Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koulut
Kuukausi

Kiin­nos­tai­si­ko break­dan­ce, jal­ka­pal­loi­lu tai ruuan­lait­to? - har­ras­tus­ten Jään­mur­ta­ja-hank­keen avulla haetaan op­pi­lai­ta eri har­ras­tus­ten pariin

17.09.2021 10:35

Lap­suu­den aikana ta­pah­tu­nut muutto toi­sel­le seu­tu­kun­nal­le näyttää li­sää­vän kou­lu­pu­dok­kaak­si pää­ty­mi­sen riskiä – haa­voit­tu­vin vaihe on ylä­as­te­ikäi­se­nä

12.09.2021 16:57

Koulut pysyvät auki Ke­min­maas­sa – Opetus jatkuu lä­hi­ope­tuk­se­na

02.09.2021 18:52
Tilaajille

Ke­min­maan kou­lu­jen op­pi­lail­la yh­teen­sä kolme ko­ro­na­tar­tun­taa, 147 ihmistä mää­rät­ty ka­ran­tee­niin – "Ti­lan­ne elää jat­ku­vas­ti", toteaa johtava lääkäri

31.08.2021 18:26 1
Tilaajille

”Hyvä idea, mutta en söisi” – Ro­va­nie­mi aikoo ko­keil­la il­mai­sen aa­mu­pa­lan tar­joa­mis­ta pe­rus­kou­luis­sa

27.08.2021 06:29 8
Tilaajille

So­dan­ky­län op­pi­laat ju­lis­ta­vat kes­ki­viik­ko­na kou­lu­rau­han Suomen kaik­kiin kou­lui­hin – ta­pah­tu­maa voi seurata netistä

24.08.2021 20:00
Tilaajille

Ala­kor­ka­lon koulun öl­jy­va­hin­gon puh­dis­tuk­ses­sa alkaa vii­mei­nen vaihe – öljyä on valunut poh­ja­ve­teen asti

20.08.2021 10:53
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Viikon kuva: Tur­vas­sa kou­lu­tiel­lä

13.08.2021 09:13
Tilaajille

Kasvio oli jonkin aikaa pois ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa, 2000-lu­vul­la kou­lu­lai­set ovat niitä saaneet taas tehdä

12.08.2021 14:11

Poliisi valvoo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta – Säännöt unoh­tu­vat pyö­räl­lä suo­ja­tie­tä ylit­täes­sä

06.09.2021 08:55 2
Tilaajille

Eka­luok­ka­lais­ten kouluun kulkua tur­vat­tiin Ro­va­nie­mel­lä kes­ki­viik­ko­na

11.08.2021 09:15 2
Tilaajille

Ope­tus­mi­nis­te­ri An­ders­son etäo­pe­tuk­ses­ta: Lapsiin ja nuoriin koh­dis­tu­vat ra­joi­tus­toi­met ovat vii­me­si­jai­sia keinoja

29.07.2021 21:26 1

Inarin kunnan en­sim­mäi­nen jul­ki­sen ra­ken­ta­mi­sen pro­sent­ti­tai­de­teos tulee Ivalon kou­lu­kes­kuk­seen

01.07.2021 15:58
Tilaajille

Yli­tor­nion si­vis­tys­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui

11.06.2021 14:21
Tilaajille

Ke­min­maan Kir­kon­mäen pik­ku­kou­lun op­pi­laat siir­ty­vät kou­lu­kes­kuk­seen ensi syksynä

06.06.2021 16:33
Tilaajille
Kolumni

Äi­din­kie­li­nen kou­lu­ope­tus on har­vi­nais­ta herkkua – ma­reil­la, ko­meil­la ja ud­mur­teil­la ei ole sitä, mitä suo­ma­lai­set pitävät it­ses­tään­sel­vyy­te­nä

04.06.2021 14:58 2

Vii­mei­set ke­vät­juh­lat – Ky­lä­kou­lu­jen ai­ka­kau­si päättyy Ke­mi­jär­vel­lä

04.06.2021 11:51
Tilaajille

Ala­kor­ka­lon koulun purku etenee Ro­va­nie­mel­lä - koulu purettu jo ki­vi­jal­kaan, seu­raa­vak­si alkaa pi­laan­tu­neen maa-ai­nek­sen pois kul­je­tus

02.06.2021 10:23
Tilaajille

Teini näytti kes­ki­sor­mea ja hais­tat­te­li kou­lul­le Snapc­ha­tis­sa, ku­rin­pi­to meni kor­keim­paan oi­keu­teen asti – "Suo­mes­sa kukaan ei kor­viaan lot­kaut­tai­si"

29.05.2021 18:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lus­te­taan tur­val­lis­ta opin­pol­kua

26.05.2021 07:15
Tilaajille