Tässä ovat Lapin palkitut äidit – He ovat kannustaneet lapsiaan opiskelemaan, opettaneet näille perinteitä ja rakastaneet silloinkin, kun ovat olleet eri mieltä asioista
Tilaajille

Tässä ovat Lapin pal­ki­tut äidit – He ovat kan­nus­ta­neet lap­siaan opis­ke­le­maan, opet­ta­neet näille pe­rin­tei­tä ja ra­kas­ta­neet sil­loin­kin, kun ovat olleet eri mieltä asiois­ta

17:00 7
Se oli kärrynpyörän paikka kun sarjakärki kaatui – Spets ja Ollila osuivat, Varis nappasi rankkarin
Tilaajille

Se oli kär­ryn­pyö­rän paikka kun sar­ja­kär­ki kaatui – Spets ja Ollila osui­vat, Varis nappasi rank­ka­rin

19:09
Mehiläinen laati lähetteitä Länsi-Pohjaan, mutta hoiti potilaat omilla klinikoillaan muualla maassa
Tilaajille

Me­hi­läi­nen laati lä­het­tei­tä Län­si-Poh­jaan, mutta hoiti po­ti­laat omilla kli­ni­koil­laan muualla maassa

11:00 8
Alussa oli joki, saari ja kaksi katua – Kuvasarja vie läpi Tornion 400-vuotisen historian
Tilaajille

Alussa oli joki, saari ja kaksi katua – Ku­va­sar­ja vie läpi Tornion 400-vuo­ti­sen his­to­rian

06:30 2
"Asiakasetuja kahden edestä"
Mainos Loiste Sähkönmyynti Oy

"A­sia­ka­se­tu­ja kahden edestä"

06:00
Rovaniemeläislähtöinen säveltäjä Outi Tarkiainen valittiin vuoden naiseksi – "Nyt on onneksi koittamassa aika, jossa historiaa uskalletaan tarkastella uudelleen, ja useat naissäveltäjät ovat päässeet kuuluviin"
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen sä­vel­tä­jä Outi Tar­kiai­nen va­lit­tiin vuoden nai­sek­si – "Nyt on onneksi koit­ta­mas­sa aika, jossa his­to­riaa us­kal­le­taan tar­kas­tel­la uu­del­leen, ja useat nais­sä­vel­tä­jät ovat pääs­seet kuu­lu­viin"

18:50 4
Rovaniemeläinen Jani Fofonoff kuuli takapihaltaan kovaa äläkkää – Varpushaukan hyökkäys harakan kimppuun tallentui kameralle

Ro­va­nie­me­läi­nen Jani Fo­fo­noff kuuli ta­ka­pi­hal­taan kovaa äläkkää – Var­pus­hau­kan hyök­käys harakan kimp­puun tal­len­tui ka­me­ral­le

11:00 3
Tilaajille
Korona saattoi syödä luottamusta – Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ei säikähtänyt kovia puheita

Korona saattoi syödä luot­ta­mus­ta – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio ei säi­käh­tä­nyt kovia puheita

07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kevät alkaa kansallispuistossa
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Kevät alkaa kan­sal­lis­puis­tos­sa

08:30
Tilaajille

Kos­mi­ses­sa puu­tar­has­sa val­lit­see ja­pa­ni­lai­nen ja tor­nion­laak­so­lai­nen vä­li­ti­la

07.05.2021 17:00
Tilaajille

Kevät kiritti Vas­ko­joen au­tio­tu­van kun­nos­tus­ta Lem­men­joen kan­sal­lis­puis­tos­sa – Lapissa kun­nos­te­taan kaik­kiaan 18 tupaa tänä vuonna

07.05.2021 12:35
Tilaajille

Näy­tel­mäar­vio: Iloinen ko­koel­ma isoja asioita

17:18
Tilaajille
Näin Mehiläinen Länsi-Pohjan toimitusjohtaja vastaa bulvaani-syytöksiin: "Vastaavalla tavalla julkisen erikoissairaanhoidon valinnanvapauspotilaiden hoitoa toteuttavat useat sairaanhoitopiirit"
Tilaajille

Näin Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jan toi­mi­tus­joh­ta­ja vastaa bul­vaa­ni-syy­tök­siin: "Vas­taa­val­la tavalla jul­ki­sen eri­kois­sai­raan­hoi­don va­lin­nan­va­paus­po­ti­lai­den hoitoa to­teut­ta­vat useat sai­raan­hoi­to­pii­rit"

15:46 1
Ehdokas, muista vastata Lapin Kansan vaalikoneeseen

Eh­do­kas, muista vastata Lapin Kansan vaa­li­ko­nee­seen

07.05.2021 16:14
Suosituimmat tänään
Mehiläinen laati lähetteitä Länsi-Pohjaan, mutta hoiti potilaat omilla klinikoillaan muualla maassa

Mehiläinen laati lähetteitä Länsi-Pohjaan, mutta hoiti potilaat omilla klinikoillaan muualla maassa

11:00 8
Tilaajille
Tässä ovat Lapin palkitut äidit – He ovat kannustaneet lapsiaan opiskelemaan, opettaneet näille perinteitä ja rakastaneet silloinkin, kun ovat olleet eri mieltä asioista

Tässä ovat Lapin palkitut äidit – He ovat kannustaneet lapsiaan opiskelemaan, opettaneet näille perinteitä ja rakastaneet silloinkin, kun ovat olleet eri mieltä asioista

17:00 7
Tilaajille
Puolet kuuden asunnon rivitalosta tuhoutui rajussa tulipalossa Kemissä, asukkaille järjestettiin yöllä sijaismajoitus

Puolet kuuden asunnon rivitalosta tuhoutui rajussa tulipalossa Kemissä, asukkaille järjestettiin yöllä sijaismajoitus

07.05.2021 09:48
Tilaajille
Rovaniemeläinen Jani Fofonoff kuuli takapihaltaan kovaa äläkkää – Varpushaukan hyökkäys harakan kimppuun tallentui kameralle

Rovaniemeläinen Jani Fofonoff kuuli takapihaltaan kovaa äläkkää – Varpushaukan hyökkäys harakan kimppuun tallentui kameralle

11:00 3
Tilaajille
Alussa oli joki, saari ja kaksi katua – Kuvasarja vie läpi Tornion 400-vuotisen historian

Alussa oli joki, saari ja kaksi katua – Kuvasarja vie läpi Tornion 400-vuotisen historian

06:30 2
Tilaajille
Kelirikon vangiksi vai kylille? Kevät on heikentänyt Inarin jäät, ja siksi erämaassa asuvan on tehtävä päätös, missä viettää toukokuu

Kelirikon vangiksi vai kylille? Kevät on heikentänyt Inarin jäät, ja siksi erämaassa asuvan on tehtävä päätös, missä viettää toukokuu

07.05.2021 18:00 4
Tilaajille
Elias Kuosmanen väänsi Suomelle toisen olympiapaikan Tokioon
Tilaajille

Elias Kuosmanen väänsi Suomelle toisen olympiapaikan Tokioon

21:14
Viikonlopun koronaseuranta: Suomessa 229 uutta tartuntaa

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 229 uutta tar­tun­taa

12:24
Kokoomuksen täyskäännös elpymispaketissa oli järkevä, karvas paketti nieltävä
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kokoomuksen täyskäännös elpymispaketissa oli järkevä, karvas paketti nieltävä

07.05.2021 14:59 7
Äitiydestä on miljoona totuutta, mutta ei yhtään oikeaa
Tilaajille
Kolumni
Anna Ruohonen

Äitiydestä on miljoona totuutta, mutta ei yhtään oikeaa

06:00
Kelirikon vangiksi vai kylille? Kevät on heikentänyt Inarin jäät, ja siksi erämaassa asuvan on tehtävä päätös, missä viettää toukokuu
Lukemisto
Tilaajille

Ke­li­ri­kon van­gik­si vai ky­lil­le? Kevät on hei­ken­tä­nyt Inarin jäät, ja siksi erä­maas­sa asuvan on tehtävä päätös, missä viettää tou­ko­kuu

07.05.2021 18:00 4
Sanna, 35, on perheenäiti ja seksityöläinen – nyt hän puhuu suoraan tuloistaan ja paljastaa, millaisia ovat asiakkaat

Sanna, 35, on per­heen­äi­ti ja sek­si­työ­läi­nen – nyt hän puhuu suoraan tu­lois­taan ja pal­jas­taa, mil­lai­sia ovat asiak­kaat

06.05.2021 18:31
Tilaajille
Leenan iloiset vauvauutiset olivat muuttua urapainajaiseksi – raskaaksi tulo aiheuttaa yhä paljon päänvaivaa työpaikoilla: "Lakien jatkoksi asennemuutos"

Leenan iloiset vau­va­uu­ti­set olivat muuttua ura­pai­na­jai­sek­si – ras­kaak­si tulo ai­heut­taa yhä paljon pään­vai­vaa työ­pai­koil­la: "Lakien jat­kok­si asen­ne­muu­tos"

