Pääkirjoitukset

Toinen aalto uhkaa viedä Lapin matkailulta kotimaisetkin talvituristit
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Toinen aalto uhkaa viedä Lapin mat­kai­lul­ta ko­ti­mai­set­kin tal­vi­tu­ris­tit

26.11.2020 16:27 1
Pusupostia puoluetoimistolta
Kolumni Petteri Holma

Pu­su­pos­tia puo­lue­toi­mis­tol­ta

26.11.2020 06:01 1
Tilaajille
EU:n komissio haluaa kieltää metsästyksen suojelualueilla perusteilla, jotka kertovat syvästä tietämättömyydestä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

EU:n ko­mis­sio haluaa kieltää met­säs­tyk­sen suo­je­lu­alueil­la pe­rus­teil­la, jotka ker­to­vat syvästä tie­tä­mät­tö­myy­des­tä

26.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Sormus sormessa mullisti yöelämäni
Kolumni Eero Leppänen

Sormus sor­mes­sa mul­lis­ti yö­elä­mä­ni

25.11.2020 06:01 0
Tilaajille
Kaivosjätti LKAB:n jätti-investointi luo toivoa paremmasta huomisesta koronan kurittamaan Lappiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kai­vos­jät­ti LKAB:n jät­ti-in­ves­toin­ti luo toivoa pa­rem­mas­ta huo­mi­ses­ta koronan ku­rit­ta­maan Lappiin

25.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Vanhushoiva ei parane pelkällä lailla, vaan siihen tarvitaan myös lisää hoitajia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Van­hus­hoi­va ei parane pel­käl­lä lailla, vaan siihen tar­vi­taan myös lisää hoi­ta­jia

24.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Kaksi kotia, kahdet ilmastopäästöt?
Kolumni Outi Torvinen

Kaksi kotia, kahdet il­mas­to­pääs­töt?

24.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Kuntien kilpajuoksu itkettäisi ellei naurattaisi
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Kuntien kil­pa­juok­su it­ket­täi­si ellei nau­rat­tai­si

23.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Koronaturvallisuuden takaaminen on syy siirtää kuntavaaleja

Ko­ro­na­tur­val­li­suu­den ta­kaa­mi­nen on syy siirtää kun­ta­vaa­le­ja

22.11.2020 15:00 4
Tilaajille
Poliittinen vastakkainasettelu pahenee velan kasvun myötä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Po­liit­ti­nen vas­tak­kain­aset­te­lu pahenee velan kasvun myötä

22.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Päihdehuuruinen Netflix-sarja nosti shakin taas muotiin

Päih­de­huu­rui­nen Netf­lix-sar­ja nosti shakin taas muotiin

21.11.2020 07:00 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin pitää lopettaa piiloverotus ja verovälttely
Kolumni Antti Kokkonen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin pitää lo­pet­taa pii­lo­ve­ro­tus ja ve­ro­vält­te­ly

21.11.2020 06:15 1
Tilaajille
Uusien matkailuohjeiden odottelulle ei näy loppua, mutta keskustajohdon Kiuru-kritiikki vaimeni
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Uusien mat­kai­lu­oh­jei­den odot­te­lul­le ei näy loppua, mutta kes­kus­ta­joh­don Kiu­ru-kri­tiik­ki vaimeni

21.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Susi kuuluu luontoomme, mutta sopivissa määrin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Susi kuuluu luon­toom­me, mutta so­pi­vis­sa määrin

20.11.2020 06:00 3
Tilaajille
Pitäisikö etätyöläisille lätkäistä vero?
Kolumni Pekka Rytkönen

Pi­täi­si­kö etä­työ­läi­sil­le lät­käis­tä vero?

19.11.2020 06:15 0
Tilaajille
Lapissa ei taistella enää suojelua vastaan, vaan kilpaillaan suojelualueista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapissa ei tais­tel­la enää suo­je­lua vas­taan, vaan kil­pail­laan suo­je­lu­alueis­ta

18.11.2020 14:24 1
Tilaajille
Metsäomistamisen lyhyt historia
Kolumni Anitta Salmi

Met­sä­omis­ta­mi­sen lyhyt his­to­ria

18.11.2020 06:05 0
Tilaajille
Kyläkoulut päätettiin Rovaniemellä säilyttää, mutta  kaupunginvaltuusto onnistui vaalien lähestymisestä huolimatta säästämään – Haasteita jäi myös tulevalle valtuustolle
Pääkirjoitus

Ky­lä­kou­lut pää­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä säi­lyt­tää, mutta kau­pun­gin­val­tuus­to on­nis­tui vaalien lä­hes­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta sääs­tä­mään – Haas­tei­ta jäi myös tu­le­val­le val­tuus­tol­le

18.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Kohtuuton riski vai matkailun pelastus? Kun Enontekiö osti oman lentokentän, kuntapäättäjät eivät taputtaneet seisaaltaan
Kolumni Risto Pyykkö

Koh­tuu­ton riski vai mat­kai­lun pe­las­tus? Kun Enon­te­kiö osti oman len­to­ken­tän, kun­ta­päät­tä­jät eivät ta­put­ta­neet sei­saal­taan

17.11.2020 06:15 5
Tilaajille
Lapin keskustan Kiuru-hyökkäys kertoo enemmän gallup-paniikista kuin matkailuhuolesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Lapin kes­kus­tan Kiu­ru-hyök­käys kertoo enemmän gal­lup-pa­nii­kis­ta kuin mat­kai­lu­huo­les­ta

17.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Pahamaineinen Kuolan sulatto luvataan sulkea jouluna – Lapin luontoa uhkaa Kuolan saasteiden sijasta enemmän ilmaston lämpeneminen
Pääkirjoitus

Pa­ha­mai­nei­nen Kuolan sulatto lu­va­taan sulkea jouluna – Lapin luontoa uhkaa Kuolan saas­tei­den sijasta enemmän il­mas­ton läm­pe­ne­mi­nen

16.11.2020 07:49 0
Tilaajille
Puheet Lappi-lisistä eivät vastaa todellisuutta, sillä pohjoinen sopii kaikkien kukkaroille
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Puheet Lap­pi-li­sis­tä eivät vastaa to­del­li­suut­ta, sillä poh­joi­nen sopii kaik­kien kuk­ka­roil­le

16.11.2020 07:48 0
Tilaajille
Mikä voi rikkoa hautarauhan?
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mikä voi rikkoa hau­ta­rau­han?

16.11.2020 07:00 0
Tilaajille
Väylä ei saa vaarantua kaivoksista
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Väylä ei saa vaa­ran­tua kai­vok­sis­ta

14.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Rovaniemi kaipaisi lempeitä löylyjä
Kolumni Anna Ruohonen

Ro­va­nie­mi kai­pai­si lem­pei­tä löylyjä

14.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Meri-Lappiin kaivataan synnytysrauhaa jatkuvan epätietoisuuden sijasta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Me­ri-Lap­piin kai­va­taan syn­ny­tys­rau­haa jat­ku­van epä­tie­toi­suu­den sijasta

13.11.2020 06:00 0
Tilaajille
Valitse Trump, niin pääset taivaaseen
Kolumni Petteri Holma

Valitse Trump, niin pääset tai­vaa­seen

12.11.2020 06:30 2
Tilaajille
TUI:n matkaperuutukset ja STM:n tuore maahantuloesitys lyövät naulat talvimatkailun arkkuun
Pääkirjoitus

TUI:n mat­ka­pe­ruu­tuk­set ja STM:n tuore maa­han­tu­lo­esi­tys lyövät naulat tal­vi­mat­kai­lun arkkuun

11.11.2020 13:14 4
Tilaajille
Miten Kellotapulit ymmärretään
Kolumni Reino Hämeenniemi

Miten Kel­lo­ta­pu­lit ym­mär­re­tään

09.11.2020 06:00 0
Tilaajille
On aika purkaa Rovaniemen kylien kehittämissäätiö
Pääkirjoitus Lapin Kansa

On aika purkaa Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö

09.11.2020 06:00 6
Tilaajille