Lounais-Lappi

Tiukka aikataulu aiheutti päänvaivaa - kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa syksyllä Keminmaassa ja Torniossa.

Tiukka ai­ka­tau­lu ai­heut­ti pään­vai­vaa - kak­si­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen kokeilu alkaa syk­syl­lä Ke­min­maas­sa ja Tor­nios­sa.

12.06.2021 09:30 1
Oulu valittiin vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi - Kemi ja Tornio hankkeessa mukana.

Oulu va­lit­tiin vuoden 2026 Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si - Kemi ja Tornio hank­kees­sa mukana.

12.06.2021 08:00
FTK:n trio maajoukkueleirillä – naiset jättivät päävalmentaja Jaakko Laitiselle osaavan kuvan pelitaidoistaan

FTK:n trio maa­jouk­kue­lei­ril­lä – naiset jät­ti­vät pää­val­men­ta­ja Jaakko Lai­ti­sel­le osaavan kuvan pe­li­tai­dois­taan

10.06.2021 08:55
Kymmenen vuotta konepelti ylhäällä – AutoKopan toiminta on muuttunut melkoisesti vuosikymmenen aikana

Kym­me­nen vuotta ko­ne­pel­ti yl­hääl­lä – Au­to­Ko­pan toi­min­ta on muut­tu­nut mel­koi­ses­ti vuo­si­kym­me­nen aikana

09.06.2021 14:11 1
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Urheilufaneilla on alkanut kova kesä
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ur­hei­lu­fa­neil­la on alkanut kova kesä

09.06.2021 14:07 1
Onko vaaleissa nukkuminen laiskuutta ja velttoilua?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lopunais-Lappi

Onko vaa­leis­sa nuk­ku­mi­nen lais­kuut­ta ja velt­toi­lua?

04.06.2021 16:05
Someystävällinen Kojamo ihastuttaa - milloin viimeksi ihastelit julkista taideteosta?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais

So­meys­tä­väl­li­nen Kojamo ihas­tut­taa - milloin vii­mek­si ihas­te­lit jul­kis­ta tai­de­teos­ta?

03.06.2021 14:22 1
Tarvitseeko aikuinen karkkipäivän?  - arjen aikatauluttaminen,  ”lukujärjestyksen” laatiminen antaa tilaa elää ja harrastaa
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen

Tar­vit­see­ko ai­kui­nen kark­ki­päi­vän? - arjen ai­ka­tau­lut­ta­mi­nen, ”lu­ku­jär­jes­tyk­sen” laa­ti­mi­nen antaa tilaa elää ja har­ras­taa

26.05.2021 14:42 4
Nyt saa ja kannattaa äänestää
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Nyt saa ja kan­nat­taa ää­nes­tää

26.05.2021 09:36
Onko nykyään liian helppo päästä julkisuuteen?
Kolumni Fanni Frant

Onko nykyään liian helppo päästä jul­ki­suu­teen?

19.05.2021 09:36
Hurjan näköinen taitolento on harvinainen harrastus pohjoisessa – haaparantalaisen Pertti Kransin kone on Ruotsin armeijan vanha harjoituskone

Hurjan nä­köi­nen tai­to­len­to on har­vi­nai­nen har­ras­tus poh­joi­ses­sa – haa­pa­ran­ta­lai­sen Pertti Kransin kone on Ruotsin ar­mei­jan vanha har­joi­tus­ko­ne

09.06.2021 14:54
Urheilufaneilla on alkanut kova kesä
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ur­hei­lu­fa­neil­la on alkanut kova kesä

09.06.2021 14:07 1
Naivistisia jänisteoksia esillä Tilassa

Nai­vis­ti­sia jä­nis­teok­sia esillä Tilassa

09.06.2021 12:43
Epävarmuudessa elävät Meri-Lapin pienet ja suuret tapahtumajärjestäjät - Satama openin lippukauppa käy kuumana: ihmisille on kertynyt biletyspatoumia

Epä­var­muu­des­sa elävät Me­ri-La­pin pienet ja suuret ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät - Satama openin lip­pu­kaup­pa käy kuu­ma­na: ih­mi­sil­le on ker­ty­nyt bi­le­tys­pa­tou­mia

09.06.2021 12:39
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Martti Kankaanranta

Nort­hern­ness, poh­joi­sen ihailu ei pel­käs­tään riitä

09.06.2021 14:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Liisa Pitzén, Mirva Kiiveri

Kun­ta­po­li­tii­kal­la yh­den­ver­tais­ta pal­ve­lua kai­kil­le

09.06.2021 14:49
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sisko Korrensalo

Onnea ja eteen­päin elä­mäs­sä ke­mi­läi­set

09.06.2021 14:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lasse Jutila

Kai­ken­lais­ta ra­sis­mia

09.06.2021 14:34 1
Koronatuki kiritti Tornion talouden plussalle – tilinpäätös 6,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Ko­ro­na­tu­ki kiritti Tornion ta­lou­den plus­sal­le – ti­lin­pää­tös 6,6 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

08.04.2021 12:35
Vuoden taiteilijan teos hankittiin Kemin taidemuseon kokoelmaan

Vuoden tai­tei­li­jan teos han­kit­tiin Kemin tai­de­mu­seon ko­koel­maan

09.06.2021 08:44
Seija Oikarinen on Kaleva Median Meri-Lapin uusi asiakkuuspäällikkö - "sain alueen yrityksistä aina hyvää palvelua"

