Hyväntekeväisyys
Viimeisin tunti
Tennislegenda Jarkko Nieminen antaa Kemissä lauantaina pallolle kyytiä mailalla ja jalalla

Ten­nis­le­gen­da Jarkko Nie­mi­nen antaa Kemissä lauan­tai­na pal­lol­le kyytiä mai­lal­la ja jalalla

19:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Pariisin sijaan Rovaniemelle –Pyöräilyjoukkueen matka kesti viisi päivää

Pa­rii­sin sijaan Ro­va­nie­mel­le –Pyö­räi­ly­jouk­kueen matka kesti viisi päivää

13.07.2020 16:29 0
Tilaajille
Jalkapalloilija Balde hoitaa kausityöläisille hotellihuoneet – Espanjassa tuhansia kärsii kodittomuudesta rasismin takia

Jal­ka­pal­loi­li­ja Balde hoitaa kau­si­työ­läi­sil­le ho­tel­li­huo­neet – Es­pan­jas­sa tu­han­sia kärsii ko­dit­to­muu­des­ta ra­sis­min takia

28.06.2020 07:00 0
Torniolainen Päivi Syväjärvi aikoo kavuta Nepalin Gokyo Rin huipulle yli viiden kilometrin korkeuteen

Tor­nio­lai­nen Päivi Sy­vä­jär­vi aikoo kavuta Nepalin Gokyo Rin hui­pul­le yli viiden ki­lo­met­rin kor­keu­teen

24.05.2020 18:00 0
Tilaajille
Rovaniemen Sinetässä jaetaan ilmainen keittolounas eristyksessä oleville ikäihmisille – tempauksesta on kasvanut koko kylän yhteinen projekti: "Tämä, jos mikä pitää kylän hengissä"

Ro­va­nie­men Si­ne­täs­sä jaetaan il­mai­nen keit­to­lou­nas eris­tyk­ses­sä ole­vil­le ikä­ih­mi­sil­le – tem­pauk­ses­ta on kas­va­nut koko kylän yh­tei­nen pro­jek­ti: "Tämä, jos mikä pitää kylän hen­gis­sä"

08.05.2020 17:45 1
Tilaajille
Pasi Ruotsalainen etsii kavereita keittämään koronasoppaa kunnan soppatykillä Ivalossa

Pasi Ruot­sa­lai­nen etsii ka­ve­rei­ta keit­tä­mään ko­ro­na­sop­paa kunnan sop­pa­ty­kil­lä Iva­los­sa

21.04.2020 16:12 0
Tilaajille
Digitalkkari Jari Kokko huoltaa käytettyjä koneita ja lahjoittaa ne koululaisille kotiopiskeluun – romustakin laitteesta voi saada uudenveroisen

Di­gi­talk­ka­ri Jari Kokko huoltaa käy­tet­ty­jä koneita ja lah­joit­taa ne kou­lu­lai­sil­le ko­ti­opis­ke­luun – ro­mus­ta­kin lait­tees­ta voi saada uu­den­ve­roi­sen

24.03.2020 14:49 0
Lukijan juttu: Hyväntekeväisyystempaus parturissa
Lukijalta Mielipide

Lukijan juttu: Hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus par­tu­ris­sa

23.12.2019 16:38 0
Mikael Gröhnin perhe ja yritykset lahjoittivat jouluiloa sadoille rovaniemeläisille

Mikael Gröhnin perhe ja yri­tyk­set lah­joit­ti­vat jou­lu­iloa sa­doil­le ro­va­nie­me­läi­sil­le

19.12.2019 10:41 0
Jouluna autetaan monin tavoin – Hopen kautta toteutuu 255 lappilaisen lapsen joululahjatoive, Tornion Joulupuu tuo iloa 70 lapselle

Jouluna au­te­taan monin tavoin – Hopen kautta to­teu­tuu 255 lap­pi­lai­sen lapsen jou­lu­lah­ja­toi­ve, Tornion Jou­lu­puu tuo iloa 70 lap­sel­le

16.12.2019 19:21 0
Tilaajille
Petronellat lahjoitti pyörätuolivaatteita ja joulupusseja

Pet­ro­nel­lat lah­joit­ti pyö­rä­tuo­li­vaat­tei­ta ja jou­lu­pus­se­ja

16.12.2019 15:30 0
Lionsit järjestivät joululahjatalkoot

Lionsit jär­jes­ti­vät jou­lu­lah­ja­tal­koot

16.12.2019 13:06 0
Kukkakauppa ja konditoria tempaisevat yhdessä: Rovaniemellä voi jälleen lähettää joulutervehdyksen ikäihmisille

Kuk­ka­kaup­pa ja kon­di­to­ria tem­pai­se­vat yh­des­sä: Ro­va­nie­mel­lä voi jälleen lä­het­tää jou­lu­ter­veh­dyk­sen ikä­ih­mi­sil­le

02.12.2019 09:33 0

Hope ry aloit­taa jou­lu­ke­räyk­sen, jolla tuetaan lasten ja nuorten har­ras­tuk­sia

26.11.2019 13:36 0
Tilaajille
Rovaniemen kirjastolla on heijastinpuu

Ro­va­nie­men kir­jas­tol­la on hei­jas­tin­puu

15.11.2019 12:47 0
Onko sinulla tarpeettomia pelejä? Lahjoita ne hyvään tarkoitukseen!

Onko sinulla tar­peet­to­mia pelejä? Lah­joi­ta ne hyvään tar­koi­tuk­seen!

29.10.2019 15:03 0
Ihmisten hätä näkyy avustustyössä – eniten kysytään kodin tarvikkeita

Ih­mis­ten hätä näkyy avus­tus­työs­sä – eniten ky­sy­tään kodin tar­vik­kei­ta

23.10.2019 07:30 0
Tilaajille
Laudi ei ole kuoro vaan lauluyhtye – konsertilla kerätään rahaa syöpäyhdistykselle

Laudi ei ole kuoro vaan lau­lu­yh­tye – kon­ser­til­la ke­rä­tään rahaa syö­pä­yh­dis­tyk­sel­le

27.09.2019 14:57 0
Tilaajille
Saarenkylän tansseissa tuetaan syöpäperheitä  Lapin Sylvertin kautta

Saa­ren­ky­län tans­seis­sa tuetaan syö­pä­per­hei­tä Lapin Syl­ver­tin kautta

25.09.2019 09:03 0