pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Sää
Viimeisin 12 tuntia
Lapin Kansa keräsi asiantuntijoiden parhaat vinkit helteeltä suojautumiseen – näin pidät kotisi viileänä

Lapin Kansa keräsi asian­tun­ti­joi­den parhaat vinkit hel­teel­tä suo­jau­tu­mi­seen – näin pidät kotisi vii­leä­nä

18:15
Tilaajille
Kuukausi
Voisiko viileys olla Lapin kesän valtti? – elokuvajuhlilla vieraillut Mathieu Amalric kirosi Pariisin 40 asteen helteet
Kolumni

Voisiko viileys olla Lapin kesän valtti? – elo­ku­va­juh­lil­la vie­rail­lut Mathieu Amalric kirosi Pa­rii­sin 40 asteen helteet

28.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Kyllä kelpaa polskutella: helle kiehauttaa Lapin uimavedet parissa päivässä ihannelukemiin

Kyllä kelpaa pols­ku­tel­la: helle kie­haut­taa Lapin ui­ma­ve­det parissa päi­väs­sä ihan­ne­lu­ke­miin

27.06.2022 16:19
Tilaajille
Juhannusta vietetään lämpimässä säässä – lauantai ja sunnuntai ovat osassa Lappia hellepäiviä

Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

24.06.2022 11:22
Tilaajille
Juhannusviikko alkaa poutaisena, mutta jatkuu epävakaisena – "Lapissa helteitä ei ole näköpiirissä"

Ju­han­nus­viik­ko alkaa pou­tai­se­na, mutta jatkuu epä­va­kai­se­na – "La­pis­sa hel­tei­tä ei ole nä­kö­pii­ris­sä"

20.06.2022 07:00 1
Tilaajille
Lappiin on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja kuurosateita, mutta viikonloppua kohden kirkastuu

Lappiin on luvassa vaih­te­le­vaa pil­vi­syyt­tä ja kuu­ro­sa­tei­ta, mutta vii­kon­lop­pua kohden kir­kas­tuu

13.06.2022 07:00
Tilaajille
Ilmatieteen laitos: kevät oli Lapissa harvinaisen lauha –  keskilämpötila oli toukokuussa vajaan asteen tavanomaista korkeampi

Il­ma­tie­teen laitos: kevät oli Lapissa har­vi­nai­sen lauha – kes­ki­läm­pö­ti­la oli tou­ko­kuus­sa vajaan asteen ta­van­omais­ta kor­keam­pi

01.06.2022 17:54
Tilaajille
Vanhemmat
Kesäkuu alkaa epävakaisena, loppuviikolle luvassa sateita – lumet ovat jo lähes kadonneet

Kesäkuu alkaa epä­va­kai­se­na, lop­pu­vii­kol­le luvassa sateita – lumet ovat jo lähes ka­don­neet

30.05.2022 11:27 1
Tilaajille
Kesäinen alkuviikko rikkoi lämpöennätyksiä – helatorstaina kannattaa vielä nauttia lämmöstä, sillä loppuviikosta luvataan tuulista ja sateista

Ke­säi­nen al­ku­viik­ko rikkoi läm­pö­en­nä­tyk­siä – he­la­tors­tai­na kan­nat­taa vielä nauttia läm­mös­tä, sillä lop­pu­vii­kos­ta lu­va­taan tuu­lis­ta ja sa­teis­ta

25.05.2022 19:30
Tilaajille
Muonionjoelle ja Tornionjoelle ennustetaan keskimääräistä suurempaa tulvahuippua viikonlopulle

Muo­nion­joel­le ja Tor­nion­joel­le en­nus­te­taan kes­ki­mää­räis­tä suu­rem­paa tul­va­huip­pua vii­kon­lo­pul­le

24.05.2022 11:35 1
Tilaajille
Ensimmäinen 20 asteen ylitys mitattiin Ylitorniolla – kesäistä lämpöä jatkuu Lapissa helatorstaihin saakka

En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

22.05.2022 16:44 1
Tilaajille
Ylä-Lapissa riittää vielä lunta – lähipäivät eivät tuo suurta muutosta lumitilanteeseen

Ylä-La­pis­sa riittää vielä lunta – lä­hi­päi­vät eivät tuo suurta muu­tos­ta lu­mi­ti­lan­tee­seen

19.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Viikko alkaa Lapissa epävakaisena – viileneminen pysäyttää vedenpintojen nousun

Viikko alkaa Lapissa epä­va­kai­se­na – vii­le­ne­mi­nen py­säyt­tää ve­den­pin­to­jen nousun

16.05.2022 07:00
Tilaajille
Alkava viikko tuo mukanaan lunta, räntää ja vettä – lämpötilat pysytelleen keskiarvon alapuolella jo pidempään

Alkava viikko tuo mu­ka­naan lunta, räntää ja vettä – läm­pö­ti­lat py­sy­tel­leen kes­ki­ar­von ala­puo­lel­la jo pi­dem­pään

09.05.2022 06:30 1
Tilaajille
Vappua vietetään vaihtelevassa ja pääosin pilvisessä säässä: "Sunnuntaina plussakeliä pohjoisinta Lappia myöten"

Vappua vie­te­tään vaih­te­le­vas­sa ja pääosin pil­vi­ses­sä säässä: "Sun­nun­tai­na plus­sa­ke­liä poh­joi­sin­ta Lappia myöten"

27.04.2022 05:29
Tilaajille
Pohjoiseen kääntynyt ilmavirtaus viilentää sään alkavalla viikolla – vapusta ennustetaan myös koleaa

Poh­joi­seen kään­ty­nyt il­ma­vir­taus vii­len­tää sään al­ka­val­la vii­kol­la – vapusta en­nus­te­taan myös koleaa

24.04.2022 14:48
Aurinkoinen keskiviikko toi mukanaan vuoden korkeimman lämpötilan – Haapavedellä mitattiin 18 astetta lämmintä, Rovaniemelläkin päästiin yli 14 asteeseen

Au­rin­koi­nen kes­ki­viik­ko toi mu­ka­naan vuoden kor­keim­man läm­pö­ti­lan – Haa­pa­ve­del­lä mi­tat­tiin 18 astetta läm­min­tä, Ro­va­nie­mel­lä­kin pääs­tiin yli 14 as­tee­seen

20.04.2022 21:57
Aurinkoinen keli jatkuu – kevät etenee isoin harppauksin, kunnes loppuviikosta taas viilenee

Au­rin­koi­nen keli jatkuu – kevät etenee isoin harp­pauk­sin, kunnes lop­pu­vii­kos­ta taas vii­le­nee

19.04.2022 06:00
Tilaajille
Aurinko helli pääsiäisen viettäjiä Lapissa ja myös muualla maassa – Rovaniemellä ja Pellossa mittari kipusi 13 asteeseen

Aurinko helli pää­siäi­sen viet­tä­jiä Lapissa ja myös muualla maassa – Ro­va­nie­mel­lä ja Pel­los­sa mittari kipusi 13 as­tee­seen

17.04.2022 21:01
Pääsiäinen lämpenee päivä päivältä – "Kevät alkaa oikein kunnolla sitten ensi viikolla"

Pää­siäi­nen läm­pe­nee päivä päi­väl­tä – "Kevät alkaa oikein kun­nol­la sitten ensi vii­kol­la"

16.04.2022 09:18