Suomeen saa nyt tulla vapaasti kymmenestä Schengen-maasta, mutta tilanne voi muuttua melkein saman tien

Suomeen saa nyt tulla va­paas­ti kym­me­nes­tä Schen­gen-maas­ta, mutta tilanne voi muuttua melkein saman tien

09:05 0
Tuplarapsuja on jo annettu kameravalvonnassa – maksettavaa voi tulla ylinopeuden lisäksi kännykän käyttämisestä

Tup­la­rap­su­ja on jo annettu ka­me­ra­val­von­nas­sa – mak­set­ta­vaa voi tulla yli­no­peu­den lisäksi kän­ny­kän käyt­tä­mi­ses­tä

06:00 0
Ylitorniolaislähtöisen Paula Huhtasen pää oli melkein liian täynnä kuvia, mutta hän oivalsi, että ne ovat lahja: "Toivon, että voin teoksillani välittää iloismia muillekin"
Tilaajille

Yli­tor­nio­lais­läh­töi­sen Paula Huh­ta­sen pää oli melkein liian täynnä kuvia, mutta hän oi­val­si, että ne ovat lahja: "Toi­von, että voin teok­sil­la­ni vä­lit­tää ilois­mia muil­le­kin"

08:01 0
Hylättyjen huviloiden saarella – näkömatkan päässä Rovaniemen keskustasta pusikoituu alue, jossa rikkaat viettivät ennen kesiään
Tilaajille

Hy­lät­ty­jen hu­vi­loi­den saa­rel­la – nä­kö­mat­kan päässä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta pu­si­koi­tuu alue, jossa rikkaat viet­ti­vät ennen kesiään

19.09.2020 06:30 1
Tapakasvatuskurssilta eväitä sujuvaan arkeen - ”Hienointa on päästä todistamaan, kuinka omistajan ja koiran yhteistyö kehittyy”
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Ta­pa­kas­va­tus­kurs­sil­ta eväitä su­ju­vaan arkeen - ”Hie­noin­ta on päästä to­dis­ta­maan, kuinka omis­ta­jan ja koiran yh­teis­työ ke­hit­tyy”

16.09.2020 06:00
Konekaivajat ahdingossa kultakentillä – "Vaikea nähdä, että konekaivulle löytyy tilaa saamelaisalueella," sanoo saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Ko­ne­kai­va­jat ah­din­gos­sa kul­ta­ken­til­lä – "Vaikea nähdä, että ko­ne­kai­vul­le löytyy tilaa saa­me­lai­sa­lueel­la," sanoo saa­me­lais­kä­rä­jien va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

19.09.2020 07:00 6
Ministeriö saa huutia suunnitteilla olevasta matkustusmallista – "Ei terveen ihmisen karanteeniin ole mitään oikeudellisia perusteita"

Mi­nis­te­riö saa huutia suun­nit­teil­la ole­vas­ta mat­kus­tus­mal­lis­ta – "Ei terveen ihmisen ka­ran­tee­niin ole mitään oi­keu­del­li­sia pe­rus­tei­ta"

18.09.2020 16:52 0
Tilaajille
Lyhin ajoreitti Rovaniemen ja Oulun välillä tarkoittaa tiukkaa mutkittelua ja kuoppien väistelyä sivuteillä

Lyhin ajo­reit­ti Ro­va­nie­men ja Oulun välillä tar­koit­taa tiukkaa mut­kit­te­lua ja kuop­pien väis­te­lyä si­vu­teil­lä

18.09.2020 18:00 3
Tilaajille
"Jos minä olen miettinyt Ruotsia vaihtoehtona, sitä ovat miettineet myös matkanjärjestäjät" – muoniolainen matkailuyrittäjä pelkää 72 tunnin koronasäännön karkottavan turistit

"Jos minä olen miet­ti­nyt Ruotsia vaih­toeh­to­na, sitä ovat miet­ti­neet myös mat­kan­jär­jes­tä­jät" – muo­nio­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä pelkää 72 tunnin ko­ro­na­sään­nön kar­kot­ta­van tu­ris­tit

19.09.2020 08:00 8
Tilaajille

Kun Debby saapui Suo­meen, siitä tuli tuhoisa Mauri – kuvat ker­to­vat, miten vuo­si­sa­dan pahin myrsky riehui Lapissa 38 vuotta sitten

17.09.2020 17:04 0
Tilaajille
Poliisin henkilöstöresurssia vahvistettiin 7,5 miljoonalla eurolla – rahaa valui myös muuhun kuin kenttätyöhön

Po­lii­sin hen­ki­lös­tö­re­surs­sia vah­vis­tet­tiin 7,5 mil­joo­nal­la eurolla – rahaa valui myös muuhun kuin kent­tä­työ­hön

