Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Pääkirjoitukset

Sosiaalinen ähky sorabaanalla eli miksi lempitunturi ei ole entisensä
Tilaajille
Kolumni
Sinikka Pylkkänen

So­siaa­li­nen ähky so­ra­baa­nal­la eli miksi lem­pi­tun­tu­ri ei ole en­ti­sen­sä

07:00 3
Soiden ennallistamista pitää jatkaa, vaikka osa hyödyistä saadaan vasta vuosikymmenten päästä
Pääkirjoitus

Soiden en­nal­lis­ta­mis­ta pitää jatkaa, vaikka osa hyö­dyis­tä saadaan vasta vuo­si­kym­men­ten päästä

06:00 1
Tilaajille
Kahden festivaalin koukussa
Mielipidekirjoitus Anu Jormalainen

Kahden fes­ti­vaa­lin kou­kus­sa

01.08.2021 17:27 1
Tilaajille
Jättikö kulttuuriväki äänestämättä?
Kolumni Raisa Huttunen

Jättikö kult­tuu­ri­vä­ki ää­nes­tä­mät­tä?

31.07.2021 07:00 6
Tilaajille
EU:n ajamalla koronapassilla on Suomessa vankka kannatus, mutta hallitus on harannut vastaan. Onko passi jo liian myöhässä?
Pääkirjoitus

EU:n aja­mal­la ko­ronapas­sil­la on Suo­mes­sa vankka kan­na­tus, mutta hal­li­tus on ha­ran­nut vas­taan. Onko passi jo liian myö­häs­sä?

31.07.2021 06:00 3
Tilaajille
Viikon kuva: Suuri ja mahtava Rops
Kolumni Jussi Pohjavirta

Viikon kuva: Suuri ja mahtava Rops

30.07.2021 06:30
Tilaajille
Bensalitran hinta uhkaa kohta ylittää kahden euron maagisen rajan –lappilainen maksaa liikkumisesta muita suomalaisia selvästi enemmän
Pääkirjoitus

Ben­sa­lit­ran hinta uhkaa kohta ylittää kahden euron maa­gi­sen rajan –lap­pi­lai­nen maksaa liik­ku­mi­ses­ta muita suo­ma­lai­sia sel­väs­ti enemmän

30.07.2021 08:09 8
Tilaajille
Toisen puolesta itkemistä
Kolumni Pekka Rytkönen

Toisen puo­les­ta it­ke­mis­tä

29.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Hybridimallissa on omat haasteensa, mutta etätyöstä ei pidä luopua koronan jälkeen – Ei etenkään pitkien etäisyyksien Lapissa
Pääkirjoitus

Hyb­ri­di­mal­lis­sa on omat haas­teen­sa, mutta etä­työs­tä ei pidä luopua koronan jälkeen – Ei eten­kään pitkien etäi­syyk­sien Lapissa

28.07.2021 16:36
Tilaajille
Pätkätyöläinen pistää aina parastaan – Osa työikäisistä jää kesän jälkeen tyhjän päälle
Kolumni Niina Niemelä

Pät­kä­työ­läi­nen pistää aina pa­ras­taan – Osa työ­ikäi­sis­tä jää kesän jälkeen tyhjän päälle

28.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Perussuomalaisten puheenjohtajalla on isot haasteet edessään – Hallitusvastuu mittaisi kyvyt perusteellisesti
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­jal­la on isot haas­teet edes­sään – Hal­li­tus­vas­tuu mit­tai­si kyvyt pe­rus­teel­li­ses­ti

28.07.2021 05:00 2
Tilaajille
Viinasuhteeni umpisolmu
Kolumni Anitta Salmi

Vii­na­suh­tee­ni um­pi­sol­mu

27.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Oikeusasiamies toteaa THL:n ja ministeriön rikkoneen useita lakeja, mutta seurauksena on pelkkä huomautus –  Onko laki kaikille sama?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Oi­keus­asia­mies toteaa THL:n ja mi­nis­te­riön rik­ko­neen useita lakeja, mutta seu­rauk­se­na on pelkkä huo­mau­tus – Onko laki kai­kil­le sama?

