Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Lounais-Lappi

Frisbeegolfin harrastajamäärät ovat kovassa kasvussa – Jätkän Kiekon aktiivit ovat pitäneet rataa heittokuntoisena

Fris­bee­gol­fin har­ras­ta­ja­mää­rät ovat kovassa kas­vus­sa – Jätkän Kiekon ak­tii­vit ovat pi­tä­neet rataa heit­to­kun­toi­se­na

13.10.2021 11:23
Harrastaminen kannattaa aina
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Har­ras­ta­mi­nen kan­nat­taa aina

13.10.2021 13:30
Debyyttialbumi syntyi kerrostaloyksiössä – Apollo I Nine tekee tasokasta vaihtoehtoista popmusiikkia kotikonstein

De­byyt­ti­al­bu­mi syntyi ker­ros­ta­lo­yk­siös­sä – Apollo I Nine tekee ta­so­kas­ta vaih­to­eh­tois­ta pop­mu­siik­kia ko­ti­kons­tein

13.10.2021 13:25
Kemintullin alue on edelleen tyhjillään

Ke­min­tul­lin alue on edel­leen tyh­jil­lään

13.10.2021 12:03 2
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Harrastaminen kannattaa aina
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Har­ras­ta­mi­nen kan­nat­taa aina

13.10.2021 13:30
Ihmisen perustarpeet  eivät häviä iän myötä
Kolumni Kari Kannala

Ihmisen pe­rus­tar­peet eivät häviä iän myötä

13.10.2021 11:46
Huoltohommia ei kannata jättää väliin
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Huol­to­hom­mia ei kannata jättää väliin

29.09.2021 12:09
Miksi tytöt voivat huonosti?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Miksi tytöt voivat huo­nos­ti?

22.09.2021 10:03
Korona ei unohdu pitkäkestoisesta muistista
Pääkirjoitus Jouni Valikainen

Korona ei unohdu pit­kä­kes­toi­ses­ta muis­tis­ta

16.09.2021 14:13
Sohvallekin voi kuolla - sydänkohtaus iski yllättäen, mutta hyvä fyysinen kunto pelasti kuolemalta
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen

Soh­val­le­kin voi kuolla - sy­dän­koh­taus iski yl­lät­täen, mutta hyvä fyy­si­nen kunto pelasti kuo­le­mal­ta

15.09.2021 15:38 1
Syysloma alkaa räntäisissä merkeissä

Syys­lo­ma alkaa rän­täi­sis­sä mer­keis­sä

13.10.2021 11:49
Ihmisen perustarpeet  eivät häviä iän myötä
Kolumni Kari Kannala

Ihmisen pe­rus­tar­peet eivät häviä iän myötä

13.10.2021 11:46
Liikunnan iloa Sauvosaaren koululla – Koululaiset viettivät Suomessa koulupäivää juosten, hyppien ja heittäen

Lii­kun­nan iloa Sau­vo­saa­ren kou­lul­la – Kou­lu­lai­set viet­ti­vät Suo­mes­sa kou­lu­päi­vää juos­ten, hyppien ja heit­täen

13.10.2021 10:11
Suuret ikäluokat täyttävät oppilaitokset - kansakoululaisten määrä kolminkertaistui Torniossa

Suuret ikä­luo­kat täyt­tä­vät op­pi­lai­tok­set - kan­sa­kou­lu­lais­ten määrä kol­min­ker­tais­tui Tor­nios­sa

13.10.2021 09:52
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Perussuomalaisten Lapin piirin hallitus

Lapin riis­ta­kan­nat lap­pi­lai­sil­le!

29.09.2021 12:27 1
Tuulivoimaloiden rakentamisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pro Lounais-Lapin kansallispuiston hallitus

Tuu­li­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­ses­ta

29.09.2021 12:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Saukko

Vihreän riihen matot

22.09.2021 10:17
Mielipidekirjoitus Sauli Martimo

Alue­vaa­lit­ko kuntien pe­las­tus

22.09.2021 10:10
Kurki menestyy, kun ilmasto lämpenee - Meri-Lapissa nähtiin jopa 160 yksilön lentue

Kurki me­nes­tyy, kun ilmasto läm­pe­nee - Me­ri-La­pis­sa nähtiin jopa 160 yksilön lentue

13.10.2021 09:34
Toisen maailmansodan kurimuksessa

Toisen maail­man­so­dan ku­ri­muk­ses­sa

06.10.2021 14:34 1
Lämärit, Kärpät, Luulaja Hockey – Olli Nikupeteri sai peliaikaa Ruotsin korkeimmalla sarjatasolla SHL:ssä

Lä­mä­rit, Kärpät, Luulaja Hockey – Olli Ni­ku­pe­te­ri sai pe­li­ai­kaa Ruotsin kor­keim­mal­la sar­ja­ta­sol­la SHL:ssä

