Lounais-Lappi

Ruuan verkkokauppoja isoihin yksiköihin – Meri-Lapissa ruuan nettikauppojen asiakkaina on paljon lapsiperheitä

Ruuan verk­ko­kaup­po­ja isoihin yk­si­köi­hin – Me­ri-La­pis­sa ruuan net­ti­kaup­po­jen asiak­kai­na on paljon lap­si­per­hei­tä

27.02.2020 10:30
Kemillä, Kokkolalla ja Kotkalla on paljon yhteistä

Ke­mil­lä, Kok­ko­lal­la ja Kot­kal­la on paljon yh­teis­tä

26.02.2020 17:56
Laivakangas sai Vermon 65-ravit – ravikausi käynnistyy maaliskuun alussa

Lai­va­kan­gas sai Vermon 65-ra­vit – ra­vi­kau­si käyn­nis­tyy maa­lis­kuun alussa

26.02.2020 17:39
Torniolaiset Hoolit viettävät aktiivista vauva-arkea - ”Jos jäisimme aina neljän seinän sisälle, en varmasti pysyisi hereillä.”

Tor­nio­lai­set Hoolit viet­tä­vät ak­tii­vis­ta vau­va-ar­kea - ”Jos jäi­sim­me aina neljän seinän si­säl­le, en var­mas­ti pysyisi he­reil­lä.”

26.02.2020 11:36
Lounais-Lappi kolumnit
Kemillä, Kokkolalla ja Kotkalla on paljon yhteistä

Ke­mil­lä, Kok­ko­lal­la ja Kot­kal­la on paljon yh­teis­tä

26.02.2020 17:56
Valmennustavat nousivat esiin
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Val­men­nus­ta­vat nou­si­vat esiin

19.02.2020 11:08
Haistakaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun museoida?
Kolumni Taisto Saari

Hais­ta­kaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun mu­seoi­da?

12.02.2020 09:59
Taikasana ei ole tasapuolinen - kaikki eivät ole niitä ikinuoria, jotka näpyttelevät palvelunsa älypuhelimillaan tai tietokoneillaan
Kolumni Tuulikki Kourilehto/Lounais-Lappi

Tai­ka­sa­na ei ole ta­sa­puo­li­nen - kaikki eivät ole niitä iki­nuo­ria, jotka nä­pyt­te­le­vät pal­ve­lun­sa äly­pu­he­li­mil­laan tai tie­to­ko­neil­laan

12.02.2020 09:45
Kemin Peurasaaren rantatontit ovat varmasti haluttuja
Kolumni Jussi Saarela

Kemin Peu­ra­saa­ren ran­ta­ton­tit ovat var­mas­ti ha­lut­tu­ja

08.02.2020 12:00
Kemiin vihdoin uusi ketjuhotelli?
Kolumni Jussi Saarela

Kemiin vihdoin uusi ket­ju­ho­tel­li?

29.01.2020 11:54
Särkynyt lyhty saa kaverin Nordbergin möljälle – viisi taiteilijaa on kutsuttu alueelle tulevan veistoksen suunnittelukilpailuun

Sär­ky­nyt lyhty saa kaverin Nord­ber­gin möl­jäl­le – viisi tai­tei­li­jaa on kut­sut­tu alueel­le tulevan veis­tok­sen suun­nit­te­lu­kil­pai­luun

19.02.2020 15:00
Kerrostalo purettiin Pajusaarentieltä

Ker­ros­ta­lo pu­ret­tiin Pa­ju­saa­ren­tiel­tä

19.02.2020 11:59
Valmennustavat nousivat esiin
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Val­men­nus­ta­vat nou­si­vat esiin

19.02.2020 11:08
Hiihtokouluun löytyy osanottajia pienistä lapsista aikuisiin saakka

Hiih­to­kou­luun löytyy osan­ot­ta­jia pie­nis­tä lap­sis­ta ai­kui­siin saakka

19.02.2020 02:15
Laivakankaan raviradalla kisataan snowcrossin kolmas SM-osakilpailu -paikalliselle PCMK:lle voi odottaa menestystä

Lai­va­kan­kaan ra­vi­ra­dal­la ki­sa­taan snowc­ros­sin kolmas SM-osa­kil­pai­lu -pai­kal­li­sel­le PCMK:l­le voi odottaa me­nes­tys­tä

12.02.2020 10:13
Fridan elämä hirveiden kipujen kanssa – näyttelijä Sirpa Filppa haaveili vuosikymmenet Frida Kahlon tuomisesta teatterilavalle

Fridan elämä hir­vei­den kipujen kanssa – näyt­te­li­jä Sirpa Filppa haa­vei­li vuo­si­kym­me­net Frida Kahlon tuo­mi­ses­ta teat­te­ri­la­val­le

12.02.2020 10:05
Haistakaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun museoida?
Kolumni Taisto Saari

Hais­ta­kaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun mu­seoi­da?

