"Olet vastussa siitä, mitä tuot tullessasi kotiin" – THL:n kasvomaskisuositus otettiin hyvin vastaan Lapissa, liikennöitsijät toivovat esimerkin kannustavan maskien käyttöön
Tilaajille

"Olet vas­tus­sa siitä, mitä tuot tul­les­sa­si kotiin" – THL:n kas­vo­mas­ki­suo­si­tus otet­tiin hyvin vastaan La­pis­sa, lii­ken­nöit­si­jät toi­vo­vat esi­mer­kin kan­nus­ta­van maskien käyt­töön

20:00 0
Lapin kunnat varautuvat kasvomaskien jakoon – Kuntien tehtävänä tarjota vähävaraisille kasvomaskeja THL:n suosituksen myötä
Tilaajille

Lapin kunnat va­rau­tu­vat kas­vo­mas­kien jakoon – Kuntien teh­tä­vä­nä tarjota vä­hä­va­rai­sil­le kas­vo­mas­ke­ja THL:n suo­si­tuk­sen myötä

18:30 0
EU otti ensi askeleet Valko-Venäjän pakotteiden asettamisessa – Tieto protestoijien kidutuksesta ajanut lisää ihmisiä kaduille ja suuriin lakkoihin

EU otti ensi as­ke­leet Val­ko-Ve­nä­jän pa­kot­tei­den aset­ta­mi­ses­sa – Tieto pro­tes­toi­jien ki­du­tuk­ses­ta ajanut lisää ihmisiä ka­duil­le ja suuriin lak­koi­hin

21:15 0
Länsi-Pohjan koronaviruspuhelin on ruuhkautunut – Asukkaita pyydetään ottamaan koronavirusta epäiltäessä yhteyttä Digiklinikkaan ensi viikosta alkaen
Tilaajille

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­vi­rus­pu­he­lin on ruuh­kau­tu­nut – Asuk­kai­ta pyy­de­tään ot­ta­maan ko­ro­na­vi­rus­ta epäil­täes­sä yh­teyt­tä Di­gi­kli­nik­kaan ensi vii­kos­ta alkaen

18:26 0
24-vuotias lappilainen yrittäjä Taisto liittyi Lapin Yrittäjiin heti uransa alkutaipaleella: "Kuten koronakriisissäkin on huomattu, aina tulee tilanteita, kun tarvitsee apua. Etenkin lakineuvonta on todella arvokasta"
Mainos Lapin Yrittäjät

24-vuo­tias lap­pi­lai­nen yrit­tä­jä Taisto liittyi Lapin Yrit­tä­jiin heti uransa al­ku­tai­pa­leel­la: "Kuten ko­ro­na­krii­sis­sä­kin on huo­mat­tu, aina tulee ti­lan­tei­ta, kun tar­vit­see apua. Etenkin la­ki­neu­von­ta on todella ar­vo­kas­ta"

13.08.2020 06:00
Luetuimmat jutut tänään
Länsi-Pohjaan suositellaan etätöitä ja koko Lappiin maskeja - "Yllätyksenä tämä tuli, mutta ei se ole huono keino torjua mahdollisia tartuntoja."

Länsi-Pohjaan suositellaan etätöitä ja koko Lappiin maskeja - "Yllätyksenä tämä tuli, mutta ei se ole huono keino torjua mahdollisia tartuntoja."

13.08.2020 17:11 6
Tilaajille
Lampelan kommuunissa Rovaniemellä asuu yhdeksän nuorta aikuista: ”Ei ole terveellistä, että ihmiset asuvat yksin yksiöissä”

Lampelan kommuunissa Rovaniemellä asuu yhdeksän nuorta aikuista: ”Ei ole terveellistä, että ihmiset asuvat yksin yksiöissä”

07:00 3
Kangasmaskin ompelu onnistuu aloitteilijaltakin – katso tästä helpot ohjeet

Kangasmaskin ompelu onnistuu aloitteilijaltakin – katso tästä helpot ohjeet

13.08.2020 18:30 0
Tilaajille
Poliisi otti kiinni neljä henkilöä Tornion räjähdykseen liittyen – tapahtumapaikalla nähty auto löydettiin ennen pidätyksiä, teon motiivia ei vielä tiedetä

