Vapaaehtoistyö
Lukijalta Mielipide Päivi Helakallio

Lu­ki­jal­ta: Hä­viää­kö jär­jes­tö­jen työ?

11.09.2020 04:20 0
Tilaajille
Lähtisitkö riksapyörän kuljettajaksi tai lukumummiksi? – Rovaniemen Neuvokas kouluttaa elokuussa uusia vapaaehtoisia

Läh­ti­sit­kö rik­sa­pyö­rän kul­jet­ta­jak­si tai lu­ku­mum­mik­si? – Ro­va­nie­men Neu­vo­kas kou­lut­taa elo­kuus­sa uusia va­paa­eh­toi­sia

28.07.2020 14:47 0
Vuodet vaihtuvat, pokeri pysyy

Vuodet vaih­tu­vat, pokeri pysyy

23.07.2020 11:00 0
"En pääse tulemaan kotiin pitkään aikaan" – Johanna heräsi aamulla puhelinsoittoon ja kuuli heti puolison äänestä, että jotain oli vialla

"En pääse tu­le­maan kotiin pitkään aikaan" – Johanna heräsi aamulla pu­he­lin­soit­toon ja kuuli heti puo­li­son ää­nes­tä, että jotain oli vialla

24.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Heidillä on oma auttamispalvelu Facebookissa – Koronan myötä avun tarve räjähti, ja Rovaniemen kaupunkikin kiirehti hätiin

Hei­dil­lä on oma aut­ta­mis­pal­ve­lu Fa­ce­boo­kis­sa – Koronan myötä avun tarve rä­jäh­ti, ja Ro­va­nie­men kau­pun­ki­kin kii­reh­ti hätiin

29.04.2020 09:28 0
Pasi Ruotsalainen etsii kavereita keittämään koronasoppaa kunnan soppatykillä Ivalossa

Pasi Ruot­sa­lai­nen etsii ka­ve­rei­ta keit­tä­mään ko­ro­na­sop­paa kunnan sop­pa­ty­kil­lä Iva­los­sa

21.04.2020 16:12 0
Tilaajille
Ruoanjaossa etsitään uusia toimintatapoja toimittaa apua tarvitseville – Itä-Lapissa koronan riskiryhmiin kuuluu sekä avuntarvitsijoita että vapaaehtoisia auttajia

Ruoan­jaos­sa et­si­tään uusia toi­min­ta­ta­po­ja toi­mit­taa apua tar­vit­se­vil­le – Itä-La­pis­sa koronan ris­ki­ryh­miin kuuluu sekä avun­tar­vit­si­joi­ta että va­paa­eh­toi­sia aut­ta­jia

07.04.2020 09:00 0
Tilaajille
Lämmintä ruokaa hyvässä seurassa: 60–70 rovaniemeläistä syö tänäänkin maksuttoman Hyvän mielen lounaan

Läm­min­tä ruokaa hyvässä seu­ras­sa: 60–70 ro­va­nie­me­läis­tä syö tä­nään­kin mak­sut­to­man Hyvän mielen lounaan

30.10.2019 09:14 0
Hyvä työ, parempi mieli – 17-vuotias vapaaehtoistyöntekijä Alfred Näsi sai lukiokurssilta työn, jossa hän pääsi hyödyntämään omia vahvuuksiaan

Hyvä työ, parempi mieli – 17-vuo­tias va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jä Alfred Näsi sai lu­kio­kurs­sil­ta työn, jossa hän pääsi hyö­dyn­tä­mään omia vah­vuuk­siaan

27.09.2019 06:40 0