Kaupallinen yhteistyö

Lapin Yrittäjät

Lapissa toimivat yrittäjät kertovat toiminnastaan ja ajankohtaisista aiheista.
Lapin Yrittäjät
Kolme ohittamatonta neuvoa yrittäjälle, joka etsii jatkajaa yritykselleen – Asiantuntija kertoo: ”Ajatus voi pelottaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kolme ohit­ta­ma­ton­ta neuvoa yrit­tä­jäl­le, joka etsii jat­ka­jaa yri­tyk­sel­leen – Asian­tun­ti­ja kertoo: ”Ajatus voi pe­lot­taa”

02.02.2023 06:00
Yhdessä olemme vahvempia - Yrittäjä kannustaa: ”Älä anna maailmantilanteen pidätellä itseäsi”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yhdessä olemme vah­vem­pia - Yrit­tä­jä kan­nus­taa: ”Älä anna maail­man­ti­lan­teen pi­dä­tel­lä it­seä­si”

15.12.2022 06:00
Maahanmuuttaneet monipuolistavat yrityksen osaamista – Näin rekrytointiprosessi voisi edetä
Mainos Lapin Yrittäjät

Maa­han­muut­ta­neet mo­ni­puo­lis­ta­vat yri­tyk­sen osaa­mis­ta – Näin rek­ry­toin­ti­pro­ses­si voisi edetä

24.11.2022 06:00
”Tarkkaan hiotut prosessit säästävät sähköä” - Yrittäjä, näillä ratkaisuilla säästät energiaa ja euroja
Mainos Lapin Yrittäjät

”Tark­kaan hiotut pro­ses­sit sääs­tä­vät sähköä” - Yrit­tä­jä, näillä rat­kai­suil­la säästät ener­giaa ja euroja

27.10.2022 06:00
On olemassa koulutus, joka luo ammattilaisia ja kehittää samalla liiketoimintaa – ja juuri siksi yrittäjien kannattaa hyödyntää sitä
Mainos Lapin Yrittäjät

On ole­mas­sa kou­lu­tus, joka luo am­mat­ti­lai­sia ja ke­hit­tää samalla lii­ke­toi­min­taa – ja juuri siksi yrit­tä­jien kan­nat­taa hyö­dyn­tää sitä

29.09.2022 06:00
Yrittäjä, onnistu verkkokaupan perustamisessa – ”Tuotteita valmistavalla yrityksellä verkkokauppa on lähes välttämättömyys”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä, onnistu verk­ko­kau­pan pe­rus­ta­mi­ses­sa – ”Tuot­tei­ta val­mis­ta­val­la yri­tyk­sel­lä verk­ko­kaup­pa on lähes vält­tä­mät­tö­myys”

19.08.2022 06:00
Kouriintuntuvaa opastusta yritystoiminnan jatkajan löytämiseksi – ”Moni työikäinen yrittäjä miettii, mitä seuraa oman yrityksen myynnistä työttömyysturvan suhteen”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kou­riin­tun­tu­vaa opas­tus­ta yri­tys­toi­min­nan jat­ka­jan löy­tä­mi­sek­si – ”Moni työ­ikäi­nen yrit­tä­jä miet­tii, mitä seuraa oman yri­tyk­sen myyn­nis­tä työt­tö­myys­tur­van suh­teen”

11.08.2022 06:00
Liikenne- ja logistiikka-alan yrittäjät kannattavat päästöttömän energian käyttöä, mutta se ei aina ole Lapissa mahdollista – ”Dieselin korkea hinta vauhdittaa vihreää siirtymää”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lii­ken­ne- ja lo­gis­tiik­ka-alan yrit­tä­jät kan­nat­ta­vat pääs­töt­tö­män ener­gian käyt­töä, mutta se ei aina ole Lapissa mah­dol­lis­ta – ”Die­se­lin korkea hinta vauh­dit­taa vihreää siir­ty­mää”

23.06.2022 06:00
Yrityksen arvon määrittäminen vie hetken – hyväksyminen voi viedä vuosia
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­sen arvon mää­rit­tä­mi­nen vie hetken – hy­väk­sy­mi­nen voi viedä vuosia

16.05.2022 06:00
”Usko yritykseesi ja ole ylpeä siitä, mitä olet saanut aikaan” – Tutustu vuoden omistajanvaihdostapahtumiin
Mainos Lapin Yrittäjät

”Usko yri­tyk­see­si ja ole ylpeä siitä, mitä olet saanut aikaan” – Tutustu vuoden omis­ta­jan­vaih­dos­ta­pah­tu­miin

20.01.2022 06:00
Yritykset rekrytoivat mielellään ulkomailta tai maahanmuuttajataustaisia osaajia – Nämä ovat ongelmakohdat
Mainos Lapin Yrittäjät

Yri­tyk­set rek­ry­toi­vat mie­lel­lään ul­ko­mail­ta tai maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia osaajia – Nämä ovat on­gel­ma­koh­dat

16.12.2021 06:00
Paikallistason osaamista tarvitaan jatkossakin – Yrittäjien merkitys hyvinvointivaaleissa
Mainos Lapin Yrittäjät

Pai­kal­lis­ta­son osaa­mis­ta tar­vi­taan jat­kos­sa­kin – Yrit­tä­jien mer­ki­tys hy­vin­voin­ti­vaa­leis­sa

21.10.2021 06:00
Lappilainen yritys haki kasvua omistajanvaihdoksella – edes sijainti metsän keskellä Rovaniemen Narkauksessa ei ollut este, päinvastoin, Lappi on hyvä paikka yrittää
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­nen yritys haki kasvua omis­ta­jan­vaih­dok­sel­la – edes si­jain­ti metsän kes­kel­lä Ro­va­nie­men Nar­kauk­ses­sa ei ollut este, päin­vas­toin, Lappi on hyvä paikka yrittää

23.09.2021 06:00
Keminmaalainen yrittäjä Teija-Liisa osasi hidastaa ajoissa: ”Jos yrittäjä itse väsähtää, niin silloin viimeistään koko yrityksen talous menee nurin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ke­min­maa­lai­nen yrit­tä­jä Tei­ja-Lii­sa osasi hi­das­taa ajois­sa: ”Jos yrit­tä­jä itse vä­säh­tää, niin silloin vii­meis­tään koko yri­tyk­sen talous menee nurin”

10.09.2021 06:00
Lapissa kaivataan enemmän tietoa yritysten sukupolvenvaihdoksista – Maria-Kaisa teki oppaan, josta hyötyvät sekä myyjät että ostajat
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapissa kai­va­taan enemmän tietoa yri­tys­ten su­ku­pol­ven­vaih­dok­sis­ta – Ma­ria-Kai­sa teki oppaan, josta hyö­ty­vät sekä myyjät että ostajat

26.08.2021 06:00
”Yksi puhelinsoitto saattaa kuitata koko vuoden jäsenmaksun!” – 65 syytä rakastua Lapin Yrittäjiin
Mainos Lapin Yrittäjät

”Yksi pu­he­lin­soit­to saattaa kuitata koko vuoden jä­sen­mak­sun!” – 65 syytä ra­kas­tua Lapin Yrit­tä­jiin

29.04.2021 06:00
Sote-uudistus epäonnistuu ilman yrittäjiä — ”Ilman paikallisia pienyrityksiä sote-palveluiden saatavuus heikentyy, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla”
Mainos Lapin Yrittäjät

Sote-uu­dis­tus epä­on­nis­tuu ilman yrit­tä­jiä — ”Ilman pai­kal­li­sia pien­yri­tyk­siä sote-pal­ve­lui­den saa­ta­vuus hei­ken­tyy, var­sin­kin pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la”

01.04.2021 06:00
Metsän vetovoima toimii myös etäyhteyksien avulla -  Menestyksen luomisessa auttaa Yrittäjien laaja työkalupakki ja toisten yrittäjien tuki
Mainos Lapin Yrittäjät

Metsän ve­to­voi­ma toimii myös etä­yh­teyk­sien avulla - Me­nes­tyk­sen luo­mi­ses­sa auttaa Yrit­tä­jien laaja työ­ka­lu­pak­ki ja toisten yrit­tä­jien tuki

04.03.2021 06:00
Yrittäjä, osaamistasi tarvitaan! Lähde ehdolle kuntavaaleihin!
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä, osaa­mis­ta­si tar­vi­taan! Lähde ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin!

25.02.2021 06:00
Lapin Yrittäjien hallituksessa vaikuttaa kahdeksan hyvin erilaista yrittäjää – Esittelyssä ympäri Lappia ja eri toimialoilta tulevat yrittäjävaikuttajat
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­ses­sa vai­kut­taa kah­dek­san hyvin eri­lais­ta yrit­tä­jää – Esit­te­lys­sä ympäri Lappia ja eri toi­mi­aloil­ta tulevat yrit­tä­jä­vai­kut­ta­jat

11.02.2021 06:00
Näin koronavuosi vaikutti yrityskauppaan Lapissa - ostajia aktiivisesti liikkeellä, myyjät epäröivät liikkeellelähdön kanssa
Mainos Lapin Yrittäjät

Näin ko­ro­na­vuo­si vai­kut­ti yri­tys­kaup­paan Lapissa - ostajia ak­tii­vi­ses­ti liik­keel­lä, myyjät epä­röi­vät liik­keel­le­läh­dön kanssa

28.01.2021 06:00
Lapin Yrittäjien uusi palvelu auttaa omistajanvaihdosta suunnittelevia yrittäjiä – ”Ainoa tavoitteemme on se, että toimivat yritykset saavat jatkaa elämäänsä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jien uusi palvelu auttaa omis­ta­jan­vaih­dos­ta suun­nit­te­le­via yrit­tä­jiä – ”Ainoa ta­voit­teem­me on se, että toi­mi­vat yri­tyk­set saavat jatkaa elä­mään­sä”

21.01.2021 06:00 1
Kemin Innon Painijaosto yllätti Lapin Yrittäjien puheenjohtajan täysin – Marko ihmeissään: ”Mitä täällä tapahtuu?”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kemin Innon Pai­ni­jaos­to yllätti Lapin Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­jan täysin – Marko ih­meis­sään: ”Mitä täällä ta­pah­tuu?”

