Kalat
Kotka toi lisämuonaa grillijuhliin – taivaalta putosi melkein kilon painoinen kala

Kotka toi li­sä­muo­naa gril­li­juh­liin – tai­vaal­ta putosi melkein kilon pai­noi­nen kala

29.07.2020 09:58 0
Tilaajille
Kalastus on kasvattanut suosiotaan roimasti poikkeusolojen aikana – Metsähallitus: Yleisíä kalastuslupia myyty 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Ka­las­tus on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan roi­mas­ti poik­keus­olo­jen aikana – Met­sä­hal­li­tus: Yleisíä ka­las­tus­lu­pia myyty 30 pro­sent­tia enemmän kuin vuotta aiemmin

17.06.2020 14:37 0
Edes tällainen jätti ei riittänyt nyt palkinnoille – hauet jytistivät Lapin Kansan kalakilpailussa suurempina kuin koskaan

Edes täl­lai­nen jätti ei riit­tä­nyt nyt pal­kin­noil­le – hauet jy­tis­ti­vät Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lus­sa suu­rem­pi­na kuin koskaan

24.03.2020 16:15 0
Asuuko sinussa fongari? Testaa kalavisassa, miten monta Lapinkin vesissä uivaa lajia tunnistat

Asuuko sinussa fon­ga­ri? Testaa ka­la­vi­sas­sa, miten monta La­pin­kin vesissä uivaa lajia tun­nis­tat

24.03.2020 16:03 0
Ennätyssärki painoi 1,42 kiloa – kalastettiin verkolla kuusamolaisesta lammesta

En­nä­tys­sär­ki painoi 1,42 kiloa – ka­las­tet­tiin ver­kol­la kuu­sa­mo­lai­ses­ta lam­mes­ta

05.03.2020 18:02 0
Tilaajille
Lukijalta: Lähikalaa USA:sta?
Lukijalta Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Lä­hi­ka­laa USA:s­ta?

25.02.2020 17:07 0
Tilaajille
Avi otti kantaa Kemin SM-pilkkien tapahtumiin, jossa kaloja ei tainnutettu: Eläinsuojelulakia on noudatettava, vaikka sitä ei erikseen kilpailusäännöissä mainita

Avi otti kantaa Kemin SM-pilk­kien ta­pah­tu­miin, jossa kaloja ei tain­nu­tet­tu: Eläin­suo­je­lu­la­kia on nou­da­tet­ta­va, vaikka sitä ei erik­seen kil­pai­lu­sään­nöis­sä mainita

31.01.2020 14:04 0
Tilaajille
Päiväkirja: Miten Lake Winnipegistä tuli Lapin tärkein haukijärvi?
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Miten Lake Win­ni­pe­gis­tä tuli Lapin tärkein hau­ki­jär­vi?

29.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Mateen pyynti alkaa taas – pohjoisessa paras pyyntiaika kestää helmikuun loppuun

Mateen pyynti alkaa taas – poh­joi­ses­sa paras pyyn­ti­ai­ka kestää hel­mi­kuun loppuun

23.01.2020 10:37 0
Tilaajille
Inari rahoittaisi puolet Kirakkajoen kunnostamisen selvittämisestä, toista puolta kunta hakee ely-keskukselta

Inari ra­hoit­tai­si puolet Ki­rak­ka­joen kun­nos­ta­mi­sen sel­vit­tä­mi­ses­tä, toista puolta kunta hakee ely-kes­kuk­sel­ta

05.11.2019 13:29 0
Tilaajille
Traktorikuormallinen kalaa ylös lähes paljain käsin - kun Niesijärven särjet pakenevat syksyisin pieneen ojaan, kyläläiset ovat haaveineen jo odottamassa

Trak­to­ri­kuor­mal­li­nen kalaa ylös lähes paljain käsin - kun Nie­si­jär­ven särjet pa­ke­ne­vat syk­syi­sin pieneen ojaan, ky­lä­läi­set ovat haa­vei­neen jo odot­ta­mas­sa

28.09.2019 07:30 0
Tilaajille