Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Vapepa
Kittilässä vuonna 2010 kadonnut henkilö löytyi kuolleena – löydettiin maastossa alueelta, mistä häntä oli etsitty jo aiemmin

Kit­ti­läs­sä vuonna 2010 ka­don­nut henkilö löytyi kuol­lee­na – löy­det­tiin maas­tos­sa alueel­ta, mistä häntä oli etsitty jo aiemmin

01.12.2022 16:13
Tilaajille
Vapaaehtoisia etsijöitä tarvitaan Meri-Lapissa – Soihtu -tukiyhdistys järjestää koulutuksia ja kerää varoja

Va­paa­eh­toi­sia et­si­jöi­tä tar­vi­taan Me­ri-La­pis­sa – Soihtu -tu­ki­yh­dis­tys jär­jes­tää kou­lu­tuk­sia ja kerää varoja

15.08.2022 18:00
Tilaajille
Lapin poliisikoirat harjoittelevat Levillä lumivyörypelastamista – "Talviolosuhteissa tapahtuva henkilöetsintä poikkeaa huomattavasti sulan maan aikana tehtävistä pelastustehtävistä"

Lapin po­lii­si­koi­rat har­joit­te­le­vat Levillä lu­mi­vyö­ry­pe­las­ta­mis­ta – "­Tal­vio­lo­suh­teis­sa ta­pah­tu­va hen­ki­lö­et­sin­tä poik­keaa huo­mat­ta­vas­ti sulan maan aikana teh­tä­vis­tä pe­las­tus­teh­tä­vis­tä"

23.03.2022 07:00
Tilaajille
Vapepa kouluttaa vapaaehtoisia etsintään Sodankylässä – toimintaa on jo Lapin joka kunnassa

Vapepa kou­lut­taa va­paa­eh­toi­sia et­sin­tään So­dan­ky­läs­sä – toi­min­taa on jo Lapin joka kun­nas­sa

15.02.2022 13:00
Tilaajille
Posion Vapepaa vahvistetaan etsintään keskittyvällä kelkkailuryhmällä – "Etsijän on oltava hyvin varustautunut"

Posion Vapepaa vah­vis­te­taan et­sin­tään kes­kit­ty­väl­lä kelk­kai­lu­ryh­mäl­lä – "Et­si­jän on oltava hyvin va­rus­tau­tu­nut"

26.11.2021 18:45
Tilaajille
Vapepalaisten määrä on Lapissa huimassa kasvussa – "Hyvä mahdollisuus ihmisille, jotka haluavat auttaa"

Va­pe­pa­lais­ten määrä on Lapissa hui­mas­sa kas­vus­sa – "Hyvä mah­dol­li­suus ih­mi­sil­le, jotka ha­lua­vat auttaa"

15.11.2021 19:36
Tilaajille
Lämmin sisätila on parempi kuin värjöttely sateessa kuusen alla – monen päivän etsintää piti Ranualla johtaa auton takapenkiltä

Lämmin si­sä­ti­la on parempi kuin vär­jöt­te­ly sa­tees­sa kuusen alla – monen päivän et­sin­tää piti Ra­nual­la johtaa auton ta­ka­pen­kil­tä

28.10.2021 19:20 1
Tilaajille
Metsän ulkopuolellekin voi eksyä – Kaupungista etsitään lapsia ja ikäihmisiä

Metsän ul­ko­puo­lel­le­kin voi eksyä – Kau­pun­gis­ta et­si­tään lapsia ja ikä­ih­mi­siä

18.06.2021 18:00
Tilaajille
SPR: Vapaaehtoistoiminta poikkeuksellisen suuressa roolissa Lapin tulvavarautumisessa

SPR: Va­paa­eh­tois­toi­min­ta poik­keuk­sel­li­sen suu­res­sa roo­lis­sa Lapin tul­va­va­rau­tu­mi­ses­sa

02.06.2020 09:29
Tulva katkaisi Valtakadun yön aikana ja Vapepa hälytti vapaaehtoisensa töihin – Rovaniemellä ollaan nyt vahinkorajalla ja sitä kestänee yli viikon

Tulva kat­kai­si Val­ta­ka­dun yön aikana ja Vapepa hälytti va­paa­eh­toi­sen­sa töihin – Ro­va­nie­mel­lä ollaan nyt va­hin­ko­ra­jal­la ja sitä kes­tä­nee yli viikon

29.05.2020 14:59
Vapepa pyytää ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi tulvavahinkojen torjuntaan

Vapepa pyytää il­moit­tau­tu­maan va­paa­eh­toi­sek­si tul­va­va­hin­ko­jen tor­jun­taan

27.05.2020 09:24
Vapaaehtoiset partioivat tänäkin vuonna Ounaskosken rannoilla – Kaikkia kehotetaan valppauteen heikkojen jäiden vuoksi

Va­paa­eh­toi­set par­tioi­vat tänäkin vuonna Ou­nas­kos­ken ran­noil­la – Kaikkia ke­ho­te­taan valp­pau­teen heik­ko­jen jäiden vuoksi

26.11.2019 14:07