Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lounais-Lappi

Lintujen ystävät pääsivät pihahommiin

Lin­tu­jen ystävät pää­si­vät pi­ha­hom­miin

04.02.2023 11:14
"Minusta on tärkeää luoda luottamuksellinen suhde oppilaisiin" - Kemiläinen Vuoden opo on innostava ja turvallinen arjen mahdollistaja

"Mi­nus­ta on tärkeää luoda luot­ta­muk­sel­li­nen suhde op­pi­lai­siin" - Ke­mi­läi­nen Vuoden opo on in­nos­ta­va ja tur­val­li­nen arjen mah­dol­lis­ta­ja

03.02.2023 13:31 1
Pakkasukko löysi tiensä Kemin Lumilinnalle – "Bileet ovat kahdessa kerroksessa"

Pak­kas­uk­ko löysi tiensä Kemin Lu­mi­lin­nal­le – "Bileet ovat kah­des­sa ker­rok­ses­sa"

02.02.2023 14:00
Mopoverstas on nuorten oma paikka –  "Täällä on tehty muun muassa paljon kaapeleiden purkamista, vaihdettu öljyjä ja maalattu osia"

Mo­po­vers­tas on nuorten oma paikka –  "Täällä on tehty muun muassa paljon kaa­pe­lei­den pur­ka­mis­ta, vaih­det­tu öljyjä ja maa­lat­tu osia"

02.02.2023 10:00
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Pari sanaa (työpaikka)kiusaamisesta
Kolumni Virpi Pakisjärvi ja Maria Miettunen

Pari sanaa (työ­paik­ka)­kiu­saa­mi­ses­ta

02.02.2023 09:10
Pieni raha kunnalle, iso hyöty kuntalaisille
Pääkirjoitus Matti Nikkilä

Pieni raha kun­nal­le, iso hyöty kun­ta­lai­sil­le

02.02.2023 09:07
Sisäinen kello edistää
Kolumni Titta Kallio-Seppä

Si­säi­nen kello edistää

26.01.2023 14:45
Terve kaikille Lounais-Lapin lukijoille!
Kolumni Matti Nikkilä

Terve kai­kil­le Lou­nais-La­pin lu­ki­joil­le!

26.01.2023 09:52
Kumpi voittaa, Kemin vai Tornion uimahalli?
Kolumni Raisa Huttunen

Kumpi voit­taa, Kemin vai Tornion ui­ma­hal­li?

18.01.2023 18:00 1
Asioiden määritteleminen pelkästään mielenterveysongelmiksi vaikeuttaa ja lokeroi perheiden auttamista
Kolumni Sirkku Maikkula, Elina Löhönen, Kristiina Jussila

Asioi­den mää­rit­te­le­mi­nen pel­käs­tään mie­len­ter­veys­on­gel­mik­si vai­keut­taa ja lokeroi per­hei­den aut­ta­mis­ta

12.01.2023 15:10
Pari sanaa (työpaikka)kiusaamisesta
Kolumni Virpi Pakisjärvi ja Maria Miettunen

Pari sanaa (työ­paik­ka)­kiu­saa­mi­ses­ta

02.02.2023 09:10
Kimmo Juntti on kauppias kolmannessa sukupolvessa – "Kauppa oli ensin vain yksi huone isoisäni kotitalossa, jota myöhemmin käytettiin mummolan olohuoneena"

Kimmo Juntti on kaup­pias kol­man­nes­sa su­ku­pol­ves­sa – "Kauppa oli ensin vain yksi huone iso­isä­ni ko­ti­ta­los­sa, jota myö­hem­min käy­tet­tiin mum­mo­lan olo­huo­nee­na"

01.02.2023 19:00 5
Mielipidekirjoitus Kari Kannala

Nu­rin­ku­ris­ta vero- ja ta­lous­po­li­tiik­kaa

27.01.2023 12:39
Mielipidekirjoitus Piia Kilpeläinen-Tuoma

Kou­lu­tuk­seen tulee in­ves­toi­da

27.01.2023 12:36 1
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juhani Isometsä

Uudempi vuosi

02.02.2023 09:42
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hannu Liljamo

Ve­te­raa­ni­su­ku­pol­ven pe­rin­ne­työ vel­voit­taa

02.02.2023 09:40
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Tuokila

Nii­nis­tön ar­vos­te­lus­ta

02.02.2023 09:32
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Kinnunen

Nar­sis­tien ver­tais­tu­ki­ryh­män sota

02.02.2023 09:30
Miss MP 2023 -finalisti Mil­la-Ca­ri­ta Mäkinen ajoi mopokor­tin 15-vuo­tiaa­na – "Sil­lä ajet­tiin sitten pitkiä kyliä Me­ri-La­pis­sa"

Miss MP 2023 -fi­na­lis­ti Mil­la-Ca­ri­ta Mäkinen ajoi mo­po­kor­tin 15-vuo­tiaa­na – "Sillä ajet­tiin sitten pitkiä kyliä Me­ri-La­pis­sa"

26.01.2023 19:00
Kompostoida voi kimpassa tai kotona – Perämeren Jätehuollon alueella kompostointi-ilmoitus on tehtävä vuoden loppuun mennessä

Kom­pos­toi­da voi kim­pas­sa tai kotona – Pe­rä­me­ren Jä­te­huol­lon alueel­la kom­pos­toin­ti-il­moi­tus on tehtävä vuoden loppuun men­nes­sä

26.01.2023 16:00
Sisäinen kello edistää
Kolumni Titta Kallio-Seppä

Si­säi­nen kello edistää

26.01.2023 14:45
Meri-Lapissa joukkoliikenne väheni koronan myötä, nyt liikkumistarpeita selvitetään kyselyn avulla – "Kaksikymmentä vuotta sitten oli huomattavasti enemmän julkista liikennettä"

Me­ri-La­pis­sa jouk­ko­lii­ken­ne väheni koronan myötä, nyt liik­ku­mis­tar­pei­ta sel­vi­te­tään kyselyn avulla – "Kak­si­kym­men­tä vuotta sitten oli huo­mat­ta­vas­ti enemmän jul­kis­ta lii­ken­net­tä"

26.01.2023 10:00
Terve kaikille Lounais-Lapin lukijoille!
Kolumni Matti Nikkilä

Terve kai­kil­le Lou­nais-La­pin lu­ki­joil­le!

26.01.2023 09:52
Janne Pekkala pääsee käyttämään kaikkea kokemustaan Kemin Matkailussa

Janne Pekkala pääsee käyt­tä­mään kaikkea ko­ke­mus­taan Kemin Mat­kai­lus­sa

25.01.2023 15:51 1
TP-47 luottaa nousijoihin – joukkue jatkaa samalla kokoonpanolla kuin viime kaudella

TP-47 luottaa nou­si­joi­hin – joukkue jatkaa samalla ko­koon­pa­nol­la kuin viime kau­del­la

22.01.2023 16:36
Sinnikäs sotkija toistaa tekstiään - puhdistaminen kuitenkin onnistuu

Sin­ni­käs sotkija toistaa teks­tiään - puh­dis­ta­mi­nen kui­ten­kin on­nis­tuu

20.01.2023 15:21 1
Lapin suurin oppitunti keräsi osallistujia kaikista Lapin kunnista – nettikiusaamista käsittelevä oppitunti käynnisti MLL:n Lapin piirin teemavuoden

Lapin suurin op­pi­tun­ti keräsi osal­lis­tu­jia kai­kis­ta Lapin kun­nis­ta – net­ti­kiu­saa­mis­ta kä­sit­te­le­vä op­pi­tun­ti käyn­nis­ti MLL:n Lapin piirin tee­ma­vuo­den

19.01.2023 13:28
Maailmalla kiertänyt rock-muusikko Nicky Rothen palasi kotikaupunkiinsa Kemiin tekemään uutta musiikkia – suurin osa uuden albumin biiseistä syntyi suljetulla osastolla

Maail­mal­la kier­tä­nyt rock-muu­sik­ko Nicky Rothen palasi ko­ti­kau­pun­kiin­sa Kemiin te­ke­mään uutta mu­siik­kia – suurin osa uuden albumin bii­seis­tä syntyi sul­je­tul­la osas­tol­la

19.01.2023 13:00
Kemiläinen Matti Nikkilä valittiin Lounais-Lapin uudeksi päätoimittajaksi – Taina Nuutinen-Kallio ehti toimia Lounais-Lapin päätoimittajana vähän yli viisi vuotta: "Tulee ikävä mukavia työkavereita ja lukijoita"

Ke­mi­läi­nen Matti Nikkilä va­lit­tiin Lou­nais-La­pin uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si – Taina Nuu­ti­nen-Kal­lio ehti toimia Lou­nais-La­pin pää­toi­mit­ta­ja­na vähän yli viisi vuotta: "Tulee ikävä mukavia työ­ka­ve­rei­ta ja lu­ki­joi­ta"

19.01.2023 10:00 1
Varvara Bulgakova ja Jani Alaperä ovat Meri- Lapin parhaita jalkapalloilijoita

Varvara Bul­ga­ko­va ja Jani Alaperä ovat Meri- Lapin par­hai­ta jal­ka­pal­loi­li­joi­ta

19.01.2023 09:27
Kumpi voittaa, Kemin vai Tornion uimahalli?
Kolumni Raisa Huttunen

Kumpi voit­taa, Kemin vai Tornion ui­ma­hal­li?

18.01.2023 18:00 1
Simossa on tapahtunut autotallimurtoja – "Toiset tekee keikkaa päivällä, toiset yöllä"

Simossa on ta­pah­tu­nut au­to­tal­li­mur­to­ja – "Toiset tekee keikkaa päi­väl­lä, toiset yöllä"

18.01.2023 15:28
Kiertotalouskeskus palkitsi Kemin ysiluokkalaisia - kiertotalous ei ole vaikeaa, vaan esimerkiksi kenkien korjaaminen suutarilla tai majoittuminen AirBnb:ssä on  kiertotaloutta

Kier­to­ta­lous­kes­kus pal­kit­si Kemin ysi­luok­ka­lai­sia - kier­to­ta­lous ei ole vai­keaa, vaan esi­mer­kik­si kenkien kor­jaa­mi­nen suu­ta­ril­la tai ma­joit­tu­mi­nen AirBnb:s­sä on kier­to­ta­lout­ta

13.01.2023 10:19
Tilaajille
Dosentti Ilkka Teerijoki luennoi Karungin kouluhistoriasta ja Kustaa Vaasasta

Do­sent­ti Ilkka Tee­ri­jo­ki luennoi Ka­run­gin kou­lu­his­to­rias­ta ja Kustaa Vaa­sas­ta

12.01.2023 15:18
Asioiden määritteleminen pelkästään mielenterveysongelmiksi vaikeuttaa ja lokeroi perheiden auttamista
Kolumni Sirkku Maikkula, Elina Löhönen, Kristiina Jussila

Asioi­den mää­rit­te­le­mi­nen pel­käs­tään mie­len­ter­veys­on­gel­mik­si vai­keut­taa ja lokeroi per­hei­den aut­ta­mis­ta

12.01.2023 15:10
Lapin hyvinvointialueen seuraava haaste on palkanmaksu

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen seu­raa­va haaste on pal­kan­mak­su

12.01.2023 14:48
Torniossa auraajille riittää töitä kellon ympäri – "En muista, koska olisi viimeksi aurattu kierrosmäärällisesti yhtä paljon kuin joulukuussa"

Tor­nios­sa au­raa­jil­le riittää töitä kellon ympäri – "En muista, koska olisi vii­mek­si aurattu kier­ros­mää­räl­li­ses­ti yhtä paljon kuin jou­lu­kuus­sa"

11.01.2023 17:59 2
M/S Kökar tuuraa Sampoa – "Onhan tämä ihan pikkuinen Sampoon verrattuna, nimenomaan pikkuveli"

M/S Kökar tuuraa Sampoa – "On­han tämä ihan pik­kui­nen Sampoon ver­rat­tu­na, ni­men­omaan pik­ku­ve­li"

11.01.2023 15:25