Lounais-Lappi

J. Rin­ta-Joup­pi au­kai­see au­to­liik­keen Ke­min­maa­han tam­mi­kuus­sa

10:09
Tuula Sykölle ja Karvakavereille tunnustuspalkinnot – vapaaehtoistyö nousi keskiöön Meri-Lapin järjestömessuilla

Tuula Sykölle ja Kar­va­ka­ve­reil­le tun­nus­tus­pal­kin­not – va­paa­eh­tois­työ nousi kes­kiöön Me­ri-La­pin jär­jes­tö­mes­suil­la

11.12.2019 15:04
Kemin kaupunginkirjasto täyttää 140 vuotta – kirjastosta kertova näyttely on avoinna Kemin historiallisessa museossa

Kemin kau­pun­gin­kir­jas­to täyttää 140 vuotta – kir­jas­tos­ta kertova näyt­te­ly on avoinna Kemin his­to­rial­li­ses­sa mu­seos­sa

11.12.2019 14:52
Keminmaahan nousi todella kauas näkyvä mainostorni

Ke­min­maa­han nousi todella kauas näkyvä mai­nos­tor­ni

11.12.2019 10:36
Asiakkaat toivoivat lastenvaateliikettä Kemiin – ”Emme ole katuneet päivääkään sitä, että päätimme alkaa yrittäjiksi"

Asiak­kaat toi­voi­vat las­ten­vaa­te­lii­ket­tä Kemiin – ”Emme ole ka­tu­neet päi­vää­kään sitä, että pää­tim­me alkaa yrit­tä­jik­si"

11.12.2019 09:54
Johtamisen haasteena on luoda työyhteisö, joka inspiroi kaikkia työntekijöitä. -
Kolumni Esa Jauhola

Joh­ta­mi­sen haas­tee­na on luoda työyh­tei­sö, joka ins­pi­roi kaikkia työn­te­ki­jöi­tä. -

11.12.2019 09:52
Taitoluistelu kiinnostaa Meri-Lapissa – painetta on uuden kilpailujoukkueen perustamiseen

Tai­to­luis­te­lu kiin­nos­taa Me­ri-La­pis­sa – pai­net­ta on uuden kil­pai­lu­jouk­kueen pe­rus­ta­mi­seen

11.12.2019 09:45
Uusi kahvila Kemi-Tornion lentoasemalle–virallisia avajaisia ensi viikolla viettävä Sulo-kahvila tekee kaikki tuoretuotteensa itse

Uusi kahvila Ke­mi-Tor­nion len­toa­se­mal­le–­vi­ral­li­sia ava­jai­sia ensi vii­kol­la viet­tä­vä Su­lo-kah­vi­la tekee kaikki tuo­re­tuot­teen­sa itse

07.12.2019 11:17
Rynnin kauppaan ja ostin, kun halvalla sain
Kolumni Jussi Saarela

Rynnin kaup­paan ja ostin, kun hal­val­la sain

07.12.2019 10:00
Uutta voi oppia koko ihmiselämän ajan – Tuula Lokka perusti kukkiin ja designesineisiin keskittyvän yrityksen Keminmaahan

Uutta voi oppia koko ih­mis­elä­män ajan – Tuula Lokka perusti kukkiin ja de­sign­esi­nei­siin kes­kit­ty­vän yri­tyk­sen Ke­min­maa­han

05.12.2019 16:28
Lounais-Lapissa ja Lapin Kansassa avoimet ovet  - Kemin toimipisteessä pelataan Fortnitea e-urheiluvalmentajien johdolla

Lou­nais-La­pis­sa ja Lapin Kan­sas­sa avoimet ovet - Kemin toi­mi­pis­tees­sä pe­la­taan Fort­ni­tea e-ur­hei­lu­val­men­ta­jien joh­dol­la

05.12.2019 09:34
Miia Kariluoto tähyää kemian olympialaisiin

Miia Ka­ri­luo­to tähyää kemian olym­pia­lai­siin

04.12.2019 19:47
Villisika jalostuu herkuksi – Kimmo Kanto palvaa kasvattamiaan villisikoja omassa savustamossaan

Vil­li­si­ka ja­los­tuu her­kuk­si – Kimmo Kanto palvaa kas­vat­ta­miaan vil­li­si­ko­ja omassa sa­vus­ta­mos­saan

04.12.2019 18:39
Kemin Innon Lasse Kourula puki Tammer-turnauksessa Suomi-paidan päälleen

Kemin Innon Lasse Kourula puki Tam­mer-tur­nauk­ses­sa Suo­mi-pai­dan pääl­leen

04.12.2019 17:35
Hutilaukaukset tulivat ampujalle kalliiksi

Hu­ti­lau­kauk­set tulivat am­pu­jal­le kal­liik­si

04.12.2019 15:31
Panostuksia kaukolämpöön – Keminmaassa uusittu kaukolämpölaitos ja uusi kaukolämpölinja käyttöön

Pa­nos­tuk­sia kau­ko­läm­pöön – Ke­min­maas­sa uusittu kau­ko­läm­pö­lai­tos ja uusi kau­ko­läm­pö­lin­ja käyt­töön

04.12.2019 11:02
Osa liikkeistä, kahviloista  ja ravintoloista myy ylijäämäruokaa alennuksella – esimerkiksi ResQ:n kautta kuluttaja saa tietoa myytävistä annoksista

Osa liik­keis­tä, kah­vi­lois­ta ja ra­vin­to­lois­ta myy yli­jää­mä­ruo­kaa alen­nuk­sel­la – esi­mer­kik­si ResQ:n kautta ku­lut­ta­ja saa tietoa myy­tä­vis­tä an­nok­sis­ta

02.12.2019 09:43
Postilaatikkoni jäätyi, kun postilakko loppui
Kolumni Jussi Saarela/Lounais-Lappi

Pos­ti­laa­tik­ko­ni jäätyi, kun pos­ti­lak­ko loppui

30.11.2019 10:30
Kemin kilpailutus tipautti hoivayritykset polvilleen

Kemin kil­pai­lu­tus ti­paut­ti hoi­va­yri­tyk­set pol­vil­leen

30.11.2019 10:00
Aspen-hallilla riittää kävijöitä – ilman hallia yleisurheilijat olisivat talviharjoittelun suhteen huutavassa hukassa

As­pen-hal­lil­la riittää kä­vi­jöi­tä – ilman hallia yleis­ur­hei­li­jat oli­si­vat tal­vi­har­joit­te­lun suhteen huu­ta­vas­sa hukassa

27.11.2019 15:38
”Oikein kovaa palautetta emme ole vielä saaneet” – merilappilaiset Tieto-Finlandia -voittajat esittelivät metsäkirjaansa kemiläisyleisölle

”Oikein kovaa pa­lau­tet­ta emme ole vielä saa­neet” – me­ri­lap­pi­lai­set Tie­to-Fin­lan­dia -voit­ta­jat esit­te­li­vät met­sä­kir­jaan­sa ke­mi­läis­ylei­söl­le

27.11.2019 15:23
Kemin Energia- ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Anne Salo-oja jää eläkkeelle, uusi toimitusjohtaja on haussa parhaillaan

Kemin Ener­gia- ja Vesi Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Anne Sa­lo-oja jää eläk­keel­le, uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja on haussa par­hail­laan

27.11.2019 11:02
Käyttöaikaa tuli viisi vuotta lisää – Kemin uimahalli avaa kaikki altaat yleisölle tammikuussa

Käyt­tö­ai­kaa tuli viisi vuotta lisää – Kemin ui­ma­hal­li avaa kaikki altaat ylei­söl­le tam­mi­kuus­sa

27.11.2019 10:54
Tornion Hellälän uudelle asuinalueelle on tavoitteena tehdä yli sata asuntoa

Tornion Hel­lä­län uudelle asuin­alueel­le on ta­voit­tee­na tehdä yli sata asuntoa

26.11.2019 16:18
Vanha makasiini herää henkiin – Salakapakkakin saa sijansa ja siirtyy Katariinalta viereiseen makasiiniin

Vanha ma­ka­sii­ni herää henkiin – Sa­la­ka­pak­ka­kin saa sijansa ja siirtyy Ka­ta­rii­nal­ta vie­rei­seen ma­ka­sii­niin

23.11.2019 13:33
Putaan kasiluokkalaiset ovat mielipidevaikuttajia – oppilaat käsittelevät julkaistuissa kirjoituksissaan varsin ajankohtaisia aiheita

Putaan ka­si­luok­ka­lai­set ovat mie­li­pi­de­vai­kut­ta­jia – op­pi­laat kä­sit­te­le­vät jul­kais­tuis­sa kir­joi­tuk­sis­saan varsin ajan­koh­tai­sia aiheita

23.11.2019 07:14
Tulihan se arvokisapaikka
Kolumni Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Tulihan se ar­vo­ki­sa­paik­ka

23.11.2019 06:07
Ovet auvi lapsille! - lapsilla on oikeus ystäviin ja omiin vieraisiin
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio / Lounais-Lappi

Ovet auvi lap­sil­le! - lap­sil­la on oikeus ys­tä­viin ja omiin vie­rai­siin

21.11.2019 09:56
Lintulaudalta voi joskus bongata muitakin kuin tinttejä - Hepolassa nähtiin mustapääkerttu, Arpelassa harmaapäätikka

Lin­tu­lau­dal­ta voi joskus bongata mui­ta­kin kuin tint­te­jä - He­po­las­sa nähtiin mus­ta­pää­kert­tu, Ar­pe­las­sa har­maa­pää­tik­ka

21.11.2019 09:51
Luminen maailma rakentuu teltan suojiin Portugalissa - rakentaminen lämpimässä maassa vaatii tarkkaa suunnittelua

Luminen maailma ra­ken­tuu teltan suojiin Por­tu­ga­lis­sa - ra­ken­ta­mi­nen läm­pi­mäs­sä maassa vaatii tarkkaa suun­nit­te­lua

21.11.2019 09:40