Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Seksitaudit
Kupan tartuntamäärät rajussa nousussa Rovaniemellä – seksitauti leviää erillisinä ketjuina, kaikissa ei ole taustalla matkustelua

Kupan tar­tun­ta­mää­rät rajussa nou­sus­sa Ro­va­nie­mel­lä – sek­si­tau­ti leviää eril­li­si­nä ket­jui­na, kai­kis­sa ei ole taus­tal­la mat­kus­te­lua

09.08.2023 14:17 4
Kupan ja tippurin tartuntamäärät tuplaantuivat viime vuonna – näistä syistä seksitautien määrä on kasvanut, mutta kaikki ei ole sitä, miltä näyttää

Kupan ja tip­pu­rin tar­tun­ta­mää­rät tup­laan­tui­vat viime vuonna – näistä syistä sek­si­tau­tien määrä on kas­va­nut, mutta kaikki ei ole sitä, miltä näyttää

31.07.2023 06:30 5
Tilaajille
Tippuritartuntojen määrä lähes kaksinkertaistui Suomessa – entistä useampi tartunta on oireeton ja löytyy sattumalta

Tip­pu­ri­tar­tun­to­jen määrä lähes kak­sin­ker­tais­tui Suo­mes­sa – entistä useampi tar­tun­ta on oi­ree­ton ja löytyy sat­tu­mal­ta

18.05.2023 16:30 1
Tilaajille
Hivpoint: Seksitautitesteihin ei pääse  niin kuin pitäisi – Lapissa testauksen vakuutellaan toimivan hyvin

Hiv­point: Sek­si­tau­ti­tes­tei­hin ei pääse niin kuin pitäisi – Lapissa tes­tauk­sen va­kuu­tel­laan toi­mi­van hyvin

15.05.2023 20:27
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen päätös maksuttomasta ehkäisystä kaikille alle 25-vuotiaille on tervetullut – eriarvoisuus on näkynyt maakunnassa monin eri tavoin
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen päätös mak­sut­to­mas­ta eh­käi­sys­tä kai­kil­le alle 25-vuo­tiail­le on ter­ve­tul­lut – eri­ar­voi­suus on näkynyt maa­kun­nas­sa monin eri tavoin

13.02.2023 16:00 4
Ehkäisyn käyttämättä jättäminen on yleisempää koululaisella kuin lukiolaisella – aiheesta puhuminen voi tuntua nuoresta nololta

Eh­käi­syn käyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen on ylei­sem­pää kou­lu­lai­sel­la kuin lu­kio­lai­sel­la – ai­hees­ta pu­hu­mi­nen voi tuntua nuo­res­ta nololta

07.12.2020 18:59
Tilaajille