kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Simon kunta aikoo parantaa jätteiden kierrätystä, mutta biojätteiden keräys asukkaan pitää maksaa itse – Kari Romppainen käy jäteasemalla kerran kuussa ja kompostoi
Tilaajille

Simon kunta aikoo pa­ran­taa jät­tei­den kier­rä­tys­tä, mutta bio­jät­tei­den keräys asuk­kaan pitää maksaa itse – Kari Romp­pai­nen käy jä­te­ase­mal­la kerran kuussa ja kom­pos­toi

05:30
Torniolaissyntyisen Paulus Mäntylän, 33, rinnassa sykkii jo kolmas sydän – Ensimmäinen oli niin huono, että hänet kotiutettiin synnytyslaitokselta saattohoitoon
Tilaajille

Tor­nio­lais­syn­tyi­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän – En­sim­mäi­nen oli niin huono, että hänet ko­tiu­tet­tiin syn­ny­tys­lai­tok­sel­ta saat­to­hoi­toon

06:00
Yhteishaku herättää haikeutta rovaniemeläisessä Joonatan Buchtissa – Suomessa ei ole lukioita erityisen tuen tarpeessa oleville
Tilaajille

Yh­teis­ha­ku he­rät­tää hai­keut­ta ro­va­nie­me­läi­ses­sä Joo­na­tan Buch­tis­sa – Suo­mes­sa ei ole lu­kioi­ta eri­tyi­sen tuen tar­pees­sa ole­vil­le

03.03.2024 16:16
Hoivaluotsilla lisätään osaavaa hoiva-alan työvoimaa Lapissa
Mainos Lapin koulutuskeskus REDU

Hoi­va­luot­sil­la li­sä­tään osaavaa hoi­va-alan työ­voi­maa Lapissa

29.02.2024 10:45
Kymmenet pettyneet kolarilaiset kokoontuivat vastustamaan vuodeosaston sulkemista –  asukastilaisuudessa ihmeteltiin, miksi hyvinvointialueen säästöt pitää aloittaa Kolarista
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Kym­me­net pet­ty­neet ko­la­ri­lai­set ko­koon­tui­vat vas­tus­ta­maan vuo­de­osas­ton sul­ke­mis­ta – asu­kas­ti­lai­suu­des­sa ih­me­tel­tiin, miksi hy­vin­voin­ti­alueen säästöt pitää aloit­taa Ko­la­ris­ta

02.03.2024 09:04 29
Kemijärvelle voi tulla miljardivoimalat vierekkäin – "Suuren mittakaavan varastoinnille on tarvetta"

Ke­mi­jär­vel­le voi tulla mil­jar­di­voi­ma­lat vie­rek­käin – "Suuren mit­ta­kaa­van va­ras­toin­nil­le on tar­vet­ta"

01.03.2024 16:19 14
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaalla kuivaa sellua maailman suurin kahden puulajin kuivauskone – sen ilmakuivaimen kaappi on noin 29 metriä korkea ja 58 metriä pitkä

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­la kuivaa sellua maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne – sen il­ma­kui­vai­men kaappi on noin 29 metriä korkea ja 58 metriä pitkä

28.02.2024 05:00 9
Tilaajille
Tornion Panimo löysi keinon auttaa Ukrainaa, vaikka olutta ei saa markkinoida "hyväntekeväisyydellä"

Tornion Panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da "hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä"

28.02.2024 18:00 1
Tilaajille

"Jää on ai­ka­lail­la revitty pois ja hiekka pysyy hyvin" – Lauha sää haastaa katujen kun­nos­sa­pi­toa, mutta kii­tos­ta­kin ura­koit­si­joil­le tulee

28.02.2024 14:05 7
Tilaajille
Eetu Kemppanen retkikuntineen aikoo vaeltaa Haltille yllään sarkatakki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kirjoista, millaista elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"
Tilaajille

Eetu Kemp­pa­nen ret­ki­kun­ti­neen aikoo vaeltaa Hal­til­le yllään sar­ka­tak­ki ja -housut – "On aivan eri asia lukea kir­jois­ta, mil­lais­ta elämä on ollut ennen, kuin itse kokea se"

03.03.2024 08:00 5
Kasvismakkarat nuotiolla: Maussa suuria eroja, mutta kaikki testatut pysyivät tikunnokassa
Tilaajille

Kas­vis­mak­ka­rat nuo­tiol­la: Maussa suuria eroja, mutta kaikki tes­ta­tut py­syi­vät ti­kun­no­kas­sa

03.03.2024 16:06
Rovaniemeläinen Eemil ajoi porolla kilpaa jo kahdeksanvuotiaana – nyt koulupoika ja lähes 50 vuotta kisoja kiertänyt konkari tavoittelevat yhdessä unelmista suurinta
Luppo
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Eemil ajoi porolla kilpaa jo kah­dek­san­vuo­tiaa­na – nyt kou­lu­poi­ka ja lähes 50 vuotta kisoja kier­tä­nyt konkari ta­voit­te­le­vat yhdessä unel­mis­ta suu­rin­ta

02.03.2024 05:00
Rovaniemeläinen Jenny Rautionaho nousi loukkaantumisista mäkihypyn toivoksi, mutta mediahuomio rasittaa häntä: "On syvältä, että tuollaisia kaivetaan"

Ro­va­nie­me­läi­nen Jenny Rau­tion­aho nousi louk­kaan­tu­mi­sis­ta mä­ki­hy­pyn toi­vok­si, mutta me­dia­huo­mio ra­sit­taa häntä: "On sy­väl­tä, että tuol­lai­sia kai­ve­taan"

02.03.2024 05:00 11
Tilaajille
Nato marssittaa Enontekiölle ensi viikolla jopa 8 000 sotilasta – kaupoissa raivataan tilaa ruuille, energiajuomille ja matkamuistoille

Nato mars­sit­taa Enon­te­kiöl­le ensi vii­kol­la jopa 8 000 so­ti­las­ta – kau­pois­sa rai­va­taan tilaa ruuil­le, ener­gia­juo­mil­le ja mat­ka­muis­toil­le

24.02.2024 15:38 9
Tilaajille
Päähänpisto vei merilappilaisen Teron vierastaistelijaksi Ukrainaan – "Jos käy huonosti, niin sitten se on niin tarkoitettu"

Pää­hän­pis­to vei me­ri­lap­pi­lai­sen Teron vie­ras­tais­te­li­jak­si Uk­rai­naan – "Jos käy huo­nos­ti, niin sitten se on niin tar­koi­tet­tu"

24.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Tilaajille

Et-Po kohtaa II divisioonan välierissä TIHC:n pudottaneen KuKi HT:n

03.03.2024 19:56
Keskiyön lempeä Lofoottien korkeuksissa – rovaniemeläisen valokuvaajan otos valittiin jälleen vuoden Hääkuvaksi
Tilaajille

Keskiyön lempeä Lofoottien korkeuksissa – rovaniemeläisen valokuvaajan otos valittiin jälleen vuoden Hääkuvaksi

29.02.2024 15:00 1
Suomalaisten työhyvinvointi laskee edelleen – maailman onnellisimmalla kansalla olisi ryhtiliikkeen paikka
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Suomalaisten työhyvinvointi laskee edelleen – maailman onnellisimmalla kansalla olisi ryhtiliikkeen paikka

03.03.2024 17:00 3
Hankalat ajat vaativat jättimäisiä uhrauksia, mutta ei koskaan kaupungeissa
Tilaajille
Kolumni
Pekka Juntti

Hankalat ajat vaativat jättimäisiä uhrauksia, mutta ei koskaan kaupungeissa

03.03.2024 17:00 7
Rovaniemen teatterin taiteellinen johtaja Riku Innamaa tarttui ensitöikseen mahdottomaan tehtävään – ensi syksyksi hän lupaa jotain ihan muuta
Kulttuuri
Tilaajille

