luppo: Annukka Yli­vaa­ra, 44, on en­sim­mäi­nen nainen pa­tal­joo­nan ko­men­ta­ja­na Maa­voi­mis­sa – Ura­va­lin­taan vai­kut­ti lapsuus So­dan­ky­läs­sä

Lifestyle: So­pi­vas­ti tavaraa ja kaikki käy­tös­sä – ta­pa­sim­me kaksi lap­pi­lais­ta mi­ni­ma­lis­tia

Tornionjoessa kelluneet pelastusliivit aiheuttivat suurehkon pelastustehtävän lauantaina illalla
Tilaajille

Tor­nion­joes­sa kel­lu­neet pe­las­tus­lii­vit ai­heut­ti­vat suu­reh­kon pe­las­tus­teh­tä­vän lauan­tai­na illalla

10:32
Kysyimme, mitä ovat typerimmät ennakkoluulot lestadiolaisista – ikivanha pyykkikonetarina muistetaan yli sukupolvien
Tilaajille

Ky­syim­me, mitä ovat ty­pe­rim­mät en­nak­ko­luu­lot les­ta­dio­lai­sis­ta – iki­van­ha pyyk­ki­ko­ne­ta­ri­na muis­te­taan yli su­ku­pol­vien

10:33 1
Analyysi: Sergei Lavrovilla on vastaus valmiina, kun Venäjä tuhoaa ohjusiskulla ostoskeskuksen – Kuulumiset Venäjältä voisi nykyään kiteyttää: "Valehdellaan"
Tilaajille

Ana­lyy­si: Sergei Lav­ro­vil­la on vastaus val­mii­na, kun Venäjä tuhoaa oh­jus­is­kul­la os­tos­kes­kuk­sen – Kuu­lu­mi­set Ve­nä­jäl­tä voisi nykyään ki­teyt­tää: "Va­leh­del­laan"

02.07.2022 06:30 1
Miksi Exilion ei rakenna voimaloita Tervolaan, vaikka sillä on valmiit kaavat kahteen tuulipuistoon?
Tilaajille

Miksi Exilion ei rakenna voi­ma­loi­ta Ter­vo­laan, vaikka sillä on valmiit kaavat kahteen tuu­li­puis­toon?

02.07.2022 15:49 13
Pörhö on avannut Ouluun maailman ensimmäinen digitaalisen huoltopalvelun – ”Missään muualla tällaista ei ole vielä kokeiltu, joten ajattelin että tehdään sitten itse”
Mainos Pörhön Autoliike

Pörhö on avannut Ouluun maail­man en­sim­mäi­nen di­gi­taa­li­sen huol­to­pal­ve­lun – ”Mis­sään muualla täl­lais­ta ei ole vielä ko­keil­tu, joten ajat­te­lin että tehdään sitten itse”

29.06.2022 06:00
Kaikki haluavat hääkuvat Lapin luonnossa, sanoo Miika Hämäläinen – Valokuvaaja vaelsi tuoreen avioparin kanssa 12 kilometriä kuvaa varten, ja juuri se on hänen työssään parasta
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Kaikki ha­lua­vat hää­ku­vat Lapin luon­nos­sa, sanoo Miika Hä­mä­läi­nen – Va­lo­ku­vaa­ja vaelsi tuoreen avio­pa­rin kanssa 12 ki­lo­met­riä kuvaa varten, ja juuri se on hänen työs­sään parasta

02.07.2022 11:54 1
Sopivasti tavaraa ja kaikki käytössä – Minimalismi on elämäntapa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

So­pi­vas­ti tavaraa ja kaikki käy­tös­sä – Mi­ni­ma­lis­mi on elä­män­ta­pa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

02.07.2022 15:07
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki vastaa väitteisiin: "Kukaan ei ole kieltänyt opettajia puhumasta sisäilmaongelmista"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki vastaa väit­tei­siin: "Kukaan ei ole kiel­tä­nyt opet­ta­jia pu­hu­mas­ta si­säil­maon­gel­mis­ta"

30.06.2022 06:30 13
Tilaajille
TE-uudistus on tuomassa kunnille lisälaskun – Tornion ja Kemin rahoitus jää pahasti vajaaksi

