Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lounais-Lappi

Puuilo ja Citytalli tulevat Torppiin – Kaksi rakennuskohdetta valmistuu tämän vuoden syksyllä

Puuilo ja Ci­ty­tal­li tulevat Torp­piin – Kaksi ra­ken­nus­koh­det­ta val­mis­tuu tämän vuoden syk­syl­lä

13.05.2022 16:27
Lohijärven Kuohu sai lisävirtaa kylän uusista asukkaista

Lo­hi­jär­ven Kuohu sai li­sä­vir­taa kylän uusista asuk­kais­ta

12.05.2022 16:22
”Esikoisessa on koko meikäläinen tiskissä” - Pekka Juntin Villikoira-teoksen reteät tornionjokilaaksolaiset naiset ovat tuttuja kirjailijan lapsuudesta ja nuoruudesta

”E­si­koi­ses­sa on koko mei­kä­läi­nen tis­kis­sä” - Pekka Juntin Vil­li­koi­ra-teok­sen reteät tor­nion­jo­ki­laak­so­lai­set naiset ovat tuttuja kir­jai­li­jan lap­suu­des­ta ja nuo­ruu­des­ta

12.05.2022 11:09 1
Kemin Kiikelissä bongattiin eniten lintulajeja Meri-Lapissa

Kemin Kii­ke­lis­sä bon­gat­tiin eniten lin­tu­la­je­ja Me­ri-La­pis­sa

12.05.2022 07:47
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Te-toimistojen ovet avautuvat tiheämmin
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Te-toi­mis­to­jen ovet avau­tu­vat ti­heäm­min

04.05.2022 09:56 2
Kesätyö on usein nuorelle ensimmäinen kurkistus työelämään
Kolumni Sanna Laihinen

Kesätyö on usein nuo­rel­le en­sim­mäi­nen kur­kis­tus työ­elä­mään

20.04.2022 09:03
Vähennätkö kulutusta, kun hinnat nousevat?
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Vä­hen­nät­kö ku­lu­tus­ta, kun hinnat nou­se­vat?

13.04.2022 09:45 1
Striimaukset tuovat päätöksentekoa lähelle kuntalaista
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio

Strii­mauk­set tuovat pää­tök­sen­te­koa lähelle kun­ta­lais­ta

06.04.2022 16:42
Teatterin toiminta jatkuu, ei jatku, jatkuu......?
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Teat­te­rin toi­min­ta jatkuu, ei jatku, jat­kuu......?

31.03.2022 17:21
"Vielä nuorena aikuisena koin häpeää siitä, mistä tulin"
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen/Lounais-Lappi

"Vielä nuorena ai­kui­se­na koin häpeää siitä, mistä tulin"

30.03.2022 15:48
Keminmaan kunnanvirastolla avajaiset – Peruskorjausremontti pysyi lähes budjetissa ja aikataulussa

Ke­min­maan kun­nan­vi­ras­tol­la ava­jai­set – Pe­rus­kor­jaus­re­mont­ti pysyi lähes bud­je­tis­sa ja ai­ka­tau­lus­sa

11.05.2022 19:55
Maskisuositus poistui kaupoista Länsi-Pohjassa

Mas­ki­suo­si­tus poistui kau­pois­ta Län­si-Poh­jas­sa

11.05.2022 16:46
Treffirastit alkoivat viime viikolla kaupunkisprintillä – Suuntarasteja haettiin Sauvosaaressa maanantaina

Tref­fi­ras­tit al­koi­vat viime vii­kol­la kau­pun­ki­sprin­til­lä – Suun­ta­ras­te­ja haet­tiin Sau­vo­saa­res­sa maa­nan­tai­na

11.05.2022 14:07
Simon Kiri aloittaa Ykköspesiskauden neljällä vieraspelillä – Sarjapisteitä olisi hyvä olla 7-8 ennen kotiavausta

Simon Kiri aloit­taa Yk­kös­pe­sis­kau­den nel­jäl­lä vie­ras­pe­lil­lä – Sar­ja­pis­tei­tä olisi hyvä olla 7-8 ennen ko­ti­avaus­ta

11.05.2022 09:44
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Me­ri-La­pis­sa in­nos­tu­nut­ta SPR:n va­paa­eh­tois­toi­min­taa

11.05.2022 16:04
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Mur­ha­nie­men tiellä

11.05.2022 13:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Kemissä toimii tu­le­vai­suu­des­sa­kin am­mat­ti­teat­te­ri

11.05.2022 12:57
Kemin Tervaharjun Suomen sodan muistomerkin kohtalo herättää kysymyksiä kulttuuriympäristön arvostamisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Kemin Ter­va­har­jun Suomen sodan muis­to­mer­kin kohtalo he­rät­tää ky­sy­myk­siä kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tön ar­vos­ta­mi­ses­ta

11.05.2022 10:21
Ville Liimatainen & Ajomiesten Tuhlaajapoika -levy on valmis - albumin tuotti suomalaisen musiikkielämän arvostettu grand old man Esa Nieminen

Ville Lii­ma­tai­nen & Ajo­mies­ten Tuh­laa­ja­poi­ka -levy on valmis - albumin tuotti suo­ma­lai­sen mu­siik­ki­elä­män ar­vos­tet­tu grand old man Esa Nie­mi­nen

06.05.2022 09:09

Yli viikon kes­tä­vät Tor­nio-päi­vät hui­pen­tu­vat Puis­to­kar­ne­vaa­lei­hin

05.05.2022 14:59

Susanna Kou­to­nen jätti Kemin mat­kai­lu oy:n

04.05.2022 20:22 1
Edessä tuntematon

Edessä tun­te­ma­ton

04.05.2022 17:34
Kisassa otetaan itsestä mittaa! - nelikymppiset torniolaisnaiset innostuivat crossfitkilpailuista

Kisassa otetaan itsestä mittaa! - ne­li­kymp­pi­set tor­nio­lais­nai­set in­nos­tui­vat cross­fit­kil­pai­luis­ta

04.05.2022 14:09 1
Jari Jokela hyvinvointialueen johtajaksi – Kansanedustaja Markus Lohi jäi tiukassa äänestyksessä kakkoseksi

Jari Jokela hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jak­si – Kan­san­edus­ta­ja Markus Lohi jäi tiu­kas­sa ää­nes­tyk­ses­sä kak­ko­sek­si

04.05.2022 09:58
Te-toimistojen ovet avautuvat tiheämmin
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Te-toi­mis­to­jen ovet avau­tu­vat ti­heäm­min

04.05.2022 09:56 2

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri yh­dis­tys­muo­toi­sek­si

04.05.2022 12:26 1
Kevätmuutto on sujunut verkkaisesti Meri-Lapissa

Ke­vät­muut­to on sujunut verk­kai­ses­ti Me­ri-La­pis­sa

04.05.2022 09:13
Meri-Lapin yläkoululaiset osallistuvat projektiin, jossa kerätään talteen vanhoja älylaitteita

Me­ri-La­pin ylä­kou­lu­lai­set osal­lis­tu­vat pro­jek­tiin, jossa ke­rä­tään talteen vanhoja äly­lait­tei­ta

04.05.2022 12:29
”Pyörittelin pitkään mielessäni haenko virkaa” - Oulun hiippakunnan nuorin kirkkoherra on Simon seurakunnan Laura Kinnunen

”Pyö­rit­te­lin pitkään mie­les­sä­ni haenko virkaa” - Oulun hiip­pa­kun­nan nuorin kirk­ko­her­ra on Simon seu­ra­kun­nan Laura Kin­nu­nen

30.04.2022 09:30 1
Perjantaina vietetään Orvokkipäivää

Per­jan­tai­na vie­te­tään Or­vok­ki­päi­vää

28.04.2022 15:22
Hawkeja voi näkyä ensi viikolla myös Meri-Lapissa ja Tornionjokilaaksossa

Hawkeja voi näkyä ensi vii­kol­la myös Me­ri-La­pis­sa ja Tor­nion­jo­ki­laak­sos­sa

28.04.2022 15:03
Kemin vappu alkoi patsaan lakituksella – kerran Rakentaja-patsaan insinöörilakki oli pöllitty ja se löytyi vapun jälkeen Rovaniemeltä Jätkänpatsaan päästä.

Kemin vappu alkoi patsaan la­ki­tuk­sel­la – kerran Ra­ken­ta­ja-pat­saan in­si­nöö­ri­lak­ki oli pöl­lit­ty ja se löytyi vapun jälkeen Ro­va­nie­mel­tä Jät­kän­pat­saan päästä.

28.04.2022 12:19
Motoristit ovat taas liikkeellä Meri-Lapissa – 70 vuotta täyttävä Tornion moottorikerho on järjestänyt vappuparaateja 1970-luvulta alkaen.

Mo­to­ris­tit ovat taas liik­keel­lä Me­ri-La­pis­sa – 70 vuotta täyt­tä­vä Tornion moot­to­ri­ker­ho on jär­jes­tä­nyt vap­pu­pa­raa­te­ja 1970-lu­vul­ta alkaen.

28.04.2022 12:15
Karsinnassa kajahtaa Hurmio-tango – Tuomas Heinikoski kilpailee Tangomarkkinoiden semifinaalipaikasta

Kar­sin­nas­sa ka­jah­taa Hur­mio-tan­go – Tuomas Hei­ni­kos­ki kil­pai­lee Tan­go­mark­ki­noi­den se­mi­fi­naa­li­pai­kas­ta

27.04.2022 13:23
Veteraaneja muistetaan tänään keskiviikkona - Meri-Lapissa useita tapahtumia

Ve­te­raa­ne­ja muis­te­taan tänään kes­ki­viik­ko­na - Me­ri-La­pis­sa useita ta­pah­tu­mia

27.04.2022 10:00 1
Omaishoitaja jättää lomat käyttämättä - kemiläinen Anu Heinikoski huolehtii muistisairaasta äidistään ja hän kaipaisi enemmän apua kotiin

Omais­hoi­ta­ja jättää lomat käyt­tä­mät­tä - ke­mi­läi­nen Anu Hei­ni­kos­ki huo­leh­tii muis­ti­sai­raas­ta äi­dis­tään ja hän kai­pai­si enemmän apua kotiin

21.04.2022 09:52 2
Kemin golfkentän edustalta kaadettiin luvan kanssa järeitä kuusia ja muitakin puita – Puiden kaato herättää usein mielipiteitä puolesta ja vastaan

Kemin golf­ken­tän edus­tal­ta kaa­det­tiin luvan kanssa järeitä kuusia ja mui­ta­kin puita – Puiden kaato he­rät­tää usein mie­li­pi­tei­tä puo­les­ta ja vastaan

21.04.2022 09:52
Pohjan Mieslaulajat täyttää tänä vuonna 90 vuotta – Juhlakonsertti on vuorossa ensi syksynä

Pohjan Mies­lau­la­jat täyttää tänä vuonna 90 vuotta – Juh­la­kon­sert­ti on vuo­ros­sa ensi syksynä

20.04.2022 18:44