Tästä kiistellään nyt: Onko Kemijoen vesistön tila hyvä vai tyydyttävä? Ja mitä väliä sillä on?
Tilaajille

Tästä kiis­tel­lään nyt: Onko Ke­mi­joen ve­sis­tön tila hyvä vai tyy­dyt­tä­vä? Ja mitä väliä sillä on?

08:59 1
Miljoona kuutiota tukkia ei ole ongelma sahoille, mutta tukkisuman korjuu on – "Ei onnistu nykyresursseilla", sanoo Pölkyn metsäjohtaja
Tilaajille

Mil­joo­na kuu­tio­ta tukkia ei ole ongelma sa­hoil­le, mutta tuk­ki­su­man korjuu on – "Ei onnistu ny­ky­re­surs­seil­la", sanoo Pölkyn met­sä­joh­ta­ja

06:00 6
Aurinkomatkat ryhtyy myymään pakettimatkoja Lappiin myös kesälle
Tilaajille

Au­rin­ko­mat­kat ryhtyy myymään pa­ket­ti­mat­ko­ja Lappiin myös kesälle

09:37
Vessoja saa käyttää, mutta terasseja ei – Rinneravintolat suunnittelevat ensi viikon hiihtolomalaisille piknikpöytiä ja lounasbokseja
Tilaajille

Vessoja saa käyt­tää, mutta te­ras­se­ja ei – Rin­ne­ra­vin­to­lat suun­nit­te­le­vat ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le pik­nik­pöy­tiä ja lou­nas­bok­se­ja

02.03.2021 21:21 2
Keraaminen kruunu suuhun yhdellä käynnillä
Mainos Lounais-Lappi

Ke­raa­mi­nen kruunu suuhun yhdellä käyn­nil­lä

06:00
Uusi sarja alkaa: Peltipailakka-podcast – Millainen laite moottorikelkka on ja miksi se on olemassa?
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Uusi sarja alkaa: Pel­ti­pai­lak­ka-pod­cast – Mil­lai­nen laite moot­to­ri­kelk­ka on ja miksi se on ole­mas­sa?

09:47
Syvän lumen kelkkailu kiehtoo, mutta säännöt eivät ole kaikille selvät – Yhä useampi jäi kiinni ajelusta luvatta

Syvän lumen kelk­kai­lu kieh­too, mutta säännöt eivät ole kai­kil­le selvät – Yhä useampi jäi kiinni aje­lus­ta luvatta

02.03.2021 06:30 12
Tilaajille
Teija kiittää koiraansa elämästään, Villelle koira on parisuhteen pelastaja – Kuusi lappilaista kertoo, miten karvainen ystävä voi muuttaa elämän

Teija kiittää koi­raan­sa elä­mäs­tään, Vil­lel­le koira on pa­ri­suh­teen pe­las­ta­ja – Kuusi lap­pi­lais­ta kertoo, miten kar­vai­nen ystävä voi muuttaa elämän

27.02.2021 06:30
Tilaajille
Rokotemäärissä jopa kymmenien tuhansien vaihteluja – "Astra Zenecan toimitukset olleet varsin arvaamattomia"

Ro­ko­te­mää­ris­sä jopa kym­me­nien tu­han­sien vaih­te­lu­ja – "Astra Zenecan toi­mi­tuk­set olleet varsin ar­vaa­mat­to­mia"

01.03.2021 18:30
Tilaajille

Terveet Kädet va­lo­ku­vaa­ja Heikki Kemp­pai­sen linssin läpi – kuvat oma­lei­mai­ses­ta punk­bän­dis­tä 1980-lu­vul­ta esillä Tor­nios­sa

01.03.2021 17:00
Tilaajille

"Täl­lai­nen tapaus kos­ket­taa koko kylää" – Rau­tio­saa­ren ky­lä­yh­tei­sö riensi tu­li­pa­los­sa talonsa me­net­tä­neen perheen avuksi

01.03.2021 15:01
Tilaajille
Jorma Suonvieri julkaisi vuosia sitten täydellisesti epäonnistuneen junavideon, jota on katsottu yli 65 miljoonaa kertaa – "Rehellisesti sanottuna sen ei pitäisi olla suosittu"
Tilaajille