TE-uu­dis­tus on tuo­mas­sa kun­nil­le li­sä­las­kun – Tornion ja Kemin ra­hoi­tus jää pahasti va­jaak­si

30.06.2022 06:30 3
Tilaajille
Lottoarvonnan jättipotti 14 miljoonaa euroa Sastamalaan

Lot­to­ar­von­nan jät­ti­pot­ti 14 mil­joo­naa euroa Sas­ta­ma­laan

03.07.2022 00:15
Charlotte Kalla pallotteli lopettamispäätöstä aikansa ja otti sitten A4-arkin esiin – uteliaisuus elämästä urheilun ulkopuolella voitti

Char­lot­te Kalla pal­lot­te­li lo­pet­ta­mis­pää­tös­tä aikansa ja otti sitten A4-ar­kin esiin – ute­liai­suus elä­mäs­tä ur­hei­lun ul­ko­puo­lel­la voitti

09:55
Annukka Ylivaara, 44, on ensimmäinen nainen pataljoonan komentajana Maavoimissa – Uravalintaan vaikutti lapsuus Sodankylässä
Luppo
Tilaajille

Annukka Yli­vaa­ra, 44, on en­sim­mäi­nen nainen pa­tal­joo­nan ko­men­ta­ja­na Maa­voi­mis­sa – Ura­va­lin­taan vai­kut­ti lapsuus So­dan­ky­läs­sä

06:30
Suomen kaunein tie kaipaa kulkijoita – poljimme Karigasniemeltä Utsjoelle eikä vastaan tullut yhtään rekkaa

Suomen kaunein tie kaipaa kul­ki­joi­ta – pol­jim­me Ka­ri­gas­nie­mel­tä Uts­joel­le eikä vastaan tullut yhtään rekkaa

02.07.2022 06:30 6
Tilaajille
Rovaniemeläinen Anni, 25, kyllästyi siihen, ettei Instagramissa saa näkyä edes nänni – nyt hän julkaisee pornoa OnlyFans-sivustolla

Ro­va­nie­me­läi­nen Anni, 25, kyl­läs­tyi siihen, ettei Ins­tag­ra­mis­sa saa näkyä edes nänni – nyt hän jul­kai­see pornoa On­ly­Fans-si­vus­tol­la

25.06.2022 06:30 8
Tilaajille
Keskellä korpea on punttisali, jonka seinällä on porontalja ja ennätystaulussa julkisuudesta tuttu nimi – täällä Suomen vahvimmat veljekset etenevät kohti suurta unelmaansa

Kes­kel­lä korpea on punt­ti­sa­li, jonka sei­näl­lä on po­ron­tal­ja ja en­nä­tys­tau­lus­sa jul­ki­suu­des­ta tuttu nimi – täällä Suomen vah­vim­mat vel­jek­set ete­ne­vät kohti suurta unel­maan­sa

05.06.2022 10:20 8
Tilaajille
U19-lentopallotytöillä EM-kisapaikka omissa käsissä sunnuntaina – Mäkikyrön pistesaalis Suomen paras
Tilaajille

U19-lentopallotytöillä EM-kisapaikka omissa käsissä sunnuntaina – Mäkikyrön pistesaalis Suomen paras

09:54
Juha-Pekka Mikkola osti rovaniemeläisille tutun Kemijoen Helmen jo toiseen kertaan, mutta ravintolalaivana Helmi ei risteile enää koskaan
Tilaajille

Juha-Pekka Mikkola osti rovaniemeläisille tutun Kemijoen Helmen jo toiseen kertaan, mutta ravintolalaivana Helmi ei risteile enää koskaan

29.06.2022 15:29 4
Hyvinvointialueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – johtajavalinnat ovat työllistäneet eikä radikaaleihin muutoksiin tunnu olevan aikaa
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Hyvinvointialueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – johtajavalinnat ovat työllistäneet eikä radikaaleihin muutoksiin tunnu olevan aikaa

01.07.2022 20:00 2
Onko tammukkaa olemassa, toimiiko pajunvarpu – kaikkiin kysymyksiin ei tiedekään anna vastausta
Tilaajille
Kolumni
Antti Kokkonen

Onko tammukkaa olemassa, toimiiko pajunvarpu – kaikkiin kysymyksiin ei tiedekään anna vastausta

02.07.2022 05:00 4
Arvio: Elviksen ja managerin näkemykset ristiriidassa
Kulttuuri
Tilaajille

Arvio: El­vik­sen ja ma­na­ge­rin nä­ke­myk­set ris­ti­rii­das­sa

01.07.2022 16:30
Arvio: Kevyttä kesäviihdettä kolmisin — Valdemarin musiikkikomedia luottaa omiin biiseihin

Arvio: Kevyttä ke­sä­viih­det­tä kol­mi­sin — Val­de­ma­rin mu­siik­ki­ko­me­dia luottaa omiin bii­sei­hin

01.07.2022 14:54 1
Tilaajille
Näyttelyarvio: Sateen jälkeisiä tarinoita – Liisa Karintauksen näyttely on kuin sateinen näkymä, joka kirkastuu ja löytää vähitellen värinsä

Näyt­te­lyar­vio: Sateen jäl­kei­siä ta­ri­noi­ta – Liisa Ka­rin­tauk­sen näyt­te­ly on kuin sa­tei­nen näkymä, joka kir­kas­tuu ja löytää vä­hi­tel­len värinsä

29.06.2022 17:51 1
Tilaajille
Reetta Hurske löysi kauden parhaan vireensä sopivasti MM-kisojen lähetessä – voitto Ranskassa

Reetta Hurske löysi kauden parhaan vireensä sopivasti MM-kisojen lähetessä – voitto Ranskassa

09:50
Henkirikoksesta epäillyn torniolaismiehen etsinnät jatkuvat – poliisi on julkaissut etsityn nimen sekä kuvan
Tilaajille

Hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­lyn tor­nio­lais­mie­hen et­sin­nät jat­ku­vat – poliisi on jul­kais­sut etsityn nimen sekä kuvan

02.07.2022 10:09
Lapin Kansa teki kaksi tietopyyntöä, mutta vain toinen maksoi – Lapin poliisi laskutti 16 asiakirjasta yli tuhat euroa
Tilaajille

Lapin Kansa teki kaksi tie­to­pyyn­töä, mutta vain toinen maksoi – Lapin poliisi las­kut­ti 16 asia­kir­jas­ta yli tuhat euroa

02.07.2022 07:00 11
Hellejaksot yllyttävät sääskiä – "Kyllä sitä riemua riittää pitkäksi aikaa"
Tilaajille

Hel­le­jak­sot yl­lyt­tä­vät sääskiä – "Kyllä sitä riemua riittää pit­käk­si aikaa"

02.07.2022 10:00 3
Kun äänet sattuvat ja kosketus kavahduttaa – vaalalainen Anita Ruonakangas kokee maailman muita voimakkaammin
Teemat
Tilaajille

Kun äänet sat­tu­vat ja kos­ke­tus ka­vah­dut­taa – vaa­la­lai­nen Anita Ruo­na­kan­gas kokee maail­man muita voi­mak­kaam­min

27.06.2022 06:30
Suvisen sään sähköauto – Toyotan nimihirviömallissa on sähkön käytön ja saannin kannalta harmittavia puutteita, mutta vankka alustarakenne vakuuttaa senkin edestä

Suvisen sään säh­kö­au­to – Toyotan ni­mi­hir­viö­mal­lis­sa on sähkön käytön ja saannin kan­nal­ta har­mit­ta­via puut­tei­ta, mutta vankka alus­ta­ra­ken­ne va­kuut­taa senkin edestä

23.06.2022 12:00 3
Tilaajille
Kuivamuonasta mökkigurmeeta – kun kylmätila on kortilla, panosta kuivamuonakaapin sisältöön

Kui­va­muo­nas­ta mök­ki­gur­mee­ta – kun kyl­mä­ti­la on kor­til­la, panosta kui­va­muo­na­kaa­pin si­säl­töön

23.06.2022 06:30
Tilaajille
Asuntovaunu on oululaisten Pirjo ja Kari Kuisman sekä tuhansien muiden suomalaisten toinen koti – ”Tämä on koukuttava tapa elää”

Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­ten Pirjo ja Kari Kuisman sekä tu­han­sien muiden suo­ma­lais­ten toinen koti – ”Tämä on kou­kut­ta­va tapa elää”

23.06.2022 06:30
Tilaajille

Etätyön suosio on ju­han­nus­lii­ken­teen ky­sy­mys­merk­ki – ”Me­no­lii­ken­ne voi tänä vuonna ja­kau­tua entistä pi­dem­mäl­le ajalle”

18.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Perheleikkipuistossa riittää touhua

Perheleikkipuistossa riittää touhua

09:00
"Suviseurat ovat tärkeintä ravintoa uskolle", sanovat oululaiset seuravieraat Päivi ja Veli Tuomivaara
Tilaajille

"Su­vi­seu­rat ovat tär­kein­tä ra­vin­toa us­kol­le", sanovat ou­lu­lai­set seu­ra­vie­raat Päivi ja Veli Tuo­mi­vaa­ra

01.07.2022 20:04 3
Tervola korotti roimasti sote-henkilöstön palkkoja, sairaanhoitajille yli 200 euroa yleiskorotuksen päälle – katso lista tästä
Tilaajille

Tervola korotti roi­mas­ti so­te-hen­ki­lös­tön palk­ko­ja, sai­raan­hoi­ta­jil­le yli 200 euroa yleis­ko­ro­tuk­sen päälle – katso lista tästä

02.07.2022 06:00 4
Päiväkirja: Humpuukilla tekee hyvän tilin
Tilaajille
Kolumni
Pauli Poutanen

Päiväkirja: Humpuukilla tekee hyvän tilin

02.07.2022 05:00 4
Arvio: Elviksen ja managerin näkemykset ristiriidassa
Tilaajille

Arvio: Elviksen ja managerin näkemykset ristiriidassa

01.07.2022 16:30
Rikkoontunut tavarajuna haittasi Oulun ja Rovaniemen välistä junaliikennettä  – häiriö on nyt ohi

Rik­koon­tu­nut ta­va­ra­ju­na hait­ta­si Oulun ja Ro­va­nie­men välistä ju­na­lii­ken­net­tä – häiriö on nyt ohi

02.07.2022 13:35 4
Pizzauunissa valmistuu aito italialainen pizza, mutta voi sillä valmistaa paljon muutakin kuten pata-ateriat, leivät ja leivonnaiset
Tilaajille

Piz­za­uu­nis­sa val­mis­tuu aito ita­lia­lai­nen pizza, mutta voi sillä val­mis­taa paljon muu­ta­kin kuten pa­ta-ate­riat, leivät ja lei­von­nai­set

02.07.2022 06:30
Helmarit jahtaa EM-kisoissa maaleja, mutta kentän ulkopuolella jalkapallon pitäisi parantaa epätäydellistä maailmaa – "Peli todella yhdistää ihmisiä"
Tilaajille

Hel­ma­rit jahtaa EM-ki­sois­sa maa­le­ja, mutta kentän ul­ko­puo­lel­la jal­ka­pal­lon pitäisi pa­ran­taa epä­täy­del­lis­tä maail­maa – "Peli todella yh­dis­tää ih­mi­siä"

02.07.2022 18:30
Näin USA:n politiikka nyt muuttuu – Aborttipäätös pönkittää Trumpin republikaanien valtaa, mutta presidentinvaaleihin 2024 on nousussa yllätysnimi
Tilaajille

Näin USA:n politiikka nyt muuttuu – Aborttipäätös pönkittää Trumpin republikaanien valtaa, mutta presidentinvaaleihin 2024 on nousussa yllätysnimi

06:30
Epäilty henkirikos Torniossa – poliisi etsii uhrin aviomiestä

Epäilty hen­ki­ri­kos Tor­nios­sa – poliisi etsii uhrin avio­mies­tä

30.06.2022 13:23
Lukijoilta
Ylläksen matkailureittejä pian pakko laajentaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Martti Asikainen

Yl­läk­sen mat­kai­lu­reit­te­jä pian pakko laa­jen­taa

02.07.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomas Hoikka

Elämää yk­sin­huol­ta­ja­per­hees­sä

02.07.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Isomäki

Met­sän­hoi­toa har­joi­te­taan tut­ki­muk­sen varassa

02.07.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Vesa Ruokamo

Ke­mi­joen lohen pa­laut­ta­mi­nen on tah­to­ti­la

02.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Annukka Ylivaara, 44, on ensimmäinen nainen pataljoonan komentajana Maavoimissa – Uravalintaan vaikutti lapsuus Sodankylässä
Tilaajille

