Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Kemijärvi aikoo jättää osan Suomutunturin laduista kunnostamatta – mökkiläiset polkaisivat pystyyn adressin, joka vastustaa kaupungin päätöstä
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi aikoo jättää osan Suo­mu­tun­tu­rin la­duis­ta kun­nos­ta­mat­ta – mök­ki­läi­set pol­kai­si­vat pystyyn ad­res­sin, joka vas­tus­taa kau­pun­gin pää­tös­tä

20:00 7
Lappilaisen marjayritys Polarican toimitusjohtaja Jukka Kristo vangittiin epäiltynä ihmiskaupasta
Tilaajille

Lap­pi­lai­sen mar­ja­yri­tys Po­la­ri­can toi­mi­tus­joh­ta­ja Jukka Kristo van­git­tiin epäil­ty­nä ih­mis­kau­pas­ta

16:24 58
Sopu päätti hoitajien työkiistat ja aloitti sanasodan sovun luonteesta

Sopu päätti hoi­ta­jien työ­kiis­tat ja aloitti sa­na­so­dan sovun luon­tees­ta

18:31 6
Inarin kunnanhallitus ehdottaa kunnanjohtajaksi Tommi Kasurista
Tilaajille

Inarin kun­nan­hal­li­tus eh­dot­taa kun­nan­joh­ta­jak­si Tommi Ka­su­ris­ta

21:38
Miksi vaikuttajamarkkinointia ei voi enää sivuuttaa markkinointimixistä?
Mainos Kaleva Media

Miksi vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia ei voi enää si­vuut­taa mark­ki­noin­ti­mi­xis­tä?

06:00
Eläkeläisenä kaupunkiin, omakotitalo lapsuusmaisemista ja parempi arki Muoniossa – tässä muuttoketjussa yhden lähtö tarjosi toiselle kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väestöennuste
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Elä­ke­läi­se­nä kau­pun­kiin, oma­ko­ti­ta­lo lap­suus­mai­se­mis­ta ja parempi arki Muo­nios­sa – tässä muut­to­ket­jus­sa yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin, lue tarinat ja katso oman kuntasi väes­tö­en­nus­te

30.09.2022 19:08
Auttaako isokaan muuttoliike? Lapin väestö vähenee, vanhenee, keskittyy ja eriytyy – katso havainnollistava video vuosikymmeniä jatkuneesta asukaskadosta

Aut­taa­ko isokaan muut­to­lii­ke? Lapin väestö vä­he­nee, van­he­nee, kes­kit­tyy ja eriytyy – katso ha­vain­nol­lis­ta­va video vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nees­ta asu­kas­ka­dos­ta

30.09.2022 18:00 5
Tilaajille
Simon pullopostin lähettänyt Pikku-Olivia löytyi Ruotsista somen voimalla

Simon pul­lo­pos­tin lä­het­tä­nyt Pik­ku-Oli­via löytyi Ruot­sis­ta somen voi­mal­la

28.09.2022 17:00
Tilaajille
Rovaniemelle avautuu historiallinen matkailutalvi: suoralla reittilennolla pääsee 11:een Euroopan kaupunkiin – kokosimme yhteen kohteet, ajankohdat ja esimerkkihinnat

Ro­va­nie­mel­le avautuu his­to­rial­li­nen mat­kai­lu­tal­vi: suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin – ko­ko­sim­me yhteen koh­teet, ajan­koh­dat ja esi­merk­ki­hin­nat

27.09.2022 06:30 19
Tilaajille
Kokenut tunturinkävijä Antti Ohenoja ei lähtisi Haltille enää ruskan jälkeen – Käsivarren syksyssä jopa päiväretkeilijän pitää varautua odottamattomiin olosuhteisiin
Tilaajille

Kokenut tun­tu­rin­kä­vi­jä Antti Ohenoja ei lähtisi Hal­til­le enää ruskan jälkeen – Kä­si­var­ren syk­sys­sä jopa päi­vä­ret­kei­li­jän pitää va­rau­tua odot­ta­mat­to­miin olo­suh­tei­siin

21:00
Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantasen johtajasopimusneuvottelut vauhtiin
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­sen joh­ta­ja­so­pi­mus­neu­vot­te­lut vauh­tiin

19:03
Lappiin ihastunut etelän proffa – kunnanjohtaja Jari Rantapelkosta on uransa aikana uhkailtu virastossa ja uhattu tappaa ulkomailla
Luppo
Tilaajille

