Ulkomaat

Eddy de Wind selvisi Auschwitzista, mutta ei päässyt sieltä koskaan pois – hän kirjoitti leirillä salaisen kirjan, joka unohtui 75 vuodeksi

Eddy de Wind selvisi Ausch­wit­zis­ta, mutta ei päässyt sieltä koskaan pois – hän kir­joit­ti lei­ril­lä sa­lai­sen kirjan, joka unohtui 75 vuo­dek­si

06:55
Trumpin puolustus: Potkut olisi "hyvin hyvin vaarallinen" ennakkotapaus

Trumpin puo­lus­tus: Potkut olisi "hyvin hyvin vaa­ral­li­nen" en­nak­ko­ta­paus

25.01.2020 21:24
Ainakin 22 kuoli tuhoisassa järistyksessä Turkissa – pelastustöitä tehtiin yöllä kahdeksassa pakkasasteessa

Ainakin 22 kuoli tu­hoi­sas­sa jä­ris­tyk­ses­sä Tur­kis­sa – pe­las­tus­töi­tä tehtiin yöllä kah­dek­sas­sa pak­kas­as­tees­sa

25.01.2020 19:31
Näkökulma: Tuntematon sars uhkasi viedä meidät ensimmäisinä karanteeniin Kiinan matkan jälkeen 2003 – Suomi on sen jälkeen varautunut pandemiaan paljon paremmin

Nä­kö­kul­ma: Tun­te­ma­ton sars uhkasi viedä meidät en­sim­mäi­si­nä ka­ran­tee­niin Kiinan matkan jälkeen 2003 – Suomi on sen jälkeen va­rau­tu­nut pan­de­miaan paljon pa­rem­min

25.01.2020 19:30
Kuusi ihmistä kuoli ampumisessa Rot am Seen pikkukaupungissa Saksassa

Kuusi ihmistä kuoli am­pu­mi­ses­sa Rot am Seen pik­ku­kau­pun­gis­sa Sak­sas­sa

24.01.2020 22:22
Ruotsalaislehti: Tukholman viimeviikkoisella räjähdyksellä yhteyksiä huumekauppaan

Ruot­sa­lais­leh­ti: Tuk­hol­man vii­me­viik­koi­sel­la rä­jäh­dyk­sel­lä yh­teyk­siä huu­me­kaup­paan

24.01.2020 17:24

Ete­läi­ses­sä Sak­sas­sa on ammuttu ihmisiä kohti – useita haa­voit­tu­nei­ta, ole­tet­ta­vas­ti kuo­lon­uh­re­ja

24.01.2020 15:45
Demokraateilla viimeinen päivä vakuuttaa senaatti Trumpin syyllisyydestä

De­mo­kraa­teil­la vii­mei­nen päivä va­kuut­taa se­naat­ti Trumpin syyl­li­syy­des­tä

24.01.2020 15:29
Koronaepidemian lähde löytyy kiinalaistorien "tautihautomosta" – ympäristöjärjestöt ovat varoittaneet villieläinkaupan riskeistä pitkään

Ko­ro­na­epi­de­mian lähde löytyy kii­na­lais­to­rien "tau­ti­hau­to­mos­ta" – ym­pä­ris­tö­jär­jes­töt ovat va­roit­ta­neet vil­li­eläin­kau­pan ris­keis­tä pitkään

24.01.2020 15:13
Koronavirukseen on kuollut jo 25 ihmistä Kiinassa – kymmenen kaupungin julkinen liikenne on keskeytetty

Ko­ro­na­vi­ruk­seen on kuollut jo 25 ihmistä Kii­nas­sa – kym­me­nen kau­pun­gin jul­ki­nen lii­ken­ne on kes­key­tet­ty

24.01.2020 08:21
Suomalaisopiskelija pakeni viranomaisten eristämästä Wuhanista viimeisellä junavuorolla – "massoittain ihmisiä juoksi kyytiin täpötäydellä kiinalaisella asemalla"

