Lounais-Lappi

Pensaskarin lisäksi lammaspaimenia tulee Selkä-Sarveen – Halukkaita lammaspaimenia on liki 15 000

Pen­sas­ka­rin lisäksi lam­mas­pai­me­nia tulee Sel­kä-Sar­veen – Ha­luk­kai­ta lam­mas­pai­me­nia on liki 15 000

16:11
Ulkona liikkuminen tuo hyvää mieltä
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ulkona liik­ku­mi­nen tuo hyvää mieltä

16:18
Aineen residenssivieraana Johannes Heikkilä

Aineen re­si­dens­si­vie­raa­na Jo­han­nes Heik­ki­lä

13:50
Iltalenkillä - Tornion keskustan yleisilme on siistiytynyt kolmenkymmenen vuoden aikana
Kolumni Minna Heljala

Il­ta­len­kil­lä - Tornion kes­kus­tan yleis­il­me on siis­tiy­ty­nyt kol­men­kym­me­nen vuoden aikana

13:36 1
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Ulkona liikkuminen tuo hyvää mieltä
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ulkona liik­ku­mi­nen tuo hyvää mieltä

16:18
Iltalenkillä - Tornion keskustan yleisilme on siistiytynyt kolmenkymmenen vuoden aikana
Kolumni Minna Heljala

Il­ta­len­kil­lä - Tornion kes­kus­tan yleis­il­me on siis­tiy­ty­nyt kol­men­kym­me­nen vuoden aikana

13:36 1
Kun rekan kylki lähestyi
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Kun rekan kylki lä­hes­tyi

11:03 1
Kuntapäättäjä, onko sinua häiritty?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Kun­ta­päät­tä­jä, onko sinua häi­rit­ty?

31.03.2021 13:18
Teatterin johtaja kertoo, mitä teatterilla tehdään, kun esityksiä ei ole
Kolumni Sarianne Paasonen

Teat­te­rin johtaja kertoo, mitä teat­te­ril­la teh­dään, kun esi­tyk­siä ei ole

31.03.2021 14:10
Haluatko olla viemäri vai patteri? – muistetaan, että olemme kaikki ihmisiä ja sallitaan se, etteivät kaikki koe tai näe asioita samoin
Kolumni Katja Savilakso

Ha­luat­ko olla viemäri vai pat­te­ri? – muis­te­taan, että olemme kaikki ihmisiä ja sal­li­taan se, ett­ei­vät kaikki koe tai näe asioita samoin

24.03.2021 08:54

Me­ri-La­pis­sa liik­keel­lä vää­ren­net­ty­jä se­te­lei­tä – 10 ja 20 euron setelit kan­nat­taa tar­kis­taa

12:49

Ter­vo­lan talous plus­sal­la viime vuonna

12:45

Län­si-Poh­ja antoi mi­nis­te­ri Kiu­rul­le selkeän vies­tin: alueel­la pitää olla ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys­sai­raa­la

12:44

Ter­vo­lan ja Simon mu­seoil­le avus­tus­ta kat­to­jen kor­jauk­seen

12:41
Lounais-Lappi lukijalta
Pinnalla: Kemin lyseon seniorit koolla vuosikokouksessa
Lukijalta Mielipide Kemin lyseon seniorit hallitus

Pin­nal­la: Kemin lyseon se­nio­rit koolla vuo­si­ko­kouk­ses­sa

11:31
Pinnalla: Kaksi suurta alueellista voittoa Meri-Lappiin!
Lukijalta Mielipide Nelli Tiitinen

Pin­nal­la: Kaksi suurta alueel­lis­ta voittoa Me­ri-Lap­piin!

11:29
Lukijalta Mielipide Tuomas J. Hoikka

Sink­ku­elä­mää 2.0

11:27
Lukijalta Mielipide Kari Hietala

Myydään säh­kö­au­to

11:24 1
Koronatuki kiritti Tornion talouden plussalle – tilinpäätös 6,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Ko­ro­na­tu­ki kiritti Tornion ta­lou­den plus­sal­le – ti­lin­pää­tös 6,6 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

08.04.2021 12:35
Kemiläinen Skullrod teki komean musiikkivideon

Ke­mi­läi­nen Skull­rod teki komean mu­siik­ki­vi­deon

12:54
Tornion terästehtaan kierrätysmetalleista havaittu radioaktiivisuutta -  sateilylähteiden tarkka alkuperä ei ole tiedossa.

Tornion te­räs­teh­taan kier­rä­tys­me­tal­leis­ta ha­vait­tu ra­dio­ak­tii­vi­suut­ta - sa­tei­ly­läh­tei­den tarkka al­ku­pe­rä ei ole tie­dos­sa.

