Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kalat
Vajaan miljardin euron voimalahanke uhkaa Kemijärven Ailangantunturin nieriöitä – kalat jäivät jumiin tunturilampiin yli 10 000 vuotta sitten

Vajaan mil­jar­din euron voi­ma­la­han­ke uhkaa Ke­mi­jär­ven Ai­lan­gan­tun­tu­rin nie­riöi­tä – kalat jäivät jumiin tun­tu­ri­lam­piin yli 10 000 vuotta sitten

24.11.2023 19:48 7
Tilaajille
Lapin ely-keskus rakennuttaa Portimokoskelle kaksi kalatietä vaelluskaloille

Lapin ely-kes­kus ra­ken­nut­taa Por­ti­mo­kos­kel­le kaksi ka­la­tie­tä vael­lus­ka­loil­le

14.11.2023 10:18 7
Tilaajille
Lapin Kansan kalakilpailu kaipaa lisää vonkaleita – palkintosijat vielä täysin auki

Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lu kaipaa lisää von­ka­lei­ta – pal­kin­to­si­jat vielä täysin auki

01.11.2023 17:21 4
"Raatoja tuntuu kerääntyvän rannoille yllättävänkin paljon, ja sen kyllä valitettavasti myös haistaa" – lähes kaikki kutemaan nousseet kyttyrälohet ovat nyt kuolleet

"Raa­to­ja tuntuu ke­rään­ty­vän ran­noil­le yl­lät­tä­vän­kin paljon, ja sen kyllä va­li­tet­ta­vas­ti myös hais­taa" – ­lä­hes kaikki ku­te­maan nous­seet kyt­ty­rä­lo­het ovat nyt kuol­leet

13.09.2023 10:04 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kalat pa­ke­ne­vat ruskaa?

11.09.2023 05:00 1
Mahdoton tehtävä pohjoisen lohijoilla jatkuu – Norjassa on tapettu jo 100 000 kyttyrälohta: "Mutta voimmeko me luonnolle mitään?"

Mah­do­ton tehtävä poh­joi­sen lo­hi­joil­la jatkuu – Nor­jas­sa on tapettu jo 100 000 kyt­ty­rä­loh­ta: "Mutta voim­me­ko me luon­nol­le mi­tään?"

27.07.2023 18:45
Tilaajille
Nuottauksella järvet kuntoon – olisiko nyt Molkojärven vuoro?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuot­tauk­sel­la järvet kuntoon – olisiko nyt Mol­ko­jär­ven vuoro?

17.07.2023 20:30 1
Salakalastaja nappasi neljä alamittaista kalaa Rovaniemellä  – saaliiksi jäi 3 340 euron sakko

Sa­la­ka­las­ta­ja nappasi neljä ala­mit­tais­ta kalaa Ro­va­nie­mel­lä – saa­liik­si jäi 3 340 euron sakko

22.06.2023 15:28 27
Tilaajille
Tutkimus seuraa kymmenien kalojen liikkeitä

Tut­ki­mus seuraa kym­me­nien kalojen liik­kei­tä

08.06.2023 10:10
Taimen löytää kotijokensa jopa ilman hajumuistia – Inarijärven taimenkantojen tutkimus haastaa leimaantumisteorian

Taimen löytää ko­ti­jo­ken­sa jopa ilman ha­ju­muis­tia – Ina­ri­jär­ven tai­men­kan­to­jen tut­ki­mus haastaa lei­maan­tu­mis­teo­rian

23.05.2023 09:27 1
Tilaajille
Simojärven muikun nimisuoja hyväksyttiin –  muikun erikoisuutena pieni koko ja punertava mäti

Si­mo­jär­ven muikun ni­mi­suo­ja hy­väk­syt­tiin – muikun eri­koi­suu­te­na pieni koko ja pu­ner­ta­va mäti

26.04.2023 13:44
Tilaajille
Särkeä ruotoineen lasipurkkiin, haukea tuoresuolattuna, ahventa ja madetta – kaik män
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Särkeä ruo­toi­neen la­si­purk­kiin, haukea tuo­re­suo­lat­tu­na, ahventa ja madetta – kaik män

12.04.2023 18:53 7
Tilaajille
Silli on valittu Suomen uudeksi kansalliskalaksi

Silli on valittu Suomen uudeksi kan­sal­lis­ka­lak­si

01.04.2023 07:00 5
20 kilon rajakin paukkui Lapin Kansan kalakilpailussa, mutta lähimmäs Suomen ennätystä pääsi voittokaloista pienin

20 kilon rajakin paukkui Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lus­sa, mutta lä­him­mäs Suomen en­nä­tys­tä pääsi voit­to­ka­lois­ta pienin

19.03.2023 17:00 8
Näin Sodankylän mateesta syntyy helppoa herkkua vietnamilaisessa ravintolassa

Näin So­dan­ky­län ma­tees­ta syntyy helppoa herkkua viet­na­mi­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa

18.02.2023 10:12
Tilaajille
Norja aikoo virittää Tenon poikki esteen, jolla napataan satoja tuhansia kyttyrälohia – suunnitelma huolestuttaa suomalaistutkijaa

Norja aikoo vi­rit­tää Tenon poikki esteen, jolla na­pa­taan satoja tu­han­sia kyt­ty­rä­lo­hia – suun­ni­tel­ma huo­les­tut­taa suo­ma­lais­tut­ki­jaa

11.11.2022 18:33 8
Tilaajille
Isojen lohien kesä näkyy Lapin Kansan kalakilpailussa – monessa muussa sarjassa osallistujia on vielä niin vähän, että nyt kannattaa olla mukana

Isojen lohien kesä näkyy Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lus­sa – monessa muussa sar­jas­sa osal­lis­tu­jia on vielä niin vähän, että nyt kan­nat­taa olla mukana

08.09.2022 07:00 1
Purojen latvoilla elää pieni kala, jota ei saa pyytää – tutkija Erkki Jokikokko on kulkenut tammukoiden perässä yli 50 vuotta ja kertoo nyt, mikä kalastuslaissa meni pieleen

Purojen lat­voil­la elää pieni kala, jota ei saa pyytää – tutkija Erkki Jo­ki­kok­ko on kul­ke­nut tam­mu­koi­den perässä yli 50 vuotta ja kertoo nyt, mikä ka­las­tus­lais­sa meni pieleen

28.08.2022 06:30 8
Tilaajille
Uittoa varten perattuun Inarin Kirakkajokeen rakennetaan taimenille uusia kutupesiä: "Aika pienellä työllä saadaan tosi nättiin kuntoon nämä joet"

Uittoa varten pe­rat­tuun Inarin Ki­rak­ka­jo­keen ra­ken­ne­taan tai­me­nil­le uusia ku­tu­pe­siä: "Aika pie­nel­lä työllä saadaan tosi nättiin kuntoon nämä joet"

12.08.2022 19:56 4
Tilaajille