Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Pääsiäinen
Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla – siksi se on täynnä vertauskuvia

Pää­siäi­nen on kris­ti­kun­nan suurin juhla – siksi se on täynnä ver­taus­ku­via

09.04.2023 06:00
Tilaajille
Pääsiäisenä pöytä notkuu – näin teet maistuvan karitsapadan ja sille raikkaan jälkiruuan

Pää­siäi­se­nä pöytä notkuu – näin teet mais­tu­van ka­rit­sa­pa­dan ja sille raik­kaan jäl­ki­ruuan

07.04.2023 19:00
Tilaajille
Laulu ja ilosanoman odottaminen täyttävät ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvan Tiina Hynninen-Lahdenperän pääsiäisen – "En lapsena aina edes hahmottanut, missä kulkee kodin ja kirkon raja"

Laulu ja ilo­sa­no­man odot­ta­mi­nen täyt­tä­vät or­to­dok­si­seen seu­ra­kun­taan kuu­lu­van Tiina Hyn­ni­nen-Lah­den­pe­rän pää­siäi­sen – "En lapsena aina edes hah­mot­ta­nut, missä kulkee kodin ja kirkon raja"

07.04.2023 16:17
Tilaajille
Pääsiäisen menoliikenne on sujunut pitkänäperjantaina rauhallisesti, sää suosii lomailijoita

Pää­siäi­sen me­no­lii­ken­ne on sujunut pit­kä­nä­per­jan­tai­na rau­hal­li­ses­ti, sää suosii lo­mai­li­joi­ta

07.04.2023 15:12
Pääsiäismunien koristelu ukrainalaiseen tyyliin vaatii taitoa ja tarkkuutta: maalattuihin muniin taiteillaan vahalla hienoja kuvioita

Pää­siäis­mu­nien ko­ris­te­lu uk­rai­na­lai­seen tyyliin vaatii taitoa ja tark­kuut­ta: maa­lat­tui­hin muniin tai­teil­laan vahalla hienoja ku­vioi­ta

07.04.2023 14:00
Tilaajille
Kiirastorstaina syntynyt Milla Magia eli Marja-Liisa Nummela virpoo, litsaa munia ja lentää luudalla – suurin perinne on vihertävä ja munilla koristeltu pääsiäiskoivu

Kii­ras­tors­tai­na syn­ty­nyt Milla Magia eli Mar­ja-Lii­sa Nummela virpoo, litsaa munia ja lentää luu­dal­la – suurin perinne on vi­her­tä­vä ja munilla ko­ris­tel­tu pää­siäis­koi­vu

07.04.2023 10:00 1
Tilaajille
Lapin Kansa kertoo tärkeimmät uutiset myös pääsiäisenä

Lapin Kansa kertoo tär­keim­mät uutiset myös pää­siäi­se­nä

07.04.2023 04:07
Annetaan kanoille pääsiäisrauha
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan ka­noil­le pää­siäis­rau­ha

06.04.2023 16:12
Pääsiäisenä on odotettavissa runsaasti maastoliikennettä, poliisi toivoo moottorikelkkailijoilta malttia – "Tänä talvena Lapissa on jo tapahtunut vakavia onnettomuuksia"

Pää­siäi­se­nä on odo­tet­ta­vis­sa run­saas­ti maas­to­lii­ken­net­tä, poliisi toivoo moot­to­ri­kelk­kai­li­joil­ta malttia – "Tänä talvena Lapissa on jo ta­pah­tu­nut vakavia on­net­to­muuk­sia"

03.04.2023 09:46 4
Tilaajille
Kevättervehdys lautasella tuo mieleen auringon – kokkaa pääsiäisenä kasvisateria, jonka voi syödä kylmänä tai lämpimänä

Ke­vät­ter­veh­dys lau­ta­sel­la tuo mieleen au­rin­gon – kokkaa pää­siäi­se­nä kas­vi­sa­te­ria, jonka voi syödä kylmänä tai läm­pi­mä­nä

30.03.2023 06:30
Tilaajille
Värikäs pääsiäispuu tulee jälleen Rovaniemen keskustaan – puu koristellaan lastentapahtumassa

Värikäs pää­siäis­puu tulee jälleen Ro­va­nie­men kes­kus­taan – puu ko­ris­tel­laan las­ten­ta­pah­tu­mas­sa

28.03.2023 10:04
Tilaajille
Päiväkirja: Koko maan poikki ja takaisin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Koko maan poikki ja ta­kai­sin

21.04.2022 05:00
Tilaajille
Lapin poliisin pääsiäinen sujui kiireisesti – poliisilaitoksen tehtävämäärät palanneet koronaa edeltävälle tasolle

Lapin po­lii­sin pää­siäi­nen sujui kii­rei­ses­ti – po­lii­si­lai­tok­sen teh­tä­vä­mää­rät pa­lan­neet koronaa edel­tä­väl­le tasolle

18.04.2022 22:44 1
Pääsiäisen viettäjät palaavat pohjoisesta, paluuliikenteen odotetaan sujuvan rauhallisesti ja ilman suuria ruuhkia

Pää­siäi­sen viet­tä­jät pa­laa­vat poh­joi­ses­ta, pa­luu­lii­ken­teen odo­te­taan sujuvan rau­hal­li­ses­ti ja ilman suuria ruuhkia

18.04.2022 10:27 1
Viskilompolon monotanssit vetävät Saariselälle – matkailussa sukupolven vaihdos menossa

Vis­ki­lom­po­lon mo­no­tans­sit vetävät Saa­ri­se­läl­le – mat­kai­lus­sa su­ku­pol­ven vaihdos menossa

16.04.2022 12:00
Tilaajille
Päiväkirja: Ensimuistoja toisesta elämästäni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: En­si­muis­to­ja toi­ses­ta elä­mäs­tä­ni

15.04.2022 05:00
Tilaajille
Pääsiäismuistio: Pankit kiinni perjantaina ja maanantaina, Alko palvelee lauantaina, ruokakaupat auki omien aikataulujensa mukaan

Pää­siäis­muis­tio: Pankit kiinni per­jan­tai­na ja maa­nan­tai­na, Alko pal­ve­lee lauan­tai­na, ruo­ka­kau­pat auki omien ai­ka­tau­lu­jen­sa mukaan

14.04.2022 11:12
Pääsiäisen menoliikenne vilkastuu yhden jälkeen iltapäivällä, jatkuu vielä pitkäperjantaina

Pää­siäi­sen me­no­lii­ken­ne vil­kas­tuu yhden jälkeen il­ta­päi­väl­lä, jatkuu vielä pit­kä­per­jan­tai­na

14.04.2022 08:13
Pääsiäistä vietetään poutaisessa säässä – toisena pääsiäispäivänä lämpöä voi olla jo yli kymmenen astetta

Pää­siäis­tä vie­te­tään pou­tai­ses­sa säässä – toisena pää­siäis­päi­vä­nä lämpöä voi olla jo yli kym­me­nen astetta

14.04.2022 07:00
Tilaajille
Meri-Lapin Oratoriokuoro tarttui Bachiin, jonka 300 vuotta sitten kuollut isovelikin soti Ukrainassa Ruotsin armeijassa

Me­ri-La­pin Ora­to­rio­kuo­ro tarttui Bac­hiin, jonka 300 vuotta sitten kuollut iso­ve­li­kin soti Uk­rai­nas­sa Ruotsin ar­mei­jas­sa

12.04.2022 08:49
Tilaajille