26.07.2021 22:18 6
Tilaajille
Aidosti hyvä jätkä ei ahdistele
Kolumni Tuuli Pulkkinen

Aidosti hyvä jätkä ei ah­dis­te­le

26.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Katsotaanko pakaroita vai palloilua?
Kolumni Ville Hyötylä

Kat­so­taan­ko pa­ka­roi­ta vai pal­loi­lua?

24.07.2021 06:30 8
Tilaajille
Retkietiketti säästää luontoa ja retkeilijöiden hermoja
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ret­ki­eti­ket­ti säästää luontoa ja ret­kei­li­jöi­den hermoja

23.07.2021 16:49 3
Tilaajille
Viikon kuva: Seitsemän ja puoli nousua Ounasvaaralle
Kolumni Iiro Kerkelä

Viikon kuva: Seit­se­män ja puoli nousua Ou­nas­vaa­ral­le

23.07.2021 06:00 4
Tilaajille
KOK on johtanut olympialiikkeen umpikujaan, josta pääsee ulos vain toimintatapoja muuttamalla
Pääkirjoitus Lapin Kansa

KOK on joh­ta­nut olym­pia­liik­keen um­pi­ku­jaan, josta pääsee ulos vain toi­min­ta­ta­po­ja muut­ta­mal­la

22.07.2021 17:01 1
Tilaajille
Onnistumisen tunne on työelämässä tärkeää, mutta mikä on hyvän työn mittari?
Kolumni Anni Kavander

On­nis­tu­mi­sen tunne on työ­elä­mäs­sä tär­keää, mutta mikä on hyvän työn mit­ta­ri?

22.07.2021 05:30
Tilaajille
Englannin esimerkkiä ei kannata seurata Suomessa ainakaan ennen syksyä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Eng­lan­nin esi­merk­kiä ei kannata seurata Suo­mes­sa ai­na­kaan ennen syksyä

21.07.2021 16:07
Tilaajille
Norjassa asioilla on tapana järjestyä
Kolumni Henna Kvam

Nor­jas­sa asioil­la on tapana jär­jes­tyä

21.07.2021 06:30
Tilaajille
Metsävallankaappausuhka ei heikentänyt suomalaisten unionimyönteisyyttä, jäsenyyden hyödyt katsotaan yhä haittoja isommiksi
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Met­sä­val­lan­kaap­paus­uh­ka ei hei­ken­tä­nyt suo­ma­lais­ten unio­ni­myön­tei­syyt­tä, jä­se­nyy­den hyödyt kat­so­taan yhä hait­to­ja isom­mik­si

20.07.2021 17:24 5
Tilaajille
Häpeän vyöryvä laava
Kolumni Liisa Holmberg

Häpeän vyöryvä laava

20.07.2021 06:30 1
Tilaajille
Korona lisäsi marjastusintoamme, muttei tehnyt meistä ammattipoimijoita
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Korona lisäsi mar­jas­tu­sin­toam­me, muttei tehnyt meistä am­mat­ti­poi­mi­joi­ta

19.07.2021 15:12 10
Tilaajille
Kuoleman kummajaisesta
Kolumni Eila Valtanen

Kuo­le­man kum­ma­jai­ses­ta

19.07.2021 08:02 1
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen torjunta ei ehdi odotella ilmastoasenteiden muutosta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ehdi odo­tel­la il­mas­to­asen­tei­den muu­tos­ta

19.07.2021 05:05 7
Tilaajille
Kun häpeä muuttuu hyväksynnäksi
Kolumni Elina Sonkajärvi

Kun häpeä muuttuu hy­väk­syn­näk­si

17.07.2021 06:00
Tilaajille
Syntyvyyden kasvua on vahvistettava kaikin keinoin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syn­ty­vyy­den kasvua on vah­vis­tet­ta­va kaikin keinoin

17.07.2021 05:00 5
Tilaajille
Viikon kuva: Työn sankarit
Kolumni Jussi Pohjavirta

Viikon kuva: Työn san­ka­rit

15.07.2021 22:48
Tilaajille
Kohtuuhintaisen autoilun on oltava mahdollista jatkossakin siellä, missä autolle on tarve
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Koh­tuu­hin­tai­sen au­toi­lun on oltava mah­dol­lis­ta jat­kos­sa­kin siellä, missä autolle on tarve

15.07.2021 22:43 3
Tilaajille