kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Sää
Viimeisin 24 tuntia
Poutaa pukkaa, mutta pilvisyys rakoilee vain maan etelä- ja pohjoispäässä

Poutaa pukkaa, mutta pil­vi­syys ra­koi­lee vain maan etelä- ja poh­jois­pääs­sä

07:25
Kuukausi
Pakkasjakso vaurioitti Rovaniemen sotilaslentokenttää – hävittäjät operoivat suuressa sotaharjoituksessa Oulun lentoasemalta

Pak­kas­jak­so vau­rioit­ti Ro­va­nie­men so­ti­las­len­to­kent­tää – hä­vit­tä­jät ope­roi­vat suu­res­sa so­ta­har­joi­tuk­ses­sa Oulun len­to­ase­mal­ta

01.03.2024 16:11 8
Tilaajille
Talvi oli kylmempi kuin vuosiin – alin lämpötila mitattiin Enontekiöllä tammikuussa

Talvi oli kyl­mem­pi kuin vuosiin – alin läm­pö­ti­la mi­tat­tiin Enon­te­kiöl­lä tam­mi­kuus­sa

01.03.2024 12:22 3
Tilaajille
NRK: Tuuli muutti Naton suunnitelmia Norjassa – sotilasajoneuvoja kuljettanut alus joutui vaihtamaan satamaa

NRK: Tuuli muutti Naton suun­ni­tel­mia Nor­jas­sa – so­ti­las­ajo­neu­vo­ja kul­jet­ta­nut alus joutui vaih­ta­maan satamaa

28.02.2024 09:26
Tilaajille
Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiihtolomalaisille luvataan jo aurinkoisempia hiihtokelejä

Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

26.02.2024 07:40
Useilla tuntureilla edelleen lumivyöryvaara – talven kovimmat pakkaset ovat jo takana

Useilla tun­tu­reil­la edel­leen lu­mi­vyö­ry­vaa­ra – talven ko­vim­mat pak­ka­set ovat jo takana

22.02.2024 15:20
Aamulla mitattiin helmikuun kylmyysennätys – Savukoskella liki 40 pakkasastetta

Aamulla mi­tat­tiin hel­mi­kuun kyl­myys­en­nä­tys – Sa­vu­kos­kel­la liki 40 pak­kas­as­tet­ta

09.02.2024 09:00 5
Sallassa mitattiin lähes 35 astetta pakkasta tiistaina – kireä pakkassää jatkuu Lapissa loppuviikon

Sal­las­sa mi­tat­tiin lähes 35 astetta pak­kas­ta tiis­tai­na – kireä pak­kas­sää jatkuu Lapissa lop­pu­vii­kon

06.02.2024 19:56 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lounaisosassa Lappia sataa jäätävää tihkua – koko maakunnassa voimassa varoitus huonosta ajokelistä

Lou­nais­osas­sa Lappia sataa jää­tä­vää tihkua – koko maa­kun­nas­sa voi­mas­sa va­roi­tus huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä

03.02.2024 10:30
Tilaajille
Lumimyräkkä pakotti kolme Rovaniemelle matkalla ollutta konetta käymään Luulajassa

Lu­mi­my­räk­kä pakotti kolme Ro­va­nie­mel­le mat­kal­la ollutta konetta käymään Luu­la­jas­sa

01.02.2024 20:03 1
Tilaajille
Ingunn-talvimyrsky tuo Norjaan hirmumyrskytuulia – myös Lapissa tuulivahingot mahdollisia

In­gunn-tal­vi­myrs­ky tuo Norjaan hir­mu­myrs­ky­tuu­lia – myös Lapissa tuu­li­va­hin­got mah­dol­li­sia

31.01.2024 16:17
Tilaajille
Huonossa ajokelissä on koettu iso määrä turmia – vakavilta onnettomuuksilta vältytty

Huo­nos­sa ajo­ke­lis­sä on koettu iso määrä turmia – va­ka­vil­ta on­net­to­muuk­sil­ta väl­tyt­ty

22.01.2024 16:01
Gallup: Bensa-autoilijan pakkasraja on korkea – "Kaksi tuntia roikassa riittää"

Gallup: Ben­sa-au­toi­li­jan pak­kas­ra­ja on korkea – "Kaksi tuntia roi­kas­sa riit­tää"

19.01.2024 17:57 11
Tilaajille
Pakkanen kangisti Rovaniemen joukkoliikenteen – ovet temppuilevat, AdBluet jäätyvät ja lukuisat uudet matkustajat tarvitsevat ohjeita

Pak­ka­nen kan­gis­ti Ro­va­nie­men jouk­ko­lii­ken­teen – ovet temp­pui­le­vat, AdBluet jää­ty­vät ja lu­kui­sat uudet mat­kus­ta­jat tar­vit­se­vat ohjeita

19.01.2024 17:23 5
Tilaajille
Arktista dieseliä tarvitaan harvoin – "Olen sitä urallani kerran tilannut", sanoo bensiinikauppias, jonka mittari näytti aamulla -44 astetta

Ark­tis­ta die­se­liä tar­vi­taan harvoin – "Olen sitä ural­la­ni kerran ti­lan­nut", sanoo ben­sii­ni­kaup­pias, jonka mittari näytti aamulla -44 astetta

18.01.2024 17:00 8
Tilaajille
Alkuviikko on tavallisen talvinen Lapissa – pakkanen lauhtuu keskiviikkona

Al­ku­viik­ko on ta­val­li­sen tal­vi­nen Lapissa – pak­ka­nen lauhtuu kes­ki­viik­ko­na

14.01.2024 17:05 1
Tilaajille
Riisitunturin ja Oulangan kansallispuistoissa kävijöitä muistutetaan alueiden turvallisuusohjeista – eksymiset ja lumivyöryt ovat retkeilijöiden riskeinä Koillismaallakin

Rii­si­tun­tu­rin ja Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­tois­sa kä­vi­jöi­tä muis­tu­te­taan aluei­den tur­val­li­suus­oh­jeis­ta – ek­sy­mi­set ja lu­mi­vyö­ryt ovat ret­kei­li­jöi­den ris­kei­nä Koil­lis­maal­la­kin

14.01.2024 11:23 1
Tilaajille
Pakkaset palaavat perjantaina – Meteorologi arvioi pakkaskauden jatkuvan ainakin tammikuun viimeiselle viikolle

Pak­ka­set pa­laa­vat per­jan­tai­na – Me­teo­ro­lo­gi arvioi pak­kas­kau­den jat­ku­van ainakin tam­mi­kuun vii­mei­sel­le vii­kol­le

10.01.2024 15:39
Tilaajille
Taloyhtiöiden tuulikaapeissa vaanii ison vesivahingon vaara –  lauhtuva pakkanen nostaa esiin ongelmia

Ta­lo­yh­tiöi­den tuu­li­kaa­peis­sa vaanii ison ve­si­va­hin­gon vaara – lauh­tu­va pak­ka­nen nostaa esiin on­gel­mia

07.01.2024 11:36 3
Tilaajille
Ilmatieteen laitos "ennusti" talviukkosia koko Suomeen – harvinainen sääilmiö kuihtui tekniseksi viaksi

Il­ma­tie­teen laitos "en­nus­ti" tal­vi­uk­ko­sia koko Suomeen – har­vi­nai­nen sää­il­miö kuihtui tek­ni­sek­si viaksi

04.01.2024 09:36
Tilaajille