Apurahat: Suomen Kult­tuu­ri­ra­has­ton Lapin rahasto jakoi 570 000 euroa apu­ra­ho­ja - katso tästä koko lista

kolumni: Alas nor­sun­luu­tor­neis­ta kansan pariin – valmius kes­kus­tel­la eri mieltä olevien kanssa no­peut­taa ym­pä­ris­tö­lu­vi­tus­ta

Lapin Kansa Live: Voi­mis­te­lu­päi­vät jat­ku­vat Ou­lu­hal­lis­sa – seuraa lauan­tain lä­he­tyk­siä suorana täältä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lounais-Lappi

Vectorama -pelifestivaali kesäkuussa Oulussa

Vec­to­ra­ma -pe­li­fes­ti­vaa­li ke­sä­kuus­sa Oulussa

16:55
Taidetta seitsemän vuosikymmenen ajalta – Ilkka Juhani Takalo-Eskolan näyttely on esillä Aineen taidemuseolla

Tai­det­ta seit­se­män vuo­si­kym­me­nen ajalta – Ilkka Juhani Ta­ka­lo-Es­ko­lan näyt­te­ly on esillä Aineen tai­de­mu­seol­la

09.06.2023 14:00
Työuupumus on lahja!
Kolumni Maria Miettunen ja Virpi Pakisjärvi

Työ­uu­pu­mus on lahja!

09.06.2023 05:21
Motoristit keräävät hyvää tekeviä pokerikäsiä salaisella reitillä

Mo­to­ris­tit ke­rää­vät hyvää tekeviä po­ke­ri­kä­siä sa­lai­sel­la rei­til­lä

08.06.2023 14:00
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Työuupumus on lahja!
Kolumni Maria Miettunen ja Virpi Pakisjärvi

Työ­uu­pu­mus on lahja!

09.06.2023 05:21
Onnea valmistuville – seuraavaan kouluun!
Kolumni Matti Nikkilä

Onnea val­mis­tu­vil­le – seu­raa­vaan kou­luun!

02.06.2023 05:16
Kolumni Minja-Maria Tervo

Ve­to­sim­me kes­tä­vän kou­lu­ruoan puo­les­ta

25.05.2023 11:20
Matkailu virkistää, vai virkistääkö?
Kolumni Mervi Helme

Mat­kai­lu vir­kis­tää, vai vir­kis­tää­kö?

25.05.2023 05:27
Puuro
Kolumni Matti Lackman

Puuro

17.05.2023 09:38 3
Saarten sahat uhkaavat unohtua
Kolumni Matti Nikkilä

Saarten sahat uh­kaa­vat unohtua

17.05.2023 05:26
Tutkimus seuraa kymmenien kalojen liikkeitä

Tut­ki­mus seuraa kym­me­nien kalojen liik­kei­tä

08.06.2023 10:10
Riemuylioppilaat tapasivat Torniossa ja Kemissä 50 vuotta valmistumisen jälkeen

Rie­mu­yli­op­pi­laat ta­pa­si­vat Tor­nios­sa ja Kemissä 50 vuotta val­mis­tu­mi­sen jälkeen

07.06.2023 15:37
Lintuharrastus on nopeasti teknistyvää tiedettä

Lin­tu­har­ras­tus on no­peas­ti tek­nis­ty­vää tie­det­tä

04.06.2023 08:05
“Valitse tie, joka pelottaa eniten.”

“Va­lit­se tie, joka pe­lot­taa eni­ten.”

03.06.2023 09:46
Lounais-Lappi lukijalta
Mielipidekirjoitus Heta Huttula, Johanna Majala

Oh­jaus­ta ja tukea nuo­ril­le sekä ai­kui­sil­le ni­vel­vai­hees­sa

26.05.2023 05:27
Bensapumpuilla vai ruokakaupassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Albana Mustafi

Ben­sa­pum­puil­la vai ruo­ka­kau­pas­sa?

13.04.2023 05:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero tuokila

Po­li­tii­kan te­ko­ta­pa muut­tu­nut suo­mes­sa

13.04.2023 05:43
Lappilaisen miehen elämää
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomas Hoikka

Lap­pi­lai­sen miehen elämää

13.04.2023 05:41
”Halkoholisti” johtaa toiseksi suurinta Osuuspankkia

”Hal­ko­ho­lis­ti” johtaa toi­sek­si suu­rin­ta Osuus­pank­kia

02.06.2023 15:59 2
Venekauteen valmistautuminen on kiivaimmillaan - Kemissä talvisäilytys askarruttaa veneilijöitä

Ve­ne­kau­teen val­mis­tau­tu­mi­nen on kii­vaim­mil­laan - Kemissä tal­vi­säi­ly­tys as­kar­rut­taa ve­nei­li­jöi­tä

02.06.2023 15:13
Meri-Lapista valmistuu tänä keväänä satoja ylioppilaita ja uusia ammattilaisia – katso valmistuneiden lista

Me­ri-La­pis­ta val­mis­tuu tänä keväänä satoja yli­op­pi­lai­ta ja uusia am­mat­ti­lai­sia – katso val­mis­tu­nei­den lista

02.06.2023 09:46
Toisella asteella pitää valmistautua opiskelemaan

Toi­sel­la as­teel­la pitää val­mis­tau­tua opis­ke­le­maan

02.06.2023 09:01
Onnea valmistuville – seuraavaan kouluun!
Kolumni Matti Nikkilä

Onnea val­mis­tu­vil­le – seu­raa­vaan kou­luun!

02.06.2023 05:16
Ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu Svefi juhlii 50 vuottaan Haaparannalla

Ruot­sin­suo­ma­lai­nen kan­san­kor­kea­kou­lu Svefi juhlii 50 vuot­taan Haa­pa­ran­nal­la

01.06.2023 10:23
Jopen työ jatkuu Syväkankaalla

Jopen työ jatkuu Sy­vä­kan­kaal­la

26.05.2023 14:13
Arja Kanto yrittää Myötätuulessa

Arja Kanto yrittää Myö­tä­tuu­les­sa

26.05.2023 09:00
Mielipidekirjoitus Heta Huttula, Johanna Majala

Oh­jaus­ta ja tukea nuo­ril­le sekä ai­kui­sil­le ni­vel­vai­hees­sa

26.05.2023 05:27
Kansanmusiikkia yli rajojen – viikonlopun aikana Ruotsin Kukkolankoskella konsertoivat kansanmusiikkiyhtyeet

Kan­san­mu­siik­kia yli rajojen – ­vii­kon­lo­pun aikana Ruotsin Kuk­ko­lan­kos­kel­la kon­ser­toi­vat kan­san­mu­siik­ki­yh­tyeet

25.05.2023 14:00
Kolumni Minja-Maria Tervo

Ve­to­sim­me kes­tä­vän kou­lu­ruoan puo­les­ta

25.05.2023 11:20
Koululaisten vetoomus toivoo kestävää kouluruokaa

Kou­lu­lais­ten ve­too­mus toivoo kes­tä­vää kou­lu­ruo­kaa

25.05.2023 06:37
Matkailu virkistää, vai virkistääkö?
Kolumni Mervi Helme

Mat­kai­lu vir­kis­tää, vai vir­kis­tää­kö?

25.05.2023 05:27

Kii­tos­ten vuoro kon­ser­teis­sa

24.05.2023 19:48
Tornionjoella koettiin isoin kevättulva puoleen vuosisataan

Tor­nion­joel­la koet­tiin isoin ke­vät­tul­va puoleen vuo­si­sa­taan

24.05.2023 15:31 1
Tornion uusi Sale avaa ovensa, K-Market Olavinlinna laajentaa

Tornion uusi Sale avaa ovensa, K-Mar­ket Ola­vin­lin­na laa­jen­taa

22.05.2023 09:31
Aino sai jälleen seppeleensä – Tornion Kalevalaiset pitävät perinnettä yllä

Aino sai jälleen sep­pe­leen­sä – ­Tor­nion Ka­le­va­lai­set pitävät pe­rin­net­tä yllä

19.05.2023 15:00
Tornion ja Haaparannan yhteinen veistosreittiopas julkistettiin Tornio-päivien yhteydessä

Tornion ja Haa­pa­ran­nan yh­tei­nen veis­tos­reit­ti­opas jul­kis­tet­tiin Tor­nio-päi­vien yh­tey­des­sä

18.05.2023 09:00
Kemi-Torniossa vuokratuotot voivat olla hyviä, mutta myymiselle aika ei ole otollinen

Ke­mi-Tor­nios­sa vuok­ra­tuo­tot voivat olla hyviä, mutta myy­mi­sel­le aika ei ole otol­li­nen

17.05.2023 16:17
Ammatillisille osaajille aina tarve

Am­ma­til­li­sil­le osaa­jil­le aina tarve

17.05.2023 08:14