01.05.2021 13:09 1
Tilaajille
Kirkkoja ja keskiyön aurinkoa, mutta myös jääkarhuja ja voimalaitoksia – nostalgiset matkailuviirit kertovat värikkäästi, miten Lappia myytiin ennen matkailijoille

Kirk­ko­ja ja kes­ki­yön au­rin­koa, mutta myös jää­kar­hu­ja ja voi­ma­lai­tok­sia – nos­tal­gi­set mat­kai­lu­vii­rit ker­to­vat vä­rik­kääs­ti, miten Lappia myytiin ennen mat­kai­li­joil­le

01.05.2021 06:30 9
Tilaajille

Riitely sel­lu­teh­taan ra­hois­ta jatkuu Ke­mi­jär­vel­lä – Kävimme läpi sel­lu­teh­taan vaiheet vuoden 2007 hur­mok­ses­ta 2010-lu­vun apa­tiaan ja viime vuoden yl­lä­tys­kään­tei­siin

01.05.2021 12:10 19
Tilaajille

Sadan vuoden tarina – vanhat kuvat ja kartat ker­to­vat, miten pie­nes­tä ja neit­seel­li­ses­tä saa­res­ta kasvoi valtava Veit­si­luo­to

24.04.2021 11:53 6
Tilaajille
Rovaniemen Cover Princelle arvovoitto Vermosta
Tilaajille

Rovaniemen Cover Princelle arvovoitto Vermosta

20:18
Tästä listasta löydät kaikki Lapin kuntavaaliehdokkaat  – Katso täydellinen lista

Tästä lis­tas­ta löydät kaikki Lapin kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat – Katso täy­del­li­nen lista

07.05.2021 14:45 21
Vuoden lappilainen sairaanhoitaja on torniolainen Raili Perkaus – Muistisairaus vaikuttaa koko perheen arkielämään
Tilaajille

Vuoden lap­pi­lai­nen sai­raan­hoi­ta­ja on tor­nio­lai­nen Raili Perkaus – Muis­ti­sai­raus vai­kut­taa koko perheen ar­ki­elä­mään

16:00 3
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Antero Peltonen

Velkaa velan päälle

09:00 6
Elias Kuosmanen väänsi Suomelle toisen olympiapaikan Tokioon
Urheilu
Tilaajille

Elias Kuos­ma­nen väänsi Suo­mel­le toisen olym­pia­pai­kan Tokioon

21:14
Rovaniemen Cover Princelle arvovoitto Vermosta

Ro­va­nie­men Cover Prin­cel­le ar­vo­voit­to Ver­mos­ta

20:18
Tilaajille
Lukko palautti Liigan finaalisarjassa päiväjärjestyksen – Kolme syöttöpistettä haalinut Vili Saarijärvi kuului ottelun hahmoihin

Lukko pa­laut­ti Liigan fi­naa­li­sar­jas­sa päi­vä­jär­jes­tyk­sen – Kolme syöt­tö­pis­tet­tä haa­li­nut Vili Saa­ri­jär­vi kuului ottelun hah­moi­hin

19:58
Tilaajille
FC Kemi taistelee sunnuntaina SM-finaalipaikasta - kapteeni Tuukka Pikkarainen sivussa ratkaisevasta välieräottelusta

FC Kemi tais­te­lee sun­nun­tai­na SM-fi­naa­li­pai­kas­ta - kap­tee­ni Tuukka Pik­ka­rai­nen sivussa rat­kai­se­vas­ta vä­li­erä­ot­te­lus­ta

19:56
Tilaajille

KuPS on cup-mes­ta­ri 32 vuoden tauon jäl­keen: "Eihän tätä oikein usko"

19:40
Tilaajille

Marjut Laustin nyrkit liian kovat Kati Yli­vir­ral­le – "Läh­det­tiin ke­sä­ren­kail­la tal­vi­ke­lil­le"

19:27
Tilaajille

ToPV romahti ko­to­naan ja tippui prons­si­ot­te­luun – Kytölän vel­jek­set ja Italo ”Bob” Hen­ri­que ty­kit­ti­vät KaDy:n fi­naa­liin

19:16
Tilaajille
Näytelmäarvio: Iloinen kokoelma isoja asioita
Tilaajille

Näytelmäarvio: Iloinen kokoelma isoja asioita

17:18
Rovaniemeläinen Jani Fofonoff kuuli takapihaltaan kovaa äläkkää – Varpushaukan hyökkäys harakan kimppuun tallentui kameralle
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Jani Fo­fo­noff kuuli ta­ka­pi­hal­taan kovaa äläkkää – Var­pus­hau­kan hyök­käys harakan kimp­puun tal­len­tui ka­me­ral­le

