Kolumnit

Toimittajalta: Keväällä sanottiin, että koronan kanssa on opittava elämään – Nyt se uusi arki sitten alkaa
Kolumni
Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Ke­vääl­lä sa­not­tiin, että koronan kanssa on opit­ta­va elämään – Nyt se uusi arki sitten alkaa

14:23 0
Päiväkirja: Ajelulla
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Aje­lul­la

07:00 0
Tilaajille
Enää en luota kättelijöihin – nyrkkitervehdys ja muu uusi normaali
Kolumni Ville Hyötylä

Enää en luota kät­te­li­jöi­hin – nyrk­ki­ter­veh­dys ja muu uusi nor­maa­li

06:00 0
Tilaajille
Eduskunnasta: Veronkorotuskierre pitää katkaista
Kolumni Heikki Autto

Edus­kun­nas­ta: Ve­ron­ko­ro­tus­kier­re pitää kat­kais­ta

05.08.2020 15:05 3
Patalaiskasta kuntoilijasta voi tulla tarmokas aikuiskilpaurheilija
Kolumni Taina Nuutinen-Kallio

Pa­ta­lais­kas­ta kun­toi­li­jas­ta voi tulla tar­mo­kas ai­kuis­kil­pa­ur­hei­li­ja

05.08.2020 12:33 0
Kolumni: Hän, joka puhuu ja pussaa
Kolumni Risto Ukkonen

Ko­lum­ni: Hän, joka puhuu ja pussaa

05.08.2020 09:25 1
Päiväkirja: Kirkonkylien uudet ympyrät

Päi­vä­kir­ja: Kir­kon­ky­lien uudet ympyrät

05.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Nyt voisi valita puolensa
Kolumni Outi Torvinen

Nyt voisi valita puo­len­sa

05.08.2020 06:30 1
Tilaajille
RoPS on Veikkausliigan heikoin ja ajelehtii tuuliajolla kohti putoamiskarikoita
Kolumni Ville Hyötylä

RoPS on Veik­kaus­lii­gan heikoin ja aje­leh­tii tuu­li­ajol­la kohti pu­toa­mis­ka­ri­koi­ta

04.08.2020 07:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Joko kaikki douppaa ja oliko Bolt puhdas?
Kolumni Ville Hyötylä

Päi­vä­kir­ja: Joko kaikki douppaa ja oliko Bolt puhdas?

04.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Kasvomaski on vahva viesti
Kolumni Eero Leppänen

Kas­vo­mas­ki on vahva viesti

03.08.2020 15:19 0
Tilaajille
Unelmat satumaisista hillasoista saavat ihmisen unohtamaan järjenkäytön.
Kolumni Anna Häkkinen

Unelmat sa­tu­mai­sis­ta hil­la­sois­ta saavat ihmisen unoh­ta­maan jär­jen­käy­tön.

03.08.2020 14:45 0
Tilaajille
Päiväkirja: Hillakuume vie minutkin

Päi­vä­kir­ja: Hil­la­kuu­me vie mi­nut­kin

03.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Sokerilakko kissan kanssa on raskaampaa kuin mikään lakko yksin

Päi­vä­kir­ja: So­ke­ri­lak­ko kissan kanssa on ras­kaam­paa kuin mikään lakko yksin

01.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Luova työ ei ole harrastus
Kolumni Raisa Huttunen

Luova työ ei ole har­ras­tus

01.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Miksi todistelen sen olevan vain pikkuflunssaa?
Kolumni Riina Rastas

Miksi to­dis­te­len sen olevan vain pik­kuf­luns­saa?

31.07.2020 11:10 0
Moni haluaisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan yltämään kaikille työntekijöille, mutta muutosta tuskin tulee
Kolumni Pekka Rytkönen

Moni ha­luai­si an­sio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van yl­tä­mään kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le, mutta muu­tos­ta tuskin tulee

30.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kesäillan saunafiilistelyä
Kolumni Pyry Dementjeff

Päi­vä­kir­ja: Ke­sä­il­lan sau­na­fii­lis­te­lyä

29.07.2020 21:54 0
Tilaajille
Kolumni: Matkusta sinne minne todella tahdot
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Mat­kus­ta sinne minne todella tahdot

29.07.2020 09:22 2
Päiväkirja: Ilmeilyä ja elehtimistä tyhjille seinille
Kolumni Emilia Laatikainen

Päi­vä­kir­ja: Il­mei­lyä ja eleh­ti­mis­tä tyh­jil­le sei­nil­le

29.07.2020 08:50 0
Tilaajille
Eduskunnasta: Miekkailua koronaa vastaan
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä

Edus­kun­nas­ta: Miek­kai­lua koronaa vastaan

29.07.2020 06:48 0
Toimittajalta: Puistojen vessapulma korjattiin, mutta taas väliaikaisesti – miksi kesto-ongelmaa ei saada ratkaistua?
Kolumni Anni Kavander

Toi­mit­ta­jal­ta: Puis­to­jen ves­sa­pul­ma kor­jat­tiin, mutta taas vä­li­ai­kai­ses­ti – miksi kes­to-on­gel­maa ei saada rat­kais­tua?

28.07.2020 14:57 5
Päiväkirja: Tähdellistä asiaa tämäkin
Kolumni Reino Hämeenniemi

Päi­vä­kir­ja: Täh­del­lis­tä asiaa tämäkin

27.07.2020 21:42 0
Tilaajille
Päiväkirja: Lapin lumo kasvaa vuosittain, ainakin jos muualla asuvia on uskominen

Päi­vä­kir­ja: Lapin lumo kasvaa vuo­sit­tain, ainakin jos muualla asuvia on us­ko­mi­nen

27.07.2020 07:30 0
Tilaajille
Toiminta on vastalääkettä toivottomuudelle

Toi­min­ta on vas­ta­lää­ket­tä toi­vot­to­muu­del­le

27.07.2020 06:15 0
Tilaajille
Pari valittua "muttaa" ja yksi kaino toive bloggaajille, vloggaajille ja yhteistyökumppaneille

Pari va­lit­tua "mut­taa" ja yksi kaino toive blog­gaa­jil­le, vlog­gaa­jil­le ja yh­teis­työ­kump­pa­neil­le

25.07.2020 09:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Aika poimia hikiluumarjat
Kolumni Petteri Holma

Päi­vä­kir­ja: Aika poimia hi­ki­luu­mar­jat

25.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Kuka uskaltaisi määritellä kohtuuden?
Kolumni Anna Ruohonen

Kuka us­kal­tai­si mää­ri­tel­lä koh­tuu­den?

25.07.2020 06:15 0
Tilaajille
Päiväkirja: Yksi kesä oikeissa töissä
Kolumni Mikko Kinisjärvi

Päi­vä­kir­ja: Yksi kesä oi­keis­sa töissä

24.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Ei kokkisota yhtä raaka-ainetta kaipaa
Kolumni Maria Paldanius

Ei kok­ki­so­ta yhtä raa­ka-ai­net­ta kaipaa

23.07.2020 06:30 0
Tilaajille