Hyväntekeväisyys
Lukijalta Mielipide

Maan suuret pie­nem­piä syövät

28.01.2021 14:44
Tilaajille
Koronavuosi: Meri-Lapissa jouluapua tarvitaan enemmän kuin aiemmin

Ko­ro­na­vuo­si: Me­ri-La­pis­sa jou­lu­apua tar­vi­taan enemmän kuin aiemmin

16.12.2020 15:22
Kemiläinen partiolaisten lippukunnan johtaja yllätettiin: tuikitarpeellinen retki-varuste saatiin lahjoituksena varastetun tilalle

Ke­mi­läi­nen par­tio­lais­ten lip­pu­kun­nan johtaja yl­lä­tet­tiin: tui­ki­tar­peel­li­nen ret­ki-va­rus­te saatiin lah­joi­tuk­se­na va­ras­te­tun tilalle

16.12.2020 15:28

Lei­jo­nat ja Ronjat lah­joit­ti­vat 3 000 euroa lasten- ja nuo­ri­so­psy­kiat­rian kli­ni­kal­le

16.12.2020 10:07
Tilaajille
Jope Ruonansuun muistoksi Kemiin suunniteltu hyväntekeväisyyskonsertti perutaan

Jope Ruo­nan­suun muis­tok­si Kemiin suun­ni­tel­tu hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti pe­ru­taan

02.10.2020 09:00
Tilaajille
KePS-kasvatti Kaarlo Kankkunen teki paluun Sauvosaaren nurmelle hyväntekeväisyysottelussa, jonka maalitykkinä kunnostautui Jarkko Nieminen

KePS-kas­vat­ti Kaarlo Kank­ku­nen teki paluun Sau­vo­saa­ren nur­mel­le hy­vän­te­ke­väi­syy­sot­te­lus­sa, jonka maa­li­tyk­ki­nä kun­nos­tau­tui Jarkko Nie­mi­nen

15.08.2020 19:41
Tilaajille
Tennislegenda Jarkko Nieminen antaa Kemissä lauantaina pallolle kyytiä mailalla ja jalalla

Ten­nis­le­gen­da Jarkko Nie­mi­nen antaa Kemissä lauan­tai­na pal­lol­le kyytiä mai­lal­la ja jalalla

13.08.2020 19:30
Tilaajille
Pariisin sijaan Rovaniemelle –Pyöräilyjoukkueen matka kesti viisi päivää

Pa­rii­sin sijaan Ro­va­nie­mel­le –Pyö­räi­ly­jouk­kueen matka kesti viisi päivää

13.07.2020 16:29
Tilaajille
Jalkapalloilija Balde hoitaa kausityöläisille hotellihuoneet – Espanjassa tuhansia kärsii kodittomuudesta rasismin takia

Jal­ka­pal­loi­li­ja Balde hoitaa kau­si­työ­läi­sil­le ho­tel­li­huo­neet – Es­pan­jas­sa tu­han­sia kärsii ko­dit­to­muu­des­ta ra­sis­min takia

28.06.2020 07:00
Torniolainen Päivi Syväjärvi aikoo kavuta Nepalin Gokyo Rin huipulle yli viiden kilometrin korkeuteen

Tor­nio­lai­nen Päivi Sy­vä­jär­vi aikoo kavuta Nepalin Gokyo Rin hui­pul­le yli viiden ki­lo­met­rin kor­keu­teen

25.05.2020 14:58
Tilaajille
Rovaniemen Sinetässä jaetaan ilmainen keittolounas eristyksessä oleville ikäihmisille – tempauksesta on kasvanut koko kylän yhteinen projekti: "Tämä, jos mikä pitää kylän hengissä"

Ro­va­nie­men Si­ne­täs­sä jaetaan il­mai­nen keit­to­lou­nas eris­tyk­ses­sä ole­vil­le ikä­ih­mi­sil­le – tem­pauk­ses­ta on kas­va­nut koko kylän yh­tei­nen pro­jek­ti: "Tämä, jos mikä pitää kylän hen­gis­sä"

08.05.2020 17:45 1
Tilaajille
Pasi Ruotsalainen etsii kavereita keittämään koronasoppaa kunnan soppatykillä Ivalossa

Pasi Ruot­sa­lai­nen etsii ka­ve­rei­ta keit­tä­mään ko­ro­na­sop­paa kunnan sop­pa­ty­kil­lä Iva­los­sa

21.04.2020 16:12
Tilaajille
Digitalkkari Jari Kokko huoltaa käytettyjä koneita ja lahjoittaa ne koululaisille kotiopiskeluun – romustakin laitteesta voi saada uudenveroisen

Di­gi­talk­ka­ri Jari Kokko huoltaa käy­tet­ty­jä koneita ja lah­joit­taa ne kou­lu­lai­sil­le ko­ti­opis­ke­luun – ro­mus­ta­kin lait­tees­ta voi saada uu­den­ve­roi­sen

24.03.2020 14:49
Lukijan juttu: Hyväntekeväisyystempaus parturissa
Lukijalta Mielipide

Lukijan juttu: Hy­vän­te­ke­väi­syys­tem­paus par­tu­ris­sa

23.12.2019 16:38
Mikael Gröhnin perhe ja yritykset lahjoittivat jouluiloa sadoille rovaniemeläisille

Mikael Gröhnin perhe ja yri­tyk­set lah­joit­ti­vat jou­lu­iloa sa­doil­le ro­va­nie­me­läi­sil­le

19.12.2019 10:41
Jouluna autetaan monin tavoin – Hopen kautta toteutuu 255 lappilaisen lapsen joululahjatoive, Tornion Joulupuu tuo iloa 70 lapselle

Jouluna au­te­taan monin tavoin – Hopen kautta to­teu­tuu 255 lap­pi­lai­sen lapsen jou­lu­lah­ja­toi­ve, Tornion Jou­lu­puu tuo iloa 70 lap­sel­le

16.12.2019 19:21
Tilaajille
Petronellat lahjoitti pyörätuolivaatteita ja joulupusseja

Pet­ro­nel­lat lah­joit­ti pyö­rä­tuo­li­vaat­tei­ta ja jou­lu­pus­se­ja

16.12.2019 15:30
Lionsit järjestivät joululahjatalkoot

Lionsit jär­jes­ti­vät jou­lu­lah­ja­tal­koot

16.12.2019 13:06
Kukkakauppa ja konditoria tempaisevat yhdessä: Rovaniemellä voi jälleen lähettää joulutervehdyksen ikäihmisille

Kuk­ka­kaup­pa ja kon­di­to­ria tem­pai­se­vat yh­des­sä: Ro­va­nie­mel­lä voi jälleen lä­het­tää jou­lu­ter­veh­dyk­sen ikä­ih­mi­sil­le

02.12.2019 15:29

Hope ry aloit­taa jou­lu­ke­räyk­sen, jolla tuetaan lasten ja nuorten har­ras­tuk­sia

26.11.2019 13:36
Tilaajille