Poliisi otti kiinni neljä henkilöä Tornion räjähdykseen liittyen – tapahtumapaikalla nähty auto löydettiin ennen pidätyksiä, teon motiivia ei vielä tiedetä

13:21 0
Tilaajille
Twin City Festivaali Torniossa on peruttu

Twin City Festivaali Torniossa on peruttu

13.08.2020 15:30 4
Tilaajille
Perhe ei saanut häädettyä lastenhuoneeseen yöllä eksynyttä lepakkoa Kemissä – pelastuslaitos paikalle

Perhe ei saanut häädettyä lastenhuoneeseen yöllä eksynyttä lepakkoa Kemissä – pelastuslaitos paikalle

07:12
Mette Baas nousi Hese-kilpailuista kymmenessä vuodessa Suomen mestariksi
Tilaajille

Mette Baas nousi He­se-kil­pai­luis­ta kym­me­nes­sä vuo­des­sa Suomen mes­ta­rik­si

22:00 0
Tornioon tulee länsirajan terveyspiste – Tietoa ja tarvittaessa otetaan koronatesti
Tilaajille

Tor­nioon tulee län­si­ra­jan ter­veys­pis­te – Tietoa ja tar­vit­taes­sa otetaan ko­ro­na­tes­ti

16:30 0
Inarijärven jylhä Ukonsaari on saamelaisten tunnetuin pyhä paikka Suomessa – Turistit ovat kavunneet saaren laelle jo vuosikymmeniä, mutta nyt se saattaa loppua
Lapin Kansan Luppo
Tilaajille

Ina­ri­jär­ven jylhä Ukon­saa­ri on saa­me­lais­ten tun­ne­tuin pyhä paikka Suo­mes­sa – Tu­ris­tit ovat ka­vun­neet saaren laelle jo vuo­si­kym­me­niä, mutta nyt se saattaa loppua

08.08.2020 06:30 5
Murhaaja Matti Haapoja kirjoitti vankilassa kuohuvat muistelmat, ne avaavat Suomen 1800-luvun tunnetuimman rikollisen mieltä: ”Minun syrämeni oli pahuutta täynnä”

Mur­haa­ja Matti Haapoja kir­joit­ti van­ki­las­sa kuo­hu­vat muis­tel­mat, ne avaavat Suomen 1800-lu­vun tun­ne­tuim­man ri­kol­li­sen mieltä: ”Minun sy­rä­me­ni oli pa­huut­ta täynnä”

01.08.2020 18:00 2
Tilaajille
Kun suuri sopulivaellus alkoi Kilpisjärvellä keväällä 1970, paikalle hälytettiin nuori myyräharrastaja Heikki Henttonen – Siitä asti hän on tutkinut sopuleita ja arvelee, että vastaavaa liikehdintää ei ehkä enää nähdä

Kun suuri so­pu­li­vael­lus alkoi Kil­pis­jär­vel­lä ke­vääl­lä 1970, pai­kal­le hä­ly­tet­tiin nuori myy­rä­har­ras­ta­ja Heikki Hent­to­nen – Siitä asti hän on tut­ki­nut so­pu­lei­ta ja ar­ve­lee, että vas­taa­vaa lii­keh­din­tää ei ehkä enää nähdä

01.08.2020 06:30 1
Tilaajille
Autioitunut Kuusiluodon saari kätkee sisäänsä raunioita ja muistoja menneiltä ajoilta – tuhannen ihmisen sahayhdyskunta katosi saksalaisten sotilaiden tieltä

Au­tioi­tu­nut Kuu­si­luo­don saari kätkee si­sään­sä rau­nioi­ta ja muis­to­ja men­neil­tä ajoilta – tu­han­nen ihmisen sa­ha­yh­dys­kun­ta katosi sak­sa­lais­ten so­ti­lai­den tieltä

01.08.2020 06:30 1
Tilaajille

To­teu­tu­nei­ta unel­mia, mu­ser­ta­va menetys ja yl­lät­tä­vä muutto Suomeen – Mal­va­leh­don hiih­tä­jä­per­heen van­him­mal­la tyt­tä­rel­lä on ta­ka­naan hurja muu­tos­ten vuosi

25.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Metsäala kutsuu uusia osaajia – Vetääkö metsä sinua puoleensa?
Mainos Lappia-Koulutus Oy

Met­sä­ala kutsuu uusia osaajia – Vetääkö metsä sinua puo­leen­sa?

