Pääkirjoitukset

Koin viimein all inclusiven, mutta kierrän ne jatkossakin kaukaa
Kolumni
Eero Leppänen

Koin viimein all inc­lu­si­ven, mutta kierrän ne jat­kos­sa­kin kaukaa

06:00
Pääkirjoitus: Tieto lisää tuskaa

Pää­kir­joi­tus: Tieto lisää tuskaa

06:00
Kolumni: Pidän peukkuja ihmeelle

Ko­lum­ni: Pidän peuk­ku­ja ih­meel­le

21.01.2020 07:00
Pääkirjoitus: Vesi yhdistää ideoita

Pää­kir­joi­tus: Vesi yh­dis­tää ideoita

21.01.2020 06:00
Pääkirjoitus: Hallitus ei kykene työllisyyspäätöksiin ja pelaa siksi aikaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus ei kykene työl­li­syys­pää­tök­siin ja pelaa siksi aikaa

18.01.2020 05:30
Pääkirjoitus: Hiilineutraaliutta on helppo luvata, mutta vaikeampi toteuttaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Hii­li­neut­raa­liut­ta on helppo luvata, mutta vai­keam­pi to­teut­taa

17.01.2020 04:30
Timo Soinin parasta ennen päivä taisi jo mennä
Kolumni Antti Kokkonen

Timo Soinin parasta ennen päivä taisi jo mennä

16.01.2020 12:42
Ulkopolitiikan johtajat oppivat yksi kerrallaan, että Venäjä on aivan tuossa vieressä
Kolumni Pekka Rytkönen

Ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­jat oppivat yksi ker­ral­laan, että Venäjä on aivan tuossa vie­res­sä

16.01.2020 05:00
Pääkirjoitus: Viennin pikkujättiläinen Lappi on suuret valtionosuutensa ansainnut
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Viennin pik­ku­jät­ti­läi­nen Lappi on suuret val­tion­osuu­ten­sa an­sain­nut

16.01.2020 04:30
Helevetin vaikea uudenvuodenlupaus

He­le­ve­tin vaikea uu­den­vuo­den­lu­paus

15.01.2020 07:00
Pääkirjoitus: Aika ei hoida kuntatalouden ongelmia kuntoon, vaan kuntapäättäjä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Aika ei hoida kun­ta­ta­lou­den on­gel­mia kun­toon, vaan kun­ta­päät­tä­jä

15.01.2020 04:30
A. E. Järvinen loi suomalaiseen kirjallisuuteen lähes myyttisen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen
Kolumni Risto Pyykkö

A. E. Jär­vi­nen loi suo­ma­lai­seen kir­jal­li­suu­teen lähes myyt­ti­sen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen

14.01.2020 06:00
Pääkirjoitus: Lohi ei palaa Kemijokeen suurilla puheilla, vaan harkituilla teoilla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lohi ei palaa Ke­mi­jo­keen suu­ril­la pu­heil­la, vaan har­ki­tuil­la teoilla

14.01.2020 05:00
Kolumni: "Ihan oikea pankki, jossa on palvelua"
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Ko­lum­ni: "Ihan oikea pankki, jossa on pal­ve­lua"

13.01.2020 08:32
Pääkirjoitus: Ylivelkaantuminen loppuu, kun kansa oppii käyttämään rahaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Yli­vel­kaan­tu­mi­nen loppuu, kun kansa oppii käyt­tä­mään rahaa

12.01.2020 14:42
Rakentava toivo syntyy päämäärän valitsemisesta ja mahdollisuudesta päästä siihen – Onko ilmastotoivo ensin ansaittava?
Kolumni Matti Posio

Ra­ken­ta­va toivo syntyy pää­mää­rän va­lit­se­mi­ses­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta päästä siihen – Onko il­mas­to­toi­vo ensin an­sait­ta­va?

