Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Vapaaehtoistyö
400 talkootuntia, 75 kilometriä latua – Pellossa kyläläiset ylläpitävät laajaa reitistöä ja säästävät sote-kuluja

400 tal­koo­tun­tia, 75 ki­lo­met­riä latua – Pel­los­sa ky­lä­läi­set yl­lä­pi­tä­vät laajaa rei­tis­töä ja sääs­tä­vät sote-ku­lu­ja

03.02.2024 17:00 7
Tilaajille
Kun vakavasti sairas Alma Kortell-Sandvik on OYSissa, tytön viereen sijataan vuode myös äidille: "Olen luvannut, että olen Alman kanssa aina"

Kun va­ka­vas­ti sairas Alma Kor­tell-Sand­vik on OY­Sis­sa, tytön viereen si­ja­taan vuode myös äi­dil­le: "Olen lu­van­nut, että olen Alman kanssa aina"

18.01.2024 06:00
Tilaajille
Ukrainalaispakolaiset kaipaavat talvivaatteita ja joulukoristeita – Rovaniemellä tavaraa vastaanotetaan joka torstai

Uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set kai­paa­vat tal­vi­vaat­tei­ta ja jou­lu­ko­ris­tei­ta – Ro­va­nie­mel­lä tavaraa vas­taan­ote­taan joka torstai

30.11.2023 19:19 3
Tilaajille
Torniolainen Meän Talo sai ruoriinsa erityisnuorisotyön osaajan, joka haluaa laajentaa talon asiakaskuntaa: "Ikäihmisten seuraksi tarvitaan ihmisiä"

Tor­nio­lai­nen Meän Talo sai ruo­riin­sa eri­tyis­nuo­ri­so­työn osaa­jan, joka haluaa laa­jen­taa talon asia­kas­kun­taa: "I­käih­mis­ten seu­rak­si tar­vi­taan ih­mi­siä"

07.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: Kaupunkiin pirteyttä yhteisöllisyydellä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kau­pun­kiin pir­teyt­tä yh­tei­söl­li­syy­del­lä

02.11.2023 07:00 1
Palkkatöistä takaisin vapaaehtoiseksi – Vapepan johtaja Annikki von Pandy on vetänyt 53 isoa harjoitusta

Palk­ka­töis­tä ta­kai­sin va­paa­eh­toi­sek­si – ­Va­pe­pan johtaja Annikki von Pandy on vetänyt 53 isoa har­joi­tus­ta

21.10.2023 14:00 1
Tilaajille
"Käytin neljä vuotta yksin kotona huumeita, tämä paikka pelasti minut" – Rovaniemen Oodin vapaaehtoiset tekevät vertaistyötä yliannostusten ehkäisemiseksi

"Käytin neljä vuotta yksin kotona huu­mei­ta, tämä paikka pelasti minut" – Ro­va­nie­men Oodin va­paa­eh­toi­set tekevät ver­tais­työ­tä yli­an­nos­tus­ten eh­käi­se­mi­sek­si

06.09.2023 19:00 4
Tilaajille
"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kylmänä" – torniolainen Antti Pallari harjoittelee meripelastusaluksen perämieheksi ja heittäytyy vauhdissa mereen

"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kyl­mä­nä" – tor­nio­lai­nen Antti Pallari har­joit­te­lee me­ri­pe­las­tus­aluk­sen pe­rä­mie­hek­si ja heit­täy­tyy vauh­dis­sa mereen

26.08.2023 05:00
Tilaajille
Seurasta kasvaa tulevia pelastajia

Seu­ras­ta kasvaa tulevia pe­las­ta­jia

25.08.2023 08:44
Vapaaehtoistyö tekijänsä palkitsee
Kolumni

Va­paa­eh­tois­työ te­ki­jän­sä pal­kit­see

22.07.2023 05:00 6
Tilaajille
Iso osa lap­pi­lais­ten pik­ku­ky­lien elin­voi­mas­ta on va­paa­eh­tois­ten ak­tii­vien ansiota – ”Ilman ky­lä­yh­dis­tyk­siä kun­nil­la menisi vielä paljon huo­nom­min”

Iso osa lap­pi­lais­ten pik­ku­ky­lien elin­voi­mas­ta on va­paa­eh­tois­ten ak­tii­vien ansiota – ”Ilman ky­lä­yh­dis­tyk­siä kun­nil­la menisi vielä paljon huo­nom­min”

19.06.2023 05:00 4
Tilaajille
MLL kouluttaa lukumummeja ja -vaareja useissa Lapin kunnissa maksutta

MLL kou­lut­taa lu­ku­mum­me­ja ja -vaa­re­ja useissa Lapin kun­nis­sa mak­sut­ta

23.03.2023 13:07
Tilaajille
Keskusteluapua, kahvikärrytoimintaa tai hemmottelua – saattohoitoon koulutetaan lisää vapaaehtoisia Rovaniemellä

Kes­kus­te­lua­pua, kah­vi­kär­ry­toi­min­taa tai hem­mot­te­lua – saat­to­hoi­toon kou­lu­te­taan lisää va­paa­eh­toi­sia Ro­va­nie­mel­lä

20.02.2023 14:03
Tilaajille
Rovaniemen Neuvokas hakee uusia vapaaehtoisia – Kolmipäiväinen kurssi pidetään helmi–maaliskuun vaihteessa

Ro­va­nie­men Neu­vo­kas hakee uusia va­paa­eh­toi­sia – Kol­mi­päi­väi­nen kurssi pi­de­tään hel­mi–­maa­lis­kuun vaih­tees­sa

09.02.2023 12:56
Tilaajille
"Virta vetää nopeasti jään alle" – turistit eksyvät arvaamattomille jäille, mutta vaara vaanii rovaniemeläistäkin tänä talvena

"Virta vetää no­peas­ti jään alle" – tu­ris­tit eksyvät ar­vaa­mat­to­mil­le jäille, mutta vaara vaanii ro­va­nie­me­läis­tä­kin tänä talvena

26.01.2023 10:30 2
Tilaajille
Suomalaiset innostuivat ostamaan tappavia terveisiä Ukrainaan hyökkääville venäläisille – tavoitimme SignMyRocketin puuhamiehen, näin Anton kertoo kerättyjen rahojen käytöstä

Suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat os­ta­maan tap­pa­via ter­vei­siä Uk­rai­naan hyök­kää­vil­le ve­nä­läi­sil­le – ­ta­voi­tim­me Sign­My­Roc­ke­tin puu­ha­mie­hen, näin Anton kertoo ke­rät­ty­jen rahojen käy­tös­tä

13.01.2023 20:30 12
Tilaajille
Talvivaatteet toivotuin lahjoitus – Rovaniemen Ritarinteellä välitetään vaateapua ukrainalaisille

Tal­vi­vaat­teet toi­vo­tuin lah­joi­tus – Ro­va­nie­men Ri­ta­rin­teel­lä vä­li­te­tään vaa­te­apua uk­rai­na­lai­sil­le

20.12.2022 16:07
Tilaajille
Rovaniemeläinen Tuomo Varttila, 80, talkoilee latuja ja jäätietä tunteja laskematta – "Paavalniemi on pussinperä, josta en ikinä muuta pois"

Ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Vart­ti­la, 80, tal­koi­lee latuja ja jää­tie­tä tunteja las­ke­mat­ta – "Paa­val­nie­mi on pus­sin­pe­rä, josta en ikinä muuta pois"

15.12.2022 10:11 7
Tilaajille
Jesse-koira katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin ongelman: Pohjoisessa ei ole yhtään lemmikkejä hakevaa etsijäkoiraa

Jes­se-koi­ra katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin on­gel­man: Poh­joi­ses­sa ei ole yhtään lem­mik­ke­jä hakevaa et­si­jä­koi­raa

07.12.2022 15:25
Tilaajille