Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Auttaminen
1990-luvun lama rysäytti päälle taloudellisen hädän, nykykriisissä kysytään elämän tarkoitusta – "Maailmankuva on järkkynyt", sanoo pitkän uran auttajana tehnyt Markku Kukkonen

1990-lu­vun lama ry­säyt­ti päälle ta­lou­del­li­sen hädän, ny­ky­krii­sis­sä ky­sy­tään elämän tar­koi­tus­ta – "Maail­man­ku­va on järk­ky­nyt", sanoo pitkän uran aut­ta­ja­na tehnyt Markku Kuk­ko­nen

23.12.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen tar­vit­see joskus apua

29.03.2023 04:30
Toimittajalta: Sodan rikkomia täytyy auttaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sodan rik­ko­mia täytyy auttaa

24.02.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kelk­kaa­ni ei pe­las­tet­tu?

15.02.2023 06:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Uutinen raiteille hylätystä miehestä koettelee tuoretta uskoani
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Uutinen rai­teil­le hy­lä­tys­tä mie­hes­tä koet­te­lee tuo­ret­ta uskoani

28.11.2022 08:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aut­ta­mi­nen tuo joulun hengen

26.11.2022 05:00
Tilaajille
Ojenna auttava käsi – vaikka vain itsesi tähden
Kolumni

Ojenna auttava käsi – vaikka vain itsesi tähden

17.11.2022 10:35
Tilaajille
Lahjoituksista jopa kilpaillaan – lapsiperheitä koko Lapissa auttava Hope on saanut vaatelahjoituksia entiseen tapaan, mutta rahalahjoitukset ovat vähentyneet

Lah­joi­tuk­sis­ta jopa kil­pail­laan – ­lap­si­per­hei­tä koko Lapissa auttava Hope on saanut vaa­te­lah­joi­tuk­sia en­ti­seen tapaan, mutta ra­ha­lah­joi­tuk­set ovat vä­hen­ty­neet

23.10.2022 18:00
Tilaajille
Tukiperheenä toimiminen antaa iloa elämään

Tu­ki­per­hee­nä toi­mi­mi­nen antaa iloa elämään

13.10.2022 11:36
Riutunut Roso-varis pelastettiin kuljettamalla se eläinhoitolaan – pikaruokaa syövät linnut saavat puutteellisen ravinnon vuoksi kehityshäiriöitä

Riu­tu­nut Ro­so-va­ris pe­las­tet­tiin kul­jet­ta­mal­la se eläin­hoi­to­laan – pi­ka­ruo­kaa syövät linnut saavat puut­teel­li­sen ra­vin­non vuoksi ke­hi­tys­häi­riöi­tä

03.08.2022 17:21 6
Tilaajille
Eduskunnasta: Kyynärsauvoilla kulkiessani olen saanut paljon apua ja kokenut aitoa ystävällisyyttä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kyy­när­sau­voil­la kul­kies­sa­ni olen saanut paljon apua ja kokenut aitoa ys­tä­väl­li­syyt­tä

28.06.2022 08:08 5
Tilaajille
Päiväkirja: Ilmaisia ananaksia ei ole
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Il­mai­sia ana­nak­sia ei ole

03.06.2022 05:00
Tilaajille
Toimittajalta: Auttaminen antaa toivoa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Aut­ta­mi­nen antaa toivoa

30.03.2022 10:37
Tilaajille
Päiväkirja: Viisi päivää ja kolme hätää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Viisi päivää ja kolme hätää

22.03.2022 07:00 1
Tilaajille
Punainen Risti loihtii pikavauhdilla paikkoja Ukrainan pakolaisille, mutta valtaosa asuu jossain muualla – esimerkiksi Kolarissa

Pu­nai­nen Risti loihtii pi­ka­vauh­dil­la paik­ko­ja Uk­rai­nan pa­ko­lai­sil­le, mutta val­ta­osa asuu jossain muualla – esi­mer­kik­si Ko­la­ris­sa

18.03.2022 19:42 1
Tilaajille
Akuutti hätä aktivoi – pitkittynyt passivoi
Kolumni

Akuutti hätä aktivoi – pit­kit­ty­nyt pas­si­voi

12.03.2022 06:00
Tilaajille
Euroopalla on edessään suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan – auttamisessakin kannattaa pitää pää kylmänä
Pääkirjoitus

Eu­roo­pal­la on edes­sään suurin pa­ko­lais­krii­si sitten toisen maail­man­so­dan – aut­ta­mi­ses­sa­kin kan­nat­taa pitää pää kylmänä

04.03.2022 20:00 2
Tilaajille
Jokainen voi tehdä jotain Ukrainan eteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­nen voi tehdä jotain Uk­rai­nan eteen

03.03.2022 05:00
Tilaajille
Lopulta hyvät voittaa
Kolumni

Lopulta hyvät voittaa

01.03.2022 14:40 2
Tilaajille
Säännöt ja kaverit
Kolumni

Säännöt ja kaverit

28.02.2022 20:00 2
Tilaajille