Kittilän kunta evakuoi tulvariskin vuoksi 70 ihmistä Pääskylänniemen alueelta

Kit­ti­län kunta evakuoi tul­va­ris­kin vuoksi 70 ihmistä Pääs­ky­län­nie­men alueel­ta

17:29 0
Ikäihmisten hoivakoteihin pääsee taas vierailulle Länsi-Pohjassa – lääkärit muistuttavat lieväoireisten testaamisen tärkeydestä, jotta koronavirus ei leviä

Ikä­ih­mis­ten hoi­va­ko­tei­hin pääsee taas vie­rai­lul­le Län­si-Poh­jas­sa – lää­kä­rit muis­tut­ta­vat lie­vä­oi­reis­ten tes­taa­mi­sen tär­key­des­tä, jotta ko­ro­na­vi­rus ei leviä

17:43 0
Rovaniemi suunnitteli palkkaavansa 150 nuorta kesätöihin, mutta sitten iski korona, ja työpaikkoja jäi jäljelle alle 20 – Kesätyöseteli paikkaa tilannetta

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­li palk­kaa­van­sa 150 nuorta ke­sä­töi­hin, mutta sitten iski korona, ja työ­paik­ko­ja jäi jäl­jel­le alle 20 – Ke­sä­työ­se­te­li paikkaa ti­lan­net­ta

14:09 0
Kaupunginjohtaja esittää Rovaniemen Koskipuiston kaavan palauttamista valmisteluun

Kau­pun­gin­joh­ta­ja esittää Ro­va­nie­men Kos­ki­puis­ton kaavan pa­laut­ta­mis­ta val­mis­te­luun

13:56 0
Kemin kaupunginorkesterin syksy käynnistyy Kotkan poikii ilman siipii -konsertilla – ”Esitys ilahduttaa katsojia mukaansatempaavalla musiikilla”
Mainos Kemin kaupunginorkesteri

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin syksy käyn­nis­tyy Kotkan poikii ilman siipii -kon­ser­til­la – ”Esitys ilah­dut­taa kat­so­jia mu­kaan­sa­tem­paa­val­la mu­sii­kil­la”

06:00
Suosituimmat tänään
Tulvaseuranta: Kittilässä aloitetaan asukkaiden evakuoinnit Pääskylänniemessä, katso uudet kuvat Rovaniemeltä, nyt on viimeinen hetki kerätä irtaimisto turvaan jokien varsilta, vahinkorajat rikki parin päivän sisällä, Ivalon tulvahuippu siirtyy

Tulvaseuranta: Kittilässä aloitetaan asukkaiden evakuoinnit Pääskylänniemessä, katso uudet kuvat Rovaniemeltä, nyt on viimeinen hetki kerätä irtaimisto turvaan jokien varsilta, vahinkorajat rikki parin päivän sisällä, Ivalon tulvahuippu siirtyy

25.05.2020 11:01 0
Rovaniemeläiset kerääntyivät rantaan ihmettelemään veden nousua – Tulvahuippu on vasta tulossa, mutta puistonpenkit jäävät jo veden alle

Rovaniemeläiset kerääntyivät rantaan ihmettelemään veden nousua – Tulvahuippu on vasta tulossa, mutta puistonpenkit jäävät jo veden alle

26.05.2020 19:49 0
Pelastaako Kemijärvi Rovaniemen tulvatuhoilta? – Iso järvi voi lieventää Rovaniemen tulvaa jopa kymmeniä senttejä, mutta vain tietyissä olosuhteissa ja hetken

Pelastaako Kemijärvi Rovaniemen tulvatuhoilta? – Iso järvi voi lieventää Rovaniemen tulvaa jopa kymmeniä senttejä, mutta vain tietyissä olosuhteissa ja hetken

06:30 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtaja haluaa purkaa uuden talous- ja hallintojohtajan työsuhteen

Sodankylän kunnanjohtaja haluaa purkaa uuden talous- ja hallintojohtajan työsuhteen

12:56 0
Rovaniemelle saapuu arktinen pelastusjoukkue torjumaan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kielletään kokonaan Rovaniemellä ja Kittilässä

Rovaniemelle saapuu arktinen pelastusjoukkue torjumaan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kielletään kokonaan Rovaniemellä ja Kittilässä

26.05.2020 14:58 0
50 metriä leveä maanvyöry Utsjoen kohdalla Norjassa – E6-tie poikki

