Tältä näyttää valmis Pallarintien alikulkusilta Rovaniemellä – ”Nyt ei tarvitse pelätä, että kuorma-auto ajaa päälle”

Tältä näyttää valmis Pal­la­rin­tien ali­kul­kusil­ta Ro­va­nie­mel­lä – ”Nyt ei tar­vit­se pelätä, että kuor­ma-au­to ajaa päälle”

20:30
Rovaniemen kaupunginjohtajakisan kärkinelikosta yksi on syntynyt Rovaniemellä, kaksi muuta opiskellut Lapin yliopistossa - Kuka heistä johtaa matkailukaupungin uudelle vuosikymmenelle?
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­san kär­ki­ne­li­kos­ta yksi on syn­ty­nyt Ro­va­nie­mel­lä, kaksi muuta opis­kel­lut Lapin yli­opis­tos­sa - Kuka heistä johtaa mat­kai­lu­kau­pun­gin uudelle vuo­si­kym­me­nel­le?

18:58
Peltovuoman koulu jälleen lakkautusuhassa – neljän lapsen äiti: "Tässä ei ajatella lapsia tai perheitä, eikä kyse ole edes säästöistä"

Pel­to­vuo­man koulu jälleen lak­kau­tus­uhas­sa – neljän lapsen äiti: "Tässä ei aja­tel­la lapsia tai per­hei­tä, eikä kyse ole edes sääs­töis­tä"

20:01
Rovaniemelle suunniteltu luksushotelli vastatuulessa – riittäkö poikkeamislupa vai muutetaanko kaavaa

Ro­va­nie­mel­le suun­ni­tel­tu luk­sus­ho­tel­li vas­ta­tuu­les­sa – riit­tä­kö poik­kea­mis­lu­pa vai muu­te­taan­ko kaavaa

18:21
Euroopan suurin kelkkamyyjä saapui Ouluun – Tarvikekeskus Oulun uuden liikkeen avajaisia juhlitaan tällä viikolla
Mainos Tarvikekeskus Oy

Eu­roo­pan suurin kelk­ka­myy­jä saapui Ouluun – Tar­vi­ke­kes­kus Oulun uuden liik­keen ava­jai­sia juh­li­taan tällä vii­kol­la

08:00
Kulttuuri
Rovaniemen Koskipuistoon kohoaa kesällä  Ištarin portin pienoismalli –Siitä alkavat Rakkaustalkoot

Ro­va­nie­men Kos­ki­puis­toon kohoaa kesällä Ištarin portin pie­nois­mal­li –Siitä alkavat Rak­kaus­tal­koot

12:59
Näyttely: Ihminen katsoo itseään

Näyt­te­ly: Ihminen katsoo itseään

08:00
Näyttely: Hetki veden äärellä

Näyt­te­ly: Hetki veden äärellä

11.11.2019 18:39
Neljäs Korundijazz laajentaa ohjelmistoaan ulkomaisiin vieraisiin, lasten jazzkonserttiin ja railakkaisiin loppujameihin

Neljäs Ko­run­di­jazz laa­jen­taa oh­jel­mis­toaan ul­ko­mai­siin vie­rai­siin, lasten jazz­kon­sert­tiin ja rai­lak­kai­siin lop­pu­ja­mei­hin

11.11.2019 18:06
Teatterinjohtajaa ohjataan aivan tuota pikaa

Teat­te­rin­joh­ta­jaa oh­ja­taan aivan tuota pikaa

11.11.2019 07:06
Hei vaan, Kootin muori, Lahti-Vappu ja Riitu-äiti! Karoliina Timonen kirjoitti kirjeitä Päätalon romaanihenkilöille – yhden kohtalo kosketti henkilökohtaisesti

Hei vaan, Kootin muori, Lah­ti-Vap­pu ja Rii­tu-äi­ti! Ka­ro­lii­na Timonen kir­joit­ti kir­jei­tä Pää­ta­lon ro­maa­ni­hen­ki­löil­le – yhden kohtalo kos­ket­ti hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti

10.11.2019 08:00
Erittäin huono ajokeli haastoi Lapin liikenteen – päivän aikana useita ulosajoja, jo torstaina tupruttaa lisää lunta

Erit­täin huono ajokeli haastoi Lapin lii­ken­teen – päivän aikana useita ulo­sa­jo­ja, jo tors­tai­na tup­rut­taa lisää lunta

07:49
Postialan neuvotteluissa päästiin pieni askel eteenpäin ilman läpimurtoa – lakko jatkuu, seuraavat neuvottelut perjantaina

