Vaaranlammen uusi koulu avaa ovensa 2024
Tilaajille

Vaa­ran­lam­men uusi koulu avaa ovensa 2024

20:03 2
Metsästysoikeuden rajoittaminen ei saa kannatusta Lapin Kansan lukijoita – Kyselyyn vastanneista yli kaksi kolmannesta on sitä mieltä, että paikallisten metsästysoikeutta pohjoisen kansallispuistoissa ei saa rajoittaa
Tilaajille

Met­säs­tys­oi­keu­den ra­joit­ta­mi­nen ei saa kan­na­tus­ta Lapin Kansan lu­ki­joi­ta – Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yli kaksi kol­man­nes­ta on sitä mieltä, että pai­kal­lis­ten met­säs­tys­oi­keut­ta poh­joi­sen kan­sal­lis­puis­tois­sa ei saa ra­joit­taa

19:25 1
Lakkapään jytkystä kymmenen vuotta - Suomen mestari ja cupmestari samalla kaudella
Tilaajille

Lak­ka­pään jyt­kys­tä kym­me­nen vuotta - Suomen mestari ja cup­mes­ta­ri samalla kau­del­la

19:17
Maaru Moilanen ihastui jo lapsena islanninhevosiin ja sitä kautta Islantiin – nyt hänen suunnittelemansa neulemallit kilisyttävät pyöröpuikkoja suomalaisten neuloosivimmassa
Tilaajille

Maaru Moi­la­nen ihastui jo lapsena is­lan­nin­he­vo­siin ja sitä kautta Is­lan­tiin – nyt hänen suun­nit­te­le­man­sa neu­le­mal­lit ki­li­syt­tä­vät pyö­rö­puik­ko­ja suo­ma­lais­ten neu­loo­si­vim­mas­sa

18:23
"Soidinyöt" sukeltaa metson perässä helisevään kevätyöhön
Mainos Väyläkirjat

"Soi­di­nyöt" su­kel­taa metson perässä he­li­se­vään ke­vät­yö­hön

06:00
Vuoden kuvajournalistiksi valittu iiläinen Antti J. Leinonen on kutsunut itseään valokuvaajaksi vasta kuuden vuoden ajan – "Kysymys ei ole työkalusta, vaan siitä, mitä sillä työkalulla tekee"
Tärkeimmät uutiset Lapista
Tilaajille

Vuoden ku­va­jour­na­lis­tik­si valittu ii­läi­nen Antti J. Lei­no­nen on kut­su­nut itseään va­lo­ku­vaa­jak­si vasta kuuden vuoden ajan – "Ky­sy­mys ei ole työ­ka­lus­ta, vaan siitä, mitä sillä työ­ka­lul­la tekee"

13.04.2021 15:33
Rovaniemen kaupunki yllättyi teatteriravintolasopimuksen irtisanomisesta – Ratkaisun taustalla on kyse valtionosuuksista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki yl­lät­tyi teat­te­ri­ra­vin­to­la­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta – Rat­kai­sun taus­tal­la on kyse val­tion­osuuk­sis­ta

12.04.2021 22:01 15
Tilaajille
Huutelua kaupungilla, alastonkuvien lähettelyä ja painostusta – Rovaniemellä yläkoululaiset tekivät kyselyn seksuaalisesta häirinnästä, koska se on nuorille niin arkipäiväistä

Huu­te­lua kau­pun­gil­la, alas­ton­ku­vien lä­het­te­lyä ja pai­nos­tus­ta – Ro­va­nie­mel­lä ylä­kou­lu­lai­set tekivät kyselyn sek­suaa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä, koska se on nuo­ril­le niin ar­ki­päi­väis­tä

13.04.2021 15:10 2
Tilaajille
Arvostelu: Kuvia ja taiteilijoiden kertomuksia

Ar­vos­te­lu: Kuvia ja tai­tei­li­joi­den ker­to­muk­sia

12.04.2021 20:00 1
Tilaajille

Korona tuo mil­joo­nien tap­pioi­ta myös pan­keil­le – "Keinot alkavat olla jo tosi vä­his­sä"

12.04.2021 06:30 3
Tilaajille

Kokenut ou­lu­lai­nen psy­ko­te­ra­peut­ti: kan­sa­lais­aloi­te tarjoaa väärää lää­ket­tä – mak­su­ton psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tus ei rat­kai­se mie­len­ter­veys­hoi­don riit­tä­mät­tö­myy­den on­gel­maa

12.04.2021 19:07
Tilaajille

Jenni Ja­na­kal­le lu­ki­vai­keus oli kym­men­vuo­tiaa­na kuin elin­kau­ti­nen – monella on dys­lek­sia tie­tä­mät­tään, koska omi­nai­suu­des­ta on edel­leen vaikea puhua

12.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Lumi sulaa, kun kevään lämpöaalto saavuttaa Lapin –Hiihtokeskuksissa lasketellaan jopa äitienpäivään saakka
Tilaajille

Lumi sulaa, kun kevään läm­pö­aal­to saa­vut­taa Lapin –Hiih­to­kes­kuk­sis­sa las­ke­tel­laan jopa äi­tien­päi­vään saakka

17:00
40-vuotias Kimmo Laiho eli Elastinen: "Normaali aikuistuminen oli mahdotonta – Elin pitkään irti arjesta"
Tilaajille

40-vuo­tias Kimmo Laiho eli Elas­ti­nen: "Nor­maa­li ai­kuis­tu­mi­nen oli mah­do­ton­ta – Elin pitkään irti ar­jes­ta"

19:13
Suosituimmat tänään
Korona pysyi aisoissa, vaikka Lappi täyttyi pääsiäisenä matkailijoista – Infektioylilääkäri: "Ollaan pärjätty erinomaisen hyvin"

Korona pysyi aisoissa, vaikka Lappi täyttyi pääsiäisenä matkailijoista – Infektioylilääkäri: "Ollaan pärjätty erinomaisen hyvin"

13.04.2021 09:45 11
Tilaajille
Poliisi suorittaa vaaralliseen aineeseen liittyvää tutkintaa Rovaniemen Kairatiellä – Paikalla useita viranomaisia suojapuvuissa

Poliisi suorittaa vaaralliseen aineeseen liittyvää tutkintaa Rovaniemen Kairatiellä – Paikalla useita viranomaisia suojapuvuissa

13.04.2021 18:20 7
Tilaajille
Matkailuauto jäi roikkumaan sillankaiteelle tyhjän päälle Kalliosalmessa Kemijärvellä, tie on jälleen auki liikenteelle – Katso video

Matkailuauto jäi roikkumaan sillankaiteelle tyhjän päälle Kalliosalmessa Kemijärvellä, tie on jälleen auki liikenteelle – Katso video

13:53 3
Tilaajille
Poliisilla oli etsintätehtävä Rovaniemellä – Henkilö löytyi elossa, mutta kylmettyneenä

Poliisilla oli etsintätehtävä Rovaniemellä – Henkilö löytyi elossa, mutta kylmettyneenä

13:45 1
Tilaajille
Poliisi ei kerro lisää Rovaniemen Kairatien vaarallisen aineen tutkinnasta – Tapahtuneeseen ei epäillä liittyvän rikosta

Poliisi ei kerro lisää Rovaniemen Kairatien vaarallisen aineen tutkinnasta – Tapahtuneeseen ei epäillä liittyvän rikosta

08:32
Tilaajille
Suvun huonekalut pääsivät oikeaan paikkaan hyvin säilyneessä rintamamiestalossa – Pauliina Honkala on tyytyväinen, ettei puuseppämies antanut vaihtaa kaappien ovia

Suvun huonekalut pääsivät oikeaan paikkaan hyvin säilyneessä rintamamiestalossa – Pauliina Honkala on tyytyväinen, ettei puuseppämies antanut vaihtaa kaappien ovia

10.04.2021 10:51 1
Tilaajille
Autokauppias ei ole pikavoittojen perässä
Mainos Pörhön autoliike Keminmaa

Au­to­kaup­pias ei ole pi­ka­voit­to­jen perässä

12.04.2021 06:00
Länsi-Pohjassa löytyi kaksi eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen aiheuttamaa koronatartuntaa – karanteenissa olevia oireettomia testataan
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa löytyi kaksi ete­lä­af­rik­ka­lai­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­maa ko­ro­na­tar­tun­taa – ka­ran­tee­nis­sa olevia oi­reet­to­mia tes­ta­taan

13:13 1
Ulkona liikkuminen tuo hyvää mieltä
Pääkirjoitus
Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ulkona liikkuminen tuo hyvää mieltä

16:18
Päiväkirja: Aamuja ja haaveita
Tilaajille
Kolumni
Veera Syväjärvi

Päiväkirja: Aamuja ja haaveita

07:00
Paljonko Inarijärveen sopii siikaa? Kalastajat vaativat miljoonaistutuksia, tutkija pelkää pahinta: "Nähty on, ei kannata kokeilla enää"
Lukemisto
Tilaajille

Pal­jon­ko Ina­ri­jär­veen sopii siikaa? Ka­las­ta­jat vaa­ti­vat mil­joo­nais­tu­tuk­sia, tutkija pelkää pa­hin­ta: "Nähty on, ei kannata ko­keil­la enää"

10.04.2021 09:28 15
Inarin löytöeläintarhan pitäjä Nina Lager luuli lapsena, että koirat ymmärtävät ihmisten kieltä – Miljoonan idean vauhtinainen joutui pysähtymään, kun metsästä löytyi pelokas ja paleltunut pentu

Inarin löy­tö­eläin­tar­han pitäjä Nina Lager luuli lap­se­na, että koirat ym­mär­tä­vät ih­mis­ten kieltä – Mil­joo­nan idean vauh­ti­nai­nen joutui py­säh­ty­mään, kun met­säs­tä löytyi pelokas ja pa­lel­tu­nut pentu

03.04.2021 06:00 8
Tilaajille
Kun Kristalla oli oikein paha olo, hän piikitti itseensä wc:n likavettä, että vain kuolisi pois – "Huumepiireistä on Rovaniemellä todella hankala päästä eroon"

Kun Kris­tal­la oli oikein paha olo, hän pii­kit­ti it­seen­sä wc:n li­ka­vet­tä, että vain kuolisi pois – "Huu­me­pii­reis­tä on Ro­va­nie­mel­lä todella hankala päästä eroon"

02.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Pudasjärvellä miehensä menettänyt ja siepatuksi tullut Lahja kertoo tarinansa, koska kokee ettei yhteiskunnan tukiverkko suojaa rikoksen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

Pu­das­jär­vel­lä mie­hen­sä me­net­tä­nyt ja sie­pa­tuk­si tullut Lahja kertoo ta­ri­nan­sa, koska kokee ettei yh­teis­kun­nan tu­ki­verk­ko suojaa ri­kok­sen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

02.04.2021 06:00
Tilaajille

Ensin len­nel­tiin suih­ka­ril­la Ke­mi­jär­vel­le ja lopulta Salcomp siirsi tuo­tan­non Kiinaan – Risto Halvari näki si­säl­tä, mil­lais­ta meno oli kän­nyk­kä­teol­li­suu­den kul­ta-ai­ka­na

27.03.2021 07:30 4
Tilaajille

Leo Jun­tu­nen menetti 113 poroaan pe­doil­le ja ajoi jälleen Lappiin os­taak­seen uusia vasoja: "Tämä ei ole minun hä­peä­ni, vaan jär­jes­tel­män"

27.03.2021 08:45 43
Tilaajille

Vii­mei­nen mah­dol­li­suus – Tais­te­lu syn­nyn­näis­tä sy­dän­vi­kaa vastaan vei Taneli Roi­ni­sen mat­kal­le maail­man lai­dal­le

27.03.2021 06:30 2
Tilaajille
Ennakoiva sydänterveys voi säästää jopa kuolemalta – ”Ihmisen pitäisi suhtautua itseensä kuin kallisarvoiseen aarteeseen”
Mainos Sydänkeskus

En­na­koi­va sy­dän­ter­veys voi säästää jopa kuo­le­mal­ta – ”Ih­mi­sen pitäisi suh­tau­tua it­seen­sä kuin kal­lis­ar­voi­seen aar­tee­seen”

09.04.2021 06:00
Valtioneuvosto tiedotti AstraZeneca-rokotteen tilanteesta – THL: AstraZenecan koronarokotetta ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille

Val­tio­neu­vos­to tie­dot­ti Ast­ra­Ze­ne­ca-ro­kot­teen ti­lan­tees­ta – THL: Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ei edel­leen­kään anneta alle 65-vuo­tiail­le

15:41 2
Matkailuauto jäi roikkumaan sillankaiteelle tyhjän päälle Kalliosalmessa Kemijärvellä, tie on jälleen auki liikenteelle – Katso video
Tilaajille

Mat­kai­lu­au­to jäi roik­ku­maan sil­lan­kai­teel­le tyhjän päälle Kal­lio­sal­mes­sa Ke­mi­jär­vel­lä, tie on jälleen auki lii­ken­teel­le – Katso video

13:53 3
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Arto Kämä

Suurvaltapolitiikasta Isomäelle

05:00 1
Suomen kasvava kisajoukkue elää toiveikasta olympia-arkea - Tokion historian toisilla kesäkisoilla riittää haastetta kampittaa korona.
Urheilu
Tilaajille

Suomen kasvava ki­sa­jouk­kue elää toi­vei­kas­ta olym­pia-ar­kea - Tokion his­to­rian toi­sil­la ke­sä­ki­soil­la riittää haas­tet­ta kam­pit­taa korona.

21:26

Enzo Victory val­loit­ti Vermon ry­tä­käs­tä huo­li­mat­ta – ”Ai­ka­moi­nen häs­säk­kä”

21:26
Tilaajille
Glen Kamaraa solvannut Ondrej Kudela kymmenen ottelun pelikieltoon – Kamaralle kolmen pelin panna

Glen Kamaraa sol­van­nut Ondrej Kudela kym­me­nen ottelun pe­li­kiel­toon – Ka­ma­ral­le kolmen pelin panna

19:27
Tilaajille
Lakkapään jytkystä kymmenen vuotta - Suomen mestari ja cupmestari samalla kaudella

Lak­ka­pään jyt­kys­tä kym­me­nen vuotta - Suomen mestari ja cup­mes­ta­ri samalla kau­del­la

19:17
Tilaajille

Mitä kuuluu kevään 2011 mes­ta­reil­le?

19:12
Tilaajille

Hermans Eg­les­kalns nauttii edel­leen len­to­pal­los­ta - hakkuri ehtinyt jo neljän maan mes­ta­rik­si

19:11
Tilaajille

Fut­sa­lis­sa nopea paluu lii­ga-ar­keen - FC Kemi ja ToPV eivät sorru ali­ar­vioi­maan puo­li­vä­li­erä­vas­tus­ta­jiaan

15:29
Tilaajille
Arvostelu: Matkalla valoa kohti
Tilaajille

Arvostelu: Matkalla valoa kohti

17:21
Tähän päivittyvään listaan keräämme Lapin kuntavaaliehdokkaat  – Katso oman kuntasi ehdokkaat

Tähän päi­vit­ty­vään listaan ke­rääm­me Lapin kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat – Katso oman kuntasi eh­dok­kaat

15.03.2021 11:34 18
Lapin kansallispuistojen metsästysrajoitukset eivät saa hyväksyntää sijaintikunnilta: "Paikallisten ikiaikaisia oikeuksia ei pidä viedä"
Tilaajille

Lapin kan­sal­lis­puis­to­jen met­säs­tys­ra­joi­tuk­set eivät saa hy­väk­syn­tää si­jain­ti­kun­nil­ta: "Pai­kal­lis­ten iki­ai­kai­sia oi­keuk­sia ei pidä viedä"

06:30 17
Poliisilla oli etsintätehtävä Rovaniemellä – Henkilö löytyi elossa, mutta kylmettyneenä
Tilaajille

Po­lii­sil­la oli et­sin­tä­teh­tä­vä Ro­va­nie­mel­lä – Henkilö löytyi elossa, mutta kyl­met­ty­nee­nä

13:45 1
Suomen kasvava kisajoukkue elää toiveikasta olympia-arkea - Tokion historian toisilla kesäkisoilla riittää haastetta kampittaa korona.
Tilaajille

Suomen kasvava kisajoukkue elää toiveikasta olympia-arkea - Tokion historian toisilla kesäkisoilla riittää haastetta kampittaa korona.

21:26
Muu maa meni jo Lapin ohi koronarokotuksissa – Tahti vaihtelee alueittain ja ikäryhmittäin
Tilaajille

Muu maa meni jo Lapin ohi ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa – Tahti vaih­te­lee alueit­tain ja ikä­ryh­mit­täin

13.04.2021 18:30 4
Kulttuuri
40-vuotias Kimmo Laiho eli Elastinen: "Normaali aikuistuminen oli mahdotonta – Elin pitkään irti arjesta"

40-vuo­tias Kimmo Laiho eli Elas­ti­nen: "Nor­maa­li ai­kuis­tu­mi­nen oli mah­do­ton­ta – Elin pitkään irti ar­jes­ta"

19:13
Tilaajille
Arvostelu: Matkalla valoa kohti

Ar­vos­te­lu: Mat­kal­la valoa kohti

17:21
Tilaajille

Rimp­pa­rem­min ke­vät­kau­si jatkuu

13.04.2021 20:00
Tilaajille
Kamarimusiikkifestivaali jatkuu Rovaniemellä ja esittää seuraavassa konsertissaan kuulijoiden toivemusiikkia

Ka­ma­ri­mu­siik­ki­fes­ti­vaa­li jatkuu Ro­va­nie­mel­lä ja esittää seu­raa­vas­sa kon­ser­tis­saan kuu­li­joi­den toi­ve­mu­siik­kia

13.04.2021 20:00
Tilaajille
Djupsjöbacka jatkaa päävierailijana

Djups­jö­bac­ka jatkaa pää­vie­rai­li­ja­na

13.04.2021 20:00
Tilaajille

Seit­se­mäl­le Lapin alueen pai­kal­lis­mu­seol­le Mu­seo­vi­ras­ton han­ke­avus­tuk­sia

13.04.2021 16:40
Tilaajille
Kantolat vuokrasivat tilan sukupolvenvaihdoksen sijaan ja kuuluvat muutaman prosentin vähemmistöön – Asiantuntija tietää, että tapa voi olla pehmeä lasku yrittäjyyteen tai luopumisen tuskaa: "Siinä joudutaan luopumaan monesta muustakin asiasta kuin työstä"
Tilaajille

Kan­to­lat vuok­ra­si­vat tilan su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen sijaan ja kuu­lu­vat muu­ta­man pro­sen­tin vä­hem­mis­töön – Asian­tun­ti­ja tietää, että tapa voi olla pehmeä lasku yrit­tä­jyy­teen tai luo­pu­mi­sen tuskaa: "Siinä jou­du­taan luo­pu­maan monesta muus­ta­kin asiasta kuin työstä"

06:00
Rovaniemellä koronarokotusaikoja annetaan nyt 68 vuotta täyttäneille

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja an­ne­taan nyt 68 vuotta täyt­tä­neil­le

09:23 2
Niinistö esitti Putinille vakavan huolensa tilanteen kärjistymisestä Venäjän ja Ukrainan rajalla

Niinistö esitti Putinille vakavan huolensa tilanteen kärjistymisestä Venäjän ja Ukrainan rajalla

13.04.2021 20:38 1
Reima Loukkolasta Osuuskauppa Arinan uusi toimitusjohtaja – Ura alkoi myyjänä 30 vuotta sitten
Tilaajille

Reima Louk­ko­las­ta Osuus­kaup­pa Arinan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Ura alkoi myyjänä 30 vuotta sitten

09:53
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.