Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Koulut
Kuukausi
Alle 25 oppilaan koulut voidaan jatkossa lakkauttaa tai liittää toiseen yksikköön Rovaniemellä

Alle 25 op­pi­laan koulut voidaan jat­kos­sa lak­kaut­taa tai liittää toiseen yk­sik­köön Ro­va­nie­mel­lä

22.02.2024 17:43 4
Tilaajille
Penkkareita vietetään torstaina monella paikkakunnalla Lapissa – lähetä kuva Lapin Kansalle

Penk­ka­rei­ta vie­te­tään tors­tai­na monella paik­ka­kun­nal­la Lapissa – lähetä kuva Lapin Kan­sal­le

08.02.2024 10:05
Lehto Tilat oy:n oli tarkoitus huolehtia Ivalon koulukeskuksen ylläpidosta – miten käy nyt, kun rakennusyhtiö meni konkurssiin?

Lehto Tilat oy:n oli tar­koi­tus huo­leh­tia Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen yl­lä­pi­dos­ta – miten käy nyt, kun ra­ken­nus­yh­tiö meni kon­kurs­siin?

08.02.2024 05:00 8
Tilaajille
Lak­ko­päi­vien vai­ku­tuk­set vielä osin auki Lapissa – osa van­hem­mis­ta saa tiedon päi­vä­ko­din au­ki­olos­ta vasta lasta hoitoon tuo­des­saan

Lak­ko­päi­vien vai­ku­tuk­set vielä osin auki Lapissa – osa van­hem­mis­ta saa tiedon päi­vä­ko­din au­ki­olos­ta vasta lasta hoitoon tuo­des­saan

31.01.2024 09:41 4
Tilaajille
Vanhemmat
Tällä viikolla vietetään uutisten viikkoa – opettaja näin tilaat Lapin Kansan digin opetuskäyttöön

Tällä vii­kol­la vie­te­tään uu­tis­ten viikkoa – opet­ta­ja näin tilaat Lapin Kansan digin ope­tus­käyt­töön

29.01.2024 12:23
Oppimisen haasteet lisääntyvät, ja se vaatii lisää tukea opettajilta

Op­pi­mi­sen haas­teet li­sään­ty­vät, ja se vaatii lisää tukea opet­ta­jil­ta

11.01.2024 15:06
Tilaajille
Kemijärveläisten lasten ja nuorten pahoinvointi on näkynyt huonona käytöksenä ja ilkivaltana eri puolilla kaupunkia

Ke­mi­jär­ve­läis­ten lasten ja nuorten pa­hoin­voin­ti on näkynyt huonona käy­tök­se­nä ja il­ki­val­ta­na eri puo­lil­la kau­pun­kia

15.12.2023 05:00
Tilaajille
Ylitornion Mellakosken koulu saa jatkaa, Raanujärven koulu lakkautetaan

Yli­tor­nion Mel­la­kos­ken koulu saa jatkaa, Raa­nu­jär­ven koulu lak­kau­te­taan

11.12.2023 16:50 3
Tilaajille
Suomalaislasten putoamiseen matematiikan Pisa-vertailussa haetaan lääkettä – Konkariopettajalta huutia tuntimäärän lisäämiselle: "Kuulostaa tuhlaukselta"

Suo­ma­lais­las­ten pu­toa­mi­seen ma­te­ma­tii­kan Pi­sa-ver­tai­lus­sa haetaan lää­ket­tä – Kon­ka­ri­opet­ta­jal­ta huutia tun­ti­mää­rän li­sää­mi­sel­le: "Kuu­los­taa tuh­lauk­sel­ta"

08.12.2023 17:20 4
Tilaajille
Suomen Pisa-tulosten luisu jyrkkenee entisestään – matematiikassa jo neljännes oppilaista menestyi heikosti

Suomen Pi­sa-tu­los­ten luisu jyrk­ke­nee en­ti­ses­tään – ma­te­ma­tii­kas­sa jo nel­jän­nes op­pi­lais­ta me­nes­tyi hei­kos­ti

05.12.2023 13:05 9
Ranuan uusi yläkoulu-lukio harjakorkeudessaan – luontoyrittäjyyteen painottuvassa koulussa tilat muun muassa puolijoukkueteltan kuivaamiseen

Ranuan uusi ylä­kou­lu-lu­kio har­ja­kor­keu­des­saan – luon­to­yrit­tä­jyy­teen pai­not­tu­vas­sa kou­lus­sa tilat muun muassa puo­li­jouk­kue­tel­tan kui­vaa­mi­seen

30.11.2023 20:28
Tilaajille
Kittilän uusi alakoulu ja yläkoulun saneeraus valmistuvat maaliskuussa – lukion remontti alkaa ensi kesänä

Kit­ti­län uusi ala­kou­lu ja ylä­kou­lun sa­nee­raus val­mis­tu­vat maa­lis­kuus­sa – lukion re­mont­ti alkaa ensi kesänä

22.11.2023 10:34
Tilaajille
Pirkkiön koulun jatko jälleen harkinnassa – Torniossa joudutaan lähivuosina miettimään kouluverkkoa yhdysluokkien lisäksi

Pirk­kiön koulun jatko jälleen har­kin­nas­sa – Tor­nios­sa jou­du­taan lä­hi­vuo­si­na miet­ti­mään kou­lu­verk­koa yh­dys­luok­kien lisäksi

20.11.2023 05:00 2
Tilaajille
Rovaniemelle valmistuu kolme uutta koulua, vaikka oppilaiden määrä vähenee jopa tuhannella – kaupunki joutuu lähivuosina arvioimaan, pitääkö muita kouluja lakkauttaa

Ro­va­nie­mel­le val­mis­tuu kolme uutta koulua, vaikka op­pi­lai­den määrä vähenee jopa tu­han­nel­la – kau­pun­ki joutuu lä­hi­vuo­si­na ar­vioi­maan, pitääkö muita kouluja lak­kaut­taa

13.11.2023 19:30 11
Tilaajille
Onko opettaja tullut hulluksi? Sitäkin kyseltiin, kun kaupunkilaispoika tuli etelästä Posion syrjäkylälle ja alkoi puuhata omaa koulua

Onko opet­ta­ja tullut hul­luk­si? Sitäkin ky­sel­tiin, kun kau­pun­ki­lais­poi­ka tuli ete­läs­tä Posion syr­jä­ky­läl­le ja alkoi puuhata omaa koulua

11.11.2023 05:00 5
Tilaajille
Pitääkö lapsen saada ylimääräistä vapaata koulusta esimerkiksi lomamatkaa varten – vastaa kyselyymme

Pitääkö lapsen saada yli­mää­räis­tä vapaata kou­lus­ta esi­mer­kik­si lo­ma­mat­kaa varten – vastaa ky­se­lyym­me

07.11.2023 10:44 19
Kemi aikoo rakentaa 14 miljoonan euron uudisrakennuksen ainoaksi jäävälle yläkoululleen entisen tyttölyseon paikalle – kaupunki on jo sopinut Lapin AMK:n kanssa vanhan koulurakennuksen ostamisesta

Kemi aikoo ra­ken­taa 14 mil­joo­nan euron uu­dis­ra­ken­nuk­sen ai­noak­si jää­väl­le ylä­kou­lul­leen entisen tyt­tö­ly­seon pai­kal­le – kau­pun­ki on jo sopinut Lapin AMK:n kanssa vanhan kou­lu­ra­ken­nuk­sen os­ta­mi­ses­ta

03.11.2023 16:14 8
Tilaajille
Rovaniemi muuttaa kasvisruoan erityisruokavalioksi – muutos tehdään jo parin viikon päästä

Ro­va­nie­mi muuttaa kas­vis­ruoan eri­tyis­ruo­ka­va­liok­si – muutos tehdään jo parin viikon päästä

30.10.2023 13:24 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­vai­ku­tuk­set ar­vioi­ta­va ennen pää­tök­siä

28.10.2023 05:00 1

Inarin uusi kou­lu­kes­kus on saanut ni­mek­seen Inarin kou­lu­kes­kus Šielâ

27.10.2023 21:09
Tilaajille