Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Tartuntataudit
Rovaniemen rokotekaaoksesta ei tullut koronalinkoa – rokotukset Lapissa loppusuoralla, seuraavaksi odotellaan influenssaepidemiaa

Ro­va­nie­men ro­ko­te­kaaok­ses­ta ei tullut ko­ro­na­lin­koa – ro­ko­tuk­set Lapissa lop­pu­suo­ral­la, seu­raa­vak­si odo­tel­laan inf­luens­sa­epi­de­miaa

08.12.2023 09:33
Tilaajille
Koronaepidemian huippu ehkä saavutettu Meri-Lapissa, Rovaniemellä potilaiden määrä hieman kasvussa

Ko­ro­na­epi­de­mian huippu ehkä saa­vu­tet­tu Me­ri-La­pis­sa, Ro­va­nie­mel­lä po­ti­lai­den määrä hieman kas­vus­sa

13.11.2023 11:43 9
Tilaajille
Syyhy on työläs hoidettava, tautia on tavattu Rovaniemellä – näillä ohjeilla nujerrat syyhypunkin

Syyhy on työläs hoi­det­ta­va, tautia on tavattu Ro­va­nie­mel­lä – näillä oh­jeil­la nu­jer­rat syy­hy­pun­kin

26.10.2023 07:00 2
Tilaajille
Lapissa ei ole todettu uusia lintuinfluenssatapauksia – tämän vuoden epidemia ollut poikkeuksellinen

Lapissa ei ole todettu uusia lin­tu­inf­luens­sa­ta­pauk­sia – tämän vuoden epi­de­mia ollut poik­keuk­sel­li­nen

22.08.2023 16:11 1
Tilaajille
Turkistarhoilla leviävä lintuinfluenssa on vakavasti otettava riski myös ihmisille – lintujen syysmuutot voivat tuoda taudin Norjan rannikolta Lappiin
Pääkirjoitus

Tur­kis­tar­hoil­la leviävä lin­tu­inf­luens­sa on va­ka­vas­ti otet­ta­va riski myös ih­mi­sil­le – ­lin­tu­jen syys­muu­tot voivat tuoda taudin Norjan ran­ni­kol­ta Lappiin

31.07.2023 05:00 5
Suomessa epäillään tapahtuneen nisäkkäiden välisiä lintuinfluenssatartuntoja turkistarhoilla – nostavat riskiä taudin leviämisestä muihin nisäkkäisiin

Suo­mes­sa epäil­lään ta­pah­tu­neen ni­säk­käi­den välisiä lin­tu­inf­luens­sa­tar­tun­to­ja tur­kis­tar­hoil­la – nos­ta­vat riskiä taudin le­viä­mi­ses­tä muihin ni­säk­käi­siin

27.07.2023 14:59
Viime vuonna sairastettiin poikkeuksellisen paljon hengitystieinfektioita – myös seksitautitartunnat lisääntyivät

Viime vuonna sai­ras­tet­tiin poik­keuk­sel­li­sen paljon hen­gi­tys­tie­in­fek­tioi­ta – myös sek­si­tau­ti­tar­tun­nat li­sään­tyi­vät

19.06.2023 11:55
Tippuritartuntojen määrä lähes kaksinkertaistui Suomessa – entistä useampi tartunta on oireeton ja löytyy sattumalta

Tip­pu­ri­tar­tun­to­jen määrä lähes kak­sin­ker­tais­tui Suo­mes­sa – entistä useampi tar­tun­ta on oi­ree­ton ja löytyy sat­tu­mal­ta

18.05.2023 16:30 1
Tilaajille
Rovaniemeläisellä koulullakin tehtiin streptokokkiseulontoja – Markku Broas: epidemia ehkä alkamassa

Ro­va­nie­me­läi­sel­lä kou­lul­la­kin tehtiin strep­to­kok­ki­seu­lon­to­ja – Markku Broas: epi­de­mia ehkä al­ka­mas­sa

04.04.2023 16:30
Tilaajille
"Rokote ei enää riitä suojaamaan" – työikäisten koronasuoja meni vanhaksi, eikä resursseja enää laiteta neljänsiin rokotuksiin

"Rokote ei enää riitä suo­jaa­maan" – työ­ikäis­ten ko­ro­na­suo­ja meni van­hak­si, eikä re­surs­se­ja enää laiteta nel­jän­siin ro­ko­tuk­siin

31.03.2023 05:00 7
Tilaajille
Streptokokkitartuntojen leviäminen näyttää rauhoittuneen Rovaniemellä ja Kemissä – vakavia infektioita ei ole havaittu Lapissa

Strep­to­kok­ki­tar­tun­to­jen le­viä­mi­nen näyttää rau­hoit­tu­neen Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä – vakavia in­fek­tioi­ta ei ole ha­vait­tu Lapissa

30.03.2023 10:30
Tilaajille
Korona luetaan yhä yleisvaarallisiin tartuntatauteihin, vaikka se ei ole täyttänyt enää aikoihin kyseisen luokituksen kriteerejä – on aika palata normaaliin
Pääkirjoitus

Korona luetaan yhä yleis­vaa­ral­li­siin tar­tun­ta­tau­tei­hin, vaikka se ei ole täyt­tä­nyt enää ai­koi­hin ky­sei­sen luo­ki­tuk­sen kri­tee­re­jä – on aika palata nor­maa­liin

07.12.2022 20:00 5
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä on kasvussa Lapissa – virus voi aiheuttaa jopa viikon mittaista sairastelua

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kas­vus­sa Lapissa – virus voi ai­heut­taa jopa viikon mit­tais­ta sai­ras­te­lua

17.10.2022 19:30 10
Tilaajille
Lääkärit haluaisivat Lapin sote-alan työntekijöille neljännen koronarokotteen, THL eri kannalla – terveydenhoidon resurssiongelma voi paheta sairastelun takia

Lää­kä­rit ha­luai­si­vat Lapin sote-alan työn­te­ki­jöil­le nel­jän­nen ko­ro­na­ro­kot­teen, THL eri kan­nal­la – ter­vey­den­hoi­don re­surs­si­on­gel­ma voi paheta sai­ras­te­lun takia

10.10.2022 18:00 7
Tilaajille
Enterovirusta liikkeellä Suomessa tavanomaista enemmän – aiheuttaa oireita useimmiten lapsilla

En­te­ro­vi­rus­ta liik­keel­lä Suo­mes­sa ta­van­omais­ta enemmän – ai­heut­taa oireita useim­mi­ten lap­sil­la

13.09.2022 09:35
Tilaajille
Koronavirus ei näy tällä hetkellä sairaalakuormituksessa – influenssakaudesta voi tulla ärhäkkä kahden epidemiattoman vuoden jälkeen

Ko­ro­na­vi­rus ei näy tällä het­kel­lä sai­raa­la­kuor­mi­tuk­ses­sa – inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla ärhäkkä kahden epi­de­miat­to­man vuoden jälkeen

26.08.2022 07:00 1
Tilaajille
THL:n tartuntatautilääkäri: Syksyllä voi odottaa ärhäkämpi ja varhaisempi influenssa-aalto

THL:n tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri: Syk­syl­lä voi odottaa är­hä­käm­pi ja var­hai­sem­pi inf­luens­sa-aal­to

23.07.2022 19:30
HUS: Suomessa todennäköisesti toinen apinarokkotartunta – tartunta saatu matkalla Euroopassa

HUS: Suo­mes­sa to­den­nä­köi­ses­ti toinen api­na­rok­ko­tar­tun­ta – tar­tun­ta saatu mat­kal­la Eu­roo­pas­sa

01.06.2022 15:58 1
Tilaajille
Suomen ensimmäinen apinarokkotapaus on varmistunut Husissa, potilas on toipumassa

Suomen en­sim­mäi­nen api­na­rok­ko­ta­paus on var­mis­tu­nut Hu­sis­sa, potilas on toi­pu­mas­sa

27.05.2022 13:00
Lääkärilehti: Apinarokko leviää nyt oudosti eri puolilla maailmaa – kaikilla sairastuneilla ei ole yhteyttä toisiinsa tai Afrikkaan

Lää­kä­ri­leh­ti: Api­na­rok­ko leviää nyt oudosti eri puo­lil­la maail­maa – kai­kil­la sai­ras­tu­neil­la ei ole yh­teyt­tä toi­siin­sa tai Af­rik­kaan

23.05.2022 16:20 2
Tilaajille