Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin Kansa
Viimeisin 12 tuntia
Lapin Kansan Kari Pyykkö palkittiin Elämäntyö urheilutoimittajana -palkinnolla

Lapin Kansan Kari Pyykkö pal­kit­tiin Elä­män­työ ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja­na -pal­kin­nol­la

07.12.2023 18:49 3
Tilaajille
Vanhemmat
Taiton automatisointi tuo pieniä muutoksia Lapin Kansan ulkoasuun – toimitus voi keskittyä entistä enemmän sisältöön

Taiton au­to­ma­ti­soin­ti tuo pieniä muu­tok­sia Lapin Kansan ul­ko­asuun – toi­mi­tus voi kes­kit­tyä entistä enemmän si­säl­töön

29.11.2023 05:00 2
Mielenkiinnon kohteet saavat vaihdella ja elää omaa elämäänsä
Kolumni

Mie­len­kiin­non kohteet saavat vaih­del­la ja elää omaa elä­mään­sä

27.10.2023 05:45
Tilaajille
Meri-Lapin uutiskirje tarjoaa parhaat palat joka viikko
Kolumni

Me­ri-La­pin uu­tis­kir­je tarjoaa parhaat palat joka viikko

05.09.2023 17:30 2
Vaihtoon voi lähteä lentämättä ja kieliopinnot helpottavat kulttuurishokkia – lue vaihtokokemukset maailmalta

Vaih­toon voi lähteä len­tä­mät­tä ja kie­li­opin­not hel­pot­ta­vat kult­tuu­ri­shok­kia – lue vaih­to­ko­ke­muk­set maail­mal­ta

22.06.2023 06:00
Tilaajille
Al­ku­vii­kon tuo­reim­mat uutiset luet­ta­vis­sa Lapin Kansan verk­ko­si­vuil­ta

Al­ku­vii­kon tuo­reim­mat uutiset luet­ta­vis­sa Lapin Kansan verk­ko­si­vuil­ta

02.05.2023 05:00
Lapin Kansa ilmestyy tänään näköislehtenä, alkuviikon tuoreimmat uutiset luettavissa verkkosivuilta

Lapin Kansa il­mes­tyy tänään nä­köis­leh­te­nä, al­ku­vii­kon tuo­reim­mat uutiset luet­ta­vis­sa verk­ko­si­vuil­ta

01.05.2023 05:00
Lapin Kansa kertoo tärkeimmät uutiset myös pääsiäisenä

Lapin Kansa kertoo tär­keim­mät uutiset myös pää­siäi­se­nä

07.04.2023 04:07
Atomivetureita koeajossa, koskenlaskijoille ränni Ounasvaaralle ja kaamea virhe Lapin Kansassa – näin lappilaisia on vuosikymmenien aikana juksattu

Ato­mi­ve­tu­rei­ta koea­jos­sa, kos­ken­las­ki­joil­le ränni Ou­nas­vaa­ral­le ja kaamea virhe Lapin Kan­sas­sa – näin lap­pi­lai­sia on vuo­si­kym­me­nien aikana juk­sat­tu

01.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Lapin Kansan Risto Pyykölle Suuri Journalistipalkinto petovahinkokorvausjutuista

Lapin Kansan Risto Pyy­köl­le Suuri Jour­na­lis­ti­pal­kin­to pe­to­va­hin­ko­kor­vaus­ju­tuis­ta

08.03.2023 21:57 22
Vaalipuhetta-podcast avaa vaalien asetelmia Lapissa

Vaa­li­pu­het­ta-pod­cast avaa vaalien ase­tel­mia Lapissa

21.02.2023 09:00
Lapin Kansan uutiset luettavissa loppiaisen ajan verkossa ja ilmestyneessä näköislehdessä – painettu lehti ilmestyy seuraavan kerran ensi maanantaina

Lapin Kansan uutiset luet­ta­vis­sa lop­piai­sen ajan ver­kos­sa ja il­mes­ty­nees­sä nä­köis­leh­des­sä – pai­net­tu lehti il­mes­tyy seu­raa­van kerran ensi maa­nan­tai­na

06.01.2023 09:38 6
Postinkantajan työ sopii hyvin vuorokausirytmeihin – 73-vuotias Raimo Hyttinen jäi eläkkeelle 67-vuotiaana, mutta hän tekee edelleen mielellään töitä

Pos­tin­kan­ta­jan työ sopii hyvin vuo­ro­kau­si­ryt­mei­hin – 73-vuo­tias Raimo Hyt­ti­nen jäi eläk­keel­le 67-vuo­tiaa­na, mutta hän tekee edel­leen mie­lel­lään töitä

15.09.2022 11:55
JSN: Lapin Kansa korjasi riskisijoituksiin liittyvän olennaisen asiavirheen riittävän hyvin

JSN: Lapin Kansa korjasi ris­ki­si­joi­tuk­siin liit­ty­vän olen­nai­sen asia­vir­heen riit­tä­vän hyvin

17.06.2022 11:00 1
Lapin Kansan tapahtumakalenteri uudistuu – palvelussa näkyvillä entistä enemmän tapahtumia

Lapin Kansan ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri uu­dis­tuu – pal­ve­lus­sa nä­ky­vil­lä entistä enemmän ta­pah­tu­mia

08.06.2022 06:00
Pyöreitä vuosia täyttävä Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen: "Median tehtävä on toimia yhteiskunnassa sparraajana"

Pyö­rei­tä vuosia täyt­tä­vä Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen: "Median tehtävä on toimia yh­teis­kun­nas­sa spar­raa­ja­na"

15.04.2022 17:00 16
Tilaajille
"On hienoa, kun kuvattava uskaltaa olla oma itsensä" – valokuvaaja Jussi Leinonen palkittiin yleisön suosikkina kuvajournalistikilpailussa

"On hienoa, kun ku­vat­ta­va us­kal­taa olla oma it­sen­sä" – va­lo­ku­vaa­ja Jussi Lei­no­nen pal­kit­tiin yleisön suo­sik­ki­na ku­va­jour­na­lis­ti­kil­pai­lus­sa

07.04.2022 18:00 4
Tilaajille
Pikkuruinen Lapin Kansa pitää nukketalon väen ajan tasalla koronarajoituksista: Inkerelli Vieltojärvi ja Sanna Aikio hullaantuivat ministelystä

Pik­ku­rui­nen Lapin Kansa pitää nuk­ke­ta­lon väen ajan tasalla ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta: In­ke­rel­li Viel­to­jär­vi ja Sanna Aikio hul­laan­tui­vat mi­nis­te­lys­tä

05.01.2022 17:00
Tilaajille
Lapin pienimmistä kunnista ei löytynytkään uutiserämaata – Harri Holtinkoski yllättyi opinnäytetyönsä lopputuloksesta

Lapin pie­nim­mis­tä kun­nis­ta ei löy­ty­nyt­kään uu­tis­erä­maa­ta – Harri Hol­tin­kos­ki yl­lät­tyi opin­näy­te­työn­sä lop­pu­tu­lok­ses­ta

02.01.2022 16:13 3
Tilaajille
10. joulukuuta: Älä vain osta mustan pörssin sokeria!

10. jou­lu­kuu­ta: Älä vain osta mustan pörssin so­ke­ria!

10.12.2021 00:02
Tilaajille