Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Joulu
Neljätoistametrinen pihakuusi matkasi Rovaniemen Kiehismutkasta kävelykadulle – "Tässä molemmat osapuolet voittavat"

Nel­jä­tois­ta­met­ri­nen pi­ha­kuu­si matkasi Ro­va­nie­men Kie­his­mut­kas­ta kä­ve­ly­ka­dul­le – "Tässä mo­lem­mat osa­puo­let voit­ta­vat"

19.10.2021 15:20
Koronatartuntojen määrä voi kääntyä uuteen nousuun – joulun ja uudenvuoden vaikutus näkyy vasta myöhemmin

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä voi kääntyä uuteen nousuun – joulun ja uu­den­vuo­den vai­ku­tus näkyy vasta myö­hem­min

29.12.2020 14:57
Joulumatkailun vaikutus Lapin koronatilanteeseen nähdään vasta myöhemmin – pyhien aikana Lapin sairaanhoitopiirissä todettiin viisi koronatartuntaa

Jou­lu­mat­kai­lun vai­ku­tus Lapin ko­ro­na­ti­lan­tee­seen nähdään vasta myö­hem­min – pyhien aikana Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä to­det­tiin viisi ko­ro­na­tar­tun­taa

28.12.2020 11:01 6
Tilaajille
Meri-Lapissa oli jouluna vain vähän poliisitehtäviä – Myös pohjoisen Lapin joulu oli rauhallinen

Me­ri-La­pis­sa oli jouluna vain vähän po­lii­si­teh­tä­viä – Myös poh­joi­sen Lapin joulu oli rau­hal­li­nen

27.12.2020 18:55
Tilaajille
Kaksi rattijuoppoa ja railakasta juhlintaa – Kokonaisuutena Rovaniemen joulupyhät sujuivat rauhallisesti

Kaksi rat­ti­juop­poa ja rai­la­kas­ta juh­lin­taa – Ko­ko­nai­suu­te­na Ro­va­nie­men jou­lu­py­hät su­jui­vat rau­hal­li­ses­ti

27.12.2020 14:23
Tilaajille

Kaak­kois-Suo­men po­lii­sil­la poik­keuk­sel­li­sen kii­rei­nen joulu – kynt­ti­löis­tä syt­ty­nyt paloja eri puo­lil­la Suomea

25.12.2020 13:26
WHO:n johtaja toivoo, ettei pandemian vuoksi tehtyjä uhrauksia haaskattaisi loppuvuoden juhlallisuuksien vuoksi

WHO:n johtaja toivoo, ettei pan­de­mian vuoksi tehtyjä uh­rauk­sia haas­kat­tai­si lop­pu­vuo­den juh­lal­li­suuk­sien vuoksi

25.12.2020 15:33
Natalia ja Kaj Henriksson matkustivat koronarajoituksista huolimatta Lappiin – perillä odotti yllätys: "Olen pohtinut, olenko hyvis vai pahis, kun lähdimme matkaan"

Natalia ja Kaj Hen­riks­son mat­kus­ti­vat ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta Lappiin – perillä odotti yl­lä­tys: "Olen poh­ti­nut, olenko hyvis vai pahis, kun läh­dim­me mat­kaan"

24.12.2020 13:39 4
Tilaajille
Päiväkirja: Arkihuolesi kaikki heitä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ar­ki­huo­le­si kaikki heitä

24.12.2020 12:26
Tilaajille
Joulurauha julistettiin tyhjälle torille ensimmäistä kertaa historiassa – "Koronan takia käytiin nyt tällainen taistelu ja tehtiin se niin hyvin kuin voitiin"

Jou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin tyh­jäl­le torille en­sim­mäis­tä kertaa his­to­rias­sa – "Ko­ro­nan takia käytiin nyt täl­lai­nen tais­te­lu ja tehtiin se niin hyvin kuin voi­tiin"

24.12.2020 13:58
Turku julistaa joulurauhan kello 12 – Katso täältä Ylen suora lähetys Vanhalta Suurtorilta kello 11.55 alkaen

Turku ju­lis­taa jou­lu­rau­han kello 12 – Katso täältä Ylen suora lähetys Van­hal­ta Suur­to­ril­ta kello 11.55 alkaen

24.12.2020 11:28
Tilaajille
Koskenkorva on perjantaipullo, Napue puhuttelee hifistelijöitä, mutta joulupukki on brändeistä paras – Rovaniemeltä kotoisin oleva professori Saila Saraniemi nostaa esiin onnistuneita suomalaisbrändäyksiä

Kos­ken­kor­va on per­jan­tai­pul­lo, Napue pu­hut­te­lee hi­fis­te­li­jöi­tä, mutta jou­lu­puk­ki on brän­deis­tä paras – Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin oleva pro­fes­so­ri Saila Sa­ra­nie­mi nostaa esiin on­nis­tu­nei­ta suo­ma­laisb­rän­däyk­siä

24.12.2020 10:01 1
Tilaajille
Sarviuutetta impotenssiin ja UV-superlinssit silmille – poron huimia supervoimia himoitaan lääketeollisuudessa myös ihmiskäyttöön

Sar­vi­uu­tet­ta im­po­tens­siin ja UV-su­per­lins­sit sil­mil­le – poron huimia su­per­voi­mia hi­moi­taan lää­ke­teol­li­suu­des­sa myös ih­mis­käyt­töön

24.12.2020 07:01
Tilaajille
Pysähtymisen vuosi sai Saara Aallon pohtimaan, haluaako hän enää takaisin oravanpyörään: "Kalenterissa pitää olla tilaa spontaaneille ja luoville tilaisuuksille"

Py­säh­ty­mi­sen vuosi sai Saara Aallon poh­ti­maan, ha­luaa­ko hän enää ta­kai­sin ora­van­pyö­rään: "Ka­len­te­ris­sa pitää olla tilaa spon­taa­neil­le ja luo­vil­le ti­lai­suuk­sil­le"

24.12.2020 07:00
Miksi pukin lempiporon nenä on punainen? Lue viisi ajankohtaista kysymystä porosta – jonka pitäisi lentää taas tuhat kilometriä sekunnissa ehtiäkseen kaikkialle

Miksi pukin lem­pi­po­ron nenä on pu­nai­nen? Lue viisi ajan­koh­tais­ta ky­sy­mys­tä porosta – jonka pitäisi lentää taas tuhat ki­lo­met­riä se­kun­nis­sa eh­tiäk­seen kaik­kial­le

24.12.2020 07:00 2
Tilaajille
Jälkikasvua ei kiinnosta isovanhempien posliiniastiasto – sitä ei tosin ole käyttänyt vielä kukaan
Kolumni

Jäl­ki­kas­vua ei kiin­nos­ta iso­van­hem­pien pos­lii­ni­as­tias­to – sitä ei tosin ole käyt­tä­nyt vielä kukaan

24.12.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään tur­val­li­nen joulu lap­sil­le

24.12.2020 05:18
Tilaajille
Joulupukki aloittaa vuotuisen matkansa Rovaniemeltä jälleen – katso suora lähetys tästä

Jou­lu­puk­ki aloit­taa vuo­tui­sen mat­kan­sa Ro­va­nie­mel­tä jälleen – katso suora lähetys tästä

23.12.2020 18:30
Tilaajille
Laulava joulukortti  ilahdutti kerrostalon väkeä

Laulava jou­lu­kort­ti ilah­dut­ti ker­ros­ta­lon väkeä

23.12.2020 12:35
Merilappilaiset osallistuivat innolla postikorttikampanjaan

Me­ri­lap­pi­lai­set osal­lis­tui­vat innolla pos­ti­kort­ti­kam­pan­jaan

23.12.2020 12:28