Jäätilanne
Perämeri ei jäätynyt talvella kauttaaltaan – jäätalvi oli mittaushistorian leudoin

Pe­rä­me­ri ei jää­ty­nyt tal­vel­la kaut­taal­taan – jää­tal­vi oli mit­taus­his­to­rian leudoin

15.05.2020 10:43 0
Tilaajille
Viileä ilma on hidastanut kevättä koko Lapissa – jäidenlähtö alkaa Simojoella ja Tornionjoella tällä viikolla, Rovaniemen Lainaalla odotellaan ainakin ensi viikkoon

Viileä ilma on hi­das­ta­nut kevättä koko Lapissa – jäi­den­läh­tö alkaa Si­mo­joel­la ja Tor­nion­joel­la tällä vii­kol­la, Ro­va­nie­men Lai­naal­la odo­tel­laan ainakin ensi viik­koon

05.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Hiihtäjä putosi jäihin Rovaniemellä, pääsi omin avuin ylös avannosta

Hiih­tä­jä putosi jäihin Ro­va­nie­mel­lä, pääsi omin avuin ylös avan­nos­ta

20.04.2020 13:21 0
Tilaajille
Metsähallitus aloittaa kelkkaurien viitoituksen purkamisen Inarissa

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa kelk­ka­urien vii­toi­tuk­sen pur­ka­mi­sen Ina­ris­sa

20.04.2020 11:48 0
Tilaajille

Tor­nion­joen suu­alueel­la Hel­lä­läs­sä aloi­te­taan jään­sa­haus – alueel­la liik­ku­jien on va­rot­ta­va railoja ja jään päälle tulevaa vettä

31.03.2020 15:01 0
Tilaajille
Palokuntaa pidetään karanteenissa Kittilässä – Pelkona on, että korona- ja tulvahuiput iskevät samaan aikaan

Pa­lo­kun­taa pi­de­tään ka­ran­tee­nis­sa Kit­ti­läs­sä – Pelkona on, että korona- ja tul­va­hui­put iskevät samaan aikaan

30.03.2020 17:21 0
Tilaajille
Jokatalvinen venäläinen ruletti pyörii jälleen Rovaniemen keskustan siltojen välissä petollisilla jokijäillä – "Hämmästyttävää, että vakavia onnettomuuksia ei ole sattunut"

Jo­ka­tal­vi­nen ve­nä­läi­nen ruletti pyörii jälleen Ro­va­nie­men kes­kus­tan sil­to­jen välissä pe­tol­li­sil­la jo­ki­jäil­lä – "Häm­mäs­tyt­tä­vää, että vakavia on­net­to­muuk­sia ei ole sat­tu­nut"

04.03.2020 17:45 0
Tilaajille
Liikenneturva muistuttaa kelkkailijoita: Pysy merkityillä reiteillä, jäälle ei pidä ajaa, jos ei voi olla sataprosenttisen varma sen kestävyydestä.

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa kelk­kai­li­joi­ta: Pysy mer­ki­tyil­lä rei­teil­lä, jäälle ei pidä ajaa, jos ei voi olla sa­ta­pro­sent­ti­sen varma sen kes­tä­vyy­des­tä.

12.02.2020 09:06 0
Tilaajille
Suomen jäätilanne on jakautunut jyrkästi kahtia: Pohjoisessa normaali jääpeite, etelässä saattaa tulla ensimmäinen talvi, jolloin isot järvet eivät jäädy

Suomen jää­ti­lan­ne on ja­kau­tu­nut jyr­käs­ti kahtia: Poh­joi­ses­sa nor­maa­li jää­pei­te, ete­läs­sä saattaa tulla en­sim­mäi­nen talvi, jolloin isot järvet eivät jäädy

16.01.2020 06:00 0
Perämeren selkä pysyy sulana vielä pitkään, rannikko täyttyy vaikeakulkuisesta sohjovyöstä – Meri-Lappiin voi iskeä kunnon lumisateet

Pe­rä­me­ren selkä pysyy sulana vielä pit­kään, ran­nik­ko täyttyy vai­kea­kul­kui­ses­ta soh­jo­vyös­tä – Me­ri-Lap­piin voi iskeä kunnon lu­mi­sa­teet

13.01.2020 12:05 0
Tilaajille
Jäänmurtajista vasta Otso on Perämerellä töissä: "Kylmempi pakkasjakso on suurella todennäköisyydellä tulossa"

Jään­mur­ta­jis­ta vasta Otso on Pe­rä­me­rel­lä töissä: "Kyl­mem­pi pak­kas­jak­so on suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä tu­los­sa"

03.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Asiantuntijat: Perämeren jäälle ei vielä asiaa – sisävesilläkin jään kantavuus voi vaihdella rajusti

Asian­tun­ti­jat: Pe­rä­me­ren jäälle ei vielä asiaa – si­sä­ve­sil­lä­kin jään kan­ta­vuus voi vaih­del­la rajusti

05.12.2019 07:30 0
Tilaajille
Rovaniemen keskustan jokijäät ovat vaarallisia koko talven – vahinkoja estetään aidalla, varoituskylteillä, esitteillä ja vapaaehtoisella partioinnilla

Ro­va­nie­men kes­kus­tan jo­ki­jäät ovat vaa­ral­li­sia koko talven – va­hin­ko­ja es­te­tään ai­dal­la, va­roi­tus­kyl­teil­lä, esit­teil­lä ja va­paa­eh­toi­sel­la par­tioin­nil­la

04.12.2019 15:43 0
Tilaajille