Ulkomaat

Euroopan lääkeviraston asiantuntijat löysivät mahdollisen yhteyden Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja hyvin harvinaisten veritulppien välillä

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton asian­tun­ti­jat löy­si­vät mah­dol­li­sen yh­tey­den Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen ja hyvin har­vi­nais­ten ve­ri­tulp­pien välillä

20.04.2021 21:49 1

Danske Bankin toi­mi­tus­joh­ta­ja sai potkut ra­han­pe­su­epäi­ly­jen takia

19.04.2021 09:41 1
Rehelliset vaalit Valko-Venäjälle on vielä "vaikea rasti" – ulkopolitiikan konkari Ilkka Kanerva arvioi hidasta matkaa kohti kansanvaltaa ja Etyjin mahdollisuuksia

Re­hel­li­set vaalit Val­ko-Ve­nä­jäl­le on vielä "vaikea rasti" – ul­ko­po­li­tii­kan konkari Ilkka Kanerva arvioi hidasta matkaa kohti kan­san­val­taa ja Etyjin mah­dol­li­suuk­sia

17.04.2021 18:30 1
Tilaajille
Ruotsi jatkaa Astra Zenecan käyttöä ja keventää koronarajoituksia – Rokotetut saavat tavata vapaammin

Ruotsi jatkaa Astra Zenecan käyttöä ja ke­ven­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – Ro­ko­te­tut saavat tavata va­paam­min

16.04.2021 11:13
Pfizerin toimitusjohtaja: Koronarokotteesta tarvitaan todennäköisesti kolmas annos vuoden sisään ensimmäisestä

Pfi­ze­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja: Ko­ro­na­ro­kot­tees­ta tar­vi­taan to­den­nä­köi­ses­ti kolmas annos vuoden sisään en­sim­mäi­ses­tä

16.04.2021 08:16 2
Niinistö esitti Putinille vakavan huolensa tilanteen kärjistymisestä Venäjän ja Ukrainan rajalla

Nii­nis­tö esitti Pu­ti­nil­le vakavan huo­len­sa ti­lan­teen kär­jis­ty­mi­ses­tä Venäjän ja Uk­rai­nan rajalla

13.04.2021 20:38 1
Venäjä uhittelee Ukrainaa kasaamalla hyökkäysjoukkoja rajan pintaan – Näin asiantuntijat arvioivat Putinin tavoitteita

Venäjä uhit­te­lee Uk­rai­naa ka­saa­mal­la hyök­käys­jouk­ko­ja rajan pintaan – Näin asian­tun­ti­jat ar­vioi­vat Putinin ta­voit­tei­ta

13.04.2021 18:30
Tilaajille
Analyysi: Putin tekee sen taas – epätietoisuuden ja harhautusten keskeltä paljastuu lopulta Ukrainan-sodan uusin tavoite

Ana­lyy­si: Putin tekee sen taas – epä­tie­toi­suu­den ja har­hau­tus­ten kes­kel­tä pal­jas­tuu lopulta Uk­rai­nan-so­dan uusin tavoite

13.04.2021 18:30 2
Tilaajille
Ruotsin koronatilanne jatkuu vaikeana, ja päivittäin raportoidaan tuhansista tartunnoista

Ruotsin ko­ro­na­ti­lan­ne jatkuu vai­kea­na, ja päi­vit­täin ra­por­toi­daan tu­han­sis­ta tar­tun­nois­ta

12.04.2021 12:10 12
Rajavartija ei saa vaatia todistusta puhtaasta koronatestistä, mutta varustamo voi näin tehdä – "En näe ristiriitaa"

Ra­ja­var­ti­ja ei saa vaatia to­dis­tus­ta puh­taas­ta ko­ro­na­tes­tis­tä, mutta va­rus­ta­mo voi näin tehdä – "En näe ris­ti­rii­taa"

11.04.2021 18:30
Tilaajille
Yksi aikakausi lähestyy vääjäämättä päätöstään, ja tätä symboloi prinssin kuolema – Kuningatar Elisabet jatkaa todennäköisesti vallassa

Yksi ai­ka­kau­si lä­hes­tyy vää­jää­mät­tä pää­tös­tään, ja tätä sym­bo­loi prins­sin kuolema – Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet jatkaa to­den­nä­köi­ses­ti val­las­sa

10.04.2021 14:22
EMA tutkii mahdollista yhteyttä Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja harvinaisten veritulppatapausten välillä

EMA tutkii mah­dol­lis­ta yh­teyt­tä Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen ja har­vi­nais­ten ve­ri­tulp­pa­ta­paus­ten välillä

09.04.2021 22:16
Prinssi Philipin hautajaiset järjestetään Windsorin linnan kappelissa – Niinistöltäkin osanotto

Prinssi Phi­li­pin hau­ta­jai­set jär­jes­te­tään Wind­so­rin linnan kap­pe­lis­sa – Nii­nis­töl­tä­kin osan­ot­to

09.04.2021 19:12
Prinssi Philip on kuollut

Prinssi Philip on kuollut

09.04.2021 14:30

Ka­ri­bian­me­ren saa­rel­la eva­kuoi­daan ihmisiä tu­li­vuo­ren­pur­kauk­sen uhan vuoksi

09.04.2021 10:39

Eu­roo­pan ih­mis­oi­keus­tuo­miois­tuin näytti vihreää valoa pak­ko­ro­ko­tuk­sil­le las­ten­tau­te­ja vastaan – rat­kai­sul­la voi olla mer­ki­tys­tä

08.04.2021 20:20

Norja ne­li­vai­hei­sel­la suun­ni­tel­mal­la ulos ko­ro­nas­ta

07.04.2021 16:45
Fossiilivapaa teräshanke etenee Luulajassa – kallion sisään rakennettava vetykaasuvarasto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen

Fos­sii­li­va­paa te­räs­han­ke etenee Luu­la­jas­sa – kallion sisään ra­ken­net­ta­va ve­ty­kaa­su­va­ras­to on maail­man­laa­jui­ses­ti ai­nut­laa­tui­nen

07.04.2021 13:08
Tilaajille

Astra Zenecan ko­ro­na­ro­kot­teen klii­ni­set testit lap­sil­la kes­key­te­tään Bri­tan­nias­sa

06.04.2021 22:31
Norjalaismies yritti kiertää koronarajoituksia hiihtämällä Ruotsista vuorten yli kotiinsa – huonosti kävi

Nor­ja­lais­mies yritti kiertää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia hiih­tä­mäl­lä Ruot­sis­ta vuorten yli ko­tiin­sa – huo­nos­ti kävi

06.04.2021 12:36 1
Tilaajille
Nasan Mars-minihelikopteri on pudotettu punaisen planeetan pinnalle – nyt sen pitää selvitä hyytävistä öistä itse

Nasan Mars-mi­ni­he­li­kop­te­ri on pu­do­tet­tu pu­nai­sen pla­nee­tan pin­nal­le – nyt sen pitää selvitä hyy­tä­vis­tä öistä itse

04.04.2021 12:41
Osa Välimerellä ajelehtineista siirtolaisista on pelastettu – yli sata ihmistä on yhä vaarassa

Osa Vä­li­me­rel­lä aje­leh­ti­neis­ta siir­to­lai­sis­ta on pe­las­tet­tu – yli sata ihmistä on yhä vaa­ras­sa

04.04.2021 08:16 1

Lähes 300 siir­to­lais­ta tuu­li­ajol­la Vä­li­me­rel­lä – Hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön mukaan ohi sei­lan­neet kaup­pa­lai­vat eivät ole suos­tu­neet aut­ta­maan me­ri­hä­däs­sä olevia

03.04.2021 18:42 1

Nor­jas­sa ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä sai­raa­lois­sa lä­hes­tyy uutta huippua

03.04.2021 15:59
Lähes kolme miljoonaa koronaviruksen saanutta on tähän mennessä kuollut maailmassa – Virossa miltei 700 koronapotilasta sairaalahoidossa

Lähes kolme mil­joo­naa ko­ro­na­vi­ruk­sen saa­nut­ta on tähän men­nes­sä kuollut maail­mas­sa – Virossa miltei 700 ko­ro­na­po­ti­las­ta sai­raa­la­hoi­dos­sa

03.04.2021 15:50
SVT: Nuorten koronatartunnat kasvussa Jokkmokissa, ravintoloitsija haluaisi estää alkoholin myymisen

SVT: Nuorten ko­ro­na­tar­tun­nat kas­vus­sa Jokk­mo­kis­sa, ra­vin­to­loit­si­ja ha­luai­si estää al­ko­ho­lin myy­mi­sen

03.04.2021 09:38
Tilaajille
Capitolilla poliisin tappamisesta epäilty mies kirjoitti sosiaalisessa mediassa liittovaltion harjoittamasta "mielenhallinnasta"

Ca­pi­to­lil­la po­lii­sin tap­pa­mi­ses­ta epäilty mies kir­joit­ti so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa liit­to­val­tion har­joit­ta­mas­ta "mie­len­hal­lin­nas­ta"

03.04.2021 08:06
Taiwanissa syyttäjät haluavat pidättää työmaan johtajan ainakin 50 ihmishenkeä vaatineen junaturman vuoksi

Tai­wa­nis­sa syyt­tä­jät ha­lua­vat pi­dät­tää työmaan joh­ta­jan ainakin 50 ih­mis­hen­keä vaa­ti­neen ju­na­tur­man vuoksi

03.04.2021 08:00
Yhdysvaltain kongressirakennuksen alue suljettu turvallisuusuhan vuoksi – ajoneuvo törmäsi kahteen poliisiin, joista toinen kuoli

Yh­dys­val­tain kong­res­si­ra­ken­nuk­sen alue sul­jet­tu tur­val­li­suus­uhan vuoksi – ajo­neu­vo törmäsi kahteen po­lii­siin, joista toinen kuoli

02.04.2021 22:12

Hol­lan­ti kes­keyt­ti Astra Zenecan ro­kot­teen käytön alle kuu­si­kymp­pi­sil­lä

02.04.2021 19:53