Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Lounais-Lappi

Tervolan Järjestötalolle rakennetaan uusi invaluiska – Karihaaran Kansantaloon suunnitellaan lämmitysjärjestelmän uusimista

Ter­vo­lan Jär­jes­tö­ta­lol­le ra­ken­ne­taan uusi in­va­luis­ka – Ka­ri­haa­ran Kan­san­ta­loon suun­ni­tel­laan läm­mi­tys­jär­jes­tel­män uu­si­mis­ta

20.05.2022 14:42
Kemi-Torniosta suoraan Kreetalle ja Rhodokselle – Ajan säästö ja vaivattomuus nostavat maakuntakentiltä lähtevien pakettimatkojen suosiota

Ke­mi-Tor­nios­ta suoraan Kree­tal­le ja Rho­dok­sel­le – Ajan säästö ja vai­vat­to­muus nos­ta­vat maa­kun­ta­ken­til­tä läh­te­vien pa­ket­ti­mat­ko­jen suo­sio­ta

20.05.2022 09:33
Kemin musiikkileireille voi ilmoittautua

Kemin mu­siik­ki­lei­reil­le voi il­moit­tau­tua

19.05.2022 09:25
Haudatkaa minut kirjoihin!
Kolumni Kari Kannala/Lounais-Lappi

Hau­dat­kaa minut kir­joi­hin!

18.05.2022 18:38 2
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Haudatkaa minut kirjoihin!
Kolumni Kari Kannala/Lounais-Lappi

Hau­dat­kaa minut kir­joi­hin!

18.05.2022 18:38 2
Auton hankinta mietityttää monia
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Auton han­kin­ta mie­ti­tyt­tää monia

11.05.2022 11:11
Te-toimistojen ovet avautuvat tiheämmin
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Te-toi­mis­to­jen ovet avau­tu­vat ti­heäm­min

04.05.2022 09:56 2
Kesätyö on usein nuorelle ensimmäinen kurkistus työelämään
Kolumni Sanna Laihinen

Kesätyö on usein nuo­rel­le en­sim­mäi­nen kur­kis­tus työ­elä­mään

20.04.2022 09:03
Vähennätkö kulutusta, kun hinnat nousevat?
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Vä­hen­nät­kö ku­lu­tus­ta, kun hinnat nou­se­vat?

13.04.2022 09:45 1
Striimaukset tuovat päätöksentekoa lähelle kuntalaista
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio

Strii­mauk­set tuovat pää­tök­sen­te­koa lähelle kun­ta­lais­ta

06.04.2022 16:42
Onnea uusille ylioppilaille

Onnea uusille yli­op­pi­lail­le

18.05.2022 15:50
Jumppa ja lentopalloilu pääosissa – Ränttäkäpälät ovat huolehtineet kunnostaan jo 50 vuoden ajan

Jumppa ja len­to­pal­loi­lu pää­osis­sa – Ränt­tä­kä­pä­lät ovat huo­leh­ti­neet kun­nos­taan jo 50 vuoden ajan

18.05.2022 11:19
Ravintoloitsija "Kake" Hyvärinen järjesti ukrainasta paenneille juhlat

Ra­vin­to­loit­si­ja "Kake" Hy­vä­ri­nen jär­jes­ti uk­rai­nas­ta paen­neil­le juhlat

18.05.2022 09:12
Puuilo ja Citytalli tulevat Torppiin – Kaksi rakennuskohdetta valmistuu tämän vuoden syksyllä

Puuilo ja Ci­ty­tal­li tulevat Torp­piin – Kaksi ra­ken­nus­koh­det­ta val­mis­tuu tämän vuoden syk­syl­lä

13.05.2022 16:27
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Me­ri-La­pis­sa in­nos­tu­nut­ta SPR:n va­paa­eh­tois­toi­min­taa

11.05.2022 16:04
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Mur­ha­nie­men tiellä

11.05.2022 13:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Kemissä toimii tu­le­vai­suu­des­sa­kin am­mat­ti­teat­te­ri

11.05.2022 12:57
Kemin Tervaharjun Suomen sodan muistomerkin kohtalo herättää kysymyksiä kulttuuriympäristön arvostamisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Kemin Ter­va­har­jun Suomen sodan muis­to­mer­kin kohtalo he­rät­tää ky­sy­myk­siä kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tön ar­vos­ta­mi­ses­ta

11.05.2022 10:21
Lohijärven Kuohu sai lisävirtaa kylän uusista asukkaista

Lo­hi­jär­ven Kuohu sai li­sä­vir­taa kylän uusista asuk­kais­ta

12.05.2022 16:22
”Esikoisessa on koko meikäläinen tiskissä” - Pekka Juntin Villikoira-teoksen reteät tornionjokilaaksolaiset naiset ovat tuttuja kirjailijan lapsuudesta ja nuoruudesta

”E­si­koi­ses­sa on koko mei­kä­läi­nen tis­kis­sä” - Pekka Juntin Vil­li­koi­ra-teok­sen reteät tor­nion­jo­ki­laak­so­lai­set naiset ovat tuttuja kir­jai­li­jan lap­suu­des­ta ja nuo­ruu­des­ta

12.05.2022 11:09 1
Kemin Kiikelissä bongattiin eniten lintulajeja Meri-Lapissa

Kemin Kii­ke­lis­sä bon­gat­tiin eniten lin­tu­la­je­ja Me­ri-La­pis­sa

12.05.2022 07:47
Keminmaan kunnanvirastolla avajaiset – Peruskorjausremontti pysyi lähes budjetissa ja aikataulussa

Ke­min­maan kun­nan­vi­ras­tol­la ava­jai­set – Pe­rus­kor­jaus­re­mont­ti pysyi lähes bud­je­tis­sa ja ai­ka­tau­lus­sa

11.05.2022 19:55
Maskisuositus poistui kaupoista Länsi-Pohjassa

Mas­ki­suo­si­tus poistui kau­pois­ta Län­si-Poh­jas­sa

11.05.2022 16:46
Treffirastit alkoivat viime viikolla kaupunkisprintillä – Suuntarasteja haettiin Sauvosaaressa maanantaina

Tref­fi­ras­tit al­koi­vat viime vii­kol­la kau­pun­ki­sprin­til­lä – Suun­ta­ras­te­ja haet­tiin Sau­vo­saa­res­sa maa­nan­tai­na

11.05.2022 14:07
Auton hankinta mietityttää monia
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Auton han­kin­ta mie­ti­tyt­tää monia

11.05.2022 11:11
Simon Kiri aloittaa Ykköspesiskauden neljällä vieraspelillä – Sarjapisteitä olisi hyvä olla 7-8 ennen kotiavausta

Simon Kiri aloit­taa Yk­kös­pe­sis­kau­den nel­jäl­lä vie­ras­pe­lil­lä – Sar­ja­pis­tei­tä olisi hyvä olla 7-8 ennen ko­ti­avaus­ta

11.05.2022 09:44
Ville Liimatainen & Ajomiesten Tuhlaajapoika -levy on valmis - albumin tuotti suomalaisen musiikkielämän arvostettu grand old man Esa Nieminen

Ville Lii­ma­tai­nen & Ajo­mies­ten Tuh­laa­ja­poi­ka -levy on valmis - albumin tuotti suo­ma­lai­sen mu­siik­ki­elä­män ar­vos­tet­tu grand old man Esa Nie­mi­nen

06.05.2022 09:09

Yli viikon kes­tä­vät Tor­nio-päi­vät hui­pen­tu­vat Puis­to­kar­ne­vaa­lei­hin

05.05.2022 14:59

Susanna Kou­to­nen jätti Kemin mat­kai­lu oy:n

04.05.2022 20:22 1
Edessä tuntematon

Edessä tun­te­ma­ton

04.05.2022 17:34
Kisassa otetaan itsestä mittaa! - nelikymppiset torniolaisnaiset innostuivat crossfitkilpailuista

Kisassa otetaan itsestä mittaa! - ne­li­kymp­pi­set tor­nio­lais­nai­set in­nos­tui­vat cross­fit­kil­pai­luis­ta

04.05.2022 14:09 1
Jari Jokela hyvinvointialueen johtajaksi – Kansanedustaja Markus Lohi jäi tiukassa äänestyksessä kakkoseksi

Jari Jokela hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jak­si – Kan­san­edus­ta­ja Markus Lohi jäi tiu­kas­sa ää­nes­tyk­ses­sä kak­ko­sek­si

04.05.2022 09:58
Te-toimistojen ovet avautuvat tiheämmin
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Te-toi­mis­to­jen ovet avau­tu­vat ti­heäm­min

04.05.2022 09:56 2

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri yh­dis­tys­muo­toi­sek­si

04.05.2022 12:26 1
Kevätmuutto on sujunut verkkaisesti Meri-Lapissa

Ke­vät­muut­to on sujunut verk­kai­ses­ti Me­ri-La­pis­sa

04.05.2022 09:13
Meri-Lapin yläkoululaiset osallistuvat projektiin, jossa kerätään talteen vanhoja älylaitteita

Me­ri-La­pin ylä­kou­lu­lai­set osal­lis­tu­vat pro­jek­tiin, jossa ke­rä­tään talteen vanhoja äly­lait­tei­ta

04.05.2022 12:29
”Pyörittelin pitkään mielessäni haenko virkaa” - Oulun hiippakunnan nuorin kirkkoherra on Simon seurakunnan Laura Kinnunen

”Pyö­rit­te­lin pitkään mie­les­sä­ni haenko virkaa” - Oulun hiip­pa­kun­nan nuorin kirk­ko­her­ra on Simon seu­ra­kun­nan Laura Kin­nu­nen

30.04.2022 09:30 1
Perjantaina vietetään Orvokkipäivää

Per­jan­tai­na vie­te­tään Or­vok­ki­päi­vää

28.04.2022 15:22