Pääkirjoitus: Kunta 2.0 on jo ovella: Kun so­te-taak­ka karisee har­teil­ta, kun­nas­ta tulee ennen kaikkea kas­vat­ta­ja, kou­lut­ta­ja ja hyvän elin­ym­pä­ris­tön tur­vaa­ja

Päiväkirja: Hii­len­mus­ta oma­tun­to

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Lapin sairaanhoitopiiri supisti työterveyshuollon palveluita kesäksi, mikä hämmentää työntekijöitä – ny­ky­päi­vän työ­mark­ki­noil­la työtekijällä on varaa vaatia laajaa työ­ter­veys­huol­toa
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri supisti työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­lui­ta ke­säk­si, mikä häm­men­tää työn­te­ki­jöi­tä – ny­ky­päi­vän työ­mark­ki­noil­la työ­te­ki­jäl­lä on varaa vaatia laajaa työ­ter­veys­huol­toa

06:00
Simojoen suistoalueen pääväylän ruoppaus alkaa syyskuun alussa – ruopattavaa on yli 20 000 kuutiometrin edestä
Tilaajille

Si­mo­joen suis­to­alueen pää­väy­län ruop­paus alkaa syys­kuun alussa – ruo­pat­ta­vaa on yli 20 000 kuu­tio­met­rin edestä

07.08.2022 19:30
Rajuksi yltynyt tuuli katkaisi Tuure Kilpeläisen keikan ja Apulannan esiintyminen jouduttiin perumaan kokonaan Satama Open Air–festivaalilla Kemissä lauantaina
Tilaajille

Rajuksi yltynyt tuuli kat­kai­si Tuure Kil­pe­läi­sen keikan ja Apu­lan­nan esiin­ty­mi­nen jou­dut­tiin pe­ru­maan ko­ko­naan Satama Open Air–­fes­ti­vaa­lil­la Kemissä lauan­tai­na

07.08.2022 12:44 2
FC Santa Clausin juniorit pääsivät kaikki kotiin hyvävointisina Luulajasta, vaikka ruokamyrkytys koetteli vakavasti osaa pelaajista –  Vastuuvalmentaja Mika Salmela: "Joka puolella turnauspaikkaa näkyi sairastuneita"
Tilaajille

FC Santa Clausin ju­nio­rit pää­si­vät kaikki kotiin hy­vä­voin­ti­si­na Luu­la­jas­ta, vaikka ruo­ka­myr­ky­tys koet­te­li va­ka­vas­ti osaa pe­laa­jis­ta –  Vas­tuu­val­men­ta­ja Mika Sal­me­la: "Joka puo­lel­la tur­naus­paik­kaa näkyi sai­ras­tu­nei­ta"

07.08.2022 11:23 2
Koulutyö alkaa kesäisessä säässä, mutta hellelukemiin elohopea ei kiipeä
Tilaajille

Koulutyö alkaa kesäisessä säässä, mutta hellelukemiin elohopea ei kiipeä

07.08.2022 17:14
Riutunut Roso-varis pelastettiin kuljettamalla se eläinhoitolaan – pikaruokaa syövät linnut saavat puutteellisen ravinnon vuoksi kehityshäiriöitä

Riu­tu­nut Ro­so-va­ris pe­las­tet­tiin kul­jet­ta­mal­la se eläin­hoi­to­laan – pi­ka­ruo­kaa syövät linnut saavat puut­teel­li­sen ra­vin­non vuoksi ke­hi­tys­häi­riöi­tä

03.08.2022 17:21 6
Tilaajille
Kilowattitunti on nyt ennätyskallis – asiantuntija kehottaa tarkastamaan uudet sopimukset huolella, varsinkin jos kyseessä on omakotitalo: "Tästä on tulossa sähkön hintojen hullu vuosi"

Ki­lo­wat­ti­tun­ti on nyt en­nä­tys­kal­lis – asian­tun­ti­ja ke­hot­taa tar­kas­ta­maan uudet so­pi­muk­set huo­lel­la, var­sin­kin jos ky­sees­sä on oma­ko­ti­ta­lo: "Tästä on tulossa sähkön hin­to­jen hullu vuosi"

03.08.2022 18:06 7
Tilaajille
Kyykäärme puraisi rovaniemeläistä Asko Toljamoa jalkaan, ja mies oli vähällä kuolla myrkytykseen – kyynpurema on aina sairaalareissun paikka

Kyy­käär­me puraisi ro­va­nie­me­läis­tä Asko Tol­ja­moa jal­kaan, ja mies oli vähällä kuolla myr­ky­tyk­seen – kyyn­pu­re­ma on aina sai­raa­la­reis­sun paikka

29.07.2022 18:02 12
Tilaajille
Piinaavatko rakot ja hiertymät? Väärät sukat voivat pilata vaelluksen, joten selvitimme miten niitä käytetään oikein
Tilaajille

Pii­naa­vat­ko rakot ja hier­ty­mät? Väärät sukat voivat pilata vael­luk­sen, joten sel­vi­tim­me miten niitä käy­te­tään oikein

06.08.2022 19:30
Analyysi: Suomen Nato-jäsenyys painaa trumpisteja ja nostaa Ronald Reaganin oppeja – Uudet vahvat jäsenmaat vapauttavat Yhdysvalloilta voimaa Kiinan varalle
Tilaajille

Ana­lyy­si: Suomen Na­to-jä­se­nyys painaa trum­pis­te­ja ja nostaa Ronald Rea­ga­nin oppeja – Uudet vahvat jä­sen­maat va­paut­ta­vat Yh­dys­val­loil­ta voimaa Kiinan varalle

06.08.2022 18:30
Isä Rauno kritisoi Venäjän patriarkkaa, avaa kirkon ja kolttien suhdetta ja unelmoi Kreikasta – Ivalon pappi vaihtuu yli kymmenen vuoden jälkeen
Luppo
Tilaajille

Isä Rauno kri­ti­soi Venäjän pat­riark­kaa, avaa kirkon ja kolt­tien suh­det­ta ja unelmoi Krei­kas­ta – Ivalon pappi vaihtuu yli kym­me­nen vuoden jälkeen

07.08.2022 06:00 1
Teemu Taulavuoren suolisto-oireet helpottivat, kun pihapiiriin tuli lampaita – Nyt muoniolaisperhe käyttää aikansa alkuperäisrotujen säilyttämiseen

Teemu Tau­la­vuo­ren suo­lis­to-oi­reet hel­pot­ti­vat, kun pi­ha­pii­riin tuli lam­pai­ta – Nyt muo­nio­lais­per­he käyttää aikansa al­ku­pe­räis­ro­tu­jen säi­lyt­tä­mi­seen

06.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Tulisiko uhanalaisten riistalintujen metsästys kieltää? Savukosken Kuoskunjärvellä laskettiin lintuja, joista yli kolmasosa on uhanalaisia

Tu­li­si­ko uhan­alais­ten riis­ta­lin­tu­jen met­säs­tys kiel­tää? Sa­vu­kos­ken Kuos­kun­jär­vel­lä las­ket­tiin lin­tu­ja, joista yli kol­mas­osa on uhan­alai­sia

31.07.2022 06:00 26
Tilaajille
Veittikoskien suku pelaa pesäpalloa jo kolmannessa polvessa – näin pienestä Simon kunnasta tuli kansallislajin mekka

Veit­ti­kos­kien suku pelaa pe­sä­pal­loa jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa – näin pie­nes­tä Simon kun­nas­ta tuli kan­sal­lis­la­jin mekka

01.08.2022 15:52
Tilaajille
Taide on lääkettä moneen pulmaan
Tilaajille
Kolumni
Aurora Kuusisto

Taide on lääkettä moneen pulmaan

05:30
Malminetsintäkopteri jätti varjonsa lapsuuden mökkimaisemaan - Kaivos tuhoaisi luonnon ja palasen juuriani
Tilaajille
Kolumni
Ella Mustonen

