Sattanen voi saada Sakatin naapuriin – "Nollavaihtoehto on paras"
Tilaajille

Sat­ta­nen voi saada Sakatin naa­pu­riin – "Nol­la­vaih­toeh­to on paras"

15:19
Suomessa on raportoitu 246 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL

Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 246 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kertoo THL

12:18
Lappilainen kirjailija Oiva Arvola on kuollut
Tilaajille

Lap­pi­lai­nen kir­jai­li­ja Oiva Arvola on kuollut

10:50
Ensin Lappiin muutto oli haavepuhetta Facebookissa, nyt myös totta tilastoissa – "Halusimme  enemmän aikaa perheelle", sanovat Äkäslompoloon muuttaneet Mika ja Kaisa
Tilaajille

Ensin Lappiin muutto oli haa­ve­pu­het­ta Fa­ce­boo­kis­sa, nyt myös totta ti­las­tois­sa – "Ha­lu­sim­me enemmän aikaa per­heel­le", sanovat Äkäs­lom­po­loon muut­ta­neet Mika ja Kaisa

23.01.2021 06:30 4
Rajavartiolaitoksen ylitarkastaja: Suomen rajoilla palataan pitkälti viime kevään rajoitustoimiin – "Henkilökunta riittää kyllä"

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen yli­tar­kas­ta­ja: Suomen ra­joil­la pa­la­taan pit­käl­ti viime kevään ra­joi­tus­toi­miin – "Hen­ki­lö­kun­ta riittää kyllä"

14:58
"Olen ihan kysymysmerkkinä, miten kinkkiseksi elämä menee" – Katri Heralan koti on Torniossa ja työpaikka Ruotsin Haaparannalla
Toimitus suosittelee
Tilaajille

"Olen ihan ky­sy­mys­merk­ki­nä, miten kink­ki­sek­si elämä menee" – Katri Heralan koti on Tor­nios­sa ja työ­paik­ka Ruotsin Haa­pa­ran­nal­la

23.01.2021 17:57 16
Keltaiset hanget saavat kaipaamaan keisarillista koiraveroa

Kel­tai­set hanget saavat kai­paa­maan kei­sa­ril­lis­ta koi­ra­ve­roa

22.01.2021 17:00 9
Tilaajille
Valerjan Romanovskin hyytävä 50 päivän ihmiskoe Ounasjoen jäällä valmistaa häntä suureen haasteeseen – "Aina kun minulla on kylmä, mietin mitä jakutianhevonen tekisi"

Va­ler­jan Ro­ma­novs­kin hyytävä 50 päivän ih­mis­koe Ou­nas­joen jäällä val­mis­taa häntä suureen haas­tee­seen – "Aina kun minulla on kylmä, mietin mitä ja­ku­tian­he­vo­nen tekisi"

22.01.2021 19:30 1
Tilaajille
Turvallisuus ja Lapin lumo houkuttelevat vaihto-opiskelijoita – "Tämä on aivan oma kuplansa verrattuna kotiin"

Tur­val­li­suus ja Lapin lumo hou­kut­te­le­vat vaih­to-opis­ke­li­joi­ta – "Tämä on aivan oma kup­lan­sa ver­rat­tu­na kotiin"

21.01.2021 19:30
Tilaajille

Jaakko Puo­lak­ka pyö­rit­ti par­haim­mil­laan viittä ra­vin­to­laa Ro­va­nie­mel­lä – nyt hän on pa­lan­nut tiskin taakse eikä yksi ra­vin­to­la taida taas­kaan riittää hänelle

22.01.2021 12:10 1
Mäki kepitti Bolshunovin kirissä - venäläinen kiehahti ja joukkue hylättiin
Tilaajille

Mäki kepitti Bols­hu­no­vin kirissä - ve­nä­läi­nen kie­hah­ti ja joukkue hy­lät­tiin

13:21
Keula väärään suuntaan saa nyt pysäköidä, mutta kannattaako se? Liikenneturvan kouluttaja: "Tilannetta kannattaa ajatella myös toisen osapuolen kannalta"
Tilaajille

Keula väärään suun­taan saa nyt py­sä­köi­dä, mutta kan­nat­taa­ko se? Lii­ken­ne­tur­van kou­lut­ta­ja: "Ti­lan­net­ta kan­nat­taa aja­tel­la myös toisen osa­puo­len kan­nal­ta"

07:00 1
Suosituimmat tänään
Ensin Lappiin muutto oli haavepuhetta Facebookissa, nyt myös totta tilastoissa – "Halusimme  enemmän aikaa perheelle", sanovat Äkäslompoloon muuttaneet Mika ja Kaisa

Ensin Lappiin muutto oli haavepuhetta Facebookissa, nyt myös totta tilastoissa – "Halusimme enemmän aikaa perheelle", sanovat Äkäslompoloon muuttaneet Mika ja Kaisa

23.01.2021 06:30 4
Tilaajille
Omakotitalo paloi täysin Kemissä – Läheisten talojen asukkaat evakuoitiin aamuyöllä

Omakotitalo paloi täysin Kemissä – Läheisten talojen asukkaat evakuoitiin aamuyöllä

23.01.2021 09:31
Tilaajille
Mikä muuttuu länsirajalla, entä rajayhteisöön kuuluvilla? Keitä rajalla testataan? – Selvitimme ensi viikolla kiristyvien rajoitusten vaikutukset

Mikä muuttuu länsirajalla, entä rajayhteisöön kuuluvilla? Keitä rajalla testataan? – Selvitimme ensi viikolla kiristyvien rajoitusten vaikutukset

23.01.2021 15:12 4
Tilaajille
Lappilainen kirjailija Oiva Arvola on kuollut

Lappilainen kirjailija Oiva Arvola on kuollut

10:50
Tilaajille
"Olen ihan kysymysmerkkinä, miten kinkkiseksi elämä menee" – Katri Heralan koti on Torniossa ja työpaikka Ruotsin Haaparannalla

"Olen ihan kysymysmerkkinä, miten kinkkiseksi elämä menee" – Katri Heralan koti on Torniossa ja työpaikka Ruotsin Haaparannalla

23.01.2021 17:57 16
Tilaajille
Suomessa on raportoitu 419 uutta koronavirustartuntaa – THL kirjasi Lappiin kuusi uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu 419 uutta koronavirustartuntaa – THL kirjasi Lappiin kuusi uutta tartuntaa

23.01.2021 13:13 1
Tilaajille
Lapin Yrittäjien uusi palvelu auttaa omistajanvaihdosta suunnittelevia yrittäjiä – ”Ainoa tavoitteemme on se, että toimivat yritykset saavat jatkaa elämäänsä”
Mainos Lapin Yrittäjät

Lapin Yrit­tä­jien uusi palvelu auttaa omis­ta­jan­vaih­dos­ta suun­nit­te­le­via yrit­tä­jiä – ”Ainoa ta­voit­teem­me on se, että toi­mi­vat yri­tyk­set saavat jatkaa elä­mään­sä”

21.01.2021 06:00 1
Analyysi: Näin Supo muuttuu poliisista tiedustelupalveluksi – alueena koko maailma, lisää henkilökuntaa ja rahaa käytössä
Tilaajille

Ana­lyy­si: Näin Supo muuttuu po­lii­sis­ta tie­dus­te­lu­pal­ve­luk­si – alueena koko maail­ma, lisää hen­ki­lö­kun­taa ja rahaa käy­tös­sä

06:00
Mikä muuttuu länsirajalla, entä rajayhteisöön kuuluvilla? Keitä rajalla testataan? – Selvitimme ensi viikolla kiristyvien rajoitusten vaikutukset
Tilaajille

Mikä muuttuu län­si­ra­jal­la, entä ra­ja­yh­tei­söön kuu­lu­vil­la? Keitä rajalla tes­ta­taan? – Sel­vi­tim­me ensi vii­kol­la ki­ris­ty­vien ra­joi­tus­ten vai­ku­tuk­set

23.01.2021 15:12 4
Riikka Karppinen, 26, oli ympäristönsuojelun ihmelapsi – Nyt tarina päätyi elämäkerraksi
Tilaajille

Riikka Karp­pi­nen, 26, oli ym­pä­ris­tön­suo­je­lun ih­me­lap­si – Nyt tarina päätyi elä­mä­ker­rak­si

23.01.2021 08:00 9
Ympäristöjärjestö luokitteli arvometsiksi – näin metsäyhtiöt säikytettiin pois puukaupoilta
Lukemisto
Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö luo­kit­te­li ar­vo­met­sik­si – näin met­sä­yh­tiöt säi­ky­tet­tiin pois puu­kau­poil­ta

23.01.2021 07:01 4
Ensin Lappiin muutto oli haavepuhetta Facebookissa, nyt myös totta tilastoissa – "Halusimme  enemmän aikaa perheelle", sanovat Äkäslompoloon muuttaneet Mika ja Kaisa

Ensin Lappiin muutto oli haa­ve­pu­het­ta Fa­ce­boo­kis­sa, nyt myös totta ti­las­tois­sa – "Ha­lu­sim­me enemmän aikaa per­heel­le", sanovat Äkäs­lom­po­loon muut­ta­neet Mika ja Kaisa

23.01.2021 06:30 4
Tilaajille
Jouko Kiistala rakensi RoPS:sta yhden valtakunnan vauraimmista jalkapalloseuroista – nyt jäljellä on muistot ja velkainen bingotalo: "On tämä suorastaan röyhkeää"

Jouko Kiis­ta­la rakensi RoPS:s­ta yhden val­ta­kun­nan vau­raim­mis­ta jal­ka­pal­loseu­rois­ta – nyt jäl­jel­lä on muistot ja vel­kai­nen bin­go­ta­lo: "On tämä suo­ras­taan röyh­keää"

16.01.2021 06:30 19
Tilaajille
Sylin täydeltä halattavaa – tällaisia kertomuksia ja kuvia lukijat lähettivät suurista puista eri puolilta Lappia

Sylin täy­del­tä ha­lat­ta­vaa – täl­lai­sia ker­to­muk­sia ja kuvia lukijat lä­het­ti­vät suu­ris­ta puista eri puo­lil­ta Lappia

09.01.2021 06:00 2
Tilaajille

Puu­ra­jan ylä­puo­lel­ta näkee ja näkyy kauas, mutta maisema ei miel­ly­tä kaikkia – onko Kau­nis­pää vielä kaunis?

02.01.2021 06:30 14
Tilaajille

Lap­si­so­ti­laan tarina: Ke­mi­jär­ve­läi­nen Lauri Kai­sa­mat­ti oli juuri täyt­tä­nyt 16 vuotta vär­väy­tyes­sään SS-jouk­koi­hin – mar­ras­kuus­sa 1942 kent­tä­pos­ti toi huonoja uutisia Kau­ka­suk­sel­ta

02.01.2021 06:00 10
Tilaajille

Kuka olisi ar­van­nut, mitä vuosi 2020 tuo tul­les­saan? Kah­dek­san poh­jois­suo­ma­lais­ta kertoo, kuinka mul­lis­tuk­sis­ta on sel­vit­ty – "Tä­mä­kin menee ohi"

31.12.2020 06:00
Tilaajille
Vihreästä sähköstä ei enää vain puhuta, sitä myös kulutetaan – ”Uusiutuvan energian hinta ei näyttäydy enää kynnyskysymyksenä ympäristöystävällistä sähköä valittaessa”
Mainos Summarum Oy

Vih­reäs­tä säh­kös­tä ei enää vain puhuta, sitä myös ku­lu­te­taan – ”Uu­siu­tu­van ener­gian hinta ei näyt­täy­dy enää kyn­nys­ky­sy­myk­se­nä ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­lis­tä sähköä va­lit­taes­sa”

20.01.2021 10:00
Ympäristöjärjestö luokitteli arvometsiksi – näin metsäyhtiöt säikytettiin pois puukaupoilta
Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö luo­kit­te­li ar­vo­met­sik­si – näin met­sä­yh­tiöt säi­ky­tet­tiin pois puu­kau­poil­ta

23.01.2021 07:01 4
Norja kiristää koronarajoituksia 10 kunnassa – kauppakeskukset suljetaan ja etäopetusta lisätään

Norja ki­ris­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia 10 kun­nas­sa – kaup­pa­kes­kuk­set sul­je­taan ja etä­ope­tus­ta li­sä­tään

23.01.2021 21:38
Iso määrä ihmisiä lähti kaduille vaatimaan vapautta Navalnyille ja loppua Putinin korruptiolle – Venäjän kaupungeissa pidätetty kovin ottein yli 3 000 ihmistä

Iso määrä ihmisiä lähti ka­duil­le vaa­ti­maan va­paut­ta Na­val­nyil­le ja loppua Putinin kor­rup­tiol­le – Venäjän kau­pun­geis­sa pi­dä­tet­ty kovin ottein yli 3 000 ihmistä

23.01.2021 14:11 1
Urheilu
RoKin naiset ratkaisivat jo avauserässä Vaasassa

RoKin naiset rat­kai­si­vat jo avaus­eräs­sä Vaa­sas­sa

16:05
Tilaajille
Rovanperä kaasutteli Monte Carlon MM-ralliavauksessa neljänneksi – "Parempi sijoitus kaatui muutamaan epäonniseen asiaan"

Ro­van­pe­rä kaa­sut­te­li Monte Carlon MM-ral­li­avauk­ses­sa nel­jän­nek­si – "Pa­rem­pi si­joi­tus kaatui muu­ta­maan epä­on­ni­seen asiaan"

14:32
Tilaajille
Venäjän päävalmentaja puolusteli Bolshunovia - "Olisiko hänen pitänyt hypätä aidan yli"

Venäjän pää­val­men­ta­ja puo­lus­te­li Bols­hu­no­via - "O­li­si­ko hänen pitänyt hypätä aidan yli"

14:27
Tilaajille
Mäki kepitti Bolshunovin kirissä - venäläinen kiehahti ja joukkue hylättiin

Mäki kepitti Bols­hu­no­vin kirissä - ve­nä­läi­nen kie­hah­ti ja joukkue hy­lät­tiin

13:21
Tilaajille
Amerikkalaisjuoksija yritti 100 kilometrin ME-aikaa – törmäsi aitaan ja jäi tuskastuttavan lähelle

Ame­rik­ka­lais­juok­si­ja yritti 100 ki­lo­met­rin ME-ai­kaa – törmäsi aitaan ja jäi tus­kas­tut­ta­van lähelle

11:53
Tilaajille
Winnipeg käänsi Laineen siirtouutisen hätkähdyksen voitoksi

Win­ni­peg käänsi Laineen siir­to­uu­ti­sen hät­käh­dyk­sen voi­tok­si

09:58
Tilaajille
Inka laihtui juoksumatolla 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Silloin tiesin, että nyt on muutoksen aika”
Mainos Kuntokauppa

Inka laihtui juok­su­ma­tol­la 45 kg – Tämä hetki muutti kaiken: ”Sil­loin tiesin, että nyt on muu­tok­sen aika”

21.01.2021 10:00
Janita Hirvihuhta, 37, kävi pohjalla, vaikka elämässä oli ulkoisesti kaikki hyvin – Nyt hän pohtii, mikä sai hänet juomaan: "Mikään ei tuntunut enää miltään"
Tilaajille

Janita Hir­vi­huh­ta, 37, kävi poh­jal­la, vaikka elä­mäs­sä oli ul­koi­ses­ti kaikki hyvin – Nyt hän pohtii, mikä sai hänet juo­maan: "Mikään ei tun­tu­nut enää mil­tään"

23.01.2021 15:01
Epävarmuus ei väisty urheilutapahtumista, kesäolympialaisetkin ovat taas vaarassa
Tilaajille
Pääkirjoitus

Epä­var­muus ei väisty ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­ta, ke­sä­olym­pia­lai­set­kin ovat taas vaa­ras­sa

06:00
Pakko sopii huonosti testeihin ja rokotuksiin – Suomessa henkilökohtaisella koskemattomuudella on vahva suoja
Kolumni
Marjo Oikarinen

Pakko sopii huo­nos­ti tes­tei­hin ja ro­ko­tuk­siin – Suo­mes­sa hen­ki­lö­koh­tai­sel­la kos­ke­mat­to­muu­del­la on vahva suoja

23.01.2021 08:00 1
RoKin naiset ratkaisivat jo avauserässä Vaasassa
Tilaajille

RoKin naiset ratkaisivat jo avauserässä Vaasassa

16:05
Tyneillä on Taivalkosken tiluksillaan 34 Saabia, neljä autoista on koko ajan käytössä – "Isäntä saattaa joskus puhua vaikka mersun laittamisesta, mutta minä en puhu ikinä"
Tilaajille

Ty­neil­lä on Tai­val­kos­ken ti­luk­sil­laan 34 Saabia, neljä au­tois­ta on koko ajan käy­tös­sä – "Isäntä saattaa joskus puhua vaikka mersun lait­ta­mi­ses­ta, mutta minä en puhu ikinä"

11:13
Kulttuuri
Lapin kamariorkesterin huippuvieraat ovat nyt kotimaisia staroja

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin huip­pu­vie­raat ovat nyt ko­ti­mai­sia staroja

22.01.2021 09:48
Tilaajille
Antti Tuisku, Suvi Teräsniska ja Lapin kamariorkesteri ovat vuoden 2021 Emma-ehdokkaiden joukossa

Antti Tuisku, Suvi Te­räs­nis­ka ja Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri ovat vuoden 2021 Em­ma-eh­dok­kai­den jou­kos­sa

21.01.2021 15:24 1
Tilaajille
Arvostelu: Armeniaa kahden linssin läpi

Ar­vos­te­lu: Ar­me­niaa kahden linssin läpi

20.01.2021 13:20
Tilaajille
Leivoksen kylkiäisenä saa nyt teatteriesityksen Kemissä – Teatterin mukaan vastaavaa konseptia ei ole missään muualla

Lei­vok­sen kyl­kiäi­se­nä saa nyt teat­te­ri­esi­tyk­sen Kemissä – Teat­te­rin mukaan vas­taa­vaa kon­sep­tia ei ole missään muualla

20.01.2021 11:32
Tilaajille
Vildálle Euroopan Unionin musiikkipalkinto

Vildál­le Eu­roo­pan Unionin mu­siik­ki­pal­kin­to

19.01.2021 07:54
Tilaajille
Sylvilagus pendelöi Lapissa kahden ammatin ja paikkakunnan väliä: Kuvataiteilijana hän piirtää ja maalaa jäniksiä, autokirjastonhoitajana palvelee asiakkaita kirjastoautossa

Syl­vi­la­gus pen­de­löi Lapissa kahden ammatin ja paik­ka­kun­nan väliä: Ku­va­tai­tei­li­ja­na hän piirtää ja maalaa jä­nik­siä, au­to­kir­jas­ton­hoi­ta­ja­na pal­ve­lee asiak­kai­ta kir­jas­to­au­tos­sa

17.01.2021 17:44
Tilaajille
Keminmaasta varastetun kameran lähettämä livekuva johdatti poliisit varkaan kotiin
Tilaajille

Ke­min­maas­ta va­ras­te­tun kameran lä­het­tä­mä li­ve­ku­va joh­dat­ti po­lii­sit varkaan kotiin

11:11
Teini-iässä pohjoissuomalainen Juhani tajusi olevansa pedofiili – Hän sai seksuaalisuuden häiriöön apua: "Minulla ei ole oikeutta vaatia sellaista, mikä aiheuttaa kärsimystä toiselle ihmiselle"
Tilaajille

Tei­ni-iäs­sä poh­jois­suo­ma­lai­nen Juhani tajusi ole­van­sa pe­do­fii­li – Hän sai sek­suaa­li­suu­den häi­riöön apua: "Mi­nul­la ei ole oi­keut­ta vaatia sel­lais­ta, mikä ai­heut­taa kär­si­mys­tä toi­sel­le ih­mi­sel­le"

23.01.2021 07:00
Näkökulma: Mitä "ukko bunkkerissaan" pelkää? Putinin valtiokoneisto uhkaa rangaistuksilla pienimmästäkin tuesta Aleksei Navalnyille
Tilaajille

Näkökulma: Mitä "ukko bunkkerissaan" pelkää? Putinin valtiokoneisto uhkaa rangaistuksilla pienimmästäkin tuesta Aleksei Navalnyille

23.01.2021 11:28
Kokoomus selvitti kuntavaaliavauksessaan, miksi se vastustaa sote-uudistusta: "Se ei ratkaise ongelmia, vaan se johtaisi kuntien hiljaisiin hautajaisiin"

Ko­koo­mus sel­vit­ti kun­ta­vaa­lia­vauk­ses­saan, miksi se vas­tus­taa so­te-uu­dis­tus­ta: "Se ei rat­kai­se on­gel­mia, vaan se joh­tai­si kuntien hil­jai­siin hau­ta­jai­siin"

23.01.2021 15:36 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.