Avustukset

Mi­nis­te­riö tutkii Me­ri-La­pin Majakan avus­tus­va­ro­jen käyttöä – "Tar­kas­tus on laa­jen­tu­nut useam­mal­le vuo­del­le"

04.05.2021 06:30
Tilaajille

Seit­se­mäl­le Lapin alueen pai­kal­lis­mu­seol­le Mu­seo­vi­ras­ton han­ke­avus­tuk­sia

13.04.2021 16:40
Tilaajille

Yli 200 000 euroa Aa­va­sak­san ja Mel­tos­jär­ven aluei­den kun­nos­ta­mi­seen - Kruu­nu­näyt­tä­mön katsomo ka­te­taan

31.03.2021 10:10

Yli­tor­nio sai yli 200 000 euron avus­tuk­sen elyltä – Raha käy­te­tään kolmeen eri hank­kee­seen

26.03.2021 14:46 1
Tilaajille

Lapin avilta lähes 185 000 euron avustus lii­kun­ta­hank­keil­le Lapissa – Suurin potti Kemiin

16.03.2021 08:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ei hei­ken­nys, vaan pa­ran­nus

06.03.2021 05:35 3
Tilaajille

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sio jakoi ra­ja­jo­ki­avus­tuk­sia kuu­del­le hank­keel­le

04.03.2021 10:42
Tilaajille

Sime Ylias­kan yritys sai mi­nis­te­riöl­tä ko­ro­na-avus­tus­ta 50 000 euroa – tukea myös Mo­ni­tai­de­yh­dis­tys Piste ry:lle

29.01.2021 12:57 2
Tilaajille

Yh­te­näi­set säännöt avulle – Ro­va­nie­men kau­pun­ki avusti viime vuonna eri­lai­sia yh­dis­tyk­siä, jär­jes­tö­jä ja re­kis­te­röi­mät­tö­miä yh­tei­sö­jä 4,7 mil­joo­nal­la eurolla

30.11.2020 19:30 2
Tilaajille

Uts­joel­le avus­tus­ta graf­fi­tien tekoon – Nuori kult­tuu­ri -toi­min­ta myöntää pi­ka-avus­tus­ta kolmeen lap­pi­lai­seen hank­kee­seen

25.09.2020 07:20
Tilaajille

Lapin kuntien toisen asteen opis­ke­li­jat voivat hakea opin­to­apu­ra­haa syys­kuun aikana

26.08.2020 14:09
Tilaajille

Lukio hakee 50 000 euron tukea Yli­tor­nion kun­nal­ta

29.06.2020 20:52
Tilaajille

Kemin kult­tuu­ri­lai­tok­sil­le 103 000 euron avustus ko­ro­na­vi­rus­krii­sis­tä sel­viä­mi­seen

18.06.2020 15:39
Tilaajille

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seol­le ja Lapin maa­kun­ta­mu­seol­le avus­tuk­sia yh­teen­sä 28 000 euroa – raha käy­te­tään pe­rus­näyt­te­lyyn ja vir­tuaa­li­vie­rai­luun

11.06.2020 11:49
Tilaajille

Mu­seo­vi­ras­to myönsi avus­tus­ta seit­se­mäl­le lap­pi­lai­sel­le pai­kal­lis­mu­seol­le

05.05.2020 19:40
Tilaajille