Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hyväntekeväisyys
Hyväntekeväisyystapahtuman järjestävä Rovaniemen wanhat markkinat ei haluaisi maksaa vuokraa kaupungille – yhdistys kerää nimiä vetoomukseen

Hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vä Ro­va­nie­men wanhat mark­ki­nat ei ha­luai­si maksaa vuokraa kau­pun­gil­le – yh­dis­tys kerää nimiä ve­too­muk­seen

28.11.2023 22:28 10
Tilaajille
Lukijalta: Ukrainan sotapakolaisia autetaan yhä Rovaniemen Saarenkylässä – nyt kaivataan toppavaatteita, leluja, mattoja ja keittiövälineitä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uk­rai­nan so­ta­pa­ko­lai­sia au­te­taan yhä Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä – nyt kai­va­taan top­pa­vaat­tei­ta, leluja, mattoja ja keit­tiö­vä­li­nei­tä

23.11.2023 09:38
Tilaajille
Mitä saa 638 kilometrillä villalankaa? Armeijaa käymättömänä ei ehkä ensimmäisenä mieti sotilaiden turvallisuusasioita villasukkien värejä valitessa
Kolumni

Mitä saa 638 ki­lo­met­ril­lä vil­la­lan­kaa? Ar­mei­jaa käy­mät­tö­mä­nä ei ehkä en­sim­mäi­se­nä mieti so­ti­lai­den tur­val­li­suus­asioi­ta vil­la­suk­kien värejä va­li­tes­sa

12.11.2023 18:00 1
Tärkeämpää kuin vuoren valloitus on kapuaminen

Tär­keäm­pää kuin vuoren val­loi­tus on ka­pua­mi­nen

02.11.2023 15:36
Malawin tyttöjen asialla

Malawin tyt­tö­jen asialla

30.10.2023 12:38
Käsityöt auttavat sietämään arkea ja venyttämään sen rajoja – kirkon ompeluseurojen juuret ovat 1850-luvulla, mutta tutkimusmateriaalia ei niistä ole

Kä­si­työt aut­ta­vat sie­tä­mään arkea ja ve­nyt­tä­mään sen rajoja – kirkon om­pe­luseu­ro­jen juuret ovat 1850-lu­vul­la, mutta tut­ki­mus­ma­te­riaa­lia ei niistä ole

06.09.2023 20:30
Tilaajille
Skeittaamalla Nuorgamista Hankoon – skeittariporukka kerää rullaamalla varoja Ukrainaan

Skeit­taa­mal­la Nuor­ga­mis­ta Hankoon – skeit­ta­ri­po­ruk­ka kerää rul­laa­mal­la varoja Uk­rai­naan

01.08.2023 20:30 4
Tilaajille
"Tästä ainakin tietää, että se menee käyttöön eikä välikäsille" – rovaniemeläiskaksikko ompelee tuhansia kestositeitä myötätunnosta ja tahdosta auttaa

"Tästä ainakin tietää, että se menee käyt­töön eikä vä­li­kä­sil­le" – ro­va­nie­me­läis­kak­sik­ko ompelee tu­han­sia kes­to­si­tei­tä myö­tä­tun­nos­ta ja tah­dos­ta auttaa

27.07.2023 07:00 3
Tilaajille
Motoristit keräävät hyvää tekeviä pokerikäsiä salaisella reitillä

Mo­to­ris­tit ke­rää­vät hyvää tekeviä po­ke­ri­kä­siä sa­lai­sel­la rei­til­lä

08.06.2023 14:00
Jopen työ jatkuu Syväkankaalla

Jopen työ jatkuu Sy­vä­kan­kaal­la

26.05.2023 14:13
Ukrainalaislasten arkeen kuuluu etäkoulu kotimaahan ja valmistava opetus Suomessa

Uk­rai­na­lais­las­ten arkeen kuuluu etä­kou­lu ko­ti­maa­han ja val­mis­ta­va opetus Suo­mes­sa

04.05.2023 16:08
Kapuaminen tekee hyvää – Torniolainen Pia-Maria Lausas kiipeää vuorelle kerätäkseen rahaa nuorten naisten hyväksi

Ka­pua­mi­nen tekee hyvää – ­Tor­nio­lai­nen Pia-Ma­ria Lausas kiipeää vuo­rel­le ke­rä­täk­seen rahaa nuorten naisten hyväksi

31.03.2023 09:00
MLL kouluttaa lukumummeja ja -vaareja useissa Lapin kunnissa maksutta

MLL kou­lut­taa lu­ku­mum­me­ja ja -vaa­re­ja useissa Lapin kun­nis­sa mak­sut­ta

23.03.2023 13:07
Tilaajille
Savukosken mummoissa heräsi palo auttaa, Ukrainaan lähtee vauvojen nuttuja ja peittoja – "Ukrainan orpokodit täyttyvät ja avun tarve on suuri”

Sa­vu­kos­ken mum­mois­sa heräsi palo auttaa, Uk­rai­naan lähtee vau­vo­jen nuttuja ja peit­to­ja – "Uk­rai­nan or­po­ko­dit täyt­ty­vät ja avun tarve on suuri”

22.03.2023 22:29
Tilaajille
Hyväntekeväisyysryhmän kautta voi saada ruokaa, vaatteita tai vaikka sirkuslipun – auttajalle käteen jää hyvä mieli

Hy­vän­te­ke­väi­syys­ryh­män kautta voi saada ruokaa, vaat­tei­ta tai vaikka sir­kus­li­pun – aut­ta­jal­le käteen jää hyvä mieli

23.12.2022 15:34 1
Tilaajille
150 kassillista jouluherkkuja – Yrittäjäperhe lahjoittaa jälleen jouluruokaa Rovaniemen vähävaraisille

150 kas­sil­lis­ta jou­lu­herk­ku­ja – Yrit­tä­jä­per­he lah­joit­taa jälleen jou­lu­ruo­kaa Ro­va­nie­men vä­hä­va­rai­sil­le

20.12.2022 18:00 11
Tilaajille
Talvivaatteet toivotuin lahjoitus – Rovaniemen Ritarinteellä välitetään vaateapua ukrainalaisille

Tal­vi­vaat­teet toi­vo­tuin lah­joi­tus – Ro­va­nie­men Ri­ta­rin­teel­lä vä­li­te­tään vaa­te­apua uk­rai­na­lai­sil­le

20.12.2022 16:07
Tilaajille
Kemin kuninkaallisten vuoden päätapahtuma veti kirkon melkein täyteen

Kemin ku­nin­kaal­lis­ten vuoden pää­ta­pah­tu­ma veti kirkon melkein täyteen

12.12.2022 17:30
Tilaajille
Tonttulakkipäivä käynnistää Rovaniemen joulukuun – joulumieltä voi lahjoittaa monin tavoin

Tont­tu­lak­ki­päi­vä käyn­nis­tää Ro­va­nie­men jou­lu­kuun – jou­lu­miel­tä voi lah­joit­taa monin tavoin

29.11.2022 15:45
Tilaajille
Tonttulakkipäivää vietetään Rovaniemellä perinteiseen tapaan torstaina – ikäihmisille ja lapsiperheille hyväntekeväisyyslahjoitus

Tont­tu­lak­ki­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä pe­rin­tei­seen tapaan tors­tai­na – ikä­ih­mi­sil­le ja lap­si­per­heil­le hy­vän­te­ke­väi­syys­lah­joi­tus

28.11.2022 12:15
Tilaajille