Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Pääsiäinen
Päiväkirja: Koko maan poikki ja takaisin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Koko maan poikki ja ta­kai­sin

21.04.2022 05:00
Tilaajille
Lapin poliisin pääsiäinen sujui kiireisesti – poliisilaitoksen tehtävämäärät palanneet koronaa edeltävälle tasolle

Lapin po­lii­sin pää­siäi­nen sujui kii­rei­ses­ti – po­lii­si­lai­tok­sen teh­tä­vä­mää­rät pa­lan­neet koronaa edel­tä­väl­le tasolle

18.04.2022 22:44 1
Pääsiäisen viettäjät palaavat pohjoisesta, paluuliikenteen odotetaan sujuvan rauhallisesti ja ilman suuria ruuhkia

Pää­siäi­sen viet­tä­jät pa­laa­vat poh­joi­ses­ta, pa­luu­lii­ken­teen odo­te­taan sujuvan rau­hal­li­ses­ti ja ilman suuria ruuhkia

18.04.2022 10:27 1
Viskilompolon monotanssit vetävät Saariselälle – matkailussa sukupolven vaihdos menossa

Vis­ki­lom­po­lon mo­no­tans­sit vetävät Saa­ri­se­läl­le – mat­kai­lus­sa su­ku­pol­ven vaihdos menossa

16.04.2022 12:00
Tilaajille
Päiväkirja: Ensimuistoja toisesta elämästäni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: En­si­muis­to­ja toi­ses­ta elä­mäs­tä­ni

15.04.2022 05:00
Tilaajille
Pääsiäismuistio: Pankit kiinni perjantaina ja maanantaina, Alko palvelee lauantaina, ruokakaupat auki omien aikataulujensa mukaan

Pää­siäis­muis­tio: Pankit kiinni per­jan­tai­na ja maa­nan­tai­na, Alko pal­ve­lee lauan­tai­na, ruo­ka­kau­pat auki omien ai­ka­tau­lu­jen­sa mukaan

14.04.2022 11:12
Pääsiäisen menoliikenne vilkastuu yhden jälkeen iltapäivällä, jatkuu vielä pitkäperjantaina

Pää­siäi­sen me­no­lii­ken­ne vil­kas­tuu yhden jälkeen il­ta­päi­väl­lä, jatkuu vielä pit­kä­per­jan­tai­na

14.04.2022 08:13
Pääsiäistä vietetään poutaisessa säässä – toisena pääsiäispäivänä lämpöä voi olla jo yli kymmenen astetta

Pää­siäis­tä vie­te­tään pou­tai­ses­sa säässä – toisena pää­siäis­päi­vä­nä lämpöä voi olla jo yli kym­me­nen astetta

14.04.2022 07:00
Tilaajille
Kiirastorstaina syntynyt Milla Magia eli Marja-Liisa Nummela virpoo, litsaa munia ja lentää luudalla – suurin perinne on vihertävä ja munilla koristeltu pääsiäiskoivu

Kii­ras­tors­tai­na syn­ty­nyt Milla Magia eli Mar­ja-Lii­sa Nummela virpoo, litsaa munia ja lentää luu­dal­la – suurin perinne on vi­her­tä­vä ja munilla ko­ris­tel­tu pää­siäis­koi­vu

13.04.2022 16:55 1
Tilaajille
Meri-Lapin Oratoriokuoro tarttui Bachiin, jonka 300 vuotta sitten kuollut isovelikin soti Ukrainassa Ruotsin armeijassa

Me­ri-La­pin Ora­to­rio­kuo­ro tarttui Bac­hiin, jonka 300 vuotta sitten kuollut iso­ve­li­kin soti Uk­rai­nas­sa Ruotsin ar­mei­jas­sa

12.04.2022 08:49
Tilaajille
Kinder-tuotteiden takaisinveto laajenee

Kin­der-tuot­tei­den ta­kai­sin­ve­to laa­je­nee

09.04.2022 14:18
Pienet pääsiäisnoidat saattavat taas kolkutella oviin sunnuntaina – koronasäännöt on hyvä muistaa virpoessa myös tänä vuonna

Pienet pää­siäis­noi­dat saat­ta­vat taas kol­ku­tel­la oviin sun­nun­tai­na – ­ko­ro­na­sään­nöt on hyvä muistaa vir­poes­sa myös tänä vuonna

09.04.2022 13:16
Tilaajille
Lordin aukiolla vietetään ensi viikolla lasten pääsiäisjuhlaa

Lordin au­kiol­la vie­te­tään ensi vii­kol­la lasten pää­siäis­juh­laa

07.04.2022 14:12
Tilaajille
Pääsiäispuut tuovat väriä Lordinaukiolle – kaupunkilaisia kannustetaan myös koristelemaan omia pääsiäispuita

Pää­siäis­puut tuovat väriä Lor­din­au­kiol­le – kau­pun­ki­lai­sia kan­nus­te­taan myös ko­ris­te­le­maan omia pää­siäis­pui­ta

07.04.2022 13:37
Pääsiäisenä iloitaan heräävästä keväästä – Perhe ja läheiset kokoontuvat nauttimaan juhlakauden herkuista yhteisen pöydän ääreen

Pää­siäi­se­nä iloi­taan he­rää­väs­tä ke­vääs­tä – Perhe ja lä­hei­set ko­koon­tu­vat naut­ti­maan juh­la­kau­den her­kuis­ta yh­tei­sen pöydän ääreen

07.04.2022 06:30
Tilaajille
Piispan pääsiäistervehdys: Toivon valo pimeydessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Piispan pää­siäis­ter­veh­dys: Toivon valo pi­mey­des­sä

06.04.2022 12:26
Pääsiäispuu nousee Rovaniemen Lordinaukiolle huhtikuun ajaksi – tempaus kannustaa jokaista koristelemaan pihapuunsa

Pää­siäis­puu nousee Ro­va­nie­men Lor­din­au­kiol­le huh­ti­kuun ajaksi – tempaus kan­nus­taa jo­kais­ta ko­ris­te­le­maan pi­ha­puun­sa

04.04.2022 21:38 3
Tilaajille
Korona pysyi aisoissa, vaikka Lappi täyttyi pääsiäisenä matkailijoista – Infektioylilääkäri: "Ollaan pärjätty erinomaisen hyvin"

Korona pysyi ai­sois­sa, vaikka Lappi täyttyi pää­siäi­se­nä mat­kai­li­jois­ta – In­fek­tioy­li­lää­kä­ri: "Ollaan pär­jät­ty erin­omai­sen hyvin"

13.04.2021 09:45 11
Tilaajille
"Tunturi on täynnä väkeä" – pohjoisen hiihtokeskuksissa on kävijöitä tällä hetkellä jopa enemmän kuin ennen korona-aikaa

"Tun­tu­ri on täynnä väkeä" – poh­joi­sen hiih­to­kes­kuk­sis­sa on kä­vi­jöi­tä tällä het­kel­lä jopa enemmän kuin ennen ko­ro­na-ai­kaa

04.04.2021 17:03 6
Tilaajille
"Vilkkaampaa kuin miesmuistiin" – Pääsiäisen viettäjiä on Pallaksella liikenneruuhkaksi asti

"Vilk­kaam­paa kuin mies­muis­tiin" – Pää­siäi­sen viet­tä­jiä on Pal­lak­sel­la lii­ken­ne­ruuh­kak­si asti

04.04.2021 10:52 11
Tilaajille