Lapissa voi nyt törmätä keihäsmittareiden joukkoesiintymisiin – Luontainen kannanvaihtelu romahduttanee esiintymät ensi kesäksi
Tilaajille

Lapissa voi nyt törmätä kei­häs­mit­ta­rei­den jouk­ko­esiin­ty­mi­siin – Luon­tai­nen kan­nan­vaih­te­lu ro­mah­dut­ta­nee esiin­ty­mät ensi kesäksi

12:54
Vuosi sitten Petri Kokkonen muutti vanhalle lapintilalle Inarijärven taakse – nyt hän kertoo hetkestä, jolloin erämaa alkoi tuntua kodilta
Tilaajille

Vuosi sitten Petri Kok­ko­nen muutti van­hal­le la­pin­ti­lal­le Ina­ri­jär­ven taakse – nyt hän kertoo het­kes­tä, jolloin erämaa alkoi tuntua kodilta

06:30 2
Lappilaisen mansikan satokausi käynnistyy heinäkuussa – Yöttömän yön marja maistuu erityisen makealta
Tilaajille

Lap­pi­lai­sen man­si­kan sa­to­kau­si käyn­nis­tyy hei­nä­kuus­sa – Yöt­tö­män yön marja maistuu eri­tyi­sen ma­keal­ta

11:00
Levillä pääsee laskemaan juhannuksena – Tunturikeskukseen aukeaa ensimmäistä kertaa kesäparkki
Tilaajille

Levillä pääsee las­ke­maan ju­han­nuk­se­na – Tun­tu­ri­kes­kuk­seen aukeaa en­sim­mäis­tä kertaa ke­sä­park­ki

14:06
Tätä on odotettu: Tulevana kesänä Oulun seudulla on tarjolla elämyksiä ja päiväretkiä joka päivä niin matkailijoiden kuin paikallistenkin iloksi
Mainos Visit Oulu

Tätä on odo­tet­tu: Tu­le­va­na kesänä Oulun seu­dul­la on tar­jol­la elä­myk­siä ja päi­vä­ret­kiä joka päivä niin mat­kai­li­joi­den kuin pai­kal­lis­ten­kin iloksi

06:00
Näin EM-turnausta jatketaan - Wales-Tanska avaa neljännesvälierät lauantaina
Jalkapallon EM-kisat

Näin EM-tur­naus­ta jat­ke­taan - Wa­les-Tans­ka avaa nel­jän­nes­vä­li­erät lauan­tai­na

10:41
Italian taivas on jälleen sininen ja maa on matkalla menestykseen EM-kisoissa – "Takana on synkkä jakso Azzurrin historiassa"

Italian taivas on jälleen sininen ja maa on mat­kal­la me­nes­tyk­seen EM-ki­sois­sa – "Takana on synkkä jakso Az­zur­rin his­to­rias­sa"

08:19
Tilaajille
Rankkarit verkkoon - Cristiano Ronaldo nousi jakamaan maaotteluiden maaliennätystä

Rank­ka­rit verk­koon - Cris­tia­no Ronaldo nousi ja­ka­maan maa­ot­te­lui­den maa­li­en­nä­tys­tä

08:18
Huuhkajien oljenkorret katosivat – ensimmäinen karsiutuja EM-jatkopeleistä

Huuh­ka­jien ol­jen­kor­ret ka­to­si­vat – en­sim­mäi­nen kar­siu­tu­ja EM-jat­ko­pe­leis­tä

24.06.2021 00:34
Lupon tehtäväaukeama ei ilmestynyt teknisten ongelmien vuoksi – Tutustu ristikoihin ja sudokuihin verkossa
Tilaajille

Lupon teh­tä­vä­au­kea­ma ei il­mes­ty­nyt tek­nis­ten on­gel­mien vuoksi – Tutustu ris­ti­koi­hin ja su­do­kui­hin ver­kos­sa

09:39
Enontekiölle 400 000 euron avustus lentoaseman kehittämiseen
Tilaajille

Enon­te­kiöl­le 400 000 euron avustus len­to­ase­man ke­hit­tä­mi­seen

12:38
Luetuimmat tänään
Keskelle Rovaniemen jänkiä nousee iso sylinteritehdas – Tarpeeksi ison ja tarpeeksi kuivan rakennuspaikan haku vei pari vuotta

Keskelle Rovaniemen jänkiä nousee iso sylinteritehdas – Tarpeeksi ison ja tarpeeksi kuivan rakennuspaikan haku vei pari vuotta

23.06.2021 18:12 5
Tilaajille
"Täällä on helpompi hengittää" – Kittilän Levillä asuva Johanna Nieminen on yksi Lappiin pysyvästi muuttaneista

"Täällä on helpompi hengittää" – Kittilän Levillä asuva Johanna Nieminen on yksi Lappiin pysyvästi muuttaneista

23.06.2021 18:00 2
Tilaajille
Ravintoloiden rajoitukset poistuvat Lapissa huomisesta alkaen – asiakasmäärät ja aukioloajat vapautuvat

Ravintoloiden rajoitukset poistuvat Lapissa huomisesta alkaen – asiakasmäärät ja aukioloajat vapautuvat

23.06.2021 15:29 1
Tilaajille
Rokotustodistuksella välttää koronatestin Ruotsista ja Norjasta palatessa – Kokosimme yhteen rajanylitys- ja testaussäännöt, jotka koskevat tavallisia lappilaisia länsirajalla

Rokotustodistuksella välttää koronatestin Ruotsista ja Norjasta palatessa – Kokosimme yhteen rajanylitys- ja testaussäännöt, jotka koskevat tavallisia lappilaisia länsirajalla

23.06.2021 19:45 2
Tilaajille
Kansanedustaja Jari Myllykoski haluaa varmistaa lailla, ettei Stora Enso hävitä Veitsiluodon koneita

Kansanedustaja Jari Myllykoski haluaa varmistaa lailla, ettei Stora Enso hävitä Veitsiluodon koneita

23.06.2021 12:02 8
Tilaajille
Torniosta löydettiin 1700-luvun avoviemäri – "Aikanaan massiivinen, liki koko kaupungin läpi kulkenut jätehuoltorakenne, on hyvin harvinainen löytö."

Torniosta löydettiin 1700-luvun avoviemäri – "Aikanaan massiivinen, liki koko kaupungin läpi kulkenut jätehuoltorakenne, on hyvin harvinainen löytö."

22.06.2021 18:08
Tilaajille
Mansikanmyyntiä sata päivää vuodessa – “Laadukkaalla viljelyllä ja hyvällä logistiikalla mansikka on kuin vieressä viljelty”
Mainos Mansikka Lappalainen

Man­si­kan­myyn­tiä sata päivää vuo­des­sa – “Laa­duk­kaal­la vil­je­lyl­lä ja hyvällä lo­gis­tii­kal­la man­sik­ka on kuin vie­res­sä vil­jel­ty”

22.06.2021 06:00
Torstain koronaseuranta: Suomessa todettu 123 uutta koronatapausta, THL ehdottaa koronarokotusten laajentamista kaikkiin 12–15 vuotiaisiin, Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronavirustartuntaa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa todettu 123 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, THL eh­dot­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mis­ta kaik­kiin 12–15 vuo­tiai­siin, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

10:53 1
Sote-juhlaa seuraa sote-arki, mikä näyttää, onko uudistus onnistunut vai susi jo syntyessään
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Sote-juhlaa seuraa sote-arki, mikä näyttää, onko uudistus onnistunut vai susi jo syntyessään

23.06.2021 14:47
Hikisiä käytäntöjä
Tilaajille
Kolumni
Maria Paldanius

Hikisiä käytäntöjä

06:00
Eläinsuojeluilmoitusten määrä on kasvussa Lapissa – "Jos omistaja voi huonosti, eläimet kärsivät"
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Eläin­suo­je­lu­il­moi­tus­ten määrä on kas­vus­sa Lapissa – "Jos omis­ta­ja voi huo­nos­ti, eläimet kär­si­vät"

23.06.2021 07:00 2
Leppäkerttukauppa käy kuumana, punkkeja myyty jo miljoonia – suomalaiset innostuivat luonnonmukaisesta tuholaistorjunnasta

Lep­pä­kert­tu­kaup­pa käy kuu­ma­na, punk­ke­ja myyty jo mil­joo­nia – ­suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat luon­non­mu­kai­ses­ta tu­ho­lais­tor­jun­nas­ta

23.06.2021 17:00 1
Tilaajille
Valtio myönsi tuen sähköautojen pikalatausaseman rakentamiseksi seitsemään lappilaiskuntaan

Valtio myönsi tuen säh­kö­au­to­jen pi­ka­la­taus­ase­man ra­ken­ta­mi­sek­si seit­se­mään lap­pi­lais­kun­taan

23.06.2021 16:11
Tilaajille
Ravintoloiden rajoitukset poistuvat Lapissa huomisesta alkaen – asiakasmäärät ja aukioloajat vapautuvat

Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­set pois­tu­vat Lapissa huo­mi­ses­ta alkaen – asia­kas­mää­rät ja au­ki­olo­ajat va­pau­tu­vat

23.06.2021 15:29 1
Tilaajille

Kult­tuu­ri­mat­kai­lun ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin Lapissa yli puoli mil­joo­naa euroa – Avus­tuk­sia muun muassa saa­me­lais­kä­rä­jil­le ja So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­le

23.06.2021 11:13
Tilaajille

Ou­nas­vaa­ran hyp­py­ri­mäet saavat kai­va­tun ke­sä­pin­noit­teen – mä­ki­hy­pys­tä ha­lu­taan ym­pä­ri­vuo­ti­nen har­ras­tus

22.06.2021 19:30 3
Tilaajille

Summer Shuttle kuskaa Kemin kesässä il­mai­sek­si

22.06.2021 17:05 3
Tilaajille
Valmiina muutokseen, jota ei enää mikään pysäytä – ”Kun bensalenkkarini ja auton moottorin pehmeät pörinät lakkasivat kiinnostamasta”
Mainos Pörhön Autoliike

Val­mii­na muu­tok­seen, jota ei enää mikään pysäytä – ”Kun ben­sa­lenk­ka­ri­ni ja auton moot­to­rin pehmeät pörinät lak­ka­si­vat kiin­nos­ta­mas­ta”

19.06.2021 06:00
Lapissa juhannuksena pilvipoutaa ja paikallisia sateita
Tilaajille

Lapissa ju­han­nuk­se­na pil­vi­pou­taa ja pai­kal­li­sia sateita

10:59
Kaksi sitoutumatonta ryhmää aikoo tuoda avoimuuden Kolarin päätöksentekoon – Toinen ryhmä kannattaa kaivoshanketta, toisella ei yhteistä linjausta
Tilaajille

Kaksi si­tou­tu­ma­ton­ta ryhmää aikoo tuoda avoi­muu­den Kolarin pää­tök­sen­te­koon – Toinen ryhmä kan­nat­taa kai­vos­han­ket­ta, toi­sel­la ei yh­teis­tä lin­jaus­ta

07:00 4
Terveysasema joka kunnassa jatkossakin
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Katri Kulmuni

Terveysasema joka kunnassa jatkossakin

05:55 2
Vuosi sitten Petri Kokkonen muutti vanhalle lapintilalle Inarijärven taakse – nyt hän kertoo hetkestä, jolloin erämaa alkoi tuntua kodilta
Luppo
Tilaajille

Vuosi sitten Petri Kok­ko­nen muutti van­hal­le la­pin­ti­lal­le Ina­ri­jär­ven taakse – nyt hän kertoo het­kes­tä, jolloin erämaa alkoi tuntua kodilta

06:30 2
Yli satavuotiaat raakut elpyivät lisääntymään – Luton jokihelmisimpukkaa uhkaa ikääntymisen aiheuttama sukupuutto, mutta nyt Konneveden synnytyslaitoksella on saatu nähdä syntymän ihme

Yli sa­ta­vuo­tiaat raakut el­pyi­vät li­sään­ty­mään – Luton jo­ki­hel­mi­sim­puk­kaa uhkaa ikään­ty­mi­sen ai­heut­ta­ma su­ku­puut­to, mutta nyt Kon­ne­ve­den syn­ny­tys­lai­tok­sel­la on saatu nähdä syn­ty­män ihme

19.06.2021 18:30 1
Tilaajille
Nafisa Yeasmin pääsi ensimmäisenä maahanmuuttajana Rovaniemen kaupunginvaltuustoon – kotoutuminen kaupunkiin oli aluksi haastavaa, nyt Yeasmin haluaa tehdä sen helpommaksi muille

