Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Pääkirjoitukset

Ruotsin politiikan sekasortoinen tilanne syö politiikan ja puolueiden uskottavuutta
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ruotsin po­li­tii­kan se­ka­sor­toi­nen tilanne syö po­li­tii­kan ja puo­luei­den us­kot­ta­vuut­ta

07:00 1
Taksonomian vaikutukset näkyvissä Inarissa
Kolumni Pekka Mauno

Tak­so­no­mian vai­ku­tuk­set nä­ky­vis­sä Ina­ris­sa

07:00 8
Tilaajille
Koronapassin käyttöä on laajennettava niin, että kaikki rajoitukset voidaan kohdistaa rokottamattomiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ko­ronapas­sin käyttöä on laa­jen­net­ta­va niin, että kaikki ra­joi­tuk­set voidaan koh­dis­taa ro­kot­ta­mat­to­miin

26.11.2021 06:00 9
Tilaajille
Mistä Euroopan rajojen aitaaminen kertoo?
Kolumni Petteri Holma

Mistä Eu­roo­pan rajojen ai­taa­mi­nen kertoo?

25.11.2021 07:00 9
Tilaajille
Rokotettu turisti ei ole tautiriski, mutta rokottamaton paikallinen on
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ro­ko­tet­tu turisti ei ole tau­ti­ris­ki, mutta ro­kot­ta­ma­ton pai­kal­li­nen on

26.11.2021 07:50 5
Tilaajille
Muidenkin kuin miesten aivot
Kolumni Armi Auvinen

Mui­den­kin kuin miesten aivot

24.11.2021 06:00 2
Tilaajille
Ilmastotoimista ei voida tinkiä, mutta ilmastolaskun maksajasta on syytä keskustella
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Il­mas­to­toi­mis­ta ei voida tinkiä, mutta il­mas­to­las­kun mak­sa­jas­ta on syytä kes­kus­tel­la

23.11.2021 21:12 23
Tilaajille
Rovaniemen asema elää vuotta 2020
Kolumni Outi Torvinen

Ro­va­nie­men asema elää vuotta 2020

23.11.2021 06:00 7
Tilaajille
Keskusta uhkaa kaataa taas hallituksen ja moni seikka viittaa siihen, että tällä kertaa kyse ei ole pelkästä uhkauksesta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kes­kus­ta uhkaa kaataa taas hal­li­tuk­sen ja moni seikka viittaa siihen, että tällä kertaa kyse ei ole pel­käs­tä uh­kauk­ses­ta

22.11.2021 21:34 20
Tilaajille
Koronapandemian loppusuoraa odotellessa kannattaa käydä rokotuksessa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ko­ro­na­pan­de­mian lop­pu­suo­raa odo­tel­les­sa kan­nat­taa käydä ro­ko­tuk­ses­sa

21.11.2021 16:00 6
Tilaajille
Euroopan viisuissa soi nyt piikkilanka ja marssimusiikki
Kolumni Katja Kärki

Eu­roo­pan vii­suis­sa soi nyt piik­ki­lan­ka ja mars­si­mu­siik­ki

21.11.2021 16:00 1
Tilaajille
Lapille yliopisto on elinehto, mikä parhaiten turvaa sen tulevaisuuden?
Kolumni Antti Kokkonen

Lapille yli­opis­to on eli­neh­to, mikä par­hai­ten turvaa sen tu­le­vai­suu­den?

19.11.2021 13:41 7
Tilaajille
Inflaatiopeikko nostaa päätään ja korot seuraavat perässä
Pääkirjoitus

Inf­laa­tio­peik­ko nostaa päätään ja korot seu­raa­vat perässä

19.11.2021 13:39 2
Tilaajille
Viikon kuva: Voitto herkisti nyrkkeilijän

Viikon kuva: Voitto her­kis­ti nyrk­kei­li­jän

18.11.2021 15:56
Tilaajille
Hallitus lupaa hoitojonoille loppua, mutta lupauksen lunastamisen tiellä on muutamia esteitä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tus lupaa hoi­to­jo­noil­le loppua, mutta lu­pauk­sen lu­nas­ta­mi­sen tiellä on muu­ta­mia esteitä

