jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Lounais-Lappi

Rakastakaamme pahuus keskuudestamme
Kolumni
Mervi Helme

Ra­kas­ta­kaam­me pahuus kes­kuu­des­tam­me

27.05.2022 21:52
Merilappilaiset mukana lintuseurannan jättihankkeessa

Me­ri­lap­pi­lai­set mukana lin­tu­seu­ran­nan jät­ti­hank­kees­sa

27.05.2022 08:35

Aineen tai­de­mu­seon Mikko Saa­ren­pääl­le mu­seo­lii­ton mitali

27.05.2022 08:33
Futsalissa valmentajien vaihtoviikot – Jani Paananen ToPV:hen, FC Kemin päävalmentajatilanne vielä auki

Fut­sa­lis­sa val­men­ta­jien vaih­to­vii­kot – Jani Paa­na­nen ToPV:hen, FC Kemin pää­val­men­ta­ja­ti­lan­ne vielä auki

26.05.2022 08:31
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Rakastakaamme pahuus keskuudestamme
Kolumni Mervi Helme

Ra­kas­ta­kaam­me pahuus kes­kuu­des­tam­me

27.05.2022 21:52
Haudatkaa minut kirjoihin!
Kolumni Kari Kannala/Lounais-Lappi

Hau­dat­kaa minut kir­joi­hin!

18.05.2022 18:38 2
Auton hankinta mietityttää monia
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Auton han­kin­ta mie­ti­tyt­tää monia

11.05.2022 11:11
Te-toimistojen ovet avautuvat tiheämmin
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Te-toi­mis­to­jen ovet avau­tu­vat ti­heäm­min

04.05.2022 09:56 2
Kesätyö on usein nuorelle ensimmäinen kurkistus työelämään
Kolumni Sanna Laihinen

Kesätyö on usein nuo­rel­le en­sim­mäi­nen kur­kis­tus työ­elä­mään

20.04.2022 09:03
Vähennätkö kulutusta, kun hinnat nousevat?
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Vä­hen­nät­kö ku­lu­tus­ta, kun hinnat nou­se­vat?

13.04.2022 09:45 1
"En halua, että kirkkoherra tai viranhaltijat sanelevat, millaisia tapahtumia ja toimintaa järjestetään" - Kemin seurakunnan 120-vuotisjuhlia vietetään kirkossa ja sen pihalla

"En halua, että kirk­ko­her­ra tai vi­ran­hal­ti­jat sa­ne­le­vat, mil­lai­sia ta­pah­tu­mia ja toi­min­taa jär­jes­te­tään" - Kemin seu­ra­kun­nan 120-vuo­tis­juh­lia vie­te­tään kir­kos­sa ja sen pihalla

27.05.2022 21:54
41 vuotta kestänyt ura on ohi  – Tutut asiakkaat keskustelevat bingoemäntä Sirpa Kivilahden kanssa elämän iloista ja suruista

41 vuotta kes­tä­nyt ura on ohi – Tutut asiak­kaat kes­kus­te­le­vat bin­go­emän­tä Sirpa Ki­vi­lah­den kanssa elämän iloista ja su­ruis­ta

25.05.2022 15:29
CafeBarKino ja Oluthuone Kukko löivät hynttyyt yhteen ja rakensivat kadulle yhteisen terassin – Terassille on mahdollista tilata ruokaa ravintola Morista

Ca­fe­Bar­Ki­no ja Olut­huo­ne Kukko löivät hynt­tyyt yhteen ja ra­ken­si­vat kadulle yh­tei­sen te­ras­sin – Te­ras­sil­le on mah­dol­lis­ta tilata ruokaa ra­vin­to­la Morista

25.05.2022 09:25 1
Tervolan Järjestötalolle rakennetaan uusi invaluiska – Karihaaran Kansantaloon suunnitellaan lämmitysjärjestelmän uusimista

Ter­vo­lan Jär­jes­tö­ta­lol­le ra­ken­ne­taan uusi in­va­luis­ka – Ka­ri­haa­ran Kan­san­ta­loon suun­ni­tel­laan läm­mi­tys­jär­jes­tel­män uu­si­mis­ta

20.05.2022 14:42
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Me­ri-La­pis­sa in­nos­tu­nut­ta SPR:n va­paa­eh­tois­toi­min­taa

11.05.2022 16:04
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Mur­ha­nie­men tiellä

11.05.2022 13:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Kemissä toimii tu­le­vai­suu­des­sa­kin am­mat­ti­teat­te­ri

11.05.2022 12:57
Kemin Tervaharjun Suomen sodan muistomerkin kohtalo herättää kysymyksiä kulttuuriympäristön arvostamisesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Kemin Ter­va­har­jun Suomen sodan muis­to­mer­kin kohtalo he­rät­tää ky­sy­myk­siä kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tön ar­vos­ta­mi­ses­ta

11.05.2022 10:21
Kemi-Torniosta suoraan Kreetalle ja Rhodokselle – Ajan säästö ja vaivattomuus nostavat maakuntakentiltä lähtevien pakettimatkojen suosiota

Ke­mi-Tor­nios­ta suoraan Kree­tal­le ja Rho­dok­sel­le – Ajan säästö ja vai­vat­to­muus nos­ta­vat maa­kun­ta­ken­til­tä läh­te­vien pa­ket­ti­mat­ko­jen suo­sio­ta

20.05.2022 09:33
Kemin musiikkileireille voi ilmoittautua

Kemin mu­siik­ki­lei­reil­le voi il­moit­tau­tua

19.05.2022 09:25
Haudatkaa minut kirjoihin!
Kolumni Kari Kannala/Lounais-Lappi

Hau­dat­kaa minut kir­joi­hin!