12.02.2020 09:59
Linnustossa enemmän häviäjiä kuin voittajia - Meri-Lapista kadonneita lintulajeja jo murheellisen paljon

Lin­nus­tos­sa enemmän hä­viä­jiä kuin voit­ta­jia - Me­ri-La­pis­ta ka­don­nei­ta lin­tu­la­je­ja jo mur­heel­li­sen paljon

12.02.2020 09:48
Taikasana ei ole tasapuolinen - kaikki eivät ole niitä ikinuoria, jotka näpyttelevät palvelunsa älypuhelimillaan tai tietokoneillaan
Kolumni Tuulikki Kourilehto/Lounais-Lappi

Tai­ka­sa­na ei ole ta­sa­puo­li­nen - kaikki eivät ole niitä iki­nuo­ria, jotka nä­pyt­te­le­vät pal­ve­lun­sa äly­pu­he­li­mil­laan tai tie­to­ko­neil­laan

12.02.2020 09:45
Kemin Peurasaaren rantatontit ovat varmasti haluttuja
Kolumni Jussi Saarela

Kemin Peu­ra­saa­ren ran­ta­ton­tit ovat var­mas­ti ha­lut­tu­ja

08.02.2020 12:00
Stora Enso kielsi lentämisen kokonaan henkilökunnaltaan koronaviruksen vuoksi – kielto koskee myös Kemin ja Oulun tehtaiden väkeä

Stora Enso kielsi len­tä­mi­sen ko­ko­naan hen­ki­lö­kun­nal­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – kielto koskee myös Kemin ja Oulun teh­tai­den väkeä

07.02.2020 18:16
Madepilkit lauantaina pyyntiin Kemijoella

Ma­de­pil­kit lauan­tai­na pyyn­tiin Ke­mi­joel­la

06.02.2020 10:44
Futsal nosteessa Meri-Lapissa ja Suomessa
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Futsal nos­tees­sa Me­ri-La­pis­sa ja Suo­mes­sa

06.02.2020 09:36
Paperiliiton lakko voi jatkuessaan lamauttaa Kemin Ajoksen sataman laivaliikenteen

Pa­pe­ri­lii­ton lakko voi jat­kues­saan la­maut­taa Kemin Ajoksen sataman lai­va­lii­ken­teen

05.02.2020 10:43
Kaupan tuotteiden valinta on iso urakka – vaihtoehtojen määrä on kasvanut

Kaupan tuot­tei­den valinta on iso urakka – vaih­to­eh­to­jen määrä on kas­va­nut

05.02.2020 10:40
Asukasyhdistykset näkisivät mielellään suunnitellun biotuotetehtaan jäähdytysvesien putken pään Ajoksen satamassa – Metsä Fibre ei

Asu­kas­yh­dis­tyk­set nä­ki­si­vät mie­lel­lään suun­ni­tel­lun bio­tuo­te­teh­taan jääh­dy­tys­ve­sien putken pään Ajoksen sa­ta­mas­sa – Metsä Fibre ei

01.02.2020 10:57
Taidokkaat lumiveistokset koristavat Täiköntoria ja kävelykatua – Pakkasukko-viikko on Pohjois-Suomen suurimpia talvitapahtumia

Tai­dok­kaat lu­mi­veis­tok­set ko­ris­ta­vat Täi­kön­to­ria ja kä­ve­ly­ka­tua – Pak­ka­suk­ko-viik­ko on Poh­jois-Suo­men suu­rim­pia tal­vi­ta­pah­tu­mia

01.02.2020 04:43
Arpa lopulta ratkaisi: Sari Moisanen valittiin Meri-Lapin seutupäälliköksi

Arpa lopulta rat­kai­si: Sari Moi­sa­nen va­lit­tiin Me­ri-La­pin seu­tu­pääl­li­kök­si

30.01.2020 16:56
Millä mielin tulet Kemiin Mikko Kangasniemi?

Millä mielin tulet Kemiin Mikko Kan­gas­nie­mi?

29.01.2020 11:57
Kemiin vihdoin uusi ketjuhotelli?
Kolumni Jussi Saarela

Kemiin vihdoin uusi ket­ju­ho­tel­li?

29.01.2020 11:54
Pakkasukossa on vieraillut monia kotimaan tähtiä ja muuan Imelda May, joka kohta festivaalien jälkeen myi platinaa

Pak­kas­ukos­sa on vie­rail­lut monia ko­ti­maan tähtiä ja muuan Imelda May, joka kohta fes­ti­vaa­lien jälkeen myi pla­ti­naa

28.01.2020 16:52
Tornion Torppiin nousee uusi liikerakennus vilkkaalle paikalle

Tornion Torp­piin nousee uusi lii­ke­ra­ken­nus vilk­kaal­le pai­kal­le

25.01.2020 12:00
Näin biotuotetehdas muuttaisi Vainion ja Marttalan maisemia

Näin bio­tuo­te­teh­das muut­tai­si Vainion ja Mart­ta­lan mai­se­mia

24.01.2020 10:37
Ilmastopannukakku ei oikein maistu - jälleen kerran vaikutuksista kärsitään eniten siellä, missä ihmiset ovat muutenkin kaikkein heikko-osaisimpia
Kolumni Suvi Pirinen

Il­mas­to­pan­nu­kak­ku ei oikein maistu - jälleen kerran vai­ku­tuk­sis­ta kär­si­tään eniten siellä, missä ihmiset ovat muu­ten­kin kaik­kein heik­ko-osai­sim­pia

22.01.2020 10:29

Neljän tai­tei­li­jan teoksia esillä Kemin tai­de­mu­seos­sa

22.01.2020 10:21