Tartuntataudit
Kuukausi
Koronaviruksen geeniperimää ei löytynyt Rovaniemen tai Kemin jätevesistä – seurantaa jatketaan vuoden loppuun

Ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää ei löy­ty­nyt Ro­va­nie­men tai Kemin jä­te­ve­sis­tä – seu­ran­taa jat­ke­taan vuoden loppuun

08.09.2020 20:59 0
Tilaajille
Rovaniemellä yksi uusi koronavirustartunta – lähde ei vielä selvillä, altistuneita kartoitetaan

Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – lähde ei vielä sel­vil­lä, al­tis­tu­nei­ta kar­toi­te­taan

07.09.2020 18:49 0
Tilaajille
Suomessa todettu 30 uutta koronatartuntaa – KSML: Lääkärillä koronatartunta Kinnulassa

Suo­mes­sa todettu 30 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – KSML: Lää­kä­ril­lä ko­ro­na­tar­tun­ta Kin­nu­las­sa

06.09.2020 13:44 1

Nor­jas­sa yli 1 100 ka­ran­tee­niin Sarps­bor­gin ja Fred­riks­ta­din kun­nis­sa

05.09.2020 15:08 0
Vanhemmat
Koronavirus voi olla muuntunut tartuttavammaksi – syynä on yksi pienen pieni mutaatio

Ko­ro­na­vi­rus voi olla muun­tu­nut tar­tut­ta­vam­mak­si – syynä on yksi pienen pieni mu­taa­tio

15.08.2020 20:17 0
Kuka keksi tartuntataudin? Tarinan mukaan parin kansanedustajan aktiivisuus johti "hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin" lisäämiseen valmiuslakiin

Kuka keksi tar­tun­ta­tau­din? Tarinan mukaan parin kan­san­edus­ta­jan ak­tii­vi­suus johti "hyvin laa­jal­le le­vin­neen vaa­ral­li­sen tar­tun­ta­tau­din" li­sää­mi­seen val­mius­la­kiin

26.07.2020 19:00 0
Tilaajille
Kaiken kaikkiaan Rovaniemen koronaketjussa on tiedossa sata altistunutta  – Ei uusia tartuntoja, osaa tuloksista odotetaan vielä

Kaiken kaik­kiaan Ro­va­nie­men ko­ro­na­ket­jus­sa on tie­dos­sa sata al­tis­tu­nut­ta – Ei uusia tar­tun­to­ja, osaa tu­lok­sis­ta odo­te­taan vielä

14.07.2020 15:37 0
Tilaajille
Poropolun päiväkodin koronavirustartunnan loput testitulokset saadaan tiistaina – Someroharjun varuskunnan altistuneissa  ei uusia tartuntoja

Po­ro­po­lun päi­vä­ko­din ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan loput tes­ti­tu­lok­set saadaan tiis­tai­na – So­me­ro­har­jun va­rus­kun­nan al­tis­tu­neis­sa ei uusia tar­tun­to­ja

13.07.2020 12:20 0
Tilaajille
Infektiolääkäri: sisäleikki- ja huvipuistoissa lasten tartuntariski on melko pieni – lasten lievempi covid-19-sairaus on edelleen mysteeri

In­fek­tio­lää­kä­ri: si­sä­leik­ki- ja hu­vi­puis­tois­sa lasten tar­tun­ta­ris­ki on melko pieni – lasten lie­vem­pi co­vid-19-sai­raus on edel­leen mys­tee­ri

12.07.2020 19:19 1
Tilaajille
Rovaniemen varuskunnan altistuneista testattu 44 henkilöä – testit ovat olleet toistaiseksi negatiivisia

Ro­va­nie­men va­rus­kun­nan al­tis­tu­neis­ta tes­tat­tu 44 hen­ki­löä – testit ovat olleet tois­tai­sek­si ne­ga­tii­vi­sia

10.07.2020 15:34 0
Tilaajille
Rovaniemellä toinen koronavirustartunta vuorokauden sisällä – Uudella tartunnalla on yhteys eiliseen

Ro­va­nie­mel­lä toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta vuo­ro­kau­den sisällä – Uudella tar­tun­nal­la on yhteys ei­li­seen

08.07.2020 16:12 3
Tilaajille
Rovaniemellä yksi koronavirustartunta – "Haastavaa on se, ettei tartunnan alkuperästä ole vielä varmaa tietoa"

Ro­va­nie­mel­lä yksi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – "Haas­ta­vaa on se, ettei tar­tun­nan al­ku­pe­räs­tä ole vielä varmaa tietoa"

07.07.2020 17:05 1
Tilaajille
Haaparannan hoivakoteihin vierailukielto jo maaliskuussa, tuloksena nollalinja tartunnoissa – "Alkuaika oli yhtä koronaa vuorokauden ympäri, mutta nyt tilanne on rauhallinen"

Haa­pa­ran­nan hoi­va­ko­tei­hin vie­rai­lu­kiel­to jo maa­lis­kuus­sa, tu­lok­se­na nol­la­lin­ja tar­tun­nois­sa – "Al­kuai­ka oli yhtä koronaa vuo­ro­kau­den ympäri, mutta nyt tilanne on rau­hal­li­nen"

06.07.2020 18:30 0
Tilaajille
LSHP:n koronavirustartunta Enontekiöllä vanhainkodin hoitohenkilökuntaan kuuluvalla – Kaikki altistuneiden testit negatiivisia

LSHP:n ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta Enon­te­kiöl­lä van­hain­ko­din hoi­to­hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la – Kaikki al­tis­tu­nei­den testit ne­ga­tii­vi­sia

02.07.2020 16:56 1
Tilaajille
Norrbottenissa 52 uutta koronatartuntaa

Norr­bot­te­nis­sa 52 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

30.06.2020 13:21 1
Tilaajille
Yksi uusi koronatartunta Lapin sairaanhoitopiirissä yli kahden kuukauden nollatuloksen jälkeen – työikäisen henkilön tartunnalla voi olla yhteys Ruotsiin

Yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yli kahden kuu­kau­den nol­la­tu­lok­sen jälkeen – työ­ikäi­sen hen­ki­lön tar­tun­nal­la voi olla yhteys Ruot­siin

30.06.2020 08:59 0
Tilaajille
Torniossa taas uusi koronavirustartunta – hoitoalan henkilöstöä on jouduttu asettamaan karanteeniin Länsi-Pohjan alueella, johtava lääkäri on hyvin huolissaan tilanteesta

Tor­nios­sa taas uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – hoi­to­alan hen­ki­lös­töä on jou­dut­tu aset­ta­maan ka­ran­tee­niin Län­si-Poh­jan alueel­la, johtava lääkäri on hyvin huo­lis­saan ti­lan­tees­ta

26.06.2020 13:38 0
Tilaajille
Jällivaarassa koronatilanne on edelleen vakava, mutta hallinnassa – Potilaita ei tarvitse siirtää Suomeen ainakaan vielä

Jäl­li­vaa­ras­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen vakava, mutta hal­lin­nas­sa – Po­ti­lai­ta ei tar­vit­se siirtää Suomeen ai­na­kaan vielä

25.06.2020 15:44 0
Tilaajille
Torniossa todettiin uusi koronavirustartunta – Länsi-Pohjan alueella on viikon sisällä löydetty kaksi tartuntaa, toisella yhteys Ruotsiin

Tor­nios­sa to­det­tiin uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Län­si-Poh­jan alueel­la on viikon sisällä löy­det­ty kaksi tar­tun­taa, toi­sel­la yhteys Ruot­siin

24.06.2020 11:50 1
Tilaajille
Ylitorniolla todettiin neljän viikon jälkeen uusi koronavirustartunta – tartunnan lähde ei ole tiedossa

Yli­tor­niol­la to­det­tiin neljän viikon jälkeen uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – tar­tun­nan lähde ei ole tie­dos­sa

22.06.2020 10:14 0
Tilaajille