Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­koää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Koulut
Viimeisin 24 tuntia
Opettajien työturvallisuudesta huolehdittava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jien työ­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­dit­ta­va

17.01.2022 22:09
Tilaajille
Kuukausi
Oma koulu on paljon enemmän kuin pelkät seinät
Kolumni

Oma koulu on paljon enemmän kuin pelkät seinät

16.01.2022 15:00 2
Tilaajille
Miksi kahdesti rokotetut lapset joutuvat karanteeniin?

Miksi kah­des­ti ro­ko­te­tut lapset jou­tu­vat ka­ran­tee­niin?

13.01.2022 15:06 1
Tilaajille
Kaksikielinen suomi–englanti -opetus alkaa Ounasrinteen peruskoulussa Rovaniemellä – mukaan voivat hakea tulevan syksyn ekaluokkalaiset

Kak­si­kie­li­nen suo­mi–eng­lan­ti -opetus alkaa Ou­nas­rin­teen pe­rus­kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä – mukaan voivat hakea tulevan syksyn eka­luok­ka­lai­set

11.01.2022 08:27
Tilaajille
Maskisuositus kaikille koululaisille ensimmäisestä luokasta alkaen Rovaniemellä

Mas­ki­suo­si­tus kai­kil­le kou­lu­lai­sil­le en­sim­mäi­ses­tä luo­kas­ta alkaen Ro­va­nie­mel­lä

10.01.2022 15:43 6
OAJ:n puheenjohtaja: Kaikkien oppilaiden testaaminen vähintään kahdesti viikossa on valtava urakka

OAJ:n pu­heen­joh­ta­ja: Kaik­kien op­pi­lai­den tes­taa­mi­nen vä­hin­tään kah­des­ti vii­kos­sa on valtava urakka

08.01.2022 14:08 3
Hallituksen koronaministeriryhmä: laajaa etäkoulusuositusta ei ole tulossa, mutta etäopetuksesta voidaan päättää alueellisesti – ravintolat sulkemaan ovensa kello 18 koko maassa

Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­mi­nis­te­ri­ryh­mä: laajaa etä­kou­lu­suo­si­tus­ta ei ole tu­los­sa, mutta etä­ope­tuk­ses­ta voidaan päättää alueel­li­ses­ti – ra­vin­to­lat sul­ke­maan ovensa kello 18 koko maassa

07.01.2022 23:25 19
Koronaministeriryhmä kokoontuu – etäopetukseen siirtyminen vastatuulessa

Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­ryh­mä ko­koon­tuu – etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­nen vas­ta­tuu­les­sa

07.01.2022 09:22
STM:n kansliapäällikkö Varhila: Esikoulua ja 1.–3. luokkia ei esitetä etäopetukseen

STM:n kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: Esi­kou­lua ja 1.–3. luokkia ei esitetä etä­ope­tuk­seen

06.01.2022 19:45
Infektioasiantuntijat vastustavat ehdotusta etäopetuksesta: "Vaikka koulut suljettaisiinkin, eivät tartunnat tyrehtyisi"

In­fek­tioa­sian­tun­ti­jat vas­tus­ta­vat eh­do­tus­ta etäo­pe­tuk­ses­ta: "Vaikka koulut sul­jet­tai­siin­kin, eivät tar­tun­nat ty­reh­tyi­si"

06.01.2022 17:52
Hallituksen sisältä nousee kritiikkiä etäkouluajatuksille – tilannetta puidaan perjantaina

Hal­li­tuk­sen sisältä nousee kri­tiik­kiä etä­kou­lua­ja­tuk­sil­le – ti­lan­net­ta puidaan per­jan­tai­na

06.01.2022 16:11 8
OAJ kannattaa ministeriön ehdotusta etäopetukseen siirtymisestä ja vaatii pikaista päätöstä

OAJ kan­nat­taa mi­nis­te­riön eh­do­tus­ta etä­ope­tuk­seen siir­ty­mi­ses­tä ja vaatii pi­kais­ta pää­tös­tä

06.01.2022 10:42
Pelkosenniemi ottaa vastattavakseen päiväkoti-koulun rakennustyöt – rakennuksen toivotaan valmistuvan kesällä

Pel­ko­sen­nie­mi ottaa vas­tat­ta­vak­seen päi­vä­ko­ti-kou­lun ra­ken­nus­työt – ­ra­ken­nuk­sen toi­vo­taan val­mis­tu­van kesällä

21.12.2021 09:23 1
Tilaajille
Rovaniemi, Kemi ja Tornio eivät halua jatkaa koululaisten joululomia koronan kaitsemiseksi – tilanne on sen verran hyvä kuitenkin

Ro­va­nie­mi, Kemi ja Tornio eivät halua jatkaa kou­lu­lais­ten jou­lu­lo­mia koronan kait­se­mi­sek­si – tilanne on sen verran hyvä kui­ten­kin

20.12.2021 11:22 6
Tilaajille
Vanhemmat
Ranuan 7.-luokkalaiset etäopetukseen joukkoaltistuksen vuoksi

Ranuan 7.-luok­ka­lai­set etä­ope­tuk­seen jouk­koal­tis­tuk­sen vuoksi

19.12.2021 15:53
Tilaajille
Simo valmistautuu rakentamaan miljoonia euroja maksavan koulun kuntakeskukseen

Simo val­mis­tau­tuu ra­ken­ta­maan mil­joo­nia euroja mak­sa­van koulun kun­ta­kes­kuk­seen

11.12.2021 10:00 1
Tilaajille
Koulujen sekavat testausohjeet hämmentävät vanhempia – oma harkinta vai heti testiin?

Kou­lu­jen sekavat tes­tau­soh­jeet häm­men­tä­vät van­hem­pia – oma har­kin­ta vai heti tes­tiin?

09.12.2021 13:25
Tilaajille
Nivavaaran koulussa Rovaniemellä koronatartuntoja – noin sata oppilasta määrätty karanteeniin

Ni­va­vaa­ran kou­lus­sa Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­tar­tun­to­ja – noin sata op­pi­las­ta mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

07.12.2021 12:27 1
Tilaajille
Rovaniemi lykkäsi jälleen Vaaranlammen koulupäätöstä

Ro­va­nie­mi lykkäsi jälleen Vaa­ran­lam­men kou­lu­pää­tös­tä

01.12.2021 18:39 6
Tilaajille
Toimittajalta: Ennakointia, kiitos – Rovaniemen syntyvyys on nousussa, mutta päivähoito takkuaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: En­na­koin­tia, kiitos – Ro­va­nie­men syn­ty­vyys on nou­sus­sa, mutta päi­vä­hoi­to takkuaa

01.12.2021 13:43
Tilaajille