06.10.2021 13:31
Kaupunginjohtaja kannustaa ja antaa tavoitteita – Jukka Kujala palasi kotikaupunkiinsa kaupunginjohtajaksi

Kau­pun­gin­joh­ta­ja kan­nus­taa ja antaa ta­voit­tei­ta – Jukka Kujala palasi ko­ti­kau­pun­kiin­sa kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

06.10.2021 12:28
Naskalit, Kläpit, Naperot ja Vesselit saivat Aavapeikon päiväkodin

Nas­ka­lit, Kläpit, Naperot ja Ves­se­lit saivat Aa­va­pei­kon päi­vä­ko­din

06.10.2021 11:37
Enemmän kuin hieno! –  torniolaiset  tutustuivat peruskorjattuun kaupungintaloon

Enemmän kuin hieno! –  tor­nio­lai­set tu­tus­tui­vat pe­rus­kor­jat­tuun kau­pun­gin­ta­loon

05.10.2021 16:52
Posliinitöille löytyi paikka Digipoliksesta

Pos­lii­ni­töil­le löytyi paikka Di­gi­po­lik­ses­ta

05.10.2021 16:30
Tulkinnoille jää mukavasti tilaa – Muraali komistaa Karihaaran kentän huoltorakennusta

Tul­kin­noil­le jää mu­ka­vas­ti tilaa – Muraali ko­mis­taa Ka­ri­haa­ran kentän huol­to­ra­ken­nus­ta

30.09.2021 11:09
Hannulan silta yhdistää Tornion mantereeseen

Han­nu­lan silta yh­dis­tää Tornion man­te­ree­seen

29.09.2021 19:12 1
Apteekki tuli kauppakeskukseen –  Apteekkari Taru Tuomaala halusi modernin apteekin

Ap­teek­ki tuli kaup­pa­kes­kuk­seen –  Ap­teek­ka­ri Taru Tuo­maa­la halusi mo­der­nin ap­tee­kin

29.09.2021 18:00 1
Siikasaalis jäi viime kesää pienemmäksi

Sii­ka­saa­lis jäi viime kesää pie­nem­mäk­si

29.09.2021 17:00
Talouden tasapainottamista ja mahdollisuus uuden luomiseen – Kemin kaupunginhallituksen tuore puheenjohtaja Pekka Tiitinen uskoo, että Veitsiluotoon tulee globaalia yritystoimintaa

Ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­ta ja mah­dol­li­suus uuden luo­mi­seen – Kemin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen tuore pu­heen­joh­ta­ja Pekka Tii­ti­nen uskoo, että Veit­si­luo­toon tulee glo­baa­lia yri­tys­toi­min­taa

29.09.2021 16:02 1
Kaupungilla on yhteinen tahto luoda uutta Torniota – Tornion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio pitää näkemysten yhteensovittamisesta

Kau­pun­gil­la on yh­tei­nen tahto luoda uutta Tor­nio­ta – Tornion kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olli Rainio pitää nä­ke­mys­ten yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta

29.09.2021 16:00
Ukkometot haki nahkiaisia markkinoille monesta paikkaa – Maistiaisia riitti, mutta ei aivan kaikille

Uk­ko­me­tot haki nah­kiai­sia mark­ki­noil­le monesta paikkaa – Mais­tiai­sia riitti, mutta ei aivan kai­kil­le

29.09.2021 14:06
LPSHP:n valtuusto järjestäytyi ja valitsi luottamushenkilöitä

LPSHP:n val­tuus­to jär­jes­täy­tyi ja valitsi luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä

29.09.2021 12:24
Huoltohommia ei kannata jättää väliin
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Huol­to­hom­mia ei kannata jättää väliin

29.09.2021 12:09
Kätkävaaraan kunnostettiin esteetön luontopolku – Perälammit pääsee kiertämään pyörätuolilla

Kät­kä­vaa­raan kun­nos­tet­tiin es­tee­tön luon­to­pol­ku – Pe­rä­lam­mit pääsee kier­tä­mään pyö­rä­tuo­lil­la

29.09.2021 10:59
Tornion nuorisotyössä tavoitteena on, että nuoret pääsevät kokeilemaan erilaisia kulttuuriharrastuksia

Tornion nuo­ri­so­työs­sä ta­voit­tee­na on, että nuoret pää­se­vät ko­kei­le­maan eri­lai­sia kult­tuu­ri­har­ras­tuk­sia

22.09.2021 10:49
Mielipidekirjoitus Sauli Martimo

Alue­vaa­lit­ko kuntien pe­las­tus

22.09.2021 10:10

Tony Kakko kan­nus­taa op­pi­lai­ta pa­ran­ta­maan hy­vin­voin­tia

22.09.2021 10:05