Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Liikennevalvonta
Poliisi valvoi raskasta liikennettä Kilpisjärvellä – kuljetuksia jouduttiin keskeyttämään ajoneuvoissa ilmenneiden vikojen ja puutteellisten liikennelupien vuoksi

Poliisi valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä Kil­pis­jär­vel­lä – kul­je­tuk­sia jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään ajo­neu­vois­sa il­men­nei­den vikojen ja puut­teel­lis­ten lii­ken­ne­lu­pien vuoksi

16.10.2023 08:27 5
Tilaajille
Nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa – liikennekäyttäytyminen poliisin tehovalvontaan viikonloppuna

Nuoret ovat yli­edus­tet­tui­na lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa – lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen po­lii­sin te­ho­val­von­taan vii­kon­lop­pu­na

03.10.2023 10:07 1
Tilaajille
Poliisi valvoo turvavöiden, lasten turvalaitteiden ja matkapuhelimen käyttöä liikenteessä ensi viikolla

Poliisi valvoo tur­va­vöi­den, lasten tur­va­lait­tei­den ja mat­ka­pu­he­li­men käyttöä lii­ken­tees­sä ensi vii­kol­la

17.09.2023 15:35
Tilaajille
Poliisi valvoi viikonloppuna vilkasta ruska-ajan liikennettä Tunturi-Lapissa – liikennevirhemaksuja ja sakkoja kirjoitettiin 61, puhallutuksia tehtiin yli 300

Poliisi valvoi vii­kon­lop­pu­na vil­kas­ta rus­ka-ajan lii­ken­net­tä Tun­tu­ri-La­pis­sa – lii­ken­ne­vir­he­mak­su­ja ja sakkoja kir­joi­tet­tiin 61, pu­hal­lu­tuk­sia tehtiin yli 300

12.09.2023 09:36 3
Tilaajille
Perävaunu oli kaatua ajokaistalle Kittilässä, kontti putosi ojaan Meri-Lapissa – teillä liikkuu jatkuvasti huonosti sidottuja kuormia

Pe­rä­vau­nu oli kaatua ajo­kais­tal­le Kit­ti­läs­sä, kontti putosi ojaan Me­ri-La­pis­sa – teillä liikkuu jat­ku­vas­ti huo­nos­ti si­dot­tu­ja kuormia

24.08.2023 11:17 9
Tilaajille
12-vuotias ajoi satasta vesijetillä Rovaniemellä – kolmasosa juhannuksena puhallutetuista veneili alkoholin vaikutuksen alaisena

12-vuo­tias ajoi satasta ve­si­je­til­lä Ro­va­nie­mel­lä – kol­mas­osa ju­han­nuk­se­na pu­hal­lu­te­tuis­ta veneili al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na

26.06.2023 08:24 10
Tilaajille
Takaa-ajoja Meri-Lapissa – mopoilijan pakomatka hyytyi bensan loppumiseen ja moottoripyöräilijän kaahailu hakkuuaukean risukkoon

Ta­kaa-ajo­ja Me­ri-La­pis­sa – mo­poi­li­jan pa­ko­mat­ka hyytyi bensan lop­pu­mi­seen ja moot­to­ri­pyö­räi­li­jän kaa­hai­lu hak­kuu­au­kean ri­suk­koon

10.06.2023 10:43 2
Tilaajille
Suuria ylinopeuksia, liikenteessä leikkimistä ja lukuisia vaaratilanteita – poliisi on huolissaan liikennekäyttäytymisestä Kemin keskustassa

Suuria yli­no­peuk­sia, lii­ken­tees­sä leik­ki­mis­tä ja lu­kui­sia vaa­ra­ti­lan­tei­ta – poliisi on huo­lis­saan lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­tä Kemin kes­kus­tas­sa

05.06.2023 15:24 3
Tilaajille
Valvonta paljasti raskaassa liikenteessä paljon puutteita Kemi-Tornion alueella – maksullisia seuraamuksia yli puolelle kuljetuksista

Val­von­ta pal­jas­ti ras­kaas­sa lii­ken­tees­sä paljon puut­tei­ta Ke­mi-Tor­nion alueel­la – mak­sul­li­sia seu­raa­muk­sia yli puo­lel­le kul­je­tuk­sis­ta

12.05.2023 16:40 5
Tilaajille
Rattijuopumukset ja pahoinpitelyt ovat työllistäneet poliisia pääsiäisen aikana eri puolilla Lappia

Rat­ti­juo­pu­muk­set ja pa­hoin­pi­te­lyt ovat työl­lis­tä­neet po­lii­sia pää­siäi­sen aikana eri puo­lil­la Lappia

10.04.2023 13:08 1
Tilaajille
Pääsiäisenä on odotettavissa runsaasti maastoliikennettä, poliisi toivoo moottorikelkkailijoilta malttia – "Tänä talvena Lapissa on jo tapahtunut vakavia onnettomuuksia"

Pää­siäi­se­nä on odo­tet­ta­vis­sa run­saas­ti maas­to­lii­ken­net­tä, poliisi toivoo moot­to­ri­kelk­kai­li­joil­ta malttia – "Tänä talvena Lapissa on jo ta­pah­tu­nut vakavia on­net­to­muuk­sia"

03.04.2023 09:46 4
Tilaajille
Poliisi pysäytti huomattavia ylinopeuksia ajaneet kuljettajat Rovaniemellä

Poliisi py­säyt­ti huo­mat­ta­via yli­no­peuk­sia ajaneet kul­jet­ta­jat Ro­va­nie­mel­lä

28.03.2023 15:58
Tilaajille
Nuuskan salakuljetuskin syynissä – viranomaisilla meneillään laaja valvontaoperaatio Oulun ja Meri-Lapin alueilla

Nuuskan sa­la­kul­je­tus­kin syy­nis­sä – vi­ran­omai­sil­la me­neil­lään laaja val­von­ta­ope­raa­tio Oulun ja Me­ri-La­pin alueil­la

08.02.2023 06:02 4
Tilaajille
Poliisi pysäytti Rovaniemellä väärillä kilvillä olleen auton – kortittoman kuljettajan epäillään ajaneen autoa huumeiden vaikutuksen alaisena

Poliisi py­säyt­ti Ro­va­nie­mel­lä vää­ril­lä kil­vil­lä olleen auton – kor­tit­to­man kul­jet­ta­jan epäil­lään ajaneen autoa huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na

22.11.2022 12:59 2
Poliisi valvoi taksiliikennettä Lapissa – lähes puolessa ajoneuvoista todettiin rikkomus

Poliisi valvoi tak­si­lii­ken­net­tä Lapissa – lähes puo­les­sa ajo­neu­vois­ta to­det­tiin rik­ko­mus

27.09.2022 08:56 1
Tilaajille
Poliisi jakoi noin sata sakkoa ja määräsi 15 kuljettajaa ajokieltoon liikenteen tehovalvonnassa Kemi-Tornion alueella

Poliisi jakoi noin sata sakkoa ja määräsi 15 kul­jet­ta­jaa ajo­kiel­toon lii­ken­teen te­ho­val­von­nas­sa Ke­mi-Tor­nion alueel­la

19.06.2022 23:18 5
Poliisi suoritti raskaan liikenteen valvontaa Lapissa – sakkoja ajo- ja lepoajoista sekä ylikuormasta

Poliisi suo­rit­ti raskaan lii­ken­teen val­von­taa Lapissa – sakkoja ajo- ja le­po­ajois­ta sekä yli­kuor­mas­ta

16.06.2022 20:20 1
Tilaajille
Lapin poliisilaitos valvoi raskasta liikennettä tehostetusti – liikenteessä jälleen muun muassa merkitsemätön vaarallisten aineiden kuljetus

Lapin po­lii­si­lai­tos valvoi ras­kas­ta lii­ken­net­tä te­hos­te­tus­ti – lii­ken­tees­sä jälleen muun muassa mer­kit­se­mä­tön vaa­ral­lis­ten ai­nei­den kul­je­tus

21.05.2022 13:24 2
Tilaajille
Vaarallisia nesteitä kuljettaneet ajoneuvot jäivät kiinni ratsiassa Enontekiöllä – poliisin mukaan vaarallisen aineen merkit oli jätetty kuljetuksista tarkoituksella pois

Vaa­ral­li­sia nes­tei­tä kul­jet­ta­neet ajo­neu­vot jäivät kiinni rat­sias­sa Enon­te­kiöl­lä – ­po­lii­sin mukaan vaa­ral­li­sen aineen merkit oli jätetty kul­je­tuk­sis­ta tar­koi­tuk­sel­la pois

01.05.2022 23:47 4
Poliisi pysäytti useita huumekuskeja Meri-Lapissa

Poliisi py­säyt­ti useita huu­me­kus­ke­ja Me­ri-La­pis­sa

17.04.2022 11:50 1
Tilaajille