Tapojärven matka on vienyt Muonion koulukyydeistä kaivosten ja teollisuuden luottopelaajaksi
Tilaajille

Ta­po­jär­ven matka on vienyt Muonion kou­lu­kyy­deis­tä kai­vos­ten ja teol­li­suu­den luot­to­pe­laa­jak­si

09:00
Mopoilijoita ja autoilijoita humalassa – Meri-Lapin poliisi tapasi valitettavan runsaasti rattijuoppoja viikonlopun liikenteessä

Mo­poi­li­joi­ta ja au­toi­li­joi­ta hu­ma­las­sa – Me­ri-La­pin poliisi tapasi va­li­tet­ta­van run­saas­ti rat­ti­juop­po­ja vii­kon­lo­pun lii­ken­tees­sä

13:38
Juha Kauppinen palkittiin Vuoden Luontokuva -kilpailussa – Ivalolainen ammattikuvaaja rentoutuu parhaiten luonnossa kameran kanssa eikä tykkää somettamisesta

Juha Kaup­pi­nen pal­kit­tiin Vuoden Luon­to­ku­va -kil­pai­lus­sa – Iva­lo­lai­nen am­mat­ti­ku­vaa­ja ren­tou­tuu par­hai­ten luon­nos­sa kameran kanssa eikä tykkää so­met­ta­mi­ses­ta

19.10.2019 19:00
Ruka levittäytyy uudella hotellilla itään päin – matkailijoiden toivotaan löytävän laskettelukeskukseen myös kesällä
Tilaajille

Ruka le­vit­täy­tyy uudella ho­tel­lil­la itään päin – mat­kai­li­joi­den toi­vo­taan löy­tä­vän las­ket­te­lu­kes­kuk­seen myös kesällä

10:08
Naisten Feel Good Weekend - Se erilainen alppihiihtoviikonloppu Levillä
Mainos Levin maailmancup

Naisten Feel Good Weekend - Se eri­lai­nen alp­pi­hiih­to­vii­kon­lop­pu Levillä

06:00
Hyvä elämä
Päiväkirja: Älä oleta, älä yleistä, anna tilaa, kunnioita
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Älä oleta, älä yleis­tä, anna tilaa, kun­nioi­ta

19.10.2019 07:30
Päiväkirja: Elämäni pisin, ihanin ja kamalin ihmissuhde – kaikkea yhtä aikaa

Päi­vä­kir­ja: Elämäni pisin, ihanin ja kamalin ih­mis­suh­de – kaikkea yhtä aikaa

17.10.2019 06:00
Päiväkirja: Lapsuusmuistojen äärellä
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Lap­suus­muis­to­jen äärellä

16.10.2019 07:00
Päiväkirja: Onnea on opettaja, jonka kanssa voi mennä kaljalle
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: Onnea on opet­ta­ja, jonka kanssa voi mennä kal­jal­le

15.10.2019 07:41
Kaikkea hyväksi väitettyä ei kannata uskoa – hyvinvointimarkkinoilla kuka tahansa voi julistaa itsensä guruksi
Kolumni Minna Akimo

Kaikkea hyväksi väi­tet­tyä ei kannata uskoa – hy­vin­voin­ti­mark­ki­noil­la kuka tahansa voi ju­lis­taa itsensä guruksi

12.10.2019 20:06
"Tajusin pelaavani viimeisiä rahoja muutama tunti sitten tulleesta palkasta" – Vähenisikö riippuvuus, jos pelikoneita poistettaisiin kioskeista?

"Ta­ju­sin pe­laa­va­ni vii­mei­siä rahoja muutama tunti sitten tul­lees­ta pal­kas­ta" – Vä­he­ni­si­kö riip­pu­vuus, jos pe­li­ko­nei­ta pois­tet­tai­siin kios­keis­ta?

12.10.2019 07:00
Vähävaraiset lapsiperheet ovat unohtuneet syntyvyyskeskustelussa
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Vä­hä­va­rai­set lap­si­per­heet ovat unoh­tu­neet syn­ty­vyys­kes­kus­te­lus­sa

06:00
Suomella 3 500 henkilöä haussa Interpolin ja Schengen-järjestelmän kautta – Näitä kadonneita ja vakavista rikoksista epäiltyjä henkilöitä Suomi etsii

Suo­mel­la 3 500 hen­ki­löä haussa In­ter­po­lin ja Schen­gen-jär­jes­tel­män kautta – Näitä ka­don­nei­ta ja va­ka­vis­ta ri­kok­sis­ta epäil­ty­jä hen­ki­löi­tä Suomi etsii

07:00
Lapin linnunlaulun loppu – Kuudes sukupuuttoaalto vie matkassaan arktiset linnut ja perinteiset pihalinnut Lapista
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Lapin lin­nun­lau­lun loppu – Kuudes su­ku­puut­to­aal­to vie mat­kas­saan ark­ti­set linnut ja pe­rin­tei­set pi­ha­lin­nut Lapista

