ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Kolumnit

Kymmenvuotiaana säästin monta kuukautta kultaista leopardia varten – nyt lapsuuden aarre saa uuden elämän poikani leikeissä
Tilaajille
Kolumni
Niina Lavia

Kym­men­vuo­tiaa­na säästin monta kuu­kaut­ta kul­tais­ta leo­par­dia varten – nyt lap­suu­den aarre saa uuden elämän poikani lei­keis­sä

07:25
Jokaisella on oikeus kehorauhaan
Kolumni Laura Leppäjärvi

Jo­kai­sel­la on oikeus ke­ho­rau­haan

06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Paavo oli Kotkan kasvatti, joka nousi 15-vuotiaana laivaan – siitä alkoi loppuelämän seikkailu
Kolumni Tiia Haapakangas

Päi­vä­kir­ja: Paavo oli Kotkan kas­vat­ti, joka nousi 15-vuo­tiaa­na laivaan – siitä alkoi lop­pu­elä­män seik­kai­lu

29.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Kipu antaa aihetta kiitollisuuteen – ilman ammattiapua en pärjäisi
Kolumni Anitta Salmi

Kipu antaa aihetta kii­tol­li­suu­teen – ilman am­mat­ti­apua en pär­jäi­si

29.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Uutinen raiteille hylätystä miehestä koettelee tuoretta uskoani
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Uutinen rai­teil­le hy­lä­tys­tä mie­hes­tä koet­te­lee tuo­ret­ta uskoani

28.11.2022 08:51
Tilaajille
RoPS on viimein suurennuslasin alla – olisipa näin ollut seuran johtokunnassakin
Kolumni Ville Hyötylä

RoPS on viimein suu­ren­nus­la­sin alla – olisipa näin ollut seuran joh­to­kun­nas­sa­kin

28.11.2022 05:15 10
Tilaajille
Monet sähkönsäästövinkit ovat vain ymmärtämättömien höynäytystä
Kolumni Pekka Mauno

Monet säh­kön­sääs­tö­vin­kit ovat vain ym­mär­tä­mät­tö­mien höy­näy­tys­tä

26.11.2022 06:00 21
Tilaajille
Päiväkirja: Pörssisähkö koulutti hövelistä holvaajasta visukintun
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: Pörs­si­säh­kö kou­lut­ti hö­ve­lis­tä hol­vaa­jas­ta vi­su­kin­tun

26.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Viikon kuva: Ulkoilun riemua Kirkkolammen jäällä
Kolumni

Viikon kuva: Ul­koi­lun riemua Kirk­ko­lam­men jäällä

25.11.2022 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Taikausko, josta luovuin
Kolumni Hanna-Mari Räsänen

Päi­vä­kir­ja: Tai­kaus­ko, josta luovuin

25.11.2022 05:00
Tilaajille
Suurin osa meistä on kunnollisia – historia ei tue käsitystä ihmisten välinpitämättömyydestä ja itsekkyydestä
Kolumni Katja Kärki

Suurin osa meistä on kun­nol­li­sia – his­to­ria ei tue kä­si­tys­tä ih­mis­ten vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä ja it­sek­kyy­des­tä

24.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Päiväkirja: Marraskuinen sitkovirus vie voimat, mutta antaa päivänvalon metsästäjälle vähän armoa
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Mar­ras­kui­nen sit­ko­vi­rus vie voimat, mutta antaa päi­vän­va­lon met­säs­tä­jäl­le vähän armoa

24.11.2022 05:30 1
Tilaajille
Niva on jo jäänyt kiinni salailusta – voiko savua olla ilman tulta?
Kolumni Markku Saukko

Niva on jo jäänyt kiinni sa­lai­lus­ta – voiko savua olla ilman tulta?

23.11.2022 19:11 7
Tilaajille
Kiista saamelaiskäräjälaista repii uusia haavoja, ennen kuin vanhojen haavojen paikkaamista on ehditty edes aloittaa
Kolumni Leena Talvensaari

Kiista saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta repii uusia haa­vo­ja, ennen kuin van­ho­jen haa­vo­jen paik­kaa­mis­ta on ehditty edes aloit­taa

23.11.2022 06:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Korona toi aivosumun – googlettelin murtuneena Beatlesin jäseniä, jotka pitäisi muistaa normaalisti lonkalta
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Korona toi ai­vo­su­mun – goog­let­te­lin mur­tu­nee­na Beat­le­sin jä­se­niä, jotka pitäisi muistaa nor­maa­lis­ti lon­kal­ta

23.11.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Järjestä komerot ja samalla pääsi
Kolumni Leena Talvensaari

Päi­vä­kir­ja: Jär­jes­tä komerot ja samalla pääsi

22.11.2022 05:15 1
Tilaajille
Kaihi sai ajattelemaan ajokorttivaatimuksia – montako kymmentätuhatta kuljettajaa on ratissa vielä sokeampana, ja ihan laillisesti?
Kolumni Outi Torvinen

Kaihi sai ajat­te­le­maan ajo­kort­ti­vaa­ti­muk­sia – montako kym­men­tä­tu­hat­ta kul­jet­ta­jaa on ratissa vielä so­keam­pa­na, ja ihan lail­li­ses­ti?

22.11.2022 05:10 7
Tilaajille
Päiväkirja: Sekametelisoppalounas
Kolumni Hannele Kenttä

Päi­vä­kir­ja: Se­ka­me­te­li­sop­pa­lou­nas

21.11.2022 21:23
Tilaajille
Mummuaan hoitava vaari ja muut laulujen sankarit
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Mum­muaan hoitava vaari ja muut lau­lu­jen san­ka­rit

20.11.2022 17:35
Tilaajille
Päiväkirja: Hevisaurus vei kuopukseni
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: He­vi­sau­rus vei kuo­puk­se­ni

19.11.2022 05:00
Tilaajille
Taaksepäinkatsominen – imelää jälkiviisautta vai mahdollisuus oppia jotain?
Kolumni Antti Kokkonen

Taak­se­päin­kat­so­mi­nen – imelää jäl­ki­vii­saut­ta vai mah­dol­li­suus oppia jotain?

18.11.2022 21:22 12
Tilaajille
Viikon kuva: Maistiaisia talvesta
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Mais­tiai­sia tal­ves­ta

18.11.2022 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Rahalla saa suurkisoja
Kolumni Jaarli Pirkkiö

Päi­vä­kir­ja: Rahalla saa suur­ki­so­ja

18.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Kulttuuri on leipää ja sokeria – arvottava jako korkea- ja populaarikulttuuriin kaipaa pöyhimistä
Kolumni Johanna Sarriola

Kult­tuu­ri on leipää ja sokeria – ar­vot­ta­va jako korkea- ja po­pu­laa­ri­kult­tuu­riin kaipaa pöy­hi­mis­tä

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Matkustaminen saa aivot kohisemaan – 200 vuotta sitten Tornionlaaksossa matkustaneen herra Clarken aivoissa kohisi "Lapin nektari, iljettävä töhnä"
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Mat­kus­ta­mi­nen saa aivot ko­hi­se­maan – 200 vuotta sitten Tor­nion­laak­sos­sa mat­kus­ta­neen herra Clarken ai­vois­sa kohisi "Lapin nek­ta­ri, il­jet­tä­vä töhnä"

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Toimittajalta: Linja-autossa on tunnelmaa, eli oodi bussille
Kolumni Hanna-Mari Räsänen

Toi­mit­ta­jal­ta: Lin­ja-au­tos­sa on tun­nel­maa, eli oodi bus­sil­le

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Lisää sallimusta elämään
Kolumni Maria Paldanius

Päi­vä­kir­ja: Lisää sal­li­mus­ta elämään

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Qatarissa potkitaan palloa, homoja, vierastyöläisiä ja naisia
Kolumni Petteri Holma

Qa­ta­ris­sa pot­ki­taan palloa, homoja, vie­ras­työ­läi­siä ja naisia

16.11.2022 04:00 17
Tilaajille
Päiväkirja: Talvikuntoa etsimässä polkupyörällä – nastarenkaisiin vaihto tekee alkutalven matkoista raskaita
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Tal­vi­kun­toa et­si­mäs­sä pol­ku­pyö­räl­lä – nas­ta­ren­kai­siin vaihto tekee al­ku­tal­ven mat­kois­ta ras­kai­ta

15.11.2022 07:00 2
Tilaajille
Miksi sushi ei enää maistu minulle
Kolumni Taru Salo

Miksi sushi ei enää maistu minulle

15.11.2022 04:00 16
Tilaajille