50 metriä leveä maanvyöry Utsjoen kohdalla Norjassa – E6-tie poikki

26.05.2020 13:16 0
Lapin tulvat numeroina: Katso päivittyvästä tietopaketistamme milloin vahinkorajat ylittyvät eri puolilla Lappia

Lapin tulvat nu­me­roi­na: Katso päi­vit­ty­väs­tä tie­to­pa­ke­tis­tam­me milloin va­hin­ko­ra­jat ylit­ty­vät eri puo­lil­la Lappia

15:25 0
Pääkirjoitus: Hallitus joutuu EUn elpymispakettia miettiessään valitsemaan ruton ja koleran välillä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Hal­li­tus joutuu EUn el­py­mis­pa­ket­tia miet­ties­sään va­lit­se­maan ruton ja koleran välillä

16:42 0
Lapin Kansa lukemisto
Onko näin kummaa kevättä nähtykään? Rovaniemellä hiihdetään, Torniossa lasketaan veneitä veteen, tuntureilla on lähes täysi talvi – katso kuvista, miten erilaiselta päättyvä viikko näytti eri puolilla Lappia

Onko näin kummaa kevättä näh­ty­kään? Ro­va­nie­mel­lä hiih­de­tään, Tor­nios­sa las­ke­taan veneitä veteen, tun­tu­reil­la on lähes täysi talvi – katso ku­vis­ta, miten eri­lai­sel­ta päät­ty­vä viikko näytti eri puo­lil­la Lappia

23.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Toukokuussa 1973 Rovaniemeä koetteli pahin tulva vuosikymmeniin: Lainaalla piisamit uivat pitkin katuja ja melkein koko Saarenkylä joutui veden valtaan

Tou­ko­kuus­sa 1973 Ro­va­nie­meä koet­te­li pahin tulva vuo­si­kym­me­niin: Lai­naal­la pii­sa­mit uivat pitkin katuja ja melkein koko Saa­ren­ky­lä joutui veden valtaan

21.05.2020 06:30 3
Tilaajille
Kemiläispoika kaiveli Tervaharjulla onkimatoja, kun esiin tuli ikivanha loistoase: säiläkirjailtu ristiretkiaikainen miekka

Ke­mi­läis­poi­ka kaiveli Ter­va­har­jul­la on­ki­ma­to­ja, kun esiin tuli iki­van­ha lois­toa­se: säi­lä­kir­jail­tu ris­ti­ret­ki­ai­kai­nen miekka

16.05.2020 07:10 0
Tilaajille
Varhain aamulla kauppias Kaarakan piika näki naapurissa savua –  kohta keskellä Rovaniemeä raivosi suurpalo, joka vei toistakymmentä taloa pääkadun varrelta

Varhain aamulla kaup­pias Kaa­ra­kan piika näki naa­pu­ris­sa savua – kohta kes­kel­lä Ro­va­nie­meä raivosi suur­pa­lo, joka vei tois­ta­kym­men­tä taloa pää­ka­dun var­rel­ta

16.05.2020 06:30 2
Tilaajille
Poronomistajille maksetut petovahingot putoavat nyt vuosi vuodelta – pedot eivät ole silti kadonneet minnekään, sanoo suurimpien korvauksien saaja: "Niitä on meillä kuin Vilkkilässä kissoja"

Po­ron­omis­ta­jil­le mak­se­tut pe­to­va­hin­got pu­toa­vat nyt vuosi vuo­del­ta – pedot eivät ole silti ka­don­neet min­ne­kään, sanoo suu­rim­pien kor­vauk­sien saaja: "Niitä on meillä kuin Vilk­ki­läs­sä kis­so­ja"

10.05.2020 14:20 4
Tilaajille
Edustaja K.Ä.R.N.Ä. – Villi ja ärhäkkä Mikko Kärnä kerää räväkällä tyylillään ihailijoita ja vihaajia, mutta miten poliittiseen uraan vaikuttaa hänen vauhdikas yksityiselämänsä?

Edus­ta­ja K.Ä.R.N.Ä. – Villi ja ärhäkkä Mikko Kärnä kerää rä­vä­käl­lä tyy­lil­lään ihai­li­joi­ta ja vi­haa­jia, mutta miten po­liit­ti­seen uraan vai­kut­taa hänen vauh­di­kas yk­si­tyi­se­lä­män­sä?

09.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Jokelan Hautaustoimisto on täyden palvelun hautaustoimisto – ”Kannattaa kysyä rohkeasti, jos mielessä on erikoispyyntöjä”
Mainos Jokelan Hautaustoimisto

Jokelan Hau­taus­toi­mis­to on täyden pal­ve­lun hau­taus­toi­mis­to – ”Kan­nat­taa kysyä roh­keas­ti, jos mie­les­sä on eri­kois­pyyn­tö­jä”

09:00
Sodankylän kunnanjohtaja haluaa purkaa uuden talous- ja hallintojohtajan työsuhteen

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja haluaa purkaa uuden talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan työ­suh­teen

12:56 0
Arctic Circle -hotelli Suomutunturissa remontoidaan joulusesonkiin

Arctic Circle -ho­tel­li Suo­mu­tun­tu­ris­sa re­mon­toi­daan jou­lu­se­son­kiin

14:54 0
Tästä näet koronavirusdatan päivittyvinä tietopaketteina: sairaalahoito, tehohoito, kuolleet sekä viruksen eteneminen maailmalla ja Suomessa

Tästä näet ko­ro­na­vi­rus­da­tan päi­vit­ty­vi­nä tie­to­pa­ket­tei­na: sai­raa­la­hoi­to, te­ho­hoi­to, kuol­leet sekä vi­ruk­sen ete­ne­mi­nen maail­mal­la ja Suo­mes­sa

17.04.2020 14:31 1
RoKi haluaa antaa omille kasvateille entistä enemmän vastuuta, mestisjoukkueeseen tarkoitus nostaa kuusi omaa nuorta – "Jokainen heistä ansaitsee pelipaikan joukkueesta"
Urheilu

RoKi haluaa antaa omille kas­va­teil­le entistä enemmän vas­tuu­ta, mes­tis­jouk­kuee­seen tar­koi­tus nostaa kuusi omaa nuorta – "Jo­kai­nen heistä an­sait­see pe­li­pai­kan jouk­kuees­ta"

19:00 0
Maximus Tainio isän valmennukseen Hakaan

Maximus Tainio isän val­men­nuk­seen Hakaan

14:30 0
Saudi-Arabian yhteys piraatti-tv-yhtiöön kaatamassa kohutun Newcastle-kaupan?

Sau­di-Ara­bian yhteys pi­raat­ti-tv-yh­tiöön kaa­ta­mas­sa kohutun New­cast­le-kau­pan?

13:53 0
Simon Kiri avaa Ykköspesiksen isännöimällä Oulun Lippoa

Simon Kiri avaa Yk­kös­pe­sik­sen isän­nöi­mäl­lä Oulun Lippoa

11:38 0

Suo­ma­lais­vii­sik­ko palaa to­si­toi­miin Tanskan jal­ka­pal­lo­lii­gas­sa – kausi jatkuu tors­tai­na

11:19 0
RoKi haluaa antaa omille kasvateille entistä enemmän vastuuta, mestisjoukkueeseen tarkoitus nostaa kuusi omaa nuorta – "Jokainen heistä ansaitsee pelipaikan joukkueesta"

RoKi haluaa antaa omille kasvateille entistä enemmän vastuuta, mestisjoukkueeseen tarkoitus nostaa kuusi omaa nuorta – "Jokainen heistä ansaitsee pelipaikan joukkueesta"

19:00 0
Tulvaseuranta: Kittilässä aloitetaan asukkaiden evakuoinnit Pääskylänniemessä, katso uudet kuvat Rovaniemeltä, nyt on viimeinen hetki kerätä irtaimisto turvaan jokien varsilta, vahinkorajat rikki parin päivän sisällä, Ivalon tulvahuippu siirtyy

Tul­va­seu­ran­ta: Kit­ti­läs­sä aloi­te­taan asuk­kai­den eva­kuoin­nit Pääs­ky­län­nie­mes­sä, katso uudet kuvat Ro­va­nie­mel­tä, nyt on vii­mei­nen hetki kerätä ir­tai­mis­to turvaan jokien var­sil­ta, va­hin­ko­ra­jat rikki parin päivän si­säl­lä, Ivalon tul­va­huip­pu siirtyy

25.05.2020 11:01 0
Korona iski rajusti: Työttömyys kasvoi Lapissa vuoden takaisesta huikeat 74 prosenttia - Lapissa joka kolmas työtön on lomautettu

Korona iski ra­jus­ti: Työt­tö­myys kasvoi Lapissa vuoden ta­kai­ses­ta huikeat 74 pro­sent­tia - Lapissa joka kolmas työtön on lo­mau­tet­tu

11:00 0
Hotellit avaavat ovensa porrastetusti: "Jos uskaltaa asua kerrostalossa, uskaltaa yöpyä hotellissa"

Ho­tel­lit avaavat ovensa por­ras­te­tus­ti: "Jos us­kal­taa asua ker­ros­ta­los­sa, us­kal­taa yöpyä ho­tel­lis­sa"

10:43 0
Podcast
Lapin Kansa julkaisee monta podcast-sarjaa joka viikko, tunnetko jo ne kaikki? – Lue esittelyt tästä

Lapin Kansa jul­kai­see monta pod­cast-sar­jaa joka viikko, tun­net­ko jo ne kaikki? – Lue esit­te­lyt tästä

18.08.2019 03:59 0
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Suorittajat ovat rauhoittuneet, mutta yksinäiset ovat edelleen yksinäisiä – Mitä poikkeusajasta opitaan?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Suo­rit­ta­jat ovat rau­hoit­tu­neet, mutta yk­si­näi­set ovat edel­leen yk­si­näi­siä – Mitä poik­keus­ajas­ta opi­taan?

20.05.2020 12:39 0
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Poikkeusaika vähentää filtteriä, mutta poistaako se sosiaalisen median luomia paineita?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Poik­keus­ai­ka vä­hen­tää filt­te­riä, mutta pois­taa­ko se so­siaa­li­sen median luomia pai­nei­ta?

13.05.2020 13:24 0
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Mikki mykistyy, kun oppitunti alkaa – Miten etäopiskelu oikein sujuu lukiossa ja ammattikoulussa?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Mikki my­kis­tyy, kun op­pi­tun­ti alkaa – Miten etä­opis­ke­lu oikein sujuu lu­kios­sa ja am­mat­ti­kou­lus­sa?

06.05.2020 14:01 0
Kuuntele Design in North, uuden podcast-sarjan ensimmäinen osa: Luonto ja luova talous pohjoisessa

Kuun­te­le Design in North, uuden pod­cast-sar­jan en­sim­mäi­nen osa: Luonto ja luova talous poh­joi­ses­sa

29.04.2020 09:46 0
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Ahaa-elämyksiä, löytöjä ja uutta puuhasteltavaa – Poikkeusaikana monet katsovat ylisuorittamistaan silmiin

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Ahaa-elä­myk­siä, löytöjä ja uutta puu­has­tel­ta­vaa – Poik­keus­ai­ka­na monet kat­so­vat yli­suo­rit­ta­mis­taan silmiin

28.04.2020 13:16 0
Suomen poliisijärjestöjen liitto ja Journalistiliitto kehuvat lakiesitystä laittomasta uhkauksesta – "Askel oikeaan suuntaan"

Suomen po­lii­si­jär­jes­tö­jen liitto ja Jour­na­lis­ti­liit­to kehuvat la­ki­esi­tys­tä lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta – "Askel oikeaan suun­taan"

18:40 0
Kemin biotuotetehtaalle rakennetaan jäähdytystornit, jotta jääolot eivät heikkene kaupungin edustalla

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le ra­ken­ne­taan jääh­dy­tys­tor­nit, jotta jääolot eivät heik­ke­ne kau­pun­gin edus­tal­la

08:16 0
Pelastaako Kemijärvi Rovaniemen tulvatuhoilta? – Iso järvi voi lieventää Rovaniemen tulvaa jopa kymmeniä senttejä, mutta vain tietyissä olosuhteissa ja hetken
Tilaajille

Pe­las­taa­ko Ke­mi­jär­vi Ro­va­nie­men tul­va­tu­hoil­ta? – Iso järvi voi lie­ven­tää Ro­va­nie­men tulvaa jopa kym­me­niä sent­te­jä, mutta vain tie­tyis­sä olo­suh­teis­sa ja hetken

06:30 0
Leipurit ja pitopalveluyrittäjät laittavat toivonsa syksyyn – koronakevät vei alalta työt, usean yrityksen liikevaihto romahti

Lei­pu­rit ja pi­to­pal­ve­lu­yrit­tä­jät lait­ta­vat toi­von­sa syksyyn – ko­ro­na­ke­vät vei alalta työt, usean yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to romahti

09:29 0
EU-rahojen jaosta ei ole vieläkään löytynyt sopua maakuntien välisissä neuvotteluissa. Etelä vaatii lisää, Lappi vastustaa.

EU-ra­ho­jen jaosta ei ole vie­lä­kään löy­ty­nyt sopua maa­kun­tien vä­li­sis­sä neu­vot­te­luis­sa. Etelä vaatii lisää, Lappi vas­tus­taa.

07:00 0
Moottorikelkka syttyi tuleen kesken porotöiden, pelastuslaitos oli tuntien matkan päässä

Moot­to­ri­kelk­ka syttyi tuleen kesken po­ro­töi­den, pe­las­tus­lai­tos oli tuntien matkan päässä

08:54 0
Kulttuuri
Ihanan helposti lähestyttävä kuningatar – ylistävä dokumentti kuningatar Margareeta II:sta on rakkaustarina ja kertomus tehtävään kasvamisesta

Ihanan hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä ku­nin­ga­tar – ylis­tä­vä do­ku­ment­ti ku­nin­ga­tar Mar­ga­ree­ta II:sta on rak­kaus­ta­ri­na ja ker­to­mus teh­tä­vään kas­va­mi­ses­ta

07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Vaatteet tekevät ihmishirviön – natsi-Saksan aikoihin sijoittuvassa tositarinassa sotilaskarkuri löytää ylleen kapteenin univormun

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Vaat­teet tekevät ih­mis­hir­viön – nat­si-Sak­san ai­koi­hin si­joit­tu­vas­sa to­si­ta­ri­nas­sa so­ti­las­kar­ku­ri löytää ylleen kap­tee­nin uni­vor­mun

07:00 0
Laulattaako sinua mies? Käy kurkistamassa kuorolaulun maailmaan

Lau­lat­taa­ko sinua mies? Käy kur­kis­ta­mas­sa kuo­ro­lau­lun maail­maan

26.05.2020 18:00 0
Rajattomat pelimannit soittivat Tornion rajalla - soittajista kaksi soitti Ruotsin puolella, viisi Suomen

Ra­jat­to­mat pe­li­man­nit soit­ti­vat Tornion rajalla - soit­ta­jis­ta kaksi soitti Ruotsin puo­lel­la, viisi Suomen

26.05.2020 17:44 0
Dokumentti: Arkistorainat elävöittävät säveltäjän elämäkertaa – George Gershwin oli uuden amerikkalaisen soinnin luoja

Do­ku­ment­ti: Ar­kis­to­rai­nat elä­vöit­tä­vät sä­vel­tä­jän elä­mä­ker­taa – George Gersh­win oli uuden ame­rik­ka­lai­sen soinnin luoja

26.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Poliisit ryhtyvät rosvoiksi ja alkavat suunnitella ryöstöä virkistävässä jännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Po­lii­sit ryh­ty­vät ros­voik­si ja alkavat suun­ni­tel­la ryöstöä vir­kis­tä­väs­sä jän­nä­ris­sä

26.05.2020 07:00 0
Touhula aloittaa yt-neuvottelut, Rovaniemellä sulkemisvaarassa kaksi päiväkotia

Touhula aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, Ro­va­nie­mel­lä sul­ke­mis­vaa­ras­sa kaksi päi­vä­ko­tia

26.05.2020 19:44 0
Rovaniemeläiset kerääntyivät rantaan ihmettelemään veden nousua – Tulvahuippu on vasta tulossa, mutta puistonpenkit jäävät jo veden alle

Ro­va­nie­me­läi­set ke­rään­tyi­vät rantaan ih­met­te­le­mään veden nousua – Tul­va­huip­pu on vasta tu­los­sa, mutta puis­ton­pen­kit jäävät jo veden alle

26.05.2020 19:49 0
Europarlamentissa velvoitetaan käyttämään kasvosuojainta – tavoitteena varmistaa lainsäädäntötyön jatkuminen koronakriisin aikana

Europarlamentissa velvoitetaan käyttämään kasvosuojainta – tavoitteena varmistaa lainsäädäntötyön jatkuminen koronakriisin aikana

16:25 0
Rovaniemelle saapuu arktinen pelastusjoukkue torjumaan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kielletään kokonaan Rovaniemellä ja Kittilässä

Ro­va­nie­mel­le saapuu ark­ti­nen pe­las­tus­jouk­kue tor­ju­maan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kiel­le­tään ko­ko­naan Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

26.05.2020 14:58 0