Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­löyö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kalastus
Kalakirjaston hyllyillä oli tilaa vielä yhdelle – Ari Savikko ja Sulo Tiainen kirjoittivat perhokalastuksesta tietotarinakirjan

Ka­la­kir­jas­ton hyl­lyil­lä oli tilaa vielä yhdelle – Ari Savikko ja Sulo Tiainen kir­joit­ti­vat per­ho­ka­las­tuk­ses­ta tie­to­ta­ri­na­kir­jan

16.11.2023 05:00
Tilaajille
Arvio: Erämiehen elämää kaukana kaikesta – toimittaja Pekka Ervasti jakaa kirjassaan hyviä neuvoja harrastuksestaan

Arvio: Erä­mie­hen elämää kaukana kai­kes­ta – toi­mit­ta­ja Pekka Ervasti jakaa kir­jas­saan hyviä neuvoja har­ras­tuk­ses­taan

14.11.2023 15:00 3
Tilaajille
Lapin Kansan kalakilpailu kaipaa lisää vonkaleita – palkintosijat vielä täysin auki

Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lu kaipaa lisää von­ka­lei­ta – pal­kin­to­si­jat vielä täysin auki

01.11.2023 17:21 4
Harva arvaa, mitä yhteistyöllä saa aikaan! Paikallisesta ruokakulttuurista on moneksi
Mainos Lapin ELY-keskus

Harva arvaa, mitä yh­teis­työl­lä saa aikaan! Pai­kal­li­ses­ta ruo­ka­kult­tuu­ris­ta on moneksi

31.10.2023 06:00
Lappilaiset ja kainuulaiset tunnollisimpia kalastuksenhoitomaksun maksajia

Lap­pi­lai­set ja kai­nuu­lai­set tun­nol­li­sim­pia ka­las­tuk­sen­hoi­to­mak­sun mak­sa­jia

29.10.2023 17:28 1
Tilaajille
Jokiseuran puheenjohtaja: Tornionjoen lohi on hätää kärsimässä

Jo­ki­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja: Tor­nion­joen lohi on hätää kär­si­mäs­sä

25.10.2023 12:36 9
Tilaajille
"Suurin vaikutus on kalastuksen kestolla ja rysien määrillä" – pienenevän kalastuskiintiön vaikutuksia nousulohien määrään Tornionjoella on vielä vaikea arvioida

"Suurin vai­ku­tus on ka­las­tuk­sen kes­tol­la ja rysien mää­ril­lä" – pie­ne­ne­vän ka­las­tus­kiin­tiön vai­ku­tuk­sia nou­su­lo­hien määrään Tor­nion­joel­la on vielä vaikea ar­vioi­da

25.10.2023 12:36 13
Tilaajille
Silakkaa saa kalastaa ensi vuonnakin, mutta niukemmin – lohen kalastuskiintiöt Pohjanlahdella sen sijaan menevät tutkijoiden syyniin

Si­lak­kaa saa ka­las­taa ensi vuon­na­kin, mutta niu­kem­min – lohen ka­las­tus­kiin­tiöt Poh­jan­lah­del­la sen sijaan menevät tut­ki­joi­den syyniin

24.10.2023 17:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­ta tappoi am­mat­ti­ka­las­tuk­sen

24.10.2023 05:00
Lohenpoikasia löytyi jopa läheltä Kilpisjärveä Muonionjokeen laskevasta Könkämäenosta  – poikasten määrät hyvällä tasolla Tornionjoella ja Simojoella

Lo­hen­poi­ka­sia löytyi jopa läheltä Kil­pis­jär­veä Muo­nion­jo­keen las­ke­vas­ta Kön­kä­mäe­nos­ta – poi­kas­ten määrät hyvällä tasolla Tor­nion­joel­la ja Si­mo­joel­la

17.10.2023 10:56 3
Tilaajille
Kokeilin kalastusta ensi kertaa aikuisena ja jäin heti koukkuun
Kolumni