Malminetsintäkopteri jätti varjonsa lapsuuden mökkimaisemaan - Kaivos tuhoaisi luonnon ja palasen juuriani

02.08.2022 15:07 13
Kunta 2.0 on jo ovella: Kun sote-taakka karisee harteilta, kunnasta tulee ennen kaikkea kasvattaja, kouluttaja ja hyvän elinympäristön turvaaja
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Kunta 2.0 on jo ovella: Kun sote-taakka karisee harteilta, kunnasta tulee ennen kaikkea kasvattaja, kouluttaja ja hyvän elinympäristön turvaaja

07.08.2022 21:00 4
Naisten paikka on formularadoilla – urheilun stereotypioiden purkaminen vaatii aktiivisia tekoja
Tilaajille
Kolumni
Tuuli Pulkkinen

Naisten paikka on formularadoilla – urheilun stereotypioiden purkaminen vaatii aktiivisia tekoja

06.08.2022 06:00 7
Tulevaisuus tulikin tykö – Jenni Räinä on viipynyt teoksissaan jo kauan siinä maisemassa ja niiden ihmisten parissa, joista Suo muistaa -esikoisromaani kertoo
Kulttuuri
Tilaajille

Tu­le­vai­suus tulikin tykö – Jenni Räinä on vii­py­nyt teok­sis­saan jo kauan siinä mai­se­mas­sa ja niiden ih­mis­ten pa­ris­sa, joista Suo muistaa -e­si­kois­ro­maa­ni kertoo

07.08.2022 17:24
Pojat karkasivat savotalle, kun saksan luku ei enää maistunut – Kittilä sai oppikoulun ensimmäisenä Lapinmaassa

Pojat kar­ka­si­vat sa­vo­tal­le, kun saksan luku ei enää mais­tu­nut – Kittilä sai op­pi­kou­lun en­sim­mäi­se­nä La­pin­maas­sa

06.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Saamelaisneuvoston kirjallisuuspalkinto Sara Vuolabille runokokoelmasta Gárži

Saa­me­lais­neu­vos­ton kir­jal­li­suus­pal­kin­to Sara Vuo­la­bil­le ru­no­ko­koel­mas­ta Gárži

05.08.2022 17:35
Tilaajille
Päiväkirja: Hiilenmusta omatunto
Tilaajille
Kolumni
Pauli Poutanen

Päiväkirja: Hiilenmusta omatunto

05:00
Isä Rauno kritisoi Venäjän patriarkkaa, avaa kirkon ja kolttien suhdetta ja unelmoi Kreikasta – Ivalon pappi vaihtuu yli kymmenen vuoden jälkeen
Tilaajille

Isä Rauno kri­ti­soi Venäjän pat­riark­kaa, avaa kirkon ja kolt­tien suh­det­ta ja unelmoi Krei­kas­ta – Ivalon pappi vaihtuu yli kym­me­nen vuoden jälkeen

07.08.2022 06:00 1
Tunne, intohimo, ammattiylpeys – Simon Kirin peli-ilme kirkastui ja sarjapaikka varmistui kotivoitossa
Tilaajille

Tunne, in­to­hi­mo, am­mat­ti­yl­peys – Simon Kirin pe­li-il­me kir­kas­tui ja sar­ja­paik­ka var­mis­tui ko­ti­voi­tos­sa

06.08.2022 20:58 2
Oli RoPSin vuoro olla rokotettavana ratkaisuhetkillä – OLS teki RoPSin hallinnasta huolimatta voittomaalin, kun varsinainen peliaika tuli täyteen
Tilaajille

Oli RoPSin vuoro olla ro­ko­tet­ta­va­na rat­kai­su­het­kil­lä – OLS teki RoPSin hal­lin­nas­ta huo­li­mat­ta voit­to­maa­lin, kun var­si­nai­nen pe­li­ai­ka tuli täyteen

06.08.2022 21:23
Kun Pyhimys-Volvon suunnittelija istui etupenkille, auton omistaja Vesa Koskinen tiesi, ettei hetki unohdu – ajattomuus ja kestävyys kiehtovat Volvo-harrastajia
Teemat
Tilaajille

