Pulloposti: Simon pul­lo­pos­tin lä­het­tä­nyt Pik­ku-Oli­via löytyi Ruot­sis­ta somen voi­mal­la

Investointi: Täl­lai­nen on So­dan­ky­län uusi 20 mil­joo­nan euron koulu – op­pi­laat rie­muit­se­vat mo­ni­puo­li­ses­ta kou­lu­pi­has­ta

kolumni: Vii­vy­tel­lä­kö vai vil­liin­tyä? Mitä tehdä, jos pelkkä ajatus muu­tok­ses­ta pe­lot­taa?

Pääministeri Marin: Nord Stream -sabotaasin takana voi olla halua pelotella Eurooppaa – sisäministeri Mikkosen mukaan hallituksella on nyt valmius arvioida pilottihanketta raja-aidan rakentamiseksi

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Nord Stream -sa­bo­taa­sin takana voi olla halua pe­lo­tel­la Eu­roop­paa – si­sä­mi­nis­te­ri Mik­ko­sen mukaan hal­li­tuk­sel­la on nyt valmius ar­vioi­da pi­lot­ti­han­ket­ta ra­ja-ai­dan ra­ken­ta­mi­sek­si

21:05
Tornio tarvitsee uuden päiväkodin – paineita on yksityisen päivähoidon lisäämiseksi kunnallisten tilalle
Tilaajille

Tornio tar­vit­see uuden päi­vä­ko­din – pai­nei­ta on yk­si­tyi­sen päi­vä­hoi­don li­sää­mi­sek­si kun­nal­lis­ten tilalle

18:00 2
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? tutkija Sirkka Rissanen tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää
Tilaajille

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? tutkija Sirkka Ris­sa­nen tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

19:30 3
Pelkosenniemelle ja Savukoskelle löytyi lääkäri loppuvuodeksi – kuntayhtymä pääsi kompromissiin myös vuodeosaston kiistassa
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mel­le ja Sa­vu­kos­kel­le löytyi lääkäri lop­pu­vuo­dek­si – kun­ta­yh­ty­mä pääsi komp­ro­mis­siin myös vuo­de­osas­ton kiis­tas­sa

13:38 2
Puolustusministeri Kaikkonen Nord Stream -putkista: Ei muodosta sotilaallista uhkaa Suomelle – merkit viittaavat tahalliseen toimintaan

Puolustusministeri Kaikkonen Nord Stream -putkista: Ei muodosta sotilaallista uhkaa Suomelle – merkit viittaavat tahalliseen toimintaan

14:53 4
Rovaniemi ei voi antaa meille toimiohjeita, sanoo kylien kehittämissäätiön puheenjohtaja kaupungin vaatimuksesta erottaa Heli Välikangas
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

27.09.2022 10:25 55
Rovaniemelle avautuu historiallinen matkailutalvi: suoralla reittilennolla pääsee 11:een Euroopan kaupunkiin – kokosimme yhteen kohteet, ajankohdat ja esimerkkihinnat

Ro­va­nie­mel­le avautuu his­to­rial­li­nen mat­kai­lu­tal­vi: suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin – ko­ko­sim­me yhteen koh­teet, ajan­koh­dat ja esi­merk­ki­hin­nat

27.09.2022 06:30 14
Tilaajille
"Eilen minulla oli numero 102, niin en jäänyt odottamaan" – ruokakassien kysyntä on kasvanut, mutta jaettavaa on yhä vähemmän

"Eilen minulla oli numero 102, niin en jäänyt odot­ta­maan" – ruo­ka­kas­sien kysyntä on kas­va­nut, mutta jaet­ta­vaa on yhä vä­hem­män

26.09.2022 19:30
Tilaajille
Opiskelijakämpän ovessa luki Lordi Putaansuu – nuorena saatu lempinimi vakiintui osaksi identiteettiä, nyt Lordin tarina on koottu kirjaksi

Opis­ke­li­ja­käm­pän ovessa luki Lordi Pu­taan­suu – ­nuo­re­na saatu lem­pi­ni­mi va­kiin­tui osaksi iden­ti­teet­tiä, nyt Lordin tarina on koottu kir­jak­si

26.09.2022 10:00 2
Tilaajille
Kemijärvellä osa valtuutetuista haluaa eroon kaupunginjohtaja Atte Rantasesta – syynä muun muassa laittomat irtisanomiset
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä osa val­tuu­te­tuis­ta haluaa eroon kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­ses­ta – syynä muun muassa lait­to­mat ir­ti­sa­no­mi­set

16:50 4
Rovaniemellä korotetaan Arktikumin ja Korundin museoiden lippujen hintoja
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­te­taan Ark­ti­ku­min ja Ko­run­din mu­seoi­den lip­pu­jen hintoja

19:07
Joka syksy Kemijoelle pyrkivät nahkiaiset pakataan peräkärryyn ja kyyditään voimalaitospadon ylitse – Avusta huolimatta ikiaikaisten merten asukkien määrä on romahtanut viimeisten 20 vuoden aikana
Luppo
Tilaajille

Joka syksy Ke­mi­joel­le pyr­ki­vät nah­kiai­set pa­ka­taan pe­rä­kär­ryyn ja kyy­di­tään voi­ma­lai­tos­pa­don ylitse – Avusta huo­li­mat­ta iki­ai­kais­ten merten asuk­kien määrä on ro­mah­ta­nut vii­meis­ten 20 vuoden aikana

24.09.2022 06:30 2
Kaksi kuolonuhria, lentäviä kattoja, kaatuneita puita ja pirstaleiksi tuhoutuneita veneitä – tasan 40 vuotta sitten riehunut Mauri sai nimensä historiaan

Kaksi kuo­lo­nuh­ria, len­tä­viä kat­to­ja, kaa­tu­nei­ta puita ja pirs­ta­leik­si tu­hou­tu­nei­ta veneitä – tasan 40 vuotta sitten rie­hu­nut Mauri sai nimensä his­to­riaan

18.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Pienistä kyläkassoista kasvoi lappilainen suurpankki – Paula Peltoperä muistaa, millaista oli leikkiä Pohjolan Osuuspankin pankkisalissa 1960-luvulla

Pie­nis­tä ky­lä­kas­sois­ta kasvoi lap­pi­lai­nen suur­pank­ki – Paula Pel­to­pe­rä muis­taa, mil­lais­ta oli leikkiä Poh­jo­lan Osuus­pan­kin pank­ki­sa­lis­sa 1960-lu­vul­la

19.09.2022 14:29 6
Tilaajille
Juha Jankkilalla on Kemijoen varressa 78 jalkapallokentän verran perunamaata – joka syksy hän nostaa miljoona kiloa Lapin ihmettä, jonka ei pitäisi edes viihtyä täällä

Juha Jank­ki­lal­la on Ke­mi­joen var­res­sa 78 jal­ka­pal­lo­ken­tän verran pe­ru­na­maa­ta – joka syksy hän nostaa mil­joo­na kiloa Lapin ih­met­tä, jonka ei pitäisi edes viihtyä täällä

17.09.2022 06:00 22
Tilaajille

KuPSin mestaruushaaveille raju takaisku – SJK voitti 3–1

20:54
Sielunpaimen, esimies ja puheenjohtaja – Rovaniemen uusi kirkkoherra Ilari Kinnunen nimitettiin viimein virkaansa
Tilaajille

Sielunpaimen, esimies ja puheenjohtaja – Rovaniemen uusi kirkkoherra Ilari Kinnunen nimitettiin viimein virkaansa

12:10 1
Lapin hyvinvointialue voi joutua jo alkutaipaleellaan taloudellisiin sopeuttamistoimiin tilanteessa, missä kahden sairaalan mallista vallitsee vain näennäinen yksimielisyys
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Lapin hyvinvointialue voi joutua jo alkutaipaleellaan taloudellisiin sopeuttamistoimiin tilanteessa, missä kahden sairaalan mallista vallitsee vain näennäinen yksimielisyys

27.09.2022 20:00 7
Viivytelläkö vai villiintyä? Mitä tehdä, jos pelkkä ajatus muutoksesta pelottaa?
Tilaajille
Kolumni
Armi Auvinen

Viivytelläkö vai villiintyä? Mitä tehdä, jos pelkkä ajatus muutoksesta pelottaa?