06:00 0
"Ylä-Lapin ruskahuippu alkaa olla ohi ja nyt se laskea kohti Keski-Lappia" – Ruskan värit ovat dramaattiset, kun syksy on aurinkoinen ja kylmä
Tilaajille

"Y­lä-La­pin rus­ka­huip­pu alkaa olla ohi ja nyt se laskea kohti Kes­ki-Lap­pia" – Ruskan värit ovat dra­maat­ti­set, kun syksy on au­rin­koi­nen ja kylmä

19.09.2020 15:17 0
Suosituimmat tänään
Hylättyjen huviloiden saarella – näkömatkan päässä Rovaniemen keskustasta pusikoituu alue, jossa rikkaat viettivät ennen kesiään

Hylättyjen huviloiden saarella – näkömatkan päässä Rovaniemen keskustasta pusikoituu alue, jossa rikkaat viettivät ennen kesiään

19.09.2020 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemellä Räväsjärventiellä palanut omakotitalo tuhoutui täysin

Rovaniemellä Räväsjärventiellä palanut omakotitalo tuhoutui täysin

19.09.2020 16:05 0
Tilaajille
Rovaniemen Palloseuran naisten edustusjoukkueen tartuntaketjussa toinen tartunta – Lapissa useat ovat altistuneet koronalle ulkopaikkakuntalaisen tapauksen myötä

Rovaniemen Palloseuran naisten edustusjoukkueen tartuntaketjussa toinen tartunta – Lapissa useat ovat altistuneet koronalle ulkopaikkakuntalaisen tapauksen myötä

19.09.2020 13:02 0
Tilaajille
Lapissa kaksi uutta koronavirustartuntaa, koko maassa jo liki 9 000 tartuntaa

Lapissa kaksi uutta koronavirustartuntaa, koko maassa jo liki 9 000 tartuntaa

19.09.2020 12:32 0
"Ylä-Lapin ruskahuippu alkaa olla ohi ja nyt se laskea kohti Keski-Lappia" – Ruskan värit ovat dramaattiset, kun syksy on aurinkoinen ja kylmä

"Ylä-Lapin ruskahuippu alkaa olla ohi ja nyt se laskea kohti Keski-Lappia" – Ruskan värit ovat dramaattiset, kun syksy on aurinkoinen ja kylmä

19.09.2020 15:17 0
Tilaajille
Lyhin ajoreitti Rovaniemen ja Oulun välillä tarkoittaa tiukkaa mutkittelua ja kuoppien väistelyä sivuteillä

Lyhin ajoreitti Rovaniemen ja Oulun välillä tarkoittaa tiukkaa mutkittelua ja kuoppien väistelyä sivuteillä

18.09.2020 18:00 3
Tilaajille
Uusi koti Keminmaasta? Tutustu vapaisiin omakotitontteihin Tonttipörssin avulla
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Uusi koti Ke­min­maas­ta? Tutustu va­pai­siin oma­ko­ti­tont­tei­hin Tont­ti­pörs­sin avulla

16.09.2020 06:00
"Jos minä olen miettinyt Ruotsia vaihtoehtona, sitä ovat miettineet myös matkanjärjestäjät" – muoniolainen matkailuyrittäjä pelkää 72 tunnin koronasäännön karkottavan turistit
Tilaajille

"Jos minä olen miet­ti­nyt Ruotsia vaih­toeh­to­na, sitä ovat miet­ti­neet myös mat­kan­jär­jes­tä­jät" – muo­nio­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä pelkää 72 tunnin ko­ro­na­sään­nön kar­kot­ta­van tu­ris­tit

19.09.2020 08:00 8
Hallituksen kyky edesauttaa uusien työpaikkojen syntyä on yhä arvoitus. Lapissa on edessä poikkeuksellisen vaikea talvi matkailun romahtaessa.
Tilaajille

Hal­li­tuk­sen kyky edes­aut­taa uusien työ­paik­ko­jen syntyä on yhä ar­voi­tus. Lapissa on edessä poik­keuk­sel­li­sen vaikea talvi mat­kai­lun ro­mah­taes­sa.

06:00 1
Kansallisteatteri kompuroi transsotkussa, mutta kaikki keskustelu ei ole tyhjää somekohinaa
Tilaajille
Kolumni
Pirjo-Liisa Niinimäki

Kan­sal­lis­teat­te­ri kom­pu­roi trans­sot­kus­sa, mutta kaikki kes­kus­te­lu ei ole tyhjää so­me­ko­hi­naa

18.09.2020 16:25 0
Konekaivajat ahdingossa kultakentillä – "Vaikea nähdä, että konekaivulle löytyy tilaa saamelaisalueella," sanoo saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja
Lukemisto
Tilaajille

Ko­ne­kai­va­jat ah­din­gos­sa kul­ta­ken­til­lä – "Vaikea nähdä, että ko­ne­kai­vul­le löytyy tilaa saa­me­lai­sa­lueel­la," sanoo saa­me­lais­kä­rä­jien va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

19.09.2020 07:00 6
Hylättyjen huviloiden saarella – näkömatkan päässä Rovaniemen keskustasta pusikoituu alue, jossa rikkaat viettivät ennen kesiään

Hy­lät­ty­jen hu­vi­loi­den saa­rel­la – nä­kö­mat­kan päässä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta pu­si­koi­tuu alue, jossa rikkaat viet­ti­vät ennen kesiään

19.09.2020 06:30 1
Tilaajille
"Kaikesta olen selviytynyt" – Hiihtomaajoukkueen hierojan työstä potkut saanut Kerttu Helynen opettelee elämään uudenlaista arkea Rovaniemellä

"Kai­kes­ta olen sel­viy­ty­nyt" – Hiih­to­maa­jouk­kueen hie­ro­jan työstä potkut saanut Kerttu Helynen opet­te­lee elämään uu­den­lais­ta arkea Ro­va­nie­mel­lä

12.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Tältä näyttää lappilainen apurahataiteilija – LK kokosi yhteen taiteen apurahat kuluvalta viideltä vuodelta

Tältä näyttää lap­pi­lai­nen apu­ra­ha­tai­tei­li­ja – LK kokosi yhteen taiteen apu­ra­hat ku­lu­val­ta vii­del­tä vuo­del­ta

12.09.2020 06:30 0
Tilaajille

Kun kor­sus­sa oli kurjaa, Erkki Tiesmaa tarttui kynään – mutta mistä kertoo iki­vih­reä so­ta­lau­lu El­dan­ka­jär­ven jää, joka vei te­ki­jän­sä telkien taakse?

05.09.2020 06:30 2
Tilaajille

Het­ta-Pal­las on Suomen vanhin patikka – 55 ki­lo­met­rin vaellus tarjoaa hikistä nousua ja laskua, my­kis­tä­viä mai­se­mia ja piit­ta­mat­to­mien vael­ta­jien roskia

29.08.2020 06:30 1
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken met­sis­tä pal­jas­tui jopa 1 000 vuotta vanha mui­nais­hau­ta asei­neen ja ko­rui­neen – so­ta­vai­na­jien etsijä teki sat­tu­mal­ta löydön, joka toi Mu­seo­vi­ras­ton tut­ki­jat no­peas­ti pai­kal­le

29.08.2020 06:00 3
Tilaajille
Oletko koneistaja tai pintakäsittelijä? Hae töihin Lappiportaan huippuporukkaan
Mainos Lappiporras

Oletko ko­neis­ta­ja tai pin­ta­kä­sit­te­li­jä? Hae töihin Lap­pi­por­taan huip­pu­po­ruk­kaan

16.09.2020 06:00
Konekaivajat ahdingossa kultakentillä – "Vaikea nähdä, että konekaivulle löytyy tilaa saamelaisalueella," sanoo saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja
Tilaajille

Ko­ne­kai­va­jat ah­din­gos­sa kul­ta­ken­til­lä – "Vaikea nähdä, että ko­ne­kai­vul­le löytyy tilaa saa­me­lai­sa­lueel­la," sanoo saa­me­lais­kä­rä­jien va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

19.09.2020 07:00 6
Rajat auki ja Essi maalintekoon - RoKi naisille toinen liigavoitto putkeen
Tilaajille

Rajat auki ja Essi maa­lin­te­koon - RoKi nai­sil­le toinen lii­ga­voit­to putkeen

19.09.2020 21:21 0
Iin edustan Krunneilta löytyy Perämeren luontoaarre – Alunperin harvinaisen linnuston vuoksi suojeluun päätyneiltä saarilta löytyy monia uhanalaisia lajeja
Tilaajille

Iin edustan Krun­neil­ta löytyy Pe­rä­me­ren luon­to­aar­re – Alun­pe­rin har­vi­nai­sen lin­nus­ton vuoksi suo­je­luun pää­ty­neil­tä saa­ril­ta löytyy monia uhan­alai­sia lajeja

19.09.2020 18:00 0
Urheilu
Dallas nousi NHL:n ensimmäisen finaaliottelun voittajaksi – kaikki suomalaiset pisteille

Dallas nousi NHL:n en­sim­mäi­sen fi­naa­li­ot­te­lun voit­ta­jak­si – kaikki suo­ma­lai­set pis­teil­le

09:29 0
Tilaajille
Uusi RoPS haastaa kivikovan KuPSin

Uusi RoPS haastaa ki­vi­ko­van KuPSin

08:00 0
Tilaajille
Loton potti nousee 3,6 miljoonaan – Iittiin muhkea 184 000 euron voitto, Ranualle 20000 euroa Jokerista