Lappiin ihas­tu­nut etelän proffa – ­kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­kos­ta on uransa aikana uh­kail­tu vi­ras­tos­sa ja uhattu tappaa ul­ko­mail­la

02.10.2022 06:30 2
Entisen kauppakeskuspäällikön Hanne Martimon oli tarkoitus hoitaa vain väliaikaisesti orpoja oravanpoikasia – pian hän on ollut adoptioäiti jo parillekymmenelle oravanpoikaselle

Entisen kaup­pa­kes­kus­pääl­li­kön Hanne Mar­ti­mon oli tar­koi­tus hoitaa vain vä­li­ai­kai­ses­ti orpoja ora­van­poi­ka­sia – pian hän on ollut adop­tio­äi­ti jo pa­ril­le­kym­me­nel­le ora­van­poi­ka­sel­le

01.10.2022 06:30 4
Tilaajille
Joka syksy Kemijoelle pyrkivät nahkiaiset pakataan peräkärryyn ja kyyditään voimalaitospadon ylitse – Avusta huolimatta ikiaikaisten merten asukkien määrä on romahtanut viimeisten 20 vuoden aikana

Joka syksy Ke­mi­joel­le pyr­ki­vät nah­kiai­set pa­ka­taan pe­rä­kär­ryyn ja kyy­di­tään voi­ma­lai­tos­pa­don ylitse – Avusta huo­li­mat­ta iki­ai­kais­ten merten asuk­kien määrä on ro­mah­ta­nut vii­meis­ten 20 vuoden aikana

24.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Kaksi kuolonuhria, lentäviä kattoja, kaatuneita puita ja pirstaleiksi tuhoutuneita veneitä – tasan 40 vuotta sitten riehunut Mauri sai nimensä historiaan

Kaksi kuo­lo­nuh­ria, len­tä­viä kat­to­ja, kaa­tu­nei­ta puita ja pirs­ta­leik­si tu­hou­tu­nei­ta veneitä – tasan 40 vuotta sitten rie­hu­nut Mauri sai nimensä his­to­riaan

18.09.2022 06:30 4
Tilaajille
”Oppimisen ilo on ollut läsnä alusta asti” – kommunikaation ja viittomakielen ohjaajiksi opiskelevat Eveliina Kumpula ja Hilla Rousu kertovat, miksi valitsivat Rovala-Opiston
Mainos Rovala-Opisto

”Op­pi­mi­sen ilo on ollut läsnä alusta asti” – kom­mu­ni­kaa­tion ja viit­to­ma­kie­len oh­jaa­jik­si opis­ke­le­vat Eve­lii­na Kumpula ja Hilla Rousu ker­to­vat, miksi va­lit­si­vat Ro­va­la-Opis­ton

01.10.2022 06:00
Toimittajalta: Kuukautisköyhyys aiheuttaa häpeää ja poissaoloja töistä sekä koulusta, siksi sitä ei pitäisi jättää yksilön asiaksi
Tilaajille
Kolumni
Mari Molkoselkä

Toimittajalta: Kuukautisköyhyys aiheuttaa häpeää ja poissaoloja töistä sekä koulusta, siksi sitä ei pitäisi jättää yksilön asiaksi

09:54
Putinin Venäjä on todistanut arvaamattomuutensa ja häikäilemättömyytensä jo useampaan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Putinin Venäjä on todistanut arvaamattomuutensa ja häikäilemättömyytensä jo useampaan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

20:30
Rovaniemen kaupunginhallituksen pitää estää verovarojen kaappaus laittamalla kylien säätiö ruotuun
Tilaajille
Kolumni
Antti Kokkonen

Rovaniemen kaupunginhallituksen pitää estää verovarojen kaappaus laittamalla kylien säätiö ruotuun

02.10.2022 15:38 51
HS: Olympiakomitean puheenjohtaja Vapaavuori muuttaa väliaikaisesti Tanskaan
Urheilun uusimmat

HS: Olym­pia­ko­mi­tean pu­heen­joh­ta­ja Va­paa­vuo­ri muuttaa vä­li­ai­kai­ses­ti Tans­kaan

21:57 2

Maa­nan­tain tu­los­pörs­si TÄSSÄ

21:51
Tornion Ukko-Pekka Mäkistä ei MM-kisojen viitossija lämmittänyt: "Huono fiilis jäi"

Tornion Uk­ko-Pek­ka Mäkistä ei MM-ki­so­jen vii­tos­si­ja läm­mit­tä­nyt: "Huono fiilis jäi"

20:15
Tilaajille
Olli Ojanaho nousi mc-pisteissä kuudenneksi – Kaksi nelossijaa Sveitsissä päättivät hyvän kansainvälisen kauden: "Hyvällä iskuetäisyydellä ollaan"

Olli Ojanaho nousi mc-pis­teis­sä kuu­den­nek­si – Kaksi ne­los­si­jaa Sveit­sis­sä päät­ti­vät hyvän kan­sain­vä­li­sen kauden: "Hy­väl­lä is­ku­etäi­syy­del­lä ollaan"

20:02
Tilaajille
Anne teki 58-vuotiaana paluun salille: “HUR on ihanan helppo tapa aloittaa kuntosaliharjoittelu”
Mainos Kunnon Paikka

Anne teki 58-vuo­tiaa­na paluun sa­lil­le: “HUR on ihanan helppo tapa aloit­taa kun­to­sa­li­har­joit­te­lu”

01.10.2022 06:00
Krista Pärmäkoski ja puuttuvan suurvoiton metsästys – Uran jälkeen valmentajaksi? "Jossakin roolissa tulen jatkamaan"
Tilaajille

Krista Pär­mä­kos­ki ja puut­tu­van suur­voi­ton met­säs­tys – Uran jälkeen val­men­ta­jak­si? "Jos­sa­kin roo­lis­sa tulen jat­ka­maan"

19:28
Kyydissä ollut potilas puukotti ambulanssia ajanutta ensihoitajaa Pellossa – 53-vuotiasta naista epäillään tapon yrityksestä
Tilaajille

Kyy­dis­sä ollut potilas puu­kot­ti am­bu­lans­sia aja­nut­ta en­si­hoi­ta­jaa Pel­los­sa – 53-vuo­tias­ta naista epäil­lään tapon yri­tyk­ses­tä

11:19 2
Lappset suunnittelee puisto- ja kadunkalusteiden tuotannon siirtämistä Ruotsista Rovaniemelle
Tilaajille

Lappset suun­nit­te­lee puisto- ja ka­dun­ka­lus­tei­den tuo­tan­non siir­tä­mis­tä Ruot­sis­ta Ro­va­nie­mel­le

19:32 2
”Toisten raskausuutiset ja tyttölupaukset satuttavat” – Sanni Wallin kokee sylinsä olevan yhä tyhjä, vaikka hänellä on kolme toivottua poikaa
Teemat
Tilaajille

”Tois­ten ras­kaus­uu­ti­set ja tyt­tö­lu­pauk­set sa­tut­ta­vat” – Sanni Wallin kokee sylinsä olevan yhä tyhjä, vaikka hänellä on kolme toi­vot­tua poikaa

06:30
Kimmo Hyyppä törmäsi sadan kilometrin tuntivauhdilla hirveen, jota ei nähnyt missään vaiheessa – Kaksi asiaa pelasti lähes varmalta kuolemalta

Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota ei nähnyt missään vai­hees­sa – Kaksi asiaa pelasti lähes var­mal­ta kuo­le­mal­ta

01.10.2022 06:30 7
Tilaajille
Oikeanlainen valaistus tukee hyvinvointia – näin valoilla voi luoda tunnelmaa ja rentouttaa tai piristää tarvittaessa

Oi­kean­lai­nen va­lais­tus tukee hy­vin­voin­tia – näin va­loil­la voi luoda tun­nel­maa ja ren­tout­taa tai pi­ris­tää tar­vit­taes­sa

01.10.2022 06:30
Tilaajille
Lasten immuunipuolustus parani, kun päiväkodin hiekkalaatikkoon lisättiin maa- ja kasviaineksia – villimpi kaupunkiympäristö voisi tukea ihmisten terveyttä

Lasten im­muu­ni­puo­lus­tus parani, kun päi­vä­ko­din hiek­ka­laa­tik­koon li­sät­tiin maa- ja kas­vi­ai­nek­sia – vil­lim­pi kau­pun­ki­ym­pä­ris­tö voisi tukea ih­mis­ten ter­veyt­tä

26.09.2022 09:44 1
Tilaajille
On olemassa koulutus, joka luo ammattilaisia ja kehittää samalla liiketoimintaa – ja juuri siksi yrittäjien kannattaa hyödyntää sitä
Mainos Lapin Yrittäjät

On ole­mas­sa kou­lu­tus, joka luo am­mat­ti­lai­sia ja ke­hit­tää samalla lii­ke­toi­min­taa – ja juuri siksi yrit­tä­jien kan­nat­taa hyö­dyn­tää sitä

29.09.2022 06:00
Saamelaisten totuus- ja sovintokomission uudet komissaarit valittiin äänestämällä ja toinen lopulta arpomalla
Tilaajille

Saa­me­lais­ten totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion uudet ko­mis­saa­rit va­lit­tiin ää­nes­tä­mäl­lä ja toinen lopulta ar­po­mal­la

18:02
Lähes 65 000 venäläistä on tullut ja yli 25 000 jäänyt Suomeen liikekannallepanon jälkeen – Kritiikkiä sijoittamisesta vierekkäin ukrainalaisten kanssa
Tilaajille

Lähes 65 000 ve­nä­läis­tä on tullut ja yli 25 000 jäänyt Suomeen lii­ke­kan­nal­le­pa­non jälkeen – Kri­tiik­kiä si­joit­ta­mi­ses­ta vie­rek­käin uk­rai­na­lais­ten kanssa

17:28 1
Päiväkirja: Mitä se lehmä sanoo?
Tilaajille
Kolumni
Sari Pelttari-Heikka

Päiväkirja: Mitä se lehmä sanoo?

01.10.2022 05:00 1
Tulevaisuuden terveyskeskuksessa ei odoteta turhaan
Mainos Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Tu­le­vai­suu­den ter­veys­kes­kuk­ses­sa ei odoteta turhaan

30.09.2022 06:00
Tornion McDonald'silla hiilidioksidivuoto – kaikki 20 altistunutta tarkistettiin ensihoidon toimesta
Tilaajille

Tornion McDo­nald'sil­la hii­li­di­ok­si­di­vuo­to – kaikki 20 al­tis­tu­nut­ta tar­kis­tet­tiin en­si­hoi­don toi­mes­ta

15:28
Kemijärven sellutehdashankkeen vetäjän Harri Vatasen toimet kiinnostavat syyttäjää ja konkurssipesää
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­hank­keen vetäjän Harri Vatasen toimet kiin­nos­ta­vat syyt­tä­jää ja kon­kurs­si­pe­sää

14:26 3
Pesänhoitaja haluaa poliisin tutkivan Uroksen varojen käyttöä – konkurssipesä sai uutta tietoa "kiinalaismiljoonista"
Tilaajille

Pe­sän­hoi­ta­ja haluaa po­lii­sin tut­ki­van Uroksen varojen käyttöä – kon­kurs­si­pe­sä sai uutta tietoa "kii­na­lais­mil­joo­nis­ta"

20:16 1
Hyvinvointialue on torjumassa valtaosan Rovaniemen kaavailemista 30 uudesta sote-vakanssista – viisi lääkärin virkaa kuitenkin hyväksytään
Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alue on tor­ju­mas­sa val­ta­osan Ro­va­nie­men kaa­vai­le­mis­ta 30 uudesta so­te-va­kans­sis­ta – viisi lää­kä­rin virkaa kui­ten­kin hy­väk­sy­tään

13:34 1
Asiantuntija: Venäjä näyttää tällä hetkellä olevan häviämässä sotansa Ukrainassa

Asiantuntija: Venäjä näyttää tällä hetkellä olevan häviämässä sotansa Ukrainassa

18:14
Murtotuulen ensimmäiset voimalat kytkettiin verkkoon Posiolla – koko tuulivoimapuisto on tarkoitus saada käyttöön vuoden loppuun mennessä
Tilaajille

Mur­to­tuu­len en­sim­mäi­set voi­ma­lat kyt­ket­tiin verk­koon Po­siol­la – koko tuu­li­voi­ma­puis­to on tar­koi­tus saada käyt­töön vuoden loppuun men­nes­sä

11:35 5
Lukijoilta
Yksi asiakas- ja potilastietojärjestelmä riittää
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pekka Neittaanmäki

Yksi asia­kas- ja po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä riittää

07:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Isomäki

Miksi sähkö on kal­lis­ta?

