Mielipide: Lapland Wel­co­men entiset työn­te­ki­jät ker­to­vat: ”Meitä koh­del­tiin asiat­to­mas­ti”

Työllisyys: Lapin työt­tö­myys väheni elo­kuus­sa vuoden ta­kai­ses­ta

Kolumni: Lippous ha­lu­taan sau­nan­kal­tai­sek­si Unes­co-pe­rin­teek­si – yk­sin­ker­tais­ta se ei ole

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Katri Kulmunin mukaan Pohjola-Nordenin talousrikoksiin liittyvä syyteharkinta ei kosketa häntä
Tilaajille

Katri Kul­mu­nin mukaan Poh­jo­la-Nor­de­nin ta­lous­ri­kok­siin liit­ty­vä syy­te­har­kin­ta ei kosketa häntä

13:12 1
Hietaniemen vanha puukirkko Ruotsin Ylitorniolla tuhoutui tulipalossa – palo sai alkunsa kellotapulista

Hie­ta­nie­men vanha puu­kirk­ko Ruotsin Yli­tor­niol­la tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa – palo sai alkunsa kel­lo­ta­pu­lis­ta

09:57
Rovaniemen kelkkatehtaan työntekijät marssivat ulos tehtaalta tunniksi – näin ammattiliittojen työtaistelu hallitusta vastaan näkyi
Tilaajille

Ro­va­nie­men kelk­ka­teh­taan työn­te­ki­jät mars­si­vat ulos teh­taal­ta tun­nik­si – näin am­mat­ti­liit­to­jen työ­tais­te­lu hal­li­tus­ta vastaan näkyi

13:37
Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho Rovaniemellä: "Emme voi pelastaa Venäjää, vain venäläiset itse voivat tehdä sen"
Tilaajille

Edus­kun­nan pu­he­mies Jussi Hal­la-aho Ro­va­nie­mel­lä: "Emme voi pe­las­taa Ve­nä­jää, vain ve­nä­läi­set itse voivat tehdä sen"

11:50 5
Metsä Groupilta miljoonaluokan konelahjoitus REDU Edulle – ”Hyödyttää metsäalan koulutusta valtavasti”
Mainos REDU Edu

Metsä Grou­pil­ta mil­joo­na­luo­kan ko­ne­lah­joi­tus REDU Edulle – ”Hyö­dyt­tää met­sä­alan kou­lu­tus­ta val­ta­vas­ti”

23.09.2023 06:00
Saamenmaalta Berliinin ja takaisin – valokuvaaja Lada Suomenrinne on tehnyt uraa maailmalla, mutta side kotikylään on aina läsnä
Luppo
Tilaajille

Saa­men­maal­ta Ber­lii­nin ja ta­kai­sin – va­lo­ku­vaa­ja Lada Suo­men­rin­ne on tehnyt uraa maail­mal­la, mutta side ko­ti­ky­lään on aina läsnä

24.09.2023 05:00 2
Kun Laanilan surmayöstä oli kulunut 80 vuotta, pellolainen Heimo Kallio kaivoi albuminsa esiin ja löysi harvinaisia valokuvia

Kun Laa­ni­lan sur­ma­yös­tä oli kulunut 80 vuotta, pel­lo­lai­nen Heimo Kallio kaivoi al­bu­min­sa esiin ja löysi har­vi­nai­sia va­lo­ku­via

23.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Kemiläinen Saku muistaa lapsuudestaan, miten isä haisi tehtaalta – nyt hän on itse sellutehtaan mies kolmannessa polvessa

Ke­mi­läi­nen Saku muistaa lap­suu­des­taan, miten isä haisi teh­taal­ta – nyt hän on itse sel­lu­teh­taan mies kol­man­nes­sa pol­ves­sa

23.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi on noussut määrätietoisesti puolueensa terävimpään kärkeen – rovaniemeläispoliitikon matkaa ovat varjostaneet nuoruusvuosien raskaat rikokset, joista hän ei pääse koskaan eroon

