Huoltoasemilta lähtee polttoainetta varkaiden matkaan jopa viikoittain – Juoksubensailmiötä halutaan kitkeä maksutapamuutoksilla

Huol­to­ase­mil­ta lähtee polt­to­ai­net­ta var­kai­den matkaan jopa vii­koit­tain – Juok­su­ben­sa­il­miö­tä ha­lu­taan kitkeä mak­su­ta­pa­muu­tok­sil­la

07:30
Kivijalkakaupat pitävät pintansa kovassa kisassa: Riskejä ei oteta omistustiloista, vaan mennään toiselle vuokralaiseksi

Ki­vi­jal­ka­kau­pat pitävät pin­tan­sa kovassa ki­sas­sa: Riskejä ei oteta omis­tus­ti­lois­ta, vaan mennään toi­sel­le vuok­ra­lai­sek­si

07:30
Biokaasun tuotanto laajenee Lapissa, mutta jalostus liikennepolttoaineeksi vaatii isoja investointeja

Bio­kaa­sun tuo­tan­to laa­je­nee La­pis­sa, mutta ja­los­tus lii­ken­ne­polt­to­ai­neek­si vaatii isoja in­ves­toin­te­ja

07:30
Ensimmäiset sähköllä liikkuvat moottorikelkat tilattu yllättäen Huippuvuorille, tuotanto pyörii Rovaniemellä

En­sim­mäi­set säh­köl­lä liik­ku­vat moot­to­ri­kel­kat tilattu yl­lät­täen Huip­pu­vuo­ril­le, tuo­tan­to pyörii Ro­va­nie­mel­lä

13.10.2019 18:30
Lappiin muuttanut, oletko lunastanut oman tervetulopakettisi?
Mainos Lapin Kansa

Lappiin muut­ta­nut, oletko lu­nas­ta­nut oman ter­ve­tu­lo­pa­ket­ti­si?

06:00
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: ”Emme ole viettäneet perheenä näin paljon aikaa yhdessä vuosikausiin kuin olemme nyt Lapissa viettäneet”, kertoo somevaikuttaja Inari Fernández

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: ”Emme ole viet­tä­neet per­hee­nä näin paljon aikaa yhdessä vuo­si­kau­siin kuin olemme nyt Lapissa viet­tä­neet”, kertoo so­me­vai­kut­ta­ja Inari Fernán­dez

13.10.2019 07:01
Maalaiskuntalainen ja suhinalempi
Kolumni
Reino Hämeenniemi

Maa­lais­kun­ta­lai­nen ja su­hi­na­lem­pi

06:30
RoPSin B-junioreiden kausi päättyi SM-pronssiin - seuran ensimmäinen mitali tässä ikäluokassa

RoPSin B-ju­nio­rei­den kausi päättyi SM-prons­siin - seuran en­sim­mäi­nen mitali tässä ikä­luo­kas­sa

13.10.2019 15:24
Oliko tämä vahinko? Rovaniemen täydellinen tuho johtui saksalaisten hutiloinnista, sanoo Lapin sotaan sukeltanut kirjailija
Toimitus suosittelee

Oliko tämä va­hin­ko? Ro­va­nie­men täy­del­li­nen tuho johtui sak­sa­lais­ten hu­ti­loin­nis­ta, sanoo Lapin sotaan su­kel­ta­nut kir­jai­li­ja

13.10.2019 12:14
Äärioikeistopiireistä irtaantunut koomikko Iikka Kivi: "Miehet kokevat tässä ajassa itsensä impotenteiksi ja vastaavat siihen väkivallalla"

Ää­ri­oi­keis­to­pii­reis­tä ir­taan­tu­nut koo­mik­ko Iikka Kivi: "Miehet kokevat tässä ajassa itsensä im­po­ten­teik­si ja vas­taa­vat siihen vä­ki­val­lal­la"

12.10.2019 08:00
Tilaajille
Jättiläisen tarina - Miten pussihousuiset laskijat aloittivat Levin menestystarinan, ja missä olikaan Nikan kalju?

Jät­ti­läi­sen tarina - Miten pus­si­hou­sui­set las­ki­jat aloit­ti­vat Levin me­nes­tys­ta­ri­nan, ja missä olikaan Nikan kalju?