07:03 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Helge Niva

Suomi va­sal­li­na vii­su­mi­käy­tän­nös­sä

07:02 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sara Seppänen

Ly­hyt­nä­köis­tä po­li­tiik­kaa

07:01 1
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu etsii ostajaa isolle koulurakennukselle Rovaniemellä – entisen kauppaoppilaitoksen tiloissa toimii muun muassa Rovaniemen steinerkoulu
Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu etsii ostajaa isolle kou­lu­ra­ken­nuk­sel­le Ro­va­nie­mel­lä – entisen kaup­pa­op­pi­lai­tok­sen ti­lois­sa toimii muun muassa Ro­va­nie­men stei­ner­kou­lu

13:39 1
Kemi valmistautuu ostamaan Kaidin tontin takaisin 1,7 miljoonalla eurolla
Tilaajille

Kemi val­mis­tau­tuu os­ta­maan Kaidin tontin ta­kai­sin 1,7 mil­joo­nal­la eurolla

06:30 4
Kemin halliruljanssi voi aiheuttaa liikkujille pitkiä harjoittelutaukoja – suunnitelman mukaan vanhat hallit puretaan pois noin vuotta ennen uuden monitoimihallin valmistumista
Tilaajille

Kemin hal­li­rul­jans­si voi ai­heut­taa liik­ku­jil­le pitkiä har­joit­te­lu­tau­ko­ja – suun­ni­tel­man mukaan vanhat hallit pu­re­taan pois noin vuotta ennen uuden mo­ni­toi­mi­hal­lin val­mis­tu­mis­ta

02.10.2022 17:18 6
Ylläsjärven ja Äkäslompolon kylien välille valmistui helppokulkuinen polku – reitti on ollut suljettuna lahojen pitkospuiden takia useita vuosia
Tilaajille

Yl­läs­jär­ven ja Äkäs­lom­po­lon kylien välille val­mis­tui help­po­kul­kui­nen polku – reitti on ollut sul­jet­tu­na lahojen pit­kos­pui­den takia useita vuosia

13:46 1
Päiväkirja
Päiväkirja: Mitä se lehmä sanoo?
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Mitä se lehmä sanoo?

01.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Ne ovat puolukoita vain – marjanpoiminnassa saalis jää joskus sivuosaan, ja hyvästä syystä
Kolumni Riku Lavia

Päi­vä­kir­ja: Ne ovat puo­lu­koi­ta vain – mar­jan­poi­min­nas­sa saalis jää joskus si­vuo­saan, ja hyvästä syystä

30.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Tunsin kerran nuoren venäläismiehen – nyt mietin, onko hän yksi kutsuntoja pakenevien joukossa
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Tunsin kerran nuoren ve­nä­läis­mie­hen – nyt mietin, onko hän yksi kut­sun­to­ja pa­ke­ne­vien jou­kos­sa

29.09.2022 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?

27.09.2022 06:30 7
Tilaajille
Sodankylän kyläkoulujen kohtaloa puidaan taas – entisen Lokan koulun kuvion pelätään toistuvan
Tilaajille

So­dan­ky­län ky­lä­kou­lu­jen koh­ta­loa puidaan taas – entisen Lokan koulun kuvion pe­lä­tään tois­tu­van

02.10.2022 19:30 1
Hoitoalan työkiistan osapuolet antavat tänään vastauksensa sovintoehdotukseen

Hoi­to­alan työ­kiis­tan osa­puo­let antavat tänään vas­tauk­sen­sa so­vin­to­eh­do­tuk­seen

08:06 2
Arctic Volleyn kotiavaus jäi suutariksi – "Pystymme jatkossa kyllä parempaan", vakuutti päävalmentaja Avo Keel
Tilaajille

Arctic Volleyn ko­ti­avaus jäi suu­ta­rik­si – "Pys­tym­me jat­kos­sa kyllä pa­rem­paan", va­kuut­ti pää­val­men­ta­ja Avo Keel

02.10.2022 20:08 3
SAK haluaa lyhennetystä työajasta subjektiivisen oikeuden 60-vuotiaille – Professori: "Ikääntyneiden osallistuminen työelämään lisääntyy ja urat pitenevät"
Tilaajille

SAK haluaa ly­hen­ne­tys­tä työ­ajas­ta sub­jek­tii­vi­sen oi­keu­den 60-vuo­tiail­le – Pro­fes­so­ri: "I­kään­ty­nei­den osal­lis­tu­mi­nen työ­elä­mään li­sään­tyy ja urat pi­te­ne­vät"

02.10.2022 18:30 4