Pos­ti­alan neu­vot­te­luis­sa pääs­tiin pieni askel eteen­päin ilman lä­pi­mur­toa – lakko jatkuu, seu­raa­vat neu­vot­te­lut per­jan­tai­na

16:23
Hei vaan, Kootin muori, Lahti-Vappu ja Riitu-äiti! Karoliina Timonen kirjoitti kirjeitä Päätalon romaanihenkilöille – yhden kohtalo kosketti henkilökohtaisesti
Lukemisto

Hei vaan, Kootin muori, Lah­ti-Vap­pu ja Rii­tu-äi­ti! Ka­ro­lii­na Timonen kir­joit­ti kir­jei­tä Pää­ta­lon ro­maa­ni­hen­ki­löil­le – yhden kohtalo kos­ket­ti hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti

10.11.2019 08:00
Yhdeksän poroa ilmestyi Suomenlahden rantamille kesken talvisodan: simolaisen sotilaan päähänpistosta tuli totta, vaikka ensin sille nauroi sodanjohtokin

Yh­dek­sän poroa il­mes­tyi Suo­men­lah­den ran­ta­mil­le kesken tal­vi­so­dan: si­mo­lai­sen so­ti­laan pää­hän­pis­tos­ta tuli totta, vaikka ensin sille nauroi so­dan­joh­to­kin

10.11.2019 08:00
Ivalolainen Sara Wesslin, 28, tekee työtä kielellä, jonka arveltiin kuolevan jo kymmenen vuotta sitten – BBC:n mukaan hän on yksi vuoden innoittavimmista naisista

Iva­lo­lai­nen Sara Wess­lin, 28, tekee työtä kie­lel­lä, jonka ar­vel­tiin kuo­le­van jo kym­me­nen vuotta sitten – BBC:n mukaan hän on yksi vuoden in­noit­ta­vim­mis­ta nai­sis­ta

09.11.2019 08:01
Tilaajille
Löytyykö sinun eväistäsi proteiinirahkaa tai jogurttia? Välipala korvaa jo entistä useamman aterian – kävimme katsomassa, miten klassikkoeväs nykyään tehdään

Löy­tyy­kö sinun eväis­tä­si pro­teii­ni­rah­kaa tai jo­gurt­tia? Vä­li­pa­la korvaa jo entistä useam­man aterian – kävimme kat­so­mas­sa, miten klas­sik­ko­eväs nykyään tehdään

09.11.2019 08:00

Lyseon ta­ri­nas­sa yh­dis­ty­vät val­lan­ku­mous, maail­man­so­ta, pa­ko­lai­set ja kan­san­si­vis­tys –Suomen his­to­ria on eletty läpi Grand Ho­te­lis­sa

09.11.2019 07:30
Tilaajille
Opetusministeri luovutti vuoden työpaikkaohjaajan palkinnon Meri-Lappiin
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Ope­tus­mi­nis­te­ri luo­vut­ti vuoden työ­paik­ka­oh­jaa­jan pal­kin­non Me­ri-Lap­piin

06:00
Venäjän Suomen suurlähettiläs Pavel M. Kuznetsov iloitsee yhteistyöstä: "On kehitettävä hankkeita, joihin on intressejä molemmilla puolilla rajaa"

Venäjän Suomen suur­lä­het­ti­läs Pavel M. Kuz­net­sov iloit­see yh­teis­työs­tä: "On ke­hi­tet­tä­vä hank­kei­ta, joihin on int­res­se­jä mo­lem­mil­la puo­lil­la rajaa"

17:20
Lappiin on tulossa tuhansia uusia työpaikkoja, mutta mistä löydämme tekijät niihin?
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Lappiin on tulossa tu­han­sia uusia työ­paik­ko­ja, mutta mistä löy­däm­me tekijät niihin?

14:01
Rovaniemen paikallisliikenteen aamuruuhkia helpotetaan kahdella lisäbussilla – miljoonan matkustajan raja rikkoutumassa joulukuun alussa

Ro­va­nie­men pai­kal­lis­lii­ken­teen aa­mu­ruuh­kia hel­po­te­taan kah­del­la li­sä­bus­sil­la – mil­joo­nan mat­kus­ta­jan raja rik­kou­tu­mas­sa jou­lu­kuun alussa

16:25
Genyn tällä kertaa Toni Piispasta vahvempi – loppumetrien vaikeudet veivät kultasaumat 200 metrin ratakelauksessa
Urheilu

Genyn tällä kertaa Toni Piis­pas­ta vah­vem­pi – lop­pu­met­rien vai­keu­det veivät kul­ta­sau­mat 200 metrin ra­ta­ke­lauk­ses­sa

20:27
Mikkola nousee Kärppien päävalmentajaksi Mannerin jälkeen – edustusjoukkueen ja A-nuorten valmennustiimit jatkavat ensi kaudella samassa muodossa

Mikkola nousee Kärp­pien pää­val­men­ta­jak­si Man­ne­rin jälkeen – edus­tus­jouk­kueen ja A-nuor­ten val­men­nus­tii­mit jat­ka­vat ensi kau­del­la samassa muo­dos­sa

15:50
Juha Pasojan uusi seura on Mikkelin Palloilijat

Juha Pasojan uusi seura on Mik­ke­lin Pal­loi­li­jat

14:12
Ensilumen hiihtoruljanssi pyörii vinhasti – Rovaniemen Santasport Raceen seitsemän maan sivakoijia

En­si­lu­men hiih­to­rul­jans­si pyörii vin­has­ti – Ro­va­nie­men San­tas­port Raceen seit­se­män maan si­va­koi­jia

14:03

Hel­ma­rit päätti EM-kar­sin­ta­ura­kan ta­sa­pe­liin Por­tu­ga­lia vastaan

13:10
Niskalan Radio-Sähkö on nyt Power Kemi
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Nis­ka­lan Ra­dio-Säh­kö on nyt Power Kemi

06:00
Rovaniemen Koskipuistoon kohoaa kesällä  Ištarin portin pienoismalli –Siitä alkavat Rakkaustalkoot

Ro­va­nie­men Kos­ki­puis­toon kohoaa kesällä Ištarin portin pie­nois­mal­li –Siitä alkavat Rak­kaus­tal­koot

12:59
Nopeammat yhteydet Oulun ja Helsingin välillä nopeuttavat joitakin Rovaniemi-Helsinki -yhteyksiä jopa tunnilla

No­peam­mat yh­tey­det Oulun ja Hel­sin­gin välillä no­peut­ta­vat joi­ta­kin Ro­va­nie­mi-Hel­sin­ki -yh­teyk­siä jopa tun­nil­la

14:34
Tatuointi- ja kes­to­pig­men­toin­ti­vä­reis­tä löytyi terveydelle vaarallisia aineita – saattavat aiheuttaa syöpää tai haitata lisääntymistä

Ta­tuoin­ti- ja kes­to­pig­men­toin­ti­vä­reis­tä löytyi ter­vey­del­le vaa­ral­li­sia aineita – saat­ta­vat ai­heut­taa syöpää tai haitata li­sään­ty­mis­tä

08:06
Päiväkirja: Itkevä painija opettelee taitoa, jolla on käyttöä loppuelämäksi
Kolumni
Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Itkevä painija opet­te­lee taitoa, jolla on käyttöä lop­pu­elä­mäk­si

10:57
Jukka kilpailutti lainansa ja säästää nyt 1 600 euroa joka kuukausi
Mainos Rahoitu.fi

Jukka kil­pai­lut­ti lai­nan­sa ja säästää nyt 1 600 euroa joka kuu­kau­si

12.11.2019 06:00
Podcast
Lapin Kansa julkaisee monta podcast-sarjaa joka viikko, tunnetko jo ne kaikki? – Lue esittelyt tästä

Lapin Kansa jul­kai­see monta pod­cast-sar­jaa joka viikko, tun­net­ko jo ne kaikki? – Lue esit­te­lyt tästä

18.08.2019 03:59
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: 24-vuotias Henni Kuusela muuttu Muonioon ja perusti hevosyrityksen "Mie tykkään haasteista tosi paljon”

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: 24-vuo­tias Henni Kuusela muuttu Muo­nioon ja perusti he­vos­yri­tyk­sen "Mie tykkään haas­teis­ta tosi paljon”

10.11.2019 10:00
Kuuntele Vasan podcast: Ikuisesti iholle jäävät tatuoinnit aiheuttavat paheksuntaa – Tarvitseeko vanhemman mielipiteestä välittää tatuointia ottaessa?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Ikui­ses­ti iholle jäävät ta­tuoin­nit ai­heut­ta­vat pa­hek­sun­taa – Tar­vit­see­ko van­hem­man mie­li­pi­tees­tä vä­lit­tää ta­tuoin­tia ot­taes­sa?

07.11.2019 16:40
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Helena Junttila, 56, Sodankylä: Taiteen tekeminen on elämäni tarkoitus

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Helena Junt­ti­la, 56, So­dan­ky­lä: Taiteen te­ke­mi­nen on elämäni tar­koi­tus

03.11.2019 10:00
Kuuntele RoKin Lätkässä Lappiin -podcast: Avausosassa Mestiksen operatiivinen johtaja Olli Aro
Mainos RoKi Hockey

Kuun­te­le RoKin Lät­käs­sä Lappiin -pod­cast: Avaus­osas­sa Mes­tik­sen ope­ra­tii­vi­nen johtaja Olli Aro

29.10.2019 15:45
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Maria Huhmarniemi muutti Ruotsiin ”Tämä ei ole ollut minun ratkaisu eikä valinta"

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Maria Huh­mar­nie­mi muutti Ruot­siin ”Tämä ei ole ollut minun rat­kai­su eikä va­lin­ta"

27.10.2019 10:00
Useat pelti- ja porokolarit sekä tieltä suistumiset ovat työllistäneet Rovaniemen poliisia – poliisi muistuttaa huolellisuudesta ja varovaisuudesta liikenteessä

Useat pelti- ja po­ro­ko­la­rit sekä tieltä suis­tu­mi­set ovat työl­lis­tä­neet Ro­va­nie­men po­lii­sia – poliisi muis­tut­taa huo­lel­li­suu­des­ta ja va­ro­vai­suu­des­ta lii­ken­tees­sä

17:11
Tesla valitsi Euroopasta Berliinin – Suomikin havitteli aluksi jättimäistä akkutehdasta, mutta haku jatkuu yhä

Tesla valitsi Eu­roo­pas­ta Ber­lii­nin – Suo­mi­kin ha­vit­te­li aluksi jät­ti­mäis­tä ak­ku­teh­das­ta, mutta haku jatkuu yhä

08:54
Ennätyksellisen korkea tulvavesi valtasi Venetsian – Pormestari julisti kaupunkiin hätätilan: "Tämä on seurausta ilmastonmuutoksesta"

En­nä­tyk­sel­li­sen korkea tul­va­ve­si valtasi Ve­net­sian – Por­mes­ta­ri julisti kau­pun­kiin hä­tä­ti­lan: "Tämä on seu­raus­ta il­mas­ton­muu­tok­ses­ta"

12:53
Tervetuloa tekemään yhdessä fiksummin – tämä on Kasvun paikka
Mainos Kaleva Media

Ter­ve­tu­loa te­ke­mään yhdessä fik­sum­min – tämä on Kasvun paikka

08.11.2019 06:00
Ostaako auto omaksi vai maksaa kiinteä kuukausimaksu? – yksityisleasing tekee tuloaan autokauppaan: moni ei halua pohtia autonsa jälleenmyyntiarvoa tai sitoa pääomia.

Ostaako auto omaksi vai maksaa kiinteä kuu­kau­si­mak­su? – yk­si­tyis­lea­sing tekee tuloaan au­to­kaup­paan: moni ei halua pohtia autonsa jäl­leen­myyn­ti­ar­voa tai sitoa pääo­mia.

07:21
Haaparannan energialaitos kauppa lykkääntyi – Suomen puolella on kiinnostusta jatkaa kaukolämmön myyntiä Haaparannalle

Haa­pa­ran­nan ener­gia­lai­tos kauppa lyk­kään­tyi – Suomen puo­lel­la on kiin­nos­tus­ta jatkaa kau­ko­läm­mön myyntiä Haa­pa­ran­nal­le

07:30
Lapissa on nyt harvinaisen paljon lunta ja lisää on tulossa – viime vuonna brittiläisfirmat peruivat lentojaan lumettomaan craplandiin

Lapissa on nyt har­vi­nai­sen paljon lunta ja lisää on tulossa – viime vuonna brit­ti­läis­fir­mat pe­rui­vat len­to­jaan lu­met­to­maan crap­lan­diin

12.11.2019 20:30
Päiväkirja: Itkevä painija opettelee taitoa, jolla on käyttöä loppuelämäksi
Kolumni
Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Itkevä painija opet­te­lee taitoa, jolla on käyttöä lop­pu­elä­mäk­si

10:57
Keminmaan teollisuushallipalo on saatu sammutettua – "Jonkinlainen palokaasuräjähdys siellä oli"

Ke­min­maan teol­li­suus­hal­li­pa­lo on saatu sam­mu­tet­tua – "Jon­kin­lai­nen pa­lo­kaa­su­rä­jäh­dys siellä oli"

12.11.2019 20:49
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori