Ulkomaat

Kohu presidentti Trumpin ympärillä syvenee – Trump myöntää puhuneensa Ukrainan presidentin kanssa Bidenistä

Kohu pre­si­dent­ti Trumpin ym­pä­ril­lä syvenee – Trump myöntää pu­hu­neen­sa Uk­rai­nan pre­si­den­tin kanssa Bi­de­nis­tä

12:16
Donald Trumpia saattaa uhata virkasyyte – Trumpin väitetään painostaneen Ukrainan presidenttiä sotilasavustusta panttaamalla

Donald Trumpia saattaa uhata vir­ka­syy­te – Trumpin väi­te­tään pai­nos­ta­neen Uk­rai­nan pre­si­dent­tiä so­ti­las­avus­tus­ta pant­taa­mal­la

22.09.2019 22:08
Persianlahdella lientymistä: Iran lupaa YK:lle rauhansuunnitelmaa, kaapattu tankkeri määrä vapauttaa, huthikapinalliset puhuvat iskujen lopettamisesta

Per­sian­lah­del­la lien­ty­mis­tä: Iran lupaa YK:lle rau­han­suun­ni­tel­maa, kaa­pat­tu tank­ke­ri määrä va­paut­taa, hut­hi­ka­pi­nal­li­set puhuvat iskujen lo­pet­ta­mi­ses­ta

22.09.2019 21:46
Mediatiedot: Venäjä ja Valko-Venäjä suunnittelevat tiivistä talousyhteistyötä – Asiantuntijoiden mukaan kyse on Venäjän valtapolitiikasta

Me­dia­tie­dot: Venäjä ja Val­ko-Ve­nä­jä suun­nit­te­le­vat tii­vis­tä ta­lous­yh­teis­työ­tä – Asian­tun­ti­joi­den mukaan kyse on Venäjän val­ta­po­li­tii­kas­ta

22.09.2019 18:16
Iran aikeissa vapauttaa kaappaamansa tankkerin lähitunteina, sanoo laivan ruotsalainen omistaja SVT:lle – Alus ollut kaapattuna yli kaksi kuukautta

Iran ai­keis­sa va­paut­taa kaap­paa­man­sa tank­ke­rin lä­hi­tun­tei­na, sanoo laivan ruot­sa­lai­nen omis­ta­ja SVT:lle – Alus ollut kaa­pat­tu­na yli kaksi kuu­kaut­ta

22.09.2019 17:05
Göteborgissa voimakas räjähdys – asukkaat heräsivät voimakkaaseen ääneen

Gö­te­bor­gis­sa voi­ma­kas rä­jäh­dys – asuk­kaat he­rä­si­vät voi­mak­kaa­seen ääneen

22.09.2019 10:04
Maanpaossa asuvan liikemiehen videot rohkaisivat egyptiläisiä harvinaisiin mielenosoituksiin – Poliisi pidätti kymmeniä protestoijia

Maan­paos­sa asuvan lii­ke­mie­hen videot roh­kai­si­vat egyp­ti­läi­siä har­vi­nai­siin mie­len­osoi­tuk­siin – Poliisi pidätti kym­me­niä pro­tes­toi­jia

21.09.2019 22:20
Indonesian presidentti hyllytti kiistellyn seksilain

In­do­ne­sian pre­si­dent­ti hyl­lyt­ti kiis­tel­lyn sek­si­lain

21.09.2019 19:11
Kuusi Jehovan todistajaa vangittu Venäjällä – "Ketkä ovat vuorossa seuraavaksi?"

Kuusi Jehovan to­dis­ta­jaa van­git­tu Ve­nä­jäl­lä – "Ketkä ovat vuo­ros­sa seu­raa­vak­si?"

21.09.2019 13:35
Yhdysvallat aikoo lähettää lisää joukkoja Persianlahdelle Saudi-Arabiassa tapahtuneiden iskujen vuoksi

Yh­dys­val­lat aikoo lä­het­tää lisää jouk­ko­ja Per­sian­lah­del­le Sau­di-Ara­bias­sa ta­pah­tu­nei­den iskujen vuoksi

21.09.2019 10:00
Saksan uusi ilmastopaketti sai monet pettymään – Näin jättimäinen uudistus vaikuttaa Suomeen

Saksan uusi il­mas­to­pa­ket­ti sai monet pet­ty­mään – Näin jät­ti­mäi­nen uu­dis­tus vai­kut­taa Suomeen

21.09.2019 09:48
Puheenvuoro: "Sana Estonia ei merkitse enää sitä mitä ennen syyskuun 28. päivää” – 25 vuotta sitten tapahtunut lauttaturma vahingoitti pientä, uutta valtiota
Mielipide Ville Hytönen

Pu­heen­vuo­ro: "Sana Estonia ei mer­kit­se enää sitä mitä ennen syys­kuun 28. päivää” – 25 vuotta sitten ta­pah­tu­nut laut­ta­tur­ma va­hin­goit­ti pientä, uutta val­tio­ta

21.09.2019 09:00
Mitä eroa on Italialla ja Espanjalla? – Katso, kummassa kahvin tilaaminen ruokailun jälkeen on kuin kiroaisi kirkossa ja kummassa juodaan enemmän alkoholia

Mitä eroa on Ita­lial­la ja Es­pan­jal­la? – Katso, kum­mas­sa kahvin ti­laa­mi­nen ruo­kai­lun jälkeen on kuin ki­roai­si kir­kos­sa ja kum­mas­sa juodaan enemmän al­ko­ho­lia

21.09.2019 08:00
Tilaajille
Kuvat Kanadan pääministeristä Trudeausta ruskeiksi meikatuissa kasvoissa saivat aikaan keskustelua rasistisista kokemuksista

Kuvat Kanadan pää­mi­nis­te­ris­tä Tru­deaus­ta rus­keik­si mei­ka­tuis­sa kas­vois­sa saivat aikaan kes­kus­te­lua ra­sis­ti­sis­ta ko­ke­muk­sis­ta

20.09.2019 13:36

Sau­di-Ara­bian johtama koa­li­tio py­säyt­ti ja tuhosi huthien lä­het­tä­män rä­jäh­de­aluk­sen Pu­nai­sel­la­me­rel­lä

20.09.2019 11:05

Il­mas­to­mie­len­osoi­tus­ten sarja alkoi Aust­ra­lias­ta ja se leviää ympäri maail­man

20.09.2019 08:31
Saudi-Arabia haluaa viedä öljynsä maailman merille – kuningaskunta edistää salaista aiettaan Jemenin sisällissodan varjolla

Sau­di-Ara­bia haluaa viedä öljynsä maail­man merille – ku­nin­gas­kun­ta edistää sa­lais­ta aiet­taan Jemenin si­säl­lis­so­dan var­jol­la

19.09.2019 22:26
Amnesty: Siirtotyöläiset Qatarissa kuukausia ilman palkkaa – MM-kisojen rakennustöiden kuolonuhrit ja boikotit eivät ole vaikuttaneet epäkohtiin

Am­nes­ty: Siir­to­työ­läi­set Qa­ta­ris­sa kuu­kau­sia ilman palkkaa – MM-ki­so­jen ra­ken­nus­töi­den kuo­lon­uh­rit ja boi­ko­tit eivät ole vai­kut­ta­neet epä­koh­tiin

19.09.2019 09:02
Tutkimus: Yksi vuosi lisää Euroopan älypuhelimien vaihtoaikaan vastaa miljoonan fossiiliauton päästöjä - laitteiden korjattavuutta vaaditaan paremmaksi

Tut­ki­mus: Yksi vuosi lisää Eu­roo­pan äly­pu­he­li­mien vaih­to­ai­kaan vastaa mil­joo­nan fos­sii­li­au­ton pääs­tö­jä - lait­tei­den kor­jat­ta­vuut­ta vaa­di­taan pa­rem­mak­si

18.09.2019 11:47
IAEA arvioi: Ydinvoima hiipuu läntisessä Euroopassa vuoteen 2040 mennessä jopa alle puoleen – Aasiassa suunta on täysin toinen

IAEA arvioi: Ydin­voi­ma hiipuu län­ti­ses­sä Eu­roo­pas­sa vuoteen 2040 men­nes­sä jopa alle puoleen – Aa­sias­sa suunta on täysin toinen

18.09.2019 10:05

New Yorkin osa­val­tio kielsi ma­keu­te­tut säh­kö­tu­pa­kat

18.09.2019 10:03
Trumpin hallinto pohtii miten rankaista Irania lauantaisen Saudi-Arabian öljylaitoksiin tehdyn iskun jälkeen

Trumpin hal­lin­to pohtii miten ran­kais­ta Irania lauan­tai­sen Sau­di-Ara­bian öl­jy­lai­tok­siin tehdyn iskun jälkeen

18.09.2019 09:03
Espanjaan tulossa neljännet vaalit neljän vuoden sisään – Hallituksen muodostaminen epäonnistui

Es­pan­jaan tulossa nel­jän­net vaalit neljän vuoden sisään – Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­nen epä­on­nis­tui

18.09.2019 08:23
Israelin vaaleissa pääministeri Netanjahun puolue näytti olevan niukasti häviämässä

Is­rae­lin vaa­leis­sa pää­mi­nis­te­ri Ne­tan­ja­hun puolue näytti olevan niu­kas­ti hä­viä­mäs­sä

18.09.2019 08:22
Mielenosoitukset muuttivat hongkongilaisten suhteen poliisiin – ennen vallitsi kunnioitus, nyt poliiseja vihataan syvästi

Mie­len­osoi­tuk­set muut­ti­vat hong­kon­gi­lais­ten suhteen po­lii­siin – ennen val­lit­si kun­nioi­tus, nyt po­lii­se­ja vi­ha­taan syvästi

17.09.2019 20:22

Thai­maa­lai­ses­ta temp­pe­lis­tä pe­las­tet­tiin lähes 150 tii­ke­riä. Nyt liki puolet niistä on kuollut tau­tei­hin

17.09.2019 14:38

Ra­port­ti: Ri­kol­lis­ver­kos­tot hyö­ty­vät Ama­zo­nin sa­de­met­sän tu­hoa­mi­ses­ta

17.09.2019 13:15
Venäjä tarjoutui myymään Saudi-Arabialle omia torjuntaohjuksiaan

Venäjä tar­jou­tui myymään Sau­di-Ara­bial­le omia tor­jun­ta­oh­juk­siaan

17.09.2019 10:11
Britannian korkein oikeus päättää tällä viikolla, oliko Johnsonin päätös keskeyttää parlamentin toiminta laiton

Bri­tan­nian korkein oikeus päättää tällä vii­kol­la, oliko John­so­nin päätös kes­keyt­tää par­la­men­tin toi­min­ta laiton

17.09.2019 09:25
Presidentti Trump haluaa välttää sodan, mutta uskoo Iranin olevan Saudi-Arabian öljyhyökkäysten takana

Pre­si­dent­ti Trump haluaa välttää sodan, mutta uskoo Iranin olevan Sau­di-Ara­bian öl­jy­hyök­käys­ten takana

17.09.2019 08:21