Annukka Ylivaara, 44, on ensimmäinen nainen pataljoonan komentajana Maavoimissa – Uravalintaan vaikutti lapsuus Sodankylässä

06:30
Ukraina syyttää Venäjän käyttäneen Käärmesaarella fosforipommeja

Uk­rai­na: Venäjä käytti Käär­me­saa­rel­la fos­fo­ri­pom­me­ja

02.07.2022 08:46
Rovaniemen kaupunki ja Lapin korkeakouluyhteisö sateenkaariliputtavat ensimmäistä kertaa lauantaina
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ja Lapin kor­kea­kou­lu­yh­tei­sö sa­teen­kaa­ri­li­put­ta­vat en­sim­mäis­tä kertaa lauan­tai­na

01.07.2022 20:41 5
Helle houkutteli lappilaiset rannalle ja leikkipuistoon – "Kyllä me tästä nautimme, vaikka olemmekin enemmän talvi-ihmisiä"
Tilaajille

Helle hou­kut­te­li lap­pi­lai­set ran­nal­le ja leik­ki­puis­toon – "Kyllä me tästä nau­tim­me, vaikka olem­me­kin enemmän tal­vi-ih­mi­siä"

01.07.2022 17:07
Päiväkirja
Päiväkirja: Humpuukilla tekee hyvän tilin
Kolumni Pauli Poutanen

Päi­vä­kir­ja: Hum­puu­kil­la tekee hyvän tilin

02.07.2022 05:00 4
Tilaajille
Päiväkirja: Saako Lapissa sanoa ääneen, jos mansikka maistuu paremmalle kuin hilla?
Kolumni Armi Auvinen

Päi­vä­kir­ja: Saako Lapissa sanoa ääneen, jos man­sik­ka maistuu pa­rem­mal­le kuin hilla?

01.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Muuttokonkarin ABC eli muista nämä ennen kuin muuttopäivä koittaa
Kolumni Ville Hyötylä

Päi­vä­kir­ja: Muut­to­kon­ka­rin ABC eli muista nämä ennen kuin muut­to­päi­vä koittaa

30.06.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Ennen vihasin säännöllisiä harrastuksia, mutta lapsiperheessä niistä tuli tie vapauteen
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: Ennen vihasin sään­nöl­li­siä har­ras­tuk­sia, mutta lap­si­per­hees­sä niistä tuli tie va­pau­teen

29.06.2022 13:45
Tilaajille
”Mitään vahinkoa kaupungille ei ole aiheutunut”  – käräjäoikeudessa kiisteltiin, onko Rovaniemen kaupungilla oikeus vahingonkorvauksiin vai ei
Tilaajille

”Mitään va­hin­koa kau­pun­gil­le ei ole ai­heu­tu­nut” – ­kä­rä­jäoi­keu­des­sa kiis­tel­tiin, onko Ro­va­nie­men kau­pun­gil­la oikeus va­hin­gon­kor­vauk­siin vai ei

01.07.2022 18:21 14
Poliisi ei ole etsinnöistä huolimatta tavoittanut vaimonsa taposta epäiltyä torniolaismiestä

Poliisi ei ole et­sin­nöis­tä huo­li­mat­ta ta­voit­ta­nut vai­mon­sa taposta epäil­tyä tor­nio­lais­mies­tä

01.07.2022 17:33
Vuotson kouluratkaisun hinta nousi – moduuli siirretään suunnitellusti mutta valtuusto pohtii jatkoa elokuussa
Tilaajille

Vuotson kou­lu­rat­kai­sun hinta nousi – moduuli siir­re­tään suun­ni­tel­lus­ti mutta val­tuus­to pohtii jatkoa elo­kuus­sa

01.07.2022 15:39 1
Sopivasti tavaraa ja kaikki käytössä – Minimalismi on elämäntapa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä
Tilaajille

Sopivasti tavaraa ja kaikki käytössä – Minimalismi on elämäntapa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

02.07.2022 15:07