Rukan maailmancupin hiihtäjät saapuvat Rovaniemelle harjoittelemaan – Joukkueet eristetään toisistaan, paitsi ladulla
Tilaajille

Rukan maail­man­cu­pin hiih­tä­jät saa­pu­vat Ro­va­nie­mel­le har­joit­te­le­maan – Jouk­kueet eris­te­tään toi­sis­taan, paitsi ladulla

19:30 0
Soklissa varmaa on vain viivästyminen – Uinuva kaivoshanke odottaa oikeuden päätöstä, mutta sitä vastustava adressi kerää nyt vauhdilla nimiä
Tilaajille

Sok­lis­sa varmaa on vain vii­väs­ty­mi­nen – Uinuva kai­vos­han­ke odottaa oi­keu­den pää­tös­tä, mutta sitä vas­tus­ta­va adressi kerää nyt vauh­dil­la nimiä

18:30 0
Rovaniemen kaksi uutta koronavirustapausta liittyvät RoKin tartuntaketjuun – RoKin joukkueissa tehdään testauksia ja urheiluseuroille annetaan turvallisuusohjeita
Tilaajille

Ro­va­nie­men kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta liit­ty­vät RoKin tar­tun­ta­ket­juun – RoKin jouk­kueis­sa tehdään tes­tauk­sia ja ur­hei­lu­seu­roil­le an­ne­taan tur­val­li­suus­oh­jei­ta

17:39 0
Tervolassa todettu koronavirustartuntaa – Teknisen lautakunnan kokoukseen osallistuneita on asetettu karanteeniin
Tilaajille

Ter­vo­las­sa todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Tek­ni­sen lau­ta­kun­nan ko­kouk­seen osal­lis­tu­nei­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

15:18 0
Inarissa on Lapin alhaisin veroprosentti, mutta sitä ei aiota korottaa haastavanakaan aikana – "Emme halua lähteä kuntalaisten kurjuutta lisäämään"
Tilaajille

Inarissa on Lapin alhaisin veroprosentti, mutta sitä ei aiota korottaa haastavanakaan aikana – "Emme halua lähteä kuntalaisten kurjuutta lisäämään"

18:54 0
Useimmat haluavat talvirenkaat alleen juuri nyt – Katso videolta, miten renkaiden vaihto sujuu ammattilaisilta
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Useim­mat ha­lua­vat tal­vi­ren­kaat alleen juuri nyt – Katso vi­deol­ta, miten ren­kai­den vaihto sujuu am­mat­ti­lai­sil­ta

17.10.2020 18:34 3
Oman kielen puhuminen ja kuuleminen tuovat elämään turvallisuudentunteen – Petra Magga-Vars: "Pidän tärkeänä, että saamelainen lapsi saa opetusta saamen kielellä"

Oman kielen pu­hu­mi­nen ja kuu­le­mi­nen tuovat elämään tur­val­li­suu­den­tun­teen – Petra Mag­ga-Vars: "Pidän tär­keä­nä, että saa­me­lai­nen lapsi saa ope­tus­ta saamen kie­lel­lä"

19.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Kellonajan siirtelylle ei näy loppua vieläkään – "Korona on varmaan priorisoinut uusiksi niitä asioita, joista nyt ylipäänsä keskustellaan EU:ssa"

Kel­lon­ajan siir­te­lyl­le ei näy loppua vie­lä­kään – "Korona on varmaan prio­ri­soi­nut uusiksi niitä asioi­ta, joista nyt yli­pään­sä kes­kus­tel­laan EU:ssa"

19.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Ota huomioon ainakin nämä viisi perusasiaa, kun käyt asunto- tai mökkikauppaa – Nurmijärvi-ilmiö voi lisätä ostajien vauhtisokeutta ja tuoda riitoja jatkossa

Ota huo­mioon ainakin nämä viisi pe­ru­sa­siaa, kun käyt asunto- tai mök­ki­kaup­paa – Nur­mi­jär­vi-il­miö voi lisätä os­ta­jien vauh­ti­so­keut­ta ja tuoda riitoja jat­kos­sa

18.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Vakuutusyhtiö Ifin kysely: Suomalaiset pelkäävät, että koronakriisin takia terveydenhoitohenkilöstö ei riitä ja hoitoon on vaikeampi päästä

Va­kuu­tus­yh­tiö Ifin kysely: Suo­ma­lai­set pel­kää­vät, että ko­ro­na­krii­sin takia ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lös­tö ei riitä ja hoitoon on vai­keam­pi päästä

19:00 0
Sarvipäinen hauki jäi verkkoihin Inarijärvellä – "Suhteellisen harvinaista, mutta ei tavatonta"
Tilaajille

Sar­vi­päi­nen hauki jäi verk­koi­hin Ina­ri­jär­vel­lä – "Suh­teel­li­sen har­vi­nais­ta, mutta ei ta­va­ton­ta"

17:00 0
Suosituimmat tänään
Kun Savukosken kohtalokas laukaus tuli julki, liipaisinsormi oli vastenmielisen herkässä sosiaalisessa mediassa
Kolumni Risto Pyykkö

Kun Savukosken kohtalokas laukaus tuli julki, liipaisinsormi oli vastenmielisen herkässä sosiaalisessa mediassa

19.10.2020 17:00 2
Tilaajille
Suomessa havaittu 294 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta tapausta, jotka kaikki Oulussa

Suomessa havaittu 294 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta tapausta, jotka kaikki Oulussa

12:31 0
Tervolassa todettu koronavirustartuntaa – Teknisen lautakunnan kokoukseen osallistuneita on asetettu karanteeniin

Tervolassa todettu koronavirustartuntaa – Teknisen lautakunnan kokoukseen osallistuneita on asetettu karanteeniin

15:18 0
Tilaajille
Sallassa nainen astui suonsilmään ja jäi jumiin – Pelastuslaitos irrotti naisen ja vei hänet kotiin

Sallassa nainen astui suonsilmään ja jäi jumiin – Pelastuslaitos irrotti naisen ja vei hänet kotiin

19.10.2020 19:11 0
Tilaajille
Tiistain koronaseuranta: Tervolassa yksi ja Rovaniemellä kaksi tartuntaa, Tänään 294 uutta tapausta, käyrät pohjoisessa hieman laskussa, positiivisten näytteiden osuus kaikkiaan laskusuunnassa

Tiistain koronaseuranta: Tervolassa yksi ja Rovaniemellä kaksi tartuntaa, Tänään 294 uutta tapausta, käyrät pohjoisessa hieman laskussa, positiivisten näytteiden osuus kaikkiaan laskusuunnassa

10:43 0
Viime viikolla Rovaniemellä todettiin yhdeksän koronavirustartuntaa ja tartuntamäärät vain kasvavat – Tapaukset on pystytty jäljittämään

Viime viikolla Rovaniemellä todettiin yhdeksän koronavirustartuntaa ja tartuntamäärät vain kasvavat – Tapaukset on pystytty jäljittämään

19.10.2020 17:58 0
Tilaajille
Tilaajille

IFK Mariehamnin Veikkausliigan joukkue koronakaranteeniin

18:47 0
Tiistain koronaseuranta: Tervolassa yksi ja Rovaniemellä kaksi tartuntaa, Tänään 294 uutta tapausta, käyrät pohjoisessa hieman laskussa, positiivisten näytteiden osuus kaikkiaan laskusuunnassa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ter­vo­las­sa yksi ja Ro­va­nie­mel­lä kaksi tar­tun­taa, Tänään 294 uutta ta­paus­ta, käyrät poh­joi­ses­sa hieman las­kus­sa, po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus kaik­kiaan las­ku­suun­nas­sa

10:43 0
Metsästys on edelleen turvallinen harrastus, missä vakavat onnettomuudet ovat harvinaisia
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Met­säs­tys on edel­leen tur­val­li­nen har­ras­tus, missä vakavat on­net­to­muu­det ovat har­vi­nai­sia

19.10.2020 19:00 3
Kun Savukosken kohtalokas laukaus tuli julki, liipaisinsormi oli vastenmielisen herkässä sosiaalisessa mediassa
Tilaajille
Kolumni
Risto Pyykkö

Kun Sa­vu­kos­ken koh­ta­lo­kas laukaus tuli julki, lii­pai­sin­sor­mi oli vas­ten­mie­li­sen her­käs­sä so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

19.10.2020 17:00 2
Kemijärveläiset nuoret ajelevat kylällä, koska parempaakaan tekemistä ei ole – "En kyllä ole kuullut, että joku nuori olisi muuttanut tänne takaisin"
Lukemisto
Tilaajille

Ke­mi­jär­ve­läi­set nuoret aje­le­vat ky­läl­lä, koska pa­rem­paa­kaan te­ke­mis­tä ei ole – "En kyllä ole kuul­lut, että joku nuori olisi muut­ta­nut tänne ta­kai­sin"

17.10.2020 06:30 1
Itkupilli ja mammanpoika, mutta myös Suomen paras linnunhaukkuja: sellainen on Nierra, josta sodankyläläinen Kaisu Pulju sai elämänsä koiran

It­ku­pil­li ja mam­man­poi­ka, mutta myös Suomen paras lin­nun­hauk­ku­ja: sel­lai­nen on Nierra, josta so­dan­ky­lä­läi­nen Kaisu Pulju sai elä­män­sä koiran

10.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Rovaniemellä on 50 naisyrittäjää, jotka ovat taustaltaan maahanmuuttajia – Neljä heistä kertoo nyt tarinansa

Ro­va­nie­mel­lä on 50 nai­sy­rit­tä­jää, jotka ovat taus­tal­taan maa­han­muut­ta­jia – Neljä heistä kertoo nyt ta­ri­nan­sa

10.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Niesin kylä on niin syrjässä, etteivät edes Lappia polttaneet saksalaiset löytäneet sinne – nyt se elää uutta kukoistustaan: "Kyllä EU:lla rahaa riittää, kun kyläläiset vain uskovat omaansa"

Niesin kylä on niin syr­jäs­sä, ett­ei­vät edes Lappia polt­ta­neet sak­sa­lai­set löy­tä­neet sinne – nyt se elää uutta ku­kois­tus­taan: "Kyllä EU:lla rahaa riit­tää, kun ky­lä­läi­set vain uskovat omaan­sa"

03.10.2020 06:30 4
Tilaajille

Pentti Korpela esit­te­lee ret­ki­op­paas­saan 60 Ete­lä-La­pin luolaa – tu­tus­tuim­me niistä kolmeen ja Kor­pe­laan Pe­ni­koi­den jyl­hil­lä rin­teil­lä

26.09.2020 06:30 2
Tilaajille

Juhani Kantola on käynyt aa­mu­kah­vil­la Kan­san­ka­dun par­la­men­tis­sa yli 50 vuotta – pieni huol­to­ase­ma ker­ros­ta­lon ala­ker­ras­sa on kum­ma­jai­nen, jolle po­vat­tiin loppua jo vuo­si­kym­me­niä sitten

26.09.2020 06:01 1
Tilaajille

Ko­ne­kai­va­jat ah­din­gos­sa kul­ta­ken­til­lä – "Vaikea nähdä, että ko­ne­kai­vul­le löytyy tilaa saa­me­lai­sa­lueel­la," sanoo saa­me­lais­kä­rä­jien va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

19.09.2020 07:00 8
Tilaajille
Tanskan oikeusministeri lupaa estää vankilapaot – sukellusvenemurhaaja Madsen jäi kiinni alle kilometrin päässä vankilasta

Tanskan oikeusministeri lupaa estää vankilapaot – sukellusvenemurhaaja Madsen jäi kiinni alle kilometrin päässä vankilasta

19:25 0
Niilo Aikion novellisarjan kolmas osa ilmestyy: Saamelaisen Nigán tarina jatkuu
Tilaajille

Niilo Aikion no­vel­li­sar­jan kolmas osa il­mes­tyy: Saa­me­lai­sen Nigán tarina jatkuu

18:00 0
Lohenpyyntiä lisätään ensi vuonna merellä – pyyntikiintiö vastaa ensi kertaa tutkijoiden suosituksia
Tilaajille

Lo­hen­pyyn­tiä li­sä­tään ensi vuonna merellä – pyyn­ti­kiin­tiö vastaa ensi kertaa tut­ki­joi­den suo­si­tuk­sia

16:57 0
Mies vei asuntomurron yhteydessä Inarissa yli 60 000 euroa käteistä – varastetuilla rahoilla juhlittiin päiväkausia ja yli 10 000 euroa unohtui oululaiseen kapakkaan, kahdelle ehdollista
Tilaajille

Mies vei asun­to­mur­ron yh­tey­des­sä Ina­ris­sa yli 60 000 euroa kä­teis­tä – va­ras­te­tuil­la ra­hoil­la juh­lit­tiin päi­vä­kau­sia ja yli 10 000 euroa unohtui ou­lu­lai­seen ka­pak­kaan, kah­del­le eh­dol­lis­ta

14:59 0
Urheilu
Rukan maailmancupin hiihtäjät saapuvat Rovaniemelle harjoittelemaan – Joukkueet eristetään toisistaan, paitsi ladulla

Rukan maail­man­cu­pin hiih­tä­jät saa­pu­vat Ro­va­nie­mel­le har­joit­te­le­maan – Jouk­kueet eris­te­tään toi­sis­taan, paitsi ladulla

19:30 0
Tilaajille

IFK Ma­rie­ham­nin Veik­kaus­lii­gan joukkue ko­ro­na­ka­ran­tee­niin

18:47 0
Tilaajille
Oulun Kärppien loput koronatestit negatiivisia - "Varotoimet ovat olleet oikeita"

Oulun Kärp­pien loput ko­ro­na­tes­tit ne­ga­tii­vi­sia - "Va­ro­toi­met ovat olleet oi­kei­ta"

16:39 0
Tilaajille
Bodö/Glimtin pitkä tappioton putki poikki - pohjoisen joukkue on kuitenkin edelleen vahvasti kiinni Norjan mestaruudessa

Bo­dö/G­lim­tin pitkä tap­pio­ton putki poikki - poh­joi­sen joukkue on kui­ten­kin edel­leen vah­vas­ti kiinni Norjan mes­ta­ruu­des­sa

16:23 0
Tilaajille
Neljä Kemi-Tornio -alueen pelaajaa ratkaiseviin MM-karsintaotteluihin

Neljä Ke­mi-Tor­nio -alueen pe­laa­jaa rat­kai­se­viin MM-kar­sin­ta­ot­te­lui­hin

11:35 0
Tilaajille
RoPS:n ainoa niksi on muuttua Houdiniksi
Kolumni Kai Nevala

RoPS:n ainoa niksi on muuttua Hou­di­nik­si

09:56 0
Tilaajille
Kuntavaalien lähestyminen näkyy kuntapoliitikkojen päätöksenteossa. Velan kasvua ei voi loputtomiin jatkaa, vaikka korot ovat nyt matalalla.
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kuntavaalien lähestyminen näkyy kuntapoliitikkojen päätöksenteossa. Velan kasvua ei voi loputtomiin jatkaa, vaikka korot ovat nyt matalalla.

19.10.2020 06:00 0
Tiukimmat rajoitukset yökerhoihin, anniskelubaareihin ja pubeihin – ruokaravintoloihin kevyemmät rajoitukset

Tiu­kim­mat ra­joi­tuk­set yö­ker­hoi­hin, an­nis­ke­lu­baa­rei­hin ja pu­bei­hin – ruo­ka­ra­vin­to­loi­hin ke­vyem­mät ra­joi­tuk­set

13:50 0
Oulun Kärppien loput koronatestit negatiivisia - "Varotoimet ovat olleet oikeita"
Tilaajille

Oulun Kärp­pien loput ko­ro­na­tes­tit ne­ga­tii­vi­sia - "Va­ro­toi­met ovat olleet oi­kei­ta"

16:39 0
Ravintola-alan etujärjestö tyytyväinen tulevaan koronarajoituslakiin: "Valtioneuvostolle jää silti suuri harkintavalta"

Ra­vin­to­la-alan etu­jär­jes­tö tyy­ty­väi­nen tu­le­vaan ko­ro­na­ra­joi­tus­la­kiin: "Val­tio­neu­vos­tol­le jää silti suuri har­kin­ta­val­ta"

15:18 0
Bodö/Glimtin pitkä tappioton putki poikki - pohjoisen joukkue on kuitenkin edelleen vahvasti kiinni Norjan mestaruudessa
Tilaajille

Bodö/Glimtin pitkä tappioton putki poikki - pohjoisen joukkue on kuitenkin edelleen vahvasti kiinni Norjan mestaruudessa

16:23 0
Suomessa havaittu 294 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla kolme uutta tapausta, jotka kaikki Oulussa

Suo­mes­sa ha­vait­tu 294 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la kolme uutta ta­paus­ta, jotka kaikki Oulussa

12:31 0
Kulttuuri
Arvostelu: Surullisen ritarin tarina

Ar­vos­te­lu: Su­rul­li­sen ritarin tarina

18:00 0
Tilaajille
Niilo Aikion novellisarjan kolmas osa ilmestyy: Saamelaisen Nigán tarina jatkuu

Niilo Aikion no­vel­li­sar­jan kolmas osa il­mes­tyy: Saa­me­lai­sen Nigán tarina jatkuu

18:00 0
Tilaajille
Arvostelu: Kolme erää ihmissuhdeshakkia

Ar­vos­te­lu: Kolme erää ih­mis­suh­de­shak­kia

18.10.2020 16:50 0
Tilaajille
Lapin yliopiston opettajat kirjoittivat ensimmäisen suomenkielisen oppaan e-tekstiilien valmistamisesta

Lapin yli­opis­ton opet­ta­jat kir­joit­ti­vat en­sim­mäi­sen suo­men­kie­li­sen oppaan e-teks­tii­lien val­mis­ta­mi­ses­ta

16.10.2020 14:48 0
Tilaajille
Kuvataiteilija Mikko Juntura haluaa antaa katsojalle tilaa tulkita töitään – Missed -näyttelyssä esillä videoita, valo-, röntgen- ja magneettikuvia.

Ku­va­tai­tei­li­ja Mikko Juntura haluaa antaa kat­so­jal­le tilaa tulkita töitään – Missed -näyt­te­lys­sä esillä vi­deoi­ta, valo-, rönt­gen- ja mag­neet­ti­ku­via.

15.10.2020 19:30 0
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöisen Miia Tervon ohjaama Aurora voitti parhaan elokuvan Jussin ja kuusi muuta palkintoa

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sen Miia Tervon ohjaama Aurora voitti parhaan elo­ku­van Jussin ja kuusi muuta pal­kin­toa

14.10.2020 22:17 2
Tilaajille
Finnair vähentää noin 600 työpaikkaa Suomessa ja jatkaa lähes koko henkilöstön lomautuksia – lentoliikenteen toipuminen kestää useampia vuosia

Finnair vä­hen­tää noin 600 työ­paik­kaa Suo­mes­sa ja jatkaa lähes koko hen­ki­lös­tön lo­mau­tuk­sia – len­to­lii­ken­teen toi­pu­mi­nen kestää useam­pia vuosia

10:29 0
THL: Ikä ja taustasairaudet ovat suurimmat riskit koronaan kuolemiselle – yli neljännes 75–79-vuotiaista sairastuneista menehtyy kuukauden sisällä

THL: Ikä ja taus­ta­sai­rau­det ovat suu­rim­mat riskit ko­ro­naan kuo­le­mi­sel­le – yli nel­jän­nes 75–79-vuo­tiais­ta sai­ras­tu­neis­ta me­neh­tyy kuu­kau­den sisällä

12:20 0
Sote-valiokunta sai valmiiksi mietintönsä ravintolarajoituksista – puheenjohtaja Lohen mukaan mietintö on yksimielinen

So­te-va­lio­kun­ta sai val­miik­si mie­tin­tön­sä ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta – pu­heen­joh­ta­ja Lohen mukaan mie­tin­tö on yk­si­mie­li­nen

13:05 0
Poliisi on tehnyt tehostettua liiketoimintakiellon valvontaa Lapissa – alueella on 21 liiketoimintakieltoon asetettua henkilöä
Tilaajille

Poliisi on tehnyt te­hos­tet­tua lii­ke­toi­min­ta­kiel­lon val­von­taa Lapissa – alueel­la on 21 lii­ke­toi­min­ta­kiel­toon ase­tet­tua hen­ki­löä

10:05 0