Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Uutisanalyysi: RoPS pallottelee ajalla, mutta velkataakka kaupungille ei muutu – saisiko kaupungilta silti avoimuutta?
Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: RoPS pal­lot­te­lee ajalla, mutta vel­ka­taak­ka kau­pun­gil­le ei muutu – saisiko kau­pun­gil­ta silti avoi­muut­ta?

19:30 7
Rovaniemi selvittää korjaamisen ohella myös punaisen tuvan purkamista – hirsianalyysi tukee käsitystä, että tupa on rakennettu 1800-luvulla
Tilaajille

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kor­jaa­mi­sen ohella myös pu­nai­sen tuvan pur­ka­mis­ta – hir­si­ana­lyy­si tukee kä­si­tys­tä, että tupa on ra­ken­net­tu 1800-lu­vul­la

17:00 16
Rovaniemeläinen maastopyöräilyyn keskittynyt yritys joutui ahtaalle Saariselällä – sopimus Suomen Latu Kiilopään kanssa päättyy, yritys etsii uusia tiloja
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen maas­to­pyö­räi­lyyn kes­kit­ty­nyt yritys joutui ah­taal­le Saa­ri­se­läl­lä – sopimus Suomen Latu Kii­lo­pään kanssa päät­tyy, yritys etsii uusia tiloja

14:54 10
Veljekset Karjalaisen purkujätteen kuljetuksille ja murskaustoiminnalle kielto Pyhätunturissa
Tilaajille

Vel­jek­set Kar­ja­lai­sen pur­ku­jät­teen kul­je­tuk­sil­le ja murs­kaus­toi­min­nal­le kielto Py­hä­tun­tu­ris­sa

16:30 1
Näin kivijalkakaupat säilyvät katukuvassa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liikkeelle keskustoihin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Näin ki­vi­jal­ka­kau­pat säi­ly­vät ka­tu­ku­vas­sa – ”Kaikki lähtee siitä, että ihmisiä saadaan liik­keel­le kes­kus­toi­hin”

28.09.2023 06:00
Inarilainen Jarmo Ruuskanen kasvattaa kotipihassaan omenapuita, jotka tuottivat hyvän sadon – "En ole kuullut, että täällä Inarin kunnassa olisi muita, joilla olisi omenoita"
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Ina­ri­lai­nen Jarmo Ruus­ka­nen kas­vat­taa ko­ti­pi­has­saan ome­na­pui­ta, jotka tuot­ti­vat hyvän sadon – "En ole kuul­lut, että täällä Inarin kun­nas­sa olisi muita, joilla olisi ome­noi­ta"

28.09.2023 18:03 4
Kolme isoa verkkoyhtiötä rynnisti kaivamaan kuitua Kemin lähiöihin yhtä aikaa

Kolme isoa verk­ko­yh­tiö­tä ryn­nis­ti kai­va­maan kuitua Kemin lä­hiöi­hin yhtä aikaa

05:00 1
Tilaajille
"On aika harvinaista nähdä tällainen lintu" – lähes valkoinen metso tepasteli keskellä metsäautotietä Sallassa, katso video

"On aika har­vi­nais­ta nähdä täl­lai­nen lintu" – lähes val­koi­nen metso te­pas­te­li kes­kel­lä met­sä­au­to­tie­tä Sal­las­sa, katso video

28.09.2023 15:58 1
Tilaajille
Petoasiantuntija vahvistaa: Enontekiöllä lampaita tappanut peto todennäköisesti susi – "Saattavat palata paikalle noin hyvän aterian saatuaan"

Pe­to­asian­tun­ti­ja vah­vis­taa: Enon­te­kiöl­lä lam­pai­ta tap­pa­nut peto to­den­nä­köi­ses­ti susi – "Saat­ta­vat palata pai­kal­le noin hyvän aterian saa­tuaan"

28.09.2023 12:06 4
Tilaajille
"Voimaloista kuuluu monenlaista ääntä, mutta minusta se ei ole häiritsevää" – Posiolla avattiin tuulipuisto,  uusien hankkeiden suunnitteluun vaikuttaa myös turvallisuustilanteen muutos
Tilaajille

"Voi­ma­lois­ta kuuluu mo­nen­lais­ta ääntä, mutta minusta se ei ole häi­rit­se­vää" – Po­siol­la avat­tiin tuu­li­puis­to,  uusien hank­kei­den suun­nit­te­luun vai­kut­taa myös tur­val­li­suus­ti­lan­teen muutos

19:15 2
Inarijärvellä vesi alkaa jo loiskua ylärajoilla – syyskuu on ollut Inarissa sateisin lähes sataan vuoteen
Tilaajille

Ina­ri­jär­vel­lä vesi alkaa jo loiskua ylä­ra­joil­la – syyskuu on ollut Ina­ris­sa sa­tei­sin lähes sataan vuoteen

17:25 1
Saamenmaalta Berliinin ja takaisin – valokuvaaja Lada Suomenrinne on tehnyt uraa maailmalla, mutta side kotikylään on aina läsnä
Luppo
Tilaajille

Saa­men­maal­ta Ber­lii­nin ja ta­kai­sin – va­lo­ku­vaa­ja Lada Suo­men­rin­ne on tehnyt uraa maail­mal­la, mutta side ko­ti­ky­lään on aina läsnä

24.09.2023 05:00 2
Kun Laanilan surmayöstä oli kulunut 80 vuotta, pellolainen Heimo Kallio kaivoi albuminsa esiin ja löysi harvinaisia valokuvia

Kun Laa­ni­lan sur­ma­yös­tä oli kulunut 80 vuotta, pel­lo­lai­nen Heimo Kallio kaivoi al­bu­min­sa esiin ja löysi har­vi­nai­sia va­lo­ku­via

23.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Kemiläinen Saku muistaa lapsuudestaan, miten isä haisi tehtaalta – nyt hän on itse sellutehtaan mies kolmannessa polvessa

Ke­mi­läi­nen Saku muistaa lap­suu­des­taan, miten isä haisi teh­taal­ta – nyt hän on itse sel­lu­teh­taan mies kol­man­nes­sa pol­ves­sa

23.09.2023 05:00 8
Tilaajille
Mikkel Näkkäläjärvi on noussut määrätietoisesti puolueensa terävimpään kärkeen – rovaniemeläispoliitikon matkaa ovat varjostaneet nuoruusvuosien raskaat rikokset, joista hän ei pääse koskaan eroon

Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi on noussut mää­rä­tie­toi­ses­ti puo­lueen­sa te­rä­vim­pään kärkeen – ro­va­nie­me­läis­po­lii­ti­kon matkaa ovat var­jos­ta­neet nuo­ruus­vuo­sien raskaat ri­kok­set, joista hän ei pääse koskaan eroon

17.09.2023 12:13 38
Tilaajille
Rovaniemen Kiekon jäähytehtailu jatkui – kotijoukkue Kiekko-Espoo vei sarjapisteet
Tilaajille

Rovaniemen Kiekon jäähytehtailu jatkui – kotijoukkue Kiekko-Espoo vei sarjapisteet

21:57
Ehjään kauteen ja kohti unelmia – rovaniemeläinen lumilautailija Eveliina Taka, 21, toipui sääriluun murtumasta ja tähtää lajinsa huipulle
Tilaajille

Ehjään kauteen ja kohti unelmia – rovaniemeläinen lumilautailija Eveliina Taka, 21, toipui sääriluun murtumasta ja tähtää lajinsa huipulle

16:05
Ilmastonmuutosta ei ole peruttu, vaan lämpeneminen etenee kiihtyvällä vauhdilla – muutos on väistämätön ja näkyy jo nyt Lapin talvissa
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Ilmastonmuutosta ei ole peruttu, vaan lämpeneminen etenee kiihtyvällä vauhdilla – muutos on väistämätön ja näkyy jo nyt Lapin talvissa

19:00 3
Viikon kuva: Ruuhkaa Jäämerentiellä
Kolumni
Jussi Leinonen

Viikon kuva: Ruuhkaa Jäämerentiellä

06:00 11
Näyttelyarvio: Varjoisten bulevardien blues – Lapin maakuntamuseon näyttely kertoo, miten puut, puistot ja ihmiset liittyvät yhteen
Kulttuuri
Tilaajille

Näyt­te­lyar­vio: Var­jois­ten bu­le­var­dien blues – Lapin maa­kun­ta­mu­seon näyt­te­ly kertoo, miten puut, puistot ja ihmiset liit­ty­vät yhteen

17:15
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Uutuusdokumentti paljastaa, ettei Michael Monroe ole aina helppo ihminen ja Spede-elokuva tarjoaa aikamatkan 1960- ja 1970-lukujen taitteeseen

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Uu­tuus­do­ku­ment­ti pal­jas­taa, ettei Michael Monroe ole aina helppo ihminen ja Spe­de-elo­ku­va tarjoaa ai­ka­mat­kan 1960- ja 1970-lu­ku­jen tait­tee­seen

28.09.2023 17:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kaunis korukauppa – taiteiden tiedekunnan väen yhteisnäyttelyssä paukkuu hienostuneen designin ja taiteen raja

Näyt­te­lyar­vio: Kaunis ko­ru­kaup­pa – tai­tei­den tie­de­kun­nan väen yh­teis­näyt­te­lys­sä paukkuu hie­nos­tu­neen de­sig­nin ja taiteen raja

28.09.2023 17:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Työväenliikkeen legenda Veli Vatanen oli vihapuheen pioneeri

Kir­ja-ar­vio: Työ­väen­liik­keen legenda Veli Vatanen oli vi­ha­pu­heen pio­nee­ri

28.09.2023 14:00
Tilaajille

Näyt­te­lyar­vio: Mai­se­man idea­lis­mia – Ku­va­tai­de­yh­dis­tys Maa­hi­set yl­lät­tää raik­kaal­la sekä kor­kea­ta­soi­sel­la vuo­si­näyt­te­lyl­lä

27.09.2023 13:06
Tilaajille
Näyttelyarvio: Varjoisten bulevardien blues – Lapin maakuntamuseon näyttely kertoo, miten puut, puistot ja ihmiset liittyvät yhteen
Tilaajille

Näyttelyarvio: Varjoisten bulevardien blues – Lapin maakuntamuseon näyttely kertoo, miten puut, puistot ja ihmiset liittyvät yhteen

17:15
Euroopan pitäisi "buustata" sotateollisuuttaan – Kallas: "Iso ja aggressiivinen naapurimme Venäjä on yhteinen huolemme"
Tilaajille

Eu­roo­pan pitäisi "buus­ta­ta" so­ta­teol­li­suut­taan – Kallas: "Iso ja ag­gres­sii­vi­nen naa­pu­rim­me Venäjä on yh­tei­nen huo­lem­me"

17:44 3
Rovaniemen lyseonpuiston lukio on vallattu – "opiskelu on opiskelijan päätoimi"
Tilaajille

Ro­va­nie­men ly­seon­puis­ton lukio on val­lat­tu – "o­pis­ke­lu on opis­ke­li­jan pää­toi­mi"

12:47 27
Kahden osakaskunnan rahat katosivat Pelkosenniemellä – poliisi epäilee törkeää kavallusta
Tilaajille

Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä – poliisi epäilee törkeää ka­val­lus­ta

10:16 8
Rovaniemen Kiekon jäähytehtailu jatkui – kotijoukkue Kiekko-Espoo vei sarjapisteet
Urheilu
Tilaajille

Ro­va­nie­men Kiekon jää­hy­teh­tai­lu jatkui – ko­ti­jouk­kue Kiek­ko-Es­poo vei sar­ja­pis­teet

21:57
Rovaniemen Kiekko U20 kukisti Tampereen Ilveksen voittolaukauksilla

Ro­va­nie­men Kiekko U20 kukisti Tam­pe­reen Il­vek­sen voit­to­lau­kauk­sil­la

20:10
Tilaajille
Henna Vanhanen tekee yöt töitä ja nukkuu päivät – halpislenkkareilla aloittanut neljän lapsen äiti on ikäluokassaan Suomen ylivoimaisesti paras juoksija

Henna Van­ha­nen tekee yöt töitä ja nukkuu päivät – hal­pis­lenk­ka­reil­la aloit­ta­nut neljän lapsen äiti on ikä­luo­kas­saan Suomen yli­voi­mai­ses­ti paras juok­si­ja

19:30
Tilaajille
Lapin jenkka käynnisti Sannamari Kyyhkysen ja Toni Revon urakan viikonlopun crossfit-kisassa Kemijärvellä

Lapin jenkka käyn­nis­ti San­na­ma­ri Kyyh­ky­sen ja Toni Revon urakan vii­kon­lo­pun cross­fit-ki­sas­sa Ke­mi­jär­vel­lä

15:59
Tilaajille
Kärppien Kasper Björkqvist löysi tehonsa SaiPaa vastaan – "Ei ole ollut ihan helppo alku tähän asti"

Kärppien Kasper Björkqvist löysi tehonsa SaiPaa vastaan – "Ei ole ollut ihan helppo alku tähän asti"

21:40
Ruotsissa puolustusvoimat ryhtyy tukemaan poliisia jengiväkivallan torjunnassa – pelkästään syyskuussa kuollut jo toistakymmentä henkilöä väkivallan seurauksena

Ruot­sis­sa puo­lus­tus­voi­mat ryhtyy tu­ke­maan po­lii­sia jen­gi­vä­ki­val­lan tor­jun­nas­sa – pel­käs­tään syys­kuus­sa kuollut jo tois­ta­kym­men­tä hen­ki­löä vä­ki­val­lan seu­rauk­se­na

19:04
Ulkomaalaisten yöpymiset kasvoivat Rovaniemellä reippaasti
Tilaajille

Ul­ko­maa­lais­ten yö­py­mi­set kas­voi­vat Ro­va­nie­mel­lä reip­paas­ti

13:55
Kolme isoa verkkoyhtiötä rynnisti kaivamaan kuitua Kemin lähiöihin yhtä aikaa
Tilaajille

Kolme isoa verk­ko­yh­tiö­tä ryn­nis­ti kai­va­maan kuitua Kemin lä­hiöi­hin yhtä aikaa

05:00 1
Oulun normaalikouluun tehtiin taas koulu-uhkaus, yläkoulu ja lukio tyhjennettiin varotoimenpiteenä – Poliisilla tiedossa tekijäksi epäilty

Oulun normaalikouluun tehtiin taas koulu-uhkaus, yläkoulu ja lukio tyhjennettiin varotoimenpiteenä – Poliisilla tiedossa tekijäksi epäilty

15:32
Inarilainen Jarmo Ruuskanen kasvattaa kotipihassaan omenapuita, jotka tuottivat hyvän sadon – "En ole kuullut, että täällä Inarin kunnassa olisi muita, joilla olisi omenoita"
Tilaajille

Ina­ri­lai­nen Jarmo Ruus­ka­nen kas­vat­taa ko­ti­pi­has­saan ome­na­pui­ta, jotka tuot­ti­vat hyvän sadon – "En ole kuul­lut, että täällä Inarin kun­nas­sa olisi muita, joilla olisi ome­noi­ta"

28.09.2023 18:03 4
Kolumnit
Viikon kuva: Ruuhkaa Jäämerentiellä
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Ruuhkaa Jää­me­ren­tiel­lä

06:00 11
Urbaanisuomalaisten lihansyöjien itsepetos etsii vertaistaan kaupan lihatiskillä
Kolumni Petteri Holma

Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

28.09.2023 06:00 29
Hyvä elämä ei ole paikka vaan suunta
Kolumni Katja Kärki

Hyvä elämä ei ole paikka vaan suunta

27.09.2023 05:00 3
Lippous halutaan saunankaltaiseksi Unesco-perinteeksi – yksinkertaista se ei ole
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Lippous ha­lu­taan sau­nan­kal­tai­sek­si Unes­co-pe­rin­teek­si – yk­sin­ker­tais­ta se ei ole

26.09.2023 06:00 2
Kemijoki oy hakee Sierilälle 60 miljoonan tukea, myös Tornion biokaasulaitos jätti tukihakemuksen
Tilaajille

Ke­mi­jo­ki oy hakee Sie­ri­läl­le 60 mil­joo­nan tukea, myös Tornion bio­kaa­su­lai­tos jätti tu­ki­ha­ke­muk­sen

28.09.2023 17:00 7
"On aika harvinaista nähdä tällainen lintu" – lähes valkoinen metso tepasteli keskellä metsäautotietä Sallassa, katso video
Tilaajille

"On aika har­vi­nais­ta nähdä täl­lai­nen lintu" – lähes val­koi­nen metso te­pas­te­li kes­kel­lä met­sä­au­to­tie­tä Sal­las­sa, katso video

28.09.2023 15:58 1
SVT: Haaparannan vankilaan voi tulla taas iso laajennus
Tilaajille

SVT: Haaparannan vankilaan voi tulla taas iso laajennus

28.09.2023 18:06 2
Vaarantavatko kaivokset matkailua? Kokosimme raadin ja kysyimme, ovatko kaivokset uhka vai mahdollisuus
Tilaajille

Vaa­ran­ta­vat­ko kai­vok­set mat­kai­lua? Ko­ko­sim­me raadin ja ky­syim­me, ovatko kai­vok­set uhka vai mah­dol­li­suus

28.09.2023 19:36 21
Perulainen mukula muutti historian kulun – höystä arkisena pidetty peruna kuningattarellekin maistuvaksi öljyllä, voilla tai tonnato-kastikkeella
Teemat
Tilaajille

Pe­ru­lai­nen mukula muutti his­to­rian kulun – höystä ar­ki­se­na pidetty peruna ku­nin­gat­ta­rel­le­kin mais­tu­vak­si öl­jyl­lä, voilla tai ton­na­to-kas­tik­keel­la

28.09.2023 06:30
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30
Tilaajille
Nyt on laatua autobahnille – Opel Astra ja sisarmalli Peugeot 308 osoittavat, missä Eurooppa voi pitää kiinni etumatkasta suhteessa uusiin kilpailijoihinsa

Nyt on laatua au­to­bah­nil­le – Opel Astra ja si­sar­mal­li Peugeot 308 osoit­ta­vat, missä Eu­roop­pa voi pitää kiinni etu­mat­kas­ta suh­tees­sa uusiin kil­pai­li­joi­hin­sa

23.09.2023 06:30
Tilaajille
Miksi Tampere on vuodesta toiseen Suomen suosituin kaupunki – turkulainen, oululainen ja pormestari Kalervo Kummola paljastavat maineen salat

Miksi Tampere on vuo­des­ta toiseen Suomen suo­si­tuin kau­pun­ki – tur­ku­lai­nen, ou­lu­lai­nen ja por­mes­ta­ri Kalervo Kummola pal­jas­ta­vat maineen salat

23.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokousta väitetään laittomaksi – valituksessa vaaditaan, että hallinto-oikeus kumoaa kaikki elokuun kokouksen päätökset
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­val­tuus­ton ko­kous­ta väi­te­tään lait­to­mak­si – va­li­tuk­ses­sa vaa­di­taan, että hal­lin­to-oi­keus kumoaa kaikki elokuun ko­kouk­sen pää­tök­set

28.09.2023 16:17 1
Petoasiantuntija vahvistaa: Enontekiöllä lampaita tappanut peto todennäköisesti susi – "Saattavat palata paikalle noin hyvän aterian saatuaan"
Tilaajille

Pe­to­asian­tun­ti­ja vah­vis­taa: Enon­te­kiöl­lä lam­pai­ta tap­pa­nut peto to­den­nä­köi­ses­ti susi – "Saat­ta­vat palata pai­kal­le noin hyvän aterian saa­tuaan"

28.09.2023 12:06 4
Sähköpotkulaudalla jalkakäytävällä ajanut nuori törmäsi henkilöautoon ja loukkaantui Rovaniemellä – oikeus jätti rankaisematta
Tilaajille

Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la jal­ka­käy­tä­väl­lä ajanut nuori törmäsi hen­ki­lö­au­toon ja louk­kaan­tui Ro­va­nie­mel­lä – oikeus jätti ran­kai­se­mat­ta

28.09.2023 10:06 9
Tulevassa eläkeuudistuksessa haetaan täysremontin sijaan kymmenvuotishuoltoa – Varman Risto Murto: "Kannattaako sijoitussalkkujen heilunta ottaa nyt vastaan?"
Tilaajille

Tu­le­vas­sa elä­ke­uu­dis­tuk­ses­sa haetaan täys­re­mon­tin sijaan kym­men­vuo­tis­huol­toa – Varman Risto Murto: "Kan­nat­taa­ko si­joi­tus­salk­ku­jen hei­lun­ta ottaa nyt vas­taan?"

28.09.2023 17:46 2
Lukijoilta
Hallitus murentaa sopimusyhteiskuntaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Kannala

Hal­li­tus mu­ren­taa so­pi­mus­yh­teis­kun­taa

05:04 5
Kova laitettava kovaa vastaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Saukko

Kova lai­tet­ta­va kovaa vastaan

05:02 6
Kehitetään yhdessä matkailukaupunkia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Reima Loukkola

Ke­hi­te­tään yhdessä mat­kai­lu­kau­pun­kia

05:02
Lukijalta Mielipidekirjoitus Helge Niva

Ar­ve­lut­ta­vaa "maa­han­muut­to­vär­väys­tä"

05:00 1
Väkeä on tullut lisää kuuteen Lapin kuntaan tänä vuonna – Kemijärvi selätti pitkään jatkuneen väestökadon
Tilaajille

Väkeä on tullut lisää kuuteen Lapin kuntaan tänä vuonna – Ke­mi­jär­vi selätti pitkään jat­ku­neen väes­tö­ka­don

28.09.2023 05:00 4
Pellolainen Tornionjoen lohen vankka puolustaja Seppo Räty on kuollut
Tilaajille

Pel­lo­lai­nen Tor­nion­joen lohen vankka puo­lus­ta­ja Seppo Räty on kuollut

28.09.2023 16:12 1
Tenojoen lohikanta on yhä aallonpohjassa – kyttyrälohta nousi ennätyksellisesti kymmenkertaisesti tuttua lohta enemmän
Tilaajille

Te­no­joen lo­hi­kan­ta on yhä aal­lon­poh­jas­sa – kyt­ty­rä­loh­ta nousi en­nä­tyk­sel­li­ses­ti kym­men­ker­tai­ses­ti tuttua lohta enemmän

28.09.2023 08:32 6
Kaupunki laittoi RoPS:n katsomovelat takaisin perintään – RoPS reklamoi ja perintäfirma keskeytti toimet toistaiseksi
Tilaajille

Kau­pun­ki laittoi RoPS:n kat­so­mo­ve­lat ta­kai­sin pe­rin­tään – RoPS rek­la­moi ja pe­rin­tä­fir­ma kes­keyt­ti toimet tois­tai­sek­si

27.09.2023 18:02 11