pääkirjoitus: Pe­rus­suo­ma­lais­ten ta­voit­te­le­ma maa­han­muu­ton tu­lo­ra­jan ki­ris­tys on ku­tis­tu­mas­sa kos­meet­ti­sek­si muu­tok­sek­si

kolumni: Vie­rai­den vaa­ti­mat­to­muus voi olla enemmän vai­vaan­nut­ta­vaa kuin toi­vot­ta­vaa

Kittilä-käräjät: Kit­ti­lä-ju­pa­kan kä­sit­te­ly jatkuu kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Jasper Pääkkönen ottaa vastaan Lapin kauppakamarin vierailukutsun – hänen toiveissaan on tutustua kaivosteollisuuteen ja alan ympäristövaikutuksiin
Tilaajille

Jasper Pääk­kö­nen ottaa vastaan Lapin kaup­pa­ka­ma­rin vie­rai­lu­kut­sun – hänen toi­veis­saan on tu­tus­tua kai­vos­teol­li­suu­teen ja alan ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­siin

20:40 1
Tervolan Runkausjoen kunnostaminen kannatti – Kemijoen sivuhaaralla tehdyt sähkökoekalastuksen tulokset lupaavia
Tilaajille

Ter­vo­lan Run­kaus­joen kun­nos­ta­mi­nen kan­nat­ti – Ke­mi­joen si­vu­haa­ral­la tehdyt säh­kö­koe­ka­las­tuk­sen tu­lok­set lu­paa­via

20:30 1
Tuoreet kumppanit harjoittelevat pohjoisella taivaalla – ACE-ilmasotaharjoitus tuo Rovaniemelle lähes 500 sotilasta ja vajaa 30 hävittäjää Saksasta ja Ranskasta
Tilaajille

Tuoreet kump­pa­nit har­joit­te­le­vat poh­joi­sel­la tai­vaal­la – ACE-il­ma­so­ta­har­joi­tus tuo Ro­va­nie­mel­le lähes 500 so­ti­las­ta ja vajaa 30 hä­vit­tä­jää Sak­sas­ta ja Rans­kas­ta

21:07 1
Kesäkukkien rinnalle ryytimaa – Lavaviljely mahdollistaa pienen kotipuutarhan pihaan tai parvekkeelle
Tilaajille

Ke­sä­kuk­kien rin­nal­le ryy­ti­maa – La­va­vil­je­ly mah­dol­lis­taa pienen ko­ti­puu­tar­han pihaan tai par­vek­keel­le

16:30
Tiesitkö, että suomalainen poronliha on saanut nimisuojamerkinnän, kuten samppanja ja parmankinkku?
Mainos Paliskuntain yhdistys

Tie­sit­kö, että suo­ma­lai­nen po­ron­li­ha on saanut ni­mi­suo­ja­mer­kin­nän, kuten samp­pan­ja ja par­man­kink­ku?

29.05.2023 06:00
Asiantuntija kertoo Rovaniemen huumekuolemiin liitetystä harvinaisesta etylonista: "Usein ei yksinään aiheuta kuolemaa"
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Asian­tun­ti­ja kertoo Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin lii­te­tys­tä har­vi­nai­ses­ta ety­lo­nis­ta: "Usein ei yk­si­nään aiheuta kuo­le­maa"

29.05.2023 14:00 2
Lapin puukaupassa on kova tahti ja hinnat nousevat – edellisen kerran näin paljon kauppaa on tehty vuonna 2007

Lapin puu­kau­pas­sa on kova tahti ja hinnat nou­se­vat – edel­li­sen kerran näin paljon kauppaa on tehty vuonna 2007

29.05.2023 05:00 6
Tilaajille
Uutisanalyysi: Metsänomistajat esittävät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lompakolla

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Met­sän­omis­ta­jat esit­tä­vät ryöstön uhreja, vaikka heidän omat kätensä ovat toisten lom­pa­kol­la

