Lounais-Lappi

Valta vaihtuu Kemissä, Torniossa tuttu ääniharava – Ylitorniolla sitoutumattomille kova äänisaalis, Keminmaa sai ensimmäisen vihreän valtuutetun

Valta vaihtuu Ke­mis­sä, Tor­nios­sa tuttu ää­ni­ha­ra­va – Yli­tor­niol­la si­tou­tu­mat­to­mil­le kova ää­ni­saa­lis, Ke­min­maa sai en­sim­mäi­sen vihreän val­tuu­te­tun

16.06.2021 11:16
Oulu valittiin vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi - Kemi ja Tornio hankkeessa mukana.

Oulu va­lit­tiin vuoden 2026 Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si - Kemi ja Tornio hank­kees­sa mukana.

12.06.2021 08:00
Kuntavaaleissa oli useita menestyjiä
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Kun­ta­vaa­leis­sa oli useita me­nes­ty­jiä

16.06.2021 11:25 1
Lapin kullanmurut kehittää uudenlaista yhteistyötä museon ja taiteilijoiden välille

Lapin kul­lan­mu­rut ke­hit­tää uu­den­lais­ta yh­teis­työ­tä museon ja tai­tei­li­joi­den välille

16.06.2021 10:14
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Kuntavaaleissa oli useita menestyjiä
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Kun­ta­vaa­leis­sa oli useita me­nes­ty­jiä

16.06.2021 11:25 1
Urheilufaneilla on alkanut kova kesä
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ur­hei­lu­fa­neil­la on alkanut kova kesä

09.06.2021 14:07 1
Onko vaaleissa nukkuminen laiskuutta ja velttoilua?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lopunais-Lappi

Onko vaa­leis­sa nuk­ku­mi­nen lais­kuut­ta ja velt­toi­lua?

04.06.2021 16:05
Someystävällinen Kojamo ihastuttaa - milloin viimeksi ihastelit julkista taideteosta?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais

So­meys­tä­väl­li­nen Kojamo ihas­tut­taa - milloin vii­mek­si ihas­te­lit jul­kis­ta tai­de­teos­ta?

03.06.2021 14:22 1
Tarvitseeko aikuinen karkkipäivän?  - arjen aikatauluttaminen,  ”lukujärjestyksen” laatiminen antaa tilaa elää ja harrastaa
Kolumni Jari-Pekka Pulkkinen

Tar­vit­see­ko ai­kui­nen kark­ki­päi­vän? - arjen ai­ka­tau­lut­ta­mi­nen, ”lu­ku­jär­jes­tyk­sen” laa­ti­mi­nen antaa tilaa elää ja har­ras­taa

26.05.2021 14:42 4
Nyt saa ja kannattaa äänestää
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-lappi

Nyt saa ja kan­nat­taa ää­nes­tää

26.05.2021 09:36
Bändi syntyi vahingossa - Morgam on uusi merilappilainen yhtye, joka tekee kokeilullista poppia rennolla otteella

Bändi syntyi va­hin­gos­sa - Morgam on uusi me­ri­lap­pi­lai­nen yhtye, joka tekee ko­kei­lul­lis­ta poppia ren­nol­la ot­teel­la

16.06.2021 09:00
Tässä lajissa mennään usein nurin – rullalautailun torniolainen SM-hopeamitalisti haluaa kehittää kaupunkinsa skeittauskulttuuria

Tässä lajissa mennään usein nurin – rul­la­lau­tai­lun tor­nio­lai­nen SM-ho­pea­mi­ta­lis­ti haluaa ke­hit­tää kau­pun­kin­sa skeit­taus­kult­tuu­ria

16.06.2021 03:28
Tervolan Louella asuvan Joonas Berghällin mukaan punkkitautien hoitamisesta ei tiedetä tarpeeksi

Ter­vo­lan Louella asuvan Joonas Berg­häl­lin mukaan punk­ki­tau­tien hoi­ta­mi­ses­ta ei tiedetä tar­peek­si

16.06.2021 03:14
Leilalla lähisaaristoon,  Jähdillä juhlivaan kansallispuistoon – Alukset odottavat Kemin sisäsatamassa risteilyvieraita

Lei­lal­la lä­hi­saa­ris­toon, Jäh­dil­lä juh­li­vaan kan­sal­lis­puis­toon – Alukset odot­ta­vat Kemin si­sä­sa­ta­mas­sa ris­tei­ly­vie­rai­ta

16.06.2021 02:08
Lounais-Lappi lukijalta
Veitsiluoto ja minä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ulpu Maijala

Veit­si­luo­to ja minä

16.06.2021 11:56
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Mäkinen

Yk­si­tyis­tiet

16.06.2021 11:12 1
Terveisiä Laivakankaalta!
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku Sadinmaa

Ter­vei­siä Lai­va­kan­kaal­ta!

16.06.2021 10:55
Lukijalta Mielipidekirjoitus Martti Kankaanranta

Nort­hern­ness, poh­joi­sen ihailu ei pel­käs­tään riitä

09.06.2021 14:57
Tilaajille
Koronatuki kiritti Tornion talouden plussalle – tilinpäätös 6,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Ko­ro­na­tu­ki kiritti Tornion ta­lou­den plus­sal­le – ti­lin­pää­tös 6,6 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

08.04.2021 12:35
Koira tekee töitä automaalaamossa – Nana hyppää jokaisena arkiaamuna isäntänsä Timo Pyynyn kyytiin ja lähtee tienaamaan

Koira tekee töitä au­to­maa­laa­mos­sa – Nana hyppää jo­kai­se­na ar­ki­aa­mu­na isän­tän­sä Timo Pyynyn kyytiin ja lähtee tie­naa­maan

16.06.2021 01:04
Tiukka aikataulu aiheutti päänvaivaa - kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa syksyllä Keminmaassa ja Torniossa.

