Ari Luusuan sykemittariin kertyy vuodessa enemmän kilometrejä kuin hänen autoonsa – viime vuonna niitä tuli noin 15 000
Tilaajille

Ari Luusuan sy­ke­mit­ta­riin kertyy vuo­des­sa enemmän ki­lo­met­re­jä kuin hänen au­toon­sa – viime vuonna niitä tuli noin 15 000

06:30
Nuuska-Matti ja isosuinen Pertti keräävät somessa satoja tuhansia katsojia – niiden takaa löytyy rovaniemeläinen erityisopettaja, jonka mielestä kaikkien aikuisten pitäisi olla kiinnostuneempia sosiaalisesta mediasta
Tilaajille

Nuus­ka-Mat­ti ja iso­sui­nen Pertti ke­rää­vät somessa satoja tu­han­sia kat­so­jia – niiden takaa löytyy ro­va­nie­me­läi­nen eri­tyi­so­pet­ta­ja, jonka mie­les­tä kaik­kien ai­kuis­ten pitäisi olla kiin­nos­tu­neem­pia so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta

06:30
Aikalisä on kasvattanut kuntavaaliehdokkaiden määrää, mutta ei ruuhkaksi asti
Tilaajille

Ai­ka­li­sä on kas­vat­ta­nut kun­ta­vaa­li­eh­dok­kai­den määrää, mutta ei ruuh­kak­si asti

07:00
Pelkosenniemellä jännitetään edelleen, löytyykö lisää ehdokkaita vai tuleeko jopa kuntaliitos
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mel­lä jän­ni­te­tään edel­leen, löy­tyy­kö lisää eh­dok­kai­ta vai tuleeko jopa kun­ta­lii­tos

07:00
Autokauppias ei ole pikavoittojen perässä
Mainos Pörhön autoliike Keminmaa

Au­to­kaup­pias ei ole pi­ka­voit­to­jen perässä

12.04.2021 06:00
Rovaniemen Reippaassa 40 vuotta sitten lentopallobuumin luonut Viktor Ziolkowski on kuollut
Tärkeimmät uutiset Lapista
Tilaajille

Ro­va­nie­men Reip­paas­sa 40 vuotta sitten len­to­pal­lo­buu­min luonut Viktor Ziol­kows­ki on kuollut

15.04.2021 16:51 1
Täysikuu korvaa yöttömän yön Napapiiri-Jukolassa – Toistamiseen siirretty maailman suurin suunnistustapahtuma järjestetään elokuussa Rovaniemellä

Täy­si­kuu korvaa yöt­tö­män yön Na­pa­pii­ri-Ju­ko­las­sa – Tois­ta­mi­seen siir­ret­ty maail­man suurin suun­nis­tus­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään elo­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä

15.04.2021 13:34 2
Tilaajille
Tee-se-itse: Seinäkoriste pompomeista

Tee-se-it­se: Sei­nä­ko­ris­te pom­po­meis­ta

16.04.2021 06:00
Tilaajille
Lapin kunnat käyttävät puuta julkisten rakennusten tekemisessä vain vähän, mutta tahtoa sen käytön lisäämiseksi on – Kansalliset puurakentamistavoitteet ovat kovat

Lapin kunnat käyt­tä­vät puuta jul­kis­ten ra­ken­nus­ten te­ke­mi­ses­sä vain vähän, mutta tahtoa sen käytön li­sää­mi­sek­si on – Kan­sal­li­set puu­ra­ken­ta­mis­ta­voit­teet ovat kovat

15.04.2021 06:30 2
Tilaajille

Tornion te­räs­teh­taan kier­rä­tys­me­tal­leis­ta ha­vait­tu ra­dio­ak­tii­vi­suut­ta - sa­tei­ly­läh­tei­den tarkka al­ku­pe­rä ei ole tie­dos­sa.

14.04.2021 12:10 1

Mitä kuuluu kevään 2011 mes­ta­reil­le?

14.04.2021 19:12
Tilaajille

Huu­te­lua kau­pun­gil­la, alas­ton­ku­vien lä­het­te­lyä ja pai­nos­tus­ta – Ro­va­nie­mel­lä ylä­kou­lu­lai­set tekivät kyselyn sek­suaa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä, koska se on nuo­ril­le niin ar­ki­päi­väis­tä

13.04.2021 15:10 3
Tilaajille
Seuraava ravintolapäätös astuu voimaan maanantaina: Lapissa jatketaan lievimmillä rajoituksilla
Tilaajille

Seu­raa­va ra­vin­to­la­pää­tös astuu voimaan maa­nan­tai­na: Lapissa jat­ke­taan lie­vim­mil­lä ra­joi­tuk­sil­la

16.04.2021 11:05
Kolarissa triathlonistia puukottanut jätettiin tuomisematta – Pyysi oikeudessa anteeksi tekoaan
Tilaajille

Ko­la­ris­sa triath­lo­nis­tia puu­kot­ta­nut jä­tet­tiin tuo­mi­se­mat­ta – Pyysi oi­keu­des­sa an­teek­si tekoaan

16.04.2021 14:05 1
Suosituimmat tänään
Torniolainen Aile ei saanut pitää maskia töissä, vaikka koronatartunnat lisääntyivät – Haaparannan Samhall ei hyväksynyt siivojan suojautumista, vaan ajoi sairauslomalle

Torniolainen Aile ei saanut pitää maskia töissä, vaikka koronatartunnat lisääntyivät – Haaparannan Samhall ei hyväksynyt siivojan suojautumista, vaan ajoi sairauslomalle

16.04.2021 19:30 4
Tilaajille
Elina Kämäräinen täyttää sata vuotta – Rovaniemeläinen on nähnyt elämänsä aikana yhteiskunnan huikean kehityksen

Elina Kämäräinen täyttää sata vuotta – Rovaniemeläinen on nähnyt elämänsä aikana yhteiskunnan huikean kehityksen

16.04.2021 17:00
Tilaajille
Ruotsi jatkaa Astra Zenecan käyttöä ja keventää koronarajoituksia – Rokotetut saavat tavata vapaammin

Ruotsi jatkaa Astra Zenecan käyttöä ja keventää koronarajoituksia – Rokotetut saavat tavata vapaammin

16.04.2021 11:13
Seuraava ravintolapäätös astuu voimaan maanantaina: Lapissa jatketaan lievimmillä rajoituksilla

Seuraava ravintolapäätös astuu voimaan maanantaina: Lapissa jatketaan lievimmillä rajoituksilla

16.04.2021 11:05
Tilaajille
Kyläkaupat katoavat Suomesta: Lohinivan K-kaupan lopetus siirtäisi palvelut 40 kilometriä kauemmaksi

Kyläkaupat katoavat Suomesta: Lohinivan K-kaupan lopetus siirtäisi palvelut 40 kilometriä kauemmaksi

16.04.2021 06:30 9
Tilaajille
Lättähattu tuli Rovaniemen torille – vaunun yhteyteen tulossa terassiravintola

Lättähattu tuli Rovaniemen torille – vaunun yhteyteen tulossa terassiravintola

15.04.2021 11:21 15
Lappia-Koulutus Oy on rekisteröinyt tavaramerkin ja lanseeraa @kiertotalouskortin
Mainos Lappia

Lap­pia-Kou­lu­tus Oy on re­kis­te­röi­nyt ta­va­ra­mer­kin ja lan­see­raa @kier­to­ta­lous­kor­tin

16.04.2021 06:00
Elokuisen Simerockin järjestelyt jatkuvat toistaiseksi – Samalle viikonlopulle siirretty Jukolan viesti on festarijohtajalle nyt murheista pienin
Tilaajille

Elo­kui­sen Si­me­roc­kin jär­jes­te­lyt jat­ku­vat tois­tai­sek­si – Samalle vii­kon­lo­pul­le siir­ret­ty Jukolan viesti on fes­ta­ri­joh­ta­jal­le nyt mur­heis­ta pienin

16.04.2021 14:20 1
Pelikoneiden paikka ei ole kaupoissa, vaan pelihalleissa
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Pelikoneiden paikka ei ole kaupoissa, vaan pelihalleissa

16.04.2021 16:00 1
Päiväkirja: Monttu auki melkein mielellään
Tilaajille
Kolumni
Johanna Sarriola

Päiväkirja: Monttu auki melkein mielellään

07:06
Nuuska-Matti ja isosuinen Pertti keräävät somessa satoja tuhansia katsojia – niiden takaa löytyy rovaniemeläinen erityisopettaja, jonka mielestä kaikkien aikuisten pitäisi olla kiinnostuneempia sosiaalisesta mediasta
Lukemisto
Tilaajille

Nuus­ka-Mat­ti ja iso­sui­nen Pertti ke­rää­vät somessa satoja tu­han­sia kat­so­jia – niiden takaa löytyy ro­va­nie­me­läi­nen eri­tyi­so­pet­ta­ja, jonka mie­les­tä kaik­kien ai­kuis­ten pitäisi olla kiin­nos­tu­neem­pia so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta

06:30
Paljonko Inarijärveen sopii siikaa? Kalastajat vaativat miljoonaistutuksia, tutkija pelkää pahinta: "Nähty on, ei kannata kokeilla enää"

Pal­jon­ko Ina­ri­jär­veen sopii siikaa? Ka­las­ta­jat vaa­ti­vat mil­joo­nais­tu­tuk­sia, tutkija pelkää pa­hin­ta: "Nähty on, ei kannata ko­keil­la enää"

10.04.2021 09:28 15
Tilaajille
Inarin löytöeläintarhan pitäjä Nina Lager luuli lapsena, että koirat ymmärtävät ihmisten kieltä – Miljoonan idean vauhtinainen joutui pysähtymään, kun metsästä löytyi pelokas ja paleltunut pentu

Inarin löy­tö­eläin­tar­han pitäjä Nina Lager luuli lap­se­na, että koirat ym­mär­tä­vät ih­mis­ten kieltä – Mil­joo­nan idean vauh­ti­nai­nen joutui py­säh­ty­mään, kun met­säs­tä löytyi pelokas ja pa­lel­tu­nut pentu

03.04.2021 06:00 8
Tilaajille
Kun Kristalla oli oikein paha olo, hän piikitti itseensä wc:n likavettä, että vain kuolisi pois – "Huumepiireistä on Rovaniemellä todella hankala päästä eroon"

Kun Kris­tal­la oli oikein paha olo, hän pii­kit­ti it­seen­sä wc:n li­ka­vet­tä, että vain kuolisi pois – "Huu­me­pii­reis­tä on Ro­va­nie­mel­lä todella hankala päästä eroon"

02.04.2021 06:30 1
Tilaajille

Pu­das­jär­vel­lä mie­hen­sä me­net­tä­nyt ja sie­pa­tuk­si tullut Lahja kertoo ta­ri­nan­sa, koska kokee ettei yh­teis­kun­nan tu­ki­verk­ko suojaa ri­kok­sen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

02.04.2021 06:00
Tilaajille

Ensin len­nel­tiin suih­ka­ril­la Ke­mi­jär­vel­le ja lopulta Salcomp siirsi tuo­tan­non Kiinaan – Risto Halvari näki si­säl­tä, mil­lais­ta meno oli kän­nyk­kä­teol­li­suu­den kul­ta-ai­ka­na

27.03.2021 07:30 4
Tilaajille

Leo Jun­tu­nen menetti 113 poroaan pe­doil­le ja ajoi jälleen Lappiin os­taak­seen uusia vasoja: "Tämä ei ole minun hä­peä­ni, vaan jär­jes­tel­män"

27.03.2021 08:45 43
Tilaajille
Suvi Teräsniska nollaa ajatuksensa Kolarissa
Mainos Kaleva Media

Suvi Te­räs­nis­ka nollaa aja­tuk­sen­sa Ko­la­ris­sa

16.04.2021 08:17
Ylitornion Kainuunkylässä on Tornionjoen suurin saaristo – Nyt ely-keskus hakee raivaajia ja laiduntajia arvokkaan tulvamaiseman kunnostukseen
Tilaajille

