Mikäpä teksti-TV:n tappaisi – menneen maailman mediaksi oletettu formaatti on edelleen iskussa
Tilaajille

Mikäpä teks­ti-TV:n tap­pai­si – menneen maail­man me­diak­si ole­tet­tu for­maat­ti on edel­leen iskussa

18:00 1
Norrbottenissa todettiin perjantaina 150 koronatartuntaa – tartuntamäärät ovat kasvaneet nopeasti ja huomattavasti
Tilaajille

Norr­bot­te­nis­sa to­det­tiin per­jan­tai­na 150 ko­ro­na­tar­tun­taa – tar­tun­ta­mää­rät ovat kas­va­neet no­peas­ti ja huo­mat­ta­vas­ti

18:27 0
Suomalaiset pääsevät Viroon maanantaista alkaen ilman karanteenia – kuumeinen henkilö voidaan kuitenkin käännyttää

Suo­ma­lai­set pää­se­vät Viroon maa­nan­tais­ta alkaen ilman ka­ran­tee­nia – kuu­mei­nen henkilö voidaan kui­ten­kin kään­nyt­tää

17:06 0
Jääkiekkoilija Jani Hakanpää teki ensimmäisen NHL-maalin juuri, kun korona iski – Järkälemäinen puolustaja kertoo nyt, mitä kesätauolla teki: "Aika on mennyt yllättävän nopeasti"
Tilaajille

Jää­kiek­koi­li­ja Jani Ha­kan­pää teki en­sim­mäi­sen NHL-maa­lin juuri, kun korona iski – Jär­kä­le­mäi­nen puo­lus­ta­ja kertoo nyt, mitä ke­sä­tauol­la teki: "Aika on mennyt yl­lät­tä­vän no­peas­ti"

15:02 0
Liikenneopettaja kohtaa työssään usein nuoria, joilla on haasteita näkönsä kanssa - ”Heikentynyt näkö voi olla turvallisuusriski liikenteessä”
Mainos Brillet

Lii­ken­ne­opet­ta­ja kohtaa työs­sään usein nuoria, joilla on haas­tei­ta näkönsä kanssa - ”Hei­ken­ty­nyt näkö voi olla tur­val­li­suus­ris­ki lii­ken­tees­sä”

06:00
Tiia Kähkönen soittaa puheluita, joita kukaan ei halua saada – Koronajäljittäjän työ on vaikeutunut ihmisten kasvaneen epäluuloisuuden myötä
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Tiia Käh­kö­nen soittaa pu­he­lui­ta, joita kukaan ei halua saada – Ko­ro­na­jäl­jit­tä­jän työ on vai­keu­tu­nut ih­mis­ten kas­va­neen epä­luu­loi­suu­den myötä

29.10.2020 19:21 2
Matkailuyrittäjien hermo kiristyy – "Hallituksen taktiikkana on, ettei tänne tulisi yhtään matkailijaa"

Mat­kai­lu­yrit­tä­jien hermo ki­ris­tyy – "Hal­li­tuk­sen tak­tiik­ka­na on, ettei tänne tulisi yhtään mat­kai­li­jaa"

29.10.2020 18:02 10
Tilaajille
Kuuntele 16. PopuLappi: Hannibal: "Rap is the art of talking shit" Rollofunkin isä tietää mistä puhuu

Kuun­te­le 16. Po­pu­Lap­pi: Han­ni­bal: "Rap is the art of talking shit" Rol­lo­fun­kin isä tietää mistä puhuu

29.10.2020 15:41 0
Korona näkyy rajusti Rovaniemen matkailutilastoissa: Syyskuussa lentoasemalla asioi 11 100 matkustajaa, joka on 69 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten

Korona näkyy rajusti Ro­va­nie­men mat­kai­lu­ti­las­tois­sa: Syys­kuus­sa len­to­ase­mal­la asioi 11 100 mat­kus­ta­jaa, joka on 69 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuosi sitten

29.10.2020 12:12 1
Tilaajille

Ennen ryh­ty­mis­tään pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si Joe Bidenin piti korjata lähes 30 vuotta sitten te­ke­män­sä virhe

29.10.2020 19:00 0
Tilaajille
RoPS jahtaa parasta sijoitustaan naisten Ykkösessä - Hertta nurin leveästi 7-0, katso maalikooste
Tilaajille

RoPS jahtaa parasta si­joi­tus­taan naisten Yk­kö­ses­sä - Hertta nurin le­veäs­ti 7-0, katso maa­li­koos­te

16:46 0
Viikonlopun koronaseuranta: Sodankylässä yli 200 on altistunut, Suomessa 203 uutta tartuntaa, Länsi-Pohja kiihtymisvaiheen kynnyksellä

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­läs­sä yli 200 on al­tis­tu­nut, Suo­mes­sa 203 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­ja kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­lä

09:32 0
Suosituimmat tänään
Viikonlopun koronaseuranta: Sodankylässä yli 200 on altistunut, Suomessa 203 uutta tartuntaa, Länsi-Pohja kiihtymisvaiheen kynnyksellä

Viikonlopun koronaseuranta: Sodankylässä yli 200 on altistunut, Suomessa 203 uutta tartuntaa, Länsi-Pohja kiihtymisvaiheen kynnyksellä

09:32 0
Länsi-Pohjassa todettu tänään kymmenen uutta tartuntaa – Sairaanhoitopiiri on kiihtymisvaiheen kynnyksellä

Länsi-Pohjassa todettu tänään kymmenen uutta tartuntaa – Sairaanhoitopiiri on kiihtymisvaiheen kynnyksellä

11:50 0
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta: Ravintola-altistumisia Rovaniemellä, Sodankylässä kokonainen yläkoulu siirtyy etäopetukseen, sisällä tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään Rovaniemellä, Länsi-Pohjassa seitsemän tartuntaa

Perjantain koronaseuranta: Ravintola-altistumisia Rovaniemellä, Sodankylässä kokonainen yläkoulu siirtyy etäopetukseen, sisällä tapahtuva harrastustoiminta keskeytetään Rovaniemellä, Länsi-Pohjassa seitsemän tartuntaa

30.10.2020 12:07 1
Yksi heistä on Kemin uusi kaupunginjohtaja – selvitimme poliittiset taustat, lemmikit ja motiivit

Yksi heistä on Kemin uusi kaupunginjohtaja – selvitimme poliittiset taustat, lemmikit ja motiivit

08:00 0
Tilaajille

Sodankylässä on todettu lisää koronatartuntoja – Tähtikunnan koulun yläkoululaiset siirtyvät etäopetukseen, tapahtumien järjestäjille lisäohjeistuksia

30.10.2020 15:31 0
Lohi halutaan takaisin Kemijokeen, ja siksi viisi ihmistä saksii koko syksyn lohenpoikasten rasvaeviä Tervolan Ossauskoskella

Lohi halutaan takaisin Kemijokeen, ja siksi viisi ihmistä saksii koko syksyn lohenpoikasten rasvaeviä Tervolan Ossauskoskella

06:30 0
Tilaajille
Jopa kirjanpitäjät markkinoivat, mutta yllättävästä syystä – Katso video
Mainos Kaleva Media

Jopa kir­jan­pi­tä­jät mark­ki­noi­vat, mutta yl­lät­tä­väs­tä syystä – Katso video

27.10.2020 06:00
Luksusjunan kattoikkunasta voisi katsoa revontulia – Arctic Express -junavaunuissa olisi paljon tilaa ja ylelliset palvelut
Tilaajille

Luk­sus­ju­nan kat­to­ik­ku­nas­ta voisi katsoa re­von­tu­lia – Arctic Express -ju­na­vau­nuis­sa olisi paljon tilaa ja ylel­li­set pal­ve­lut

12:30 0
Työharjoittelu toi kuoleman elämääni
Tilaajille
Kolumni
Katja Kärki

Työ­har­joit­te­lu toi kuo­le­man elä­mää­ni

06:00 1
Pandemia käänsi muuttovirran suuntaa ja tarjoaa Lapille tilaisuuden pysäyttää väestökato
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Pan­de­mia käänsi muut­to­vir­ran suuntaa ja tarjoaa Lapille ti­lai­suu­den py­säyt­tää väes­tö­ka­to

05:31 2
Lohi halutaan takaisin Kemijokeen, ja siksi viisi ihmistä saksii koko syksyn lohenpoikasten rasvaeviä Tervolan Ossauskoskella
Lukemisto
Tilaajille

Lohi ha­lu­taan ta­kai­sin Ke­mi­jo­keen, ja siksi viisi ihmistä saksii koko syksyn lo­hen­poi­kas­ten ras­va­eviä Ter­vo­lan Os­saus­kos­kel­la

06:30 0
Saame voisi kuulua Vuotsossa vielä enemmän – "Elävä kieli vaatii tietoisia valintoja ja myös yhteisön tukea"

Saame voisi kuulua Vuot­sos­sa vielä enemmän – "Elävä kieli vaatii tie­toi­sia va­lin­to­ja ja myös yh­tei­sön tukea"

24.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Kaukopartiomiehen salaisuus – rovaniemeläinen poliisi Ernst Vainio ei kertonut edes lähimmilleen, mitä oli tapahtunut maaliskuisena yönä pienessä karjalaiskylässä

Kau­ko­par­tio­mie­hen sa­lai­suus – ro­va­nie­me­läi­nen poliisi Ernst Vainio ei ker­to­nut edes lä­him­mil­leen, mitä oli ta­pah­tu­nut maa­lis­kui­se­na yönä pie­nes­sä kar­ja­lais­ky­läs­sä

24.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Korouoman valtiatar: Posion kunnanjohtaja Heli Knutars saa suunsa auki,
kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

Ko­rouo­man val­tia­tar: Posion kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars saa suunsa au­ki, ­kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

23.10.2020 19:00 0
Tilaajille

Ke­mi­jär­ve­läi­set nuoret aje­le­vat ky­läl­lä, koska pa­rem­paa­kaan te­ke­mis­tä ei ole – "En kyllä ole kuul­lut, että joku nuori olisi muut­ta­nut tänne ta­kai­sin"

17.10.2020 06:30 1
Tilaajille

It­ku­pil­li ja mam­man­poi­ka, mutta myös Suomen paras lin­nun­hauk­ku­ja: sel­lai­nen on Nierra, josta so­dan­ky­lä­läi­nen Kaisu Pulju sai elä­män­sä koiran

10.10.2020 06:30 0
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä on 50 nai­sy­rit­tä­jää, jotka ovat taus­tal­taan maa­han­muut­ta­jia – Neljä heistä kertoo nyt ta­ri­nan­sa

10.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Suomalaiskärjet jälleen tehokkaina Mestaruussarjassa: Pukki teki kaksi, Forss yhden
Tilaajille

Suomalaiskärjet jälleen tehokkaina Mestaruussarjassa: Pukki teki kaksi, Forss yhden

19:42 0
RoKin naisilla komea nousu Raumalla - kolmen maalin takaa voittoon
Tilaajille

RoKin nai­sil­la komea nousu Rau­mal­la - kolmen maalin takaa voit­toon

16:00 0
Norjaan pääsee jälleen ilman karanteenia Lapin ja Länsi-Pohjan alueilta
Tilaajille

Norjaan pääsee jälleen ilman ka­ran­tee­nia Lapin ja Län­si-Poh­jan alueil­ta

14:37 0
BBC: James Bond -näyttelijä Sean Connery on kuollut

BBC: James Bond -näyt­te­li­jä Sean Connery on kuollut

15:23 0
Urheilu
Suomalaiskärjet jälleen tehokkaina Mestaruussarjassa: Pukki teki kaksi, Forss yhden

Suo­ma­lais­kär­jet jälleen te­hok­kai­na Mes­ta­ruus­sar­jas­sa: Pukki teki kaksi, Forss yhden

19:42 0
Tilaajille
Jukka Honkavuori 8:s Lausitzringin vesisateessa

Jukka Hon­ka­vuo­ri 8:s Lau­sitz­rin­gin ve­si­sa­tees­sa

19:36 0
Tilaajille
TIHC hyytyi neljän maalin johdosta tappioon - Lappiliiga keskeytettiin toistaiseksi koronvirustilanteen takia

TIHC hyytyi neljän maalin joh­dos­ta tap­pioon - Lap­pi­lii­ga kes­key­tet­tiin tois­tai­sek­si ko­ron­vi­rus­ti­lan­teen takia

19:24 0
Tilaajille
Kouvola-ajo Antti Ojanperän talliin - lappilaisomisteinen Thai Explosive hallitsi johtopaikalta

Kou­vo­la-ajo Antti Ojan­pe­rän talliin - lap­pi­lais­omis­tei­nen Thai Exp­lo­si­ve hal­lit­si joh­to­pai­kal­ta

19:20 0
Tilaajille
AC Oulu otti askeleen kohti liigaa – tasapeli viimeisessä kotiottelussa riittää nousuun: "Olemme päässeet tähän pisteeseen pelaamalla"

AC Oulu otti as­ke­leen kohti liigaa – ta­sa­pe­li vii­mei­ses­sä ko­ti­ot­te­lus­sa riittää nou­suun: "Olemme pääs­seet tähän pis­tee­seen pe­laa­mal­la"

19:02 0
Tilaajille
ToPV:n Sergei Korsunov ja Iiro Vanha karanteeniin - Serbian MM-karsintapeli jää väliin

ToPV:n Sergei Kor­su­nov ja Iiro Vanha ka­ran­tee­niin - Serbian MM-kar­sin­ta­pe­li jää väliin

19:01 0
Tilaajille
Asennemuutoksesta apua koronan kanssa elämiseen
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Asennemuutoksesta apua koronan kanssa elämiseen

30.10.2020 06:01 1
Sodankylässä lauantaina yksi tartunta tutusta ketjusta – "Sodankylä tai muukaan Lappi ei ole kiihtymisvaiheessa tällä hetkellä"
Tilaajille

So­dan­ky­läs­sä lauan­tai­na yksi tar­tun­ta tutusta ket­jus­ta – "So­dan­ky­lä tai muukaan Lappi ei ole kiih­ty­mis­vai­hees­sa tällä het­kel­lä"

13:40 1
Länsi-Pohjassa todettu tänään kymmenen uutta tartuntaa – Sairaanhoitopiiri on kiihtymisvaiheen kynnyksellä
Tilaajille

Län­si-Poh­jas­sa todettu tänään kym­me­nen uutta tar­tun­taa – Sai­raan­hoi­to­pii­ri on kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­lä

11:50 0
Suomalaisia elokuvia tehdään nyt kaikkialla muualla kuin Suomessa, ja erityisen moni kuvausryhmä suuntaa Viroon – mutta virolaisia elokuvia kuvataan myös Lapissa
Tilaajille

Suo­ma­lai­sia elo­ku­via tehdään nyt kaik­kial­la muualla kuin Suo­mes­sa, ja eri­tyi­sen moni ku­vaus­ryh­mä suuntaa Viroon – mutta vi­ro­lai­sia elo­ku­via ku­va­taan myös Lapissa

11:00 0
Jukka Honkavuori 8:s Lausitzringin vesisateessa
Tilaajille

Jukka Honkavuori 8:s Lausitzringin vesisateessa

19:36 0
Kaikki Yhdysvaltain presidentinvaaleista: Mitä ovat valitsijamiehet? Entä vaa'ankieliosavaltiot? Miten enemmän ääniä kerännyt voi hävitä vaalit?

Kaikki Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­leis­ta: Mitä ovat va­lit­si­ja­mie­het? Entä vaa­an­kie­lio­sa­val­tiot? Miten enemmän ääniä ke­rän­nyt voi hävitä vaalit?

13:20 0
Kulttuuri
Kirja-arvostelu: Aallon toimistossa ihmeellinen oli arkea

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Aallon toi­mis­tos­sa ih­meel­li­nen oli arkea

30.10.2020 19:02 0
Tilaajille
Arvostelu: Triptyykki viimeisestä matkasta

Ar­vos­te­lu: Trip­tyyk­ki vii­mei­ses­tä mat­kas­ta

30.10.2020 18:51 0
Tilaajille
Arvostelu: Soimaan jääviä merkkihetkiä

Ar­vos­te­lu: Soimaan jääviä merk­ki­het­kiä

30.10.2020 18:49 0
Tilaajille
Virpi Suutarin Aalto-elokuva palkittiin parhaana Zagrebissa

Virpi Suu­ta­rin Aal­to-elo­ku­va pal­kit­tiin par­haa­na Zag­re­bis­sa

29.10.2020 19:12 0
Tilaajille
Kuuntele 16. PopuLappi: Hannibal: "Rap is the art of talking shit" Rollofunkin isä tietää mistä puhuu

Kuun­te­le 16. Po­pu­Lap­pi: Han­ni­bal: "Rap is the art of talking shit" Rol­lo­fun­kin isä tietää mistä puhuu

29.10.2020 15:41 0
Virpi Räisäsen yhden naisen duo esiintyy Rovaniemellä

Virpi Räi­sä­sen yhden naisen duo esiin­tyy Ro­va­nie­mel­lä

28.10.2020 18:15 1
Tilaajille
Henkilötunnuksen muutos ei estäisi äänestämistä kevään kuntavaaleissa – vaalipaikoille tulee koronarajoituksia, mutta vaalien siirto on ison kynnyksen takana

Hen­ki­lö­tun­nuk­sen muutos ei estäisi ää­nes­tä­mis­tä kevään kun­ta­vaa­leis­sa – vaa­li­pai­koil­le tulee ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia, mutta vaalien siirto on ison kyn­nyk­sen takana

11:00 1
Lohi halutaan takaisin Kemijokeen, ja siksi viisi ihmistä saksii koko syksyn lohenpoikasten rasvaeviä Tervolan Ossauskoskella
Tilaajille

Lohi ha­lu­taan ta­kai­sin Ke­mi­jo­keen, ja siksi viisi ihmistä saksii koko syksyn lo­hen­poi­kas­ten ras­va­eviä Ter­vo­lan Os­saus­kos­kel­la

06:30 0
TIHC hyytyi neljän maalin johdosta tappioon - Lappiliiga keskeytettiin toistaiseksi koronvirustilanteen takia
Tilaajille

TIHC hyytyi neljän maalin joh­dos­ta tap­pioon - Lap­pi­lii­ga kes­key­tet­tiin tois­tai­sek­si ko­ron­vi­rus­ti­lan­teen takia

19:24 0
Verottajan päätös salata osa verotietojen tulokärjestä poiki lihavan riidan median ja verottajan välille

Ve­rot­ta­jan päätös salata osa ve­ro­tie­to­jen tu­lo­kär­jes­tä poiki lihavan riidan median ja ve­rot­ta­jan välille

10:06 2