Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Liikuntapaikat
Ville Pokkaa odotetaan uuden hänen nimeään kantavan ulkojääkaukalon avajaisiin Torniossa

Ville Pokkaa odo­te­taan uuden hänen nimeään kan­ta­van ul­ko­jää­kau­ka­lon ava­jai­siin Tor­nios­sa

13.02.2024 09:07
Rovaniemi lisää vihdoin skeittipaikkoja – Ounasvaaran parkkia ylläpitävä Santasport sen sijaan harkitsee jopa puiston sulkemista

Ro­va­nie­mi lisää vihdoin skeit­ti­paik­ko­ja – Ou­nas­vaa­ran parkkia yl­lä­pi­tä­vä San­tas­port sen sijaan har­kit­see jopa puiston sul­ke­mis­ta

29.06.2023 08:00 3
Tilaajille
Rovaniemi remontoi liikuntapaikkojaan yli 400 000 eurolla – Ounashallin alkuperäiset ilmanvaihtokoneet menevät uusiksi

Ro­va­nie­mi re­mon­toi lii­kun­ta­paik­ko­jaan yli 400 000 eurolla – Ou­nas­hal­lin al­ku­pe­räi­set il­man­vaih­to­ko­neet menevät uusiksi

09.05.2023 14:01 4
Tilaajille
Napsun monitoimitaloon tulee Rovaniemen suurin koulu ja suurin liikuntasali –saliin mahtuu futsal-kenttä tai kolme lentopallokenttää

Napsun mo­ni­toi­mi­ta­loon tulee Ro­va­nie­men suurin koulu ja suurin lii­kun­ta­sa­li –saliin mahtuu fut­sal-kent­tä tai kolme len­to­pal­lo­kent­tää

04.05.2023 05:00 8
Tilaajille
Jalkapallokentille pääsee, kunhan luonto sulattaa loputkin lumet

Jal­ka­pal­lo­ken­til­le pääsee, kunhan luonto su­lat­taa lo­put­kin lumet

27.04.2023 08:42
Vain Torniossa on uimahalliasiat kunnossa – Kemissä ja Kemijärvellä pitäisi löytyä 10 miljoonaa euroa uuden rakentamiseen

Vain Tor­nios­sa on ui­ma­hal­li­asiat kun­nos­sa – Kemissä ja Ke­mi­jär­vel­lä pitäisi löytyä 10 mil­joo­naa euroa uuden ra­ken­ta­mi­seen

16.09.2022 19:29 6
Tilaajille
Uimahallin vetonaula on nyt poissa – Vesiliukumäki innostaa lapsia liikkumaan
Kolumni

Ui­ma­hal­lin ve­to­nau­la on nyt poissa – Ve­si­liu­ku­mä­ki in­nos­taa lapsia liik­ku­maan

13.09.2022 15:20 2
Tilaajille
Ensin kaatopaikka, sitten laskettelurinne ja nyt alamäkipyöräilyn mekka – Rovaniemen Rokelle rakentui arvostettu maastopyöräilyrata harrastajavoimin

Ensin kaa­to­paik­ka, sitten las­ket­te­lu­rin­ne ja nyt ala­mä­ki­pyö­räi­lyn mekka – Ro­va­nie­men Rokelle ra­ken­tui ar­vos­tet­tu maas­to­pyö­räi­ly­ra­ta har­ras­ta­ja­voi­min

17.08.2022 15:07
Tilaajille
Lapin aluehallintovirastolta 600 000 euroa avustusta yhdeksälle Lapin liikuntapaikkahankkeelle

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta 600 000 euroa avus­tus­ta yh­dek­säl­le Lapin lii­kun­ta­paik­ka­hank­keel­le

22.06.2022 15:17 2
Tilaajille
Sotien jälkeen tehtiin hyppyrimäkiä ja 1990-luvulla jäähalleja – nyt kaikki haluavat kuntoportaat

Sotien jälkeen tehtiin hyp­py­ri­mä­kiä ja 1990-lu­vul­la jää­hal­le­ja – nyt kaikki ha­lua­vat kun­to­por­taat

20.06.2022 10:00 4
Tilaajille
Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen

Uu­den­lai­nen lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus haussa kuu­kau­den ajan myös Lapissa – jaossa kaksi mil­joo­naa euroa luonnon vir­kis­tys­käy­tön tu­ke­mi­seen

21.01.2022 10:53 1
Tilaajille
"Kemin kaupunki unohtaa yli satavuotiset urheiluperinteet"

"Kemin kau­pun­ki unohtaa yli sa­ta­vuo­ti­set ur­hei­lu­pe­rin­teet"

11.01.2022 16:56 1
Tilaajille
Ivalossa odotetaan uutta liikuntahallia – Koronapandemia ja urheilutalon katon halkeama ovat sotkeneet kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia

Iva­los­sa odo­te­taan uutta lii­kun­ta­hal­lia – Ko­ro­na­pan­de­mia ja ur­hei­lu­ta­lon katon hal­kea­ma ovat sot­ke­neet kun­ta­lais­ten lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia

23.02.2021 10:04 1
Tilaajille
Vaaranlammella luistellaan taas – Asukkaiden ja päiväkodin vetoomus kuultiin ja kenttä jäädytettiin vuosien tauon jälkeen

Vaa­ran­lam­mel­la luis­tel­laan taas – Asuk­kai­den ja päi­vä­ko­din ve­too­mus kuul­tiin ja kenttä jää­dy­tet­tiin vuosien tauon jälkeen

09.02.2021 15:46 1
Lukijalta: Uimahalli palvelee parhaiten keskustassa –esimerkiksi linja-autoaseman tontilla
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Ui­ma­hal­li pal­ve­lee par­hai­ten kes­kus­tas­sa –e­si­mer­kik­si lin­ja-au­to­ase­man ton­til­la

15.12.2020 14:41
Nyt pääsee luistelemaan! Rovaniemen luistelukenttien kunto päivitetään uuteen verkkopalveluun

Nyt pääsee luis­te­le­maan! Ro­va­nie­men luis­te­lu­kent­tien kunto päi­vi­te­tään uuteen verk­ko­pal­ve­luun

11.12.2020 15:51 1
Lukijalta: Pesäpallo on nousussa Rovaniemellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pe­sä­pal­lo on nou­sus­sa Ro­va­nie­mel­lä

05.08.2020 06:00
Tilaajille
Lapin avi myönsi 480 000 euroa liikuntapaikkarakentamiseen

Lapin avi myönsi 480 000 euroa lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen

16.06.2020 17:25 1
Tilaajille
Rovaniemen uimahallikysymys pysyy vielä pitkään pinnalla
Kolumni

Ro­va­nie­men ui­ma­hal­li­ky­sy­mys pysyy vielä pitkään pin­nal­la

13.06.2020 06:00
Tilaajille
Valtaosa Lapin liikuntapaikoista aukeaa kesäkuussa

Val­ta­osa Lapin lii­kun­ta­pai­kois­ta aukeaa ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 16:28
Tilaajille