Suo­ma­lais­opis­ke­li­ja pakeni vi­ran­omais­ten eris­tä­mäs­tä Wu­ha­nis­ta vii­mei­sel­lä ju­na­vuo­rol­la – "mas­soit­tain ihmisiä juoksi kyytiin tä­pö­täy­del­lä kii­na­lai­sel­la ase­mal­la"

23.01.2020 18:48
Tilaajille
Virkarikosoikeudenkäynti jatkuu Yhdysvalloissa – demokraateilla vielä kaksi päivää aikaa perustella Trumpin viraltapanoa

Vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti jatkuu Yh­dys­val­lois­sa – de­mo­kraa­teil­la vielä kaksi päivää aikaa pe­rus­tel­la Trumpin vi­ral­ta­pa­noa

23.01.2020 15:15
Konservatiivinen Utah kieltää seksuaalivähemmistöihin kuuluvien alaikäisten käännytysyritykset heteroiksi

Kon­ser­va­tii­vi­nen Utah kieltää sek­suaa­li­vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vien ala­ikäis­ten kään­ny­tys­yri­tyk­set he­te­roik­si

23.01.2020 14:00
Yksi ihminen kuoli ja seitsemän loukkaantui ampumisessa pikaruokaravintolan edessä Seattlessa ruuhka-aikaan – kahta ampujaa etsitään

Yksi ihminen kuoli ja seit­se­män louk­kaan­tui am­pu­mi­ses­sa pi­ka­ruo­ka­ra­vin­to­lan edessä Seatt­les­sa ruuh­ka-ai­kaan – kahta ampujaa et­si­tään

23.01.2020 08:39
Oikeudenkäynti Harvey Weinsteiniä vastaan alkoi New Yorkissa – "Hän on raiskaaja"

Oi­keu­den­käyn­ti Harvey Weins­tei­niä vastaan alkoi New Yor­kis­sa – "Hän on rais­kaa­ja"

22.01.2020 22:47
Koronaviruksen uhriluku Kiinassa nousi jo lähellä 20 ihmistä – Wuhanin miljoonakaupungin joukkoliikenne määrätty pysäytettäväksi

Ko­ro­na­vi­ruk­sen uh­ri­lu­ku Kii­nas­sa nousi jo lähellä 20 ihmistä – Wuhanin mil­joo­na­kau­pun­gin jouk­ko­lii­ken­ne mää­rät­ty py­säy­tet­tä­väk­si

22.01.2020 22:46
Brittiparlamentti hyväksyi brexit-lait, kuningattaren sinetti ehkä jo torstaina

Brit­ti­par­la­ment­ti hy­väk­syi bre­xit-lait, ku­nin­gat­ta­ren sinetti ehkä jo tors­tai­na

22.01.2020 21:52
Ruotsissa räjähti jälleen – teolla epäillään olevan yhteyttä aiempiin räjähdyksiin ja murhiin

Ruot­sis­sa räjähti jälleen – teolla epäil­lään olevan yh­teyt­tä aiem­piin rä­jäh­dyk­siin ja murhiin

22.01.2020 17:20
Koronaviruksen uhriluku Kiinassa nousi yhdeksään – hengenvaarallinen sairaus levisi Yhdysvaltoihin

Ko­ro­na­vi­ruk­sen uh­ri­lu­ku Kii­nas­sa nousi yh­dek­sään – hen­gen­vaa­ral­li­nen sairaus levisi Yh­dys­val­toi­hin

22.01.2020 09:57
Republikaanit ovat estämässä demokraattien pyrkimykset hankkia uusia todisteita – Reutersin mukaan tämä ennakoi Trumpille suotuisaa oikeudenkäyntiä

Re­pub­li­kaa­nit ovat es­tä­mäs­sä de­mo­kraat­tien pyr­ki­myk­set hankkia uusia to­dis­tei­ta – Reu­ter­sin mukaan tämä ennakoi Trum­pil­le suo­tui­saa oi­keu­den­käyn­tiä