18.05.2022 18:38 2
Onnea uusille ylioppilaille

Onnea uusille yli­op­pi­lail­le

18.05.2022 15:50
Jumppa ja lentopalloilu pääosissa – Ränttäkäpälät ovat huolehtineet kunnostaan jo 50 vuoden ajan

Jumppa ja len­to­pal­loi­lu pää­osis­sa – Ränt­tä­kä­pä­lät ovat huo­leh­ti­neet kun­nos­taan jo 50 vuoden ajan

18.05.2022 11:19
Ravintoloitsija "Kake" Hyvärinen järjesti ukrainasta paenneille juhlat

Ra­vin­to­loit­si­ja "Kake" Hy­vä­ri­nen jär­jes­ti uk­rai­nas­ta paen­neil­le juhlat

18.05.2022 09:12
Puuilo ja Citytalli tulevat Torppiin – Kaksi rakennuskohdetta valmistuu tämän vuoden syksyllä

Puuilo ja Ci­ty­tal­li tulevat Torp­piin – Kaksi ra­ken­nus­koh­det­ta val­mis­tuu tämän vuoden syk­syl­lä

13.05.2022 16:27
Lohijärven Kuohu sai lisävirtaa kylän uusista asukkaista

Lo­hi­jär­ven Kuohu sai li­sä­vir­taa kylän uusista asuk­kais­ta

12.05.2022 16:22
”Esikoisessa on koko meikäläinen tiskissä” - Pekka Juntin Villikoira-teoksen reteät tornionjokilaaksolaiset naiset ovat tuttuja kirjailijan lapsuudesta ja nuoruudesta

”E­si­koi­ses­sa on koko mei­kä­läi­nen tis­kis­sä” - Pekka Juntin Vil­li­koi­ra-teok­sen reteät tor­nion­jo­ki­laak­so­lai­set naiset ovat tuttuja kir­jai­li­jan lap­suu­des­ta ja nuo­ruu­des­ta

12.05.2022 11:09 1
Kemin Kiikelissä bongattiin eniten lintulajeja Meri-Lapissa

Kemin Kii­ke­lis­sä bon­gat­tiin eniten lin­tu­la­je­ja Me­ri-La­pis­sa

12.05.2022 07:47
Keminmaan kunnanvirastolla avajaiset – Peruskorjausremontti pysyi lähes budjetissa ja aikataulussa

Ke­min­maan kun­nan­vi­ras­tol­la ava­jai­set – Pe­rus­kor­jaus­re­mont­ti pysyi lähes bud­je­tis­sa ja ai­ka­tau­lus­sa

11.05.2022 19:55
Maskisuositus poistui kaupoista Länsi-Pohjassa

Mas­ki­suo­si­tus poistui kau­pois­ta Län­si-Poh­jas­sa

11.05.2022 16:46
Treffirastit alkoivat viime viikolla kaupunkisprintillä – Suuntarasteja haettiin Sauvosaaressa maanantaina

Tref­fi­ras­tit al­koi­vat viime vii­kol­la kau­pun­ki­sprin­til­lä – Suun­ta­ras­te­ja haet­tiin Sau­vo­saa­res­sa maa­nan­tai­na

11.05.2022 14:07
Auton hankinta mietityttää monia
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Auton han­kin­ta mie­ti­tyt­tää monia

11.05.2022 11:11
Simon Kiri aloittaa Ykköspesiskauden neljällä vieraspelillä – Sarjapisteitä olisi hyvä olla 7-8 ennen kotiavausta

Simon Kiri aloit­taa Yk­kös­pe­sis­kau­den nel­jäl­lä vie­ras­pe­lil­lä – Sar­ja­pis­tei­tä olisi hyvä olla 7-8 ennen ko­ti­avaus­ta

11.05.2022 09:44
Ville Liimatainen & Ajomiesten Tuhlaajapoika -levy on valmis - albumin tuotti suomalaisen musiikkielämän arvostettu grand old man Esa Nieminen

Ville Lii­ma­tai­nen & Ajo­mies­ten Tuh­laa­ja­poi­ka -levy on valmis - albumin tuotti suo­ma­lai­sen mu­siik­ki­elä­män ar­vos­tet­tu grand old man Esa Nie­mi­nen

06.05.2022 09:09

Yli viikon kes­tä­vät Tor­nio-päi­vät hui­pen­tu­vat Puis­to­kar­ne­vaa­lei­hin

05.05.2022 14:59

Susanna Kou­to­nen jätti Kemin mat­kai­lu oy:n

04.05.2022 20:22 1
Edessä tuntematon

Edessä tun­te­ma­ton

04.05.2022 17:34
Kisassa otetaan itsestä mittaa! - nelikymppiset torniolaisnaiset innostuivat crossfitkilpailuista

Kisassa otetaan itsestä mittaa! - ne­li­kymp­pi­set tor­nio­lais­nai­set in­nos­tui­vat cross­fit­kil­pai­luis­ta

04.05.2022 14:09 1