nä­köa­la­tont­te­ja Sa­ta­ma­kan­kaal­le – kau­pun­ki haluaa kuulla mie­li­pi­tei­tä kah­des­ta eri­lai­ses­ta kaa­va­luon­nok­ses­ta

08.01.2024 19:32 6
Tilaajille
Saaren koulu Rovaniemellä suojellaan osittain – rakennus halutaan säilyttää alueen maamerkkinä

Saaren koulu Ro­va­nie­mel­lä suo­jel­laan osit­tain – ra­ken­nus ha­lu­taan säi­lyt­tää alueen maa­merk­ki­nä

21.12.2023 20:13 4
Tilaajille
Kuin ruumisarkku, sanoo yksi osakas Pajakylän keskeisestä rakennuksesta  – omistajat haluavat purkaa Joulupukin lahjatalon suojelun ja ehkä koko talon

Kuin ruu­mi­sark­ku, sanoo yksi osakas Pa­ja­ky­län kes­kei­ses­tä ra­ken­nuk­ses­ta – o­mis­ta­jat ha­lua­vat purkaa Jou­lu­pu­kin lah­ja­ta­lon suo­je­lun ja ehkä koko talon

21.12.2023 05:00 27
Tilaajille
Ranuan tuulivoimakaavoitus kompastui valtuustossa jääviysongelmiin – "Tämä on yhtä sirkusta"

Ranuan tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tus kom­pas­tui val­tuus­tos­sa jää­viy­son­gel­miin – "Tämä on yhtä sir­kus­ta"

19.12.2023 09:29 41
Tilaajille
Rakennuslama ei näy vielä Lapissa – Tuomo Svenn aikoo rakentaa korkeat kerrostalot paraatipaikalle Tornioon

Ra­ken­nus­la­ma ei näy vielä Lapissa – Tuomo Svenn aikoo ra­ken­taa korkeat ker­ros­ta­lot pa­raa­ti­pai­kal­le Tor­nioon

07.12.2023 19:57 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rau­tio­saa­res­sa ra­ken­ne­taan

23.11.2023 04:55
Rovaniemen Valionrannan ikuisuushanke otti harppauksen eteenpäin – hitaat hotelliprosessit kertovat vakavista päätöksenteko-ongelmista
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­nan ikui­suus­han­ke otti harp­pauk­sen eteen­päin – hitaat ho­tel­lip­ro­ses­sit ker­to­vat va­ka­vis­ta pää­tök­sen­te­ko-on­gel­mis­ta

12.11.2023 17:01 12
McDonald'sia vastaan osoitettiin aikoinaan mieltä Rovaniemellä –  nyt ikoninen pikaruokaketju katoaa kaupungin keskustasta, kun se avaa uuden ravintolan Lampelaan

McDo­nald'sia vastaan osoi­tet­tiin ai­koi­naan mieltä Ro­va­nie­mel­lä – nyt iko­ni­nen pi­ka­ruo­ka­ket­ju katoaa kau­pun­gin kes­kus­tas­ta, kun se avaa uuden ra­vin­to­lan Lam­pe­laan

08.11.2023 05:00 8
Tilaajille
Tornion kaupunginhallitus otti aikalisän Leipomomakasiinin paikalle suunnitellun grillin vuokrasopimuksessa – palautti takaisin lautakuntaan

Tornion kau­pun­gin­hal­li­tus otti ai­ka­li­sän Lei­po­mo­ma­ka­sii­nin pai­kal­le suun­ni­tel­lun grillin vuok­ra­so­pi­muk­ses­sa – pa­laut­ti ta­kai­sin lau­ta­kun­taan

06.11.2023 19:41 5
Tilaajille
Rovaniemen Pöykkölän asukkaiden pihoilla laiduntaa jopa 80 poron tokka – kaavoituspäällikkö: "Olemme poronhoitoalueella, joten täällä on poroja kaupungissakin"

Ro­va­nie­men Pöyk­kö­län asuk­kai­den pi­hoil­la lai­dun­taa jopa 80 poron tokka – kaa­voi­tus­pääl­lik­kö: "Olemme po­ron­hoi­toa­lueel­la, joten täällä on poroja kau­pun­gis­sa­kin"

01.11.2023 15:09 43
Tilaajille
Kommentti: Ounasvaaran kaavasta kiistellään ja ehkä valitetaankin, mutta se on elävän kaupungin merkki
Kolumni

Kom­ment­ti: Ou­nas­vaa­ran kaa­vas­ta kiis­tel­lään ja ehkä va­li­te­taan­kin, mutta se on elävän kau­pun­gin merkki

12.10.2023 18:00 2
Tilaajille