12.10.2019 07:30
Tilaajille
Rovaniemeläinen Saika Hasnat, 15, tajusi vasta äskettäin, että hänkin voi olla kaunis – Näin some vaikuttaa tyttöjen itsetuntoon: "Täydet meikit päälle ennen kuvausta"

Ro­va­nie­me­läi­nen Saika Hasnat, 15, tajusi vasta äs­ket­täin, että hänkin voi olla kaunis – Näin some vai­kut­taa tyt­tö­jen it­se­tun­toon: "Täydet meikit päälle ennen ku­vaus­ta"

11.10.2019 11:00

Kun Ro­va­nie­men poltto alkoi, las­ten­ko­din vanha ta­lon­mies "u­noh­tui" sak­sa­lais­ten jal­koi­hin –sen an­sios­ta säilyi pieni kappale kaup­pa­laa

06.10.2019 07:00

Tiede sen to­dis­taa: Unohda säh­kö­pos­tit aa­mui­sin ja idea­pa­la­ve­rit il­ta­päi­vi­sin, äläkä koskaan mene il­ta­päi­väl­lä lää­kä­riin – Nämä vinkit pa­ran­ta­vat pää­tök­siä­si

05.10.2019 08:00
Tilaajille
Rovaniemen Kiekolle jatkoaikavoitto sarjakärjestä

Ro­va­nie­men Kie­kol­le jat­ko­ai­ka­voit­to sar­ja­kär­jes­tä

13.10.2019 20:31
Lenkkipolun varrelta löytyi joutsenten hauta – Tähänkö loppui Kemin Takajärven joutsenparin tarina?

Lenk­ki­po­lun var­rel­ta löytyi jout­sen­ten hauta – Tähänkö loppui Kemin Ta­ka­jär­ven jout­sen­pa­rin tarina?

13.10.2019 16:53
Limingan susille annettiin kar­ko­tus­mää­räys – alueella liikkuu arviolta kolmen suden lauma, jonka ihmisarkuus halutaan palauttaa

Li­min­gan susille an­net­tiin kar­ko­tus­mää­räys – alueel­la liikkuu ar­viol­ta kolmen suden lauma, jonka ih­mis­ar­kuus ha­lu­taan pa­laut­taa

13.10.2019 20:14
Jättiläisen tarina - Miten pussihousuiset laskijat aloittivat Levin menestystarinan, ja missä olikaan Nikan kalju?
Tilaajille

Jät­ti­läi­sen tarina - Miten pus­si­hou­sui­set las­ki­jat aloit­ti­vat Levin me­nes­tys­ta­ri­nan, ja missä olikaan Nikan kalju?

12.10.2019 07:30
Jenni Saarinen ennätyspisteillä neljänneksi Finlandia Trophyssa
Urheilu

Jenni Saa­ri­nen en­nä­tys­pis­teil­lä nel­jän­nek­si Fin­lan­dia Trop­hys­sa

13.10.2019 21:25

Ro­va­nie­men Kiekon A- ja B-nuo­ret voit­toi­hin väis­tö­kau­ka­los­sa

13.10.2019 20:43
Rovaniemen Kiekolle jatkoaikavoitto sarjakärjestä

Ro­va­nie­men Kie­kol­le jat­ko­ai­ka­voit­to sar­ja­kär­jes­tä

13.10.2019 20:31
Rovaniemen Kiekon naisille murskavoitto Raahessa

Ro­va­nie­men Kiekon nai­sil­le murs­ka­voit­to Raa­hes­sa

13.10.2019 20:13

Brigid Kosgei murs­ka­si ma­ra­to­nin naisten ME:n Chi­ca­gos­sa: 2.14,04

13.10.2019 20:10

Jokerit otti kuu­den­nen pe­räk­käi­sen KHL-voit­ton­sa

13.10.2019 20:06

Viisi MM-kul­taa na­pan­nut Simone Biles hal­tioi­tui suo­ri­tuk­ses­taan puo­mil­la: "Viikon ko­ho­koh­ta"

13.10.2019 20:04
Kuusi hirviporukkaa, noin 160 metsästäjää ja pyyntiluvat 200 hirvelle­ – Hailuodon hir­ven­met­säs­tä­jil­lä on edessään valtava urakka
Tilaajille

Kuusi hir­vi­po­ruk­kaa, noin 160 met­säs­tä­jää ja pyyn­ti­lu­vat 200 hir­vel­le – Hai­luo­don hir­ven­met­säs­tä­jil­lä on edes­sään valtava urakka

13.10.2019 11:07
Oliko tämä vahinko? Rovaniemen täydellinen tuho johtui saksalaisten hutiloinnista, sanoo Lapin sotaan sukeltanut kirjailija

Oliko tämä va­hin­ko? Ro­va­nie­men täy­del­li­nen tuho johtui sak­sa­lais­ten hu­ti­loin­nis­ta, sanoo Lapin sotaan su­kel­ta­nut kir­jai­li­ja

