Kadonnut: Poliisi etsii 15-vuo­tias­ta Jimi Repoa Ro­va­nie­mel­tä

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Pääkirjoitus: Uusilla met­sien­suo­je­lu­alueil­la py­ri­tään vai­kut­ta­maan vaa­lei­hin, ei hak­kui­siin

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ulkomaat

Pitkän linjan ruotsalaisasiantuntijan kanta: Turkin hyväksyntä voi kestää vuodenkin eikä missään nimessä erikseen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yhdessä, kuten aloitimmekin sen"
Tilaajille

Pitkän linjan ruot­sa­lais­asian­tun­ti­jan kanta: Turkin hy­väk­syn­tä voi kestää vuo­den­kin eikä missään nimessä erik­seen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yh­des­sä, kuten aloi­tim­me­kin sen"

02.02.2023 17:05 12

HB: Naa­mio­mies yritti ryöstää gril­li­kios­kin Haa­pa­ran­nal­la

02.02.2023 10:33
Tilaajille
Norrbottenin molempien henkirikosten epäillyt vangittiin – NSD: Lainion tapausta edelsi pitkä riita

Norr­bot­te­nin mo­lem­pien hen­ki­ri­kos­ten epäil­lyt van­git­tiin – NSD: Lainion ta­paus­ta edelsi pitkä riita

02.02.2023 10:06
Tilaajille
Venäjä pohtii yhä liikekannallepanon jatkamista, uskoo Britannian puolustusministeriö

Venäjä pohtii yhä lii­ke­kan­nal­le­pa­non jat­ka­mis­ta, uskoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

30.01.2023 20:58 2
Poliisi pidätti Pajalasta miehen, jonka epäillään tappaneen Lainiosta löytyneen 75-vuotiaan

Poliisi pidätti Pa­ja­las­ta miehen, jonka epäil­lään tap­pa­neen Lai­nios­ta löy­ty­neen 75-vuo­tiaan

30.01.2023 13:49
Tilaajille
Jällivaarassa retkeilymajasta löytynyt kuoli vammoihinsa – neljä pidätettiin murhasta epäiltyinä

Jäl­li­vaa­ras­sa ret­kei­ly­ma­jas­ta löy­ty­nyt kuoli vam­moi­hin­sa – neljä pi­dä­tet­tiin mur­has­ta epäil­tyi­nä

30.01.2023 10:00
Tilaajille
Analyysi: Suomen liittyminen Natoon ennen Ruotsia pelastaisi sekä Naton että Erdoğanin kasvot – Porrasteinen liitos helpottaisi byrokratiaa ja tekisi välttämättömyydestä hyveen

Ana­lyy­si: Suomen liit­ty­mi­nen Natoon ennen Ruotsia pe­las­tai­si sekä Naton että Er­doğa­nin kasvot – Por­ras­tei­nen liitos hel­pot­tai­si by­ro­kra­tiaa ja tekisi vält­tä­mät­tö­myy­des­tä hyveen

27.01.2023 14:40 4
Tilaajille
Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump saa palata Facebookiin ja Instagramiin

Yh­dys­val­tain entinen pre­si­dent­ti Donald Trump saa palata Fa­ce­boo­kiin ja Ins­ta­gra­miin

26.01.2023 07:45 1
Spiegel: Saksa aikoo toimittaa Leopardeja Ukrainaan – myös muut maat saivat luvan panssarivaunujen lähettämiseen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

Spie­gel: Saksa aikoo toi­mit­taa Leo­par­de­ja Uk­rai­naan – myös muut maat saivat luvan pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­seen, ainakin Puola on jo kysynyt lupaa

24.01.2023 22:33 4
Analyysi: Nato-tandem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turkkilaisaisantuntija: "Turkin olisi helpompi hyväksyä Suomen Nato-jäsenyys"

Ana­lyy­si: Na­to-tan­dem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turk­ki­lai­sai­san­tun­ti­ja: "Turkin olisi hel­pom­pi hy­väk­syä Suomen Na­to-jä­se­nyys"

24.01.2023 17:18 2
Tilaajille
Puola on pyytänyt Saksan hyväksyntää Leopard-taistelupanssarivaunujen lähettämiselle Ukrainaan, Saksa näytti vihreää valoa jo aiemmin

Puola on pyy­tä­nyt Saksan hy­väk­syn­tää Leo­pard-tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­sel­le Uk­rai­naan, Saksa näytti vihreää valoa jo aiemmin

24.01.2023 12:51
Erdogan: Ruotsin ei pidä odottaa tukea Nato-jäsenyydelleen Koraanin polttamisen jälkeen

Er­do­gan: Ruotsin ei pidä odottaa tukea Na­to-jä­se­nyy­del­leen Ko­raa­nin polt­ta­mi­sen jälkeen

23.01.2023 21:39 3
Luulajassa vaaditaan lapsille oikeuksia – Lex Tintin turvaisi lapsia oikeudessa väkivaltaisilta vanhemmilta

Luu­la­jas­sa vaa­di­taan lap­sil­le oi­keuk­sia – Lex Tintin tur­vai­si lapsia oi­keu­des­sa vä­ki­val­taisil­ta van­hem­mil­ta

23.01.2023 17:58
Tilaajille
Ukrainan maratonilla tulee mutkia matkaan – Mariupolista kotoisin oleva politologi: "Lännen aseet ja tankit olisi tarvittu eilen"

Uk­rai­nan ma­ra­to­nil­la tulee mutkia matkaan – Ma­riu­po­lis­ta ko­toi­sin oleva po­li­to­lo­gi: "Lännen aseet ja tankit olisi tar­vit­tu eilen"

22.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Kiinassa odotetaan uudenvuoden matkaryntäyksen vaikutusta koronaan epävarmoissa tunnelmissa

Kii­nas­sa odo­te­taan uu­den­vuo­den mat­ka­ryn­täyk­sen vai­ku­tus­ta ko­ro­naan epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa

21.01.2023 15:31
Turkki perui Ruotsin puolustusministerin vierailun Tukholmaan suunnitellun protestin vuoksi

Turkki perui Ruotsin puo­lus­tus­mi­nis­te­rin vie­rai­lun Tuk­hol­maan suun­ni­tel­lun pro­tes­tin vuoksi

21.01.2023 10:53 1
Haavisto: Suomi on mukana tavalla tai toisella, mikäli päätös Leopardien lähettämisestä Ukrainaan tehdään

Haa­vis­to: Suomi on mukana tavalla tai toi­sel­la, mikäli päätös Leo­par­dien lä­het­tä­mi­ses­tä Uk­rai­naan tehdään

20.01.2023 20:32
Useat maat ilmoittivat lisätuesta Ukrainalle ennen tärkeää aseapukokousta – Britannia lupasi Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja

Useat maat il­moit­ti­vat li­sä­tues­ta Uk­rai­nal­le ennen tärkeää ase­apu­ko­kous­ta – B­ri­tan­nia lupasi Chal­len­ger 2 -tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja

20.01.2023 06:41
Zelenskyi: Helikopterin maahansyöksy ei ollut onnettomuus, sillä sota-aikaan ei tapahdu onnettomuuksia – turma vaati Ukrainan sisäministerin hengen

Ze­lens­kyi: He­li­kop­te­rin maa­han­syök­sy ei ollut on­net­to­muus, sillä so­ta-ai­kaan ei tapahdu on­net­to­muuk­sia – turma vaati Uk­rai­nan si­sä­mi­nis­te­rin hengen

18.01.2023 19:31
Lehtitiedot: Saksa ei anna Ukrainalle taistelupanssarivaunuja, ellei Yhdysvallat lähetä Ukrainalle omiaan – Ukraina ollut yhteydessä Kiinaan

Leh­ti­tie­dot: Saksa ei anna Uk­rai­nal­le tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­ja, ellei Yh­dys­val­lat lähetä Uk­rai­nal­le omiaan – Ukraina ollut yh­tey­des­sä Kiinaan

18.01.2023 22:56
Analyysi: Kopterin tuhossa kuollut sisäministeri oli presidentti Zelenskyin tiimin keskeinen jäsen – Denis Monastyrskyi varoitti Venäjän kylvämistä miinoista

Ana­lyy­si: Kop­te­rin tuhossa kuollut si­sä­mi­nis­te­ri oli pre­si­dent­ti Ze­lens­kyin tiimin kes­kei­nen jäsen – Denis Mo­nas­tyrs­kyi va­roit­ti Venäjän kyl­vä­mis­tä mii­nois­ta

