Avustukset

Uts­joel­le avus­tus­ta graf­fi­tien tekoon – Nuori kult­tuu­ri -toi­min­ta myöntää pi­ka-avus­tus­ta kolmeen lap­pi­lai­seen hank­kee­seen

25.09.2020 07:20 0
Tilaajille
Lapin kuntien toisen asteen opiskelijat voivat hakea opintoapurahaa syyskuun aikana

Lapin kuntien toisen asteen opis­ke­li­jat voivat hakea opin­to­apu­ra­haa syys­kuun aikana

26.08.2020 14:09 0
Tilaajille
Lukio hakee 50 000 euron tukea Ylitornion kunnalta

Lukio hakee 50 000 euron tukea Yli­tor­nion kun­nal­ta

29.06.2020 20:52 0
Tilaajille
Kemin kulttuurilaitoksille 103 000 euron avustus koronaviruskriisistä selviämiseen

Kemin kult­tuu­ri­lai­tok­sil­le 103 000 euron avustus ko­ro­na­vi­rus­krii­sis­tä sel­viä­mi­seen

18.06.2020 15:39 0
Tilaajille
Rovaniemen taidemuseolle ja Lapin maakuntamuseolle avustuksia yhteensä 28 000 euroa – raha käytetään perusnäyttelyyn ja virtuaalivierailuun

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seol­le ja Lapin maa­kun­ta­mu­seol­le avus­tuk­sia yh­teen­sä 28 000 euroa – raha käy­te­tään pe­rus­näyt­te­lyyn ja vir­tuaa­li­vie­rai­luun

11.06.2020 11:49 0
Tilaajille
Museovirasto myönsi avustusta seitsemälle lappilaiselle paikallismuseolle

Mu­seo­vi­ras­to myönsi avus­tus­ta seit­se­mäl­le lap­pi­lai­sel­le pai­kal­lis­mu­seol­le

05.05.2020 19:40 0
Tilaajille