Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Vapaaehtoistyö
Onko tässä Rovaniemen komein laavu? – Rotarit talkoilivat Revontulilaavun Ounasjoen rantaan

Onko tässä Ro­va­nie­men komein laavu? – Rotarit tal­koi­li­vat Re­von­tu­li­laa­vun Ou­nas­joen rantaan

28.09.2021 14:56
Heijastinmies iskee taas – rovaniemeläinen Esko Palovaara on lahjoittanut lappilaisille tuhansia heijastimia

Hei­jas­tin­mies iskee taas – ro­va­nie­me­läi­nen Esko Pa­lo­vaa­ra on lah­joit­ta­nut lap­pi­lai­sil­le tu­han­sia hei­jas­ti­mia

27.09.2021 12:35 1
"Minä en olekaan yksin" – rovaniemeläinen Tuuli Kangasniemi toipui anoreksiasta vertaistuen avulla ja auttaa nyt muita syömishäiriön kanssa kamppailevia

"Minä en olekaan yksin" – ro­va­nie­me­läi­nen Tuuli Kan­gas­nie­mi toipui ano­rek­sias­ta ver­tais­tuen avulla ja auttaa nyt muita syö­mis­häi­riön kanssa kamp­pai­le­via

22.09.2021 08:41
Tärkeintä on kuunnella ja kohdata – Rovaniemen rikosuhripäivystys tarvitsee lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan

Tär­kein­tä on kuun­nel­la ja kohdata – Ro­va­nie­men ri­kos­uh­ri­päi­vys­tys tar­vit­see lisää va­paa­eh­toi­sia mukaan toi­min­taan

04.08.2021 14:24
Rakkaudesta retkeilyyn – Suomen Rangereiden talkooleirillä kunnostettiin Savukosken Kivitunturin luontopolkuja

Rak­kau­des­ta ret­kei­lyyn – Suomen Ran­ge­rei­den tal­koo­lei­ril­lä kun­nos­tet­tiin Sa­vu­kos­ken Ki­vi­tun­tu­rin luon­to­pol­ku­ja

30.07.2021 06:30 2
Tilaajille
95-vuotias Tilma Kangas käy päivittäin lenkillä, mutta synttäriajelulle hän pääsi riksalla –  rollaattori joutaa pölyyntymään autotallissa

95-vuo­tias Tilma Kangas käy päi­vit­täin len­kil­lä, mutta synt­tä­ri­aje­lul­le hän pääsi rik­sal­la – rol­laat­to­ri joutaa pö­lyyn­ty­mään au­to­tal­lis­sa

26.07.2021 15:08
Koronarokotuksia, apteekkikäyntejä, ruoka-apua – vapaaehtoistyö kantoi koronan läpi

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia, ap­teek­ki­käyn­te­jä, ruo­ka-apua – va­paa­eh­tois­työ kantoi koronan läpi

30.06.2021 08:00
Tilaajille

Van­huk­set ul­koi­le­maan rik­sa­kyy­dil­lä

12.05.2021 14:05 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­paa­eh­toi­suus vah­vis­taa

28.04.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hä­viää­kö jär­jes­tö­jen työ?

11.09.2020 04:20
Tilaajille
Lähtisitkö riksapyörän kuljettajaksi tai lukumummiksi? – Rovaniemen Neuvokas kouluttaa elokuussa uusia vapaaehtoisia

Läh­ti­sit­kö rik­sa­pyö­rän kul­jet­ta­jak­si tai lu­ku­mum­mik­si? – Ro­va­nie­men Neu­vo­kas kou­lut­taa elo­kuus­sa uusia va­paa­eh­toi­sia

28.07.2020 14:47
Vuodet vaihtuvat, pokeri pysyy

Vuodet vaih­tu­vat, pokeri pysyy

23.07.2020 11:00
"En pääse tulemaan kotiin pitkään aikaan" – Johanna heräsi aamulla puhelinsoittoon ja kuuli heti puolison äänestä, että jotain oli vialla

"En pääse tu­le­maan kotiin pitkään aikaan" – Johanna heräsi aamulla pu­he­lin­soit­toon ja kuuli heti puo­li­son ää­nes­tä, että jotain oli vialla

24.05.2020 06:00
Tilaajille
Heidillä on oma auttamispalvelu Facebookissa – Koronan myötä avun tarve räjähti, ja Rovaniemen kaupunkikin kiirehti hätiin

Hei­dil­lä on oma aut­ta­mis­pal­ve­lu Fa­ce­boo­kis­sa – Koronan myötä avun tarve rä­jäh­ti, ja Ro­va­nie­men kau­pun­ki­kin kii­reh­ti hätiin

29.04.2020 09:28
Pasi Ruotsalainen etsii kavereita keittämään koronasoppaa kunnan soppatykillä Ivalossa

Pasi Ruot­sa­lai­nen etsii ka­ve­rei­ta keit­tä­mään ko­ro­na­sop­paa kunnan sop­pa­ty­kil­lä Iva­los­sa

21.04.2020 16:12
Tilaajille
Ruoanjaossa etsitään uusia toimintatapoja toimittaa apua tarvitseville – Itä-Lapissa koronan riskiryhmiin kuuluu sekä avuntarvitsijoita että vapaaehtoisia auttajia

Ruoan­jaos­sa et­si­tään uusia toi­min­ta­ta­po­ja toi­mit­taa apua tar­vit­se­vil­le – Itä-La­pis­sa koronan ris­ki­ryh­miin kuuluu sekä avun­tar­vit­si­joi­ta että va­paa­eh­toi­sia aut­ta­jia

07.04.2020 09:00
Tilaajille
Lämmintä ruokaa hyvässä seurassa: 60–70 rovaniemeläistä syö tänäänkin maksuttoman Hyvän mielen lounaan

Läm­min­tä ruokaa hyvässä seu­ras­sa: 60–70 ro­va­nie­me­läis­tä syö tä­nään­kin mak­sut­to­man Hyvän mielen lounaan

30.10.2019 09:14
Hyvä työ, parempi mieli – 17-vuotias vapaaehtoistyöntekijä Alfred Näsi sai lukiokurssilta työn, jossa hän pääsi hyödyntämään omia vahvuuksiaan

Hyvä työ, parempi mieli – 17-vuo­tias va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jä Alfred Näsi sai lu­kio­kurs­sil­ta työn, jossa hän pääsi hyö­dyn­tä­mään omia vah­vuuk­siaan

27.09.2019 06:40