Vaali-ilta yllätti ja jännitti – Kolme nuorta valtuutettua kertoo, miten he kokevat edessä olevan luottamustehtävän
Tilaajille

Vaa­li-il­ta yllätti ja jän­nit­ti – Kolme nuorta val­tuu­tet­tua kertoo, miten he kokevat edessä olevan luot­ta­mus­teh­tä­vän

18:00 1
Tutkija: Lapin vaalitulos kertoo murroksesta ja ennakoi jännittäviä aikoja
Tilaajille

Tut­ki­ja: Lapin vaa­li­tu­los kertoo mur­rok­ses­ta ja ennakoi jän­nit­tä­viä aikoja

17:00
Myrsky saapuu Suomeen maanantai-iltana – Runsaimmat sateet Lapissa, kovimmat tuulet Pohjanlahden rannikolla

Myrsky saapuu Suomeen maa­nan­tai-il­ta­na – Run­saim­mat sateet La­pis­sa, ko­vim­mat tuulet Poh­jan­lah­den ran­ni­kol­la

22:11
Rovaniemellä kaksi uutta koronatartuntaa – ravintola Amarillossa on voinut altistua koronalle

Ro­va­nie­mel­lä kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ra­vin­to­la Ama­ril­los­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le

20:47
Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: ”Akku kestää Ro­va­nie­mel­tä Tor­nioon”
Mainos Kuntokauppa

Täl­lai­nen on hi­moit­tu Fit­Nord-säh­kö­pyö­rä: ”Akku kestää Ro­va­nie­mel­tä Tor­nioon”

12.06.2021 06:00
Slovakia kukisti kymmenmiehiseksi jääneen Puolan
Jalkapallon EM-kisat

Slo­va­kia kukisti kym­men­mie­hi­sek­si jääneen Puolan

21:23
Kommentti: Christian Eriksenin piti olla laukomassa rankkaria – korvaajan valinta jätti Lukas Hradeckýn ja Antti Niemen levittelemään käsiään

Kom­ment­ti: Chris­tian Erik­se­nin piti olla lau­ko­mas­sa rank­ka­ria – kor­vaa­jan valinta jätti Lukas Hra­deckýn ja Antti Niemen le­vit­te­le­mään käsiään

20:18 1
Tilaajille
Christian Eriksen kiitollinen saamastaan tuesta: "Haluan selvittää mitä tapahtui"

Chris­tian Eriksen kii­tol­li­nen saa­mas­taan tuesta: "Haluan sel­vit­tää mitä ta­pah­tui"

10:14
Lääkäri vahvisti, että Christian Eriksenin sydän pysähtyi Suomi-pelissä hetkeksi – Tanskan päävalmentajan mukaan EM-ottelua ei olisi pitänyt jatkaa

Lääkäri vah­vis­ti, että Chris­tian Erik­se­nin sydän py­säh­tyi Suo­mi-pe­lis­sä het­kek­si – Tanskan pää­val­men­ta­jan mukaan EM-ot­te­lua ei olisi pitänyt jatkaa

13.06.2021 18:40
Tilaajille
Yrittäjä Laura Peippo pelkäsi menettävänsä kaiken – "Muistan ajatelleeni silloin, ettei tästä ikinä selvittäisi"
Tilaajille

Yrit­tä­jä Laura Peippo pelkäsi me­net­tä­vän­sä kaiken – "Muis­tan aja­tel­lee­ni sil­loin, ettei tästä ikinä sel­vit­täi­si"

17:00
Katso, miten Rovaniemen asuinalueet äänestivät – keskusta vei kylät ja jokivarret, kaupunginosat kokoomukselle ja sosiaalidemokraateille
Tilaajille

Katso, miten Ro­va­nie­men asuin­alueet ää­nes­ti­vät – kes­kus­ta vei kylät ja jo­ki­var­ret, kau­pun­gin­osat ko­koo­muk­sel­le ja so­siaa­li­de­mo­kraa­teil­le

18:30
Kokoomus juhlii vaalivoittoa Helsingissä, Tampereella ja Turussa – Menehtyneen miehen äänet ratkaisemassa pormestarikisan Tampereella kokoomuksen eduksi
Kuntavaalit 2021
Tilaajille

Ko­koo­mus juhlii vaa­li­voit­toa Hel­sin­gis­sä, Tam­pe­reel­la ja Turussa – Me­neh­ty­neen miehen äänet rat­kai­se­mas­sa por­mes­ta­ri­ki­san Tam­pe­reel­la ko­koo­muk­sen eduksi

20:46
Näkökulma: Hallituspuolueiden on pakko profiloitua ennen seuraavia vaaleja – monesta asiasta käydään syksyllä kunnon tappelu

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­puo­luei­den on pakko pro­fi­loi­tua ennen seu­raa­via vaaleja – monesta asiasta käydään syk­syl­lä kunnon tappelu

19:24
Tilaajille
Katso, miten Rovaniemen asuinalueet äänestivät – keskusta vei kylät ja jokivarret, kaupunginosat kokoomukselle ja sosiaalidemokraateille

Katso, miten Ro­va­nie­men asuin­alueet ää­nes­ti­vät – kes­kus­ta vei kylät ja jo­ki­var­ret, kau­pun­gin­osat ko­koo­muk­sel­le ja so­siaa­li­de­mo­kraa­teil­le

18:30
Tilaajille
Vaali-ilta yllätti ja jännitti – Kolme nuorta valtuutettua kertoo, miten he kokevat edessä olevan luottamustehtävän

Vaa­li-il­ta yllätti ja jän­nit­ti – Kolme nuorta val­tuu­tet­tua kertoo, miten he kokevat edessä olevan luot­ta­mus­teh­tä­vän

18:00 1
Tilaajille
Oulun seudulle syntyi uusi matkailun rengastie – lue vinkit elämyslomalle pohjolan upeassa luonnossa
Mainos Visit Oulu

Oulun seu­dul­le syntyi uusi mat­kai­lun ren­gas­tie – lue vinkit elä­mys­lo­mal­le poh­jo­lan upeassa luon­nos­sa

10.06.2021 09:39
Latitude 66 Cobalt kerää maaperänäytteitä Lapissa kesän aikana – Tutkimustyön perusteella yhtiö tekee päätöksiä mahdollisesti haettavista malminetsintäluvista
Tilaajille

La­ti­tu­de 66 Cobalt kerää maa­pe­rä­näyt­tei­tä Lapissa kesän aikana – Tut­ki­mus­työn pe­rus­teel­la yhtiö tekee pää­tök­siä mah­dol­li­ses­ti haet­ta­vis­ta mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

21:59
Keskustan alamäki jatkuu Lapissa, perussuomalaiset ja sitoutumattomat vaalivoittoon
Tilaajille
Pääkirjoitus

Keskustan alamäki jatkuu Lapissa, perussuomalaiset ja sitoutumattomat vaalivoittoon

15:24 4
Vaaleissa oli selvästi enemmän häviäjiä kuin voittajia
Tilaajille
Kolumni
Antti Kokkonen

Vaaleissa oli selvästi enemmän häviäjiä kuin voittajia

09:01 12
Hiljaisuuden uudet vaatteet – Hiljaisuus-festivaalin Aineksia maisemaksi -ajanvietto jätti yleisön epätietoisuuteen
Tärkeimmät uutiset Lapista
Tilaajille

Hil­jai­suu­den uudet vaat­teet – Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lin Ai­nek­sia mai­se­mak­si -a­jan­viet­to jätti yleisön epä­tie­toi­suu­teen

13.06.2021 21:22
Rovaniemelle tulossa parikymmentä uutta rantatonttia – Kaavoittaja: "Ehkä yksi urani haastavimmista töistä"

Ro­va­nie­mel­le tulossa pa­ri­kym­men­tä uutta ran­ta­tont­tia – Kaa­voit­ta­ja: "Ehkä yksi urani haas­ta­vim­mis­ta töistä"

11.06.2021 19:30 7
Tilaajille
Hyvästi helteet, nyt alkaa kurimus – lämpötilat putoavat viikoksi ja tiistaina koko Lappiin sataa reippaasti vettä

Hyvästi hel­teet, nyt alkaa kurimus – läm­pö­ti­lat pu­toa­vat vii­kok­si ja tiis­tai­na koko Lappiin sataa reip­paas­ti vettä

13.06.2021 15:16 3
Tilaajille
"Suhde neuvostoliittolaisiin oli kuin teinirakkautta"– Seppo Sillanpää näki Suomi-Neuvostoliitto-seuran toiminnanjohtajana neuvostojärjestelmän ongelmallisuuden

"Suhde neu­vos­to­liit­to­lai­siin oli kuin tei­ni­rak­kaut­ta"– Seppo Sil­lan­pää näki Suo­mi-Neu­vos­to­liit­to-seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja­na neu­vos­to­jär­jes­tel­män on­gel­mal­li­suu­den

12.06.2021 16:00 5
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­le tulossa pa­ri­kym­men­tä uutta ran­ta­tont­tia – Kaa­voit­ta­ja: "Ehkä yksi urani haas­ta­vim­mis­ta töistä"

11.06.2021 19:30 7
Tilaajille

Kesä on täällä – Lu­ki­joi­den kuvissa kuk­ki­vat kul­le­rot ja veden pin­nal­ta löytyy ufoja

12.06.2021 07:30 1
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus kerää tu­ris­tien pissaa putkeen Inarin ret­ki­koh­teil­la – Tar­koi­tus on ke­ven­tää luonnon kuor­mi­tus­ta ja hel­pot­taa jä­te­huol­toa

11.06.2021 13:15 14
Tilaajille
Slovakia kukisti kymmenmiehiseksi jääneen Puolan

Slovakia kukisti kymmenmiehiseksi jääneen Puolan

21:23
Kemijärven kaupunginhallitus päätti selvittää tehdashankkeeseen liittyvät kaupungin toimet ja päätökset
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus päätti sel­vit­tää teh­das­hank­kee­seen liit­ty­vät kau­pun­gin toimet ja pää­tök­set

20:30
Simo rakentaa ennemmin tuulivoimaa kuin tekee kuntaliitoksen Kemin kanssa: "Ei se toteudu"
Tilaajille

Simo ra­ken­taa en­nem­min tuu­li­voi­maa kuin tekee kun­ta­lii­tok­sen Kemin kanssa: "Ei se to­teu­du"

15:56 5
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Koulutuksen yhdenvertaisuus kuuluu kaikille

06:00
Kirjailija Riina Mattila on aina halunnut aaseja – Niitä saadakseen hänen piti ostaa 1930-luvulla rakennettu hirsitalo ja muuttaa maalle
Luppo
Tilaajille

Kir­jai­li­ja Riina Mattila on aina ha­lun­nut aaseja – Niitä saa­dak­seen hänen piti ostaa 1930-lu­vul­la ra­ken­net­tu hir­si­ta­lo ja muuttaa maalle

13.06.2021 06:30 1
Kauko Launosella on vaativa mutta mielekäs elinkautinen kultamailla

Kauko Lau­no­sel­la on vaativa mutta mie­le­käs elin­kau­ti­nen kul­ta­mail­la

12.06.2021 07:00 3
Tilaajille
Tutusta talosta ei tullutkaan Rovaniemen suurinta hotellia, vaan purkutyömaa – tästä kaikesta muistetaan Oppipoika, joka katoaa katukuvasta lähes 50 vuoden jälkeen

Tutusta talosta ei tul­lut­kaan Ro­va­nie­men suu­rin­ta ho­tel­lia, vaan pur­ku­työ­maa – tästä kai­kes­ta muis­te­taan Op­pi­poi­ka, joka katoaa ka­tu­ku­vas­ta lähes 50 vuoden jälkeen

12.06.2021 06:30 12
Tilaajille
Muutto joka toinen kesä – Näyttelijäperhe on tottunut perustamaan kodin aina uudelle paikkakunnalle

Muutto joka toinen kesä – Näyt­te­li­jä­per­he on tot­tu­nut pe­rus­ta­maan kodin aina uudelle paik­ka­kun­nal­le

06.06.2021 08:30 1
Tilaajille

Lo­hen­pyyn­nin al­kaes­sa on saatava töistä ja esi­kou­lus­ta vapaata – Tor­nion­joen Mat­ka­kos­kel­la in­nok­kaim­mat aloit­ti­vat kauden heti kun kello näytti kes­ki­yö­tä

05.06.2021 06:00 3
Tilaajille

Siitä on jo yli vuosi, kun ar­ki­sis­ta asiois­ta tuli ra­ja­ky­sy­myk­siä – Kolme pai­kal­lis­ta kertoo, mil­lais­ta on ollut työs­ken­nel­lä sul­je­tul­la län­si­ra­jal­la

30.05.2021 11:22 13
Tilaajille

”Tämä ei ole siir­ty­mä vaan ro­mah­dus” – Turpeen ener­gia­käy­tön ala­sa­ja­mi­nen on lap­pi­lai­sen tut­ki­jan mie­les­tä epä­on­nis­tu­nut pahasti

30.05.2021 11:19 31
Tilaajille
Gájanasin esikoislevy, Kätketty,  voitti Kanadassa
Tilaajille

Gájanasin esikoislevy, Kätketty, voitti Kanadassa

17:35
Saarenkolmion ja Siljotien asemakaavoille vihreää valoa Rovaniemen kaupunginhallitukselta
Tilaajille

Saa­ren­kol­mion ja Sil­jo­tien ase­ma­kaa­voil­le vihreää valoa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta

18:18
Poikkeustalven porotalousvahinkoihin voi nyt hakea korvausta
Tilaajille

Poik­keus­tal­ven po­ro­ta­lous­va­hin­koi­hin voi nyt hakea kor­vaus­ta

20:34 1
Näkökulma: Hallituspuolueiden on pakko profiloitua ennen seuraavia vaaleja – monesta asiasta käydään syksyllä kunnon tappelu
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­puo­luei­den on pakko pro­fi­loi­tua ennen seu­raa­via vaaleja – monesta asiasta käydään syk­syl­lä kunnon tappelu

19:24
”Kokonaiskuvassa tilanne on paras 15 vuoteen”
Tilaajille

”Kokonaiskuvassa tilanne on paras 15 vuoteen”

21:06
Uusi laki parantaa ulkomaisten marjanpoimijoiden asemaa – "Poimijoiden velkaantuminen ennen Suomeen tuloa keskeinen ongelma"
Tilaajille

Uusi laki pa­ran­taa ul­ko­mais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den asemaa – "Poi­mi­joi­den vel­kaan­tu­mi­nen ennen Suomeen tuloa kes­kei­nen on­gel­ma"

15:40 5
Kulttuuri
Gájanasin esikoislevy, Kätketty,  voitti Kanadassa

Gá­ja­na­sin esi­kois­le­vy, Kät­ket­ty, voitti Ka­na­das­sa

17:35
Tilaajille
Lapissa kuvataan syyskuussa Jalmari Helanderin uutta kansainvälistä toimintaelokuvaa – Pääosaa tähdittää Peaky Blinders -sarjan Paul Anderson

Lapissa ku­va­taan syys­kuus­sa Jalmari He­lan­de­rin uutta kan­sain­vä­lis­tä toi­min­ta­elo­ku­vaa – Pääosaa täh­dit­tää Peaky Blin­ders -sarjan Paul An­der­son

15:11
Tilaajille
Hiljaisuuden uudet vaatteet – Hiljaisuus-festivaalin Aineksia maisemaksi -ajanvietto jätti yleisön epätietoisuuteen

Hil­jai­suu­den uudet vaat­teet – Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lin Ai­nek­sia mai­se­mak­si -a­jan­viet­to jätti yleisön epä­tie­toi­suu­teen

13.06.2021 21:22
Tilaajille
Torniolaisen Antti Haasen lyhytelokuva sai tunnustusta ekologisuudestaan – "Samat ongelma-alueet toistuvat isommissakin tuotannoissa"

Tor­nio­lai­sen Antti Haasen ly­hyt­elo­ku­va sai tun­nus­tus­ta eko­lo­gi­suu­des­taan – "Samat on­gel­ma-alueet tois­tu­vat isom­mis­sa­kin tuo­tan­nois­sa"

13.06.2021 08:00
Tilaajille
Wihuri saattoi Lapin kullanmurut yhteen

Wihuri saattoi Lapin kul­lan­mu­rut yhteen

11.06.2021 21:00
Tilaajille
Kaukosen urheilutalo otti torstaina ensiaskeleensa taiteen näyttämönä

Kau­ko­sen ur­hei­lu­ta­lo otti tors­tai­na en­si­as­ke­leen­sa taiteen näyt­tä­mö­nä

11.06.2021 17:52
Tilaajille
Vaalitulos: Koko Lapin osalta keskusta yhä suurin, sitoutumattomien osuus muuta Suomea suurempi
Tilaajille

Vaa­li­tu­los: Koko Lapin osalta kes­kus­ta yhä suurin, si­tou­tu­mat­to­mien osuus muuta Suomea suu­rem­pi

15:14 2
Kemissä sdp teki historiallisen tempun ja ohitti vasemmistoliiton - Paavo Väyrynen nousi suvereeniksi äänikuninkaaksi
Tilaajille

Kemissä sdp teki his­to­rial­li­sen tempun ja ohitti va­sem­mis­to­lii­ton - Paavo Väy­ry­nen nousi su­ve­ree­nik­si ää­ni­ku­nin­kaak­si

13.06.2021 23:09 10
Presidentti Bidenin Euroopan-kiertueella kuullaan helpotuksen huokauksia

Presidentti Bidenin Euroopan-kiertueella kuullaan helpotuksen huokauksia

13.06.2021 16:44
Perussuomalaiset jyräsi voittoon Rovaniemellä – Keskusta säilytti paikkansa valtuuston suurimpana puolueena
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lai­set jyräsi voit­toon Ro­va­nie­mel­lä – Kes­kus­ta säi­lyt­ti paik­kan­sa val­tuus­ton suu­rim­pa­na puo­luee­na

13.06.2021 23:49 17
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.