Peruskoulut
Jo tuhannet yläkoululaiset jättävät tulematta kouluun, koska se ahdistaa eikä kiinnosta – Kouluissa kaivataan järeämpiä keinoja puuttua poissaolojen kasvuun
Kolumni Silja Aitoaho

Jo tu­han­net ylä­kou­lu­lai­set jät­tä­vät tu­le­mat­ta kou­luun, koska se ah­dis­taa eikä kiin­nos­ta – Kou­luis­sa kai­va­taan jä­reäm­piä keinoja puuttua pois­sa­olo­jen kasvuun

12.09.2020 07:00 0
Suomen suurimman puukoulun tieltä jyrättiin yhdeksän lähikoulua, ja sama voi pian tapahtua muuallakin – Suomessa on ihan liikaa kouluja ja liian vähän oppilaita

Suomen suu­rim­man puu­kou­lun tieltä jy­rät­tiin yh­dek­sän lä­hi­kou­lua, ja sama voi pian ta­pah­tua muual­la­kin – Suo­mes­sa on ihan liikaa kouluja ja liian vähän op­pi­lai­ta

22.08.2020 19:30 0
Tilaajille
Toimittajalta: Tässä koronatestitilanteessa on normaali arki aika kaukana
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Tässä ko­ro­na­tes­ti­ti­lan­tees­sa on nor­maa­li arki aika kaukana

19.08.2020 09:14 0
Koulunkäynti alkaa ensi viikolla normaaliin tapaan – vai ryhtyvätkö oppilaat ja opettajat käyttämään maskeja?

Kou­lun­käyn­ti alkaa ensi vii­kol­la nor­maa­liin tapaan – vai ryh­ty­vät­kö op­pi­laat ja opet­ta­jat käyt­tä­mään mas­ke­ja?

04.08.2020 11:07 0
Suurkoulut tulevat – Suomen peruskouluverkko voi harventua 20 vuodessa lähes puoleen nykyisestä

Suur­kou­lut tulevat – Suomen pe­rus­kou­lu­verk­ko voi har­ven­tua 20 vuo­des­sa lähes puoleen ny­kyi­ses­tä

04.08.2020 10:18 0
OAJ: Varhaiskasvatus on unohdettu koronaohjeistuksissa, ja koulujen alkua uhkaa eriarvoisuus – "Kunnat tekevät, mitä tekevät"

OAJ: Var­hais­kas­va­tus on unoh­det­tu ko­ro­naoh­jeis­tuk­sis­sa, ja kou­lu­jen alkua uhkaa eri­ar­voi­suus – "Kunnat te­ke­vät, mitä te­ke­vät"

04.08.2020 06:00 0
Ysiluokan kruunu jäi yhdessä kokematta –  Koronakevät söi usean vuoden työllä kerätyt luokkaretket, kaikkia rahoja ei saada takaisin

Ysi­luo­kan kruunu jäi yhdessä ko­ke­mat­ta –  Ko­ro­na­ke­vät söi usean vuoden työllä kerätyt luok­ka­ret­ket, kaikkia rahoja ei saada ta­kai­sin

26.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Ei joukkopakoa: 80 prosenttia lapsista palasi viime viikolla kouluun Lapissa

Ei jouk­ko­pa­koa: 80 pro­sent­tia lap­sis­ta palasi viime vii­kol­la kouluun Lapissa

20.05.2020 11:50 0
Tilaajille
Kaksi Lapista Metsävisan-finaalissa

Kaksi Lapista Met­sä­vi­san-fi­naa­lis­sa

18.05.2020 20:44 0
Tilaajille
Jopa 10–20 prosenttia oppilaista voi puuttua ensi viikolla kouluista – opetusministeri Andersson puolustaa koulujen avaamista

Jopa 10–20 pro­sent­tia op­pi­lais­ta voi puuttua ensi vii­kol­la kou­luis­ta – ope­tus­mi­nis­te­ri An­ders­son puo­lus­taa kou­lu­jen avaa­mis­ta

09.05.2020 09:44 0
Rovaniemellä valmistellaan peruskoulujen avaamista – huoltajille lähetetään toimintaohjeet ensi viikon aikana

Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tel­laan pe­rus­kou­lu­jen avaa­mis­ta – huol­ta­jil­le lä­he­te­tään toi­min­ta­oh­jeet ensi viikon aikana

30.04.2020 17:53 0
Uskaltaako lapsen päästää kouluun ja onko opettajien terveys uhattuna? – Kokosimme vastaukset keskeisiin kysymyksiin lähiopetukseen paluusta

Us­kal­taa­ko lapsen päästää kouluun ja onko opet­ta­jien terveys uhat­tu­na? – Ko­ko­sim­me vas­tauk­set kes­kei­siin ky­sy­myk­siin lä­hi­ope­tuk­seen pa­luus­ta

30.04.2020 16:51 0
Tilaajille
Hallitus päätti: Koulut avautuvat 14. toukokuuta – Etäopetukseen ei saa enää jäädä sen jälkeen

Hal­li­tus päätti: Koulut avau­tu­vat 14. tou­ko­kuu­ta – Etä­ope­tuk­seen ei saa enää jäädä sen jälkeen

29.04.2020 20:16 0
Koulut avataan toukokuun 14. päivä alkaen – hallituksen suora tiedotustilaisuus käynnissä

Koulut avataan tou­ko­kuun 14. päivä alkaen – hal­li­tuk­sen suora tie­do­tus­ti­lai­suus käyn­nis­sä

29.04.2020 19:29 0
Pääkirjoitus: Lukuvuoden loppuun tarvitaan ryhtiä – päätös koulujen avaamisesta tulee tehdä lasten etu edellä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Lu­ku­vuo­den loppuun tar­vi­taan ryhtiä – päätös kou­lu­jen avaa­mi­ses­ta tulee tehdä lasten etu edellä

29.04.2020 06:00 0
Tilaajille
Kittilän yläkoulussa otettiin lumi hyötykäyttöön etäopetuksessa  "On niin paljon lunta, sitä ei vain aina tule hyödynnettyä"

Kit­ti­län ylä­kou­lus­sa otet­tiin lumi hyö­ty­käyt­töön etä­ope­tuk­ses­sa  "On niin paljon lunta, sitä ei vain aina tule hyö­dyn­net­tyä"

27.04.2020 11:33 0
Tilaajille
Hallituksen uusi linjaus ei tuonut ryntäystä kouluille: Lapin kunnissa lähiopetukseen palasi maanantaina vain jokunen oppilas

Hal­li­tuk­sen uusi linjaus ei tuonut ryn­täys­tä kou­luil­le: Lapin kun­nis­sa lä­hi­ope­tuk­seen palasi maa­nan­tai­na vain jokunen oppilas

24.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Näin etäopetus toimii: Ysiluokkalainen Sanja Parikka tekee ja palauttaa koulutehtävät verkossa, opettajaan saa yhteyden vaikka videolla

Näin etä­ope­tus toimii: Ysi­luok­ka­lai­nen Sanja Parikka tekee ja pa­laut­taa kou­lu­teh­tä­vät ver­kos­sa, opet­ta­jaan saa yh­tey­den vaikka vi­deol­la

18.03.2020 19:41 0
Tilaajille
Osa Lapin kunnista seuloo jo koululaisten vanhempien ammatteja – päivähoitomaksuista odotetaan lisätietoa pian

Osa Lapin kun­nis­ta seuloo jo kou­lu­lais­ten van­hem­pien am­mat­te­ja – päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta odo­te­taan li­sä­tie­toa pian

17.03.2020 10:26 0
Tilaajille
Kolme opettajaa pois kyläkouluista – Tuntikehysmuutokset herättävät närää Rovaniemen pienissä kouluissa

Kolme opet­ta­jaa pois ky­lä­kou­luis­ta – Tun­ti­ke­hys­muu­tok­set he­rät­tä­vät närää Ro­va­nie­men pie­nis­sä kou­luis­sa

09.03.2020 18:41 0
Tilaajille