Lapin Kansa live: Ro­va­nie­men Kiekko val­mis­tau­tuu Mes­tik­seen – har­joi­tus­ot­te­lus­sa vas­tas­sa nor­ja­lai­nen Narvik Arctic Eagles, katso suora lähetys kello 19

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Lounais-Lappi

"Työelämässä voidaan tehdä paljon mielenterveyden tukemiseksi"- ministeri vieraili Meri-Lapissa

"Työe­lä­mäs­sä voidaan tehdä paljon mie­len­ter­vey­den tu­ke­mi­sek­si"- mi­nis­te­ri vie­rai­li Me­ri-La­pis­sa

13.08.2022 16:09
Fc Kemi ja Kemin Palloseura yhdistävät junioritoimintansa

Fc Kemi ja Kemin Pal­lo­seu­ra yh­dis­tä­vät ju­nio­ri­toi­min­tan­sa

12.08.2022 14:44
Merilappilaisia taiteilijoita kuratoitiin Kuvataiteen valtakunta -näyttelyyn - näyttelyn tarkoitus on tuoda tunnetuksi vuosina 2021-2022 valmistuneita taiteilijoita

Me­ri­lap­pi­lai­sia tai­tei­li­joi­ta ku­ra­toi­tiin Ku­va­tai­teen val­ta­kun­ta -näyt­te­lyyn - näyt­te­lyn tar­koi­tus on tuoda tun­ne­tuk­si vuosina 2021-2022 val­mis­tu­nei­ta tai­tei­li­joi­ta

12.08.2022 12:05
Ylitornion betoniasemalla avoimet ovet

Yli­tor­nion be­to­ni­ase­mal­la avoimet ovet

12.08.2022 10:07
Kolumnit ja pääkirjoitukset
”Ensimmäinen tarve ei katso viimeistä”
Kolumni Markku Juuso

”En­sim­mäi­nen tarve ei katso vii­meis­tä”

20.07.2022 14:29 3
Energiakriisi koputtelee jo ovella
Pääkirjoitus Jouni Valikainen

Ener­gia­krii­si ko­put­te­lee jo ovella

20.07.2022 13:32 3
Varo, Internet vakoilee sinua
Pääkirjoitus Suvi Pirinen/Lounais-Lappi

Varo, In­ter­net va­koi­lee sinua

15.07.2022 09:00
Elämänkoulu
Kolumni JiipPee Pulkkinen

Elä­män­kou­lu

13.07.2022 08:55
Ensin työpaikka , sitten huvit
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ensin työ­paik­ka , sitten huvit

07.07.2022 12:00
Elämyksellinen peräkonttikirppis
Kolumni Maija-Liisa Eskelinen/Lounais-lappi

Elä­myk­sel­li­nen pe­rä­kont­ti­kirp­pis

07.07.2022 10:15
Pohjan Jousen nuoret lupaukset valmistautuvat EM-kisoihin - Sanni Aula ja Inka Limingoja ovat takoneet viime vuosina kovia tuloksia juniorisarjoissa

Pohjan Jousen nuoret lu­pauk­set val­mis­tau­tu­vat EM-ki­soi­hin - Sanni Aula ja Inka Li­min­go­ja ovat ta­ko­neet viime vuosina kovia tu­lok­sia ju­nio­ri­sar­jois­sa

12.08.2022 10:04
Liikenneympyrästä rajalla on tullut kuolemanloukku linnuille

Lii­ken­ne­ym­py­räs­tä rajalla on tullut kuo­le­man­louk­ku lin­nuil­le

12.08.2022 09:00
Yllätysvoittaja ei malta pysyä pois radalta - keminmaalainen Jenni Rontti voitti kultaa metsästyshaulikossa ensimmäisissä SM-kilpailuissaan

Yl­lä­tys­voit­ta­ja ei malta pysyä pois radalta - ke­min­maa­lai­nen Jenni Rontti voitti kultaa met­säs­tys­hau­li­kos­sa en­sim­mäi­sis­sä SM-kil­pai­luis­saan

11.08.2022 09:31
Simossa ei koulun alkamista stressata - jos opettajan työ on niin kuormittavaa, ettei kahden kuukauden loma riitä, on se vakavasti otettava asia

Simossa ei koulun al­ka­mis­ta stres­sa­ta - jos opet­ta­jan työ on niin kuor­mit­ta­vaa, ettei kahden kuu­kau­den loma riitä, on se va­ka­vas­ti otet­ta­va asia

10.08.2022 12:17
Lounais-Lappi lukijalta
Lapsivapaa maailma
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Lap­si­va­paa maailma

20.07.2022 23:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Ka­ri­haa­ran sahan his­to­riaa 1873 - 1890

20.07.2022 20:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Päät­tä­jiem­me si­ni­sil­mäi­syys ja ta­kin­kään­nöt

20.07.2022 12:48
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi

Hy­vän­mie­len rip­pei­tä

20.07.2022 10:24
Maisema säilyy lampaiden avulla - Avoimet miljööt ja komeat kuistit - hankkeessa pyritään kehittämään kulttuuriympäristöjen hoitoa

Maisema säilyy lam­pai­den avulla - Avoimet miljööt ja komeat kuistit - hank­kees­sa py­ri­tään ke­hit­tä­mään kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tö­jen hoitoa

10.08.2022 12:00
Hyvä tunnelma ja live-spektaakkelit vetivät sataman täyteen festarikansaa -Satama Open Air polkaistiin käyntiin Kemissä

Hyvä tun­nel­ma ja li­ve-spek­taak­ke­lit vetivät sataman täyteen fes­ta­ri­kan­saa -Satama Open Air pol­kais­tiin käyn­tiin Kemissä

05.08.2022 18:21
Kuusiluoto elää muistoissa ja tarinoissa - viikonloppuna yleisöllä oli mahdollisuus tutustua sodassa tuhoutuneen sahayhdyskunnan historiaan

Kuu­si­luo­to elää muis­tois­sa ja ta­ri­nois­sa - vii­kon­lop­pu­na ylei­söl­lä oli mah­dol­li­suus tu­tus­tua sodassa tu­hou­tu­neen sa­ha­yh­dys­kun­nan his­to­riaan

05.08.2022 09:00
Veneilyharrastuksen suosio on kasvussa - Päivä Merellä -tapahtuma kokosi Letolle vesilläliikkujia ja siitä kiinnostuneita

Ve­nei­ly­har­ras­tuk­sen suosio on kas­vus­sa - Päivä Merellä -ta­pah­tu­ma kokosi Letolle ve­sil­lä­liik­ku­jia ja siitä kiin­nos­tu­nei­ta

04.08.2022 13:09
Kemiläinen Paavo Heiskanen tähtää e-urheilun ammattilaiseksi - valittiin kovatasoiseen Counter-Strike akatemiajoukkueeseen

Ke­mi­läi­nen Paavo Heis­ka­nen tähtää e-ur­hei­lun am­mat­ti­lai­sek­si - va­lit­tiin ko­va­ta­soi­seen Coun­ter-Stri­ke aka­te­mia­jouk­kuee­seen

03.08.2022 16:05
Satama Open Air -festivaalialueen kokoa on kasvatettu - esiintymislavat tänä vuonna Hahtisaarenkadun Asfaltilla

Satama Open Air -fes­ti­vaa­li­alueen kokoa on kas­va­tet­tu - esiin­ty­mis­la­vat tänä vuonna Hah­ti­saa­ren­ka­dun As­fal­til­la

03.08.2022 15:26
Toni Kakko esiintyy kotimaisemissa – Sonata Arctican solisti kuuluu Raskasta Iskelmää -kokoonpanoon

Toni Kakko esiin­tyy ko­ti­mai­se­mis­sa – Sonata Arc­ti­can solisti kuuluu Ras­kas­ta Is­kel­mää -ko­koon­pa­noon

03.08.2022 09:38
Satama Open Air myytiin loppuun jo ennakkoon

Satama Open Air myytiin loppuun jo en­nak­koon

01.08.2022 12:09
Laivakankaalla oltiin luonnostaan villejä - Meri-Lapin ensimmäinen geokätköilyn megatapahtuma keräsi runsaasti osallistujia ympäri Eurooppaa

Lai­va­kan­kaal­la oltiin luon­nos­taan villejä - Me­ri-La­pin en­sim­mäi­nen geo­kät­köi­lyn me­ga­ta­pah­tu­ma keräsi run­saas­ti osal­lis­tu­jia ympäri Eu­roop­paa

31.07.2022 14:45
Kallivuoren peikkometsää herätellään taas henkiin - myös yhteistyötä matkailutoimijoiden kanssa suunnitellaan

Kal­li­vuo­ren peik­ko­met­sää he­rä­tel­lään taas henkiin - myös yh­teis­työ­tä mat­kai­lu­toi­mi­joi­den kanssa suun­ni­tel­laan

30.07.2022 08:30
Haaksirikkoja ja kurittomia luotseja - Perämeren alueen merenkäynnin historiaa kootaan kirjaksi

Haak­si­rik­ko­ja ja ku­rit­to­mia luot­se­ja - Pe­rä­me­ren alueen me­ren­käyn­nin his­to­riaa kootaan kir­jak­si

28.07.2022 11:30
Kemiin suunnitteilla sähköpotkulautavuokraamo

Kemiin suun­nit­teil­la säh­kö­pot­ku­lau­ta­vuok­raa­mo

03.08.2022 10:02
Pieni sade ei haittaa leiriläisiä - Suomen Työväen Urheiluliiton Lapin piirin perinteinen LETE-leiri järjestetään tällä viikolla Kemissä

Pieni sade ei haittaa lei­ri­läi­siä - Suomen Työväen Ur­hei­lu­lii­ton Lapin piirin pe­rin­tei­nen LE­TE-lei­ri jär­jes­te­tään tällä vii­kol­la Kemissä

27.07.2022 14:30
Tornion Kromilaaksossa haetaan ratkaisuja asukkaiden kokemiin meluhaittoihin

Tornion Kro­mi­laak­sos­sa haetaan rat­kai­su­ja asuk­kai­den ko­ke­miin me­lu­hait­toi­hin

27.07.2022 10:44 1
Vielä tämä viikko aikaa ilmoittautua Kemin hyödyllisin puutarha -kilpailuun

Vielä tämä viikko aikaa il­moit­tau­tua Kemin hyö­dyl­li­sin puu­tar­ha -kil­pai­luun

27.07.2022 09:41
Kemiläisyhtyeen esikoinen valittiin kuukauden levyksi - "herkkä ääni liimaa kuuntelijat uusien laulujen äärelle"

Ke­mi­läis­yh­tyeen esi­koi­nen va­lit­tiin kuu­kau­den levyksi - "herkkä ääni liimaa kuun­te­li­jat uusien lau­lu­jen ää­rel­le"

26.07.2022 16:37
Rautaiset kilpailuhermot jo nuorena - Peppi Kokko edusti Suomea kouluratsastuksen Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailuissa

Rau­tai­set kil­pai­lu­her­mot jo nuorena - Peppi Kokko edusti Suomea kou­lu­rat­sas­tuk­sen Poh­jois­mai­den ja Baltian mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa

22.07.2022 14:16
Kemin Kähertäjämuseon maailmanlaajuisesti merkittävä kokoelma kasvoi Elsa Arennon esineistöllä

Kemin Kä­her­tä­jä­mu­seon maail­man­laa­jui­ses­ti mer­kit­tä­vä ko­koel­ma kasvoi Elsa Arennon esi­neis­töl­lä

22.07.2022 13:52
Sankalassa sijaitsevan SF-Caravan Peräpohjola ry:n leirintäalueella Hopeaperällä vieraat saavat ihastella saunan terassilta vapaana virtaavaa Simojokea –  Marjaan ja sieneen voi alueelta lähteä vaikka kävelemällä

San­ka­las­sa si­jait­se­van SF-Ca­ra­van Pe­rä­poh­jo­la ry:n lei­rin­tä­alueel­la Ho­pea­pe­räl­lä vieraat saavat ihas­tel­la saunan te­ras­sil­ta vapaana vir­taa­vaa Si­mo­jo­kea – Marjaan ja sieneen voi alueel­ta lähteä vaikka kä­ve­le­mäl­lä

21.07.2022 13:45
Vaativa seikkailu Gotlannin ympäri – Hanna Stark-Heikkinen ja Tero Heikkinen hakivat rajojaan vaativissa oloissa järjestetyssä avomeripurjehduskilpailussa

Vaativa seik­kai­lu Got­lan­nin ympäri – Hanna Stark-Heik­ki­nen ja Tero Heik­ki­nen hakivat ra­jo­jaan vaa­ti­vis­sa oloissa jär­jes­te­tys­sä avo­me­ri­pur­jeh­dus­kil­pai­lus­sa

21.07.2022 10:38