18.11.2021 15:47 1
Tilaajille
Uusi valtuusto, uudet tuulet
Kolumni Pekka Rytkönen

Uusi val­tuus­to, uudet tuulet

17.11.2021 20:27 4
Tilaajille
Ilman ulkomaista työvoimaa hyvinvointiyhteiskunta tulee ennen pitkää tiensä päähän
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ilman ul­ko­mais­ta työ­voi­maa hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­ta tulee ennen pitkää tiensä päähän

17.11.2021 20:25 6
Tilaajille
Päiväkotien ahdinkoon puree vain palkankorotus
Kolumni Juhani Karila

Päi­vä­ko­tien ah­din­koon puree vain pal­kan­ko­ro­tus

16.11.2021 20:00 6
Tilaajille
Hallituksen on koottava rivinsä kansallisen metsäpäätösvallan puolustamiseen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen on koot­ta­va rivinsä kan­sal­li­sen met­sä­pää­tös­val­lan puo­lus­ta­mi­seen

16.11.2021 20:00 7
Tilaajille
Kemijärven sellutehdassaaga on ollut täynnä kummallisia kiemuroita ja löyhiä lupauksia
Kolumni Risto Pyykkö

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­saa­ga on ollut täynnä kum­mal­li­sia kie­mu­roi­ta ja löyhiä lu­pauk­sia

15.11.2021 20:20 10
Tilaajille
Ilmastokokouksen tärkein anti on globaalin yksimielisyyden löytyminen
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Il­mas­to­ko­kouk­sen tärkein anti on glo­baa­lin yk­si­mie­li­syy­den löy­ty­mi­nen

15.11.2021 20:19 3
Tilaajille
Simon väestökato pysähtyi – kunta hamuaa elinvoimaa vauvarahalla ja rantarakentamisella
Pääkirjoitus

Simon väes­tö­ka­to py­säh­tyi – kunta hamuaa elin­voi­maa vau­va­ra­hal­la ja ran­ta­ra­ken­ta­mi­sel­la

14.11.2021 18:00
Tilaajille
Juhlavuosi on melkein maalissa
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Juh­la­vuo­si on melkein maa­lis­sa

14.11.2021 18:00
Tilaajille
Keskinäinen kiistely nakertaa Kemijärven tehdashankkeen uskottavuutta ja vaarantaa koko projektin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kes­ki­näi­nen kiis­te­ly na­ker­taa Ke­mi­jär­ven teh­das­hank­keen us­kot­ta­vuut­ta ja vaa­ran­taa koko pro­jek­tin

13.11.2021 04:30 12
Tilaajille
Meillä katsellaan töissä pornoa ja valehdellaan
Kolumni Henripekka Kallio

Meillä kat­sel­laan töissä pornoa ja va­leh­del­laan

13.11.2021 04:00 7
Tilaajille
Viikon kuva: Kyllä se jää kantaa
Kolumni Anssi Jokiranta

Viikon kuva: Kyllä se jää kantaa

12.11.2021 04:30 1
Tilaajille
Valko-Venäjän toteuttama hybridi-isku on muistutus siitä, että sama voi toistua itärajalla Lapissa
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Val­ko-Ve­nä­jän to­teut­ta­ma hyb­ri­di-is­ku on muis­tu­tus siitä, että sama voi toistua itä­ra­jal­la Lapissa

12.11.2021 04:30 6
Tilaajille
Sodan ensimmäinen uhri on aina totuus
Kolumni Petteri Holma

Sodan en­sim­mäi­nen uhri on aina totuus

11.11.2021 05:30
Tilaajille
Vaurastuminen ei ole vain yksityisasia, vaan sillä on myös yleistä merkitystä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vau­ras­tu­mi­nen ei ole vain yk­si­tyi­sa­sia, vaan sillä on myös yleistä mer­ki­tys­tä

10.11.2021 19:58 1
Tilaajille
Kärsimyksen näkeminen on epämukavaa
Kolumni Hanna-Mari Räsänen

Kär­si­myk­sen nä­ke­mi­nen on epä­mu­ka­vaa

10.11.2021 06:30
Tilaajille