Kysely: Miten pidät itsesi ja asun­to­si vii­leä­nä hel­teel­lä? – kerro vink­ki­si Lapin Kan­sal­le, teemme ai­hees­ta juttua

Kolumni: Kes­kin­ker­tai­suus kun­niaan, elä­mäs­sä ei tar­vit­se koko ajan nauttia kai­kes­ta

Yritykset: Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­muy­ri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

Uutisanalyysi: "Yhden opettajan narinat" ja muita tarinoita – kun oikeussalissa syytellään toinen toista, todelliset kärsijät tahtovat unohtua
Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: "Yhden opet­ta­jan na­ri­nat" ja muita ta­ri­noi­ta – kun oi­keus­sa­lis­sa syy­tel­lään toinen toista, to­del­li­set kär­si­jät tah­to­vat unohtua

06:00 1
"En aja niin lujaa" –matkailijat täyttävät pohjoisen teitä, vaikka polttoaine on ennätyskallista
Tilaajille

"En aja niin lujaa" –mat­kai­li­jat täyt­tä­vät poh­joi­sen teitä, vaikka polt­to­ai­ne on en­nä­tys­kal­lis­ta

06:30
Lue tästä Turkin lista Suomelle ja Ruotsille: puolustusteollisuuden vientikieltoja vältettävä, PKK:n vastaista yhteistyötä...

Lue tästä Turkin lista Suo­mel­le ja Ruot­sil­le: puo­lus­tus­teol­li­suu­den vien­ti­kiel­to­ja väl­tet­tä­vä, PKK:n vas­tais­ta yh­teis­työ­tä...

07:55 1
"Minulla on omia poroja ja olen tehnyt töitä lapsesta asti" – Savukosken nuoret viihtyvät kesätöissä omassa kunnassa
Tilaajille

"Mi­nul­la on omia poroja ja olen tehnyt töitä lap­ses­ta asti" – ­Sa­vu­kos­ken nuoret viih­ty­vät ke­sä­töis­sä omassa kun­nas­sa

28.06.2022 17:42
Pörhö on avannut Ouluun maailman ensimmäinen digitaalisen huoltopalvelun – ”Missään muualla tällaista ei ole vielä kokeiltu, joten ajattelin että tehdään sitten itse”
Mainos Pörhön Autoliike

Pörhö on avannut Ouluun maail­man en­sim­mäi­nen di­gi­taa­li­sen huol­to­pal­ve­lun – ”Mis­sään muualla täl­lais­ta ei ole vielä ko­keil­tu, joten ajat­te­lin että tehdään sitten itse”

06:00
Rovaniemen ensimmäisistä liikennevaloista syntyi ennätysruuhka 40 vuotta sitten – "Tuskaisia ilmeitä, silmienpyöritystä, kirouksia, naureskelua"
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Ro­va­nie­men en­sim­mäi­sis­tä lii­ken­ne­va­lois­ta syntyi en­nä­tys­ruuh­ka 40 vuotta sitten – "Tus­kai­sia il­mei­tä, sil­mien­pyö­ri­tys­tä, ki­rouk­sia, nau­res­ke­lua"

28.06.2022 19:03 3
Taantumapelot eivät hyydytä Lapin mökkikauppaa – haukiputaalainen Arto Ukkola etsii erämajaa, espoolainen Heli Kauhanen tunturimökkiä: "Yllättävän hiljaista tarjonnan puolesta ollut"

Taan­tu­ma­pe­lot eivät hyydytä Lapin mök­ki­kaup­paa – hau­ki­pu­taa­lai­nen Arto Ukkola etsii erä­ma­jaa, es­poo­lai­nen Heli Kau­ha­nen tun­tu­ri­mök­kiä: "Yl­lät­tä­vän hil­jais­ta tar­jon­nan puo­les­ta ollut"

28.06.2022 16:08 3
Tilaajille
Mitä olivat villit lohet Isohaaran kalateissä? Suomunäytteistä paljastui, että Kemijoen alaosalla harhailee runsaasti seikkailijoita

Mitä olivat villit lohet Iso­haa­ran ka­la­teis­sä? Suo­mu­näyt­teis­tä pal­jas­tui, että Ke­mi­joen ala­osal­la har­hai­lee run­saas­ti seik­kai­li­joi­ta

26.06.2022 10:00 9
Tilaajille
Uusi raportti maalaa karun kuvan suomalaisesta huippu-urheilusta – "Suomi on pudonnut kauas maailman johtavista urheilumaista"

Uusi ra­port­ti maalaa karun kuvan suo­ma­lai­ses­ta huip­pu-ur­hei­lus­ta – "Suomi on pu­don­nut kauas maail­man joh­ta­vis­ta ur­hei­lu­mais­ta"

28.06.2022 18:08
Kemissä yritetään perua ympäristölupa romuyritykseltä – "Poikkeuksellinen toimi"
Tilaajille

Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­mu­yri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

28.06.2022 18:47 1
Kemistä poistuvat ehkä vaaralliset Ouluntien ja Vähäruonantien tasoristeykset, joissa on ollut läheltä piti -tilanteita
Tilaajille

Kemistä pois­tu­vat ehkä vaa­ral­li­set Ou­lun­tien ja Vä­hä­ruo­nan­tien ta­so­ris­teyk­set, joissa on ollut läheltä piti -ti­lan­tei­ta

28.06.2022 18:07
Rovaniemeläinen Anni, 25, kyllästyi siihen, ettei Instagramissa saa näkyä edes nänni – nyt hän julkaisee pornoa OnlyFans-sivustolla
Luppo
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Anni, 25, kyl­läs­tyi siihen, ettei Ins­tag­ra­mis­sa saa näkyä edes nänni – nyt hän jul­kai­see pornoa On­ly­Fans-si­vus­tol­la

25.06.2022 06:30 7
Vielä 1800-luvulla juhannusta kutsuttiin paikoin Ukon juhlaksi – mitä enemmän kansa humaltui Ukon kunniaksi, sitä parempi sato oli luvassa

Vielä 1800-lu­vul­la ju­han­nus­ta kut­sut­tiin paikoin Ukon juh­lak­si – mitä enemmän kansa hu­mal­tui Ukon kun­niak­si, sitä parempi sato oli luvassa

24.06.2022 06:21
Tilaajille
Voiko Kemijoesta tulla jälleen lohijoki? Tutkijoiden kehittämä malli kertoo tylysti, miten lohikannalle kävisi sen jälkeen, kun istutukset on lopetettu

Voiko Ke­mi­joes­ta tulla jälleen lo­hi­jo­ki? Tut­ki­joi­den ke­hit­tä­mä malli kertoo ty­lys­ti, miten lo­hi­kan­nal­le kävisi sen jäl­keen, kun is­tu­tuk­set on lo­pe­tet­tu

23.06.2022 11:00 18
Tilaajille
Keskellä korpea on punttisali, jonka seinällä on porontalja ja ennätystaulussa julkisuudesta tuttu nimi – täällä Suomen vahvimmat veljekset etenevät kohti suurta unelmaansa

Kes­kel­lä korpea on punt­ti­sa­li, jonka sei­näl­lä on po­ron­tal­ja ja en­nä­tys­tau­lus­sa jul­ki­suu­des­ta tuttu nimi – täällä Suomen vah­vim­mat vel­jek­set ete­ne­vät kohti suurta unel­maan­sa

05.06.2022 10:20 8
Tilaajille
Päiväkirja: Ennen vihasin säännöllisiä harrastuksia, mutta lapsiperheessä niistä tuli tie vapauteen
Tilaajille
Kolumni
Niina Lavia

Päiväkirja: Ennen vihasin säännöllisiä harrastuksia, mutta lapsiperheessä niistä tuli tie vapauteen

07:41
Rovaniemen ensimmäisistä liikennevaloista syntyi ennätysruuhka 40 vuotta sitten – "Tuskaisia ilmeitä, silmienpyöritystä, kirouksia, naureskelua"
Tilaajille

Rovaniemen ensimmäisistä liikennevaloista syntyi ennätysruuhka 40 vuotta sitten – "Tuskaisia ilmeitä, silmienpyöritystä, kirouksia, naureskelua"

28.06.2022 19:03 3
Nato-maat kokoontuvat Madridiin miettimään puolustuksensa vahvistamista – päähuomion vienee silti Suomen ja Ruotsin vähitellen jäätyvä jäsenyyshakemus
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Nato-maat kokoontuvat Madridiin miettimään puolustuksensa vahvistamista – päähuomion vienee silti Suomen ja Ruotsin vähitellen jäätyvä jäsenyyshakemus

27.06.2022 19:30 2
Voisiko viileys olla Lapin kesän valtti? – elokuvajuhlilla vieraillut Mathieu Amalric kirosi Pariisin 40 asteen helteet
Tilaajille
Kolumni
Liisa Kuittinen

Voisiko viileys olla Lapin kesän valtti? – elokuvajuhlilla vieraillut Mathieu Amalric kirosi Pariisin 40 asteen helteet

28.06.2022 06:00 2
Näyttelyarvio: Ruusun makuinen suudelma –  Tornion kuvataideseura tarjoaa taideterapiaa kesäisellä kukkakimpulla
Kulttuuri
Tilaajille

Näyt­te­lyar­vio: Ruusun ma­kui­nen suu­del­ma – Tornion ku­va­tai­de­seu­ra tarjoaa tai­de­te­ra­piaa ke­säi­sel­lä kuk­ka­kim­pul­la

28.06.2022 17:47
Museoliiton korkein tunnustuksenosoitus Aineen taidemuseon ja Tornionlaakson museon museomestari Mikko Saarenpäälle

Mu­seo­lii­ton korkein tun­nus­tuk­sen­osoi­tus Aineen tai­de­mu­seon ja Tor­nion­laak­son museon mu­seo­mes­ta­ri Mikko Saa­ren­pääl­le

28.06.2022 16:14 1
Tilaajille

Ranuan di­gi­taa­li­nen ku­va­pank­kin, To­po­teek­ki aukesi – ai­neis­toa ke­rä­tään kun­ta­lai­sil­ta

28.06.2022 15:35
Tilaajille
Tilaajille

Toto65-vihje: Vuoden vaikein ravirivi

07:31
PerPon liigamiehistö täydentyi ruotsalaissentterillä ja yleispelaaja Ville Järnvallilla
Tilaajille

PerPon lii­ga­mie­his­tö täy­den­tyi ruot­sa­lais­sent­te­ril­lä ja yleis­pe­laa­ja Ville Järn­val­lil­la

07:40
Mainosten ympäristöväitteissä on tutkimuksen mukaan paljon harhaanjohtavia yleistyksiä

Mai­nos­ten ym­pä­ris­tö­väit­teis­sä on tut­ki­muk­sen mukaan paljon har­haan­joh­ta­via yleis­tyk­siä

28.06.2022 19:19 1
Museoliiton korkein tunnustuksenosoitus Aineen taidemuseon ja Tornionlaakson museon museomestari Mikko Saarenpäälle
Tilaajille

Mu­seo­lii­ton korkein tun­nus­tuk­sen­osoi­tus Aineen tai­de­mu­seon ja Tor­nion­laak­son museon mu­seo­mes­ta­ri Mikko Saa­ren­pääl­le

28.06.2022 16:14 1
Kun äänet sattuvat ja kosketus kavahduttaa – vaalalainen Anita Ruonakangas kokee maailman muita voimakkaammin
Teemat
Tilaajille

Kun äänet sat­tu­vat ja kos­ke­tus ka­vah­dut­taa – vaa­la­lai­nen Anita Ruo­na­kan­gas kokee maail­man muita voi­mak­kaam­min

27.06.2022 06:30
Suvisen sään sähköauto – Toyotan nimihirviömallissa on sähkön käytön ja saannin kannalta harmittavia puutteita, mutta vankka alustarakenne vakuuttaa senkin edestä

Suvisen sään säh­kö­au­to – Toyotan ni­mi­hir­viö­mal­lis­sa on sähkön käytön ja saannin kan­nal­ta har­mit­ta­via puut­tei­ta, mutta vankka alus­ta­ra­ken­ne va­kuut­taa senkin edestä

23.06.2022 12:00 3
Tilaajille
Kuivamuonasta mökkigurmeeta – kun kylmätila on kortilla, panosta kuivamuonakaapin sisältöön

Kui­va­muo­nas­ta mök­ki­gur­mee­ta – kun kyl­mä­ti­la on kor­til­la, panosta kui­va­muo­na­kaa­pin si­säl­töön

23.06.2022 06:30
Tilaajille
Asuntovaunu on oululaisten Pirjo ja Kari Kuisman sekä tuhansien muiden suomalaisten toinen koti – ”Tämä on koukuttava tapa elää”

Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­ten Pirjo ja Kari Kuisman sekä tu­han­sien muiden suo­ma­lais­ten toinen koti – ”Tämä on kou­kut­ta­va tapa elää”

23.06.2022 06:30
Tilaajille

Etätyön suosio on ju­han­nus­lii­ken­teen ky­sy­mys­merk­ki – ”Me­no­lii­ken­ne voi tänä vuonna ja­kau­tua entistä pi­dem­mäl­le ajalle”

18.06.2022 06:30 2
Tilaajille
Susijengi Lauri Markkasen johdolla Ruotsin kimppuun – MM-karsintaikkunan ottelu Espoon Metro Areenalla myytiin loppuun
Tilaajille

Susijengi Lauri Markkasen johdolla Ruotsin kimppuun – MM-karsintaikkunan ottelu Espoon Metro Areenalla myytiin loppuun

07:25
Rovaniemeläinen Jaana Leminen-Lahdenperä EM-hopealle triathlonin täysmatkalla
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Jaana Le­mi­nen-Lah­den­pe­rä EM-ho­peal­le triath­lo­nin täys­mat­kal­la

28.06.2022 12:34
Mustikan raakileita selvästi enemmän kuin vuosi sitten, hilla kukkii erittäin runsaasti – alkukesän näkymät satovuodelle ovat hyvät
Tilaajille

Mus­ti­kan raa­ki­lei­ta sel­väs­ti enemmän kuin vuosi sitten, hilla kukkii erit­täin run­saas­ti – al­ku­ke­sän näkymät sa­to­vuo­del­le ovat hyvät

28.06.2022 08:26 2
Päiväkirja: Koirakuri on enää muisto vain
Tilaajille
Kolumni
Henripekka Kallio

Päiväkirja: Koirakuri on enää muisto vain

27.06.2022 05:00 9
Näyttelyarvio: Ruusun makuinen suudelma –  Tornion kuvataideseura tarjoaa taideterapiaa kesäisellä kukkakimpulla
Tilaajille

Näyttelyarvio: Ruusun makuinen suudelma – Tornion kuvataideseura tarjoaa taideterapiaa kesäisellä kukkakimpulla

28.06.2022 17:47
Kirja-arvio: Vuosi metsässä ja tuntureilla luonnon omassa tahdissa
Tilaajille

Kir­ja-ar­vio: Vuosi met­säs­sä ja tun­tu­reil­la luonnon omassa tah­dis­sa

28.06.2022 10:25 1
Pokan tielle hankitaan pintaa kahden kunnan voimalla – kelirikko muuttaa pohjoisen soratien vaaralliseksi kuravelliksi
Tilaajille

Pokan tielle han­ki­taan pintaa kahden kunnan voi­mal­la – ke­li­rik­ko muuttaa poh­joi­sen so­ra­tien vaa­ral­li­sek­si ku­ra­vel­lik­si

28.06.2022 07:00 4
Kemijärvellä paloi metsää ja maastoa noin 10 hehtaarin verran – palon aiheutti mahdollisesti ukkonen
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä paloi metsää ja maastoa noin 10 heh­taa­rin verran – palon ai­heut­ti mah­dol­li­ses­ti ukkonen

27.06.2022 22:29
Presidentti Sauli Niinistö: Turkki tukee Suomen ja Ruotsin ottamista Naton jäseniksi
Tilaajille

Presidentti Sauli Niinistö: Turkki tukee Suomen ja Ruotsin ottamista Naton jäseniksi

28.06.2022 22:18 3
Rovaniemen Sairaalanniemen kaa­va­muu­tok­sen uusin ehdotus nähtäville – kuntalaisilla mahdollisuus antaa mielipiteitä
Tilaajille

Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­men kaa­va­muu­tok­sen uusin ehdotus näh­tä­vil­le – kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus antaa mie­li­pi­tei­tä

27.06.2022 20:15 2
Lukijoilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kati Koskinen

Kirje van­hem­mil­le kou­lu­nuo­ri­so­työn­te­ki­jäl­tä

04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Urpo Alatalo

Ener­gia­po­li­tiik­kam­me on ly­hyt­nä­köis­tä

29.06.2022 02:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­toi­min­nan jat­kut­ta­va ilman kat­kok­sia

28.06.2022 22:00
Tilaajille
Lapissa puututtava liikkumattomuuden syihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikkel Näkkäläjärvi

Lapissa puu­tut­ta­va liik­ku­mat­to­muu­den syihin

28.06.2022 17:58
Tilaajille
Tornion keskustan esteettömyyttä voitaisiin kehittää – Hallituskadun jalkakäytävää siirretään syksyllä Hotelli Olofin terassin kohdalta
Tilaajille

Tornion keskustan esteettömyyttä voitaisiin kehittää – Hallituskadun jalkakäytävää siirretään syksyllä Hotelli Olofin terassin kohdalta

28.06.2022 19:40
Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaali viimein päätökseen – Pentti Tepsa peruutti valituslupahakemuksensa korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Tilaajille

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran­vaa­li viimein pää­tök­seen – Pentti Tepsa pe­ruut­ti va­li­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen­sa kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen

27.06.2022 17:07 9
Hilla kypsyy nyt nopeasti Etelä-Lapissa – lämmön lisäksi hillat tarvitsevat lähipäivinä sadetta
Tilaajille

Hilla kypsyy nyt no­peas­ti Ete­lä-La­pis­sa – lämmön lisäksi hillat tar­vit­se­vat lä­hi­päi­vi­nä sadetta

27.06.2022 18:25 3
Kemiläinen sarjakuvaneuvos Keijo Ahlqvist on kuollut
Tilaajille

Ke­mi­läi­nen sar­ja­ku­va­neu­vos Keijo Ahl­qvist on kuollut

27.06.2022 18:02
Päiväkirja
Päiväkirja: Koirakuri on enää muisto vain
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Koi­ra­ku­ri on enää muisto vain

27.06.2022 05:00 9
Tilaajille
Päiväkirja: Vimmainen nuoruus vai pelkkä tylsä aikuisuus?
Kolumni Aurora Kuusisto

Päi­vä­kir­ja: Vim­mai­nen nuoruus vai pelkkä tylsä ai­kui­suus?

23.06.2022 10:56
Tilaajille
Päiväkirja: Itikoiden iänikuinen ininä, ja kuinka siitä selvitään?
Kolumni Armi Auvinen

Päi­vä­kir­ja: Iti­koi­den iän­ikui­nen ininä, ja kuinka siitä sel­vi­tään?

22.06.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Hei vaan Suomi! – Kesäisellä automatkalla olen vailla huolia
Kolumni Liisa Kuittinen

Päi­vä­kir­ja: Hei vaan Suomi! – Ke­säi­sel­lä au­to­mat­kal­la olen vailla huolia

21.06.2022 05:00
Tilaajille
Kyllä kelpaa polskutella: helle kiehauttaa Lapin uimavedet parissa päivässä ihannelukemiin
Tilaajille

Kyllä kelpaa pols­ku­tel­la: helle kie­haut­taa Lapin ui­ma­ve­det parissa päi­väs­sä ihan­ne­lu­ke­miin

27.06.2022 16:19
Maakuntalentoasemien reittiliikenteen tarjouskilpailu käyntiin – polttoaineen hinnannousu vähentää vuoroja
Tilaajille

Maa­kun­ta­len­to­ase­mien reit­ti­lii­ken­teen tar­jous­kil­pai­lu käyn­tiin – polt­to­ai­neen hin­nan­nou­su vä­hen­tää vuoroja

27.06.2022 15:57
"Mitä järkeä on ajaa Helsingistä 100 kilometriä eteenpäin ja jäädä siihen jumiin?" – pohjoisen yöjunat aikataulusta myöhässä 14–16 tuntia
Tilaajille

"Mitä järkeä on ajaa Hel­sin­gis­tä 100 ki­lo­met­riä eteen­päin ja jäädä siihen ju­miin?" – poh­joi­sen yöjunat ai­ka­tau­lus­ta myö­häs­sä 14–16 tuntia

27.06.2022 14:26 5
Lapissa yritysten lopettamiset lisääntyivät koronavuosina neljäkymmentä prosenttia
Tilaajille

Lapissa yritysten lopettamiset lisääntyivät koronavuosina neljäkymmentä prosenttia

28.06.2022 17:37