12.01.2020 08:00
Pääkirjoitus: Vanhat valtarakenteet tärisevät: Keskustan on pakko nostaa hallituksessa profiiliaan, vaikka se  keikuttaisi Marinin hallitusta

Pää­kir­joi­tus: Vanhat val­ta­ra­ken­teet tä­ri­se­vät: Kes­kus­tan on pakko nostaa hal­li­tuk­ses­sa pro­fii­liaan, vaikka se kei­kut­tai­si Marinin hal­li­tus­ta

11.01.2020 11:44
Kun vastuu siirtyy kuulijalle
Kolumni Henripekka Kallio

Kun vastuu siirtyy kuu­li­jal­le

11.01.2020 06:00
Pääkirjoitus: Aika on kypsä nopean radan rakentamiseen etelästä pohjoiseen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Aika on kypsä nopean radan ra­ken­ta­mi­seen ete­läs­tä poh­joi­seen

10.01.2020 06:00
Hyvän olon avaimet
Kolumni Liisa Holmberg

Hyvän olon avaimet

09.01.2020 07:00
Pääkirjoitus: Taivas ei pudonnut niskaamme, vaikka kaupat avasivat ovensa sunnuntaina
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Taivas ei pu­don­nut nis­kaam­me, vaikka kaupat ava­si­vat ovensa sun­nun­tai­na

09.01.2020 06:00
Pääkirjoitus: Kansa ei epäile enää ilmastonmuutosta, mutta kylläkin päättäjien kykyä ratkaista ongelma
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kansa ei epäile enää il­mas­ton­muu­tos­ta, mutta kyl­lä­kin päät­tä­jien kykyä rat­kais­ta ongelma

08.01.2020 06:00
Uiko silakka Lappiin asti vai alkaako se haista happamalle?
Kolumni Taru Salo

Uiko silakka Lappiin asti vai alkaako se haista hap­pa­mal­le?

07.01.2020 12:09
Muuttuuko ihminen, ja mihin suuntaan?

Muut­tuu­ko ih­mi­nen, ja mihin suun­taan?

06.01.2020 10:17
Pääkirjoitus: Työmarkkinoille syntyi päänavaus, mutta linjan pitäminen on epävarmaa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Työ­mark­ki­noil­le syntyi pää­na­vaus, mutta linjan pi­tä­mi­nen on epä­var­maa

05.01.2020 17:11
Suomalaisten tulevaisuudenusko on tuoreen tutkimuksen mukaan huolestuttavan heikko

Suo­ma­lais­ten tu­le­vai­suu­den­us­ko on tuoreen tut­ki­muk­sen mukaan huo­les­tut­ta­van heikko

05.01.2020 10:37
Hallituksen kannattaa laittaa laput silmille ja edetä liikaa sivuilleen vilkuilematta

Hal­li­tuk­sen kan­nat­taa laittaa laput sil­mil­le ja edetä liikaa si­vuil­leen vil­kui­le­mat­ta

04.01.2020 07:00
Pääkirjoitus: Muuttoliike näkyy siinä, miten hyvin kunnat pystyvät huolehtimaan väestöstään

Pää­kir­joi­tus: Muut­to­lii­ke näkyy siinä, miten hyvin kunnat pys­ty­vät huo­leh­ti­maan väes­tös­tään

03.01.2020 20:26
Kolumni: Pohjois-Koreasta Ankaran kautta Viipurin maille
Kolumni Matti Posio

Ko­lum­ni: Poh­jois-Ko­reas­ta Ankaran kautta Vii­pu­rin maille

03.01.2020 08:00
Pääkirjoitus: Kuntakenttä jähmettyi eikä isoja muutoksia valmistella, koska pallo on maan hallituksella.

Pää­kir­joi­tus: Kun­ta­kent­tä jäh­met­tyi eikä isoja muu­tok­sia val­mis­tel­la, koska pallo on maan hal­li­tuk­sel­la.

02.01.2020 18:30