Yli­tor­nion Kai­nuun­ky­läs­sä on Tor­nion­joen suurin saa­ris­to – Nyt ely-kes­kus hakee rai­vaa­jia ja lai­dun­ta­jia ar­vok­kaan tul­va­mai­se­man kun­nos­tuk­seen

16.04.2021 10:39 1
Suviseuroja ei järjestetä tänäkään vuonna massatapahtumana, Reisjärven seurat radiossa ja verkossa heinäkuussa – SRK toivoo nyt valtiolta tukea tappioihin
Tilaajille

Su­vi­seu­ro­ja ei jär­jes­te­tä tä­nä­kään vuonna mas­sa­ta­pah­tu­ma­na, Reis­jär­ven seurat ra­dios­sa ja ver­kos­sa hei­nä­kuus­sa – SRK toivoo nyt val­tiol­ta tukea tap­pioi­hin

16.04.2021 12:19 7
Kalastuskulttuuri rappiotilassa
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Pekka Orava

Kalastuskulttuuri rappiotilassa

06:00
Sandra Eriksson pinkoi 5 kilometrin tiejuoksun SE:n – Kova tuuli esti 16 minuutin alituksen
Urheilu
Tilaajille

Sandra Eriks­son pinkoi 5 ki­lo­met­rin tie­juok­sun SE:n – Kova tuuli esti 16 mi­nuu­tin ali­tuk­sen

07:12
Oululaiset NHL-toivot Aku ja Aatu Räty hioivat junnuina kiekkokuvioita kahdestaan saunassa – veljeksille tyypillinen keskinäinen kilpailu vähän kaikessa on opettanut pärjäämään

Ou­lu­lai­set NHL-toi­vot Aku ja Aatu Räty hioivat jun­nui­na kiek­ko­ku­vioi­ta kah­des­taan sau­nas­sa – vel­jek­sil­le tyy­pil­li­nen kes­ki­näi­nen kil­pai­lu vähän kai­kes­sa on opet­ta­nut pär­jää­mään

06:30
Tilaajille
Kärpät lähetti Sportin kesälomalle, kokenut kaarti ratkaisijana

Kärpät lähetti Sportin ke­sä­lo­mal­le, kokenut kaarti rat­kai­si­ja­na

16.04.2021 21:19
Tilaajille
Visa Ski Team Kemin Niko Anttola otti ylivoimaisen mestaruuden ja revanssin kovasta kilpakumppanistaan

Visa Ski Team Kemin Niko Anttola otti yli­voi­mai­sen mes­ta­ruu­den ja re­vans­sin kovasta kil­pa­kump­pa­nis­taan

16.04.2021 20:41
Tilaajille

Toto75-vih­je: Sei­nä­jo­ki Racessa ti­taa­nien taisto

16.04.2021 19:54
Tilaajille

Valt­te­ri Bottas ykkönen mo­lem­mis­sa har­joi­tuk­sis­sa "Olen huo­mat­ta­vas­ti tyy­ty­väi­sem­pi autoon nyt kuin kolme viikkoa sitten"

16.04.2021 20:13
Tilaajille

Huuh­ka­jien hyök­kää­jä ei ehdi toipua EM-tur­nauk­seen: "To­del­la ikävä uu­ti­nen"

16.04.2021 17:34
Tilaajille
"Soidinyöt" sukeltaa metson perässä helisevään kevätyöhön
Mainos Väyläkirjat

"Soi­di­nyöt" su­kel­taa metson perässä he­li­se­vään ke­vät­yö­hön

14.04.2021 06:00
Tähän päivittyvään listaan keräämme Lapin kuntavaaliehdokkaat  – Katso oman kuntasi ehdokkaat

Tähän päi­vit­ty­vään listaan ke­rääm­me Lapin kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat – Katso oman kuntasi eh­dok­kaat

