Kolumnit

Keskusta on kuin kirkko tai vanha arvokas ravintola

Kes­kus­ta on kuin kirkko tai vanha arvokas ra­vin­to­la

22:20
Olen henkeni velkaa kasvottomalle sankarille
Kolumni Petteri Holma

Olen henkeni velkaa kas­vot­to­mal­le san­ka­ril­le

07:57
Eduskunnasta: Ei minusta populistia tullut?

Edus­kun­nas­ta: Ei minusta po­pu­lis­tia tullut?

19.02.2020 16:17
Näkökulma: Syrjäytyneet miehet herättivät moraalipaniikin – "Elämän rakentaminen nollasta uudelleen ei ole kaikkein helpoin tehtävä"
Kolumni Minna Akimo

Nä­kö­kul­ma: Syr­jäy­ty­neet miehet he­rät­ti­vät mo­raa­li­pa­nii­kin – "Elämän ra­ken­ta­mi­nen nol­las­ta uu­del­leen ei ole kaik­kein helpoin teh­tä­vä"

18.02.2020 17:33
Päiväkirja: Arki hallussa, kunhan sängyt ovat pedattuina - Mikä sinun hinkkauskohtasi on?
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: Arki hal­lus­sa, kunhan sängyt ovat pe­dat­tui­na - Mikä sinun hink­kaus­koh­ta­si on?

18.02.2020 07:30
Alkaisiko hyväksi ihmiseksi
Kolumni Outi Torvinen

Al­kai­si­ko hyväksi ih­mi­sek­si

18.02.2020 06:30
Toimittajalta: Pieni juttu kunnallisista värikynistä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Pieni juttu kun­nal­li­sis­ta vä­ri­ky­nis­tä

17.02.2020 09:19
Kolumni: Työelämä on maanpäällinen inferno
Kolumni Anna Häkkinen

Ko­lum­ni: Työ­elä­mä on maan­pääl­li­nen inferno

17.02.2020 06:15
Päiväkirja: Busseilu avartaa sedän mieltä
Kolumni Petteri Holma

Päi­vä­kir­ja: Bus­sei­lu avartaa sedän mieltä

14.02.2020 08:36
Hei Matti, muuta soluun! – Nuoret potevat yksinäisyyttä yksiöissään, vaikka kämppiselämä on parasta

Hei Matti, muuta soluun! – Nuoret potevat yk­si­näi­syyt­tä yk­siöis­sään, vaikka kämp­pi­se­lä­mä on parasta

14.02.2020 06:50
Kolumni: Mielen ongelmiin on saatava apua nopeasti ja läheltä

Ko­lum­ni: Mielen on­gel­miin on saatava apua no­peas­ti ja läheltä

14.02.2020 06:30
Kolumni: Lapin mies Hitlerin joukoissa. Uusi kirja avaa  kiinnostavan ja lappilaisen näkökulman sota-aikaan.
Kolumni Pekka Rytkönen

Ko­lum­ni: Lapin mies Hit­le­rin jou­kois­sa. Uusi kirja avaa kiin­nos­ta­van ja lap­pi­lai­sen nä­kö­kul­man so­ta-ai­kaan.

13.02.2020 06:00
Kolumni: Kiky-mestari on näkökulmakysymys – Voittajia on yllättävän paljon

Ko­lum­ni: Ki­ky-mes­ta­ri on nä­kö­kul­ma­ky­sy­mys – Voit­ta­jia on yl­lät­tä­vän paljon

12.02.2020 18:09
Laki turvaa pesimärauhan Kauppatorin röyhkeimmällekin lokille – kansallispuistossa pentujaan hoitava ahma voidaan listiä ilman seurauksia
Kolumni Risto Pyykkö

Laki turvaa pe­si­mä­rau­han Kaup­pa­to­rin röyh­keim­mäl­le­kin lokille – kan­sal­lis­puis­tos­sa pen­tu­jaan hoitava ahma voidaan listiä ilman seu­rauk­sia

12.02.2020 08:45
Miten paljon me voimme tehdä yhdessä
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Miten paljon me voimme tehdä yhdessä

10.02.2020 12:36
Hunteerinki: Rasuaa vareksilla
Kolumni Hannu Lantto

Hun­tee­rin­ki: Rasuaa va­rek­sil­la

09.02.2020 11:02
Näkökulma: Tätä kysytään nyt tavan takaa: miten todennäköisesti suosittelet yritystämme ystävälle tai työtoverille? – Mitä yritys sillä tiedolla tekee?
Kolumni Ilari Tapio

Nä­kö­kul­ma: Tätä ky­sy­tään nyt tavan takaa: miten to­den­nä­köi­ses­ti suo­sit­te­let yri­tys­täm­me ys­tä­väl­le tai työ­to­ve­ril­le? – Mitä yritys sillä tie­dol­la tekee?

