Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Hyväntekeväisyys

Pai­kal­li­nen yrit­tä­jä aloitti ra­han­ke­ruu­kam­pan­jan Ra­nual­la pa­la­neen ka­la­ja­los­ta­mon hyväksi – "Vas­taa­not­to on ollut sy­dä­mel­li­nen"

01.08.2021 12:38 7
Tilaajille

Moni haluaa nyt kävellä Lapin halki – Reis­su­tem­pauk­set suun­tau­tu­vat usein Lap­piin, koska se mah­dol­lis­taa pi­sim­mät reitit

25.07.2021 06:30 1
Tilaajille

Kel­tai­siin pu­keu­tu­nut pyö­räi­li­jä­jouk­kue py­säh­tyy Me­ri-La­pis­sa kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na

14.07.2021 10:24

Kode 60 Charity Golf -tur­naus pe­la­taan Kemin ken­täl­lä 7.8 – Samassa yh­tey­des­sä huu­to­kau­pa­taan suo­ma­lais­pe­laa­jien NHL-pai­to­ja

30.06.2021 18:05

Hä­vik­ki­ruo­ka hyö­ty­käyt­töön – "­Tääl­lä näkee ka­ve­rei­ta, saa ruokaa ja tulee läh­det­tyä kau­pun­gil­le"

28.06.2021 06:30
Tilaajille

Poh­jo­lan Osuus­pank­ki lah­joit­taa 30 000 euroa lasten ja nuorten mie­len­ter­veys­työ­hön Lapissa

23.06.2021 14:10
Tilaajille

Vaalien yh­tey­des­sä on kerätty rahaa hy­vän­te­ke­väi­syy­teen vii­mei­set 114 vuotta – tämä vuosi uhkaa jäädä pe­rin­teen vii­mei­sek­si

04.06.2021 14:52 1

Ro­va­nie­mel­lä yh­teis­läh­tö maail­man­laa­jui­seen hy­vän­te­ke­väi­syys­juok­suun

05.05.2021 10:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan suuret pie­nem­piä syövät

28.01.2021 14:44
Tilaajille

Ko­ro­na­vuo­si: Me­ri-La­pis­sa jou­lu­apua tar­vi­taan enemmän kuin aiemmin

16.12.2020 15:22

Ke­mi­läi­nen par­tio­lais­ten lip­pu­kun­nan johtaja yl­lä­tet­tiin: tui­ki­tar­peel­li­nen ret­ki-va­rus­te saatiin lah­joi­tuk­se­na va­ras­te­tun tilalle

16.12.2020 15:28

Lei­jo­nat ja Ronjat lah­joit­ti­vat 3 000 euroa lasten- ja nuo­ri­so­psy­kiat­rian kli­ni­kal­le

16.12.2020 10:07
Tilaajille

Jope Ruo­nan­suun muis­tok­si Kemiin suun­ni­tel­tu hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti pe­ru­taan

02.10.2020 09:00
Tilaajille

KePS-kas­vat­ti Kaarlo Kank­ku­nen teki paluun Sau­vo­saa­ren nur­mel­le hy­vän­te­ke­väi­syy­sot­te­lus­sa, jonka maa­li­tyk­ki­nä kun­nos­tau­tui Jarkko Nie­mi­nen

15.08.2020 19:41
Tilaajille

Ten­nis­le­gen­da Jarkko Nie­mi­nen antaa Kemissä lauan­tai­na pal­lol­le kyytiä mai­lal­la ja jalalla

13.08.2020 19:30
Tilaajille

Pa­rii­sin sijaan Ro­va­nie­mel­le –Pyö­räi­ly­jouk­kueen matka kesti viisi päivää

13.07.2020 16:29
Tilaajille

Jal­ka­pal­loi­li­ja Balde hoitaa kau­si­työ­läi­sil­le ho­tel­li­huo­neet – Es­pan­jas­sa tu­han­sia kärsii ko­dit­to­muu­des­ta ra­sis­min takia

28.06.2020 07:00

Tor­nio­lai­nen Päivi Sy­vä­jär­vi aikoo kavuta Nepalin Gokyo Rin hui­pul­le yli viiden ki­lo­met­rin kor­keu­teen

25.05.2020 14:58
Tilaajille

Ro­va­nie­men Si­ne­täs­sä jaetaan il­mai­nen keit­to­lou­nas eris­tyk­ses­sä ole­vil­le ikä­ih­mi­sil­le – tem­pauk­ses­ta on kas­va­nut koko kylän yh­tei­nen pro­jek­ti: "Tämä, jos mikä pitää kylän hen­gis­sä"

08.05.2020 17:45 1
Tilaajille

Pasi Ruot­sa­lai­nen etsii ka­ve­rei­ta keit­tä­mään ko­ro­na­sop­paa kunnan sop­pa­ty­kil­lä Iva­los­sa

21.04.2020 16:12
Tilaajille