Valvovat silmät tuovat turvaa urheiluharrastuksessa – Kerro omat kokemuksesi valmennuksesta
Tilaajille

Val­vo­vat silmät tuovat turvaa ur­hei­lu­har­ras­tuk­ses­sa – Kerro omat ko­ke­muk­se­si val­men­nuk­ses­ta

23.01.2020 18:28
Valtuusto siunaili ja vei Liisa Ansalalta kokouspalkkiot, joista valtuutetut itse päättivät viime toukokuussa

Val­tuus­to siu­nai­li ja vei Liisa An­sa­lal­ta ko­kous­palk­kiot, joista val­tuu­te­tut itse päät­ti­vät viime tou­ko­kuus­sa

23.01.2020 20:23
Nuoret maorit ja saamelaiset tuottavat Skábmagoville uutta nähtävää lyhyesti – katso video lyhytelokuvan kulissien takaa

Nuoret maorit ja saa­me­lai­set tuot­ta­vat Skáb­ma­go­vil­le uutta näh­tä­vää ly­hyes­ti – katso video ly­hyt­elo­ku­van ku­lis­sien takaa

23.01.2020 17:56
OH:n hiihtokouluun tuli yllätysryntäys, ja markkinointia piti jo hillitä – "puskaradio toimi tehokkaasti"

OH:n hiih­to­kou­luun tuli yl­lä­tys­ryn­täys, ja mark­ki­noin­tia piti jo hillitä – "pus­ka­ra­dio toimi te­hok­kaas­ti"

23.01.2020 19:30
Suomalaisopiskelija pakeni viranomaisten eristämästä Wuhanista viimeisellä junavuorolla – "massoittain ihmisiä juoksi kyytiin täpötäydellä kiinalaisella asemalla"
Tilaajille

Suo­ma­lais­opis­ke­li­ja pakeni vi­ran­omais­ten eris­tä­mäs­tä Wu­ha­nis­ta vii­mei­sel­lä ju­na­vuo­rol­la – "mas­soit­tain ihmisiä juoksi kyytiin tä­pö­täy­del­lä kii­na­lai­sel­la ase­mal­la"

23.01.2020 18:48
Kuuntele Viikkoraati: Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen lupaa isot säästöpäätökset juhannukseksi, mutta sitä ennen voi tulla 1,5 miljardin lottovoitto

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen lupaa isot sääs­tö­pää­tök­set ju­han­nuk­sek­si, mutta sitä ennen voi tulla 1,5 mil­jar­din lot­to­voit­to

23.01.2020 16:11
Valvira: Vanhustenhoidon ongelmayksiköitä yhä liikaa – kuntien rahapula heikentää oloja entisestään

Val­vi­ra: Van­hus­ten­hoi­don on­gel­ma­yk­si­köi­tä yhä liikaa – kuntien ra­ha­pu­la hei­ken­tää oloja en­ti­ses­tään

23.01.2020 18:11
Perussuomalaisten tilaama selvitys: Näiden puolueiden kannattajat maksavat eniten hallituksen ilmastotoimista, näille ne sen sijaan korvataan

Pe­rus­suo­ma­lais­ten tilaama sel­vi­tys: Näiden puo­luei­den kan­nat­ta­jat mak­sa­vat eniten hal­li­tuk­sen il­mas­to­toi­mis­ta, näille ne sen sijaan kor­va­taan

23.01.2020 16:31
Sähköiskuja, raiskauksia ja happoa päälle – "Olen hämmästynyt siitä, millainen kyky kovia kokeneella ihmisellä on selviytyä tavalliseen elämään takaisin"
Lukemisto

Säh­köis­ku­ja, rais­kauk­sia ja happoa päälle – "Olen häm­mäs­ty­nyt siitä, mil­lai­nen kyky kovia ko­ke­neel­la ih­mi­sel­lä on sel­viy­tyä ta­val­li­seen elämään ta­kai­sin"

21.01.2020 07:00
Frozen 2 kiilaa katsotuimpien elokuvien joukkoon Suomessa, ja animaatioiden voittokulku jatkuu – Miksi niitä ei vieläkään kunnolla arvosteta?

Frozen 2 kiilaa kat­so­tuim­pien elo­ku­vien jouk­koon Suo­mes­sa, ja ani­maa­tioi­den voit­to­kul­ku jatkuu – Miksi niitä ei vie­lä­kään kun­nol­la ar­vos­te­ta?

19.01.2020 08:00
Tilaajille
Olenko oikeasti luova vai huijaanko vain?

Olenko oi­keas­ti luova vai hui­jaan­ko vain?

18.01.2020 20:30
Palvelijalle oma huone, lapsi nukkumaan pöydän alle – suomalainen koti muuttui sadassa vuodessa paljon, ja yksi muutos on erityisen suuri

Pal­ve­li­jal­le oma huone, lapsi nuk­ku­maan pöydän alle – suo­ma­lai­nen koti muuttui sadassa vuo­des­sa paljon, ja yksi muutos on eri­tyi­sen suuri

18.01.2020 08:00
Tilaajille

”Joko naru kaulaan tai tuk­ki­jät­käk­si poh­joi­seen” – Mauri Sa­rio­lal­le Lappi oli paikka, jossa hän sai kiinni sodan jälkeen elä­mäs­tä

18.01.2020 07:00

Olenko oi­keas­ti tyhmä, mietti Jaana Wunsch, kun hän ei osannut edes tis­ki­ko­net­ta täyttää – hah­mo­tus­häi­riö­diag­noo­si oli hel­po­tus: "Ei tar­vit­se enää leikkiä fiksua"

15.01.2020 19:09
Tilaajille

Inarin surun ja surman vuosi 1920 jätti jäl­keen­sä au­tioi­ta taloja ja toista sataa or­po­las­ta

11.01.2020 07:00
Tilaajille
Mies sai syytteen vanhuksen törkeästä raiskauksesta Oulussa

Mies sai syyt­teen van­huk­sen tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta Oulussa

23.01.2020 17:15
Labradorinnoutaja on yhä Suomen ykköskoira – katso lista kymmenestä suosituimmasta rodusta

Lab­ra­do­rin­nou­ta­ja on yhä Suomen yk­kös­koi­ra – katso lista kym­me­nes­tä suo­si­tuim­mas­ta rodusta

23.01.2020 20:00
Kemijärven liimapuutehtaalle lisää työvuoroja – "täystyöllisyys häämöttää alkavalle vuodelle"

Ke­mi­jär­ven lii­ma­puu­teh­taal­le lisää työ­vuo­ro­ja – "täys­työl­li­syys hää­möt­tää al­ka­val­le vuo­del­le"

23.01.2020 16:24
Keminmaa on tuulivoimakartalla tyhjä läntti – kunnassa pohditaan nyt periaatelinjaa voimaloihin

Ke­min­maa on tuu­li­voi­ma­kar­tal­la tyhjä läntti – kun­nas­sa poh­di­taan nyt pe­ri­aa­te­lin­jaa voi­ma­loi­hin

23.01.2020 14:41
Urheilu

Oulun ra­vi­tu­lok­sia

23.01.2020 21:44
Kärpät kasvatti liigakärjessä johtonsa kuuteen pisteeseen

Kärpät kas­vat­ti lii­ga­kär­jes­sä joh­ton­sa kuuteen pis­tee­seen

23.01.2020 21:42
Sami Lepistö iski jatkoaikavoiton Jokereille

Sami Lepistö iski jat­ko­ai­ka­voi­ton Jo­ke­reil­le

23.01.2020 21:12
Suomelle taisteluvoitto Uzbekistanista U17-poikien maajoukkueturnauksessa

Suo­mel­le tais­te­lu­voit­to Uz­be­kis­ta­nis­ta U17-poi­kien maa­jouk­kue­tur­nauk­ses­sa

23.01.2020 20:51

Santeri Kiiveri pu­jot­te­li kol­man­nek­si Kransj­ka Gorassa

23.01.2020 19:35
Koe ainutlaatuinen suunnistuselämys – kerää joukkue ja tule mukaan Napapiiri-Jukolaan
Mainos Ounasvaaran Hiihtoseura

Koe ai­nut­laa­tui­nen suun­nis­tus­elä­mys – kerää joukkue ja tule mukaan Na­pa­pii­ri-Ju­ko­laan

21.01.2020 10:32
Suuret kevättulvat uhkaavat Lappia, sillä lunta on ennätyksellisen paljon – suurin riski Kemijoella ja Ivalojoella, ennustuksen toteutumiseen vaikuttaa sulaminen

Suuret ke­vät­tul­vat uh­kaa­vat Lappia, sillä lunta on en­nä­tyk­sel­li­sen paljon – suurin riski Ke­mi­joel­la ja Iva­lo­joel­la, en­nus­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen vai­kut­taa su­la­mi­nen

23.01.2020 10:49
Maa- ja metsätalousministeriössä selvitetään suden kannanhoidollista metsästystä

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riös­sä sel­vi­te­tään suden kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä

23.01.2020 16:48

Pal­las­tun­tu­ril­la ka­don­nut mies löytyi maas­tos­ta kuol­lee­na – poliisi jatkaa tut­kin­taa kuo­le­man­syyn tut­kin­ta­na

23.01.2020 09:00
Stora Enson Kemin-tehtaalla syttyi rajusti savuttanut tulipalo pa­pe­ri­ko­neel­la, tuli saatiin taltutettua nopeasti

Stora Enson Ke­min-teh­taal­la syttyi rajusti sa­vut­ta­nut tu­li­pa­lo pa­pe­ri­ko­neel­la, tuli saatiin tal­tu­tet­tua no­peas­ti

23.01.2020 12:07
Nuorten yritys sai lentävän lähdön
Mainos UCCO-palvelut

Nuorten yritys sai len­tä­vän lähdön

22.01.2020 06:00
Podcast
Lapin Kansa julkaisee monta podcast-sarjaa joka viikko, tunnetko jo ne kaikki? – Lue esittelyt tästä

Lapin Kansa jul­kai­see monta pod­cast-sar­jaa joka viikko, tun­net­ko jo ne kaikki? – Lue esit­te­lyt tästä

18.08.2019 03:59
Kuuntele Viikkoraati: Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen lupaa isot säästöpäätökset juhannukseksi, mutta sitä ennen voi tulla 1,5 miljardin lottovoitto

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen lupaa isot sääs­tö­pää­tök­set ju­han­nuk­sek­si, mutta sitä ennen voi tulla 1,5 mil­jar­din lot­to­voit­to

23.01.2020 16:11
Kuuntele Viikkoraati: Lapin urheiluvuosi pakettiin, Reijo Jylhä kertoo mikä oli suurin kohokohta ja mikä suurin pettymys

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Lapin ur­hei­lu­vuo­si pa­ket­tiin, Reijo Jylhä kertoo mikä oli suurin ko­ho­koh­ta ja mikä suurin pet­ty­mys

09.01.2020 15:49
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa:  Kati Nenonen, 63, Pyhä: En ole kertaakaan katunut, että tulin tänne

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Kati Ne­no­nen, 63, Pyhä: En ole ker­taa­kaan ka­tu­nut, että tulin tänne

18.12.2019 09:33
Kuuntele Viikkoraati: Muuttuiko Suomi kun naiset nousivat valtaan? Miksi Liisa Ansala käänsi takkinsa veroasiassa? Kenen naispoliitikon kanssa lähtisit lasilliselle, saako setämiehitellä?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Muut­tui­ko Suomi kun naiset nou­si­vat val­taan? Miksi Liisa Ansala käänsi tak­kin­sa ve­roa­sias­sa? Kenen nais­po­lii­ti­kon kanssa läh­ti­sit la­sil­li­sel­le, saako se­tä­mie­hi­tel­lä?

13.12.2019 10:29
Kuuntele Liisa Lapin ihmemaassa: Annukka Ylihannu, 71, Sodankylä: Nuorena haaveilin ammatista, jossa pääsisin ajamaan ympäri Lappia

Kuun­te­le Liisa Lapin ih­me­maas­sa: Annukka Yli­han­nu, 71, So­dan­ky­lä: Nuorena haa­vei­lin am­ma­tis­ta, jossa pää­si­sin ajamaan ympäri Lappia

11.12.2019 10:23
Ilmakehän otsonikato ja lämmin föhn-tuuli ovat tuoneet Lapin taivaalle paljon helmiäispilviä – Sodankylän tutkimusasema on mukana kampanjassa, jossa mitataan arktisen alueen otsonikatoa

Il­ma­ke­hän ot­so­ni­ka­to ja lämmin föhn-tuu­li ovat tuoneet Lapin tai­vaal­le paljon hel­miäis­pil­viä – So­dan­ky­län tut­ki­mus­ase­ma on mukana kam­pan­jas­sa, jossa mi­ta­taan ark­ti­sen alueen ot­so­ni­ka­toa

23.01.2020 12:11
Kiinassa leviävää koronaa ei tarvitse pelätä Lapissa – viruksen saapumisen todennäköisyys on hyvin pieni, mutta sairaalat ohjeistetaan toimimaan tartuntojen varalta
Tilaajille

Kii­nas­sa le­viä­vää koronaa ei tar­vit­se pelätä Lapissa – vi­ruk­sen saa­pu­mi­sen to­den­nä­köi­syys on hyvin pieni, mutta sai­raa­lat oh­jeis­te­taan toi­mi­maan tar­tun­to­jen varalta

23.01.2020 06:30
Rovaniemelle sijoittuva Miia Tervon elokuva sai 13 Jussi-ehdokkuutta

Ro­va­nie­mel­le si­joit­tu­va Miia Tervon elokuva sai 13 Jus­si-eh­dok­kuut­ta

23.01.2020 12:15
Suomalaiset laihduttavat nyt juoksumatolla – paino pudonnut jopa 41 kg
Mainos Kuntokauppa

Suo­ma­lai­set laih­dut­ta­vat nyt juok­su­ma­tol­la – paino pu­don­nut jopa 41 kg

19.01.2020 06:00
Äärimmäisen uhanalaiset linnut oppivat lentämään ihmisen opetuksessa – rovaniemeläisen tuotantoyhtiön tuottaman elokuvan keskiössä on ilmastonmuutos ja sen seuraukset

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­set linnut oppivat len­tä­mään ihmisen ope­tuk­ses­sa – ro­va­nie­me­läi­sen tuo­tan­to­yh­tiön tuot­ta­man elo­ku­van kes­kiös­sä on il­mas­ton­muu­tos ja sen seu­rauk­set

23.01.2020 09:32
Keskustan Kulmuni puheessaan: Kuluneet kuukaudet eivät ole olleet helppoja

Kes­kus­tan Kulmuni pu­hees­saan: Ku­lu­neet kuu­kau­det eivät ole olleet help­po­ja

23.01.2020 09:50
Mateen pyynti alkaa taas – pohjoisessa kalaa saa pilkkiä helmikuun loppuun asti

Mateen pyynti alkaa taas – poh­joi­ses­sa kalaa saa pilkkiä hel­mi­kuun loppuun asti

23.01.2020 10:37
Budjettisalit riisuivat palvelut ja kiristivät kilpailun – nyt tulevat boutique-salit, joissa liikutaan tyylillä
Tilaajille

Bud­jet­ti­sa­lit rii­sui­vat pal­ve­lut ja ki­ris­ti­vät kil­pai­lun – nyt tulevat bou­ti­que-sa­lit, joissa lii­ku­taan tyy­lil­lä

23.01.2020 07:00
Kaunis kaamosaika taltioutui Enontekiön kaamoskameraan – kunta julkaisi lyhyen videon, jossa näkyy pilvien värileikki ja kuun liito

Kaunis kaa­mos­ai­ka tal­tiou­tui Enon­te­kiön kaa­mos­ka­me­raan – kunta jul­kai­si lyhyen videon, jossa näkyy pilvien vä­ri­leik­ki ja kuun liito

23.01.2020 10:33
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori