Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lounais-Lappi

Pekka Juntin Villikoira-romaanille Lappi-palkinto

Pekka Juntin Vil­li­koi­ra-ro­maa­nil­le Lap­pi-pal­kin­to

24.03.2023 13:32
Tornion suurpilkit palaavat jälleen – keskiviikkona pilkkikortteja oli myyty jo lähes 9000 kappaletta

Tornion suur­pil­kit pa­laa­vat jälleen – kes­ki­viik­ko­na pilk­ki­kort­te­ja oli myyty jo lähes 9000 kap­pa­let­ta

24.03.2023 06:00
”Elintaso – ja ilmastopakolaiset”
Kolumni Markku Juuso

”E­lin­ta­so – ja il­mas­to­pa­ko­lai­set”

23.03.2023 16:19 1
Kemin kouluverkkokysely ohjaili vastaajia voimakkaasti

Kemin kou­lu­verk­ko­ky­se­ly ohjaili vas­taa­jia voi­mak­kaas­ti

23.03.2023 06:27
Kolumnit ja pääkirjoitukset
”Elintaso – ja ilmastopakolaiset”
Kolumni Markku Juuso

”E­lin­ta­so – ja il­mas­to­pa­ko­lai­set”

23.03.2023 16:19 1
Kristinuskon ja islamin samanlaiset ja erilaiset polut
Kolumni Kari Kannala

Kris­tin­us­kon ja islamin sa­man­lai­set ja eri­lai­set polut

17.03.2023 08:33
Maistuuko yöunet vai kenties kahvi?
Kolumni Matti Nikkilä

Mais­tuu­ko yöunet vai kenties kahvi?

17.03.2023 06:50
Minkälaisen jäljen sinä tähän maailmaan jätät?
Kolumni Jaripekka “JiiPee” Pulkkinen

Min­kä­lai­sen jäljen sinä tähän maail­maan jätät?

09.03.2023 18:47 2
Paavo Väyrynen ennätti Tiktokiin ennen meikä-milleniaalia
Kolumni Raisa Huttunen

Paavo Väy­ry­nen ennätti Tik­to­kiin ennen mei­kä-mil­le­niaa­lia

09.03.2023 15:56 3
Elämyspaikat ja niiden käyttäjät
Kolumni Maija-Liisa Eskelinen

Elä­mys­pai­kat ja niiden käyt­tä­jät

03.03.2023 01:16
Oululaislähtöinen Yona tuntee olonsa kotoisaksi Pohjois-Suomessa – artisti esiintyy yhdessä Meri-Lapin jousikvartetin kanssa Kemissä ja Torniossa

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Yona tuntee olonsa ko­toi­sak­si Poh­jois-Suo­mes­sa – ar­tis­ti esiin­tyy yhdessä Me­ri-La­pin jou­si­kvar­te­tin kanssa Kemissä ja Tor­nios­sa

22.03.2023 18:00
Kemin matkailu kehittää yhteistyötoimintaa ja lisää tapahtumia myös paikallisille, luvassa lisää musiikkia Lumilinnaan

Kemin mat­kai­lu ke­hit­tää yh­teis­työ­toi­min­taa ja lisää ta­pah­tu­mia myös pai­kal­li­sil­le, luvassa lisää mu­siik­kia Lu­mi­lin­naan

19.03.2023 09:54
Metsässä, mutta ei eksyksissä

Met­säs­sä, mutta ei ek­syk­sis­sä

19.03.2023 08:58
Yhteistyöllä saadaan tuloksia

Yh­teis­työl­lä saadaan tu­lok­sia

18.03.2023 14:51
Lounais-Lappi lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapio Siirilä

Ei oteta köy­hil­tä ja ki­peil­tä

09.03.2023 05:55
Mielipidekirjoitus Mari Ikonen

Opis­ke­li­jat eivät elä 90-lu­vul­la

09.03.2023 05:50 1
Mielipidekirjoitus Ari Saukko

Missä työ­väes­tön ys­tä­vät?

09.03.2023 05:48
Mielipidekirjoitus Eeva Lääkkö, Tuula Eilittä, Marja Wahlberg, Aila-Kaija Hjulberg, Maija-Liisa Ruonavaara, Sanna Niskakoski, Irma Kähkönen

Lappi tar­vit­see vahvan kan­san­edus­ta­jan

09.03.2023 05:45 2
Kristinuskon ja islamin samanlaiset ja erilaiset polut
Kolumni Kari Kannala

Kris­tin­us­kon ja islamin sa­man­lai­set ja eri­lai­set polut

17.03.2023 08:33
Maistuuko yöunet vai kenties kahvi?
Kolumni Matti Nikkilä

Mais­tuu­ko yöunet vai kenties kahvi?

17.03.2023 06:50
Kolmekymppinen kuoro ja orkesteri vetävät mukaan edelleen nuoria - luvassa juhla suomalaisin ja balkanilaisin sävelin

Kol­me­kymp­pi­nen kuoro ja or­kes­te­ri vetävät mukaan edel­leen nuoria - luvassa juhla suo­ma­lai­sin ja bal­ka­ni­lai­sin sävelin

16.03.2023 18:40
Oona Antinjuntti tekee paluun arvokisoihin

Oona An­tin­junt­ti tekee paluun ar­vo­ki­soi­hin

16.03.2023 14:00
Koronakorvauksen puute sai irtisanoutumaan – osa koronapotilaita hoitaneista jäi hyvinvointialueella ilman kertakorvausta

Ko­ro­na­kor­vauk­sen puute sai ir­ti­sa­nou­tu­maan – osa ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­neis­ta jäi hy­vin­voin­ti­alueel­la ilman ker­ta­kor­vaus­ta

16.03.2023 08:46 1
Kalottjazz & Blues Festivaali täyttää tänä kesänä 40 vuotta – juhlavuoden kunniaksi tapahtuman visuaalinen ilme uudistui

Ka­lott­jazz & Blues Fes­ti­vaa­li täyttää tänä kesänä 40 vuotta – juh­la­vuo­den kun­niak­si ta­pah­tu­man vi­suaa­li­nen ilme uu­dis­tui

15.03.2023 15:51
Veneväylä syntyi Simonkylän kyläyhdistyksen talkoina – väylällä saatiin veneyhteys Onkalonrannan venesatamaan

Ve­ne­väy­lä syntyi Si­mon­ky­län ky­lä­yh­dis­tyk­sen tal­koi­na – väy­läl­lä saatiin ve­ne­yh­teys On­ka­lon­ran­nan ve­ne­sa­ta­maan

10.03.2023 08:10
Minkälaisen jäljen sinä tähän maailmaan jätät?
Kolumni Jaripekka “JiiPee” Pulkkinen

Min­kä­lai­sen jäljen sinä tähän maail­maan jätät?

09.03.2023 18:47 2
Paavo Väyrynen ennätti Tiktokiin ennen meikä-milleniaalia
Kolumni Raisa Huttunen

Paavo Väy­ry­nen ennätti Tik­to­kiin ennen mei­kä-mil­le­niaa­lia

09.03.2023 15:56 3
Tornion ja Haaparannan yhteistä Kielikoulua ollaan lopettamassa – sukelsimme arkistoihin tutkimaan, mitä kaikkea yli 30 vuoden aikana on ehtinyt tapahtua

Tornion ja Haa­pa­ran­nan yh­teis­tä Kie­li­kou­lua ollaan lo­pet­ta­mas­sa – su­kel­sim­me ar­kis­toi­hin tut­ki­maan, mitä kaikkea yli 30 vuoden aikana on ehtinyt ta­pah­tua

09.03.2023 09:00 1
Mielipidekirjoitus Mari Ikonen

Opis­ke­li­jat eivät elä 90-lu­vul­la

09.03.2023 05:50 1
Mielipidekirjoitus Ari Saukko

Missä työ­väes­tön ys­tä­vät?

09.03.2023 05:48
Mielipidekirjoitus Eeva Lääkkö, Tuula Eilittä, Marja Wahlberg, Aila-Kaija Hjulberg, Maija-Liisa Ruonavaara, Sanna Niskakoski, Irma Kähkönen

Lappi tar­vit­see vahvan kan­san­edus­ta­jan

09.03.2023 05:45 2
Kemin asemasali siistiytyi ja on taas avoinna matkustajille - ilkivalta ei pelkästään Kemin ongelma

Kemin ase­ma­sa­li siis­tiy­tyi ja on taas avoinna mat­kus­ta­jil­le - il­ki­val­ta ei pel­käs­tään Kemin ongelma

08.03.2023 16:02
Mielipidekirjoitus Laura Sofia Lakso

Lappi me­nes­tyy omilla ar­voil­laan

08.03.2023 05:22
Torniolainen Emmi Kinnunen voitti joukkuekultaa Pohjoismaiden mestaruuspilkeillä – "Onhan se mukava tunne, aina kun kalaa tulee. Kyllä hymy nousee joka kerta kasvoille."

Tor­nio­lai­nen Emmi Kin­nu­nen voitti jouk­kue­kul­taa Poh­jois­mai­den mes­ta­ruus­pil­keil­lä – "On­han se mukava tunne, aina kun kalaa tulee. Kyllä hymy nousee joka kerta kas­voil­le."

03.03.2023 14:00
Elämyspaikat ja niiden käyttäjät
Kolumni Maija-Liisa Eskelinen

Elä­mys­pai­kat ja niiden käyt­tä­jät

03.03.2023 01:16
Mietitty mielipide ei tarvitse jälkiselittelyä
Kolumni Matti Nikkilä

Mie­tit­ty mie­li­pi­de ei tar­vit­se jäl­ki­se­lit­te­lyä

03.03.2023 01:12 2
Hiihtolomaviikolla tapahtuu eri puolilla Meri-Lappia – tästä jutusta löydät vinkit alueella järjestettäviin tapahtumiin

Hiih­to­lo­ma­vii­kol­la ta­pah­tuu eri puo­lil­la Me­ri-Lap­pia – tästä jutusta löydät vinkit alueel­la jär­jes­tet­tä­viin ta­pah­tu­miin

02.03.2023 18:00
Ukrainalaisopiskelijoiden näyttely Kemin kulttuurikeskuksessa

Uk­rai­na­lais­opis­ke­li­joi­den näyt­te­ly Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa

02.03.2023 16:14