Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Lapin poliisilaitos
Kuukausi
Poliisi otti Kemissä kenkävarkaan kiinni verekseltään

Poliisi otti Kemissä ken­kä­var­kaan kiinni ve­rek­sel­tään

19.10.2021 16:29
Tilaajille
Kuonjarjoen autiotuvalla kiväärin kanssa riehuneen henkilöllisyys on yhä epäselvä – poliisi kaipaa lisää vihjeitä mönkijämiehistä

Kuon­jar­joen au­tio­tu­val­la ki­vää­rin kanssa rie­hu­neen hen­ki­löl­li­syys on yhä epä­sel­vä – poliisi kaipaa lisää vih­jei­tä mön­ki­jä­mie­his­tä

18.10.2021 14:58 7
Tilaajille
Sodankylässä Kevitsan kaivoksella työkoneen rikkoutuminen aiheutti vakavan työtapaturman – poliisi selvittää tapahtumien kulkua

So­dan­ky­läs­sä Ke­vit­san kai­vok­sel­la työ­ko­neen rik­kou­tu­mi­nen ai­heut­ti vakavan työ­ta­pa­tur­man – poliisi sel­vit­tää ta­pah­tu­mien kulkua

14.10.2021 17:08
Tilaajille
Lapista löytyy yhteensä yli 80 000 haulikkoa ja kivääriä, väkilukuun suhteutettuna se on eniten Suomessa

Lapista löytyy yh­teen­sä yli 80 000 hau­lik­koa ja ki­vää­riä, vä­ki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na se on eniten Suo­mes­sa

08.10.2021 18:05 13
Tilaajille
Lähteekö aselupa tulevaisuudessa pois pelkästä sakkotuomiosta? –Poliisihallituksessa tehdään uutta ohjeistusta aselupien myöntämiseen

Läh­tee­kö aselupa tu­le­vai­suu­des­sa pois pel­käs­tä sak­ko­tuo­mios­ta? –Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­sa tehdään uutta oh­jeis­tus­ta ase­lu­pien myön­tä­mi­seen

07.10.2021 06:30 8
Tilaajille
Kuonjarjoen vaaratilanteesta kerrotaan kämpän vieraskirjassa – "Hyvin juopunut mies huojui kiväärin kanssa"

Kuon­jar­joen vaa­ra­ti­lan­tees­ta ker­ro­taan kämpän vie­ras­kir­jas­sa – "Hyvin juo­pu­nut mies huojui ki­vää­rin kanssa"

05.10.2021 11:15 15
Tilaajille
Kuonjarjoen autiotuvalla Enontekiöllä tapahtui henkeen ja terveyteen kohdistunut vaaratilanne – poliisi pyytää paikalla olleita ilmoittautumaan

Kuon­jar­joen au­tio­tu­val­la Enon­te­kiöl­lä ta­pah­tui henkeen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­nut vaa­ra­ti­lan­ne – poliisi pyytää pai­kal­la olleita il­moit­tau­tu­maan

04.10.2021 10:39 3
Tilaajille
Lapin poliisilaitos on huolissaan lasten ja nuorten vahingonteoista - päiväkodin pihalta on jopa löytynyt pullopommi

Lapin po­lii­si­lai­tos on huo­lis­saan lasten ja nuorten va­hin­gon­teois­ta - päi­vä­ko­din pihalta on jopa löy­ty­nyt pul­lo­pom­mi

30.09.2021 19:00
Tilaajille
Aselupaa voi joutua odottamaan Lapissa yli kuukauden – poliisin lupapalveluissa on ruuhkaa, Lapissa tilanne eteläistä Suomea parempi

Ase­lu­paa voi joutua odot­ta­maan Lapissa yli kuu­kau­den – po­lii­sin lu­pa­pal­ve­luis­sa on ruuh­kaa, Lapissa tilanne ete­läis­tä Suomea parempi

30.09.2021 07:00 2
Tilaajille
Tussarit talteen – poliisi muistuttaa aseluvista ja säilytystavoista: "Jos aseen huomaa kadonnen talvikauden aikana, on kiinnostus aseita kohtaan unholassa"

Tus­sa­rit talteen – poliisi muis­tut­taa ase­lu­vis­ta ja säi­ly­tys­ta­vois­ta: "Jos aseen huomaa ka­don­nen tal­vi­kau­den aikana, on kiin­nos­tus aseita kohtaan un­ho­las­sa"

