Kittilässä odotetaan jännityksellä, miten ylempänä Lapissa sulava lumi vaikuttaa Ounasjoen tulvaan: "Erikoinen vuosi, kun lunta oli ennätysmäärä ja tulvasta ennustetaan isoa"

Kit­ti­läs­sä odo­te­taan jän­ni­tyk­sel­lä, miten ylem­pä­nä Lapissa sulava lumi vai­kut­taa Ou­nas­joen tul­vaan: "E­ri­koi­nen vuosi, kun lunta oli en­nä­tys­mää­rä ja tul­vas­ta en­nus­te­taan isoa"

15:57 0
Ravintolat aukesivat vihdoin, iloiset ihmiset ryntäsivät lounaalle ja terassille Rovaniemellä heti kun se oli mahdollista – pysähtyminen teki myös hyvää

Ra­vin­to­lat au­ke­si­vat vih­doin, iloiset ihmiset ryn­tä­si­vät lou­naal­le ja te­ras­sil­le Ro­va­nie­mel­lä heti kun se oli mah­dol­lis­ta – py­säh­ty­mi­nen teki myös hyvää

13:43 0
Tulvaseuranta Lapin tulvien toisesta viikosta: Tulviin varautumisella säästetään kymmeniä miljoonia, Lapin tulvahuiput koetaan tällä viikolla

Tul­va­seu­ran­ta Lapin tulvien toi­ses­ta vii­kos­ta: Tulviin va­rau­tu­mi­sel­la sääs­te­tään kym­me­niä mil­joo­nia, Lapin tul­va­hui­put koetaan tällä vii­kol­la

09:30 1
Nuori mies saalisti eri puolilla Suomea asuvia 8–14-vuotiaita lapsia sosiaalisessa mediassa – Uhreja ainakin 30, todennäköisesti enemmän

Nuori mies saa­lis­ti eri puo­lil­la Suomea asuvia 8–14-vuo­tiai­ta lapsia so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – Uhreja ainakin 30, to­den­nä­köi­ses­ti enemmän

17:07 0
Yksi ominaisuus teki Visor kaihtimista sisustajien suosikin
Mainos Suomen Visor Oy

Yksi omi­nai­suus teki Visor kaih­ti­mis­ta si­sus­ta­jien suo­si­kin

31.05.2020 06:00
Suosituimmat tänään
Rovaniemi muuttui Venetsiaksi – Katso Lapin Kansan kuvaajien tulvakuvat viikonlopulta

Rovaniemi muuttui Venetsiaksi – Katso Lapin Kansan kuvaajien tulvakuvat viikonlopulta

31.05.2020 20:00 0
Tulva nousi Katajatiellä äkkiä ja saarsi talot Rovaniemellä – asukkaat epäilevät läheisen siltatyömaan padonneen vettä, nyt autot parkkeerataan vilkkaan Nelostien varteen ja osa soutaa kotiin

Tulva nousi Katajatiellä äkkiä ja saarsi talot Rovaniemellä – asukkaat epäilevät läheisen siltatyömaan padonneen vettä, nyt autot parkkeerataan vilkkaan Nelostien varteen ja osa soutaa kotiin

31.05.2020 20:07 0
Tilaajille
Vesitalousasiantuntija: "Vankka veikkaus, että Rovaniemen tulva oli tässä" Torniojoella ja Ivalojoella vesi nousee vielä

Vesitalousasiantuntija: "Vankka veikkaus, että Rovaniemen tulva oli tässä" Torniojoella ja Ivalojoella vesi nousee vielä

09:41 1
Talon tulvasuojaus petti ohi ajaneiden vesiskoottereiden vuoksi Rovaniemellä – Pelastuslaitos kehottaa välttämään joella liikkumista

Talon tulvasuojaus petti ohi ajaneiden vesiskoottereiden vuoksi Rovaniemellä – Pelastuslaitos kehottaa välttämään joella liikkumista

31.05.2020 11:41 4
Tulvaseuranta Lapin tulvien toisesta viikosta: Tulviin varautumisella säästetään kymmeniä miljoonia, Lapin tulvahuiput koetaan tällä viikolla

Tulvaseuranta Lapin tulvien toisesta viikosta: Tulviin varautumisella säästetään kymmeniä miljoonia, Lapin tulvahuiput koetaan tällä viikolla

09:30 1
Tulvaseuranta: Tulva laskenut Rovaniemellä hieman, Kittilässä vedennousu pysähtynyt toistaiseksi, Tornionjoen rannoilla varauduttava poikkeuksellisen kovaan tulvaan.

Tulvaseuranta: Tulva laskenut Rovaniemellä hieman, Kittilässä vedennousu pysähtynyt toistaiseksi, Tornionjoen rannoilla varauduttava poikkeuksellisen kovaan tulvaan.

25.05.2020 11:01 5
Lapin tulvat numeroina: Katso päivittyvästä tietopaketistamme milloin vahinkorajat ylittyvät eri puolilla Lappia
Tilaajille

Lapin tulvat nu­me­roi­na: Katso päi­vit­ty­väs­tä tie­to­pa­ke­tis­tam­me milloin va­hin­ko­ra­jat ylit­ty­vät eri puo­lil­la Lappia

27.05.2020 15:25 2
Katso täältä korkeimpien kunniamerkkien saajat ja kaikki lappilaiset kunniamerkillä palkitut

Katso täältä kor­keim­pien kun­nia­merk­kien saajat ja kaikki lap­pi­lai­set kun­nia­mer­kil­lä pal­ki­tut

18:12 0
"Jos haluaa nähdä enemmän nisäkkäitä kerralla, pitää mennä Afrikkaan" – Hylkeenpyytäjä Jouni Heinikoski vei toimittajan ja kuvaajan Perämeren viimeisille jäänrippeille, jossa odotti mykistävä näky
Lapin Kansa lukemisto
Tilaajille

"Jos haluaa nähdä enemmän ni­säk­käi­tä ker­ral­la, pitää mennä Af­rik­kaan" – Hyl­keen­pyy­tä­jä Jouni Hei­ni­kos­ki vei toi­mit­ta­jan ja ku­vaa­jan Pe­rä­me­ren vii­mei­sil­le jään­rip­peil­le, jossa odotti my­kis­tä­vä näky

30.05.2020 06:30 1
Onko näin kummaa kevättä nähtykään? Rovaniemellä hiihdetään, Torniossa lasketaan veneitä veteen, tuntureilla on lähes täysi talvi – katso kuvista, miten erilaiselta päättyvä viikko näytti eri puolilla Lappia

Onko näin kummaa kevättä näh­ty­kään? Ro­va­nie­mel­lä hiih­de­tään, Tor­nios­sa las­ke­taan veneitä veteen, tun­tu­reil­la on lähes täysi talvi – katso ku­vis­ta, miten eri­lai­sel­ta päät­ty­vä viikko näytti eri puo­lil­la Lappia

23.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Toukokuussa 1973 Rovaniemeä koetteli pahin tulva vuosikymmeniin: Lainaalla piisamit uivat pitkin katuja ja melkein koko Saarenkylä joutui veden valtaan

Tou­ko­kuus­sa 1973 Ro­va­nie­meä koet­te­li pahin tulva vuo­si­kym­me­niin: Lai­naal­la pii­sa­mit uivat pitkin katuja ja melkein koko Saa­ren­ky­lä joutui veden valtaan

21.05.2020 06:30 3
Tilaajille
Kemiläispoika kaiveli Tervaharjulla onkimatoja, kun esiin tuli ikivanha loistoase: säiläkirjailtu ristiretkiaikainen miekka

Ke­mi­läis­poi­ka kaiveli Ter­va­har­jul­la on­ki­ma­to­ja, kun esiin tuli iki­van­ha lois­toa­se: säi­lä­kir­jail­tu ris­ti­ret­ki­ai­kai­nen miekka

16.05.2020 07:10 0
Tilaajille

Varhain aamulla kaup­pias Kaa­ra­kan piika näki naa­pu­ris­sa savua – kohta kes­kel­lä Ro­va­nie­meä raivosi suur­pa­lo, joka vei tois­ta­kym­men­tä taloa pää­ka­dun var­rel­ta

16.05.2020 06:30 2
Tilaajille
Kemin kaupunginorkesterin syksy käynnistyy Kotkan poikii ilman siipii -konsertilla – ”Esitys ilahduttaa katsojia mukaansatempaavalla musiikilla”
Mainos Kemin kaupunginorkesteri

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin syksy käyn­nis­tyy Kotkan poikii ilman siipii -kon­ser­til­la – ”Esitys ilah­dut­taa kat­so­jia mu­kaan­sa­tem­paa­val­la mu­sii­kil­la”

27.05.2020 06:00
Kevitsan kaivoksella tuotanto jatkuu siirrettävän murskaamon avulla tulipalon jälkeen