Tiukka ai­ka­tau­lu ai­heut­ti pään­vai­vaa - kak­si­vuo­ti­sen esi­ope­tuk­sen kokeilu alkaa syk­syl­lä Ke­min­maas­sa ja Tor­nios­sa.

12.06.2021 09:30 1
FTK:n trio maajoukkueleirillä – naiset jättivät päävalmentaja Jaakko Laitiselle osaavan kuvan pelitaidoistaan

FTK:n trio maa­jouk­kue­lei­ril­lä – naiset jät­ti­vät pää­val­men­ta­ja Jaakko Lai­ti­sel­le osaavan kuvan pe­li­tai­dois­taan

10.06.2021 08:55
Kymmenen vuotta konepelti ylhäällä – AutoKopan toiminta on muuttunut melkoisesti vuosikymmenen aikana

Kym­me­nen vuotta ko­ne­pel­ti yl­hääl­lä – Au­to­Ko­pan toi­min­ta on muut­tu­nut mel­koi­ses­ti vuo­si­kym­me­nen aikana

09.06.2021 14:11 1
Hurjan näköinen taitolento on harvinainen harrastus pohjoisessa – haaparantalaisen Pertti Kransin kone on Ruotsin armeijan vanha harjoituskone

Hurjan nä­köi­nen tai­to­len­to on har­vi­nai­nen har­ras­tus poh­joi­ses­sa – haa­pa­ran­ta­lai­sen Pertti Kransin kone on Ruotsin ar­mei­jan vanha har­joi­tus­ko­ne

09.06.2021 14:54
Urheilufaneilla on alkanut kova kesä
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ur­hei­lu­fa­neil­la on alkanut kova kesä

09.06.2021 14:07 1
Naivistisia jänisteoksia esillä Tilassa

Nai­vis­ti­sia jä­nis­teok­sia esillä Tilassa

09.06.2021 12:43
Epävarmuudessa elävät Meri-Lapin pienet ja suuret tapahtumajärjestäjät - Satama openin lippukauppa käy kuumana: ihmisille on kertynyt biletyspatoumia

Epä­var­muu­des­sa elävät Me­ri-La­pin pienet ja suuret ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät - Satama openin lip­pu­kaup­pa käy kuu­ma­na: ih­mi­sil­le on ker­ty­nyt bi­le­tys­pa­tou­mia

09.06.2021 12:39
Vuoden taiteilijan teos hankittiin Kemin taidemuseon kokoelmaan

Vuoden tai­tei­li­jan teos han­kit­tiin Kemin tai­de­mu­seon ko­koel­maan

09.06.2021 08:44
Seija Oikarinen on Kaleva Median Meri-Lapin uusi asiakkuuspäällikkö - "sain alueen yrityksistä aina hyvää palvelua"

Seija Oi­ka­ri­nen on Kaleva Median Me­ri-La­pin uusi asiak­kuus­pääl­lik­kö - "sain alueen yri­tyk­sis­tä aina hyvää pal­ve­lua"

09.06.2021 08:42

Väylä in­noit­taa tai­tei­li­joi­ta - näyt­te­ly Tornion kun­niak­si

09.06.2021 08:39
Veitsiluodon kalapaikka tarvitsee jatkossakin Kemijoesta pumpattavaa vettä

Veit­si­luo­don ka­la­paik­ka tar­vit­see jat­kos­sa­kin Ke­mi­joes­ta pum­pat­ta­vaa vettä

05.06.2021 15:44
Hahtisaarenkadun Nesteen ovet menevät kiinni – Kemi haluaisi, että kaupungissa olisi jatkossakin palveleva huoltoasema

Hah­ti­saa­ren­ka­dun Nesteen ovet menevät kiinni – Kemi ha­luai­si, että kau­pun­gis­sa olisi jat­kos­sa­kin pal­ve­le­va huol­to­ase­ma

05.06.2021 10:55 4
Maahanmuuttajien kiinnostus kuntavaaleja kohtaan on lisääntynyt, mutta tietoa kaivataan lisää

Maa­han­muut­ta­jien kiin­nos­tus kun­ta­vaa­le­ja kohtaan on li­sään­ty­nyt, mutta tietoa kai­va­taan lisää

05.06.2021 09:00
Onko vaaleissa nukkuminen laiskuutta ja velttoilua?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lopunais-Lappi

Onko vaa­leis­sa nuk­ku­mi­nen lais­kuut­ta ja velt­toi­lua?

04.06.2021 16:05
Someystävällinen Kojamo ihastuttaa - milloin viimeksi ihastelit julkista taideteosta?
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio/Lounais

So­meys­tä­väl­li­nen Kojamo ihas­tut­taa - milloin vii­mek­si ihas­te­lit jul­kis­ta tai­de­teos­ta?

03.06.2021 14:22 1

Lapin Lii­kun­ta jakaa ke­sä­työ­se­te­lei­tä - ainakin nämä ur­hei­lu­seu­rat työl­lis­tä­vät nuoria kesällä

03.06.2021 14:18

Mat­kai­lu­op­pai­ta val­mis­tui Tor­nioon ja Haa­pa­ran­nal­le

03.06.2021 14:15
Tulipalo tuhosi lähes puolet kaupungista - palovartijat partioivat Torniossa

Tu­li­pa­lo tuhosi lähes puolet kau­pun­gis­ta - pa­lo­var­ti­jat par­tioi­vat Tor­nios­sa

03.06.2021 14:10