Loton potti nousee 3,6 mil­joo­naan – Iittiin muhkea 184 000 euron voitto, Ra­nual­le 20000 euroa Jo­ke­ris­ta

19.09.2020 23:08 0
Tilaajille
Arttu Niemelä ToPV:n liigamiehistöön – Pietari Portimo teki kolmen vuoden jatkosopimuksen

Arttu Niemelä ToPV:n lii­ga­mie­his­töön – Pietari Portimo teki kolmen vuoden jat­ko­so­pi­muk­sen

19.09.2020 21:56 0
Tilaajille

OPP:lle kaksi kultaa maas­to­pyö­räi­lyn SM-ki­sois­sa Kok­ko­las­sa

19.09.2020 21:55 0
Tilaajille
Juho Hacklin iski Kouvolalle ensimmäisen kiinnityksen mestaruuteen

Juho Hacklin iski Kou­vo­lal­le en­sim­mäi­sen kiin­ni­tyk­sen mes­ta­ruu­teen

19.09.2020 21:55 0
Tilaajille
Tule Tunturi-Lappiin opiskelemaan – kasva osaksi osaajien perhettä
Mainos Lappia

Tule Tun­tu­ri-Lap­piin opis­ke­le­maan – kasva osaksi osaa­jien per­het­tä

19.09.2020 06:00
Tutkimuksin ei voida todistaa teorioita miesten putkiaivoista ja naisten tippaleipäaivoista – Aivojen ja oppimisen myytit elävät sitkeästi hömppäuskomuksina
Tilaajille

Tut­ki­muk­sin ei voida to­dis­taa teo­rioi­ta miesten put­ki­ai­vois­ta ja naisten tip­pa­lei­pä­ai­vois­ta – Aivojen ja op­pi­mi­sen myytit elävät sit­keäs­ti hömp­pä­us­ko­muk­si­na

19.09.2020 19:30 0
Uusi RoPS haastaa kivikovan KuPSin
Tilaajille

Uusi RoPS haastaa ki­vi­ko­van KuPSin

08:00 0
"Naapurini eivät tiedä, mitä makuuhuoneessani tapahtuu" – Pentti, Sami, Jarmo ja Ville kertovat, miksi he ovat päätyneet maksullisten naisten luokse ostamaan seksiä
Tilaajille

"Naa­pu­ri­ni eivät tiedä, mitä ma­kuu­huo­nees­sa­ni ta­pah­tuu" – Pentti, Sami, Jarmo ja Ville ker­to­vat, miksi he ovat pää­ty­neet mak­sul­lis­ten naisten luokse os­ta­maan seksiä

19.09.2020 06:00 0
Kiinnostaisiko työ huipputiimissä? Meri-Lapin kuntapalvelut etsii työyhteisöönsä kokkeja ja ravitsemistyöntekijöitä
Mainos Monipuolinen Meri-Lappi

Kiin­nos­tai­si­ko työ huip­pu­tii­mis­sä? Me­ri-La­pin kun­ta­pal­ve­lut etsii työ­yh­tei­söön­sä kokkeja ja ra­vit­se­mis­työn­te­ki­jöi­tä

16.09.2020 06:00
Rovaniemen Palloseuran naisten edustusjoukkueen tartuntaketjussa toinen tartunta – Lapissa useat ovat altistuneet koronalle ulkopaikkakuntalaisen tapauksen myötä
Tilaajille

Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ran naisten edus­tus­jouk­kueen tar­tun­ta­ket­jus­sa toinen tar­tun­ta – Lapissa useat ovat al­tis­tu­neet ko­ro­nal­le ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen ta­pauk­sen myötä

19.09.2020 13:02 0
Kaarlo Maaninka ennätysvauhdissa nimikkojuoksussaan
Tilaajille

Kaarlo Maa­nin­ka en­nä­tys­vauh­dis­sa ni­mik­ko­juok­sus­saan

19.09.2020 18:16 0
Rovaniemellä Räväsjärventiellä palanut omakotitalo tuhoutui täysin
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä Rä­väs­jär­ven­tiel­lä palanut oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin

19.09.2020 16:05 0
RoPSin B-pojille kotivoitto ehjällä pelillä – katso video
Tilaajille

RoPSin B-po­jil­le ko­ti­voit­to ehjällä pelillä – katso video

19.09.2020 16:33 0
”Vapaus tuli!” – Länsirajan aukeamista juhlittiin kuntoilemalla, jäätelöillä ja kauppareissulla
Tilaajille

”Vapaus tuli!” – Län­si­ra­jan au­kea­mis­ta juh­lit­tiin kun­toi­le­mal­la, jää­te­löil­lä ja kaup­pa­reis­sul­la

19.09.2020 14:02 0