18.01.2023 13:01 2
Tilaajille
Ukrainan sisäministeri kuoli helikopterin maahansyöksyssä lähellä Kiovaa – ainakin 18 ihmistä sai surmansa turmassa

Uk­rai­nan si­sä­mi­nis­te­ri kuoli he­li­kop­te­rin maa­han­syök­sys­sä lähellä Kiovaa – ainakin 18 ihmistä sai sur­man­sa tur­mas­sa

18.01.2023 12:25
Ukraina ilmoitti päättäneensä uhrien etsinnät Dniprossa – uhriluku nousi 45:een, kadonneita yhä parikymmentä

Ukraina il­moit­ti päät­tä­neen­sä uhrien et­sin­nät Dnip­ros­sa – uh­ri­lu­ku nousi 45:een, ka­don­nei­ta yhä pa­ri­kym­men­tä

17.01.2023 18:45
Näkökulma: Raunioiden alle jääneiden huudot vaimenivat Dniprossa – Kun jättiohjus osuu lähiöön kaukana rintamilta, Venäjän sotaherrojen Ukraina-valhe repeilee

Nä­kö­kul­ma: Rau­nioi­den alle jää­nei­den huudot vai­me­ni­vat Dnip­ros­sa – Kun jät­ti­oh­jus osuu lähiöön kaukana rin­ta­mil­ta, Venäjän so­ta­her­ro­jen Uk­rai­na-val­he re­pei­lee

16.01.2023 17:42 1
Tilaajille

Ve­nä­jäl­tä rajan yli Norjaan tullut mies kertoo ole­van­sa entinen Wag­ner-so­ti­las – ker­ro­taan pyy­tä­neen apua kos­to­toi­mien vält­tä­mi­seen

16.01.2023 13:23 1
Lauantainen Venäjän isku Ukrainan Dniprossa sijaitsevaan asuinrakennukseen vei ainakin 30 ihmishenkeä

Lauan­tai­nen Venäjän isku Uk­rai­nan Dnip­ros­sa si­jait­se­vaan asuin­ra­ken­nuk­seen vei ainakin 30 ih­mis­hen­keä

15.01.2023 22:20 2
Näkökulma: Sodassa kaatuneiden kasvot ja tarinat ovat nyt tuttuja – Kun puhumme sankareista, mietin tapettuja kollegoitani, vaatesuunnittelijaa tai e-urheilun tähteä

Nä­kö­kul­ma: Sodassa kaa­tu­nei­den kasvot ja tarinat ovat nyt tuttuja – Kun puhumme san­ka­reis­ta, mietin ta­pet­tu­ja kol­le­goi­ta­ni, vaa­te­suun­nit­te­li­jaa tai e-ur­hei­lun tähteä

14.01.2023 06:30
Tilaajille
Suomalaiset innostuivat ostamaan tappavia terveisiä Ukrainaan hyökkääville venäläisille – tavoitimme SignMyRocketin puuhamiehen, näin Anton kertoo kerättyjen rahojen käytöstä

Suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat os­ta­maan tap­pa­via ter­vei­siä Uk­rai­naan hyök­kää­vil­le ve­nä­läi­sil­le – ­ta­voi­tim­me Sign­My­Roc­ke­tin puu­ha­mie­hen, näin Anton kertoo ke­rät­ty­jen rahojen käy­tös­tä

13.01.2023 20:30 12
Tilaajille
Satelliittien laukaisukeskus vihittiin käyttöön Ruotsin Kiirunassa – SSC-yhtiö käy nyt keskusteluja Ukrainan avustamisesta satelliitteihin liittyvillä palveluilla

Sa­tel­liit­tien lau­kai­su­kes­kus vi­hit­tiin käyt­töön Ruotsin Kii­ru­nas­sa – SSC-yh­tiö käy nyt kes­kus­te­lu­ja Uk­rai­nan avus­ta­mi­ses­ta sa­tel­liit­tei­hin liit­ty­vil­lä pal­ve­luil­la

13.01.2023 16:57
CNN: Ukrainan joukot ovat vetäytymässä Soledarista, suolakaivoskaupunki päätymässä venäläisille

CNN: Uk­rai­nan joukot ovat ve­täy­ty­mäs­sä So­le­da­ris­ta, suo­la­kai­vos­kau­pun­ki pää­ty­mäs­sä ve­nä­läi­sil­le

13.01.2023 23:15 4