29.05.2023 05:00 46
Tilaajille
Harvinaiset täydennysvaalit eivät vielä uhkaa Pelkosenniemeä – 30 prosenttia valtuutetuista on eroamassa, mutta yhdeksälläkin päättäjällä sinnittelee

Har­vi­nai­set täy­den­nys­vaa­lit eivät vielä uhkaa Pel­ko­sen­nie­meä – 30 pro­sent­tia val­tuu­te­tuis­ta on eroa­mas­sa, mutta yh­dek­säl­lä­kin päät­tä­jäl­lä sin­nit­te­lee

27.05.2023 11:00
Tilaajille
Lippujuhlan päivän kunniamerkit myönnetään viikonloppuna – nämä kaikki lappilaiset palkitaan

Lip­pu­juh­lan päivän kun­nia­mer­kit myön­ne­tään vii­kon­lop­pu­na – nämä kaikki lap­pi­lai­set pal­ki­taan

17:14
Konserttoja on sävelletty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Hammond-uruille – Lapin kamariorkesterin lavalla soi perjantaina rokkilavojen soundi
Tilaajille

Kon­sert­to­ja on sä­vel­let­ty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Ham­mond-uruil­le – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lavalla soi per­jan­tai­na rok­ki­la­vo­jen soundi

17:30
Käsivarren pororikas muistaa, miten susilaumat laukottivat tokkaa kymmeniä kilometrejä – Lapin Kansan keräämä aineisto näyttää, missä pedot tappavat ja petoja tapetaan
Luppo
Tilaajille

Kä­si­var­ren po­ro­ri­kas muis­taa, miten su­si­lau­mat lau­kot­ti­vat tokkaa kym­me­niä ki­lo­met­re­jä – Lapin Kansan keräämä ai­neis­to näyt­tää, missä pedot tap­pa­vat ja petoja ta­pe­taan

27.05.2023 12:54 9
Lapissa moni synnyttäjä jännittää, ehtiikö ajoissa sairaalaan – rovaniemeläinen doula Sintija Dutka on monelle perheelle korvaamaton tuki

Lapissa moni syn­nyt­tä­jä jän­nit­tää, ehtiikö ajoissa sai­raa­laan – ro­va­nie­me­läi­nen doula Sintija Dutka on monelle per­heel­le kor­vaa­ma­ton tuki

27.05.2023 05:00
Tilaajille
Lapissa lakin painaa päähänsä noin 700 ylioppilasta – torniolainen Henni-Marja Berg tienaa yliopiston opiskelurahoja päiväkodin tuurauksilla

Lapissa lakin painaa pää­hän­sä noin 700 yli­op­pi­las­ta – tor­nio­lai­nen Hen­ni-Mar­ja Berg tienaa yli­opis­ton opis­ke­lu­ra­ho­ja päi­vä­ko­din tuu­rauk­sil­la

27.05.2023 08:00 1
Tilaajille
Diskovalot välkkyvät myös Rovaniemen kaukaisimmissa kolkissa – keskustassa asuvat pääsevät todistamaan hullujen ideoiden toteutusta kaupungin tarjoamalla bussikyydillä

Dis­ko­va­lot välk­ky­vät myös Ro­va­nie­men kau­kai­sim­mis­sa kol­kis­sa – kes­kus­tas­sa asuvat pää­se­vät to­dis­ta­maan hul­lu­jen ideoi­den to­teu­tus­ta kau­pun­gin tar­joa­mal­la bus­si­kyy­dil­lä

20.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Pohjolan rengastiellä odottaa kesän paras road trip
Mainos Oulun Matkailu Oy

Poh­jo­lan ren­gas­tiel­lä odottaa kesän paras road trip

29.05.2023 06:00
Mikä mylläsi suon Ounasvaaralla? – kisaviikonloppuna ilmestyneet painaumat eivät häviä maastosta hetkessä
Tilaajille

Mikä mylläsi suon Ounasvaaralla? – kisaviikonloppuna ilmestyneet painaumat eivät häviä maastosta hetkessä