10.08.2020 06:00
Maskisuositukset tyhjensivät kemiläisen pipotehtaan varaston viikonloppuna – "Puhelin on soinut"
Tilaajille

Mas­ki­suo­si­tuk­set tyh­jen­si­vät ke­mi­läi­sen pi­po­teh­taan va­ras­ton vii­kon­lop­pu­na – "Pu­he­lin on soinut"

15:13 0
Lahti maalasi Lahdelle voittopelissä RoPSista, HIFK joutui laittamaan kenttäpelaajan maaliin miesten jalkapalloliigassa
Tilaajille

Lahti maalasi Lah­del­le voit­to­pe­lis­sä RoP­Sis­ta, HIFK joutui lait­ta­maan kent­tä­pe­laa­jan maaliin miesten jal­ka­pal­lo­lii­gas­sa

21:08 1
Kemijärvellä tehtiin lisää tilaa varhaiskasvatukselle – 
Syksyn alkaessa lapsia on varhaiskasvatuksen piirissä 190 ja esikoulussa 50
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä tehtiin lisää tilaa var­hais­kas­va­tuk­sel­le – Syksyn al­kaes­sa lapsia on var­hais­kas­va­tuk­sen pii­ris­sä 190 ja esi­kou­lus­sa 50

19:45 0
"Olet vastussa siitä, mitä tuot tullessasi kotiin" – THL:n kasvomaskisuositus otettiin hyvin vastaan Lapissa, liikennöitsijät toivovat esimerkin kannustavan maskien käyttöön
Lapin uutiset
Tilaajille

"Olet vas­tus­sa siitä, mitä tuot tul­les­sa­si kotiin" – THL:n kas­vo­mas­ki­suo­si­tus otet­tiin hyvin vastaan La­pis­sa, lii­ken­nöit­si­jät toi­vo­vat esi­mer­kin kan­nus­ta­van maskien käyt­töön

20:00 0
Kemijärvellä tehtiin lisää tilaa varhaiskasvatukselle – 
Syksyn alkaessa lapsia on varhaiskasvatuksen piirissä 190 ja esikoulussa 50

Ke­mi­jär­vel­lä tehtiin lisää tilaa var­hais­kas­va­tuk­sel­le – Syksyn al­kaes­sa lapsia on var­hais­kas­va­tuk­sen pii­ris­sä 190 ja esi­kou­lus­sa 50

19:45 0
Tilaajille
Lapin kunnat varautuvat kasvomaskien jakoon – Kuntien tehtävänä tarjota vähävaraisille kasvomaskeja THL:n suosituksen myötä

Lapin kunnat va­rau­tu­vat kas­vo­mas­kien jakoon – Kuntien teh­tä­vä­nä tarjota vä­hä­va­rai­sil­le kas­vo­mas­ke­ja THL:n suo­si­tuk­sen myötä

18:30 0
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronaviruspuhelin on ruuhkautunut – Asukkaita pyydetään ottamaan koronavirusta epäiltäessä yhteyttä Digiklinikkaan ensi viikosta alkaen

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­vi­rus­pu­he­lin on ruuh­kau­tu­nut – Asuk­kai­ta pyy­de­tään ot­ta­maan ko­ro­na­vi­rus­ta epäil­täes­sä yh­teyt­tä Di­gi­kli­nik­kaan ensi vii­kos­ta alkaen

18:26 0
Tilaajille

Pa­ko­put­ki­eväs ja muita ra­ja­var­ti­joi­den herk­ku­ja – Lapin ra­ja­var­tioi­den rikas ruo­ka­kult­tuu­ri ikuis­tet­tiin kir­jak­si osana Lapin ra­ja­var­tio­lai­tok­sen juh­la­vuot­ta

17:31 0
Tilaajille

Kit­ti­läs­sä on avattu koi­ra­puis­to Leville – Luon­non­ti­lai­ses­sa met­sä­maas­sa on 3 000 neliötä leik­ki­ti­laa

16:54 0
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät jär­jes­tää kuu­le­mi­sia totuus- ja so­vin­to­ko­mis­saa­rien va­lin­nois­ta – Kym­me­nes­tä eh­dok­kaas­ta kaksi va­li­taan Saa­me­lais­kä­rä­jien puo­les­ta ko­mis­sioon

16:37 0
Tilaajille

Tor­nioon tulee län­si­ra­jan ter­veys­pis­te – Tietoa ja tar­vit­taes­sa otetaan ko­ro­na­tes­ti

16:30 0
Tilaajille
Bayern München murjoi Barcelonan Mestarien liigassa maanrakoon: 8-2
Tilaajille

Bayern München murjoi Barcelonan Mestarien liigassa maanrakoon: 8-2

00:27 0
Lapin keskussairaalassa oli perjantaina tietoliikennekatkos – Tutkimuksia ja leikkauksia jouduttiin perumaan
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa oli per­jan­tai­na tie­to­lii­ken­ne­kat­kos – Tut­ki­muk­sia ja leik­kauk­sia jou­dut­tiin pe­ru­maan

14:07 0
Professori: Arabiemiraattien ja Israelin välien sopimus rikkoo arabimaiden yhtenäisyyttä – katastrofi palestiinalaisille, edullinen osapuolille

Pro­fes­so­ri: Ara­bi­emi­raat­tien ja Is­rae­lin välien sopimus rikkoo ara­bi­mai­den yh­te­näi­syyt­tä – ka­tast­ro­fi pa­les­tii­na­lai­sil­le, edul­li­nen osa­puo­lil­le

20:00 0
Poliisi otti kiinni neljä henkilöä Tornion räjähdykseen liittyen – tapahtumapaikalla nähty auto löydettiin ennen pidätyksiä, teon motiivia ei vielä tiedetä
Tilaajille

Poliisi otti kiinni neljä hen­ki­löä Tornion rä­jäh­dyk­seen liit­tyen – ta­pah­tu­ma­pai­kal­la nähty auto löy­det­tiin ennen pi­dä­tyk­siä, teon mo­tii­via ei vielä tiedetä

13:21 0
Valtiovarainministeriön virkamiehiltä kova lista työllisyystoimia: eläkeputki pois, työttömyysturvaan heikennyksiä, vuorotteluvapaa pois

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­hil­tä kova lista työl­li­syys­toi­mia: elä­ke­put­ki pois, työt­tö­myys­tur­vaan hei­ken­nyk­siä, vuo­rot­te­lu­va­paa pois

15:37 0
Pakoputkieväs ja muita rajavartijoiden herkkuja – Lapin rajavartioiden rikas ruokakulttuuri ikuistettiin kirjaksi osana Lapin rajavartiolaitoksen juhlavuotta
Tilaajille

Pa­ko­put­ki­eväs ja muita ra­ja­var­ti­joi­den herk­ku­ja – Lapin ra­ja­var­tioi­den rikas ruo­ka­kult­tuu­ri ikuis­tet­tiin kir­jak­si osana Lapin ra­ja­var­tio­lai­tok­sen juh­la­vuot­ta

17:31 0
Levin maailmancup ja FIS puntaroivat tämän vuoden kisojen kohtaloa: Urheilijoille, huoltajille ja järjestäjille tehdään "oma kupla"
Tilaajille

Levin maail­man­cup ja FIS pun­ta­roi­vat tämän vuoden kisojen koh­ta­loa: Ur­hei­li­joil­le, huol­ta­jil­le ja jär­jes­tä­jil­le tehdään "oma kupla"

14:31 0
Saamelaiskäräjät järjestää kuulemisia totuus- ja sovintokomissaarien valinnoista – Kymmenestä ehdokkaasta kaksi valitaan Saamelaiskäräjien puolesta komissioon
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät jär­jes­tää kuu­le­mi­sia totuus- ja so­vin­to­ko­mis­saa­rien va­lin­nois­ta – Kym­me­nes­tä eh­dok­kaas­ta kaksi va­li­taan Saa­me­lais­kä­rä­jien puo­les­ta ko­mis­sioon

16:37 0
Sosiaali- ja terveysministeriö teki uuden esityksen Huoltovarmuuskeskukselle suojavarusteiden hankinnasta

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö teki uuden esi­tyk­sen Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le suo­ja­va­rus­tei­den han­kin­nas­ta

18:16 0
Eurojackpotin potti nousi noin 22 miljoonaan euroon
Tilaajille

Eurojackpotin potti nousi noin 22 miljoonaan euroon

00:15 0
Maa- ja metsätalousministeriö esittää metson ja teeren talvimetsästyksen sallimista Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla
Tilaajille

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö esittää metson ja teeren tal­vi­met­säs­tyk­sen sal­li­mis­ta Lapissa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

16:01 0
Uusimmat urheilusta
Bayern München murjoi Barcelonan Mestarien liigassa maanrakoon: 8-2

Bayern München murjoi Bar­ce­lo­nan Mes­ta­rien lii­gas­sa maan­ra­koon: 8-2

00:27 0
Tilaajille
Eurojackpotin potti nousi noin 22 miljoonaan euroon

Eu­ro­jack­po­tin potti nousi noin 22 mil­joo­naan euroon

00:15 0
Tilaajille
Ugandan Cheptegei juoksi Monacossa miesten 5  000 metrin maailmanennätyksen – edellinen ME parani liki kaksi sekuntia

Ugandan Chep­te­gei juoksi Mo­na­cos­sa miesten 5  000 metrin maail­man­en­nä­tyk­sen – edel­li­nen ME parani liki kaksi se­kun­tia

00:06 0
Tilaajille
Mette Baas nousi Hese-kilpailuista kymmenessä vuodessa Suomen mestariksi

Mette Baas nousi He­se-kil­pai­luis­ta kym­me­nes­sä vuo­des­sa Suomen mes­ta­rik­si

22:00 0
Tilaajille
Mestaruus oli iso helpotus Kortteelle - ”Koskaan ei voi tietää, voiko ensi kesänä juosta”.

Mes­ta­ruus oli iso hel­po­tus Kort­teel­le - ”Kos­kaan ei voi tietää, voiko ensi kesänä juos­ta”.

21:59 0
Tilaajille
Lahti maalasi Lahdelle voittopelissä RoPSista, HIFK joutui laittamaan kenttäpelaajan maaliin miesten jalkapalloliigassa

Lahti maalasi Lah­del­le voit­to­pe­lis­sä RoP­Sis­ta, HIFK joutui lait­ta­maan kent­tä­pe­laa­jan maaliin miesten jal­ka­pal­lo­lii­gas­sa

21:08 1
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: "Asuin yksin vähän aikaa ja huomasin, että yksinäisyys on tylsää" – Antti Suutari-Jääskö asuu kommuunissa

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Asuin yksin vähän aikaa ja huo­ma­sin, että yk­si­näi­syys on tylsää" – Antti Suu­ta­ri-Jääs­kö asuu kom­muu­nis­sa

13.08.2020 14:00 0
Ministerin koronaviestintä vaikeuttaa Lapin matkailua – Yrittäjät odottavat hallituksen koronapäätöksiä sydän syrjällään
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Mi­nis­te­rin ko­ro­na­vies­tin­tä vai­keut­taa Lapin mat­kai­lua – Yrit­tä­jät odot­ta­vat hal­li­tuk­sen ko­ro­na­pää­tök­siä sydän syr­jäl­lään

06:00 0
Huono järjestelmä estää tehokkaan hoidon
Tilaajille
Kolumni
Daniel Wallenius

Huono jär­jes­tel­mä estää te­hok­kaan hoidon

06:00 0
Kangasmaskin ompelu onnistuu aloitteilijaltakin – katso tästä helpot ohjeet
Tilaajille

Kan­gas­mas­kin ompelu on­nis­tuu aloit­tei­li­jal­ta­kin – katso tästä helpot ohjeet

13.08.2020 18:30 0