Kulttuuri: Kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­jat jul­kis­te­taan tänään – tuoko Väylä Rosa Lik­so­mil­le jälleen pal­kin­non?

Matkailu: Kemiin nousee tänä talvena luminen lu­mi­lin­na – jään­mur­ta­ja Sampo lähtee jälleen liik­keel­le yhden kauden tauon jälkeen

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos : Lapin Kansa 93 vuotta! Vuoden paras di­gi­tar­jous voi­mas­sa vain tänään, tilaa tästä.

Norrbottenin urakkakilpailussa pärjäämiseen tarvitaan hyvät näytöt – suomalaisuudesta ei ole etua, jos ei puhu ruotsia
Tilaajille

Norr­bot­te­nin urak­ka­kil­pai­lus­sa pär­jää­mi­seen tar­vi­taan hyvät näytöt – suo­ma­lai­suu­des­ta ei ole etua, jos ei puhu ruotsia

06:30
Kirjallisuuden Finlandia-voittajat julkistetaan tänään – tuoko Väylä Rosa Liksomille jälleen palkinnon?
Tilaajille

Kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­jat jul­kis­te­taan tänään – tuoko Väylä Rosa Lik­so­mil­le jälleen pal­kin­non?

06:00
Rokotusasiantuntijaryhmän ex-puheenjohtaja kritisoi Krista Kiurua yrityksestä vaikuttaa asiantuntijoihin: Tällaista ohjailua en ole ennen nähnyt
Tilaajille

Ro­ko­tus­asian­tun­ti­ja­ryh­män ex-pu­heen­joh­ta­ja kri­ti­soi Krista Kiu­rua y­ri­tyk­ses­tä vai­kut­taa asian­tun­ti­joi­hin: ­Täl­lais­ta oh­jai­lua en ole ennen nähnyt

06:00
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri peruu oikeusjuttunsa Mehiläistä vastaan kuntien vaatimuksesta
Tilaajille

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri peruu oi­keus­jut­tun­sa Me­hi­läis­tä vastaan kuntien vaa­ti­muk­ses­ta

30.11.2021 16:42 2
Taekwon-Do Tornion seuraväki aikoo osallistua vuoden kiinnostavimpaan tapahtumaan - ”On upeaa päästä ihmisten ilmoille juhlistamaan urheilua ja elämää”
Mainos Lapin urheilugaala

Taek­won-Do Tornion seu­ra­vä­ki aikoo osal­lis­tua vuoden kiin­nos­ta­vim­paan ta­pah­tu­maan - ”On upeaa päästä ih­mis­ten il­moil­le juh­lis­ta­maan ur­hei­lua ja elämää”

26.11.2021 06:00
Lääkäri Pekka Peltoniemi päätti laskea Ylläksen kuukkelit – 15 vuotta myöhemmin hän on rengastanut yli 2500 onnenlintua, tuntee niiden suosikki- ja inhokkiruuat ja tietää senkin, miten kuukkeleita tutkimalla voi pelastaa ihmishenkiä
Luppo
Tilaajille

Lääkäri Pekka Pel­to­nie­mi päätti laskea Yl­läk­sen kuuk­ke­lit – 15 vuotta myö­hem­min hän on ren­gas­ta­nut yli 2500 on­nen­lin­tua, tuntee niiden suo­sik­ki- ja in­hok­ki­ruuat ja tietää senkin, miten kuuk­ke­lei­ta tut­ki­mal­la voi pe­las­taa ih­mis­hen­kiä

27.11.2021 06:00 3
Kemissä toimiva domina on myynyt asiakkailleen kipua ja nöyryytystä jo 20 vuotta – mutta jotkut asiat ovat hänellekin liikaa

Kemissä toimiva domina on myynyt asiak­kail­leen kipua ja nöy­ryy­tys­tä jo 20 vuotta – mutta jotkut asiat ovat hä­nel­le­kin liikaa

27.11.2021 15:47 5
Tilaajille
"En halunnut uskoa, että isä on kuollut ja äiti on hukassa" – Ylitorniolainen Pauli Kantomaa kertoi sisarusten traumaattisesta evakkomatkasta, kun Rosa Liksom keräsi tietoa Väylä-kirjaansa varten

