Länsirajalla ei ymmärretä Suomen viranomaisten poukkoilevaa tiedotusta – Karanteeni-info jätti monta asiaa auki
Tilaajille

Län­si­ra­jal­la ei ym­mär­re­tä Suomen vi­ran­omais­ten pouk­koi­le­vaa tie­do­tus­ta – Ka­ran­tee­ni-in­fo jätti monta asiaa auki

18:30 3
Rovaniemellä noin 40 altistunutta karanteenissa – Koronatestejä tehdään Lapissa väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin Uudellamaalla
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä noin 40 al­tis­tu­nut­ta ka­ran­tee­nis­sa – Ko­ro­na­tes­te­jä tehdään Lapissa vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na enemmän kuin Uu­del­la­maal­la

20:04 0
Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti pakolliseksi vuonna 2023 – Asetuksella pyritään lopettamaan pentutehtailu
Tilaajille

Koirien tun­nis­tus­mer­kin­tä ja re­kis­te­röin­ti pa­kol­li­sek­si vuonna 2023 – Ase­tuk­sel­la py­ri­tään lo­pet­ta­maan pen­tu­teh­tai­lu

19:30 1
Kevitsan kaivoksen tulipalosta ainakin 7,8 miljoonan euron vahingot
Tilaajille

Ke­vit­san kai­vok­sen tu­li­pa­los­ta ainakin 7,8 mil­joo­nan euron va­hin­got

17:37 2
Metsäala kutsuu uusia osaajia – Vetääkö metsä sinua puoleensa?
Mainos Lappia-Koulutus Oy

Met­sä­ala kutsuu uusia osaajia – Vetääkö metsä sinua puo­leen­sa?

10.08.2020 06:00
Luetuimmat jutut tänään
Suuri poliisitehtävä Rovaniemen Ounasrinteellä: mies heitti koiran alas parvekkeelta ja uhkasi räjäyttää itsensä

Suuri poliisitehtävä Rovaniemen Ounasrinteellä: mies heitti koiran alas parvekkeelta ja uhkasi räjäyttää itsensä

06:22 0
Kartta näyttää, mistä Suomeen voi saapua ilman pakollista karanteenia – Ruotsista ja muista riskimaista saapuvat pakkokaranteeniin

Kartta näyttää, mistä Suomeen voi saapua ilman pakollista karanteenia – Ruotsista ja muista riskimaista saapuvat pakkokaranteeniin

08:15 4
Tilaajille
Karanteeni riskimaista tuleville pakolliseksi vankeuden uhalla – Skopjesta Turkuun saapuneella lennolla 24 koronavirustartuntaa, myös Helsinki-Vantaalla todettu useita tartuntoja

Karanteeni riskimaista tuleville pakolliseksi vankeuden uhalla – Skopjesta Turkuun saapuneella lennolla 24 koronavirustartuntaa, myös Helsinki-Vantaalla todettu useita tartuntoja

10.08.2020 20:27 7
"Toimet ovat varsin rajuja" – Kukaan ei vielä tiedä, miten pakkokaranteenia aletaan soveltaa Suomen ja Ruotsin maarajalla

"Toimet ovat varsin rajuja" – Kukaan ei vielä tiedä, miten pakkokaranteenia aletaan soveltaa Suomen ja Ruotsin maarajalla

11:23 4
Tilaajille
Rovaniemellä noin 40 altistunutta karanteenissa – Koronatestejä tehdään Lapissa väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin Uudellamaalla

Rovaniemellä noin 40 altistunutta karanteenissa – Koronatestejä tehdään Lapissa väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin Uudellamaalla

20:04 0
Tilaajille
Poliisi: Rovaniemeltä kaksi viikkoa sitten kadonnut 16-vuotias nuori on löytynyt

Poliisi: Rovaniemeltä kaksi viikkoa sitten kadonnut 16-vuotias nuori on löytynyt

10.08.2020 09:51 0
Puheet kahden viikon pakkokaranteenista ja kovista tuomioista kaipaavat tulkintaa – Maan eri osissa pitää voida soveltaa erilaisia ohjeita
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Puheet kahden viikon pak­ko­ka­ran­tee­nis­ta ja kovista tuo­miois­ta kai­paa­vat tul­kin­taa – Maan eri osissa pitää voida so­vel­taa eri­lai­sia ohjeita

19:00 0
Juomaveden keittokehotus päättyy Rovaniemellä – Epäpuhtaudet olivat päässeet veteen rapistuneen vesisäiliön rakenteista
Tilaajille

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus päättyy Ro­va­nie­mel­lä – Epä­puh­tau­det olivat pääs­seet veteen ra­pis­tu­neen ve­si­säi­liön ra­ken­teis­ta

16:53 1
Inarijärven jylhä Ukonsaari on saamelaisten tunnetuin pyhä paikka Suomessa – Turistit ovat kavunneet saaren laelle jo vuosikymmeniä, mutta nyt se saattaa loppua
Lapin Kansan Luppo
Tilaajille

Ina­ri­jär­ven jylhä Ukon­saa­ri on saa­me­lais­ten tun­ne­tuin pyhä paikka Suo­mes­sa – Tu­ris­tit ovat ka­vun­neet saaren laelle jo vuo­si­kym­me­niä, mutta nyt se saattaa loppua

08.08.2020 06:30 5
Murhaaja Matti Haapoja kirjoitti vankilassa kuohuvat muistelmat, ne avaavat Suomen 1800-luvun tunnetuimman rikollisen mieltä: ”Minun syrämeni oli pahuutta täynnä”

Mur­haa­ja Matti Haapoja kir­joit­ti van­ki­las­sa kuo­hu­vat muis­tel­mat, ne avaavat Suomen 1800-lu­vun tun­ne­tuim­man ri­kol­li­sen mieltä: ”Minun sy­rä­me­ni oli pa­huut­ta täynnä”

01.08.2020 18:00 2
Tilaajille
Kun suuri sopulivaellus alkoi Kilpisjärvellä keväällä 1970, paikalle hälytettiin nuori myyräharrastaja Heikki Henttonen – Siitä asti hän on tutkinut sopuleita ja arvelee, että vastaavaa liikehdintää ei ehkä enää nähdä

Kun suuri so­pu­li­vael­lus alkoi Kil­pis­jär­vel­lä ke­vääl­lä 1970, pai­kal­le hä­ly­tet­tiin nuori myy­rä­har­ras­ta­ja Heikki Hent­to­nen – Siitä asti hän on tut­ki­nut so­pu­lei­ta ja ar­ve­lee, että vas­taa­vaa lii­keh­din­tää ei ehkä enää nähdä

01.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Autioitunut Kuusiluodon saari kätkee sisäänsä raunioita ja muistoja menneiltä ajoilta – tuhannen ihmisen sahayhdyskunta katosi saksalaisten sotilaiden tieltä

Au­tioi­tu­nut Kuu­si­luo­don saari kätkee si­sään­sä rau­nioi­ta ja muis­to­ja men­neil­tä ajoilta – tu­han­nen ihmisen sa­ha­yh­dys­kun­ta katosi sak­sa­lais­ten so­ti­lai­den tieltä

01.08.2020 06:30 1
Tilaajille

To­teu­tu­nei­ta unel­mia, mu­ser­ta­va menetys ja yl­lät­tä­vä muutto Suomeen – Mal­va­leh­don hiih­tä­jä­per­heen van­him­mal­la tyt­tä­rel­lä on ta­ka­naan hurja muu­tos­ten vuosi

25.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Rentle vuokraamo-ohjelmisto on helppo ja ketterä ratkaisu vuokraamoyrittäjälle – ”Ihan hirveästi tyytyväisempi ei voisi olla”
Mainos Rentle

Rentle vuok­raa­mo-oh­jel­mis­to on helppo ja ketterä rat­kai­su vuok­raa­mo­yrit­tä­jäl­le – ”Ihan hir­veäs­ti tyy­ty­väi­sem­pi ei voisi olla”

06.08.2020 06:00
Rauha-mummin tarinasta kypsyi tanssi, joka kertoo nuoresta lotasta – Siina Ounaslehdon teos nähdään syyskuussa Rovaniemellä
Tilaajille

Rau­ha-mum­min ta­ri­nas­ta kypsyi tanssi, joka kertoo nuo­res­ta lotasta – Siina Ou­nas­leh­don teos nähdään syys­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä

20:00 0
Takavuosien menestyslajille haetaan uutta nousua - Ounasvaaran Hiihtoseuran mäkijaosto tähyilee tuplasatasta seitsemän vuoden kuluttua
Tilaajille

Ta­ka­vuo­sien me­nes­tys­la­jil­le haetaan uutta nousua - Ou­nas­vaa­ran Hiih­to­seu­ran mä­ki­jaos­to tä­hyi­lee tup­la­sa­tas­ta seit­se­män vuoden ku­lut­tua

20:11 0
Olli Rehn ratkoo jalkapallon koronavaikeuksia – valittiin Fifan ohjausryhmän puheenjohtajaksi, jaossa lähes 1,3 miljardia euroa

Olli Rehn ratkoo jal­ka­pal­lon ko­ro­na­vai­keuk­sia – va­lit­tiin Fifan oh­jaus­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si, jaossa lähes 1,3 mil­jar­dia euroa

20:59 0
Rovaniemellä noin 40 altistunutta karanteenissa – Koronatestejä tehdään Lapissa väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin Uudellamaalla
Lapin uutiset
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä noin 40 al­tis­tu­nut­ta ka­ran­tee­nis­sa – Ko­ro­na­tes­te­jä tehdään Lapissa vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na enemmän kuin Uu­del­la­maal­la

20:04 0
Koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti pakolliseksi vuonna 2023 – Asetuksella pyritään lopettamaan pentutehtailu

Koirien tun­nis­tus­mer­kin­tä ja re­kis­te­röin­ti pa­kol­li­sek­si vuonna 2023 – Ase­tuk­sel­la py­ri­tään lo­pet­ta­maan pen­tu­teh­tai­lu

19:30 1
Tilaajille
Lemmenjoen kansallispuistossa retkeilijöitä kehotetaan keittämään juomavesi

Lem­men­joen kan­sal­lis­puis­tos­sa ret­kei­li­jöi­tä ke­ho­te­taan keit­tä­mään juo­ma­ve­si

18:51 0
Tilaajille
Länsirajalla ei ymmärretä Suomen viranomaisten poukkoilevaa tiedotusta – Karanteeni-info jätti monta asiaa auki

Län­si­ra­jal­la ei ym­mär­re­tä Suomen vi­ran­omais­ten pouk­koi­le­vaa tie­do­tus­ta – Ka­ran­tee­ni-in­fo jätti monta asiaa auki

18:30 3
Tilaajille

Ke­vit­san kai­vok­sen tu­li­pa­los­ta ainakin 7,8 mil­joo­nan euron va­hin­got

17:37 2
Tilaajille

Samalla nimellä ja sa­moil­la si­joil­la jo 80 vuotta – Kam­paa­mon oven ovat au­kais­seet sen his­to­rian aikana muun muassa Annikki Ka­ri­nie­mi, Matti Nykänen ja Carola Stran­densk­jöld

17:00 0
Tilaajille

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus päättyy Ro­va­nie­mel­lä – Epä­puh­tau­det olivat pääs­seet veteen ra­pis­tu­neen ve­si­säi­liön ra­ken­teis­ta

16:53 1
Tilaajille

Töiden takia län­si­ra­jan ylit­tä­vät ovat häm­men­ty­nei­tä pa­kol­li­ses­ta ka­ran­tee­nis­ta ja tes­tauk­ses­ta – "To­den­nä­köi­ses­ti testejä tehdään tarpeen mukaan"

15:21 0
Tilaajille
Tiesitkö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Rovaniemeltä? Tutustu videolla voittajaan
Mainos Brillet

Tie­sit­kö, että Vuoden optikko 2020 löytyy Ro­va­nie­mel­tä? Tutustu vi­deol­la voit­ta­jaan

07.08.2020 06:00
Koronatesteihin pääsyn hitaus vaarantaa toisen aallon torjuntaa – päätökset on tehtävä sumussa
Tilaajille

Ko­ro­na­tes­tei­hin pääsyn hitaus vaa­ran­taa toisen aallon tor­jun­taa – pää­tök­set on tehtävä sumussa

20:00 0
Töiden takia länsirajan ylittävät ovat hämmentyneitä pakollisesta karanteenista ja testauksesta – "Todennäköisesti testejä tehdään tarpeen mukaan"
Tilaajille

Töiden takia län­si­ra­jan ylit­tä­vät ovat häm­men­ty­nei­tä pa­kol­li­ses­ta ka­ran­tee­nis­ta ja tes­tauk­ses­ta – "To­den­nä­köi­ses­ti testejä tehdään tarpeen mukaan"

15:21 0
Kartta näyttää, mistä Suomeen voi saapua ilman pakollista karanteenia – Ruotsista ja muista riskimaista saapuvat pakkokaranteeniin
Tilaajille

Kartta näyt­tää, mistä Suomeen voi saapua ilman pa­kol­lis­ta ka­ran­tee­nia – Ruot­sis­ta ja muista ris­ki­mais­ta saa­pu­vat pak­ko­ka­ran­tee­niin

08:15 4
"Toimet ovat varsin rajuja" – Kukaan ei vielä tiedä, miten pakkokaranteenia aletaan soveltaa Suomen ja Ruotsin maarajalla
Tilaajille

"Toimet ovat varsin rajuja" – Kukaan ei vielä tiedä, miten pak­ko­ka­ran­tee­nia aletaan so­vel­taa Suomen ja Ruotsin maa­ra­jal­la

11:23 4
Kemijoen kalatalousvelvotteiden kiristäminen saa runsaasti tukea monesta suunnasta – Tukijat saattavat kannattaa myös Sierilän altaan rakentamista.
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Kemijoen kalatalousvelvotteiden kiristäminen saa runsaasti tukea monesta suunnasta – Tukijat saattavat kannattaa myös Sierilän altaan rakentamista.

06:00 3
Samalla nimellä ja samoilla sijoilla jo 80 vuotta – Kampaamon oven ovat aukaisseet sen historian aikana muun muassa Annikki Kariniemi, Matti Nykänen ja Carola Strandenskjöld
Tilaajille

Samalla nimellä ja sa­moil­la si­joil­la jo 80 vuotta – Kam­paa­mon oven ovat au­kais­seet sen his­to­rian aikana muun muassa Annikki Ka­ri­nie­mi, Matti Nykänen ja Carola Stran­densk­jöld

17:00 0
Helsingin Sanomat: THL:n pääjohtajan mukaan maskisuositus annetaan torstaina ja siitä tulee alueellinen
Tilaajille

Hel­sin­gin Sa­no­mat: THL:n pää­joh­ta­jan mukaan mas­ki­suo­si­tus an­ne­taan tors­tai­na ja siitä tulee alueel­li­nen

18:31 0
Suomalaisasiantuntija: "Jokin koronarokote voi olla käytössä Suomessa jo ennen vuodenvaihdetta"

Suo­ma­lai­sa­sian­tun­ti­ja: "Jokin ko­ro­na­ro­ko­te voi olla käy­tös­sä Suo­mes­sa jo ennen vuo­den­vaih­det­ta"

16:29 0
Johannes Vetter Turun tähti: 91,49 - "Hillitsin vauhtia ja heitin rennosti"
Tilaajille

Johannes Vetter Turun tähti: 91,49 - "Hillitsin vauhtia ja heitin rennosti"

21:56 0
Oikeusministeri Henriksson sanoo HS:ssa yllättyneensä Kiurun esittämistä pakkokaranteeneista
Tilaajille

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son sanoo HS:ssa yl­lät­ty­neen­sä Kiurun esit­tä­mis­tä pak­ko­ka­ran­tee­neis­ta

14:08 3
Uusimmat urheilusta
Johannes Vetter Turun tähti: 91,49 - "Hillitsin vauhtia ja heitin rennosti"

Jo­han­nes Vetter Turun tähti: 91,49 - "Hil­lit­sin vauhtia ja heitin ren­nos­ti"

21:56 0
Tilaajille
Kärppien mukana harjoittelevan Miikka Salomäen suunta toistaiseksi hukassa – "Tässä nyt kovasti mietitään, mikä olisi järkevin vaihtoehto"

Kärp­pien mukana har­joit­te­le­van Miikka Sa­lo­mäen suunta tois­tai­sek­si hukassa – "Tässä nyt kovasti mie­ti­tään, mikä olisi jär­ke­vin vaih­toeh­to"

21:55 0
Tilaajille
Olli Rehn ratkoo jalkapallon koronavaikeuksia – valittiin Fifan ohjausryhmän puheenjohtajaksi, jaossa lähes 1,3 miljardia euroa

Olli Rehn ratkoo jal­ka­pal­lon ko­ro­na­vai­keuk­sia – va­lit­tiin Fifan oh­jaus­ryh­män pu­heen­joh­ta­jak­si, jaossa lähes 1,3 mil­jar­dia euroa

20:59 0
Rajut kasvovammat kolarissa saaneen kilpapyöräilijan terveydentilassa tapahtui yllätyskäänne

Rajut kas­vo­vam­mat ko­la­ris­sa saaneen kil­pa­pyö­räi­li­jan ter­vey­den­ti­las­sa ta­pah­tui yl­lä­tys­kään­ne

20:52 0
Tilaajille

Ro­va­nie­men tiis­tai-il­las­sa suun­nis­tet­tiin ja ylei­sur­heil­tiin - tässä tu­lok­set

20:46 0
Tilaajille

Kasperi Veh­ka­oja vei jak­so­voi­ton Na­pa­Pe­sik­sel­tä

20:33 0
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 22 uutta koronavirustartuntaa – Lapissa luvut ennallaan

THL: Suo­mes­sa todettu 22 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Lapissa luvut en­nal­laan

15:05 0
Suuri poliisitehtävä Rovaniemen Ounasrinteellä: mies heitti koiran alas parvekkeelta ja uhkasi räjäyttää itsensä

Suuri po­lii­si­teh­tä­vä Ro­va­nie­men Ou­nas­rin­teel­lä: mies heitti koiran alas par­vek­keel­ta ja uhkasi rä­jäyt­tää itsensä

06:22 0
Kärppien mukana harjoittelevan Miikka Salomäen suunta toistaiseksi hukassa – "Tässä nyt kovasti mietitään, mikä olisi järkevin vaihtoehto"
Tilaajille

Kärp­pien mukana har­joit­te­le­van Miikka Sa­lo­mäen suunta tois­tai­sek­si hukassa – "Tässä nyt kovasti mie­ti­tään, mikä olisi jär­ke­vin vaih­toeh­to"

21:55 0
Varastorakennus roihahti tuleen Kemissä – 60 neliön rakennus tuhoutui täysin
Tilaajille

Va­ras­to­ra­ken­nus roi­hah­ti tuleen Kemissä – 60 neliön ra­ken­nus tu­hou­tui täysin

10:08 0