Lounais-Lappi

Tornioon saatiin crossfit-saleja kaksin kappalein - lajin yhteisöllisyys viehättää uusia yrittäjiä.

Tor­nioon saatiin cross­fit-sa­le­ja kaksin kap­pa­lein - lajin yh­tei­söl­li­syys vie­hät­tää uusia yrit­tä­jiä.

11:05 0
31-metrinen jätti kulkee kaasulla - kemiläisyrityksen täysperävaunuyhdistelmä tankataan Oulussa, koska sitä pohjoisempana ei kaasun tankkausasemia ole

31-met­ri­nen jätti kulkee kaa­sul­la - ke­mi­läis­yri­tyk­sen täys­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mä tan­ka­taan Ou­lus­sa, koska sitä poh­joi­sem­pa­na ei kaasun tank­kaus­ase­mia ole

11:03 0
Palstaviljelylle tulee Siikakankaalle lisää tilaa - "Tänne voisi kehitellä eräänlaisen siirtolapuutarhan ja palstaviljelyn välimallin"

Pals­ta­vil­je­lyl­le tulee Sii­ka­kan­kaal­le lisää tilaa - "Tänne voisi ke­hi­tel­lä erään­lai­sen siir­to­la­puu­tar­han ja pals­ta­vil­je­lyn vä­li­mal­lin"

20.05.2020 19:40 0
Joka kevät Meri-Lapissa nähdään harvinaisia siivekkäitä - alkukuun takatalvesta päästiin säikähdyksellä.

Joka kevät Me­ri-La­pis­sa nähdään har­vi­nai­sia sii­vek­käi­tä - al­ku­kuun ta­ka­tal­ves­ta pääs­tiin säi­käh­dyk­sel­lä.

20.05.2020 16:38 0
Lounais-Lappi kolumnit
Loman voi viettää mökillä Lapissakin
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Loman voi viettää mökillä La­pis­sa­kin

20.05.2020 16:27 0
Kolumni: Elämme merkillisiä aikoja - ammattiopistossa mietitään jo tulevaisuutta ja koulujen avaamista
Kolumni Sanna Laihinen

Ko­lum­ni: Elämme mer­kil­li­siä aikoja - am­mat­ti­opis­tos­sa mie­ti­tään jo tu­le­vai­suut­ta ja kou­lu­jen avaa­mis­ta

20.05.2020 16:23 0
Kolumni: Puolesta ja vastaan - tinkaaminen on vähän kuin bingo tai hedelmäpeli, vain voitot muistetaan
Kolumni Taisto Saari

Ko­lum­ni: Puo­les­ta ja vastaan - tin­kaa­mi­nen on vähän kuin bingo tai he­del­mä­pe­li, vain voitot muis­te­taan

13.05.2020 15:07 0
Korona jättää jälkensä käyttäytymiseemme

Korona jättää jäl­ken­sä käyt­täy­ty­mi­seem­me

06.05.2020 15:30 0
Veitsiluodon Kalapaikka vuoden lähikalastuspaikka

Veit­si­luo­don Ka­la­paik­ka vuoden lä­hi­ka­las­tus­paik­ka

06.05.2020 14:57 0
Hapuilevaa koronakriisin hallintaa
Kolumni Maija Eskelinen

Ha­pui­le­vaa ko­ro­na­krii­sin hal­lin­taa

29.04.2020 15:59 0
"Kemin harjoitusolosuhteet jalkapallojoukkueille katastrofaalisen huonot"

"Kemin har­joi­tus­olo­suh­teet jal­ka­pal­lo­jouk­kueil­le ka­tast­ro­faa­li­sen huonot"

20.05.2020 16:33 0
Särki ei kelvannut syötäväksi – Reijo Kursula kohtasi  pilkkireissullaan kuutin ja vei sen takaisin sulan reunaan

Särki ei kel­van­nut syö­tä­väk­si – Reijo Kursula kohtasi pilk­ki­reis­sul­laan kuutin ja vei sen ta­kai­sin sulan reunaan

20.05.2020 16:29 0
Loman voi viettää mökillä Lapissakin
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Loman voi viettää mökillä La­pis­sa­kin

20.05.2020 16:27 0
Kolumni: Elämme merkillisiä aikoja - ammattiopistossa mietitään jo tulevaisuutta ja koulujen avaamista
Kolumni Sanna Laihinen

Ko­lum­ni: Elämme mer­kil­li­siä aikoja - am­mat­ti­opis­tos­sa mie­ti­tään jo tu­le­vai­suut­ta ja kou­lu­jen avaa­mis­ta

20.05.2020 16:23 0
Pulloposti “seilasi” neljä vuotta  - pulloon kätketty viesti löytyi Laitakarista

Pul­lo­pos­ti “sei­la­si” neljä vuotta - pulloon kät­ket­ty viesti löytyi Lai­ta­ka­ris­ta

20.05.2020 16:19 0
Turvallinen oppimisympäristö kivijalkana – Muutama yksittäinen oppilas jää Kaakamon koulusta kotiin

Tur­val­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö ki­vi­jal­ka­na – Muutama yk­sit­täi­nen oppilas jää Kaa­ka­mon kou­lus­ta kotiin

13.05.2020 16:11 0
Ella Posti opiskelee nykytanssia Iso-Britanniassa. Koronan vuoksi hän etäopiskelee nyt vanhempiensa autotallissa Maksniemessä

Ella Posti opis­ke­lee ny­ky­tans­sia Iso-Bri­tan­nias­sa. Koronan vuoksi hän etä­opis­ke­lee nyt van­hem­pien­sa au­to­tal­lis­sa Maks­nie­mes­sä

13.05.2020 15:12 0
Tervolan taajaman tietyöt jatkuvat talvitauon jälkeen

Ter­vo­lan taa­ja­man tietyöt jat­ku­vat tal­vi­tauon jälkeen

13.05.2020 15:09 0
Kolumni: Puolesta ja vastaan - tinkaaminen on vähän kuin bingo tai hedelmäpeli, vain voitot muistetaan
Kolumni Taisto Saari

Ko­lum­ni: Puo­les­ta ja vastaan - tin­kaa­mi­nen on vähän kuin bingo tai he­del­mä­pe­li, vain voitot muis­te­taan

13.05.2020 15:07 0
Tornio julkaisi juhlavuosikuosin - Susanna Sivosen suunnittelemasta kuosista voi bongailla tuttuja torniolaisia juttuja

Tornio jul­kai­si juh­la­vuo­si­kuo­sin - Susanna Sivosen suun­nit­te­le­mas­ta kuo­sis­ta voi bon­gail­la tuttuja tor­nio­lai­sia juttuja

13.05.2020 15:04 0

Vian­tien­joen Siiri "Äitee" – Eila Yli­mar­ti­mon hiih­to­ki­lo­met­rit ovat tar­kas­ti yl­hääl­lä vih­ko­ses­sa

13.05.2020 09:49 0
Kolme kautta Bandyliigassa pelannut LRK Tornio luopuu sarjapaikastaan - haastava talous ja taustatekijöiden puute vaikuttivat päätökseen

Kolme kautta Ban­dy­lii­gas­sa pe­lan­nut LRK Tornio luopuu sar­ja­pai­kas­taan - haas­ta­va talous ja taus­ta­te­ki­jöi­den puute vai­kut­ti­vat pää­tök­seen

13.05.2020 09:40 0
Tornion  keskustaan  tulee toimistohotelli

Tornion kes­kus­taan tulee toi­mis­to­ho­tel­li

06.05.2020 19:04 0
Kirjastojen ovet aukeavat asiakkaille

Kir­jas­to­jen ovet au­kea­vat asiak­kail­le

06.05.2020 16:28 0
Suunnistus alkaa omatoimisesti – Koronavirus vaikuttaa Suunta- ja Treffirastien järjestämiseen

Suun­nis­tus alkaa oma­toi­mi­ses­ti – Ko­ro­na­vi­rus vai­kut­taa Suunta- ja Tref­fi­ras­tien jär­jes­tä­mi­seen

06.05.2020 15:33 0
Korona jättää jälkensä käyttäytymiseemme

Korona jättää jäl­ken­sä käyt­täy­ty­mi­seem­me

06.05.2020 15:30 0
Veitsiluodon Kalapaikka vuoden lähikalastuspaikka

Veit­si­luo­don Ka­la­paik­ka vuoden lä­hi­ka­las­tus­paik­ka

06.05.2020 14:57 0
“Oli vaikea uskoa, että kelpaan” - Sini Oinasta kiusattiin lähes koko peruskoulun ajan. Hän ei puhunut asiasta kenellekään. Kiusaamisen takia koulukin kärsi.

“Oli vaikea uskoa, että kel­paan” - Sini Oinasta kiu­sat­tiin lähes koko pe­rus­kou­lun ajan. Hän ei puhunut asiasta ke­nel­le­kään. Kiu­saa­mi­sen takia kou­lu­kin kärsi.

06.05.2020 14:55 2
Pyöräily sähköistyy – Sesonki alkaa, kun asvaltti tulee näkyviin

Pyö­räi­ly säh­köis­tyy – Sesonki alkaa, kun as­valt­ti tulee nä­ky­viin

06.05.2020 14:28 0
Punttikalastus sallitaan, mutta sitä seurataan

Punt­ti­ka­las­tus sal­li­taan, mutta sitä seu­ra­taan

29.04.2020 16:00 0
Hapuilevaa koronakriisin hallintaa
Kolumni Maija Eskelinen

Ha­pui­le­vaa ko­ro­na­krii­sin hal­lin­taa

29.04.2020 15:59 0
Länsi-Pohjan näytteet tutkitaan kolmessa kiireellisyysluokassa – koronanäyte napataan nenästä drive in -kaistalla

Län­si-Poh­jan näyt­teet tut­ki­taan kol­mes­sa kii­reel­li­syys­luo­kas­sa – ko­ro­na­näy­te na­pa­taan nenästä drive in -kais­tal­la

29.04.2020 15:39 0
Ostostavat muuttuvat

Os­tos­ta­vat muut­tu­vat

29.04.2020 14:06 0
Laivakangas siirsi 75-tapahtuman syksyyn

Lai­va­kan­gas siirsi 75-ta­pah­tu­man syksyyn

29.04.2020 12:00 0
20 lappilaisyrityksistä sai Business Finlandilta 100 000 euroa – Ylitorniolle tuli kolmelle yritykselle maksimituki

20 lap­pi­lais­yri­tyk­sis­tä sai Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta 100 000 euroa – Yli­tor­niol­le tuli kol­mel­le yri­tyk­sel­le mak­si­mi­tu­ki

29.04.2020 10:12 0