Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vesistöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avo­soi­den ojitus oli virhe

08.11.2023 05:00
Tilaajille
Lapissa tehty havaintoja runsaasta sinilevästä

Lapissa tehty ha­vain­to­ja run­saas­ta si­ni­le­väs­tä

28.07.2023 10:50
Tilaajille
Kalat kertovat, että roskat eivät kuulu katukaivoon

Kalat ker­to­vat, että roskat eivät kuulu ka­tu­kai­voon

20.07.2023 17:55
Lapissa tehty kesän ensimmäiset sinilevähavainnot – Kittilän Kallon Syväjärvessä paljon sinilevää

Lapissa tehty kesän en­sim­mäi­set si­ni­le­vä­ha­vain­not – Kit­ti­län Kallon Sy­vä­jär­ves­sä paljon si­ni­le­vää

06.07.2023 09:08
Tilaajille
Vesijetillä pääsee yli satasta, mutta myös jetteilijän täytyy noudattaa vesiliikenteen alueellisia nopeusrajoituksia

Ve­si­je­til­lä pääsee yli sa­tas­ta, mutta myös jet­tei­li­jän täytyy nou­dat­taa ve­si­lii­ken­teen alueel­li­sia no­peus­ra­joi­tuk­sia

29.06.2023 05:00 7
Tilaajille
Tulvasta on jokaisella mielipide – luonto näytti ammattilaisille ja paikallisille voimansa
Kolumni

Tul­vas­ta on jo­kai­sel­la mie­li­pi­de – luonto näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

28.05.2023 13:00 5
Kun purot tummuvat, elämä niissä romahtaa – virtavesitutkijan mukaan kaikki mittarit ovat punaisella pienvesissä

Kun purot tum­mu­vat, elämä niissä ro­mah­taa – vir­ta­ve­si­tut­ki­jan mukaan kaikki mit­ta­rit ovat pu­nai­sel­la pien­ve­sis­sä

30.01.2023 15:00 4
Tilaajille
Jäljellä ovat enää raakkuvanhukset – metsätalous on suurin syypää simpukkalajikannan romahdukseen Lapissa

Jäl­jel­lä ovat enää raak­ku­van­huk­set – met­sä­ta­lous on suurin syypää sim­puk­ka­la­ji­kan­nan ro­mah­duk­seen Lapissa

13.08.2022 06:30 7
Tilaajille
Vesistöjen kunnostamishankkeille yhteensä 65 000 euroa avustusta – järviä kunnostetaan Rovaniemellä, Sodankylässä ja Kolarissa

Ve­sis­tö­jen kun­nos­ta­mis­hank­keil­le yh­teen­sä 65 000 euroa avus­tus­ta – järviä kun­nos­te­taan Ro­va­nie­mel­lä, So­dan­ky­läs­sä ja Ko­la­ris­sa

11.08.2022 08:43 3
Tilaajille
Menneisyyden virheitä korjataan, mutta samalla Suomessa yhä tuetaan metsäojituksia ja ojitetaan jopa uutta suota
Pääkirjoitus

Men­nei­syy­den vir­hei­tä kor­ja­taan, mutta samalla Suo­mes­sa yhä tuetaan met­sä­oji­tuk­sia ja oji­te­taan jopa uutta suota

11.07.2022 20:00 6
Tilaajille
Kaksi miestä joutui veden varaan Ylitorniolla veneen kaaduttua – sivulliset auttoivat rantaan

Kaksi miestä joutui veden varaan Yli­tor­niol­la veneen kaa­dut­tua – si­vul­li­set aut­toi­vat rantaan

24.06.2022 15:56
Tilaajille
Löysitkö metsän keskeltä lammen? Asiantuntija listaa vinkit turvalliseen avovesiuintiin

Löy­sit­kö metsän kes­kel­tä lammen? Asian­tun­ti­ja listaa vinkit tur­val­li­seen avo­ve­si­uin­tiin

17.06.2022 06:30
Tilaajille
Vesille suunnataan liian usein ilman pelastusliivejä – lauantaina vietetään pelastusliivipäivää

Vesille suun­na­taan liian usein ilman pe­las­tus­lii­ve­jä – lauan­tai­na vie­te­tään pe­las­tus­lii­vi­päi­vää

28.05.2022 13:15 1
Tilaajille
Vesiliikenteen rajoituksia päivitetään Rovaniemen keskustan alueella – tavoitteena hillitä vesiskoottereiden aiheuttamia haittoja

Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

24.05.2022 20:41 13
Tilaajille
Muonionjoelle ja Tornionjoelle ennustetaan keskimääräistä suurempaa tulvahuippua viikonlopulle

Muo­nion­joel­le ja Tor­nion­joel­le en­nus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­paa tul­va­huip­pua vii­kon­lo­pul­le

24.05.2022 11:35 1
Tilaajille
Simojoen tulvahuippu saavutettu, Ivalojoella vesi nousee – Torniossa jääpato nostatti hetkellisesti vettä jopa metrin

Si­mo­joen tul­va­huip­pu saa­vu­tet­tu, Iva­lo­joel­la vesi nousee – Tor­nios­sa jääpato nos­tat­ti het­kel­li­ses­ti vettä jopa metrin

13.05.2022 11:02
Tilaajille
Jään paksuus ei enää kevätkeleillä kerro sen kantavuudesta – jopa puolen metrin paksuinen jää voi olla pehmoista höttöä

Jään paksuus ei enää ke­vät­ke­leil­lä kerro sen kan­ta­vuu­des­ta – jopa puolen metrin pak­sui­nen jää voi olla peh­mois­ta höttöä

14.03.2022 14:02 1
Jäätilanne on Lapissa heikko – "Jäälle ei kannata nyt mennä"

Jää­ti­lan­ne on Lapissa heikko – "Jäälle ei kannata nyt mennä"

18.11.2021 07:00
Tilaajille
Vesistöjen virtaamat korkealla sateisen lokakuun jäljiltä – Hyydepadot alkutalven riski

Ve­sis­tö­jen vir­taa­mat kor­keal­la sa­tei­sen lo­ka­kuun jäl­jil­tä – Hyy­de­pa­dot al­ku­tal­ven riski

08.11.2021 17:22 1
Tilaajille
Suomessa on hukkunut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon ihmisiä – kylmä vesi uhkaa veden varaan joutunutta syksyisin

Suo­mes­sa on huk­ku­nut tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen paljon ihmisiä – kylmä vesi uhkaa veden varaan jou­tu­nut­ta syk­syi­sin

04.11.2021 08:36
Tilaajille