19.10.2019 07:30
Lokakuinen aamu tasan 75 vuotta sitten paljasti järkyttävän näyn – vaihtokuvat kertovat, kuinka vähän Rovaniemestä jäi jäljelle saksalaisten lähdettyä

Lo­ka­kui­nen aamu tasan 75 vuotta sitten pal­jas­ti jär­kyt­tä­vän näyn – vaih­to­ku­vat ker­to­vat, kuinka vähän Ro­va­nie­mes­tä jäi jäl­jel­le sak­sa­lais­ten läh­det­tyä

17.10.2019 07:30
Oliko tämä vahinko? Rovaniemen täydellinen tuho johtui saksalaisten hutiloinnista, sanoo Lapin sotaan sukeltanut kirjailija

Oliko tämä va­hin­ko? Ro­va­nie­men täy­del­li­nen tuho johtui sak­sa­lais­ten hu­ti­loin­nis­ta, sanoo Lapin sotaan su­kel­ta­nut kir­jai­li­ja

13.10.2019 12:14
Äärioikeistopiireistä irtaantunut koomikko Iikka Kivi: "Miehet kokevat tässä ajassa itsensä impotenteiksi ja vastaavat siihen väkivallalla"

Ää­ri­oi­keis­to­pii­reis­tä ir­taan­tu­nut koo­mik­ko Iikka Kivi: "Miehet kokevat tässä ajassa itsensä im­po­ten­teik­si ja vas­taa­vat siihen vä­ki­val­lal­la"

12.10.2019 08:00
Tilaajille

Jät­ti­läi­sen tarina - Miten pus­si­hou­sui­set las­ki­jat aloit­ti­vat Levin me­nes­tys­ta­ri­nan, ja missä olikaan Nikan kalju?

12.10.2019 07:30
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Saika Hasnat, 15, tajusi vasta äs­ket­täin, että hänkin voi olla kaunis – Näin some vai­kut­taa tyt­tö­jen it­se­tun­toon: "Täydet meikit päälle ennen ku­vaus­ta"

11.10.2019 11:00
Torniolaisyrittäjä toivoo Vuoden maahanmuuttajayrittäjän palkintoa Lappiin – ”Suomi tarvitsee maahanmuuttajayrittäjiä – kuten yrittäjiä ylipäätäänkin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Tor­nio­lais­yrit­tä­jä toivoo Vuoden maa­han­muut­ta­ja­yrit­tä­jän pal­kin­toa Lappiin – ”Suomi tar­vit­see maa­han­muut­ta­ja­yrit­tä­jiä – kuten yrit­tä­jiä yli­pää­tään­kin”

17.10.2019 06:00
Satanut lumi saattaa säilyä – Sunnuntaina pakkanen paukkuu

Satanut lumi saattaa säilyä – Sun­nun­tai­na pak­ka­nen paukkuu

19.10.2019 18:23
Lapin linnunlaulun loppu – Kuudes sukupuuttoaalto vie matkassaan arktiset linnut ja perinteiset pihalinnut Lapista
Tilaajille

Lapin lin­nun­lau­lun loppu – Kuudes su­ku­puut­to­aal­to vie mat­kas­saan ark­ti­set linnut ja pe­rin­tei­set pi­ha­lin­nut Lapista

19.10.2019 07:30
"Minun pelkoni, kipuni ja toiveeni ohitettiin täysin", sanoo rovaniemeläinen Sanna – Osalle naisista synnytys on katkera kokemus, joka jättää mielen haavoille jopa vuosiksi

"Minun pel­ko­ni, kipuni ja toi­vee­ni ohi­tet­tiin täy­sin", sanoo ro­va­nie­me­läi­nen Sanna – Osalle nai­sis­ta syn­ny­tys on katkera ko­ke­mus, joka jättää mielen haa­voil­le jopa vuo­sik­si

19.10.2019 07:30
HIFK - RoPS ottelukooste
Urheilu

HIFK - RoPS ot­te­lu­koos­te

13:07
Urheilutoimenjohtaja Antero Niittymäki jättää vaikeuksiin ajautuneen TPS:n

Ur­hei­lu­toi­men­joh­ta­ja Antero Niit­ty­mä­ki jättää vai­keuk­siin ajau­tu­neen TPS:n

12:28

Jenna Lauk­ka­nen pääsi vain vies­tiin ISL-uin­tien avaus­päi­vä­nä Te­xa­sis­sa

12:26
FC Inter - KuPS ottelukooste

FC Inter - KuPS ot­te­lu­koos­te

12:19

Real Madrid hävisi yl­lät­täen sar­ja­nou­si­jal­le ja putosi liigan kär­jes­tä

09:14

Kaikki suo­ma­lai­set osui­vat, kun Dallas kat­kai­si tap­pio­kier­teen­sä

09:13

Ei täys­osu­maa - Loton potti nousi 2,4 mil­joo­naan euroon

19.10.2019 22:57
PikkujouluCircus saapuu Rovaniemelle
Mainos PikkujouluCircus

Pik­ku­jou­lu­Cir­cus saapuu Ro­va­nie­mel­le

18.10.2019 06:00
Tapojärvi Oy sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon

Ta­po­jär­vi Oy sai val­ta­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non

19.10.2019 22:15
Turkki: Kurdijoukot tappoivat turkkilaissotilaan Pohjois-Syyriassa tulitauosta huolimatta – Erdogan luvannut ”murskata terroristien päät”, jos taukoa ei noudateta

Turkki: Kur­di­jou­kot tap­poi­vat turk­ki­lais­so­ti­laan Poh­jois-Syy­rias­sa tu­li­tauos­ta huo­li­mat­ta – Erdogan lu­van­nut ”murs­ka­ta ter­ro­ris­tien päät”, jos taukoa ei nou­da­te­ta

11:28
Sadat tuhannet seniorit saavat kutsun influenssarokotetutkimukseen – "Tutkittavassa rokotteessa vaikuttavia aineita on nelinkertainen määrä"

Sadat tu­han­net se­nio­rit saavat kutsun inf­luens­sa­ro­ko­te­tut­ki­muk­seen – "Tut­kit­ta­vas­sa ro­kot­tees­sa vai­kut­ta­via aineita on ne­lin­ker­tai­nen määrä"

06:00
Rovaniemellä kerrostaloasuntojen lisäksi omakotitalot menevät kaupaksi

Ro­va­nie­mel­lä ker­ros­ta­lo­asun­to­jen lisäksi oma­ko­ti­ta­lot menevät kau­pak­si

19.10.2019 18:24
Opetusministeri Li Andersson haluaa poistaa kotihoidon tuen yli 3-vuotiailta sisaruksilta – Käyttäisi miljoonat varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen

Ope­tus­mi­nis­te­ri Li An­ders­son haluaa poistaa ko­ti­hoi­don tuen yli 3-vuo­tiail­ta si­sa­ruk­sil­ta – Käyt­täi­si mil­joo­nat var­hais­kas­va­tus­mak­su­jen alen­ta­mi­seen

19.10.2019 16:54
Auto törmäsi hitaassa vauhdissa rakennuksen seinään Tornion keskustassa, vahingot jäivät pieniksi

Auto törmäsi hi­taas­sa vauh­dis­sa ra­ken­nuk­sen seinään Tornion kes­kus­tas­sa, va­hin­got jäivät pie­nik­si

19.10.2019 14:33
Yön susien päämajassa on uskomaton meno – Putinin moottoripyöräklubi huumaa rahakkailla esityksillä ja isoilla pyörillä, iskulauseena on "Stalinin ja isänmaan puolesta"

Yön susien pää­ma­jas­sa on us­ko­ma­ton meno – Putinin moot­to­ri­pyö­rä­klu­bi huumaa ra­hak­kail­la esi­tyk­sil­lä ja isoilla pyö­ril­lä, is­ku­lau­see­na on "S­ta­li­nin ja isän­maan puo­les­ta"

19.10.2019 14:00
Mies heilui kepin kanssa, koska hänen autoonsa murtauduttiin – Poliisin yö oli vilkas Rovaniemellä

Mies heilui kepin kanssa, koska hänen au­toon­sa mur­tau­dut­tiin – Po­lii­sin yö oli vilkas Ro­va­nie­mel­lä

19.10.2019 10:41
Kuntien köyhäinavulle on nyt kysyntää – Vaikeudet ovat isot, mutta hankalaa on ollut aiemminkin, Savukosken kunnanjohtajalle tulee mieleen 1990-luvun alun lama

Kuntien köy­häin­avul­le on nyt ky­syn­tää – Vai­keu­det ovat isot, mutta han­ka­laa on ollut aiem­min­kin, Sa­vu­kos­ken kun­nan­joh­ta­jal­le tulee mieleen 1990-lu­vun alun lama

19.10.2019 07:30
Jäämeren radan kaavoitus etenee marraskuussa – Peter Vesterbacka uskoo yhä voivansa toteuttaa radan

Jää­me­ren radan kaa­voi­tus etenee mar­ras­kuus­sa – Peter Ves­ter­bac­ka uskoo yhä voi­van­sa to­teut­taa radan

19.10.2019 09:45
Tiedätkö sinä, kuka on eduskunnan puhemies? Ei se mitään vaikka et tiedä, 69 prosenttia suomalaisista on asiasta yhtä pihalla

Tie­dät­kö sinä, kuka on edus­kun­nan pu­he­mies? Ei se mitään vaikka et tiedä, 69 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on asiasta yhtä pihalla

19.10.2019 07:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori