Kolumnit

Timo Soinin parasta ennen päivä taisi jo mennä
Kolumni
Antti Kokkonen

Timo Soinin parasta ennen päivä taisi jo mennä

16.01.2020 12:42
A. E. Järvinen loi suomalaiseen kirjallisuuteen lähes myyttisen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen
Kolumni Risto Pyykkö

A. E. Jär­vi­nen loi suo­ma­lai­seen kir­jal­li­suu­teen lähes myyt­ti­sen linnun, jota voi pian pyytää ensi kertaa 55 vuoteen

14.01.2020 06:00
Ennen häntää ja hännän kanssa
Kolumni Päiväkirja, Elina Melamies

Ennen häntää ja hännän kanssa

13.01.2020 10:01
Kolumni: "Ihan oikea pankki, jossa on palvelua"
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Ko­lum­ni: "Ihan oikea pankki, jossa on pal­ve­lua"

13.01.2020 08:32
Rakentava toivo syntyy päämäärän valitsemisesta ja mahdollisuudesta päästä siihen – Onko ilmastotoivo ensin ansaittava?
Kolumni Matti Posio

Ra­ken­ta­va toivo syntyy pää­mää­rän va­lit­se­mi­ses­ta ja mah­dol­li­suu­des­ta päästä siihen – Onko il­mas­to­toi­vo ensin an­sait­ta­va?

12.01.2020 08:00
Päiväkirja: Mies voi luulla vaimoaan hatuksi ja muita ajatuksia aivoista
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Mies voi luulla vai­moaan hatuksi ja muita aja­tuk­sia ai­vois­ta

11.01.2020 10:00
Nyt on ikävä lunta ja pikkupakkasta
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Nyt on ikävä lunta ja pik­ku­pak­kas­ta

11.01.2020 06:18
Kun vastuu siirtyy kuulijalle
Kolumni Henripekka Kallio

Kun vastuu siirtyy kuu­li­jal­le

11.01.2020 06:00
Hyvän olon avaimet
Kolumni Liisa Holmberg

Hyvän olon avaimet

09.01.2020 07:00
Vaikeuskerroin al-Holin leirillä olevien kotiuttamisessa kasvoi – iranilaiskenraalin surma kuumensi tilanteen koko Lähi-idässä
Kolumni Jussi Orell

Vai­keus­ker­roin al-Ho­lin lei­ril­lä olevien ko­tiut­ta­mi­ses­sa kasvoi – ira­ni­lais­ken­raa­lin surma kuu­men­si ti­lan­teen koko Lä­hi-idäs­sä

07.01.2020 19:46
Kun emme halua olla antamatta kaukomatkoja ja omistamisen ihanuutta, niin mitä oikeastaan annamme?
Kolumni Jami Jokinen

Kun emme halua olla an­ta­mat­ta kau­ko­mat­ko­ja ja omis­ta­mi­sen iha­nuut­ta, niin mitä oi­keas­taan an­nam­me?

04.01.2020 09:00
Hallituksen kannattaa laittaa laput silmille ja edetä liikaa sivuilleen vilkuilematta

Hal­li­tuk­sen kan­nat­taa laittaa laput sil­mil­le ja edetä liikaa si­vuil­leen vil­kui­le­mat­ta

04.01.2020 07:00
Kolumni: Pohjois-Koreasta Ankaran kautta Viipurin maille
Kolumni Matti Posio

Ko­lum­ni: Poh­jois-Ko­reas­ta Ankaran kautta Vii­pu­rin maille

03.01.2020 08:00
Kimaltelevan nahkapalttoon kateus
Kolumni Armi Auvinen

Ki­mal­te­le­van nah­ka­palt­toon kateus

02.01.2020 07:51
Joka pyytää, se myöskin syö
Kolumni Elina Melamies

Joka pyytää, se myöskin syö

29.12.2019 17:25
Joulukärty iskee kun aurinko sammuu
Kolumni Pekka Juntti

Jou­lu­kär­ty iskee kun aurinko sammuu

28.12.2019 08:00
Lapseni eivät osaa katsoa televisiota
Kolumni Armi Auvinen

Lapseni eivät osaa katsoa te­le­vi­sio­ta

28.12.2019 07:00
Lennän ja syön lihaa – mutta kartan pikamuotia
Kolumni Maria Paldanius

Lennän ja syön lihaa – mutta kartan pi­ka­muo­tia

27.12.2019 10:04
Kulma: RoPS uudelle vuosikymmenelle
Kolumni Markku Saukko

Kulma: RoPS uudelle vuo­si­kym­me­nel­le

27.12.2019 09:56
Kolumni: Yksityisyydestä tuli uusi musta – todelliset ja mukavat asiat tapahtuvat kaukana somesta
Kolumni Minna Akimo

Ko­lum­ni: Yk­si­tyi­syy­des­tä tuli uusi musta – to­del­li­set ja mukavat asiat ta­pah­tu­vat kaukana somesta

27.12.2019 08:00
Tämän ajan joulutarina
Kolumni Anna Häkkinen

Tämän ajan jou­lu­ta­ri­na

23.12.2019 07:14
Lukiolainen uhosi olevansa Greta Thunberg – taistelevansa joulukirkkojen tulevaisuuden puolesta
Kolumni Marjo Oikarinen

Lu­kio­lai­nen uhosi ole­van­sa Greta Thun­berg – tais­te­le­van­sa jou­lu­kirk­ko­jen tu­le­vai­suu­den puo­les­ta

21.12.2019 09:00
Suomalaisilla monta syytä röyhistää rintaa
Kolumni Virpi Niemistö

Suo­ma­lai­sil­la monta syytä röy­his­tää rintaa

20.12.2019 09:20
Mitä tietäisimme vanhasta Rovaniemestä ilman Hildur Larssonia?
Kolumni Risto Pyykkö

Mitä tie­täi­sim­me van­has­ta Ro­va­nie­mes­tä ilman Hildur Lars­so­nia?

18.12.2019 07:00
Kolumni: Kaupungin (vai kaupunkilaisten) talo
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Ko­lum­ni: Kau­pun­gin (vai kau­pun­ki­lais­ten) talo

16.12.2019 07:00
Pesuveden mukana menee 30 lasta

Pe­su­ve­den mukana menee 30 lasta

14.12.2019 05:00
Kaupunkilaislapsi sai juuret maahan
Kolumni Johanna Sarriola

Kau­pun­ki­lais­lap­si sai juuret maahan

12.12.2019 08:00
Tieto ja avoimuus lisäävät luottamusta
Kolumni Mika Nykänen

Tieto ja avoi­muus li­sää­vät luot­ta­mus­ta

11.12.2019 07:00
Vapaus laulaa kotimaalle
Kolumni Liisa Holmberg

Vapaus laulaa ko­ti­maal­le

10.12.2019 15:08
Kolumni: Mehtämökörön paluu
Kolumni Reino Hämeenniemi

Ko­lum­ni: Meh­tä­mö­kö­rön paluu

09.12.2019 08:00