Parisuhde
Korona luo painetta parisuhteisiin – Asiantuntijat kehottavat ihmisiä keskustelemaan ja kuuntelemaan toista

Korona luo pai­net­ta pa­ri­suh­tei­siin – Asian­tun­ti­jat ke­hot­ta­vat ihmisiä kes­kus­te­le­maan ja kuun­te­le­maan toista

14.08.2020 10:42 0
Tilaajille
Mekko hyvin, kaikki hyvin – Kemiläislähtöinen Essi Kummu kirjoittaa uudessa romaanissaan sitä, millaisia asioita kaksi toisiinsa rakastunutta naista joutuu parisuhteessaan kohtaamaan

Mekko hyvin, kaikki hyvin – Ke­mi­läis­läh­töi­nen Essi Kummu kir­joit­taa uudessa ro­maa­nis­saan sitä, mil­lai­sia asioita kaksi toi­siin­sa ra­kas­tu­nut­ta naista joutuu pa­ri­suh­tees­saan koh­taa­maan

08.05.2020 21:15 0
Tilaajille
Mikä rakkaustarina! Ilmajokelaispari on seurustellut 12-vuotiaista saakka ja kertoo, miten nuoruuden kasvukivut voi selättää eroamatta – Perheneuvoja korostaa oman tilan tärkeyttä

Mikä rak­kaus­ta­ri­na! Il­ma­jo­ke­lais­pa­ri on seu­rus­tel­lut 12-vuo­tiais­ta saakka ja kertoo, miten nuo­ruu­den kas­vu­ki­vut voi se­lät­tää eroa­mat­ta – Per­he­neu­vo­ja ko­ros­taa oman tilan tär­keyt­tä

12.04.2020 17:57
Tilaajille
Arjen esileikeistä seksionneen – Parisuhteen läheisyyttä voi ja kannattaa elvyttää, sanoo Tittamari Marttinen, joka kannustaa kirjassaan nauttimaan seksin iloista

Arjen esi­lei­keis­tä sek­si­on­neen – Pa­ri­suh­teen lä­hei­syyt­tä voi ja kan­nat­taa el­vyt­tää, sanoo Tit­ta­ma­ri Mart­ti­nen, joka kan­nus­taa kir­jas­saan naut­ti­maan seksin iloista

06.03.2020 11:31
‘’Se taitaa olla perjantai muiden joukossa’’ – Rovaniemeläinen Iida Mathlin, 20, viettää ystävänpäivänsä yksin, mutta onnellisena

‘’Se taitaa olla per­jan­tai muiden jou­kos­sa’’ – Ro­va­nie­me­läi­nen Iida Math­lin, 20, viettää ys­tä­vän­päi­vän­sä yksin, mutta on­nel­li­se­na

14.02.2020 07:00
Kuuntele Vasan podcast: Pitääkö olla huolissaan, jos ei pariudu? – Nuorille ystävänpäivän ei pitäisi olla pelkkien pariskuntien päivä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Pitääkö olla huo­lis­saan, jos ei pa­riu­du? – Nuo­ril­le ys­tä­vän­päi­vän ei pitäisi olla pelk­kien pa­ris­kun­tien päivä

13.02.2020 14:52
Kirkon perheneuvonnassa asiakasennätys – Rovaniemellä yleisin pulma pariskunnan vuorovaikutusongelmat

Kirkon per­he­neu­von­nas­sa asia­kas­en­nä­tys – Ro­va­nie­mel­lä yleisin pulma pa­ris­kun­nan vuo­ro­vai­ku­tus­on­gel­mat

07.02.2020 10:19
Kun en enää muista sinua
Kolumni Elina Melamies

Kun en enää muista sinua

27.01.2020 07:00
Tilaajille

Suu­te­le­mi­nen nuo­ren­taa ja en­si­suu­del­ma antaa tärkeää tietoa parin ge­neet­ti­ses­tä yh­teen­so­pi­vuu­des­ta

03.07.2018 10:16
Tilaajille
Suudelma on parisuhteen onnen mittari – Päivittäinen pusuttelu parantaa elämänlaatua ja vaalii parisuhdetta

Suu­del­ma on pa­ri­suh­teen onnen mittari – Päi­vit­täi­nen pu­sut­te­lu pa­ran­taa elä­män­laa­tua ja vaalii pa­ri­suh­det­ta

03.07.2018 09:18
Tilaajille

Nai­mi­sis­sa ole­val­la on aina syy, miksi nyt ei ole oikea aika erota – näin sinkku pääset eroon va­ra­tus­ta

13.05.2018 15:55
Tilaajille

Mitä sil­loin, kun puoliso huo­maut­taa pai­nos­ta­si? – Joskus toi­veis­sa ja to­del­li­suu­des­sa on ris­ti­rii­ta ja yli­pai­noi­nen voi haluta hoikan kump­pa­nin

12.05.2018 19:51
Tilaajille

Kirk­ko­häi­tä rää­tä­löi­dään parien toi­vei­den mukaan, kun niiden suosio laskee –La­pis­sa luonnon lä­hei­syys tarjoaa uu­den­lai­sia tapoja mennä nai­mi­siin

09.05.2018 07:00
Tilaajille

Lap­set­to­muu­den hoi­toi­hin ja niistä sel­viä­mi­seen liittyy paljon vanhoja pelkoja – menneen maail­man käsitys lap­set­to­muu­des­ta häpeänä ja jopa tabuna on onneksi väis­ty­mäs­sä

05.05.2018 10:02
Tilaajille

Sijoita pa­ri­suh­tee­seen ja säästä rahaa – hyvällä suh­teel­la on laajat vai­ku­tuk­set ja mer­ki­tys näkyy jopa ta­lou­des­sa

25.04.2018 10:40
Tilaajille

Suh­teis­sa rii­del­lään eniten ko­ti­töis­tä, ajasta ja rahasta – är­sy­tyk­ses­tä ei tar­vit­se pyrkiä eroon, vaan tutkia syytä

25.04.2018 10:40
Tilaajille
Kirjailija ja komissaarin tytär antaa vinkin suomalaisille: Ranskalainen rakkaus vie aikaa

Kir­jai­li­ja ja ko­mis­saa­rin tytär antaa vinkin suo­ma­lai­sil­le: Rans­ka­lai­nen rakkaus vie aikaa

21.04.2018 05:42

Puhelin soi hiih­to­len­kil­lä La­pis­sa: 80-vuo­tiaat pä­räyt­ti­vät melkein heti kih­loi­hin – rakkaus ei katso ikää eikä paikkaa

13.02.2018 19:00
Miksi komeiden ja kauniiden liitto päätyy usein eroon? Näin erotat himon, ihastumisen ja kiintymisen

Miksi ko­mei­den ja kau­nii­den liitto päätyy usein eroon? Näin erotat himon, ihas­tu­mi­sen ja kiin­ty­mi­sen

13.02.2018 19:00

Jos huomaa pel­kää­vän­sä kump­pa­niaan, on haet­ta­va apua – lä­hi­suh­de­vä­ki­val­taan pitää us­kal­taa puut­tua, myös tekijä itse hakee usein apua

08.02.2018 20:45
Tilaajille