Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Seksi
Huoruuteni lyhyt historia, eli kuinka kehityin autonomiseksi keski-ikäiseksi naiseksi
Kolumni

Huo­ruu­te­ni lyhyt his­to­ria, eli kuinka ke­hi­tyin au­to­no­mi­sek­si kes­ki-ikäi­sek­si nai­sek­si

10.12.2023 10:00 3
Seksitaidoilla on väliä: vain viisi prosenttia naisista saa orgasmin emätinyhdynnässä – näin kannattaa lähteä lisäämään nautintoa ja poistamaan häpeää

Sek­si­tai­doil­la on väliä: vain viisi pro­sent­tia nai­sis­ta saa or­gas­min emä­tin­yh­dyn­näs­sä – näin kan­nat­taa lähteä li­sää­mään nau­tin­toa ja pois­ta­maan häpeää

23.10.2023 06:30
Tilaajille
Ensimmäinen kielisuudelma muutti Johanna Jussinniemen elämän – Ruotsiin lähteneiden vanhempien kiltistä tallitytöstä tuli yli 200 pornoelokuvan kansainvälinen tähti

En­sim­mäi­nen kie­li­suu­del­ma muutti Johanna Jus­sin­nie­men elämän – Ruot­siin läh­te­nei­den van­hem­pien kil­tis­tä tal­li­ty­tös­tä tuli yli 200 por­no­elo­ku­van kan­sain­vä­li­nen tähti

15.10.2023 06:00 5
Tilaajille
Seksille pyhitetyn vuokramökin suosio yllätti Jonna Kurvisen – yrittäjäpariskunta aikoo laajentaa bisnestä Virpiniemestä muuallekin

Sek­sil­le py­hi­te­tyn vuok­ra­mö­kin suosio yllätti Jonna Kur­vi­sen – yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta aikoo laa­jen­taa bis­nes­tä Vir­pi­nie­mes­tä muual­le­kin

07.10.2023 16:30 4
Tilaajille
Rovaniemellä avattiin nuorten ehkäisy- ja seksuaalineuvontapiste – maksuttoman ehkäisyn kokeilu laajeni Ranualle ja Posiolle

Ro­va­nie­mel­lä avat­tiin nuorten eh­käi­sy- ja sek­suaa­li­neu­von­ta­pis­te – mak­sut­to­man eh­käi­syn kokeilu laajeni Ra­nual­le ja Po­siol­le

24.08.2023 15:39
Tilaajille
Harrastetaanko seksiä nyt vai huomenna, se vaikuttaa lääkkeen valintaan – miehellä voi olla myös kiihottumisvaikeuksia tai lost penis -ongelma

Har­ras­te­taan­ko seksiä nyt vai huo­men­na, se vai­kut­taa lääk­keen va­lin­taan – mie­hel­lä voi olla myös kii­hot­tu­mis­vai­keuk­sia tai lost penis -on­gel­ma

14.08.2023 06:30 4
Tilaajille
Kupan ja tippurin tartuntamäärät tuplaantuivat viime vuonna – näistä syistä seksitautien määrä on kasvanut, mutta kaikki ei ole sitä, miltä näyttää

Kupan ja tip­pu­rin tar­tun­ta­mää­rät tup­laan­tui­vat viime vuonna – näistä syistä sek­si­tau­tien määrä on kas­va­nut, mutta kaikki ei ole sitä, miltä näyttää

31.07.2023 06:30 5
Tilaajille
Rovaniemeläiset ovat löytäneet uuden nautintokaupan Woltin kautta – "Erotiikkavälineet voivat olla kauniita"

Ro­va­nie­me­läi­set ovat löy­tä­neet uuden nau­tin­to­kau­pan Woltin kautta – "E­ro­tiik­ka­vä­li­neet voivat olla kau­nii­ta"

22.07.2023 17:30 6
Tilaajille
"Yhtä monta syytä kuin on ihmisiäkin" – Seksuaaliterapiaan hakeutumisen taustalla on usein kommunikointivaikeuksia ja häpeää

"Yhtä monta syytä kuin on ih­mi­siä­kin" – Sek­suaa­li­te­ra­piaan ha­keu­tu­mi­sen taus­tal­la on usein kom­mu­ni­koin­ti­vai­keuk­sia ja häpeää

17.07.2023 06:30
Tilaajille
Nuoret harrastavat sokerideittailua myös Suomessa – tällaisia ovat suhteet, joille tyypillistä on ikäero ja seksityön tunnusmerkitkin voivat täyttyä

Nuoret har­ras­ta­vat so­ke­ri­deit­tai­lua myös Suo­mes­sa – täl­lai­sia ovat suh­teet, joille tyy­pil­lis­tä on ikäero ja sek­si­työn tun­nus­mer­kit­kin voivat täyttyä

19.02.2023 06:00 5
Tilaajille
Pohjoissuomalainen Emmi, 26, kiihottuu, kun häntä piiskataan lujaa – BDSM:ssä salaiset haaveet ja suostumus kulkevat käsi kädessä

Poh­jois­suo­ma­lai­nen Emmi, 26, kii­hot­tuu, kun häntä piis­ka­taan lujaa – BDSM:s­sä sa­lai­set haaveet ja suos­tu­mus kul­ke­vat käsi kädessä

12.02.2023 09:00 32
Tilaajille
Seksiä saamattomien nuorten sinkkumiesten osuus kasvaa Suomessa – Vain yhdeksässä kunnassa 20–34-vuotiaita naisia on enemmän kuin miehiä, ja kolme näistä on Lapissa

Seksiä saa­mat­to­mien nuorten sink­ku­mies­ten osuus kasvaa Suo­mes­sa – Vain yh­dek­säs­sä kun­nas­sa 20–34-vuo­tiai­ta naisia on enemmän kuin miehiä, ja kolme näistä on Lapissa

11.02.2023 18:30 7
Tilaajille
Toimittajalta: Suostumus avaa ovet hyvälle seksille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Suos­tu­mus avaa ovet hyvälle sek­sil­le

09.02.2023 06:00 3
OnlyFansin tuottoisuus tuli yllätyksenä ja nyt Marika Fingerroos suuntaa seksivälineiden kasvaville markkinoille – vierailimme perheenäidin kotona ja saimme tuote-esittelyn

On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le – vie­rai­lim­me per­heen­äi­din kotona ja saimme tuo­te-esit­te­lyn

29.01.2023 09:00 2
Tilaajille
Liikunta ja seksihalut kulkevat käsi kädessä – mutta mihin suuntaan: laskeeko liika rehkiminen libidoa?

Lii­kun­ta ja sek­si­ha­lut kul­ke­vat käsi kädessä – mutta mihin suun­taan: las­kee­ko liika reh­ki­mi­nen li­bi­doa?

23.01.2023 06:30
Tilaajille
Rovaniemeläinen Anni, 25, kyllästyi siihen, ettei Instagramissa saa näkyä edes nänni – nyt hän julkaisee pornoa OnlyFans-sivustolla

Ro­va­nie­me­läi­nen Anni, 25, kyl­läs­tyi siihen, ettei Ins­ta­gra­mis­sa saa näkyä edes nänni – nyt hän jul­kai­see pornoa On­ly­Fans-si­vus­tol­la

25.06.2022 06:30 8
Tilaajille
Miksi masturbointi hävettää ja mitä tehdä, kun halut eivät kohtaa? Kaksi asiantuntijaa vastaa seksiaiheisiin kysymyksiin, joita nuorilla voi herätä

Miksi mas­tur­boin­ti hä­vet­tää ja mitä tehdä, kun halut eivät kohtaa? Kaksi asian­tun­ti­jaa vastaa sek­si­ai­hei­siin ky­sy­myk­siin, joita nuo­ril­la voi herätä

29.04.2022 07:00 6
Tilaajille
Parempaa seksiä kaikille!
Kolumni

Pa­rem­paa seksiä kai­kil­le!

29.04.2022 06:30 2
Tilaajille
Kemissä toimiva domina on myynyt asiakkailleen kipua ja nöyryytystä jo 20 vuotta – mutta jotkut asiat ovat hänellekin liikaa

Kemissä toimiva domina on myynyt asiak­kail­leen kipua ja nöy­ryy­tys­tä jo 20 vuotta – mutta jotkut asiat ovat hä­nel­le­kin liikaa

27.11.2021 15:47 6
Tilaajille
Rovaniemeläinen Kirsi Karhu kirjoitti eroottisen romaanin, jossa keski-ikäinen nainen toteuttaa 31 seksifantasiaansa – "Tämä on pelkkää fiktiota", hän ohjeisti äitiään

Ro­va­nie­me­läi­nen Kirsi Karhu kir­joit­ti eroot­ti­sen ro­maa­nin, jossa kes­ki-ikäi­nen nainen to­teut­taa 31 sek­si­fan­ta­siaan­sa – "Tämä on pelkkää fik­tio­ta", hän oh­jeis­ti äitiään

02.11.2021 17:39 3
Tilaajille