Ke­vit­san kai­vok­sel­la tuo­tan­to jatkuu siir­ret­tä­vän murs­kaa­mon avulla tu­li­pa­lon jälkeen

16:29 0
Perjantaina pommiin liittyen kiinni otettu mies on nyt vangittu

Per­jan­tai­na pommiin liit­tyen kiinni otettu mies on nyt van­git­tu

16:38 0
Tästä näet koronavirusdatan päivittyvinä tietopaketteina: sairaalahoito, tehohoito, kuolleet sekä viruksen eteneminen maailmalla ja Suomessa

Tästä näet ko­ro­na­vi­rus­da­tan päi­vit­ty­vi­nä tie­to­pa­ket­tei­na: sai­raa­la­hoi­to, te­ho­hoi­to, kuol­leet sekä vi­ruk­sen ete­ne­mi­nen maail­mal­la ja Suo­mes­sa

17.04.2020 14:31 3
Koskipuiston kaava palautettiin takaisin valmisteluun Rovaniemellä
Lappi

Kos­ki­puis­ton kaava pa­lau­tet­tiin ta­kai­sin val­mis­te­luun Ro­va­nie­mel­lä

19:30 0
Luottamushenkilövalinnat menevät uusiksi Kittilässä

Luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat menevät uusiksi Kit­ti­läs­sä

19:30 0
Miten Kemi uskaltaa aloittaa Pajarinrannan päiväkodin rakentamisen, vaikka sen rakentamisen kilpailutuksesta on valitettu markkinaoikeuteen?

Miten Kemi us­kal­taa aloit­taa Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­sen, vaikka sen ra­ken­ta­mi­sen kil­pai­lu­tuk­ses­ta on va­li­tet­tu mark­ki­naoi­keu­teen?

17:00 0
Perjantaina pommiin liittyen kiinni otettu mies on nyt vangittu

Per­jan­tai­na pommiin liit­tyen kiinni otettu mies on nyt van­git­tu

16:38 0

Ul­ko­maa­lais­ten mat­kai­li­joi­den yö­py­mi­set Ro­va­nie­mel­lä las­ki­vat 99 pro­sent­tia huh­ti­kuus­sa

16:05 0
Rovaniemen ensimmäisen itsepalvelupesulan idea on tuttu amerikkalaisista elokuvista: Kohtaamisia pyykkien pyöriessä
Mainos Arctic Laundry

Ro­va­nie­men en­sim­mäi­sen it­se­pal­ve­lu­pe­su­lan idea on tuttu ame­rik­ka­lai­sis­ta elo­ku­vis­ta: Koh­taa­mi­sia pyyk­kien pyö­ries­sä

30.05.2020 06:00 0
Nämä asiat muuttuvat, kun hotelleja avataan vähitellen kesän kuluessa – "Asiakkaita ei olisi saanut liikkeelle ilman ravintoloiden avaamista"

Nämä asiat muut­tu­vat, kun ho­tel­le­ja avataan vä­hi­tel­len kesän ku­lues­sa – "A­siak­kai­ta ei olisi saanut liik­keel­le ilman ra­vin­to­loi­den avaa­mis­ta"

16:56 0
Pääkirjoitus: Joukkoliikenteen koronatuki ohjattava koko maahan, eikä vain etelän raitiovaunuihin
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Jouk­ko­lii­ken­teen ko­ro­na­tu­ki oh­jat­ta­va koko maahan, eikä vain etelän rai­tio­vau­nui­hin

15:08 0
Tulviin varautumisella säästetään miljoonia euroja – tulvatilanne antaa viitteitä tulevaisuudesta

Tulviin va­rau­tu­mi­sel­la sääs­te­tään mil­joo­nia euroja – tul­va­ti­lan­ne antaa viit­tei­tä tu­le­vai­suu­des­ta

15:37 0
"Jos haluaa nähdä enemmän nisäkkäitä kerralla, pitää mennä Afrikkaan" – Hylkeenpyytäjä Jouni Heinikoski vei toimittajan ja kuvaajan Perämeren viimeisille jäänrippeille, jossa odotti mykistävä näky
Tilaajille

"Jos haluaa nähdä enemmän ni­säk­käi­tä ker­ral­la, pitää mennä Af­rik­kaan" – Hyl­keen­pyy­tä­jä Jouni Hei­ni­kos­ki vei toi­mit­ta­jan ja ku­vaa­jan Pe­rä­me­ren vii­mei­sil­le jään­rip­peil­le, jossa odotti my­kis­tä­vä näky

30.05.2020 06:30 1
Enimmäisporomäärä säilyy ennallaan – Paliskuntien tulee laatia hoitosuunnitelma porolaidunten kestävyyden varmistamiseksi

Enim­mäis­po­ro­mää­rä säilyy en­nal­laan – Pa­lis­kun­tien tulee laatia hoi­to­suun­ni­tel­ma po­ro­lai­dun­ten kes­tä­vyy­den var­mis­ta­mi­sek­si

15:36 1
Miten Kemi uskaltaa aloittaa Pajarinrannan päiväkodin rakentamisen, vaikka sen rakentamisen kilpailutuksesta on valitettu markkinaoikeuteen?

Miten Kemi us­kal­taa aloit­taa Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­sen, vaikka sen ra­ken­ta­mi­sen kil­pai­lu­tuk­ses­ta on va­li­tet­tu mark­ki­naoi­keu­teen?

17:00 0
Lohenpyynti Tornion- ja Muonionjoella alkoi

Lo­hen­pyyn­ti Tor­nion- ja Muo­nion­joel­la alkoi

14:10 0
Vesitalousasiantuntija: "Vankka veikkaus, että Rovaniemen tulva oli tässä" Torniojoella ja Ivalojoella vesi nousee vielä

Ve­si­ta­lou­sa­sian­tun­ti­ja: "Vankka veik­kaus, että Ro­va­nie­men tulva oli tässä" Tor­nio­joel­la ja Iva­lo­joel­la vesi nousee vielä

09:41 1
Ounasjoen itäpuolentielle asennettiin maanantain vastaisena yönä kaksi uutta siltarumpua: "Toistaiseksi ne riittävät, järeämpiinkin toimiin valmis"

Ou­nas­joen itä­puo­len­tiel­le asen­net­tiin maa­nan­tain vas­tai­se­na yönä kaksi uutta sil­ta­rum­pua: "Tois­tai­sek­si ne riit­tä­vät, jä­reäm­piin­kin toimiin valmis"

12:12 1
Ulkoministeri Haavisto al-Holista palanneista: "Leiristä lähteneistä on tullut erilaisia tietoja useita viikkoja"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to al-Ho­lis­ta pa­lan­neis­ta: "Lei­ris­tä läh­te­neis­tä on tullut eri­lai­sia tietoja useita viik­ko­ja"

13:32 0
Saariselän hiihtokeskus avasi rinteitä laskettelijoille kevään koronatauon jälkeen – tunturin huipulla on yhä kesäkuussa metrin lumikerros

Saa­ri­se­län hiih­to­kes­kus avasi rin­tei­tä las­ket­te­li­joil­le kevään ko­ro­na­tauon jälkeen – tun­tu­rin hui­pul­la on yhä ke­sä­kuus­sa metrin lu­mi­ker­ros

11:59 0
50 uutta liikennemerkkiä, vähimmäisnopeus, pyöräilijöille takavalo – uusi liikennelaki tulee voimaan tänään

50 uutta lii­ken­ne­merk­kiä, vä­him­mäis­no­peus, pyö­räi­li­jöil­le ta­ka­va­lo – uusi lii­ken­ne­la­ki tulee voimaan tänään

10:18 0
Terassilasituksen avulla saat helposti lisätilaa ja viihtyisyyttä kotiisi – ”Jokainen lasi käsitellään mittatilauksena tehtaallamme Torniossa”
Mainos Tornion Lasi

Te­ras­si­la­si­tuk­sen avulla saat hel­pos­ti li­sä­ti­laa ja viih­tyi­syyt­tä kotiisi – ”Jo­kai­nen lasi kä­si­tel­lään mit­ta­ti­lauk­se­na teh­taal­lam­me Tor­nios­sa”

30.05.2020 05:00 0
Tällainen tuli Rovaniemen rakentamisen kiistakapulasta – Kiela-korttelin asukkaiden viihtyvyys oli aluksi vähissä, mutta nyt kaikki alkaa olla mallillaan

Täl­lai­nen tuli Ro­va­nie­men ra­ken­ta­mi­sen kiis­ta­ka­pu­las­ta – Kie­la-kort­te­lin asuk­kai­den viih­ty­vyys oli aluksi vä­his­sä, mutta nyt kaikki alkaa olla mal­lil­laan

06:30 0