Kolumnit

Löytyvätkö tutut sävärit 40 vuoden takaa, jos lähtee ensi kesänä Hassisen koneen keikalle?
Kolumni
Arto Fröjd

Löy­ty­vät­kö tutut sävärit 40 vuoden takaa, jos lähtee ensi kesänä Has­si­sen koneen kei­kal­le?

16.11.2019 10:24
Päiväkirja: On sitä parempiakin nähty
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: On sitä pa­rem­pia­kin nähty

16.11.2019 08:00
Ei munita parasta vientituotettamme
Kolumni Henripekka Kallio

Ei munita parasta vien­ti­tuo­tet­tam­me

16.11.2019 06:00
Toimittajalta: Lapsuuden talvi muutti pohjoiseen
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Lap­suu­den talvi muutti poh­joi­seen

15.11.2019 12:57
Mihin voi valittaa liian kauniista syksystä? – Luminen marraskuu yllätti minut housut nilkoissa
Kolumni Kirsi Jääskö

Mihin voi va­lit­taa liian kau­niis­ta syk­sys­tä? – Luminen mar­ras­kuu yllätti minut housut nil­kois­sa

13.11.2019 08:00
Monenlaista voimaannuttamista
Kolumni Mika Nykänen

Mo­nen­lais­ta voi­maan­nut­ta­mis­ta

13.11.2019 06:00
Olin lyhyen hetken kuuluisa elokuvaohjaaja
Kolumni Liisa Holmberg

Olin lyhyen hetken kuu­lui­sa elo­ku­va­oh­jaa­ja

12.11.2019 07:00
Uusi univormu on syntynyt – minne tahansa katsotkin, kloonattuja kevyitä toppatakkeja tuntuu riittävän
Kolumni Anita Simola

Uusi uni­vor­mu on syn­ty­nyt – minne tahansa kat­sot­kin, kloo­nat­tu­ja kevyitä top­pa­tak­ke­ja tuntuu riit­tä­vän

09.11.2019 09:00
Kolumni: Hallitusyhteistyö sai kolhun: Sdp raivoissaan keskustalle Kelan johtajapelistä
Kolumni Aki Taponen

Ko­lum­ni: Hal­li­tus­yh­teis­työ sai kolhun: Sdp rai­vois­saan kes­kus­tal­le Kelan joh­ta­ja­pe­lis­tä

06.11.2019 17:39
Kolumni: Villen putoaminen Big Brotherista olisi aikamoinen yllätys
Kolumni Riikka Happonen

Ko­lum­ni: Villen pu­toa­mi­nen Big Brot­he­ris­ta olisi ai­ka­moi­nen yllätys

03.11.2019 10:35
Puusouvi saa riittää - köllin mieluummin ilmapumpun leppeässä tuulessa
Kolumni Pekka Juntti

Puu­sou­vi saa riittää - köllin mie­luum­min il­ma­pum­pun lep­peäs­sä tuu­les­sa

02.11.2019 08:00
Trump toistaa ylpeänä lempisanaansa, joka loukkaa miljoonien vainottujen ja murhattujen muistoa
Kolumni Matti Posio

Trump toistaa ylpeänä lem­pi­sa­naan­sa, joka loukkaa mil­joo­nien vai­not­tu­jen ja mur­hat­tu­jen muistoa

01.11.2019 07:00
Kaikki on pilalla, eikä parempaa näy
Kolumni Petteri Holma

Kaikki on pi­lal­la, eikä pa­rem­paa näy

30.10.2019 21:48
Päiväkirja: Kalenteri meni onneksi uusiksi
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Päi­vä­kir­ja: Ka­len­te­ri meni onneksi uusiksi

30.10.2019 07:00
Äänikirjat peittoavat perinteiset kirjat, joko ne mullistivat sinun ajankäyttösi?
Kolumni Eero Leppänen

Ää­ni­kir­jat peit­toa­vat pe­rin­tei­set kirjat, joko ne mul­lis­ti­vat sinun ajan­käyt­tö­si?

29.10.2019 12:55
Ihmispolon on helppo erehtyä pitämään itseään tärkeänä – Mutta sitten silmiin osuu klöntti
Kolumni Anna Häkkinen

Ih­mis­po­lon on helppo erehtyä pi­tä­mään itseään tär­keä­nä – Mutta sitten silmiin osuu klöntti

27.10.2019 16:54
Päiväkirja: Ranskalainen unelma
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Rans­ka­lai­nen unelma

26.10.2019 07:00
Olisiko työajan pidennyksestä voitu sopia tarkemmin? – Palkkaneuvottelut junnaavat, kunnes kiista lisätunneista on ratkaistu
Kolumni Jussi Orell

Olisiko työajan pi­den­nyk­ses­tä voitu sopia tar­kem­min? – Palk­ka­neu­vot­te­lut jun­naa­vat, kunnes kiista li­sä­tun­neis­ta on rat­kais­tu

25.10.2019 07:00
Kolumni: Pimeässä kahahtaa –  pöllöjen yö appiukon hirvitornissa
Kolumni Tapio Nykänen

Ko­lum­ni: Pi­meäs­sä ka­hah­taa – pöl­lö­jen yö ap­pi­ukon hir­vi­tor­nis­sa

23.10.2019 09:31
Pohjoissuomalaiset saivat kolkon maanäären kukoistamaan, kunnes Stalin päätti tappaa heidät
Kolumni Risto Pyykkö

Poh­jois­suo­ma­lai­set saivat kolkon maan­ää­ren ku­kois­ta­maan, kunnes Stalin päätti tappaa heidät

23.10.2019 05:30
Kulma: Tuutille seiska plus
Kolumni Markku Saukko

Kulma: Tuu­til­le seiska plus

22.10.2019 14:59
Eduskunnasta: Avoin kirje suomalaisesta lihasta luopuville
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Avoin kirje suo­ma­lai­ses­ta lihasta luo­pu­vil­le

22.10.2019 14:44
Kiittäkäämme vouhottajia, sillä moni asia on muuttunut heidän ansiostaan
Kolumni Terttu Pohtila

Kiit­tä­kääm­me vou­hot­ta­jia, sillä moni asia on muut­tu­nut heidän an­sios­taan

22.10.2019 06:00
Al-Holin pidätysleirin lasten hakemisella voi olla kiire – Turkin hyökkäys Pohjois-Syyriaan uhkaa leiriä pyörittävän kurdihallinnon vakautta
Kolumni Matti Posio

Al-Ho­lin pi­dä­tys­lei­rin lasten ha­ke­mi­sel­la voi olla kiire – Turkin hyök­käys Poh­jois-Syy­riaan uhkaa leiriä pyö­rit­tä­vän kur­di­hal­lin­non va­kaut­ta

18.10.2019 06:30
Päiväkirja: Yöjunassa olet jo perillä
Kolumni Riku Lavia

Päi­vä­kir­ja: Yö­ju­nas­sa olet jo perillä

18.10.2019 06:00
Vauvoista tuli hupeneva luonnonvara
Kolumni Henripekka Kallio

Vau­vois­ta tuli hu­pe­ne­va luon­non­va­ra

17.10.2019 05:00
Vapaa kauppa on Suomen elinehto
Kolumni Mika Nykänen

Vapaa kauppa on Suomen elin­eh­to

16.10.2019 07:05
Virheetön maailma
Kolumni Liisa Holmberg

Vir­hee­tön maailma

15.10.2019 05:30
Päiväkirja: Ette saa parasympatioitani
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: Ette saa pa­ra­sym­pa­tioi­ta­ni

11.10.2019 15:05
Jospa vanha valta murenee – Puoluekenttä näyttää olevan murroksessa
Kolumni Pekka Rytkönen

Jospa vanha valta murenee – Puo­lue­kent­tä näyttää olevan mur­rok­ses­sa

10.10.2019 06:00