Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Jäätilanne
Jäällä voi keväällä liikkua vain, jos tietää, missä ja miten – kalastustubettaja Sopulina tunnettu Juho Lehtola kertoo, mitä paikkoja keväällä kannattaa välttää

Jäällä voi ke­vääl­lä liikkua vain, jos tietää, missä ja miten – ka­las­tus­tu­bet­ta­ja So­pu­li­na tun­net­tu Juho Lehtola kertoo, mitä paik­ko­ja ke­vääl­lä kan­nat­taa välttää

15.04.2023 11:10
Tilaajille
Viikon kuva: Kelkkareittiopasteet kesäteloille
Kolumni

Viikon kuva: Kelk­ka­reit­ti­opas­teet ke­sä­te­loil­le

14.04.2023 06:30 1
Lappi on laaja maa: Kilpisjärvellä on liki puoli metriä teräsjäätä eikä vappuviikon pilkkikisoja ole peruttu – "Varatkaa jatkopalat kaihroin"

Lappi on laaja maa: Kil­pis­jär­vel­lä on liki puoli metriä te­räs­jää­tä eikä vap­pu­vii­kon pilk­ki­ki­so­ja ole peruttu – "Va­rat­kaa jat­ko­pa­lat kaih­roin"

13.04.2023 20:35 3
Tilaajille
Jäällä liikkuvilta vaaditaan nyt varovaisuutta: Lapin jokien teräsjäät ovat selvästi keskimääräistä ohuemmat, Muonionjoella jään vahvuus on koko mittaushistorian heikoin

Jäällä liik­ku­vil­ta vaa­di­taan nyt va­ro­vai­suut­ta: Lapin jokien te­räs­jäät ovat sel­väs­ti kes­ki­mää­räis­tä ohuem­mat, Muo­nion­joel­la jään vahvuus on koko mit­taus­his­to­rian heikoin

22.03.2023 13:34 2
Tilaajille
"Vielä ei hyvältä näytä" – Kemijoen jäätilanne on niin huono, että edes hiihtolatuja ei voi vielä sinne tehdä

"Vielä ei hyvältä näytä" – ­Ke­mi­joen jää­ti­lan­ne on niin huono, että edes hiih­to­la­tu­ja ei voi vielä sinne tehdä

30.01.2023 15:30 1
Tilaajille
"Virta vetää nopeasti jään alle" – turistit eksyvät arvaamattomille jäille, mutta vaara vaanii rovaniemeläistäkin tänä talvena

"Virta vetää no­peas­ti jään alle" – tu­ris­tit eksyvät ar­vaa­mat­to­mil­le jäille, mutta vaara vaanii ro­va­nie­me­läis­tä­kin tänä talvena

26.01.2023 10:30 2
Tilaajille
Jäät voivat olla tänä talvena arvaamattomia – sähköenergian tarve voi aiheuttaa säännöstellyissä vesistöissä tavanomaisesta poikkeavia juoksutuksia

Jäät voivat olla tänä talvena ar­vaa­mat­to­mia – säh­kö­ener­gian tarve voi ai­heut­taa sään­nös­tel­lyis­sä ve­sis­töis­sä ta­van­omai­ses­ta poik­kea­via juok­su­tuk­sia

12.01.2023 18:48 1
Tilaajille
Vaaranpaikka: Ihmiset kulkevat heikoilla jäillä Rovaniemen keskustassa – sulkuaitoja asennetaan parhaillaan

Vaa­ran­paik­ka: Ihmiset kul­ke­vat hei­koil­la jäillä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa – ­sul­kuai­to­ja asen­ne­taan par­hail­laan

30.11.2022 13:01 3
Tilaajille
Simojoen jäät ovat pitkälti lähteneet, tulvahuippu saavutetaan lähipäivinä – muualla Lapissa tulvahuippua ennustetaan touko-kesäkuun vaihteeseen

Si­mo­joen jäät ovat pit­käl­ti läh­te­neet, tul­va­huip­pu saa­vu­te­taan lä­hi­päi­vi­nä – muualla Lapissa tul­va­huip­pua en­nus­te­taan tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tee­seen

10.05.2022 14:00
Tilaajille
Jätkänkynttilän alusta voi pysyä sulana läpi talven – suppojäät ja jäälautat muuttavat virtauksia

Jät­kän­kynt­ti­län alusta voi pysyä sulana läpi talven – sup­po­jäät ja jää­lau­tat muut­ta­vat vir­tauk­sia

07.12.2021 14:07 3
Tilaajille
Jäätilanne on Lapissa heikko – "Jäälle ei kannata nyt mennä"

Jää­ti­lan­ne on Lapissa heikko – "Jäälle ei kannata nyt mennä"

18.11.2021 07:00
Tilaajille
Jäällä meneviä moottorikelkkareittejä puretaan pois Rovaniemellä – Kelkkailua vesistöalueilla ei enää suositella

Jäällä meneviä moot­to­ri­kelk­ka­reit­te­jä pu­re­taan pois Ro­va­nie­mel­lä – Kelk­kai­lua ve­sis­tö­alueil­la ei enää suo­si­tel­la

01.04.2021 12:21 3
Tilaajille
Aurinko pilkahtaa pääsiäisenä – Lämmin sää heikentää vesistöjen jäitä nopeasti

Aurinko pil­kah­taa pää­siäi­se­nä – Lämmin sää hei­ken­tää ve­sis­tö­jen jäitä no­peas­ti

31.03.2021 07:00
Tilaajille
Sulaa ja heikkoa – Kemijoen jäälle ei kannata nyt kiirehtiä

Sulaa ja heikkoa – Ke­mi­joen jäälle ei kannata nyt kii­reh­tiä

19.01.2021 15:29 2
Teräsjää uhkaa jäädä huonoksi, mutta jäätiet saadaan auki – Parin päivän kireä pakkanen ei riitä vahvistamaan jäitä riittävästi

Te­räs­jää uhkaa jäädä huo­nok­si, mutta jäätiet saadaan auki – Parin päivän kireä pak­ka­nen ei riitä vah­vis­ta­maan jäitä riit­tä­väs­ti

13.01.2021 18:57
Tilaajille
Jäätilanne on poikkeuksellisen heikko Kemijoella Rovaniemen kohdalla – Vaarallisia kohtia löytyy paikoissa, joissa yleensä kulkee moottorikelkkareittejä tai hiihtolatuja

Jää­ti­lan­ne on poik­keuk­sel­li­sen heikko Ke­mi­joel­la Ro­va­nie­men koh­dal­la – Vaa­ral­li­sia kohtia löytyy pai­kois­sa, joissa yleensä kulkee moot­to­ri­kelk­ka­reit­te­jä tai hiih­to­la­tu­ja

08.01.2021 15:02 2
Tilaajille
Merivartiosto varoittaa: Perämeren jäällä liikkuminen on vielä vaarallista

Me­ri­var­tios­to va­roit­taa: Pe­rä­me­ren jäällä liik­ku­mi­nen on vielä vaa­ral­lis­ta

13.12.2020 15:22
Heikot jäät estävät kalastuksen Lapissa, vaikka ostajia olisi jonoksi asti – Jäätä on jopa 20 senttiä vähemmän kuin normaalina vuotena

Heikot jäät estävät ka­las­tuk­sen La­pis­sa, vaikka ostajia olisi jonoksi asti – Jäätä on jopa 20 senttiä vä­hem­män kuin nor­maa­li­na vuotena

10.12.2020 15:04
Tilaajille
Jokijäät murtuivat lumen painon alla ja lähtivät liikkeelle Lapissa – kasaantuneet jäät voivat muodostaa patoja

Jo­ki­jäät mur­tui­vat lumen painon alla ja läh­ti­vät liik­keel­le Lapissa – ka­saan­tu­neet jäät voivat muo­dos­taa patoja

27.11.2020 14:44
Tilaajille
Syysjäät patoutuvat Tornionjoella – vesi nousee, pelastuslaitokset valppaina

Syys­jäät pa­tou­tu­vat Tor­nion­joel­la – vesi nousee, pe­las­tus­lai­tok­set valp­pai­na

26.11.2020 17:43
Tilaajille