kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Jäätilanne
Simojoen jäät ovat pitkälti lähteneet, tulvahuippu saavutetaan lähipäivinä – muualla Lapissa tulvahuippua ennustetaan touko-kesäkuun vaihteeseen

Si­mo­joen jäät ovat pit­käl­ti läh­te­neet, tul­va­huip­pu saa­vu­te­taan lä­hi­päi­vi­nä – muualla Lapissa tul­va­huip­pua en­nus­te­taan tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tee­seen

10.05.2022 14:00
Tilaajille
Jätkänkynttilän alusta voi pysyä sulana läpi talven – suppojäät ja jäälautat muuttavat virtauksia

Jät­kän­kynt­ti­län alusta voi pysyä sulana läpi talven – sup­po­jäät ja jää­lau­tat muut­ta­vat vir­tauk­sia

07.12.2021 14:07 3
Tilaajille
Jäätilanne on Lapissa heikko – "Jäälle ei kannata nyt mennä"

Jää­ti­lan­ne on Lapissa heikko – "Jäälle ei kannata nyt mennä"

18.11.2021 07:00
Tilaajille
Jäällä meneviä moottorikelkkareittejä puretaan pois Rovaniemellä – Kelkkailua vesistöalueilla ei enää suositella

Jäällä meneviä moot­to­ri­kelk­ka­reit­te­jä pu­re­taan pois Ro­va­nie­mel­lä – Kelk­kai­lua ve­sis­tö­alueil­la ei enää suo­si­tel­la

01.04.2021 12:21 3
Tilaajille
Aurinko pilkahtaa pääsiäisenä – Lämmin sää heikentää vesistöjen jäitä nopeasti

Aurinko pil­kah­taa pää­siäi­se­nä – Lämmin sää hei­ken­tää ve­sis­tö­jen jäitä no­peas­ti

31.03.2021 07:00
Tilaajille
Sulaa ja heikkoa – Kemijoen jäälle ei kannata nyt kiirehtiä

Sulaa ja heikkoa – Ke­mi­joen jäälle ei kannata nyt kii­reh­tiä

19.01.2021 15:29 2
Teräsjää uhkaa jäädä huonoksi, mutta jäätiet saadaan auki – Parin päivän kireä pakkanen ei riitä vahvistamaan jäitä riittävästi

Te­räs­jää uhkaa jäädä huo­nok­si, mutta jäätiet saadaan auki – Parin päivän kireä pak­ka­nen ei riitä vah­vis­ta­maan jäitä riit­tä­väs­ti

13.01.2021 18:57
Tilaajille
Jäätilanne on poikkeuksellisen heikko Kemijoella Rovaniemen kohdalla – Vaarallisia kohtia löytyy paikoissa, joissa yleensä kulkee moottorikelkkareittejä tai hiihtolatuja

Jää­ti­lan­ne on poik­keuk­sel­li­sen heikko Ke­mi­joel­la Ro­va­nie­men koh­dal­la – Vaa­ral­li­sia kohtia löytyy pai­kois­sa, joissa yleensä kulkee moot­to­ri­kelk­ka­reit­te­jä tai hiih­to­la­tu­ja

08.01.2021 15:02 2
Tilaajille
Merivartiosto varoittaa: Perämeren jäällä liikkuminen on vielä vaarallista

Me­ri­var­tios­to va­roit­taa: Pe­rä­me­ren jäällä liik­ku­mi­nen on vielä vaa­ral­lis­ta

13.12.2020 15:22
Heikot jäät estävät kalastuksen Lapissa, vaikka ostajia olisi jonoksi asti – Jäätä on jopa 20 senttiä vähemmän kuin normaalina vuotena

Heikot jäät estävät ka­las­tuk­sen La­pis­sa, vaikka ostajia olisi jonoksi asti – Jäätä on jopa 20 senttiä vä­hem­män kuin nor­maa­li­na vuotena