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi on noussut mää­rä­tie­toi­ses­ti puo­lueen­sa te­rä­vim­pään kärkeen – ro­va­nie­me­läis­po­lii­ti­kon matkaa ovat var­jos­ta­neet nuo­ruus­vuo­sien raskaat ri­kok­set, joista hän ei pääse koskaan eroon

17.09.2023 12:13 37
Tilaajille
Paavo Väyrynen haluaa jättää Kemin kaupunginvaltuuston ja Lapin aluevaltuuston – "Joudun varaamaan aikaa presidentinvaaleihin"
Tilaajille

Paavo Väy­ry­nen haluaa jättää Kemin kau­pun­gin­val­tuus­ton ja Lapin alue­val­tuus­ton – "Joudun va­raa­maan aikaa pre­si­den­tin­vaa­lei­hin"

10:00 6
Kruunun romahdus teki Ruotsissa tienattuun eläkkeeseen ison loven – "Punaisia hintalappuja saa katsoa kaupassa", tuskailee Kemissä asuva Hillevi
Tilaajille

Kruunun ro­mah­dus teki Ruot­sis­sa tie­nat­tuun eläk­kee­seen ison loven – "Pu­nai­sia hin­ta­lap­pu­ja saa katsoa kau­pas­sa", tus­kai­lee Kemissä asuva Hillevi

05:00
Ounaspaviljongillakin pääsee aamuavantoon – Rovaniemen talviuintikausi käynnistyy kahdella uintipaikalla
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Ou­nas­pa­vil­jon­gil­la­kin pääsee aa­mu­avan­toon – Ro­va­nie­men tal­vi­uin­ti­kau­si käyn­nis­tyy kah­del­la uin­ti­pai­kal­la

24.09.2023 05:00 1
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli Pahkasalo siirtyy Lapin Kansan uudeksi päätoimittajaksi: "Koen olevani pohjoisen ihminen"

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Lapin Kansan uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si: "Koen olevani poh­joi­sen ih­mi­nen"

25.09.2023 14:34 18
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston suosituimmilla reiteillä jopa yli puolet kävijöistä ajaa maastopyörällä –  kävelijät ja pyöräilijät ovat mahtuneet samoille polulle, ainakin toistaiseksi

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton suo­si­tuim­mil­la rei­teil­lä jopa yli puolet kä­vi­jöis­tä ajaa maas­to­pyö­räl­lä – kä­ve­li­jät ja pyö­räi­li­jät ovat mah­tu­neet sa­moil­le po­lul­le, ainakin tois­tai­sek­si

23.09.2023 16:00 6
Tilaajille
Tornionjokilaakson viimeinen veteraani täyttää 100 vuotta – nyt kaksi sotaa nähnyt mies totuttelee elämään ilman omaa autoa

Tor­nion­jo­ki­laak­son vii­mei­nen ve­te­raa­ni täyttää 100 vuotta – nyt kaksi sotaa nähnyt mies to­tut­te­lee elämään ilman omaa autoa

22.09.2023 06:00 14
Tilaajille
Nuuppaan kylän aurinkopuistohanke nytkähti eteenpäin Ranualla
Tilaajille

Nuuppaan kylän aurinkopuistohanke nytkähti eteenpäin Ranualla

14:02
Töissä täällä: Ranskalainen Marion Lefevre etsi aluksi oppaan hommia Rovaniemeltä, mutta työllistää nyt itsensä valokuvaajana – "Aika osoittautui täydelliseksi yrittäjyydelle"
Tilaajille

Töissä täällä: Ranskalainen Marion Lefevre etsi aluksi oppaan hommia Rovaniemeltä, mutta työllistää nyt itsensä valokuvaajana – "Aika osoittautui täydelliseksi yrittäjyydelle"

25.09.2023 13:27 1
Kenen asialla kuntapäättäjät ovat aluevaltuustoissa: oman kotikunnan vai koko hyvinvointialueen? Kaksoisrooli voi estää välttämättömät uudistukset
Pääkirjoitus

Kenen asialla kuntapäättäjät ovat aluevaltuustoissa: oman kotikunnan vai koko hyvinvointialueen? Kaksoisrooli voi estää välttämättömät uudistukset

25.09.2023 20:30 7
Lippous halutaan saunankaltaiseksi Unesco-perinteeksi – yksinkertaista se ei ole
Kolumni
Sari Pelttari-Heikka

Lippous halutaan saunankaltaiseksi Unesco-perinteeksi – yksinkertaista se ei ole

06:00 1
Hanna Kanto asui vuoden ulkomailla, missä mustikoita sai poimia vain litran päivässä – siitä urkeni taiteelle uusi suunta, jonka Kiasma palkitsi ostamalla taulun
Kulttuuri
Tilaajille

Hanna Kanto asui vuoden ul­ko­mail­la, missä mus­ti­koi­ta sai poimia vain litran päi­väs­sä – siitä urkeni tai­teel­le uusi suunta, jonka Kiasma pal­kit­si os­ta­mal­la taulun

22.09.2023 17:30 3
Levyarvio: Markus Krunegårdin paluu äitinsä suvun maisemiin on epätasainen ja ihana kuin elämä

Le­vyar­vio: Markus Kru­negår­din paluu äitinsä suvun mai­se­miin on epä­ta­sai­nen ja ihana kuin elämä

22.09.2023 13:25
Tilaajille
Konserttiarvio: Armenialaistaustainen Marianna Shirinyan komppasi Bachia vahvalla poljennolla Lapin kamariorkesterin solistivieraana

Kon­sert­tiar­vio: Ar­me­nia­lais­taus­tai­nen Ma­rian­na Shi­ri­nyan komp­pa­si Bachia vah­val­la pol­jen­nol­la Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin so­lis­ti­vie­raa­na

22.09.2023 10:16
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Brysselin lähiöstä ISISin riveihin, Rebel on kouraiseva draama Syyrian sodasta

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Brys­se­lin lä­hiös­tä ISISin ri­vei­hin, Rebel on kou­rai­se­va draama Syyrian sodasta

22.09.2023 09:35
Tilaajille

Kit­ti­läs­sä syntyi Lu­mi­pal­lo­efek­ti – lap­pi­lais­läh­töi­nen ohjaaja Pau­lii­na Punkki teki do­ku­men­tin kun­nal­li­sen de­mo­kra­tian hor­ju­vis­ta ra­ken­teis­ta

20.09.2023 18:30 2
Tilaajille
Hanna Kanto asui vuoden ulkomailla, missä mustikoita sai poimia vain litran päivässä – siitä urkeni taiteelle uusi suunta, jonka Kiasma palkitsi ostamalla taulun
Tilaajille

Hanna Kanto asui vuoden ulkomailla, missä mustikoita sai poimia vain litran päivässä – siitä urkeni taiteelle uusi suunta, jonka Kiasma palkitsi ostamalla taulun

22.09.2023 17:30 3
Ammattiliittojen protestiviikot alkavat tänään – Lapissakin tunnin mittaisia ulosmarsseja ja työnseisauksia

Am­mat­ti­liit­to­jen pro­tes­ti­vii­kot alkavat tänään – La­pis­sa­kin tunnin mit­tai­sia ulos­mars­se­ja ja työn­sei­sauk­sia

08:01 15
Runsaat sateet saivat Lapin joet tulvimaan – huonosti kiinnitetyt veneet ja laiturit ovat nyt vaarassa
Tilaajille

Runsaat sateet saivat Lapin joet tul­vi­maan – huo­nos­ti kiin­ni­te­tyt veneet ja lai­tu­rit ovat nyt vaa­ras­sa

05:00
Matkailu ja teollisuuden isot investoinnit antavat lappilaisille yrityksille toivoa, arvioi asiantuntija – Lapissa talouden näkymät ovat paremmat kuin muualla maassa
Tilaajille

Mat­kai­lu ja teol­li­suu­den isot in­ves­toin­nit antavat lap­pi­lai­sil­le yri­tyk­sil­le toivoa, arvioi asian­tun­ti­ja – Lapissa ta­lou­den näkymät ovat pa­rem­mat kuin muualla maassa

25.09.2023 20:00
Niklas Bäckström rehkii Columbuksen maalivahtivalmentajana – Mark Recchi juonimaan Patrik Laineen edustaman seuran hyökkäyspelaamista
Urheilu
Tilaajille

Niklas Bäck­ström rehkii Co­lum­buk­sen maa­li­vah­ti­val­men­ta­ja­na – Mark Recchi juo­ni­maan Patrik Laineen edus­ta­man seuran hyök­käys­pe­laa­mis­ta

11:31
Miesten lentopallokartalla on Lapin kokoinen aukko – Napapiirin Pallokettujen ja Perungan Poikien liigaputki kesti yhteensä 27 kautta

Miesten len­to­pal­lo­kar­tal­la on Lapin ko­koi­nen aukko – Na­pa­pii­rin Pal­lo­ket­tu­jen ja Pe­run­gan Poikien lii­ga­put­ki kesti yh­teen­sä 27 kautta

25.09.2023 19:30
Tilaajille
Peetu Mäkisen ura jatkuu Kreikassa: ”Omat odotukseni ovat korkealla, sillä viime kausi Japanissa oli todella hyvä”

Peetu Mäkisen ura jatkuu Krei­kas­sa: ”Omat odo­tuk­se­ni ovat kor­keal­la, sillä viime kausi Ja­pa­nis­sa oli todella hyvä”

25.09.2023 19:29
Tilaajille
RoPS selvitti holtitonta taloudenpitoaan ja totesi, ettei asioihin puututtu, vaikka olisi pitänyt – näin tappion karu kierre syntyi

RoPS sel­vit­ti hol­ti­ton­ta ta­lou­den­pi­toaan ja totesi, ettei asioi­hin puu­tut­tu, vaikka olisi pitänyt – näin tappion karu kierre syntyi

25.09.2023 18:45 4
Tilaajille
Pääluottamismies: Päätös OYSin lääkäreiden palkka-asiassa helpotus – takana raskas epätietoisuuden aika
Tilaajille

Pääluottamismies: Päätös OYSin lääkäreiden palkka-asiassa helpotus – takana raskas epätietoisuuden aika

12:20
Rovaniemi kaavoitti tontin Lakkapään uudelle rakennustarvike- ja konemyymälälle – rakennusalan lama ei vaikuta yrityksen suunnitelmiin
Tilaajille

Ro­va­nie­mi kaa­voit­ti tontin Lak­ka­pään uudelle ra­ken­nus­tar­vi­ke- ja ko­ne­myy­mä­läl­le – ra­ken­nus­alan lama ei vaikuta yri­tyk­sen suun­ni­tel­miin

25.09.2023 17:34 6
RoPS selvitti holtitonta taloudenpitoaan ja totesi, ettei asioihin puututtu, vaikka olisi pitänyt – näin tappion karu kierre syntyi
Tilaajille

RoPS sel­vit­ti hol­ti­ton­ta ta­lou­den­pi­toaan ja totesi, ettei asioi­hin puu­tut­tu, vaikka olisi pitänyt – näin tappion karu kierre syntyi

25.09.2023 18:45 4
Miesten lentopallokartalla on Lapin kokoinen aukko – Napapiirin Pallokettujen ja Perungan Poikien liigaputki kesti yhteensä 27 kautta
Tilaajille

Miesten len­to­pal­lo­kar­tal­la on Lapin ko­koi­nen aukko – Na­pa­pii­rin Pal­lo­ket­tu­jen ja Pe­run­gan Poikien lii­ga­put­ki kesti yh­teen­sä 27 kautta

25.09.2023 19:30
HBL: Helsingin pormestaria Juhana Vartiaista epäillään rikoksesta

HBL: Helsingin pormestaria Juhana Vartiaista epäillään rikoksesta

25.09.2023 20:53
Rantalakeuden päätoimittaja Sauli Pahkasalo siirtyy Lapin Kansan uudeksi päätoimittajaksi: "Koen olevani pohjoisen ihminen"

Ran­ta­la­keu­den pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo siirtyy Lapin Kansan uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si: "Koen olevani poh­joi­sen ih­mi­nen"

25.09.2023 14:34 18
Kolumnit
Lippous halutaan saunankaltaiseksi Unesco-perinteeksi – yksinkertaista se ei ole
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Lippous ha­lu­taan sau­nan­kal­tai­sek­si Unes­co-pe­rin­teek­si – yk­sin­ker­tais­ta se ei ole

06:00 1
Ennen kodinhoitajat riensivät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Ennen ko­din­hoi­ta­jat rien­si­vät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia

24.09.2023 15:49 7
Milloin verinen historia muuttuu mukavaksi saduksi?
Kolumni Miila Kankaanranta

Milloin verinen his­to­ria muuttuu mu­ka­vak­si sa­duk­si?

23.09.2023 05:00 3
Viikon kuva: Ohjastajan kurakuorrutus
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Oh­jas­ta­jan ku­ra­kuor­ru­tus

22.09.2023 06:00
Varastelevista alaikäisistä tullut ongelma Sodankylässä – "Muutaman hengen porukoissa lähtee alkoholia ja itsepalvelukassalla jätetään tuotteita merkkaamatta"
Tilaajille

Va­ras­te­le­vis­ta ala­ikäi­sis­tä tullut ongelma So­dan­ky­läs­sä – "­Muu­ta­man hengen po­ru­kois­sa lähtee al­ko­ho­lia ja it­se­pal­ve­lu­kas­sal­la jä­te­tään tuot­tei­ta merk­kaa­mat­ta"

25.09.2023 13:18 9
Kaivurit möyrivät Simon Kurkiojan uuteen uskoon taimenten lisääntymispuroksi
Tilaajille

Kai­vu­rit möy­ri­vät Simon Kur­ki­ojan uuteen uskoon tai­men­ten li­sään­ty­mis­pu­rok­si

25.09.2023 05:00 3

Etelämantereen merijääpeite oli suurimmillaan ennätyksellisen pieni kuluneena talvena

08:02
Kemijärven patojen korotukset valmistuvat syksyn aikana – padot on mitoitettu tulville, joiden todennäköisyys on kerran 5 000 vuodessa
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven patojen ko­ro­tuk­set val­mis­tu­vat syksyn aikana – padot on mi­toi­tet­tu tul­vil­le, joiden to­den­nä­köi­syys on kerran 5 000 vuo­des­sa

24.09.2023 19:30 4
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä
Teemat
Tilaajille

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30
Nyt on laatua autobahnille – Opel Astra ja sisarmalli Peugeot 308 osoittavat, missä Eurooppa voi pitää kiinni etumatkasta suhteessa uusiin kilpailijoihinsa

Nyt on laatua au­to­bah­nil­le – Opel Astra ja si­sar­mal­li Peugeot 308 osoit­ta­vat, missä Eu­roop­pa voi pitää kiinni etu­mat­kas­ta suh­tees­sa uusiin kil­pai­li­joi­hin­sa

23.09.2023 06:30
Tilaajille
Miksi Tampere on vuodesta toiseen Suomen suosituin kaupunki – turkulainen, oululainen ja pormestari Kalervo Kummola paljastavat maineen salat

Miksi Tampere on vuo­des­ta toiseen Suomen suo­si­tuin kau­pun­ki – tur­ku­lai­nen, ou­lu­lai­nen ja por­mes­ta­ri Kalervo Kummola pal­jas­ta­vat maineen salat

23.09.2023 06:30
Tilaajille
Piimävelli ja naurisleipä ovat ainutlaatuisia pohojalaasia perinneruokia – niitä ei kannata unohtaa nykykeittiössä

Pii­mä­vel­li ja nau­ris­lei­pä ovat ai­nut­laa­tui­sia po­ho­ja­laa­sia pe­rin­ne­ruo­kia – niitä ei kannata unohtaa ny­ky­keit­tiös­sä

21.09.2023 06:30
Tilaajille
Mielenosoittajat valtasivat Oulun yliopiston vastalauseena hallituksen aikeille –"Opiskelijoilta leikkaamisen pitää loppua nyt"
Tilaajille

Mie­len­osoit­ta­jat val­ta­si­vat Oulun yli­opis­ton vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen ai­keil­le –"O­pis­ke­li­joil­ta leik­kaa­mi­sen pitää loppua nyt"

25.09.2023 10:18 11
2000 kilometrin pyöräily viikossa – "Välillä on pohdittava, että mitä pystyy ajon aikana syömään kohmeisilla käsillä"
Tilaajille

2000 ki­lo­met­rin pyö­räi­ly vii­kos­sa – "Vä­lil­lä on poh­dit­ta­va, että mitä pystyy ajon aikana syömään koh­mei­sil­la kä­sil­lä"

24.09.2023 15:23 1
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta
Tilaajille

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

24.09.2023 18:00 1
Ounaspaviljongillakin pääsee aamuavantoon – Rovaniemen talviuintikausi käynnistyy kahdella uintipaikalla
Tilaajille

Ou­nas­pa­vil­jon­gil­la­kin pääsee aa­mu­avan­toon – Ro­va­nie­men tal­vi­uin­ti­kau­si käyn­nis­tyy kah­del­la uin­ti­pai­kal­la

24.09.2023 05:00 1
Lukijoilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapland Wel­co­men entiset työn­te­ki­jät ker­to­vat: ”Meitä koh­del­tiin asiat­to­mas­ti”

11:54 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mirjami Lehto

Hä­ly­tys­kel­lot soimaan

04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Törmänen

Onko ay-lii­ke enää yleis­hyö­dyl­li­nen?

04:00 2
Yksipuolista Ukraina-uutisointia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jaakko Ylitalo

Yk­si­puo­lis­ta Uk­rai­na-uu­ti­soin­tia

04:00 8
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä
Tilaajille

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30
Kasvatustieteen tohtori: Kiusaaminen ei lopu syyllisiä etsimällä, vaan selvittämällä, miksi toisten kaltoinkohtelusta on tullut arkipäivää
Tilaajille

Kas­va­tus­tie­teen toh­to­ri: Kiu­saa­mi­nen ei lopu syyl­li­siä et­si­mäl­lä, vaan sel­vit­tä­mäl­lä, miksi toisten kal­toin­koh­te­lus­ta on tullut ar­ki­päi­vää

23.09.2023 06:00 17
Lämmin sää on sulattanut tehokkaasti Lapissa maahan sataneen lumen – kylmenemistä ei ole vielä näköpiirissä
Tilaajille

Lämmin sää on su­lat­ta­nut te­hok­kaas­ti Lapissa maahan sa­ta­neen lumen – kyl­me­ne­mis­tä ei ole vielä nä­kö­pii­ris­sä

22.09.2023 20:30
Veikko Lesosen edustaja pettyi Inarin kuntapäättäjiin – Miesniemen kaavan hylkäyksestä huolimatta miljonäärin suunnitelmissa on yhä rakennuttaa mökkejä Inarijärven rantaan
Tilaajille

Veikko Lesosen edus­ta­ja pettyi Inarin kun­ta­päät­tä­jiin – Mies­nie­men kaavan hyl­käyk­ses­tä huo­li­mat­ta mil­jo­nää­rin suun­ni­tel­mis­sa on yhä ra­ken­nut­taa mökkejä Ina­ri­jär­ven rantaan

22.09.2023 15:30 15