Kalastus
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voiko ahventa pyytää lo­hi­ve­des­tä?

05:30 2
Tilaajille
Viikko

Lohia ei saa va­paut­taa rysästä – mi­nis­te­riös­sä odo­te­taan lupaa

09.06.2021 19:38 4
Tilaajille

Lohen lippous alkoi Kuk­ko­lan­kos­kel­la – Lip­po­mies ottaa oman osansa lo­hi­saa­liis­ta

08.06.2021 21:13 6
Tilaajille

Nyt nappaa – Vii­kon­lop­pu­na oh­jat­tua ka­las­tus­ta lap­sil­le ja nuo­ril­le Ro­va­nie­mel­lä ja So­dan­ky­läs­sä

07.06.2021 20:49 1
Tilaajille

Veit­si­luo­don ka­la­paik­ka tar­vit­see jat­kos­sa­kin Ke­mi­joes­ta pum­pat­ta­vaa vettä

05.06.2021 15:44

Lo­hen­pyyn­nin al­kaes­sa on saatava töistä ja esi­kou­lus­ta vapaata – Tor­nion­joen Mat­ka­kos­kel­la in­nok­kaim­mat aloit­ti­vat kauden heti kun kello näytti kes­ki­yö­tä

05.06.2021 06:00 3
Tilaajille
Kuukausi

Norja pe­ruut­ti kouk­ku­ver­kon käyt­tö­kiel­lon Finn­mar­kin me­ri­alueel­la – Suomi on pyy­tä­nyt Nor­jal­ta tar­kem­paa sel­vi­tys­tä

04.06.2021 15:24 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Nyt kaikki Tor­nion­joel­le ka­las­ta­maan! – Ei hait­taa, vaikka jää lyijyä pohjaan

04.06.2021 14:23 1
Tilaajille

"Sehän on kuin sonni pöy­däl­lä" – Sari ja Mika saivat Tai­val­kos­kel­ta Suomen kol­man­nek­si suu­rim­man ahvenen – lohnake piti perata kir­veel­lä

03.06.2021 19:04 4
Tilaajille

Te­no­joen lo­hi­seu­ran­nat ovat al­ka­neet

03.06.2021 08:24
Tilaajille

Norja peruu kouk­ku­ver­kon käyt­tö­kiel­lon lo­hen­pyyn­nis­sä Finn­mar­kis­sa – Lohen rau­hoi­tus Te­no­joen ve­sis­tös­sä edel­leen voi­mas­sa

28.05.2021 17:25 2
Tilaajille

Villi vai is­tu­tet­tu lohi? Vael­lus­ka­la­työ­ryh­mä esit­tää, että vi­ran­omai­set al­kai­si­vat seurata sys­te­maat­ti­ses­ti, onko mereltä ka­las­te­tul­la lohella ras­va­evä

23.05.2021 11:00 2
Tilaajille

Onko tässä Suomen pisin hauki? So­dan­ky­län Sas­sa­lin­jär­ves­tä nousi hau­ki­mam­ma, joka oli yhtä pitkä kuin vene leveä

21.05.2021 12:09 2
Tilaajille
Vanhemmat

Ka­las­ton­hoi­to­mak­sut ja valtion ka­las­tus­lu­vat menevät kuin kuu­mil­le kiville myös tänä vuonna – viime vuonna ka­las­tuk­sen suosio kasvoi rä­jäh­dys­mäi­ses­ti

10.05.2021 10:05
Tilaajille

Aki Man­ni­nen kertoi ka­las­ta­neen­sa 40 kalaa Nor­jas­ta: "En tuonut niitä rajan yli" - Kuinka paljon kalaa Nor­jas­ta saa tuoda Suo­meen?

04.05.2021 14:35 1
Tilaajille

Julk­kik­sen ka­las­tus­reis­su Norjaan päättyi po­lii­sin vä­liin­tu­loon – Suo­ma­lai­set il­mi­an­toi­vat Aki Man­ni­sen

04.05.2021 08:20 4
Tilaajille

Val­tio­neu­vos­to päätti: Lo­hen­pyyn­ti Tenolla kiel­le­tään lop­pu­vuo­dek­si, mat­kai­li­joil­le ke­hi­te­tään uusi "har­ri­lu­pa"

29.04.2021 15:33 7
Tilaajille

Li­vo­jär­ves­tä tärähti Tenho Tuo­mi­vaa­ran verk­koon liki kahden kilon ahven – "Kol­man­nek­si isoin, mitä olen eläis­sä­ni saanut"

29.04.2021 15:46
Tilaajille
Kolumni

Lapissa hauki ei ole kala

16.04.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ina­ri­jär­ven sii­ka­kan­to­jen tila pu­hut­taa

16.04.2021 06:00
Tilaajille