Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Uutisanalyysi: Kun sota Ukrainassa joskus loppuu, suhde Venäjään on rakennettava uudestaan – se on helpompaa Nato-Suomelle kuin liittoutumattomalle maalle
Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kun sota Uk­rai­nas­sa joskus loppuu, suhde Ve­nä­jään on ra­ken­net­ta­va uu­des­taan – se on hel­pom­paa Na­to-Suo­mel­le kuin liit­tou­tu­mat­to­mal­le maalle

22.05.2022 19:30
Työvoimapula sai matkailualan yritykset liikkeelle: ensi talven kausitöihin etsitään "hyviä tyyppejä" jo nyt
Tilaajille

Työ­voi­ma­pu­la sai mat­kai­lu­alan yri­tyk­set liik­keel­le: ensi talven kau­si­töi­hin et­si­tään "hyviä tyyp­pe­jä" jo nyt

22.05.2022 18:00 5
Sähköpotkulaudat ovat saapuneet Rovaniemen katukuvaan – polkupyöräilijän liikennesäännöt pätevät myös lautailijoihin, muistuttaa Liikenneturva
Tilaajille

Säh­kö­pot­ku­lau­dat ovat saa­pu­neet Ro­va­nie­men ka­tu­ku­vaan – pol­ku­pyö­räi­li­jän lii­ken­ne­sään­nöt pätevät myös lau­tai­li­joi­hin, muis­tut­taa Lii­ken­ne­tur­va

06:30 1
Rakennuspalo levisi pannuhuoneesta omakotitalon rakenteisiin Kemijärvellä

Ra­ken­nus­pa­lo levisi pan­nu­huo­nees­ta oma­ko­ti­ta­lon ra­ken­tei­siin Ke­mi­jär­vel­lä

22.05.2022 23:38
Koronavirus tarttuu herkästi kotioloissa, mutta voimakas immuniteetti ja hyvä tuuri voivat estää koronaan sairastumisen kokonaan
Tilaajille

Koronavirus tarttuu herkästi kotioloissa, mutta voimakas immuniteetti ja hyvä tuuri voivat estää koronaan sairastumisen kokonaan

06:30
Uutisanalyysi: Kun sota Ukrainassa joskus loppuu, suhde Venäjään on rakennettava uudestaan – se on helpompaa Nato-Suomelle kuin liittoutumattomalle maalle
Suomen Nato-päätös
Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kun sota Uk­rai­nas­sa joskus loppuu, suhde Ve­nä­jään on ra­ken­net­ta­va uu­des­taan – se on hel­pom­paa Na­to-Suo­mel­le kuin liit­tou­tu­mat­to­mal­le maalle

22.05.2022 19:30
Suomen ja Turkin presidentit kävivät "avoimen ja suoran" keskustelun, kertoo Niinistö

Suomen ja Turkin pre­si­den­tit kävivät "a­voi­men ja suoran" kes­kus­te­lun, kertoo Nii­nis­tö

21.05.2022 16:42 3
Suomen lännettymisen historia lipuu Natossa maaliinsa ja se tuntuu kokeneesta diplomaatista upealta – "Ulkopolitiikan tekijöinä emme olleet suomettuneita"

Suomen län­net­ty­mi­sen his­to­ria lipuu Natossa maa­liin­sa ja se tuntuu ko­ke­nees­ta dip­lo­maa­tis­ta upealta – "Ul­ko­po­li­tii­kan te­ki­jöi­nä emme olleet suo­met­tu­nei­ta"

21.05.2022 08:00
Tilaajille
Venäjä voi alkaa hiostaa Lapin lennoston tähdellä tai lipun hakaristillä osana Nato-hakemuksen vastaista vaikuttamista

Venäjä voi alkaa hiostaa Lapin len­nos­ton täh­del­lä tai lipun ha­ka­ris­til­lä osana Na­to-ha­ke­muk­sen vas­tais­ta vai­kut­ta­mis­ta