Ro­va­nie­men teat­te­rin tai­teel­li­nen johtaja Riku Innamaa tarttui en­si­töik­seen mah­dot­to­maan teh­tä­vään – ensi syk­syk­si hän lupaa jotain ihan muuta

29.02.2024 17:00 3
Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Instragramini oli täynnä festariglamouria, mutta silti oli hirveän paska olo"

Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Inst­rag­ra­mi­ni oli täynnä fes­ta­rig­la­mou­ria, mutta silti oli hirveän paska olo"

03.03.2024 16:02
Tilaajille
Oulun taidemuseo muuttuu saamelaisen taiteen museoksi vuoden 2026 ensimmäisiksi kuukausiksi

Oulun tai­de­mu­seo muuttuu saa­me­lai­sen taiteen mu­seok­si vuoden 2026 en­sim­mäi­sik­si kuu­kau­sik­si

02.03.2024 15:01
Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Instragramini oli täynnä festariglamouria, mutta silti oli hirveän paska olo"
Tilaajille

Nelli Milan poltti itsensä loppuun pian eron jälkeen – "Instragramini oli täynnä festariglamouria, mutta silti oli hirveän paska olo"

03.03.2024 16:02
Antti Tuiskun nimmaria kirjaan odottaneet fanit täyttivät kauppakeskus Revontulen – jonon ensimmäiset tulivat paikalle kolme tuntia etukäteen
Tilaajille

Antti Tuiskun nim­ma­ria kirjaan odot­ta­neet fanit täyt­ti­vät kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­len – jonon en­sim­mäi­set tulivat pai­kal­le kolme tuntia etu­kä­teen

03.03.2024 14:13 1
Kelkka roihahti kahdesti palamaan, mutta käteensä palovamman saanut rovaniemeläinen Ville Ylianttila kaasutteli SM-osakilpailun voittoon
Tilaajille

Kelkka roi­hah­ti kah­des­ti pa­la­maan, mutta kä­teen­sä pa­lo­vam­man saanut ro­va­nie­me­läi­nen Ville Yliant­ti­la kaa­sut­te­li SM-osa­kil­pai­lun voit­toon

02.03.2024 19:03
Asevarustelu on johtanut valtioiden väliseen vientikilpailuun – Näin maailmantilanne paisuttaa aseteollisuutta
Tilaajille

Ase­va­rus­te­lu on joh­ta­nut val­tioi­den vä­li­seen vien­ti­kil­pai­luun – Näin maail­man­ti­lan­ne pai­sut­taa ase­teol­li­suut­ta

03.03.2024 10:11
"Tyyli antaa minulle motivaatiota" – monelle nuorelle aamulla valittu asu on kokonaisuus, joka määrittelee koko päivän suunnan
Vasa
Tilaajille

"Tyyli antaa minulle mo­ti­vaa­tio­ta" – monelle nuo­rel­le aamulla valittu asu on ko­ko­nai­suus, joka mää­rit­te­lee koko päivän suunnan

01.03.2024 06:00
On siis kevät ja vaikeita valintoja
Kolumni Viivi Veteläinen

On siis kevät ja vai­kei­ta va­lin­to­ja

01.03.2024 05:45
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Uusia näkökulmia elämään

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Uusia nä­kö­kul­mia elämään

01.03.2024 05:30
Tilaajille
Lautalla Busaniin – tulisen ruuan ja taiteen luvattuun kaupunkiin

Lau­tal­la Bu­sa­niin – tulisen ruuan ja taiteen lu­vat­tuun kau­pun­kiin

01.03.2024 05:15
Tilaajille
Tilaajille

YKI ja SoPa Lappiliigan välieriin

03.03.2024 19:34
Kuntatyö on usein näkymätöntä – ennaltaehkäisevää työtä on vaikea mitata euroissa
Tilaajille

Kun­ta­työ on usein nä­ky­mä­tön­tä – en­nal­ta­eh­käi­se­vää työtä on vaikea mitata eu­rois­sa

02.03.2024 08:00 1
Syyhytartuntojen määrä on kasvanut Lapissa – "Se on tavattoman kiusallinen tauti"
Tilaajille

Syy­hy­tar­tun­to­jen määrä on kas­va­nut Lapissa – "Se on ta­vat­to­man kiu­sal­li­nen tauti"

01.03.2024 15:04 8
Saamelaista poronhoitoa ohjaavat siidajärjestelmässä omat lait, osoittaa Anne-Maria Maggan tuore väitös
Tilaajille

Saa­me­lais­ta po­ron­hoi­toa oh­jaa­vat sii­da­jär­jes­tel­mäs­sä omat lait, osoit­taa An­ne-Ma­ria Maggan tuore väitös

01.03.2024 17:00 5
Pörssisähkö kallistuu hieman maanantaina – tuulet puhaltavat heikosti ja Olkiluoto 3 on vuosihuollossa

Pörssisähkö kallistuu hieman maanantaina – tuulet puhaltavat heikosti ja Olkiluoto 3 on vuosihuollossa

03.03.2024 16:08 2
Pakkasjakso vaurioitti Rovaniemen sotilaslentokenttää – hävittäjät operoivat suuressa sotaharjoituksessa Oulun lentoasemalta
Tilaajille

Pak­kas­jak­so vau­rioit­ti Ro­va­nie­men so­ti­las­len­to­kent­tää – hä­vit­tä­jät ope­roi­vat suu­res­sa so­ta­har­joi­tuk­ses­sa Oulun len­to­ase­mal­ta

01.03.2024 16:11 8
Kolumnit
Miksi työ ei löydä tekijää, eikä tekijä työtä?
Kolumni Hanna-Mari Räsänen

Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

01.03.2024 19:00 25
Tilaajille
Kielimuuri uimahallissa ja muita arkisia kohtaamisia turistikaupungissa
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

29.02.2024 06:00
Tilaajille
Kuka sinä olet silloin, kun kukaan ei ole katsomassa?
Kolumni Maria Paldanius

Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

23.02.2024 19:30 6
Tilaajille
Enemmänkin voisin etätöitä kokeilla
Kolumni Jussi Saarela

Enem­män­kin voisin etä­töi­tä ko­keil­la

20.02.2024 07:00 1
Mitä väliä on sillä, nouseeko presidentiksi korpraali vai sivari?
Kolumni Riku Lavia

Mitä väliä on sillä, nou­see­ko pre­si­den­tik­si korp­raa­li vai sivari?

10.02.2024 09:36 44
Tilaajille
Antti Tuisku sauvoi mediamylläkkään löytääkseen paikan, jota me kaikki etsimme
Kolumni Ville Hyötylä

Antti Tuisku sauvoi me­dia­myl­läk­kään löy­tääk­seen paikan, jota me kaikki etsimme

08.02.2024 05:00 8
Stubb on nyt virallisesti presidentti

Stubb on nyt vi­ral­li­ses­ti pre­si­dent­ti

01.03.2024 12:37 3
Moottorikelkkailijan kelkka kaatui sulan ylityksen jälkeen Rovaniemellä – kaupunki varoittaa jäällä kelkkailusta
Tilaajille

Moot­to­ri­kelk­kai­li­jan kelkka kaatui sulan yli­tyk­sen jälkeen Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­ki va­roit­taa jäällä kelk­kai­lus­ta

01.03.2024 13:52 7
Sadat ihmiset muistivat Navalnyia ympäri Eurooppaa

Sadat ihmiset muistivat Navalnyia ympäri Eurooppaa

02.03.2024 10:13 1
Nelostien varteen Rovaniemellä visioidaan korkeaa rakentamista – "Parantaisi laajasti kaupunkikuvaa"
Tilaajille

Ne­los­tien varteen Ro­va­nie­mel­lä vi­sioi­daan korkeaa ra­ken­ta­mis­ta – "Pa­ran­tai­si laa­jas­ti kau­pun­ki­ku­vaa"

01.03.2024 05:00 22
Talvi oli kylmempi kuin vuosiin – alin lämpötila mitattiin Enontekiöllä tammikuussa
Tilaajille

Talvi oli kyl­mem­pi kuin vuosiin – alin läm­pö­ti­la mi­tat­tiin Enon­te­kiöl­lä tam­mi­kuus­sa

01.03.2024 12:22 3
Kilpisjärven pohjoispuolelta tulee tarjolle neljä matkailutonttia – kunta ja Metsähallitus etsivät toimijoita kilpailulla
Tilaajille

Kil­pis­jär­ven poh­jois­puo­lel­ta tulee tar­jol­le neljä mat­kai­lu­tont­tia – kunta ja Met­sä­hal­li­tus etsivät toi­mi­joi­ta kil­pai­lul­la

01.03.2024 08:30
Lapin maakuntajohtaja ei pidä Meri-Lapin irtautumista Lapista realistisena – "Realistisempi kysymys olisi, mikä on Lapin maakunnan tulevaisuus"
Tilaajille

Lapin maa­kun­ta­joh­ta­ja ei pidä Me­ri-La­pin ir­tau­tu­mis­ta Lapista rea­lis­ti­se­na – "Rea­lis­ti­sem­pi kysymys olisi, mikä on Lapin maa­kun­nan tu­le­vai­suus"

29.02.2024 18:00 37
Metsähallitus: Erärikollisuus on kasvussa – valvonta väheni viime vuonna säästöjen seurauksena
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus: Erä­ri­kol­li­suus on kas­vus­sa – val­von­ta väheni viime vuonna sääs­tö­jen seu­rauk­se­na

29.02.2024 09:11 10
Professori varoittaa riskeistä, kun vetytalous käynnistyy kovalla kiireellä – "En usko, että markkinatalous tätä oikeudenmukaisesti tekee"
Tilaajille

Pro­fes­so­ri va­roit­taa ris­keis­tä, kun ve­ty­ta­lous käyn­nis­tyy kovalla kii­reel­lä – "En usko, että mark­ki­na­ta­lous tätä oi­keu­den­mu­kai­ses­ti tekee"

01.03.2024 06:00 6
Lukijoilta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­na­pää­oma ei menesty

03.03.2024 17:00 1
Hybridivaikuttaminen riski liike-elämässä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­nen riski lii­ke-elä­mäs­sä

03.03.2024 17:00
Hybridikokouksiin säännöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyb­ri­di­ko­kouk­siin säännöt

03.03.2024 17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vuo­tok­sel­la olisi taas käyttöä

03.03.2024 17:00
Näin askartelet sanomalehdestä korin – Lapin Kansan päätoimittaja Sauli Pahkasalo näyttää miten
Tilaajille

Näin as­kar­te­let sa­no­ma­leh­des­tä korin – Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Sauli Pah­ka­sa­lo näyttää miten

01.02.2024 09:50
Viisi ahventa, joiden paino ylitti puolitoista kiloa – tällaisia saaliita saatiin Lapin Kansan kalakilpailussa

Viisi ah­ven­ta, joiden paino ylitti puo­li­tois­ta kiloa – täl­lai­sia saa­lii­ta saatiin Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lus­sa

19.02.2024 19:02
Rovaniemi aloittaa talouden tasapainotustyön – kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio: "Talouden tila on kuntahistorian vaikeimpia"
Tilaajille

Ro­va­nie­mi aloit­taa ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­työn – ­kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio: "Ta­lou­den tila on kun­ta­his­to­rian vai­keim­pia"

29.02.2024 17:12 36
Lapin Kansan Niina Lavia on ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi – juttu matkailualan kausityöläisten kokemuksista paljasti ulkomaalaisten karun kohtelun
Tilaajille

Lapin Kansan Niina Lavia on ehdolla Suuren jour­na­lis­ti­pal­kin­non saa­jak­si – juttu mat­kai­lu­alan kau­si­työ­läis­ten ko­ke­muk­sis­ta pal­jas­ti ul­ko­maa­lais­ten karun koh­te­lun

06.02.2024 14:18 6