kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Lapin markkinointiyhtiön House of Laplandin suunnanmuutos alkoi elokuussa toimitusjohtajan potkuilla – yhtiön kassa on nyt tyhjä, mutta se ei johdu toimitusjohtajan erorahasta
Tilaajille

Lapin mark­ki­noin­ti­yh­tiön House of Lap­lan­din suun­nan­muu­tos alkoi elo­kuus­sa toi­mi­tus­joh­ta­jan pot­kuil­la – yhtiön kassa on nyt tyhjä, mutta se ei johdu toi­mi­tus­joh­ta­jan ero­ra­has­ta

30.09.2022 19:30 2
Elokuussa 80 vuotta täyttänyt Anu Pentik tekee edelleen kädet savessa töitä – tältä näyttää  keramiikkataiteilijan tavallinen työpäivä Posiolla
Tilaajille

Elo­kuus­sa 80 vuotta täyt­tä­nyt Anu Pentik tekee edel­leen kädet savessa töitä – tältä näyttää ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­jan ta­val­li­nen työ­päi­vä Po­siol­la

13:58
Tanssikärpänen puraisee kunnolla – Tanssiharrastus kerää väkeä Rytikarin parketille useamman kerran viikolla
Tilaajille

Tans­si­kär­pä­nen pu­rai­see kun­nol­la – Tans­si­har­ras­tus kerää väkeä Ry­ti­ka­rin par­ke­til­le useam­man kerran vii­kol­la

17:30
Koppimönkijät ovat syrjäyttäneet mopoautot nuorison liikennevälineenä
Tilaajille

Kop­pi­mön­ki­jät ovat syr­jäyt­tä­neet mo­po­au­tot nuo­ri­son lii­ken­ne­vä­li­nee­nä

18:00 1
”Oppimisen ilo on ollut läsnä alusta asti” – kommunikaation ja viittomakielen ohjaajiksi opiskelevat Eveliina Kumpula ja Hilla Rousu kertovat, miksi valitsivat Rovala-Opiston
Mainos Rovala-Opisto

”Op­pi­mi­sen ilo on ollut läsnä alusta asti” – kom­mu­ni­kaa­tion ja viit­to­ma­kie­len oh­jaa­jik­si opis­ke­le­vat Eve­lii­na Kumpula ja Hilla Rousu ker­to­vat, miksi va­lit­si­vat Ro­va­la-Opis­ton

06:00
Simon pullopostin lähettänyt Pikku-Olivia löytyi Ruotsista somen voimalla
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Simon pul­lo­pos­tin lä­het­tä­nyt Pik­ku-Oli­via löytyi Ruot­sis­ta somen voi­mal­la

28.09.2022 17:00
Pelkosenniemelle ja Savukoskelle löytyi lääkäri loppuvuodeksi – kuntayhtymä pääsi kompromissiin myös vuodeosaston kiistassa

Pel­ko­sen­nie­mel­le ja Sa­vu­kos­kel­le löytyi lääkäri lop­pu­vuo­dek­si – kun­ta­yh­ty­mä pääsi komp­ro­mis­siin myös vuo­de­osas­ton kiis­tas­sa

28.09.2022 13:38 2
Tilaajille
Rovaniemi ei voi antaa meille toimiohjeita, sanoo kylien kehittämissäätiön puheenjohtaja kaupungin vaatimuksesta erottaa Heli Välikangas

Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

27.09.2022 10:25 67
Tilaajille
Rovaniemelle avautuu historiallinen matkailutalvi: suoralla reittilennolla pääsee 11:een Euroopan kaupunkiin – kokosimme yhteen kohteet, ajankohdat ja esimerkkihinnat

Ro­va­nie­mel­le avautuu his­to­rial­li­nen mat­kai­lu­tal­vi: suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin – ko­ko­sim­me yhteen koh­teet, ajan­koh­dat ja esi­merk­ki­hin­nat

27.09.2022 06:30 17
Tilaajille
Diakonien jakaman talousavun määrä kasvoi kolmasosan – Avun tarve kovenee vielä enemmän: "Laajassa mitassa kirkon mahdollisuudet tukea ovat todella pienet"
Tilaajille

Dia­ko­nien jakaman ta­lous­avun määrä kasvoi kol­mas­osan – Avun tarve kovenee vielä enem­män: "Laa­jas­sa mitassa kirkon mah­dol­li­suu­det tukea ovat todella pienet"

18:30
Näin Sauli Niinistö kommentoi turvallisuustilannetta: Suomeen ei kohdistu välitöntä vaaraa –Putinilla kaikki pelissä, myös oma kohtalonsa