11:00 3
Valtioneuvoston kanslia salasi oikeuskansleri Pöystille lähetetyn tyhjän sähköpostin, jonka liitteenä oli vanha lakiluonnos liikkumisrajoituksista

Val­tio­neu­vos­ton kanslia salasi oi­keus­kans­le­ri Pöys­til­le lä­he­te­tyn tyhjän säh­kö­pos­tin, jonka liit­tee­nä oli vanha la­ki­luon­nos liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta

14:54 2
Sähköautoista haetaan helpotusta päästöihin, mutta ovatko nekään ympäristöystävällisiä? Kaksi asiantuntijaa vastasi 11 väittämään – ja oli monesta eri mieltä
Tilaajille

Säh­kö­au­tois­ta haetaan hel­po­tus­ta pääs­töi­hin, mutta ovatko nekään ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­siä? Kaksi asian­tun­ti­jaa vastasi 11 väit­tä­mään – ja oli monesta eri mieltä

06:30 2
Lukko palautti Liigan finaalisarjassa päiväjärjestyksen – Kolme syöttöpistettä haalinut Vili Saarijärvi kuului ottelun hahmoihin
Tilaajille

Lukko palautti Liigan finaalisarjassa päiväjärjestyksen – Kolme syöttöpistettä haalinut Vili Saarijärvi kuului ottelun hahmoihin

19:58
Katso tallenne ottelusta: RoPS kohtasi TPS:n naisten Ykkösessä
Tilaajille

Katso tal­len­ne ot­te­lus­ta: RoPS kohtasi TPS:n naisten Yk­kö­ses­sä

15:00
Kulttuuri
Näytelmäarvio: Iloinen kokoelma isoja asioita

Näy­tel­mäar­vio: Iloinen ko­koel­ma isoja asioita

17:18
Tilaajille
Onko Banksyn taide roskaa Mäntän Serlachius-museossa?

Onko Banksyn taide roskaa Mäntän Ser­lac­hius-mu­seos­sa?

07.05.2021 19:23
Tilaajille
Kosmisessa puutarhassa vallitsee japanilainen ja tornionlaaksolainen välitila

Kos­mi­ses­sa puu­tar­has­sa val­lit­see ja­pa­ni­lai­nen ja tor­nion­laak­so­lai­nen vä­li­ti­la

07.05.2021 17:00
Tilaajille
Tittamari Marttinen Joenpellon residenssiin

Tit­ta­ma­ri Mart­ti­nen Joen­pel­lon re­si­dens­siin

07.05.2021 16:48
Tilaajille
Tanssi, valokuvahanke, siika ja podcast saivat Tornionlaakson neuvoston kulttuuristipendit

Tanssi, va­lo­ku­va­han­ke, siika ja podcast saivat Tor­nion­laak­son neu­vos­ton kult­tuu­ri­sti­pen­dit

07.05.2021 14:11
Tilaajille
Keramiikan koko kirjoon pääsee tutustumaan Korundin poikkeuksellisessa näyttelyssä

Ke­ra­mii­kan koko kirjoon pääsee tu­tus­tu­maan Ko­run­din poik­keuk­sel­li­ses­sa näyt­te­lys­sä

07.05.2021 08:01
Tilaajille
Korona saattoi syödä luottamusta – Rovaniemen kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio ei säikähtänyt kovia puheita
Tilaajille

Korona saattoi syödä luot­ta­mus­ta – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio ei säi­käh­tä­nyt kovia puheita

07:00
Puukerrostalon asunnossa syttyi pieni palonalku Kemissä, savua hengittänyt henkilö vietiin jatkohoitoon

Puu­ker­ros­ta­lon asun­nos­sa syttyi pieni pa­lon­al­ku Ke­mis­sä, savua hen­git­tä­nyt henkilö vietiin jat­ko­hoi­toon

10:36

Tuhannet mielenosoittajat lähtivät jälleen kaduille Kolumbiassa – ainakin 24 ihmistä on tähän mennessä kuollut väkivaltaisuuksis

06.05.2021 09:38
Analyysi: Paluuta normaaliin ei ole niin kauan kuin koronapandemia jyllää muualla – rokotenationalismi levisi Intiaan, kun kriisi pahenee
Tilaajille

Ana­lyy­si: Paluuta nor­maa­liin ei ole niin kauan kuin ko­ro­na­pan­de­mia jyllää muualla – ro­ko­te­na­tio­na­lis­mi levisi In­tiaan, kun kriisi pahenee

08:00 2
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.