Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lounais-Lappi

Vihdoin diskoon! – Erityisryhmille järjestetään harvoin omia yhteisiä bileitä

Vihdoin dis­koon! – Eri­tyis­ryh­mil­le jär­jes­te­tään harvoin omia yh­tei­siä bileitä

26.11.2021 10:30
Elämää tehdas-työmaan varjossa
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Elämää teh­das-työ­maan var­jos­sa

25.11.2021 10:09 1

Kek­si-pal­kin­to jaetaan kah­dek­san­nen kerran

24.11.2021 23:21
Mielipidekirjoitus Tapani Melaluoto/Lounais-Lappi

Sote tulee ja kunnat ovat mur­rok­ses­sa

24.11.2021 18:24
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Elämää tehdas-työmaan varjossa
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Elämää teh­das-työ­maan var­jos­sa

25.11.2021 10:09 1
Sotea ja voimaannuttavaa sisua
Pääkirjoitus Vivi Marttila/Lounais-Lappi

Sotea ja voi­maan­nut­ta­vaa sisua

24.11.2021 11:54
Isäntä saa itse  päättää, mitä ruokaa tarjoaa vierailleen – Helsingissä tarjotaan kalaa ja kasviksia
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Isäntä saa itse päät­tää, mitä ruokaa tarjoaa vie­rail­leen – Hel­sin­gis­sä tar­jo­taan kalaa ja kas­vik­sia

17.11.2021 21:12 4
Hyvä antaa vähästäänkin, paha ei paljostakaan
Kolumni Markku Juuso/Lounais-Lappi

Hyvä antaa vä­häs­tään­kin, paha ei pal­jos­ta­kaan

13.11.2021 10:10 1
Lokakuun suosituin yleisötapahtuma?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais-Lappi

Lo­ka­kuun suo­si­tuin ylei­sö­ta­pah­tu­ma?

03.11.2021 14:11
Ajokortti on, vai ajokortiton
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ajo­kort­ti on, vai ajo­kor­ti­ton

03.11.2021 14:03 4
Hallin laajempi vaihtoehto saa  kannatusta – Valtuusto käsittelee halliratkaisua joulukuussa

Hallin laa­jem­pi vaih­to­eh­to saa kan­na­tus­ta – Val­tuus­to kä­sit­te­lee hal­li­rat­kai­sua jou­lu­kuus­sa

24.11.2021 18:01
Mielipidekirjoitus Oula Jumisko/Lounais-Lappi

Pe­las­tus­toi­mi ja alue­vaa­lit Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la

24.11.2021 16:19
Poikkeuksellisten tapahtumien vuosikymmen

Poik­keuk­sel­lis­ten ta­pah­tu­mien vuo­si­kym­men

24.11.2021 13:59
Sotea ja voimaannuttavaa sisua
Pääkirjoitus Vivi Marttila/Lounais-Lappi

Sotea ja voi­maan­nut­ta­vaa sisua

24.11.2021 11:54
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eine Kemppainen/Lounais-Lappi

Men­nyt­tä muis­tel­len, tu­le­vai­suut­ta suun­ni­tel­len

25.11.2021 12:16
Mielipidekirjoitus Tapani Melaluoto/Lounais-Lappi

Sote tulee ja kunnat ovat mur­rok­ses­sa

24.11.2021 18:24
Mielipidekirjoitus Oula Jumisko/Lounais-Lappi

Pe­las­tus­toi­mi ja alue­vaa­lit Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la

24.11.2021 16:19
Lukijalta Mielipidekirjoitus Senni Välimaa

Aa­va­sak­sal­le tar­vi­taan Snow­park!

10.11.2021 08:55 2
Pieni ja hyvis voittaa ison ja pahiksen – Kemiläinen Jarko Mustonen on showpainin ensimmäinen Suomen joukkuemestari yhdessä Anita Lindovin kanssa

Pieni ja hyvis voittaa ison ja pa­hik­sen – Ke­mi­läi­nen Jarko Mus­to­nen on show­pai­nin en­sim­mäi­nen Suomen jouk­kue­mes­ta­ri yhdessä Anita Lin­do­vin kanssa

24.11.2021 10:13
Piispa rohkaisi Tornion seurakuntaa suuntautumaan ulospäin

Piispa roh­kai­si Tornion seu­ra­kun­taa suun­tau­tu­maan ulos­päin

24.11.2021 10:07
Perhetyöntekijä Minna tulee leikkimään lasten kotiin

Per­he­työn­te­ki­jä Minna tulee leik­ki­mään lasten kotiin

24.11.2021 10:06 1
Lappiassa opiskeleva Elina Pietilä palkittiin

Lap­pias­sa opis­ke­le­va Elina Pietilä pal­kit­tiin

24.11.2021 09:50
Mistä asunto rikostaustaiselle nuorelle Meri-Lapissa? Nuorisoasuntoliiton KATU-hankkeessa pyritään vähentämään rikos- ja päihdetaustaisten nuorten asunnottomuutta ja tukemaan arjen hallintaa

Mistä asunto ri­kos­taus­tai­sel­le nuo­rel­le Me­ri-La­pis­sa? Nuo­ri­so­asun­to­lii­ton KA­TU-hank­kees­sa py­ri­tään vä­hen­tä­mään rikos- ja päih­de­taus­tais­ten nuorten asun­not­to­muut­ta ja tu­ke­maan arjen hal­lin­taa

21.11.2021 11:30

Tor­nioon avataan uusi gal­le­ria – Aineen tai­de­mu­seon entinen johtaja Kat­rii­na Pie­ti­lä-Jun­tu­ra ryhtyy gal­le­ris­tik­si

20.11.2021 13:27
Kuin jättiläisen sormet – Terijoensalavat pääsivät Pajarinrannassa hoitoleikkaukseen

Kuin jät­ti­läi­sen sormet – Te­ri­joen­sa­la­vat pää­si­vät Pa­ja­rin­ran­nas­sa hoi­to­leik­kauk­seen

18.11.2021 14:03
Kemin kaupunginorkesterille 50 000 euroa lisää valtionosuuksia

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­ril­le 50 000 euroa lisää val­tion­osuuk­sia

18.11.2021 13:06
Innon nyrkkeilyssä iskut uusiksi – Seuran ykköstähdistä Mira Kiviharju edustaa nykyisin Lapin Lukkoa ja Lasse Kourula Oulun Tarmoa

Innon nyrk­kei­lys­sä iskut uusiksi – Seuran yk­kös­täh­dis­tä Mira Ki­vi­har­ju edustaa ny­kyi­sin Lapin Lukkoa ja Lasse Kourula Oulun Tarmoa

18.11.2021 10:46 1
Isäntä saa itse  päättää, mitä ruokaa tarjoaa vierailleen – Helsingissä tarjotaan kalaa ja kasviksia
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Isäntä saa itse päät­tää, mitä ruokaa tarjoaa vie­rail­leen – Hel­sin­gis­sä tar­jo­taan kalaa ja kas­vik­sia

17.11.2021 21:12 4
Eläkeliiton Keminmaan yhdistyksen  jäsenten Ristipistoja elämästä – voimaannuttava kuva -näyttely on esillä Pohjanrannassa

Elä­ke­lii­ton Ke­min­maan yh­dis­tyk­sen jä­sen­ten Ris­ti­pis­to­ja elä­mäs­tä – voi­maan­nut­ta­va kuva -näyt­te­ly on esillä Poh­jan­ran­nas­sa

17.11.2021 18:49
Naapurikaupunkien yhteistyö syvenee

Naa­pu­ri­kau­pun­kien yh­teis­työ syvenee

17.11.2021 15:44 1
Paska juttu keräsi kiitosta - tempauksella tavoitteena  hillitä joka kevät ryöpsähtävää koirankakkakeskustelua somessa ja lehtien tekstaripalstoilla

Paska juttu keräsi kii­tos­ta - tem­pauk­sel­la ta­voit­tee­na hillitä joka kevät ryöp­säh­tä­vää koi­ran­kak­ka­kes­kus­te­lua somessa ja lehtien teks­ta­ri­pals­toil­la

17.11.2021 11:10
Koronapassin käyttöönotto poistaa rajoitukset – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä otettiin ravitsemisliikkeiden rajoitukset käyttöön keskiviikkona 17. marraskuuta

Ko­ronapas­sin käyt­töön­ot­to poistaa ra­joi­tuk­set – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä otet­tiin ra­vit­se­mis­liik­kei­den ra­joi­tuk­set käyt­töön kes­ki­viik­ko­na 17. mar­ras­kuu­ta

17.11.2021 08:48 3
Hyvä antaa vähästäänkin, paha ei paljostakaan
Kolumni Markku Juuso/Lounais-Lappi

Hyvä antaa vä­häs­tään­kin, paha ei pal­jos­ta­kaan

13.11.2021 10:10 1
Maailmanennätysmies Jukkis Mällisellä on aina aikaa jutella

Maail­man­en­nä­tys­mies Jukkis Mäl­li­sel­lä on aina aikaa jutella

10.11.2021 15:36
Kemin Kino vuokrasi entisen Bar Brankiksen huoneiston – Forenom jatkaa Hotelli Palomestarin tiloissa

Kemin Kino vuok­ra­si entisen Bar Bran­kik­sen huo­neis­ton – Forenom jatkaa Hotelli Pa­lo­mes­ta­rin ti­lois­sa

10.11.2021 12:50
Pandemia on muuttanut pankkiasiointia – Asuntolainoitus ja vastuullinen sijoittaminen ovat jatkuneet Nordean Meri-Lapin konttoreissa vilkkaana

Pan­de­mia on muut­ta­nut pank­ki­asioin­tia – Asun­to­lai­noi­tus ja vas­tuul­li­nen si­joit­ta­mi­nen ovat jat­ku­neet Nordean Me­ri-La­pin kont­to­reis­sa vilk­kaa­na

10.11.2021 10:47

Ter­vo­las­sa tar­jo­taan mak­su­ton päi­vä­hoi­to 12 kuu­kau­dek­si

10.11.2021 10:20 1
Makumatka Italiaan – Ristorante Renna on viimeinen tulokas Kemin ravintolamaailmaan

Ma­ku­mat­ka Ita­liaan – Ris­to­ran­te Renna on vii­mei­nen tulokas Kemin ra­vin­to­la­maail­maan

10.11.2021 08:45