09.02.2020 10:57
Päiväkirja: Nakit ja muusi naurattaa – Lastenohjelmat pöydässä ovat sallittuja, jos ne lisäävät ipanaan uppoavia kaloreita
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Nakit ja muusi nau­rat­taa – Las­ten­oh­jel­mat pöy­däs­sä ovat sal­lit­tu­ja, jos ne li­sää­vät ipanaan up­poa­via ka­lo­rei­ta

08.02.2020 16:29
Uutisanalyysi: Keminmaan kuntaa repii paha työilmapiiriongelma

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ke­min­maan kuntaa repii paha työ­il­ma­pii­ri­on­gel­ma

08.02.2020 09:22
Kolumni: Oliko brexit sittenkään suuri kansanjuhla? Brittien EU-eron illasta maailmalle välittyneet kuvat eivät näyttäneet suurinta ja tärkeintä ihmisryhmää
Kolumni Petteri Lindholm

Ko­lum­ni: Oliko brexit sit­ten­kään suuri kan­san­juh­la? Brit­tien EU-eron illasta maail­mal­le vä­lit­ty­neet kuvat eivät näyt­tä­neet suu­rin­ta ja tär­kein­tä ih­mis­ryh­mää

08.02.2020 07:00
Hankimme uudet kodinkoneet: niissä on älyttömyyksiä ja ikäviä yllätyksiä – ja tämän kaikesta opin
Kolumni Laura Krohn

Han­kim­me uudet ko­din­ko­neet: niissä on älyt­tö­myyk­siä ja ikäviä yl­lä­tyk­siä – ja tämän kai­kes­ta opin

08.02.2020 07:00
Kolumni: Oikeistopopulistien tuki ajaa itäistä Saksaa umpikujaan – AfD:n vaa´ankieliasema tuo muille puolueille ongelmia
Kolumni Visa Noronen

Ko­lum­ni: Oi­keis­to­po­pu­lis­tien tuki ajaa itäistä Saksaa um­pi­ku­jaan – AfD:n vaa­´an­kie­lia­se­ma tuo muille puo­lueil­le on­gel­mia

07.02.2020 13:44
Analyysi: Ratkaisivatko maahanmuutto ja rasismi Britannian lähdön omille teilleen?
Kolumni Ilari Tapio

Ana­lyy­si: Rat­kai­si­vat­ko maa­han­muut­to ja rasismi Bri­tan­nian lähdön omille teil­leen?

07.02.2020 07:00
Kolumni: On aika keittää kahvit ja jahkailla vähän
Kolumni Liisa Holmberg

Ko­lum­ni: On aika keittää kahvit ja jah­kail­la vähän

06.02.2020 07:00
Mitä jos Suomea johtaisi Niinistön ikäinen mummo?
Kolumni Taru Salo

Mitä jos Suomea joh­tai­si Nii­nis­tön ikäinen mummo?

05.02.2020 06:15
Päiväkirja: Olen pudonnut kärryiltä
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Olen pu­don­nut kär­ryil­tä

05.02.2020 06:13
Hallituksen ilmastopolitiikkaa uhkaa nälkäkuolema
Kolumni Jami Jokinen

Hal­li­tuk­sen il­mas­to­po­li­tiik­kaa uhkaa näl­kä­kuo­le­ma

04.02.2020 13:47
Pitääkö omaishoidosta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?
Kolumni Pekka Vuollo

Pitääkö omais­hoi­dos­ta maksaa palkkaa – ja kenen se pitäisi maksaa?

04.02.2020 07:00
Kolumni: Roikkujia tiellä ja korvien välissä
Kolumni Reino Hämeenniemi

Ko­lum­ni: Roik­ku­jia tiellä ja korvien välissä

03.02.2020 07:30
Hallituksen vitkutteluun voi olla järkisyy
Kolumni Antti Kokkonen

Hal­li­tuk­sen vit­kut­te­luun voi olla jär­ki­syy

01.02.2020 10:57