Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Ulkomaat

Azovstalin terästehtaan evakuointeja yritettiin jatkaa Ukrainassa – kansainvälinen rikostuomioistuin lähetti ryhmän tutkimaan sotarikoksia

Azovs­ta­lin te­räs­teh­taan eva­kuoin­te­ja yri­tet­tiin jatkaa Uk­rai­nas­sa – kan­sain­vä­li­nen ri­kos­tuo­miois­tuin lähetti ryhmän tut­ki­maan so­ta­ri­kok­sia

23:43
Ruotsin tullin operaatiossa on löydetty huumeita, varastettua tavaraa ja dopingaineita – operaatio Kevättulva jatkuu Tornionlaaksossa tämän viikon ajan

Ruotsin tullin ope­raa­tios­sa on löy­det­ty huu­mei­ta, va­ras­tet­tua tavaraa ja do­ping­ai­nei­ta – o­pe­raa­tio Ke­vät­tul­va jatkuu Tor­nion­laak­sos­sa tämän viikon ajan

19:20 1
Tilaajille
Asiantuntija arvelee, ettei Turkki voi pysäyttää Suomen ja Ruotsin Nato-junaa – "Hakuprosessi voi kuitenkin viivästyä"

Asian­tun­ti­ja ar­ve­lee, ettei Turkki voi py­säyt­tää Suomen ja Ruotsin Na­to-ju­naa – "Ha­kup­ro­ses­si voi kui­ten­kin vii­väs­tyä"

18:05 2
Tilaajille
Azovstalin terästehtaan evakuointeja yritetään jatkaa Ukrainassa – evakuoidut on tarkoitus myöhemmin vaihtaa venäläisvankeihin

Azovs­ta­lin te­räs­teh­taan eva­kuoin­te­ja yri­te­tään jatkaa Uk­rai­nas­sa – eva­kuoi­dut on tar­koi­tus myö­hem­min vaihtaa ve­nä­läis­van­kei­hin

10:57
Erdogan: Suomen ja Ruotsin edustajien ei kannata vaivautua matkustamaan Turkkiin taivuttelemaan Turkkia Nato-asiassa – Marin uskoo asian ratkeavan

Er­do­gan: Suomen ja Ruotsin edus­ta­jien ei kannata vai­vau­tua mat­kus­ta­maan Turk­kiin tai­vut­te­le­maan Turkkia Na­to-asias­sa – Marin uskoo asian rat­kea­van

06:11 11
Yritysten vetäytyminen Venäjältä jatkuu: Renault ja Stora Enso myivät tehtaitaan, McDonald's lähtee – Moskovan kaupunki aikoo valmistaa Renaultin tehtaalla Mosseja

Yri­tys­ten ve­täy­ty­mi­nen Ve­nä­jäl­tä jatkuu: Renault ja Stora Enso myivät teh­tai­taan, McDo­nald's lähtee – Mos­ko­van kau­pun­ki aikoo val­mis­taa Re­naul­tin teh­taal­la Mosseja

16.05.2022 17:01 4
Haaparantalaiset torppasivat kansanäänestyksessä hoivakodin yksityistämisen – äänestysprosentti jäi vaisuksi

Haa­pa­ran­ta­lai­set torp­pa­si­vat kan­san­ää­nes­tyk­ses­sä hoi­va­ko­din yk­si­tyis­tä­mi­sen – ää­nes­tys­pro­sent­ti jäi vai­suk­si

16.05.2022 13:41 2
Tilaajille
Analyysi: Venäjän valetelevisiolla Suomi-aseet vähissä – Kirjeenvaihtaja kansalle: "Miksi Suomen Nato-jäsenyydestä päätetään pikavauhtia, siitä ei ole tietoa"

Ana­lyy­si: Venäjän va­le­te­le­vi­siol­la Suo­mi-aseet vähissä – Kir­jeen­vaih­ta­ja kan­sal­le: "Miksi Suomen Na­to-jä­se­nyy­des­tä pää­te­tään pi­ka­vauh­tia, siitä ei ole tietoa"

16.05.2022 12:36 2
Tilaajille
Ukraina on pyytänyt myös Suomelta neuvotteluapua terästehtaalle piiritettyjen ukrainalaissotilaiden vapauttamiseksi, kertoo Ukrainan uutistoimisto

Ukraina on pyy­tä­nyt myös Suo­mel­ta neu­vot­te­lu­apua te­räs­teh­taal­le pii­ri­tet­ty­jen uk­rai­na­lais­so­ti­lai­den va­paut­ta­mi­sek­si, kertoo Uk­rai­nan uu­tis­toi­mis­to

16.05.2022 10:09
Ruotsin sosiaalidemokraatit näyttivät vihreää valoa Nato-jäsenyydelle, mutta eivät halua ydinaseita tai tukikohtia