20.05.2022 16:00 13
Tilaajille
Koululuokka osallistui siivoustalkoisiin Rovaniemen keskustassa, maan alle  kätkeytynyt kaatopaikka järkytti kaikki
Tilaajille

Kou­lu­luok­ka osal­lis­tui sii­vous­tal­koi­siin Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa, maan alle kät­key­ty­nyt kaa­to­paik­ka jär­kyt­ti kaikki

22.05.2022 13:50 2
70 vuotta täyttävä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi halunnut toisenlaista elämää"
Tilaajille

70 vuotta täyt­tä­vä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi ha­lun­nut toi­sen­lais­ta elämää"

22.05.2022 06:30 2
Sveitsi lämpeni toiseen erään ja jatkaa MM-jääkiekossa ainoana maana puhtaalla pelillä
Jääkiekon MM-kisat

Sveitsi lämpeni toiseen erään ja jatkaa MM-jää­kie­kos­sa ainoana maana puh­taal­la pelillä

22.05.2022 22:57
Analyysi: Leijonat on matkalla mitalipeleihin, mutta joukkue tarvitsee tarkkuutta maalintekotilanteissa

Ana­lyy­si: Lei­jo­nat on mat­kal­la mi­ta­li­pe­lei­hin, mutta joukkue tar­vit­see tark­kuut­ta maa­lin­te­ko­ti­lan­teis­sa

22.05.2022 18:30
Tilaajille

Tshekin huip­pu­vah­vis­tus Pastr­nak höy­kyt­ti nyt Norjaa

21.05.2022 23:00
Leijonien prosessi etenee oikeaan suuntaan, mutta hyökkääjiltä kaivataan lisää suoraviivaisuutta – Atte Ohtamaa: "Sama pätee myös meihin pakkeihin"

Lei­jo­nien pro­ses­si etenee oikeaan suun­taan, mutta hyök­kää­jil­tä kai­va­taan lisää suo­ra­vii­vai­suut­ta – Atte Oh­ta­maa: "Sama pätee myös meihin pak­kei­hin"

21.05.2022 19:37
Tilaajille

MM-al­ku­loh­kos­saan kuskin pai­kal­le pa­lan­nut Lei­jo­nat kel­lis­ti Itä­val­lan vai­vat­ta – Kari Jalosen val­men­ta­ma Tshekki odottaa B-loh­kon pää­tös­pe­lis­sä

21.05.2022 19:29
Valtion idealla on väliä
Tilaajille
Kolumni
Eila Valtanen

Valtion idealla on väliä

06:00
Majava kävi iltauinnilla Lainaanrannassa – rovaniemeläinen Ira Piippola kuvasi harvinaisen havainnon videolle
Tilaajille

Majava kävi iltauinnilla Lainaanrannassa – rovaniemeläinen Ira Piippola kuvasi harvinaisen havainnon videolle

20.05.2022 09:55 1
Hyvinvointipalveluihin tarvitaan aluejako, josta aluevaltuuston pitää sopia mahdollisimman pian
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hyvinvointipalveluihin tarvitaan aluejako, josta aluevaltuuston pitää sopia mahdollisimman pian

22.05.2022 12:04 2
Kuka haluaakaan sopia työehdoista ja palkoista paikallisesti ja kuka taas ei?
Tilaajille
Kolumni
Antti Kokkonen

Kuka haluaakaan sopia työehdoista ja palkoista paikallisesti ja kuka taas ei?

21.05.2022 06:00 6
Uutisanalyysi: Supertappajia vai nälkään kuolleita poroja?
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

20.05.2022 20:39 29
Tornio voisi olla maan isoin tuulivoimakunta – neljä tuulikaavaa vireillä

Tornio voisi olla maan isoin tuu­li­voi­ma­kun­ta – neljä tuu­li­kaa­vaa vi­reil­lä

19.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Lapin kunnissa on taas jaossa valtaa ja vastuuta: viisi kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat?