15:05 5
Perussuomalaisten tavoittelema maahanmuuton tulorajan tuntuva kiristys on kutistumassa kosmeettiseksi muutokseksi – se on hyvä uutinen Lapille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Perussuomalaisten tavoittelema maahanmuuton tulorajan tuntuva kiristys on kutistumassa kosmeettiseksi muutokseksi – se on hyvä uutinen Lapille

30.05.2023 20:23 17
Minua varten tarvitsee keittää – vieraiden vaatimattomuus voi olla enemmän vaivaannuttavaa kuin toivottavaa
Kolumni
Maria Paldanius

Minua varten tarvitsee keittää – vieraiden vaatimattomuus voi olla enemmän vaivaannuttavaa kuin toivottavaa

06:00 3
"Voiko jooga olla niin ihmeellistä", Ida Holmberg mietti ennen kuin kokeili – suosikkilajiin liittyy myös ennakkoluuloja, mutta vaikein asia hätkähdyttää
Teemat
Tilaajille

"Voiko jooga olla niin ih­meel­lis­tä", Ida Holm­berg mietti ennen kuin kokeili – suo­sik­ki­la­jiin liittyy myös en­nak­ko­luu­lo­ja, mutta vaikein asia hät­käh­dyt­tää

29.05.2023 06:30 2
Julkkiskokinkin keittiössä on parantamisen varaa – tämän takia kannattaa miettiä kaksi kertaa liesityyppiä ja integroituja kylmäkalusteita

Julk­kis­ko­kin­kin keit­tiös­sä on pa­ran­ta­mi­sen varaa – tämän takia kan­nat­taa miettiä kaksi kertaa lie­si­tyyp­piä ja in­teg­roi­tu­ja kyl­mä­ka­lus­tei­ta

27.05.2023 06:30
Tilaajille
Teron rakas on 23-vuotias – vuonna 2000 alkanut suhde on kestänyt yli 400 000 yhteistä kilometriä, mutta nyt varaosat alkavat olla kiven alla

Teron rakas on 23-vuo­tias – vuonna 2000 alkanut suhde on kes­tä­nyt yli 400 000 yh­teis­tä ki­lo­met­riä, mutta nyt va­ra­osat alkavat olla kiven alla

27.05.2023 06:30
Tilaajille
Voileipäkakku on täällä taas – klassinen juhlatarjottava jäi välillä syrjään, mutta nyt kakuissa trendaavat luonnollisuus ja kasvikset

Voi­lei­pä­kak­ku on täällä taas – klas­si­nen juh­la­tar­jot­ta­va jäi välillä syr­jään, mutta nyt ka­kuis­sa tren­daa­vat luon­nol­li­suus ja kas­vik­set

25.05.2023 06:30
Tilaajille
Musiikki ja sirkus täyttävät jälleen Kittilän Kaukosen kylän – Hiljaisuus-festivaali järjestetään jo 13. kerran
Tilaajille

Musiikki ja sirkus täyttävät jälleen Kittilän Kaukosen kylän – Hiljaisuus-festivaali järjestetään jo 13. kerran

30.05.2023 14:20
Kalle Rovanperä "lakaisukoneen" kuljettajana Sardiniassa
Tilaajille

Kalle Ro­van­pe­rä "la­kai­su­ko­neen" kul­jet­ta­ja­na Sar­di­nias­sa

19:24
Matti Pajunen haki nuoret vaikka kotoa jos otteluun ei saatu riittävästi pelaajia – jääpallon grand old man kasvatti Tornion nuorisoa ja teki maailmanmestareita
Tilaajille

Matti Pajunen haki nuoret vaikka kotoa jos ot­te­luun ei saatu riit­tä­väs­ti pe­laa­jia – jää­pal­lon grand old man kas­vat­ti Tornion nuo­ri­soa ja teki maail­man­mes­ta­rei­ta

12:53 3
Polkupyörävarkauksien määrä on kasvanut Rovaniemellä kesää kohti mentäessä
Tilaajille

Pol­ku­pyö­rä­var­kauk­sien määrä on kas­va­nut Ro­va­nie­mel­lä kesää kohti men­täes­sä

15:18
Kalle Rovanperä "lakaisukoneen" kuljettajana Sardiniassa
Urheilu
Tilaajille

Kalle Ro­van­pe­rä "la­kai­su­ko­neen" kul­jet­ta­ja­na Sar­di­nias­sa

19:24
Lapin futsalseurat saivat liigalisenssin – FC Kemi, Tornion Palloveikot ja Futsal Team Kemi-Tornio jatkavat pääsarjassa ensi kaudella

Lapin fut­sal­seu­rat saivat lii­ga­li­sens­sin – FC Kemi, Tornion Pal­lo­vei­kot ja Futsal Team Ke­mi-Tor­nio jat­ka­vat pää­sar­jas­sa ensi kau­del­la

14:42
Tilaajille
Matti Pajunen haki nuoret vaikka kotoa jos otteluun ei saatu riittävästi pelaajia – jääpallon grand old man kasvatti Tornion nuorisoa ja teki maailmanmestareita

Matti Pajunen haki nuoret vaikka kotoa jos ot­te­luun ei saatu riit­tä­väs­ti pe­laa­jia – jää­pal­lon grand old man kas­vat­ti Tornion nuo­ri­soa ja teki maail­man­mes­ta­rei­ta

12:53 3
Tilaajille
Susanna Saapunki hurjasteli MM-viimeistelyssä – reittiennätys parani Darfassa liki 5 minuuttia

Susanna Saa­pun­ki hur­jas­te­li MM-vii­meis­te­lys­sä – reit­ti­en­nä­tys parani Dar­fas­sa liki 5 mi­nuut­tia

30.05.2023 19:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Lapissa kaktus kukkii nopeasti – uusintaversio Spede Pasasen länkkäriparodiasta on vaisu kopio
Tilaajille

Elokuva-arvio: Lapissa kaktus kukkii nopeasti – uusintaversio Spede Pasasen länkkäriparodiasta on vaisu kopio

16:15
Kesäkuu alkaa Lapissa lumisateessa ja yöpakkasilla – samaan aikaan voimakas tuuli puhaltaa pohjoisesta
Tilaajille

Kesäkuu alkaa Lapissa lu­mi­sa­tees­sa ja yö­pak­ka­sil­la – samaan aikaan voi­ma­kas tuuli pu­hal­taa poh­joi­ses­ta

10:39 3
Kittilä-jupakan käsittely jatkuu korkeimmassa oikeudessa – KKO myönsi syyttäjälle rajoitetun valitusluvan

Kit­ti­lä-ju­pa­kan kä­sit­te­ly jatkuu kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – KKO myönsi syyt­tä­jäl­le ra­joi­te­tun va­li­tus­lu­van

10:10 3
Rovaniemen Vanhan torin leikkipuisto remontoidaan kesän aikana – Pöykkölään rakennetaan uusi leikkipaikka
Tilaajille

Ro­va­nie­men Vanhan torin leik­ki­puis­to re­mon­toi­daan kesän aikana – Pöyk­kö­lään ra­ken­ne­taan uusi leik­ki­paik­ka

11:25 2
Iltalehti poisti 33 sotajuttua verkkosivuiltaan – lehden avustajan Ukraina-uutisoinnissa epäselvyyksiä

Iltalehti poisti 33 sotajuttua verkkosivuiltaan – lehden avustajan Ukraina-uutisoinnissa epäselvyyksiä

30.05.2023 20:21 1
Kunnat eivät markkinoi Meri-Lappia yhdessä isoille teollisuushankkeille – "Tulisi rakentaa liittolaisuutta"
Tilaajille

Kunnat eivät mark­ki­noi Me­ri-Lap­pia yhdessä isoille teol­li­suus­hank­keil­le – "Tulisi ra­ken­taa liit­to­lai­suut­ta"

05:00
Kolumnit
Minua varten tarvitsee keittää – vieraiden vaatimattomuus voi olla enemmän vaivaannuttavaa kuin toivottavaa
Kolumni Maria Paldanius

Minua varten tar­vit­see keittää – vie­rai­den vaa­ti­mat­to­muus voi olla enemmän vai­vaan­nut­ta­vaa kuin toi­vot­ta­vaa

06:00 3
Sähkötuet olivat paniikkiratkaisu, jossa rahaa jaettiin surutta myös rikkaille
Kolumni Taru Salo

Säh­kö­tuet olivat pa­niik­ki­rat­kai­su, jossa rahaa jaet­tiin surutta myös rik­kail­le

30.05.2023 06:00 22
Tulvasta on jokaisella mielipide – luonto näytti ammattilaisille ja paikallisille voimansa
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Tul­vas­ta on jo­kai­sel­la mie­li­pi­de – luonto näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

28.05.2023 13:00 5
Vauvakato ajaa meidät rakkausvajeeseen
Kolumni Henripekka Kallio

Vau­va­ka­to ajaa meidät rak­kaus­va­jee­seen

27.05.2023 06:00 7
Ro­va­nie­mi päätti periä RoPS:lta Keskuskentän katsomorakennuksen vuokravelkojen korot ja pe­rin­tä­ku­lut
Tilaajille

Ro­va­nie­mi päätti periä RoPS:l­ta Kes­kus­ken­tän kat­so­mo­ra­ken­nuk­sen vuok­ra­vel­ko­jen korot ja pe­rin­tä­ku­lut

30.05.2023 19:17 17
Nato-liittolaiset harjoittelevat Rovajärvellä Suomen puolustusta – Amerikkalaiskomentaja: "Pystymme vahvistamaan Suomea"
Tilaajille

Na­to-liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat Ro­va­jär­vel­lä Suomen puo­lus­tus­ta – Ame­rik­ka­lais­ko­men­ta­ja: "Pys­tym­me vah­vis­ta­maan Suomea"

30.05.2023 18:35 8
Moskovan lennokki-isku oli Ukrainan vastaus Venäjän iskuihin – presidentti sai tiedon iskuista reaaliajassa

Moskovan lennokki-isku oli Ukrainan vastaus Venäjän iskuihin – presidentti sai tiedon iskuista reaaliajassa

30.05.2023 13:32 2
Itärajan aitaaminen aloitetaan Sallasta – parhaassa tapauksessa neljän kilometrin aita valmistuu raja-asemalle jo tänä vuonna

Itä­ra­jan ai­taa­mi­nen aloi­te­taan Sal­las­ta – par­haas­sa ta­pauk­ses­sa neljän ki­lo­met­rin aita val­mis­tuu ra­ja-ase­mal­le jo tänä vuonna

08:38 2
Konserttoja on sävelletty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Hammond-uruille – Lapin kamariorkesterin lavalla soi perjantaina rokkilavojen soundi
Kulttuuri
Tilaajille

Kon­sert­to­ja on sä­vel­let­ty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Ham­mond-uruil­le – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lavalla soi per­jan­tai­na rok­ki­la­vo­jen soundi

17:30
Aki Kaurismäki tarjoaa yhden huippuhetkistä Sodankylän elokuvajuhlilla – tänä vuonna myös Kitisenrannan koulu saa festareilla oman roolin

Aki Kau­ris­mä­ki tarjoaa yhden huip­pu­het­kis­tä So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­la – tänä vuonna myös Ki­ti­sen­ran­nan koulu saa fes­ta­reil­la oman roolin

30.05.2023 17:30 1
Tilaajille
Musiikki ja sirkus täyttävät jälleen Kittilän Kaukosen kylän – Hiljaisuus-festivaali järjestetään jo 13. kerran

Mu­siik­ki ja sirkus täyt­tä­vät jälleen Kit­ti­län Kau­ko­sen kylän – Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään jo 13. kerran

30.05.2023 14:20
Tilaajille
Rovaniemen teatterin kävijämäärät elpyneet poikkeusajoista – syyskausi käynnistyy Kirka-musikaalilla

Ro­va­nie­men teat­te­rin kä­vi­jä­mää­rät el­py­neet poik­keus­ajois­ta – syys­kau­si käyn­nis­tyy Kir­ka-mu­si­kaa­lil­la

29.05.2023 20:00
Tilaajille
Aki Kaurismäki tarjoaa yhden huippuhetkistä Sodankylän elokuvajuhlilla – tänä vuonna myös Kitisenrannan koulu saa festareilla oman roolin
Tilaajille

Aki Kau­ris­mä­ki tarjoaa yhden huip­pu­het­kis­tä So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­la – tänä vuonna myös Ki­ti­sen­ran­nan koulu saa fes­ta­reil­la oman roolin

30.05.2023 17:30 1
Oulun kouluissa testattiin paikallista ADHD:n paljastavaa keksintöä – opettajat yllättyivät tuloksista
Tilaajille

Oulun kou­luis­sa tes­tat­tiin pai­kal­lis­ta ADHD:n pal­jas­ta­vaa kek­sin­töä – opet­ta­jat yl­lät­tyi­vät tu­lok­sis­ta

30.05.2023 20:30
Norrhydron toimitusjohtaja jättää työnsä vain puolen vuoden jälkeen
Tilaajille

Norr­hyd­ron toi­mi­tus­joh­ta­ja jättää työnsä vain puolen vuoden jälkeen

30.05.2023 16:03 7
Lukijoilta
Uskooko kukaan enää perustuslakiin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marko Vuorinen

Uskooko kukaan enää pe­rus­tus­la­kiin?

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ahola Tiia, Kantola Susanna, Kauppi Jaana, Niemi Hannele ja Torvinen Sirpa

Uu­den­lais­ta tukea opis­ke­luun

05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Fält

Kaveria koh­del­ta­va lem­peäs­ti

05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Taina Lehtinen

Kau­pun­gin­ta­lon ym­pä­ris­tö kuin ra­ken­nus­työ­maa

05:00 3
Tilaajille
Miljardidiili tyrkyllä Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen – Amerikkalaisen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hiilineutraalisuustavoite ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"
Tilaajille

Mil­jar­di­dii­li tyr­kyl­lä Kok­ko­laan, Kris­tii­nan­kau­pun­kiin ja Por­voo­seen – Ame­rik­ka­lai­sen Plug Powerin johtaja Andy Marsh: "Hii­li­neut­raa­li­suus­ta­voi­te ja vuosi 2035 oli tärkeä juttu"

30.05.2023 18:16 7
Rovaniemen kaupunginhallituksen puheenjohtajan työaikaa lisättiin – "Käytännössä kokopäivätyö"
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan työ­ai­kaa li­sät­tiin – "Käy­tän­nös­sä ko­ko­päi­vä­työ"

30.05.2023 13:06 4
Simossa Nelostien kiertotiejärjestelyt jatkuvat heinäkuun loppuun asti – loppukesällä uusi baana vie entistä nopeammin Ouluun
Tilaajille

Simossa Ne­los­tien kier­to­tie­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat hei­nä­kuun loppuun asti – lop­pu­ke­säl­lä uusi baana vie entistä no­peam­min Ouluun

30.05.2023 14:48 5
Haaparanta ostaa takaisin "kuopan" – Barents Centerin toteutumaton tarina jätti vuosikymmenessä jälkeensä vain törröttävät koepaalut
Tilaajille

Haa­pa­ran­ta ostaa ta­kai­sin "kuo­pan" – Barents Cen­te­rin to­teu­tu­ma­ton tarina jätti vuo­si­kym­me­nes­sä jäl­keen­sä vain tör­röt­tä­vät koe­paa­lut

30.05.2023 11:13 2