Ruotsin so­siaa­li­de­mo­kraa­tit näyt­ti­vät vihreää valoa Na­to-jä­se­nyy­del­le, mutta eivät halua ydin­asei­ta tai tu­ki­koh­tia

15.05.2022 21:11
Rajut taistelut jatkuneet Ukrainan itäosassa – euroviisuvoitto nostatti henkeä

Rajut tais­te­lut jat­ku­neet Uk­rai­nan itä­osas­sa – eu­ro­vii­su­voit­to nos­tat­ti henkeä

15.05.2022 15:19 1
Ukraina voitti odotetusti euroviisut, Suomen The Rasmus hyytyi kauas kärjestä

Ukraina voitti odo­te­tus­ti eu­ro­vii­sut, Suomen The Rasmus hyytyi kauas kär­jes­tä

15.05.2022 10:09 7
Ukrainassa sota uhkaa reportterien henkeä, Venäjän kriittiset toimittajat pakenevat omia vallanpitäjiään – Ukrainalaisella ja venäläisellä eri katsanto

Uk­rai­nas­sa sota uhkaa re­port­te­rien henkeä, Venäjän kriit­ti­set toi­mit­ta­jat pa­ke­ne­vat omia val­lan­pi­tä­jiään – Uk­rai­na­lai­sel­la ja ve­nä­läi­sel­lä eri kat­san­to

14.05.2022 18:30
Tilaajille
Ukrainan sotilastiedustelun johtaja ennustaa, että Ukraina voi voittaa sodan vuoden loppuun mennessä – venäläisjoukot joutuneet vetäytymään Harkovan suunnalla

Uk­rai­nan so­ti­las­tie­dus­te­lun johtaja en­nus­taa, että Ukraina voi voittaa sodan vuoden loppuun men­nes­sä – ve­nä­läis­jou­kot jou­tu­neet ve­täy­ty­mään Har­ko­van suun­nal­la

14.05.2022 16:37 2
Erdogan: Turkki ei suhtaudu Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen positiivisesti

Er­do­gan: Turkki ei suh­tau­du Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­teen po­si­tii­vi­ses­ti

13.05.2022 16:49 6
Ruotsi julkisti Nato-myönteisyyttä huokuvan analyysin, mutta ei ota vielä kantaa jäsenyyteen

Ruotsi jul­kis­ti Na­to-myön­tei­syyt­tä huo­ku­van ana­lyy­sin, mutta ei ota vielä kantaa jä­se­nyy­teen

13.05.2022 13:18
Venäjän EU-lähettiläs Sky Newsille: Venäjän vahvistettava puolustuksiaan Suomen rajalla, jos tämä liittyy Natoon

Venäjän EU-lä­het­ti­läs Sky New­sil­le: Venäjän vah­vis­tet­ta­va puo­lus­tuk­siaan Suomen ra­jal­la, jos tämä liittyy Natoon

13.05.2022 09:18 6
Zelenskyi: Venäläisjoukot tuhonneet liki 600 terveydenhuoltolaitosta – satakunta sairaalaa täysin tuhoutunut

Ze­lens­kyi: Ve­nä­läis­jou­kot tu­hon­neet liki 600 ter­vey­den­huol­to­lai­tos­ta – sa­ta­kun­ta sai­raa­laa täysin tu­hou­tu­nut

13.05.2022 06:23
Azovstalissa haavoittuneita ukrainalaissotilaita yritetään vaihtaa vangittuihin venäläisiin –  Unicefin mukaan pelkästään huhtikuun aikana Ukrainassa on tapettu lähes sata lasta

Azovs­ta­lis­sa haa­voit­tu­nei­ta uk­rai­na­lais­so­ti­lai­ta yri­te­tään vaihtaa van­git­tui­hin ve­nä­läi­siin – Uni­ce­fin mukaan pel­käs­tään huh­ti­kuun aikana Uk­rai­nas­sa on tapettu lähes sata lasta

12.05.2022 23:35
Azovstalin tehtaalla haavoittuneet ukrainalaissotilaat pyytävät apua – olosuhteet tehdasalueen uumenissa ovat karut

Azovs­ta­lin teh­taal­la haa­voit­tu­neet uk­rai­na­lais­so­ti­laat pyy­tä­vät apua – o­lo­suh­teet teh­das­alueen uu­me­nis­sa ovat karut

11.05.2022 23:59
Ukrainalaisprofessorin mukaan länsi ei havahtunut Krimin valtaukseen – "Nyt tekin ymmärrätte, mitä Venäjä on"

Uk­rai­na­lais­pro­fes­so­rin mukaan länsi ei ha­vah­tu­nut Krimin val­tauk­seen – "Nyt tekin ym­mär­rät­te, mitä Venäjä on"

10.05.2022 17:13 4
Zelenskyi muisteli voittoa natseista ja sovelsi sen sotaan Venäjää vastaan: "Me voitimme silloin ja me voitamme nyt" – Yhdysvaltojen mukaan ukrainalaisia on kuljetettu vasten tahtoaan Venäjälle

Ze­lens­kyi muis­te­li voittoa nat­seis­ta ja sovelsi sen sotaan Venäjää vas­taan: "Me voi­tim­me silloin ja me voi­tam­me nyt" – Yh­dys­val­to­jen mukaan uk­rai­na­lai­sia on kul­je­tet­tu vasten tah­toaan Ve­nä­jäl­le

10.05.2022 00:04
Jättimäisestä terästehtaasta tuli Mariupolin kuolinkamppailun viimeinen linnake – Viimeiseen asti taistelevat puolustajat odottavat Ukrainalta ihmettä, mutta ovat valmiita kuolemaan

Jät­ti­mäi­ses­tä te­räs­teh­taas­ta tuli Ma­riu­po­lin kuo­lin­kamp­pai­lun vii­mei­nen linnake – Vii­mei­seen asti tais­te­le­vat puo­lus­ta­jat odot­ta­vat Uk­rai­nal­ta ih­met­tä, mutta ovat val­mii­ta kuo­le­maan

09.05.2022 18:30 1
Tilaajille
Mariupolista evakuoituja siviilejä saapui Zaporizhzhjan kaupunkiin, mukana terästehtaaltakin evakuoituja

Ma­riu­po­lis­ta eva­kuoi­tu­ja si­vii­le­jä saapui Za­po­rizh­zhjan kau­pun­kiin, mukana te­räs­teh­taal­ta­kin eva­kuoi­tu­ja

08.05.2022 23:25 1
Mariupolin terästehtaalta evakuoitu siviilit, sotilaat eivät aio antautua – kymmeniä kuoli kouluun kohdistuneessa iskussa Itä-Ukrainassa

Ma­riu­po­lin te­räs­teh­taal­ta eva­kuoi­tu si­vii­lit, so­ti­laat eivät aio an­tau­tua – kym­me­niä kuoli kouluun koh­dis­tu­nees­sa iskussa Itä-Uk­rai­nas­sa

08.05.2022 19:45
Hostomelissa venäläiset sitoivat miesten kädet ja veivät kuulusteltavaksi, perheitä jätettiin lukittuihin kellareihin – "He sanoivat, että Zelenskyia ei ole enää ja että Tymoshenko johtaa nyt Ukrainaa"

Hos­to­me­lis­sa ve­nä­läi­set si­toi­vat miesten kädet ja veivät kuu­lus­tel­ta­vak­si, per­hei­tä jä­tet­tiin lu­kit­tui­hin kel­la­rei­hin – "He sa­noi­vat, että Ze­lens­kyia ei ole enää ja että Ty­mos­hen­ko johtaa nyt Uk­rai­naa"

08.05.2022 10:05 1
Analyysi: Venäjän hyökkäyssota on ollut tuhoa ja siviileihin kohdistettua väkivaltaa – muistatko Ukrainan puolustustaistelun legendaariset hetket?

Ana­lyy­si: Venäjän hyök­käys­so­ta on ollut tuhoa ja si­vii­lei­hin koh­dis­tet­tua vä­ki­val­taa – muis­tat­ko Uk­rai­nan puo­lus­tus­tais­te­lun le­gen­daa­ri­set hetket?

07.05.2022 18:30 2
Tilaajille
Venäjän tulivalmistelu kiihtyy Ukrainan itäosassa, uudet aseet auttavat ukrainalaisia – lapset, naiset ja iäkkäät on saatu evakuoitua Azovstalista

Venäjän tu­li­val­mis­te­lu kiihtyy Uk­rai­nan itäo­sas­sa, uudet aseet aut­ta­vat uk­rai­na­lai­sia – lapset, naiset ja iäkkäät on saatu eva­kuoi­tua Azovs­ta­lis­ta

07.05.2022 23:10 1
Venäjän satuilu suomalaisesta ja ruotsalaisesta fasismista lisääntyy voitonpäivän alla – osansa ovat saaneet muun muassa jatkosota ja Astrid Lindgren

Venäjän satuilu suo­ma­lai­ses­ta ja ruot­sa­lai­ses­ta fa­sis­mis­ta li­sään­tyy voi­ton­päi­vän alla – osansa ovat saaneet muun muassa jat­ko­so­ta ja Astrid Lind­gren

07.05.2022 13:49 1
Analyysi: Kiina ja Intia välttävät viimeiseen asti Venäjän tuomitsemista – Pakotteista kieltäytyvät jätit ärsyttävät länsimaita

Ana­lyy­si: Kiina ja Intia vält­tä­vät vii­mei­seen asti Venäjän tuo­mit­se­mis­ta – Pa­kot­teis­ta kiel­täy­ty­vät jätit är­syt­tä­vät län­si­mai­ta

07.05.2022 08:00 6
Tilaajille