Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Metsäojien haitat eivät katoa – aiempaa tiukempi linja on tarpeen

Pää­kir­joi­tus: Met­sä­ojien haitat eivät katoa – aiempaa tiu­kem­pi linja on tarpeen

20:20
Kaupunkilaislapsi sai juuret maahan
Kolumni Johanna Sarriola

Kau­pun­ki­lais­lap­si sai juuret maahan

08:00
Pääkirjoitus: Hallitus ei voi enää väistellä vastuutaan al-Holin tapauksessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus ei voi enää väis­tel­lä vas­tuu­taan al-Ho­lin ta­pauk­ses­sa

11.12.2019 16:44
Tieto ja avoimuus lisäävät luottamusta
Kolumni Mika Nykänen

Tieto ja avoi­muus li­sää­vät luot­ta­mus­ta

11.12.2019 07:00
Pääkirjoitus: Rovaniemi ei tarvitse joojoonaista, vaan valtuutettujen haastajan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Ro­va­nie­mi ei tar­vit­se joo­joo­nais­ta, vaan val­tuu­tet­tu­jen haas­ta­jan

10.12.2019 17:01
Pääkirjoitus: Valtiovarainministeriksi siirtyvän Kulmunin on saatava lisää jämäkkyyttä otteisiinsa, jotta hän ei jää Marinin varjoon
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si siir­ty­vän Kul­mu­nin on saatava lisää jä­mäk­kyyt­tä ot­tei­siin­sa, jotta hän ei jää Marinin varjoon

09.12.2019 15:19
Kolumni: Mehtämökörön paluu
Kolumni Reino Hämeenniemi

Ko­lum­ni: Meh­tä­mö­kö­rön paluu

09.12.2019 08:00
Kolumni: Suo siellä, vetelä täällä
Kolumni Leo Pekkala

Ko­lum­ni: Suo siellä, vetelä täällä

08.12.2019 19:59
Pääkirjoitus: Berner muistetaan epäonnistuneesta taksilaista, mutta se ei ollut välttämättä hänen ainoa hutilyöntinsä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Berner muis­te­taan epä­on­nis­tu­nees­ta tak­si­lais­ta, mutta se ei ollut vält­tä­mät­tä hänen ainoa hu­ti­lyön­tin­sä

08.12.2019 18:30
Pääkirjoitus: Vauvaraha ei oikaise syntyvyyden syöksykierrettä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Vau­va­ra­ha ei oikaise syn­ty­vyy­den syök­sy­kier­ret­tä

08.12.2019 08:00
Mitä Isis-lapsille pitäisi tehdä? – Tämän takia poliittista päätöstä pantataan
Kolumni Jussi Orell

Mitä Isis-lap­sil­le pitäisi tehdä? – Tämän takia po­liit­tis­ta pää­tös­tä pan­ta­taan

07.12.2019 17:23
Pääkirjoitus: Vanha valta järkkyy, mutta vasta hallitusvastuu mittaa opposition osaamisen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vanha valta järk­kyy, mutta vasta hal­li­tus­vas­tuu mittaa op­po­si­tion osaa­mi­sen

06.12.2019 09:19
Rinteen eron syyt lakaistiin kansanvallan maton alle – onko palapelin puuttuva pala sellainen, josta yksikään puolue ei halua puhua?
Kolumni Matti Posio

Rinteen eron syyt la­kais­tiin kan­san­val­lan maton alle – onko pa­la­pe­lin puut­tu­va pala sel­lai­nen, josta yk­si­kään puolue ei halua puhua?

06.12.2019 07:00
Juridiikkaa ja politiikkaa on joskus vaikea erottaa
Kolumni Pekka Rytkönen

Ju­ri­diik­kaa ja po­li­tiik­kaa on joskus vaikea erottaa

05.12.2019 06:30
Pääkirjoitus: Miten lukutaidottoman nuoren saisi kiinnostumaan lukemisesta?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Miten lu­ku­tai­dot­to­man nuoren saisi kiin­nos­tu­maan lu­ke­mi­ses­ta?

05.12.2019 06:00
Etätyö ei yleisty, koska organisaation johto ei luota työntekijöihin
Kolumni Katja Kärki

Etätyö ei yleis­ty, koska or­ga­ni­saa­tion johto ei luota työn­te­ki­jöi­hin

04.12.2019 06:30
Pääkirjoitus: Antti Rinteen kujanjuoksu päättyi, mutta poliittinen kriisi jatkuu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Antti Rinteen ku­jan­juok­su päät­tyi, mutta po­liit­ti­nen kriisi jatkuu

04.12.2019 06:00
Pääkirjoitus: Keskusta pelaa rohkeaa riskipeliä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kes­kus­ta pelaa rohkeaa ris­ki­pe­liä

02.12.2019 22:19
Pääkirjoitus: Lapin matkailun suurin uhka ei ole työvoimapula
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lapin mat­kai­lun suurin uhka ei ole työ­voi­ma­pu­la

02.12.2019 06:00
Nätti tyttö ei uskaltanut nakata takaisin – Törkeästä ihmiskaupasta epäillyn kirjailija Veijo Baltzarin vanha haastattelu herättelee huomaamaan, miten nopeasti maailma on muuttunut
Kolumni Elina Melamies

Nätti tyttö ei us­kal­ta­nut nakata ta­kai­sin – Tör­keäs­tä ih­mis­kau­pas­ta epäil­lyn kir­jai­li­ja Veijo Balt­za­rin vanha haas­tat­te­lu he­rät­te­lee huo­maa­maan, miten no­peas­ti maailma on muut­tu­nut

01.12.2019 15:37
Pääkirjoitus: On onni asua Suomessa, Euroopan tyytyväisimmässä maassa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: On onni asua Suo­mes­sa, Eu­roo­pan tyy­ty­väi­sim­mäs­sä maassa

01.12.2019 10:05
Pääkirjoitus: Rinteen hallituksella on käsissään sutta ja sekundaa kerrakseen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Rinteen hal­li­tuk­sel­la on kä­sis­sään sutta ja se­kun­daa ker­rak­seen

29.11.2019 17:02
Pääkirjoitus: Rovaniemi keskeytti Kielan uuden osan rakentamista koskevan kilpailutuksen. Aikalisä on paikallaan.
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ro­va­nie­mi kes­keyt­ti Kielan uuden osan ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­van kil­pai­lu­tuk­sen. Ai­ka­li­sä on pai­kal­laan.

28.11.2019 15:16
Naapurimme ei ole ryssä voissa paistettunakaan
Kolumni Petteri Holma

Naa­pu­rim­me ei ole ryssä voissa pais­tet­tu­na­kaan

27.11.2019 20:45
Pääkirjoitus: Postilakko todisti taas kerran sen, että tukilakkoilua on syytä rajoittaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Pos­ti­lak­ko todisti taas kerran sen, että tu­ki­lak­koi­lua on syytä ra­joit­taa

27.11.2019 18:58
Jos ärsyynnyit Pirkka Pekka Peteliuksen anteeksipyynnöstä, lue tämä
Kolumni Eero Leppänen

Jos är­syyn­nyit Pirkka Pekka Pe­te­liuk­sen an­teek­si­pyyn­nös­tä, lue tämä

26.11.2019 12:09
Pääkirjoitus: Kannattavuusongelmissa painivalla poroelinkeinolla on nyt näytön paikka
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kan­nat­ta­vuus­on­gel­mis­sa pai­ni­val­la po­ro­elin­kei­nol­la on nyt näytön paikka

26.11.2019 11:01
Mielipideilmastonmuutos
Kolumni Anna Häkkinen

Mie­li­pi­de­il­mas­ton­muu­tos

26.11.2019 07:30
Pääkirjoitus: Lakon ratkaisussa pallo on nyt Postilla
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lakon rat­kai­sus­sa pallo on nyt Pos­til­la

25.11.2019 17:28
Uimahallista Rovaniemen tuli oma "sote"
Kolumni Outi Torvinen

Ui­ma­hal­lis­ta Ro­va­nie­men tuli oma "sote"

25.11.2019 07:00