Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Rovaniemen radan nopeus tuskin kasvaa – Väylävirasto selvittää, riittääkö ratayhteyden kapasiteetti metsäteollisuuden ja kaivoksien tarpeisiin
Tilaajille

Ro­va­nie­men radan nopeus tuskin kasvaa – Väy­lä­vi­ras­to sel­vit­tää, riit­tää­kö ra­ta­yh­tey­den ka­pa­si­teet­ti met­sä­teol­li­suu­den ja kai­vok­sien tar­pei­siin

05:00 3
Saamelaisten kansallispäivän 30-vuotisjuhlaa vietetään maanantaina: "Kansallispäivä on kehittynyt symboliksi saamelaisten voimasta ja yhteenkuuluvuudesta"
Tilaajille

Saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vän 30-vuo­tis­juh­laa vie­te­tään maa­nan­tai­na: "Kan­sal­lis­päi­vä on ke­hit­ty­nyt sym­bo­lik­si saa­me­lais­ten voi­mas­ta ja yh­teen­kuu­lu­vuu­des­ta"

05:00 3
Lämpötila sahaa alkavalla viikolla Lapissa: maanantaiaamu on kylmä, mutta jo tiistaina mittarissa onkin plusasteita
Tilaajille

Läm­pö­ti­la sahaa al­ka­val­la vii­kol­la La­pis­sa: maa­nan­tai­aa­mu on kylmä, mutta jo tiis­tai­na mit­ta­ris­sa onkin plus­as­tei­ta

05.02.2023 19:30 1
Sietämättömät vatsakivut piinaavat Kati Peltosta – silti niitä vähätellään: "Minut otetaan todesta vasta, kun kuumeilen"
Tilaajille

Sie­tä­mät­tö­mät vat­sa­ki­vut pii­naa­vat Kati Pel­tos­ta – silti niitä vä­hä­tel­lään: "Minut otetaan todesta vasta, kun kuu­mei­len"

06:30 1
Markus Lohi: Väsymättömällä työllä tulee tulosta – ”Sote-uudistuksen pitää turvata lähipalvelut”
Mainos Keskustan eduskuntaryhmä

Markus Lohi: Vä­sy­mät­tö­mäl­lä työllä tulee tulosta – ”So­te-uu­dis­tuk­sen pitää turvata lä­hi­pal­ve­lut”

01.02.2023 06:00
Ari, 33, tehostaa treeniä anabolisilla steroideilla, vaikka riskit ovat suuret – kuurilla olo on voittamaton, mutta sen jälkeen voimat ja seksihalut romahtavat
Tilaajille

Ari, 33, te­hos­taa treeniä ana­bo­li­sil­la ste­roi­deil­la, vaikka riskit ovat suuret – kuu­ril­la olo on voit­ta­ma­ton, mutta sen jälkeen voimat ja sek­si­ha­lut ro­mah­ta­vat

05.02.2023 13:11 3
Jenny Rautionaho toipumassa rajusta tärskystä – viettää yön sairaalassa varotoimenpisteenä

Jenny Rau­tion­aho toi­pu­mas­sa rajusta tärs­kys­tä – viettää yön sai­raa­las­sa va­ro­toi­men­pis­tee­nä

05.02.2023 20:11
Kysely: Suomalaiset huomioisivat Pohjois-Suomen muuttuneen aseman ja mahdollisuudet hallitusohjelmassa
Tilaajille

Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman ja mah­dol­li­suu­det hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

05.02.2023 16:30 5
Saamelaisten kansallispäivän 30-vuotisjuhlaa vietetään maanantaina: "Kansallispäivä on kehittynyt symboliksi saamelaisten voimasta ja yhteenkuuluvuudesta"
Saamelaisten kansallispäivä
Tilaajille

Saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vän 30-vuo­tis­juh­laa vie­te­tään maa­nan­tai­na: "Kan­sal­lis­päi­vä on ke­hit­ty­nyt sym­bo­lik­si saa­me­lais­ten voi­mas­ta ja yh­teen­kuu­lu­vuu­des­ta"

05:00 3
Utsjoelta maailmalle – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa musiikin parissa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös poronhoidosta

Uts­joel­ta maail­mal­le – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa mu­sii­kin pa­ris­sa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös po­ron­hoi­dos­ta

05.02.2023 05:00
Tilaajille
Käsistään taitava Aune Huhtamella vaatetti koko suvun ja naapureitakin Kutturassa ja Huuhkajassa – Siida sai lahjaksi 18 gaktia, joita on säilytetty huolella aitassa

Kä­sis­tään taitava Aune Huh­ta­mel­la vaa­tet­ti koko suvun ja naa­pu­rei­ta­kin Kut­tu­ras­sa ja Huuh­ka­jas­sa – Siida sai lah­jak­si 18 gaktia, joita on säi­ly­tet­ty huo­lel­la aitassa

05.02.2023 14:01
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain käsittely koettelee kokonaisen sukupolven uskoa Suomeen: "Monelle nuorelle tämä on se, missä punnitaan heidän arvonsa", sanoo taiteilija ja aktivisti Niillas Holmberg

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­ly koet­te­lee ko­ko­nai­sen su­ku­pol­ven uskoa Suo­meen: "Mo­nel­le nuo­rel­le tämä on se, missä pun­ni­taan heidän ar­von­sa", sanoo tai­tei­li­ja ja ak­ti­vis­ti Niillas Holm­berg

04.02.2023 09:40 8
Viimeiselle matkalle arvokkaasti – uusi saattueauto monipuolistaa Hautauspalvelu Luoma-ahon palvelua
Mainos Hautauspalvelu Luoma-aho

Vii­mei­sel­le mat­kal­le ar­vok­kaas­ti – uusi saat­tue­au­to mo­ni­puo­lis­taa Hau­taus­pal­ve­lu Luo­ma-ahon pal­ve­lua

02.02.2023 06:00
Nuoruuden innolla ja suurella sydämellä – Lapin ylioppilasteatteri johdattaa katsojat syvälle pimeään metsään
Tilaajille

Nuoruuden innolla ja suurella sydämellä – Lapin ylioppilasteatteri johdattaa katsojat syvälle pimeään metsään

04.02.2023 10:00
Uusilla metsiensuojelualueilla pyritään vaikuttamaan vaaleihin, ei hakkuisiin
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Uusilla metsiensuojelualueilla pyritään vaikuttamaan vaaleihin, ei hakkuisiin

03.02.2023 16:43 12
Turha kuolema herätti ruotsalaiset – lainsäätäjiltä vaaditaan nyt tiukempia otteita lasten suojelemiseksi
Tilaajille
Kolumni
Sari Pelttari-Heikka

Turha kuolema herätti ruotsalaiset – lainsäätäjiltä vaaditaan nyt tiukempia otteita lasten suojelemiseksi

05:00
Kun inho muuttuu rakkaudeksi: alakoulun ”käsityötrauma” ei estänyt rovaniemeläistä Annika Konttaniemeä toteuttamasta upeaa neulontakirjaa
Luppo
Tilaajille

Kun inho muuttuu rak­kau­dek­si: ala­kou­lun ”kä­si­työt­rau­ma” ei estänyt ro­va­nie­me­läis­tä Annika Kont­ta­nie­meä to­teut­ta­mas­ta upeaa neu­lon­ta­kir­jaa

04.02.2023 05:00
Suomen suurinta kansallispuistoa valvonut Jari Kangasniemi sai pedontappajia kiikkiin jopa kengännumerosta, mutta hinta oli kova

Suomen suu­rin­ta kan­sal­lis­puis­toa val­vo­nut Jari Kan­gas­nie­mi sai pe­don­tap­pa­jia kiik­kiin jopa ken­gän­nu­me­ros­ta, mutta hinta oli kova

04.02.2023 05:00 28
Tilaajille
1990-luvulla lapset leikkivät poneilla, opettelivat pelaamaan Nintendoa ja etsivät vanhempiaan lähipubista – suurimman osan ajasta heillä oli silti kiire ulos leikkimään

1990-lu­vul­la lapset leik­ki­vät po­neil­la, opet­te­li­vat pe­laa­maan Nin­ten­doa ja etsivät van­hem­piaan lä­hi­pu­bis­ta – suu­rim­man osan ajasta heillä oli silti kiire ulos leik­ki­mään

01.02.2023 11:04 8
Tilaajille
Miltä näyttää pelastajan arki? Seurasimme erään aivan tavallisen tiistain tapahtumia Rovaniemen pelastusasemalla

Miltä näyttää pe­las­ta­jan arki? Seu­ra­sim­me erään aivan ta­val­li­sen tiis­tain ta­pah­tu­mia Ro­va­nie­men pe­las­tus­ase­mal­la

28.01.2023 05:00
Tilaajille
Katri Kulmuni: Sinnikkyys tuo tulosta – ”Lapilla valoisat näkymät”
Mainos Keskustan eduskuntaryhmä

Katri Kul­mu­ni: Sin­nik­kyys tuo tulosta – ”La­pil­la va­loi­sat nä­ky­mät”

01.02.2023 06:00
Käsistään taitava Aune Huhtamella vaatetti koko suvun ja naapureitakin Kutturassa ja Huuhkajassa – Siida sai lahjaksi 18 gaktia, joita on säilytetty huolella aitassa
Tilaajille

Kä­sis­tään taitava Aune Huh­ta­mel­la vaa­tet­ti koko suvun ja naa­pu­rei­ta­kin Kut­tu­ras­sa ja Huuh­ka­jas­sa – Siida sai lah­jak­si 18 gaktia, joita on säi­ly­tet­ty huo­lel­la aitassa

05.02.2023 14:01
Ikäihmisiä tavoitellaan kulttuurin pariin Lapissa – viime vuonna kohtaamisia Rovaniemellä ja Sallassa kertyi yli 470
Tilaajille

Ikä­ih­mi­siä ta­voi­tel­laan kult­tuu­rin pariin Lapissa – viime vuonna koh­taa­mi­sia Ro­va­nie­mel­lä ja Sal­las­sa kertyi yli 470

05.02.2023 17:30
Yhä suurempi hätä läheisistä näkyy huoli- ja vaarailmoituksissa, mutta kaikki eivät halua apua – osalle täytyy vakuuttaa, ettei kyse ole kyttäämisestä
Tilaajille

Yhä suu­rem­pi hätä lä­hei­sis­tä näkyy huoli- ja vaa­rail­moi­tuk­sis­sa, mutta kaikki eivät halua apua – osalle täytyy va­kuut­taa, ettei kyse ole kyt­tää­mi­ses­tä

05.02.2023 18:30
Tervola maksaa Lapin muhkeinta vauvarahaa, neljä lappilaiskuntaa kosiskelee lapsiperheitä maksuttomalla päivähoidolla
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Tervola maksaa Lapin muh­kein­ta vau­va­ra­haa, neljä lap­pi­lais­kun­taa ko­sis­ke­lee lap­si­per­hei­tä mak­sut­to­mal­la päi­vä­hoi­dol­la

03.02.2023 19:54 9
Saamelaiskäräjälain käsittely koettelee kokonaisen sukupolven uskoa Suomeen: "Monelle nuorelle tämä on se, missä punnitaan heidän arvonsa", sanoo taiteilija ja aktivisti Niillas Holmberg

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain kä­sit­te­ly koet­te­lee ko­ko­nai­sen su­ku­pol­ven uskoa Suo­meen: "Mo­nel­le nuo­rel­le tämä on se, missä pun­ni­taan heidän ar­von­sa", sanoo tai­tei­li­ja ja ak­ti­vis­ti Niillas Holm­berg

04.02.2023 09:40 8
Valiokunnat: saamelaiskäräjille ei tulisi veto-oikeutta – vain yksi valiokunnista antoi lausuntonsa riitaisena, muut yksimielisiä

Va­lio­kun­nat: saa­me­lais­kä­rä­jil­le ei tulisi ve­to-oi­keut­ta – vain yksi va­lio­kun­nis­ta antoi lau­sun­ton­sa rii­tai­se­na, muut yk­si­mie­li­siä

04.02.2023 12:20 1
Tilaajille
Lapin kamariorkesteri palkittiin vuoden klassinen Emmalla

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ri pal­kit­tiin vuoden klas­si­nen Emmalla

04.02.2023 09:22 3
Tilaajille
Kolme ohittamatonta neuvoa yrittäjälle, joka etsii jatkajaa yritykselleen – Asiantuntija kertoo: ”Ajatus voi pelottaa”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kolme ohit­ta­ma­ton­ta neuvoa yrit­tä­jäl­le, joka etsii jat­ka­jaa yri­tyk­sel­leen – Asian­tun­ti­ja kertoo: ”Ajatus voi pe­lot­taa”

02.02.2023 06:00
Typpivuotoa ei saada suljettua tai tukittua ilmakaasutehtaalla Torniossa – vuoto jatkuu maanantaiaamuun asti, ei vaikutuksia Outokummun toimintaan
Tilaajille

Typ­pi­vuo­toa ei saada sul­jet­tua tai tu­kit­tua il­ma­kaa­su­teh­taal­la Tor­nios­sa – vuoto jatkuu maa­nan­tai­aa­muun asti, ei vai­ku­tuk­sia Ou­to­kum­mun toi­min­taan

05.02.2023 14:40
Henkilöauto suistui ojaan Simossa – ohiajanut teki ilmoituksen hätäkeskukselle pysähtymättä, pelastuslaitosta ei tarvittu
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to suistui ojaan Simossa – ohi­aja­nut teki il­moi­tuk­sen hä­tä­kes­kuk­sel­le py­säh­ty­mät­tä, pe­las­tus­lai­tos­ta ei tar­vit­tu

05.02.2023 17:42
Rekka ja pakettiauto kolaroivat Ranuantiellä Simossa, yksi loukkaantui
Tilaajille

Rekka ja pakettiauto kolaroivat Ranuantiellä Simossa, yksi loukkaantui

10:21
Lapin kamariorkesteri palkittiin vuoden klassinen Emmalla
Tilaajille

Lapin kamariorkesteri palkittiin vuoden klassinen Emmalla

04.02.2023 09:22 3
Listasimme 12 talviretkivinkkiä Tunturi-Lapista – Pallas- ja Yllästunturien maisemista löytyy jotain ihan jokaiselle
Tilaajille

Lis­ta­sim­me 12 tal­vi­ret­ki­vink­kiä Tun­tu­ri-La­pis­ta – Pallas- ja Yl­läs­tun­tu­rien mai­se­mis­ta löytyy jotain ihan jo­kai­sel­le

05.02.2023 06:00 6
Kolumnit
Turha kuolema herätti ruotsalaiset – lainsäätäjiltä vaaditaan nyt tiukempia otteita lasten suojelemiseksi
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set – lain­sää­tä­jil­tä vaa­di­taan nyt tiu­kem­pia otteita lasten suo­je­le­mi­sek­si

05:00
Tilaajille
Timo Soini kiroaisi myös vihreän siirtymän
Kolumni Henripekka Kallio

Timo Soini ki­roai­si myös vihreän siir­ty­män

04.02.2023 05:00 38
Viikon kuva: Moottorikelkalla auringonlaskuun
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Moot­to­ri­kel­kal­la au­rin­gon­las­kuun

02.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Ruotsalaisneiti auttoi ymmärtämään paremmin kotikaupunkiani Rovaniemeä
Kolumni Risto Pyykkö

Ruot­sa­lais­nei­ti auttoi ym­mär­tä­mään pa­rem­min ko­ti­kau­pun­kia­ni Ro­va­nie­meä

02.02.2023 09:21 4
Tilaajille
Utsjoelta maailmalle – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa musiikin parissa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös poronhoidosta
Tilaajille

Uts­joel­ta maail­mal­le – nuori räppäri Mihkku Laiti tekee uraa mu­sii­kin pa­ris­sa, mutta tuleva ammatti voi löytyä myös po­ron­hoi­dos­ta

05.02.2023 05:00
Ostohakekuljettimella syttyi palo Metsä Groupin tehtaalla Kemissä – palosta ei henkilövahinkoja
Tilaajille

Os­to­ha­ke­kul­jet­ti­mel­la syttyi palo Metsä Groupin teh­taal­la Kemissä – palosta ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

05.02.2023 14:33
Ainakin viisisataa on kuollut Turkin rajun maanjäristyksen seurauksena – uhrimäärä voi vielä kasvaa

Ainakin viisisataa on kuollut Turkin rajun maanjäristyksen seurauksena – uhrimäärä voi vielä kasvaa

09:41
"Tortussa pitää maistua punssi ja karvasmanteli" – muusikko Jaakko Laitinen testasi kahdeksan runebergintorttua eli ruunaria
Tilaajille

"Tor­tus­sa pitää maistua punssi ja kar­vas­man­te­li" – muu­sik­ko Jaakko Lai­ti­nen testasi kah­dek­san ru­ne­ber­gin­tort­tua eli ruu­na­ria

05.02.2023 07:00 8
Ounasvaaran Ladulle menestystä SM-avantouintikisoissa Peurungassa
Urheilu
Tilaajille

Ou­nas­vaa­ran Ladulle me­nes­tys­tä SM-avan­to­uin­ti­ki­sois­sa Peu­run­gas­sa

09:45
OH:n Emilia Irvankoskelle kaksi hopeaa nuorten SM-ampumahiihdosta

OH:n Emilia Ir­van­kos­kel­le kaksi hopeaa nuorten SM-am­pu­ma­hiih­dos­ta

08:00
Tilaajille
Sahlsten dominoi Bodenin superkelkkailua – Miika Lammi ponkaisi startissa takarivistä kärjen tuntumaan, mutta joutui pian keskeyttämään

Sahl­sten dominoi Bodenin su­per­kelk­kai­lua – Miika Lammi pon­kai­si star­tis­sa ta­ka­ri­vis­tä kärjen tun­tu­maan, mutta joutui pian kes­keyt­tä­mään