"En ha­lun­nut uskoa, että isä on kuollut ja äiti on hu­kas­sa" – Yli­tor­nio­lai­nen Pauli Kan­to­maa kertoi si­sa­rus­ten trau­maat­ti­ses­ta evak­ko­mat­kas­ta, kun Rosa Liksom keräsi tietoa Väy­lä-kir­jaan­sa varten

28.11.2021 10:17 3
Tilaajille
Kirjailija Juhani Karilan ei koskaan pitänyt kirjoittaa omaa tarinaansa, vaan toisin kävi – vierailimme pelkosenniemeläisellä lammella, josta menestyskirja sai alkunsa

Kir­jai­li­ja Juhani Karilan ei koskaan pitänyt kir­joit­taa omaa ta­ri­naan­sa, vaan toisin kävi – vie­rai­lim­me pel­ko­sen­nie­me­läi­sel­lä lam­mel­la, josta me­nes­tys­kir­ja sai alkunsa

20.11.2021 06:30
Tilaajille
Kaverukset pelastivat enduro-lomansa ajamalla taksilla yön yli Helsinkiin, kun Kemin-kone jäi maahan
Tilaajille

Ka­ve­ruk­set pe­las­ti­vat en­du­ro-lo­man­sa aja­mal­la tak­sil­la yön yli Hel­sin­kiin, kun Ke­min-ko­ne jäi maahan

30.11.2021 16:00 1
Rovaniemi siirtyy leviämisvaiheeseen – yli 20 hengen tilaisuudet kielletään vuoden loppuun asti
Tilaajille

Ro­va­nie­mi siirtyy le­viä­mis­vai­hee­seen – yli 20 hengen ti­lai­suu­det kiel­le­tään vuoden loppuun asti

30.11.2021 14:20 48
Laulaja Suvi Teräsniska ilmoitti, ettei konsertoi Rovaniemellä kirkon korkean vuokran takia – seurakunta puolustaa hinnoittelua tasapuolisuudella
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Laulaja Suvi Te­räs­nis­ka il­moit­ti, ettei kon­ser­toi Ro­va­nie­mel­lä kirkon korkean vuokran takia – ­seu­ra­kun­ta puo­lus­taa hin­noit­te­lua ta­sa­puo­li­suu­del­la

29.11.2021 18:00 12
"Uudistuminen ei ollut helppoa, mutta se oli välttämätöntä" – Torniolaislähtöinen taiteilija Hanna Kanto löysi luonnontieteellisestä tutkimuksesta uuden suunnan

"Uu­dis­tu­mi­nen ei ollut help­poa, mutta se oli vält­tä­mä­tön­tä" – Tor­nio­lais­läh­töi­nen tai­tei­li­ja Hanna Kanto löysi luon­non­tie­teel­li­ses­tä tut­ki­muk­ses­ta uuden suunnan

30.11.2021 17:07
Tilaajille
Haaparantalaisesta Ida Karkiaisesta tulee Ruotsin siviiliministeri

Haa­pa­ran­ta­lai­ses­ta Ida Kar­kiai­ses­ta tulee Ruotsin si­vii­li­mi­nis­te­ri

30.11.2021 12:28
Tilaajille
Boreal Biorefin osakkeiden rekisteröintikiista käräjäoikeuteen – luxemburgilaisyhtiö vaatii merkintähintaa liki 58 000 osakkeesta

Boreal Bio­re­fin osak­kei­den re­kis­te­röin­ti­kiis­ta kä­rä­jä­oi­keu­teen – lu­xem­bur­gi­lais­yh­tiö vaatii mer­kin­tä­hin­taa liki 58 000 osak­kees­ta

30.11.2021 11:26 6
Tilaajille
Löydä talven riemut Pohjolan rengastiellä – 11 vinkkiä rengastien talviaktiviteetteihin
Mainos Visit Oulu

Löydä talven riemut Poh­jo­lan ren­gas­tiel­lä – 11 vinkkiä ren­gas­tien tal­vi­ak­ti­vi­teet­tei­hin

