Pääkirjoitus: Ankara inf­laa­tio ki­rit­tää palk­ka­vaa­ti­muk­sia – edessä voi olla pitkä lak­ko­su­ma

Asuntokauppa: Kiin­teis­tö­maail­man yrit­tä­jä vaihtuu Ro­va­nie­mel­lä – Mika Leh­ti­nie­men tilalle Antti Iivari ja Matti Pa­lo­vaa­ra

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ei tullut pandoja eikä ydinvoimalaa – Ranualla takavuosien pettymys kääntyi kiitokseksi, Simossa odotellaan uutta jättipottia
Tilaajille

Ei tullut pandoja eikä ydin­voi­ma­laa – Ra­nual­la ta­ka­vuo­sien pet­ty­mys kääntyi kii­tok­sek­si, Simossa odo­tel­laan uutta jät­ti­pot­tia

19:21
Pasi Jaakonaho takoo laakereista puukkoja – inarilainen puukkoseppämestari opiskelee tohtoriksi ja aikoo tehdä väitöskirjansa puukoista
Tilaajille

Pasi Jaa­kon­aho takoo laa­ke­reis­ta puuk­ko­ja – i­na­ri­lai­nen puuk­ko­sep­pä­mes­ta­ri opis­ke­lee toh­to­rik­si ja aikoo tehdä väi­tös­kir­jan­sa puu­kois­ta

17:42
Kimmo Juntti on kauppias kolmannessa sukupolvessa – "Kauppa oli ensin vain yksi huone isoisäni kotitalossa, jota myöhemmin käytettiin mummolan olohuoneena"

Kimmo Juntti on kaup­pias kol­man­nes­sa su­ku­pol­ves­sa – "Kauppa oli ensin vain yksi huone isoi­sä­ni ko­ti­ta­los­sa, jota myö­hem­min käy­tet­tiin mum­mo­lan olo­huo­nee­na"

19:00 1
Lappilaisten äänet jakautuivat translain äänestyksessä – Lue tästä, kuka painoi Jaa ja kuka puolestaan Ei
Tilaajille

Lap­pi­lais­ten äänet ja­kau­tui­vat trans­lain ää­nes­tyk­ses­sä – Lue tästä, kuka painoi Jaa ja kuka puo­les­taan Ei

16:46 12
Markus Lohi: Väsymättömällä työllä tulee tulosta – ”Sote-uudistuksen pitää turvata lähipalvelut”
Mainos Keskustan eduskuntaryhmä

Markus Lohi: Vä­sy­mät­tö­mäl­lä työllä tulee tulosta – ”So­te-uu­dis­tuk­sen pitää turvata lä­hi­pal­ve­lut”

06:00
Outokummun Tornion terästehtaan tuotanto katkesi kolmeksi päiväksi – lakkoon menneet työntekijät haluavat lisää palkkaa
Tilaajille

Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taan tuo­tan­to py­säh­tyi lakkoon – yk­si­kään rulla ei liiku ennen lauan­tai­ta

11:13 15
Verikokeeseen ilman ajanvarausta – Nordlab avasi uuden Ajaton-toimipisteen Rovaniemen Rinteenkulmaan
Tilaajille

Ve­ri­ko­kee­seen ilman ajan­va­raus­ta – Nordlab avasi uuden Aja­ton-toi­mi­pis­teen Ro­va­nie­men Rin­teen­kul­maan

14:58
Radiolähetyksiin tulee katkoksia viidellä lähetysasemalla Lapissa Digitan huoltotöiden vuoksi
Tilaajille

Ra­dio­lä­he­tyk­siin tulee kat­kok­sia vii­del­lä lä­he­tys­ase­mal­la Lapissa Digitan huol­to­töi­den vuoksi

14:37
Miksi FIFA, änäri ja muut urheilun videopelit ovat vuodesta toiseen suosittuja, vaikka uusimpien versioiden päivitykset ovat vain marginaalisia? – "Niiden rinnalle voisi tulla uutta"
Uutisten viikko
Tilaajille

Miksi FIFA, änäri ja muut ur­hei­lun vi­deo­pe­lit ovat vuo­des­ta toiseen suo­sit­tu­ja, vaikka uu­sim­pien ver­sioi­den päi­vi­tyk­set ovat vain mar­gi­naa­li­sia? – "Niiden rin­nal­le voisi tulla uutta"

31.01.2023 18:17 1
Opettaja Henriikka Pasanen on suosittu somepersoona, joka avaa Tiktok-videoissaan koulumaailmaa – "Haluaisin, että Tiktokissa olisi myös opettavaisia ja luotettavia videoita"

Opet­ta­ja Hen­riik­ka Pasanen on suo­sit­tu so­me­per­soo­na, joka avaa Tik­tok-vi­deois­saan kou­lu­maail­maa – "Ha­luai­sin, että Tik­to­kis­sa olisi myös opet­ta­vai­sia ja luo­tet­ta­via vi­deoi­ta"

30.01.2023 17:00 3
Tilaajille
Tiktokin suosio uutislähteenä kasvaa nopeasti, mutta nuoret myös suhtautuvat kriittisesti sen luotettavuuteen

Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

30.01.2023 05:00
Tilaajille
Katri Kulmuni: Sinnikkyys tuo tulosta – ”Lapilla valoisat näkymät”
Mainos Keskustan eduskuntaryhmä

Katri Kul­mu­ni: Sin­nik­kyys tuo tulosta – ”La­pil­la va­loi­sat nä­ky­mät”

06:00
Mukana "tunnerakennus" myös Rovaniemen Karinrakalta – kokeellinen Vesitornisinfonia-elokuva saa ensi-iltansa Docpointissa
Tilaajille

Mukana "tunnerakennus" myös Rovaniemen Karinrakalta – kokeellinen Vesitornisinfonia-elokuva saa ensi-iltansa Docpointissa

30.01.2023 16:49
Ennen näkemättömän kova inflaatio näkyy palkkaneuvotteluissa, joiden vaikeuskerrointa nostaa osaltaan myös julkisen puolen jo valmis sopimus – edessä voi olla pitkä lakkosuma
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Ennen näkemättömän kova inflaatio näkyy palkkaneuvotteluissa, joiden vaikeuskerrointa nostaa osaltaan myös julkisen puolen jo valmis sopimus – edessä voi olla pitkä lakkosuma

16:59 1
Hyvinvointialueen keskeneräisyyksiä ei saa tuupata asiakkaan raskaaseen arkeen
Tilaajille
Kolumni
Tiia Haapakangas

Hyvinvointialueen keskeneräisyyksiä ei saa tuupata asiakkaan raskaaseen arkeen

05:30 7
1990-luvulla lapset leikkivät poneilla, opettelivat pelaamaan Nintendoa ja etsivät vanhempiaan lähipubista – suurimman osan ajasta heillä oli silti kiire ulos leikkimään
Luppo
Tilaajille

1990-lu­vul­la lapset leik­ki­vät po­neil­la, opet­te­li­vat pe­laa­maan Nin­ten­doa ja etsivät van­hem­piaan lä­hi­pu­bis­ta – suu­rim­man osan ajasta heillä oli silti kiire ulos leik­ki­mään

11:04 6
Miltä näyttää pelastajan arki? Seurasimme erään aivan tavallisen tiistain tapahtumia Rovaniemen pelastusasemalla

Miltä näyttää pe­las­ta­jan arki? Seu­ra­sim­me erään aivan ta­val­li­sen tiis­tain ta­pah­tu­mia Ro­va­nie­men pe­las­tus­ase­mal­la

28.01.2023 05:00
Tilaajille
Nuorena Sakke Pyhäjärvi ajatteli olevansa kuolematon, mutta omien lasten syntymä pani pelastajan arvot uusiksi: "Meillä jokaisella on antaa vain se sata prosenttia"

Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

28.01.2023 05:00
Tilaajille
Korkalovaaran rinteellä pulppusi salaperäinen lähde, jolla oli erityinen merkitys rovaniemeläisille satojen vuosien ajan

Kor­ka­lo­vaa­ran rin­teel­lä pulp­pu­si sa­la­pe­räi­nen lähde, jolla oli eri­tyi­nen mer­ki­tys ro­va­nie­me­läi­sil­le satojen vuosien ajan

21.01.2023 05:00 12
Tilaajille
Oletko valmis ottamaan seuraavan askeleen kohti työelämää? Uusi valmennuspalvelu tarjoaa lappilaisille työnhakijoille jopa vuoden kestoisen tuen työnhakuun
Mainos Hoivatie

Oletko valmis ot­ta­maan seu­raa­van as­ke­leen kohti työe­lä­mää? Uusi val­men­nus­pal­ve­lu tarjoaa lap­pi­lai­sil­le työn­ha­ki­joil­le jopa vuoden kes­toi­sen tuen työn­ha­kuun

31.01.2023 06:00
Lentojen jatkuminen Kemi–Tornioon varmistui – hallituspuolueet sopivat maakuntalentojen rahoituksesta
Tilaajille

Len­to­jen jat­ku­mi­nen Ke­mi–­Tor­nioon var­mis­tui – hal­li­tus­puo­lueet sopivat maa­kun­ta­len­to­jen ra­hoi­tuk­ses­ta

12:52 9
Rovaniemen tammikuu ei ole ainakaan 70 vuoteen ollut näin lauha –keskilämpötila jäi alle kuuteen pakkasasteeseen
Tilaajille

Ro­va­nie­men tam­mi­kuu ei ole ai­na­kaan 70 vuoteen ollut näin lauha –kes­ki­läm­pö­ti­la jäi alle kuuteen pak­kas­as­tee­seen

12:47 5
Levyarvio: Iskelmärockilla arktisen synkistelyn kaanoniin – Rokujen nimikkoalbumilla Veli-Rekka Ollilasta on kehkeytymässä suvereeni lappilainen synkistelijä
Tilaajille

Le­vyar­vio: Is­kel­mä­roc­kil­la ark­ti­sen syn­kis­te­lyn kaa­no­niin – Rokujen ni­mik­ko­al­bu­mil­la Ve­li-Rek­ka Ol­li­las­ta on keh­key­ty­mäs­sä su­ve­ree­ni lap­pi­lai­nen syn­kis­te­li­jä

15:00
Tuulivoima jakaa Tervolan kahteen leiriin – löytyykö sopu uuden tuulivoimastrategian avulla?
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma jakaa Ter­vo­lan kahteen leiriin – löy­tyy­kö sopu uuden tuu­li­voi­ma­stra­te­gian avulla?

05:00 11
Lappilainen romuyrittäjä poltti akkuja, autonrenkaita ja öljytynnyreitä pihallaan – käräjäoikeus langetti ehdollista vankeutta ympäristön turmelemisesta

Lap­pi­lai­nen ro­muy­rit­tä­jä poltti akkuja, au­ton­ren­kai­ta ja öl­jy­tyn­ny­rei­tä pi­hal­laan – kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti eh­dol­lis­ta van­keut­ta ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

31.01.2023 13:53 6
Tilaajille
Outokummun Tornion terästehtaan tuotanto katkesi kolmeksi päiväksi – lakkoon menneet työntekijät haluavat lisää palkkaa

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taan tuo­tan­to katkesi kol­mek­si päi­väk­si – lakkoon menneet työn­te­ki­jät ha­lua­vat lisää palkkaa

11:13 15
Tilaajille
Uutisanalyysi: Karppinen, Kärnä, Mustajärvi ja moni muu viime vaalien ääniharava luopui ehdokkuudesta Lapissa – jopa 30 000 ääntä etsii nyt uutta kotia

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Karp­pi­nen, Kärnä, Mus­ta­jär­vi ja moni muu viime vaalien ää­ni­ha­ra­va luopui eh­dok­kuu­des­ta Lapissa – jopa 30 000 ääntä etsii nyt uutta kotia

30.01.2023 20:55 4
Tilaajille
Musiikkielämyksiä, lumirakentamista ja abstraktia maalaustaidetta – maailman pohjoisin muotoiluviikko tuo Rovaniemelle jälleen monipuolisen tapahtumakauttauksen
Mainos Arctic Design Week

Mu­siik­kie­lä­myk­siä, lu­mi­ra­ken­ta­mis­ta ja abst­rak­tia maa­laus­tai­det­ta – maail­man poh­joi­sin muo­toi­lu­viik­ko tuo Ro­va­nie­mel­le jälleen mo­ni­puo­li­sen ta­pah­tu­ma­kaut­tauk­sen

28.01.2023 06:00
Sakari Salmela on RoKin seuraavan kauden päävalmentaja – luotsaa Suomisarjan kärkijoukkuetta Nokian Pyryä
Tilaajille

Sakari Salmela on RoKin seu­raa­van kauden pää­val­men­ta­ja – luotsaa Suo­mi­sar­jan kär­ki­jouk­kuet­ta Nokian Pyryä

10:36 2
Tuulivoima jakaa Tervolan kahteen leiriin – löytyykö sopu uuden tuulivoimastrategian avulla?
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma jakaa Ter­vo­lan kahteen leiriin – löy­tyy­kö sopu uuden tuu­li­voi­ma­stra­te­gian avulla?

05:00 11
Monitoimitalon uudisrakennuksen suunnittelu alkoi Nivavaaran ja Napapiirin koulun alueella – purku- ja maatyöt tarkoitus aloittaa kesällä
Tilaajille

Monitoimitalon uudisrakennuksen suunnittelu alkoi Nivavaaran ja Napapiirin koulun alueella – purku- ja maatyöt tarkoitus aloittaa kesällä

10:19
Hoitamaton kuulonalenema vaikuttaa tutkitusti elämänlaatuun – ”Se on henkisesti rasittavaa ja väsyttävää”
Mainos Toivon Kuulo

Hoi­ta­ma­ton kuu­lo­na­le­ne­ma vai­kut­taa tut­ki­tus­ti elä­män­laa­tuun – ”Se on hen­ki­ses­ti ra­sit­ta­vaa ja vä­syt­tä­vää”

27.01.2023 08:00
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto aloitti ylityökiellon satamissa aamulla ja uhkaa lakoilla

Auto- ja kul­je­tus­alan työn­te­ki­jä­liit­to aloitti yli­työ­kiel­lon sa­ta­mis­sa aamulla ja uhkaa la­koil­la

07:45
Kolumnit
Hyvinvointialueen keskeneräisyyksiä ei saa tuupata asiakkaan raskaaseen arkeen
Kolumni Tiia Haapakangas

Hy­vin­voin­ti­alueen kes­ken­eräi­syyk­siä ei saa tuupata asiak­kaan ras­kaa­seen arkeen

05:30 7
Tilaajille
Mistä tietää, että tietää kaikesta kaiken?
Kolumni Liisa Holmberg

Mistä tietää, että tietää kai­kes­ta kaiken?

31.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Kun vallankäyttö ohittaa järjenkäytön
Kolumni Antti Kokkonen

Kun val­lan­käyt­tö ohittaa jär­jen­käy­tön

29.01.2023 18:00 15
Tilaajille
Rauhankyyhkyt lentoon Ukrainassa
Kolumni Eila Valtanen

Rau­han­kyyh­kyt lentoon Uk­rai­nas­sa

28.01.2023 06:00 4
Tilaajille
Vahvoja tarinoita ja paikallista elämää – Lappi-kirjallisuuspalkinnosta kisaa kuusi teosta
Tilaajille

Vahvoja ta­ri­noi­ta ja pai­kal­lis­ta elämää – Lap­pi-kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kisaa kuusi teosta

09:00
Kittilän kunnanhallitus esittää, että kuntaan ei kaavoitettaisi tuulivoimahankkeita kuluvalla valtuustokaudella – kuntalaisaloitteen samasta asiasta allekirjoitti keväällä 18 valtuutettua
Tilaajille

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus esit­tää, että kuntaan ei kaa­voi­tet­tai­si tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta ku­lu­val­la val­tuus­to­kau­del­la – kun­ta­lais­aloit­teen samasta asiasta al­le­kir­joit­ti ke­vääl­lä 18 val­tuu­tet­tua

31.01.2023 22:24 17
Rovaniemellä käsityönä valmistetut valmisruoat löytyvät nyt lähikauppojen hyllyiltä kätevissä lounaskokopakkauksissa – ”Panostamme aina laadukkaisiin ja paikallisiin raaka-aineisiin”
Mainos Lapin Krassi

Ro­va­nie­mel­lä kä­si­työ­nä val­mis­te­tut val­mis­ruoat löy­ty­vät nyt lä­hi­kaup­po­jen hyl­lyil­tä kä­te­vis­sä lou­nas­ko­ko­pak­kauk­sis­sa – ”Pa­nos­tam­me aina laa­duk­kai­siin ja pai­kal­li­siin raa­ka-ai­nei­siin”

30.01.2023 06:00
Oktomursketta vielä kahdeksan vuotta Pohjois-Pohjanmaan valtateillä – ely-keskus ei ole myöntänyt jakopääremonteista korvauksia niitä hakeneille
Tilaajille

Ok­to­murs­ket­ta vielä kah­dek­san vuotta Poh­jois-Poh­jan­maan val­ta­teil­lä – ely-kes­kus ei ole myön­tä­nyt ja­ko­pää­re­mon­teis­ta kor­vauk­sia niitä ha­ke­neil­le

05:00 5
Aapo Viippolalle EM-hopea ja Ekströmille pronssi keskimatkalta – nuorille kolme mitalia
Urheilu
Tilaajille

Aapo Viip­po­lal­le EM-ho­pea ja Ek­strö­mil­le pronssi kes­ki­mat­kal­ta – nuo­ril­le kolme mitalia

18:55
RoPS ja TP-47 aloittavat Kakkosen kautensa vieraissa – ensimmäinen hegemoniaottelu 6. toukokuuta

RoPS ja TP-47 aloit­ta­vat Kak­ko­sen kau­ten­sa vie­rais­sa – en­sim­mäi­nen he­ge­mo­nia­ot­te­lu 6. tou­ko­kuu­ta

14:25
Tilaajille
Sakari Salmela on RoKin seuraavan kauden päävalmentaja – luotsaa Suomisarjan kärkijoukkuetta Nokian Pyryä

Sakari Salmela on RoKin seu­raa­van kauden pää­val­men­ta­ja – luotsaa Suo­mi­sar­jan kär­ki­jouk­kuet­ta Nokian Pyryä

10:36 2
Tilaajille
Arctic Volleyn Taylor Horsfall ja PerPon Daniel Wetter mestaruusliigan kuukauden tähdistöön

Arctic Volleyn Taylor Hors­fall ja PerPon Daniel Wetter mes­ta­ruus­lii­gan kuu­kau­den täh­dis­töön

10:28
Tilaajille
Keminmaalainen Polar Metalli tekee historiansa suurimmat investoinnit – perheyritys panostaa uusiin leikkuutekniikoihin ja tuotantotilaan, myös uusia työpaikkoja syntyy
Tilaajille

Ke­min­maa­lai­nen Polar Metalli tekee his­to­rian­sa suu­rim­mat in­ves­toin­nit – per­he­yri­tys pa­nos­taa uusiin leik­kuu­tek­nii­koi­hin ja tuo­tan­to­ti­laan, myös uusia työ­paik­ko­ja syntyy

31.01.2023 20:30 4
Rovaniemi alkaa valmistella Arktikumin ja linja-autoaseman peruskorjausta – linja-autoaseman käyttötarkoitus voi muuttua
Tilaajille

Ro­va­nie­mi alkaa val­mis­tel­la Ark­ti­ku­min ja lin­ja-au­to­ase­man pe­rus­kor­jaus­ta – lin­ja-au­to­ase­man käyt­tö­tar­koi­tus voi muuttua

31.01.2023 19:30 12
Suojelupaine kohdistuu pohjoisen metsiin – Metsäkeskuksen asiantuntija Jaana Kaipainen uskoi ennen, että metsät riittävät kaikkeen, mutta nyt hän on alkanut epäillä
Tilaajille

Suo­je­lu­pai­ne koh­dis­tuu poh­joi­sen metsiin – Met­sä­kes­kuk­sen asian­tun­ti­ja Jaana Kai­pai­nen uskoi ennen, että metsät riit­tä­vät kaik­keen, mutta nyt hän on alkanut epäillä

31.01.2023 16:35 8
Unohtumaton satumetsän valloitus — Lapin ylioppilasteatterin suurmusikaali on voimannäyttö, josta puhutaan pitkään
Tilaajille

Unoh­tu­ma­ton sa­tu­met­sän val­loi­tus — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin suur­mu­si­kaa­li on voi­man­näyt­tö, josta pu­hu­taan pitkään

31.01.2023 16:20 1
Lukijoilta
Marjateollisuutta ajetaan alas
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Jansa

Mar­ja­teol­li­suut­ta ajetaan alas

05:01 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Räty

San­ka­ril­li­suu­teen ei varaa

05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Niina Helistö

Ra­dio­ak­tii­vi­suut­ta ei voi poistaa

05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hilla Kangastalo

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen voi olla rikos

05:00
Tilaajille
Määräaikaisten työntekijöiden ensimmäinen palkanmaksu sujui kohtuullisesti Lapin hyvinvointialueella – muutama jäi ilman palkkaa kokonaan, enemmän ongelmia lisien maksussa
Tilaajille

Mää­rä­ai­kais­ten työn­te­ki­jöi­den en­sim­mäi­nen pal­kan­mak­su sujui koh­tuul­li­ses­ti Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la – muutama jäi ilman palkkaa ko­ko­naan, enemmän on­gel­mia lisien mak­sus­sa

31.01.2023 21:26 4
Miksi FIFA, änäri ja muut urheilun videopelit ovat vuodesta toiseen suosittuja, vaikka uusimpien versioiden päivitykset ovat vain marginaalisia? – "Niiden rinnalle voisi tulla uutta"
Tilaajille

Miksi FIFA, änäri ja muut ur­hei­lun vi­deo­pe­lit ovat vuo­des­ta toiseen suo­sit­tu­ja, vaikka uu­sim­pien ver­sioi­den päi­vi­tyk­set ovat vain mar­gi­naa­li­sia? – "Niiden rin­nal­le voisi tulla uutta"

31.01.2023 18:17 1
Lappilainen romuyrittäjä poltti akkuja, autonrenkaita ja öljytynnyreitä pihallaan – käräjäoikeus langetti ehdollista vankeutta ympäristön turmelemisesta
Tilaajille

Lap­pi­lai­nen ro­muy­rit­tä­jä poltti akkuja, au­ton­ren­kai­ta ja öl­jy­tyn­ny­rei­tä pi­hal­laan – kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti eh­dol­lis­ta van­keut­ta ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta

31.01.2023 13:53 6
Teknologiateollisuuden neuvottelut keskeytyivät – lakko alkaa keskiviikkona, mukana myös Outokummun terästehdas Torniossa

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den neu­vot­te­lut kes­key­tyi­vät – lakko alkaa kes­ki­viik­ko­na, mukana myös Ou­to­kum­mun te­räs­teh­das Tor­nios­sa

31.01.2023 14:25 2