05.02.2023 21:31
Tilaajille
Saku Niskanen piti Tero Lokan takanaan yhtä kertaa lukuun ottamatta – Endurosprintin SM-avaus ajettiin Soinissa

Saku Nis­ka­nen piti Tero Lokan ta­ka­naan yhtä kertaa lukuun ot­ta­mat­ta – En­du­ro­sprin­tin SM-avaus ajet­tiin Soi­nis­sa

05.02.2023 21:17
Tilaajille
Mikä on paras väline umpihankeen? Näin valitset oikeat varusteet hoidettujen reittien ulkopuolelle
Tilaajille

Mikä on paras väline um­pi­han­keen? Näin va­lit­set oikeat va­rus­teet hoi­det­tu­jen reit­tien ul­ko­puo­lel­le

04.02.2023 13:29 7
Nelostiellä Tervolassa kahden henkilöauton kolari, humalaiset henkilöt pitivät poliisin kiireisenä
Tilaajille

Ne­los­tiel­lä Ter­vo­las­sa kahden hen­ki­lö­au­ton kolari, hu­ma­lai­set hen­ki­löt pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä

05.02.2023 10:34 1
Lumisade kulkee Lapin yli sunnuntaina ja vie kireimmän pakkasen mennessään – Savukoskella mitattiin lauantaina pakkasta 32,8 astetta
Tilaajille

Lu­mi­sa­de kulkee Lapin yli sun­nun­tai­na ja vie ki­reim­män pak­ka­sen men­nes­sään – Sa­vu­kos­kel­la mi­tat­tiin lauan­tai­na pak­kas­ta 32,8 astetta

04.02.2023 16:33
Suomen suurinta kansallispuistoa valvonut Jari Kangasniemi sai pedontappajia kiikkiin jopa kengännumerosta, mutta hinta oli kova
Tilaajille

Suomen suu­rin­ta kan­sal­lis­puis­toa val­vo­nut Jari Kan­gas­nie­mi sai pe­don­tap­pa­jia kiik­kiin jopa ken­gän­nu­me­ros­ta, mutta hinta oli kova

04.02.2023 05:00 28
Lukijoilta
Arktinen kylpyläkeskus Valionrantaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaarlo Kantola

Ark­ti­nen kyl­py­lä­kes­kus Va­lion­ran­taan

08:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maria Huhmarniemi

Jul­ki­sen taiteen yl­lä­pi­to­vas­tuu­ta sel­key­tet­tä­vä

08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arja Vesanto-Vuori

Val­heel­lis­ta mök­ki­mark­ki­noin­tia

08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Toivo Koistinen

Kysymys am­mat­ti­jär­jes­töil­le

07:00 3
Tilaajille
Viisitoistavuotias Eelis Turpeinen on 4H-yrittäjä – haluaa rahoittaa harrastuksensa lumitöiden ja kiinteistönhuollon avulla
Tilaajille

Vii­si­tois­ta­vuo­tias Eelis Tur­pei­nen on 4H-yrit­tä­jä – haluaa ra­hoit­taa har­ras­tuk­sen­sa lu­mi­töi­den ja kiin­teis­tön­huol­lon avulla

04.02.2023 16:17 2
Rovaniemeläinen sarjakuvataiteilija Juha Salla, 64, löysi piirtämisestä apua masennukseensa – Ansulin Arkillaan hän haluaa jakaa iloa muillekin
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Juha Salla, 64, löysi piir­tä­mi­ses­tä apua ma­sen­nuk­seen­sa – An­su­lin Ar­kil­laan hän haluaa jakaa iloa muil­le­kin

04.02.2023 11:28 5
Kaikki kolme Suomessa syntynyttä naalinpoikasta on nähty talven aikana ruokinta-automaateilla – roskaton retkeily auttaa myös suojelutyössä
Tilaajille

Kaikki kolme Suo­mes­sa syn­ty­nyt­tä naa­lin­poi­kas­ta on nähty talven aikana ruo­kin­ta-au­to­maa­teil­la – ros­ka­ton ret­kei­ly auttaa myös suo­je­lu­työs­sä

04.02.2023 15:15 2
Kun inho muuttuu rakkaudeksi: alakoulun ”käsityötrauma” ei estänyt rovaniemeläistä Annika Konttaniemeä toteuttamasta upeaa neulontakirjaa
Tilaajille

Kun inho muuttuu rak­kau­dek­si: ala­kou­lun ”kä­si­työt­rau­ma” ei estänyt ro­va­nie­me­läis­tä Annika Kont­ta­nie­meä to­teut­ta­mas­ta upeaa neu­lon­ta­kir­jaa

04.02.2023 05:00