22.01.2020 08:53
Trumpin oikeudenkäynti alkoi senaatissa – avauspuheenvuoroissa jatkettiin kiistaa säännöistä

Trumpin oi­keu­den­käyn­ti alkoi se­naa­tis­sa – avaus­pu­heen­vuo­rois­sa jat­ket­tiin kiistaa sään­nöis­tä

21.01.2020 20:41
Liikuntavammaisten arki Mongoliassa on vaikeaa, sillä taloista puuttuvat hissit ja kaduilla on mahdoton kulkea pyörätuolilla – toivo, periksiantamattomuus ja rohkeus tuovat takaisin elämään

Lii­kun­ta­vam­mais­ten arki Mon­go­lias­sa on vai­keaa, sillä ta­lois­ta puut­tu­vat hissit ja ka­duil­la on mah­do­ton kulkea pyö­rä­tuo­lil­la – toivo, pe­rik­sian­ta­mat­to­muus ja rohkeus tuovat ta­kai­sin elämään

21.01.2020 18:00
Brittitutkijat antaisivat kuolleille miehille oikeuden luovuttaa spermaa – suomalainen professori: Makaaberi juttu

Brit­ti­tut­ki­jat an­tai­si­vat kuol­leil­le mie­hil­le oi­keu­den luo­vut­taa spermaa – suo­ma­lai­nen pro­fes­so­ri: Ma­kaa­be­ri juttu

21.01.2020 17:04
Koronavirustartuntoja jo lähes 300, Wuhanin pormestari vahvisti kuusi kuolemantapausta – Mitä tapahtuu, jos WHO julistaa epidemian terveysuhaksi?

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja jo lähes 300, Wuhanin por­mes­ta­ri vah­vis­ti kuusi kuo­le­man­ta­paus­ta – Mitä ta­pah­tuu, jos WHO ju­lis­taa epi­de­mian ter­vey­su­hak­si?

21.01.2020 14:54
Trump lensi Davosiin kehumaan Yhdysvaltojen taloutta ja saavutuksiaan: "Rakastamme Kiinaa"

Trump lensi Da­vo­siin ke­hu­maan Yh­dys­val­to­jen ta­lout­ta ja saa­vu­tuk­siaan: "Ra­kas­tam­me Kiinaa"

21.01.2020 14:52

Isis valitsi it­sel­leen uuden joh­ta­jan heti kun Bagh­da­di oli sur­mat­tu

21.01.2020 12:50
Virkarikosoikeudenkäynnin kohteena oleva Trump laskeutui Sveitsin Davosiin

Vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­nin koh­tee­na oleva Trump las­keu­tui Sveit­sin Da­vo­siin

21.01.2020 12:49
Tukholman lähiöissä kaksi räjähdystä aamuyöllä peräjälkeen – yksi ihminen loukkaantui

Tuk­hol­man lä­hiöis­sä kaksi rä­jäh­dys­tä aa­mu­yöl­lä pe­rä­jäl­keen – yksi ihminen louk­kaan­tui

21.01.2020 09:52
WHO pitää hätäkokouksen keskiviikkona koronaviruksen vuoksi – Kiina vahvisti neljännen kuolemantapauksen vilkkaan uudenvuoden loman kynnyksellä

WHO pitää hä­tä­ko­kouk­sen kes­ki­viik­ko­na ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – Kiina vah­vis­ti nel­jän­nen kuo­le­man­ta­pauk­sen vilk­kaan uu­den­vuo­den loman kyn­nyk­sel­lä

21.01.2020 08:51
Trumpin virkarikosoikeudenkäynti käynnistyy tiistaina – syytetty presidentti puhuu samaan aikaan Davosissa Maailman talousfoorumin kokouksessa

Trumpin vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti käyn­nis­tyy tiis­tai­na – syy­tet­ty pre­si­dent­ti puhuu samaan aikaan Da­vo­sis­sa Maail­man ta­lous­foo­ru­min ko­kouk­ses­sa

20.01.2020 21:00