Kun Py­hi­mys-Vol­von suun­nit­te­li­ja istui etu­pen­kil­le, auton omis­ta­ja Vesa Kos­ki­nen tiesi, ettei hetki unohdu – ajat­to­muus ja kes­tä­vyys kieh­to­vat Vol­vo-har­ras­ta­jia

16.07.2022 06:30
Antiikkimessuilla kannattaa aina tinkiä – Katso, mitkä esineet käyvät parhaiten kaupaksi ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota

An­tiik­ki­mes­suil­la kan­nat­taa aina tinkiä – Katso, mitkä esineet käyvät par­hai­ten kau­pak­si ja mihin kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta

06.08.2022 06:30
Tilaajille
Sähköauton lataus on tämän kesän kuuma aihe – viisas rakentaja varautuu asiaan ennakolta, vaikka ei vielä omistaisikaan töpselimallia

Säh­kö­au­ton lataus on tämän kesän kuuma aihe – viisas ra­ken­ta­ja va­rau­tuu asiaan en­na­kol­ta, vaikka ei vielä omis­tai­si­kaan töp­se­li­mal­lia

06.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Lämminsavulohi on kesän kuningatar – kokeile sitä intialais-skottilaiseen kedregeehen tai ruotsalaiseen skageniin

Läm­min­sa­vu­lo­hi on kesän ku­nin­ga­tar – kokeile sitä in­tia­lais-skot­ti­lai­seen ked­re­gee­hen tai ruot­sa­lai­seen ska­ge­niin

04.08.2022 06:30
Tilaajille
Tilaajille

Sunnuntain tulospörssi TÄSSÄ

07.08.2022 21:19
Energiakustannuksissa voi säästää edullisilla ja jopa ilmaisilla keinoilla – energianeuvojalta saa puolueetonta opastusta maksutta
Tilaajille

Ener­gia­kus­tan­nuk­sis­sa voi säästää edul­li­sil­la ja jopa il­mai­sil­la kei­noil­la – ener­gia­neu­vo­jal­ta saa puo­luee­ton­ta opas­tus­ta mak­sut­ta

06.08.2022 08:00
Teemu Taulavuoren suolisto-oireet helpottivat, kun pihapiiriin tuli lampaita – Nyt muoniolaisperhe käyttää aikansa alkuperäisrotujen säilyttämiseen
Tilaajille

Teemu Tau­la­vuo­ren suo­lis­to-oi­reet hel­pot­ti­vat, kun pi­ha­pii­riin tuli lam­pai­ta – Nyt muo­nio­lais­per­he käyttää aikansa al­ku­pe­räis­ro­tu­jen säi­lyt­tä­mi­seen

06.08.2022 06:00 6
Päiväkirja: Otetaanko kuitenkin käpykakku? Kummeli-heitto ei meinannut löytää yleisöä aikuisten joukosta
Tilaajille
Kolumni
Ville Hyötylä

Päiväkirja: Otetaanko kuitenkin käpykakku? Kummeli-heitto ei meinannut löytää yleisöä aikuisten joukosta

06.08.2022 05:00 4
Tulevaisuus tulikin tykö – Jenni Räinä on viipynyt teoksissaan jo kauan siinä maisemassa ja niiden ihmisten parissa, joista Suo muistaa -esikoisromaani kertoo
Tilaajille

Tulevaisuus tulikin tykö – Jenni Räinä on viipynyt teoksissaan jo kauan siinä maisemassa ja niiden ihmisten parissa, joista Suo muistaa -esikoisromaani kertoo

07.08.2022 17:24
Haaland ja City antoivat haastajilleen myrskyvaroituksen

Haaland ja City an­toi­vat haas­ta­jil­leen myrs­ky­va­roi­tuk­sen

07.08.2022 21:03
19–vuotias ammuskeli kadulla Torniossa ja sai aikaan poliisihälytyksen, miehen seurassa ollut nainen yritti piilottaa aseen
Tilaajille

19–­vuo­tias am­mus­ke­li kadulla Tor­nios­sa ja sai aikaan po­lii­si­hä­ly­tyk­sen, miehen seu­ras­sa ollut nainen yritti pii­lot­taa aseen

06.08.2022 16:47
Venäjä-tutkija Arkady Moshes ei usko, että lännen talouspakotteet syöksevät Putinin vallasta tai että Venäjän kansa nousisi laajaan kapinaan: "Ihmiset, jotka odottavat Venäjällä nopeaa muutosta, ovat naiiveja"
Tilaajille

Ve­nä­jä-tut­ki­ja Arkady Moshes ei usko, että lännen ta­lous­pa­kot­teet syök­se­vät Putinin val­las­ta tai että Venäjän kansa nousisi laajaan ka­pi­naan: "Ih­mi­set, jotka odot­ta­vat Ve­nä­jäl­lä nopeaa muu­tos­ta, ovat naii­ve­ja"

06.08.2022 06:30 4
Yksi loukkaantui hirvenjuoksun SM-kilpailujen yhteydessä sattuneessa onnettomuudessa Lumijoella – ase laukesi vahingossa

Yksi louk­kaan­tui hir­ven­juok­sun SM-kil­pai­lu­jen yh­tey­des­sä sat­tu­nees­sa on­net­to­muu­des­sa Lu­mi­joel­la – ase laukesi va­hin­gos­sa

06.08.2022 07:05 1
Zelenskyi vaatii lisäpakotteita Venäjälle ydinvoimalan tulittamisen vuoksi

Zelenskyi vaatii lisäpakotteita Venäjälle ydinvoimalan tulittamisen vuoksi

07.08.2022 10:18 1
Rajavartioston helikopteri ja poliisin koirapartio löysivät eksyneen marjastajan Hyypiövaaralta
Tilaajille

Ra­ja­var­tios­ton he­li­kop­te­ri ja po­lii­sin koi­ra­par­tio löy­si­vät ek­sy­neen mar­jas­ta­jan Hyy­piö­vaa­ral­ta

06.08.2022 10:01
Lukijoilta
Miksi meillä on piikkipaikka piikkiongelmassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marko Kilpi

Miksi meillä on piik­ki­paik­ka piik­kion­gel­mas­sa?

06.08.2022 05:30
Tilaajille
Vuotos on ollut vedätys – nyt on aika käynnistää Kemihaaran altaan uudelleen arviointi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Leena Jääskeläinen

Vuotos on ollut vedätys – nyt on aika käyn­nis­tää Ke­mi­haa­ran altaan uu­del­leen ar­vioin­ti

06.08.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maria Huhmarniemi, Maija Haase, Sanna Konola, Miikka Keränen, Laura Tarvainen, Tarja Suopajärvi, Ella Keski-Panula

Vihreät vai­kut­ta­vat Ro­va­nie­mel­lä

06.08.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pentti K. Heikkinen

Trol­laus kiihtyy

06.08.2022 05:00 2
Tilaajille
Haaparannalla etsitään kesäkuun alussa kadonnutta iäkästä naista

Haa­pa­ran­nal­la et­si­tään ke­sä­kuun alussa ka­don­nut­ta iäkästä naista

05.08.2022 17:08 3
Omakotitalon seinustalla ollut muovinen saavi syttyi tuleen Rovaniemen Koskenkylällä
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lon sei­nus­tal­la ollut muo­vi­nen saavi syttyi tuleen Ro­va­nie­men Kos­ken­ky­läl­lä

05.08.2022 20:58
Virolaiset selvisivät nopeiten Vätsärin louhikoista ja koskista – jopa kilpailun järjestäjä ihmetteli, miten hyvävoimaisia voittajat olivat maalissa
Tilaajille

Vi­ro­lai­set sel­vi­si­vät no­pei­ten Vät­sä­rin lou­hi­kois­ta ja kos­kis­ta – jopa kil­pai­lun jär­jes­tä­jä ih­met­te­li, miten hy­vä­voi­mai­sia voit­ta­jat olivat maa­lis­sa

06.08.2022 12:27
Turkki tuijottaa yhteisymmärrysasiakirjaa – Suomen ja Ruotsin Nato-hyväksyntä voi siirtyä jopa kesään 2023
Tilaajille

Turkki tui­jot­taa yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­jaa – Suomen ja Ruotsin Na­to-hy­väk­syn­tä voi siirtyä jopa kesään 2023

05.08.2022 16:30
Päiväkirja
Päiväkirja: Otetaanko kuitenkin käpykakku? Kummeli-heitto ei meinannut löytää yleisöä aikuisten joukosta
Kolumni Ville Hyötylä

Päi­vä­kir­ja: Ote­taan­ko kui­ten­kin kä­py­kak­ku? Kum­me­li-heit­to ei mei­nan­nut löytää yleisöä ai­kuis­ten jou­kos­ta

06.08.2022 05:00 4
Tilaajille
Päiväkirja: Ounasvaaran bikeparkin nykytila koettelee harrastajan uskoa ja kääntää katseen muihin keskuksiin
Kolumni Iiro Kerkelä

Päi­vä­kir­ja: Ou­nas­vaa­ran bi­ke­par­kin ny­ky­ti­la koet­te­lee har­ras­ta­jan uskoa ja kääntää katseen muihin kes­kuk­siin

05.08.2022 05:00 10
Tilaajille
Päiväkirja: Kyllä sieltä yksi ainakin tulee
Kolumni Jaarli Pirkkiö

Päi­vä­kir­ja: Kyllä sieltä yksi ainakin tulee

04.08.2022 05:00 4
Tilaajille
Päiväkirja: Pyöräilyä siellä sun täällä
Kolumni Jussi Saarela

Päi­vä­kir­ja: Pyö­räi­lyä siellä sun täällä

03.08.2022 05:00
Tilaajille
Koulut alkavat ensi viikolla Lapissa – Sodankylä, Pelkosenniemi ja Inari jatkavat lomailua päivän tai kaksi pitempään, katso lista
Tilaajille

Koulut alkavat ensi vii­kol­la Lapissa – So­dan­ky­lä, Pel­ko­sen­nie­mi ja Inari jat­ka­vat lo­mai­lua päivän tai kaksi pi­tem­pään, katso lista

06.08.2022 09:34 1
Porotalouden tukien hakuaika Ruokavirastolta on 8. elokuuta – 1. syyskuuta – Asia kannattaa hoitaa netissä, mutta paperihakemuksiakin hyväksytään

Po­ro­ta­lou­den tukien ha­ku­ai­ka Ruo­ka­vi­ras­tol­ta on 8. elo­kuu­ta – 1. syys­kuu­ta – Asia kan­nat­taa hoitaa ne­tis­sä, mutta pa­pe­ri­ha­ke­muk­sia­kin hy­väk­sy­tään

05.08.2022 15:17 4
Kiina vetäytyy yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa ilmastonmuutoskysymyksessä sekä muilla osa-alueilla – sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä jatkuvat

Kiina ve­täy­tyy yh­teis­työs­tä Yh­dys­val­to­jen kanssa il­mas­ton­muu­tos­ky­sy­myk­ses­sä sekä muilla osa-alueil­la – so­ta­har­joi­tuk­set Tai­wa­nin ym­pä­ril­lä jat­ku­vat

05.08.2022 14:26 9
Meri-Lapin matkailun markkinointiyhtiön toiminta hiipuu – yhtiön rahatilanne on huolestuttava ja vain yksi henkilö on enää osa-aikaisesti töissä
Tilaajille

Me­ri-La­pin mat­kai­lun mark­ki­noin­ti­yh­tiön toi­min­ta hiipuu – yhtiön ra­ha­ti­lan­ne on huo­les­tut­ta­va ja vain yksi henkilö on enää osa-ai­kai­ses­ti töissä

05.08.2022 06:30 5