Tähtijuttu: Kan­sal­lis­puis­to kas­vat­ti Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­maa

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Ulkomaat

Euroopan ympäristökeskuksen johtaja pettyi pahoin osaan Cop27:n lopputulosta – Lässähtäneen kokouksen jälkipyykissä odotukset kääntyvät yritysten ilmastoratkaisuihin
Tilaajille

Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen johtaja pettyi pahoin osaan Cop27:n lop­pu­tu­los­ta – Läs­säh­tä­neen ko­kouk­sen jäl­ki­pyy­kis­sä odo­tuk­set kään­ty­vät yri­tys­ten il­mas­to­rat­kai­sui­hin

18:30
Iranin mielenosoitusaalto on johtanut tuhansien ihmisten pidätykseen – merkkejä pidätettyjen kidutuksesta ja seksuaalisesta väkivallasta

Iranin mie­len­osoi­tus­aal­to on joh­ta­nut tu­han­sien ih­mis­ten pi­dä­tyk­seen – merk­ke­jä pi­dä­tet­ty­jen ki­du­tuk­ses­ta ja sek­suaa­li­ses­ta vä­ki­val­las­ta

11:52
Brittitiedustelu: Venäjä poistanee ydinkärkiä ikääntyneistä ydinohjuksista ampuakseen niitä kärjettöminä Ukrainaan

Brit­ti­tie­dus­te­lu: Venäjä pois­ta­nee ydin­kär­kiä ikään­ty­neis­tä ydin­oh­juk­sis­ta am­puak­seen niitä kär­jet­tö­mi­nä Uk­rai­naan

12:41 1
Zelenskyin mukaan Hersonista kantautuu jatkuvasti tietoja uusista iskuista – Ukrainan sähkö- ja vesiverkkoa korjataan edelleen

Ze­lens­kyin mukaan Her­so­nis­ta kan­tau­tuu jat­ku­vas­ti tietoja uusista is­kuis­ta – Uk­rai­nan sähkö- ja ve­si­verk­koa kor­ja­taan edel­leen

25.11.2022 18:30
Zelenskyi YK:n turvallisuusneuvostolle: Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoon rikos ihmisyyttä vastaan – Donetskin ja Luhanskin alueelle lisää venäläisjoukkoja

Ze­lens­kyi YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­tol­le: Venäjän iskut Uk­rai­nan säh­kö­verk­koon rikos ih­mi­syyt­tä vastaan – ­Do­nets­kin ja Lu­hans­kin alueel­le lisää ve­nä­läis­jouk­ko­ja

24.11.2022 10:45
Venäjä jatkoi armotonta ohjustulitusta Ukrainaan, sähkön- ja vedenjakelu poikki monin paikoin – Yhdysvallat julkisti uuden 400 miljoonan ase- ja apupaketin

Venäjä jatkoi ar­mo­ton­ta oh­jus­tu­li­tus­ta Uk­rai­naan, sähkön- ja ve­den­ja­ke­lu poikki monin paikoin – Yh­dys­val­lat jul­kis­ti uuden 400 mil­joo­nan ase- ja apu­pa­ke­tin

23.11.2022 20:56 3
Iranin ohjuksista voi tulla Ukrainalle todellinen uhka, jos Venäjä saa niitä paljon, sanoo Jarmo Lindberg

Iranin oh­juk­sis­ta voi tulla Uk­rai­nal­le to­del­li­nen uhka, jos Venäjä saa niitä paljon, sanoo Jarmo Lind­berg

22.11.2022 13:32 1
Indonesiassa Jaavan saarella maanjäristys, yli 160 ihmistä kuollut – uhriluku voi nousta vielä merkittävästi

In­do­ne­sias­sa Jaavan saa­rel­la maan­jä­ris­tys, yli 160 ihmistä kuollut – uh­ri­lu­ku voi nousta vielä mer­kit­tä­väs­ti

21.11.2022 18:35
Venäjä vaivaa kalusto- ja miehistöpula, kertoo Britannian puolustusministeriö – Ukrainan vapautetuilta alueilta löydetty kidutuskammioita

Venäjä vaivaa ka­lus­to- ja mie­his­tö­pu­la, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö – Uk­rai­nan va­pau­te­tuil­ta alueil­ta löy­det­ty ki­du­tus­kam­mioi­ta

21.11.2022 17:57
Voimakkaat räjähdykset järisyttivät Zaporizhzhjan ydinvoimala-aluetta Etelä-Ukrainassa – Venäjä ja Ukraina syyttelevät toisiaan

Voi­mak­kaat rä­jäh­dyk­set jä­ri­syt­ti­vät Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­la-aluet­ta Ete­lä-Uk­rai­nas­sa – Venäjä ja Ukraina syyt­te­le­vät toi­siaan

20.11.2022 19:07 1
Turkki sanoo tehneensä ilmaiskuja pohjoiseen Syyriaan ja Irakiin – "Tilinteon aika", tviittasi Turkin puolustusministeriö

Turkki sanoo teh­neen­sä il­mais­ku­ja poh­joi­seen Syy­riaan ja Irakiin – "Ti­lin­teon aika", tviit­ta­si Turkin puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

20.11.2022 17:45
Yhdysvaltain poliittinen eliitti ikääntyy ja odottaa haastajia – tukijat vetäytyvät Donald Trumpin takaa ja keskitien äänestäjät alkavat taas kiinnostaa

Yh­dys­val­tain po­liit­ti­nen eliitti ikään­tyy ja odottaa haas­ta­jia – tukijat ve­täy­ty­vät Donald Trumpin takaa ja kes­ki­tien ää­nes­tä­jät alkavat taas kiin­nos­taa

20.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Herson on Ukrainaa – Ensimmäiset kuvat vapautetusta kotikaupungista tuovat mieleen lämpimiä muistoja: "Kun palaan Hersoniin, hymyilen vastaantulijoille"

Herson on Uk­rai­naa – En­sim­mäi­set kuvat va­pau­te­tus­ta ko­ti­kau­pun­gis­ta tuovat mieleen läm­pi­miä muis­to­ja: "Kun palaan Her­so­niin, hy­myi­len vas­taan­tu­li­joil­le"

19.11.2022 06:30
Tilaajille
Venäjä ilmoitti "linnoittavansa" miehittämäänsä Krimin niemimaata

Venäjä il­moit­ti "lin­noit­ta­van­sa" mie­hit­tä­mään­sä Krimin nie­mi­maa­ta

18.11.2022 13:40
Venäjä jatkoi Ukrainan infrastruktuurin tuhoamista ohjusiskuillaan ympäri maata – ukrainalaisen viljan viennin mahdollistavaa sopimusta jatketaan vielä neljällä kuukaudella

Venäjä jatkoi Uk­rai­nan inf­ra­struk­tuu­rin tu­hoa­mis­ta oh­jus­is­kuil­laan ympäri maata – uk­rai­na­lai­sen viljan viennin mah­dol­lis­ta­vaa so­pi­mus­ta jat­ke­taan vielä nel­jäl­lä kuu­kau­del­la

17.11.2022 19:54
NRK: Huippuvuorilla lämpimämpää kuin Oslossa keskiviikkoaamuna – Huippuvuoret on yksi nopeimmin sulavista alueista

NRK: Huip­pu­vuo­ril­la läm­pi­mäm­pää kuin Oslossa kes­ki­viik­ko­aa­mu­na – Huip­pu­vuo­ret on yksi no­peim­min su­la­vis­ta alueis­ta

16.11.2022 21:22
Tilaajille
Ukraina ei harkitse asukkaiden evakuointia kaupungeista, vaikka suuri määrä ihmisiä jäi sähköttä Venäjän tiistaina tekemien iskujen jälkeen

Ukraina ei har­kit­se asuk­kai­den eva­kuoin­tia kau­pun­geis­ta, vaikka suuri määrä ihmisiä jäi säh­köt­tä Venäjän tiis­tai­na te­ke­mien iskujen jälkeen

16.11.2022 20:03
Ukraina tarvitsee pitkän kantaman ohjuksia – Tutkija Edward Hunter Christie: "Siviilejä vastaan menossa oleva ohjuskampanja on Venäjän sotarikos"

Ukraina tar­vit­see pitkän kan­ta­man oh­juk­sia – Tutkija Edward Hunter Chris­tie: "Si­vii­le­jä vastaan menossa oleva oh­jus­kam­pan­ja on Venäjän so­ta­ri­kos"

16.11.2022 16:30
Tilaajille
Analyysi: Naton artikla 4:n laukaisu on käyttökelpoinen vastaus Puolaan iskeytyneen ohjuksen tapauksessa – Latviassa hallitus kriisikokouksessa, Nato kokoontuu

Ana­lyy­si: Naton artikla 4:n lau­kai­su on käyt­tö­kel­poi­nen vastaus Puolaan is­key­ty­neen oh­juk­sen ta­pauk­ses­sa – Lat­vias­sa hal­li­tus krii­si­ko­kouk­ses­sa, Nato ko­koon­tuu

16.11.2022 10:07 2
Tilaajille
Bidenin mukaan ohjuksia ei todennäköisesti ammuttu Venäjältä Puolaan – AP: ohjus saattoi olla Ukrainan ampuma

Bidenin mukaan oh­juk­sia ei to­den­nä­köi­ses­ti ammuttu Ve­nä­jäl­tä Puolaan – AP: ohjus saattoi olla Uk­rai­nan ampuma

16.11.2022 08:10 1
Venäjän ohjusten epäillään osuneen Puolaan – Puolan armeija korkeassa hälytystilassa

Venäjän oh­jus­ten epäil­lään osuneen Puolaan – Puolan armeija kor­keas­sa hä­ly­tys­ti­las­sa

15.11.2022 23:30
Yhdysvaltalaislähde AP:lle: Venäläisohjukset iskeytyivät Puolaan – tietoa ei ole pystytty varmistamaan, Venäjä kiistää

Yh­dys­val­ta­lais­läh­de AP:lle: Ve­nä­läis­oh­juk­set is­key­tyi­vät Puolaan – tietoa ei ole pys­tyt­ty var­mis­ta­maan, Venäjä kiistää

15.11.2022 23:32
YK: Sekä Venäjä että Ukraina ovat kiduttaneet sotavankejaan

YK: Sekä Venäjä että Ukraina ovat ki­dut­ta­neet so­ta­van­ke­jaan

15.11.2022 15:55
Eri puolille Ukrainaa tehty ohjusiskuja, useilla alueilla kärsitään sähkökatkoista – "Tilanne pääkaupungissa on erittäin vaikea"

Eri puo­lil­le Uk­rai­naa tehty oh­ju­sis­ku­ja, useilla alueil­la kär­si­tään säh­kö­kat­kois­ta – "Ti­lan­ne pää­kau­pun­gis­sa on erit­täin vaikea"

15.11.2022 20:00 2
Venäjä kiisti heti tiedon ulkoministeri Lavrovin joutumisesta sairaalaan Indonesiassa

Venäjä kiisti heti tiedon ul­ko­mi­nis­te­ri Lav­ro­vin jou­tu­mi­ses­ta sai­raa­laan In­do­ne­sias­sa

14.11.2022 15:07 3
Ukrainan presidentti Zelenskyi kävi takaisin vallatussa Hersonissa ja ylisti maansa armeijaa –  Venäjä väittää kaupungin kuuluvan yhä Venäjälle

Uk­rai­nan pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi kävi ta­kai­sin val­la­tus­sa Her­so­nis­sa ja ylisti maansa ar­mei­jaa –  Venäjä väittää kau­pun­gin kuu­lu­van yhä Ve­nä­jäl­le

14.11.2022 15:18
Näkökulma: Ukrainan asevoimia juhlitaan Hersonissa, jonka pakeneva Venäjä jätti ilman vettä ja lämpöä – paikallisen Venäjän yhteistyömiehen kuolema herättää keskustelua

Nä­kö­kul­ma: Uk­rai­nan ase­voi­mia juh­li­taan Her­so­nis­sa, jonka pa­ke­ne­va Venäjä jätti ilman vettä ja lämpöä – pai­kal­li­sen Venäjän yh­teis­työ­mie­hen kuolema he­rät­tää kes­kus­te­lua

13.11.2022 14:23
Tilaajille
Venäjä aloitti vetäytymisen Hersonista mahdollisesti jo kolme viikkoa sitten, uskoo Britannian puolustusministeriö

Venäjä aloitti ve­täy­ty­mi­sen Her­so­nis­ta mah­dol­li­ses­ti jo kolme viikkoa sitten, uskoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

12.11.2022 11:17
Globalisaation kultakausi on uhattuna – Kriisien ja jännitteiden kasautuessa yksittäinen tekijä voi ratkaista: "Ehtiikö yhteistyön järjestelmä kuolla?"

Glo­ba­li­saa­tion kul­ta­kau­si on uhat­tu­na – Krii­sien ja jän­nit­tei­den ka­sau­tues­sa yk­sit­täi­nen tekijä voi rat­kais­ta: "Eh­tii­kö yh­teis­työn jär­jes­tel­mä kuol­la?"

12.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Jutta Urpilainen puolustaa EU:n tiukempaa talousohjausta jäsenmaille – Komissaarin kausi on yli puolenvälin: "Siitä olen ylpeä, ettei EU lamaantunut kriiseissä"

Jutta Ur­pi­lai­nen puo­lus­taa EU:n tiu­kem­paa ta­lous­oh­jaus­ta jä­sen­mail­le – Ko­mis­saa­rin kausi on yli puo­len­vä­lin: "Siitä olen ylpeä, ettei EU la­maan­tu­nut krii­seis­sä"

11.11.2022 18:30 6
Tilaajille