Lapsen harrastus voi niellä tuhansia euroja – Selvitimme, mitä suosituimmat lajit maksavat
Tilaajille

Lapsen har­ras­tus voi niellä tu­han­sia euroja – Sel­vi­tim­me, mitä suo­si­tuim­mat lajit mak­sa­vat

18:36
Vaatteiden ja kenkien tarjonta kuihtuu Sodankylässä – Verkkokaupat ja pitkät tilausajat kurittavat paikallista vaatekauppaa

Vaat­tei­den ja kenkien tar­jon­ta kuihtuu So­dan­ky­läs­sä – Verk­ko­kau­pat ja pitkät ti­laus­ajat ku­rit­ta­vat pai­kal­lis­ta vaa­te­kaup­paa

20:00
Mystinen hätälähetinilmoitus Sodankylässä – Pelastuslaitoksen kelkkapartio etsi hätäkutsun lähettäjää tunturissa

Mys­ti­nen hä­tä­lä­he­tin­il­moi­tus So­dan­ky­läs­sä – Pe­las­tus­lai­tok­sen kelk­ka­par­tio etsi hä­tä­kut­sun lä­het­tä­jää tun­tu­ris­sa

21:38
Poliisi: Lapin teillä liikkuvat ulkomaiset rekat paremmassa kunnossa kuin kotimaiset – tehovalvonnan kaikki sakot suomalaisille

Po­lii­si: Lapin teillä liik­ku­vat ul­ko­mai­set rekat pa­rem­mas­sa kun­nos­sa kuin ko­ti­mai­set – te­ho­val­von­nan kaikki sakot suo­ma­lai­sil­le

14:43
Levin Posti lopettaa – "Tämä on järkyttävää", sanoo kauppias, jolla olisi tilat ja osaaminen postipalveluihin

Levin Posti lo­pet­taa – "Tämä on jär­kyt­tä­vää", sanoo kaup­pias, jolla olisi tilat ja osaa­mi­nen pos­ti­pal­ve­lui­hin

16:27
Poliisihallitus: toimintakiellossa olevalta rikollisjärjestöltä kielletty myös jengitatuoinnit – Voiko oikeus määrätä kuvan poistettavaksi?

Po­lii­si­hal­li­tus: toi­min­ta­kiel­los­sa ole­val­ta ri­kol­lis­jär­jes­töl­tä kiel­let­ty myös jen­gi­ta­tuoin­nit – Voiko oikeus määrätä kuvan pois­tet­ta­vak­si?

19:00

Nuoren kul­jet­ta­jan ajama kelkka törmäsi laavuun Sa­vu­kos­kel­la, mat­kus­ta­ja kuoli – kul­jet­ta­jal­le päi­vä­sak­ko­ja kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

14:42
Sampokeskukseen tulossa ravintolamaailma ehkä jo vuoden lopulla – matkailun noste kannustaa isoon investointiin

Sam­po­kes­kuk­seen tulossa ra­vin­to­la­maail­ma ehkä jo vuoden lopulla – mat­kai­lun noste kan­nus­taa isoon in­ves­toin­tiin

14:40
Kou­lu­kiusa­tus­ta tytöstä kasvoi tatuoitu Miss Rovaniemi – nyt hän örisee me­tal­libän­dis­sä, asuu kahden miehen ja kahdeksan kissan kanssa ja järjestää Ouluun vaih­toeh­to­kult­tuu­rien messut
Lukemisto
Tilaajille

Kou­lu­kiu­sa­tus­ta tytöstä kasvoi ta­tuoi­tu Miss Ro­va­nie­mi – nyt hän örisee me­tal­li­bän­dis­sä, asuu kahden miehen ja kah­dek­san kissan kanssa ja jär­jes­tää Ouluun vaih­to­eh­to­kult­tuu­rien messut

17.02.2020 19:40
Vaimon kysymys pysäytti rikollisjengi Cannonballin entisen kakkosmiehen Mika "Immu" Ilménin kostoaikeet – "Eräs liikemies on luvannut päästäni palkkion"

Vaimon kysymys py­säyt­ti ri­kol­lis­jen­gi Can­non­bal­lin entisen kak­kos­mie­hen Mika "Immu" Ilménin kos­to­ai­keet – "Eräs lii­ke­mies on lu­van­nut pääs­tä­ni palk­kion"

15.02.2020 08:00
Torniolainen varastomies Igor Zolotarev, 49, pelaa jääpallon pääsarjaa vanhempana kuin kukaan koskaan: "Suurin syy on vaimoni"

Tor­nio­lai­nen va­ras­to­mies Igor Zo­lo­ta­rev, 49, pelaa jää­pal­lon pää­sar­jaa van­hem­pa­na kuin kukaan kos­kaan: "Suurin syy on vai­mo­ni"

15.02.2020 06:30
Tilaajille
4-vuotias Timo häpesi, koska äiti ja Suomi hylkäsivät hänet Ruotsiin ja pikkuveli sai jäädä kotiin – Sotalapsen perheessä suru pidettiin salassa

4-vuo­tias Timo häpesi, koska äiti ja Suomi hyl­kä­si­vät hänet Ruot­siin ja pik­ku­ve­li sai jäädä kotiin – So­ta­lap­sen per­hees­sä suru pi­det­tiin salassa

13.02.2020 08:00
Tilaajille

Kan­nat­taa­ko tä­tä­kään juttua lukea? – Uraisen tien päässä odottaa paikka, jossa pes­si­mis­ti­kin pettyy

08.02.2020 08:01
Tilaajille

Pimeänä iltana Katja Gau­ri­loff liftasi tun­te­mat­to­man miehen kyytiin ja kuuli ta­ri­nan, joka ei ole jät­tä­nyt rau­haan: Nyt ta­ri­nas­ta tulee kol­tan­kie­li­nen elokuva

08.02.2020 08:01
Tilaajille

Tässä mökissä Poh­jois-Ko­rean ydinkoe ha­vait­tiin – Kes­kel­lä suo­ma­lais­ta metsää val­vo­taan ydin­koe­kiel­to­so­pi­muk­sen nou­dat­ta­mis­ta

08.02.2020 08:00
Tilaajille
Arctic Design Weekin Foorumit näyttävät suuntaa kohti vastuullisempaa yrittäjyyttä ja yhteiskuntaa – ”Tämä on ainutkertainen tilaisuus näillä leveysasteilla päästä osaksi suomalaisten ja kansainvälisten huippuasiantuntijoiden keskustelua”
Mainos Arctic Design Week

Arctic Design Weekin Foo­ru­mit näyt­tä­vät suuntaa kohti vas­tuul­li­sem­paa yrit­tä­jyyt­tä ja yh­teis­kun­taa – ”Tämä on ai­nut­ker­tai­nen ti­lai­suus näillä le­veys­as­teil­la päästä osaksi suo­ma­lais­ten ja kan­sain­vä­lis­ten huip­pu­asian­tun­ti­joi­den kes­kus­te­lua”

15.02.2020 06:00
Oikulliset talvet vaikuttavat jo sodankäyntitaitoon – sotilaat eivät välttämättä pääse suksille koko palvelusaikanaan

Oi­kul­li­set talvet vai­kut­ta­vat jo so­dan­käyn­ti­tai­toon – so­ti­laat eivät vält­tä­mät­tä pääse suk­sil­le koko pal­ve­lus­ai­ka­naan

17:58
Pajalan kaivoksen ensimmäinen täysi vuosi oli tuottoisa

Pajalan kai­vok­sen en­sim­mäi­nen täysi vuosi oli tuot­toi­sa

13:05
Venäläinen lumensyöjäjuna tulee Suomen rautateille – Kokeilualueena on ensisijaisesti runsasluminen Kainuu

Ve­nä­läi­nen lu­men­syö­jä­ju­na tulee Suomen rau­ta­teil­le – Ko­kei­lu­aluee­na on en­si­si­jai­ses­ti run­sas­lu­mi­nen Kainuu

17:13
Vain Laura Mononen pääsi vauhtiin Åren ylämäkisprintissä - Johaugille uran ensimmäinen mc-sprinttivoitto
Urheilu

Vain Laura Mononen pääsi vauh­tiin Åren ylä­mä­kisprin­tis­sä - Jo­hau­gil­le uran en­sim­mäi­nen mc-sprint­ti­voit­to

20:06
Päiväkirja: Kiihkomielistä kannattamista Saksanmaalla
Kolumni Antti Kokkonen

Päi­vä­kir­ja: Kiih­ko­mie­lis­tä kan­nat­ta­mis­ta Sak­san­maal­la

19:42
RoPS täytti 70 vuotta: "Olemme nykyään Rovaniemen suurin talviurheiluseura"

RoPS täytti 70 vuotta: "Olemme nykyään Ro­va­nie­men suurin tal­viur­hei­lu­seu­ra"

19:30
"En ole pystynyt korjaamaan tämän talven ammuntaongelmia" - Mäkäräisen pettymyksille jatkoa MM-Anterselvassa

"En ole pys­ty­nyt kor­jaa­maan tämän talven am­mun­taon­gel­mia" - Mä­kä­räi­sen pet­ty­myk­sil­le jatkoa MM-An­ter­sel­vas­sa

18:40

Kemin kau­pun­ki hakee Jun­ko­hal­lia pyö­rit­tä­vää yhtiötä kon­kurs­siin

10:59
Kou­lu­kiusa­tus­ta tytöstä kasvoi tatuoitu Miss Rovaniemi – nyt hän örisee me­tal­libän­dis­sä, asuu kahden miehen ja kahdeksan kissan kanssa ja järjestää Ouluun vaih­toeh­to­kult­tuu­rien messut
Tilaajille

Kou­lu­kiusa­tus­ta tytöstä kasvoi tatuoitu Miss Rovaniemi – nyt hän örisee me­tal­libän­dis­sä, asuu kahden miehen ja kahdeksan kissan kanssa ja järjestää Ouluun vaih­toeh­to­kult­tuu­rien messut

17.02.2020 19:40
Kemin kaupunki hakee Junkohallia pyörittävää yhtiötä konkurssiin

Kemin kau­pun­ki hakee Jun­ko­hal­lia pyö­rit­tä­vää yhtiötä kon­kurs­siin

10:59
Kunnanhallitus esittää Simoon 5000 euron vauvarahaa, joka olisi suurimpia vauva-avustuksia koko maassa

Kun­nan­hal­li­tus esittää Simoon 5000 euron vau­va­ra­haa, joka olisi suu­rim­pia vau­va-avus­tuk­sia koko maassa

10:19

Haa­pa­ran­nan tulli ta­ka­va­ri­koi yli kilon am­fe­ta­mii­nia

13:57
Kemin kaupungintalon vesisäiliöihin asennettiin ultraviolettivalolla toimiva pöpöntappaja

Kemin kau­pun­gin­ta­lon ve­si­säi­liöi­hin asen­net­tiin ult­ra­vio­let­ti­va­lol­la toimiva pö­pön­tap­pa­ja

15:40
Sairaalapapilla oli Rovaniemellä liki 1 500 kohtaamista viime vuonna – rukouksia, keskusteluja, ehtoollisia ja myös traumojen jälkipuintia

Sairaalapapilla oli Rovaniemellä liki 1 500 kohtaamista viime vuonna – rukouksia, keskusteluja, ehtoollisia ja myös traumojen jälkipuintia

16:31
Podcast
Lapin Kansa julkaisee monta podcast-sarjaa joka viikko, tunnetko jo ne kaikki? – Lue esittelyt tästä

Lapin Kansa jul­kai­see monta pod­cast-sar­jaa joka viikko, tun­net­ko jo ne kaikki? – Lue esit­te­lyt tästä

18.08.2019 03:59
Kuuntele Vasan podcast: Pitääkö olla huolissaan, jos ei pariudu? – Nuorille ystävänpäivän ei pitäisi olla pelkkien pariskuntien päivä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Pitääkö olla huo­lis­saan, jos ei pa­riu­du? – Nuo­ril­le ys­tä­vän­päi­vän ei pitäisi olla pelk­kien pa­ris­kun­tien päivä

13.02.2020 14:52
Kuuntele Viikkoraati: Nyt Markku Broas puhuu siitä, miltä tuntui olla maailman median keskipisteenä, entä miten koronavirus vaikuttaa matkailuun ja tekikö media ylilyöntejä?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Nyt Markku Broas puhuu siitä, miltä tuntui olla maail­man median kes­ki­pis­tee­nä, entä miten ko­ro­na­vi­rus vai­kut­taa mat­kai­luun ja tekikö media yli­lyön­te­jä?

06.02.2020 12:53
Kuuntele uuden podcast-sarjan ensimmäinen osa: Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat yhteiskunnat ovat tiensä päässä, mitä tulee tilalle, mitä se tarkoittaa Lapissa?

Kuun­te­le uuden pod­cast-sar­jan en­sim­mäi­nen osa: Fos­sii­li­siin polt­to­ai­nei­siin pe­rus­tu­vat yh­teis­kun­nat ovat tiensä päässä, mitä tulee ti­lal­le, mitä se tar­koit­taa La­pis­sa?

05.02.2020 12:52
Kuuntele Vasan podcast: Ylioppilaskirjoitukset lannistavat ahkerimmankin opiskelijan – Kirjoitusten lähestyessä abien paineet kasvavat äärimmilleen

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set lan­nis­ta­vat ah­ke­rim­man­kin opis­ke­li­jan – Kir­joi­tus­ten lä­hes­tyes­sä abien paineet kas­va­vat ää­rim­mil­leen

30.01.2020 16:30
Kuuntele Viikkoraati: Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen lupaa isot säästöpäätökset juhannukseksi, mutta sitä ennen voi tulla 1,5 miljardin lottovoitto

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen lupaa isot sääs­tö­pää­tök­set ju­han­nuk­sek­si, mutta sitä ennen voi tulla 1,5 mil­jar­din lot­to­voit­to

23.01.2020 16:11
Bussit tukkivat kerrostalon liittymän – Asukkaiden mitta täyttyi bussien villiin pysäköintiin Rovaniemen Aallonkadulla

Bussit tuk­ki­vat ker­ros­ta­lon liit­ty­män – Asuk­kai­den mitta täyttyi bussien villiin py­sä­köin­tiin Ro­va­nie­men Aal­lon­ka­dul­la

06:30
Lapin sairaanhoitopiiri vastasi peruutusmaksukohuun ja täydensi tietoa monia suututtaneista asiakasmaksuista: "Viestintämme epäonnistui"

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri vastasi pe­ruu­tus­mak­su­ko­huun ja täy­den­si tietoa monia suu­tut­ta­neis­ta asia­kas­mak­suis­ta: "Vies­tin­täm­me epäon­nis­tui"

09:33
Enontekiön kunnanhallitus esittää Peltovuoman koulun lakkautusta – valtuusto tekee vaikean ratkaisun maaliskuussa

Enon­te­kiön kun­nan­hal­li­tus esittää Pel­to­vuo­man koulun lak­kau­tus­ta – val­tuus­to tekee vaikean rat­kai­sun maa­lis­kuus­sa

10:14
Kirsikkapuut kukkivat Turussa, perhosentoukka mönki ikkunalaudalla Rovaniemellä – Oletko sinä havainnut jo kevään merkkejä?

Kir­sik­ka­puut kuk­ki­vat Tu­rus­sa, per­ho­sen­touk­ka mönki ik­ku­na­lau­dal­la Ro­va­nie­mel­lä – Oletko sinä ha­vain­nut jo kevään merk­ke­jä?

09:01
Lapin Kansan Live tällä viikolla: Radiopuhelimet

Lapin Kansan Live tällä vii­kol­la: Ra­dio­pu­he­li­met

11:08
Kaksi nuorta miestä loukkaantui vakavasti tukkirekan ja henkilöauton nok­ka­ko­la­ris­sa Savukoskella – Vaikeakulkuiselle paikalle lähetettiin kolme pelastuskopteria

Kaksi nuorta miestä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti tuk­ki­re­kan ja hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ris­sa Sa­vu­kos­kel­la – Vai­kea­kul­kui­sel­le pai­kal­le lä­he­tet­tiin kolme pe­las­tus­kop­te­ria

17.02.2020 16:43
Rivitaloasuntoon heitettiin savupatruuna keskellä yötä Torniossa – asunnossa oli kaksi ihmistä

Ri­vi­ta­lo­asun­toon hei­tet­tiin sa­vu­pat­ruu­na kes­kel­lä yötä Tor­nios­sa – asun­nos­sa oli kaksi ihmistä

07:02
Ulosottovelallinen voi saada puoli vuotta aikaa, jolloin palkkaa ei ulosmitata – Lykkäystä pitää hakea, ja viime vuonna puolelle hakijoista sanottiin "ei"

Ulos­ot­to­ve­lal­li­nen voi saada puoli vuotta aikaa, jolloin palkkaa ei ulos­mi­ta­ta – Lyk­käys­tä pitää hakea, ja viime vuonna puo­lel­le ha­ki­jois­ta sa­not­tiin "ei"

06:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori