Kysely: Miten pidät itsesi ja asun­to­si vii­leä­nä hel­teel­lä? – kerro vink­ki­si Lapin Kan­sal­le, teemme ai­hees­ta juttua

Kolumni: Kes­kin­ker­tai­suus kun­niaan, elä­mäs­sä ei tar­vit­se koko ajan nauttia kai­kes­ta

Yritykset: Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­mu­yri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

Hyväntekeväisyys
Team Rynkeby pyöräilee varoja syöpälasten hyväksi – Suomen joukkue keräsi viime vuonna Sylva ry:lle ja Aamu Säätiölle lähes miljoona euroa

Team Rynkeby pyö­räi­lee varoja syö­pä­las­ten hyväksi – Suomen joukkue keräsi viime vuonna Sylva ry:lle ja Aamu Sää­tiöl­le lähes mil­joo­na euroa

25.06.2022 15:00 1
Tilaajille
Revontulilaavu on ykkönen – Rovaniemeläiset valitsivat rotareiden rakentaman laavun vuoden kaupunkikeskustateoksi

Re­von­tu­li­laa­vu on ykkönen – Ro­va­nie­me­läi­set va­lit­si­vat ro­ta­rei­den ra­ken­ta­man laavun vuoden kau­pun­ki­kes­kus­ta­teok­si

31.05.2022 15:44 1
Tilaajille
Ravintoloitsija "Kake" Hyvärinen järjesti ukrainasta paenneille juhlat

Ra­vin­to­loit­si­ja "Kake" Hy­vä­ri­nen jär­jes­ti uk­rai­nas­ta paen­neil­le juhlat

18.05.2022 09:12
Frisbeegolfin suosio kasvanut hurjasti Rovaniemellä – lajiseurat toivovat harrastajia mukaan toimintaansa

Fris­bee­gol­fin suosio kas­va­nut hur­jas­ti Ro­va­nie­mel­lä – la­ji­seu­rat toi­vo­vat har­ras­ta­jia mukaan toi­min­taan­sa

20.04.2022 08:32
Tilaajille
Rovaniemeläisen Asemapäällikön päiväkodin lapset konsertoivat Ukrainan sotaa paenneiden perheiden tukemiseksi

Ro­va­nie­me­läi­sen Ase­ma­pääl­li­kön päi­vä­ko­din lapset kon­ser­toi­vat Uk­rai­nan sotaa paen­nei­den per­hei­den tu­ke­mi­sek­si

14.04.2022 12:00
Fresh X, Veera Pyykkö ja Säkenöivä-kuoro hyväntekeväisyyskonsertissa

Fresh X, Veera Pyykkö ja Sä­ke­nöi­vä-kuo­ro hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tis­sa

31.03.2022 10:10
Toimittajalta: Auttaminen antaa toivoa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Aut­ta­mi­nen antaa toivoa

30.03.2022 10:37
Tilaajille
Päivi saa viimein pakata Nepalin laukkunsa – Korona ja viimeksi sota on uhannut lykätä matkaa useita kertoja

Päivi saa viimein pakata Nepalin lauk­kun­sa – Korona ja vii­mek­si sota on uhannut lykätä matkaa useita kertoja

07.03.2022 17:00
Tilaajille
Näin voit auttaa Ukrainan tilanteessa

Näin voit auttaa Uk­rai­nan ti­lan­tees­sa

02.03.2022 15:41 1
Rovaniemen Wanhat Markkinat järjestetään kahden vuoden tauon jälkeen – "Vaarana on, ettei talkoolaisia löydy tarpeeksi"

Ro­va­nie­men Wanhat Mark­ki­nat jär­jes­te­tään kahden vuoden tauon jälkeen – "Vaa­ra­na on, ettei tal­koo­lai­sia löydy tar­peek­si"

23.02.2022 13:54
Kissan- ja koiranmuonat pantiin jakoon  Ivalossa – lahjoituksia kertyi yli 3 000 kiloa

Kissan- ja koi­ran­muo­nat pantiin jakoon Iva­los­sa – lah­joi­tuk­sia kertyi yli 3 000 kiloa

01.02.2022 10:49
Tilaajille
Jouluruokaa jaetaan 150 kassillista – maksuton jouluateria on Rovaniemellä jo perinne

Jou­lu­ruo­kaa jaetaan 150 kas­sil­lis­ta – mak­su­ton jou­lu­ate­ria on Ro­va­nie­mel­lä jo perinne

21.12.2021 14:44 2
Tilaajille
Moni haluaa poimia kuusesta tuntemattoman lapsen lahjatoiveen – auttaa voi myös tukemalla ensi vuoden harrastuksia

Moni haluaa poimia kuu­ses­ta tun­te­mat­to­man lapsen lah­ja­toi­veen – auttaa voi myös tu­ke­mal­la ensi vuoden har­ras­tuk­sia

23.11.2021 15:07 1
Tilaajille
Hyvä antaa vähästäänkin, paha ei paljostakaan
Kolumni

Hyvä antaa vä­häs­tään­kin, paha ei pal­jos­ta­kaan

13.11.2021 10:10 1
Tilkkutähtiä ei kuntarajat kahlitse – ahkerissa käsissä syntyy muun muassa kaunis ajatus omaisensa menettäneelle

Tilk­ku­täh­tiä ei kun­ta­ra­jat kah­lit­se – ah­ke­ris­sa käsissä syntyy muun muassa kaunis ajatus omai­sen­sa me­net­tä­neel­le

08.11.2021 17:28 3
Tilaajille
Asunnottomille kerätään villasukkia ja lapasia Torniossa

Asun­not­to­mil­le ke­rä­tään vil­la­suk­kia ja lapasia Tor­nios­sa

12.10.2021 10:40
Tilaajille
Minna Lindgren vierailee Rovaniemellä ja kertoo kirjastaan – tapahtumassa voi tukea Naisten Pankkia

Minna Lind­gren vie­rai­lee Ro­va­nie­mel­lä ja kertoo kir­jas­taan – ta­pah­tu­mas­sa voi tukea Naisten Pankkia

29.09.2021 10:30
Paikallinen yrittäjä aloitti rahankeruukampanjan Ranualla palaneen kalajalostamon hyväksi – "Vastaanotto on ollut sydämellinen"

Pai­kal­li­nen yrit­tä­jä aloitti ra­han­ke­ruu­kam­pan­jan Ra­nual­la pa­la­neen ka­la­ja­los­ta­mon hyväksi – "Vas­taa­not­to on ollut sy­dä­mel­li­nen"

01.08.2021 12:38 7
Tilaajille
Moni haluaa nyt kävellä Lapin halki – Reissutempaukset suuntautuvat usein Lappiin, koska se mahdollistaa pisimmät reitit

Moni haluaa nyt kävellä Lapin halki – Reis­su­tem­pauk­set suun­tau­tu­vat usein Lap­piin, koska se mah­dol­lis­taa pi­sim­mät reitit

25.07.2021 06:30 1
Tilaajille
Keltaisiin pukeutunut pyöräilijäjoukkue pysähtyy Meri-Lapissa keskiviikkona ja torstaina

Kel­tai­siin pu­keu­tu­nut pyö­räi­li­jä­jouk­kue py­säh­tyy Me­ri-La­pis­sa kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na

14.07.2021 10:24