26.11.2021 06:00

Päi­vit­ty­vä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

29.11.2021 11:59 177
Malmien Lapissa ei nyrpistellä kaivoksille silloinkaan, kun ne sijoittuvat Natura-alueelle
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Malmien Lapissa ei nyrpistellä kaivoksille silloinkaan, kun ne sijoittuvat Natura-alueelle

04:29
Alempi hirvikanta on helpotus
Tilaajille
Kolumni
Terttu Pohtila

Alempi hirvikanta on helpotus

30.11.2021 05:00 7
Eduskunnasta: Kansanedustaja kiven sisässä
Tilaajille
Kolumni
Markus Mustajärvi

Eduskunnasta: Kansanedustaja kiven sisässä

06:00
Ylikylän peruskoulussa Rovaniemellä yksi uusi koronatartunta – yhteensä 230 ihmistä määrätty karanteeniin
Tilaajille

Yli­ky­län pe­rus­kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – yh­teen­sä 230 ihmistä mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

30.11.2021 16:56
Boreal Biorefin osakkeiden rekisteröintikiista käräjäoikeuteen – luxemburgilaisyhtiö vaatii merkintähintaa liki 58 000 osakkeesta
Tilaajille

Boreal Bio­re­fin osak­kei­den re­kis­te­röin­ti­kiis­ta kä­rä­jä­oi­keu­teen – lu­xem­bur­gi­lais­yh­tiö vaatii mer­kin­tä­hin­taa liki 58 000 osak­kees­ta

30.11.2021 11:26 6
Lampaiden tilalle leijonia
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tommi Repo

Lampaiden tilalle leijonia

05:45
Asunto Ivalosta on sijoituksena huonompi kohde kuin pörssiosakkeet, sanoo asuntosijoittaja
Tilaajille

Asunto Iva­los­ta on si­joi­tuk­se­na huo­nom­pi kohde kuin pörs­sio­sak­keet, sanoo asun­to­si­joit­ta­ja

30.11.2021 06:00 3
"Uudistuminen ei ollut helppoa, mutta se oli välttämätöntä" – Torniolaislähtöinen taiteilija Hanna Kanto löysi luonnontieteellisestä tutkimuksesta uuden suunnan
Tilaajille

"Uudistuminen ei ollut helppoa, mutta se oli välttämätöntä" – Torniolaislähtöinen taiteilija Hanna Kanto löysi luonnontieteellisestä tutkimuksesta uuden suunnan

30.11.2021 17:07
Korjaaja pelastaa monesta pulasta – sallalainen Antti Törmänen on ainoa kiertävä traktorinkorjaaja Lapissa
Tilaajille

Kor­jaa­ja pe­las­taa monesta pulasta – sal­la­lai­nen Antti Tör­mä­nen on ainoa kier­tä­vä trak­to­rin­kor­jaa­ja Lapissa

30.11.2021 07:00 3
Mehiläisen kaatoyritys Länsi-Pohjassa: "Asia salattiin nimenomaan siksi, ettei omistaja saisi tietää"
Tilaajille

Me­hi­läi­sen kaa­to­yri­tys Län­si-Poh­jas­sa: "Asia sa­lat­tiin ni­men­omaan siksi, ettei omis­ta­ja saisi tietää"

29.11.2021 19:30 13
Tokmanni avaa Tornioon Suomen suurimman myymälänsä – Kittilään tulee pohjoisin myymälä
Tilaajille

Tok­man­ni avaa Tor­nioon Suomen suu­rim­man myy­mä­län­sä – Kit­ti­lään tulee poh­joi­sin myymälä

30.11.2021 10:12 1
Ruotsi näytti Suomen salibandynaisille jo alkusarjassa kuinka pitkä matka on maailmanmestariksi. Päävalmentaja Kurronen: "Tämä oli ainoa peli, mikä saatiin hävitä"

Ruotsi näytti Suomen salibandynaisille jo alkusarjassa kuinka pitkä matka on maailmanmestariksi. Päävalmentaja Kurronen: "Tämä oli ainoa peli, mikä saatiin hävitä"

30.11.2021 20:21
Haaparantalaisesta Ida Karkiaisesta tulee Ruotsin siviiliministeri
Tilaajille

Haa­pa­ran­ta­lai­ses­ta Ida Kar­kiai­ses­ta tulee Ruotsin si­vii­li­mi­nis­te­ri

30.11.2021 12:28
Kulttuuri
Kirjallisuuden Finlandia-voittajat julkistetaan tänään – tuoko Väylä Rosa Liksomille jälleen palkinnon?

Kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­jat jul­kis­te­taan tänään – tuoko Väylä Rosa Lik­so­mil­le jälleen pal­kin­non?

06:00
Tilaajille
"Uudistuminen ei ollut helppoa, mutta se oli välttämätöntä" – Torniolaislähtöinen taiteilija Hanna Kanto löysi luonnontieteellisestä tutkimuksesta uuden suunnan

"Uu­dis­tu­mi­nen ei ollut help­poa, mutta se oli vält­tä­mä­tön­tä" – Tor­nio­lais­läh­töi­nen tai­tei­li­ja Hanna Kanto löysi luon­non­tie­teel­li­ses­tä tut­ki­muk­ses­ta uuden suunnan

30.11.2021 17:07
Tilaajille
Vedonlyöntiyhtiö: Rosa Liksom ja Julia Thurén ennakkosuosikit Finlandia-voittajiksi

Ve­don­lyön­tiyh­tiö: Rosa Liksom ja Julia Thurén en­nak­ko­suo­si­kit Fin­lan­dia-voit­ta­jik­si

30.11.2021 09:51
Tilaajille
Arvostelu: Janita Rantasen tanssiteos osoittaa, että surutyö ei ole vain surua

Ar­vos­te­lu: Janita Ran­ta­sen tans­si­teos osoit­taa, että surutyö ei ole vain surua

29.11.2021 08:08
Tilaajille
Arvostelu: Suomessa raaka murhaaja, kotimaassa juhlittu sankari – Veikko Erkkilän partisaani-iskuja käsittelevä toinen teos auttaa varmistamaan, etteivät teot koskaan unohdu

Ar­vos­te­lu: Suo­mes­sa raaka mur­haa­ja, ko­ti­maas­sa juh­lit­tu sankari – Veikko Erk­ki­län par­ti­saa­ni-is­ku­ja kä­sit­te­le­vä toinen teos auttaa var­mis­ta­maan, ett­ei­vät teot koskaan unohdu

27.11.2021 12:19 1
Tilaajille
Länsirajalla poppia ja rokkia tehtiin etulinjassa muuhun Suomeen – Lappian väeltä suurproduktio 400-vuotiaan Tornion kunniaksi

Län­si­ra­jal­la poppia ja rokkia tehtiin etu­lin­jas­sa muuhun Suomeen – Lappian väeltä suur­pro­duk­tio 400-vuo­tiaan Tornion kun­niak­si

27.11.2021 08:00
Tilaajille
Radio Suomi aloittaa Lapissa maakunnallisen aamulähetyksen
Tilaajille

Radio Suomi aloit­taa Lapissa maa­kun­nal­li­sen aa­mu­lä­he­tyk­sen

30.11.2021 12:40 10
Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi uudet sijoitustoimintaa koskevat ohjeet – tavoitteina pitkäaikaiset sijoitukset ja riskien hajauttaminen
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi uudet si­joi­tus­toi­min­taa kos­ke­vat ohjeet – ta­voit­tei­na pit­kä­ai­kai­set si­joi­tuk­set ja riskien ha­jaut­ta­mi­nen

29.11.2021 18:51 9
Konsulipäälliköltä kahdeksan M:n ohje matkailijoille korona-aikana – evakuointilentoa omikron-alueelta ei suunnitella
Tilaajille

Konsulipäälliköltä kahdeksan M:n ohje matkailijoille korona-aikana – evakuointilentoa omikron-alueelta ei suunnitella

29.11.2021 15:11
Laulaja Suvi Teräsniska ilmoitti, ettei konsertoi Rovaniemellä kirkon korkean vuokran takia – seurakunta puolustaa hinnoittelua tasapuolisuudella
Tilaajille

Laulaja Suvi Te­räs­nis­ka il­moit­ti, ettei kon­ser­toi Ro­va­nie­mel­lä kirkon korkean vuokran takia – ­seu­ra­kun­ta puo­lus­taa hin­noit­te­lua ta­sa­puo­li­suu­del­la

29.11.2021 18:00 12
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.