Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lohi
Kemijoki oy alkaa kehittää vaelluskalojen nousuyhteyksiä Perämereltä Ounasjoelle – "On aika kääntää katse seuraaville voimalaitoksille"

Ke­mi­jo­ki oy alkaa ke­hit­tää vael­lus­ka­lo­jen nou­su­yh­teyk­siä Pe­rä­me­rel­tä Ou­nas­joel­le – "On aika kääntää katse seu­raa­vil­le voi­ma­lai­tok­sil­le"

10.10.2023 06:00 5
Tilaajille
Tenojoen lohikanta on yhä aallonpohjassa – kyttyrälohta nousi ennätyksellisesti kymmenkertaisesti tuttua lohta enemmän

Te­no­joen lo­hi­kan­ta on yhä aal­lon­poh­jas­sa – kyt­ty­rä­loh­ta nousi en­nä­tyk­sel­li­ses­ti kym­men­ker­tai­ses­ti tuttua lohta enemmän

28.09.2023 08:32 6
Tilaajille
Pohjanlahdelle esitetään lohestuskieltoa ensi vuodelle – Perämerellä kalastusta ei kiellettäisi, mutta sitä rajoitettaisiin

Poh­jan­lah­del­le esi­te­tään lo­hes­tus­kiel­toa ensi vuo­del­le – Pe­rä­me­rel­lä ka­las­tus­ta ei kiel­let­täi­si, mutta sitä ra­joi­tet­tai­siin

30.08.2023 17:04 5
Tilaajille
Mahdoton tehtävä pohjoisen lohijoilla jatkuu – Norjassa on tapettu jo 100 000 kyttyrälohta: "Mutta voimmeko me luonnolle mitään?"

Mah­do­ton tehtävä poh­joi­sen lo­hi­joil­la jatkuu – Nor­jas­sa on tapettu jo 100 000 kyt­ty­rä­loh­ta: "Mutta voim­me­ko me luon­nol­le mi­tään?"

27.07.2023 18:45
Tilaajille
Onko Tornion-Muonionjoen lohikulttuuri tuhoutumassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Tor­nion-Muo­nion­joen lo­hi­kult­tuu­ri tu­hou­tu­mas­sa?

16.07.2023 04:30 18
Torjunta on täyttä työtä Näätämöjoella – kyttyrälohia poistetaan Kolttakönkään kalaportaista monta kertaa päivässä

Tor­jun­ta on täyttä työtä Nää­tä­mö­joel­la – kyt­ty­rä­lo­hia pois­te­taan Kolt­ta­kön­kään ka­la­por­tais­ta monta kertaa päi­väs­sä

09.07.2023 16:30
Tilaajille
Tornion- ja Simojokeen noussut vähemmän lohia kuin moniin vuosiin – tutkijan mukaan yhden vuoden notkahdus ei ole vielä kohtalokas

Tor­nion- ja Si­mo­jo­keen noussut vä­hem­män lohia kuin moniin vuosiin – tut­ki­jan mukaan yhden vuoden not­kah­dus ei ole vielä koh­ta­lo­kas

06.07.2023 12:50 1
Tilaajille
Tornionjoen lohen tulevaisuus ei valoisa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tor­nion­joen lohen tu­le­vai­suus ei va­loi­sa?

04.07.2023 05:02 10
Perämeren suurpeto piinaa Suomen kovimpia lohenpyytäjiä – nyt Kemin kalastajat panevat toivonsa "vedenalaisiin vahtikoiriin", jotka maksavat 16 000 euroa kappale

Pe­rä­me­ren suur­pe­to piinaa Suomen ko­vim­pia lo­hen­pyy­tä­jiä – nyt Kemin ka­las­ta­jat panevat toi­von­sa "ve­de­na­lai­siin vah­ti­koi­riin", jotka mak­sa­vat 16 000 euroa kappale

23.06.2023 05:00 17
Tilaajille
Nykylappilainen saattaisi nyrpistellä eräille esivanhempien ruokalajeille
Kolumni

Ny­ky­lap­pi­lai­nen saat­tai­si nyr­pis­tel­lä eräille esi­van­hem­pien ruo­ka­la­jeil­le

20.06.2023 05:00 3
Tenolle on luvassa jälleen huono lohikesä – "Edellisistä vuosista voidaan päätellä paljon, mutta pikkulohien määrää on vaikea ennustaa"

Tenolle on luvassa jälleen huono lo­hi­ke­sä – "E­del­li­sis­tä vuo­sis­ta voidaan pää­tel­lä paljon, mutta pik­ku­lo­hien määrää on vaikea en­nus­taa"

09.06.2023 18:30 7
Tilaajille
Simojoen lohikesä näyttää nyt todella lupaavalta – noussut on jo yli metrin pituisia lohia ja parhaana päivänä yli sata

Si­mo­joen lo­hi­ke­sä näyttää nyt todella lu­paa­val­ta – noussut on jo yli metrin pi­tui­sia lohia ja par­haa­na päivänä yli sata

07.06.2023 05:00 3
Tilaajille
Lohikesä Tornionjoella on alkanut: Kasperi Tyni nosti Matkakoskelta yli 16-kiloisen vonkaleen – lähetä kuva omasta lohisaaliistasi

Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on al­ka­nut: Kasperi Tyni nosti Mat­ka­kos­kel­ta yli 16-ki­loi­sen von­ka­leen – lähetä kuva omasta lo­hi­saa­liis­ta­si

05.06.2023 11:56 5
"Paikallisia ei kuulla yhtään" – Saamelaiskäräjien lohiseminaari haluaa ravistella Tenon asioista päättävää neuvottelukoneistoa

"Pai­kal­li­sia ei kuulla yhtään" – Saa­me­lais­kä­rä­jien lo­hi­se­mi­naa­ri haluaa ra­vis­tel­la Tenon asiois­ta päät­tä­vää neu­vot­te­lu­ko­neis­toa

26.05.2023 17:37 12
Tilaajille
Kemijoesta saadaan sittenkin lohijoki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joes­ta saadaan sit­ten­kin lo­hi­jo­ki

05.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Tornionjoen lohenpoikasten keskitiheydet jäivät viime kesänä huippuvuosista – vähintään vuoden vanhojen lohenpoikasten tiheydet entisellään

Tor­nion­joen lo­hen­poi­kas­ten kes­ki­ti­hey­det jäivät viime kesänä huip­pu­vuo­sis­ta – vä­hin­tään vuoden van­ho­jen lo­hen­poi­kas­ten ti­hey­det en­ti­sel­lään

14.11.2022 12:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maas­to­pu­kui­sia lohia?

02.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­ener­giaa lohen sijasta

29.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Diok­sii­ni­lo­hi ja elo­ho­pea­hau­ki

24.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Norjan Finnmarkissa joudutaan teurastamaan miljoona kasvatettua lohta loisten takia

Norjan Finn­mar­kis­sa jou­du­taan teu­ras­ta­maan mil­joo­na kas­va­tet­tua lohta loisten takia

20.10.2022 21:05 2
Tilaajille