pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lapin poliisilaitos
Kuukausi
Poliisi pyytää vihjeitä Kittilän Levillä vappuna tapahtuneeseen pahoinpitelyyn – mies löi Subwayn edessä toista miestä teräaseella selkään

Poliisi pyytää vih­jei­tä Kit­ti­län Levillä vappuna ta­pah­tu­nee­seen pa­hoin­pi­te­lyyn – mies löi Subwayn edessä toista miestä te­rä­aseel­la selkään

08.05.2022 16:58
Meri-Lapissa poliisin viikonloppu jatkui huumeratteina

Me­ri-La­pis­sa po­lii­sin vii­kon­lop­pu jatkui huu­me­rat­tei­na

08.05.2022 11:08 3
Tilaajille
Juna törmäsi radalle laitettuihin esteisiin Kemissä – Poliisi: Oli suuri vaara, että juna olisi suistunut raiteilta

Juna törmäsi radalle lai­tet­tui­hin es­tei­siin Kemissä – Po­lii­si: Oli suuri vaara, että juna olisi suis­tu­nut rai­teil­ta

07.05.2022 10:49
Tilaajille
Vappujuhlinta ei ole työllistänyt poliisia, paitsi Levillä   – useampikin örveltäjä päätyi putkaan

Vap­pu­juh­lin­ta ei ole työl­lis­tä­nyt po­lii­sia, paitsi Levillä   – useam­pi­kin ör­vel­tä­jä päätyi putkaan

01.05.2022 10:40 1
Tilaajille
Lapin poliisi valvoo tehostetusti vapun juhlintaa ja erityisesti nuorten päihteiden käyttöä– "Tässä jos missä vanhempien vastuu korostuu"

Lapin poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti vapun juh­lin­taa ja eri­tyi­ses­ti nuorten päih­tei­den käyt­töä– "Tässä jos missä van­hem­pien vastuu ko­ros­tuu"

28.04.2022 12:46
Tilaajille
Rovaniemellä paloi viikonloppuna tien laitaan jätetty linja-auto – asiassa ei epäillä rikosta

Ro­va­nie­mel­lä paloi vii­kon­lop­pu­na tien laitaan jätetty lin­ja-au­to – asiassa ei epäillä rikosta

25.04.2022 11:27
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin poliisin pääsiäinen sujui kiireisesti – poliisilaitoksen tehtävämäärät palanneet koronaa edeltävälle tasolle

Lapin po­lii­sin pää­siäi­nen sujui kii­rei­ses­ti – po­lii­si­lai­tok­sen teh­tä­vä­mää­rät pa­lan­neet koronaa edel­tä­väl­le tasolle

18.04.2022 22:44 1
Passin uusiminen käy nopeimmin jonottamalla, jos aikaa ei saa varattua netissä: "Pisin jonotusaika ollut tunnin"

Passin uu­si­mi­nen käy no­peim­min jo­not­ta­mal­la, jos aikaa ei saa va­rat­tua ne­tis­sä: "Pisin jo­no­tus­ai­ka ollut tunnin"

18.04.2022 11:00 3
Tilaajille
Poliisi pysäytti useita huumekuskeja Meri-Lapissa

Poliisi py­säyt­ti useita huu­me­kus­ke­ja Me­ri-La­pis­sa

17.04.2022 11:50 1
Tilaajille
Poliisi valvoi liikennettä Kemissä – löytyi huumausaineita ja yksi etsintäkuulutettu henkilö

Poliisi valvoi lii­ken­net­tä Kemissä – löytyi huu­maus­ai­nei­ta ja yksi et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu henkilö

16.04.2022 12:43 3
Tilaajille
Viime viikonloppuna Inarissa UK-kansallispuistoon kadonnut naishiihtäjä on löytynyt menehtyneenä

Viime vii­kon­lop­pu­na Ina­ris­sa UK-kan­sal­lis­puis­toon ka­don­nut nais­hiih­tä­jä on löy­ty­nyt me­neh­ty­nee­nä

14.04.2022 12:46
Tilaajille
Inarissa UKK-puiston maastoon viikonloppuna kadonneen hiihtäjänaisen hätäetsinnät on lopetettu tuloksettomina

Ina­ris­sa UKK-puis­ton maas­toon vii­kon­lop­pu­na ka­don­neen hiih­tä­jä­nai­sen hä­tä­et­sin­nät on lo­pe­tet­tu tu­lok­set­to­mi­na

13.04.2022 15:34 1
Tilaajille
Poliisi IS:lle: Kiilopäällä kadonneen hiihtäjän löytyminen alkaa olla epätodennäköistä – havaintoja ei ole tullut

Poliisi IS:lle: Kii­lo­pääl­lä ka­don­neen hiih­tä­jän löy­ty­mi­nen alkaa olla epä­to­den­nä­köis­tä – ha­vain­to­ja ei ole tullut

12.04.2022 20:05
Tilaajille
Poliisi valvoo tiistaina tehostetusti kevyen liikenteen käyttäjien turvallisuutta

Poliisi valvoo tiis­tai­na te­hos­te­tus­ti kevyen lii­ken­teen käyt­tä­jien tur­val­li­suut­ta

12.04.2022 06:30
Tilaajille
Inarissa Kiilopäällä viikonloppuna maastoon kadonnut naishiihtäjä on yhä kateissa – etsinnät jatkuvat, havaintoja toivotaan hätänumeroon 112

Ina­ris­sa Kii­lo­pääl­lä vii­kon­lop­pu­na maas­toon ka­don­nut nais­hiih­tä­jä on yhä ka­teis­sa – et­sin­nät jat­ku­vat, ha­vain­to­ja toi­vo­taan hä­tä­nu­me­roon 112

11.04.2022 13:47
Rovaniemen viikonlopussa rattijuopumuksia, omaisuusrikoksia ja pahoinpitelyitä

Ro­va­nie­men vii­kon­lo­pus­sa rat­ti­juo­pu­muk­sia, omai­suus­ri­kok­sia ja pa­hoin­pi­te­lyi­tä

11.04.2022 11:48 1
Tilaajille
Poliisi etsii Inarissa kadonnutta naista – liikkunut yksin hiihtoretkivarusteissa Kiilopään alueella, viimeinen havainto Ruijanpolun maastosta perjantaina

Poliisi etsii Ina­ris­sa ka­don­nut­ta naista – liik­ku­nut yksin hiih­to­ret­ki­va­rus­teis­sa Kii­lo­pään alueel­la, vii­mei­nen ha­vain­to Rui­jan­po­lun maas­tos­ta per­jan­tai­na

11.04.2022 07:51 1
Viime kesänä Rovaniemellä tapahtuneen perhemurhan tutkinta valmistunee kevään aikana – epäillylle on tehty mielentilatutkimus

Viime kesänä Ro­va­nie­mel­lä ta­pah­tu­neen per­he­mur­han tut­kin­ta val­mis­tu­nee kevään aikana – e­päil­lyl­le on tehty mie­len­ti­la­tut­ki­mus

07.04.2022 11:05
Tilaajille
Poliisi löysi Luostolla kadoksissa olleen iäkkään henkilön dronen avulla

Poliisi löysi Luos­tol­la ka­dok­sis­sa olleen iäkkään hen­ki­lön dronen avulla

23.03.2022 09:47 2
Tilaajille
Lapin poliisikoirat harjoittelevat Levillä lumivyörypelastamista – "Talviolosuhteissa tapahtuva henkilöetsintä poikkeaa huomattavasti sulan maan aikana tehtävistä pelastustehtävistä"

Lapin po­lii­si­koi­rat har­joit­te­le­vat Levillä lu­mi­vyö­ry­pe­las­ta­mis­ta – "­Tal­vio­lo­suh­teis­sa ta­pah­tu­va hen­ki­lö­et­sin­tä poik­keaa huo­mat­ta­vas­ti sulan maan aikana teh­tä­vis­tä pe­las­tus­teh­tä­vis­tä"

23.03.2022 07:00
Tilaajille