Nafisa Yeasmin pääsi en­sim­mäi­se­nä maa­han­muut­ta­ja­na Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­toon – ko­tou­tu­mi­nen kau­pun­kiin oli aluksi haas­ta­vaa, nyt Yeasmin haluaa tehdä sen hel­pom­mak­si muille

19.06.2021 17:00 3
Tilaajille
Safariyrittäjä Juha-Pekka Mikkola työllisti toissa vuonna vielä 26 työntekijää, nyt vain itsensä – Konkurssi kaatoi yrityksen viimein kesäkuussa

Sa­fa­ri­yrit­tä­jä Ju­ha-Pek­ka Mikkola työl­lis­ti toissa vuonna vielä 26 työn­te­ki­jää, nyt vain itsensä – ­Kon­kurs­si kaatoi yri­tyk­sen viimein ke­sä­kuus­sa

19.06.2021 07:00 12
Tilaajille

Pa­pe­ri-in­si­nöö­ri möi mil­joo­nay­ri­tyk­sen­sä ja perusti per­hei­neen eko­lo­gi­sen ho­tel­lin Py­hä­tun­tu­ril­le – ­Ho­tel­li ehti olla auki vain kolme kuu­kaut­ta, kun korona sulki paikat

19.06.2021 07:00 4
Tilaajille

Kir­jai­li­ja Riina Mattila on aina ha­lun­nut aaseja – Niitä saa­dak­seen hänen piti ostaa 1930-lu­vul­la ra­ken­net­tu hir­si­ta­lo ja muuttaa maalle

13.06.2021 06:30 2
Tilaajille

Kauko Lau­no­sel­la on vaativa mutta mie­le­käs elin­kau­ti­nen kul­ta­mail­la

12.06.2021 07:00 3
Tilaajille
Asiantuntevat esimiehet sekä ammattitaidon kehittämismahdollisuudet muodostavat hyvän työpaikan – Granlund Rovaniemi Oy hakee nyt osaajia sähkö- ja LVI-suunnittelun projektipäälliköiden tehtäviin
Mainos granlund-rovaniemi

Asian­tun­te­vat esi­mie­het sekä am­mat­ti­tai­don ke­hit­tä­mis­mah­dol­li­suu­det muo­dos­ta­vat hyvän työ­pai­kan – Gran­lund Ro­va­nie­mi Oy hakee nyt osaajia sähkö- ja LVI-suun­nit­te­lun pro­jek­ti­pääl­li­köi­den teh­tä­viin

21.06.2021 06:00
Suviseurat radiossa ja verkossa jo toisen kerran peräkkäin – "Tämän mittaluokan väkimäärällä suviseurakentälle kokoontuminen on sula mahdottomuus"
Tilaajille

Su­vi­seu­rat ra­dios­sa ja ver­kos­sa jo toisen kerran pe­räk­käin – "Tämän mit­ta­luo­kan vä­ki­mää­räl­lä su­vi­seu­ra­ken­täl­le ko­koon­tu­mi­nen on sula mah­dot­to­muus"

10:19 1
Viking Sallyn murhajuttu tuli asianajajalle yllätyksenä eteen – epäillyn puolustaja Martina Kronström: "Uusi tutkinta oli poliisille sokea piste"
Tilaajille

Viking Sallyn mur­ha­jut­tu tuli asian­aja­jal­le yl­lä­tyk­se­nä eteen – epäil­lyn puo­lus­ta­ja Martina Kronst­röm: "Uusi tut­kin­ta oli po­lii­sil­le sokea piste"

08:00
Uusi tutkimus: Ilmastonmuutos vaikuttaa arktiseen otsonikatoon
Tilaajille

Uusi tut­ki­mus: Il­mas­ton­muu­tos vai­kut­taa ark­ti­seen ot­so­ni­ka­toon

09:32
Näin EM-turnausta jatketaan - Wales-Tanska avaa neljännesvälierät lauantaina

Näin EM-turnausta jatketaan - Wales-Tanska avaa neljännesvälierät lauantaina

10:41
Puolueet neuvottelivat Rovaniemen tulevan kaupunginhallituksen ja -valtuuston luottamuspaikoista – Hallituksen puheenjohtajuus keskustalle ja valtuuston kokoomukselle
Tilaajille