15.03.2021 11:34 18
Kyläkaupat katoavat Suomesta: Lohinivan K-kaupan lopetus siirtäisi palvelut 40 kilometriä kauemmaksi
Tilaajille

Ky­lä­kau­pat ka­toa­vat Suo­mes­ta: Lo­hi­ni­van K-kau­pan lopetus siir­täi­si pal­ve­lut 40 ki­lo­met­riä kauem­mak­si

16.04.2021 06:30 9
Metsästysasetukseen muutoksia: hirven kiimarauhoitus lyhenee Lapissa viikolla
Tilaajille

Met­säs­tys­ase­tuk­seen muu­tok­sia: hirven kii­ma­rau­hoi­tus lyhenee Lapissa vii­kol­la

16.04.2021 08:33 8
Sandra Eriksson pinkoi 5 kilometrin tiejuoksun SE:n – Kova tuuli esti 16 minuutin alituksen
Tilaajille

Sandra Eriksson pinkoi 5 kilometrin tiejuoksun SE:n – Kova tuuli esti 16 minuutin alituksen

07:12
Perjantain koronaseuranta: Länsi-Pohjassa yksi uusi tartunta, ravintolarajoitukset jatkuvat

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa yksi uusi tar­tun­ta, ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat

16.04.2021 12:42
Kulttuuri
Arvostelu: Huippuvieras ja elävän musiikin eliksiiriä

Ar­vos­te­lu: Huip­pu­vie­ras ja elävän mu­sii­kin elik­sii­riä

16.04.2021 18:07
Tilaajille
Arvostelu: Aukko todellisuudessa

Ar­vos­te­lu: Aukko to­del­li­suu­des­sa

16.04.2021 18:05
Tilaajille
Arvostelu: Meditatiivisten maisemien kuulokuvia

Ar­vos­te­lu: Me­di­ta­tii­vis­ten mai­se­mien kuu­lo­ku­via

16.04.2021 09:00
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Valoa kohti

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Valoa kohti

15.04.2021 16:43
Tilaajille
40-vuotias Kimmo Laiho eli Elastinen: "Normaali aikuistuminen oli mahdotonta – Elin pitkään irti arjesta"

40-vuo­tias Kimmo Laiho eli Elas­ti­nen: "Nor­maa­li ai­kuis­tu­mi­nen oli mah­do­ton­ta – Elin pitkään irti ar­jes­ta"

14.04.2021 19:13
Tilaajille
Arvostelu: Matkalla valoa kohti

Ar­vos­te­lu: Mat­kal­la valoa kohti

14.04.2021 17:21
Tilaajille
Rokotuksia voidaan jatkossa kohdentaa pahimmille epidemia-alueille – Rokotteen voi antaa myös hammaslääkäri
Tilaajille

Ro­ko­tuk­sia voidaan jat­kos­sa koh­den­taa pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le – Ro­kot­teen voi antaa myös ham­mas­lää­kä­ri

16.04.2021 12:15
Ruotsi jatkaa Astra Zenecan käyttöä ja keventää koronarajoituksia – Rokotetut saavat tavata vapaammin

Ruotsi jatkaa Astra Zenecan käyttöä ja ke­ven­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – Ro­ko­te­tut saavat tavata va­paam­min

16.04.2021 11:13
Pfizerin toimitusjohtaja: Koronarokotteesta tarvitaan todennäköisesti kolmas annos vuoden sisään ensimmäisestä

Pfizerin toimitusjohtaja: Koronarokotteesta tarvitaan todennäköisesti kolmas annos vuoden sisään ensimmäisestä

16.04.2021 08:16 2
"Jos hälytys tulee, välissä se on pakko mennä, vaikka tämä onkin harrastus" – Lapin nuoret vapaapalokuntalaiset ovat valmiita auttamaan hädässä
Tilaajille

"Jos hälytys tulee, välissä se on pakko mennä, vaikka tämä onkin har­ras­tus" – Lapin nuoret va­paa­pa­lo­kun­ta­lai­set ovat val­mii­ta aut­ta­maan hädässä

16.04.2021 07:00 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.