Seija Oi­ka­ri­nen on Kaleva Median Me­ri-La­pin uusi asiak­kuus­pääl­lik­kö - "sain alueen yri­tyk­sis­tä aina hyvää pal­ve­lua"

09.06.2021 08:42

Väylä in­noit­taa tai­tei­li­joi­ta - näyt­te­ly Tornion kun­niak­si

09.06.2021 08:39
Veitsiluodon kalapaikka tarvitsee jatkossakin Kemijoesta pumpattavaa vettä

Veit­si­luo­don ka­la­paik­ka tar­vit­see jat­kos­sa­kin Ke­mi­joes­ta pum­pat­ta­vaa vettä

05.06.2021 15:44
Hahtisaarenkadun Nesteen ovet menevät kiinni – Kemi haluaisi, että kaupungissa olisi jatkossakin palveleva huoltoasema

Hah­ti­saa­ren­ka­dun Nesteen ovet menevät kiinni – Kemi ha­luai­si, että kau­pun­gis­sa olisi jat­kos­sa­kin pal­ve­le­va huol­toa­se­ma

05.06.2021 10:55 4
Maahanmuuttajien kiinnostus kuntavaaleja kohtaan on lisääntynyt, mutta tietoa kaivataan lisää

Maa­han­muut­ta­jien kiin­nos­tus kun­ta­vaa­le­ja kohtaan on li­sään­ty­nyt, mutta tietoa kai­va­taan lisää

05.06.2021 09:00
Onko vaaleissa nukkuminen laiskuutta ja velttoilua?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lopunais-Lappi

Onko vaa­leis­sa nuk­ku­mi­nen lais­kuut­ta ja velt­toi­lua?

04.06.2021 16:05
Someystävällinen Kojamo ihastuttaa - milloin viimeksi ihastelit julkista taideteosta?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais

So­meys­tä­väl­li­nen Kojamo ihas­tut­taa - milloin vii­mek­si ihas­te­lit jul­kis­ta tai­de­teos­ta?

03.06.2021 14:22 1

Lapin Lii­kun­ta jakaa ke­sä­työ­se­te­lei­tä - ainakin nämä ur­hei­lu­seu­rat työl­lis­tä­vät nuoria kesällä

03.06.2021 14:18

Mat­kai­luop­pai­ta val­mis­tui Tor­nioon ja Haa­pa­ran­nal­le

03.06.2021 14:15
Tulipalo tuhosi lähes puolet kaupungista - palovartijat partioivat Torniossa

Tu­li­pa­lo tuhosi lähes puolet kau­pun­gis­ta - pa­lo­var­ti­jat par­tioi­vat Tor­nios­sa

03.06.2021 14:10
Päihteiden käyttö aloitetaan yhä nuorempana – Vahva nuuska yhä enemmän mukana Meri-Lapin nuorten keskuudessa

Päih­tei­den käyttö aloi­te­taan yhä nuo­rem­pa­na – Vahva nuuska yhä enemmän mukana Me­ri-La­pin nuorten kes­kuu­des­sa

02.06.2021 11:14

Per­he­leik­ki-puis­to­toi­min­ta alkaa taas Tor­nios­sa

02.06.2021 09:42
Simossa erikoinen ratkaisu, Gaudeamus Igitur ja Suvivirsi lauletaan autoissa

Simossa eri­koi­nen rat­kai­su, Gau­dea­mus Igitur ja Su­vi­vir­si lau­le­taan au­tois­sa

02.06.2021 09:23
Ruutinpuistoon tulee padelkenttä – Tornion sisähallille on ollut kysyntää

Ruu­tin­puis­toon tulee pa­del­kent­tä – Tornion si­sä­hal­lil­le on ollut ky­syn­tää

02.06.2021 09:08
Pitsingin kukkakaupan rakennus puretaan, Keminmaan Salelle tilat liikekeskukseen - Arina remontoi isolla kädellä Meri-Lapissa

Pit­sin­gin kuk­ka­kau­pan ra­ken­nus pu­re­taan, Ke­min­maan Salelle tilat lii­ke­kes­kuk­seen - Arina re­mon­toi isolla kädellä Me­ri-La­pis­sa

03.06.2021 10:52

Simon päi­vä­ko­deis­sa vie­tet­ty pe­sis­viik­ko­ja - 3000 asuk­kaan kun­nas­sa yli sata pe­sik­sen pe­laa­jaa

27.05.2021 15:13 1

Ku­nin­gas ei saanut me­ga­juh­lia Tor­nios­sa - sentään vas­taa­not­to­ko­mi­tea jär­jes­tyi Kaa­ka­moon

27.05.2021 15:11
Tarvitseeko aikuinen karkkipäivän?  - arjen aikatauluttaminen,  ”lukujärjestyksen” laatiminen antaa tilaa elää ja harrastaa
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen

Tar­vit­see­ko ai­kui­nen kark­ki­päi­vän? - arjen ai­ka­tau­lut­ta­mi­nen, ”lu­ku­jär­jes­tyk­sen” laa­ti­mi­nen antaa tilaa elää ja har­ras­taa

26.05.2021 14:42 4