Puo­lueet neu­vot­te­li­vat Ro­va­nie­men tulevan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja -val­tuus­ton luot­ta­mus­pai­kois­ta – Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­juus kes­kus­tal­le ja val­tuus­ton ko­koo­muk­sel­le

23.06.2021 21:43
Kulttuuri
Arvostelu: Valoa vanhoissa nurkissa

Ar­vos­te­lu: Valoa van­hois­sa nur­kis­sa

23.06.2021 18:14
Tilaajille
Taidelainaamoviikot-näyttelyn teoksia voi ostaa tai lainata omaan kotiin­ – "Vielä ei ole kukaan teosta palauttanut"

Tai­de­lai­naa­mo­vii­kot-näyt­te­lyn teoksia voi ostaa tai lainata omaan kotiin – "Vielä ei ole kukaan teosta pa­laut­ta­nut"

23.06.2021 11:31
Tilaajille
Keramiikkataiteen monipuolisuus yllättää

Ke­ra­miik­ka­tai­teen mo­ni­puo­li­suus yl­lät­tää

22.06.2021 21:52
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Huumori kukkii Tankavaaran isännän värikkäissä muistelmissa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Huumori kukkii Tan­ka­vaa­ran isännän vä­rik­käis­sä muis­tel­mis­sa

22.06.2021 18:48
Tilaajille
Internetin isossa teltassa – Digireportaasissa tehdään täsmähavaintoja Sodankylän elokuvajuhlien virtuaalisella festivaalialueella

In­ter­ne­tin isossa tel­tas­sa – Di­gi­re­por­taa­sis­sa tehdään täs­mä­ha­vain­to­ja So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lien vir­tuaa­li­sel­la fes­ti­vaa­li­alueel­la

21.06.2021 17:00
Tilaajille
Kylä on hiljainen jo toista kertaa, kun elokuvajuhlien väki kokoontuu verkossa – Tällaista Sodankylässä on ollut festivaalin aikaan ja tältä siellä näyttää nyt

Kylä on hil­jai­nen jo toista kertaa, kun elo­ku­va­juh­lien väki ko­koon­tuu ver­kos­sa – Täl­lais­ta So­dan­ky­läs­sä on ollut fes­ti­vaa­lin aikaan ja tältä siellä näyttää nyt

19.06.2021 14:30
Tilaajille
Rokotustodistuksella välttää koronatestin Ruotsista ja Norjasta palatessa – Kokosimme yhteen rajanylitys- ja testaussäännöt, jotka koskevat tavallisia lappilaisia länsirajalla
Tilaajille

Ro­ko­tus­to­dis­tuk­sel­la välttää ko­ro­na­tes­tin Ruot­sis­ta ja Nor­jas­ta pa­la­tes­sa – Ko­ko­sim­me yhteen ra­jan­yli­tys- ja tes­taus­sään­nöt, jotka kos­ke­vat ta­val­li­sia lap­pi­lai­sia län­si­ra­jal­la

23.06.2021 19:45 2
Keskelle Rovaniemen jänkiä nousee iso sylinteritehdas – Tarpeeksi ison ja tarpeeksi kuivan rakennuspaikan haku vei pari vuotta
Tilaajille

Kes­kel­le Ro­va­nie­men jänkiä nousee iso sy­lin­te­ri­teh­das – Tar­peek­si ison ja tar­peek­si kuivan ra­ken­nus­pai­kan haku vei pari vuotta

23.06.2021 18:12 5
Liittovaltion tuomari hylkäsi valtaosan Trumpiin kohdistuvista kanteista, jotka liittyivät mielenosoituksen hajottamiseen Raamattu-kuvan ottamiseksi

Liittovaltion tuomari hylkäsi valtaosan Trumpiin kohdistuvista kanteista, jotka liittyivät mielenosoituksen hajottamiseen Raamattu-kuvan ottamiseksi

22.06.2021 08:18
Padel saapuu tänä kesänä kunnolla Lappiin – Rovaniemelle ja Kemiin valmistuu suositun mailapelin kenttiä sekä ulos että sisälle
Tilaajille

Padel saapuu tänä kesänä kun­nol­la Lappiin – Ro­va­nie­mel­le ja Kemiin val­mis­tuu suo­si­tun mai­la­pe­lin kenttiä sekä ulos että sisälle

23.06.2021 17:30 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.