Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lounais-Lappi

Naisten elämästä vahvasti ja tunteella

Naisten elä­mäs­tä vah­vas­ti ja tun­teel­la

10.12.2023 15:19
Julistekilpailussa uskallettiin unelmoida

Ju­lis­te­kil­pai­lus­sa us­kal­let­tiin unel­moi­da

09.12.2023 16:12
Suukosken keidas sai Keksi-musiikkipalkinnon

Suu­kos­ken keidas sai Kek­si-mu­siik­ki­pal­kin­non

09.12.2023 11:03
Lahjat jatkavat tarinaansa

Lahjat jat­ka­vat ta­ri­naan­sa

08.12.2023 14:55
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Pysähdy kuuntelemaan
Kolumni Maarit Simoska

Pysähdy kuun­te­le­maan

08.12.2023 06:04
Asiantuntijuus ja mielipiteet hämärtyvät
Kolumni Matti Nikkilä

Asian­tun­ti­juus ja mie­li­pi­teet hä­mär­ty­vät

08.12.2023 05:10 3
Pölyisiä mielikuvia käymättömyydestä
Kolumni Virpi Kanniainen

Pö­lyi­siä mie­li­ku­via käy­mät­tö­myy­des­tä

30.11.2023 05:51
Joulunodotuksen sietämätön keveys
Pääkirjoitus Heini-Maria Kaakkurivaara

Jou­lun­odo­tuk­sen sie­tä­mä­tön keveys

30.11.2023 05:00
Ihmisen ikävä toisen luo
Kolumni Markku Juuso

Ihmisen ikävä toisen luo

24.11.2023 05:55
Talvi suven säästöt syö
Kolumni Matti Nikkilä

Talvi suven säästöt syö

24.11.2023 05:50
Roiston levyjulkkarikeikka Kemissä

Roiston le­vy­julk­ka­ri­keik­ka Kemissä

08.12.2023 08:16
Pysähdy kuuntelemaan
Kolumni Maarit Simoska

Pysähdy kuun­te­le­maan

08.12.2023 06:04
Asiantuntijuus ja mielipiteet hämärtyvät
Kolumni Matti Nikkilä

Asian­tun­ti­juus ja mie­li­pi­teet hä­mär­ty­vät

08.12.2023 05:10 3
Kalojen nopea lopetus lakiin

Kalojen nopea lopetus lakiin

07.12.2023 15:45 4
Lounais-Lappi lukijalta
Mielipidekirjoitus Jukka O. Mattila

Lähin lukio on hyvä vaih­to­eh­to pe­rus­kou­lun jälkeen

09.11.2023 04:49 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Tuokila

Kemiltä puuttuu suun­ni­tel­mal­li­suus

27.10.2023 05:46 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sisko Korrensalo

Rauha on tahdon asia

27.10.2023 05:44
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Kannala

Tun­tei­siin ve­toa­mi­nen pe­rus­suo­ma­lai­ses­sa pu­hees­sa

13.10.2023 05:09 3
Oikeaa Raamattua ei ole koskaan ollut

Oikeaa Raa­mat­tua ei ole koskaan ollut

05.12.2023 14:50 1
Emilia Martimo palasi Suomen mestarina fitness-lavoille

Emilia Martimo palasi Suomen mes­ta­ri­na fit­ness-la­voil­le

04.12.2023 15:42
Merihistoriaa maksutta

Me­ri­his­to­riaa mak­sut­ta

04.12.2023 08:01
Kemiläisen koukuttava dekkari

Ke­mi­läi­sen kou­kut­ta­va dekkari

03.12.2023 15:34
Kuumaa–yhtye Simoon yhteistyöllä

Kuu­maa­–yh­tye Simoon yh­teis­työl­lä

03.12.2023 11:00
Näin Baskimaassa – matkareportaasi opintomatkalta

Näin Bas­ki­maas­sa – mat­ka­re­por­taa­si opin­to­mat­kal­ta

02.12.2023 16:10
Annikin rakkaustarina

Annikin rak­kaus­ta­ri­na

02.12.2023 09:36
Siperian terveiset ilahduttivat lintuharrastajia

Si­pe­rian ter­vei­set ilah­dut­ti­vat lin­tu­har­ras­ta­jia

01.12.2023 16:23 1
Lappilaisen kulttuurin äänitorvi hiljentyi

Lap­pi­lai­sen kult­tuu­rin ää­ni­tor­vi hil­jen­tyi

01.12.2023 09:13 2
Kaistat menevät sekaisin Torpissa

Kaistat menevät se­kai­sin Tor­pis­sa

30.11.2023 08:46 5
Pölyisiä mielikuvia käymättömyydestä
Kolumni Virpi Kanniainen

Pö­lyi­siä mie­li­ku­via käy­mät­tö­myy­des­tä

30.11.2023 05:51
Joulunodotuksen sietämätön keveys
Pääkirjoitus Heini-Maria Kaakkurivaara

Jou­lun­odo­tuk­sen sie­tä­mä­tön keveys

30.11.2023 05:00

Uusin Jatuli 37 jul­kais­tu

25.11.2023 11:33
Talvi suven säästöt syö
Kolumni Matti Nikkilä

Talvi suven säästöt syö

24.11.2023 05:50
Ajoksen väylä valmistui budjetissa

Ajoksen väylä val­mis­tui bud­je­tis­sa

23.11.2023 16:45
Toivola-Luotolan Setlementti 100 vuotta

Toi­vo­la-Luo­to­lan Set­le­ment­ti 100 vuotta

23.11.2023 09:15
Siviilissä syrjitty, sodassa sankari

Si­vii­lis­sä syr­jit­ty, sodassa sankari

19.11.2023 15:36 1
Kuka korvaa postilaatikon?

Kuka korvaa pos­ti­laa­ti­kon?

17.11.2023 15:32
Venäjällä rangaistaan mielipiteistä

Ve­nä­jäl­lä ran­gais­taan mie­li­pi­teis­tä

17.11.2023 09:12
Palvelulinjojen loppuminen olisi kauhistus

Pal­ve­lu­lin­jo­jen lop­pu­mi­nen olisi kau­his­tus

16.11.2023 14:26