Ulkomaat

Löytyykö tänään sopu siihen, mihin EU tulevaisuudessa käyttää rahaa? – Europarlamentti on jo ilmoittanut vastustavansa uusinta esitystä tulevista budjeteista

Löy­tyy­kö tänään sopu siihen, mihin EU tu­le­vai­suu­des­sa käyttää rahaa? – Eu­ro­par­la­ment­ti on jo il­moit­ta­nut vas­tus­ta­van­sa uusinta esi­tys­tä tu­le­vis­ta bud­je­teis­ta

15:29
Hanaun terroristi iski Saksan sydämeen – "Kasvavaa äärioikeistolaisuutta on pidetty harmittomana liian kauan"

Hanaun ter­ro­ris­ti iski Saksan sy­dä­meen – "Kas­va­vaa ää­ri­oi­keis­to­lai­suut­ta on pidetty har­mit­to­ma­na liian kauan"

14:47
10 ihmistä Saksassa surmanneen ampujan motiivi oli äärioikeistolainen – useat uhrit olivat maahanmuuttajia

10 ihmistä Sak­sas­sa sur­man­neen ampujan motiivi oli ää­ri­oi­keis­to­lai­nen – useat uhrit olivat maa­han­muut­ta­jia

07:38
Äänestysinto on nousussa Yhdysvaltojen demokraattimielisillä alueilla – lupaa hyvää Trumpin kaatoa yrittäville

Ää­nes­tys­in­to on nou­sus­sa Yh­dys­val­to­jen de­mo­kraat­ti­mie­li­sil­lä alueil­la – lupaa hyvää Trumpin kaatoa yrit­tä­vil­le

19.02.2020 20:43
Analyysi: Sanna Marin loistaa Saksan mediassa – Fortumin uusi hiilivoimalahanke voi tuoda pääministerille myös kritiikkiä

Ana­lyy­si: Sanna Marin loistaa Saksan me­dias­sa – For­tu­min uusi hii­li­voi­ma­la­han­ke voi tuoda pää­mi­nis­te­ril­le myös kri­tiik­kiä

19.02.2020 18:59
Näkökulma: Palmen murha järkytti lintukotoa ja heikensi luottamusta poliisiin – syyllisen löytäminen toisi Ruotsille vihdoin rauhan

Nä­kö­kul­ma: Palmen murha jär­kyt­ti lin­tu­ko­toa ja hei­ken­si luot­ta­mus­ta po­lii­siin – syyl­li­sen löy­tä­mi­nen toisi Ruot­sil­le vihdoin rauhan

19.02.2020 16:15
Marin Merkelille: EU-budjetin kehittämisrahoilla maatalous ilmastokestäväksi, 2030 päästötavoite 55 prosenttiin

Marin Mer­ke­lil­le: EU-bud­je­tin ke­hit­tä­mis­ra­hoil­la maa­ta­lous il­mas­to­kes­tä­väk­si, 2030 pääs­tö­ta­voi­te 55 pro­sent­tiin

19.02.2020 16:04
Olof Palmen murhatutkimuksista tuli uutta tietoa – tämä on nyt kerrottu

Olof Palmen mur­ha­tut­ki­muk­sis­ta tuli uutta tietoa – tämä on nyt ker­rot­tu

19.02.2020 11:16
Onko Olof Palmen murha viimein ratkeamassa? – SVT:n haastattelema Palme-syyttäjä sanoo nostavansa syytteen ennen kesää

Onko Olof Palmen murha viimein rat­kea­mas­sa? – SVT:n haas­tat­te­le­ma Pal­me-syyt­tä­jä sanoo nos­ta­van­sa syyt­teen ennen kesää

18.02.2020 20:52
Pajalan kaivoksen ensimmäinen täysi vuosi oli tuottoisa

Pajalan kai­vok­sen en­sim­mäi­nen täysi vuosi oli tuot­toi­sa

18.02.2020 13:05
Uusi laaja tutkimus koronaviruksesta: 80 prosenttia tartunnoista on lieviä – riskiryhmässä ovat erityisesti yli 80-vuotiaat

Uusi laaja tut­ki­mus ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta: 80 pro­sent­tia tar­tun­nois­ta on lieviä – ris­ki­ryh­mäs­sä ovat eri­tyi­ses­ti yli 80-vuo­tiaat