28.09.2021 18:45 4
Tilaajille
Porojen ruhoja runneltiin ja jätettiin maastoon Utsjoella – poliisi aloittanut esitutkintoja luonnoneläimiin kohdistuneista rikoksista

Porojen ruhoja run­nel­tiin ja jä­tet­tiin maas­toon Uts­joel­la – poliisi aloit­ta­nut esi­tut­kin­to­ja luon­non­eläi­miin koh­dis­tu­neis­ta ri­kok­sis­ta

28.09.2021 11:43 2
Tilaajille
Rovaniemellä useita vahingontekoja viikonlopun aikana

Ro­va­nie­mel­lä useita va­hin­gon­te­ko­ja vii­kon­lo­pun aikana

26.09.2021 16:31
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa hakee neljä henkilöä – Hakijoiden joukossa nykyinen poliisipäällikkö Esa Heikkinen

Lapin po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­si­pääl­li­kön virkaa hakee neljä hen­ki­löä – Ha­ki­joi­den jou­kos­sa ny­kyi­nen po­lii­si­pääl­lik­kö Esa Heik­ki­nen

16.09.2021 19:21
Tilaajille
Poliisilla keskiviikkona kaksi lapsen etsintää Rovaniemellä – virkavalta muistuttaa pelisääntöjen sopimisesta

Po­lii­sil­la kes­ki­viik­ko­na kaksi lapsen et­sin­tää Ro­va­nie­mel­lä – vir­ka­val­ta muis­tut­taa pe­li­sään­tö­jen so­pi­mi­ses­ta

16.09.2021 09:55
Tilaajille
Etuvalottomat mopoilijat ajoivat poliisia karkuun Rovaniemellä ja Torniossa – Viikonlopun työlistalla myös useita pahoinpitelyjä ja ajo-oikeudettomia kuljettajia

Etu­va­lot­to­mat mo­poi­li­jat ajoivat po­lii­sia karkuun Ro­va­nie­mel­lä ja Tor­nios­sa – Vii­kon­lo­pun työ­lis­tal­la myös useita pa­hoin­pi­te­ly­jä ja ajo-oi­keu­det­to­mia kul­jet­ta­jia

12.09.2021 11:41
Tilaajille
Pyöräilijä voi saada puuttuvasta takavalosta 40 euron liikennevirhemaksun – Lapin poliisi valvoo valojen käyttöä: "Tummiin vaatteisiin pukeutunut, valoton pyöräilijä on hyvin vaikea havaita taajamissakin"

Pyö­räi­li­jä voi saada puut­tu­vas­ta ta­ka­va­los­ta 40 euron lii­ken­ne­vir­he­mak­sun – Lapin poliisi valvoo valojen käyt­töä: "Tum­miin vaat­tei­siin pu­keu­tu­nut, valoton pyö­räi­li­jä on hyvin vaikea havaita taa­ja­mis­sa­kin"

03.09.2021 10:40 8
Tilaajille
Poliisi muistuttaa Simerockiin menijöitä: Autolla ei saa pysähtyä Nelostielle ja Kuusamontien liittymään

Poliisi muis­tut­taa Si­me­roc­kiin me­ni­jöi­tä: Autolla ei saa py­säh­tyä Ne­los­tiel­le ja Kuu­sa­mon­tien liit­ty­mään

20.08.2021 11:20
Tilaajille
Valtavassa hyväksikäyttövyyhdessä uhreja myös Lapissa, poliisitutkinnassa kuullaan kymmeniä alle 12-vuotiaita

Val­ta­vas­sa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä uhreja myös La­pis­sa, po­lii­si­tut­kin­nas­sa kuul­laan kym­me­niä alle 12-vuo­tiai­ta

16.08.2021 22:39
Tilaajille
Rovaniemen Korkalovaarassa perjantaina usean henkilön välinen tappelu

Ro­va­nie­men Kor­ka­lo­vaa­ras­sa per­jan­tai­na usean hen­ki­lön välinen tappelu

15.08.2021 17:07 1
Tilaajille
Rajut leikkaukset poliisin uhkana – Lapin poliisipäällikkö Esa Heikkinen määrärahasuunnitelmista: ”Yhtälö on hirveän huono”

Rajut leik­kauk­set po­lii­sin uhkana – Lapin po­lii­si­pääl­lik­kö Esa Heik­ki­nen mää­rä­ra­ha­suun­ni­tel­mis­ta: ”Yhtälö on hirveän huono”

14.08.2021 06:30 10
Tilaajille