Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Koulut
Pelkosenniemen päiväkoti-koululle 1,2 miljoonan euron lisämääräraha – rakennuksen lopullinen hintalappu ei vielä tiedossa

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti-kou­lul­le 1,2 mil­joo­nan euron li­sä­mää­rä­ra­ha – ra­ken­nuk­sen lo­pul­li­nen hin­ta­lap­pu ei vielä tie­dos­sa

17.11.2022 21:27
Tilaajille
Kyläyhdistys vetoaa kuntaan kyläkoulun puolesta Sodankylässä – "Vaalajärven koululaisten vanhemmat ovat tällä hetkellä erittäin huolissaan"

Ky­lä­yh­dis­tys vetoaa kuntaan ky­lä­kou­lun puo­les­ta So­dan­ky­läs­sä – "Vaa­la­jär­ven kou­lu­lais­ten van­hem­mat ovat tällä het­kel­lä erit­täin huo­lis­saan"

14.11.2022 15:17 2
Tilaajille
Hallinto-oikeus: Utsjokisuun koulun ja Saamelaislukion rehtorin on osattava myös saamen kieltä

Hal­lin­to-oi­keus: Uts­jo­ki­suun koulun ja Saa­me­lais­lu­kion reh­to­rin on osat­ta­va myös saamen kieltä

08.11.2022 20:11 8
Tilaajille
Kiitokset sille, joka keksi lisätä iltapäivän harrastuskerhon oppilaan lukujärjestykseen
Kolumni

Kii­tok­set sille, joka keksi lisätä il­ta­päi­vän har­ras­tus­ker­hon op­pi­laan lu­ku­jär­jes­tyk­seen

13.10.2022 06:00
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Onko syysloma tarpeellinen, onko se oikeaan aikaan ja mitä tehdä, kun vanhempi ei voi lomailla samaan aikaan?

Vastaa ky­se­lyyn: Onko syys­lo­ma tar­peel­li­nen, onko se oikeaan aikaan ja mitä tehdä, kun van­hem­pi ei voi lo­mail­la samaan aikaan?

11.10.2022 18:00 2
Tervolan Louen koulun oppilasmäärä uhkaa laskea alle kriittisen rajan – "Vuoden päästä pitää ryhtyä pohtimaan, eteneekö lakkauttamisen tie"

Ter­vo­lan Louen koulun op­pi­las­mää­rä uhkaa laskea alle kriit­ti­sen rajan – "Vuoden päästä pitää ryhtyä poh­ti­maan, ete­nee­kö lak­kaut­ta­mi­sen tie"

10.10.2022 19:30 1
Tilaajille
Ruotsin Vittangin yläluokkalaiset pääsivät taas kouluun - eläkkeellä oleva opettaja riensi apuun

Ruotsin Vit­tan­gin ylä­luok­ka­lai­set pää­si­vät taas kouluun - eläk­keel­lä oleva opet­ta­ja riensi apuun

05.10.2022 10:26
Tilaajille
Sodankylän kyläkoulujen kohtaloa puidaan taas – entisen Lokan koulun kuvion pelätään toistuvan

So­dan­ky­län ky­lä­kou­lu­jen koh­ta­loa puidaan taas – entisen Lokan koulun kuvion pe­lä­tään tois­tu­van

02.10.2022 19:30 1
Tilaajille
Opettajapula sulkee kouluja Pohjois-Ruotsissa – Kiirunassa on huutava pula työvoimasta kaikilla aloilla

Opet­ta­ja­pu­la sulkee kouluja Poh­jois-Ruot­sis­sa – Kii­ru­nas­sa on huutava pula työ­voi­mas­ta kai­kil­la aloilla

30.09.2022 11:44 2
Tilaajille
Tällainen on Sodankylän uusi 20 miljoonan euron koulu – oppilaat riemuitsevat monipuolisesta koulupihasta

Täl­lai­nen on So­dan­ky­län uusi 20 mil­joo­nan euron koulu – op­pi­laat rie­muit­se­vat mo­ni­puo­li­ses­ta kou­lu­pi­has­ta

27.09.2022 18:10 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Siir­re­tään hal­lin­to kou­lul­le

27.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Myllärin koulu siirtyy Kolpeneen kuntayhtymältä Rovaniemen kaupungille

Myl­lä­rin koulu siirtyy Kol­pe­neen kun­ta­yh­ty­mäl­tä Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le

22.09.2022 13:24
Tilaajille
Ranualle ollaan rakentamassa uusi koulu – rakentaminen alkaisi ensi keväänä ja maksaisi liki yhdeksän miljoonaa euroa

Ra­nual­le ollaan ra­ken­ta­mas­sa uusi koulu – ra­ken­ta­mi­nen alkaisi ensi keväänä ja mak­sai­si liki yh­dek­sän mil­joo­naa euroa

15.09.2022 15:18
Tilaajille
Luokkahuoneet ja pulpetit heivattiin – Lapin yliopiston harjoittelukoulussa voi opiskella matikkaa vaikka makuuasennossa

Luok­ka­huo­neet ja pul­pe­tit hei­vat­tiin – Lapin yli­opis­ton har­joit­te­lu­kou­lus­sa voi opis­kel­la ma­tik­kaa vaikka ma­kuu­asen­nos­sa

12.09.2022 19:36 26
Tilaajille
Koulukiusaamisen uhri voi kokea jäävänsä ilman apua

Kou­lu­kiu­saa­mi­sen uhri voi kokea jää­vän­sä ilman apua

10.09.2022 18:00
Uusi arvio: Ranuan uuden yläkoulun ja lukion rakentaminen maksaa noin 8,9 miljoonaa euroa – valtuusto tekee päätöksen asiassa syyskuun aikana

Uusi arvio: Ranuan uuden ylä­kou­lun ja lukion ra­ken­ta­mi­nen maksaa noin 8,9 mil­joo­naa euroa – val­tuus­to tekee pää­tök­sen asiassa syys­kuun aikana

30.08.2022 16:09 1
Tilaajille
Koululaisten lautaset halutaan jättää rauhaan – Katso, miten lihapyörykkäaterian hinta muodostuu

Kou­lu­lais­ten lau­ta­set ha­lu­taan jättää rauhaan – Katso, miten li­ha­pyö­ryk­kä­ate­rian hinta muo­dos­tuu

30.08.2022 06:00
Tilaajille
Rovaniemen Sairaalakoulun uusi nimi on Neljän tuulen koulu – muutoksen takana muun muassa halu estää leimautumista

Ro­va­nie­men Sai­raa­la­kou­lun uusi nimi on Neljän tuulen koulu – muu­tok­sen takana muun muassa halu estää lei­mau­tu­mis­ta

25.08.2022 20:51
Tilaajille
Ylitornio suunnittelee koulujen yhdistämistä – tavoitteena on yksi koulu jokivarressa ja yksi järvikylissä

Yli­tor­nio suun­nit­te­lee kou­lu­jen yh­dis­tä­mis­tä – ­ta­voit­tee­na on yksi koulu jo­ki­var­res­sa ja yksi jär­vi­ky­lis­sä

23.08.2022 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen opit­ta­va tun­nis­ta­maan lap­si­omai­set

20.08.2022 05:00
Tilaajille