Unelma: Kaapo Kuu­kas­jär­vi to­teut­ti monen vuoden jälkeen haa­veen­sa ja hankki it­sel­leen si­li­ko­ni­sen me­ren­nei­don pyrstön

Koulut: Vaa­ran­lam­men koulun vii­des­luok­ka­lai­set eivät ole koskaan käyneet omaa lä­hi­kou­luaan – Ro­va­nie­me­läis­kou­lun kään­teis­sä on palanut rahaa, hermoja ja joil­ta­kin ter­veys, mutta nyt edessä siintää uusi alku

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – katso sopiva ehdokas Lapin Kansan alue­vaa­li­ko­nees­ta

Lounais-Lappi

Kuntoilua, vaellusreittejä, lasten leikkipaikkoja – Kemi kysyy kuntalaisiltaan, mihin he käyttäisivät 30 000 euroa

Kun­toi­lua, vael­lus­reit­te­jä, lasten leik­ki­paik­ko­ja – Kemi kysyy kun­ta­lai­sil­taan, mihin he käyt­täi­si­vät 30 000 euroa

13.01.2022 13:56
Aineen kuvataidesäätiölle merkittävä lahjoitus

Aineen ku­va­tai­de­sää­tiöl­le mer­kit­tä­vä lah­joi­tus

13.01.2022 13:44
Simossa tiukka linja rajoitusten suhteen

Simossa tiukka linja ra­joi­tus­ten suhteen

12.01.2022 17:17
Miljöö muuttuu, jos Mansikkanokan ja Ulenin alueen veneet siirretään talveksi pois satamasta? - uudet säilytyspaikat etsinnässä

Miljöö muut­tuu, jos Man­sik­ka­no­kan ja Ulenin alueen veneet siir­re­tään tal­vek­si pois sa­ta­mas­ta? - uudet säi­ly­tys­pai­kat et­sin­näs­sä

12.01.2022 16:51
Kolumnit ja pääkirjoitukset
Kaksikymmentä vuotta euroaikaa
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Kak­si­kym­men­tä vuotta eu­ro­ai­kaa

05.01.2022 17:44
Yhdessä kohti hyvinvointialuetta
Kolumni Kristiina Jussila, Elina Löhönen, Sirkku Maikkula/Lounais-lappi

Yhdessä kohti hy­vin­voin­ti­aluet­ta

05.01.2022 11:49
Tipaton tammikuu tekee virkeämmäksi
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio

Tipaton tam­mi­kuu tekee vir­keäm­mäk­si

30.12.2021 12:48
Vuoden odotetuin juhlapäivä on edessä
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Vuoden odo­te­tuin juh­la­päi­vä on edessä

24.12.2021 09:46
Kukaan meistä ei saa olla ”Aivan Sama”
Kolumni Jaripekka ”Jiipee” Pulkkinen

Kukaan meistä ei saa olla ”Aivan Sama”

23.12.2021 14:40 2
Taiteelle annettiin näkyvä rooli
Kolumni Virpi Kanniainen

Tai­teel­le an­net­tiin näkyvä rooli

02.12.2021 16:05
Lounais-Lappi kysyi Meri-Lapin kunnanjohtajilta, että miten meillä menee

Lou­nais-Lap­pi kysyi Me­ri-La­pin kun­nan­joh­ta­jil­ta, että miten meillä menee

12.01.2022 13:49
Ennakkoäänestys alkoi tänään keskiviikkona - katso tästä ennakkoäänestyspaikat Meri-Lapissa

En­nak­ko­ää­nes­tys alkoi tänään kes­ki­viik­ko­na - katso tästä en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat Me­ri-La­pis­sa

12.01.2022 13:18
Järjestelyt käynnissä koronatilanteesta huolimatta – Kallinkangas ja kisaorganisaatio valmistautuu ottamaan MM- ja EM-hiihtosuunnistajat vastaan

Jär­jes­te­lyt käyn­nis­sä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta – Kal­lin­kan­gas ja ki­sa­or­ga­ni­saa­tio val­mis­tau­tuu ot­ta­maan MM- ja EM-hiih­to­suun­nis­ta­jat vastaan

12.01.2022 09:52
Kaksikymmentä vuotta euroaikaa
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Kak­si­kym­men­tä vuotta eu­ro­ai­kaa

05.01.2022 17:44
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Raija Lummi/Lounais-Lappi

Enkeli taivaan

05.01.2022 09:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jonna Pakisjärvi7Lounais-Lappi

Ku­vit­teel­li­nen tarina

05.01.2022 09:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eino Haase

Ylis­tys­pu­he pien­yrit­tä­jäl­le

30.12.2021 12:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus Lounais-Lappi/Tapio Siirilä

Lappi tar­vit­see kaksi sai­raa­laa

22.12.2021 10:19
Kemin ja Tornion museoiden kävijämäärät kohosivat viimevuonna

Kemin ja Tornion mu­seoi­den kä­vi­jä­mää­rät ko­ho­si­vat vii­me­vuon­na

05.01.2022 15:13
Yhdessä kohti hyvinvointialuetta
Kolumni Kristiina Jussila, Elina Löhönen, Sirkku Maikkula/Lounais-lappi

Yhdessä kohti hy­vin­voin­ti­aluet­ta

05.01.2022 11:49
Vuoden  2022 ensimmäinen vauva syntyi Tornioon

Vuoden 2022 en­sim­mäi­nen vauva syntyi Tor­nioon

05.01.2022 10:41
Freestylelaskija menestyy sekä slopestylessä että big airissa – Keminmaalainen Jaakko Koskinen on luonut pohjat osaamiseensa Kallinkankaalla

Free­sty­le­las­ki­ja me­nes­tyy sekä slo­pes­ty­les­sä että big airissa – Ke­min­maa­lai­nen Jaakko Kos­ki­nen on luonut pohjat osaa­mi­seen­sa Kal­lin­kan­kaal­la

05.01.2022 09:39
Lappian Louelle rakennetaan lampola - Lampaat siirtyvät Pelsosta Louelle ensi syksynä

Lappian Louelle ra­ken­ne­taan lampola - Lampaat siir­ty­vät Pel­sos­ta Louelle ensi syksynä

30.12.2021 15:50 1
Meri-Lapin kaupoissa on hyvä valikoima linnunruokaa – näitä tuotteita ei saa linnuille antaa

Me­ri-La­pin kau­pois­sa on hyvä va­li­koi­ma lin­nun­ruo­kaa – näitä tuot­tei­ta ei saa lin­nuil­le antaa

30.12.2021 15:06
Tipaton tammikuu tekee virkeämmäksi
Pääkirjoitus Taina Nuutinen-Kallio

Tipaton tam­mi­kuu tekee vir­keäm­mäk­si

30.12.2021 12:48
Kalasydän Oy kunnosti Tervolan Runkausjoen – Vaelluskalaratkaisuistaan tunnettu yhtiö pyrkii palauttamaan vaelluskalojen lisääntymisalueita luonnonmukaiseen tilaan

Ka­la­sy­dän Oy kun­nos­ti Ter­vo­lan Run­kaus­joen – Vael­lus­ka­la­rat­kai­suis­taan tun­net­tu yhtiö pyrkii pa­laut­ta­maan vael­lus­ka­lo­jen li­sään­ty­mis­aluei­ta luon­non­mu­kai­seen tilaan

30.12.2021 10:22 1

Rajalla ilo­tu­li­te­taan kah­des­ti, Kemissä ta­pah­tu­maan pääsee il­mai­sek­si bus­sil­la

29.12.2021 11:20
Simoon suunnitteilla toiminnallinen puisto – työpajan seinää koristaa uusi reliefi

Simoon suun­nit­teil­la toi­min­nal­li­nen puisto – työ­pa­jan seinää ko­ris­taa uusi reliefi

29.12.2021 10:48
Vuoden odotetuin juhlapäivä on edessä
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Vuoden odo­te­tuin juh­la­päi­vä on edessä

24.12.2021 09:46
Yli kymppitonnin potti nuorille urheilijoille – Jorma Koivusen -säätiön tuotoista pääsee nauttimaan neljätoista nuorta urheilijaa, kaksi valmentajaa ja viestijoukkueet

Yli kymp­pi­ton­nin potti nuo­ril­le ur­hei­li­joil­le – Jorma Koi­vu­sen -sää­tiön tuo­tois­ta pääsee naut­ti­maan nel­jä­tois­ta nuorta ur­hei­li­jaa, kaksi val­men­ta­jaa ja vies­ti­jouk­kueet

23.12.2021 17:40 1
Päiväkodin irtaimisto vaihtoi omistajaa huutokaupassa - vaikka huutokaupat ovat siirtyneet nettiin, on live-huutokaupassa oma tunnelmansa

Päi­vä­ko­din ir­tai­mis­to vaihtoi omis­ta­jaa huu­to­kau­pas­sa - vaikka huu­to­kau­pat ovat siir­ty­neet net­tiin, on li­ve-huu­to­kau­pas­sa oma tun­nel­man­sa

23.12.2021 16:39
Palosaari ja Korkeamäki parhaat pelaajat – Kemin erotuomarikerhon valinnassa korostuu taitojen lisäksi rehtiys kentällä ja kentän ulkopuolella

Pa­lo­saa­ri ja Kor­kea­mä­ki parhaat pe­laa­jat – Kemin ero­tuo­ma­ri­ker­hon va­lin­nas­sa ko­ros­tuu tai­to­jen lisäksi rehtiys ken­täl­lä ja kentän ul­ko­puo­lel­la

23.12.2021 14:43
Kukaan meistä ei saa olla ”Aivan Sama”
Kolumni Jaripekka ”Jiipee” Pulkkinen

Kukaan meistä ei saa olla ”Aivan Sama”

23.12.2021 14:40 2
Lounais-Lappi varhaisjakeluun vuoden alusta – lehti jaetaan aikaisin keskiviikkoaamuna

Lou­nais-Lap­pi var­hais­ja­ke­luun vuoden alusta – lehti jaetaan ai­kai­sin kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

23.12.2021 09:45
Työvoiman saamisessa haasteita Kemissä

Työ­voi­man saa­mi­ses­sa haas­tei­ta Kemissä

22.12.2021 16:18 2

Lou­nais-La­pin Vauvat 2021 -liite il­mes­tyy hel­mi­kuus­sa

22.12.2021 09:55
Mopoilu sai kannatusta – Nuoret saivat itse ehdottaa ja päättää, mihin Tornion juhlavuoden tuotteiden myyntituotot käytetään. Daniel Hentilän ehdotus nousi ykköseksi

Mopoilu sai kan­na­tus­ta – Nuoret saivat itse eh­dot­taa ja päät­tää, mihin Tornion juh­la­vuo­den tuot­tei­den myyn­ti­tuo­tot käy­te­tään. Daniel Hen­ti­län ehdotus nousi yk­kö­sek­si

22.12.2021 09:31
Pyörätiet ja jalkakäytävät etusijalla – teiden talvikunnossapito on kestopuheenaihe

Pyö­rä­tiet ja jal­ka­käy­tä­vät etu­si­jal­la – teiden tal­vi­kun­nos­sa­pi­to on kes­to­pu­heen­ai­he

21.12.2021 16:57 1