13.10.2019 12:14

Es­pan­ja­lais­ten vaih­to-opis­ke­li­joi­den auto suistui ojaan Ruotsin Abis­kos­sa, yksi kyy­dis­sä ol­leis­ta kuoli

13.10.2019 19:50
Eränkävijät-sarjan uusin tulokas kalastaa mieluiten Ruotsin Lapissa ja mereen laskevien jokien rannoilla

Erän­kä­vi­jät-sar­jan uusin tulokas ka­las­taa mie­lui­ten Ruotsin Lapissa ja mereen las­ke­vien jokien ran­noil­la

13.10.2019 15:36
Talon lisäeristämisen pystyy tekemään helposti itse - "Voit saada merkittävät energiasäästöt"
Mainos Lakkapää

Talon li­sä­eris­tä­mi­sen pystyy te­ke­mään hel­pos­ti itse - "Voit saada mer­kit­tä­vät ener­gia­sääs­töt"

09.10.2019 06:00
Taija Tuominen paljasti romaanissa häpeälliset lapsuusmuistonsa, kotikylän saviset pellot ja perheväkivallan: "Se on pelastanut minut pelosta ja häpeästä"

Taija Tuo­mi­nen pal­jas­ti ro­maa­nis­sa hä­peäl­li­set lap­suus­muis­ton­sa, ko­ti­ky­län saviset pellot ja per­he­vä­ki­val­lan: "Se on pe­las­ta­nut minut pelosta ja hä­peäs­tä"

13.10.2019 08:00
Omat osakeomistukset voivat sitoa ministerin kädet ja sulkea suun – työministeri Timo Harakan salkussa on tuhti nippu suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeita

Omat osa­ke­omis­tuk­set voivat sitoa mi­nis­te­rin kädet ja sulkea suun – työ­mi­nis­te­ri Timo Harakan sal­kus­sa on tuhti nippu suo­ma­lais­ten pörs­si­yh­tiöi­den osak­kei­ta

13.10.2019 07:00

Auto pyö­räh­ti ka­tol­leen ojaan He­tan­tiel­lä Enon­te­kiöl­lä, kul­jet­ta­ja ja mat­kus­ta­ja eivät louk­kan­tu­neet va­ka­vas­ti

13.10.2019 19:20
USA järjestää ensi vuonna Euroopassa suurimman sotaharjoituksen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

USA jär­jes­tää ensi vuonna Eu­roo­pas­sa suu­rim­man so­ta­har­joi­tuk­sen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?

13.10.2019 08:00
Lappi teki vaikutuksen maailman matkailukohteita työkseen kiertävään Michael Hunter-Smithiin: "Matkailijat haluavat luksusta, ja täältä sitä saa"

Lappi teki vai­ku­tuk­sen maail­man mat­kai­lu­koh­tei­ta työk­seen kier­tä­vään Michael Hun­ter-Smit­hiin: "Mat­kai­li­jat ha­lua­vat luk­sus­ta, ja täältä sitä saa"

12.10.2019 19:47
Työntekijäpulan lisäksi ongelmia on ollut myös johtamisessa ja lääkkeiden käsittelyssä – hoivakotien kanteluista päätöksiä vasta ensi vuonna

Työn­te­ki­jä­pu­lan lisäksi on­gel­mia on ollut myös joh­ta­mi­ses­sa ja lääk­kei­den kä­sit­te­lys­sä – hoi­va­ko­tien kan­te­luis­ta pää­tök­siä vasta ensi vuonna

13.10.2019 06:00
Disney-prinsessatkin tulevat Lappiin – Saamelaiset tekivät historiallisen sopimuksen kulttuuriperinnön hyödyntämisestä Frozen-elokuvassa
Tilaajille

Dis­ney-prin­ses­sat­kin tulevat Lappiin – Saa­me­lai­set tekivät his­to­rial­li­sen so­pi­muk­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön hyö­dyn­tä­mi­ses­tä Fro­zen-elo­ku­vas­sa

12.10.2019 07:30
Kuka kantaa koiran jätöksiä säkkikaupalla Louejokeen? Mökkiläinen teki samanlaisen haisevan löydön jo kolmantena syksynä peräkkäin Rovaniemellä

Kuka kantaa koiran jä­tök­siä säk­ki­kau­pal­la Loue­jo­keen? Mök­ki­läi­nen teki sa­man­lai­sen hai­se­van löydön jo kol­man­te­na syksynä pe­räk­käin Ro­va­nie­mel­lä

12.10.2019 15:36
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori