Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Sää
Kuukausi

"Kan­sa­lai­sil­le täytyy antaa kehuja" – au­toi­li­jat sel­vi­si­vät pel­ti­vau­rioil­la tiis­tain lu­mi­my­rä­käs­tä Lapissa

15.09.2021 11:22 1
Tilaajille

Tai­vaal­ta tulee niin vettä, räntää kuin lun­ta­kin, soh­joi­set tiet haas­ta­vat au­toi­li­joi­ta Lapissa – Vi­ral­li­nen en­si­lu­mi mi­tat­tiin Sal­las­sa

14.09.2021 17:12 8
Tilaajille

Koko maassa maa­nan­tai­na sa­teis­ta ja tuu­lis­ta - Lapissa sade voi tulla lumena tai räntänä ja ajokeli olla pai­koit­tain huono

13.09.2021 14:20 2

Näitkö vii­kon­lop­pu­na val­ta­van va­lo­pal­lon ja ih­met­te­lit, mikä se on? – Kii­ru­nas­ta Kuu­sa­moon mat­kan­neen tut­ki­mus­pal­lon läh­tö­val­mis­te­lu­ja seurasi itse ku­nin­ga­tar Sil­via­kin

13.09.2021 13:29 1
Tilaajille

Yli­tor­niol­la oli kesän kylmin ja myös läm­pi­min paikka

08.09.2021 13:28

Kesä oli Lapissa har­vi­nai­sen lämmin – koko maassa oli ke­sä-elo­kuus­sa 50 hel­le­päi­vää

01.09.2021 13:38
Tilaajille

Vii­kon­lop­pu­na sää läm­pe­nee, mutta Poh­jois-Lap­piin saakka lämpö ei yllä

26.08.2021 10:50

Elokuun lämpö vaihtui yö­pak­ka­siin – Yli­tor­nion Mel­tos­jär­vel­lä oli 2,6 astetta pak­kas­ta

24.08.2021 10:09 7
Tilaajille
Vanhemmat

Kuu­ro­sa­teet jat­ku­vat sun­nun­tai­na lähes koko maassa – Lappiin lu­va­taan poutaa

21.08.2021 16:21

Ken­kä­va­lin­nat avain­ase­mas­sa niin fes­ta­reil­la kuin Ju­ko­las­sa - "Mu­ta­vel­lis­sä ei jouduta ete­ne­mään"

20.08.2021 09:56 11
Tilaajille

Kes­ki­vii­kon sateet ja puuskat pii­nan­neet pai­kal­li­ses­ti, kovinta puus­ka­tuu­li Muo­nios­sa – elokuu ollut nor­maa­lia sa­tei­sem­pi

18.08.2021 22:04

Ju­ko­laan luvassa kylmää, kuu­ro­sa­tei­ta ja poh­jois­tuul­ta – "Ei kai so­ke­ris­ta olla, jos tuol­lai­nen laji on ky­sees­sä"

17.08.2021 17:59 1
Tilaajille

Poh­jois-La­pis­sa nau­ti­taan au­rin­gos­ta vielä sun­nun­tai­na­kin – muualle luvassa pilviä, sadetta ja na­vak­kaa tuulta

07.08.2021 15:40
Tilaajille

Hei­nä­kuu oli har­vi­nai­sen hel­tei­nen myös Lapissa – Kuu­min­ta oli Uts­joel­la, sa­tei­sin­ta Ina­ris­sa ja kyl­min­tä Kil­pis­jär­vel­lä

02.08.2021 14:36
Tilaajille

Elokuu alkaa Lapissa sa­tei­se­na ja vii­leä­nä – viikon puo­li­vä­lis­sä sää pou­taan­tuu ja ilmakin läm­pe­nee

01.08.2021 15:59
Tilaajille

Ovatko tässä Lapin kesän vii­mei­set hel­le­päi­vät? Kes­ki­viik­ko­na on vielä kuumaa, sitten säässä ta­pah­tuu täys­kään­nös

27.07.2021 14:18
Tilaajille

Kuumuus voi ai­heut­taa ter­veys­ris­kin jo yhtenä päivänä – Osaan Lappia va­roi­tus tu­ka­las­ta hel­tees­tä kes­ki­viik­ko­na

24.07.2021 13:10 2
Tilaajille

Hir­mu­hel­le palaa lähes koko Lappiin kol­mek­si päi­väk­si – Ui­ma­ve­sien läm­pö­ti­lat läh­te­vät jälleen nousuun

23.07.2021 11:57 2
Tilaajille

Hel­le­jak­so päättyy sun­nun­tai­hin – Lapissa läm­pö­ti­la putoaa jopa yli kym­me­nen astetta

16.07.2021 10:03 2
Tilaajille

Lapin kuumin aika tois­tai­sek­si ohi – tiis­tai­na vielä hel­le­päi­vä, sitten sää vii­le­nee ja muuttuu epä­va­kai­sek­si

12.07.2021 21:18 6
Tilaajille