Näin Sauli Nii­nis­tö kom­men­toi tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta: Suomeen ei koh­dis­tu vä­li­tön­tä vaaraa –Pu­ti­nil­la kaikki pe­lis­sä, myös oma koh­ta­lon­sa

15:25
Entisen kauppakeskuspäällikön Hanne Martimon oli tarkoitus hoitaa vain väliaikaisesti orpoja oravanpoikasia – pian hän on ollut adoptioäiti jo parillekymmenelle oravanpoikaselle
Luppo
Tilaajille

Entisen kaup­pa­kes­kus­pääl­li­kön Hanne Mar­ti­mon oli tar­koi­tus hoitaa vain vä­li­ai­kai­ses­ti orpoja ora­van­poi­ka­sia – pian hän on ollut adop­tio­äi­ti jo pa­ril­le­kym­me­nel­le ora­van­poi­ka­sel­le

06:30 4
Joka syksy Kemijoelle pyrkivät nahkiaiset pakataan peräkärryyn ja kyyditään voimalaitospadon ylitse – Avusta huolimatta ikiaikaisten merten asukkien määrä on romahtanut viimeisten 20 vuoden aikana

Joka syksy Ke­mi­joel­le pyr­ki­vät nah­kiai­set pa­ka­taan pe­rä­kär­ryyn ja kyy­di­tään voi­ma­lai­tos­pa­don ylitse – Avusta huo­li­mat­ta iki­ai­kais­ten merten asuk­kien määrä on ro­mah­ta­nut vii­meis­ten 20 vuoden aikana

24.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Kaksi kuolonuhria, lentäviä kattoja, kaatuneita puita ja pirstaleiksi tuhoutuneita veneitä – tasan 40 vuotta sitten riehunut Mauri sai nimensä historiaan

Kaksi kuo­lo­nuh­ria, len­tä­viä kat­to­ja, kaa­tu­nei­ta puita ja pirs­ta­leik­si tu­hou­tu­nei­ta veneitä – tasan 40 vuotta sitten rie­hu­nut Mauri sai nimensä his­to­riaan

18.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Pienistä kyläkassoista kasvoi lappilainen suurpankki – Paula Peltoperä muistaa, millaista oli leikkiä Pohjolan Osuuspankin pankkisalissa 1960-luvulla

Pie­nis­tä ky­lä­kas­sois­ta kasvoi lap­pi­lai­nen suur­pank­ki – Paula Pel­to­pe­rä muis­taa, mil­lais­ta oli leikkiä Poh­jo­lan Osuus­pan­kin pank­ki­sa­lis­sa 1960-lu­vul­la

19.09.2022 14:29 6
Tilaajille
Anne teki 58-vuotiaana paluun salille: “HUR on ihanan helppo tapa aloittaa kuntosaliharjoittelu”
Mainos Kunnon Paikka

Anne teki 58-vuo­tiaa­na paluun sa­lil­le: “HUR on ihanan helppo tapa aloit­taa kun­to­sa­li­har­joit­te­lu”

06:00
Oletko sinäkin jonottanut tähän pieneen kauppaan? Asemieskadun K-market sulkee ovensa perjantaina
Tilaajille

Oletko sinäkin jonottanut tähän pieneen kauppaan? Asemieskadun K-market sulkee ovensa perjantaina

29.09.2022 10:55 9
Tuulivoima tarvitsee tuekseen säätövoimaa, jonka riittävyys on uhattuna
Tilaajille
Pääkirjoitus

Tuulivoima tarvitsee tuekseen säätövoimaa, jonka riittävyys on uhattuna

30.09.2022 19:00 11
Ilmastopäätöksissä megaluokan aikatauluvirhe
Tilaajille
Kolumni
Pekka Mauno

Ilmastopäätöksissä megaluokan aikatauluvirhe

06:00 5
Sarja-avaus jätti Sastamololle paljon parannettavaa
Urheilun uusimmat
Tilaajille

Sar­ja-avaus jätti Sas­ta­mo­lol­le paljon pa­ran­net­ta­vaa

20:21
Mc-rastit: Isäntämaa Sveitsi voittoon naisissa ja miehissä, Suomen miehet maailmancupin kahdeksas – Olli Ojanaholla vahva ankkuriosuus

Mc-ras­tit: Isän­tä­maa Sveitsi voit­toon nai­sis­sa ja mie­his­sä, Suomen miehet maail­man­cu­pin kah­dek­sas – Olli Ojan­ahol­la vahva ank­ku­ri­osuus

20:15
Tilaajille
Teemu Pukki ratkaisi Norwichin voiton – Joel Pohjanpalo avasi maalihanansa Veneziassa

Teemu Pukki rat­kai­si Nor­wic­hin voiton – Joel Poh­jan­pa­lo avasi maa­li­hanan­sa Ve­ne­zias­sa

20:03

Et-Po aloitti II di­vi­sioo­nan heti voi­tol­la

19:58
Tilaajille
Tulevaisuuden terveyskeskuksessa ei odoteta turhaan
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Tu­le­vai­suu­den ter­veys­kes­kuk­ses­sa ei odoteta turhaan

30.09.2022 06:00
Ukraina sanoo Venäjän iskeneen jälleen siviilisaattueeseen, 20 ihmistä kuoli – Ukraina saartanut venäläisjoukot strategisesti tärkeässä Lymanin kaupungissa

Ukraina sanoo Venäjän is­ke­neen jälleen si­vii­li­saat­tuee­seen, 20 ihmistä kuoli – Ukraina saar­ta­nut ve­nä­läis­jou­kot stra­te­gi­ses­ti tär­keäs­sä Lymanin kau­pun­gis­sa

16:57
Monen suomalaisen pää naksahti Nato-asentoon, kun Putin käynnisti laajan sodan Ukrainaa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puolustusliittoon
Tilaajille

Monen suo­ma­lai­sen pää nak­sah­ti Na­to-asen­toon, kun Putin käyn­nis­ti laajan sodan Uk­rai­naa vastaan – Osa 2: Näin Venäjä työnsi Suomen puo­lus­tus­liit­toon

08:00
Lapissa itärajan rajanylityspaikoilla liikenteessä laskua – yön aikana Suomen raja-asemille tulleiden Venäjän kansalaisten maahan pääsystä evättiin noin 40–50 prosenttia
Tilaajille

Lapissa itä­ra­jan ra­jan­yli­tys­pai­koil­la lii­ken­tees­sä laskua – yön aikana Suomen ra­ja-ase­mil­le tul­lei­den Venäjän kan­sa­lais­ten maahan pää­sys­tä evät­tiin noin 40–50 pro­sent­tia

30.09.2022 22:07
Kimmo Hyyppä törmäsi sadan kilometrin tuntivauhdilla hirveen, jota ei nähnyt missään vaiheessa – Kaksi asiaa pelasti lähes varmalta kuolemalta
Teemat
Tilaajille

Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota ei nähnyt missään vai­hees­sa – Kaksi asiaa pelasti lähes var­mal­ta kuo­le­mal­ta

06:30 3
Oikeanlainen valaistus tukee hyvinvointia – näin valoilla voi luoda tunnelmaa ja rentouttaa tai piristää tarvittaessa

Oi­kean­lai­nen va­lais­tus tukee hy­vin­voin­tia – näin va­loil­la voi luoda tun­nel­maa ja ren­tout­taa tai pi­ris­tää tar­vit­taes­sa

06:30
Tilaajille
Lasten immuunipuolustus parani, kun päiväkodin hiekkalaatikkoon lisättiin maa- ja kasviaineksia – villimpi kaupunkiympäristö voisi tukea ihmisten terveyttä

Lasten im­muu­ni­puo­lus­tus parani, kun päi­vä­ko­din hiek­ka­laa­tik­koon li­sät­tiin maa- ja kas­vi­ai­nek­sia – vil­lim­pi kau­pun­ki­ym­pä­ris­tö voisi tukea ih­mis­ten ter­veyt­tä

26.09.2022 09:44 1
Tilaajille
Seitsemän paikkaa premium-luokassa – Elisabethin hautajaissaattueessa näkyneen britti-ikonin haittapuolet ovat kulutus ja ostohinta

Seit­se­män paikkaa pre­mium-luo­kas­sa – Eli­sa­bet­hin hau­ta­jais­saat­tuees­sa nä­ky­neen brit­ti-iko­nin hait­ta­puo­let ovat kulutus ja os­to­hin­ta

24.09.2022 06:30
Tilaajille
On olemassa koulutus, joka luo ammattilaisia ja kehittää samalla liiketoimintaa – ja juuri siksi yrittäjien kannattaa hyödyntää sitä
Mainos Lapin Yrittäjät

On ole­mas­sa kou­lu­tus, joka luo am­mat­ti­lai­sia ja ke­hit­tää samalla lii­ke­toi­min­taa – ja juuri siksi yrit­tä­jien kan­nat­taa hyö­dyn­tää sitä

29.09.2022 06:00
Saamelaiskäräjät valitsi Heikki Palton ja Anni-Siiri Länsmanin uusiksi komissaareiksi eronneiden tilalle, kertoo Yle

Saa­me­lais­kä­rä­jät valitsi Heikki Palton ja An­ni-Sii­ri Läns­ma­nin uusiksi ko­mis­saa­reik­si eron­nei­den ti­lal­le, kertoo Yle

30.09.2022 21:15 4
Invalidiliiton Validialle valmistuu ensi vuonna asumispalveluyksikkö Kemiin – Peurasaareen nousevaan rakennukseen tulee asiakkaita laajalta alueelta
Tilaajille

In­va­li­di­lii­ton Va­li­dial­le val­mis­tuu ensi vuonna asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­kö Kemiin – Peu­ra­saa­reen nou­se­vaan ra­ken­nuk­seen tulee asiak­kai­ta laa­jal­ta alueel­ta

30.09.2022 17:30
Päiväkirja: Mitä se lehmä sanoo?
Tilaajille
Kolumni
Sari Pelttari-Heikka

Päiväkirja: Mitä se lehmä sanoo?

05:00 1
Kirja-arvio: Annina Holmberg kirjoitti kattavan elämäkerran isästään Kalle Holmbergista
Tilaajille

Kirja-arvio: Annina Holmberg kirjoitti kattavan elämäkerran isästään Kalle Holmbergista

30.09.2022 17:30
Viikonloppuna hyvä mahdollisuus revontuliin koko maassa – taivaalle kannattaa katsoa varsinkin lauantai-iltana

Vii­kon­lop­pu­na hyvä mah­dol­li­suus re­von­tu­liin koko maassa – tai­vaal­le kan­nat­taa katsoa var­sin­kin lauan­tai-il­ta­na

30.09.2022 22:33
Woltin uusi maajohtaja Joel Järvinen on aina hakeutunut osaksi murrosta – Tulevaisuudessa yhtiö haluaa toimittaa kaikkea lääkkeistä puhelimen latureihin
Tilaajille

Woltin uusi maa­joh­ta­ja Joel Jär­vi­nen on aina ha­keu­tu­nut osaksi mur­ros­ta – Tu­le­vai­suu­des­sa yhtiö haluaa toi­mit­taa kaikkea lääk­keis­tä pu­he­li­men la­tu­rei­hin

06:30
Näkökulma: Venäjän energiajohtajien outojen kuolemien sarja uuteen valoon kaasuputkien räjähdettyä – Gazpromin miesten osuus "itsemurhista" on huomattavan korkea
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Venäjän ener­gia­joh­ta­jien outojen kuo­le­mien sarja uuteen valoon kaa­su­put­kien rä­jäh­det­tyä – Gazp­ro­min miesten osuus "it­se­mur­his­ta" on huo­mat­ta­van korkea

30.09.2022 17:15
Gluteenittomaan ruokaan liittyy yhä ennakkoluuloja – äkäslompololainen Jolie Lounge & Café on Lapin ainoa täysin gluteeniton ravintola
Tilaajille

Glu­tee­nit­to­maan ruokaan liittyy yhä en­nak­ko­luu­lo­ja – äkäs­lom­po­lo­lai­nen Jolie Lounge & Café on Lapin ainoa täysin glu­tee­ni­ton ra­vin­to­la

30.09.2022 17:00
Strategisesti tärkeä Lymanin kaupunki ukrainalaissotilaiden haltuun – Venäjä väitti joukkojensa vetäytyneen parempiin asemiin

Strategisesti tärkeä Lymanin kaupunki ukrainalaissotilaiden haltuun – Venäjä väitti joukkojensa vetäytyneen parempiin asemiin

19:23
Venäjä olisi oikeutetusti voinut lähettää esimerkiksi sota-aluksia kaasuputkien räjähdyskohtaan – "Talousvyöhykkeellä on merenkulun vapaus"
Tilaajille

Venäjä olisi oi­keu­te­tus­ti voinut lä­het­tää esi­mer­kik­si so­ta-aluk­sia kaa­su­put­kien rä­jäh­dys­koh­taan – "Ta­lous­vyö­hyk­keel­lä on me­ren­ku­lun vapaus"

30.09.2022 17:27
Lukijoilta
Ruokahävikki tulee kalliiksi ja kuluttaa luontoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maija Haase

Ruo­ka­hä­vik­ki tulee kal­liik­si ja ku­lut­taa luontoa

05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Oona Tähkänen

Kohti ta­lou­del­lis­ta ta­sa-ar­voa

05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Henna Knuuti

Ei hal­puu­te­ta var­hais­kas­va­tus­ta

05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­val­men­nuk­sen ny­ky­päi­vä ja tu­le­vai­suus

05:00
Tilaajille
Kesän toiseksi suurin kultahippu löytyi Selperinojalta – 28,5 gramman isomus sai nimen löytäjän lapsenlapsen mukaan
Tilaajille

Kesän toi­sek­si suurin kul­ta­hip­pu löytyi Sel­pe­ri­no­jal­ta – 28,5 gramman isomus sai nimen löy­tä­jän lap­sen­lap­sen mukaan

30.09.2022 14:11
Outokumpu hakee tukea isolle biokoksilaitokselle Tornioon – loisi kymmeniä työpaikkoja
Tilaajille

Ou­to­kum­pu hakee tukea isolle bio­kok­si­lai­tok­sel­le Tor­nioon – loisi kym­me­niä työ­paik­ko­ja

30.09.2022 08:03 1
Rovaniemen kaupunki rakentaa Vaaranlammen monitoimitalon yksin – koulun purku voidaan aloittaa lähiviikkoina
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ra­ken­taa Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon yksin – koulun purku voidaan aloit­taa lä­hi­viik­koi­na

30.09.2022 14:28 2
Kemiin rakennetaan uusi täyden palvelun poliisiasema – Keminmaatakin harkittiin sijoituspaikaksi
Tilaajille

Kemiin ra­ken­ne­taan uusi täyden pal­ve­lun po­lii­si­ase­ma – Ke­min­maa­ta­kin har­kit­tiin si­joi­tus­pai­kak­si

30.09.2022 10:27 4
Päiväkirja
Päiväkirja: Mitä se lehmä sanoo?
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Mitä se lehmä sanoo?

05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Ne ovat puolukoita vain – marjanpoiminnassa saalis jää joskus sivuosaan, ja hyvästä syystä
Kolumni Riku Lavia

Päi­vä­kir­ja: Ne ovat puo­lu­koi­ta vain – mar­jan­poi­min­nas­sa saalis jää joskus si­vuo­saan, ja hyvästä syystä

30.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Tunsin kerran nuoren venäläismiehen – nyt mietin, onko hän yksi kutsuntoja pakenevien joukossa
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Tunsin kerran nuoren ve­nä­läis­mie­hen – nyt mietin, onko hän yksi kut­sun­to­ja pa­ke­ne­vien jou­kos­sa

29.09.2022 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?

27.09.2022 06:30 6
Tilaajille
Opettajapula sulkee kouluja Pohjois-Ruotsissa – Kiirunassa on huutava pula työvoimasta kaikilla aloilla
Tilaajille

Opet­ta­ja­pu­la sulkee kouluja Poh­jois-Ruot­sis­sa – Kii­ru­nas­sa on huutava pula työ­voi­mas­ta kai­kil­la aloilla

30.09.2022 11:44 2
Jätteiden vastaanottohinnat nousevat – Napapiirin Residuumin kierrätyspuistossa ja kierrätysasemilla minimimaksu nousee 15 eurosta 18,60 euroon
Tilaajille

Jät­tei­den vas­taan­ot­to­hin­nat nou­se­vat – Na­pa­pii­rin Re­si­duu­min kier­rä­tys­puis­tos­sa ja kier­rä­tys­ase­mil­la mi­ni­mi­mak­su nousee 15 eurosta 18,60 euroon

30.09.2022 16:23 4
Janne Hyvärinen RoKi Hockeyn toimitusjohtajaksi – osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja siirtyy uuteen tehtävään tutussa organisaatiossa
Tilaajille

Janne Hy­vä­ri­nen RoKi Hockeyn toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – osa­ke­yh­tiön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja siirtyy uuteen teh­tä­vään tutussa or­ga­ni­saa­tios­sa

30.09.2022 16:26
Lapin poliisi selvitti Rovaniemellä tapahtuneita huumevelkoihin liittyviä törkeitä ryöstöjä ja tapon yritystä
Tilaajille

Lapin poliisi sel­vit­ti Ro­va­nie­mel­lä ta­pah­tu­nei­ta huu­me­vel­koi­hin liit­ty­viä tör­kei­tä ryös­tö­jä ja tapon yri­tys­tä

30.09.2022 10:04