Lapin kun­nis­sa on taas jaossa valtaa ja vas­tuu­ta: viisi kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat?

17.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Kyberturvatutkijan mielestä digitalisaatio tuottaa turvattomuutta ja epätasa-arvoa – Mirva Salminen peräänkuuluttaa väitöksessään digipalveluihin inhimillisyyttä

Ky­ber­tur­va­tut­ki­jan mie­les­tä di­gi­ta­li­saa­tio tuottaa tur­vat­to­muut­ta ja epä­ta­sa-ar­voa – Mirva Sal­mi­nen pe­rään­kuu­lut­taa väi­tök­ses­sään di­gi­pal­ve­lui­hin in­hi­mil­li­syyt­tä

18.05.2022 17:00
Tilaajille
Sveitsi lämpeni toiseen erään ja jatkaa MM-jääkiekossa ainoana maana puhtaalla pelillä

Sveitsi lämpeni toiseen erään ja jatkaa MM-jääkiekossa ainoana maana puhtaalla pelillä

22.05.2022 22:57
Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi apurahoja – tässä kaikki apurahansaajat
Tilaajille

Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahasto jakoi apurahoja – tässä kaikki apurahansaajat

21.05.2022 17:00 5
"Jumala ei pettänyt, mutta yhteisö petti" – Useimmat hengellisistä yhteisöistä irtautuvat jatkavat uskomista omalla tavallaan, kertoo väitöstutkimus
Tilaajille

"Jumala ei pet­tä­nyt, mutta yhteisö petti" – Useim­mat hen­gel­li­sis­tä yh­tei­söis­tä ir­tau­tu­vat jat­ka­vat us­ko­mis­ta omalla ta­val­laan, kertoo väi­tös­tut­ki­mus

22.05.2022 16:53 2
Hittiluennosta tuttu Martti J. Kari maalaa synkän kuvan Venäjän näkymistä – "Luisuu Stalinin aikaan, jossa ihmiset pysyvät juuri ja juuri hengissä"
Tilaajille

Hit­ti­luen­nos­ta tuttu Martti J. Kari maalaa synkän kuvan Venäjän nä­ky­mis­tä – "Luisuu Sta­li­nin aikaan, jossa ihmiset pysyvät juuri ja juuri hen­gis­sä"

22.05.2022 06:30 1
Koronavirus tarttuu herkästi kotioloissa, mutta voimakas immuniteetti ja hyvä tuuri voivat estää koronaan sairastumisen kokonaan
Teemat
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­rus tarttuu her­käs­ti ko­tio­lois­sa, mutta voi­ma­kas im­mu­ni­teet­ti ja hyvä tuuri voivat estää ko­ro­naan sai­ras­tu­mi­sen ko­ko­naan

06:30
Lataushybridien parempi luokka – Mercedes-Benzin C-sarjan kertalataus riittää jopa sadalle ajokilometrille ja muuttaa mallin ”puolisähköautoksi”

La­taus­hyb­ri­dien parempi luokka – Mer­ce­des-Ben­zin C-sar­jan ker­ta­la­taus riittää jopa sadalle ajo­ki­lo­met­ril­le ja muuttaa mallin ”puo­li­säh­köau­tok­si”

21.05.2022 06:30
Tilaajille
Veneiden ja mökkien omistajat mieltyivät hellävaraiseen soodapuhallukseen – ruokasooda ei tee puhdistuksesta ekologista, ellei sitä käytä oikein

Ve­nei­den ja mökkien omis­ta­jat miel­tyi­vät hel­lä­va­rai­seen soo­da­pu­hal­luk­seen – ruo­ka­soo­da ei tee puh­dis­tuk­ses­ta eko­lo­gis­ta, ellei sitä käytä oikein

21.05.2022 06:30
Tilaajille
Aina on tilaa pienelle herkulle – makeat sormisyötävät ovat hauskoja tarjottavia kesän juhliin, eivätkä ne vaadi tuntikausien näpertelyä

Aina on tilaa pie­nel­le her­kul­le – makeat sor­mi­syö­tä­vät ovat haus­ko­ja tar­jot­ta­via kesän juh­liin, eivätkä ne vaadi tun­ti­kau­sien nä­per­te­lyä

19.05.2022 06:30
Tilaajille

"Joka vuosi toi­vom­me maan jää­ty­vän ennen lumen tuloa" – Punkit ovat paikoin lähes ym­pä­ri­vuo­ti­nen riesa: Puu­tiai­nen liikkuu jo muu­ta­man asteen läm­pö­ti­las­sa

16.05.2022 06:30
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaalle kuljetetaan taas jättimäisiä komponentteja, muutaman kilometrin matkaan kuluu neljä tuntia

Kemin biotuotetehtaalle kuljetetaan taas jättimäisiä komponentteja, muutaman kilometrin matkaan kuluu neljä tuntia

22.05.2022 22:15
Isyys jäi selvittämättä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään loppuikänsä henkisessä vankilassa, epätietoisuudessa"
Tilaajille

Isyys jäi sel­vit­tä­mät­tä, kun lapsi kuoli – "Kaksi miestä joutuu elämään lop­pu­ikän­sä hen­ki­ses­sä van­ki­las­sa, epä­tie­toi­suu­des­sa"

22.05.2022 07:00
Pikku-Murmansk jäi suljetun rajan vahdiksi – Venäjän yhteistyön katkeaminen kääntää koronasta toipuvan Kirkkoniemen katseen Pohjoismaihin
Tilaajille

Pik­ku-Mur­mansk jäi sul­je­tun rajan vah­dik­si – Venäjän yh­teis­työn kat­kea­mi­nen kääntää ko­ro­nas­ta toi­pu­van Kirk­ko­nie­men katseen Poh­jois­mai­hin

21.05.2022 06:30
Päiväkirja: Sopukka solahtaa suuhun
Tilaajille
Kolumni
Liisa Kuittinen

Päiväkirja: Sopukka solahtaa suuhun

21.05.2022 05:00

Kirjailija Jaakko Syrjä on kuollut

22.05.2022 11:09
Esteellisyyksiä, hämäräperäinen "laina"... Pengoimme rikasta säätiötä, joka kuohuttaa Rovaniemellä –  Tajusiko kaupunki, mitä kaikkea se kuntaliitoksessa hörppäsi, kysyy asiantuntija
Tilaajille

Es­teel­li­syyk­siä, hä­mä­rä­pe­räi­nen "lai­na"... Pen­goim­me rikasta sää­tiö­tä, joka kuo­hut­taa Ro­va­nie­mel­lä – Ta­ju­si­ko kau­pun­ki, mitä kaikkea se kun­ta­lii­tok­ses­sa hörp­pä­si, kysyy asian­tun­ti­ja

21.05.2022 06:00 27
70 vuotta täyttävä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi halunnut toisenlaista elämää"
Luppo
Tilaajille

70 vuotta täyt­tä­vä Hannele Pokka on tehnyt aina paljon töitä – "En olisi ha­lun­nut toi­sen­lais­ta elämää"

22.05.2022 06:30 2
Pikku-Murmansk jäi suljetun rajan vahdiksi – Venäjän yhteistyön katkeaminen kääntää koronasta toipuvan Kirkkoniemen katseen Pohjoismaihin

Pik­ku-Mur­mansk jäi sul­je­tun rajan vah­dik­si – Venäjän yh­teis­työn kat­kea­mi­nen kääntää ko­ro­nas­ta toi­pu­van Kirk­ko­nie­men katseen Poh­jois­mai­hin

21.05.2022 06:30
Tilaajille
Tämän talon pannuhuoneessa tehtiin kaksi julmaa rikosta kahdeksan kuukauden välein – Teräksen murhat ovat yhä selvittämätön mysteeri

Tämän talon pan­nu­huo­nees­sa tehtiin kaksi julmaa rikosta kah­dek­san kuu­kau­den välein – Te­räk­sen murhat ovat yhä sel­vit­tä­mä­tön mys­tee­ri

15.05.2022 06:30 1
Tilaajille
Lapin metsistä on suojeltu 10 prosenttia – Luontopaneelin puheenjohtajalle Janne Kotiaholle se ei silti riitä

Lapin met­sis­tä on suo­jel­tu 10 pro­sent­tia – Luon­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­jal­le Janne Ko­ti­ahol­le se ei silti riitä

14.05.2022 11:00 11
Tilaajille
Sodankyläläislähtöinen Siina Toimela yllättyi löytäessään allasevakkoja jopa lähipiiristään – syksyllä esitettävä kansantanssiteos kertoo hukutettujen kylien ihmisistä
Tilaajille

So­dan­ky­lä­läis­läh­töi­nen Siina Toimela yl­lät­tyi löy­täes­sään al­las­evak­ko­ja jopa lä­hi­pii­ris­tään – syk­syl­lä esi­tet­tä­vä kan­san­tans­si­teos kertoo hu­ku­tet­tu­jen kylien ih­mi­sis­tä

21.05.2022 17:00
Itärajan pinnassa Venäjä ei aiheuta erityistä pelkoa, vaikka kansainväliset mediatkin ovat sitä käyneet etsimässä – pragmaattisten eteläkarjalaisten Nato-kannat kuitenkin muuttuivat nopeasti

Itä­ra­jan pin­nas­sa Venäjä ei aiheuta eri­tyis­tä pelkoa, vaikka kan­sain­vä­li­set me­diat­kin ovat sitä käyneet et­si­mäs­sä – prag­maat­tis­ten ete­lä­kar­ja­lais­ten Na­to-kan­nat kui­ten­kin muut­tui­vat no­peas­ti

21.05.2022 18:00 1
Venäjän sodan vaikutukset talouteen työllistävät Brysselissä vielä pitkään – Euroopan komissio kaavailee Ukrainan jälleenrakentamiseen omaa välinettä
Tilaajille

Venäjän sodan vaikutukset talouteen työllistävät Brysselissä vielä pitkään – Euroopan komissio kaavailee Ukrainan jälleenrakentamiseen omaa välinettä

22.05.2022 18:30
Hautajaisia jouduttiin siirtämään tunnilla Pelkosenniemellä, kun vainajaa ei löytynytkään kotikunnan terveyskeskuksesta – lääkärin mukaan kuolleen siirto kunnasta toiseen ei ole yleinen käytäntö
Tilaajille

Hau­ta­jai­sia jou­dut­tiin siir­tä­mään tun­nil­la Pel­ko­sen­nie­mel­lä, kun vai­na­jaa ei löy­ty­nyt­kään ko­ti­kun­nan ter­veys­kes­kuk­ses­ta – lää­kä­rin mukaan kuol­leen siirto kun­nas­ta toiseen ei ole yleinen käy­tän­tö

21.05.2022 15:07 1
Lukijoilta
Häikäilemätöntä viherpesua
Lukijalta Mielipidekirjoitus Liisa Näntö

Häi­käi­le­mä­tön­tä vi­her­pe­sua

05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Törmänen

Natoon ilman mitään ra­joit­tei­ta

22.05.2022 17:08
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Isomäki

Kumpi kun­nioit­ti enemmän it­se­näi­syyt­täm­me?

22.05.2022 17:08 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anniliina Österberg

Kuka meitä hoitaa?

22.05.2022 13:17
Tilaajille
Ensimmäinen 20 asteen ylitys mitattiin Ylitorniolla – kesäistä lämpöä jatkuu Lapissa helatorstaihin saakka
Tilaajille

Ensimmäinen 20 asteen ylitys mitattiin Ylitorniolla – kesäistä lämpöä jatkuu Lapissa helatorstaihin saakka

22.05.2022 16:44
"Koillismaan kierroksella saattoi tulla yli 500 km päivässä ajoa" – moottoripyörämies Ismo Tiainen laittoi Harrikkansa myyntiin polviongelman takia, vaikka menohaluja vielä olisi
Tilaajille

"Koil­lis­maan kier­rok­sel­la saattoi tulla yli 500 km päi­väs­sä ajoa" – moot­to­ri­pyö­rä­mies Ismo Tiainen laittoi Har­rik­kan­sa myyn­tiin pol­vi­on­gel­man takia, vaikka me­no­ha­lu­ja vielä olisi

21.05.2022 10:57 1
Häitä juhlitaan Suomessa vähemmän kuin vuosisataan – vihkijät näkevät muutosta avioliittoasenteissa eivätkä usko koronarajoitusten jälkeiseen ryntäykseen

Häitä juh­li­taan Suo­mes­sa vä­hem­män kuin vuo­si­sa­taan – vih­ki­jät näkevät muu­tos­ta avio­liit­to­asen­teis­sa eivätkä usko ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jäl­kei­seen ryn­täyk­seen

21.05.2022 19:31
Uutisanalyysi: Supertappajia vai nälkään kuolleita poroja?
Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

20.05.2022 20:39 29
Päiväkirja
Päiväkirja: Sopukka solahtaa suuhun
Kolumni Liisa Kuittinen

Päi­vä­kir­ja: Sopukka so­lah­taa suuhun

21.05.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Valkoinen vallesmanni työntää nokkansa epäilyttäviin asioihin
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Val­koi­nen val­les­man­ni työntää nok­kan­sa epäi­lyt­tä­viin asioi­hin

20.05.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Opettajien lakko muutti lapsen urahaaveet
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Päi­vä­kir­ja: Opet­ta­jien lakko muutti lapsen ura­haa­veet

19.05.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Koulimista ja karaistumista
Kolumni Veera Syväjärvi

Päi­vä­kir­ja: Kou­li­mis­ta ja ka­rais­tu­mis­ta

18.05.2022 06:00 2
Tilaajille
Polkupyörävarkaat löytyivät torniolaisesta hotellihuoneesta – Kemissä varastettu viikonloppuna puolestaan autoja
Tilaajille

Pol­ku­pyö­rä­var­kaat löy­tyi­vät tor­nio­lai­ses­ta ho­tel­li­huo­nees­ta – Kemissä va­ras­tet­tu vii­kon­lop­pu­na puo­les­taan autoja

21.05.2022 16:10 3
Logistiikkapalveluyritys Niemi myönsi Greta Thunbergille 30 000 euron palkinnon – palkintorahat ohjataan Suomen Saamelaisnuorten ilmastotyötä varten
Tilaajille

Lo­gis­tiik­ka­pal­ve­lu­yri­tys Niemi myönsi Greta Thun­ber­gil­le 30 000 euron pal­kin­non – pal­kin­to­ra­hat oh­ja­taan Suomen Saa­me­lais­nuor­ten il­mas­to­työ­tä varten

21.05.2022 14:15 4
Digitan Kemin uuden tv-täytelähettimen vuoksi on pitänyt tehdä paikoin muutoksia vastaanottolaitteistoihin, jotta televisiokuva jälleen näkyy
Tilaajille

Digitan Kemin uuden tv-täy­te­lä­het­ti­men vuoksi on pitänyt tehdä paikoin muu­tok­sia vas­taa­not­to­lait­teis­toi­hin, jotta te­le­vi­sio­ku­va jälleen näkyy

21.05.2022 10:02
Kulotus karkasi metsäpaloksi Kolarissa - pelastuslaitos muistuttaa, että ilmoitus kulotuksesta on tehtävä etukäteen

Kulotus karkasi metsäpaloksi Kolarissa - pelastuslaitos muistuttaa, että ilmoitus kulotuksesta on tehtävä etukäteen

22.05.2022 16:04 1
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.