Kolumnit

Sähköautoutopiaa ja muuta unelmahöttöä
Tilaajille
Kolumni
Petteri Holma

Säh­kö­au­to­uto­piaa ja muuta unel­ma­höt­töä

06:00 4
Tämän opin etätöistä ja pieni vinkki näkymättömän työntekijän esihenkilölle
Kolumni Eero Leppänen

Tämän opin etä­töis­tä ja pieni vinkki nä­ky­mät­tö­män työn­te­ki­jän esi­hen­ki­löl­le

20.01.2021 06:30 4
Tilaajille
Päiväkirja: Tarjoushaukan vuodenkierto
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: Tar­jous­hau­kan vuo­den­kier­to

19.01.2021 08:13
Tilaajille
Maailmanpelastusruokaa maistelemassa
Kolumni Outi Torvinen

Maail­man­pe­las­tus­ruo­kaa mais­te­le­mas­sa

19.01.2021 06:00 4
Tilaajille
Lapseni rakastaa kirjoja, ja kiitän siitä Sinikka Nopolaa
Pääkirjoitus Sinikka Pylkkänen

Lapseni ra­kas­taa kir­jo­ja, ja kiitän siitä Sinikka Nopolaa

18.01.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Karvakaulustakissa tulee liian helposti hiki
Kolumni Riku Lavia

Päi­vä­kir­ja: Kar­va­kau­lus­ta­kis­sa tulee liian hel­pos­ti hiki

17.01.2021 17:22
Tilaajille
Hirsikoulua rakastetaan, 60-luvun rumilus puretaan – häviääkö jo liikaa tuon ajan arkkitehtuuria?
Kolumni Anita Simola

Hir­si­kou­lua ra­kas­te­taan, 60-lu­vun rumilus pu­re­taan – hä­viää­kö jo liikaa tuon ajan ark­ki­teh­tuu­ria?

17.01.2021 07:01
Tilaajille
Päiväkirja: Hei Gustaf, mitä kuuluu?
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Hei Gustaf, mitä kuuluu?

16.01.2021 06:00
Tilaajille
Meidän pienet valintamme vahvistavat Kiinan järjestelmää – ostaisitko Kiinan valtiota muistuttavalta kauppiaalta käytetyn auton?
Kolumni Ilari Tapio

Meidän pienet va­lin­tam­me vah­vis­ta­vat Kiinan jär­jes­tel­mää – os­tai­sit­ko Kiinan val­tio­ta muis­tut­ta­val­ta kaup­piaal­ta käy­te­tyn auton?

15.01.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: 2020 oli mahtava vuosi
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: 2020 oli mahtava vuosi

15.01.2021 06:00
Tilaajille
Maalaisuus ja mökkeily on muotia, mutta tietoliikenneongelmat yhdistettynä pitkiin välimatkoihin ja harvaan asutukseen on vaikea yhtälö
Kolumni Vivi Marttila

Maa­lai­suus ja mök­kei­ly on muotia, mutta tie­to­lii­ken­ne­on­gel­mat yh­dis­tet­ty­nä pitkiin vä­li­mat­koi­hin ja harvaan asu­tuk­seen on vaikea yhtälö

13.01.2021 10:37
Päiväkirja: On tipattomia pidellyt
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: On ti­pat­to­mia pi­del­lyt

13.01.2021 07:45
Tilaajille
Miksi jokainen muuttaja on jutun arvoinen?
Kolumni Taru Salo

Miksi jo­kai­nen muut­ta­ja on jutun ar­voi­nen?

13.01.2021 06:00
Tilaajille
Jos ulkopuolinen suojelee metsän, miksi omistaja maksaa viulut?
Kolumni Risto Pyykkö

Jos ul­ko­puo­li­nen suo­je­lee metsän, miksi omis­ta­ja maksaa viulut?

12.01.2021 06:30 7
Tilaajille
Päiväkirja: Kotiin kävellessäni tajuan, että juuri nyt kaikki on hyvin

Päi­vä­kir­ja: Kotiin kä­vel­les­sä­ni tajuan, että juuri nyt kaikki on hyvin

11.01.2021 20:00
Tilaajille
Päiväkirja: Sopivia soivosia odotellessa
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Sopivia soi­vo­sia odo­tel­les­sa

11.01.2021 16:50
Tilaajille
Tornio täyttää 400 vuotta ja nyt saa olla aidosti ylpeä kotikaupungistaan
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Tornio täyttää 400 vuotta ja nyt saa olla aidosti ylpeä ko­ti­kau­pun­gis­taan

11.01.2021 07:00
Tilaajille
Ravintolat täynnä, mutta avarat museot kiinni
Kolumni Laura Krohn

Ra­vin­to­lat täynnä, mutta avarat museot kiinni

10.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Hiihtämisen iloa etsimässä
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Hiih­tä­mi­sen iloa et­si­mäs­sä

09.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Tunturissa voi olla turvassa

Päi­vä­kir­ja: Tun­tu­ris­sa voi olla tur­vas­sa

08.01.2021 08:00
Tilaajille
Miltä nyt tuntuu?
Kolumni Venla Kiiskinen

Miltä nyt tuntuu?

08.01.2021 06:30
Tilaajille
Kemijärvellä odotellaan selluntuoksun ja tulevaisuudenuskon paluuta
Kolumni Antti Kokkonen

Ke­mi­jär­vel­lä odo­tel­laan sel­lun­tuok­sun ja tu­le­vai­suu­den­us­kon paluuta

08.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Lappi ei ole lähtenyt tytöstä
Kolumni Elina Sonkajärvi

Päi­vä­kir­ja: Lappi ei ole läh­te­nyt tytöstä

06.01.2021 07:00
Tilaajille
Näin teet nopean elämäntaparemontin
Kolumni Anitta Salmi

Näin teet nopean elä­män­ta­pa­re­mon­tin

06.01.2021 06:15 2
Tilaajille
Suursyömäriä odotellessa
Kolumni Maria Paldanius

Suur­syö­mä­riä odo­tel­les­sa

04.01.2021 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Näin minusta tuli koiraihminen
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Näin minusta tuli koi­ra­ih­mi­nen

02.01.2021 07:00
Tilaajille
Elokuvahullun tunnustuksia
Kolumni Eila Valtanen

Elo­ku­va­hul­lun tun­nus­tuk­sia

02.01.2021 06:15
Tilaajille
Päiväkirja: Kipeintä tekee huono omatunto
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Ki­pein­tä tekee huono oma­tun­to

02.01.2021 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: En aio luvata yhtään mitään

Päi­vä­kir­ja: En aio luvata yhtään mitään

31.12.2020 06:30
Tilaajille
Lapinlisää ei ehkä olekaan
Kolumni Terttu Pohtila

La­pin­li­sää ei ehkä olekaan

31.12.2020 06:00 1
Tilaajille