Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Kuo­hun­ta on takana, kuu­le­mi­set voivat alkaa – Uusi ko­mis­saa­ri: ha­luam­me kuulla myös saa­me­lais­ten voi­ma­va­rois­ta

Kolumni: Kun ju­nio­ri­val­men­ta­ja puuttui ra­sis­ti­seen ni­mit­te­lyyn, hän sai kolmen ottelun toi­min­ta­kiel­lon ja seura sakot

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Lounais-Lappi

Ex-jääkiekkotähti tuntee huumemaailman – "Maksan heille takaisin sillä, että pysyn selvin päin"

Ex-jää­kiek­ko­täh­ti tuntee huu­me­maail­man – "­Mak­san heille ta­kai­sin sillä, että pysyn selvin päin"

10:00
Jope-dokumentti tulee ensi-iltaan helmikuussa - Jopen elämästä, etenkin lapsuudesta ja nuoruudesta löytyi jopa varsinaisia aarteita dokumentin kerronnan tueksi"

Jo­pe-do­ku­ment­ti tulee en­si-il­taan hel­mi­kuus­sa - Jopen elä­mäs­tä, etenkin lap­suu­des­ta ja nuo­ruu­des­ta löytyi jopa var­si­nai­sia aar­tei­ta do­ku­men­tin ker­ron­nan tueksi"

09:58
Tornion Pirkkiössä liikkunut ilves ei ole harvinaisuus – Ilveksestä ei yleensä ole vaaraa ihmiselle, mutta villieläintä ei kannata lähestyä missään tilanteessa

Tornion Pirk­kiös­sä liik­ku­nut ilves ei ole har­vi­nai­suus – Il­vek­ses­tä ei yleensä ole vaaraa ih­mi­sel­le, mutta vil­li­eläin­tä ei kannata lä­hes­tyä missään ti­lan­tees­sa

07.12.2022 20:00
Kudontakioski saapui Tornioon – Kioskin perustaja Rosa Tolnov Clausen päätyi kokeilemaan kutomista sattuman kautta: "Siitä lähtien en ole muuta tehnytkään"

Ku­don­ta­kios­ki saapui Tor­nioon – Kioskin pe­rus­ta­ja Rosa Tolnov Clausen päätyi ko­kei­le­maan ku­to­mis­ta sat­tu­man kautta: "Siitä lähtien en ole muuta teh­nyt­kään"

07.12.2022 17:40
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Muistiasia on kaikkien asia
Kolumni Maarit Simoska

Muis­ti­asia on kaik­kien asia

30.11.2022 16:33
Pikkujoulukausi on bilebändien kulta-aikaa
Kolumni Raisa Huttunen

Pik­ku­jou­lu­kau­si on bi­le­bän­dien kul­ta-ai­kaa

30.11.2022 06:00
"On kahdenlaisia motoristeja: niitä, jotka ovat kaatuneet, ja niitä, jotka vielä eivät ole kaatuneet"
Kolumni Markku Juuso

"On kah­den­lai­sia mo­to­ris­te­ja: niitä, jotka ovat kaa­tu­neet, ja niitä, jotka vielä eivät ole kaa­tu­neet"

26.11.2022 15:49
Eläinten vinkkejä talvesta selviämiseen
Kolumni Liisa Koivisto

Eläin­ten vink­ke­jä tal­ves­ta sel­viä­mi­seen

23.11.2022 10:19
Osa alle 15-vuotiaisesta nuorista voi pahoin
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Osa alle 15-vuo­tiai­ses­ta nuo­ris­ta voi pahoin

16.11.2022 18:23 2
Eläinmaailman isät
Kolumni Liisa Koivisto/Lounais-Lappi

Eläin­maail­man isät

10.11.2022 10:12
Kemiin tulee uusi jätevedenpuhdistamo – hintahaarukka asettuu 20 miljoonan euron tietämille

Kemiin tulee uusi jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo – hin­ta­haa­ruk­ka asettuu 20 mil­joo­nan euron tie­tä­mil­le

02.12.2022 13:33

Lapin kaup­pa­ka­ma­rin syys­ko­kous teki luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat – Me­ri-La­pis­ta hal­li­tuk­ses­sa muun muassa Ou­to­kum­mun ja Metsä Groupin edus­ta­jat

02.12.2022 13:31 1
Metsä Fibren tehdashanke etenee junan lailla – vaikka rakentamisessa korostetaan turvallisuutta, voi vahinkoja sattua

Metsä Fibren teh­das­han­ke etenee junan lailla – vaikka ra­ken­ta­mi­ses­sa ko­ros­te­taan tur­val­li­suut­ta, voi va­hin­ko­ja sattua

01.12.2022 10:24

Kuka hylkäsi vanhat työ­kamp­peen­sa luon­toon? - lenk­kei­li­jä löysi muun muassa Stora Enson työasun Ajok­ses­ta.

01.12.2022 09:07 5
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Albana Mustafi

Ihminen ja luonto tär­kein­tä

23.11.2022 10:38
Lukijalta Mielipidekirjoitus Toni Keränen

Sähkö tulee pis­to­ra­sias­ta ja laskuun rahat sei­näs­tä?

23.11.2022 10:34
Kävelykadun osittainen avaaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kalle Helske

Kä­ve­ly­ka­dun osit­tai­nen avaa­mi­nen

23.11.2022 10:31
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mirjami Lehto

Ihmisen pesä

23.11.2022 10:28
Muistiasia on kaikkien asia
Kolumni Maarit Simoska

Muis­ti­asia on kaik­kien asia

30.11.2022 16:33
Henkseleitä ei passaa paukutella Kemissä ja Torniossa

Henk­se­lei­tä ei passaa pau­ku­tel­la Kemissä ja Tor­nios­sa

01.12.2022 09:15 2
Lapintien ja Sahansaarenkadun risteys ja pyöräteiden mäet ovat herättäneet keskustelua

La­pin­tien ja Sa­han­saa­ren­ka­dun risteys ja pyö­rä­tei­den mäet ovat he­rät­tä­neet kes­kus­te­lua

30.11.2022 11:02 1
Pikkujoulukausi on bilebändien kulta-aikaa
Kolumni Raisa Huttunen

Pik­ku­jou­lu­kau­si on bi­le­bän­dien kul­ta-ai­kaa

30.11.2022 06:00
Tornion Pirkkiössä tehtiin ilveshavainto – "Totesin, että herran jestas, sehän on ilves!"

Tornion Pirk­kiös­sä tehtiin il­ves­ha­vain­to – "To­te­sin, että herran jestas, sehän on ilves!"

29.11.2022 17:07 1
"On kahdenlaisia motoristeja: niitä, jotka ovat kaatuneet, ja niitä, jotka vielä eivät ole kaatuneet"
Kolumni Markku Juuso

"On kah­den­lai­sia mo­to­ris­te­ja: niitä, jotka ovat kaa­tu­neet, ja niitä, jotka vielä eivät ole kaa­tu­neet"

26.11.2022 15:49
"Ilmoitin heti, että minä tulen!" - Meri-Lapin jousikvartetin konserteissa kuullaan serbialais-hollantilaisen viulutaiteilija Julija Hartigin kädenjälkeä

"Il­moi­tin heti, että minä tulen!" - Me­ri-La­pin jou­si­kvar­te­tin kon­ser­teis­sa kuul­laan ser­bia­lais-hol­lan­ti­lai­sen viu­lu­tai­tei­li­ja Julija Har­ti­gin kä­den­jäl­keä

25.11.2022 16:02
Meri-Lapin joulunodotus on täynnä musiikkia

Me­ri-La­pin jou­lun­odo­tus on täynnä mu­siik­kia

25.11.2022 13:56
Puu-Mäntylä oli turvallinen paikka asua, missä naapurista pidettiin huolta – Jalkapallopeliin tai piilosilla oloon löytyi omasta pihapiiristä aina riittävästi osallistujia

Puu-Män­ty­lä oli tur­val­li­nen paikka asua, missä naa­pu­ris­ta pi­det­tiin huolta – Jal­ka­pal­lo­pe­liin tai pii­lo­sil­la oloon löytyi omasta pi­ha­pii­ris­tä aina riit­tä­väs­ti osal­lis­tu­jia

25.11.2022 10:48
Videonauhuri oli suuri ihmetyksen aihe – neljäkymmentä vuotta sitten Subwayssa kävivät lähinnä teinit, ja kolmekymppisetkin olivat nuorisoliikkeessä  ”vanhoja”

Vi­deo­nau­hu­ri oli suuri ih­me­tyk­sen aihe – nel­jä­kym­men­tä vuotta sitten Sub­ways­sa kävivät lähinnä teinit, ja kol­me­kymp­pi­set­kin olivat nuo­ri­so­liik­kees­sä ”van­ho­ja”

24.11.2022 12:43
Koirakulkue käynnistää Kemin joulunavauksen

Koi­ra­kul­kue käyn­nis­tää Kemin jou­lun­avauk­sen

24.11.2022 11:46 1
Seppo Selmgren on vuoden 2022 mentori

Seppo Selmg­ren on vuoden 2022 mentori

24.11.2022 10:40
Veitsiluoto 100 vuotta – testaa Veiska-tietoutesi Lounais-Lapin visassa! Oletko repsikka vai kenties ylimestari?

Veit­si­luo­to 100 vuotta – testaa Veis­ka-tie­tou­te­si Lou­nais-La­pin vi­sas­sa! Oletko rep­sik­ka vai kenties yli­mes­ta­ri?

23.11.2022 14:18
Poistotekstiilien kierrätyspisteitä tulee ensi vuoden alussa Meri-Lapin ekoasemille

Pois­to­teks­tii­lien kier­rä­tys­pis­tei­tä tulee ensi vuoden alussa Me­ri-La­pin eko­ase­mil­le

23.11.2022 10:45
Eläinten vinkkejä talvesta selviämiseen
Kolumni Liisa Koivisto

Eläin­ten vink­ke­jä tal­ves­ta sel­viä­mi­seen

23.11.2022 10:19
Puuilo avaa myymälänsä Torniossa torstaina – Muuntajakadun rakennushanke valmistui suunniteltua aikaisemmin

Puuilo avaa myy­mä­län­sä Tor­nios­sa tors­tai­na – Muun­ta­ja­ka­dun ra­ken­nus­han­ke val­mis­tui suun­ni­tel­tua ai­kai­sem­min

23.11.2022 10:12
Aggregaatteja tulee  ja menee – Lisälämmittimille ja varavirtalähteille on tänä päivänä kysyntää

Ag­gre­gaat­te­ja tulee ja menee – Li­sä­läm­mit­ti­mil­le ja va­ra­vir­ta­läh­teil­le on tänä päivänä ky­syn­tää

18.11.2022 10:36
Ukko-Pekka -veturi vaunuineen lähtee Kemistä ja käyttää turisteja jouluisella reissulla Pellon vihreälle pysäkillä – Jatkossa matkoja voi olla eri teemoihin liittyen ympäri vuoden

Uk­ko-Pek­ka -veturi vau­nui­neen lähtee Kemistä ja käyttää tu­ris­te­ja jou­lui­sel­la reis­sul­la Pellon vih­reäl­le py­sä­kil­lä – Jat­kos­sa matkoja voi olla eri tee­moi­hin liit­tyen ympäri vuoden

17.11.2022 10:26 1

Kemin bio­tuo­te­teh­das-pro­jek­til­la ylei­sö­ti­lai­suus

16.11.2022 21:11
Osa alle 15-vuotiaisesta nuorista voi pahoin
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Osa alle 15-vuo­tiai­ses­ta nuo­ris­ta voi pahoin

16.11.2022 18:23 2