10.12.2020 15:04
Tilaajille
Jokijäät murtuivat lumen painon alla ja lähtivät liikkeelle Lapissa – kasaantuneet jäät voivat muodostaa patoja

Jo­ki­jäät mur­tui­vat lumen painon alla ja läh­ti­vät liik­keel­le Lapissa – ka­saan­tu­neet jäät voivat muo­dos­taa patoja

27.11.2020 14:44
Tilaajille
Syysjäät patoutuvat Tornionjoella – vesi nousee, pelastuslaitokset valppaina

Syys­jäät pa­tou­tu­vat Tor­nion­joel­la – vesi nousee, pe­las­tus­lai­tok­set valp­pai­na

26.11.2020 17:43
Tilaajille
Perämeri ei jäätynyt talvella kauttaaltaan – jäätalvi oli mittaushistorian leudoin

Pe­rä­me­ri ei jää­ty­nyt tal­vel­la kaut­taal­taan – jää­tal­vi oli mit­taus­his­to­rian leudoin

15.05.2020 10:43
Tilaajille
Viileä ilma on hidastanut kevättä koko Lapissa – jäidenlähtö alkaa Simojoella ja Tornionjoella tällä viikolla, Rovaniemen Lainaalla odotellaan ainakin ensi viikkoon

Viileä ilma on hi­das­ta­nut kevättä koko Lapissa – jäi­den­läh­tö alkaa Si­mo­joel­la ja Tor­nion­joel­la tällä vii­kol­la, Ro­va­nie­men Lai­naal­la odo­tel­laan ainakin ensi viik­koon

05.05.2020 07:41
Tilaajille
Hiihtäjä putosi jäihin Rovaniemellä, pääsi omin avuin ylös avannosta

Hiih­tä­jä putosi jäihin Ro­va­nie­mel­lä, pääsi omin avuin ylös avan­nos­ta

20.04.2020 13:21
Tilaajille
Metsähallitus aloittaa kelkkaurien viitoituksen purkamisen Inarissa

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa kelk­ka­urien vii­toi­tuk­sen pur­ka­mi­sen Ina­ris­sa

20.04.2020 11:48
Tilaajille

Tor­nion­joen suu­alueel­la Hel­lä­läs­sä aloi­te­taan jään­sa­haus – alueel­la liik­ku­jien on va­rot­ta­va railoja ja jään päälle tulevaa vettä

31.03.2020 15:01
Tilaajille
Palokuntaa pidetään karanteenissa Kittilässä – Pelkona on, että korona- ja tulvahuiput iskevät samaan aikaan

Pa­lo­kun­taa pi­de­tään ka­ran­tee­nis­sa Kit­ti­läs­sä – Pelkona on, että korona- ja tul­va­hui­put iskevät samaan aikaan

30.03.2020 17:21
Tilaajille
Jokatalvinen venäläinen ruletti pyörii jälleen Rovaniemen keskustan siltojen välissä petollisilla jokijäillä – "Hämmästyttävää, että vakavia onnettomuuksia ei ole sattunut"

Jo­ka­tal­vi­nen ve­nä­läi­nen ruletti pyörii jälleen Ro­va­nie­men kes­kus­tan sil­to­jen välissä pe­tol­li­sil­la jo­ki­jäil­lä – "Häm­mäs­tyt­tä­vää, että vakavia on­net­to­muuk­sia ei ole sat­tu­nut"

04.03.2020 17:45
Tilaajille
Liikenneturva muistuttaa kelkkailijoita: Pysy merkityillä reiteillä, jäälle ei pidä ajaa, jos ei voi olla sataprosenttisen varma sen kestävyydestä.

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa kelk­kai­li­joi­ta: Pysy mer­ki­tyil­lä rei­teil­lä, jäälle ei pidä ajaa, jos ei voi olla sa­ta­pro­sent­ti­sen varma sen kes­tä­vyy­des­tä.

12.02.2020 10:38
Tilaajille