Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Lapin poliisilaitos
Kuukausi
Poliisi on turhautunut puhallusratsiailmiöön Meri-Lapissa "eikä ymmärrä, mitä kuljettajien päässä oikein liikkuu"

Poliisi on tur­hau­tu­nut pu­hal­lus­rat­siail­miöön Me­ri-La­pis­sa "eikä ym­mär­rä, mitä kul­jet­ta­jien päässä oikein liik­kuu"

04.12.2023 13:22 8
Tilaajille
Ravintolassa tapeltiin ja näpistettiin ginipullo Kemissä

Ra­vin­to­las­sa ta­pel­tiin ja nä­pis­tet­tiin gi­ni­pul­lo Kemissä

03.12.2023 10:06 1
Tilaajille
Nuorten riskialtis liikennekäyttäytyminen huolettaa poliisia Kemissä – viikonloppuna useita sakkoja kouraan ja kortteja hyllylle

Nuorten ris­kial­tis lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen huo­let­taa po­lii­sia Kemissä – vii­kon­lop­pu­na useita sakkoja kouraan ja kort­te­ja hyl­lyl­le

26.11.2023 11:08
Tilaajille
Kuski kaahasi yli 200 km/h Kemin moottoritiellä – pysäytettiin Torniossa piikkimatolla

Kuski kaahasi yli 200 km/h Kemin moot­to­ri­tiel­lä – py­säy­tet­tiin Tor­nios­sa piik­ki­ma­tol­la

25.11.2023 15:06 8
Tilaajille
Lapin poliisilaitos joutuu nyt priorisoimaan tehtäviä ja siirtää henkilöstöä turvapaikanhakijoiden rekisteröintiin – poliisi on myös entistä enemmän näkyvillä Itä-Lapissa

Lapin po­lii­si­lai­tos joutuu nyt prio­ri­soi­maan teh­tä­viä ja siirtää hen­ki­lös­töä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den re­kis­te­röin­tiin – poliisi on myös entistä enemmän nä­ky­vil­lä Itä-La­pis­sa

22.11.2023 13:13
Tilaajille
Jalankulkija jäi auton yliajamaksi Rovaniemellä

Ja­lan­kul­ki­ja jäi auton ylia­ja­mak­si Ro­va­nie­mel­lä

22.11.2023 12:08
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin Prüm-operaatio puuttui jälleen raja-alueen piilorikollisuuteen – valvonnassa paljastettiin huumausainerikoksia ja käyttörikoksia

Suomen ja Ruotsin Prüm-ope­raa­tio puuttui jälleen ra­ja-alueen pii­lo­ri­kol­li­suu­teen – val­von­nas­sa pal­jas­tet­tiin huu­mau­sai­ne­ri­kok­sia ja käyt­tö­ri­kok­sia

17.11.2023 17:56
Tilaajille
IL: Naista epäillään taposta Kemissä – soitti itse hätäkeskukseen

IL: Naista epäil­lään taposta Kemissä – soitti itse hä­tä­kes­kuk­seen

13.11.2023 11:58
Moottoripyöräilijä ajoi holtittomasti Rovaniemen keskustassa, Levillä poliisilla useampia tehtäviä

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ajoi hol­tit­to­mas­ti Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa, Levillä po­lii­sil­la useam­pia teh­tä­viä

12.11.2023 10:46
Tilaajille
Rattijuoppo ajoi ojaan Rovaniemellä

Rat­ti­juop­po ajoi ojaan Ro­va­nie­mel­lä

10.11.2023 11:15 2
Tilaajille
Lapin matkailun kasvu näkyy myös viranomaisten tehtävien määrässä – "Henkilöstöresurssimme ei ole siitä huolimatta parantanut"

Lapin mat­kai­lun kasvu näkyy myös vi­ra­no­mais­ten teh­tä­vien mää­räs­sä – "Hen­ki­lös­tö­re­surs­sim­me ei ole siitä huo­li­mat­ta pa­ran­ta­nut"

10.11.2023 10:09 3
Tilaajille
Vanhemmat
Mökin pihalle ilmestyi polttoainesäiliö Rovaniemellä – poliisi etsii säiliön omistajaa

Mökin pihalle il­mes­tyi polt­toai­ne­säi­liö Ro­va­nie­mel­lä – poliisi etsii säiliön omis­ta­jaa

08.11.2023 12:41
Tilaajille
Nainen ryöstettiin Rovaniemellä väkivaltaa käyttäen – poliisi otti epäillyn tekijän kiinni reilun tunnin kuluttua

Nainen ryös­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä vä­ki­val­taa käyt­täen – poliisi otti epäil­lyn tekijän kiinni reilun tunnin ku­lut­tua

06.11.2023 15:12 1
Tilaajille
Kolmikon epäillään syyllistyneen ryöstöön Torniossa

Kol­mi­kon epäil­lään syyl­lis­ty­neen ryös­töön Tor­nios­sa

06.11.2023 09:57
Tilaajille
Kuski melkein ajoi kävelijän päältä ja pinkoi poliisia pakoon Rovaniemellä – useita autoilijoita jäi kiinni rattijuopumuksesta ympäri Lappia viikonloppuna

Kuski melkein ajoi kä­ve­li­jän päältä ja pinkoi po­lii­sia pakoon Ro­va­nie­mel­lä – useita au­toi­li­joi­ta jäi kiinni rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta ympäri Lappia vii­kon­lop­pu­na

05.11.2023 13:01 4
Tilaajille
Rattiraivostunut kuski pahoinpiteli toisen autoilijan Kemissä ja nuoria epäillään alaikäisen vapaudenriistosta Rovaniemellä – Lapin poliisilla riitti tehtäviä perjantaina

Rat­ti­rai­vos­tu­nut kuski pa­hoin­pi­te­li toisen au­toi­li­jan Kemissä ja nuoria epäil­lään alai­käi­sen va­pau­den­riis­tos­ta Ro­va­nie­mel­lä – Lapin po­lii­sil­la riitti teh­tä­viä per­jan­tai­na

04.11.2023 13:12
Tilaajille
Mies uhkaili ravintolan työntekijää veitsellä Rovaniemellä

Mies uhkaili ra­vin­to­lan työn­te­ki­jää veit­sel­lä Ro­va­nie­mel­lä

03.11.2023 11:48
Tilaajille
Yle: Isohaaran voimalaitoksen läheiseltä työmaalta varastettiin 50 kiloa dynamiittia

Yle: Iso­haa­ran voi­ma­lai­tok­sen lä­hei­sel­tä työ­maal­ta va­ras­tet­tiin 50 kiloa dy­na­miit­tia

01.11.2023 13:15
Tilaajille
NordLabin Tornion laboratorioon murtauduttiin – laboratoriosta varastettiin ainakin puhelimia ja tietokoneita

Nord­La­bin Tornion la­bo­ra­to­rioon mur­tau­dut­tiin – la­bo­ra­to­rios­ta va­ras­tet­tiin ainakin pu­he­li­mia ja tie­to­ko­nei­ta

02.11.2023 14:31
Tilaajille
Torniossa halloweenyönä spraymaalilla sotkeneet nuoret tunnustivat tekonsa

Tor­nios­sa hal­lo­wee­nyö­nä spray­maa­lil­la sot­ke­neet nuoret tun­nus­ti­vat tekonsa

31.10.2023 10:47 2
Tilaajille