Soneran ex-johtaja tuli Lontoosta etsimään rahoittajia Kemijärven sellutehtaalle – "Nyt tarvittaisiin uusia rahoitusinstrumentteja"
Tilaajille

Soneran ex-joh­ta­ja tuli Lon­toos­ta et­si­mään ra­hoit­ta­jia Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­taal­le – "Nyt tar­vit­tai­siin uusia ra­hoi­tu­sinst­ru­ment­te­ja"

19:30
Alakorkalon koulun öljyvahinko paisuu Rovaniemellä – Rakennuksen purkaminen edellyttää suojelun purkamista
Tilaajille

Ala­kor­ka­lon koulun öl­jy­va­hin­ko paisuu Ro­va­nie­mel­lä – Ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­nen edel­lyt­tää suo­je­lun pur­ka­mis­ta

18:00
MTV: Lopulliset päätökset matkustusmallista saadaan vasta helmikuussa
Tilaajille

MTV: Lo­pul­li­set pää­tök­set mat­kus­tus­mal­lis­ta saadaan vasta hel­mi­kuus­sa

19:23 1
"Järjetön suositus", sanoo Roy Clubin Eila Henttunen – leviläinen ravintoloitsija laittaisi yökerhon ovet säppiin heti
Tilaajille

"Jär­je­tön suo­si­tus", sanoo Roy Clubin Eila Hent­tu­nen – le­vi­läi­nen ra­vin­to­loit­si­ja lait­tai­si yö­ker­hon ovet säppiin heti

15:06 6
Meri-Lapin Keskuspesulan yrittäjä Annaleena Laakso huolestui pyykkien omavalvonnan puutteista – kehitti alalle mullistavan menetelmän, joka on ainoaa laatuaan koko Suomessa
Mainos Meri-Lapin Keskuspesula

Me­ri-La­pin Kes­kus­pe­su­lan yrit­tä­jä An­na­lee­na Laakso huo­les­tui pyyk­kien oma­val­von­nan puut­teis­ta – kehitti alalle mul­lis­ta­van me­ne­tel­män, joka on ainoaa laa­tuaan koko Suo­mes­sa

06:00
Kemin tuore kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen kommentoi valintaansa: "Olen otettu luottamuksesta, positiivinen paine tässä syntyy"
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Kemin tuore kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen kom­men­toi va­lin­taan­sa: "Olen otettu luot­ta­muk­ses­ta, po­si­tii­vi­nen paine tässä syntyy"

01.12.2020 20:11
Ravintoloiden anniskelu olisi hyvä lopettaa koko Lapissa jo kello 22, suosittaa Lapin matkailuelinkeinon liitto

Ra­vin­to­loi­den an­nis­ke­lu olisi hyvä lo­pet­taa koko Lapissa jo kello 22, suo­sit­taa Lapin mat­kai­lu­elin­kei­non liitto

01.12.2020 17:46 4
Tilaajille
Lääkärit kehuvat lappilaisia koronan taltuttamisessa – Markku Broas listaa kolme asiaa, joissa Lapissa on onnistuttu

Lää­kä­rit kehuvat lap­pi­lai­sia koronan tal­tut­ta­mi­ses­sa – Markku Broas listaa kolme asiaa, joissa Lapissa on on­nis­tut­tu

01.12.2020 11:20 1
Tilaajille
Yhdessä tekeminen ja korkeatasoinen osaaminen Lapin vahvuuksia urheiluakatemiakentässä - "Lapin edellytyksistä kannattaa pitää kiinni"

Yhdessä te­ke­mi­nen ja kor­kea­ta­soi­nen osaa­mi­nen Lapin vah­vuuk­sia ur­hei­lu­aka­te­mia­ken­täs­sä - "Lapin edel­ly­tyk­sis­tä kan­nat­taa pitää kiinni"

01.12.2020 11:07
Tilaajille

”Kirkon on tuo­mit­ta­va vä­ki­val­ta” – Hen­gel­li­ses­tä vä­ki­val­las­ta jul­kais­tu ra­port­ti tönii kirkkoa osoit­ta­maan joh­ta­juut­ta ja aut­ta­maan vä­ki­val­lan uhreja

