Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Lounais-Lappi

Ensin työpaikka , sitten huvit
Pääkirjoitus
Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ensin työ­paik­ka , sitten huvit

12:00
"Pidän siitä, miten suomalaiset pitävät etäisyyttä" - slovakialainen Jan Hudak oli tyytyväinen, että pääsi vaihtovuodekseen Tornioon

"Pidän siitä, miten suo­ma­lai­set pitävät etäi­syyt­tä" - slo­va­kia­lai­nen Jan Hudak oli tyy­ty­väi­nen, että pääsi vaih­to­vuo­dek­seen Tor­nioon

11:28
Elämyksellinen peräkonttikirppis
Kolumni Maija-Liisa Eskelinen/Lounais-lappi

Elä­myk­sel­li­nen pe­rä­kont­ti­kirp­pis

10:15
Sinilevää ei ole enää Simon ja Kemin uimarannoilla

Si­ni­le­vää ei ole enää Simon ja Kemin ui­ma­ran­noil­la

06.07.2022 11:22
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Ensin työpaikka , sitten huvit
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ensin työ­paik­ka , sitten huvit

12:00
Elämyksellinen peräkonttikirppis
Kolumni Maija-Liisa Eskelinen/Lounais-lappi

Elä­myk­sel­li­nen pe­rä­kont­ti­kirp­pis

10:15
Rakennanko tätä työyhteisöä
Kolumni Katja Savilakso

Ra­ken­nan­ko tätä työ­yh­tei­söä

29.06.2022 19:54 1
Ihmekangasta ihmekaupungista - saadaanko Kemiin kuitutehdas, joka pelastaa maailman?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Ih­me­kan­gas­ta ih­me­kau­pun­gis­ta - saa­daan­ko Kemiin kui­tu­teh­das, joka pe­las­taa maail­man?

22.06.2022 09:29 1
Kiukunpuuskia lomalla? - työhön ja perusarkeen liittyvät paineet voivat purkautua vapaalla
Kolumni Virpi Pakisjärvi ja Maria Miettunen

Kiu­kun­puus­kia lo­mal­la? - työhön ja pe­rus­ar­keen liit­ty­vät paineet voivat pur­kau­tua va­paal­la

15.06.2022 10:28
Kohtaamisia muinaissaaressa
Kolumni Titta Kallio-Seppä

Koh­taa­mi­sia mui­nais­saa­res­sa

10.06.2022 09:36
Tornion ja Haaparannan EU-puisto sai uuden sillan - myös aktiviteettipuiston rakentaminen etenee

Tornion ja Haa­pa­ran­nan EU-puis­to sai uuden sillan - myös ak­ti­vi­teet­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen etenee

06.07.2022 09:52
Simo on pesäpallopitäjä – Neljä kiriläistä mahtui sadan palkittavan joukkoon, myös Tornion Rajalyönnin Tellervo Perkausta muistettiin

Simo on pe­sä­pal­lo­pi­tä­jä – Neljä ki­ri­läis­tä mahtui sadan pal­kit­ta­van jouk­koon, myös Tornion Ra­ja­lyön­nin Tel­ler­vo Per­kaus­ta muis­tet­tiin

06.07.2022 09:30
Perheleikkipuistossa riittää touhua

Per­he­leik­ki­puis­tos­sa riittää touhua

03.07.2022 09:00
Maahisen tyär Annuka Ovaska vetää rumpukursseja ja hioo kiviä – Hän on luonnossa kuin kotonaan: Kivalot on sielunpaikkan

Maa­hi­sen tyär Annuka Ovaska vetää rum­pu­kurs­se­ja ja hioo kiviä – Hän on luon­nos­sa kuin ko­to­naan: Kivalot on sie­lun­paik­kan

01.07.2022 17:02 1
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapio Siirilä

Oi­keut­ta saa­me­lai­sil­le

10:31
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Saukko

Va­lo­ku­va­tut mie­len­sä pa­hoit­ta­jat

06.07.2022 10:28
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Tornion Va­sem­mis­to: Var­hais­kas­va­tus tuo­tet­ta­va omana toi­min­ta­na

06.07.2022 09:33
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Kinnunen

Lo­pu­ton­ta liit­tou­tu­mis­ta

29.06.2022 23:06
Sähkön perusmaksuista alennusta Keminmaassa

Sähkön pe­rus­mak­suis­ta alen­nus­ta Ke­min­maas­sa

01.07.2022 13:20
Länsi-Pohjan Hautauspalvelulla oli vajaa 20 vuotta sitten korkeintaan yksi uurnahautaus vuodessa, nykyisin vähintään joka viides tuhkataan – Hautaustoimisto V. Puijolassa luku on vielä suurempi

Län­si-Poh­jan Hau­taus­pal­ve­lul­la oli vajaa 20 vuotta sitten kor­kein­taan yksi uur­na­hau­taus vuo­des­sa, ny­kyi­sin vä­hin­tään joka viides tuh­ka­taan – Hau­taus­toi­mis­to V. Pui­jo­las­sa luku on vielä suu­rem­pi

01.07.2022 09:57 1
"Nyt on luovuus saanut kukkia" - Kemin taidemuseon kesänäyttelyssä on esillä rinnakkain taideteoksia ja Kemin Jalokivigallerian jalokiviä

"Nyt on luovuus saanut kukkia" - Kemin tai­de­mu­seon ke­sä­näyt­te­lys­sä on esillä rin­nak­kain tai­de­teok­sia ja Kemin Ja­lo­ki­vi­gal­le­rian ja­lo­ki­viä

01.07.2022 09:51

Simossa Kar­si­kon koh­dal­la kier­to­tie käyt­töön kah­dek­si yöksi

30.06.2022 14:53
"Jo pelkästään lavasteet naurattavat" – Meri-Lapin kesäteatterit luottavat huumorin voimaan

"Jo pel­käs­tään la­vas­teet nau­rat­ta­vat" – Me­ri-La­pin ke­sä­teat­te­rit luot­ta­vat huu­mo­rin voimaan

30.06.2022 09:42
Rakennanko tätä työyhteisöä
Kolumni Katja Savilakso

Ra­ken­nan­ko tätä työ­yh­tei­söä

29.06.2022 19:54 1
Romaani torniolaisesta postirikoksesta – Tuula Untinen teki omakustanteen ja suosittelee muitakin kirjoittamaan tarinat talteen

Romaani tor­nio­lai­ses­ta pos­ti­ri­kok­ses­ta – Tuula Untinen teki oma­kus­tan­teen ja suo­sit­te­lee mui­ta­kin kir­joit­ta­maan tarinat talteen

29.06.2022 18:34
Museoliiton tunnustus Mikko Saarenpäälle

Mu­seo­lii­ton tun­nus­tus Mikko Saa­ren­pääl­le

29.06.2022 15:49
Rajat ylittävää taidetta - torniolainen Titta Court toimii koreografina kolmen valtakunnan ainutlaatuisessa yhteistyöhankkeessa.

Rajat ylit­tä­vää tai­det­ta - tor­nio­lai­nen Titta Court toimii ko­reo­gra­fi­na kolmen val­ta­kun­nan ai­nut­laa­tui­ses­sa yh­teis­työ­hank­kees­sa.

29.06.2022 15:21
Taidetta vanhassa korjaamossa – kemiläiset naiset löysivät mielenkiintoisen paikan taidenäyttelylleen

Tai­det­ta van­has­sa kor­jaa­mos­sa – ke­mi­läi­set naiset löy­si­vät mie­len­kiin­toi­sen paikan tai­de­näyt­te­lyl­leen

29.06.2022 09:30
Tuulivoimaloiden infraääni huolettaa Keminmaassa - Lapin liitto piti ensimmäisen tuulivoimaselvityshankkeen kuntatilaisuuden

Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni huo­let­taa Ke­min­maas­sa - Lapin liitto piti en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­sel­vi­tys­hank­keen kun­ta­ti­lai­suu­den

23.06.2022 17:39 2
Metsästys kiinnostaa nuoria - Tervolassa järjestetyllä Metso-leirillä lapset pääsivät opettelemaan erätaitoja

Met­säs­tys kiin­nos­taa nuoria - Ter­vo­las­sa jär­jes­te­tyl­lä Met­so-lei­ril­lä lapset pää­si­vät opet­te­le­maan erä­tai­to­ja

23.06.2022 15:08
Sirkusharrastuksen voi aloittaa jo pikkuvauvana - sirkuskurssit ovat suosittuja Meri-Lapissa

Sir­kus­har­ras­tuk­sen voi aloit­taa jo pik­ku­vau­va­na - sir­kus­kurs­sit ovat suo­sit­tu­ja Me­ri-La­pis­sa

23.06.2022 09:08
Toimintasäde kasvoi - Meri-Lapin meripelastajien uusi alus kastettiin lauantaina

Toi­min­ta­sä­de kasvoi - Me­ri-La­pin me­ri­pe­las­ta­jien uusi alus kas­tet­tiin lauan­tai­na

22.06.2022 13:34
Jari Iisakka Lappia-Koulutus Oy:n toimitusjohtajaksi

Jari Iisakka Lap­pia-Kou­lu­tus Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

22.06.2022 10:13

Simossa otet­tiin käyt­töön sil­to­jen kier­to­tiet

22.06.2022 10:10

Kemin kau­pun­ki jakoi ur­hei­li­ja­sti­pen­de­jä

22.06.2022 10:08
Prosessi on vaativampi kuin sellunkeitossa

Pro­ses­si on vaa­ti­vam­pi kuin sel­lun­kei­tos­sa

22.06.2022 09:39 1
Ihmekangasta ihmekaupungista - saadaanko Kemiin kuitutehdas, joka pelastaa maailman?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Ih­me­kan­gas­ta ih­me­kau­pun­gis­ta - saa­daan­ko Kemiin kui­tu­teh­das, joka pe­las­taa maail­man?

22.06.2022 09:29 1
Asuntomarkkinat ovat palanneet normaalille tasolle

Asun­to­mark­ki­nat ovat pa­lan­neet nor­maa­lil­le tasolle

17.06.2022 18:56