06:00
Urheilun uusimmat

KuPSin mes­ta­ruus­haa­veil­le raju ta­ka­is­ku – SJK voitti 3–1

20:54

Kiekot vält­te­li­vät suo­ma­lais­hau­le­ja – olym­pia­pai­kat jäivät tois­tai­sek­si saa­vut­ta­mat­ta

20:44
"Jos on tulossa niin antaa tulla" – Kalle Rovanperän maailmanmestaruus voi varmistua jo viikonloppuna Uudessa-Seelannissa

"Jos on tulossa niin antaa tulla" – Kalle Ro­van­pe­rän maail­man­mes­ta­ruus voi var­mis­tua jo vii­kon­lop­pu­na Uu­des­sa-See­lan­nis­sa

19:30
Topi Raitanen palasi lenkkipoluille – menestys tuo rauhaa harjoitteluun

Topi Rai­ta­nen palasi lenk­ki­po­luil­le – me­nes­tys tuo rauhaa har­joit­te­luun

18:39
Fossen oli sairautensa vanki – keskiviikon dokumentin omakuvat järkyttävät
Tilaajille

Fossen oli sairautensa vanki – keskiviikon dokumentin omakuvat järkyttävät

12:00
Kuka saa käyttää saamenpukua ja sen osia? Saamelaisten käsitöiden myyntiin liittyvien ongelmien ratkaisuksi esitetään jakoa identiteettituotteisiin ja vapaasti käytettäviin tuotteisiin
Tilaajille

Kuka saa käyttää saa­men­pu­kua ja sen osia? Saa­me­lais­ten kä­si­töi­den myyn­tiin liit­ty­vien on­gel­mien rat­kai­suk­si esi­te­tään jakoa iden­ti­teet­ti­tuot­tei­siin ja va­paas­ti käy­tet­tä­viin tuot­tei­siin

10:31 7
Pohjoisen merkitys noussut geopoliittisen tilanteen seurauksena, kertoo selvitys – Lapin kauppakamari: Lapilla on nyt vahva argumentti pohjoisen väyläinvestointien edistämiseen
Tilaajille

Poh­joi­sen mer­ki­tys noussut geo­po­liit­ti­sen ti­lan­teen seu­rauk­se­na, kertoo sel­vi­tys – Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Lapilla on nyt vahva ar­gu­ment­ti poh­joi­sen väy­lä­in­ves­toin­tien edis­tä­mi­seen

20:29 1
50 vuotta sitten Suomen valtasi ufokuume, kun Pudasjärven taivaalla havaittiin valopalloja – tieteellinen selitys ilmiölle saatiin vasta vuosikymmeniä myöhemmin
Tilaajille

50 vuotta sitten Suomen valtasi ufo­kuu­me, kun Pu­das­jär­ven tai­vaal­la ha­vait­tiin va­lo­pal­lo­ja – tie­teel­li­nen selitys il­miöl­le saatiin vasta vuo­si­kym­me­niä myö­hem­min

17:30
Lasten immuunipuolustus parani, kun päiväkodin hiekkalaatikkoon lisättiin maa- ja kasviaineksia – villimpi kaupunkiympäristö voisi tukea ihmisten terveyttä
Teemat
Tilaajille

Lasten im­muu­ni­puo­lus­tus parani, kun päi­vä­ko­din hiek­ka­laa­tik­koon li­sät­tiin maa- ja kas­vi­ai­nek­sia – vil­lim­pi kau­pun­ki­ym­pä­ris­tö voisi tukea ih­mis­ten ter­veyt­tä

26.09.2022 09:44 1
Seitsemän paikkaa premium-luokassa – Elisabethin hautajaissaattueessa näkyneen britti-ikonin haittapuolet ovat kulutus ja ostohinta

Seit­se­män paikkaa pre­mium-luo­kas­sa – Eli­sa­bet­hin hau­ta­jais­saat­tuees­sa nä­ky­neen brit­ti-iko­nin hait­ta­puo­let ovat kulutus ja os­to­hin­ta

24.09.2022 06:30
Tilaajille
Nuohottu hormi säästää puuta: kuusi vinkkiä tulisijan käyttäjälle – Annukka Abrefa on tyytyväinen nuohousuudistukseen ja itse valittuun nuohoojaan

Nuo­hot­tu hormi säästää puuta: kuusi vinkkiä tu­li­si­jan käyt­tä­jäl­le – Annukka Abrefa on tyy­ty­väi­nen nuo­hous­uu­dis­tuk­seen ja itse va­lit­tuun nuo­hoo­jaan

24.09.2022 06:30 1
Tilaajille
Eri-ikäiset keventävät nyt työntekoa: Tiina Kytömaa lähti, kun paloi loppuun lääkeyhtiössä – Virpi Väisänen vähensi tunteja yrityksessään

Eri-ikäi­set ke­ven­tä­vät nyt työn­te­koa: Tiina Kytömaa lähti, kun paloi loppuun lää­ke­yh­tiös­sä – Virpi Väi­sä­nen vähensi tunteja yri­tyk­ses­sään

19.09.2022 09:41 1
Tilaajille

Kiekot välttelivät suomalaishauleja – olympiapaikat jäivät toistaiseksi saavuttamatta

20:44
Lava-auto ajautui ulos tieltä Kittilässä keskiviikkoiltapäivällä
Tilaajille

La­va-au­to ajautui ulos tieltä Kit­ti­läs­sä kes­ki­viik­ko­il­ta­päi­väl­lä

17:47
RoPSin naisten budjetti uhkaa sakata kalkkiviivoilla – tukikampanjasta toivotaan apua, jolla nousukarsintapelit saadaan hoidettua
Tilaajille

RoPSin naisten bud­jet­ti uhkaa sakata kalk­ki­vii­voil­la – tu­ki­kam­pan­jas­ta toi­vo­taan apua, jolla nou­su­kar­sin­ta­pe­lit saadaan hoi­det­tua

10:46 7
Päiväkirja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?
Tilaajille
Kolumni
Risto Pyykkö

Päiväkirja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?

27.09.2022 06:30 6
Kun runoihin jo lapsena rakastunut Eila Paananen nousee lavalle Rovaniemen teatterissa, luvassa on kaikkea muuta kuin pönäkkää runonlausuntaa
Tilaajille

Kun runoihin jo lapsena rakastunut Eila Paananen nousee lavalle Rovaniemen teatterissa, luvassa on kaikkea muuta kuin pönäkkää runonlausuntaa

27.09.2022 17:30 1
Näkökulma: Kaasuputkien räjäytys on malliesimerkki hybridisodasta – Vastaava Suomeen kohdistuva isku olisi sähkön kantaverkon kaataminen
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Kaa­su­put­kien rä­jäy­tys on mal­li­esi­merk­ki hyb­ri­di­so­das­ta – Vas­taa­va Suomeen koh­dis­tu­va isku olisi sähkön kan­ta­ver­kon kaa­ta­mi­nen

15:00
Metsästyskoirat aiheuttaneet useita rajatapahtumia Lapissa – tapauksia toistakymmentä, joista seitsemässä koira on mennyt rajan yli Venäjälle
Tilaajille

Met­säs­tys­koi­rat ai­heut­ta­neet useita ra­ja­ta­pah­tu­mia Lapissa – ta­pauk­sia tois­ta­kym­men­tä, joista seit­se­mäs­sä koira on mennyt rajan yli Ve­nä­jäl­le

16:24 1
Uusi teräsrakenteinen riippusilta valmistui Kalottireitille Käsivarteen –  tulva vei Vuomakasjoen vanhan sillan, joten uusi silta rakennettiin entistä korkeammalle
Tilaajille

Uusi te­räs­ra­ken­tei­nen riip­pu­sil­ta val­mis­tui Ka­lot­ti­rei­til­le Kä­si­var­teen – tulva vei Vuo­ma­kas­joen vanhan sillan, joten uusi silta ra­ken­net­tiin entistä kor­keam­mal­le

09:27 2
Pohjoinen näkee sähkömarkkinoiden hinta-aluejaon tärkeänä – energiantuotannon haitat voisivat näkyä halvempana sähkönä
Tilaajille

Poh­joi­nen näkee säh­kö­mark­ki­noi­den hin­ta-alue­jaon tär­keä­nä – ener­gian­tuo­tan­non haitat voi­si­vat näkyä hal­vem­pa­na sähkönä

06:30 2
Ruotsin rannikkovartioston mukaan kaasuvuoto Itämerellä jatkuu entiseen tahtiin – EU:n von der Leyen: vuodot johtuivat sabotaasista

Ruotsin rannikkovartioston mukaan kaasuvuoto Itämerellä jatkuu entiseen tahtiin – EU:n von der Leyen: vuodot johtuivat sabotaasista

12:11 1
Lappi on avokätisimpiä vauvarahan maksajia
Tilaajille

Lappi on avo­kä­ti­sim­piä vau­va­ra­han mak­sa­jia

10:03
Lukijoilta
Huonelämpötiloja kannattaa jo laskea
Lukijalta Mielipidekirjoitus Timo Metsola

Huo­ne­läm­pö­ti­lo­ja kan­nat­taa jo laskea

05:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Törmänen

Valta ei sovi kai­kil­le

05:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Fält

Ko­koo­muk­ses­sa heräsi kou­lu­po­pu­lis­mi

05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Karoliina Niemi

Toi­mi­vat puu­mark­ki­nat kar­tut­ta­vat hy­vin­voin­tia

05:10 2
Tilaajille
Tällainen on Sodankylän uusi 20 miljoonan euron koulu – oppilaat riemuitsevat monipuolisesta koulupihasta
Tilaajille

Täl­lai­nen on So­dan­ky­län uusi 20 mil­joo­nan euron koulu – op­pi­laat rie­muit­se­vat mo­ni­puo­li­ses­ta kou­lu­pi­has­ta

27.09.2022 18:10 3
Simosta löytyi vanhalta näyttävä pulloposti, mutta löytyisikö sen lähettänyt pikku-Olivia?
Tilaajille

Simosta löytyi van­hal­ta näyt­tä­vä pul­lo­pos­ti, mutta löy­tyi­si­kö sen lä­het­tä­nyt pik­ku-Oli­via?

27.09.2022 17:00 1
Övertorneålla syttyi palamaan useita piharakennuksia – sammutustöihin pelastuslaitoksen yksiköitä myös Suomesta
Tilaajille

Över­tor­neål­la syttyi pa­la­maan useita pi­ha­ra­ken­nuk­sia – sam­mu­tus­töi­hin pe­las­tus­lai­tok­sen yk­si­köi­tä myös Suo­mes­ta

09:22
Rovaniemen hovioikeus kumosi isäpuolen tuomion pikkuvauvan törkeästä pahoinpitelystä
Tilaajille

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kumosi isä­puo­len tuomion pik­ku­vau­van tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

27.09.2022 20:51
Päiväkirja
Päiväkirja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Kauanko vielä menee, ennen kuin Kiina avaa meille ovensa?

27.09.2022 06:30 6
Tilaajille
Päiväkirja: Olin päästää Putinin päähäni
Kolumni Petteri Holma

Päi­vä­kir­ja: Olin päästää Putinin päähäni

26.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Päiväkirja: Manaaja työssään
Kolumni Jaana Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Manaaja työs­sään

24.09.2022 06:05 1
Tilaajille
Päiväkirja: Se on taas rumanlehenaika
Kolumni Tiia Haapakangas

Päi­vä­kir­ja: Se on taas ru­man­le­he­nai­ka

23.09.2022 05:00
Tilaajille
Uusi teräsrakenteinen riippusilta valmistui Kalottireitille Käsivarteen –  tulva vei Vuomakasjoen vanhan sillan, joten uusi silta rakennettiin entistä korkeammalle
Tilaajille

Uusi te­räs­ra­ken­tei­nen riip­pu­sil­ta val­mis­tui Ka­lot­ti­rei­til­le Kä­si­var­teen – tulva vei Vuo­ma­kas­joen vanhan sillan, joten uusi silta ra­ken­net­tiin entistä kor­keam­mal­le

09:27 2
Rovaniemen kaupunki ei myöntänyt Simerock-festivaalille avustusta
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei myön­tä­nyt Si­me­rock-fes­ti­vaa­lil­le avus­tus­ta

27.09.2022 17:54 4
Väärin lajiteltu sähkölaite synnytti tulipalon Sodankylän jätehuoltohallissa
Tilaajille

Väärin la­ji­tel­tu säh­kö­lai­te syn­nyt­ti tu­li­pa­lon So­dan­ky­län jä­te­huol­to­hal­lis­sa

27.09.2022 19:16
Kemin kaupunginteatteri siirtyy Meri-Lapin teatteriyhdistykselle – Kemin kaupunki irtisanoo teatterin vuokrasopimukset
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­teat­te­ri siirtyy Me­ri-La­pin teat­te­ri­yh­dis­tyk­sel­le – Kemin kau­pun­ki ir­ti­sa­noo teat­te­rin vuok­ra­so­pi­muk­set

27.09.2022 18:26 1