Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Kolumnit

Huikea mahdollisuus
Tilaajille
Kolumni
Markku Saukko

Huikea mah­dol­li­suus

07:00 4
Koronarokotuksen piti pelastaa meidät, mutta nyt se repii kansakuntaa ja rikkoo ihmissuhteita
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen piti pe­las­taa meidät, mutta nyt se repii kan­sa­kun­taa ja rikkoo ih­mis­suh­tei­ta

06:00 7
Tilaajille
Velka, eläkerahastot, kenen taskulle seuraavaksi?
Kolumni Antti Kokkonen

Velka, elä­ke­ra­has­tot, kenen tas­kul­le seu­raa­vak­si?

23.10.2021 14:47 69
Tilaajille
Viikon kuva: Ensilumen riemua
Kolumni Jussi Pohjavirta

Viikon kuva: En­si­lu­men riemua

22.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Minun vain elämääni
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Minun vain elä­mää­ni

22.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Liikaa paineita yo-lakista?
Kolumni Fanni Frant

Liikaa pai­nei­ta yo-la­kis­ta?

21.10.2021 17:12 1
Lapin Pisara-rata on vain sanoja paperilla – on mahdoton sanoa, rakennetaanko rataa koskaan
Kolumni Pekka Rytkönen

Lapin Pi­sa­ra-ra­ta on vain sanoja pa­pe­ril­la – on mah­do­ton sanoa, ra­ken­ne­taan­ko rataa koskaan

21.10.2021 10:03 6
Tilaajille
Kun korona niin täytti kansallispuistot, ajattelin alkuun, että aivan mahtavaa – nyt toivon sitä, että retkeilijät ja haittavaikutukset vähenisivät
Kolumni Henrik Ahola

Kun korona niin täytti kan­sal­lis­puis­tot, ajat­te­lin alkuun, että aivan mah­ta­vaa – nyt toivon sitä, että ret­kei­li­jät ja hait­ta­vai­ku­tuk­set vä­he­ni­si­vät

20.10.2021 14:04 7
Tilaajille
Ehjä ympäristö, eheämpi mieli
Kolumni Maria Paldanius

Ehjä ym­pä­ris­tö, eheämpi mieli

20.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Pidä liikkuessa puhelin taskussa
Kolumni Jussi Saarela

Päi­vä­kir­ja: Pidä liik­kues­sa puhelin tas­kus­sa

19.10.2021 19:00 1
Tilaajille
Rovaniemen tunnetuin julkinen taideteos täyttää tasavuosia – kiitos taiteilijalle, joka piti päänsä
Kolumni Risto Pyykkö

Ro­va­nie­men tun­ne­tuin jul­ki­nen tai­de­teos täyttää ta­sa­vuo­sia – kiitos tai­tei­li­jal­le, joka piti päänsä

19.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Onko meidän arki turvattu?
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Onko meidän arki tur­vat­tu?

18.10.2021 07:37 4
Tilaajille
Päiväkirja: Vanhemmat, älkää antako surusilmien hämätä – myönnän vääntäneeni tekoitkua ruokapöydässä
Kolumni Sonja Huhtaniska

Päi­vä­kir­ja: Van­hem­mat, älkää antako su­ru­sil­mien hämätä – myönnän vään­tä­nee­ni te­ko­it­kua ruo­ka­pöy­däs­sä

18.10.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Auton ikkunaan ilmestyi heippalappu
Kolumni Ville Hyötylä

Päi­vä­kir­ja: Auton ik­ku­naan il­mes­tyi heip­pa­lap­pu

16.10.2021 06:00
Tilaajille
Isosta sähkölaskusta kannattaa vetää oikeat johtopäätökset
Kolumni Henripekka Kallio

Isosta säh­kö­las­kus­ta kan­nat­taa vetää oikeat joh­to­pää­tök­set

16.10.2021 05:00 12
Tilaajille
Vaatekaappiahdistusta
Kolumni Mette Oikarinen

Vaa­te­kaap­pi­ah­dis­tus­ta

15.10.2021 06:30
Tilaajille
Pyhyyskään ei suojaa tekopyhyydeltä
Kolumni Petteri Holma

Py­hyys­kään ei suojaa te­ko­py­hyy­del­tä

14.10.2021 07:00 7
Tilaajille
Ihmisen perustarpeet  eivät häviä iän myötä
Kolumni Kari Kannala

Ihmisen pe­rus­tar­peet eivät häviä iän myötä

13.10.2021 11:46
Päiväkirja: Veikko oli 13 vuotta kateissa, ennen kuin tuli takaisin – tarina voimaannuttaa kuin Jäniksen vuosi
Kolumni Risto Pyykkö

Päi­vä­kir­ja: Veikko oli 13 vuotta ka­teis­sa, ennen kuin tuli ta­kai­sin – tarina voi­maan­nut­taa kuin Jä­nik­sen vuosi

13.10.2021 07:30 1
Tilaajille
Kenen on vastuu, jos kansa ei äänestä?
Kolumni Taru Salo

Kenen on vastuu, jos kansa ei ää­nes­tä?

12.10.2021 21:00 9
Tilaajille
Päiväkirja: Koko syksy meni läskiksi sitkeän miesflunssan takia
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Koko syksy meni läs­kik­si sitkeän mies­fluns­san takia

12.10.2021 05:00
Tilaajille
Kauniit  ja synkät ajat
Kolumni Liisa Holmberg

Kauniit ja synkät ajat

11.10.2021 21:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Vessaton maantien ässä
Kolumni Elina Melamies

Päi­vä­kir­ja: Ves­sa­ton maan­tien ässä

11.10.2021 09:23
Tilaajille
Päiväkirja: Helluna huikea nakku
Kolumni Anitta Salmi

Päi­vä­kir­ja: Helluna huikea nakku

11.10.2021 06:15 3
Tilaajille
Sumuinen iso kuva
Kolumni Eila Valtanen

Su­mui­nen iso kuva

10.10.2021 21:00
Tilaajille
Somejättien suitsimisella on jo kiire
Kolumni Antti Kokkonen

So­me­jät­tien suit­si­mi­sel­la on jo kiire

08.10.2021 16:07 2
Tilaajille
Viikon kuva: kuuliaiset kansalaiset
Kolumni Jussi Pohjavirta

Viikon kuva: kuu­liai­set kan­sa­lai­set

08.10.2021 06:50 1
Tilaajille
Päiväkirja: Pullot pois – vanhat konstit tulevat!
Kolumni Jaana Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Pullot pois – vanhat konstit tu­le­vat!

08.10.2021 06:10 1
Tilaajille
Päiväkirja: Astetta kovempi, märempi jätkä
Kolumni Armi Auvinen

Päi­vä­kir­ja: Astetta ko­vem­pi, märempi jätkä

07.10.2021 15:08
Tilaajille
Saamelaiskäräjälain uudistaminen alkaa olla niitä ikuisuusaiheita
Kolumni Pekka Rytkönen

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen alkaa olla niitä ikui­suus­ai­hei­ta

07.10.2021 08:27 7
Tilaajille