17.12.2020 06:00
Yrittäjyydestään juuri tunnustuksen saanut Miika päätyi työnantajayrittäjäksi yrityskaupan kautta – ”Yritys on ollut kannattava tällä samalla konseptilla, joten miksipä hyvää vaihtamaan?”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jyy­des­tään juuri tun­nus­tuk­sen saanut Miika päätyi työn­an­ta­ja­yrit­tä­jäk­si yri­tys­kau­pan kautta – ”Yritys on ollut kan­nat­ta­va tällä samalla kon­sep­til­la, joten miksipä hyvää vaih­ta­maan?”

03.12.2020 06:00
Yrittäjäjärjestö julkaisi Työnantajan koronaoppaan – ”Nämä pikaohjeet työpaikan viestintään ja viruksen ehkäisyyn tulevat todella tarpeeseen!”
Mainos Lapin Yrittäjät

Yrit­tä­jä­jär­jes­tö jul­kai­si Työn­an­ta­jan ko­ro­na­op­paan – ”Nämä pi­ka­oh­jeet työ­pai­kan vies­tin­tään ja vi­ruk­sen eh­käi­syyn tulevat todella tar­pee­seen!”

19.11.2020 06:00
Neljä lappilaista yrittäjää kertoo, miksi he aikovat lähteä uudestaan ehdolle tulevissa kuntavaaleissa: ”Vaikka asiat eivät menisi juuri niin kuin itse haluaisi, tietää, että on ainakin yrittänyt vaikuttaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Neljä lap­pi­lais­ta yrit­tä­jää kertoo, miksi he aikovat lähteä uu­des­taan ehdolle tu­le­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa: ”Vaikka asiat eivät menisi juuri niin kuin itse ha­luai­si, tietää, että on ainakin yrit­tä­nyt vai­kut­taa”

05.11.2020 06:00
Rovaniemeläinen yrittäjä Esa laajentaa henkilöstöpalveluiden saatavuutta Lapissa: ”On hienoa päästä tarjoamaan työyhteisöille ja yrityksille laadukkaita, kattavia ratkaisuja ja uusia toimintamalleja”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ro­va­nie­me­läi­nen yrit­tä­jä Esa laa­jen­taa hen­ki­lös­tö­pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta La­pis­sa: ”On hienoa päästä tar­joa­maan työ­yh­teisöil­le ja yri­tyk­sil­le laa­duk­kai­ta, kat­ta­via rat­kai­su­ja ja uusia toi­min­ta­mal­le­ja”

22.10.2020 06:00
Rovaniemeläinen ja kittiläläinen 28-vuotias yrittäjä pitävät omasta jaksamisesta huolehtimista tärkeänä: ”Olipa tilanne lisääntyneet tai vähentyneet työt, omaa jaksamista ja hyvinvointia ei saa sivuuttaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Ro­va­nie­me­läi­nen ja kit­ti­lä­läi­nen 28-vuo­tias yrit­tä­jä pitävät omasta jak­sa­mi­ses­ta huo­leh­ti­mis­ta tär­keä­nä: ”Olipa tilanne li­sään­ty­neet tai vä­hen­ty­neet työt, omaa jak­sa­mis­ta ja hy­vin­voin­tia ei saa si­vuut­taa”

08.10.2020 06:00
Sallalainen matkailuyrittäjä on huolissaan Lapin talvikaudesta: ”Suunnitelmien teko on vaikeaa, kun ei tiedä, miten ihmiset pääsevät liikkumaan ja milloin koronakriisi hellittää”
Mainos Lapin Yrittäjät

Sal­la­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä on huo­lis­saan Lapin tal­vi­kau­des­ta: ”Suun­ni­tel­mien teko on vai­keaa, kun ei tiedä, miten ihmiset pää­se­vät liik­ku­maan ja milloin ko­ro­na­krii­si hel­lit­tää”

24.09.2020 06:00
Ivalolainen Hannu sai rahoitusta yrityksensä kehittämiseen, mutta yrityksen kuukausittaisiin kuluihin ei löydy suoraa tukea: ”Meillä on isot investoinnit meneillään, nekin syövät yritykseni tuloista lisäosansa, mutta tuovat yhteiskunnalle paljon”
Mainos Lapin Yrittäjät

Iva­lo­lai­nen Hannu sai ra­hoi­tus­ta yri­tyk­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen, mutta yri­tyk­sen kuu­kau­sit­tai­siin ku­lui­hin ei löydy suoraa tukea: ”Meillä on isot in­ves­toin­nit me­neil­lään, nekin syövät yri­tyk­se­ni tu­lois­ta li­säo­san­sa, mutta tuovat yh­teis­kun­nal­le paljon”

10.09.2020 06:00