Jorma Suon­vie­ri jul­kai­si vuosia sitten täy­del­li­ses­ti epä­on­nis­tu­neen ju­na­vi­deon, jota on kat­sot­tu yli 65 mil­joo­naa kertaa – "Re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na sen ei pitäisi olla suo­sit­tu"

02.03.2021 18:00 1
Sepelvaltimotauti voi olla kehittynyt pitkälle jo nuorilla aikuisilla – "Myös hyvässä kunnossa olevien kannattaa tarkistaa arvonsa"
Tilaajille

Se­pel­val­ti­mo­tau­ti voi olla ke­hit­ty­nyt pit­käl­le jo nuo­ril­la ai­kui­sil­la – "Myös hyvässä kun­nos­sa olevien kan­nat­taa tar­kis­taa ar­von­sa"

08:01
Suosituimmat tänään
Tiistain koronaseuranta: Saariselällä on voinut altistua brittimuunnokselle, korona peruu Lapin SM-pilkit, Kittilä sulkee kunnantalonsa, koko Lapissa 13 uutta tartuntaa

Tiistain koronaseuranta: Saariselällä on voinut altistua brittimuunnokselle, korona peruu Lapin SM-pilkit, Kittilä sulkee kunnantalonsa, koko Lapissa 13 uutta tartuntaa

02.03.2021 21:18 7
Lapin sairaanhoitopiirissä 12 uutta koronatapausta, kahdeksan niistä Kittilässä ulkopaikkakuntalaisilla

Lapin sairaanhoitopiirissä 12 uutta koronatapausta, kahdeksan niistä Kittilässä ulkopaikkakuntalaisilla

02.03.2021 15:15 6
Tilaajille
Lapissa ei ehkä siirrytäkään etäopetukseen hiihtoloman jälkeen – Lapin shp: "Yläkoulujen osalta ei ole nyt perusteita"

Lapissa ei ehkä siirrytäkään etäopetukseen hiihtoloman jälkeen – Lapin shp: "Yläkoulujen osalta ei ole nyt perusteita"

02.03.2021 13:30
Tilaajille
Kännykkätiedot paljastavat suomalaisten lähteneen Lappiin entiseen malliin huononevasta koronatilanteesta huolimatta – "Luulisi, ettei koronavirus hyökkää ladulla"

Kännykkätiedot paljastavat suomalaisten lähteneen Lappiin entiseen malliin huononevasta koronatilanteesta huolimatta – "Luulisi, ettei koronavirus hyökkää ladulla"

02.03.2021 22:16 1
Tilaajille
Vessoja saa käyttää, mutta terasseja ei – Rinneravintolat suunnittelevat ensi viikon hiihtolomalaisille piknikpöytiä ja lounasbokseja

Vessoja saa käyttää, mutta terasseja ei – Rinneravintolat suunnittelevat ensi viikon hiihtolomalaisille piknikpöytiä ja lounasbokseja

02.03.2021 21:21 2
Tilaajille
Jorma Suonvieri julkaisi vuosia sitten täydellisesti epäonnistuneen junavideon, jota on katsottu yli 65 miljoonaa kertaa – "Rehellisesti sanottuna sen ei pitäisi olla suosittu"

Jorma Suonvieri julkaisi vuosia sitten täydellisesti epäonnistuneen junavideon, jota on katsottu yli 65 miljoonaa kertaa – "Rehellisesti sanottuna sen ei pitäisi olla suosittu"

02.03.2021 18:00 1
Tilaajille
Miten järjestät mainos- ja tiedotuskampanjat koronarajoitusten aikana?
Mainos Comdecor

Miten jär­jes­tät mainos- ja tie­do­tus­kam­pan­jat ko­ro­na­ra­joi­tus­ten aikana?

01.03.2021 06:00
Keminmaan Rajakankaan yrityspuisto sai lähes puoli miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastolta
Tilaajille

Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaan yri­tys­puis­to sai lähes puoli mil­joo­naa euroa Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­tol­ta

08:25
Keväästä ei opittu, koronapäätöksenteko ja -viestintä on yhä hämärää
Tilaajille
Pääkirjoitus

Keväästä ei opittu, koronapäätöksenteko ja -viestintä on yhä hämärää

02.03.2021 14:18 3
Esteetön matkailu voisi olla Lapin kilpailuvaltti ­– eikä se tarkoita vain invavessaa
Tilaajille
Kolumni
Taru Salo

Esteetön matkailu voisi olla Lapin kilpailuvaltti ­– eikä se tarkoita vain invavessaa

06:00 2
Kohtalon murjoma kotka – lapsenkasvoinen Tauno Luiro hyppäsi pitemmälle kuin kukaan muu, mutta sai nauttia siitä vain hetken
Lukemisto
Tilaajille

Koh­ta­lon murjoma kotka – lap­sen­kas­voi­nen Tauno Luiro hyppäsi pi­tem­mäl­le kuin kukaan muu, mutta sai nauttia siitä vain hetken

27.02.2021 10:40
Sami joutui puhelinhuijauksen uhriksi ja menetti 4500 euroa ja luottamuksen itseensä sekä muihin ihmisiin

Sami joutui pu­he­lin­hui­jauk­sen uhriksi ja menetti 4500 euroa ja luot­ta­muk­sen it­seen­sä sekä muihin ih­mi­siin

21.02.2021 06:30
Tilaajille
Jängän reunassa Inarin koillisnurkalla seisoo pieni rakennus, jonne himoharrastajat tulevat viikoksi kuullakseen radioasemia kaikkialta maailmasta

Jängän reu­nas­sa Inarin koil­lis­nur­kal­la seisoo pieni ra­ken­nus, jonne hi­mo­har­ras­ta­jat tulevat vii­kok­si kuul­lak­seen ra­dio­ase­mia kaik­kial­ta maail­mas­ta

20.02.2021 06:30 2
Tilaajille
Kun oma lapsi menee rikki – rovaniemeläistä Kallea on kiusattu lähes koko kouluajan, nyt äiti kertoo hänen tarinansa

Kun oma lapsi menee rikki – ro­va­nie­me­läis­tä Kallea on kiu­sat­tu lähes koko kou­lua­jan, nyt äiti kertoo hänen ta­ri­nan­sa

20.02.2021 06:00 19
Tilaajille

Muis­tois­ta kumpusi uusi mah­dol­li­suus – Hä­peä­tut­ki­ja Ella Nygård kohtasi kuo­le­man­sai­raan äitinsä saat­to­mat­kal­la pu­hu­mat­to­man tunteen

14.02.2021 07:30 1
Tilaajille

Petri Salmela ostaa joka vuosi len­to­lip­pu­ja yli 100 000 kruu­nul­la, jotta voi tehdä unel­mien­sa työtä – viikon paras hetki koittaa silti per­jan­tai-il­ta­na

13.02.2021 06:30 2
Tilaajille

"Täällä meitä koh­del­laan niin kuin olisit ihan nor­maa­li" – Ro­va­nie­mel­lä toimii uu­den­lai­nen päih­de­pal­ve­lu­paik­ka, jossa huu­mei­den käyt­tä­jät ovat ennen kaikkea ihmisiä

13.02.2021 06:30 1
Tilaajille
Arctic AHA! -muotoilufoorumit kutsuvat oivallusten äärelle mullistusten keskellä
Mainos Arctic Design Week

Arctic AHA! -muo­toi­lu­foo­ru­mit kut­su­vat oi­val­lus­ten äärelle mul­lis­tus­ten kes­kel­lä

26.02.2021 06:00
Kännykkätiedot paljastavat suomalaisten lähteneen Lappiin entiseen malliin huononevasta koronatilanteesta huolimatta – "Luulisi, ettei koronavirus hyökkää ladulla"
Tilaajille

Kän­nyk­kä­tie­dot pal­jas­ta­vat suo­ma­lais­ten läh­te­neen Lappiin en­ti­seen malliin huo­no­ne­vas­ta ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta – "Luu­li­si, ettei ko­ro­na­vi­rus hyökkää la­dul­la"

02.03.2021 22:16 1
Rajalla kummittelee nyt epämääräinen karanteenin tai pakkotarkastuksen uhka – Koronatesti ei edelleenkään pakollinen
Tilaajille

Rajalla kum­mit­te­lee nyt epä­mää­räi­nen ka­ran­tee­nin tai pak­ko­tar­kas­tuk­sen uhka – Ko­ro­na­tes­ti ei edel­leen­kään pa­kol­li­nen

02.03.2021 16:37
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide

Vastuutonta vesivoimaa

05:25
Urheilu
Tilaajille

Toto65-vih­je: Quick Vald kohti kauden kuu­det­ta

10:00
Lukko kasvatti liigajohtonsa 12 pisteeseen – KalPa katkaisi Raksilassa Kärppien voittoputken

Lukko kas­vat­ti lii­ga­joh­ton­sa 12 pis­tee­seen – KalPa kat­kai­si Rak­si­las­sa Kärp­pien voit­to­put­ken

02.03.2021 21:28
Tilaajille
Pölkky pisti WoVon ahtaalle – pudotuspelipaikka karkasi kauemmas, mutta WoVossa ei spekuloida muiden tuloksilla

Pölkky pisti WoVon ah­taal­le – pu­do­tus­pe­li­paik­ka karkasi kauem­mas, mutta WoVossa ei spe­ku­loi­da muiden tu­lok­sil­la

02.03.2021 20:50
Tilaajille
Kykkänen säväytti suurmäen karsinnassa - myös OH:n Jenny Rautionaho ponnisti keskiviikon kisaan

Kyk­kä­nen sä­väyt­ti suur­mäen kar­sin­nas­sa - myös OH:n Jenny Rau­tion­aho pon­nis­ti kes­ki­vii­kon kisaan

02.03.2021 20:17
Tilaajille

Ana­lyy­si: Naisten hiih­to­maa­jouk­kue on kuo­pas­sa, josta nou­se­mi­nen ei tapahdu no­peas­ti

02.03.2021 19:30 1
Tilaajille

Valt­te­ri Bottas uuteen kauteen Ha­mil­to­nin var­jos­sa: "On mo­ti­voi­vaa ja haas­ta­vaa olla Lewisin tal­li­ka­ve­ri"

02.03.2021 18:47

Riit­ta-Lii­sa Roponen ti­raut­ti ilon kyy­ne­leet suo­ri­tuk­ses­taan: ”Tämä kuuluu koko uran ko­ho­koh­tiin. Hiton hienoa, että pystyn te­ke­mään täl­lais­ta tu­los­ta”

02.03.2021 18:18 1
Tilaajille
Tietokone on tärkeä osa nykyajan kultasepän työkalupakkia – taidokas viimeistely syntyy silti käsityönä
Mainos Kultaseppä Räsänen

Tie­to­ko­ne on tärkeä osa ny­ky­ajan kul­ta­se­pän työ­ka­lu­pak­kia – tai­do­kas vii­meis­te­ly syntyy silti kä­si­työ­nä

26.02.2021 09:00
Pölkky pisti WoVon ahtaalle – pudotuspelipaikka karkasi kauemmas, mutta WoVossa ei spekuloida muiden tuloksilla
Tilaajille

Pölkky pisti WoVon ah­taal­le – pu­do­tus­pe­li­paik­ka karkasi kauem­mas, mutta WoVossa ei spe­ku­loi­da muiden tu­lok­sil­la

02.03.2021 20:50
Rakentaja haluaa Oppipojan tilalle jopa 8-kerroksisia taloja – kaupunki hyväksyi kaavoituksen käynnistämissopimuksen
Tilaajille

Ra­ken­ta­ja haluaa Op­pi­po­jan tilalle jopa 8-ker­rok­si­sia taloja – kau­pun­ki hy­väk­syi kaa­voi­tuk­sen käyn­nis­tä­mis­so­pi­muk­sen

02.03.2021 20:05 3
Aikooko Rovaniemen seurakunta pitää hiihtoloman rippileirin rajoituksista huolimatta?
Tilaajille

Aikooko Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta pitää hiih­to­lo­man rip­pi­lei­rin ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta?

02.03.2021 17:34 2
Tilaajille

Toto65-vihje: Quick Vald kohti kauden kuudetta

10:00
Köysi on kumppani, solmu pahin vihollinen – sirkustaiteilija Hanna Moisala yhdistää nuorallatanssiin japanilaista köysitaidetta eli shibaria
Tilaajille

Köysi on kump­pa­ni, solmu pahin vi­hol­li­nen – sir­kus­tai­tei­li­ja Hanna Moisala yh­dis­tää nuo­ral­la­tans­siin ja­pa­ni­lais­ta köy­si­tai­det­ta eli shi­ba­ria

02.03.2021 19:17
Kulttuuri
Arvostelu: Näyttely jossa saa piirtää

Ar­vos­te­lu: Näyt­te­ly jossa saa piirtää

01.03.2021 21:13
Tilaajille
Terveet Kädet valokuvaaja Heikki Kemppaisen linssin läpi – kuvat omaleimaisesta punkbändistä 1980-luvulta esillä Torniossa

Terveet Kädet va­lo­ku­vaa­ja Heikki Kemp­pai­sen linssin läpi – kuvat oma­lei­mai­ses­ta punk­bän­dis­tä 1980-lu­vul­ta esillä Tor­nios­sa

01.03.2021 17:00
Tilaajille
Arvostelu: Omaäänisesti etnojoikaava esikoinen

Ar­vos­te­lu: Oma­ää­ni­ses­ti et­no­joi­kaa­va esi­koi­nen

28.02.2021 16:00
Tilaajille
Arvostelu: Bodia, sporttia ja tsemppistä

Ar­vos­te­lu: Bodia, sport­tia ja tsemp­pis­tä

26.02.2021 18:00
Tilaajille
Anu P. nostaa Posion maailmankartalle Rovaniemen Teatterin syyskauden suurteoksessa

Anu P. nostaa Posion maail­man­kar­tal­le Ro­va­nie­men Teat­te­rin syys­kau­den suur­teok­ses­sa

26.02.2021 16:46
Tilaajille
Suomen kansallismuseon Kotiinpaluu-näyttely tekee kunniaa saamelaiskokoelman paluulle saamelaisyhteisön omiin käsiin

Suomen kan­sal­lis­mu­seon Ko­tiin­pa­luu-näyt­te­ly tekee kunniaa saa­me­lais­ko­koel­man pa­luul­le saa­me­lais­yh­tei­sön omiin käsiin

25.02.2021 19:00
Tilaajille
Rovaniemen krematorion aikataulu on jälleen mysteeri – seurakunnassa pohditaan jo seuraavia liikkeitä
Tilaajille

Ro­va­nie­men kre­ma­to­rion ai­ka­tau­lu on jälleen mys­tee­ri – seu­ra­kun­nas­sa poh­di­taan jo seu­raa­via liik­kei­tä

02.03.2021 17:19 5
"Saattaisin olla jo mullan alla" – 22-vuotias rovaniemeläinen pääsi kuntoutuksen avulla irti peliriippuvuudesta

"Saat­tai­sin olla jo mullan alla" – 22-vuo­tias ro­va­nie­me­läi­nen pääsi kun­tou­tuk­sen avulla irti pe­li­riip­pu­vuu­des­ta

02.03.2021 15:02 1
"Olemme varmoja voitostamme ja valmiita ottamaan hallitusvastuun" – Valko-Venäjän protestijohtaja Pavel Latushko kertoo isossa LM-haastattelussa suunnitelmista erottaa diktaattori
Tilaajille

"Olemme varmoja voitostamme ja valmiita ottamaan hallitusvastuun" – Valko-Venäjän protestijohtaja Pavel Latushko kertoo isossa LM-haastattelussa suunnitelmista erottaa diktaattori

27.02.2021 06:30 1
Lapin sairaanhoitopiirissä 12 uutta koronatapausta, kahdeksan niistä Kittilässä ulkopaikkakuntalaisilla
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 12 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, kah­dek­san niistä Kit­ti­läs­sä ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la

02.03.2021 15:15 6
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.