12:10

Vuoden mai­se­ma-teol­la et­si­tään lap­pi­lai­sia tekoja luonnon hyväksi

10:59
Maaseutu on myös nuoria varten - Ylitorniolainen Senni Välimaa edustaa lappilaisia nuoria Suomen Kylät ry:n nuorten tulevaisuusjaostossa

Maa­seu­tu on myös nuoria varten - Yli­tor­nio­lai­nen Senni Välimaa edustaa lap­pi­lai­sia nuoria Suomen Kylät ry:n nuorten tu­le­vai­suus­jaos­tos­sa

10:45
"Tämä tapa opiskella on luonut ryhmähenkeä, ennakkoluulottomuutta ja yhteisöllisyyttä" - Öljyvärityöt syntyivät etäopetuksessa

"Tämä tapa opis­kel­la on luonut ryh­mä­hen­keä, en­nak­ko­luu­lot­to­muut­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä" - Öl­jy­vä­ri­työt syn­tyi­vät etä­ope­tuk­ses­sa

10:42
Pandemia sävytti viimeistä virkavuotta – Kunnanjohtaja Tapani Melaluoto päättää pitkän virkamiesuransa Ylitorniolla

Pan­de­mia sävytti vii­meis­tä vir­ka­vuot­ta – Kun­nan­joh­ta­ja Tapani Me­la­luo­to päättää pitkän vir­ka­mies­uran­sa Yli­tor­niol­la

10:08
Lintukevät alkoi - liki kurjen kokoinen jalohaikara seikkaili eri puolilla Kemiä

Lin­tu­ke­vät alkoi - liki kurjen ko­koi­nen ja­lo­hai­ka­ra seik­kai­li eri puo­lil­la Kemiä

08.04.2021 12:25
Talviuinti helpottaa stressiä ja parantaa kiirit – Tornion avannossa käy talven aikana uimassa yli 200 uimaria

Tal­vi­uin­ti hel­pot­taa stres­siä ja pa­ran­taa kiirit – Tornion avan­nos­sa käy talven aikana uimassa yli 200 uimaria

08.04.2021 12:24
Tornion kirkko oli ulkoasultaan pitkään hirsinen ja punamullattu.

Tornion kirkko oli ul­ko­asul­taan pitkään hir­si­nen ja pu­na­mul­lat­tu.

07.04.2021 11:01
Maaliskuu oli tavanomaista lauhempi

Maa­lis­kuu oli ta­van­omais­ta lau­hem­pi

07.04.2021 10:41
Elisa on panostanut Kemissä 5G-verkkoon, Tornioon 5G avataan lähitulevaisuudessa

Elisa on pa­nos­ta­nut Kemissä 5G-verk­koon, Tor­nioon 5G avataan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

07.04.2021 10:40
Läheltäpiti-tilanne herätti huolen turvallisuudesta – Sahasaarenkadulle laitettiin stoppimerkit

Lä­hel­tä­pi­ti-ti­lan­ne herätti huolen tur­val­li­suu­des­ta – Sa­ha­saa­ren­ka­dul­le lai­tet­tiin stop­pi­mer­kit

07.04.2021 09:22 2
Kun rekan kylki lähestyi
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Kun rekan kylki lä­hes­tyi

11:03 1

Ka­tu­pö­ly pois mah­dol­li­sim­man pian - "Ei tar­vit­se olla hen­gi­tys­sai­ras saa­dak­seen oireita epä­puh­taas­ta ilmasta ke­väi­sin"

07.04.2021 09:09 1
Kuntapäättäjä, onko sinua häiritty?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Kun­ta­päät­tä­jä, onko sinua häi­rit­ty?

31.03.2021 13:18

Ko­ro­na­tu­ki: Simon talous puo­li­tois­ta mil­joo­naa plus­sal­la - tuu­li­voi­ma­loi­den yh­tei­sö­ve­ro­ja odo­tel­laan

31.03.2021 13:11
Tervolalainen elokuvaohjaaja teki elokuvan punkkitautiepidemiasta – Joonas Berghäll sairastaa itsekin borrelioosia

Ter­vo­la­lai­nen elo­ku­va­oh­jaa­ja teki elo­ku­van punk­ki­tau­ti­epi­de­mias­ta – Joonas Berg­häll sai­ras­taa itsekin bor­re­lioo­sia

31.03.2021 12:52 1
Erikoisliikkeissä ei ole ruuhkia - monen merilappilaisen kauppiaan työpäivä alkaa ovenkahvojen, pöytien ja maksupäätteen desinfioinnilla.

Eri­kois­liik­keis­sä ei ole ruuhkia - monen me­ri­lap­pi­lai­sen kaup­piaan työ­päi­vä alkaa oven­kah­vo­jen, pöytien ja mak­su­päät­teen de­sin­fioin­nil­la.

31.03.2021 12:20
Kultaryntäystä esitellään Tervolan kirjastossa

Kul­ta­ryn­täys­tä esi­tel­lään Ter­vo­lan kir­jas­tos­sa

31.03.2021 10:50 1