uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Lounais-Lappi

Maahisen tyär Annuka Ovaska vetää rumpukursseja ja hioo kiviä – Hän on luonnossa kuin kotonaan: Kivalot on sielunpaikkan

Maa­hi­sen tyär Annuka Ovaska vetää rum­pu­kurs­se­ja ja hioo kiviä – Hän on luon­nos­sa kuin ko­to­naan: Kivalot on sie­lun­paik­kan

17:02 1
Sähkön perusmaksuista alennusta Keminmaassa

Sähkön pe­rus­mak­suis­ta alen­nus­ta Ke­min­maas­sa

13:20
Länsi-Pohjan Hautauspalvelulla oli vajaa 20 vuotta sitten korkeintaan yksi uurnahautaus vuodessa, nykyisin vähintään joka viides tuhkataan – Hautaustoimisto V. Puijolassa luku on vielä suurempi

Län­si-Poh­jan Hau­taus­pal­ve­lul­la oli vajaa 20 vuotta sitten kor­kein­taan yksi uur­na­hau­taus vuo­des­sa, ny­kyi­sin vä­hin­tään joka viides tuh­ka­taan – Hau­taus­toi­mis­to V. Pui­jo­las­sa luku on vielä suu­rem­pi

09:57 1
"Nyt on luovuus saanut kukkia" - Kemin taidemuseon kesänäyttelyssä on esillä rinnakkain taideteoksia ja Kemin Jalokivigallerian jalokiviä

"Nyt on luovuus saanut kukkia" - Kemin tai­de­mu­seon ke­sä­näyt­te­lys­sä on esillä rin­nak­kain tai­de­teok­sia ja Kemin Ja­lo­ki­vi­gal­le­rian ja­lo­ki­viä

09:51
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Rakennanko tätä työyhteisöä
Kolumni Katja Savilakso

Ra­ken­nan­ko tätä työ­yh­tei­söä

29.06.2022 19:54 1
Ihmekangasta ihmekaupungista - saadaanko Kemiin kuitutehdas, joka pelastaa maailman?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Ih­me­kan­gas­ta ih­me­kau­pun­gis­ta - saa­daan­ko Kemiin kui­tu­teh­das, joka pe­las­taa maail­man?

22.06.2022 09:29 1
Kiukunpuuskia lomalla? - työhön ja perusarkeen liittyvät paineet voivat purkautua vapaalla
Kolumni Virpi Pakisjärvi ja Maria Miettunen

Kiu­kun­puus­kia lo­mal­la? - työhön ja pe­rus­ar­keen liit­ty­vät paineet voivat pur­kau­tua va­paal­la

15.06.2022 10:28
Kohtaamisia muinaissaaressa
Kolumni Titta Kallio-Seppä

Koh­taa­mi­sia mui­nais­saa­res­sa

10.06.2022 09:36
Harrastaminen maksaa – joskus jopa liian paljon
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Har­ras­ta­mi­nen maksaa – joskus jopa liian paljon

08.06.2022 22:07
Yrittäjä elävöittää kaupunkia
Kolumni Marko Vuorinen

Yrit­tä­jä elä­vöit­tää kau­pun­kia

01.06.2022 18:21

Simossa Kar­si­kon koh­dal­la kier­to­tie käyt­töön kah­dek­si yöksi

30.06.2022 14:53
"Jo pelkästään lavasteet naurattavat" – Meri-Lapin kesäteatterit luottavat huumorin voimaan

"Jo pel­käs­tään la­vas­teet nau­rat­ta­vat" – Me­ri-La­pin ke­sä­teat­te­rit luot­ta­vat huu­mo­rin voimaan

30.06.2022 09:42
Rakennanko tätä työyhteisöä
Kolumni Katja Savilakso

Ra­ken­nan­ko tätä työ­yh­tei­söä

29.06.2022 19:54 1
Romaani torniolaisesta postirikoksesta – Tuula Untinen teki omakustanteen ja suosittelee muitakin kirjoittamaan tarinat talteen

Romaani tor­nio­lai­ses­ta pos­ti­ri­kok­ses­ta – Tuula Untinen teki oma­kus­tan­teen ja suo­sit­te­lee mui­ta­kin kir­joit­ta­maan tarinat talteen

29.06.2022 18:34
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Kinnunen

Lo­pu­ton­ta liit­tou­tu­mis­ta

29.06.2022 23:06
Lapin senaattorit vaihtuvat
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Saukko

Lapin se­naat­to­rit vaih­tu­vat

29.06.2022 09:24
Keminmaan kunnassa on pelisäännöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivi Hietala-Jyty, Tuija Hiltunen-SuPer, Marja Kaakko-JHL, Anne Kulju-Jyty, Tuomo Kuusela-Ts, Juha Laine-Juko, Mirja Matilainen-JHL, Katja Perttula-SuPer/Ts, Kimmo Vääriskoski-Juko

Ke­min­maan kun­nas­sa on pe­li­sään­nöt

08.06.2022 16:04
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Saukko

Hul­lun­ku­ri­set perheet

08.06.2022 16:01
Museoliiton tunnustus Mikko Saarenpäälle

Mu­seo­lii­ton tun­nus­tus Mikko Saa­ren­pääl­le

29.06.2022 15:49
Rajat ylittävää taidetta - torniolainen Titta Court toimii koreografina kolmen valtakunnan ainutlaatuisessa yhteistyöhankkeessa.

Rajat ylit­tä­vää tai­det­ta - tor­nio­lai­nen Titta Court toimii ko­reo­gra­fi­na kolmen val­ta­kun­nan ai­nut­laa­tui­ses­sa yh­teis­työ­hank­kees­sa.

29.06.2022 15:21
Taidetta vanhassa korjaamossa – kemiläiset naiset löysivät mielenkiintoisen paikan taidenäyttelylleen

Tai­det­ta van­has­sa kor­jaa­mos­sa – ke­mi­läi­set naiset löy­si­vät mie­len­kiin­toi­sen paikan tai­de­näyt­te­lyl­leen

29.06.2022 09:30
Tuulivoimaloiden infraääni huolettaa Keminmaassa - Lapin liitto piti ensimmäisen tuulivoimaselvityshankkeen kuntatilaisuuden

Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni huo­let­taa Ke­min­maas­sa - Lapin liitto piti en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­sel­vi­tys­hank­keen kun­ta­ti­lai­suu­den

23.06.2022 17:39 2
Metsästys kiinnostaa nuoria - Tervolassa järjestetyllä Metso-leirillä lapset pääsivät opettelemaan erätaitoja

Met­säs­tys kiin­nos­taa nuoria - Ter­vo­las­sa jär­jes­te­tyl­lä Met­so-lei­ril­lä lapset pää­si­vät opet­te­le­maan erä­tai­to­ja

23.06.2022 15:08
Sirkusharrastuksen voi aloittaa jo pikkuvauvana - sirkuskurssit ovat suosittuja Meri-Lapissa

Sir­kus­har­ras­tuk­sen voi aloit­taa jo pik­ku­vau­va­na - sir­kus­kurs­sit ovat suo­sit­tu­ja Me­ri-La­pis­sa

23.06.2022 09:08
Toimintasäde kasvoi - Meri-Lapin meripelastajien uusi alus kastettiin lauantaina

Toi­min­ta­sä­de kasvoi - Me­ri-La­pin me­ri­pe­las­ta­jien uusi alus kas­tet­tiin lauan­tai­na

22.06.2022 13:34
Jari Iisakka Lappia-Koulutus Oy:n toimitusjohtajaksi

Jari Iisakka Lap­pia-Kou­lu­tus Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

22.06.2022 10:13

Simossa otet­tiin käyt­töön sil­to­jen kier­to­tiet

22.06.2022 10:10

Kemin kau­pun­ki jakoi ur­hei­li­ja­sti­pen­de­jä

22.06.2022 10:08
Prosessi on vaativampi kuin sellunkeitossa

Pro­ses­si on vaa­ti­vam­pi kuin sel­lun­kei­tos­sa

22.06.2022 09:39 1
Ihmekangasta ihmekaupungista - saadaanko Kemiin kuitutehdas, joka pelastaa maailman?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Ih­me­kan­gas­ta ih­me­kau­pun­gis­ta - saa­daan­ko Kemiin kui­tu­teh­das, joka pe­las­taa maail­man?

22.06.2022 09:29 1
Asuntomarkkinat ovat palanneet normaalille tasolle

Asun­to­mark­ki­nat ovat pa­lan­neet nor­maa­lil­le tasolle

17.06.2022 18:56
Tuomarit lyttäsivät Hanna Utusen täysin kaksikymmentä vuotta sitten - nyt hän on karaoken suomenmestari

Tuo­ma­rit lyt­tä­si­vät Hanna Utusen täysin kak­si­kym­men­tä vuotta sitten - nyt hän on ka­rao­ken suo­men­mes­ta­ri

17.06.2022 14:08
Kynnet kuin tauluja –  kemiläinen Tiina Spelman on menestynyt useissa kynsikilpailuissa

Kynnet kuin tauluja – ke­mi­läi­nen Tiina Spelman on me­nes­ty­nyt useissa kyn­si­kil­pai­luis­sa

17.06.2022 13:43
Käsipallo on hauskinta! - urheilukoulussa kokeiltiin uusia lajeja

Kä­si­pal­lo on haus­kin­ta! - ur­hei­lu­kou­lus­sa ko­keil­tiin uusia lajeja

17.06.2022 11:04
”Olen aina tykännyt tulla töihin” -  Jussi Vähänen on myynyt kenkiä jo viisikymmentä vuotta, nyt pitkän linjan kauppias suunnittelee liikkeen myymistä

”Olen aina ty­kän­nyt tulla töihin” - Jussi Vähänen on myynyt kenkiä jo vii­si­kym­men­tä vuotta, nyt pitkän linjan kaup­pias suun­nit­te­lee liik­keen myy­mis­tä

16.06.2022 13:54
Uusi lampola valmistuu Tervolaan - syksyllä Lappian Louen opetusmaatilalle muuttaa arvokasta alkuperäiskarjaa

Uusi lampola val­mis­tuu Ter­vo­laan - syk­syl­lä Lappian Louen ope­tus­maa­ti­lal­le muuttaa ar­vo­kas­ta al­ku­pe­räis­kar­jaa

15.06.2022 13:00
Kiukunpuuskia lomalla? - työhön ja perusarkeen liittyvät paineet voivat purkautua vapaalla
Kolumni Virpi Pakisjärvi ja Maria Miettunen

Kiu­kun­puus­kia lo­mal­la? - työhön ja pe­rus­ar­keen liit­ty­vät paineet voivat pur­kau­tua va­paal­la

15.06.2022 10:28
"Siitä tulisi sanomista, jos keskellä kaupunkia olisi vaneriparkki" - Kemin uusi betoninen skeittiparkki saa kiitosta nuorilta

"Siitä tulisi sa­no­mis­ta, jos kes­kel­lä kau­pun­kia olisi va­ne­ri­park­ki" - Kemin uusi be­to­ni­nen skeit­ti­park­ki saa kii­tos­ta nuo­ril­ta

15.06.2022 10:10