02.12.2020 00:01
Tilaajille
Joulutarina: Piparkakkuyllätys – luukku 2
Tilaajille

Jou­lu­ta­ri­na: Pi­par­kak­ku­yl­lä­tys – luukku 2

06:00
Keskiviikon koronaseuranta: Viisi uutta tapausta Lapissa,  Steinerkoulussa ja kotihoidossa koronatartunnat Rovaniemellä, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Viisi uutta ta­paus­ta La­pis­sa, Stei­ner­kou­lus­sa ja ko­ti­hoi­dos­sa ko­ro­na­tar­tun­nat Ro­va­nie­mel­lä, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

12:08
Suosituimmat tänään
Torniolaisella metsänomistajalla paloivat käämit – Pahimpana vuonna varkaat veivät 158 istutettua kuusta

Torniolaisella metsänomistajalla paloivat käämit – Pahimpana vuonna varkaat veivät 158 istutettua kuusta

06:30
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Viisi uutta tapausta Lapissa,  Steinerkoulussa ja kotihoidossa koronatartunnat Rovaniemellä, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

Keskiviikon koronaseuranta: Viisi uutta tapausta Lapissa, Steinerkoulussa ja kotihoidossa koronatartunnat Rovaniemellä, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

12:08
Kourtney Kardashian postasi yllättäen jälleen Lappi-kuvia – keräsi heti yli puoli miljoonaa tykkäystä

Kourtney Kardashian postasi yllättäen jälleen Lappi-kuvia – keräsi heti yli puoli miljoonaa tykkäystä

10:11
Itsenäisyyspäivän kunniamerkit – katso tästä lappilaiset kunniamerkin saajat

Itsenäisyyspäivän kunniamerkit – katso tästä lappilaiset kunniamerkin saajat

15:24 1
Tilaajille
"Järjetön suositus", sanoo Roy Clubin Eila Henttunen – leviläinen ravintoloitsija laittaisi yökerhon ovet säppiin heti

"Järjetön suositus", sanoo Roy Clubin Eila Henttunen – leviläinen ravintoloitsija laittaisi yökerhon ovet säppiin heti

15:06 6
Tilaajille
Viisi tartuntaa Rovaniemen alueella, Bar Ihkun tartuntaketjussa uusia tartuntoja –Levin ketjussa nyt 14 tartuntaa

Viisi tartuntaa Rovaniemen alueella, Bar Ihkun tartuntaketjussa uusia tartuntoja –Levin ketjussa nyt 14 tartuntaa

15:32 1
Tilaajille
Varaa itsellesi irtiotto – Erä-Valakia Savotta tarjoaa elämyksellisiä majoituspaketteja kivenheiton päässä Kemin keskustasta
Mainos Pitopalvelu Catjanne ja Erä-Valakia Savotta

Varaa it­sel­le­si ir­ti­ot­to – Erä-Va­la­kia Savotta tarjoaa elä­myk­sel­li­siä ma­joi­tus­pa­ket­te­ja ki­ven­hei­ton päässä Kemin kes­kus­tas­ta

06:00
Joonas Alatalo pääsi keittiölle töihin – Päiväkodin keittiön aputöissä hyödynnetään palkkatukea Torniossa
Tilaajille

Joonas Alatalo pääsi keit­tiöl­le töihin – Päi­vä­ko­din keit­tiön apu­töis­sä hyö­dyn­ne­tään palk­ka­tu­kea Tor­nios­sa

17:00
Viisi tartuntaa Rovaniemen alueella, Bar Ihkun tartuntaketjussa uusia tartuntoja –Levin ketjussa nyt 14 tartuntaa
Tilaajille

Viisi tar­tun­taa Ro­va­nie­men alueel­la, Bar Ihkun tar­tun­ta­ket­jus­sa uusia tar­tun­to­ja –Levin ket­jus­sa nyt 14 tar­tun­taa

15:32 1
Itsenäisyyspäivän kunniamerkit – katso tästä lappilaiset kunniamerkin saajat
Tilaajille

It­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit – katso tästä lap­pi­lai­set kun­nia­mer­kin saajat

15:24 1
Pienestä hallista löytyy öljyn mustaama mies, jota moottorikelkat ovat vieneet kohta 60 vuotta
Lukemisto
Tilaajille

Pie­nes­tä hal­lis­ta löytyy öljyn mus­taa­ma mies, jota moot­to­ri­kel­kat ovat vieneet kohta 60 vuotta

28.11.2020 06:00 2
Pörröinen lupaus tulevaisuudesta

Pör­röi­nen lupaus tu­le­vai­suu­des­ta

27.11.2020 19:30 1
Tilaajille
Keskeltä erämaata löytyi Onnela

Kes­kel­tä erä­maa­ta löytyi Onnela

21.11.2020 06:30 9
Tilaajille
Leivän syrjässä kiinni – Pienet leipomot pärjäävät suurten rinnalla käsityöllä ja erikoistumalla

Leivän syr­jäs­sä kiinni – Pienet lei­po­mot pär­jää­vät suurten rin­nal­la kä­si­työl­lä ja eri­kois­tu­mal­la

14.11.2020 06:30 1
Tilaajille

Kun karhu hyök­kä­si kohti, Tuomo On­ne­lal­la oli aikaa sekunti tai kaksi – "Koko ajan tuntui, että tilanne on hal­lin­nas­sa"

07.11.2020 06:30 1
Tilaajille

Lohi ha­lu­taan ta­kai­sin Ke­mi­jo­keen, ja siksi viisi ihmistä saksii koko syksyn lo­hen­poi­kas­ten ras­va­eviä Ter­vo­lan Os­saus­kos­kel­la

31.10.2020 06:30
Tilaajille

Saame voisi kuulua Vuot­sos­sa vielä enemmän – "Elävä kieli vaatii tie­toi­sia va­lin­to­ja ja myös yh­tei­sön tukea"

24.10.2020 06:30
Tilaajille
Idearikas yrittäjä on aina tervetullut Keminmaan elinkeinotyöryhmän suunnittelupöytään – ”Lähes kaikki esitetyt ideat ovat päätyneet käytännön toimenpiteiksi”
Mainos Keminmaan kunta

Idea­ri­kas yrit­tä­jä on aina ter­ve­tul­lut Ke­min­maan elin­kei­no­työ­ryh­män suun­nit­te­lu­pöy­tään – ”Lähes kaikki esi­te­tyt ideat ovat pää­ty­neet käy­tän­nön toi­men­pi­teik­si”

06:00
Ministeriö aloitti kansalaisten tekstiviestivaroittamisen – Keväällä viesteissä oli ongelmia, ja moni ei saanut viestiä lainkaan, nyt koronaviestien on määrä saapua vaiheittain

Mi­nis­te­riö aloitti kan­sa­lais­ten teks­ti­vies­ti­va­roit­ta­mi­sen – Ke­vääl­lä vies­teis­sä oli on­gel­mia, ja moni ei saanut viestiä lain­kaan, nyt ko­ro­na­vies­tien on määrä saapua vai­heit­tain

18:05
Ritarin poika pääsi isänsä luo
Tilaajille
Kolumni
Terttu Pohtila

Ritarin poika pääsi isänsä luo

06:30
Työmarkkinajärjestöjen epäonnistuminen on demokratian kannalta hyvä uutinen
Tilaajille

Työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen epä­on­nis­tu­mi­nen on de­mo­kra­tian kan­nal­ta hyvä uutinen

06:30 2
Urheilu
Kalnins torjui Jokereille voiton Ufasta: "Tärkein pelaajamme"

Kalnins torjui Jo­ke­reil­le voiton Ufasta: "Tär­kein pe­laa­jam­me"

22:33
Tilaajille
Tommi Mäkinen hakee unelmalopetusta Toyotan tallipomona

Tommi Mäkinen hakee unel­ma­lo­pe­tus­ta Toyotan tal­li­po­mo­na

21:42
Tilaajille

Target Kronos vii­let­ti SE-tu­lok­sen Vermon montés­sa

21:41
Tilaajille
Rovaniemen Kiekolle kaksi uutta pääsarjajoukkuetta

Ro­va­nie­men Kie­kol­le kaksi uutta pää­sar­ja­jouk­kuet­ta

19:46
Tilaajille
Scandinavia Cup vaihtui FIS-kisaksi - Ruotsi ja Norja ilmoittivat jättävänsä Rovaniemen kilpailun väliin

Scan­di­na­via Cup vaihtui FIS-ki­sak­si - Ruotsi ja Norja il­moit­ti­vat jät­tä­vän­sä Ro­va­nie­men kil­pai­lun väliin

17:06
Tilaajille
Jääkiekkoliiga jää tauolle koronavirustilanteen takia

Jää­kiek­ko­lii­ga jää tauolle ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia

15:52
Tilaajille
Länsi-Pohjan pandemiatyöryhmä: Kiihtymisvaihe jatkuu ja joukkokokoontumisia vältettävä vuoden loppuun saakka, alle 18-vuotiaiden harrastuksia voidaan taas järjestää
Tilaajille

Län­si-Poh­jan pan­de­mia­työ­ryh­mä: Kiih­ty­mis­vai­he jatkuu ja jouk­ko­ko­koon­tu­mi­sia väl­tet­tä­vä vuoden loppuun saakka, alle 18-vuo­tiai­den har­ras­tuk­sia voidaan taas jär­jes­tää

13:40
Enontekiö myy sähkölaitoksen suljetuin ovin
Tilaajille

Enon­te­kiö myy säh­kö­lai­tok­sen sul­je­tuin ovin

10:40 2
Sodankylän sivistyslautakunta: Kouluverkkopäätös vuoden päähän
Tilaajille

So­dan­ky­län si­vis­tys­lau­ta­kun­ta: Kou­lu­verk­ko­pää­tös vuoden päähän

13:54 1
Miestä syytettiin yli kahdeksan vuotta kestäneestä törkeästä hyväksikäytöstä Oulussa – oikeudelle jäi epäily syyllisyydestä, syyte hylättiin
Tilaajille

Miestä syy­tet­tiin yli kah­dek­san vuotta kes­tä­nees­tä tör­keäs­tä hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa – oi­keu­del­le jäi epäily syyl­li­syy­des­tä, syyte hy­lät­tiin

14:47
Tiesitkö, että Suomi on Euroopan toiseksi pimein maa?
Mainos Lumise Oy

Tie­sit­kö, että Suomi on Eu­roo­pan toi­sek­si pimein maa?

29.11.2020 06:00
Torniolaisella metsänomistajalla paloivat käämit – Pahimpana vuonna varkaat veivät 158 istutettua kuusta
Tilaajille

Tor­nio­lai­sel­la met­sän­omis­ta­jal­la pa­loi­vat käämit – Pa­him­pa­na vuonna varkaat veivät 158 is­tu­tet­tua kuusta

06:30
Kulttuuri
Kirja-arvostelu: Niga voimansa päivinä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Niga voi­man­sa päivinä

16:50
Tilaajille
Sini Silverin runoteos Titaanidisko sai Kalevi Jäntin palkinnon

Sini Sil­ve­rin ru­no­teos Ti­taa­ni­dis­ko sai Kalevi Jäntin pal­kin­non

10:31
Tilaajille
Andreas Alarieston syntymästä 120 vuotta – Museo-Galleria avaa ovensa Kauko Sorjosen säätiön suojeluksessa ja alakertaan tulee tilaa konserteille ja taidekoululle

Andreas Ala­ries­ton syn­ty­mäs­tä 120 vuotta – Mu­seo-Gal­le­ria avaa ovensa Kauko Sor­jo­sen säätiön suo­je­luk­ses­sa ja ala­ker­taan tulee tilaa kon­ser­teil­le ja tai­de­kou­lul­le

01.12.2020 19:21
Tilaajille
Arvostelu: Kun alemmas ei enää pääse, synkkyys alkaa naurattaa

Ar­vos­te­lu: Kun alemmas ei enää pääse, synk­kyys alkaa nau­rat­taa

01.12.2020 16:50
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kaksi vahinkoa ja kaksi ihmettä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kaksi va­hin­koa ja kaksi ihmettä

01.12.2020 16:10
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Elämä jatkuu, tässä poistun minä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Elämä jatkuu, tässä poistun minä

28.11.2020 12:00 0
Tilaajille
Suomalaishiihtäjät eivät osallistu maailmancupin joulukuun osakilpailuihin
Tilaajille

Suo­ma­lais­hiih­tä­jät eivät osal­lis­tu maail­man­cu­pin jou­lu­kuun osa­kil­pai­lui­hin

12:06
Tornionjoen lohilla poikkeuksellista vaelluskäyttäytymistä – suurin osa palasi lyhyen joessa käynnin jälkeen merelle, eikä kutenut
Tilaajille

Tor­nion­joen lohilla poik­keuk­sel­lis­ta vael­lus­käyt­täy­ty­mis­tä – suurin osa palasi lyhyen joessa käynnin jälkeen me­rel­le, eikä kutenut

09:57 4