Ko­kei­lin ka­las­tus­ta ensi kertaa ai­kui­se­na ja jäin heti kouk­kuun

14.10.2023 05:00 3
Merimetso yleistyi Perämerellä – etelämpänä merikotkien "nuorisojengit" tuhoavat kolonioita

Me­ri­met­so yleis­tyi Pe­rä­me­rel­lä – ete­läm­pä­nä me­ri­kot­kien "nuo­ri­so­jen­git" tu­hoa­vat ko­lo­nioi­ta

15.09.2023 16:41 5
Tilaajille
Viikon kuva: Kireitä siimoja Ranualla
Kolumni

Viikon kuva: Kireitä siimoja Ra­nual­la

01.09.2023 06:00
Pohjanlahdelle esitetään lohestuskieltoa ensi vuodelle – Perämerellä kalastusta ei kiellettäisi, mutta sitä rajoitettaisiin

Poh­jan­lah­del­le esi­te­tään lo­hes­tus­kiel­toa ensi vuo­del­le – Pe­rä­me­rel­lä ka­las­tus­ta ei kiel­let­täi­si, mutta sitä ra­joi­tet­tai­siin

30.08.2023 17:04 5
Tilaajille
Silakan pyyntikielto vaikuttaisi myös Perämerellä, sillä osa kalastajista on täysin sen varassa – Maa- ja metsätalousministeri Essayah pitää esitystä suhteettomana ja kohtuuttomana

Silakan pyyn­ti­kiel­to vai­kut­tai­si myös Pe­rä­me­rel­lä, sillä osa ka­las­ta­jis­ta on täysin sen varassa – Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Essayah pitää esi­tys­tä suh­teet­to­ma­na ja koh­tuut­to­ma­na

30.08.2023 17:03 7
Tilaajille
Tornionjoen ja Simojoen kesän lohimäärät olivat pettymyksiä – Tornionjoella heikoin lohennousu kolmeentoista vuoteen

Tor­nion­joen ja Si­mo­joen kesän lo­hi­mää­rät olivat pet­ty­myk­siä – Tor­nion­joel­la heikoin lo­hen­nou­su kol­meen­tois­ta vuoteen

30.08.2023 16:33 4
Tilaajille
Tenon lohen pelastaminen vaatinee muutakin kuin rauhoituksen ja joen patoamisen – tutkimustietoa odotellessa kyttyrälohi on otettava täysimääräiseen hyötykäyttöön
Pääkirjoitus

Tenon lohen pe­las­ta­mi­nen vaa­ti­nee muu­ta­kin kuin rau­hoi­tuk­sen ja joen pa­toa­mi­sen – tut­ki­mus­tie­toa odo­tel­les­sa kyt­ty­rä­lo­hi on otet­ta­va täy­si­mää­räi­seen hyö­ty­käyt­töön

15.08.2023 05:00 9
Suomen sadoilla turkistarhoilla muhii vakava pandemiariski – onko nyt tullut aika luopua koko eettisesti kyseenalaisesta toimialasta?
Pääkirjoitus

Suomen sa­doil­la tur­kis­tar­hoil­la muhii vakava pan­de­mia­ris­ki – onko nyt tullut aika luopua koko eet­ti­ses­ti ky­seen­alai­ses­ta toi­mia­las­ta?

14.08.2023 05:30 28
Kalastuslaki on järjetön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­las­tus­la­ki on jär­je­tön

07.08.2023 05:01
Lapissa ilmestyi yli 60 vuotta sitten edistyksellinen lehti, joka kertoi ihmeellisestä kyrmyniskaisesta lohesta Tenojoessa

Lapissa il­mes­tyi yli 60 vuotta sitten edis­tyk­sel­li­nen lehti, joka kertoi ih­meel­li­ses­tä kyr­my­nis­kai­ses­ta lohesta Te­no­joes­sa

05.08.2023 05:30 2
Tilaajille