Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Pääkirjoitus: Koronapassi on pahasti myöhässä, mutta siitä voi olla yhä apua koronasta irtautumisessa

Lounais-Lappi

Korona ei unohdu pitkäkestoisesta muistista
Pääkirjoitus
Jouni Valikainen

Korona ei unohdu pit­kä­kes­toi­ses­ta muis­tis­ta

14:13

Tarja Hei­ko­nen Itä­tuu­len toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

14:11
Sohvallekin voi kuolla - sydänkohtaus iski yllättäen, mutta hyvä fyysinen kunto pelasti kuolemalta
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen

Soh­val­le­kin voi kuolla - sy­dän­koh­taus iski yl­lät­täen, mutta hyvä fyy­si­nen kunto pelasti kuo­le­mal­ta

15.09.2021 15:38 1
Makasiini tyhjäksi ja ravintola tilalle Simossa – "Haluan, että ihmiset lähtevät liikkeelle ja tapaavat toisiaan mukavissa merkeissä"

Ma­ka­sii­ni tyh­jäk­si ja ra­vin­to­la tilalle Simossa – "Ha­luan, että ihmiset läh­te­vät liik­keel­le ja ta­paa­vat toi­siaan mu­ka­vis­sa mer­keis­sä"

15.09.2021 15:28
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Korona ei unohdu pitkäkestoisesta muistista
Pääkirjoitus Jouni Valikainen

Korona ei unohdu pit­kä­kes­toi­ses­ta muis­tis­ta

14:13
Sohvallekin voi kuolla - sydänkohtaus iski yllättäen, mutta hyvä fyysinen kunto pelasti kuolemalta
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen

Soh­val­le­kin voi kuolla - sy­dän­koh­taus iski yl­lät­täen, mutta hyvä fyy­si­nen kunto pelasti kuo­le­mal­ta

15.09.2021 15:38 1
Koronajonot naapurirajoilla
Kolumni Maija-Liisa Eskelinen

Ko­ro­na­jo­not naa­pu­ri­ra­joil­la

15.09.2021 10:26
Veneitä näkyy yhä enemmän Perämerellä
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Veneitä näkyy yhä enemmän Pe­rä­me­rel­lä

26.08.2021 14:33
Ei enää kokoontumisrajoituksia – "Olen mieluummin valmis ottamaan pienen riskin, kuin elämään riskitöntä ja tylsää elämää neljän seinän sisällä televisiota tuijottaen"
Kolumni Tuomas Lampela

Ei enää ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia – "Olen mie­luum­min valmis ot­ta­maan pienen riskin, kuin elämään ris­ki­tön­tä ja tylsää elämää neljän seinän sisällä te­le­vi­sio­ta tui­jot­taen"

25.08.2021 10:35 4
Ketään ei jätetä yksin - vieraanvaraisuus kutsuu sivuun tai syrjään jäävää ja ottaa mukaan toimintaan
Kolumni Virpi Kanniainen

Ketään ei jätetä yksin - vie­raan­va­rai­suus kutsuu sivuun tai syrjään jäävää ja ottaa mukaan toi­min­taan

18.08.2021 09:56

Kemin pe­rin­tei­set syys­mark­ki­nat siir­ty­vät Täi­kön­to­ril­le

15.09.2021 11:44
Lukijan kysymys: Missä ovat Kemin kaupungintalon kellon viisarit?

Lukijan ky­sy­mys: Missä ovat Kemin kau­pun­gin­ta­lon kellon vii­sa­rit?

15.09.2021 11:17 1

Ta­ri­nan­ker­ron­taan pe­rus­tu­va näyt­te­ly Aineen tai­de­mu­seol­la

15.09.2021 10:57
Kemin biotuotetehtaan peruskivi muurattiin -

Kemin bio­tuo­te­teh­taan pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin -

15.09.2021 10:32
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mirjami Lehto

Juttu akka ja mys­ti­nen sa­la­tie­to

08.09.2021 13:25
Muistokirjoitus: Vappu Kraatari oli kansansivistystyön uupumaton edistäjä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hannu Kanerva, Sisko Korrensalo, Leena Lotvonen-Siren

Muis­to­kir­joi­tus: Vappu Kraa­ta­ri oli kan­san­si­vis­tys­työn uu­pu­ma­ton edis­tä­jä

25.08.2021 10:17
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Saukko

Oodi lä­hi­kau­pal­le (Sale Loue)

19.08.2021 10:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hannu Kuusisto

Tal­koo­työn, pienten purojen mer­ki­tyk­sis­tä

28.07.2021 10:53
Koronajonot naapurirajoilla
Kolumni Maija-Liisa Eskelinen

Ko­ro­na­jo­not naa­pu­ri­ra­joil­la

15.09.2021 10:26
“On sitä ennenkin jaksettu” – Länsi-Pohjassa tehdään enemmän itsemurhia, kuin muualla Suomessa

“On sitä en­nen­kin jak­set­tu” – Län­si-Poh­jas­sa tehdään enemmän it­se­mur­hia, kuin muualla Suo­mes­sa

15.09.2021 10:19
Lounais-Lapin jako osittain Kaleva Median jakeluun - muutamilla piireillä Lounais-Lappi jaetaan torstaiaamuna

Lou­nais-La­pin jako osit­tain Kaleva Median ja­ke­luun - muu­ta­mil­la pii­reil­lä Lou­nais-Lap­pi jaetaan tors­tai­aa­mu­na

09.09.2021 10:22
Kauppias tarjoaa tarvitseville kyydin kauppaan Karihaarassa

Kaup­pias tarjoaa tar­vit­se­vil­le kyydin kaup­paan Ka­ri­haa­ras­sa

09.09.2021 09:17
Tornion ortodoksinen kirkko sai uuden maalipinnan - kirkon paikkaakin harkittiin siirrettäväksi

Tornion or­to­dok­si­nen kirkko sai uuden maa­li­pin­nan - kirkon paik­kaa­kin har­kit­tiin siir­ret­tä­väk­si

08.09.2021 15:53 1
Elling ensi-iltaan Kemin Tullimakasiinilla

Elling en­si-il­taan Kemin Tul­li­ma­ka­sii­nil­la

08.09.2021 14:23

Auraus ää­nes­tyt­ti Ter­vo­las­sa

08.09.2021 13:45 5
Ylitorniolla oli kesän kylmin ja myös lämpimin paikka

Yli­tor­niol­la oli kesän kylmin ja myös läm­pi­min paikka

08.09.2021 13:28
Kävijämäärät kasvoivat Kemin museoissa - ulkopaikkakuntalaiset löysivät paikkakunnan museot

Kä­vi­jä­mää­rät kas­voi­vat Kemin mu­seois­sa - ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set löy­si­vät paik­ka­kun­nan museot

08.09.2021 13:22
Keminmaan  kirkon remontti valmis

Ke­min­maan kirkon re­mont­ti valmis

08.09.2021 12:49
Kauppakyytiä tarjolla Karihaarassa

Kaup­pa­kyy­tiä tar­jol­la Ka­ri­haa­ras­sa

08.09.2021 12:44
Huumeet veivät Hannele Kejosta jo nuoresta – raitistuttuaan hän elää nyt sellaista elämää kuin itse haluaa ja valmistautuu fitnessin SM-kisoihin

Huumeet veivät Hannele Kejosta jo nuo­res­ta – rai­tis­tut­tuaan hän elää nyt sel­lais­ta elämää kuin itse haluaa ja val­mis­tau­tuu fit­nes­sin SM-ki­soi­hin

10.09.2021 14:06 1
Rautatie murtaa Tornion kahdeksankuukautisen eristyksen

Rau­ta­tie murtaa Tornion kah­dek­san­kuu­kau­ti­sen eris­tyk­sen

08.09.2021 10:37
Toimettomana loikoilu ei huvita – neljä merilappilaista eläkeläistä kertovat, miksi he haluavat edelleen jatkaa työelämässä

Toi­met­to­ma­na loi­koi­lu ei huvita – neljä me­ri­lap­pi­lais­ta elä­ke­läis­tä ker­to­vat, miksi he ha­lua­vat edel­leen jatkaa työ­elä­mäs­sä

08.09.2021 13:11 4

Län­si-Poh­jan psy­kiat­ria­ta­lo har­ja­kor­keu­des­sa

08.09.2021 09:34 1

Kou­lu­lai­sil­le jär­jes­te­tään lii­ken­teen­oh­jaus­ta

08.09.2021 09:31

Ke­min­maan koulut jat­ka­vat lä­hi­ope­tuk­ses­sa

03.09.2021 16:08
Elijärven lähimetsää on pidetty kaatopaikkana

Eli­jär­ven lä­hi­met­sää on pidetty kaa­to­paik­ka­na

02.09.2021 08:50 5

Helena Halttu ja Tommi Le­po­jär­vi pu­heen­joh­ta­jik­si Ke­min­maas­sa

02.09.2021 08:36
Palloveikoissa puhaltavat muutoksen tuulet – Newton Juniorista tuli joukkueen pelaajavalmentaja

Pal­lo­vei­kois­sa pu­hal­ta­vat muu­tok­sen tuulet – Newton Ju­nio­ris­ta tuli jouk­kueen pe­laa­ja­val­men­ta­ja

01.09.2021 16:54