Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolumnit

Pitäisikö ylisukupolvista jokirakentamiseen liittyvää traumaa lähteä purkamaan sovintokomissiolla?
Kolumni
Pekka Mauno

Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

30.09.2023 06:00 12
Viikon kuva: Ruuhkaa Jäämerentiellä
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Ruuhkaa Jää­me­ren­tiel­lä

29.09.2023 06:00 12
Urbaanisuomalaisten lihansyöjien itsepetos etsii vertaistaan kaupan lihatiskillä
Kolumni Petteri Holma

Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

28.09.2023 06:00 29
Hyvä elämä ei ole paikka vaan suunta
Kolumni Katja Kärki

Hyvä elämä ei ole paikka vaan suunta

27.09.2023 05:00 3
Lippous halutaan saunankaltaiseksi Unesco-perinteeksi – yksinkertaista se ei ole
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Lippous ha­lu­taan sau­nan­kal­tai­sek­si Unes­co-pe­rin­teek­si – yk­sin­ker­tais­ta se ei ole

26.09.2023 06:00 2
Ennen kodinhoitajat riensivät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Ennen ko­din­hoi­ta­jat rien­si­vät hätiin, kun perhe joutui pulaan – nyt apua saa vain jos osaa vaatia

24.09.2023 15:49 7
Milloin verinen historia muuttuu mukavaksi saduksi?
Kolumni Miila Kankaanranta

Milloin verinen his­to­ria muuttuu mu­ka­vak­si sa­duk­si?

23.09.2023 05:00 3
Viikon kuva: Ohjastajan kurakuorrutus
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Oh­jas­ta­jan ku­ra­kuor­ru­tus

22.09.2023 06:00
Jos Jasper Pääkkönen sai Inarin rannalta paikan luksusmatkailuun, saako myös Veikko Lesonen?
Kolumni Risto Pyykkö

Jos Jasper Pääk­kö­nen sai Inarin ran­nal­ta paikan luk­sus­mat­kai­luun, saako myös Veikko Le­so­nen?

21.09.2023 05:00 13
Pyykkikori-indeksi kertoo hyvinvoinnista enemmän kuin mikään älykello
Kolumni Johanna Sarriola

Pyyk­ki­ko­ri-in­dek­si kertoo hy­vin­voin­nis­ta enemmän kuin mikään äly­kel­lo

20.09.2023 05:00 2
Kaksoisrooli estää päättämisen – tornihotellien kaavoitus saa kaupunkilaisen miettimään, kenen asialla päättäjä on
Kolumni Taru Salo

Kak­sois­roo­li estää päät­tä­mi­sen – tor­ni­ho­tel­lien kaa­voi­tus saa kau­pun­ki­lai­sen miet­ti­mään, kenen asialla päät­tä­jä on

19.09.2023 05:00 14
Nykyään ei ole enää häpeä elää toisten maksamaa elämää
Kolumni Henripekka Kallio

Nykyään ei ole enää häpeä elää toisten mak­sa­maa elämää

16.09.2023 05:00 32
Viikon kuva: Lavastettu onnettomuus sulki tunnelin
Kolumni Pekka Aho

Viikon kuva: La­vas­tet­tu on­net­to­muus sulki tun­ne­lin

15.09.2023 07:54
On aika lopettaa porokaartelu ja tunnustaa jäkäläkadon syyt
Kolumni Petteri Holma

On aika lo­pet­taa po­ro­kaar­te­lu ja tun­nus­taa jä­kä­lä­ka­don syyt

14.09.2023 06:00 63
Hallitus kiristää tonttien verotusta sadalla miljoonalla – yhtä paljon kuin polttoaineverotus kevenee
Kolumni Tiia Haapakangas

Hal­li­tus ki­ris­tää tont­tien ve­ro­tus­ta sadalla mil­joo­nal­la – yhtä paljon kuin polt­to­ai­ne­ve­ro­tus kevenee

13.09.2023 06:00 10
N-sanan livahtaminen eduskuntaan osoitti, ettei persuja saa irti rasismista
Kolumni Ville Hyötylä

N-sanan li­vah­ta­mi­nen edus­kun­taan osoit­ti, ettei persuja saa irti ra­sis­mis­ta

12.09.2023 06:00 42
Koulutettu nainen tupruaa vihapuhetta – Riikka Purra muutti mielikuvan vihersmoothienaisista
Kolumni Eila Valtanen

Kou­lu­tet­tu nainen tupruaa vi­ha­pu­het­ta – Riikka Purra muutti mie­li­ku­van vi­her­smoot­hie­nai­sis­ta

10.09.2023 14:00 42
Väki vähenee, itsetunto kasvaa ja kalat yhä syödään
Kolumni Antti Kokkonen

Väki vä­he­nee, it­se­tun­to kasvaa ja kalat yhä syödään

09.09.2023 05:00 4
Viikon kuva: jalkapallon kesänappulasarja huipentui
Kolumni

Viikon kuva: jal­ka­pal­lon ke­sä­nap­pu­la­sar­ja hui­pen­tui

08.09.2023 05:00
Rovaniemen keskustasta tuli turistilähiö – siinä syy, miksi keskusta on kadottanut vetovoimansa asuinalueena
Kolumni Leena Talvensaari

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta tuli tu­ris­ti­lä­hiö – siinä syy, miksi kes­kus­ta on ka­dot­ta­nut ve­to­voi­man­sa asuin­aluee­na

07.09.2023 05:00 16
Mitähän ihmisetkin minusta ajattelee? No, tuskin yhtään mitään
Kolumni Anitta Salmi

Mitähän ih­mi­set­kin minusta ajat­te­lee? No, tuskin yhtään mitään

06.09.2023 05:01 3
Suorittajan on myönnettävä tyhmyytensä ja oikeus elämäniloon
Kolumni Hilda Simpanen

Suo­rit­ta­jan on myön­net­tä­vä tyh­myy­ten­sä ja oikeus elä­män­iloon

05.09.2023 06:00 2
Lasta ei pidä suojella kaikelta, sillä naarmut ja kohtuulliset riskit kuuluvat kasvamiseen – mutta missä kulkee raja?
Kolumni Riku Lavia

Lasta ei pidä suo­jel­la kai­kel­ta, sillä naarmut ja koh­tuul­li­set riskit kuu­lu­vat kas­va­mi­seen – mutta missä kulkee raja?

03.09.2023 17:14 2
Suhtauduin aiemmin kriittisesti Hannukaisen kaivoshankkeeseen, mutta nyt olen tullut toisiin ajatuksiin kahdesta syystä
Kolumni Pekka Mauno

Suh­tau­duin aiemmin kriit­ti­ses­ti Han­nu­kai­sen kai­vos­hank­kee­seen, mutta nyt olen tullut toisiin aja­tuk­siin kah­des­ta syystä

02.09.2023 06:00 19
Viikon kuva: Kireitä siimoja Ranualla
Kolumni Jussi Leinonen

Viikon kuva: Kireitä siimoja Ra­nual­la

01.09.2023 06:00
Luottamus syntyy ja kuolee arjessa
Kolumni Katja Kärki

Luot­ta­mus syntyy ja kuolee arjessa

31.08.2023 06:00 8
Kukuitko yön ulkona?
Kolumni Maria Paldanius

Ku­kuit­ko yön ulkona?

30.08.2023 05:00 2
Kuka suojelee ulkomaalaisia kausityöntekijöitä? Jonkun kannattaisi, sillä kyse on koko Lapin matkailun maineesta
Kolumni Niina Lavia

Kuka suo­je­lee ul­ko­maa­lai­sia kau­si­työn­te­ki­jöi­tä? Jonkun kan­nat­tai­si, sillä kyse on koko Lapin mat­kai­lun mai­nees­ta

29.08.2023 08:43 22
Jos olisin puu, haluaisin seinähirreksi koulukeskukseen
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Jos olisin puu, ha­luai­sin sei­nä­hir­rek­si kou­lu­kes­kuk­seen

28.08.2023 06:00 4
Salahotellien luvatussa kaupungissa majoittamisesta tuli "asuntojen vuokrausta kalustettuna"
Kolumni Risto Pyykkö

Sa­la­ho­tel­lien lu­va­tus­sa kau­pun­gis­sa ma­joit­ta­mi­ses­ta tuli "a­sun­to­jen vuok­raus­ta ka­lus­tet­tu­na"

26.08.2023 05:00 33