18.02.2020 11:12
Suomalainen Soldiers of Odin -järjestö yhdistettiin terrorisuunnitelmiin Saksassa – Suojelupoliisi: "Mahdollisista yhteyksistä Suomeen ei ole kerrottavaa"

Suo­ma­lai­nen Sol­diers of Odin -jär­jes­tö yh­dis­tet­tiin ter­ro­ri­suun­ni­tel­miin Sak­sas­sa – Suo­je­lu­po­lii­si: "Mah­dol­li­sis­ta yh­teyk­sis­tä Suomeen ei ole ker­rot­ta­vaa"

17.02.2020 15:26
Australia evakuoi yli 200 kansalaistaan risteilyalukselta – Japanissa perutaan tapahtumia koronaviruksen takia

Aust­ra­lia evakuoi yli 200 kan­sa­lais­taan ris­tei­ly­aluk­sel­ta – Ja­pa­nis­sa pe­ru­taan ta­pah­tu­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

17.02.2020 11:35
Alkoholikauppiaan mukaan suomalaisasiakkaat ovat palaamassa taas Tallinnaan – "Ei maksa vaivaa ajaa Latvian puolelle"

Al­ko­ho­li­kaup­piaan mukaan suo­ma­lais­asiak­kaat ovat pa­laa­mas­sa taas Tal­lin­naan – "Ei maksa vaivaa ajaa Latvian puo­lel­le"

16.02.2020 18:34
Yhdysvallat varoitti maailman johtajia kovin sanoin Kiinan uhasta Münchenissä – Kiinan ulkoministeri Yi: "Yhdysvallat ei kestä, että sosialistinen maa nousee"

Yh­dys­val­lat va­roit­ti maail­man joh­ta­jia kovin sanoin Kiinan uhasta Mün­che­nis­sä – Kiinan ul­ko­mi­nis­te­ri Yi: "Yh­dys­val­lat ei kestä, että so­sia­lis­ti­nen maa nousee"

16.02.2020 15:45
Dennis-myrsky on vaatinut kuolonuhreja Englannissa - myrskytuulet nousevat Suomeen sunnuntai-iltana

Den­nis-myrs­ky on vaa­ti­nut kuo­lon­uh­re­ja Eng­lan­nis­sa - myrs­ky­tuu­let nou­se­vat Suomeen sun­nun­tai-il­ta­na

16.02.2020 11:24
Tilaajille
Yhdysvallat varoitti maailman johtajia kovin sanoin Kiinan uhasta Münchenissä – Kiinan ulkoministeri Yi: "Yhdysvallat ei kestä, että sosialistinen maa nousee"

Yh­dys­val­lat va­roit­ti maail­man joh­ta­jia kovin sanoin Kiinan uhasta Mün­che­nis­sä – Kiinan ul­ko­mi­nis­te­ri Yi: "Yh­dys­val­lat ei kestä, että so­sia­lis­ti­nen maa nousee"

15.02.2020 21:12
Ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema Euroopassa – Yhdysvallat aikoo noutaa kansalaisiaan karanteenissa olevalta risteilijältä

En­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma kuolema Eu­roo­pas­sa – Yh­dys­val­lat aikoo noutaa kan­sa­lai­siaan ka­ran­tee­nis­sa ole­val­ta ris­tei­li­jäl­tä

15.02.2020 16:28
Taiwanin valinta kumppaniksi toi Kiinan Prahan kaupunginjohtajan kimppuun – suomalaisten ystävyyskaupunkien ei kannata myydä arvojaan, varoittaa Prahan pormestari

Tai­wa­nin valinta kump­pa­nik­si toi Kiinan Prahan kau­pun­gin­joh­ta­jan kimp­puun – suo­ma­lais­ten ys­tä­vyys­kau­pun­kien ei kannata myydä ar­vo­jaan, va­roit­taa Prahan por­mes­ta­ri

15.02.2020 09:48
Koronavirus levisi Afrikkaan - WHO on huolissaan, miten köyhät maat selviävät tilanteesta

Ko­ro­na­vi­rus levisi Af­rik­kaan - WHO on huo­lis­saan, miten köyhät maat sel­viä­vät ti­lan­tees­ta

15.02.2020 09:44
Trumpin hallinto aikoo ottaa lähes 4 miljardia dollaria sotilasbudjetista Meksikon ja Yhdysvaltojen väliseen rajamuuriin

Trumpin hal­lin­to aikoo ottaa lähes 4 mil­jar­dia dol­la­ria so­ti­las­bud­je­tis­ta Mek­si­kon ja Yh­dys­val­to­jen vä­li­seen ra­ja­muu­riin

14.02.2020 15:47
Koronavirukseen kuollut Kiinassa vuorokaudessa lähes 250 ihmistä – myös tartunnoissa merkittävä nousu

Ko­ro­na­vi­ruk­seen kuollut Kii­nas­sa vuo­ro­kau­des­sa lähes 250 ihmistä – myös tar­tun­nois­sa mer­kit­tä­vä nousu

13.02.2020 08:16
Koronavirustartuntojen määrä laski Kiinassa – asiantuntijoiden mukaan tartuntojen määrä voi vielä lähteä kasvuun Kiinan ulkopuolella

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä laski Kii­nas­sa – asian­tun­ti­joi­den mukaan tar­tun­to­jen määrä voi vielä lähteä kasvuun Kiinan ul­ko­puo­lel­la

12.02.2020 18:15
Sanders sai tarvitsemansa voiton New Hampshiren esivaaleissa, mutta puolueen maltillisemmat ehdokkaat laittavat tiukasti kampoihin

Sanders sai tar­vit­se­man­sa voiton New Hamp­shi­ren esi­vaa­leis­sa, mutta puo­lueen mal­til­li­sem­mat eh­dok­kaat lait­ta­vat tiu­kas­ti kam­poi­hin

12.02.2020 09:56
Bernie Sanders hehkutti, että hänen voittonsa tietää nyt lopun alkua Trumpille – Sanders vahvisti etumatkaa erityisesti Joe Bideniin

Bernie Sanders heh­kut­ti, että hänen voit­ton­sa tietää nyt lopun alkua Trum­pil­le – Sanders vah­vis­ti etu­mat­kaa eri­tyi­ses­ti Joe Bi­de­niin

12.02.2020 08:49
Itävaltalaiset luottavat kahisevaan enemmän kuin korttiin – ilman käteistä ei onnistu ravintolaruokailu

Itä­val­ta­lai­set luot­ta­vat ka­hi­se­vaan enemmän kuin kort­tiin – ilman kä­teis­tä ei onnistu ra­vin­to­la­ruo­kai­lu

12.02.2020 07:00
Kokoaan suuremmassa New Hampshiressa äänestettiin esivaaleissa demokraattien ehdokkaasta

Kokoaan suu­rem­mas­sa New Hamp­shi­res­sa ää­nes­tet­tiin esi­vaa­leis­sa de­mo­kraat­tien eh­dok­kaas­ta

11.02.2020 21:02
Saksan ja Euroopan johtoon ehdolla ainakin neljä versiota pukumiehestä – Merkelin seuraajaksi kaavailtu Annegret Kramp-Karrenbauer luopui ja avasi liittokansleripelin

Saksan ja Eu­roo­pan johtoon ehdolla ainakin neljä ver­sio­ta pu­ku­mie­hes­tä – Mer­ke­lin seu­raa­jak­si kaa­vail­tu An­neg­ret Kramp-Kar­ren­bauer luopui ja avasi liit­to­kans­le­ri­pe­lin

10.02.2020 21:51
Angela Merkelin seuraajaksi veikattu vetäytyy ehdokkuudesta Saksan liittokansleriksi – Äärioikeistoon kytkeytyvä vaalijupakka heikensi uskottavuutta viime viikolla

Angela Mer­ke­lin seu­raa­jak­si vei­kat­tu ve­täy­tyy eh­dok­kuu­des­ta Saksan liit­to­kans­le­rik­si – Ää­ri­oi­keis­toon kyt­key­ty­vä vaa­li­ju­pak­ka hei­ken­si us­kot­ta­vuut­ta viime vii­kol­la

10.02.2020 12:27
Puolentoista kuukauden sademäärä vuorokaudessa – Ciara-myrskyn vuoksi on peruttu satoja lentoja, Suomessa sähkökatkoksia ja muutoksia liikenteessä

Puo­len­tois­ta kuu­kau­den sa­de­mää­rä vuo­ro­kau­des­sa – Cia­ra-myrs­kyn vuoksi on peruttu satoja len­to­ja, Suo­mes­sa säh­kö­kat­kok­sia ja muu­tok­sia lii­ken­tees­sä

10.02.2020 11:14